Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina"

Транскрипт

1 КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Треће предавање дефинисање алата машина, кашике мини багера

2 Кнематички ланци: E z = { L 1,L a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L L n L 3 O 1 L o O n L n L n+1 L n-1 O n+1 L n-1 L n-1 L o - нулти члан ланца-подлога ослањања L n L L 1+1 L 1 - први члан ланца-ослоно-кретни члан L 1 L o L n+1 L n - последњи члан-извршни члан (алат) L 4 L 1 L L n 1 - остали чланови-преносни чланови (манипулатор) L n предмет рада L L 3 L o L L 6 5 в) Сл.. Конфигурације кнематичких ланаца: а) прости (отворени), б) разгранати в) сложени (затворени)

3 ИЗВРШНИ ЧЛАНОВИ АЛАТИ Извршни члан-алат је последњи члан кинематичког ланца машине, који непосредно трансформише (обрађује, преноси) предмет рада. При дефинисању кинематичког ланца машине полази се од дефинисања извршног члана-алата. На одређивање извршног члана-алата машине битно утичу парамерти окружења и парамерти учинка машине као и начин (технологија ) обраде предмета рада. e) 1 Технологијом рада се одређују геометрија (путања), кинематика (брзина) и динамика(енергија) деловања алата на предмет рада. 1 Сл..10 Алати мобилних машина за обраду земљишта: а-д) са спорим (статичким) деловањем[4], е) са брзим (динамичким-вибрационим) деловањем:1- вибратор, - вибрациони зуб алата[6]

4 Алати хидрауличких багера: б) в) а) дубинске кашике б) дубинска кашика са покретним дном, в) рипески зуб, г) вибрационе дубинске кашике, д) вибрациони чекић, е) брзорастављајућа дубинска кашика, ж) грабилице, з) хватачи балвана, и) утоварне кашике е) г) д) з)

5 Геометрија кашике багера: а) дубинска, s ( 1,45 1,5 ) 3 5 = V s 5 s 55 β 55 s s s 54 β 53 β 5 1 s 5 s 51 β 5 x 5 b 51 b 5 β 56 Табела Т.3.1 Геометрија дубинске кашике s 51 /s 5 s 5 /s 5 s 53 /s 5 s 54 /s 5 s 55 /s 5 s 56 /s 5 e z = b 5 /b 51 β 51 β 5 β 53 β 54 β 55 β 56 min 0,16 0,6 0,67 0,3 0,9 0,34 0, max 0,18 0,8 0,69 0,5 0,31 0,36 0, b 3 5 = 17, V 0,5 б) утоварна y5 y 5 β 54 s 57 s 53 s 5 s 5 β 51 β 5 x 5 s 51 b 5 b 51 b 5 Табела Т.3. Геометрија утоварне кашике s 51 /s 5 s 5 /s 5 s 53 /s 5 s 54 /s 5 s 55 /s 5 s 56 /s 5 min 0,15 0,14 0,41 0,06 0,16 0,1 max 0,17 0,16 0,43 0,08 0,18 0,3 3 b 5 = 17, V s 5 6 β 55 β β s s β 56 s 57 /s 5 e z = b 5 /b 51 β 51 β 5 0,7 0, ,74 0, β 53 β 54 β

6 Геометрија кашике мини багера

7 Отпори копања кашике = Kb5 Сл..3.4 Отпори копања: а) компоненте отпора копања; б,в) континуалан и променљив распоред отпора копања по ширини резне ивице кашике, г) детаљ врха зуба (резне) ивице кашике: v-брзина копања, -укупни отпор копања, F-сила копања, α-угао врха кашике, δ-леђни угао копања, β-угао између силе и брзине копања,pz -пасивна зона у којој се не може појавити вектор силе отпора копањa.

8 дебљина одреска Табела Т.3.3 Карактеристике земљишта p V = r ( s5 ) ) α b 5 Категорија земљишта III IV V Специфични отпор копања К,(N/m ) min max коеф. растреситости земљишта r коеф. пуњења кашике, p коеф. приањања гусеница,μ р 1,0 1,0 0,55 1,5 1,5 0,60 = s 5 s 5 V ) α b 5 p r 0,5 = Kb5 Потребна маса багера μ p mg m g μ p

9 Потребна снага багера при копању кашиком N 1 = v η m = s 5 ) α η m

10 Отпори копања даском при равном праволинијском A отпор резања даске: A 0,4B B 11 = Kr B π B а) α μ G np Табела Т.8 Коефицијент трења земљишта о земљиште μ 1 G p Невезана земљишта 0,55-0,60 13 Везана земљишта 0,70-0,80 1 Табела Т.9 Kоефицијент трења земљишта о метал μ Невезана земљишта 0,35-0,55 11 Везана земљишта 0,65-0,75

11 Отпори копања даском при равном праволинијском запремина призме A кретању: отпор трења при кретању земљане призме: A 0,4B B 1 = Gp μ1 = g V ρ z μ 1 запремина призме захваћеног земљишта: π B а) V = 0,8 B A α μ G np Табела Т.8 Коефицијент трења земљишта о земљиште μ 1 G p Невезана земљишта 0,55-0,60 13 Везана земљишта 0,70-0,80 1 Табела Т.9 Kоефицијент трења земљишта о метал μ Невезана земљишта 0,35-0,55 11 Везана земљишта 0,65-0,75

12 Отпори копања даском при равном праволинијском кретању: отпор кретања земљишта по радијусу даске: 13 = μ cosα = g V ρ z cos α μ π B а) α μ G np Табела Т.8 Коефицијент трења земљишта о земљиште μ 1 G p Невезана земљишта 0,55-0,60 13 Везана земљишта 0,70-0,80 1 Табела Т.9 Kоефицијент трења земљишта о метал μ Невезана земљишта 0,35-0,55 11 Везана земљишта 0,65-0,75

13 Отпори кретања багера на успону при праволиниском кретању отпор успона: u = mg sinα отпор котрљања: f = f mg cosα v отпор унутрашњег трења гусеница: = μ mg cosα отпор инерције: vu a m δ m δ i = = укупни отпор успона: u u mg m i f mgcosα α = r u f i Сл..55 Отпори при праволинијском кретању гусеничних машина на успону,

14 Отпори кретања багера при равном праволинијском кретању и копању даском: отпори кретања: f = f mg = μ mg отпори копања даске: 11 = Kr B 1 = Gp μ1 = g V ρ z μ 1 π B а) 13 = μ cosα = g V ρ z cos α μ α μ G np Табела Т.8 Коефицијент трења земљишта о земљиште μ 1 G p Невезана земљишта 0,55-0,60 13 Везана земљишта 0,70-0,80 1 Табела Т.9 Kоефицијент трења земљишта о метал μ Невезана земљишта 0,35-0,55 11 Везана земљишта 0,65-0,75

15 Укупни отпори кретања при равном праволиниском кретању и копању даске: = u f π B а) Потребна снага багера α μ при кретању G np G p 13 N = u v u η m 11 1

16

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 2.2 кинематички ланаци машина, математички модели, извршни чланови-алати Кнематички ланци: E z { L 1,L 2 a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L 2 L n L 3 O

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање 4.1 гусенична возила, отпори кретања, Код дефинисања параметара функција кретања возила на гусеницама разматрају се следећи случајеви кретања: а) праволиниjско кретање

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ II предавање 4.2 \ ослоно-кретни механизми на точковима, кинематика и динамика точка Кинематика точка обимна брзини точка: = t транслаторна брзина точка: = t Услов котрљања точка без проклизавања:

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Осмо предавање I манипулатори багера, синтеза погонских механизама Y y 2 L мини багери, манипулатора математички модел локални координатни системи чланова r { e,s, θ, θ,t,m,j,e,

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 3.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 3.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање. гусенична возила, површински притисак ослањања, гусеница на подлогу ослањања G=mg p p гусеница на подлогу ослањања G=mg средњи стварни p тврда подлога средњи стварни p

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Poznata su opterećenja F 1 = kn, F = 1kN, M 1 = knm, q =

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0 M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0.8 kn m, L=4m. 1. Z i = Z A = 0. Y i = Y A L q + F

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ I предавање. \ хидродинамичке трансмисије, компоненте, вучне карактеристике Хидродинамичке трансмисије мобилних машина општа концепција: v v v v - дизел мотор -хидродинамички претварач -

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5 ПОГОНСКИ СИСТЕМИ Пето предавање прорачун хидродинамичке трансмисије Хидродинамичке трансмисије кретања мобилних машина 6. 5. 4. 4. 5. 6. 6. 5. 4. 4. 5. 6. а) б) 6. 5. 4. 4.4 5. 5. 4. 6. 4. 6. 4. 5. r d

Више

Динамика крутог тела

Динамика крутог тела Динамика крутог тела. Задаци за вежбу 1. Штап масе m и дужине L се крајем А наслања на храпаву хоризонталну раван, док на другом крају дејствује сила F константног интензитета и правца нормалног на штап.

Више

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc Dopunski zadaci za vježbu iz MFII Za treći kolokvij 1. U paralelno strujanje fluida gustoće ρ = 999.8 kg/m viskoznosti μ = 1.1 1 Pa s brzinom v = 1.6 m/s postavljana je ravna ploča duljine =.7 m (u smjeru

Више

Microsoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013

Microsoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013 Примене Њутнових закона Претпоставке Објекти представљени материјалном тачком занемарите ротацију (за сада) Масе конопаца су занемариве Заинтересовани смо само за силе које делују на објекат можемо да

Више

Microsoft PowerPoint - OMT2-razdvajanje-2018

Microsoft PowerPoint - OMT2-razdvajanje-2018 OSNOVE MAŠINSKIH TEHNOLOGIJA 2 TEHNOLOGIJA PLASTIČNOG DEFORMISANJA RAZDVAJANJE (RAZDVOJNO DEFORMISANJE) Razdvajanje (razdvojno deformisanje) je tehnologija kod koje se pomoću mašine i alata u zoni deformisanja

Више

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Србије ЗАДАЦИ ГИМНАЗИЈА ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ СОМБОР 7.0.00.. На слици је приказана шема електричног кола. Електромоторна сила извора је ε = 50

Више

Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt

Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt 1 BETONSKE KONSTRUKCIJE TEMELJI OBJEKATA Prof. dr Snežana Marinković Doc. dr Ivan Ignjatović Semestar: V ESPB: Temelji objekata 2 1.1. Podela 1.2. Temelji samci 1.3. Temeljne trake 1.4. Temeljne grede

Више

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca Primer 1 - proračun spregnute ploče na profilisanom limu 1. Karakteristike spregnute ploče Spregnuta ploča je raspona 4 m. Predviđen je jedan privremeni oslonac u polovini raspona ploče u toku građenja.

Више

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija Analitička geometrija Predavanje 8 Vektori u prostoru. Skalarni proizvod vektora Novi Sad, 2018. Milica Žigić (PMF, UNS 2018) Analitička geometrija predavanje 8 1 / 11 Vektori u prostoru i pravougli koordinatni

Више

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija Analitička geometrija Predavanje 4 Ekscentricitet konusnih preseka i klasifikacija kvadratnih krivih Novi Sad, 2018. Milica Žigić (PMF, UNS 2018) Analitička geometrija predavanje 4 1 / 15 Ekscentricitet

Више

ПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА

ПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈЕ ИСПАРАВАЊЕ Проф. др Бранислав Драшковић Испаравање је једна од основних компоненти водног и топлотног биланса активне површине са које се врши испаравање У природним условима

Више

Microsoft Word - Domacii zadatak Vektori i analiticka geometrija OK.doc

Microsoft Word - Domacii zadatak Vektori i analiticka geometrija OK.doc задатак. Вектор написати као линеарну комбинацију вектора.. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. } } 9}. }. } } }. }. } } }. }. } } } 9 8. }. } } } 9. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. }

Више

Microsoft Word - VS_prospekt.docx

Microsoft Word - VS_prospekt.docx DURMA VS CNC hidraulične makaze za lim, sa promjenljivim uglom sečenja UPOZNAJTE DURMA KOMPANIJU Durma, je vodeća turska kompanija i svetski lider u proizvodnji mašina za obradu metala. Danas, nakon 50

Више

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL

Више

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 006/007 године разред. Електрични систем се састоји из отпорника повезаних тако

Више

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ септембар 2005

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ септембар 2005 ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ јануар 0. год.. Потрошач чија је привидна снага S =500kVA и фактор снаге cosφ=0.8 (индуктивно) прикључен је на мрежу 3x380V, 50Hz. У циљу компензације реактивне снаге, паралелно са

Више

Rucka.dft

Rucka.dft Средња машинска школа РАДОЈЕ ДАКИЋ АУТОДИЗАЛИЦА ТАРА Милош Мајсторовић Средња машинска Прорачун: школа Аутодизалице " Тара " Пројекат РАДОЈЕ ДАКИЋ Лист ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ АУТОДИЗАЛИЦЕ " ТАРА " ПОДАЦИ:

Више

Београд, МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ЗАДАТАК 1 За носач приказан на слици: а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач

Београд, МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ЗАДАТАК 1 За носач приказан на слици: а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач Београд, 30.01.2016. а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач делују само концентрисане силе, б) ако је P = 0.8P cr, и на носач делује расподељено оптерећење f, одредити моменат савијања

Више

Univerzitet u Ni{u

Univerzitet u Ni{u ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета у Нишу бр. 612-92-5/2014 од 16.01.2014. године, именовани смо за чланове Комисије за писање Извештаја за избор

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija ФИЗИКА 2008 Понедељак, 3. Новембар, 2008 1. Рад 2. Кинетичка 3. Потенцијална 1. 2. Неконзервативне силе. Отворенисистеми 4. Закон одржања енергије 5. Снага 1. Енергетика 2. Рад, и снага људи. Ефикасност

Више

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универзитет у Београду Краљице Марије 16, 11000 Београд mtravica@mas.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc lv2_m ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ СТРУГОВА Ово је друга лабораторијска вежба (PL-2+PL-4) и има ова два дела: PL-2 Упутство за извођење друге лабораторијске вежбе и PL-4 Друга лабораторијска вежба Испитивање тачности

Више

PRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o

PRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o PRIMER 1 ISPITNI ZADACI Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o Homogena pločica ACBD, težine G, sa težištem u tački C, dobijena

Више

9. : , ( )

9.  :  ,    ( ) 9. Динамика тачке: Енергиjа, рад и снага (први део) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj - Шта ћемо научити (1) 1. Преглед литературе

Више

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Peto predavanje VOZNI PARK I NJEGOVA PODJELA, RAD VOZNOG PARKA, VREMENSKI BILANS RADA VOZNOG PARKA, IZMJERITELJI RADA Prof.dr Mirsad Kulović 9. VOZNI PARK

Више

Microsoft PowerPoint - Hidrologija 4 cas

Microsoft PowerPoint - Hidrologija 4 cas HIDROMETRIJA Definicija Nauka o metodama i tehnici merenja različitih karakteristika vezanih za vodu u svim njenim vidovima pojavljivanja na zemlji Etimologija starogrčke reči Hidro voda Metria merenje

Више

Microsoft Word - GI_novo - materijali za ispit

Microsoft Word - GI_novo - materijali za ispit GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO DIJAGRAMI, TABLICE I FORMULE ZA ISPIT ak.god. 2011/2012 2 1 υi s yi = pb I syi Ei Slika 1. Proračun slijeganja vrha temelja po metodi prema Mayne & Poulos. Slika 2. Proračun nosivosti

Више

Microsoft PowerPoint - 10 MV motocikli 1.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 10 MV motocikli 1.ppt [Compatibility Mode] Tehnika motocikala Definicija i klasifikacija Funkcionalne celine Pogonski agregati Transmisija Sistem za oslanjanje Sistem za kočenje Teorija kretanja 1 Definicija i klasifikacija Moped - L 1 - Vozilo

Више

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају и следеће три величине : а) маса, температура,

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају и следеће три величине : а) маса, температура, ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају и следеће три величине : а) маса, температура, електрични отпор б) сила, запремина, дужина г) маса,

Више

Slide 1

Slide 1 Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: Наставни предмет: MилојеЂурић,професор,Техничка школа Шабац, Марија Пилиповић,професор, Техничка школа Шабац, Александар Ђурић,професор,Мачванска средња

Више

Microsoft Word - CAD sistemi

Microsoft Word - CAD sistemi U opštem slučaju, se mogu podeliti na 2D i 3D. 2D Prvo pojavljivanje 2D CAD sistema se dogodilo pre više od 30 godina. Do tada su inženjeri koristili table za crtanje (kulman), a zajednički jezik komuniciranja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation POSTUPCI OOČ (DIN8580) STROJNI pod Geometrijski definirana oštrica Rezni alat s oštricom Tokarenje Glodanje Bušenje, upuštanje, razvrtavanje Blanjanje, dubljenje Piljenje Provlačenje Geometrijski nedefinrana

Више

PowerPoint Template

PowerPoint Template LOGO ODREĐIVANJE TVRDOĆE MATERIJALA Pojam tvrdoća materijala Pod pojmom tvrdoća materijala podrazumeva se otpor koji materijal pruža prodiranju nekog tvrđeg tela u njegovu površinu. Tvrdoća materijala

Више

Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит

Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредити max D 4 услед задатог покретног система концентрисаних

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija2014

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija2014 ФИЗИКА Понедељак, 3. Новембар, 2014 1. Рад 2. Кинетичка енергија 3. Потенцијална енергија 1. Конзервативне силе и потенцијална енергија 2. Неконзервативне силе. Отворенисистеми 4. Закон одржања енергије

Више

Roltrac_oferta_PL

Roltrac_oferta_PL KATALOG MAŠINA www.roltrac.pl CEPAČ DRVA R-60 Dozator (navoz) Razdelna funkcija Pritisak klipa Opcija noževa Podizanje noža Dužina cepanice Rezervoar za ulje Snaga električnog motora ručna mašina, samo

Више

_cas 8 temelji i gredni sistemi

_cas 8 temelji i gredni sistemi Одсек ПЖA Мостови Предавање 8 29. Март 2019. Типови темеља Плитко фундирање Дубоко фундирање Шипови Бунари Кесони Извођење на сувом и извођење у воденој препреци др Снежана Машовић Школска 2018/19 2 Плитко

Више

Microsoft PowerPoint - ravno kretanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ravno kretanje [Compatibility Mode] КИНЕМАТИКА КРУТОГ ТЕЛ (наставак) 1. транслаторно кретање. обртање тела око непокретне осе 3. сферно кретање 4. опште кретање 5. раванско (равно) кретање 1 Opšte kretanje krutog tela = ( t) y = y( t) y

Више

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode] MAŠINSKI ELEMENTI dr Miloš Ristić UVOD Mašinski elementi predstavljaju tehničkonaučnu disciplinu. Izučavanjem ove discipline stiču seteorijska i praktična znanja za proračun, izbor i primenu mašinskih

Више

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički akultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o namotaju statora sinhronog motora sa stalnim magnetima

Више

Microsoft Word - ETH2_EM_Amperov i generalisani Amperov zakon - za sajt

Microsoft Word - ETH2_EM_Amperov i generalisani Amperov zakon - za sajt Полупречник унутрашњег проводника коаксијалног кабла је Спољашњи проводник је коначне дебљине унутрашњег полупречника и спољашњег Проводници кабла су начињени од бакра Кроз кабл протиче стална једносмерна

Више

Матрична анализа конструкција

Матрична анализа конструкција . 5 ПРИМЕР На слици. је приказан носач који је састављен од три штапа. Хоризонтални штапови су константног попречног пресека b/h=./.5 m, док је коси штап са линеарном променом висине. Одредити силе на

Више

СТРАХИЊА РАДИЋ КЛАСИФИКАЦИJА ИЗОМЕТРИJА И СЛИЧНОСТИ Према књизи [1], свака изометриjа σ се може представити ком позици - jом неке транслациjе за векто

СТРАХИЊА РАДИЋ КЛАСИФИКАЦИJА ИЗОМЕТРИJА И СЛИЧНОСТИ Према књизи [1], свака изометриjа σ се може представити ком позици - jом неке транслациjе за векто СТРАХИЊА РАДИЋ КЛАСИФИКАЦИJА ИЗОМЕТРИJА И СЛИЧНОСТИ Према књизи [1], свака изометриjа σ се може представити ком позици - jом неке транслациjе за вектор a (коjи може бити и дужине нула) и неке изометриjе

Више

OБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВЕШТАЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 1. Израчунати зауставни пут (Sz) и време заустављања ако су познати следећи подаци: брзин

OБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВЕШТАЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 1. Израчунати зауставни пут (Sz) и време заустављања ако су познати следећи подаци: брзин OБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВЕШТАЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 1. Израчунати зауставни пут (Sz) и време заустављања ако су познати следећи подаци: брзина аутомобила пре предузетог кочења Vo = 68 km/, успорење

Више

Математика 1. Посматрај слику и одреди елементе скуупова: а) б) в) средњи ниво А={ } B={ } А B={ } А B={ } А B={ } B А={ } А={ } B={ } А B={ } А B={ }

Математика 1. Посматрај слику и одреди елементе скуупова: а) б) в) средњи ниво А={ } B={ } А B={ } А B={ } А B={ } B А={ } А={ } B={ } А B={ } А B={ } 1. Посматрај слику и одреди елементе скуупова: а) б) в) А={ } B={ } А B={ } А B={ } А B={ } B А={ } А={ } B={ } А B={ } А B={ } А B={ } B А={ } А={ } B={ } А B={ } А B={ } А B={ } B А={ } 2. Упиши знак

Више

mfb_jun_2018_res.dvi

mfb_jun_2018_res.dvi Универзитет у Београду Машински факултет Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б Писмени део испита Име и презиме:... Броj индекса:... Смена:... Напомене: Испит траjе 80 минута. Коришћење литературе

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

Microsoft Word - MABK_Temelj_proba

Microsoft Word - MABK_Temelj_proba PRORČUN TEMELJNE STOPE STTIČKI SUSTV, GEOMETRIJSKE KRKTERISTIKE I MTERIJL r cont d eff r cont d eff Dimenzije temelja: a 300 cm b 300 cm Ed,x Ed h 80 cm zaštitni sloj temelja c 4,0 cm XC θ dy Ed Dimenzije

Више

Pismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što

Pismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što Pismeni ispit iz MEHNIKE MTERIJL I - grupa 1. Kruta poluga, oslonjena na oprugu i okačena o uže D, nosi kontinuirano opterećenje, kao što je prikazano na slici desno. Odrediti: a) silu i napon u užetu

Више

Microsoft PowerPoint - Odrzavanje i obelezavanje PP.ppt

Microsoft PowerPoint - Odrzavanje i obelezavanje PP.ppt ODRZAVANJE I OBELEZAVANJE UNUTRASNJIH PLOVNIH PUTEVA Svrha odrzavanja i obelezavanja plovnog puta jeste obezbedjenje plovidbenih uslova i sigurnosti plovidbe u toku celog navigacionog perioda Odrzavanje

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS1 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Dr. sc. Ado Matoković, prof. v.

Више

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3 Matematka Zadaci za vežbe Oktobar 5 Uvod.. Izračunati vrednost izraza bez upotrebe pomoćnih sredstava): ) [ a) 98.8.6 : b) : 7 5.5 : 8 : ) : :.. Uprostiti izraze: a) b) ) a b a+b + 6b a 9b + y+z c) a +b

Више

#REVOLUTION!

#REVOLUTION! #REVOLUTION! www.villager.rs akumulatorski alat Kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja, Villager nudi tržištu novu generaciju akumulatorskog programa FUSE. Nova linija proizvoda je opremljena

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам материјалне тачке 4. Појам механичког система 5. Појам

Више

untitled

untitled С А Д Р Ж А Ј Предговор...1 I II ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ...3 1. Предмет и метод термодинамике... 3 2. Термодинамички систем... 4 3. Величине (параметри) стања... 6 3.1. Специфична запремина и густина...

Више

Slide 1

Slide 1 ПЛ-7+ПЛ-8 ПРОГРАМИРАЊЕ ВИШЕОСНЕ ОБРАДЕ Примери робота за обраду KUKA роботи Staubli роботи Активирани ресурси за рад на лабораторијској вежби програмирања LOLA 50 Тестбед за вишеосну обраду глодањем

Више

BF Tecnic katalog A4 Tehnicki podaci - web

BF Tecnic katalog A4 Tehnicki podaci - web MINI UTOVARIVAČ BF FARMINI Konfiguracija Yanmar3TNV88 euro3 motor, snaga: 20.2kW elektronski džojstik, funkcija lebdenja kašike, grejač, zvuk za kretanje u nazad, svetlo upozorenja, standardna utovarna

Више

?? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????:

?? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????: РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 003 АСИНХРОНЕ МАШИНЕ Трофазни асинхрони мотор са намотаним ротором има податке: 380V 10A cos ϕ 08 Y 50Hz p отпор статора R s Ω Мотор је испитан

Више

Z-16-32

Z-16-32 САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПР ИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс:

Више

Microsoft Word - Fizika_kozep_irasbeli_javitasi_1011_szerb.doc

Microsoft Word - Fizika_kozep_irasbeli_javitasi_1011_szerb.doc Fizika szerb nyelven középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. FIZIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Радње треба

Више

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc I област. У колу сталне струје са слике познато је: а) када је E, E = и E = укупна снага 3 отпорника је P = W, б) када је E =, E и E = укупна снага отпорника је P = 4 W и 3 в) када је E =, E = и E укупна

Више

270 MEHANIKA ŽIVIH SUSTAVA MEHANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA potrebna za takvo lebđenje iznosi 1 m3g3 2 Aq (45) gdje je m masa kolibrića, g ubrzanje si

270 MEHANIKA ŽIVIH SUSTAVA MEHANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA potrebna za takvo lebđenje iznosi 1 m3g3 2 Aq (45) gdje je m masa kolibrića, g ubrzanje si 270 MEHANIKA ŽIVIH SUSTAVA MEHANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA potrebna za takvo lebđenje iznosi 1 m3g3 2 Aq (45) gdje je m masa kolibrića, g ubrzanje sile teže, q gustoća zraka, a A površina koju opisuje

Више

Microsoft Word - 4.Ee1.AC-DC_pretvaraci.10

Microsoft Word - 4.Ee1.AC-DC_pretvaraci.10 AC-DC ПРЕТВАРАЧИ (ИСПРАВЉАЧИ) Задатак 1. Једнофазни исправљач са повратном диодом, са слике 1, прикључен на напон 1 V, 5 Hz напаја потрошач велике индуктивности струјом од 1 А. Нацртати таласне облике

Више

Inženjering informacionih sistema

Inženjering informacionih sistema Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjering informacionih sistema Dr Ivan Luković Dr Slavica Kordić Nikola Obrenović Milanka Bjelica Dr Jelena Borocki Dr Milan Delić UML UML (Unified Modeling Language)

Више

Z-15-84

Z-15-84 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6 ПOГОНСКИ СИСТЕМИ Шесто предавање хидростатички системи, увод, хидростатичке компоненте: хидропумпе Хидростатички погонски системи N e M e ω e N Q F M m m v m ω m F o M v o ωo o хидростатички систем Q,

Више

Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka

Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Podešavanje dubine Jednostavno podešavanje dubine putem ploče sa rupama. Radna dubina se podešava od 6-30 cm putem

Више

Microsoft PowerPoint - PS9_Linijski raspored i redosled

Microsoft PowerPoint - PS9_Linijski raspored i redosled ОДРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛИНИЈСКОГ РАСПОРЕДА РАДНИХ МЕСТА ОДРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛИНИЈСКОГ РАСПОРЕДА РАДНИХ МЕСТА Код серијске и великосеријске производње ФУНКЦИЈА ЦИЉА (КРИТЕРИЈУМ ОПТИМАЛНОСТИ) > Минимални

Више

5 - gredni sistemi

5 - gredni sistemi Гредни системи бетонских мостова 1 БЕТОНСКИ МОСТОВИ ГРЕДНИ СИСТЕМИ Типови гредних система бетонских мостова Решетка Проста греда Греда с препустима Герберова греда Континуална греда Укљештена греда 2 Трајекторије

Више

Microsoft Word - SBT_prospekt.docx

Microsoft Word - SBT_prospekt.docx DURMA SBT hidraulične makaze za lim, sa fiksim uglom sečenja UPOZNAJTE DURMA KOMPANIJU Durma, je vodeća turska kompanija i svetski lider u proizvodnji mašina za obradu metala. Danas, nakon 50 godina od

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 2: Основни појмови - систем, модел система, улаз и излаз UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES План предавања 2018/2019. 1.

Више

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = 2х; б) у = 4х; в) у = 2х 7; г) у = 2 5 x; д)

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = 2х; б) у = 4х; в) у = 2х 7; г) у = 2 5 x; д) ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = х; б) у = 4х; в) у = х 7; г) у = 5 x; д) у = 5x ; ђ) у = х + х; е) у = x + 5; ж) у = 5 x ; з) у

Више

mfb_april_2018_res.dvi

mfb_april_2018_res.dvi Универзитет у Београду Машински факултет Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б Писмени део испита Име и презиме:... Броj индекса:... Напомене: Испит траjе 80 минута. Коришћење литературе ниjе дозвољено!

Више

Proracun strukture letelica - Vežbe 6

Proracun strukture letelica - Vežbe 6 University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering Proračun strukture letelica Vežbe 6 15.4.2019. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Danilo M. Petrašinović Jelena M. Svorcan Miloš D. Petrašinović

Више

Ravno kretanje krutog tela

Ravno kretanje krutog tela Ravno kretanje krutog tela Brzine tačaka tela u reprezentativnom preseku Ubrzanja tačaka u reprezentativnom preseku Primer određivanja brzina i ubrzanja kod ravnog mehanizma Ravno kretanje krutog tela

Више

Microsoft PowerPoint - Lab_step_nc2017.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lab_step_nc2017.ppt [Compatibility Mode] Машински факултет Београд Катедра за производно машинство Објектно програмирање нумерички управљаних машина алатки http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/index_m.htm Лаб 4: Објектно програмирање нумерички

Више

Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, Алексинац, март Одређивање коефицијента пригушења у ваздуху

Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, Алексинац, март Одређивање коефицијента пригушења у ваздуху Одређивање коефицијента пригушења у ваздуху помоћу линеарног хармонијског осцилатора Соња Ковачевић 1, Милан С. Ковачевић 2 1 Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, Србија 2 Природно-математички факултет,

Више

1 Dvostrana i trostrana kiper prikolica

1 Dvostrana i trostrana kiper prikolica 1 Dvostrana i trostrana kiper prikolica Dvostrana i trostrana kiper prikolica Povećani zahtevi za transport u modernoj poljoprivredi zahtevaju efikasna rešenja. Prevoz velikih tereta na drumovima može

Више

Slide 1

Slide 1 EVROPSKA UNIJA VLADA RUMUNIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE Strukturni fondovi 2007-2013 Logo projekta / Logo Vodećeg partnera ЕВРОПСКА ТЕХНОЛОШКА ПЛАТФОРМА ЗА БУДУЋНОСТ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ВИЗИЈА ЗА 2020 Будући

Више

NASLOV RADA (12 pt, bold, Times New Roman)

NASLOV RADA (12 pt, bold, Times New Roman) 9 th International Scientific Conference on Production Engineering DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION PRIMJENA METODE KONAČNIH ELEMENATA U ANALIZI OPTEREĆENJA PLASTIČNE PREKLOPIVE AMBALAŽE Damir

Више

Slide 1

Slide 1 Грађевински факултет Универзитета у Београду МОСТОВИ Субструктура моста Вежбе 4 Програм предмета Датум бч. Предавања бч. Вежбе 1 22.02. 4 Уводно предавање - 2 01.03. 3 Дефиниције, системи, распони и материјали

Више

kolokvijum_resenja.dvi

kolokvijum_resenja.dvi Геометриjа 2 колоквиjум 2019. Димитриjе Шпадиjер 25. jануар 2019. 1. Важи H(,;K,L) ако постоjи права p коjа не садржи тачку и сече праве,,k,l у неким тачкама X,Y,M,N таквим да важи H(X,Y;M,N). Права сече

Више

Математика напредни ниво 1. Посматрај слике, па поред тачног тврђења стави слово Т, а поред нетачног Н. а) A B б) C D в) F E г) G F д) E F ђ) D C 2. О

Математика напредни ниво 1. Посматрај слике, па поред тачног тврђења стави слово Т, а поред нетачног Н. а) A B б) C D в) F E г) G F д) E F ђ) D C 2. О 1. Посматрај слике, па поред тачног тврђења стави слово Т, а поред нетачног Н. а) A B б) C D в) F E г) G F д) E F ђ) D C 2. Одреди број елемената скупова: а) A = {x x N и x < 5} A = { } n(a) = б) B = {x

Више

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc I област. У колу сталне струје са слике када је и = V, амперметар показује I =. Одредити показивање амперметра I када је = 3V и = 4,5V. Решење: а) I = ) I =,5 c) I =,5 d) I = 7,5 3 3 Слика. I област. Дата

Више

Математика основни ниво 1. Одреди елементе скупова A, B, C: a) б) A = B = C = 2. Запиши елементе скупова A, B, C на основу слике: A = B = C = 3. Броје

Математика основни ниво 1. Одреди елементе скупова A, B, C: a) б) A = B = C = 2. Запиши елементе скупова A, B, C на основу слике: A = B = C = 3. Броје 1. Одреди елементе скупова A, B, C: a) б) A = B = C = 2. Запиши елементе скупова A, B, C на основу слике: A = B = C = 3. Бројеве записане римским цифрама запиши арапским: VIII LI XXVI CDXLIX MDCLXVI XXXIX

Више

4.1 The Concepts of Force and Mass

4.1 The Concepts of Force and Mass Kinematika u dvije dimenzije FIZIKA PSS-GRAD 11. listopada 017. PRAVOKUTNI KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI I PROSTORU y Z (,3) 3 ( 3,1) 1 (0,0) 3 1 1 (x,y,z) x 3 1 O ( 1.5,.5) 3 x y z Y X PITANJA ZA PONAVLJANJE

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 9-oscilacije

Microsoft PowerPoint - fizika 9-oscilacije Предиспитне обавезе Шема прикупљања поена - измене Активност у току предавања = 5 поена (са више од 3 одсуствовања са предавања се не могу добити) Лабораторијске вежбе = 10 поена обавезни сви поени односно

Више