Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6"

Транскрипт

1 ПOГОНСКИ СИСТЕМИ Шесто предавање хидростатички системи, увод, хидростатичке компоненте: хидропумпе

2 Хидростатички погонски системи N e M e ω e N Q F M m m v m ω m F o M v o ωo o хидростатички систем Q, N хидромотори ω m, М m N m електромотори мотори СУС ω e, М e N e хидропумпe Q, N регулатори разводници вентили преносници механизми Q, N хидроцилиндри v m, F m N m извори енергије трансформациони уређаји разводно-регулациони уређаји извршни уређаји актуатори погонски механизми трансмисије Сл... Шематски приказ хидростатичког система

3 Хидростатички погонски системи хидростатички систем Q, N хидромотори ω m, М m N m електромотори мотори СУС ω e, М e N e хидропумпe Q, N регулатори разводници вентили преносници механизми Q, N хидроцилиндри v m, F m N m извори енергије трансформацијони уређаји разводно-регулацијони уређаји извршни уређаји актуатори погонски механизми трансмисије Сл... Шематски приказ хидростатичког система

4 Хидростатички погонски системи Ппритисак система F F A F A Fm m m хидростатички систем Q, N хидромотори ω m, М m N m електромотори мотори СУС ω e, М e N e хидропумпe Q, N регулатори разводници вентили преносници механизми Q, N хидроцилиндри v m, F m N m извори енергије трансформацијони уређаји разводно-регулацијони уређаји извршни уређаји актуатори погонски механизми трансмисије Сл... Шематски приказ хидростатичког система

5 Хидростатички погонски системи Проток система V A Q t t N F F A m V A A v mm Q Amvm хидростатички систем F A F m m m t t N F v A v Q F v A v Q m m m m m N Q, N хидромотори ω m, М m N m електромотори мотори СУС ω e, М e N e хидропумпe Q, N регулатори разводници вентили преносници механизми Q, N хидроцилиндри v m, F m N m извори енергије трансформацијони уређаји разводно-регулацијони уређаји извршни уређаји актуатори погонски механизми трансмисије Сл... Шематски приказ хидростатичког система

6 Хидростатички погонски системи б) ω e,м e N e Q, N Q,,N v m,f m N m v o,f o N o N e M e ω e N Q F M m m vm Fo vo ωm M o ωo F A 4. 5 F A m m 4. I II III IV V m v o F o хидростатички систем Q, N хидромотори ω m, М m N m електромотори мотори СУС ω e, М e N e хидропумпe Q, N регулатори разводници вентили преносници механизми Q, N хидроцилиндри v m, F m N m извори енергије трансформацијони уређаји разводно-регулацијони уређаји извршни уређаји актуатори погонски механизми трансмисије Сл... Шематски приказ хидростатичког система

7 Хидростатичка кола отворено коло 5 Отворено хидростстичко коло: - главна хидропумпа, - хидромотор, - хидроцилиндар, 4 - разводник, 6 - вентил сигурности, 7 филтер у повратном воду кола, 8 - хладњак, 0 - потисни вод пумпе-кола, - повратни вод кола, - деренажни вод, регулатор пумпе, 5- резервоар.

8 Хидростатичка кола затворено коло Затворено хидростстичко коло: - главна хидропумпа, - хидромотор, 5-главни вентили сигурности, 6- вентил сигурност помоћне пумпе за одржавање притиска прехрањивања главног кола, 7 - усисни филтер, 8 - хладњак, 9 неповратни вентил, 4 помоћна пумпа за допуну (прехрањивање) главног затвореног кола система.

9 клипно-аксијалне са закретном плочом D 5 α специфични проток: q q z A z A D tgα 6 6 где је: А- површина чела клипа, z - број клипова 5 α Клипно аксијалне пумпе и мотори са заокренутном плочом - кинематика клипно-аксијалне пумпе: - погонско вратило; - клип; - површина клипа; 4 - цилиндар; 5 - ход клипа; 6 разводна плоча; 7 потисни канал разводне полоче; 8 усисни канал разводне полоче.

10 клипно-аксијалне сa закретном плочом специфични проток D 5 α F a F t F q z A D tgα α Клипно аксијалне пумпе и мотори са заокренутном плочом - кинематика клипно аксијалне пумпе: -погонско вратило; - клип; - површина клипа; 4 - цилиндар; 5 - ход клипа; 6 разводна плоча; 7 потисни канал разводне полоче; 8 усисни канал разводне полоче.

11 α клипно-аксијалне са закретном блоком D специфични проток q q z A z A D sinα 6 α 7 8 где је: А- површина чела клипа, z - број клипова α Клипно аксијалне пумпе и мотори са заокренутним блоком - кинематика клипно аксијалне пумпе: -погонско вратило; цилиндарски блок; - клип; 6 разводна плоча; 7 потисни канал разводне полоче; 8 усисни канал разводне полоче.

12 α F a клипно-аксијалне са закретном блоком D F t F F t специфични проток q z A D sinα 6 α 7 8 F t F t α Клипно аксијалне пумпе и мотори са заокренутним блоком - кинематика клипно аксијалне пумпе: -погонско вратило; цилиндарски блок; - клип; 6 разводна плоча; 7 потисни канал разводне полоче; 8 усисни канал разводне полоче.

13 зупчасте са спољашњим озубљењем

14 зупчасте са унутрашњим озубљењем

15 клипно-радијалне

16 крилне

17 параметри: q - специфични проток хидропумпе [ cm ],q const. Q n M N N n M N q Q q n 000, Q v η 000 η q π η Q 60 η η v Q 60 η u v m m q const η v, η m Q - проток хидропумпе [l/min], n број обртаја погонског вратила хидропумпе [min ], η v - запремински степен кориснисти хидропумпе M потребан погонски момент хидропумпе [Nm], - притисак у потисном воду хидропумпе [MPa], η m - механички степен корисности хидропумпе, N снага потребна за погон хидропумпе [kw], η u η v η m - укупни степен корисности хидропумпе

18 параметри: Q n M N N n M N Q q q n η q v η π η Q 60 η η v Q 60 η, Q u v m m q const η v, η m q - специфични проток хидропумпе [ cm ],q [q min,q max ] Q - проток хидропумпе [l/min], n број обртаја погонског вратила хидропумпе [min ], η v - запремински степен кориснисти хидропумпе M потребан погонски момент хидропумпе [Nm], - притисак у потисном воду хидропумпе [MPa], η m - механички степен корисности хидропумпе, N снага потребна за погон хидропумпе [kw], η u η v η m - укупни степен корисности хидропумпе

19 карактеристике: Q q n 000 η v q Q n 000 η v n Q q 000 η v, Q n M N q const η v, η m, Q n M N q const η v, η m

20 карактеристике: N Q M q n η 000 q π η Q 60 η, Q u v m q n η η v u n M N q const η v, η m, Q n M N q const η v, η m

21 карактеристике:, Q n M N q const η v, η m, Q n M N q const η v, η m

22

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ I предавање. \ хидродинамичке трансмисије, компоненте, вучне карактеристике Хидродинамичке трансмисије мобилних машина општа концепција: v v v v - дизел мотор -хидродинамички претварач -

Више

Microsoft PowerPoint - 10 MV motocikli 1.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 10 MV motocikli 1.ppt [Compatibility Mode] Tehnika motocikala Definicija i klasifikacija Funkcionalne celine Pogonski agregati Transmisija Sistem za oslanjanje Sistem za kočenje Teorija kretanja 1 Definicija i klasifikacija Moped - L 1 - Vozilo

Више

2

2 2. RADNA PROBA Uređenje dijela transmisije Za uspješno obavljen zadatak kandidat treba: opisati postupak rada izabrati odgovarajući alat i pribor izabrati potrošni materijal (po potrebi) izvesti postupak

Више

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 2900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у р

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 2900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у р Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у резервоар B. Непосредно на излазу из пумпе постављен

Више

JКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

JКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД На основу члана 6. став. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 24/2, 4/5 и 68/5) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив предмета набавке - Услугa: ПОПРАВКА

Више

Microsoft Word - HIDRAULIKA KATALOG

Microsoft Word - HIDRAULIKA KATALOG KEMING d.o.o. Vaš partnerr za HIDRAULIKU HIDRAULIČNI MOTORI, PUMPE, VENTILI I KOMPONENTE Danfoss, Sauer-Danfoss Keming d.o.o. je Vaš izvor za originalne, licencirane i visoko kvalitetne zamjenskee dijelove

Више

Microsoft Word - prakticna nastava pitanja za sve godine TDS i VMV 2017 god

Microsoft Word - prakticna nastava pitanja za sve godine TDS i VMV 2017 god ПРВИ РАЗРЕД 1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД САОБРАЋАЈНОГ ОТПАДА 2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ИЗДУВНИХ ГАСОВА 3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ 4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА.

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Осмо предавање I манипулатори багера, синтеза погонских механизама Y y 2 L мини багери, манипулатора математички модел локални координатни системи чланова r { e,s, θ, θ,t,m,j,e,

Више

Tehnički katalog Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - ugradnja u potis ili povrat Opis AFQM 6 DN 40

Tehnički katalog Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - ugradnja u potis ili povrat Opis AFQM 6 DN 40 Tehnički katalog Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 - ugradnja u potis ili povrat Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM(6) je regulator

Више

Z-05-80

Z-05-80 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384, тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo Neograničena Neograničena MODEL do km d

Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo Neograničena Neograničena MODEL do km d Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo MODEL do 100 000 km do 120 000 km do 150 000 km Agila/Astra/Corsa/ Meriva/Tigra Vectra/Signum/ Zafira/Combo

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5 ПОГОНСКИ СИСТЕМИ Пето предавање прорачун хидродинамичке трансмисије Хидродинамичке трансмисије кретања мобилних машина 6. 5. 4. 4. 5. 6. 6. 5. 4. 4. 5. 6. а) б) 6. 5. 4. 4.4 5. 5. 4. 6. 4. 6. 4. 5. r d

Више

Z-15-68

Z-15-68 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу

Више

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila Potrošnja goriva Teorija kretanja drumskih vozila Potrošnja goriva

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila Potrošnja goriva Teorija kretanja drumskih vozila Potrošnja goriva Ključni faktori: 1. ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta Povećanje E K pri ubrzavanju, pri penjanju, kompenzacija energetskih gubitaka usled dejstva F f i F W Zavisi od parametara

Више

Roltrac_oferta_PL

Roltrac_oferta_PL KATALOG MAŠINA www.roltrac.pl CEPAČ DRVA R-60 Dozator (navoz) Razdelna funkcija Pritisak klipa Opcija noževa Podizanje noža Dužina cepanice Rezervoar za ulje Snaga električnog motora ručna mašina, samo

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Више

mfb_april_2018_res.dvi

mfb_april_2018_res.dvi Универзитет у Београду Машински факултет Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б Писмени део испита Име и презиме:... Броj индекса:... Напомене: Испит траjе 80 минута. Коришћење литературе ниjе дозвољено!

Више

Datum: Proizvod Grijni kapacitet VPC KM REVENTON KALORIFERI U EPP KUĆIŠTU, HC SERIJA 230V Reventon Kalorifer HC20-3S 21,4kW* 1,55kW - 28,4k

Datum: Proizvod Grijni kapacitet VPC KM REVENTON KALORIFERI U EPP KUĆIŠTU, HC SERIJA 230V Reventon Kalorifer HC20-3S 21,4kW* 1,55kW - 28,4k Datum: 24.09.2018 REVENTON KALORIFERI U EPP KUĆIŠTU, HC SERIJA 230V Reventon Kalorifer HC20-3S 21,4kW* 1,55kW - 28,4kW** 399,00 Reventon Kalorifer HC30-3S 26,4kW* 1,80kW - 34,9kW** 490,00 Reventon Kalorifer

Више

katalog1414

katalog1414 S SOLDING engineering d.o.o. Inženjering, proizvodnja, trgovina i poslovne usluge Vase Stajića 17/10,24000 Subotica, Srbija, Tel./fax: 024 571 852 Mob: 065 588 1500; e-mail: zdravko.s@open.telekom.rs OTPORNIČKI

Више

4 HIGH PRESSURE WASHER high pressure washer

4 HIGH PRESSURE WASHER high pressure washer 4 HIGH PRESSURE WASHER high pressure washer 19 1 Serija 117 PERAČ VISOKOG PRITISKA - hladna voda A PRENOSIV DRŽAČ PRIBORA FILTER ZA VODU 2 YEARS DRAJVER ZA BRZO POVEZIVANJE Opšte karakteristike *Klipna

Више

01v DV odrzavanje vezbe [Compatibility Mode]

01v DV odrzavanje vezbe [Compatibility Mode] Drumska vozila deo Eksploatacija i održavanje - vežbe - dr Dragan Ružić Održavanje motornog vozila Periodične = preventivne intervencije: održavanje/servisiranje Nulti servis "Svakodnevno" održavanje Prvo

Више

MAHLE_TL_SB_SR.indd

MAHLE_TL_SB_SR.indd Turbo punjač: slike kvarova, uzroci i sprečavanje Tehničke informacije AFTERMARKET 2 MAHLE Sadržaj 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 13 7 14 MAHLE 3 1 MAHLE je jedan od najznačajnijih razvojnih partnera i proizvođača

Више

Hoval Modul-plus Rezervoar za pripremu sanitarne tople vode sa uljnim ili gasnim kotlom Opis proizvoda Hoval rezervoar STV Modul-plus Proizvođač i rez

Hoval Modul-plus Rezervoar za pripremu sanitarne tople vode sa uljnim ili gasnim kotlom Opis proizvoda Hoval rezervoar STV Modul-plus Proizvođač i rez Rezervoar za pripremu sanitarne tople vode sa uljnim ili gasnim kotlom Opis proizvoda Hoval rezervoar STV Proizvođač i rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika Plašt grejne vode (spoljašnja cev) izrađen

Више

voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori

voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori voith.com Energetski učinkoviti na svim cestama Zračni kompresori 1 2 1 Actros iz Daimlera 2 Volvo Bus 8900 Energetski učinkoviti na putu Zračni kompresori iz Voitha Na povijesnoj lokaciji Zschopau / Sachsen

Више

mfb_jun_2018_res.dvi

mfb_jun_2018_res.dvi Универзитет у Београду Машински факултет Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б Писмени део испита Име и презиме:... Броj индекса:... Смена:... Напомене: Испит траjе 80 минута. Коришћење литературе

Више

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata PRIMJER PRORAČUNA PORIVNOG SUSTAVA RIBARSKOG

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata PRIMJER PRORAČUNA PORIVNOG SUSTAVA RIBARSKOG PRIMJER PRORAČUNA PORIVNOG SUSTAVA RIBARSKOG BRODA prof. dr. sc. Ante Šestan Ivica Ančić, mag. ing. Predložak za vježbe iz izbornog kolegija Porivni sustavi malih brodova Primjer proračuna porivnog sustava

Више

Z-18-61

Z-18-61 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ("Службени лист СЦГ",

Више

Untitled-1.cdr

Untitled-1.cdr LoŽ ULJE TEHNIČKI PODACI Gulliver RGD Serija RG0.RKD RG2D RGD RG4D RG5D www.riello.com 4 42 65 06 95 60 8 78 27 296 kw kw kw kw kw Gulliver RGD Serija Riello Gulliver RGD serija dvostupanjskih uljnih plamenika

Више

REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA - REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA - REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA - REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA NAZIV PROIZV

REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA - REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA - REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA - REZERVNI DELOVI I PRATECA OPREMA NAZIV PROIZV Mehanički zaptivač Ø 16 Vulkan 393.00 Gumena membrana VEĆA, SIVA 839.00 Gumena membrana MANJA, CRNA 415.00 Gumena membrana MANJA - fi90, SIVA 437.00 Gumena membrana VEĆA - fi90, SIVA 593.00 Crevo za hidropak

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Више

Slide 1

Slide 1 Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: Наставни предмет: MилојеЂурић,професор,Техничка школа Шабац, Марија Пилиповић,професор, Техничка школа Шабац, Александар Ђурић,професор,Мачванска средња

Више

5

5 5. RADNA PROBA Uređenje dijela sustava za paljenje i ubrizgavanje kod Ottovih motora ili uređenje sustava za ubrizgavanje kod Dieselovih motora Za uspješno obavljen zadatak kandidat treba: opisati postupak

Више

C E N O V N I K OZNAKA ALATA ZI-BHA1500 ZI-ABH1050 Karakteristike Cene bez PDV-a Cene sa PDV-om BUŠILICE, ŠTEMARICE vp mp HAMER BUŠILICA BHA

C E N O V N I K OZNAKA ALATA ZI-BHA1500 ZI-ABH1050 Karakteristike Cene bez PDV-a Cene sa PDV-om BUŠILICE, ŠTEMARICE vp mp HAMER BUŠILICA BHA C E N O V N I K ZI-BHA1500 ZI-ABH1050 BUŠILICE, ŠTEMARICE vp mp HAMER BUŠILICA BHA-1500 11.500,00 13.800,00 Poseduje prigušivač vibracija na dršci, sds plus prihvat Napon: 230V / 50Hz Snaga motora: 1050

Више

Eлeмeнти зa вeзу Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Департман за механизацију и конструкционо машинство Катедра за маш. елементе, теор

Eлeмeнти зa вeзу Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Департман за механизацију и конструкционо машинство Катедра за маш. елементе, теор Eлeмeнти зa вeзу Слајд 1 Eлементи за везу У oпштe мaшинскe eлeмeнтe спaдajу: eлeмeнти зa вeзу (зaвртњи, зaкивци, зaвaрeни спojeви, зaлeмљeни спojeви, зaлeпљeни спojeви, прeсoвaни спojeви, спojeви клинoм,

Више

Upravljanje kvalitetom Osnove za izradu projektnog zadatka

Upravljanje kvalitetom Osnove za izradu projektnog zadatka Upravljanje kvalitetom Procesi definisanja i utvrđivanja kvaliteta produkata Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2019. Procesi definisanja i utvrđivanja kvaliteta produkata 2.3 Definisati i specificirati

Више

ELEKTRIČNA CENTRIFUGALNA PUMPA Model: HGAM-75 2, 1100 W Br. art. FWPC1100E Uputstvo za upotrebu Uputstvo za upotrebu

ELEKTRIČNA CENTRIFUGALNA PUMPA Model: HGAM-75 2, 1100 W Br. art. FWPC1100E Uputstvo za upotrebu Uputstvo za upotrebu ELEKTRIČNA CENTRIFUGALNA PUMPA Model: HGAM-75 2, 1100 W Br. art. FWPC1100E Uputstvo za upotrebu Uputstvo za upotrebu U toku rada i vršenja postupaka održavanja, striktno sprovoditi sva navedena uputstva,

Више

HDS 9/18-4 MX Snažni trofazni visokoprit. čistač s vrućom vodom HDS 9/18-4 MX s bubnjem za crevo, 20 m visokoprit. creva, 4-pol. elektromotorom, eco!e

HDS 9/18-4 MX Snažni trofazni visokoprit. čistač s vrućom vodom HDS 9/18-4 MX s bubnjem za crevo, 20 m visokoprit. creva, 4-pol. elektromotorom, eco!e Snažni trofazni visokoprit. čistač s vrućom vodom s bubnjem za crevo, 20 m visokoprit. creva, 4-pol. elektromotorom, eco!efficiency nivoom i 2 rezervoara sredstva za čišćenje. 1 2 3 4 1 2 Ekonomičnost

Више

Microsoft Word - Izmena konkursne dokumentacije 1, D 23, Materijal za odrzavanje vozila

Microsoft Word - Izmena konkursne dokumentacije 1, D 23, Materijal za odrzavanje vozila I Број: 7221 03.10.2014. Измене и допуне конкурсне документације Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку Д 23 Материјал за одржавање возила Извршена је измена Конкурсне документације

Више

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 1450 min -1 пребацује воду из резервоара A и B у резервоар C кроз цевовод приказан на сл

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 1450 min -1 пребацује воду из резервоара A и B у резервоар C кроз цевовод приказан на сл Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 1450 min -1 пребацује воду из резервоара A и B у резервоар C кроз цевовод приказан на слици. Разлике нивоа у резервоарима износе h = 5 m и

Више

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode] MAŠINSKI ELEMENTI dr Miloš Ristić UVOD Mašinski elementi predstavljaju tehničkonaučnu disciplinu. Izučavanjem ove discipline stiču seteorijska i praktična znanja za proračun, izbor i primenu mašinskih

Више

1

1 1. Srednja potrošnja goriva za vozilo iznosi 6,8 l / 100 km. Koliko će se litara (2) goriva potrošiti ako vozilo prevali put od 260 km? x / 260 km = B / 100 km x = 260 km * B / 100 km = 260 km * 6.8 l

Више

HDS 9/50 De Tr1 Autonomno kompresorsko čišćenje na vrelu vodu uz pomoć pritiska od 500 bar! HDS 9/50 u obliku prikolice sa učinkovitim dizel motorom j

HDS 9/50 De Tr1 Autonomno kompresorsko čišćenje na vrelu vodu uz pomoć pritiska od 500 bar! HDS 9/50 u obliku prikolice sa učinkovitim dizel motorom j HDS 9/50 De Tr1 Autonomno kompresorsko čišćenje na vrelu vodu uz pomoć pritiska od 500 bar! HDS 9/50 u obliku prikolice sa učinkovitim dizel motorom je neprikosnoven na gradilištima, u industriji ili u

Више

1

1 1. Najviši tlak u cilindru motora nastao izgaranjem goriva iznosi 4,8 MPa. (1) Koliko iznosi taj tlak u barima? p = 4,8 MPa * 10 6 = 4800000 Pa = 4800000 Pa / 10 5 = 48 bara 2. Akumulator ( baterija )

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ II предавање 4.2 \ ослоно-кретни механизми на точковима, кинематика и динамика точка Кинематика точка обимна брзини точка: = t транслаторна брзина точка: = t Услов котрљања точка без проклизавања:

Више

untitled

untitled С А Д Р Ж А Ј Предговор...1 I II ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ...3 1. Предмет и метод термодинамике... 3 2. Термодинамички систем... 4 3. Величине (параметри) стања... 6 3.1. Специфична запремина и густина...

Више

D12_5 MNE_Dio 11 - Frekventna regulacija i EE u vodovodima F1

D12_5 MNE_Dio 11 - Frekventna regulacija i EE u vodovodima F1 Ministarstvo ekonomije / Sektor za energetsku efikasnost Obuka o upravljanju energijom i energetskoj efikasnosti Upoznavanje sa frekventnom regulacijom (FR) i energetskom efikasnošću u vodovodima Pripremljeno

Више

Na osnovu ~lana 36

Na osnovu ~lana 36 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Више

Vaillant BiH 2017 cjenik final web.pdf

Vaillant BiH 2017 cjenik final web.pdf Zidni ventilokonvektori arovair WN... 355 Kasetni ventilokonvektori arovair KN... 358 Parapetni ventilokonvektori arovair CN...361 Kanalni ventilokonvektori arovair DN... 364 Pribor za ventilokonvektore...367

Више

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_ SR_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_ SR_V01.docx Opasnost od opekotina pri kontaktu sa vrelim uljem. Moguće su lakše do srednje teške povrede. Nosite zaštitne naočare. Nosite zaštitne rukavice. Nosite zaštitnu odeću. Moguće nanošenje materijalne štete

Више

Uvod u proceduru sprovođenja energijskog audita

Uvod u proceduru sprovođenja energijskog audita Primeri dobre prakse EE u industrijskim preduzećima rešenje za decentralizovano snabdevanje toplotnom energijom u pogonima procesne industrije prof. dr Goran Jankes Mreža za energetsku efikasnost u industriji

Више

Spray Pressure Control Manifold

Spray Pressure Control Manifold List sa uputstvom - Serbian - Razvodnik sistema za kontrolu pritiska raspršivanja UPOZORENJE: Dozvolite samo stručnom osoblju da obavlja slede e poslove. Pridržavajte se uputstava za bezbednu upotrebu

Више

K A T A L O G R E Z E R V N I H D I J E L O V A M O T O K U L T I V A T O R GREENY MINI IZDANJE

K A T A L O G R E Z E R V N I H D I J E L O V A M O T O K U L T I V A T O R GREENY MINI IZDANJE K A T A L O G R E Z E R V N I H D I J E L O V A M O T O K U L T I V A T O R GREENY MINI IZDANJE 07.2018 MOTOKULTIVATOR «GREENY- MINI» SPOJKA - KUĆIŠTE TABELA 1 MTK. «GREENY MINI» SPOJKA - KUĆIŠTE TABELA

Више

Weishaupt monarch (WM) serija

Weishaupt monarch (WM) serija Gorionici - uštede energije primenom O2 i frekventne regulacije Emisije štetnih materija u produktima sagorevanja Budva, 23.09.2016. Gorionici Uštede energije O 2 regulacija ušteda minimum 2% goriva vraćanje

Више

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021) , , Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021) , , Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, 21000 Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115 Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e-mail: office@vgp.rs www.vgp.rs EGV 35 A Idealan za

Више

JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR Jednofazni asinkroni motor je konstrukcijski i fizikalno vrlo sličan kaveznom asinkronom trofaznom motoru i premda je veći,

JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR Jednofazni asinkroni motor je konstrukcijski i fizikalno vrlo sličan kaveznom asinkronom trofaznom motoru i premda je veći, JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR Jednofazni asinkroni motor je konstrukcijski i fizikalno vrlo sličan kaveznom asinkronom trofaznom motoru i premda je veći, skuplji i lošijih karakteristika od trofaznog iste

Више

Microsoft Word - IZVEŠTAJ donacija REP EEŠKE

Microsoft Word - IZVEŠTAJ donacija REP EEŠKE Прошлогодишње поплаве које су захватиле готово читаву Србију нанеле су велику штету и на стамбеној, путној и водоводној инфраструктури. Поплавни талас није заобишао ни општину Топола, а такође ни објекте

Више

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универзитет у Београду Краљице Марије 16, 11000 Београд mtravica@mas.bg.ac.rs

Више

WOW! News_HRV

WOW! News_HRV Abarth Abarth 500 Year Model Update 2008-2017 Abarth Abarth 500 Prihvaćanje konfiguracije 2017 Abarth Abarth 500 Aktiviraj režim identifikacije bluetootha 2017 Abarth Abarth 500 Učenje klima uređaja 2017

Више

Microsoft Word - Elaborat-Metal_Luks_Mazda_Premacy.doc

Microsoft Word - Elaborat-Metal_Luks_Mazda_Premacy.doc Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb METAL - LUKS d.o.o.

Више

Прилог 13. Списак услуга одржавања медицинскo-техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део) Износ

Прилог 13. Списак услуга одржавања медицинскo-техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део) Износ Прилог 13. и највишег износа услугу Износи у динарима Ред Одржавање помагала Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока Страна 1 од 14 1 Kорекција лежишта протезе (пластика, кожа)

Више

Zupcaste ZPB.cdr

Zupcaste ZPB.cdr HYDRULIS Pumpe Zup~aste pumpe ZPB Gear pumps ZPB VISOKOG PRITISK, S SPOLJ[NJIM OZUBLJENJEM HIGH PRESSURE, WITH OUTER GERING Pumps Velika hidrauli~ka snaga Visok zapreminski stepen korisnog dejstva Ku}i{te

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

Evidencija održavanja mašina 1/16 DOO za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača Presa CCM A Ekstruder (Čišćenje dizne) INSERT DRAM Prov

Evidencija održavanja mašina 1/16 DOO za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača Presa CCM A Ekstruder (Čišćenje dizne) INSERT DRAM Prov Evidencija održavanja mašina 1/16 Presa CCM A 01.03 Ekstruder (Čišćenje dizne) 01.04 INSERT DRAM Provera noževa 01.07 FORMING DRAM Čišćenje 01.22 FOTOĆELIJE Provera rada 01.81 Sigurnosna vrata Provera

Више

broj 043.indd - show_docs.jsf

broj 043.indd - show_docs.jsf ПРИЛОГ 1. Ширина заштитног појаса зграда, индивидуалних стамбених објеката и индивидуалних стамбено-пословних објеката зависно од притиска и пречника гасовода Пречник гасовода од 16 barа до 50 barа M >

Више

CJENIK MALOPRODAJA do OPREMA ZA BAZEN Kontakti Maloprodaja Tomislav Blatančić Mobitel: Veleprodaja

CJENIK MALOPRODAJA do OPREMA ZA BAZEN Kontakti Maloprodaja Tomislav Blatančić   Mobitel: Veleprodaja CJENIK MALOPRODAJA do 31.5.2019 OPREMA ZA BAZEN Kontakti Maloprodaja Tomislav Blatančić email: kosikpools@gmail.com Mobitel: 099 5945 300 Veleprodaja email: kosikpools@gmail.com Mobitel: 098 335 391 Kategorija

Више

Kanalni ventilatori Kanalni ventilatori za sustave komforne ventilacije Širok raspon protoka: 400 do m³/h Lakirano kućište u standardnoj izvedb

Kanalni ventilatori Kanalni ventilatori za sustave komforne ventilacije Širok raspon protoka: 400 do m³/h Lakirano kućište u standardnoj izvedb za sustave komforne ventilacije Širok raspon protoka: 400 do 35.000 m³/h Lakirano kućište u standardnoj izvedbi Primjena kanalni ventilatori, za odsis i dovod zraka, Ograničenje upotrebe: temperatura zraka

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Ivan Josipović ANALIZA ELEKTRONSKIH SUSTAVA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA ZAVRŠNI RAD Zagreb, Sveučil

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Ivan Josipović ANALIZA ELEKTRONSKIH SUSTAVA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA ZAVRŠNI RAD Zagreb, Sveučil SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Ivan Josipović ANALIZA ELEKTRONSKIH SUSTAVA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2018. Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti ZAVRŠNI

Више

caprari-pravljenje_snijega_Layout 1.qxd

caprari-pravljenje_snijega_Layout 1.qxd Pravo rješenje za PRAVLJENJE SNIJEGA Naša Tehnologija i prednosti VISOKOTLAČNE VIŠESTUPANJSKE HORIZONTALNE PUMPE PM serija Pouzdanost i niski troškovi pogona i održavanja Visoke hidrauličke učinkovitosti

Више

434F2 Rovokopač-utovarivač Kabina Uvođenje nove kabine za rovokopač-utovarivač Cat strojaru osigurava udoban prostor koji je jednostavan za korištenje

434F2 Rovokopač-utovarivač Kabina Uvođenje nove kabine za rovokopač-utovarivač Cat strojaru osigurava udoban prostor koji je jednostavan za korištenje 434F2 Rovokopač-utovarivač Kabina Uvođenje nove kabine za rovokopač-utovarivač Cat strojaru osigurava udoban prostor koji je jednostavan za korištenje. Uz mogućnost prilagodbe mnogih značajki stroja, nova

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање 4.1 гусенична возила, отпори кретања, Код дефинисања параметара функција кретања возила на гусеницама разматрају се следећи случајеви кретања: а) праволиниjско кретање

Више

LINIJA TOPLOTNIH PUMPI AQUAREA 3kW 5kW 7kW Str All in One Jednofazno Trofazno Aquarea High Performance za dobro izolovane kuće Str Bi bl

LINIJA TOPLOTNIH PUMPI AQUAREA 3kW 5kW 7kW Str All in One Jednofazno Trofazno Aquarea High Performance za dobro izolovane kuće Str Bi bl LINIJ TOPLOTNIH PUMPI QURE 3kW 5kW 7kW Str. 16 17 ll in One Trofazno quarea High Performance za dobro izolovane kuće Str. 20 21 Bi blok Trofazno WH-DC0309H3E5 WH-DC0309H3E5B WH-UD03HE5-1 WH-DC0309H3E5

Више

Projektantske podloge Kondenzacijski uređaji Tehnički list ecotec plus 48/65 kw Grijanje Hlađenje Nove energije

Projektantske podloge Kondenzacijski uređaji Tehnički list ecotec plus 48/65 kw Grijanje Hlađenje Nove energije Projektantske podloge Kondenzacijski uređaji Tehnički list 48/65 kw Grijanje Hlađenje Nove energije 1.11. Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj VU 486/5-5 Posebne značajke - Modulacijsko područje

Више

ЈНМВ 226Н/2015 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦ

ЈНМВ 226Н/2015 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 226Н/2015 Пожаревац, Фебруар 2015. године Страна 1 од 44 На

Више

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за поступак јавне набавке мале вредности бр 13/2019 Предмет: Измена и допуна

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за поступак јавне набавке мале вредности бр 13/2019 Предмет: Измена и допуна Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за поступак јавне набавке мале вредности бр /09 Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности

Више

Slide 1

Slide 1 Betonske konstrukcije 1 - vežbe 4 - Dijagram interakcije Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Betonske konstrukcije 1 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Betonske konstrukcije 1 1 2

Више

Z

Z РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011)

Више

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2059 Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2059 Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 2059 Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode

Више

Z-15-84

Z-15-84 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Више

KNJIŽICA WELTAUTO USLUGA

KNJIŽICA WELTAUTO USLUGA Knjižica usluga i garantni list Das WeltAuto. Rabljena vozila kojima vjerujete. Poštovani! Zahvaljujemo Vam na kupovini automobila iz programa Das WeltAuto. Raduje nas, što Vam možemo ponuditi naše usluge

Више

4700, MF 5700 & MF KSMF IZ MASSEY FERGUSONA

4700, MF 5700 & MF KSMF IZ MASSEY FERGUSONA 4700, MF 5700 & MF 6700 75-130 KSMF IZ MASSEY FERGUSONA 02 www.masseyferguson.com MF 4700, MF 5700 & MF 6700 Postavljanje novih standarda. Nadilaženje očekivanja. NOVA SVJETSKA IKONA I IKONA BRANDA - Kao

Више

BF Tecnic katalog A4 Tehnicki podaci - web

BF Tecnic katalog A4 Tehnicki podaci - web MINI UTOVARIVAČ BF FARMINI Konfiguracija Yanmar3TNV88 euro3 motor, snaga: 20.2kW elektronski džojstik, funkcija lebdenja kašike, grejač, zvuk za kretanje u nazad, svetlo upozorenja, standardna utovarna

Више

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п. СТАРА ПАЗОВА БРОЈ: 913 ДАТУМ: ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п. СТАРА ПАЗОВА БРОЈ: 913 ДАТУМ: ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п. СТАРА ПАЗОВА БРОЈ: 913 ДАТУМ: 13.02.2017. ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СЕРВИС ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА БРОЈ

Више

untitled

untitled Reduktori s motorom \ Industrijski reduktori \ Pogonska elektronika \ Automatizacija pogona \ Usluge Sigurno isklapanje aplikacije Izdanje 06/007 6883 / HR Priručnik SEW-EURODRIVE Driving the world Sadržaj

Више

caprari-navodnjavanje_HR

caprari-navodnjavanje_HR Pravo rješenje za NAVODNJAVANJE Naša Tehnologija i prednosti BUŠOTINSKE ELEKTRIČNE PUMPE E serija Više od 9.000 pouzdanih rješenja za varijacije zahtjevanih primjena. Robusna konstrukcija od željeznog

Више

1

1 1. Gorivo za dvotaktni otto motor je tzv. mješavina benzina i 3 % ulja. (3) Koliko će ulja potrošiti motor motocikla na putu od 70 km ako je srednja potrošnja mješavine 6 litara/ 100 km? potrošnja mješavine

Више

Novi faktori za vecu efikasnost dvostepenog oscilatora

Novi faktori za vecu efikasnost dvostepenog oscilatora NOVI FAKTORI ZA VEĆU EFIKASNOST DVOSTEPENOG OSCILATORA Veljko Milković akademik SAIN e-mail: milkovic@neobee.net VEMIRC Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković, Novi Sad 29. jun 2019. Novi Sad, Srbija

Више

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički akultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o namotaju statora sinhronog motora sa stalnim magnetima

Више

ПРЕУЗИМАЊE НАПАЈАЊA KOTЛA У СИНХРОНИЗОВАНОМ РАДУ ТУРБО И ЕЛЕКТРОНАПОЈНИХ ПУМПИ Александар Илић, Илија Радовановић, Жељко Врачевић, Зоран Цвејић Tермое

ПРЕУЗИМАЊE НАПАЈАЊA KOTЛA У СИНХРОНИЗОВАНОМ РАДУ ТУРБО И ЕЛЕКТРОНАПОЈНИХ ПУМПИ Александар Илић, Илија Радовановић, Жељко Врачевић, Зоран Цвејић Tермое ПРЕУЗИМАЊE НАПАЈАЊA KOTЛA У СИНХРОНИЗОВАНОМ РАДУ ТУРБО И ЕЛЕКТРОНАПОЈНИХ ПУМПИ Александар Илић, Илија Радовановић, Жељко Врачевић, Зоран Цвејић Tермоелектрана Никола Tесла Б, Б.Урошевића 44, 11500 Oбреновац,

Више

NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Septembar 018. IZVEDBE BlueHDi 75 BVM BlueHDi 100 S&S BVM BlueHDi 10 S&S BVM6 BlueHDi 10 S&S EAT8 MOTOR

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

Untitled-1.cdr

Untitled-1.cdr TENIČKI PODCI EKSTR LKO LOŽ ULJE RDB Serija RDB-R,8, RDB-R, RDB.-.R RDB.-.R RDB, 9 RDB., 9 RDB, www.riello.com RDB Serija Riello RDB serija jednostepenog ulja i kerozinskog plamenika dostupan je u 8 osnovnih

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Треће предавање дефинисање алата машина, кашике мини багера Кнематички ланци: E z = { L 1,L a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L L n L 3 O 1 L o O n L

Више

2014/2015 PROFESIONALNI GRIJAČI MCS GROUP BROJ JEDAN MEĐU PRENOSIVIM GRIJAČIMA 1954

2014/2015 PROFESIONALNI GRIJAČI MCS GROUP   BROJ JEDAN MEĐU PRENOSIVIM GRIJAČIMA 1954 2014/2015 PROFESIONALNI MCS GROUP www.mcsworld.com BROJ JEDAN MEĐU PRENOSIVIM MA 1954 ZAŠTO ODABRATI PRENOSIVI GRIJAČ TVRTKE MASTER? ŠTEDITE NOVAC Grijači rade odmah nakon što ih priključite na električnu

Више

kompaktni magnetni cilindar sa priborom serije NSK tip konstrukcije kompaktni magnetni cilindar opciono u skladu sa UNITOP standardom ili ISO gl

kompaktni magnetni cilindar sa priborom serije NSK tip konstrukcije kompaktni magnetni cilindar opciono u skladu sa UNITOP standardom ili ISO gl kompaktni magnetni cilindar sa priborom serije NSK konstrukcije kompaktni magnetni cilindar opciono u skladu sa UNIOP standardom ili ISO 2 glave livenje pod pritiskom aluminijumska legura klipnjača 1 nerđajući

Више