Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Sinteza mehanizama manipulatora"

Транскрипт

1 КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Осмо предавање I манипулатори багера, синтеза погонских механизама

2 Y y 2 L мини багери, манипулатора математички модел локални координатни системи чланова r { e,s, θ, θ,t,m,j,e, E } r p k r o m y 5 y 4 L 4 x 4 y L L 2 m 4 m 2 m 5 m y 1 y 3 O 4 m L 5 3 s 4 O y 7 O 3 x 3 O 5 x 5 x L 1 O 2 L 3 x 2 m 1 O 7 m 7 L 7 x 7 O O 1 x 1 X

3 Y y 2 мини багери, манипулатора математички модел кинематичке дужине чланова r r r L e,s, θ, θ,t,m,j,e, E { } p k o m y 5 y 4 L 4 x 4 y L L 2 m 4 m 5 m 2 s s 5 4 m y 1 y 7 s 2 y 3 O 4 s 3 m L 5 3 O O 3 x 3 O 5 s x 5 x L 1 O 2 L 3 m 1 O s 1 O 1 O 7 x 2 m 7 L 7 x 7 x 1 X

4 мини багери, манипулатора математички модел опсег кретања чланова x 4 θ 5p x θ p θ k x 5 L r { e,s, θ, θ,t,m,j,e, E } r p k r o m θ 5k θ 4k x 5 О 2 s 2 О s 4 4 s 3 О 5 s 5 О 3 θ 4p s 1 О s О 1

5 Y мини багери, манипулатора математички модел расподела масе чланова gm 4 gm 5 gm 2 gm 3 gm gm z gm 1 x t2 gm 7 О 11 a 1 x t3 X x t4 x t5 x t x tz

6 мини багери механизма кашике према ISO 015 α 5 90 o a 4 α 4 90 o O 5 F c F s O 5 s O θ w 90o W F s b a γ α 90 o β 90 o

7 мини багери манипулатора механизам кашике сила копања кашиком по интезитету је једнака отпору копања: F W сила у спони механизмаf s : a 4 + α 4 90 o O 5 α 5 90 o M O 0 W s snθw F b sn β W s snθw Fs b snα β γ 0 s O W θ w 90o O 5 F s b a F c F s γ α 90 o β 90 o

8 мини багери манипулатора механизам кашике сила у хидроцилиндру F c : M O 1 0 a 4 α 4 90 o + O 5 α 5 90 o F c F s F a snγ Fc a snα Fs a snγ Fc a snα s 0 s O W θ w 90o O 5 F s b a γ α 90 o β 90 o

9 мини багери манипулатора механизам кашике α 5 90 o пречник клипа D хидроцилиндра кашике према ISO 015: F D c n c n c D 2 4 π 4 F π c p p max max a 4 α 4 90 o + O 5 s O W θ w 90o O 5 b a F c F s γ α 90 o β 90 o F s

10 мини багери, механизма руке према ISO 015 F c5 α 5 90 o a 5 a 4 α 4 90 o O 5 s 5 θ 5w 90 o W 5 O β 90 o α 90 o

11 мини багери манипулатора механизам руке сила копања руком по интезитету је једнака отпору копања: F 5 W 5 сила у хидроцилиндру F c5 : a 4 α 4 90 o F c5 a 5 O 5 α 5 90 o M O 5 0 s 5 W s5 snθ w5 Fc5 a5 snα 5 F 5 c5 W 5 s a 5 5 snθ snα 5 w5 0 θ 5w 90 o W 5 O β 90 o α 90 o

12 мини багери манипулатора механизам руке F c5 a 5 α 5 90 o пречник клипа D 5 хидроцилиндра руке c 5 према ISO 015: a 4 α 4 90 o O 5 F c5 n c5 2 D5π p 4 max s 5 D 5 n c5 4 Fc5 π p max θ 5w 90 o W 5 O β 90 o α 90 o

13 хидраулички багери, механизмa стреле

14 О 4 F c41 r c41 gm 4 x 4 x t41 хидраулички багери, gm 5 механизма стреле x t51 положај 1 момент оптерећења: M o41 g m ( xt1 x4 ) + g m z( xt1 x4 4 ) x t1 gm gm z

15 О 4 F c41 r c41 gm 4 x 4 x t41 хидраулички багери, gm 5 механизма стреле x t51 положај 1 сила у хидроцилиндру стреле: F c41 k h M r o41 o41 x t1 gm gm z

16 x t52 x t2 хидраулички багери, механизма стреле положај 2 момент оптерећења: x t42 M o42 g m ( xt2 x4 ) + g m z( xt2 x4 4 ) r c42 O 4 F c42 gm 4 gm 5 x 4 gm gm z

17 хидраулички багери, x t52 x t2 механизма стреле x t42 положај 2 сила у хидроцилиндру стреле: F c42 k h M r o42 o42 r c42 O 4 F c42 gm 4 gm 5 x 4 gm gm z

18 мини багери, механизма стреле x t53 gm 5 gm положај 3 момент оптерећења: x t3 gm z M o43 g m ( xt3 x4 ) + g m z( xt3 x4 ) 4 x t43 gm 4 F c43 r c43 O 4 x 4

19 хидраулички багери, механизма стреле gm 5 положај 3 сила у хидроцилиндру стреле: x t53 gm gm z F c43 k h M r o43 o43 x t43 gm 4 x t3 F c43 r c43 O 4 x 4

20 хидраулички багери, механизмa стреле највећа сила хидроцилиндра стреле: Fc 4 max( Fc41,Fc42,Fc 43 ) пречник клипа D 4 хидроцилиндра стреле c 4 : ϕ d4 0,55 0,5 D 4 F c4 n c4 2 D4π p 4 max ( D 2 4 d ) π p o η cm D 4 n c4 4 F π ϕ c4 2 [ pmax (1 )p o ] η cm

21 Хидроцилиндри извод из каталога фирме d D D d D D D d d d

22

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 2.2 кинематички ланаци машина, математички модели, извршни чланови-алати Кнематички ланци: E z { L 1,L 2 a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L 2 L n L 3 O

Више

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina

Microsoft PowerPoint - KoMoMa -predavanje Definisanje alata masina КОНСТРУИСАЊЕ МОБИЛНИХ МАШИНА Треће предавање дефинисање алата машина, кашике мини багера Кнематички ланци: E z = { L 1,L a) прости, б) разгранати, в) сложени,...,l n } а) L 1 б) L L n L 3 O 1 L o O n L

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ II предавање 4.2 \ ослоно-кретни механизми на точковима, кинематика и динамика точка Кинематика точка обимна брзини точка: = t транслаторна брзина точка: = t Услов котрљања точка без проклизавања:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ I предавање. \ хидродинамичке трансмисије, компоненте, вучне карактеристике Хидродинамичке трансмисије мобилних машина општа концепција: v v v v - дизел мотор -хидродинамички претварач -

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 6 ПOГОНСКИ СИСТЕМИ Шесто предавање хидростатички системи, увод, хидростатичке компоненте: хидропумпе Хидростатички погонски системи N e M e ω e N Q F M m m v m ω m F o M v o ωo o хидростатички систем Q,

Више

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc

Microsoft Word - 7. Janosevic- TIL 08 Nis.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF NIS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ТРЕЋИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА THE THIRD SERBIAN SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL

Више

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5

Microsoft PowerPoint - Pogonski sistemi-predavanje 5 ПОГОНСКИ СИСТЕМИ Пето предавање прорачун хидродинамичке трансмисије Хидродинамичке трансмисије кретања мобилних машина 6. 5. 4. 4. 5. 6. 6. 5. 4. 4. 5. 6. а) б) 6. 5. 4. 4.4 5. 5. 4. 6. 4. 6. 4. 5. r d

Више

Univerzitet u Ni{u

Univerzitet u Ni{u ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета у Нишу бр. 612-92-5/2014 од 16.01.2014. године, именовани смо за чланове Комисије за писање Извештаја за избор

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 3.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 3.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање. гусенична возила, површински притисак ослањања, гусеница на подлогу ослањања G=mg p p гусеница на подлогу ослањања G=mg средњи стварни p тврда подлога средњи стварни p

Више

Slide 1

Slide 1 EVROPSKA UNIJA VLADA RUMUNIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE Strukturni fondovi 2007-2013 Logo projekta / Logo Vodećeg partnera ЕВРОПСКА ТЕХНОЛОШКА ПЛАТФОРМА ЗА БУДУЋНОСТ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ВИЗИЈА ЗА 2020 Будући

Више

Roltrac_oferta_PL

Roltrac_oferta_PL KATALOG MAŠINA www.roltrac.pl CEPAČ DRVA R-60 Dozator (navoz) Razdelna funkcija Pritisak klipa Opcija noževa Podizanje noža Dužina cepanice Rezervoar za ulje Snaga električnog motora ručna mašina, samo

Више

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ME_P1-Uvodno predavanje [Compatibility Mode] MAŠINSKI ELEMENTI dr Miloš Ristić UVOD Mašinski elementi predstavljaju tehničkonaučnu disciplinu. Izučavanjem ove discipline stiču seteorijska i praktična znanja za proračun, izbor i primenu mašinskih

Више

Microsoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013

Microsoft PowerPoint - predavanje_sile_primena_2013 Примене Њутнових закона Претпоставке Објекти представљени материјалном тачком занемарите ротацију (за сада) Масе конопаца су занемариве Заинтересовани смо само за силе које делују на објекат можемо да

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање 4.1 гусенична возила, отпори кретања, Код дефинисања параметара функција кретања возила на гусеницама разматрају се следећи случајеви кретања: а) праволиниjско кретање

Више

mfb_april_2018_res.dvi

mfb_april_2018_res.dvi Универзитет у Београду Машински факултет Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б Писмени део испита Име и презиме:... Броj индекса:... Напомене: Испит траjе 80 минута. Коришћење литературе ниjе дозвољено!

Више

Slide 1

Slide 1 Betonske konstrukcije 1 - vežbe 4 - Dijagram interakcije Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Betonske konstrukcije 1 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Betonske konstrukcije 1 1 2

Више

IT_katalog

IT_katalog KATALOG realizovanih poslova u rudarstvu Sadržaj 1 - O nama 3 2 - Rotorni bageri i vedričari 6 3 - Tračni odlagači i bandvageni 34 4 - Bageri dreglajni 42 5 - Tračni transporteri i raspodelne stanice 49

Више

Pismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što

Pismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što Pismeni ispit iz MEHNIKE MTERIJL I - grupa 1. Kruta poluga, oslonjena na oprugu i okačena o uže D, nosi kontinuirano opterećenje, kao što je prikazano na slici desno. Odrediti: a) silu i napon u užetu

Више

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ТЕРМИЧКЕ ДИЛАТАЦИЈЕ L КОМПЕНЗАТОРА ПРЕМА СТАНДАРДУ AD 2000 И ДРУГИМ МЕТОДАМА Милан Травица Иновациони центар Машински факултет Универзитет у Београду Краљице Марије 16, 11000 Београд mtravica@mas.bg.ac.rs

Више

Slide 1

Slide 1 Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори: Наставни предмет: MилојеЂурић,професор,Техничка школа Шабац, Марија Пилиповић,професор, Техничка школа Шабац, Александар Ђурић,професор,Мачванска средња

Више

Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит

Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредит Испитни задаци - Задатак 1 Задатак 1 (23. септембар 2012.) а) Статичком методом конструисати утицајне линије за силе у штаповима V b и D 4. б) Одредити max D 4 услед задатог покретног система концентрисаних

Више

ma??? - Primer 6 Proracun spregnute veze

ma??? - Primer 6 Proracun spregnute veze Primer 6 Proračun spregnute veze Odrediti proračunski moment nosivosti spregnute veze grede i stuba prikazane na skici. Stub je izrađen od vrućevaljanog profila HEA400, a greda od IPE500. Veza je ostvarena

Више

Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo Neograničena Neograničena MODEL do km d

Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo Neograničena Neograničena MODEL do km d Produženo jamstvo za nova vozila OPEL Trogodišnje jamstvo Četverogodišnje jamstvo Petogodišnje jamstvo MODEL do 100 000 km do 120 000 km do 150 000 km Agila/Astra/Corsa/ Meriva/Tigra Vectra/Signum/ Zafira/Combo

Више

mfb_jun_2018_res.dvi

mfb_jun_2018_res.dvi Универзитет у Београду Машински факултет Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б Писмени део испита Име и презиме:... Броj индекса:... Смена:... Напомене: Испит траjе 80 минута. Коришћење литературе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 136. став

Више

PRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o

PRIMER 1 ISPITNI ZADACI 1. ZADATAK Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o PRIMER 1 ISPITNI ZADACI Teret težine G = 2 [kn] vezan je užadima DB i DC. Za ravnotežni položaj odrediti sile u užadima. = 60 o, β = 120 o Homogena pločica ACBD, težine G, sa težištem u tački C, dobijena

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

Динамика крутог тела

Динамика крутог тела Динамика крутог тела. Задаци за вежбу 1. Штап масе m и дужине L се крајем А наслања на храпаву хоризонталну раван, док на другом крају дејствује сила F константног интензитета и правца нормалног на штап.

Више

Mjerna oprema 2011

Mjerna oprema 2011 Spisak mjerne opreme za sprovođenje energetskih pregleda objekata Naziv i kratak opis Fotografija Tehnički opis Kom.. Testo 880-3 ProSet Displej: 3,5 LCD 30 x 40 Piksela termovizijska kamera, stativ :

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

Microsoft PowerPoint - Opruge kao funkcionalni elementi vezbe2.ppt

Microsoft PowerPoint - Opruge kao funkcionalni elementi vezbe2.ppt Deformacija opruge: 8FD Gd n f m 4 8Fwn Gd 1 Broj zavojaka opruge Kod pritisnih opruga sa velikim brojem promena opterećenja preporučuje se da se broj zavojaka završava na 0.5, npr..5, 4.5, 5.5... Ukupan

Више

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA POPREČNOG PRESEKA GREDE PRIMERI

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA POPREČNOG PRESEKA GREDE PRIMERI OM V9 V0 me reme: ndex br: 8.6. EKSCENTRČNO NPREZNJE GREDE EKSCENTRČNO NPREZNJE GREDE PRMER PRMER. Za reseke rkaane na skc, nacrtat jegro reseka. ravougaon resek kružn resek OM V9 V0 me reme: ndex br:

Више

NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVI CITROËN BERLINGO VAN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Septembar 018. IZVEDBE BlueHDi 75 BVM BlueHDi 100 S&S BVM BlueHDi 10 S&S BVM6 BlueHDi 10 S&S EAT8 MOTOR

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0 M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 /1 1 Primer 3.1 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. q = 0.8 kn m, L=4m. 1. Z i = Z A = 0. Y i = Y A L q + F

Више

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn

M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 2 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Pozn M e h a n i k a 1 v e ž b e 4 / 9 Primer 3.5 Za prostu gredu prikazanu na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati osnovne statičke dijagrame. Poznata su opterećenja F 1 = kn, F = 1kN, M 1 = knm, q =

Више

Proracun strukture letelica - Vežbe 6

Proracun strukture letelica - Vežbe 6 University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering Proračun strukture letelica Vežbe 6 15.4.2019. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Danilo M. Petrašinović Jelena M. Svorcan Miloš D. Petrašinović

Више

Microsoft Word - CAD sistemi

Microsoft Word - CAD sistemi U opštem slučaju, se mogu podeliti na 2D i 3D. 2D Prvo pojavljivanje 2D CAD sistema se dogodilo pre više od 30 godina. Do tada su inženjeri koristili table za crtanje (kulman), a zajednički jezik komuniciranja

Више

Rucka.dft

Rucka.dft Средња машинска школа РАДОЈЕ ДАКИЋ АУТОДИЗАЛИЦА ТАРА Милош Мајсторовић Средња машинска Прорачун: школа Аутодизалице " Тара " Пројекат РАДОЈЕ ДАКИЋ Лист ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ АУТОДИЗАЛИЦЕ " ТАРА " ПОДАЦИ:

Више

1

1 ТЕСТ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПЕРСОНАЛНОГ ФИТНЕСА 1. Наведи разлике између термина рекреација и фитнес: 2. Наведи бар два начина за дозирање интензитета на тренингу издржљивости: 3. Наведи шест параметара који

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

_cas 8 temelji i gredni sistemi

_cas 8 temelji i gredni sistemi Одсек ПЖA Мостови Предавање 8 29. Март 2019. Типови темеља Плитко фундирање Дубоко фундирање Шипови Бунари Кесони Извођење на сувом и извођење у воденој препреци др Снежана Машовић Школска 2018/19 2 Плитко

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Више

Microsoft Word - TPLJ-januar 2017.doc

Microsoft Word - TPLJ-januar 2017.doc Београд, 21. јануар 2017. 1. За дату кружну плочу која је еластично укљештена у кружни прстен и оптерећења према слици одредити максимални напон у кружном прстену. М = 150 knm/m p = 30 kn/m 2 2. За зидни

Више

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021) , , Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021) , , Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET Futoška 33, 21000 Novi Sad, Srbija Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115 Skladište: Bajči Žilinskog br. 23 e-mail: office@vgp.rs www.vgp.rs EGV 35 A Idealan za

Више

Microsoft PowerPoint - Odrzavanje i obelezavanje PP.ppt

Microsoft PowerPoint - Odrzavanje i obelezavanje PP.ppt ODRZAVANJE I OBELEZAVANJE UNUTRASNJIH PLOVNIH PUTEVA Svrha odrzavanja i obelezavanja plovnog puta jeste obezbedjenje plovidbenih uslova i sigurnosti plovidbe u toku celog navigacionog perioda Odrzavanje

Више

Матрична анализа конструкција

Матрична анализа конструкција . 5 ПРИМЕР На слици. је приказан носач који је састављен од три штапа. Хоризонтални штапови су константног попречног пресека b/h=./.5 m, док је коси штап са линеарном променом висине. Одредити силе на

Више

Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt

Predavanje 8-TEMELJI I POTPORNI ZIDOVI.ppt 1 BETONSKE KONSTRUKCIJE TEMELJI OBJEKATA Prof. dr Snežana Marinković Doc. dr Ivan Ignjatović Semestar: V ESPB: Temelji objekata 2 1.1. Podela 1.2. Temelji samci 1.3. Temeljne trake 1.4. Temeljne grede

Више

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc Dopunski zadaci za vježbu iz MFII Za treći kolokvij 1. U paralelno strujanje fluida gustoće ρ = 999.8 kg/m viskoznosti μ = 1.1 1 Pa s brzinom v = 1.6 m/s postavljana je ravna ploča duljine =.7 m (u smjeru

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Математика основни ниво 1. Одреди елементе скупова A, B, C: a) б) A = B = C = 2. Запиши елементе скупова A, B, C на основу слике: A = B = C = 3. Броје

Математика основни ниво 1. Одреди елементе скупова A, B, C: a) б) A = B = C = 2. Запиши елементе скупова A, B, C на основу слике: A = B = C = 3. Броје 1. Одреди елементе скупова A, B, C: a) б) A = B = C = 2. Запиши елементе скупова A, B, C на основу слике: A = B = C = 3. Бројеве записане римским цифрама запиши арапским: VIII LI XXVI CDXLIX MDCLXVI XXXIX

Више

Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, Алексинац, март Нелинеарно еластично клатно Милан С. Коваче

Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, Алексинац, март Нелинеарно еластично клатно Милан С. Коваче Нелинеарно еластично клатно Милан С. Ковачевић 1, Мирослав Јовановић 2 1 Природно-математички факултет, Крагујевац, Србија 2 Гимназија Јосиф Панчић Бајина Башта, Србија Апстракт. У овом раду је описан

Више

JКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

JКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД На основу члана 6. став. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 24/2, 4/5 и 68/5) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив предмета набавке - Услугa: ПОПРАВКА

Више

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca

ma??? - Primer 1 Spregnuta ploca Primer 1 - proračun spregnute ploče na profilisanom limu 1. Karakteristike spregnute ploče Spregnuta ploča je raspona 4 m. Predviđen je jedan privremeni oslonac u polovini raspona ploče u toku građenja.

Више

Microsoft Word - Molekuli-zadaci.doc

Microsoft Word - Molekuli-zadaci.doc Задаци Други колоквијум - Молекулски спектри Пример 1 Израчунајте апсорбанцију раствора, ако је познато да је транспаренција 89% на 00 nm. А 0,071 λ 00 nm таласна дужина на којој је мерена апсорбанција

Више

9. : , ( )

9.  :  ,    ( ) 9. Динамика тачке: Енергиjа, рад и снага (први део) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj - Шта ћемо научити (1) 1. Преглед литературе

Више

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 2900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у р

Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 2900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у р Задатак 4: Центрифугална пумпа познате карактеристике при n = 900 min -1 ради на инсталацији приказаној на слици и потискује воду из резервоара А у резервоар B. Непосредно на излазу из пумпе постављен

Више

Veoma snažne samohodne kosačice BiG M Ugodno košenje! Milioni hektara pokošenih površina i na hiljade mašina u svakodnevnoj upotrebi u Bavarskoj, Japa

Veoma snažne samohodne kosačice BiG M Ugodno košenje! Milioni hektara pokošenih površina i na hiljade mašina u svakodnevnoj upotrebi u Bavarskoj, Japa Veoma snažne samohodne kosačice BiG M Ugodno košenje! Milioni hektara pokošenih površina i na hiljade mašina u svakodnevnoj upotrebi u Bavarskoj, Japanu ili u Kaliforniji. Mi znamo šta je od ključnog značaja

Више

katalog1414

katalog1414 S SOLDING engineering d.o.o. Inženjering, proizvodnja, trgovina i poslovne usluge Vase Stajića 17/10,24000 Subotica, Srbija, Tel./fax: 024 571 852 Mob: 065 588 1500; e-mail: zdravko.s@open.telekom.rs OTPORNIČKI

Више

Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka

Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Tehnologija kultiviranja 3 grede 4 grede Fleksibilnost radi postizanja najviših učinaka Podešavanje dubine Jednostavno podešavanje dubine putem ploče sa rupama. Radna dubina se podešava od 6-30 cm putem

Више

Microsoft Word - VS_prospekt.docx

Microsoft Word - VS_prospekt.docx DURMA VS CNC hidraulične makaze za lim, sa promjenljivim uglom sečenja UPOZNAJTE DURMA KOMPANIJU Durma, je vodeća turska kompanija i svetski lider u proizvodnji mašina za obradu metala. Danas, nakon 50

Више

Београд, МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ЗАДАТАК 1 За носач приказан на слици: а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач

Београд, МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА ЗАДАТАК 1 За носач приказан на слици: а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач Београд, 30.01.2016. а) одредити дужине извијања свих штапова носача, ако на носач делују само концентрисане силе, б) ако је P = 0.8P cr, и на носач делује расподељено оптерећење f, одредити моменат савијања

Више

ТП 10д Прилог 3

ТП 10д Прилог 3 ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд, Војводе Степе 412 ПРИЛОГ број 3 ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ број 10 д ПРИМЕРИ СА КОМЕНТАРОМ МЕХАНИЧКОГ ПРОРАЧУНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПО СТУБОВИМА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ

Више

Каталог електроматеријала и опреме ПРИЛОГ Ж. 1 ШИФРА: Двоструки, механички и електрично појачани, затезни изолаторски ланац са штапном изолаторс

Каталог електроматеријала и опреме ПРИЛОГ Ж. 1 ШИФРА: Двоструки, механички и електрично појачани, затезни изолаторски ланац са штапном изолаторс Каталог електроматеријала и опреме ПРИЛОГ Ж. 1 ШИФРА: 30635 Двоструки, механички и електрично појачани, затезни изолаторски ланац са штапном изолаторском јединицом назначеног напона 35kV - "DZp" 35kV,

Више

Upravljanje kvalitetom Osnove za izradu projektnog zadatka

Upravljanje kvalitetom Osnove za izradu projektnog zadatka Upravljanje kvalitetom Procesi definisanja i utvrđivanja kvaliteta produkata Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2019. Procesi definisanja i utvrđivanja kvaliteta produkata 2.3 Definisati i specificirati

Више

C E N O V N I K OZNAKA ALATA ZI-BHA1500 ZI-ABH1050 Karakteristike Cene bez PDV-a Cene sa PDV-om BUŠILICE, ŠTEMARICE vp mp HAMER BUŠILICA BHA

C E N O V N I K OZNAKA ALATA ZI-BHA1500 ZI-ABH1050 Karakteristike Cene bez PDV-a Cene sa PDV-om BUŠILICE, ŠTEMARICE vp mp HAMER BUŠILICA BHA C E N O V N I K ZI-BHA1500 ZI-ABH1050 BUŠILICE, ŠTEMARICE vp mp HAMER BUŠILICA BHA-1500 11.500,00 13.800,00 Poseduje prigušivač vibracija na dršci, sds plus prihvat Napon: 230V / 50Hz Snaga motora: 1050

Више

Z-15-68

Z-15-68 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу

Више

?? - Tipska medjuroznjaca.xmcd

?? - Tipska medjuroznjaca.xmcd Tipska međurožnjača Poprečni presek HOP pravougaonog preseka: RHS 00/100/4 Dimenzije h 00mm b f 100mm t w 4mm t f 4mm r t w 8.0 mm Geometrijske karakteristike A.9cm G 18cm I y 100cm 4 W ely 10cm 3 W ply

Више

?? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????:

?? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????: РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 003 АСИНХРОНЕ МАШИНЕ Трофазни асинхрони мотор са намотаним ротором има податке: 380V 10A cos ϕ 08 Y 50Hz p отпор статора R s Ω Мотор је испитан

Више

Beograd tel: 011/ ; fax: 011/ Novi Sad tel: 021/ VELEPRODAJNI CENOVNIK - GENERAL ELECTRIC Cenovnik važi

Beograd tel: 011/ ; fax: 011/ Novi Sad tel: 021/ VELEPRODAJNI CENOVNIK - GENERAL ELECTRIC Cenovnik važi Beograd tel: 011/7131-006; fax: 011/7130-998 Novi Sad tel: 021/546-306 office@elecomsistem.com VELEPRODAJNI CENOVNIK - GENERAL ELECTRIC Cenovnik važi od 10.04.2017. SIJALICA STANDARDNA - BISTRA 84755 40W

Више

Slide 1

Slide 1 BETONSKE KONSTRUKCIJE 2 vježbe, 12.-13.12.2017. 12.-13.12.2017. DATUM SATI TEMATSKA CJELINA 10.- 11.10.2017. 2 17.-18.10.2017. 2 24.-25.10.2017. 2 31.10.- 1.11.2017. uvod ponavljanje poznatih postupaka

Више

Microsoft Word - MABK_Temelj_proba

Microsoft Word - MABK_Temelj_proba PRORČUN TEMELJNE STOPE STTIČKI SUSTV, GEOMETRIJSKE KRKTERISTIKE I MTERIJL r cont d eff r cont d eff Dimenzije temelja: a 300 cm b 300 cm Ed,x Ed h 80 cm zaštitni sloj temelja c 4,0 cm XC θ dy Ed Dimenzije

Више

Правилник о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада Члан 1. У Правилнику о усклађеним износима накнаде з

Правилник о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада Члан 1. У Правилнику о усклађеним износима накнаде з Правилник о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање себним токовима отпада Члан 1. У Правилнику о усклађеним износима накнаде за управљање себним токовима отпада ( Службени гласник

Више

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički akultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o namotaju statora sinhronog motora sa stalnim magnetima

Више

Z

Z РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011)

Више

2

2 2. RADNA PROBA Uređenje dijela transmisije Za uspješno obavljen zadatak kandidat treba: opisati postupak rada izabrati odgovarajući alat i pribor izabrati potrošni materijal (po potrebi) izvesti postupak

Више

M-3-643

M-3-643 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011) 2181-668 На

Више

Romanian Master of Physics 2013 Теоријски задатак 1 (10 поена) Каменобил Фред и Барни су направили аутомобил чији су точкови две идентичне призме са к

Romanian Master of Physics 2013 Теоријски задатак 1 (10 поена) Каменобил Фред и Барни су направили аутомобил чији су точкови две идентичне призме са к Теоријски задатак 1 (1 поена) Каменобил Фред и Барни су направили аутомобил чији су точкови две идентичне призме са квадратном основом (слика 1). Аутомобил се креће по путу који се састоји од идентичних

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

OOP1 - domaci 2 (2004/05)

OOP1 - domaci 2 (2004/05) ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Одсеци за СИ, ИР, ОС и ОФ Београд, 25.05.2019. Други домаћи задатак из Објектно оријентисаног програмирања 2 У сваком задатку: Грешке пријављивати изузецима типа класа које садрже

Више

Z-16-32

Z-16-32 САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПР ИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс:

Више

Vlah N., Maroević F., Mađerić D. Horizontalna preša-kopirka potiska 30 tona ISSN UDK 62 HORIZONTALNA PREŠA-BALIRKA POTISKA 30 TONA HORIZONTA

Vlah N., Maroević F., Mađerić D. Horizontalna preša-kopirka potiska 30 tona ISSN UDK 62 HORIZONTALNA PREŠA-BALIRKA POTISKA 30 TONA HORIZONTA ISSN 1864-6168 UDK 62 HORIZONTALNA PREŠA-BALIRKA POTISKA 30 TONA HORIZONTAL PRESS-BALER WITH THRUST FORCE OF 30 TONS Nikola Vlah, Franjo Maroević, Damir Mađerić Stručni članak Sažetak: Glavni zadatak ovog

Више

Microsoft Word - Organizacija prevoza - zadaci

Microsoft Word - Organizacija prevoza - zadaci ЗАДАЦИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕВОЗА. Из фабрике мотора у месту А потребно је у току 8 дана односно 60 радних дана транспортовати 5 000 комада мотора у фабрику аутомобила у место C. У повратку се

Више

Microsoft Word - TP10v Prilog Deveta varijanta.doc

Microsoft Word - TP10v Prilog Deveta varijanta.doc ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Дирекција за дистрибуцију електричне енергије ПРИЛОГ ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ број 10 в МЕХАНИЧКИ ПРОРАЧУН СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ДИСТРИБУТИВНИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА ИЗВЕДЕНИХ СЛАБОИЗОЛОВАНИМ

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2017/2018. година

Више

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc

Microsoft Word - lv2_m_cirilica.doc lv2_m ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ СТРУГОВА Ово је друга лабораторијска вежба (PL-2+PL-4) и има ова два дела: PL-2 Упутство за извођење друге лабораторијске вежбе и PL-4 Друга лабораторијска вежба Испитивање тачности

Више

Konstr

Konstr 7. FTG10OM1 BEZHALOGENI VATROOTPORNI ENERGETSKI I SIGNALNI KABEL Izolirani gumom G10 i oplašteni termoplastičnim LSOH plaštem Tipska oznaka: FTG10OM1 E90 Norma: CEI 20-45 Nazivni napon: 0, 6 / 1 kv Ispitni

Више

Frekventne metode analize sistema automatskog upravljanja

Frekventne metode analize sistema automatskog upravljanja Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije,

Више

BOS_Caracteristiques_Techniques_VP_NOUVEAU_BERLINGO__Juin_2018

BOS_Caracteristiques_Techniques_VP_NOUVEAU_BERLINGO__Juin_2018 NOVI CITROËN BERLINGO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVI CITROËN BERLINGO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Jun 2018. PureTech 110 S&S BVM6 BlueHDi 75 BVM BlueHDi 100 BVM BlueHDi 130 S&S BVM6 BlueHDi 130 S&S EAT8 Izvedba

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. Na temelju čl. 84. st. 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti

Више

Otpornost materijala

Otpornost materijala Prethodno predavanje Statika je deo mehanike koji se bavi: OdreĎivanjem uslova ravnoteţe krutih tela koja su izloţena mehaničkom dejstvu Slaganjem sila i svoďenjem sistema na prostiji Korišćeni i definisani

Више

1

1 PROVOđENJE TOPLOTE ovođenje toplote ili kondukcija je način kretanja toplote koji je svojstven čvrsti aterijalia, iako se pojavljuje (ali sa anearljivi inteniteto) i kod luida. Karakteristika aterijala

Више

IZBORNOM VEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA U NIŠU

IZBORNOM VEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA U NIŠU godine sa proseĉnom ocenom u toku studija 9,57 (devet i 57/100) i ocenom na diplomskom ispitu 10 (deset i 00/100). Naziv diplomskog rada bio je Dinamički procesi u pogonskom sistemu radnog točka rotobagera

Више

Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske

Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske smjerove Opće napomene: (i) Sva direktna (neovisna) mjerenja vrijednosti nepoznatih

Више

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Србије ЗАДАЦИ ГИМНАЗИЈА ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ СОМБОР 7.0.00.. На слици је приказана шема електричног кола. Електромоторна сила извора је ε = 50

Више

Microsoft Word - Elaborat-Metal_Luks_Mazda_Premacy.doc

Microsoft Word - Elaborat-Metal_Luks_Mazda_Premacy.doc Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb METAL - LUKS d.o.o.

Више