Microsoft Word - CAD sistemi

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - CAD sistemi"

Транскрипт

1 U opštem slučaju, se mogu podeliti na 2D i 3D. 2D Prvo pojavljivanje 2D CAD sistema se dogodilo pre više od 30 godina. Do tada su inženjeri koristili table za crtanje (kulman), a zajednički jezik komuniciranja su bili inženjerski crteži. Sa pojavom kompjutera 2D crtež postaje precizan i izmene su jednostavne. Međutim, kada su u pitanju 2D isti imaju i nedostatke, a to su: 2D ne prikazuje realnost 2D ne može da modelira površi i solide 2D je podložan pogrešnoj interpretaciji 3D Prvo pojavljivanje 3D cad sistema se dogodilo 1985 godine. U tom trenutku je omogućavao definisanje kompleksnih delova i sklopova. Dalje, oko D su omogućili automatsko generisanje NU programa za izradu delova na CNC mašinama alatkama, slika 1. Izrada CAD modela Definisanje alata i parametara procesa obrade Simulacija procesa obrade Generisanje NU programa Mašina alatka Slika 1 Blok dijagram generisanja NU programa Pored navedenog, 3D omogućuju inženjerske metode proračuna metodom konačnih elemenata (CAE Computer Aided Engineering). Takođe omogućuju proces animacije, renderovanja i slično. I kada su u pitanju 3D postoje problemi, a to su: Proizvodi su sklopovi velikog broj adelova (automobil ima oko delova, broj oko delova) Proizvode paralelno (simultano) kreira veliki broj projektanata na različitim lokacijama. DMU (Digital Mockup) predstavlja digitalni model koji u potpunosti zamenjuje fizičke prototipove. Prvi DMU je bio Boeing 777, godine. On je bio 100% digitalno projektovan korišćenjem 3D CAD sistema, sastavljen od približno delova, 900 dobavljača iz 17 zemalja je radilo na izradi modela. Ovo je tzv modeliranje zasnovano na ograničenjima, slika 2. 1

2 Slika 2 Modeliranje zasnovano na ograničenjima zasnovani na znanju U ovom kontekstu znanje predstavlja umove inženjera, menažera, tehničara itd. Postoje 4 nivoa i to: Parametarsko projektovanje Varijaciono projektovanje Projektovanje na bazi kataloga Projektovanje na bazi pravila Parametarsko projektovanje Za razliku od tradicionalnog projektovanja, gde je geometrija dimenzionisana konstantama (npr. dužina) kod parametarskog projektovanja su dimenzije u obliku promenljive, tj izraza, a sam izraz je ili konstanta ili algebarska formula, slika 3. Slika 3 Parametarsko projektovanje Kod ovog načina projektovanja se definušu nezavisno i zavisno promenljive dimenzije. Primer dat na slici 4 pokazuje razliku između nemarametarskog (levi deo slike) i parametarskog (desni deo slike) načina modeliranja. 2

3 Slika 4 Poređenje neparametarskog i parametarskog načina modeliranja Kod parametarskog projektovanja su definisani geometrijski odnosi između centra kruga, njegovog radijusa i vrha ploče. Takođe je definisan i geometrijski odnos između veličine kruga i dužine dela (L). Po konvenciji je prihvaćeno da se izvedene mere prikazuju u zagradama kod većine CAD sistema. Na slici 5 je prikazan još jedan primer konstruisanja primenom parametarskog modeliranja za CAD model prirubnice. Parametarsko projektovanje je korišćeno da bi se definisala dubina upuštanja otvora. Slika 5 Parametarsko konstruisanje prirubnice Navedeni način parametarskog projektovanja je u velikoj primeni kod projektovanja sklopova. Mere delova koji se uparuju u sklopu su u parametarskoj zavisnosti. Prednost ovog načina projektovanja je da će se projektne izmene na jednom delu automatski inicirati na svim sa kojima je u relaciji. Varijaciono projektovanje Kod ovog načina projektovanja se prilikom izrade CAD modela dela dimenzije definišu u opštim brojevima, a same vrednosti se unose ili pomoću Vizard a ili u eksternoj tabeli. Ovo znači da osnovni model specifira topologiju i geometrijske relacije, a sam dizajn dela se generiše na osnovu unetih vrednosti na jedan od dva pomenuta načina. Na slici 6 je prikazan primer projektovanja na ovaj način. 3

4 Projektovanje na bazi kataloga Slika 6 Varijaciono projektovanje Projektovanje na bazi kataloga predstavlja proširenje parametarskog projektovanja. I kod ovog slučaja osnovni model specificira topologiji i geometrijske relacije. Detalji projekta su izraženi u vidu parametara. Dizajn dela se kreira na osnovu tabele sa vrednostima parametara, slika 7. Slika 7 Projektovanje na bazi kataloga Prilikom projektovanja se podrazumeva da u okviru softvera postoji katalog delova pa čak i proizvoda. To Znači da: 1. Odvojamo grupu proizvoda u kategorije; svaka kategorija ima isti skup deskriptora 2. Svaka grupa formira podskup kataloga koji nazivamo familija Npr. Poglavlje veznih elemenata, Familija zavrtnjeva ima atribute: oznaka, tip, prečnik, dužina 3. Konstruisanje parametarskog modela jednog člana familije 4

5 4. Identifikovanje nezavisnih promenljivih sa imenima koja se poklapaju sa imenima atributa. 5. Kreiranje tabele (npr. MS Excel tabele) sa atributima i vrednostima 6. Za povezivanje tabele, projekta, opisa familije koristi se GUI (graphical User Interface) CAD sistema Na slici 8 je dat primer projektovanja na bazi kataloga za jedan krovni rešetkasti nosač. Slika 8 Konstruisanje rešetkastog nosača primenom projektovanja na bazi kataloga Projektovanje na bazi pravila Pravila su mehanizam za dodavanje znanja za projektovanje. Primeri znanja o projektovanju mogu biti: 1. Standardno znanje o projektovanju 2. Znanje o obradljivosti 3. Uputstva za projektovanje 4. Pravila usklađenosti Na slici 9 je prikazan jedan primer projektovanja na bazi znanja Standardno znanje. U pitanju je projektovanje reze. Slika 9 Projektovanje na bazi standardnog znanja o projektovanju 5

6 U ma je u velikoj meri u upotrebi naredba RIB (rebro), slika 10. Koristi se kod projektovanja delova koji se dovbijaju injekcionim brizganjem plastike. Ovo je jedan primer projektovanja na bazi znanja o obradljivosti. Slika 10 Naredba RIB 6

Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet Konstrukcija i tehnologija proizvodnje letelica PODEŠAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA CATIA V5 Miloš D. Petrašinović

Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet Konstrukcija i tehnologija proizvodnje letelica PODEŠAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA CATIA V5 Miloš D. Petrašinović Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet Konstrukcija i tehnologija proizvodnje letelica PODEŠAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA CATIA V5 Miloš D. Petrašinović Beograd, 2019 Sadržaj Sadržaj i 1 Uvod u programski

Више

Inženjering informacionih sistema

Inženjering informacionih sistema Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Inženjering informacionih sistema Dr Ivan Luković Dr Slavica Kordić Nikola Obrenović Milanka Bjelica Dr Jelena Borocki Dr Milan Delić UML UML (Unified Modeling Language)

Више

Microsoft PowerPoint - GR_MbIS_12_IDEF

Microsoft PowerPoint - GR_MbIS_12_IDEF Menadžment poslovnih informacionih sistema - 12 metode modeliranja funkcija pripremila Doc. dr Gordana Radić Integfated DEFinition Definicija: je metoda (jezik) modeliranja bazirana je na kombinaciji grafike

Више

Classroom Expectations

Classroom Expectations АТ-8: Терминирање производно-технолошких ентитета Проф. др Зоран Миљковић Садржај Пројектовање флексибилних ; Математички модел за оптимизацију флексибилних ; Генетички алгоритми у оптимизацији флексибилних

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Projektovanje informacionih sistema i baze podataka

Projektovanje informacionih sistema i baze podataka Realni sistem i informacioni sistem Ulaz Realni sistem Izlaz Unos Baza podataka Izveštaji Realni sistem i informacioni sistem Sistem se definiše kao skup objekata (entiteta) i njihovih međusobnih veza

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

Microsoft PowerPoint - 09.pptx

Microsoft PowerPoint - 09.pptx Štampanje v.prof.dr. Samir Lemeš Predavanja za predmet "Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD)" Šumarski fakultet u Sarajevu, 2017. Štampanje Prostor modela i prostor papira Layout Format papira

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nedjelja 6 - Lekcija Projiciranje Postupci projiciranja Projiciranje je postupak prikazivanja oblika nekog, u opštem slučaju trodimenzionalnog, predmeta dvodimenzionalnim crtežom. Postupci projiciranja

Више

P1.0 Uvod

P1.0 Uvod Системска програмска подршка у реалном времену 1 Миодраг Ђукић miodrag.djukic@rt-rk.uns.ac.rs www.rt-rk.uns.ac.rs 1 Системска програмска подршка у реалном времену 1 програмска подршка = софтвер Системски

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Model podataka

Model podataka Fakultet organizacionih nauka Uvod u informacione sisteme Doc. Dr Ognjen Pantelić Modeliranje podataka definisanje strategije snimanje postojećeg stanja projektovanje aplikativno modeliranje implementacija

Више

Principi softverskog inženjerstva O predmetu

Principi softverskog inženjerstva  O predmetu Vežbe - IV nedelja Modeli baze podataka Dražen Drašković, asistent Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Potrebno je da: Razumete koncepte modela i njegovu svrhu Naučite kako se odnosi između

Више

Nastavni plan modelar/konstruktor Osnovna obuka za modelara/konstruktora odjevne konfekcije Stranica 1

Nastavni plan modelar/konstruktor Osnovna obuka za modelara/konstruktora odjevne konfekcije Stranica 1 1 Nastavni plan Modelar odjevne konfekcije Šifra programa: TA 10 2017 Modul: 01 Naziv modula: Osnovna obuka za modelara/konstruktora odjevne konfekcije Šifra modula: TA 10 2017 MO 1 Izrada programa : Prevent

Више

Microsoft PowerPoint - Topic04-Serbian.ppt

Microsoft PowerPoint - Topic04-Serbian.ppt Tema 4 Osnovni koncepti za opis razvoja softvera DAAD Project Joint Course on Software Engineering Humboldt University Berlin, University of Novi Sad, University of Plovdiv, University of Skopje, University

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Dijagrami sekvenci

Dijagrami sekvenci Dijagrami sekvenci Izrada dijagrama sekvenci Dijagram sekvenci koristi se za specifikaciju vremenskih zahteva u opisu složenih scenarija opis toka poruka između objekata kojima se realizuje odgovarajuća

Више

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = 2х; б) у = 4х; в) у = 2х 7; г) у = 2 5 x; д)

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = 2х; б) у = 4х; в) у = 2х 7; г) у = 2 5 x; д) ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = х; б) у = 4х; в) у = х 7; г) у = 5 x; д) у = 5x ; ђ) у = х + х; е) у = x + 5; ж) у = 5 x ; з) у

Више

Slide 1

Slide 1 ПЛ-7+ПЛ-8 ПРОГРАМИРАЊЕ ВИШЕОСНЕ ОБРАДЕ Примери робота за обраду KUKA роботи Staubli роботи Активирани ресурси за рад на лабораторијској вежби програмирања LOLA 50 Тестбед за вишеосну обраду глодањем

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА Србије и Црне Горе

УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА Србије и Црне Горе 2018 /2019 ДИЗАЈН БИЉКАМА Драган Вујичић ДИЗАЈН БИЉКАМА ПРОСТОРНИ АСПЕКТ (распоред биљака) Из садржаја (три теме): "ЛИСТА" БИЉАКА - избор врста - спецификација садница 1. Структурни елементи просторне

Више

STABILNOST SISTEMA

STABILNOST SISTEMA STABILNOST SISTEMA Najvaznija osobina sistema automatskog upravljanja je stabilnost. Generalni zahtev koji se postavlja pred projektanta jeste da projektovani i realizovani sistem automatskog upravljanja

Више

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode] MAŠINSKI ELEMENTI dr Miloš Ristić UVOD Mašinski elementi predstavljaju tehničkonaučnu disciplinu. Izučavanjem ove discipline stiču seteorijska i praktična znanja za proračun, izbor i primenu mašinskih

Више

NAPOMENA: Studenti na ispit donose kod urađenog zadatka

NAPOMENA: Studenti na ispit donose kod urađenog zadatka Пројекат из предмета Интернет програмирање за августовски и септембарски испитни рок школске 2018/19. године Коришћењем PHP технологије, технологије AJAX и MySQL базе података, реализовати следећу веб

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РЕДЕФИНИЦИЈА АМПЕРА Агенда међународне активности 2017-2019 o 20. 10. 2017. - 106. састанак CIPM - усвојена резолуција која препоручује редефиниције основних мерних јединица SI (килограма, ампера, келвина

Више

Microsoft PowerPoint - OOPpredavanja05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - OOPpredavanja05 [Compatibility Mode] OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE PREDAVANJE 5 OBJEKTI U INTERAKCIJI Miloš Kovačević Đorđe Nedeljković 1 /25 OSNOVNI KONCEPTI - Abstrakcija - Modularizacija - Objektne reference - Klasni dijagram - Objektni

Више

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc lv2_m ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ СТРУГОВА Ово је друга лабораторијска вежба (PL-2+PL-4) и има ова два дела: PL-2 Упутство за извођење друге лабораторијске вежбе и PL-4 Друга лабораторијска вежба Испитивање тачности

Више

QFD METODA – PRIMER

QFD METODA – PRIMER QFD METODA - PRIMER PROBLEM: U kompaniji X koja se bavi izradom kompjuterskih softvera uočen je pad prodaje konkretnog softvera - Softver za vođenje knjigovodstva. Kompanija X je raspolagala sa jednom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation + Fakultet organizacionih nauka Upravljanje razvojem IS MSc Ana Pajić Simović ana.pajic@fon.bg.ac.rs ANALIZA POSLOVNIH PROCESA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) PROCESS MINING + Business Process Management

Више

Slide 1

Slide 1 predmet Inženjerska informatika Operativni sistem dr Anica Milošević Koji operativni sistemi postoje? Microsoft Windows Linux Suse Red Hat Ubuntu Unix 26.1.2018. 2 Šta je Windows operativni sistem? Operativni

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

1, 2, 3, кодирај! Активности циклуса 4 Пројект «Аркадне игре» - Час 6: Програмирање падања новчића (наставак) Доминантна дисциплина Математикa Резиме

1, 2, 3, кодирај! Активности циклуса 4 Пројект «Аркадне игре» - Час 6: Програмирање падања новчића (наставак) Доминантна дисциплина Математикa Резиме 1, 2, 3, кодирај! Активности циклуса 4 Пројект «Аркадне игре» - Час 6: Програмирање падања новчића (наставак) Доминантна дисциплина Математикa Резиме Програмирање добијања награда омогућује ученицима да

Више

P11.3 Analiza zivotnog veka, Graf smetnji

P11.3 Analiza zivotnog veka, Graf smetnji Поједностављени поглед на задњи део компајлера Међурепрезентација (Међујезик IR) Избор инструкција Додела ресурса Распоређивање инструкција Инструкције циљне архитектуре 1 Поједностављени поглед на задњи

Више

Proracun strukture letelica - Vežbe 6

Proracun strukture letelica - Vežbe 6 University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering Proračun strukture letelica Vežbe 6 15.4.2019. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Danilo M. Petrašinović Jelena M. Svorcan Miloš D. Petrašinović

Више

LAB PRAKTIKUM OR1 _ETR_

LAB PRAKTIKUM OR1 _ETR_ UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI PREDMET: OSNOVE RAČUNARSTVA 1 FOND ČASOVA: 2+1+1 LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 1 NAZIV: REALIZACIJA

Више

Microsoft Word - KVADRATNA FUNKCIJA.doc

Microsoft Word - KVADRATNA FUNKCIJA.doc KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b+ c Gde je R, a i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b+ c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda

Више

Microsoft PowerPoint - 18 Rapid prototyping.ppt

Microsoft PowerPoint - 18 Rapid prototyping.ppt Rapid Prototyping doc.dr. Samir Lemeš Rapid Prototyping Osnovni pojmovi i upotreba Fused Deposition Modeling Selektivno lasersko sinterovanje Laminated Object Manufacturing Laser Engineered

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

Ovdje dolazi logo BLAŽ BAROMIĆ

Ovdje dolazi logo BLAŽ BAROMIĆ ISSN 1864-6168 IZRADA 3D MODELA KUIŠTA RAVNOG VENTILA DN 50 3D MODEL CONSTRUCTION OF THE STRAIGHT VALVE HOUSING DN 50 Hršak B. 1, Golubi S. 1, Bošnjak M. 1 1 Visoka tehnika škola u Bjelovaru, Bjelovar,

Више

Korisničko uputstvo mobilne aplikacije Digitalni Kiosk 1

Korisničko uputstvo mobilne aplikacije Digitalni Kiosk 1 Korisničko uputstvo mobilne aplikacije Digitalni Kiosk 1 Sadržaj Opis mobilne aplikacije Digitalni Kiosk... 3 Pokretanje aplikacije... 3 Registracija/Kreiranje novog korisničkog naloga... 3 Dodavanje platne

Више

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3 Matematka Zadaci za vežbe Oktobar 5 Uvod.. Izračunati vrednost izraza bez upotrebe pomoćnih sredstava): ) [ a) 98.8.6 : b) : 7 5.5 : 8 : ) : :.. Uprostiti izraze: a) b) ) a b a+b + 6b a 9b + y+z c) a +b

Више

Microsoft Word - 11 Pokazivaci

Microsoft Word - 11 Pokazivaci Pokazivači U dosadašnjem radu smo imali prilike da koristimo promenljive koje smo deklarisali na početku nekog bloka. Prilikom deklaracije promenljiva dobija jedinstveni naziv i odgovarajući prostor u

Више

12 Stanje

12 Stanje Projektovanje softvera (1) Ime i klasifikacija: (engl. State) objektni uzorak ponašanja Namena: omogućava objektu da pouzdano menja svoje ponašanje kada se menja njegovo unutrašnje stanje izgleda kao da

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

KATALOG ZNANJA IZ INFORMATIKE

KATALOG ZNANJA IZ INFORMATIKE KATALOG ZNANJA IZ INFORMATIKE Nacionalni savjet za obrazovanje je na 27. sjednici održanoj 17. marta 2014. godine utvrdio izmjene predmetnoga programa INFORMATIKA za I razred gimnazije. Na zahtijev Pedagoško-psihološke

Више

ma??? - Primer 6 Proracun spregnute veze

ma??? - Primer 6 Proracun spregnute veze Primer 6 Proračun spregnute veze Odrediti proračunski moment nosivosti spregnute veze grede i stuba prikazane na skici. Stub je izrađen od vrućevaljanog profila HEA400, a greda od IPE500. Veza je ostvarena

Више

Građevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Građevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu Грађевински факултет Универзитета у Београду МОСТОВИ Упутство за прегледање мостова и прорачун рејтинга моста Вежбе 6 1 Марковљев ланац Моделирање пропадања конструкције Прелазне вероватноће р 11 вероватноћа

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

Upravljanje kvalitetom Osnove za izradu projektnog zadatka

Upravljanje kvalitetom Osnove za izradu projektnog zadatka Upravljanje kvalitetom Procesi definisanja i utvrđivanja kvaliteta produkata Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2019. Procesi definisanja i utvrđivanja kvaliteta produkata 2.3 Definisati i specificirati

Више

Natjecanje 2016.

Natjecanje 2016. I RAZRED Zadatak 1 Grafiĉki predstavi funkciju RJEŠENJE 2, { Za, imamo Za, ), imamo, Za imamo I RAZRED Zadatak 2 Neka su realni brojevi koji nisu svi jednaki, takvi da vrijedi Dokaži da je RJEŠENJE Neka

Више

Microsoft PowerPoint - IS_G_predavanja_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - IS_G_predavanja_ [Compatibility Mode] INŽENJERSKE SIMULACIJE Aleksandar Karač Kancelarija 1111 tel: 44 91 20, lok. 129 akarac@ptf.unze.ba Nermin Redžić Kancelarija 4202 tel: 44 91 20, lok.128 nermin.redzic@ptf.unze.ba www.ptf.unze.ba http://ptf.unze.ba/inzenjerske-simulacije

Више

Teorija skupova - blog.sake.ba

Teorija skupova - blog.sake.ba Uvod Matematika je jedan od najomraženijih predmeta kod većine učenika S pravom, dakako! Zapitajmo se šta je uzrok tome? Da li je matematika zaista toliko teška, komplikovana? Odgovor je jednostavan, naravno

Више

Tehnicko crtanje 2010-pitanja

Tehnicko crtanje 2010-pitanja ПИТАЊА ИЗ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА 1. Нацртати трећу прејекцију 2 2. Нацртати трећу прејекцију 2 3. Нацртати трећу прејекцију 2 4. Нацртати сва три изгледа модела приказаног у изометрији 2 5. Нацртати сва три

Више

Microsoft PowerPoint - Lab_step_nc2017.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lab_step_nc2017.ppt [Compatibility Mode] Машински факултет Београд Катедра за производно машинство Објектно програмирање нумерички управљаних машина алатки http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/ma_bsc/index_m.htm Лаб 4: Објектно програмирање нумерички

Више

untitled

untitled Analiza kapaciteta na ulivno- izlivnim rampama autoputa primenom HCM-a 2000 i HBS-a 2001 Prof. dr Vladan Tubić, dis Marijo Vidas, dis Rezultat rada na projektu Ministarstva za nauku i Rezultat rada na

Више

P2.1 Formalne gramatike

P2.1 Formalne gramatike Превођење Полазни језик? Одредишни језик 1 Превођење Полазни језик? Одредишни језик Како знање неког језика стиче и складишти човек, а како рачунар? 2 Два аспекта језика Синтакса Семантика значење То су

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2017/2018. година

Више

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за енергетске претвараче и погоне ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (3Е3ЕНТ) Јул 9. Трофазни уљни енергетски трансформатор са номиналним подацима: 4 V,

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

prva.dvi

prva.dvi Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet Katedra za opštu elektrotehniku Laboratorijske vježbe iz predmeta: Osnovi elektrotehnike 2 Prva vježba Simulacija električnih kola Student: Broj indeksa:

Више

Microsoft Word - ETH2_EM_Amperov i generalisani Amperov zakon - za sajt

Microsoft Word - ETH2_EM_Amperov i generalisani Amperov zakon - za sajt Полупречник унутрашњег проводника коаксијалног кабла је Спољашњи проводник је коначне дебљине унутрашњег полупречника и спољашњег Проводници кабла су начињени од бакра Кроз кабл протиче стална једносмерна

Више

Microsoft PowerPoint - 13 PIK (Mentor Graphic ASIC).ppt

Microsoft PowerPoint - 13 PIK (Mentor Graphic ASIC).ppt Projektovanje integrisanih kola Delimično projektovanje po narudžbini Sadržaj: Sadržaj: I. I. Uvod Uvod - sistem projektovanja II. II. CMOS Analiza Proces kola primenom računara III. III. Potpuno Optimizacija

Више

KATALOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE Strojarstvo

KATALOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE Strojarstvo školska godina 06./7. Strojarski računalni tehničar ukupno 40 tema Predlagatelji tema:. prof. Marijan Horvat. prof. Jasminka Jelačić 3. prof. Marijan Murković 4. prof. Darko Prebeg 5. prof. Branko Stanić

Више

Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatska zajednica tehničke kulture 57. ŽUPANIJSKO/KLUPSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA PISANA PROVJERA ZNANJA 5.

Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatska zajednica tehničke kulture 57. ŽUPANIJSKO/KLUPSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA PISANA PROVJERA ZNANJA 5. Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatska zajednica tehničke kulture 57. ŽUPANIJSKO/KLUPSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 205. PISANA PROVJERA ZNANJA 5. RAZRED Zaporka učenika: Ukupan zbroj bodova pisanog

Више

Upitni jezik SQL

Upitni jezik SQL Šta je SQL? SQL (Structured Query Language) je jezik koji je Američki Institut za Nacionalne Standarde (ANSI - American National Standards Institute) prihvatio kao standardni jezik za relacione baze podataka.

Више

P1.1 Analiza efikasnosti algoritama 1

P1.1 Analiza efikasnosti algoritama 1 Analiza efikasnosti algoritama I Asimptotske notacije Master metoda (teorema) 1 Asimptotske notacije (1/2) Služe za opis vremena izvršenja algoritma T(n) gde je n N veličina ulaznih podataka npr. br. elemenata

Више

Osnovi programiranja Beleške sa vežbi Smer Računarstvo i informatika Matematički fakultet, Beograd Jelena Tomašević i Sana Stojanović November 7, 2005

Osnovi programiranja Beleške sa vežbi Smer Računarstvo i informatika Matematički fakultet, Beograd Jelena Tomašević i Sana Stojanović November 7, 2005 Osnovi programiranja Beleške sa vežbi Smer Računarstvo i informatika Matematički fakultet, Beograd Jelena Tomašević i Sana Stojanović November 7, 2005 2 Sadržaj 1 5 1.1 Specifikacija sintakse programskih

Више

Razvoj programa, Code::Blocks, struktura programa, printf, scanf, konverzioni karakteri predavač: Nadežda Jakšić

Razvoj programa, Code::Blocks, struktura programa, printf, scanf, konverzioni karakteri predavač: Nadežda Jakšić Razvoj programa, Code::Blocks, struktura programa, printf, scanf, konverzioni karakteri predavač: Nadežda Jakšić projektni zadatak projektovanje programa (algoritmi) pisanje programskog koda, izvorni kod,

Више

Програмирај!

Програмирај! Листе Поред појединачних вредности исказаних бројем или ниском карактера, често је потребно забележити већи скуп вредности које су на неки начин повезане, као, на пример, имена у списку путника у неком

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Примена програмског пакета FEMM у електротехници ВЕЖБЕ 3 И 4. Електростатика

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Poznata su opterećenja F 1 = kn, F = 1kN, M 1 = knm, q =

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske optike (lom i refleksija svjetlosti). Određivanje žarišne daljine tanke leće Besselovom metodom. Teorijski dio Zrcala i leće su objekti

Више

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ  ОРГАНИЗАЦИОНИХ  НАУКА Питања за усмени део испита из Математике 3 I. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 1. Појам диференцијалне једначине. Пикарова теорема. - Написати општи и нормални облик диференцијалне једначине првог реда. - Дефинисати:

Више

Z-16-32

Z-16-32 САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПР ИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс:

Више

М А Т Е М А Т И К А Први разред (180) Предмети у простору и односи међу њима (10; 4 + 6) Линија и област (14; 5 + 9) Класификација предмета према свој

М А Т Е М А Т И К А Први разред (180) Предмети у простору и односи међу њима (10; 4 + 6) Линија и област (14; 5 + 9) Класификација предмета према свој М А Т Е М А Т И К А Први разред (180) Предмети у простору и односи међу њима (10; 4 + 6) Линија и област (14; 5 + 9) Класификација предмета према својствима (6; 2 + 4) Природни бројеви до 100 (144; 57

Више

Z-16-45

Z-16-45 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс: (011) 181-668 На основу

Више

Техничко решење: Софтвер за симулацију стохастичког ортогоналног мерила сигнала, његовог интеграла и диференцијала Руководилац пројекта: Владимир Вуји

Техничко решење: Софтвер за симулацију стохастичког ортогоналног мерила сигнала, његовог интеграла и диференцијала Руководилац пројекта: Владимир Вуји Техничко решење: Софтвер за симулацију стохастичког ортогоналног мерила сигнала, његовог интеграла и диференцијала Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Аутори: Велибор

Више

8 2 upiti_izvjesca.indd

8 2 upiti_izvjesca.indd 1 2. Baze podataka Upiti i izvješća baze podataka Na početku cjeline o bazama podataka napravili ste plošnu bazu podataka o natjecanjima učenika. Sada ćete izraditi relacijsku bazu u Accessu o učenicima

Више

VIK-01 opis

VIK-01 opis Višenamensko interfejsno kolo VIK-01 Višenamensko interfejsno kolo VIK-01 (slika 1) služi za povezivanje različitih senzora: otpornog senzora temperature, mernih traka u mostnoj vezi, termopara i dr. Pored

Више

Funkcije predavač: Nadežda Jakšić

Funkcije predavač: Nadežda Jakšić Funkcije predavač: Nadežda Jakšić do sada su korišćene "gotove" funkcije iz standardnih biblioteka (cin, cout...) one su pozivane iz main funkcije koja je glavna funkcija u programu jer izvršavanje programa

Више

Microsoft Word - 0-TR Tekstualni deo za Ministarstvo

Microsoft Word - 0-TR Tekstualni deo za Ministarstvo МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Улица Његошева број 12 Пројекат број ТР33038 11 000 БЕОГРАД Текстуална документација у вези техничког и развојног решења (М84) под називом Битно побољшање

Више

1

1 Podsetnik: Statističke relacije Matematičko očekivanje (srednja vrednost): E X x p x p x p - Diskretna sl promenljiva 1 1 k k xf ( x) dx E X - Kontinualna sl promenljiva Varijansa: Var X X E X E X 1 N

Више

PITANJA I ZADACI ZA II KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE I Pitanja o nizovima Nizovi Realni niz i njegov podniz. Tačka nagomilavanja niza i granična vrednost(l

PITANJA I ZADACI ZA II KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE I Pitanja o nizovima Nizovi Realni niz i njegov podniz. Tačka nagomilavanja niza i granična vrednost(l PITANJA I ZADACI ZA II KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE I Pitanja o nizovima Nizovi Realni niz i njegov podniz. Tačka nagomilavanja niza i granična vrednost(limes) niza. Svojstva konvergentnih nizova, posebno

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0 M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0.8 kn m, L=4m. 1. Z i = Z A = 0. Y i = Y A L q + F

Више

Microsoft Office Sway

Microsoft Office Sway Microsoft Office Sway Нови алат за израду презентација Милан Зец Доситеј LANACO LANACO приручник MICROSOFT OFFICE SWAY НОВИ АЛАТ ЗА ИЗРАДУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА Copyright 2016 Умножавање, репродукција или на други

Више

Slide 1

Slide 1 Катедра за управљање системима ТЕОРИЈА СИСТЕМА Предавањe 2: Основни појмови - систем, модел система, улаз и излаз UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES План предавања 2018/2019. 1.

Више

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc I област. У колу сталне струје са слике познато је: а) када је E, E = и E = укупна снага 3 отпорника је P = W, б) када је E =, E и E = укупна снага отпорника је P = 4 W и 3 в) када је E =, E = и E укупна

Више

My_ST_FTNIspiti_Free

My_ST_FTNIspiti_Free ИСПИТНИ ЗАДАЦИ СУ ГРУПИСАНИ ПО ТЕМАМА: ЛИМЕСИ ИЗВОДИ ФУНКЦИЈЕ ЈЕДНЕ ПРОМЕНЉИВЕ ИСПИТИВАЊЕ ТОКА ФУНКЦИЈЕ ЕКСТРЕМИ ФУНКЦИЈЕ СА ВИШЕ ПРОМЕНЉИВИХ 5 ИНТЕГРАЛИ ДОДАТАК ФТН Испити С т р а н а Лимеси Одредити

Више

Microsoft PowerPoint - Programski_Jezik_C_Organizacija_Izvornog_Programa_I_Greske [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Programski_Jezik_C_Organizacija_Izvornog_Programa_I_Greske [Compatibility Mode] Programski jezik C organizacija izvornog programa Prevođenje Pisanje programa izvorni program Prevođenje programa izvršni program Izvršavanje programa rezultat Faze prevođenja Pretprocesiranje Kompilacija

Више

Tutoring System for Distance Learning of Java Programming Language

Tutoring System for Distance Learning of Java Programming Language Niz (array) Nizovi Niz je lista elemenata istog tipa sa zajedničkim imenom. Redosled elemenata u nizovnoj strukturi je bitan. Konkretnom elementu niza pristupa se preko zajedničkog imena niza i konkretne

Више

Funkcije predavač: Nadežda Jakšić

Funkcije predavač: Nadežda Jakšić Funkcije predavač: Nadežda Jakšić funkcije delovi programa koji izvršavaju neki zadatak, celinu; dele na ugrađene, korisničke i main funkciju ugrađene funkcije printf,scanf... da bi se one izvršile potrebno

Више

Београд, МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ЗАДАТАК 1 За носач приказан на слици: а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач

Београд, МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ЗАДАТАК 1 За носач приказан на слици: а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач Београд, 30.01.2016. а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач делују само концентрисане силе, б) ако је P = 0.8P cr, и на носач делује расподељено оптерећење f, одредити моменат савијања

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Univerzitet u Beogradu Građevinski fakultet Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo URBANA HIDROLOGIJA SWMM - Uvod dr Željko Vasilić, mast.inž.građ. zvasilic@grf.bg.ac.rs Beograd, 15.03.2019.

Више