Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]"

Транскрипт

1 Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g.

2 Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa je Odgovor Response e odgovor D odoza s e

3 40 17% Smrtn nost (%) Metoprolol Dilatrend Vreme (godine) Poole-Wilson et al. Lancet 2003;362:7-13

4

5 Malo istorije Termin "regresija" primenio je Fransis Galton u XIX veku da opiše biološki fenomen potomci izuzetnih roditelja teže ka proseku.

6 Odnos izmeu visina oeva i sinova: Karl Pearson, ( )

7 Tri (3) karakteristike povezanosti (mereno na istom ispitaniku) Smer Pozitivan (+) Negativan (-) Stepen/ jaina povezanosti Izmeu 1 i 1 Apsolutna vrednost oznaava jainu Oblik / forma Linearan Nelinearan

8 Smer 20.0 Pozitivan C1 vs C Negativan C1 vs C C2 C C C1

9 Stepen / jaina povezanosti Jak Slab 20.0 C1 vs C C1 vs C C2 C C C1

10 Oblik Linearan Nelinearan

11 Ispitivanje povezanosti / Odgovori Regresija (oblik i smer) statistiko modelovanje definisanje linearnog modela evaluacija modela koeficijentom determinacije predvianje i/ili ili ocenjivanje parametara model linearnog trenda Korelacija (jaina i smer) mera povezanosti koeficijenti korelacije Pirsonov koeficijent linearne korelacije r Spirmanov koeficijent korelacije rangova testiranje znaajnosti koeficijenata korelacije tablice znaajnosti koeficijenata ili varijante t-testa testa

12 Ispitivanje povezanosti - Statistiko modelovanje Linearni regresioni model

13 Regresiona analiza U statistici regresiona analiza predstavlja ispitivanje odnosa zavisne promenljive i specifine nezavisne varijable (ili više njih). Matematiki model njihovog odnosa je regresiona jednaina. Regresiona jednaina sem promenljivih veliina sadrži i ocene dva regresiona parametra ( konstante ). Ove ocene konstruisane su korišenjem uzorakih podataka.

14 Populacioni Linearnini Regresioni Model 1. Odnos meu varijablama je linearna funkcija Populacion ioni Y-odseak Populacion ioni nagib Sluajna greška Y = β + β X + ε i 0 1 i i Zavisna varijabla (npr. odgovor na lek) Nezavisna varijabla (npr., doza leka)

15 Populacija & Uzorak - Regresioni Modeli Populacija Sluajni uzorak Y Nepoznati odnos = β + β X + ε i 0 1 i i

16 Linearni regresioni model/ linearna regresiona jednaina Linearni ni model Y = a + b X Y = zavisna varijabla X = nezavisna varijabla b = nagib = Y/ Y/ X a = y-odseak (taka u kojoj prava linija preseca y-osu) Y Y X X

17 Linearni ni model Razliiti nagibi Predictor prediktor

18 Linearni ni model Razliiti odseci Predictor prediktor

19 Linearni ni model Razliiti i odseci i nagibi (a i b) Predictor prediktor

20 Ocena parametara modela Parametri ri regresionog modela mogu biti ocenjeni na više naina: metodom najmanjih kvadrata metodom maksimalne verodostojnosti ili bajesovskim metodama. Kada je model sa normalno raspodeljenim greškama prve dve metode su istovetne.

21 Izraunavanje linearnog statistikog regresionog modela y = a + bx linearni model sa jednom (1) nezavisnom varijablom b = sd 2 xy / sd x2 i a = Y bx. gde je sd xy kovarijansa, tj. mera zajednikog variranja obe sluajno promenljive veliine

22 Regresiona dijagnostika Kada je regresioni model konstruisan važno je potvrditi: slaganje modela sa opserviranim podacima i statistiku znaajnost ocenjenih regresionih parametara Provera se uobiajeno vrši pomou: koeficijenta determinacije, analizom reziduala,... F-testom ukupnog slaganja i t-testovima testovima individualnih parametara

23 Evaluacija regresionog modela - Vizualizacija r 2 Regresioni model na desnoj slici ima vei R 2!!!

24 Koeficijent determinacije (r 2 ) Koeficijent determinacije, (r 2 ) Kvantifikacija dela Y matematiki objašnjena sa X. ProporP roporcija varijanse zavisne promenljive koja je objašnjena od strane nezavisne varijable. Primeri: r=1: r 2 =1: regresiona linija ija objašnjava celo (100%) variranje promenljive Y r=0.7: r 2 =.49: regresiona linija ija objašnjava skoro polovinu (49%) variranja promenljive Y r=0: r 2 =0: zavisna varijabla ne može biti uopšte objašnjena nezavisnom

25 Izraunavanje koeficijenta determinacije r 2 ( ˆ ) Y Y ( ) 2 = Y Y 2 i

26 Standardna greška regresione Mera prosene koliine koju regresiona jednaina predvianjem podcenjuje ili precenjuje Vei koeficijent determinacije manja SE tanije predvianje linije (SE)

27 Predvianje / interpolacija i ekstrapolacija Regresionim im modelima predviaju se vrednosti varijable y kada su poznate vrednosti varijable x. Ako se predvianje vrši unutar intervala ispitivanih vrednosti varijable x radi se o interpolaciji. Predvianje van opsega ispitivanih vrednosti varijable x je ekstrapolacija.

28 Korišenje regresije u funkciji predvianja Interpolacija i Ekstrapolacija! Na dijagramu rasipanja su visina prema starosti Može li se predvideti njena visina kada je imala 42 meseca? Može li se predvideti njena visina kada bude imala 30 godina (360 meseci)? heigh visina ht (cm) (cm) uzrast age (months) (meseci)

29 Ekstrapolacija!!! Pazi!!! Regresiona jednaina: = (x) 42 meseca: = (42 42) = 88 (Razumno) 360 meseci: = (360) = (Preko 2 metra!) height visina (cm) age uzrast (months) (meseci)

30 Model linearnog trenda Poseban sluaj regresionog modela Y = a + b t Vremenske serije Linearni trend = opservirano predvianje 95% granice t

DOKTORSKE STUDIJE IZ JAVNOG ZDRAVLJA 2009/2010

DOKTORSKE STUDIJE IZ JAVNOG ZDRAVLJA 2009/2010 ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ из: EПИДЕМИОЛОГИЈЕ, ЈАВНОГ ЗДРАВЉА, КАРДИОЛОГИЈЕ, ПУЛМОЛОГИЈЕ, НЕУРОЛОГИЈЕ, НЕФРОЛОГИЈЕ, РАДИОЛОГИЈЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЕ ХИРУРГИЈЕ 03/04. - Други семестар Обавезни предмет БИОСТАТИСТИКА

Више

Glasnik075.pdf

Glasnik075.pdf 1176 Temeljem lana 39. stav 1. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01), i lana 9. stav Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ("Službeni

Више

Microsoft PowerPoint - jkoren10.ppt

Microsoft PowerPoint - jkoren10.ppt Dickey-Fuller-ov test jediničnog korena Osnovna ideja Različite determinističke komponente Izračunavanje test-statistike Pravilo odlučivanja Određivanje broja jediničnih korena Algoritam testiranja Prošireni

Више

Mere slicnosti

Mere slicnosti Nenad Mitić Matematički fakultet nenad@matf.bg.ac.rs Kako odrediti sličnost/različitost, obrazaca, atributa, dogadjaja... Podaci različitog tipa i strukture Zavisnost od tipa, raspodele, dimenzionalnosti

Више

Numeričke metode u fizici 1, Projektni zadataci 2018./ Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrs

Numeričke metode u fizici 1, Projektni zadataci 2018./ Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrs Numeričke metode u fizici, Projektni zadataci 8./9.. Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrsta životinja koje se nadmeću za istu hranu, dx ( dt = x x ) xy

Више

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

Istrazivanje trzista 15, dec 2018

Istrazivanje trzista 15, dec 2018 MARKETINŠKO ISTRAŽIVANJE Faktorska analiza i analiza skupina 2 Tehnike analize međuzavisnosti Faktorska analiza i analiza skupina se nazivaju tehnikama analize međuzavisnosti, jer analiziraju zavisnost

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр РЕШЕЊА. () Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подразумевају различите вредности по јединицама посматрања

Више

(Microsoft Word - VULETA PREL\310EC GRUI\3061.doc)

(Microsoft Word - VULETA PREL\310EC GRUI\3061.doc) Dinko Vuleta, Dubravko Prelec, Igor Grui USPOREDBA DVIJE SKUPINE RUKOMETAŠA RAZLIITE KVALITETE U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI UVOD Masovnost i strunost trenera svih uzrasta te sve intenzivniji

Више

48-Blazevic.indd

48-Blazevic.indd znanstveni radovi izvan teme Iva Blažević Damir Božić Jelena Dragičević Originalni znanstveni rad RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME 1. UVOD Tjelesno

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Slide 1

Slide 1 Merni sistemi u računarstvu, http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr Merna nesigurnost tipa A doc. dr Nadica Miljković, kabinet 68, nadica.miljkovic@etf.rs Prezentacija za ovo predavanje je skoro u potpunosti

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = 2х; б) у = 4х; в) у = 2х 7; г) у = 2 5 x; д)

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = 2х; б) у = 4х; в) у = 2х 7; г) у = 2 5 x; д) ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА у = kх + n А утврди 1. Које од наведених функција су линеарне: а) у = х; б) у = 4х; в) у = х 7; г) у = 5 x; д) у = 5x ; ђ) у = х + х; е) у = x + 5; ж) у = 5 x ; з) у

Више

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja telefonskog saobraćaja Primer 1 - TCBH Na osnovu najviših vrednosti intenziteta saobraćaja datih za 20 mernih dana (tabela), pomoću metode TCBH, pronaći čas

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA MILORADOVI] MIROLJUB M A T E M A T I K A NERE[ENI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT AGRONOMIJA, EKOLOGIJA, E

VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA MILORADOVI] MIROLJUB M A T E M A T I K A NERE[ENI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT AGRONOMIJA, EKOLOGIJA, E VISOKA TEHNI^KA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA PO@AREVAC MILORADOVI] MIROLJUB M A T E M A T I K A NERE[ENI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT AGRONOMIJA, EKOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKA, MA[INSTVO PO@AREVAC 007 OBAVEZNO PRO^ITATI!

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Matej Šupljika ANALIZA UKUPNIH RASHODA LOKALNIH JEDINICA U RAZDOBLJU 2002.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Matej Šupljika ANALIZA UKUPNIH RASHODA LOKALNIH JEDINICA U RAZDOBLJU 2002. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Matej Šupljika ANALIZA UKUPNIH RASHODA LOKALNIH JEDINICA U RAZDOBLJU 2002.-2012. Diplomski rad Voditelj rada: Prof. dr. sc. Katarina

Више

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l): Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1523/7-6, од

Више

Verovatnoća - kolokvijum 17. decembar Profesor daje dva tipa ispita,,,težak ispit i,,lak ispit. Verovatnoća da student dobije težak ispit je

Verovatnoća - kolokvijum 17. decembar Profesor daje dva tipa ispita,,,težak ispit i,,lak ispit. Verovatnoća da student dobije težak ispit je Verovatnoća - kolokvijum 17. decembar 2016. 1. Profesor daje dva tipa ispita,,,težak ispit i,,lak ispit. Verovatnoća da student dobije težak ispit je 0.8. Ako je ispit težak, verovatnoća da se prvo pitanje

Више

Техничко решење: Метода мерења ефективне вредности сложенопериодичног сигнала Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић

Техничко решење: Метода мерења ефективне вредности сложенопериодичног сигнала Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Техничко решење: Метода мерења ефективне вредности сложенопериодичног сигнала Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Аутори: Драган Пејић, Бојан Вујичић, Небојша Пјевалица,

Више

Sadržaj 1 Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora Diskretan slučajan vektor

Sadržaj 1 Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora Diskretan slučajan vektor Sadržaj Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora 2 Diskretan slučajan vektor Funkcija distribucije slučajnog vektora 2 4 Nezavisnost slučajnih vektora 2 5 Očekivanje slučajnog vektora 6 Kovarijanca

Више

PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred)

PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred) PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred) Učenik prvog razreda treba ostvarit sljedeće minimalne standarde 1. SKUP REALNIH BROJEVA -razlikovati brojevne skupove i njihove

Више

Докторска дисертација: „Психометријска анализа чинилаца економског расуђивања здравствених стручњака у процесу доношења клиничке одлуке“

Докторска дисертација: „Психометријска анализа чинилаца економског расуђивања здравствених стручњака у процесу доношења клиничке одлуке“ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Мира Вуковић ПСИХОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ЧИНИЛАЦА ЕКОНОМСКОГ РАСУЂИВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ СТРУЧЊАКА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА КЛИНИЧКЕ ОДЛУКЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Kрагујевац

Више

Microsoft Word - 7. cas za studente.doc

Microsoft Word - 7. cas za studente.doc VII Диферeнцни поступак Користи се за решавање диференцијалних једначина. Интервал на коме је дефинисана тражена функција се издели на делова. Усвоји се да се непозната функција између сваке три тачке

Више

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају и следеће три величине : а) маса, температура,

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају и следеће три величине : а) маса, температура, ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају и следеће три величине : а) маса, температура, електрични отпор б) сила, запремина, дужина г) маса,

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

STABILNOST SISTEMA

STABILNOST SISTEMA STABILNOST SISTEMA Najvaznija osobina sistema automatskog upravljanja je stabilnost. Generalni zahtev koji se postavlja pred projektanta jeste da projektovani i realizovani sistem automatskog upravljanja

Више

1

1 Podsetnik: Statističke relacije Matematičko očekivanje (srednja vrednost): E X x p x p x p - Diskretna sl promenljiva 1 1 k k xf ( x) dx E X - Kontinualna sl promenljiva Varijansa: Var X X E X E X 1 N

Више

65-Petric.indd

65-Petric.indd ZNANSTVENI RADOVI IZVAN TEME Vilko Petrić Iva Blažević Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ MATERIJALNIH UVJETA RADA U NASTAVI NA PROMJENE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA 1. UVOD Neprocjenjivo je važno

Више

Матрична анализа конструкција

Матрична анализа конструкција . 5 ПРИМЕР На слици. је приказан носач који је састављен од три штапа. Хоризонтални штапови су константног попречног пресека b/h=./.5 m, док је коси штап са линеарном променом висине. Одредити силе на

Више

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG spec 2011.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG spec 2011.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Farmaceutsko-biokemijski fakultet Poslijediplomski specijalistički studij Kolegij Biostatistika Predavanje i ostali podatci Statistička obradba podataka: uvodna razmatranja Mladen Petrovečki mi.medri.hr(e-prilozi

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Chalkboard Template

Chalkboard Template DRŽAVNA MATURA ŠK.GOD. 2016./2017. Odabir predmeta i razina Obvezni predmeti: matematika hrvatski jezik engleski jezik» razine: osnovna(b) i viša(a) Izborni predmeti (max.6) prema zahtjevu fakulteta npr.

Више

Microsoft Word - Domacii zadatak Vektori i analiticka geometrija OK.doc

Microsoft Word - Domacii zadatak Vektori i analiticka geometrija OK.doc задатак. Вектор написати као линеарну комбинацију вектора.. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. } } 9}. }. } } }. }. } } }. }. } } } 9 8. }. } } } 9. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. } } }. }. }

Више

ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА p m m m Дат је полином ) Oдредити параметар m тако да полином p буде дељив са б) Одредити параметар m тако да остатак при дељењу p са буде једнак 7 а)

Више

Mate_Izvodi [Compatibility Mode]

Mate_Izvodi [Compatibility Mode] ИЗВОДИ ФУНКЦИЈЕ ИЗВОДИ ФУНКЦИЈЕ Нека тачке Мо и М чине једну тетиву функције. Нека се тачка М почне приближавати тачки Мо, тј. нека Тачка М постаје тачка Мо, а тетива постаје тангента функције у тачки

Више

6-Lizacic.indd

6-Lizacic.indd Constanza Lizačić Marko Čule Ivan Milinović Saša Čuić Prethodno znanstveno priopćenje ANALIZA UTJECAJA STAVOVA NA ODABIR KINEZIOLOŠKOG PROGRAMA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1. UVOD

Више

Техничко решење: Метода мерења реактивне снаге у сложенопериодичном режиму Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Аут

Техничко решење: Метода мерења реактивне снаге у сложенопериодичном режиму Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Аут Техничко решење: Метода мерења реактивне снаге у сложенопериодичном режиму Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Аутори: Иван Жупунски, Небојша Пјевалица, Марјан Урекар,

Више

Microsoft PowerPoint - Intervencija10.ppt

Microsoft PowerPoint - Intervencija10.ppt ANALIZA INTERVENCIJE I STRUKTURNOG LOMA Inervencija: poznai egzogeni događaj koji uiče na kreanje vremenske serije. Primeri: Promene u poliičkom okruženju Promena ekonomske poliike i spoljnorgovinskog

Више

Microsoft Word - predavanje8

Microsoft Word - predavanje8 DERIVACIJA KOMPOZICIJE FUNKCIJA Ponekad je potrebno derivirati funkcije koje nisu jednostavne (složene su). Na primjer, funkcija sin2 je kompozicija funkcija sin (vanjska funkcija) i 2 (unutarnja funkcija).

Више

Microsoft Word - WienerShrink.doc

Microsoft Word - WienerShrink.doc SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAUNARSTVA ZAVOD ZA ELEKTRONIKE SUSTAVE I OBRADBU INFORMACIJA SEMINAR IZ NMDOS-a: Potiskivanje šuma korištenjem wavelet transfomacije i optimalnih filtara

Више

Microsoft Word Q19-062

Microsoft Word Q19-062 11. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem QUALITY 2019, Neum, B&H, 14. - 16 juni 2019. ANALIZA UTICAJNIH PARAMETARA NA IZDUŽENJE ŽICE I GENERISANJE MODELA FUNKCIJE METODOM BOX-BEHNKEN DIZAJNA ANALYSIS

Више

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година -

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о резултатима завршног испита ученика

Више

2-Milinovic.indd

2-Milinovic.indd LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ivan Milinović Marko Čule Mislav Papec Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA KVANTITATIVNE PROMJENE U NEKIM MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM

Више

Metode psihologije

Metode psihologije Metode psihologije opažanje, samoopažanje, korelacijska metoda, eksperiment Metode služe za istraživanja... Bez znanstvenih istraživanja i znanstvene potvrde, spoznaje i objašnjenja ne mogu postati dio

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Microsoft Word - Predmet 13-Napredni finansijski menadzment novembar 2018 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 13-Napredni finansijski menadzment novembar 2018 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 13: НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЕСЕЈИ

Више

Proracun strukture letelica - Vežbe 6

Proracun strukture letelica - Vežbe 6 University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering Proračun strukture letelica Vežbe 6 15.4.2019. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu Danilo M. Petrašinović Jelena M. Svorcan Miloš D. Petrašinović

Више

1, 2, 3, кодирај! Активности циклуса 4 Пројект «Аркадне игре» - Час 6: Програмирање падања новчића (наставак) Доминантна дисциплина Математикa Резиме

1, 2, 3, кодирај! Активности циклуса 4 Пројект «Аркадне игре» - Час 6: Програмирање падања новчића (наставак) Доминантна дисциплина Математикa Резиме 1, 2, 3, кодирај! Активности циклуса 4 Пројект «Аркадне игре» - Час 6: Програмирање падања новчића (наставак) Доминантна дисциплина Математикa Резиме Програмирање добијања награда омогућује ученицима да

Више

Slide 1

Slide 1 EVROPSKA UNIJA VLADA RUMUNIJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE Strukturni fondovi 2007-2013 Logo projekta / Logo Vodećeg partnera ЕВРОПСКА ТЕХНОЛОШКА ПЛАТФОРМА ЗА БУДУЋНОСТ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ВИЗИЈА ЗА 2020 Будући

Више

Univerzitet u Nišu PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Departman za matematiku OCENA I TESTIRANJE ODNOSA KVALITETA DVA MODELA MASTER RAD Student: Marko Dimi

Univerzitet u Nišu PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Departman za matematiku OCENA I TESTIRANJE ODNOSA KVALITETA DVA MODELA MASTER RAD Student: Marko Dimi Univerzitet u Nišu PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Departman za matematiku OCENA I TESTIRANJE ODNOSA KVALITETA DVA MODELA MASTER RAD Student: Marko Dimitrov Mentor: Prof. dr Miodrag Ðor dević Niš, 2018.

Више

Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka Zadatak 1. Na osnovu podataka o taksi službama u MS Excel-u uraditi sledede zadatke: a) Tabelarno i grafičk

Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka Zadatak 1. Na osnovu podataka o taksi službama u MS Excel-u uraditi sledede zadatke: a) Tabelarno i grafičk Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka Zadatak 1. Na osnovu podataka o taksi službama u MS Excel-u uraditi sledede zadatke: a) Tabelarno i grafički prikazati raspored vožnji prema taksi službi. b)

Више

Geometrija molekula

Geometrija molekula Geometrija molekula Oblik molekula predstavlja trodimenzionalni raspored atoma u okviru molekula. Geometrija molekula je veoma važan faktor koji određuje fizička i hemijska svojstva nekog jedinjenja, kao

Више

MP_Ocena hleba bodovanjem

MP_Ocena hleba bodovanjem Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Određivanje kvaliteta ocena osnovne vrste pšeničnog hleba sistemom bodovanja Avgust 2013. godine 1 Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI

Више

Microsoft Word - 15ms261

Microsoft Word - 15ms261 Zadatak 6 (Mirko, elektrotehnička škola) Rješenje 6 Odredite sup S, inf S, ma S i min S u skupu R ako je S = { R } a b = a a b + b a b, c < 0 a c b c. ( ), : 5. Skratiti razlomak znači brojnik i nazivnik

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 006/007 године разред. Електрични систем се састоји из отпорника повезаних тако

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

diplomski cizmic2

diplomski cizmic2 Sveuilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju ISPITIVANJE POVEZANOSTI MATEMATIKOG SAMOPOIMANJA, STRAHA OD MATEMATIKE I MATEMATIKOG POSTIGNUA Diplomski rad Anelka izmi Mentor: dr. sc. Vesna

Више

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА 2018-2019. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Српски језик 19 4 Енглески језик 22 1 Немачки језик Француски језик 14 9 Геометрија 3 29 11 8 Физика 23 10 Хемија 7

Више

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Србије ЗАДАЦИ ГИМНАЗИЈА ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ СОМБОР 7.0.00.. На слици је приказана шема електричног кола. Електромоторна сила извора је ε = 50

Више

Шифра ученика: Укупан број бодова: Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког РАзвоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСП

Шифра ученика: Укупан број бодова: Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког РАзвоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСП Шифра ученика: Укупан број бодова: Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког РАзвоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2018/2019. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА ПРИЈЕМНИ

Више

ПА-4 Машинско учење-алгоритми машинског учења

ПА-4 Машинско учење-алгоритми машинског учења ПА-4 Машинско учење-алгоритми машинског учења Машинско учење увод и основни појмови Деф: the desgn and development of algorthms that allow computers to mprove ther performance over tme based on data sensor

Више

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija Analitička geometrija Predavanje 4 Ekscentricitet konusnih preseka i klasifikacija kvadratnih krivih Novi Sad, 2018. Milica Žigić (PMF, UNS 2018) Analitička geometrija predavanje 4 1 / 15 Ekscentricitet

Више

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode] Efikasnost i efektivnost državnih pomoći Lea J. Lekočević SAM GIZ ekspert za državne pomoći Podgorica, 30. oktobar 2013. godine Page 1 Opšti nalazi Evropa 2010 strategija EZ za rast u ovoj deceniji jedinstveno

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2018/2019. година

Више

Microsoft Word - 4.Ucenik razlikuje direktno i obrnuto proporcionalne velicine, zna linearnu funkciju i graficki interpretira n

Microsoft Word - 4.Ucenik razlikuje direktno i obrnuto proporcionalne velicine, zna linearnu funkciju i graficki interpretira n 4. UČENIK RAZLIKUJE DIREKTNO I OBRNUTO PROPORCIONALNE VELIČINE, ZNA LINEARNU FUNKCIJU I GRAFIČKI INTERPRETIRA NJENA SVOJSTVA U fajlu 4. iz srednjeg nivoa smo se upoznali sa postupkom rada kada je u pitanju

Више

Microsoft Word - ASIMPTOTE FUNKCIJA.doc

Microsoft Word - ASIMPTOTE FUNKCIJA.doc ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Више

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ ЕСПБ: 3 Предавања: Др Небојша Здравковић, доцент, nzdravkovic@medf.kg.ac.rs

Више

Univerzitet u Ni²u Prirodno - matemati ki fakultet Departman za matematiku Linearni regresioni modeli u nansijama Master rad Mentor: dr Aleksandar Nas

Univerzitet u Ni²u Prirodno - matemati ki fakultet Departman za matematiku Linearni regresioni modeli u nansijama Master rad Mentor: dr Aleksandar Nas Univerzitet u Ni²u Prirodno - matemati ki fakultet Departman za matematiku Linearni regresioni modeli u nansijama Master rad Mentor: dr Aleksandar Nasti Student: Aleksandra Cvetanovi Ni², 2015. Sadrºaj

Више

943.B.pdf

943.B.pdf SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET JOSIPA TOLJANIĆ EMPIRIJSKA ANALIZA UTJECAJA IZDATAKA ZA OBRAZOVANJE NA GOSPODARSKI RAST ZEMALJA EU DIPLOMSKI RAD RIJEKA, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Microsoft Word - TAcKA i PRAVA3.godina.doc

Microsoft Word - TAcKA  i  PRAVA3.godina.doc TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje izmeñu dve tače Ao su nam date tače A( x, y i B( x, y, onda rastojanje izmeñu njih računamo po formuli d( A,

Више

EKONOMSKE IDEJE I PRAKSA BROJ 32 MART TIHOMIR NOVAKOVIĆ 1 ANALIZA BRUTO DODATE VREDNOSTI POLJOPRIVRE

EKONOMSKE IDEJE I PRAKSA BROJ 32 MART TIHOMIR NOVAKOVIĆ 1   ANALIZA BRUTO DODATE VREDNOSTI POLJOPRIVRE EKONOMSKE IDEJE I PRAKSA BROJ 32 MART 2019. 39 TIHOMIR NOVAKOVIĆ 1 E-mail: tihomir.novakovic@polj.uns.ac.rs ANALIZA BRUTO DODATE VREDNOSTI POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRBIJI THE ANALYSIS OF GROSS VALUE ADDED

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Postojanost boja

Postojanost boja Korištenje distribucije osvjetljenja za ostvaranje brzih i točnih metode za postojanost boja Nikola Banić 26. rujna 2014. Sadržaj Postojanost boja Ubrzavanje lokalnog podešavanja boja Distribucija najčešćih

Више

PRVI KOLOKVIJUM Odrediti partikularno rexee jednaqine koje zadovo ava uslov y(0) = 0. y = x2 + y 2 + y 2xy + x + e y 2. Odrediti opxte rexee

PRVI KOLOKVIJUM Odrediti partikularno rexee jednaqine koje zadovo ava uslov y(0) = 0. y = x2 + y 2 + y 2xy + x + e y 2. Odrediti opxte rexee PRVI KOLOKVIJUM 1992. 1. Odrediti partikularno rexee jednaqine koje zadovo ava uslov y(0) = 0. y = x2 + y 2 + y 2xy + x + e y 2. Odrediti opxte rexee jednaqine y 2y + 5y = 2e t + 3t 1. 3. Rexiti sistem

Више

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt

Microsoft PowerPoint - Teorija kretanja vozila-predavanje 4.1.ppt ТЕОРИЈА КРЕТАЊА ВОЗИЛА Предавање 4.1 гусенична возила, отпори кретања, Код дефинисања параметара функција кретања возила на гусеницама разматрају се следећи случајеви кретања: а) праволиниjско кретање

Више

časopis br. 8-9 MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Doc. dr Drago Milošević Filozofski fakultet Nikšić 48 PREDIKTIVNA VRIJEDNOST TESTOVA OPŠTE MOTOR

časopis br. 8-9 MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Doc. dr Drago Milošević Filozofski fakultet Nikšić 48 PREDIKTIVNA VRIJEDNOST TESTOVA OPŠTE MOTOR Doc. dr Drago Milošević Filozofski fakultet Nikšić 48 PREDIKTIVNA VRIJEDNOST TESTOVA OPŠTE MOTORIKE ZA PREDVIĐANJE USPJEHA U UČENJU PLIVAČKIH TEHNIKA 1. UVOD Opšte teorije uspjeha nastoje utvrditi uspjeh

Више

Microsoft PowerPoint - 5. Predavanje-w2.pptx

Microsoft PowerPoint - 5. Predavanje-w2.pptx Proizvodnja podržana računalom CAM 6. sem: IIM, PI, RI 5. predavanje 2018/2019 Zagreb, 3. travnja 2019. Proizvodnja Podjele i promjene proizvodnje Megatrendovi "Big Four" : Deloitte, PwC, EY, ikpmg. Promjena

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 25,26,27. Ismail Selimović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo Mehmeti Ejup, Keln, Njem

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 25,26,27. Ismail Selimović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo Mehmeti Ejup, Keln, Njem Ismail Selimović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo Mehmeti Ejup, Keln, Njemačka UTJECAJ BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA BRZINU VOĐENJA LOPTE I PRECIZNOST U NOGOMETNOJ IGRI 1. UVOD Vjerovatno

Више

(Microsoft Word - MATB - kolovoz osnovna razina - rje\232enja zadataka)

(Microsoft Word - MATB - kolovoz osnovna razina - rje\232enja zadataka) . B. Zapišimo zadane brojeve u obliku beskonačno periodičnih decimalnih brojeva: 3 4 = 0.7, = 0.36. Prvi od navedenih četiriju brojeva je manji od 3 4, dok su treći i četvrti veći od. Jedini broj koji

Више

Zadaci s rješenjima, a ujedno i s postupkom rada biti će nadopunjavani tokom čitave školske godine

Zadaci s rješenjima, a ujedno i s postupkom rada biti će nadopunjavani tokom čitave školske godine Zadaci s rješenjima, a ujedno i s postupkom rada biti će nadopunjavani tokom čitave školske godine. Tako da će u slijedećem vremenskom periodu nastati mala zbirka koja će biti popraćena s teorijom. Pošto

Више

Konstrukcija linearnih višekoračnih metodi Postoje tri važne familije višekoračnih metoda: Adamsovi metodi Adams-Bashfortovi metodi kod kojih je ρ(w)

Konstrukcija linearnih višekoračnih metodi Postoje tri važne familije višekoračnih metoda: Adamsovi metodi Adams-Bashfortovi metodi kod kojih je ρ(w) Konstrukcija linearnih višekoračnih metodi Postoje tri važne familije višekoračnih metoda: Adamsovi metodi Adams-Bashfortovi metodi kod kojih je ρ(w) = w k w k 1 Adams-Moultonovi metodi kod kojih je ρ(w)

Више

Microsoft Word - 9-Toplica Stojanovic.doc

Microsoft Word - 9-Toplica Stojanovic.doc UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA NA MANIFESTACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD ODBOJKAŠA UZRASTA 13 GODINA Toplica Stojanović 1, Miloš Nikolić 2 i Goran Nešić 3 Sa ciljem da se ispita uticaj antropometrijskih

Више

Algebarski izrazi (4. dio)

Algebarski izrazi (4. dio) Dodatna nastava iz matematike 8. razred Algebarski izrazi (4. dio) Aleksandra-Maria Vuković OŠ Gornji Mihaljevec amvukovic@gmail.com 12/21/2010 SADRŽAJ 7. KVADRATNI TRINOM... 3 [ Primjer 18. Faktorizacija

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Тср за РС 16,4, што је за 0.9Ц изнад вишег.просјека оба реф периода (2001-;1951-); према терцилима: изнад опсега нормале, према перцентилима на граници нормално/топло. o Тср за РС у просеку,септембра мјесеца

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

oae_10_dom

oae_10_dom ETF U BEOGRADU, ODSEK ZA ELEKTRONIKU Milan Prokin Radivoje Đurić domaći zadaci - 2010 1. Domaći zadatak 1.1. a) [4] Nacrtati direktno spregnut pojačavač (bez upotrebe sprežnih kondenzatora) sa NPN tranzistorima

Више

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koštro Nogometni klub Rudeš, Zagreb, drazen.kostro@gmail.com

Више

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР МЕСЕЦ 2018. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 25.09.2018.ГОДИНЕ- ФИЗИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 05.10.2018.ГОДИНЕ МАТЕМАТИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 10.10.2018.ГОДИНЕ- БИОЛОГИЈА-

Више

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc I област. У колу сталне струје са слике када је и = V, амперметар показује I =. Одредити показивање амперметра I када је = 3V и = 4,5V. Решење: а) I = ) I =,5 c) I =,5 d) I = 7,5 3 3 Слика. I област. Дата

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 2-3 Prof. dr Franja Fratrić, dekan Univerzitet Braća Karić, Fakultet za manadžment u sportu, Beo

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 2-3 Prof. dr Franja Fratrić, dekan Univerzitet Braća Karić, Fakultet za manadžment u sportu, Beo CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 2-3 Prof. dr Franja Fratrić, dekan Univerzitet Braća Karić, Fakultet za manadžment u sportu, Beograd PREDIKTIVNA VREDNOST PARAMETARA ANAEROBNOG PRAGA

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више