PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE"

Транскрипт

1 PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV godine U prva četiri meseca godine nastavljena su pozitivna kretanja u oblasti industrijske proizvodnje i spoljnotrgovinske razmene. Povećan je izvoz i smanjen spoljnotrgovinski deficit. Zabeležen je realni pad prosečne neto zarade i pad kreditne aktivnosti banaka, uz blagi rast potrošnje. U aprilu godine, zabeleženo je blago povećanje zaposlenosti, uz smanjenje broja nezaposlenih lica u odnosu na prethodni mesec tekuće godine. Platnobilansna kretanja i inflacija su u planiranim granicama. Realan ekonomski rast meren BDP, u prvom kvartalu godine iznosi 0,4% (fleš procena). Glavni izvori privrednog rasta u prvom kvartalu tekuće godine su rast neto izvoza, dok je negativan doprinos rastu privredne aktivnosti dala smanjena domaća tražnja i javna potrošnja. Tabela 1. Uporedni pregled makroekonomskih indikatora za R Srbiju i region APV Osnovni makroekonomski pokazatelji BDP Region APV IV 2014 IV 2013 R Srbija IV 2014 IV 2013 Region APV I-IV 2014 I-IV 2013 R Srbija I-IV 2014 I-IV 2013 I kvartal 3,0%; II kvartal 0,5%; III kvartal 3,8%; IV kvartal 2,7% (I kvartal 0,4% fleš procena) Industrijska proizvodnja 2,3% 1,9% 3,5% 2,1% Spoljnotrgovinska razm. u mil. USD 3.640, ,1 % promene 12,3% 10,4% Izvoz u mil. USD 1.630, ,4 % promene 17,8% 19,3% Uvoz u mil. USD 2.010, ,7 % promene 8,3% 4,6% Spoljnotrgovinski deficit u mil. USD -380, ,3 % promene -19,5% -22,8% Promet robe na malo (stalne cene) 0,9% 0% 1,8% 1,9% Potrošačke cene 2,1% 2,5% Zarada po zaposlenom - realno Zarada po zaposlenom - nominalno -5,7% -3,7% --4,6% -2,4% -3,5% -1,7% -2,0% 0% Međugodišnja stopa rasta industrije regiona AP Vojvodine, za prva četiri meseca tekuće godine, iznosi 3,5%, dok je industrijska proizvodnja na nivou države Srbije zabeležila rast od 2,1%. Industrijska proizvodanja regiona AP Vojvodine u aprilu mesecu godine 1

2 je veća za 2,3% u odnosu na nivo proizvodnje u istom mesecu prethodne godine, a na nivou R Srbije je veća za 1,9%. Povoljna kretanja u ovom periodu, zabeležena su i u izvozu privrede R Srbije koji je povećan za 19,3% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u regionu Vojvodine zabeležen rast izvoza od 17,8%. Vrednost uvoza na nivou zemlje veća je za 4,6%, dok je u regionu AP Vojvodine uvoz veći za 8,3% zbog povećanog uvoza energenata (nafta i gas), u odnosu na nivo u istom periodu prethodne godine. Značajno brže kretanje izvoza od uvoza, rezultiralo je manjim deficitom robne razmene na nivou zemlje za -22,8%, a kod robne razmene regiona AP Vojvodine za -19,5%. Zahvaljujući pozitivnim kretanjima u spoljnotrgovinskoj razmeni, pritisci na domaćem deviznom tržištu su smanjeni i cene hrane su pale, što je rezultiralo međugodišnju stopu rasta inflacije od 2,1%. Održavanje inflacije u granicama cilja, rezultat je pada cena poljoprivrednih proizvoda, pada potrošnje, relativno visoke referentne kamatne stope koja suzbija tražnju i jedne opšte recesije u privredi. Industrija Industrijska proizvodnja vojvođanskog regiona, u periodu I-IV godine, veća je za 3,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrano po sektorima, rast obima proizvodnje je ostvaren u sektoru prerađivačke industrije za 4,2%, a pad obima u sektoru rudarstva za 7,2% i sektoru snabdevanja el. energijom, gasom, parom i klimatizaciji za 47,8%. Republika Srbija, rast obima industrije za 2,1% i to prerađivačka industrija za 2,4% i sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji za 2,1%, dok je pad obima industrije u sektoru rudarstva za 1,0%. Grafikon 1. Kretanje industrijske proizvodnje po sektorima za period I-IV 2014.godine / I-IV 2013.godine i ø 2013.godine Index I-IV 2014 / ø 2013 Index I-IV 2014 / I-IV U prva četiri meseca tekuće godine, ukupna industrijska proizvodnja R Srbije je za 6,4% ispod nivoa proseka prethodne godine, a industrijska proizvodnja regiona AP Vojvodine je za 9,0% ispod. U odnosu na prosečan nivo proizvodnje u prethodnoj godini pad proizvodnje u vojvođanskom regionu zabeležen je u sva tri sektora: snabdevanje električnom 2

3 energijom, gasom, parom i klimatizaciji pad za 7,7%, rudarstvo za 6,6%, a prerađivačka industrija za 9,1%. Fizički obim industrijske proizvodnje regiona AP Vojvodine, u aprilu mesecu godine veći je za 2,3% od ostvarene proizvodnje u aprilu godine (R Srbija rast od 1,9%). Rast industrijske proizvodnje u vojvođanskom regionu, u ovom mesecu zabeležen je kod prerađivačke industrije za 2,4%, i kod rudarstva za 1,1%. Grafikon 2. Kretanje industrijske proizvodnje po sektorima u IV 2014.godine / IV 2013.godine i ø 2013.godine Index IV 2014 / ø 2013 Index IV 2014 / IV Aprilska industrijska proizvodnja vojvođanskog regiona je veća od prosečnog nivoa proizvodnje u godini za 0,2% i to kao rezultat, pre svega, većeg obima proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda za 15,2%, proizvodnje derivata nafte za 1,6%, proizvodnje pića za 21,6% i proizvodnje električne opreme za 4,2%. Grafikon 3. Indeksi industrijske proizvodnje (mesec 2014 / Ø 2013=) sa trendom kretanja AP Vojvodina Republika Srbija Power (AP Vojvodina) Power (Republika Srbija) I 2013 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2014 II III IV 3

4 U periodu januar-april godine u odnosu na isti period godine, posmatrano po nameni proizvodnje, a sa aspekta visine učešća u ukupnoj industrijskoj proizvodnji regiona AP Vojvodine, zabeležen je: rast proizvodnje od 5,1% kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju (učešće 46,9%), pad proizvodnje od 2,3% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije (učešće 26,7%), rast proizvodnje od 7,1 % kod energije (učešće 19,2%), rast proizvodnje od 4,0% kod kapitalnih proizvoda (učešće 6,8%) i rast proizvodnje od 3,7% kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (učešće 0,3%). Grafikon 4. Industrijska proizvodnja po nameni za april godine (učešće u %) Kapitalni proizvodi 6,8% Energija 19,2% Trajni proizvodi za široku potrošnju 0,3% Intermedijarn i proizvodi, osim energije 26,7% Netrajni proizvodi za široku potrošnju 46,9% U prva četiri meseca tekuće godine u prerađivačkoj industriji (čiji obim proizvodnje u ovom periodu čini 91,1% ukupne industrije Vojvodine) zabeležena je stopa rasta od 4,2% u odnosu na isti period prethodne godine, a koja je podržana rastom u 12 od ukupno 24 oblasti prerađivačke industrije. Učešće oblasti koje beleže trend rasta čine 48,7% prerađivačke industrije regiona. Najizrazitiji rast ostvaren je u prehrambenoj industriji za 6,6% (učešće 25,3%), u proizvodnji koksa i derivata nafte za 13,3% (učešće 10,6%), u proizvodnji pića za 3,1% (učešće 5,7%), u proizvodnji proizvoda od nemetalnih minerala za 6,2% (učešće 1,8%), u proizvodnji papira i proizvoda od papira za 0,8% (učešće 1,5%), u ostalim prerađivačkim delatnostima za 25,6% (učešće 1,4%) i u štampanju i umnožavanju audio i video zapisa za 11,4% (učešće 1,1%). Najizrazitiji pad sa najvećim uticajem na trend kretanja prerađivačke industrije je pad proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda od 0,6% (učešće 16,0%), proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda od 5,5% (učešće od 9,4%), proizvodnje proizvoda od gume i plastike od 2,1% (učešće 3,5%), proizvodnje električne opreme od 3,1% (ućešće 3,5%), proizvodnje motornih vozila i prikolica od 0,5% (učešće 3,1%) i pad proizvodnje metalnih proizvoda, osim mašina od 3,3% (učešće 2,1%). 4

5 Graikon 5. Struktura prerađivačke industrije po oblastima za april godine (učešće u %) Proiz. motornih vozila i prikolica 3,1% Proiz. električne opreme 3,5% Proiz. proizvoda od gume i plastike 3,5% Proiz. pića 5,7% Ostalo 22,9% Proiz. hemikalija i hemijskih proizvoda 9,4% Proiz. prehrambenih proizvoda 25,3% Proiz. osnov.farmace utskih proizvoda i preparata 16,0% Proiz. koksa i derivata nafte 10,6% Posmatrano po oblastima i veličini uticaja na kretanje ukupne prerađivačke industrije regiona, u periodu januar-april godine u odnosu na isti period godine, prvih pet ostvarile su: proizvodnja prehrambenih proizvoda (učešće 25,3%), rast od 6,6%, proizvodnja osnov. farmac. proizvoda i preparata (učešće 16,0%), pad od 0,6%, proizvodnja koksa i derivata nafte (učešće 10,6%), rast od 13,3% proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (učešće 9,4%), pad od 5,5% i proizvodnja pića (učešće 5,7%), rast od 3,1%. Učešće ovih oblasti u prerađivačkoj industriji je 67,0%. Zalihe gotovih proizvoda u industriji vojvođanskog regiona u aprilu godine veće su za 11,3% u odnosu na ostvarene u istom mesecu prethodne godine. Posmatrano sektorski, zalihe su porasle za 12,0% u sektoru prerađivačke industrije, a opale u sektoru rudarstva za 25,3%. Posmatrano po nameni proizvoda, zalihe gotovih proizvoda su, u istom periodu, porasle kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 21,0%, kod trajnih proizvoda za široku potrošnju za 9,9%, kod intermedijarnih proizvoda za 8,1%, kod kapitalnih proizvoda za 6,0%, a opale kod energije za 21,3%. Robna razmena sa inostranstvom Prema podacima obrađenim od strane Informacionog centra PKV, vrednost spoljnotrgovinske razmene privrednih subjekata vojvođanskog regiona, u prva četiri meseca godine, je realizovana u iznosu od 3.660,8 mil. USD, a čini povećanje po stopi od 5

6 13,0% u odnosu na prethodnu godinu. Vrednost izvoza je zabeležena u iznosu od 1.705,2 mil. USD, a vrednost uvoza u iznosu od 1.955,6 mil. USD, što čini povećanje po stopi od 23,2% i 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Deficit spoljnotrgovinske razmene je u odnosu na isti period prethodne godine skoro prepolovljen i iznosi 250,4 mil. USD. Tabela 2. Kretanje robne razmene AP Vojvodine sa inostranstvom (u mil. USD) Elementi Izvor podataka: Informacioni centar PKV Vrednost I-IV Vrednost I-IV Index I-IV I-IV % učešća u RS IZVOZ 1.384, ,2 123,2 34,2 UVOZ 1.856, ,6 105,3 29,1 Ukupna robna razmena 3.240, ,8 113,0 31,3 Bilans robne razmene -472,2-250,4 53,0 14,5 % pokrivenosti uvoz izvozom 74,6 87,2 Istovremeno je zabeleženo povećanje pokrivenosti uvoza izvozom sa 74,6% na 87,2%. U 2014.godini, vojvođanski privrednici su realizovali 31,3% robne razmene Republike Srbije i to u ukupnom izvozu su učestvovali sa 34,2%, a u ukupnom uvozu sa 29,1%. Grafikon 6. Pregled kretanja robne razmene regiona AP Vojvodine (u mil. USD) IZVOZ UVOZ Bilans robne razmene 1, , , ,705.2 I-IV I-IV Izvor podataka: Informacioni centar PKV Prema podacima RZS R Srbije, u prva četiri meseca godine, izvoz privrednika regiona Vojvodine je realizovan u iznosu od 1.630,3 mil. USD, što čini povećanje po stopi od 17,8%, a uvoz je realizovan u vrednosti od 2.010,3 mil. USD, što je za 8,3% više u odnosu na vrednost uvoza u prethodnoj godini. Došlo je do smanjenja deficita za 19,5%, a pokrivenost uvoza izvozom iznosi 81,1%. 6

7 Grafikon 7. Mesečna dinamika kretanja izvoza, uvoza i robne razmene regiona AP Vojvodine (u mil. USD) IZVOZ UVOZ I 2013 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2014 II III IV Izvor podataka:saopštenje ST 15 br.147, RZS RS U periodu januar-april godine, na nivou R Srbije je realizovano značajno povećanje izvoza od 19,3%, koje je potaknuto povećanjem korišćenja novih kapaciteta u proizvodnji motornih vozila i prikolica, zatim proizvodnji osnovnih metala i i metalnih proizvoda, proizvodnji električne opreme, a i skoro udvostručenim izvozom poljoprivrednih proizvoda. Posmatrano regionalno (NUTS2), u prva četiri meseca godine, zabeležen je rast izvoza u Beogradskom regionu za 13,7%, u regionu AP Vojvodine za 17,8%, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije povećanje za 21,2%, a u regionu Južne i Istočne Srbije za 28,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Grafikon 8. Pregled kretanja vrednosti robne razmene R Srbije po regionima za period I-IV 2014./I-IV R Srbija Beogradski region Izvoz Region Vojvodine Izvor podataka:saopštenje ST 15 br.147, RZS RS Uvoz Reg. Šumadije i Zap.Srbije Reg.Južne i Istočne Srbije Ukupna vrednost uvoza na nivou R Srbije, povećana je za 4,6%, kao rezultat realizovanog povećanja uvoza u Beogradskom regionu za 2,9%, Vojvodini za 8,3%, Regionu Šumadije i Zapadne Srbije za 4,4% i Regionu Južne i Istočne Srbije za 0,8%. 7

8 Promena strukture robne razmene, u korist izvoza i uvoza delatnosti proizvodnje motornih vozila, uticala je na promenu učešća regiona u ukupnoj robnoj razmeni. Na bazi podataka RZS R Srbije, u prva četiri meseca godine, u ukupnom izvozu, Region Vojvodine učestvuje sa 32,7%, Region Šumadije i Zapadne Srbije sa 32,8%, Beogradski region 20,8% i Region Južne i Istočne Srbije učestvuje sa 13,6%. Od ukupnog izvoza 0,1% vrednosti nije razvrstano po regionima. U realizaciji uvoza, Beogradski region je učestvovao sa 42,0%, Region Vojvodine sa 29,9%, region Šumadije i Zapadne Srbije sa 19,4% i region Južne i Istočne Srbije sa 7,9%. Od ukupnog uvoza 0,7% vrednosti nije razvrstano po regionima. Promet robe u trgovini na malo Promet robe u trgovini na malo u regionu AP Vojvodine u aprilu godine u odnosu na april godine veći je u tekućim cenama za 2,4%, a u stalnim cenama za 0,9% (R Srbija-promet robe u trgovini na malo, u tekućim cenama je veći za 1,5%, a u stalnim cenama nepromenjen). (Graf.9.) U odnosu na prethodni mesec, u vojvođanskom regionu, aprilski promet robe je veći u tekućim cenama za 9,3%, a u stalnim cenama za 9,2%. Poredeći nivo prometa robe u trgovini na malo u aprilu mesecu godine, sa prosečnim nivoom prometa u godini, računato u tekućim cenama, zabeležen je rast od 6,0%, a računato u stalnim cenama rast od 4,0%. Grafikon 9. Indeksi prometa robe u trgovini na malo (mesec 2014 / Ø2013=) AP Vojvodina R Srbija I 2013 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2014 II III IV Poredeći period I-IV godine sa istim periodom prethodne godine, promet robe u trgovini na malo je veći u tekućim cenama za 3,8%, a u stalnim cenama 1,8%. Realan pokazatelj je promet robe u stalnim cenama, jer se dobija deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama, odgovarajućim indeksima potrošačkih cena. 8

9 Kretanje cena i inflacije Potrošačke cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu mesecu godine, u odnosu nа prethodni mesec, u proseku su povećane za 0,6%. U poređenju sa istim mesecom godine, potrošаčke cene u aprilu godine su povećane za 2,1%, dok su u odnosu na decembar godine povećane za 1,8%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći rast cena zabeležen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (12,9%), Rekreacija i kultura (8,1%), Restorani i hoteli (7,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (7,1%), Zdravstvo (6,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (2,1%), Ostala roba i usluge (1,6%) i Komunikacije (1,1%). Tabela 3. Doprinos martovskoj stopi inflacije Grupe proizvoda i usluga U procentnim poenima Ukupno 2,1 Alkoholna pića i duvan 12,9 Rekreacija i kultura 8,1 Restorani i hoteli 7,5 Stan, voda, el. energija, gas,... 7,1 Zdravstvo 6,4 Nameštaj, pokućstvo,... 2,1 Ostala roba i usluge 1,6 Komunikacije 1,1 Izvor: Saopštenje br.127 CN 11, RZS Najveći rast cena u aprilu godine, u odnosu na prethodni mesec tekuće godine, posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, zabeležen je u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (1,3%), Komunikacije (1,2%), Zdravstvo (0,8%) i u grupama Rekreacija i kultura i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,2%). Grafikon 10. Godišnja stopa inflacije Inflacija merena indeksima potrošačkih cena I 2013 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2014 II III IV Međugodišnja inflacija je nastavila da pada i u aprilu je iznosila 2,1%, a prema proceni Narodne banke Srbije i u narednom periodu će se kretati oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja (4+1,5%). Pored mera monetarne politike, tome će doprineti i niska agregatna tražnja i još uvek prisutni niski troškovi u proizvodnji hrane. 9

10 Izvršni odbor Narodne banke Srbije, imajući u vidu da se međugodišnja inflacija kreće oko donje granice cilja, kao i da su inflatorni pritisci smanjeni, odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji, te ona sada iznosi 9,0%. Zaposlenost i zarade Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi (Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku број год. LXIV, stopa nezaposlenosti stanovništva radnog uzrasta (15-64 god.) u APV za prvi kvartal је 21,6%. * Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, krajem aprila godine, u Regionu Vojvodine je bilo zaposleno lica, od toga privatna preduzetnika i zaposlenih kod njih. U odnosu na prethodni mesec, zaposlenost je povećana za 36 lica. Na kraju aprila godine, prema podacima NSZ AP Vojvodine, registrovano je nezaposlena lica, od kojih je.520 žena (49,8%). Nezaposlenost je u odnosu na prethodni mesec smanjena za lica. ** Prosečna zarada po zaposlenom u Regionu Vojvodine isplaćena u aprilu godine iznosi dinara ( dinara, bez poreza i doprinosa), što je u odnosu na april prethodne godine nominalan pad od 3,5%, a realan od 5,7% (R Srbija-nominalan pad od 1,7%, a realan od 3,7%). Poredeći sa prosečnom zaradom isplaćenom u godini, ovogodišnja aprilska zarada realno je veća za 3,2%. IV III II I 2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I ,727 Grafikon 11. Prosečne zarade bez poreza i doprinosa (u RSD) 36,670 37,966 40,474 40,875 41,689 42,254 39,197 41,803 41,566 42,669 42,367 43,018 42,970 43,065 42,741 Prosečna zarada bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćena u vojvođanskom regionu, u periodu januar-april godine iznosi dinara, a u odnosu na isti period godine, realno je manja za 4,2%. Posmatrano u nominalnom iznosu prosečna zarada bez poreza i doprinosa za četiri meseca tekuće godine opala je za 1,6% u odnosu na isti period prethodne godine. 41,821 42,866 43,452 43,615 43,371 45,808 44,057 44,120 44,182 44,770 44,394 45,847 47,484 46,530 52,238 50,820 AP Vojvodina Republika Srbija 32,000 33,500 35,000 36,500 38,000 39,500 41,000 42,500 44,000 45,500 47,000 48,500 50,000 51,500 53,000 10

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG 710-10 Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu I-XII 2015. godine Novi Sad,

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG 710-10 Aktuelna privredna kretanja u regionu AP Vojvodine u periodu I-XII 2013. godine

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr 12. Industrija 12.1. Indeksi fizièkog obujma ukupne industrijske proizvodnje 1) 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,6 132,6 125,2... 94,2

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Aktuelna privredna kretanja u Vojvo

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Aktuelna privredna kretanja u Vojvo PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini za period I-XII 2016. godine Novi Sad, februar,

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај. Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август 9. Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. август 9. Даме и господо, поштовани

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb 3 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs U trećem kvartalu 1. inflacija je usporila i cene su u proseku pale za,3% - uglavnom zbog sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane (svežeg voća i povrća).

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ АПРИЛ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 30.4.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Кредитна задуженост* становништва на дан 31.12.2018. године

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 13 24. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 213 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 213 август ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла ГОДИНА: XI БРОЈ: 5 28. март 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.03.2018.године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 2 13. april 2018. April 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz Kvartalni monitor br. 52 januar mart 2018 11 2. Privredna aktivnost Početak 2018. obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iznosio je 4,6%, pa je ovo kvartal sa najvećim međugodišnjim

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv Kvartalni monitor Br. 40 januar mart 2015 11 2. Privredna aktivnost U prvom kvartalu 2015. godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktivnosti. Međugodišnji pad BDP-a iznosio je 1,8%, a pad

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL GODINE Podgorica, godine

IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL GODINE Podgorica, godine IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL 2011. GODINE Podgorica, 2011. godine IZDAVAČ: WEB ADRESA: SAVJET CENTRALNE BANKE: PRIPREMA: GRAFIČKO UREĐIVANJE: Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. januar 8. februar 2013. Januar/februar 2013. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA

Више

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je 11 2. Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je najveći od početka godine. I pored toga što je rast BDP-a u Q3 osetno ubrzao u odnosu na prethodne

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВН Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2012/2013. година

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више