Sos.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sos.indd"

Транскрипт

1 STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom i psihološkom smislu. Energetska komponenta potrebna je za izvedbu svih tehničkotaktičkih zahtjeva tijekom utakmice u manjem ili većem opsegu. Ekstenzitet i intenzitet opterećenja tijekom utakmice možemo opisati temeljem analiza broja energetski zahtjevnih elemenata s obzirom na razinu intenziteta (npr. trčanja različitim brzinama, kontakt igra, skokovi, prizemljenja i podizanja, i sl.), subjektivne ocjene opterećenja igrača, frekvencije srca, koncentracija laktata u krvi i slično. Najprecizniju sliku daje upravo kombinacija prethodno navedenih pokazatelja. Cilj ovog istraživanja je prikazati mogućnost praćenja opterećenja na nogometnoj utakmici i popratne okolnosti koje ona u tom smislu predstavlja za igrače. Kao jedan od najpogodnijih načina praćenja opterećenja nogometaša je praćenje srčane frekvencije za vrijeme nogometne utakmice koristeći monitore srčane frekvencije. 2. METODE 2.1. UZORAK ISPITANIKA Uzorak ispitanika činilo je 10 perspektivnih nogometaša mlade momčadi NK Dinamo, od kojih su 2 napadača, 4 obrambena i 4 vezna igrača. Deskriptivni parametri osnovnih morfoloških karakteristika nogometaša dani su u tablici

2 14. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Tablica 1. Prosječne vrijednosti morfoloških karakteristika ispitanika Pozicija N AS ± SD O 4 18,3 ± 0,9 DOB V 4 18,0 ± 1,2 N 2 17,0 ± 0,0 O 4 182,3 ± 2,7 VISINA V 4 178,9 ± 8,9 N 2 181,0 ± 0,0 O 4 77,5 ± 4,4 TEŽINA V 4 67,7 ± 6,9 N 2 75,2 ± 2,6 O 4 12,5 ± 3,4 % PMT V 4 8,7 ± 4,6 N 2 11,4 ± 2, UZORAK VARIJABLI Frekvencije srca su praćene za vrijeme službenih utakmica tijekom proljetnog dijela sezone 2002/2003, a predstavljene su prosječne vrijednosti s tri utakmice. Spiroergometrijskim testiranjem provedenim u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta ostvaren je individualni pristup određivanju energetskih zona opisanih frekvencijom srca: Z1 = aerobna regeneracijska zona (zona od frekvencije srca u mirovanju do aerobne ekstenzivne) Z2 = aerobna ekstenzivna zona Z3 = aerobna intenzivna zona Z 4 = a n a e rob n a z on a z on a m a k si m a l nog p r i m it k a k i si k a (z on a o d f r ek ve ncije s r c a pri anaerobnom pragu do maksimalne) XHR = aritmetička sredina vrijednosti frekvencija srca cijele utakmice % HRMAX = omjer prosječne vrijednosti frekvencije srca od maksimalne Na temelju praćenih frekvencija srca tijekom utakmice (grafički prikaz 1.) izračunata je vremenska raspodjela boravka u svakoj energetskoj zoni, a rezultat u varijabli predstavlja postotni odnos vremena provedenog u određenoj zoni i ukupnog vremena trajanja nogometne utakmice. 373

3 STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Grafički prikaz 1. Primjer kretanja frekvencije srca tijekom nogometne utakmice jednog ispitanika 2.3. METODE OBRADE PODATAKA Opterećenje nogometaša na utakmici procjenjeno je temeljem praćene frekvencije srca (monitori srčane frekvencije - Polar Team System SW). Obrada dobivenih podataka u prvoj etapi je izvršena uz pomoć software-skog paketa Polar PPP 4.0, temeljem kojeg su izračunate postotne vrijednosti programskim paketom Statistica 5.0 Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnim deskriptivnim statističkim parametrima (aritmetička sredina (AS) i standardna devijacija (SD)) opisani su pokazatelji energetskog učinka igrača. 3. REZULTATI I DISKUSIJA Iz priložene tablice (Tablica 2.) uočljivo je da su igrači, bez obzira na mjesto u igri, u prosjeku najviše vremena boravili u Z3 zoni aerobnog intenzivnog kapaciteta, oko 55% vremena. 374

4 14. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Tablica 2. Prosječne vrijednosti postotka vremena provedenog u pojedinoj zoni po mjestima Pozicija N AS ± SD O 4 1,3 ±1,30 Z1 V 4 1,4 ± 0,94 N 2 4,6 ± 2,83 O 4 21,3 ± 19,30 Z2 V 4 15,3 ± 13,14 N 2 18,7 ± 11,81 O 4 51,3 ± 19,34 Z3 V 4 52,2 ± 10,95 N 2 61,2 ± 9,62 O 4 26,1 ± 26,1 Z4 V 4 31,2 ± 20,23 N 2 15,6 ± 18,60 O 4 168,8 ± 8,54 XHR V 4 165,5 ± 5,07 N 2 164,5 ± 4,95 O 4 85,5 ± 5,39 % HRMAX V 4 83,2 ± 1,78 N 2 84,7 ± 5,31 U Z4 zoni anaerobnog kapaciteta proveli su u prosjeku 24% vremena, u Z2-zoni aerobnog ekstenzivnog kapaciteta 18%, dok su u Z1-regeneracijskoj zoni u prosjeku boravili 3% od ukupnog vremena. S obzirom na zahtjeve, time i energetske potrebe, prema mjestu u igri u Z4 zoni prosječno su najviše vremena proveli vezni igrači, potom obrambeni pa napadači. U Z3 zoni to su bili napadači, vezni pa obrambeni igrači. U Z2 zoni u prosjeku su najviše vremena proveli obrambeni, zatim napadači pa vezni, dok redoslijed u Z1 zoni glasi: napadači, vezni, obrambeni igrači. Primjer takve raspodjele po zonama prikazan je grafičkim prikazom 2. Velike standardne devijacije pokazuju oscilacije uzrokovane razlikama u aktivnosti, tj. količini i intenzitetu provedenih TE-TA elemenata nogometne igre, trčanja, i u individualnom podnošenju opterećenja sportskoj formi. Prosječna vrijednost frekvencije srca iznosila je 166 otk/min, što je u prosjeku 85% od maksimalnih vrijednosti pulsa dobivenih testiranjem. Ove vrijednosti 375

5 STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Grafički prikaz 2. Primjer raspodjele vremena boravka na svakom mjestu jednog ispitanika valja shvatiti orijentacijski, a ne kao podatak za planiranje i programiranje trenažnog procesa imajući u vidu veliku dinamičnost nogometne igre i individualne karakteristike svakog igrača. 4. ZAKLJUČAK Iako je ideal nogometne igre kretanje igrača što većim brzinama radi ostvarivanja prednosti pred protivnikom, nemoguće je očekivati održavanje takve visoke razine intenziteta u vremenu od 2 puta po 45 minuta. Na temelju podataka, koristeći frekvenciju srca kao pokazatelj opterećenja, možemo tvrditi da su igrači mlade momčadi NK Dinamo u prosjeku više koristili energiju iz aerobnog intenzivnog kapaciteta, zatim iz anaerobnih izvora, a potom aerobnog ekstenzivnog te regeneracijskog kapaciteta. Drugim riječima, Polar Team System - sustav za praćenje frekvencije srca pruža precizan uvid u opterećenje koje nogometna utakmica predstavlja za igrače. Jednostavan je za korištenje, a uvid u rezultate moguće je ostvariti u vrlo kratkom vremenu nakon utakmice. Također, veliku primjenu pronalazi u planiranju i provedbi trenažnog procesa. Takav pristup problemu uvelike smanjuje pogreške na putu do dobre sportske forme. 376

6 14. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE 5. LITERATURA 1. Billows, D., T. Reilly and K. George (2003): Physiological demands of matchplay on elite adolescent footballers. World Congress on Science and Football-5, Lisbon, Portugal. 2. Bangsbo, J. (1994): Fitness Training in Football a Scientific Approach. DBU, Denmark. 3. Dujmović, P. (2000): Škola nogometa. ZNS, Zagreb. 4. Rohde, H.C., T. Espersen (1987): Work intensity during soccer training and match-play. Science and Football. E. & F.N. SPON, Liverpool. 5. Vučetić, V., D. Šentija, B. Matković (2002): Doziranje i kontrola intenziteta treninga u sportovima dugotrajne aerobne izdržljivosti. Dopunski sadržaji sportske pripreme, zbornik radova. Zagreb. 377

35-Kolic.indd

35-Kolic.indd Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik

Више

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koštro Nogometni klub Rudeš, Zagreb, drazen.kostro@gmail.com

Више

1

1 ТЕСТ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПЕРСОНАЛНОГ ФИТНЕСА 1. Наведи разлике између термина рекреација и фитнес: 2. Наведи бар два начина за дозирање интензитета на тренингу издржљивости: 3. Наведи шест параметара који

Више

48-Blazevic.indd

48-Blazevic.indd znanstveni radovi izvan teme Iva Blažević Damir Božić Jelena Dragičević Originalni znanstveni rad RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME 1. UVOD Tjelesno

Више

Microsoft PowerPoint - Analiza fudbalske igre i karakteristika fudbalera [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Analiza fudbalske igre i karakteristika fudbalera [Compatibility Mode] O čemu će biti reči... MSc Dragoljub Z. VELJOVIĆ Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke Deligradska 27, Beograd Analiza aktivnosti fudbalera tokom utakmice (prema poziciji u timu, nivou takmičenja,

Више

94-Jozic.indd

94-Jozic.indd Marijan Jozić Miroslav Hrženjak Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PROGRAMIRANOG TAEKWONDO TRENINGA NA ANTROPOLOŠKI STATUS UČENIKA PETOG I ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 1. UVOD Kao i svaki drugi trenažni

Више

2-Milinovic.indd

2-Milinovic.indd LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ivan Milinović Marko Čule Mislav Papec Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA KVANTITATIVNE PROMJENE U NEKIM MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM

Више

60-Bašić.indd

60-Bašić.indd PRIMJEN POMOĆNIH IGR KO SDRŽJ Z RZVOJ SPECIFIČNE IZDRŽLJIVOSTI NOGOMETŠ Dario Bašić 1, Josip Tomaško 2, Valentin Barišić 1, Vedran Naglić 3 1 Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2 Student Kineziološkog

Више

36-Rada.indd

36-Rada.indd 25. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ante Rađa Marko Erceg Renato Koturović Originalni znanstveni rad RELACIJE TESTOVA BAZIČNE MOTORIKE SA SITUACIJSKIM TESTOVIMA KOD FUTSAL IGRAČA 1. UVOD Futsal

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc UDK: 796.332:612.173-053.6(047.31) Slobodan Andrašić, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Milan Cvetković, Damjan Jakšić, Dejan Orlić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Више

65-Petric.indd

65-Petric.indd ZNANSTVENI RADOVI IZVAN TEME Vilko Petrić Iva Blažević Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ MATERIJALNIH UVJETA RADA U NASTAVI NA PROMJENE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA 1. UVOD Neprocjenjivo je važno

Више

6-Lizacic.indd

6-Lizacic.indd Constanza Lizačić Marko Čule Ivan Milinović Saša Čuić Prethodno znanstveno priopćenje ANALIZA UTJECAJA STAVOVA NA ODABIR KINEZIOLOŠKOG PROGRAMA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1. UVOD

Више

PERIODIZACIJA KONDICIJA

PERIODIZACIJA KONDICIJA PERIODIZACIJA KONDICIJA TENIS Tenis sve vise postaje igra snage i izdrzljivosti. Svakako tenis je prvenstveno igra realizacije, niza vestina i usmerene inteligencije. Preduslov za uspesnu realizaciju tehnike

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 28,29,30. Bojan Rakojević O.Š. Luka Simonović, Nikšić UTICAJ TRENINGA NA RAZLIKE MOTORIČKIH SPOS

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 28,29,30. Bojan Rakojević O.Š. Luka Simonović, Nikšić UTICAJ TRENINGA NA RAZLIKE MOTORIČKIH SPOS Bojan Rakojević O.Š. Luka Simonović, Nikšić UTICAJ TRENINGA NA RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE I FUDBALERA ISTOG UZRASTA 1. Uvod Nastava fizičkog vaspitanja je organizovani stručni

Више

Microsoft Word - Izvestaj_Zavrsna_verzija_DISERTACIJE_PhD_R_RADAKOVIC_ _FIN

Microsoft Word - Izvestaj_Zavrsna_verzija_DISERTACIJE_PhD_R_RADAKOVIC_ _FIN УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА Београд, 13.05. 2016. год. НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА Одлуком Наставно-научног већа Факултета на 14. седници одржаној 14. априла 2016. године

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Tomislav Brlečić ŠES

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Tomislav Brlečić ŠES SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Tomislav Brlečić ŠESTOTJEDNA PERIODIZACIJA KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI U NOGOMETU

Више

Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE IX (2014) 1: ORGINALNI NAUČNI RAD Ranko Bojanić 1, Jelena Pejčić 2, Sreten Marković 3 1 Mup Republike srps

Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE IX (2014) 1: ORGINALNI NAUČNI RAD Ranko Bojanić 1, Jelena Pejčić 2, Sreten Marković 3 1 Mup Republike srps Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE IX (2014) 1: 16-23 ORGINALNI NAUČNI RAD Ranko Bojanić 1, Jelena Pejčić 2, Sreten Marković 3 1 Mup Republike srpske, Pale 2 Dečije odmaralište u Divljani, Srbija 3

Више

МОДЕЛИРАЊЕ ТРЕНИНГА У СПОРТСКОЈ ГРАНИ Висока спортска и здравствена школа Београд Доц. др Предраг Лазаревић

МОДЕЛИРАЊЕ ТРЕНИНГА У СПОРТСКОЈ ГРАНИ Висока спортска и здравствена школа Београд Доц. др Предраг Лазаревић МОДЕЛИРАЊЕ ТРЕНИНГА У СПОРТСКОЈ ГРАНИ Висока спортска и здравствена школа Београд Доц. др Предраг Лазаревић ДИЗАЈНИРАОЕ ПРПГРАМА ТРЕНИНГА Припремни период 1-4 недеље Загревање и флексибилност Кад год тренинг

Више

109-Jozic.indd

109-Jozic.indd Marijan Jozić Miroslav Zečić Željko Turk Damir Veseljak Originalni znanstveni rad EFIKASNOST TRENINGA SPECIJALISTIČKE OBUKE S NAGLASKOM NA ELEMENTE SAMOOBRANE I JUDO TRENINGA KOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Више

46-Skender-utjecaj.indd

46-Skender-utjecaj.indd Nikolina Skender Iva Gričar Gordana Furjan-Mandić Prethodno priopćenje UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG TRENINGA NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SINKRONIZIRANIH PLIVAČICA 1. UVOD Za ostvarivanje uspjeha i što boljih

Више

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр РЕШЕЊА. () Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подразумевају различите вредности по јединицама посматрања

Више

ULOGA I ZNAČAJ ISTEZANJA U SPOTU

ULOGA I ZNAČAJ ISTEZANJA U SPOTU O R I G I N A L N I Č L A N A K UDC 7 9 6. 3 3 2. 0 1 2. 1-0 5 5. 1 D O I : 1 0. 5 9 3 7 / t i m s a c t 1 2 0 2 0 6 5 N VARIJABILNOST AEROBNIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA U TOKU TAKMIČARSKE SEZONE Novaković

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometno središte Velika Gorica tel. 01/ , tel, fax: 01/ nogometn

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometno središte Velika Gorica tel. 01/ , tel, fax: 01/ nogometn HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometno središte Velika Gorica tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: nogometno.srediste.velika.gorica@zg.t-com.hr tajnik@nsvg.hr

Више

27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, OSVRT NA REZULTATE TRANZITIVNOG PROVJERAVANJA PROGRAMA SPORTA I SAMOOBRANE KOD

27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, OSVRT NA REZULTATE TRANZITIVNOG PROVJERAVANJA PROGRAMA SPORTA I SAMOOBRANE KOD OSVRT NA REZULTATE TRANZITIVNOG PROVJERAVANJA PROGRAMA SPORTA I SAMOOBRANE KOD POLAZNIKA POLICIJSKE ŠKOLE Mijo Mendeš Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, mmendes@fkz.hr Mario Culej Ministarstvo

Више

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: Tomislav Lopac, v.pred. Nositelj predmeta: Tomislav Lopac,

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 2-3 Prof. dr Franja Fratrić, dekan Univerzitet Braća Karić, Fakultet za manadžment u sportu, Beo

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 2-3 Prof. dr Franja Fratrić, dekan Univerzitet Braća Karić, Fakultet za manadžment u sportu, Beo CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 2-3 Prof. dr Franja Fratrić, dekan Univerzitet Braća Karić, Fakultet za manadžment u sportu, Beograd PREDIKTIVNA VREDNOST PARAMETARA ANAEROBNOG PRAGA

Више

Microsoft Word - HIK_natjec̄aj_KOS̄ARKA_IV. grupa.docx

Microsoft Word - HIK_natjecÌ„aj_KOSÌ„ARKA_IV. grupa.docx NATJEČAJ Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 7. redovnoj sjednici dana 18. travnja 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika u program

Више

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje g

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje g GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ 2018. Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje gledanosti televizije, mjesečno će donositi analize

Више

=+>>2019[Uživo-BESPLATNO]** Dinamo Saburtalo Uživo tekući na liniji Dinamo - Saburtalo LIVE Gledati tv Liga prvaka 2019 Uživo BESPLATNO Liv

=+>>2019[Uživo-BESPLATNO]** Dinamo Saburtalo Uživo tekući na liniji Dinamo - Saburtalo LIVE Gledati tv Liga prvaka 2019 Uživo BESPLATNO Liv =+>>2019[Uživo-BESPLATNO]** Dinamo Saburtalo Uživo tekući na liniji Dinamo - Saburtalo LIVE Gledati tv Liga prvaka 2019 Uživo BESPLATNO 23-07-2019 Live: https://sportstv24-7.blogspot.com/2019/05/soccer.html

Више

POGLAVLJE 9 MONITORING SRČANE FREKVENCE U DIJAGNOSTICI STANJA TRENIRANOSTI Slušaj svoje srce

POGLAVLJE 9 MONITORING SRČANE FREKVENCE U DIJAGNOSTICI STANJA TRENIRANOSTI Slušaj svoje srce POGLAVLJE 9 MONITORING SRČANE FREKVENCE U DIJAGNOSTICI STANJA TRENIRANOSTI Slušaj svoje srce 200 Dijagnostika treniranosti sportista Ključni termini -----------------------------------------------------

Више

(Microsoft Word - VULETA PREL\310EC GRUI\3061.doc)

(Microsoft Word - VULETA PREL\310EC GRUI\3061.doc) Dinko Vuleta, Dubravko Prelec, Igor Grui USPOREDBA DVIJE SKUPINE RUKOMETAŠA RAZLIITE KVALITETE U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI UVOD Masovnost i strunost trenera svih uzrasta te sve intenzivniji

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

51-Trost.indd

51-Trost.indd 17. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Tatjana Trošt Bobić Emil Nimčević Goran Bobić Originalni znanstveni rad RAZLIKE U NEKIM MOTORIČKIM I MORFOLOŠKIM VARIJABLAMA IZMEĐU DJEVOJČICA I DJEČAKA

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l): Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje relativne permitivnosti stakla, plastike, papira i zraka mjerenjem kapaciteta pločastog kondenzatora U-I

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

71-Segedi.indd

71-Segedi.indd 22. ljetna škola kineziologa republike hrvatske Ivan Segedi Davor Rožac Hrvoje Sertić Damir Labaš Prethodno znanstveno priopćenje MOTIVACIJA ZA BAVLJENJEM BUKYO RYU JU-JITSOM I STAV PREMA TOJ VJEŠTINI

Више

84-Knjaz.indd

84-Knjaz.indd Damir Knjaz Vesna Alikalfić Željko Lukenda Davor Pavlović Tomislav Rupčić Originalni znanstveni rad PRILOG ANALIZI ULOGE RODITELJA KAO TEMELJA RAZVOJA DJETETA SPORTAŠA 1. UVOD Roditelji su oduvijek bili

Више

72-Gosnik.indd

72-Gosnik.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Jelka Gošnik Mladen Sedar Igor Topolovac MOGUĆNOST IZBORA KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE STUDENTICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU PREMA NJIHOVIM

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

Ime i prezime pristupnika

Ime i prezime pristupnika OPĆI PODACI I KONTAKT PRISTUPNIKA/PRISTUPNICE: IME I PREZIME PRISTUPNIKA ILI PRISTUPNICE: SASTAVNICA: Naziv studija: Josip Tomaško Kineziološki fakultet Poslijediplomski doktorski studij Matični broj studenta:

Више

Slide 1

Slide 1 Statistička analiza u hidrologiji Uvod Statistička analiza se primenjuje na podatke osmatranja hidroloških veličina (najčešće: protoka i kiša) Cilj: opisivanje veze između veličine i verovatnoće njene

Више

84-Vilko.indd

84-Vilko.indd Vilko Petrić Originalni znanstveni rad TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOG DRUŠTVA: ANALIZA TIJEKA RAZVOJA ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA 1. UVOD Tjelesna i zdravstvena kultura obvezan

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

RAČUNALO

RAČUNALO RAČUNALO HARDVER + SOFTVER RAČUNALO HARDVER strojna oprema računala tj. tvrdi, materijalni, opipljivi dijelovi računala kućište i sve komponente u njemu, vanjske jedinice SOFTVER neopipljivi dijelovi računala

Више

58-Siljeg.indd

58-Siljeg.indd 16. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Klara Šiljeg Nada Grčić-Zubčević Prethodno znanstveno priopćenje KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNIH INSTRUMENATA ZA PROCJENU FLEKSIBILNOSTI PLIVAČA U LEĐNOJ

Више

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika

Више

70 - Leko.indd

70 - Leko.indd Goran Leko Prethodno znanstveno priopćenje ODABIR TESTA EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU KOD PLIVAČA 1. UVOD Utjecaj pojedinih antropoloških faktora na rezultat u plivanju ovisi o tehnici kojom se pliva i dužini

Више

Microsoft Word - Diplomski rad-Jovanov(1).docx

Microsoft Word - Diplomski rad-Jovanov(1).docx 1. UVOD Rukomet je po svojoj strukturi vrlo složena i kompleksna igra. Zbog svoje složenosti rukomet pripada grupi polistrukturalnih acikličnih kretanja sa najvećim stepenom kompleksiteta. To je sportska

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Ivan Vrkić PRIMJENA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Ivan Vrkić PRIMJENA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Ivan Vrkić PRIMJENA VJEŽBI ZA PRIMOPREDAJU I VOĐENJE LOPTE KOD NOGOMETAŠA

Више

Ime i prezime pristupnika

Ime i prezime pristupnika IME I PREZIME PRISTUPNIKA ILI PRISTUPNICE: SASTAVNICA: Naziv studija: OPĆI PODACI I KONTAKT PRISTUPNIKA/PRISTUPNICE: Dajana Jašić KINEZIOLOŠKI FAKULTET POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE Matični

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 6-7 Mr Niko Raičković Crnogorska sportska akademija KANONIČKA POVEZANOST SITUACIONO-MOTORIČKIH S

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 6-7 Mr Niko Raičković Crnogorska sportska akademija KANONIČKA POVEZANOST SITUACIONO-MOTORIČKIH S CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 6-7 Mr Niko Raičković Crnogorska sportska akademija KANONIČKA POVEZANOST SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI PRECIZNOSTI I KOORDINACIJE I NJIHOV UTICAJ

Више

časopis br. 12,13,14. MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Miodrag Drapšin Medicinski fakultet, Novi Sad Patrik Drid Fakultet sporta i fi zičkog vasp

časopis br. 12,13,14. MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Miodrag Drapšin Medicinski fakultet, Novi Sad Patrik Drid Fakultet sporta i fi zičkog vasp časopis br. 12,13,14. MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Miodrag Drapšin Medicinski fakultet, Novi Sad Patrik Drid Fakultet sporta i fi zičkog vaspitanja, Novi Sad 732 RAZLIKE U MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM

Више

Životopis Osobni podaci Ime i prezime Adresa(e) Dražen Pejić Sotinska 9, Vukovar, Republika Hrvatska Telefonski broj(evi) Broj mobi

Životopis Osobni podaci Ime i prezime Adresa(e) Dražen Pejić Sotinska 9, Vukovar, Republika Hrvatska Telefonski broj(evi) Broj mobi Životopis Osobni podaci Ime i prezime Adresa(e) Dražen Pejić Sotinska 9, 32 000 Vukovar, Republika Hrvatska Telefonski broj(evi) 032 492-248 Broj mobilnog telefona Broj(evi) faksa +385 32444686 E-mail

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr www.nsvg.hr Velika Gorica, 03.12.2018. Broj: 1/2018.

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split, 26.09.2013.god. Analiza poslovanja HNK Hajduk Split Pročelnica Službe za unutarnju reviziju: Alma Peroš SADRŽAJ: 1. Osnovne informacije 1.1. Vlasnička struktura 1.2. Djelatnost 2. Financijsko stanje

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice Ljudevita Gaja 25, Velika Gorica tel. 01/ , te

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice Ljudevita Gaja 25, Velika Gorica tel. 01/ , te HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice Ljudevita Gaja 25, 10410 Velika Gorica tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058

Више

PLAN I PROGRAM RADA DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA GODINU U Zagrebu, siječanj prosinac godina

PLAN I PROGRAM RADA DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA GODINU U Zagrebu, siječanj prosinac godina PLAN I PROGRAM RADA DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2016. GODINU U Zagrebu, siječanj prosinac 2016. godina I. UVOD Društvo sportaša veterana i rekreativaca osnovano je 2010. godine radi kvalitetne

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Ivana Serdarušić TRE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Ivana Serdarušić TRE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije) Ivana Serdarušić TREND KRETANJA KARDIORESPIRACIJSKOG FITNESA UČENIKA OSMIH

Више

DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA Frankopanska 2/lll, Zagreb, Hrvatska 01/ , fax: , Žiro račun:

DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA Frankopanska 2/lll, Zagreb, Hrvatska 01/ , fax: ,     Žiro račun: DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA Frankopanska 2/lll, 10000 Zagreb, Hrvatska 01/ 4848488, fax: 4848477, e-mail: zns@zns.hr, www.druga-hnl.com Žiro račun: IBAN HR25 23400091100187844 ( PBZ ), OIB: 08516152078

Више

VAŠ ODABRANI HNK/NK RIJEKA Datum izrade izvještaja : :10:53 Razdoblje izvještaja : :00:00 do :00:00 Broj priloga

VAŠ ODABRANI HNK/NK RIJEKA Datum izrade izvještaja : :10:53 Razdoblje izvještaja : :00:00 do :00:00 Broj priloga VAŠ ODABRANI HNK/NK RIJEKA Datum izrade izvještaja : 03.07.2018 10:10:53 Razdoblje izvještaja : 02.07.2018 20:00:00 do 3.7.2018. 20:00:00 Broj priloga : 4 Teme : Nogometni kamp Rujevica PressCut d.o.o.

Више

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 Rukovodilac projekta: Vladimir Vujičić Odgovorno lice:

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016.

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016. 2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA 2017. GODINU Virovitica Prosinac, 2016. PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE VIROVITICA U 2017. GODINI Županijski

Више

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc Praktikum iz hidraulike Str. 3-1 III vježba Prelijevanje preko širokog praga i preljeva praktičnog profila Mali stakleni žlijeb je izrađen za potrebe mjerenja pojedinih hidrauličkih parametara tečenja

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 31,32,33. Enver Tahiraj, OK Pristina, Kosovo Fikret Shatri, KK Pristina, Kosovo Fatlum Grajqevci

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 31,32,33. Enver Tahiraj, OK Pristina, Kosovo Fikret Shatri, KK Pristina, Kosovo Fatlum Grajqevci Enver Tahiraj, OK Pristina, Kosovo Fikret Shatri, KK Pristina, Kosovo Fatlum Grajqevci ANTROPROMETRIJSKE I MOTORIČKE KARAKTERISTIKE IGRAČA U ODBOJCI I KOŠARCI UVOD Sport odbojke i košarke je relativno

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje akademskog naziva: magistar kineziologije) Viktor Novačić Metode praćenja trenažnog o

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje akademskog naziva: magistar kineziologije) Viktor Novačić Metode praćenja trenažnog o SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET (studij za stjecanje akademskog naziva: magistar kineziologije) Viktor Novačić Metode praćenja trenažnog opterećenja u nogometu diplomski rad Mentor: doc. dr.

Више

DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA Frankopanska 2/lll, Zagreb, Hrvatska 01/ , fax: , Žiro račun:

DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA Frankopanska 2/lll, Zagreb, Hrvatska 01/ , fax: ,     Žiro račun: DRUGA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA Frankopanska 2/lll, 10000 Zagreb, Hrvatska 01/ 4848488, fax: 4848477, e-mail: zns@zns.hr, www.druga-hnl.com Žiro račun: IBAN HR25 23400091100187844 ( PBZ ), OIB: 08516152078

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr www.nsvg.hr Velika Gorica, 28.01.2019. Broj: 8/2019.

Више

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima Metodika treninga

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometno središte Velika Gorica tel. 01/ , tel, fax: 01/ nogometn

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometno središte Velika Gorica tel. 01/ , tel, fax: 01/ nogometn HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometno središte Velika Gorica tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 E-mail: nogometno.srediste.velika.gorica@zg.t-com.hr Velika Gorica,

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr www.nsvg.hr Velika Gorica, 11.02.2019. Broj: 10/2019.

Више

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR SUSTAV KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR «SVETI FRANJO» TUZLA B I L T E N XIX. ŠPORTSKI SUSRETI KŠC-a U BIH (SREDNJE ŠKOLE) Tuzla, 2. travnja 2016. godine 1. Kratki osvrt na XIX. športske

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

Microsoft Word - Pravila II prijedlog.doc

Microsoft Word - Pravila II prijedlog.doc PRIJEDLOG HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 TOČKA 7.3. Vijeće Broj: 354IOIURP U Zagrebu, 8.12.2016. Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, Vijeće Hrvatskog

Више

2-Milic-Pesec.indd

2-Milic-Pesec.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Željka Milić-Pešec PROGRAMI SPORTSKOG DANA U RAZREDNOJ I PREDMETNOJ NASTAVI 1. UVOD Sport djece i mladih u školama je uvijek zauzimao važno mjesto. Mogućnost za potvrđivanjem

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Može li učenje tablice množenja biti zabavno?

Može li učenje tablice množenja biti zabavno? Mogu li besplatne igre na tabletima potaknuti učenike na učenje tablice množenja i dijeljenja? Sanja Loparić, prof. matematike i informatike Tehnička škola Čakovec Rovinj, 11.11.2016. Kad djeca nisu u

Више

Slide 1

Slide 1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU Izvori stresa na radu kod smjenskih radnika Tamara Stević Željka Sokolović Pavić Mirjana Ptičar Ines Ostović STRES NA RADNOM MJESTU Stres na radu

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 53 000 Gospić, Budačka 12, tel / fax: 053 575 644 e-mail: nogometni.savez.lsz@hi.t-com.hr web: www.nogometnisavezlsz.hr Broj:41/2019. Gospić,27.02.2019.

Више

MAZALICA DUŠKA.pdf

MAZALICA DUŠKA.pdf SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij OPTIMIRANJE INTEGRACIJE MALIH ELEKTRANA U DISTRIBUCIJSKU MREŽU Diplomski rad Duška Mazalica Osijek, 2014. SADRŽAJ

Више