DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DUBINSKA ANALIZA PODATAKA"

Транскрипт

1 DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni Mario Somek

2 SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje pravila Vizualizacija rezultata Prednosti i nedostaci 2

3 ŠTO SU ASOCIJACIJSKA PRAVILA Jedna od metoda za provođenje dubinske analize podataka (). Omogućuje primjenom odgovarajućeg algoritma pronalaženje korisniku zanimljivih i čestih uzoraka/asocijacija u skupu podataka. Za provođenje koristi se Apriori algoritam. Ostale metode: Stablo odlučivanja, Naivni Bayes, Klastering, Linearna regresija

4 ŠTO SU ASOCIJACIJSKA PRAVILA Pravila pridruživanja u osnovici daju vezu između atributa. AKO (Tjel. temperatura.visoka) TADA (Rizik upale.visok) (potpora, pouzdanost). Za dobivanje tzv. čvrstih pravila prije provođenja postupka definiraju se: potpora (engl. support), pouzdanost (engl. confidence). 4

5 ŠTO SU ASOCIJACIJSKA PRAVILA Primjer Apriori algoritam u funkciji otkrivanja negativnih posljedica lijekova u zdravstvu. Algoritam se primjenjuje za pronalaženje-ispitivanje postojanja uzoraka, povezanosti osobina pacijenata, lijekova koje pacijenti koriste, dijagnoze i sl. Analiza dovodi do asocijacijskih pravila koja ukazuju na kombinacije lijekova i osobina pacijenata koje dovode do negativnih posljedica lijekova. SAŽETAK 5

6 OBLICI UČENJA PRAVILA Prediktivno i deskriptivno (asocijativno) učenje. Prediktivno: Poznata je ciljna varijabla, oblik ciljne varijable ima 2 ili više klasa/vrijednosti (idealno dvije klase), zanimaju nas modeli (pravila) koji razdvajaju te klase, AKO (ZANIMANJE=radnik) i (TEŽINA>75) = PUŠAČ. 6

7 OBLICI UČENJA PRAVILA Deskriptivno (asocijativno): nije definirana ciljna varijabla/atribut, zanimaju nas sve značajne veze (pravila) među varijablama koje postoje, Npr. PUŠAČ=da i SPOL=muški (često se pojavljuje zajedno). SAŽETAK 7

8 PODACI ZA ANALIZU Podaci za analizu moraju biti kategorički (tekstualni). Potrebno izostaviti nekvalitetne podatke. Skup podataka može doći u obliku: Transakcijskom a, b a, c, d c, e, f Tabličnom Atrib1 Atrib2 Atrib3 c b a a c d 8

9 PODACI ZA ANALIZU Tablični oblik podataka mora se prevesti u transakcijski. Tablični Atrib1 Atrib2 Atrib3 c b a a c d Transakcijski (Atrib1, c) (Atrib2, b) (Atrib3, a) (Atrib1, a) (Atrib2, c) (Atrib3, d) 9

10 ALGORITAM Apriori-osobine Algoritam za učenje, stvaranje asocijacijskih pravila. Radi s podacima iz baza podataka koji su predočeni u obliku transakcija. Uvjet/pretpostavka je da su podaci kategorički (tekstualni). Nije pogodan za rad s brojčanim podacima. SAŽETAK 10

11 ALGORITAM Apriori potpora (engl. support) Određivanje frekvencije pojave pojedine vrijednosti potpora (engl. support). Koliko puta se pojedina vrijednost pojavljuje u skupu podataka koji se analizira. Može se iskazati brojčano (0-1) ili u %. (1,2,3,4), (1,3,4), (2,3,4), (2,3,4), (1,2,4) 1 3 puta, 3/5=0,6 (60%) 2 4 puta, 4/5=0,8 (80%) 3 -? 4 -? 11

12 ALGORITAM Apriori Primjer vrijednosti zapisa u bazi podataka: (1,2,3,4), (1,3,4), (2,3,4), (2,3,4), (1,2,4), Određivanje frekvencije pojave pojedine vrijednosti potpora (engl. support). Odrediti minimalnu potporu, npr puta se pojavljuje 2 4 puta 3 4 puta 4 5 puta 12

13 ALGORITAM Apriori Prema potpori min 4, vrijednost 1 samostalno ili u kombinaciji u daljnjim koracima se ne razmatra. 1 3 puta se pojavljuje 2 4 puta 3 4 puta 4 4 puta U idućem koraku promatraju se pojave/frekvencije pojedinih parova. 13

14 ALGORITAM Apriori (1,2,3,4), (1,3,4), (2,3,4), (2,3,4), (1,2,4) Jedinica je u prvom prolazu eliminirana zbog min. podrške 4. (2,3) 3 puta se pojavljuje (2,4) 4 puta (3,4) 4 puta Dva para zadovoljavaju min. potporu. 14

15 ALGORITAM Apriori (1,2,3,4), (1,3,4), (2,3,4), (2,3,4), (1,2,4) U trećem koraku uz uvjet min. podrške 4, algoritam pretražuje učestalost pojave tri vrijednosti. (2,3,4) 3 puta se pojavljuje Algoritam u ovom slučaju staje jer niti jedan skup triju vrijednosti ne zadovoljava min. potporu 4. SAŽETAK 15

16 ALGORITAM Apriori ID ATRIBUTI 1 A,B,E 2 B,D 3 B,C 4 A,B,D 5 A,C 6 B,C 7 A,C 8 A,B,C,E 9 A,B,C Potpora (redoslijed atributa nebitan). Support (A,B,E) = 2 Support (B,E) = 4 Support (B,C) =? Support (C,E) =? Support (A,B,C,E) =? 16

17 ALGORITAM Apriori Drugi parametar nakon uvjeta potpore je pouzdanost (engl. confidence). Sve relacije veće pouzdanosti (npr. > 75%) generiraju pravilo oblika AKO 1 i 2 - ONDA 3. Cilj : pronaći pravila koja udovoljavaju postavljenim zahtjevima min potpore i min pouzdanosti. 17

18 ALGORITAM Apriori pouzdanost (engl. confidence) ID ATRIBUTI 1 A,B,E 2 B,D 3 B,C 4 A,B,D 5 A,C 6 B,C 7 A,C 8 A,B,C,E 9 A,B,C Pouzdanost za skup atributa (A,B,E): A B,E 2/6 = 33% B A,E 2/7 = 28% C A,B?/? =?% A,B C 2/4 = 50% A,C B?/? =?% B,C A?/? =?% A,E B?/? =?% B,E A?/? =?% 18

19 ALGORITAM Apriori pouzdanost (engl. confidence) ID ATRIBUTI 1 A,B,E 2 B,D 3 B,C 4 A,B,D 5 A,C 6 B,C 7 A,C 8 A,B,C,E 9 A,B,C Pouzdanost za skup atributa (A,B,E): Cilj : pronaći pravila koja udovoljavaju postavljenim zahtjevima: min podrške i min pouzdanosti. Sve manje <50% se izostavlja (minconf <0,5). 19

20 ALGORITAM Apriori pouzdanost (engl. confidence) ID ATRIBUTI 1 A,B,E 2 B,D 3 B,C 4 A,B,D 5 A,C 6 B,C 7 A,C 8 A,B,C,E 9 A,B,C Pouzdanost za skup atributa (A,B,E), <50%: A B,E 2/6 = 33% B A,E 2/7 = 28% C A,B 2/6 = 33% A,B C 2/4 = 50% A,C B 2/4 = 50% B,C A 2/4 = 50% A,E B 2/2 = 100% B,E A 2/2 = 100% SAŽETAK 20

21 ALGORITAM Minsup eliminira vrijednosti atributa koje se rijetko pojavljuju. Mali minsup: mnogo pravila, velik broj pravila s visokim minconf. Visoka vrijednost minsup: malo/nula! pravila, malo/nula! pravila s visokim minsup. 21

22 PRIMJER Prediktivno učenje, ciljni atribut s dvije vrijednosti. Programska podrška RapidMiner5, Odabir kvalitetnih podataka iz tablično strukturiranog skupa podataka. 10 zapisa, 3 zavisna i jedan ciljni atribut. Više podataka dovodi do vjerodostojnijih rezultata. Cilj: pronaći vrijednosti (ili više njih) atributa kod koji je vrijednost ciljnog atributa DA. 22

23 PRIMJER polazni skup podataka ENTITET AT1 AT2 AT3 RIZIK Pac1 5,1 3,5 1,4 DA Pac2 4,6 3 1,4 DA Pac3 4,7 3,2 1,3 NE Pac4 4,6 3,1 1,5 NE Pac5 5 3,6 1,4 DA Pac6 5,4 3,9 1,7 NE Pac7 4,6 3,6 1,4 DA Pac8 5,1 3,4 1,5 DA Pac9 4,4 2,9 1,4 DA Pac10 4,9 3,1 1,5 NE 23

24 PRIMJER slika procesa 24

25 PRIMJER uvoz podataka Uvoz tablično strukturiranih i kvalitetnih podataka u aplikaciju RM5. Definiranje ciljnog i zavisnih atributa. Definiranje područja naziva atributa. ENTITET AT1 AT2 AT3 RIZIK Pac1 5,1 3,5 1,4 DA Pac2 4,6 3 1,4 DA 25

26 PRIMJER predprocesiranje Predprocesiranje podataka: Frekvencijsko razdvajanje. Numerički binominalni. AT1 AT

27 PRIMJER predprocesiranje Predprocesiranje podataka: Frekvencijsko razdvajanje. Numerički binominalni. AT1 AT

28 PRIMJER predprocesiranje Frekvencijsko razdvajanje (frequency discretization). ENTITET AT1 AT1 range1 [- - 4,8] Ili < 4,8 ENTITET AT1 Pac1 5,1 Pac2 4,6 Pac3 4,7 Pac4 4,6 Pac5 5 Pac6 5,4 Pac7 4,6 Pac8 5,1 Pac9 4,4 Pac10 4,9 AT1 range2 [4,8 - ] Ili > 4,8 Pac1 >4,8 Pac2 <4,8 Pac3 <4,8 Pac4 <4,8 Pac5 >4,8 Pac6 >4,8 Pac7 <4,8 Pac8 >4,8 Pac9 <4,8 Pac10 >4,8 28

29 PRIMJER predprocesiranje Frekvencijsko razdvajanje po atributu AT2 i AT3? ENTITET AT2 AT2 range1 [- - 3,3] Ili < 3,3 ENTITET AT2 Pac1 3,5 Pac2 3 Pac3 3,2 Pac4 3,1 Pac5 3,6 Pac6 3,9 Pac7 3,6 Pac8 3,4 Pac9 2,9 Pac10 3,1 AT2 range2 [3,3 - ] Ili > 3,3 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 29

30 PRIMJER slika procesa ENTITET AT1 AT2 AT3 RIZIK Pac1 >4,8 >3,3 <1,45 DA Pac2 <4,8 <3,3 <1,45 DA Pac3 <4,8 <3,3 <1,45 NE Pac4 <4,8 <3,3 >1,45 NE Pac5 >4,8 >3,3 <1,45 DA Pac6 >4,8 >3,3 >1,45 NE Pac7 <4,8 >3,3 <1,45 DA Pac8 >4,8 >3,3 >1,45 DA Pac9 <4,8 <3,3 <1,45 DA Pac10 >4,8 <3,3 >1,45 NE 30

31 PRIMJER polazni skup podataka ENTITET AT1 AT2 AT3 RIZIK Pac1 5,1 3,5 1,4 DA Pac2 4,6 3 1,4 DA Pac3 4,7 3,2 1,3 NE Pac4 4,6 3,1 1,5 NE Pac5 5 3,6 1,4 DA Pac6 5,4 3,9 1,7 NE Pac7 4,6 3,6 1,4 DA Pac8 5,1 3,4 1,5 DA Pac9 4,4 2,9 1,4 DA Pac10 4,9 3,1 1,5 NE 31

32 PRIMJER predprocesiranje Pretvaranje numeričkih podataka u binominalne AT1. ENTITET AT1 ENTITET AT1 [<4,8] AT1 [>4,8] Pac1 >4,8 Pac1 istina Pac2 <4,8 Pac2 istina Pac3 <4,8 Pac3 Istina Pac4 <4,8 Pac4 Istina Pac5 >4,8 Pac5 istina Pac6 >4,8 Pac6 istina Pac7 <4,8 Pac7 istina Pac8 >4,8 Pac8 istina Pac9 <4,8 Pac9 istina Pac10 >4,8 Pac10 istina 32

33 PRIMJER predprocesiranje Pretvaranje numeričkih podataka u binominalne AT2. ENTITET AT2 ENTITET AT2 [<3,3] AT2 [>3,3] Pac1 >3,3 Pac1 Pac2 <3,3 Pac2 Pac3 <3,3 Pac3 Pac4 <3,3 Pac4 Pac5 >3,3 Pac5 Pac6 >3,3 Pac6 Pac7 >3,3 Pac7 Pac8 >3,3 Pac8 Pac9 <3,3 Pac9 Pac10 <3,3 Pac10 33

34 PRIMJER predprocesiranje SAŽETAK 34

35 PRIMJER predprocesiranje Prikaz meta podataka (podaci o podacima). Uloge atributa. Podatkovni primjer: 10 primjera, 2 posebna i 6 redovnih atributa. 35

36 PRIMJER slika procesa 36

37 PRIMJER učestalost pojava Primjena FPGrowth algoritma. Pronalazi učestalost vrijednosti atributa (i parova). Definira se minsupport. Izvođenje asocijacijskih pravila temeljem ulaznih parametara: min. potpora (minsupport) i min. pouzdanost (minconfidence). 37

38 IZVOĐENJE PRAVILA Tablični prikaz rezultata izvedenih pravila. Ostala pravila ne zadovoljavaju kriterije. 38

39 IZVOĐENJE PRAVILA Tekstualni prikaz pravila: P1: [AT1=range1[ ]] [AT3=range1[ ]] (confidence: 0.80) P2: [AT2=range2[ ]] [AT1=range2[ ]] (confidence: 0.80) 39

40 IZVOĐENJE PRAVILA Tekstualni prikaz preostalih pravila. AT1range2[... AT2range1[... AT1range1[... SAŽETAK 40

41 VIZUALIZACIJA REZULTATA Grafički prikaz pravila atributa AT1 i AT2 (ISOM vrsta prikaza). [AT2=range2[ ]] [AT1=range2[ ]] (confidence: 0.80) Pravila 2 i 3 vrijede za utvrđivanje odnosa atributa AT1 i AT2. 41

42 VIZUALIZACIJA REZULTATA Grafički prikaz pravila atributa AT1 i AT3. Koja pravila vrijede? Kako glase tekstualna pravila? SAŽETAK 42

43 PREDNOSTI I NEDOSTACI Prednosti: otkriva sve značajne veze atributa, radi brzo s velikim skupovima podataka, jednostavan algoritam. Nedostaci radi samo s kategoričkim podacima, generira se veliki broj rezultata, pri postavljanju minsupport pretpostavka je da su podaci iste vrste/prirode i da imaju jednake frekvencijske razrede, prilagodba podataka, predprocesiranje. 43

44 PREDNOSTI I NEDOSTACI Nedostaci Ukoliko imamo mnogo različitih vrijednosti javljaju se problemi: Minsup prevelika - neće se izvesti pravila s vrijednostima atributa koji se rijetko pojavljuju. Za pronalaženje pravila koja uključuju i učestale i rijetke vrijednost atributa, minsup treba biti mala, a to može dovesti do previše pravila u svim mogućim kombinacijama. SAŽETAK 44

45 SAŽETAK Ne postoji jedan idealni postupak učenja pravila. Teško je postići optimalnu prediktivnu točnost. Područje je predmet istraživanja i stalnog usavršavanja. 45

46 SAŽETAK Što su? Oblici učenja kod? Algoritam minsup minconf Predprocesiranje Vizualizacija Izvođenje pravila Prednosti i nedostaci 46

47 KRAJ 47

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () (ENGL. DATA MINING) Studeni 2018. Mario Somek CILJ NASTAVNE TEME Upoznati s mogućnostima pronalaženja međuzavisnosti atributa u skupovima podataka. Temeljem međuzavisnosti

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Data mining kocepti i tehnike Udžbenik: Data Mining: Concepts and Techniques, Jiawei Han, Micheline Kamber Introduction to Data Mining, Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar Ocjenjivanje: kolokvijumi

Више

Mere slicnosti

Mere slicnosti Nenad Mitić Matematički fakultet nenad@matf.bg.ac.rs Kako odrediti sličnost/različitost, obrazaca, atributa, dogadjaja... Podaci različitog tipa i strukture Zavisnost od tipa, raspodele, dimenzionalnosti

Више

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 28. veljače razred - rješenja OVDJE SU DANI NEKI NAČINI RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 28. veljače razred - rješenja OVDJE SU DANI NEKI NAČINI RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI ŽUANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 8. veljače 09. 8. razred - rješenja OVDJE SU DANI NEKI NAČINI RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI OSTUAK RJEŠAVANJA, ČLAN OVJERENSTVA DUŽAN JE I TAJ OSTUAK

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prof. dr Pere Tumbas Prof. dr Predrag Matkovid Identifikacija i izbor projekata Održavanje sistema Inicijalizacija projekata i planiranje Implementacija sistema Dizajn sistema Analiza sistema Faze životnog

Више

Microsoft Word - 6. RAZRED INFORMATIKA.doc

Microsoft Word - 6. RAZRED INFORMATIKA.doc Kriteriji ocjenjivanja i vrednovanja INFORMATIKA - 6. razred Nastavne cjeline: 1. Život na mreži 2. Pletemo mreže, prenosimo, štitimo, pohranjujemo i organiziramo podatke 3. Računalno razmišljanje i programiranje

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

P11.3 Analiza zivotnog veka, Graf smetnji

P11.3 Analiza zivotnog veka, Graf smetnji Поједностављени поглед на задњи део компајлера Међурепрезентација (Међујезик IR) Избор инструкција Додела ресурса Распоређивање инструкција Инструкције циљне архитектуре 1 Поједностављени поглед на задњи

Више

MAZALICA DUŠKA.pdf

MAZALICA DUŠKA.pdf SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij OPTIMIRANJE INTEGRACIJE MALIH ELEKTRANA U DISTRIBUCIJSKU MREŽU Diplomski rad Duška Mazalica Osijek, 2014. SADRŽAJ

Више

UAAG Osnovne algebarske strukture 5. Vektorski prostori Borka Jadrijević

UAAG Osnovne algebarske strukture 5. Vektorski prostori Borka Jadrijević Osnovne algebarske strukture 5. Vektorski prostori Borka Jadrijević Osnovne algebarske strukture5. Vektorski prostori 2 5.1 Unutarnja i vanjska množenja Imamo dvije vrste algebarskih operacija, tzv. unutarnja

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br ANALIZA POTROŠAČKE KOŠARICE KORIŠTENJEM ALGORITMA FP-GROWTH Borna Pop

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br ANALIZA POTROŠAČKE KOŠARICE KORIŠTENJEM ALGORITMA FP-GROWTH Borna Pop SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVRŠNI RAD br. 5926 ANALIZA POTROŠAČKE KOŠARICE KORIŠTENJEM ALGORITMA FP-GROWTH Borna Popović Zagreb, lipanj 2019. Zahvaljujem se svom mentoru,

Више

Matrice. Algebarske operacije s matricama. - Predavanje I

Matrice. Algebarske operacije s matricama. - Predavanje I Matrice.. Predavanje I Ines Radošević inesr@math.uniri.hr Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Matrice... Matrice... Podsjeti se... skup, element skupa,..., matematička logika skupovi brojeva N,...,

Више

Postojanost boja

Postojanost boja Korištenje distribucije osvjetljenja za ostvaranje brzih i točnih metode za postojanost boja Nikola Banić 26. rujna 2014. Sadržaj Postojanost boja Ubrzavanje lokalnog podešavanja boja Distribucija najčešćih

Више

8 2 upiti_izvjesca.indd

8 2 upiti_izvjesca.indd 1 2. Baze podataka Upiti i izvješća baze podataka Na početku cjeline o bazama podataka napravili ste plošnu bazu podataka o natjecanjima učenika. Sada ćete izraditi relacijsku bazu u Accessu o učenicima

Више

Programski jezik QBasic Kriteriji ocjenjivanja programiranje(b) - QBasic razred 42

Programski jezik QBasic Kriteriji ocjenjivanja programiranje(b) - QBasic razred 42 Kriteriji ocjenjivanja programiranje(b) - QBasic 5. - 8. razred 42 5. RAZRED - prisjeća sa pojmova: algoritam, algoritma slijeda i grananja, dijagrama toka, te ulaznih i izlaznih jedinica, ne shvaća njihovo

Више

Programski jezik QBasic Kriteriji ocjenjivanja programiranje(b) - QBasic razred 42

Programski jezik QBasic Kriteriji ocjenjivanja programiranje(b) - QBasic razred 42 Kriteriji ocjenjivanja programiranje(b) - QBasic 5. - 8. razred 42 5. RAZRED - prisjeća sa pojmova: algoritam, algoritma slijeda i grananja, dijagrama toka, te ulaznih i izlaznih jedinica, ne shvaća njihovo

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - lipanj osnovna razina - rje\232enja)

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - lipanj osnovna razina - rje\232enja) 1. D. Aproksimirajmo svaki od navedenih razlomaka s točnošću od : 5 = 0.71485 0.71, 7 4. = 0.4 0.44, 9 = 0.90 0.91. 11 Odatle odmah zaključujemo da prve tri nejednakosti nisu točne, kao i da je točna jedino

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

Projektovanje informacionih sistema i baze podataka

Projektovanje informacionih sistema i baze podataka Realni sistem i informacioni sistem Ulaz Realni sistem Izlaz Unos Baza podataka Izveštaji Realni sistem i informacioni sistem Sistem se definiše kao skup objekata (entiteta) i njihovih međusobnih veza

Више

P9.1 Dodela resursa, Bojenje grafa

P9.1 Dodela resursa, Bojenje grafa Фаза доделе ресурса Ова фаза се у литератури назива и фазом доделе регистара, при чему се под регистрима подразумева скуп ресурса истог типа. Додела регистара променљивама из графа сметњи се обавља тзв.

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

Classroom Expectations

Classroom Expectations АТ-8: Терминирање производно-технолошких ентитета Проф. др Зоран Миљковић Садржај Пројектовање флексибилних ; Математички модел за оптимизацију флексибилних ; Генетички алгоритми у оптимизацији флексибилних

Више

Slide 1

Slide 1 Poluautomatizirana selekcija varijabli u prediktivnoj analizi Multicom Glavna područja ekspertize: Data Mining Obračun i naplata (Billing) Upravljanje matičnim podacima (MDM) Skladišta podataka (DWH) i

Више

Microsoft PowerPoint - podatkovni promet za objavu.pptx

Microsoft PowerPoint - podatkovni promet za objavu.pptx 1 2 3 Što je složaj protokola (protocol suite)? Pojedini protokol se odnosi samo na jedno pitanje koje omogućava komunikaciju. Kada se kombinira više protokola, grupa protokola koja je rezultat takve kombinacije

Више

23. siječnja od 13:00 do 14:00 Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovi

23. siječnja od 13:00 do 14:00 Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovi 3. siječnja 0. od 3:00 do 4:00 RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovitelji Sadržaj Zadaci. 4.... Zadaci 5. 0.... 3 od 8 Zadaci. 4. U sljedećim pitanjima na pitanja odgovaraš upisivanjem

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Системи за препоруку П8: Системи за препоруку Закључивање на основу случајева Системи за препоруку 2 Закључивање на основу случајева ПРОНАЂЕНО

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

Microsoft Word - IP_Tables_programski_alat.doc

Microsoft Word - IP_Tables_programski_alat.doc 1. IP Tables alat (pregled naredbi) 1.1. Osnovne IP Tables naredbe za filtriranje paketa U ovom poglavlju opisane su osnovne IP Tables naredbe korištene za filtriranje paketa. S programskim paketom IP

Више

Kick-off meeting VIK

Kick-off meeting VIK i n f o r m a c i j s k i i n ž e n j e r i n g Oracle EBS u sektoru komunalnih usluga Studija slučaja: Vodovod i kanalizacija Split Rovinj, 14.10.2009. Ivanka Zadro Direktor projekta, IN2 Agenda IN2 projekti

Више

Problemi zadovoljavanja ogranicenja.

Problemi zadovoljavanja ogranicenja. I122 Osnove umjetne inteligencije Tema:. 7.1.2016. predavač: Darija Marković asistent: Darija Marković 1 I122 Osnove umjetne inteligencije. 2/26 (PZO) Problem zadovoljavanja ograničenja sastoji se od 3

Више

os07zup-rjes.dvi

os07zup-rjes.dvi RJEŠENJA ZA 4. RAZRED OVDJE JE DAN JEDAN NAČIN RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGA- ČIJI POSTUPAK RJEŠAVANJA, ČLAN POVJERENSTVA DUŽAN JE I TAJ POSTUPAK OCI- JENITI I BODOVATI NA ODGOVARAJUĆI

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene, ljetni semestar 2013./ Standardizacija podataka Predavanja i vježbe 8 Ako su podaci zadani

Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene, ljetni semestar 2013./ Standardizacija podataka Predavanja i vježbe 8 Ako su podaci zadani Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene, ljetni semestar 2013/2014 1 5 Standardizacija podataka Predavanja i vježbe 8 Ako su podaci zadani s više obilježja (atributa), ta se obilježja mogu međusobno

Више

Kako postupiti u slučaju prekida internet veze i nemogućnosti fiskaliziranja računa? U slučaju da dođe do prekida internet veze fiskalizacija računa n

Kako postupiti u slučaju prekida internet veze i nemogućnosti fiskaliziranja računa? U slučaju da dođe do prekida internet veze fiskalizacija računa n Kako postupiti u slučaju prekida internet veze i nemogućnosti fiskaliziranja računa? U slučaju da dođe do prekida internet veze fiskalizacija računa neće biti moguća sve do ponovnog uspostavljanja internet

Више

eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prij

eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prij eredar Sustav upravljanja prijavama odjelu komunalnog gospodarstva 1 UPUTE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA 1. O eredar sustavu eredar je sustav upravljanja prijavama koje građani mogu slati Upravnom odjelu za komunalno

Више

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

Microsoft Word - AIDA2kolokvijumRsmerResenja.doc

Microsoft Word - AIDA2kolokvijumRsmerResenja.doc Konstrukcija i analiza algoritama 2 (prvi kolokvijum, smer R) 1. a) Konstruisati AVL stablo od brojeva 100, 132, 134, 170, 180, 112, 188, 184, 181, 165 (2 poena) b) Konkatenacija je operacija nad dva skupa

Више

PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred)

PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred) PLAN I PROGRAM ZA DOPUNSKU (PRODUŽNU) NASTAVU IZ MATEMATIKE (za 1. razred) Učenik prvog razreda treba ostvarit sljedeće minimalne standarde 1. SKUP REALNIH BROJEVA -razlikovati brojevne skupove i njihove

Више

STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNO TRŽIŠTE Predavanje 6. doc.dr.sc. Helena Štimac UGOVORNA SURADNJA Ugovorna proizvodnja Ugovorno upravljanje Pr

STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNO TRŽIŠTE Predavanje 6. doc.dr.sc. Helena Štimac UGOVORNA SURADNJA Ugovorna proizvodnja Ugovorno upravljanje Pr STRATEGIJE ULASKA NA Predavanje 6. doc.dr.sc. Helena Štimac UGOVORNA SURADNJA Ugovorna proizvodnja Ugovorno upravljanje Projekti ključ u ruke Licenca Franšiza Dugoročna proizvodna kooperacija Zajednička

Више

KATALOG ZNANJA IZ INFORMATIKE

KATALOG ZNANJA IZ INFORMATIKE KATALOG ZNANJA IZ INFORMATIKE Nacionalni savjet za obrazovanje je na 27. sjednici održanoj 17. marta 2014. godine utvrdio izmjene predmetnoga programa INFORMATIKA za I razred gimnazije. Na zahtijev Pedagoško-psihološke

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

ПА-4 Машинско учење-алгоритми машинског учења

ПА-4 Машинско учење-алгоритми машинског учења ПА-4 Машинско учење-алгоритми машинског учења Машинско учење увод и основни појмови Деф: the desgn and development of algorthms that allow computers to mprove ther performance over tme based on data sensor

Више

Skripte2013

Skripte2013 Chapter 2 Algebarske strukture Preslikivanje f : A n! A se naziva n-arna operacija na skupu A Ako je n =2, kažemo da je f : A A! A binarna operacija na A Kažemo da je operacija f arnosti n, u oznaci ar

Више

Teorija skupova - blog.sake.ba

Teorija skupova - blog.sake.ba Uvod Matematika je jedan od najomraženijih predmeta kod većine učenika S pravom, dakako! Zapitajmo se šta je uzrok tome? Da li je matematika zaista toliko teška, komplikovana? Odgovor je jednostavan, naravno

Више

Ravno kretanje krutog tela

Ravno kretanje krutog tela Ravno kretanje krutog tela Brzine tačaka tela u reprezentativnom preseku Ubrzanja tačaka u reprezentativnom preseku Primer određivanja brzina i ubrzanja kod ravnog mehanizma Ravno kretanje krutog tela

Више

Шифра ученика: Укупан број бодова: Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког РАзвоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСП

Шифра ученика: Укупан број бодова: Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког РАзвоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСП Шифра ученика: Укупан број бодова: Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког РАзвоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2018/2019. година СЕДМИ РАЗРЕД ТЕСТ СПОСОБНОСТИ

Више

Microsoft PowerPoint - Topic02 - Serbian.ppt

Microsoft PowerPoint - Topic02 - Serbian.ppt Tema 2 Kriterijumi kvaliteta za softverske proizvode DAAD Project Joint Course on Software Engineering Humboldt University Berlin, University of Novi Sad, University of Plovdiv, University of Skopje, University

Више

PROGRAMIRANJE Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Algoritam je postupak raščlanjivanja problema na jednostavnije

PROGRAMIRANJE Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Algoritam je postupak raščlanjivanja problema na jednostavnije PROGRAMIRANJE Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Algoritam je postupak raščlanjivanja problema na jednostavnije korake. Uz dobro razrađen algoritam neku radnju ćemo

Више

Natjecanje 2016.

Natjecanje 2016. I RAZRED Zadatak 1 Grafiĉki predstavi funkciju RJEŠENJE 2, { Za, imamo Za, ), imamo, Za imamo I RAZRED Zadatak 2 Neka su realni brojevi koji nisu svi jednaki, takvi da vrijedi Dokaži da je RJEŠENJE Neka

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit  amet lorem ipsum dolor Početna prezentacija za korisnike Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja: Razmjene mladih i Mobilnost osoba koje rade s mladima Završno izvješće Mobility tool Projektni ciklus Završno izvješće 1.

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N Vedran Grbavac RUDARENJE PODATAKA KAO METODA UPRAVLJANJA ZNANJEM ZAVRŠNI RAD

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N Vedran Grbavac RUDARENJE PODATAKA KAO METODA UPRAVLJANJA ZNANJEM ZAVRŠNI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE V A R A Ž D I N Vedran Grbavac RUDARENJE PODATAKA KAO METODA UPRAVLJANJA ZNANJEM ZAVRŠNI RAD Varaždin, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE

Више

ZADACI ZA VJEŽBU 1. Dokažite da vrijedi: (a) (A \ B) (B \ A) = (A B) (A C B C ), (b) A \ (B \ C) = (A C) (A \ B), (c) (A B) \ C = (A \ C) (B \ C). 2.

ZADACI ZA VJEŽBU 1. Dokažite da vrijedi: (a) (A \ B) (B \ A) = (A B) (A C B C ), (b) A \ (B \ C) = (A C) (A \ B), (c) (A B) \ C = (A \ C) (B \ C). 2. ZADACI ZA VJEŽBU. Dokažite da vrijedi: (a) (A \ B) (B \ A) = (A B) (A C B C ), (b) A \ (B \ C) = (A C) (A \ B), (c) (A B) \ C = (A \ C) (B \ C).. Pomoću matematičke indukcije dokažite da za svaki n N vrijedi:

Више

Normalizacija i denormalizacija relacijske sheme baze podataka tjedan

Normalizacija i denormalizacija relacijske sheme baze podataka tjedan Normalizacija i denormalizacija relacijske sheme baze podataka 11. tjedan T. Carić, T. Erdelić Zavod za inteligentne transportne sustave Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu Baze podataka

Више

Algebarski izrazi (4. dio)

Algebarski izrazi (4. dio) Dodatna nastava iz matematike 8. razred Algebarski izrazi (4. dio) Aleksandra-Maria Vuković OŠ Gornji Mihaljevec amvukovic@gmail.com 12/21/2010 SADRŽAJ 7. KVADRATNI TRINOM... 3 [ Primjer 18. Faktorizacija

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Колоквијум # задатак подељен на 4 питања: теоријска практична пишу се програми, коначно решење се записује на папиру, кодови се архивирају преко сајта Инжењерски оптимизациони алгоритми /3 Проблем: NLP:

Више

QFD METODA – PRIMER

QFD METODA – PRIMER QFD METODA - PRIMER PROBLEM: U kompaniji X koja se bavi izradom kompjuterskih softvera uočen je pad prodaje konkretnog softvera - Softver za vođenje knjigovodstva. Kompanija X je raspolagala sa jednom

Више

Microsoft Word - z4Ž2018a

Microsoft Word - z4Ž2018a 4. razred - osnovna škola 1. Izračunaj: 52328 28 : 2 + (8 5320 + 5320 2) + 4827 5 (145 145) 2. Pomoću 5 kružića prikazano je tijelo gusjenice. Gusjenicu treba obojiti tako da dva kružića budu crvene boje,

Више

Okruzno2007ZASTAMPU.dvi

Okruzno2007ZASTAMPU.dvi 4. RAZRED 1. Koliko ima trouglova na slici? Navesti te trouglove. D E F C A 2. Na koliko naqina Voja, Rade i Zoran mogu da podele 7 jednakih klikera, tako da svaki od Φih dobije bar jedan kliker? 3. TravΦak

Више

Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР Школска 2018 /2019. Назив предмета: Информатика и рачунарство Разред: 5. Недељни број часова

Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР Школска 2018 /2019. Назив предмета: Информатика и рачунарство Разред: 5. Недељни број часова Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР јединице 1. 1. Увод у информатику и рачунарство 1. 2. Oрганизација података на рачунару 1. 3. Рад са текстуалним документима 1. 4. Форматирање

Више

Numerička matematika 11. predavanje dodatak Saša Singer web.math.pmf.unizg.hr/~singer PMF Matematički odsjek, Zagreb NumMat 2019, 11. p

Numerička matematika 11. predavanje dodatak Saša Singer web.math.pmf.unizg.hr/~singer PMF Matematički odsjek, Zagreb NumMat 2019, 11. p Numerička matematika 11. predavanje dodatak Saša Singer singer@math.hr web.math.pmf.unizg.hr/~singer PMF Matematički odsjek, Zagreb NumMat 2019, 11. predavanje dodatak p. 1/46 Sadržaj predavanja dodatka

Више

Microsoft Word - III godina - EA - Metodi vjestacke inteligencije

Microsoft Word - III godina - EA - Metodi vjestacke inteligencije Школска година 2018/2019. Предмет Методи вјештачке интелигенције Шифра предмета 2284 Студијски програм Електроенергетика и аутоматика Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за

Више

Slide 1

Slide 1 Kako jednostavnije preći na višu verziju Formsa Ivan Lovrić, Vedran Latin 14.10.2009. Sadržaj prezentacije Predmet migracije Razlozi za migraciju Infrastruktura potrebna za migraciju Pilot migracija Migracija

Више

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр РЕШЕЊА. () Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подразумевају различите вредности по јединицама посматрања

Више

NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio

NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN 1993-4-1:2008/NA ICS: 91.010.30; 91.080.30 Prvo izdanje, veljača 2013. Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio 4-1: Silosi Nacionalni dodatak Eurocode 3: Design

Више

Raspored naslova

Raspored naslova SREDIŠNJI SUSTAV IZVJEŠTAVANJA PREMA EU VODNIM DIREKTIVAMA i GEOPORTAL HRVATSKIH VODA (CROW SUSTAV) Hrvatske vode Voditelj projekta MARIO OBRDALJ, dipl.ing.građ. ZAGREB, listopad 2015. SADRŽAJ Središnji

Више

P2.1 Formalne gramatike

P2.1 Formalne gramatike Превођење Полазни језик? Одредишни језик 1 Превођење Полазни језик? Одредишни језик Како знање неког језика стиче и складишти човек, а како рачунар? 2 Два аспекта језика Синтакса Семантика значење То су

Више

Microsoft PowerPoint - PS9_Linijski raspored i redosled

Microsoft PowerPoint - PS9_Linijski raspored i redosled ОДРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛИНИЈСКОГ РАСПОРЕДА РАДНИХ МЕСТА ОДРЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛИНИЈСКОГ РАСПОРЕДА РАДНИХ МЕСТА Код серијске и великосеријске производње ФУНКЦИЈА ЦИЉА (КРИТЕРИЈУМ ОПТИМАЛНОСТИ) > Минимални

Више

Σ Ime i prezime, JMBAG: ELEMENTARNA GEOMETRIJA prvi kolokvij studenog Napomene: Kolokvij ima ukupno 5 zadataka, svaki zadatak vr

Σ Ime i prezime, JMBAG: ELEMENTARNA GEOMETRIJA prvi kolokvij studenog Napomene: Kolokvij ima ukupno 5 zadataka, svaki zadatak vr 1 2 3 4 5 Σ Ime i prezime, JMBAG: ELEMENTARNA GEOMETRIJA prvi kolokvij - 24. studenog 2017. Napomene: Kolokvij ima ukupno 5 zadataka, svaki zadatak vrijedi 7 bodova. Vrijeme rje²avanja je 120 minuta. Odmah

Више

Microsoft Word - Rjesenja zadataka

Microsoft Word - Rjesenja zadataka 1. C. Svi elementi zadanoga intervala su realni brojevi strogo veći od 4 i strogo manji od. Brojevi i 5 nisu strogo veći od 4, a 1 nije strogo manji od. Jedino je broj 3 strogo veći od 4 i strogo manji

Више

Metode psihologije

Metode psihologije Metode psihologije opažanje, samoopažanje, korelacijska metoda, eksperiment Metode služe za istraživanja... Bez znanstvenih istraživanja i znanstvene potvrde, spoznaje i objašnjenja ne mogu postati dio

Више

Organizacija koja uči Nemanja Davidović

Organizacija koja uči Nemanja Davidović Organizacija koja uči Nemanja Davidović 25.08.2012. Ekonomija znanja Znanje kao ključna kompetentnost Ključna kompetentnost preduzeća je zapravo njegova sposobnost da izvršava poslovne procese na superiorniji

Више

Microsoft PowerPoint - Topic02 - Serbian.ppt

Microsoft PowerPoint - Topic02 - Serbian.ppt Tema 2 Kriterijumi kvaliteta za softverske proizvode DAAD Project Joint Course on Software Engineering Humboldt University Berlin, University of Novi Sad, University of Plovdiv, University of Skopje, University

Више

PPIAK, Dio 1, Odrednice i redalice

PPIAK, Dio 1, Odrednice i redalice Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima osposobljavanje za primjenu prema modelu edukacija edukatora 3. IFLA LRM: Library Reference Model Prof. dr. sc. Mirna Willer willer.mirna@gmail.com

Више

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - svibanj vi\232a razina - rje\232enja)

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - svibanj vi\232a razina - rje\232enja) I. ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA. D. Skup svih realnih brojeva koji su jednaki ili manji od je interval, ]. Skup svih realnih brojeva koji su strogo veći od je interval, +. Traženi skup tvore svi realni

Више

Može li učenje tablice množenja biti zabavno?

Može li učenje tablice množenja biti zabavno? Mogu li besplatne igre na tabletima potaknuti učenike na učenje tablice množenja i dijeljenja? Sanja Loparić, prof. matematike i informatike Tehnička škola Čakovec Rovinj, 11.11.2016. Kad djeca nisu u

Више

STABILNOST SISTEMA

STABILNOST SISTEMA STABILNOST SISTEMA Najvaznija osobina sistema automatskog upravljanja je stabilnost. Generalni zahtev koji se postavlja pred projektanta jeste da projektovani i realizovani sistem automatskog upravljanja

Више

Slide 1

Slide 1 OSNOVNI POJMOVI Naredba je uputa računalu za obavljanje određene radnje. Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Pisanje programa zovemo programiranje. Programski jezik

Више

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Више

Kvantna enkripcija

Kvantna enkripcija 19. studenog 2018. QKD = Quantum Key Distribution Protokoli enkriptirane komunikacije koji koriste tzv. tajni ključ zahtijevaju da on bude poznat isključivo dvjema strankama (pošiljatelju i primatelju

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Projektovanje tehnoloških procesa

Projektovanje tehnoloških procesa ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Департман за производно машинство Пројектовање технолошких процеса Тема: Др Мијодраг Милошевић Технолошки процеси израде производа Део производног процеса у коме се врши измена

Више

Microsoft PowerPoint - jkoren10.ppt

Microsoft PowerPoint - jkoren10.ppt Dickey-Fuller-ov test jediničnog korena Osnovna ideja Različite determinističke komponente Izračunavanje test-statistike Pravilo odlučivanja Određivanje broja jediničnih korena Algoritam testiranja Prošireni

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Fakultet prometnih znanosti Zavod za inteligentne transportne sustave Vukelićeva 4, Zagreb, HRVATSKA Računalstvo Operatori, pisanje izraza i osnove pseudokôda Izv. prof. dr. sc. Edouard

Више

PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLA u saradnji s UDRUŽENJEM MATEMATIČARA TUZLANSKOG KANTONA Takmičenje učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona iz MATEMATIKE Tuzla

PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLA u saradnji s UDRUŽENJEM MATEMATIČARA TUZLANSKOG KANTONA Takmičenje učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona iz MATEMATIKE Tuzla PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLA u saradnji s UDRUŽENJEM MATEMATIČARA TUZLANSKOG KANTONA Takmičenje učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona iz MATEMATIKE Tuzla, 3. mart/ožujak 019. godine Prirodno-matematički fakultet

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . ICT sustavi za energetski održivi razvoj grada Energetski informacijski sustav Grada Zagreba Optimizacija energetske potrošnje kroz uslugu točne procjene solarnog potencijala. Energetski informacijski

Више

Državna matura iz informatike

Državna matura iz informatike DRŽAVNA MATURA IZ INFORMATIKE U ŠK. GOD. 2013./14. 2016./17. SADRŽAJ Osnovne informacije o ispitu iz informatike Područja ispitivanja Pragovi prolaznosti u 2014./15. Primjeri zadataka po područjima ispitivanja

Више

Microsoft PowerPoint - IS_G_predavanja_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - IS_G_predavanja_ [Compatibility Mode] INŽENJERSKE SIMULACIJE Aleksandar Karač Kancelarija 1111 tel: 44 91 20, lok. 129 akarac@ptf.unze.ba Nermin Redžić Kancelarija 4202 tel: 44 91 20, lok.128 nermin.redzic@ptf.unze.ba www.ptf.unze.ba http://ptf.unze.ba/inzenjerske-simulacije

Више

Gastrobit - GRC grupa d.o.o., Dugo Selo, Zagrebačka 145b, OIB: , (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA Grga na

Gastrobit - GRC grupa d.o.o., Dugo Selo, Zagrebačka 145b, OIB: , (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA Grga na Gastrobit - GRC grupa d.o.o., Dugo Selo, Zagrebačka 145b, OIB: 6341658681, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA Grga nagrađuje Zagreb, 02.studenog 2018. godine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Више

Algoritmi i arhitekture DSP I

Algoritmi i arhitekture DSP I Univerzitet u Novom Sadu Fakultet Tehničkih Nauka Katedra za računarsku tehniku i međuračunarske komunikacije Algoritmi i arhitekture DSP I INTERNA ORGANIACIJA DIGITALNOG PROCESORA A OBRADU SIGNALA INTERNA

Више

Optimizacija

Optimizacija Optimizacija 1 / 43 2 / 43 Uvod u optimizaciju Zadana funkcija Uvod u optimizaciju f : R n R Cilj: Naći x, točku minimuma funkcije f : - Problem je jednostavno opisati x = arg min x R n f (x). - Rješavanje

Више

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA VEŽBA ( )

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA  VEŽBA ( ) MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Regrutovanje kandidata ŠTA PODRAZUMEVA REGRUTOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOSLENJE? REGRUTOVANJE ( PRIVLAČENJE, PRIBAVLJANJE ) LJUDSKIH RESURSA PREDSTAVLJA PROCES IDENTIFIKACIJE I

Више

Skalarne funkcije više varijabli Parcijalne derivacije Skalarne funkcije više varijabli i parcijalne derivacije Franka Miriam Brückler

Skalarne funkcije više varijabli Parcijalne derivacije Skalarne funkcije više varijabli i parcijalne derivacije Franka Miriam Brückler i parcijalne derivacije Franka Miriam Brückler Jednadžba stanja idealnog plina uz p = nrt V f (x, y, z) = xy z x = n mol, y = T K, z = V L, f == p Pa. Pritom je kodomena od f skup R, a domena je Jednadžba

Више

Рачунарска интелигенција

Рачунарска интелигенција Рачунарска интелигенција Генетско програмирање Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs Ови слајдови представљају прилагођење слајдова: A.E. Eiben, J.E. Smith, Introduction to Evolutionary computing: Genetic

Више

Drveta odlucivanja - algoritmi

Drveta odlucivanja - algoritmi Nenad Mitić Matematički fakultet nenad@matf.bg.ac.rs Uvod Algoritmi (Iterative Dichotomiser 3) C5.0 (Classification And Regression Trees) (CHi-squared Automatic Interaction Detection) Exhaustive (Quick,

Више

Математика напредни ниво 1. Посматрај слике, па поред тачног тврђења стави слово Т, а поред нетачног Н. а) A B б) C D в) F E г) G F д) E F ђ) D C 2. О

Математика напредни ниво 1. Посматрај слике, па поред тачног тврђења стави слово Т, а поред нетачног Н. а) A B б) C D в) F E г) G F д) E F ђ) D C 2. О 1. Посматрај слике, па поред тачног тврђења стави слово Т, а поред нетачног Н. а) A B б) C D в) F E г) G F д) E F ђ) D C 2. Одреди број елемената скупова: а) A = {x x N и x < 5} A = { } n(a) = б) B = {x

Више

P1.3 Projektovanje makroasemblera

P1.3 Projektovanje makroasemblera ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАКРОАСЕМБЛЕРА Макроасемблер Потребна проширења асемблера 1 МАКРОАСЕМБЛЕР Макроасемблер преводи полазни програм написан на макроасемблерском језику у извршиви машински програм. Приликом израде

Више

Metode izbora lokacije

Metode izbora lokacije Metode izbora lokacije Metode ocenjivanja lokacija Metod bodovnog ocenjivanja Metod ponderisanja faktora Center of gravity metod Break-even analiza lokacija Transportni model Metod bodovnog ocenjivanja

Више

Microsoft Word - 24ms221

Microsoft Word - 24ms221 Zadatak (Katarina, maturantica) Kružnica dira os apscisa u točki (3, 0) i siječe os ordinata u točki (0, 0). Koliki je polumjer te kružnice? A. 5 B. 5.45 C. 6.5. 7.38 Rješenje Kružnica je skup svih točaka

Више