Raspodjela i prikaz podataka

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Raspodjela i prikaz podataka"

Транскрипт

1 Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice obrada podataka raspodjela podataka opis podataka (prikazi,...) VRSTE PODATAKA (mjerne ljestvice) OMJERNA BMI Krvni tlak Razina glukoze u krvi ORDINALNA Stupanj karcinoma Bolje, jednako, lošije Ne slažem se, neopredijeljen/a, slažem se (Likertova ljestvica (stavovi) KVANTITATIVNI (BROJČANI) KVALITATIVNI (SKUPNI, KATEGORIČKI ) INTERVALNA Broj djece Broj napadaja tjedno Dob (god) NOMINALNA Spol Pozitivan i negativan nalaz Krvna grupa Pripadnost rasi Kvalitativni podatci - nominalna ljestvica frekvencije i relativne frekvencije - N(%) grafički prikaz - stupčasti grafikon Kvalitativni podatci - ordinalna ljestvica sve kao kod nominalne ljestvice ali i mjere središnjice i raspršenja - medijan, mod Medcalc - kategorijski podatci 1

2 IyT-R8g_XRiUZ84EiKaVOTLCWGVJbi3x1t4TRzfu-vg Kada se ispituje vrsta raspodjele?... SAMO kada podaci vaših istraživanja pripadaju INTERVALNOJ ili OMJERNOJ mjernoj ljestvici - kontinuirani brojčani podatci: vrijednosti hemoglobina, broj leukocita u krvi, tjelesna težina, stav prema radu Zašto je važno znati kakva je raspodjela podataka? za odabir mjere središnjice i mjere varijabilnosti za odabir statističkog testa u slikovnom prikazu daje jasan uvid u podatke Mjere središnjice i odstupanja Najčešće se upotrebljavaju: aritmetička sredina i standardna devijacija (normalna raspodjela, velik uzorak) medijan i raspon (percentili, interkvartili) interval pouzdanosti (aritmetičku sredina, medijan) Rjeđe se upotrebljavaju: varijanca, raspon, standardna pogrješka, mod Mjere središnjice Prikazuju prosječnu vrijednost neke skupine rezultata Aritmetička sredina Medijan (središnja vrijednost) Mod (najčešća vrijednost) Aritmetička sredina (M, X) srednja ili prosječna vrijednost X X 1 X X Prosječna visina studenata Srednja ocjena svih ispitanika na testu znanja N 3... X N Izračunavanje aritmetičke sredine X 7 5 5

3 Medijan (C) centralna vrijednost vrijednost koja se u nizu rezultata poredanih po rastućem iznosu nalazi točno u sredini Mod (D) najčešća vrijednost u nizu rezultata poredanih po rastućem iznosu Raspodjela ispitanika prema životnoj dobi Vrijeme provedeno u bolnici Mjere raspršenja iskazuju odstupanja rezultata oko neke od mjera središnjice standardna devijacija raspon kvartili, percentili Standardna devijacija (SD) vrijednost prosječnog odstupanja od aritmetičke sredine SD prikaz rezultata mjerenja (x 1 SD) 95% granice pouzdanosti (x 1,96 SD) varijanca = SD X X N 1 Raspon (R) površna mjera raspršenja (varijabilnosti) razlika između najveće i najmanje vrijednosti rezultata R = x najveći -x najmanji Raspon životne dobi od 10-89; R=79 Kvartil Min 1. kvartil. kvartil 3. kvartil max medijan Kvartil je rezultat koji se nalazi točno na četvrtini raspona Interkvartilni raspon (IR) Raspon 5 i 75 percentila (1 i 3 kvartila) Razlika vrijednosti 3. i 1. kvartila 3

4 Percentil vrijednost odstupanja od medijana određena mjestom gdje se nalazi u nizu rezultata Percentilna krivulja percentila 90. percentila Vrsta raspodjele određuje odabir mjere središnjice i mjere raspršenja Prikaz rezultata deskriptivne statistike u programu MedCalc Normalna raspodjela: M i SD Srednja vrijednost membranskog biopotencijala iznosila je (70 3,5) mv. Odstupajuća raspodjela: medijan i percentil Prosječna životna dob ispitanika iznosila je 5 (34-71) godine. Krivulja normalne raspodjele ili Gaussova krivulja simetrična u odnosu na aritmetičku sredinu zvonolika oblika koji ovisi o aritmetičkoj sredini i standardnoj devijaciji Svojstva normalne raspodjele: (x 1 SD) 68,6% (x SD) 95,44% (x 3 SD) 99,73% Normalna raspodjela f x 0,15%,% 13,6% -3SD -SD-1SD 99.7 % 95 % 68 % 34% 34% 13,6% aritmetička sredina,% 0,15% +1SD +SD +3SD X 4

5 N Normalna raspodjela Odstupajuća raspodjela broj radova rodna masa podatci se opisuju s pomoću aritmetičke sredine i standardne devijacije % prepisanog teksta podaci se opisuju s pomoću medijana i percentila (kvartila, raspona) Kako ispitati normalnost raspodjele? Testiranje normalnosti raspodjele Kolmogorov-Smirnovljev test P 0,05 empirijska raspodjela je normalna P < 0,05 empirijska raspodjela značajno odstupa od normalne raspodjele Vrsta raspodjele određuje odabir statističkog testa Koji prikaz podataka odabrati? Normalna raspodjela podatci Nezavisni Zavisni broj skupina test t-test parni t-test Ovisi o podatcima populaciji kojoj se prezentiraju našem znanju i vještinama Odstupajuća raspodjela Nezavisni Zavisni Mann-Whitney Wilcoxon Najčešće se koriste tablice slike (grafikoni) 5

6 Tablični prikaz podataka RB skupina dob spol... Vertikalni stupčasti grafikon ( skupine) Raspodjela ispitanika prema mjestu korištenja računala 1 kontrola 56 M ispitanici 45 Ž % KBC RI KBD ne služim se kod kuće na radnom mjestu kod kuće i na radnom mjestu Kružni dijagram Grafikon okvira s ručicama odstupnici maksimum 75. percentil medijan 5. percentil 0 15 minimum SE0 SE3 vrijednosti sedimentacije eritrocita prije (SE0) i tri tjedna poslije terapije (SE3) Medijan Minimum Maximum perc. SE SE I na kraju 6

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG spec 2011.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG spec 2011.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Farmaceutsko-biokemijski fakultet Poslijediplomski specijalistički studij Kolegij Biostatistika Predavanje i ostali podatci Statistička obradba podataka: uvodna razmatranja Mladen Petrovečki mi.medri.hr(e-prilozi

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG SPEC uvodno 2013 I.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG SPEC uvodno 2013 I.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Farmaceutsko-biokemijski fakultet Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova Kolegij Biostatistika Predavanje i ostali podatci Statistička obradba podataka: uvodna razmatranja Mladen Petrovečki

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

Slide 1

Slide 1 Str. 9 UVOD Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Dokazano je... Da li vama treba statistika? Top ten najboljih zanimanja (Blic, 6.3.2010.): 1. Aktuari 2. Softverski inženjeri

Више

35-Kolic.indd

35-Kolic.indd Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

48-Blazevic.indd

48-Blazevic.indd znanstveni radovi izvan teme Iva Blažević Damir Božić Jelena Dragičević Originalni znanstveni rad RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME 1. UVOD Tjelesno

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

Slide 1

Slide 1 Statistička analiza u hidrologiji Uvod Statistička analiza se primenjuje na podatke osmatranja hidroloških veličina (najčešće: protoka i kiša) Cilj: opisivanje veze između veličine i verovatnoće njene

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

2-Milinovic.indd

2-Milinovic.indd LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ivan Milinović Marko Čule Mislav Papec Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA KVANTITATIVNE PROMJENE U NEKIM MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM

Више

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l): Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5

Више

Apresentação do PowerPoint

Apresentação do PowerPoint III.3. Primjer neparametrijskog testa: χ 2 -test (hi-kvadrat test) III.3.1. Općenito o χ 2 -testu Često je potrebno usporediti razne skupine ispitanika po učestalostima (frekvencijama) i vidjeti razlikuju

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

65-Petric.indd

65-Petric.indd ZNANSTVENI RADOVI IZVAN TEME Vilko Petrić Iva Blažević Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ MATERIJALNIH UVJETA RADA U NASTAVI NA PROMJENE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA 1. UVOD Neprocjenjivo je važno

Више

Microsoft Word - ZR-Ceh A

Microsoft Word - ZR-Ceh A VELEUČILIŠTE U BJELOVARU PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVO IZVOĐENJE NASTAVE STRUČNIH PREDMETA NA ENGLESKOM JEZIKU KAO FAKTOR POBOLJŠANJA KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA STUDENATA SESTRINSTVA NA ENGLESKOM

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ ЕСПБ: 3 Предавања: Др Небојша Здравковић, доцент, nzdravkovic@medf.kg.ac.rs

Више

PRETHODNO PRIOPĆENJE SIGURNOST 55 (2) (2013) N. Vojak, V. Nikolić, M. Pavlič, J. Taradi* DODATNE STIMULACIJE ZA RAD STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU NA R

PRETHODNO PRIOPĆENJE SIGURNOST 55 (2) (2013) N. Vojak, V. Nikolić, M. Pavlič, J. Taradi* DODATNE STIMULACIJE ZA RAD STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU NA R PRETHODNO PRIOPĆENJE N. Vojak, V. Nikolić, M. Pavlič, J. Taradi* DODATNE STIMULACIJE ZA RAD STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU NA RADU - ISTRAŽIVANJE U HRVATSKOJ UDK 331.45/.48:331.58](497.5) PRIMLJENO: 19.12.2012.

Више

Uvod u pedagogijska istrazivanja

Uvod u pedagogijska istrazivanja Naziv studija: STUDIJ PEDAGOGIJE (dvopredmetni (A) i jednopredmetni (B) studij Naziv modula: PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA Naziv kolegija: UVOD U PEDAGOGIJSKA ISTRAŽIVANJA Nastavnica: Dr. sc. Ana Sekulić-Majurec,

Више

Statistika, Prehrambeno-tehnološki fakultet 1 Zaključivanje o jednoj slučajnoj varijabli Numeričke karakteristike distribucije populacije nazivamo par

Statistika, Prehrambeno-tehnološki fakultet 1 Zaključivanje o jednoj slučajnoj varijabli Numeričke karakteristike distribucije populacije nazivamo par Statistika, Prehrambeno-tehnološki fakultet 1 Zaključivanje o jednoj slučajnoj varijabli Numeričke karakteristike distribucije populacije nazivamo parametrima. Statističko zaključivanje odnosi se na donošenje

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx Korisnički priručnik za liječnika DijabetesTV Više uspješnih liječenja. Manje nepotrebnih pregleda. Manje gužvi. Datum: 26. Ožujka 2018. Korisnički priručnik za liječnika 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N Nina Perić ANALIZA ZAGAĐENJA OTPADA I OTPADNIH VODA ZAVRŠNI RAD Varaždin, 20

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N Nina Perić ANALIZA ZAGAĐENJA OTPADA I OTPADNIH VODA ZAVRŠNI RAD Varaždin, 20 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N Nina Perić ANALIZA ZAGAĐENJA OTPADA I OTPADNIH VODA ZAVRŠNI RAD Varaždin, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

C2 MATEMATIKA 1 ( , 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. (15 b

C2 MATEMATIKA 1 ( , 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. (15 b C2 MATEMATIKA 1 (20.12.2011., 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. 2. Izračunajte osjenčanu površinu sa slike. 3. Automobil

Више

84-Knjaz.indd

84-Knjaz.indd Damir Knjaz Vesna Alikalfić Željko Lukenda Davor Pavlović Tomislav Rupčić Originalni znanstveni rad PRILOG ANALIZI ULOGE RODITELJA KAO TEMELJA RAZVOJA DJETETA SPORTAŠA 1. UVOD Roditelji su oduvijek bili

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Istraživanje turističkog tržišta

Istraživanje turističkog tržišta ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA asistent:branislava Hristov Stančić branislava@ekof.bg.ac.rs Suština i sadržaj istraživanja tržišta Istraživanje tržišta istraživanje marketinga Istraživanje marketinga

Више

Igre na sreću i patološko kockanje

Igre na sreću i patološko kockanje Igre na sreću i patološko kockanje Osnovni nalazi 2016. godina U izveštaju su prikazani osnovni rezultati istraživanja prisustva patološkog kockanja kod učenika III i IV razreda srednje škole na opštini

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

46-Skender-utjecaj.indd

46-Skender-utjecaj.indd Nikolina Skender Iva Gričar Gordana Furjan-Mandić Prethodno priopćenje UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG TRENINGA NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SINKRONIZIRANIH PLIVAČICA 1. UVOD Za ostvarivanje uspjeha i što boljih

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Matej Šupljika ANALIZA UKUPNIH RASHODA LOKALNIH JEDINICA U RAZDOBLJU 2002.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Matej Šupljika ANALIZA UKUPNIH RASHODA LOKALNIH JEDINICA U RAZDOBLJU 2002. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Matej Šupljika ANALIZA UKUPNIH RASHODA LOKALNIH JEDINICA U RAZDOBLJU 2002.-2012. Diplomski rad Voditelj rada: Prof. dr. sc. Katarina

Више

94-Jozic.indd

94-Jozic.indd Marijan Jozić Miroslav Hrženjak Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PROGRAMIRANOG TAEKWONDO TRENINGA NA ANTROPOLOŠKI STATUS UČENIKA PETOG I ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 1. UVOD Kao i svaki drugi trenažni

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

28-Badric.indd

28-Badric.indd Marko Badrić Zvonimir Tomac Prethodno znanstveno priopćenje KONSTRUKCIJA MJERNIH INSTRUMENTA KOORDINACIJE I AGILNOSTI 1. UVOD U sustavu odgoja i obrazovanja, a ponajprije u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom

Више

(Microsoft Word - VULETA PREL\310EC GRUI\3061.doc)

(Microsoft Word - VULETA PREL\310EC GRUI\3061.doc) Dinko Vuleta, Dubravko Prelec, Igor Grui USPOREDBA DVIJE SKUPINE RUKOMETAŠA RAZLIITE KVALITETE U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI UVOD Masovnost i strunost trenera svih uzrasta te sve intenzivniji

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Odabranih pokazatelja kvaliteta šećerne repe i šećera 1 Novembar-decambar godine

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Odabranih pokazatelja kvaliteta šećerne repe i šećera 1 Novembar-decambar godine Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Odabranih pokazatelja kvaliteta šećerne repe i šećera 1 Novembar-decambar 2015. godine Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI INSTITUT ZA

Више

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode] Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g. Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa

Више

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр РЕШЕЊА. () Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подразумевају различите вредности по јединицама посматрања

Више

Cestovni promet (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Statistika u prometu Akademska godina: 2018/2019. Izradila: Kristina Devčić, v.pred.

Cestovni promet (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Statistika u prometu Akademska godina: 2018/2019. Izradila: Kristina Devčić, v.pred. Cestovni promet (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Statistika u prometu Akademska godina: 2018/2019. Izradila: Kristina Devčić, v.pred. Nositelj predmeta: Kristina Devčić, v.pred. Ovaj sylllabus

Више

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija ISTRAŽIVANJE PORTALA ORDINACIJA.HR: Hrvati pola života provedu na dijeti! Za idealnu liniju spremni smo narušiti svoje zdravlje! U trotjednom istraživanju (kolovoz/rujan 2010.) portala Ordinacija.hr Kako

Више

Slide 1

Slide 1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU Izvori stresa na radu kod smjenskih radnika Tamara Stević Željka Sokolović Pavić Mirjana Ptičar Ines Ostović STRES NA RADNOM MJESTU Stres na radu

Више

MP_Ocena hleba bodovanjem

MP_Ocena hleba bodovanjem Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Određivanje kvaliteta ocena osnovne vrste pšeničnog hleba sistemom bodovanja Avgust 2013. godine 1 Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI

Више

Mere slicnosti

Mere slicnosti Nenad Mitić Matematički fakultet nenad@matf.bg.ac.rs Kako odrediti sličnost/različitost, obrazaca, atributa, dogadjaja... Podaci različitog tipa i strukture Zavisnost od tipa, raspodele, dimenzionalnosti

Више

6-Lizacic.indd

6-Lizacic.indd Constanza Lizačić Marko Čule Ivan Milinović Saša Čuić Prethodno znanstveno priopćenje ANALIZA UTJECAJA STAVOVA NA ODABIR KINEZIOLOŠKOG PROGRAMA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1. UVOD

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАНУАРА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАНУАРА 2019 Опсег нормале јануарске количине падавина 1981-2010 (горе); средња количина 1981-2010* лијево доље, Јан-2019 десно доље *Попуна недостајућих података 1991-1995/1996 референтног периода 1981-2010 извршена

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Jelena Beštak ANALIZA TRAJANJA STUDIRANJA NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU MATEMA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Jelena Beštak ANALIZA TRAJANJA STUDIRANJA NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU MATEMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIČKI ODSJEK Jelena Beštak ANALIZA TRAJANJA STUDIRANJA NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU MATEMATIČKOG ODSJEKA PMF-A SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Diplomski

Више

Edicija osnovni udžbenik Osnivač i izdavač edicije Univerzitet u Novom Sadu Poljoprivredni fakultet Trg Dositeja Obradovića br.8, Novi Sad Godina osnivanja 1954. Glavni i odgovorni urednik edicije Dr Nedeljko

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

2019 IZVJEŠTAJ ZA 2019.

2019 IZVJEŠTAJ ZA 2019. 2019 IZVJEŠTAJ ZA 2019. 2019 Izradila Grafički uredio Voditeljica projekta Antonija Bušić Toni Lugarov Antonija Vedak SADRŽAJ UVOD...4 1. POSLODAVAC PRVOG IZBORA... 5 Tablica 1.... 5 Grafikon 1. Top 20

Више

Microsoft PowerPoint - BATERIJA_testova1.ppt

Microsoft PowerPoint - BATERIJA_testova1.ppt BATERIJA TESTOVA ZA OTKRIVANJE POREMEĆAJA SLUŠNOG PROCESIRANJA Mladen Heđever,, Maja Vincek, Senka Sardelić Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet POREMEĆAJI SLUŠNOG PROCESIRANJA TERMINOLOGIJA: (C)APD:

Више

χ2 test

χ2 test χ es uporebljava se kada želimo uvrdii odsupaju li dobivene - opažene rekvencije ( o ) od eoreskih ili očekivanih rekvencija uz određene hipoeze ( ). χ es o spada u neparamerijsku saisiku, primjenjiv i

Више

36-Rada.indd

36-Rada.indd 25. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ante Rađa Marko Erceg Renato Koturović Originalni znanstveni rad RELACIJE TESTOVA BAZIČNE MOTORIKE SA SITUACIJSKIM TESTOVIMA KOD FUTSAL IGRAČA 1. UVOD Futsal

Више

Veleučilište u Šibeniku Odjel menadžmenta Specijalistički stručni studij menadžmenta Marina Zorica UTJECAJ EKONOMSKE KRIZE NA TRŽISTE OSOBNIH AUTOMOBI

Veleučilište u Šibeniku Odjel menadžmenta Specijalistički stručni studij menadžmenta Marina Zorica UTJECAJ EKONOMSKE KRIZE NA TRŽISTE OSOBNIH AUTOMOBI Veleučilište u Šibeniku Odjel menadžmenta Specijalistički stručni studij menadžmenta Marina Zorica UTJECAJ EKONOMSKE KRIZE NA TRŽISTE OSOBNIH AUTOMOBILA U REPUBLICI HRVATSKOJ; PRIMJENA NEMAPARAMETARSKIH

Више

1

1 ТЕСТ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПЕРСОНАЛНОГ ФИТНЕСА 1. Наведи разлике између термина рекреација и фитнес: 2. Наведи бар два начина за дозирање интензитета на тренингу издржљивости: 3. Наведи шест параметара који

Више

4

4 4.1.2 Eksperimentalni rezultati Rezultati eksperimentalnog istraživanja obrađeni su u programu za digitalno uređivanje audio zapisa (Coll Edit). To je program koji omogućava široku obradu audio zapisa.

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

84-Vilko.indd

84-Vilko.indd Vilko Petrić Originalni znanstveni rad TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOG DRUŠTVA: ANALIZA TIJEKA RAZVOJA ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA 1. UVOD Tjelesna i zdravstvena kultura obvezan

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

HUĐEK, M. MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE Datum prijave: UDK: 336:37 Datum pr

HUĐEK, M. MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE Datum prijave: UDK: 336:37 Datum pr MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE Datum prijave: 21.11.2014. UDK: 336:37 Datum prihvaćanja: 15.12.2014. Stručni rad mr. sc. Miroslav Huđek Varaždinska

Више

Dani psihologije u Zadru, svibnja 2012.

Dani psihologije u Zadru, svibnja 2012. Dani psihologije u Zadru, 19. 21. svibnja, 2016. Valjanost Testa uvjetovanog rezoniranja za agresivnost u predviđanju nepoželjnog organizacijskog ponašanja Željko Jerneić 1, Zvonimir Galić 1 i Maša Tonković

Више

178 SG/NJ 2014;19: DOI: /sgnj ORIGINALNI ČLANAK/ ORIGINAL ARTICLE Roditelji djece s poteškoćama u razvoju; stupanj zadovoljs

178 SG/NJ 2014;19: DOI: /sgnj ORIGINALNI ČLANAK/ ORIGINAL ARTICLE Roditelji djece s poteškoćama u razvoju; stupanj zadovoljs 78 DOI: 0.608/sgnj.0.9.09 ORIGINALNI ČLANAK/ ORIGINAL ARTICLE Roditelji djece s poteškoćama u razvoju; stupanj zadovoljstva suradnjom sa zdravstvenim djelatnicima Parents of children with disabilities;

Више

51-Trost.indd

51-Trost.indd 17. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Tatjana Trošt Bobić Emil Nimčević Goran Bobić Originalni znanstveni rad RAZLIKE U NEKIM MOTORIČKIM I MORFOLOŠKIM VARIJABLAMA IZMEĐU DJEVOJČICA I DJEČAKA

Више

Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Sl

Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Sl Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog 2018. Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Slaviček Priprema za nastavni sat Predmet : Prostorni

Више

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3 Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност 1951-. Т 22.3 (Чемерно, 31 мај) до 33.2 (Вишеград, 30 мај) Т 1.2 (Калиновик,18 мај )

Више

Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske

Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske Pitanja za pripremu i zadaci za izradu vježbi iz Praktikuma iz fizike 1 ili Praktikuma iz osnova fizike 1, I, A za profesorske smjerove Opće napomene: (i) Sva direktna (neovisna) mjerenja vrijednosti nepoznatih

Више

Promo insight

Promo insight FILANTROPSKA DAVANJA DIJASPORE OKTOBAR 2018. METODOLOGIJA METODOLOGIJA NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA: Anketa sa intervjuisanjem putem on-line upitnika VREMENSKI OKVIR: 08.09.2018 09.10.2018 UZORAČKI OKVIR:

Више

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koštro Nogometni klub Rudeš, Zagreb, drazen.kostro@gmail.com

Више

Slide 1

Slide 1 Merni sistemi u računarstvu, http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr Merna nesigurnost tipa A doc. dr Nadica Miljković, kabinet 68, nadica.miljkovic@etf.rs Prezentacija za ovo predavanje je skoro u potpunosti

Више

12-год. фебруарски покретни средњак Тср РСрпска RS:

12-год. фебруарски покретни средњак Тср РСрпска RS: 12-год. фебруарски покретни средњак Тср 1962-2018 10.0 РСрпска 5.0 8.0 6.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-5.0 4.0 RS: t_sr feb 2007-2018 2.0 0.0 1962 2.0 С 4.0 С 6.0 С

Више

Državna matura iz informatike

Državna matura iz informatike DRŽAVNA MATURA IZ INFORMATIKE U ŠK. GOD. 2013./14. 2016./17. SADRŽAJ Osnovne informacije o ispitu iz informatike Područja ispitivanja Pragovi prolaznosti u 2014./15. Primjeri zadataka po područjima ispitivanja

Више

Slajd 1

Slajd 1 Izrada standardiziranog računskog plana Poljsko iskustvo PULSAR-ova konferencija 4. lipnja 2019. Računski planovi u Poljskoj Aktualna situacija Svi subjekti javnog sektora primjenjuju Zakon o računovodstvu

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode]

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode] OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE Predavanja: 10. cjelina 10.1. OSNOVNI POJMOVI Proizvodnja je djelatnost kojom se uz pomoć ljudskog rada i tehničkih sredstava predmeti rada pretvaraju u proizvode i usluge. S

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА 2019 количина падав. (мм/ ) % учешће (1989-2018) РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА Р.СРПСКА ЈУНА 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Percentil % учешће према 1989-2018 SРI 2 1.5 1 0.5 0-0.5-1 -1.5-2 SPI-индекс ; перцентил

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 25,26,27. Milomir Trivun,Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 25,26,27. Milomir Trivun,Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milomir Trivun,Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BOLONJSKA DEKLARACIJA I EFEKTI NA PLIVANJE 1. UVOD Bolonjska deklaracija 1 je potpisana 1999. godine od strane ministara

Више

Microsoft Word - os_preko_susa_2011

Microsoft Word - os_preko_susa_2011 SUŠA 2011.g. UČENICE: Ema Sorić, Doris Blaslov, Mare Vidaković ŠKOLA: OŠ Valentin Klarin Preko MENTOR : Jasminka Dubravica jdubravi@gmail.com 023/492-498 OŠ VALENTIN KLARIN PREKO Istraživačko pitanje/hipoteza:

Више

Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. D

Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. D Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. Donosimo ti primjere ispita iz matematike, s rješenjima.

Више

Istraživanje informiranosti i načina informiranja članova NCS-a u Podružnici HAC Istraživanje u sklopu projekta SPEAK UP 2: Jačanje sindikalnog organi

Istraživanje informiranosti i načina informiranja članova NCS-a u Podružnici HAC Istraživanje u sklopu projekta SPEAK UP 2: Jačanje sindikalnog organi Istraživanje informiranosti i načina informiranja članova NCS-a u Podružnici HAC Istraživanje u sklopu projekta SPEAK UP 2: Jačanje sindikalnog organiziranja u sektoru cestovnog prometa Europskog socijalnog

Више

Toplinska i električna vodljivost metala

Toplinska i električna vodljivost metala Električna vodljivost metala Cilj vježbe Određivanje koeficijenta električne vodljivosti bakra i aluminija U-I metodom. Teorijski dio Eksperimentalno je utvrđeno da otpor ne-ohmskog vodiča raste s porastom

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (za 2015. godinu) Zagreb, ožujak 2016. Broj

Више

Microsoft Word - 15ms261

Microsoft Word - 15ms261 Zadatak 6 (Mirko, elektrotehnička škola) Rješenje 6 Odredite sup S, inf S, ma S i min S u skupu R ako je S = { R } a b = a a b + b a b, c < 0 a c b c. ( ), : 5. Skratiti razlomak znači brojnik i nazivnik

Више

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET FARMACEUTSKO-BOKEMJSK FAKULTET SVEUČLŠTA U ZAGREBU Naziv kolegija: OPĆA KLNČKA BOKEMJA ZVEDBEN PLAN akademska godina 2008./2009. ljetni semestar Naziv studija: Medicinska biokemija Godina studija: 3. godina

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc На основу чл. 38.став 1. и чл. 47.став 3. Закона о заштити ваздуха («Службени гласник Републике Српске», број: 53/02) И члана 58. Закона о министарствима («Сл. гласник Републике Српске», бр. 70/02) министар

Више