PowerPoint Presentation

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PowerPoint Presentation"

Транскрипт

1 МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 2.2 кинематички ланаци машина, математички модели, извршни чланови-алати

2 Кнематички ланци: E z { L 1,L 2 a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L 2 L n L 3 O 1 L o O n L n L n+1 L n-1 O n+1 L n-1 L n-1 L o - нулти члан ланца-подлога ослањања L n L 2 L 1+1 L 1 - први члан ланца-ослоно-кретни члан L 1 L o L n+1 L n - последњи члан-извршни члан (алат) L 4 L 1 L 2 L n 1 - остали чланови-преносни чланови (манипулатор) Ln 1 - предмет рада L 2 L 3 L o L L 6 5 в) Сл.2.2 Конфигурације кнематичких ланаца: а) прости (отворени), б) разгранати в) сложени (затворени)

3 ИЗВРШНИ ЧЛАНОВИ АЛАТИ Извршни члан-алат је последњи члан кинематичког ланца машине, који непосредно трансформише (обрађује, преноси) предмет рада. При дефинисању кинематичког ланца машине полази се од дефинисања извршног члана-алата. На одређивање извршног члана-алата машине битно утичу парамерти окружења и парамерти учинка машине као и начин (технологија ) обраде предмета рада. Технологијом рада се одређују геометрија (путања), кинематика (брзина) и динамика (енергија) деловања алата на предмет рада. Сл Алати мобилних машина за обраду земљишта

4 Алати хидрауличких багера: б) в) г) а) дубинске кашике б) дубинска кашика са покретним дном, в) рипески зуб, г) вибрационе дубинске кашике, д) вибрациони чекић, е) брзорастављајућа дубинска кашика, ж) грабилице, з) хватачи балвана, и) утоварне кашике е) з) д)

5 Геометрија кашике багера: а) дубинска, s 1,45 1,5 3 5 V s 5 s s 53 s 56 s s 52 s 51 5 x 5 2 b 51 b Табела Т2.3.1 Геометрија дубинске кашике s 51 s 52 s 53 s 54 s 55 s 56 e z = b 52 /b min 0,16 0,26 0,67 0,23 0,29 0,34 0, max 0,18 0,28 0,69 0,25 0,31 0,36 0, b , V 0,5 б) утоварна y5 y 5 54 s 57 s 53 s 5 s x 5 s 51 b 5 b 51 b 52 Табела Т2.3.2 Геометрија утоварне кашике s 51 s 52 s 53 s 54 s 55 s 56 min 0,15 0,14 0,41 0,06 0,16 0,21 max 0,17 0,16 0,43 0,08 0,18 0,23 3 b5 17, V s s s s 57 e z = b 52 /b ,72 0, ,74 0,

6 Отпори копања хидрауличких багера W Сл Отпори копања: а) компоненте отпора копања; б,в) континуалан и променљив распоред отпора копања по ширини резне ивице кашике, г) детаљ врха зуба (резне) ивице кашике: v-брзина копања, W-укупни отпор копања, F-сила копања, -угао врха кашике, -леђни угао копања, -угао између силе и брзине копања,pz -пасивна зона у којој се не може појавити вектор силе отпора копањa W.

7 Отпор копања багера Табела Т2.3.3 Карактеристике земљишта W Kkb5 h Категорија земљишта III IV V Специфични отпор копања К k,(kn/m 2 ) min max h коеф. растреситости земљишта k r коеф. пуњења кашике, k p коеф. приањања гусеница, р 1,20 1,20 0,55 1,25 1,25 0,60 дебњина одреска h k p V k r ( s 5 h 2 ) k hb 5 h s 5 s V b k 5 k k p r 0,5 mg W p mg

8 Потребна маса багера p mg m W g p W mg W p mg Табела Т2.3.3 Карактеристике земљишта Специфични отпор копања К k,(kn/m 2 ) Категорија земљишта III IV V коеф. растреситости земљишта k r коеф. пуњења кашике, k p коеф. приањања гусеница, р min ,20 1,20 0,55 max ,25 1,25 0,60

9 Алати утоваривача:

10 Алати утоваривача:

11 Геометрија кашике утоваривача s 0,80 0, V b 4 V 2 2a b b 3 2 b A 8 2 a c 6

12 W x Отпори копања утоваривача W xr W x1 W x3 Wx2 W x6wx4 Сл Промена укупног и појединих отпора заривања кашике утоваривача x W y W yr W y5 W y1 W y3 W y4 W y2 x Сл Промена укупног и појединих отпора пуњења кашике Сл Отпори копања кашике утоваривача: а)компоненте отпора при заривању кашике, б)компоненте отпора копања при пуњењу кашике, в)распоред притиска земљишта на унутрашњу страницу

13 Отпор копања утоваривача W K k b4 h h 0,15 0,16 H 4 маса утоваривача W F p W xr W f mg p W xr f mg m g( W p xr f ) mg W f1 F p1 W f2 F p2 Сл Силе које делују на утоваривач приликом заривања у гомилу земљишта W xr

14

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Треће предавање дефинисање алата машина, кашике мини багера Кнематички ланци: E z = { L 1,L a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L L n L 3 O 1 L o O n L

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Осмо предавање I манипулатори багера, синтеза погонских механизама Y y 2 L мини багери, манипулатора математички модел локални координатни системи чланова r { e,s, θ, θ,t,m,j,e,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ II предавање 4.2 \ ослоно-кретни механизми на точковима, кинематика и динамика точка Кинематика точка обимна брзини точка: = t транслаторна брзина точка: = t Услов котрљања точка без проклизавања:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 3.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 3.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање. гусенична возила, површински притисак ослањања, гусеница на подлогу ослањања G=mg p p гусеница на подлогу ослањања G=mg средњи стварни p тврда подлога средњи стварни p

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ I предавање. \ хидродинамичке трансмисије, компоненте, вучне карактеристике Хидродинамичке трансмисије мобилних машина општа концепција: v v v v - дизел мотор -хидродинамички претварач -

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање 4.1 гусенична возила, отпори кретања, Код дефинисања параметара функција кретања возила на гусеницама разматрају се следећи случајеви кретања: а) праволиниjско кретање

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5 ПОГОНСКИ СИСТЕМИ Пето предавање прорачун хидродинамичке трансмисије Хидродинамичке трансмисије кретања мобилних машина 6. 5. 4. 4. 5. 6. 6. 5. 4. 4. 5. 6. а) б) 6. 5. 4. 4.4 5. 5. 4. 6. 4. 6. 4. 5. r d

Више

Microsoft PowerPoint - OMT2-razdvajanje-2018

Microsoft PowerPoint - OMT2-razdvajanje-2018 OSNOVE MAŠINSKIH TEHNOLOGIJA 2 TEHNOLOGIJA PLASTIČNOG DEFORMISANJA RAZDVAJANJE (RAZDVOJNO DEFORMISANJE) Razdvajanje (razdvojno deformisanje) je tehnologija kod koje se pomoću mašine i alata u zoni deformisanja

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0 M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0.8 kn m, L=4m. 1. Z i = Z A = 0. Y i = Y A L q + F

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Poznata su opterećenja F 1 = kn, F = 1kN, M 1 = knm, q =

Више

ПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА

ПРЕДАВАЊЕ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈЕ ИСПАРАВАЊЕ Проф. др Бранислав Драшковић Испаравање је једна од основних компоненти водног и топлотног биланса активне површине са које се врши испаравање У природним условима

Више

Univerzitet u Ni{u

Univerzitet u Ni{u ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета у Нишу бр. 612-92-5/2014 од 16.01.2014. године, именовани смо за чланове Комисије за писање Извештаја за избор

Више

BF Tecnic katalog A4 Tehnicki podaci - web

BF Tecnic katalog A4 Tehnicki podaci - web MINI UTOVARIVAČ BF FARMINI Konfiguracija Yanmar3TNV88 euro3 motor, snaga: 20.2kW elektronski džojstik, funkcija lebdenja kašike, grejač, zvuk za kretanje u nazad, svetlo upozorenja, standardna utovarna

Више

Динамика крутог тела

Динамика крутог тела Динамика крутог тела. Задаци за вежбу 1. Штап масе m и дужине L се крајем А наслања на храпаву хоризонталну раван, док на другом крају дејствује сила F константног интензитета и правца нормалног на штап.

Више

Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka

Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Podešavanje dubine Jednostavno podešavanje dubine putem ploče sa rupama. Radna dubina se podešava od 6-30 cm putem

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 2: Основни појмови - систем, модел система, улаз и излаз UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES План предавања 2018/2019. 1.

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija ФИЗИКА 2008 Понедељак, 3. Новембар, 2008 1. Рад 2. Кинетичка 3. Потенцијална 1. 2. Неконзервативне силе. Отворенисистеми 4. Закон одржања енергије 5. Снага 1. Енергетика 2. Рад, и снага људи. Ефикасност

Више

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc Dopunski zadaci za vježbu iz MFII Za treći kolokvij 1. U paralelno strujanje fluida gustoće ρ = 999.8 kg/m viskoznosti μ = 1.1 1 Pa s brzinom v = 1.6 m/s postavljana je ravna ploča duljine =.7 m (u smjeru

Више

Slide 1

Slide 1 ПЛ-7+ПЛ-8 ПРОГРАМИРАЊЕ ВИШЕОСНЕ ОБРАДЕ Примери робота за обраду KUKA роботи Staubli роботи Активирани ресурси за рад на лабораторијској вежби програмирања LOLA 50 Тестбед за вишеосну обраду глодањем

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL

Више

9. : , ( )

9.  :  ,    ( ) 9. Динамика тачке: Енергиjа, рад и снага (први део) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj - Шта ћемо научити (1) 1. Преглед литературе

Више

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode] MAŠINSKI ELEMENTI dr Miloš Ristić UVOD Mašinski elementi predstavljaju tehničkonaučnu disciplinu. Izučavanjem ove discipline stiču seteorijska i praktična znanja za proračun, izbor i primenu mašinskih

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija2014

Microsoft PowerPoint - fizika 4-rad,snaga,energija2014 ФИЗИКА Понедељак, 3. Новембар, 2014 1. Рад 2. Кинетичка енергија 3. Потенцијална енергија 1. Конзервативне силе и потенцијална енергија 2. Неконзервативне силе. Отворенисистеми 4. Закон одржања енергије

Више

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički akultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o namotaju statora sinhronog motora sa stalnim magnetima

Више

Microsoft PowerPoint - Odrzavanje i obelezavanje PP.ppt

Microsoft PowerPoint - Odrzavanje i obelezavanje PP.ppt ODRZAVANJE I OBELEZAVANJE UNUTRASNJIH PLOVNIH PUTEVA Svrha odrzavanja i obelezavanja plovnog puta jeste obezbedjenje plovidbenih uslova i sigurnosti plovidbe u toku celog navigacionog perioda Odrzavanje

Више

Microsoft PowerPoint - PS9_Linijski raspored i redosled

Microsoft PowerPoint - PS9_Linijski raspored i redosled ОДРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛИНИЈСКОГ РАСПОРЕДА РАДНИХ МЕСТА ОДРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛИНИЈСКОГ РАСПОРЕДА РАДНИХ МЕСТА Код серијске и великосеријске производње ФУНКЦИЈА ЦИЉА (КРИТЕРИЈУМ ОПТИМАЛНОСТИ) > Минимални

Више

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija Analitička geometrija Predavanje 8 Vektori u prostoru. Skalarni proizvod vektora Novi Sad, 2018. Milica Žigić (PMF, UNS 2018) Analitička geometrija predavanje 8 1 / 11 Vektori u prostoru i pravougli koordinatni

Више

Microsoft PowerPoint - Lab_step_nc2017.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lab_step_nc2017.ppt [Compatibility Mode] Машински факултет Београд Катедра за производно машинство Објектно програмирање нумерички управљаних машина алатки http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/index_m.htm Лаб 4: Објектно програмирање нумерички

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca Primer 1 - proračun spregnute ploče na profilisanom limu 1. Karakteristike spregnute ploče Spregnuta ploča je raspona 4 m. Predviđen je jedan privremeni oslonac u polovini raspona ploče u toku građenja.

Више

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3 Matematka Zadaci za vežbe Oktobar 5 Uvod.. Izračunati vrednost izraza bez upotrebe pomoćnih sredstava): ) [ a) 98.8.6 : b) : 7 5.5 : 8 : ) : :.. Uprostiti izraze: a) b) ) a b a+b + 6b a 9b + y+z c) a +b

Више

Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt

Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt 1 BETONSKE KONSTRUKCIJE TEMELJI OBJEKATA Prof. dr Snežana Marinković Doc. dr Ivan Ignjatović Semestar: V ESPB: Temelji objekata 2 1.1. Podela 1.2. Temelji samci 1.3. Temeljne trake 1.4. Temeljne grede

Више

Roltrac_oferta_PL

Roltrac_oferta_PL KATALOG MAŠINA www.roltrac.pl CEPAČ DRVA R-60 Dozator (navoz) Razdelna funkcija Pritisak klipa Opcija noževa Podizanje noža Dužina cepanice Rezervoar za ulje Snaga električnog motora ručna mašina, samo

Више

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc lv2_m ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ СТРУГОВА Ово је друга лабораторијска вежба (PL-2+PL-4) и има ова два дела: PL-2 Упутство за извођење друге лабораторијске вежбе и PL-4 Друга лабораторијска вежба Испитивање тачности

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS1 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Dr. sc. Ado Matoković, prof. v.

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6 ПOГОНСКИ СИСТЕМИ Шесто предавање хидростатички системи, увод, хидростатичке компоненте: хидропумпе Хидростатички погонски системи N e M e ω e N Q F M m m v m ω m F o M v o ωo o хидростатички систем Q,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ivica Gršković KONČAR Električna vozila d.d.; Zagreb, A. Babaje 1 Stanovništvo u neposrednoj blizini željezničke pruge kroz Split - Solin 23 stanovnika - Kašteli 38 stanovnika - Trogir 11 stanovnika -

Више

#REVOLUTION!

#REVOLUTION! #REVOLUTION! www.villager.rs akumulatorski alat Kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja, Villager nudi tržištu novu generaciju akumulatorskog programa FUSE. Nova linija proizvoda je opremljena

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36 /09), Ministar finansija i privrede donosi PRAVILNIK O BUCI KOJU EMITUJE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 Именовано тело број И

Више

Microsoft Word - CAD sistemi

Microsoft Word - CAD sistemi U opštem slučaju, se mogu podeliti na 2D i 3D. 2D Prvo pojavljivanje 2D CAD sistema se dogodilo pre više od 30 godina. Do tada su inženjeri koristili table za crtanje (kulman), a zajednički jezik komuniciranja

Више

Microsoft Word - Fizika_kozep_irasbeli_javitasi_1011_szerb.doc

Microsoft Word - Fizika_kozep_irasbeli_javitasi_1011_szerb.doc Fizika szerb nyelven középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. FIZIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Радње треба

Више

Microsoft Word - VS_prospekt.docx

Microsoft Word - VS_prospekt.docx DURMA VS CNC hidraulične makaze za lim, sa promjenljivim uglom sečenja UPOZNAJTE DURMA KOMPANIJU Durma, je vodeća turska kompanija i svetski lider u proizvodnji mašina za obradu metala. Danas, nakon 50

Више

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021) , , Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021) , , Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, 21000 Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115 Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e-mail: office@vgp.rs www.vgp.rs EGV 35 A Idealan za

Више

Microsoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013

Microsoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013 Примене Њутнових закона Претпоставке Објекти представљени материјалном тачком занемарите ротацију (за сада) Масе конопаца су занемариве Заинтересовани смо само за силе које делују на објекат можемо да

Више

Teorija igara

Teorija igara Strategije Strategije igrača B igrača A B 1 B 2... B n A 1 e 11 e 12... e 1n A 2 e 21 e 22... e 2n............... A m e m1 e m2... e mn Cilj: Odrediti optimalno ponašanje učesnika u igri Ako je dobitak

Више

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc I област. У колу сталне струје са слике када је и = V, амперметар показује I =. Одредити показивање амперметра I када је = 3V и = 4,5V. Решење: а) I = ) I =,5 c) I =,5 d) I = 7,5 3 3 Слика. I област. Дата

Више

Slide 1

Slide 1 Грађевински факултет Универзитета у Београду МОСТОВИ Субструктура моста Вежбе 4 Програм предмета Датум бч. Предавања бч. Вежбе 1 22.02. 4 Уводно предавање - 2 01.03. 3 Дефиниције, системи, распони и материјали

Више

PRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o

PRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o PRIMER 1 ISPITNI ZADACI Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o Homogena pločica ACBD, težine G, sa težištem u tački C, dobijena

Више

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универзитет у Београду Краљице Марије 16, 11000 Београд mtravica@mas.bg.ac.rs

Више

_cas 8 temelji i gredni sistemi

_cas 8 temelji i gredni sistemi Одсек ПЖA Мостови Предавање 8 29. Март 2019. Типови темеља Плитко фундирање Дубоко фундирање Шипови Бунари Кесони Извођење на сувом и извођење у воденој препреци др Снежана Машовић Школска 2018/19 2 Плитко

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

270 MEHANIKA ŽIVIH SUSTAVA MEHANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA potrebna za takvo lebđenje iznosi 1 m3g3 2 Aq (45) gdje je m masa kolibrića, g ubrzanje si

270 MEHANIKA ŽIVIH SUSTAVA MEHANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA potrebna za takvo lebđenje iznosi 1 m3g3 2 Aq (45) gdje je m masa kolibrića, g ubrzanje si 270 MEHANIKA ŽIVIH SUSTAVA MEHANIZACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA potrebna za takvo lebđenje iznosi 1 m3g3 2 Aq (45) gdje je m masa kolibrića, g ubrzanje sile teže, q gustoća zraka, a A površina koju opisuje

Више

Mjerna oprema 2011

Mjerna oprema 2011 Spisak mjerne opreme za sprovođenje energetskih pregleda objekata Naziv i kratak opis Fotografija Tehnički opis Kom.. Testo 880-3 ProSet Displej: 3,5 LCD 30 x 40 Piksela termovizijska kamera, stativ :

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 9-oscilacije

Microsoft PowerPoint - fizika 9-oscilacije Предиспитне обавезе Шема прикупљања поена - измене Активност у току предавања = 5 поена (са више од 3 одсуствовања са предавања се не могу добити) Лабораторијске вежбе = 10 поена обавезни сви поени односно

Више

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Peto predavanje VOZNI PARK I NJEGOVA PODJELA, RAD VOZNOG PARKA, VREMENSKI BILANS RADA VOZNOG PARKA, IZMJERITELJI RADA Prof.dr Mirsad Kulović 9. VOZNI PARK

Више

4.1 The Concepts of Force and Mass

4.1 The Concepts of Force and Mass Kinematika u dvije dimenzije FIZIKA PSS-GRAD 11. listopada 017. PRAVOKUTNI KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI I PROSTORU y Z (,3) 3 ( 3,1) 1 (0,0) 3 1 1 (x,y,z) x 3 1 O ( 1.5,.5) 3 x y z Y X PITANJA ZA PONAVLJANJE

Више

Microsoft PowerPoint - ravno kretanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ravno kretanje [Compatibility Mode] КИНЕМАТИКА КРУТОГ ТЕЛ (наставак) 1. транслаторно кретање. обртање тела око непокретне осе 3. сферно кретање 4. опште кретање 5. раванско (равно) кретање 1 Opšte kretanje krutog tela = ( t) y = y( t) y

Више

PowerPoint Template

PowerPoint Template LOGO ODREĐIVANJE TVRDOĆE MATERIJALA Pojam tvrdoća materijala Pod pojmom tvrdoća materijala podrazumeva se otpor koji materijal pruža prodiranju nekog tvrđeg tela u njegovu površinu. Tvrdoća materijala

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

Predmet: Marketing

Predmet: Marketing Predmet: Marketing Knjiga: Marketing (2019) Gligorijević, M. i Veljković, S. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Centar za izdavačku delatnost Napomena: ispitna pitanja važe za sve koji polažu po

Више

Републички педагошки завод Бања Лука Стручни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: године Тема: Елементи и начин

Републички педагошки завод Бања Лука Стручни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: године Тема: Елементи и начин Републички педагошки завод Бања Лука Стручни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум:.06.2009. године Тема: Елементи и начин вредновања графичког рада из раванских носачи 1 Увод:

Више

Z-15-84

Z-15-84 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Више

1 Dvostrana i trostrana kiper prikolica

1 Dvostrana i trostrana kiper prikolica 1 Dvostrana i trostrana kiper prikolica Dvostrana i trostrana kiper prikolica Povećani zahtevi za transport u modernoj poljoprivredi zahtevaju efikasna rešenja. Prevoz velikih tereta na drumovima može

Више

Slide 1

Slide 1 EVROPSKA UNIJA VLADA RUMUNIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE Strukturni fondovi 2007-2013 Logo projekta / Logo Vodećeg partnera ЕВРОПСКА ТЕХНОЛОШКА ПЛАТФОРМА ЗА БУДУЋНОСТ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ВИЗИЈА ЗА 2020 Будући

Више

Матрична анализа конструкција

Матрична анализа конструкција . 5 ПРИМЕР На слици. је приказан носач који је састављен од три штапа. Хоризонтални штапови су константног попречног пресека b/h=./.5 m, док је коси штап са линеарном променом висине. Одредити силе на

Више

Microsoft Word - prakticna nastava pitanja za sve godine TDS i VMV 2017 god

Microsoft Word - prakticna nastava pitanja za sve godine TDS i VMV 2017 god ПРВИ РАЗРЕД 1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД САОБРАЋАЈНОГ ОТПАДА 2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ИЗДУВНИХ ГАСОВА 3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ 4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА.

Више

Microsoft PowerPoint - 5. Predavanje-w2.pptx

Microsoft PowerPoint - 5. Predavanje-w2.pptx Proizvodnja podržana računalom CAM 6. sem: IIM, PI, RI 5. predavanje 2018/2019 Zagreb, 3. travnja 2019. Proizvodnja Podjele i promjene proizvodnje Megatrendovi "Big Four" : Deloitte, PwC, EY, ikpmg. Promjena

Више

Microsoft Word - 4.Ee1.AC-DC_pretvaraci.10

Microsoft Word - 4.Ee1.AC-DC_pretvaraci.10 AC-DC ПРЕТВАРАЧИ (ИСПРАВЉАЧИ) Задатак 1. Једнофазни исправљач са повратном диодом, са слике 1, прикључен на напон 1 V, 5 Hz напаја потрошач велике индуктивности струјом од 1 А. Нацртати таласне облике

Више

Model podataka

Model podataka Fakultet organizacionih nauka Uvod u informacione sisteme Doc. Dr Ognjen Pantelić Modeliranje podataka definisanje strategije snimanje postojećeg stanja projektovanje aplikativno modeliranje implementacija

Више

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Србије ЗАДАЦИ ГИМНАЗИЈА ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ СОМБОР 7.0.00.. На слици је приказана шема електричног кола. Електромоторна сила извора је ε = 50

Више

Rucka.dft

Rucka.dft Средња машинска школа РАДОЈЕ ДАКИЋ АУТОДИЗАЛИЦА ТАРА Милош Мајсторовић Средња машинска Прорачун: школа Аутодизалице " Тара " Пројекат РАДОЈЕ ДАКИЋ Лист ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ АУТОДИЗАЛИЦЕ " ТАРА " ПОДАЦИ:

Више

Ivan GLIŠOVIĆ Boško STEVANOVIĆ Marija TODOROVIĆ PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Akademska

Ivan GLIŠOVIĆ Boško STEVANOVIĆ Marija TODOROVIĆ PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Akademska Ivan GLIŠOVIĆ Boško STEVANOVIĆ Marija TODOROVIĆ PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Akademska misao, Beograd Dr Ivan Glišović, dipl.inž.građ., docent

Више

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc I област. У колу сталне струје са слике познато је: а) када је E, E = и E = укупна снага 3 отпорника је P = W, б) када је E =, E и E = укупна снага отпорника је P = 4 W и 3 в) када је E =, E = и E укупна

Више

УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА Србије и Црне Горе

УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА Србије и Црне Горе 2018 /2019 ДИЗАЈН БИЉКАМА Драган Вујичић ДИЗАЈН БИЉКАМА ПРОСТОРНИ АСПЕКТ (распоред биљака) Из садржаја (три теме): "ЛИСТА" БИЉАКА - избор врста - спецификација садница 1. Структурни елементи просторне

Више

3_Elektromagnetizam_09.03

3_Elektromagnetizam_09.03 Elektromagnetizam Tehnička fizika 2 14/03/2019 Tehnološki fakultet Elektromagnetizam Elektromagnetizam je grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetnih pojava,

Више

Veoma snažne samohodne kosačice BiG M Ugodno košenje! Milioni hektara pokošenih površina i na hiljade mašina u svakodnevnoj upotrebi u Bavarskoj, Japa

Veoma snažne samohodne kosačice BiG M Ugodno košenje! Milioni hektara pokošenih površina i na hiljade mašina u svakodnevnoj upotrebi u Bavarskoj, Japa Veoma snažne samohodne kosačice BiG M Ugodno košenje! Milioni hektara pokošenih površina i na hiljade mašina u svakodnevnoj upotrebi u Bavarskoj, Japanu ili u Kaliforniji. Mi znamo šta je od ključnog značaja

Више

Weishaupt monarch (WM) serija

Weishaupt monarch (WM) serija Gorionici - uštede energije primenom O2 i frekventne regulacije Emisije štetnih materija u produktima sagorevanja Budva, 23.09.2016. Gorionici Uštede energije O 2 regulacija ušteda minimum 2% goriva vraćanje

Више

Microsoft PowerPoint - fizika2-kinematika2012

Microsoft PowerPoint - fizika2-kinematika2012 ФИЗИКА 1. Понедељак, 8. октобар, 1. Кинематика тачке у једној димензији Кинематикакретањаудведимензије 1 Кинематика кретање свејеустањукретања кретање промена положаја тела (уодносу на друга тела) три

Више

Microsoft PowerPoint - Hidrologija 4 cas

Microsoft PowerPoint - Hidrologija 4 cas HIDROMETRIJA Definicija Nauka o metodama i tehnici merenja različitih karakteristika vezanih za vodu u svim njenim vidovima pojavljivanja na zemlji Etimologija starogrčke reči Hidro voda Metria merenje

Више

TEORIJA SIGNALA I INFORMACIJA

TEORIJA SIGNALA I INFORMACIJA Multiple Input/Multiple Output sistemi MIMO sistemi Ulazi (pobude) Izlazi (odzivi) u 1 u 2 y 1 y 2 u k y r Obrada=Matematički model Načini realizacije: fizički sistemi (hardware) i algoritmi (software)

Више

МОДЕЛ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ Информатика и рачунарство за шести разред разред Наставна тема: Редни број часа: 8. РАЧУНАРСТВО Циљ часа: Теститарање постигнућа

МОДЕЛ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ Информатика и рачунарство за шести разред разред Наставна тема: Редни број часа: 8. РАЧУНАРСТВО Циљ часа: Теститарање постигнућа МОДЕЛ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ Наставна тема: Редни број часа: 8. РАЧУНАРСТВО Циљ часа: Теститарање постигнућа ученика из области: Линијска структура алгоритма, петља for, гранање, петља while, угњежђене петље.

Више

Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит

Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредити max D 4 услед задатог покретног система концентрисаних

Више

Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo Neograničena Neograničena MODEL do km d

Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo Neograničena Neograničena MODEL do km d Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo MODEL do 100 000 km do 120 000 km do 150 000 km Agila/Astra/Corsa/ Meriva/Tigra Vectra/Signum/ Zafira/Combo

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку Т

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку Т ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку ТЕ КО Костолац (2 извршиоца) вођење мање сложених послова у превентивном одржавању, санацији кварова, негама и ремонтима постројења израда техничко-технолошке документације

Више

Primjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2

Primjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2 Primjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, 2019. Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2 http://matematika.fkit.hr Uvod Ako su dvije veličine x i y povezane relacijom

Више

Microsoft Word - 13pavliskova

Microsoft Word - 13pavliskova ПОДЗЕМНИ РАДОВИ 4 (5) 75-8 UDK 6 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД YU ISSN 5494 ИЗВОД Стручни рад УПОТРЕБА ОДВОЈЕНОГ МОДЕЛА РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ ТРАНСПОРТНЕ ТРАКЕ Павлисковá Анна, Марасовá

Више

untitled

untitled С А Д Р Ж А Ј Предговор...1 I II ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ...3 1. Предмет и метод термодинамике... 3 2. Термодинамички систем... 4 3. Величине (параметри) стања... 6 3.1. Специфична запремина и густина...

Више

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 2900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у р

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 2900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у р Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у резервоар B. Непосредно на излазу из пумпе постављен

Више

PROLECNI 2017 v10.xlsx

PROLECNI 2017 v10.xlsx понедељак 8:15 9:00 8:15 9:00 СЕМИНАР 2 СЕМИНАР 2 12:15 13:00 Мех. и отпор. мат. 14:15 15:00 12:15 13:00 14:15 15:00 A. Виденовић 18:15 19:00 19:15 20:00 18:15 19:00 19:15 20:00 Студио А пројекат Механика

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам материјалне тачке 4. Појам механичког система 5. Појам

Више

Microsoft PowerPoint - ha10_nma_ppt2015 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ha10_nma_ppt2015 [Compatibility Mode] Машински факултет Београд Катедра за производно машинство http://www.mas.bg.ac.rs http://cent.mas.bg.ac.rs 2.5.5 МАШИНЕ АЛАТКЕ и РОБОТИ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АН-10 Мaшине алатке високе тачности АН-10 Машине

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 006/007 године разред. Електрични систем се састоји из отпорника повезаних тако

Више