Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Obim akreditacije_ATS PR15 O02_"

Транскрипт

1 АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: Ознака предмета/ref. No.: /14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ Scope of Accreditation Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited body Привредно друштво за сертификацију и надзор StandCert d.o.о. Београд, Булевар војводе Мишића 39а/VI Стандард / Standard: SRPS ISO/IEC 17021:2011 Скраћени обим акредитације / Short description of the scope за обављање послова сертификације у следећем обиму / for performing certification activities within the following scope: 1) Сертификација система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2008 / Certification of quality management systems according to the standard SRPS ISO 9001: ) Сертификација система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2005/ Certification of environmental management systems according to the standard SRPS ISO 14001: ) Сертификација система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду SRPS OHSAS 18001:2008/ Certification of occupational health and safety management systems according to the standard SRPS OHSAS 18001: ) Сертификација система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS EN ISO 22000: 2007/ Certification of food safety management systems according to the standard SRPS EN ISO 22000: АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/2 Страна:1/6

2 Детаљан обим акредитације/detailed scope of accreditation 1. Области сертификације према SRPS ISO 9001:2008 EA 1 Пољопривреда, лов и шумарство. Рибарство 01, 02, 03 Rev. 2 2 Вађење руде и камена 05, 06, 07, 08, 09 3 Производња прехрамбених производа, пића и дувана 10, 11, 12 4 Производња текстила и текстилних производа 13, 14 5 Прерада коже и производња предмета од коже 15 6 Прерада дрвета и производи од дрвета Штампање и услужне активности у вези са штампањем. Репродукција снимљених медија Производња продуката коксовања. Производња деривата нафте. Производња хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана изузев производње фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата Производња фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата Производња производа од гуме и производа од пластичних маса Производња производа од осталих неметалних минерала изузев производње цемента, креча, гипса и производње производа од бетона, цемента или гипса Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента и гипса Производња основних метала и стандардних металних производа Производња машина и уређаја на другом месту непоменута Производња електричних и оптичких уређаја Изградња и оправка бродова и чамаца изузев 23.5 и , изузев 24.46, 25 изузев 25.4, , 28, 30.4, 33.12, , 27, 33.13, 33.14, , АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/2 Страна:2/6

3 EA31 EA Производња моторних возила, приколица и полуприколица. Производња железничких и тамвајских локомотива и возног парка. Производња мотоцикла и бицикла. Производња осталих саобраћајних средстава на другом месту непоменута. Производња намештаја; производња разноврсних производа, на другом месту непоменута Грађевинарство Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство Хотели и ресторани Саобраћај, складиштење и везе Финансијско посредовање. Активности у вези са некретнинама. Изнајмљивање машина и опреме без руковаоца и изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство Компјутерске и сродне активности Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета Образовање Здравствени и социјални рад Rev. 2 29, 30.2, 30.9, , 32, , 42, 43 45, 46, , 56 49, 50, 51,52, 53, 61 64, 65, 66, 68, , 62, , 72, 74 изузев 74.2 и , 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, , 86, 87, Области сертификације према SRPS ISO 14001: Производња текстила и текстилних производа 13,14 Rev. 2 6 Прерада дрвета и производи од дрвета 16 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/2 Страна:3/6

4 Производња хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана изузев производње фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата Производња производа од гуме и производа од пластичних маса Производња основних метала и стандардних металних производа Производња машина и уређаја на другом месту непоменута Производња електричних и оптичких уређаја Производња моторних возила, приколица и полуприколица. Производња железничких и тамвајских локомотива и возног парка. Производња мотоцикла и бицикла. Производња осталих саобраћајних средстава на другом месту непоменута. Производња намештаја; производња разноврсних производа, на другом месту непоменута Рециклажа Грађевинарство Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу у домаћинству Саобраћај, складиштење и везе Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета Образовање Rev изузев 24.46, 25 изузев 25.4, , 28, 30.4, 33.12, , 27, 33.13, 33.14, , 30.2, 30.9, , 32, , 42, 43 45, 46, , 50, 51, 52, 53, 61 71, 72, 74 изузев 74.2 и , 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, Области сертификације према SRPS OHSAS 18001:2005 Rev. 2 2 Вађење руде и камена 05, 06, 07, 08, 09 АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/2 Страна:4/6

5 4 Производња текстила и текстилних производа 13, 14 Rev Производња хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана изузев производње фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата Производња производа од гуме и производа од пластичних маса Производња производа од осталих неметалних минерала изузев производње цемента, креча, гипса и производње производа од бетона, цемента или гипса Производња цемента, креча и гипса. Производња производа од бетона, цемента и гипса Производња основних метала и стандардних металних производа Производња намештаја; производња разноврсних производа, на другом месту непоменута Грађевинарство Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу у домаћинству Истраживање и развој. Архитектонске и инжењерске активности и технички савети Остале пословне активности изузев архитектонских и инжењерских активности и техничких савета Образовање изузев 23.5 и , изузев 24.46, 25 изузев 25.4, , 32, , 42, 43 45, 46, , 72, 74 изузев 74.2 и , 70, 73, 74.2, 74.3; 78, 80, 81, Области сертификације према SRPS ISO 22000:2007 Напомена: Сертификационо тело је акредитовано према захтевима SRPS ISO/IEC 17021:2011 и ISO/TS 22003:2007. Ознака категорије М Категорија Производња материјала за паковање Примери области материјал за паковање АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/2 Страна:5/6

6 Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем./ This Scope of accreditation is valid only with Certificate of accreditation No.. Акредитација важи до: / Accreditation expiry: в.д. ДИРЕКТОРА Јасна Стојановић АТС-ПР15-О02 Издање/Измена: 3/2 Страна:6/6

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 09.07.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-01-348 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 28.11.2001. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-03-004/15 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 18.05.2012. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-03-147 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Microsoft Word - HR Survey 2006.doc

Microsoft Word - HR Survey 2006.doc HR Survey 2006 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2006. godinu Osijek, svibanj 2007. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na popularni

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 05.11.2010. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-01-384 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 19.03.2014. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-03-191 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 18.06.2007. Ознака предмета/file Ref. No.: 2- Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Више

Slide 1

Slide 1 Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ АТС-ПА 01 тачка 4.5.2 Одлучивање о акредитацији Процедурa АТС-ПР15 Одлучивање

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word Obim akreditacije

Microsoft Word Obim akreditacije АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације Date of initial accreditation: 29.11.2005. Ознака предметаfile Ref. No.: 2-01-09114 Важи од Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Redni

Redni Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem KA 08.01 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number KA 08.01 Standard: MEST EN ISO/IEC 17020 :2013 Datum dodjele/ obnavljanja

Више

Smernice za iskazivanje obima akreditacije LI

Smernice za iskazivanje obima akreditacije LI АТС-УП30 СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ПРОВАЈДЕРА ПРОГРАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 1/1

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr 12. Industrija 12.1. Indeksi fizièkog obujma ukupne industrijske proizvodnje 1) 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,6 132,6 125,2... 94,2

Више

Uputstvo za koriscenje znaka akreditacije

Uputstvo za koriscenje znaka akreditacije ПРАВИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СИМБОЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ, ПОЗИВАЊЕ НА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПОЗИВАЊЕ НА СТАТУС АТС-а КАО ПОТПИСНИКА ЕА MLA, ILAC MRA И IAF MLA СПОРАЗУМА Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Redni

Redni Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem K A 15.04 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number K A 15.04 Standard: MEST EN ISO/IEC 17020:2013 Datum dodjele / obnavljanja

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 20.11.2015. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-02-199 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 2/2 Датум: 01.02.2019. Страна: 1/7

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

VELE TENDERI Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva... Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi Žitaric

VELE TENDERI Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva... Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi Žitaric Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva... Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi Žitarice, krompir, povrće, voće i koštunjavo voće Proizvodi stočarstva,

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а  С р б и ј а НАЦРТ О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

6063

6063 HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement PRILOG POTVRDI O

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

ISSN СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EXTERNAL TRADE STATISTICS ANNUAL RELEASE 5. IX Број/No. 236/17 ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ

ISSN СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EXTERNAL TRADE STATISTICS ANNUAL RELEASE 5. IX Број/No. 236/17 ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EXTERNAL TRADE STATISTICS ANNUAL RELEASE 5. IX 2017. Број/No. 236/17 ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ И УВОЗНИХ ЦИЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ EXPORT AND IMPORT PRICE

Више

1518

1518 HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement PRILOG POTVRDI O

Више

Smernice za iskazivanje obima akreditacije LI

Smernice za iskazivanje obima akreditacije LI АТС-УП03 СМЕРНИЦE ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 3/3 Датум: 07.09.2017.

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

juni.indd

juni.indd Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" S a r a j e v o Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31. СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр. 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2010.године 2 1.2. Спољнотрговинска размена са суседним

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Opsta nacela nepristrasnosti

Opsta nacela nepristrasnosti АТС-УП 36 ОПШТА НАЧЕЛА НЕПРИСТРАСНОСТИ Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 1/2 Датум: 06.05.2019. Страна: 1/7 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Више

6551_B

6551_B HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement PRILOG POTVRDI O

Више

quality cert uputstvo za koriscenje znaka

quality cert uputstvo za koriscenje znaka UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ZNAKA SERTIFIKACIJE copyright Quality Cert O QUALITY CERT MEĐUNARODNO NEZAVISNO SERTIFIKACIONO TELO Quality Cert je nezavisno sertifikaciono telo koje je osnovano u cilju pružanja

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

На основу члана 1. и 2. Закона о комуналним таксама (''Службени лист СРБиХ'', број 21/77, 35/88 и 26/89) и члана 32. став 1. алинеја 9. Статута општин

На основу члана 1. и 2. Закона о комуналним таксама (''Службени лист СРБиХ'', број 21/77, 35/88 и 26/89) и члана 32. став 1. алинеја 9. Статута општин На основу члана 1. и 2. Закона о комуналним таксама (''Службени лист СРБиХ'', број 21/77, 35/88 и 26/89) и члана 32. став 1. алинеја 9. Статута општине Лакташи (''Службени гласник општине Лакташи'', број

Више

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07 GODINA XVI Brčko, 30.04..Brčko, 31.10.2016. BROJ : 4 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA B i H Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 1 PREDGOVOR Agencija za statistiku BiH

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO % 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO

OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO % 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO 8 158 12% 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO VEĆINSKO DRŽAVNO 77% DRŽAVNO BROJ ZAPOSLENIH BROJ Do

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

ISSN Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУС

ISSN Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУС ISSN 2490-2950 Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII 2016. Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accredi

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accredi HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement PRILOG POTVRDI O

Више

ISSN децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ И

ISSN децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ И ISSN 2490-2950 децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I 2018. Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Aкредитационо тело Србије

Aкредитационо тело Србије АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Радивоје Николичић, дипл. маш. инж. помоћник директора за развој и квалитет представник руководства за систем менаџмента 1 Члан 12. Stavljanje medicinskog sredstva na tržište

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

OPĆI PODACI VLASNIŠTVO VLASNIŠTVO OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 127 VEĆINSKO PRIVATNO 30 VEĆINSKO DRŽAVNO 8 DRŽAVNO BROJ ZAPOS

OPĆI PODACI VLASNIŠTVO VLASNIŠTVO OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 127 VEĆINSKO PRIVATNO 30 VEĆINSKO DRŽAVNO 8 DRŽAVNO BROJ ZAPOS OPĆI PODACI VLASNIŠTVO 140 120 100 127 VLASNIŠTVO OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 127 VEĆINSKO PRIVATNO 30 VEĆINSKO DRŽAVNO 8 DRŽAVNO 6 171 BROJ ZAPOSLENIH BROJ ZAPOSLENIH BROJ Do 15 22 Od 16-50 37 Od

Више

Na osnovu čl

Na osnovu čl Na osnovu čl. 6 i 77. Zakona o privrednim društvima ( Sl.list RCG br. 6/02) iz,, JMBG, (IME I PREZIME) (GRAD) (ULICA) (dalje: osnivač), dana godine, donijela je O D L U K U DRUŠTVA SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2011.године Спољнотрговинска размена са суседним земљама од

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - Naslov.doc

Microsoft Word - Naslov.doc Anketa o potrošnji domaćinstava u 2006. godini Metodološka objašnjenja Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna

Више

ISSN септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X Број/No. 267/16 ИНДЕ

ISSN септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X Број/No. 267/16 ИНДЕ ISSN 2490-2950 септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X 2016. Број/No. 267/16 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Bilten_Investicije_5

Bilten_Investicije_5 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION Број: No: СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2011 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ

Више

Microsoft Word Prilog potvrdi (proširenje, suženje..)-post. doku.(606374)

Microsoft Word Prilog potvrdi (proširenje, suženje..)-post. doku.(606374) PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: : Klasa/Ref. : 383-02/17-80/006 Urbroj/Id. : 569-02/4-18-34 Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2018-03-29 Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Standard:(ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006;

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

ISSN децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III Број/No. 10/19-1 ИНДЕК

ISSN децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III Број/No. 10/19-1 ИНДЕК ISSN 2490-2950 децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III 2019. Број/No. 10/19-1 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Microsoft Word - 08metodologijaFINAL.doc

Microsoft Word - 08metodologijaFINAL.doc МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА Извори и методе прикупљања података Подаци о инвестицијама у стална средства правних субјеката прикупљају се "Годишњим извјештајем о инвестицијама ИНВ-01", без обзира да ли се правни

Више

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: /2010-IV/01 3

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: Број досијеа: /2010-IV/01 3 РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 1. Регистарски број: 001 2. Број досијеа: 501-29/2010-IV/01 3. Врста дозволе за управљање отпадом Сакупљање 4. Назив

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O STANDARDIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Republici Srbiji, organizovanje i delatnost nacionalnog

Више

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list CG, broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je 204. Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je P R A V I L N I K O NAČINU PAKOVANJA I ODSTRANJIVANJA OTPADA

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2008 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 Општа хемија 2 7 60-30

Више

Microsoft PowerPoint - 02 Djapic(Beograd)-Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju

Microsoft PowerPoint - 02 Djapic(Beograd)-Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju TEHNIČKA POMOĆ INSTITUCIJAMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U SRBIJI Uloga tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina i zahtevi za njihovu notifikaciju Dr Mirko Đapić, MCQI, Sen. Mem. ASQ IRCA QMS 2008 Lead Auditor

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 7 60-30 14ЗП102 7

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

Slide 1

Slide 1 Najbolji primeri iz prakse Smanjenje uticaja na životnu sredinu Ukupni efekti preduzetih mera na godišnjem nivou: Smanjenje troškova: 113.000 Smanjenje pređenog puta: 66.000 milja Smanjenje emisije CO

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

JKP Pannonica doo Tuzla

JKP Pannonica doo Tuzla JKP Pannonica doo Tuzla Šetalište Slana banja bb 75000 Tuzla D:4209598600008 PDV:209598600008 PLAN NABAVK ZA 2019 GODNU R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Konto Procjenjena vrijednost Vrsta postupka Okvirni

Више

Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj.

Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj. Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj. Područje djelovanja - nadzor primjene propisa o zaštiti na radu Inspektori rada u području zaštite na radu nadzirali su

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON VLADA INICIJALNI PRIJEDLOG SASTAVA PARTNERSKE GRUPE ZA RAZVOJ TUZLANSKOG KANTONA V

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON VLADA INICIJALNI PRIJEDLOG SASTAVA PARTNERSKE GRUPE ZA RAZVOJ TUZLANSKOG KANTONA V INICIJALNI PRIJEDLOG SASTAVA PARTNERSKE GRUPE ZA RAZVOJ TUZLANSKOG KANTONA Vlada nskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih

Више

Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta

Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta Прилог 3 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЧЕ ЗЕМЉИШТА Критеријуми за доделу Еко знака за оплемењиваче земљишта имају за циљ: 1) употребу обновљивих материјала и/или рециклажу органских материја

Више

Finansira Evropska unija Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi EU4Business Implementacija IPA 2016 Podrška u sektoru konk

Finansira Evropska unija Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi EU4Business Implementacija IPA 2016 Podrška u sektoru konk Finansira Evropska unija Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi EU4Business Implementacija IPA 2016 Podrška u sektoru konkurentnosti i inovativnosti Akcija Strategije lokalnog

Више

Microsoft Word - Cenovnik 2019.docx

Microsoft Word - Cenovnik 2019.docx Јавно комунално предузеће Чистоћа Светог Николе 7, 21230 Жабаљ Дана: 28.02.2019.године Број: 33-н/2019 Тр.: 340-11007085-94 ПИБ: 107051272 Матични број: 20732580 телефон: 021 / 2100-430 021 / 2100-431

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Садржај: Уводна реч председника УО 4 Уводна реч директора АТС-а 6 Циљеви и будуће активности 8 Активности АТС-а у области акредитације 12 Акредитација

Садржај: Уводна реч председника УО 4 Уводна реч директора АТС-а 6 Циљеви и будуће активности 8 Активности АТС-а у области акредитације 12 Акредитација Садржај: Уводна реч председника УО 4 Уводна реч директора АТС-а 6 Циљеви и будуће активности 8 Активности АТС-а у области акредитације 12 Акредитација 12 Измена и доношење нових докумената 14 Усвојен Закон

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ :

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ : На основу члана члана 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Српске број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у АД Комуналац Бијељина број: 3187/2015

Више