REALNI SEKTOR 01

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REALNI SEKTOR 01"

Транскрипт

1 REALNI SEKTOR 01

2

3 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u godini iznosio miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu godinu. Prema preliminarnim podacima u prvom kvartalu godine ostvaren je realni rast BDP-a od 1,1%, a u drugom kvartalu rast od 2,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Imajući u vidu rast makroekonomskih pokazatelja do trećeg kvartala, prema preliminarnim procjenama CBCG rast u godini iznosiće oko 2,5%. Iako svi zvanični podaci o kretanju BDP-a za treći kvartal godine, još uvijek nijesu dostupni, raspoloživi statistički pokazatelji u većini sektora, tokom prvih devet mjeseci ove godine, uglavnom imaju trend rasta. Rast se bilježi u sektoru građevinarstva, turizma, trgovine i saobraćaja. Pad proizvodnje je zabilježen u šumarstvu, kao i u ukupnoj industrijskoj proizvodnji, što je najvećim dijelom rezultat pada proizvodnje u sva tri posmatrana sektora. Tabela Kvartalni bruto domaći proizvod promjena u % I II III IV I II BDP -nominalna stopa 2,0 5,8 4,5 3,1 2,9 2,9 BDP realna stopa 3,0 3,7 4,2 1,4 1,1 2,7 Tokom ovog perioda zabilježen je rast potrošačkih cijena u odnosu na decembar prethodne godine, dok je na godišnjem nivou zabilježen neznatan pad. Ovaj period karakteriše rast bruto i neto plata, kao i rast broja zaposlenih u odnosu na isti period prethodne godine, kao i u odnosu na kraj prethodne godine. Broj registrovanih nezaposlenih lica je i dalje relativno visok Djelatnosti Industrijska proizvodnja U prvih devet mjeseci godine u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je pad industrijske proizvodnje od 4,2%. Pad proizvodnje je zabilježen u sva tri sektora: vađenje ruda i kamena za 26,1%, prerađivačka industrija za 3,2% i u sektoru snabdijevanja električnom energijom, gasom i parom za 2,6%. Posmatrano po mjesecima rast industrijske proizvodnje je zabilježen u martu (33,8%), junu (6,1%), julu (5,4%), februaru (1,7%), septembru (1,6%) i avgustu (0,7%), dok je pad proizvodnje 4 Stope u odnosu na isti kvartal prethodne godine (preliminarni podaci) 13

4 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Grafik 1.1 Industrijska proizvodnja, godišnja i mjesečna stopa ostvaren u aprilu (-21,6%), januaru (-14,2%) i maju (-3,9%). Tokom prvih devet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne, zabilježen je pad u jedanaest oblasti prerađivačke industrije (Tabela br. 1.2). Posmatrano po oblastima, najveći pad je zabilježen u oblasti proizvodnja duvanskih proizvoda (-57,5%) 5, a najmanji pad u oblasti proizvodnja proizvoda od gume i plastike (-4,1%). U istom periodu, rast proizvodnje zabilježen je u pet oblasti prerađivačke industrije, pri čemu je najveći rast ostvaren u oblasti proizvodnja kože i predmeta od kože (80%), a najmanji u oblasti proizvodnja prehrambenih proizvoda (6,7%). U posmatranom periodu, nisu evidentirane aktivnosti u oblasti popravka i montaža mašina i opreme. Tabela 1.2 Oblasti prerađivačke industrije, indeksi promjene Oblast industije/ Period Jan-Sep 2016/Jan-Sep 2015 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA - ukupno 96,8 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 106,7 Proizvodnja pića 95,6 Proizvodnja duvanskih proizvoda 42,5 Proizvodnja odjevnih predmeta 81,0 Proizvodnja kože i predmeta od kože 180,0 Proizvodi od drveta, plute i sl. 114,3 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 117,0 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 84,9 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 61,1 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 124,0 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 95,9 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 89,1 Proizvodnja osnovnih metala 84,4 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 78,7 Proizvodnja mašina i opreme na drugom mjestu nepomenute 95,7 Proizvodnja namještaja 95,7 Popravka i montaža mašina i opreme - 5 U periodu od februara do jula godine nije evidentirana proizvodnja u ovoj oblasti, što djelimično i rezultira ovolikim padom proizvodnje u odnosu na isti period prethodne godine. 14

5 Sektor vađenja ruda i kamena, u prvih devet mjeseci ove godine, bilježi pad proizvodnje od 26,1%. Pad proizvodnje od 24,5% ostvaren je u oblasti vađenja uglja, dok je u oblasti ostalo rudarstvo proizvodnja ostala na istom nivou u odnosu na isti period prethodne godine. U oblasti vađenje ruda metala nije zabilježena proizvodnja metala u prvih devet mjeseci godine. Realni sektor Grafik 1.2 Industrijska proizvodnja po sektorima. Ø 2010 = 100 i kalkulacije CBCG Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom, u prvih devet mjeseci ove godine, bilo je manje za 2,6% u odnosu na isti period godine. Prateći kretanje industrijske proizvodnje tokom prikazanog perioda primjetan je blago opadajući trend sve do početka godine, kada dolazi do stagnacije odnosno zaustavljanja opadajućeg trenda i značajnijeg rasta u posljednja dva mjeseca. Industrijska proizvodnja je tokom godine, sa izrazitim opadajućim fluktuacijama posebno sredinom godine, bilježila skroman godišnji rast u januaru, februaru, septembru i oktobru. U godini dolazi do rasta ukupne industrijske proizvodnje, dok je u prvih devet mjeseci godine evidentiran pad proizvodnje. Grafik 1.3 Industrijska proizvodnja Ø 2010 = 100 trend kretanja i kalkulacije CBCG 15

6 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Prema dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period godina, koji je usvojen u julu ove godine, predviđa se da će proizvodnja električne energije kontinuirano rasti u naredne tri godine Turizam Sektor turizma nastavlja trend rasta i u ovoj godini, pa je prema podacima Monstata, tokom prvih devet mjeseci Crnu Goru posjetilo 1,7 miliona turista, što je za 5,2% više nego u istom periodu prethodne godine. Povećan je broj dolazaka stranih turista za 5,9%, dok je smanjen broj dolazaka domaćih turista za 2,4%. Grafik 1.4 Dolasci turista u periodu januar septembar Tokom prvih devet mjeseci sva mjesta bilježe rast broja posjetilaca. Primorska mjesta su i dalje najposjećenija sa učešćem od 90,1% u ukupnom ostvarenim dolascima, i povećanjem broja dolazaka od 4,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Veći broj dolazaka registrovan je i u glavnom gradu za 14,6%, planinskim mjestima za 14,1%, ostalim turističkim mjestima za 11% i u ostalim mjestima za 25%. U strukturi dolazaka stranih turista u ukupnim dolascima, najzastupljeniji su bili turisti iz Srbije (21,2%), Rusije (18,1%), Bosne i Hercegovine (10,3%), Ukrajine (3,4%) i Poljske (3%). Tokom prvih devet mjeseci godine ostvareno je 10,8 miliona noćenja, što je za 1,2% više u odnosu na isti period godine. Od toga su bili domaći turisti, što je za 3,9% manje Grafik 1.5 Grafik 1.6 Struktura dolazaka turista po mjestima Struktura dolazaka turista u periodu januar septembar 16

7 nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 10,1 miliona noćenja, što predstavlja rast od 1,6%. U ovom periodu, sva mjesta bilježe rast broja noćenja: ostala mjesta za 35%, ostala turistička mjesta za 14,5%, planinska mjesta za 13,7%, glavni grad za 13,6% i primorska mjesta za 0,9%. Posmatrajući stukturu noćenja, u prvih devet mjeseci, turisti iz Rusije imaju najveće učešće od 25,7% u ukupnoj strukturi noćenja, dok su najveći rast ostvarili turisti iz Bjelorusije (8,9%). Uvođenje novih avio linija uticalo je na povećanje dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije. TUI Holandija je nakon 30 godina uvela čarter letove ka našoj zemlji što je rezultiralo povećanjem broja dolazaka (56,7%) i broja noćenja (57,6%) turista iz Holandije u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prethodne. Na grafiku br. 1.8 prikazana su noćenja turista iz zemalja sa najvećim učešćem u strukturi ukupnih noćenja. Realni sektor Grafik 1.7 Grafik 1.8 Noćenja turista u periodu januar septembar Noćenje turista iz zemalja sa najvećim učešćem u strukturi ukupnih noćenja, promjena I-IX 2016/ I-IX 2015 u % Boks 1.1 Rast pokazatelja turizma u Svijetu sa osvrtom na Evropu U najnovijem UNWTO Barometru, iz novembra godine, broj međunarodnih dolazaka turista tokom prvih devet mjeseci ove godine porastao je za 3,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći rast zabilježen je u Aziji i Pacifiku (+9%), gdje je veliki broj destinacija zabilježio dvocifrene stope rasta. Rast broja turista zabilježen je i u Africi (+8%), Americi (+4%), kao i u Evropi (+2%), gdje je zabilježen pozitivan rast u Sjevernoj Evropi (+6%) i Istočnoj Evropi (+5%), dok je slabiji rezultat ostvaren u Južnoj Evropi i Mediteranu (0%) i Zapadnoj Evropi (-1%). Raspoloživi podaci pokazuju da je na Bliskom Istoku zabilježen pad međunarodnih dolazaka turista za 6%. Prema projekcijama UNWTO-a do kraja godine očekuje se rast međunarodnih dolazaka između +3,5% i +4,5%. 17

8 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Grafik 1 Međunarodni dolasci turista - Svijet (mjesečno) u milionima Izvor: World Tourism Organization (UNWTO, Novembar 2016) * Januar septembar godine Grafik 2 Dolasci stranih turista u zemljama Evrope, % promjena i TourMIS * podaci variraju (Jan-Sept) po zemljama Prema izvještaju Evropske komisije za putovanja (European Tourism in 2016: Trend & Proscpects Q3/2016), uprkos brojnim sigurnosnim i bezbjednosnim izazovima, većina destinacija u Evropi je zabilježila pozitivne rezultate tokom ljetne turističke sezone. Povećanje vazdužnih kapaciteta i dobra povezanost sa udaljenim emitivnim tržištima utiču da Island i dalje bilježi impresivne stope rasta i ostaje top destinacija u Evropi sa rastom broja dolazaka stranih turista od 33,9% u prvih devet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prethodne. Slovačka je za prvih osam mjeseci godine zabilježila rast broja dolazaka stranih turista za 19,1% i rast noćenja za 17,5%, dok su pozitivne rezultate zabilježile i Češka, Srbija, Bugarska i Rumunija. Značajan rast dolazaka ruskih turista uticao je da Kipar u prvih devet mjeseci godine, u odnosu na isti period prethodne, zabilježi rast broja dolazaka (18,8%) i noćenja (8,6%) stranih turista. Dobre rezultate u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je i Republika Irska, koja bilježi rast broja dolazaka stranih turista za 12%. S obzirom da ova zemlja u velikoj mjeri zavisi od dolazaka turista iz Velike Britanije, kao glavnog emitivnog tržišta, očekivanja su da će odluka Velike Britanije da izađe iz Evropske Unije u narednom periodu uticati na kretanje sektora turizma u ovoj zemlji. Nastavak jačanja švajcarskog franka uticao je da Švajcarska u prvih osam mjeseci ove godine zabilježi pad dolazaka i noćenja stranih turista za 2,1%, odnosno 2,6% respektivno. Nakon terostičkih napada u martu, pad broja dolazaka i noćenja stranih turista u prvih osam mjeseci ove godine zabilježen je u i Belgiji (-13,9%, -12,3% resprektivno), dok Turska u istom periodu bilježi pad broja dolazaka stranih turista za 31,8% kao rezultat političkih nemira, diplomatskih tenzijama i učestalih pretnji od terorizma, što obeshrabruje turiste sa brojnih emitivnih tržišta da putuju u ovu zemlju. U Crnoj Gori je u prvih devet mjeseci, u odnosu na isti period prethodne godine, zabilježen rast dolazaka stranih turista za 5,9%, kao i rast noćenja stranih turista za 1,6% (U grafiku br. 2. podatak za Crnu Goru je za period januaravgust). 18

9 Šumarstvo U prvih devet mjeseci ove godine, u oblasti šumarstva, proizvedeno je ukupno m³ šumskih sortimenata, što je za 21,2% 6 manje u odnosu na isti period prethodne godine. Grafik 1.9 Proizvodnja šumskih sortimenata, mjesečni nivo u m³ Realni sektor Građevinarstvo Pozitivni rezultati ostvareni u sektoru građevinarstva u prethodna dva kvartala, nastavili su trend rasta i u trećem kvartalu godine. Intezivirani su radovi na prvoj dionici autoputa Smokovac-Mateševo, što bi i u narednom periodu trebalo da doprinese rastu pokazatelja u ovom sektoru. Prema preliminarnim podacima Monstata za prvih devet mjeseci ove godine vrijednost izvršenih građevinskih radova iznosila je 264,3 miliona eura i bila je viša za 27,8% u odnosu na uporedni period godine. Građevinska aktivnost mjerena efektivnim časovima rada, u istom periodu, povećana je za 14,4%. Vrijednost novih ugovora na zgradama, u prvih devet mjeseci ove godine, iznosila je 43,5 miliona eura, što je za 151,5% više nego u istom periodu prethodne godine. Vrijednost novih ugovora na ostalim građevinama je iznosila 49 miliona, što je za 33,5% više nego u istom periodu prethodne godine. Grafik 1.10 Građevinske aktivnosti 6 Iskazano ponderisanim indeksom, a neponderisanim je proizvodnja manja za 21,5% za isti period. 19

10 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Grafik 1.11 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju (u hiljadama) Saobraćaj Prema podacima Monstata, u prvih devet mjeseci godine, u drumskom saobraćaju prevezeno je 10,7% 7 više putnika nego u istom periodu prethodne godine, dok je prevoz robe veći za 1% 8. Prevoz putnika u željezničkom saobraćaju, u prvih devet mjeseci ove godine, bio je veći za 6,7% 9, dok je prevoz robe veći za 1,2% 10 u odnosu na isti period prethodne godine. Grafik 1.12 Promet putnika na aerodromima u prvih devet mjeseci u periodu godine Tokom prvih devet mjeseci, u vazdušnom saobraćaju prevezeno je 1,6 miliona putnika, što je za 12,3% više nego u istom periodu prethodne godine, dok je prevoz robe povećan za 3,2%. Uvođenje novih letova, kao i dolazak niskobudžetnih avio kompanija uticao je da ostvareni promet putnika na aerodromima bude najveći u prethodnih pet godina. Očekivanja su da će se unapređenjem avio dostupnosti Crne Gore doprinijeti porastu prometa putnika na aerodromima i u narednom periodu. Ukupan promet u lukama u prvih devet mjeseci ove godine iznosio je 1,2 miliona tona, i bio je veći za 4,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, pri čemu se na izvoz odnosilo 52,7%, a na uvoz 45%. 11 Izvoz je u ovom periodu smanjen za 5,1%, a uvoz povećan za 13,2% Cijene Potrošačke cijene su u septembru u odnosu na kraj prethodne godine ostvarile rast od 0,3%. U ovom periodu rast su zabilježile cijene iz kategorija: hoteli i restorani (6,2%), alkoholna pića i duvan (2,5%) i zdravlje (1,7%). Najveći pad cijena u septembru u odnosu na decembar prethodne godine zabilježen je 7 Izraženo preko broja prevezenih putnika, a preko putničkih km rast prevoza putnika od 4,9%. 8 Izraženo preko prevezene robe u hiljadama tona, a preko tonskih km pad prevoza robe od 17,7%. 9 Izraženo preko prevezenih putnika u hiljadama, a preko putničkih kilometara rast je 7,4%. 10 Izraženo preko hiljada tona, a izraženo tonskim kilometrima smanjenje je iznosilo 13,8%. 11 Zbir izvoza i uvoza ne daje 100 zbog razlike koja se odnosi na tranzit roba. 20

11 u kategoriji namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,2%). Posmatrajući kretanje cijena na mjesečnom nivou, najveći rast potrošačkih cijena zabilježen je septembru (0,9%), dok je najveći mjesečni pad zabilježen u januaru (-0,9%). Godišnja inflacija u septembru iznosila je -0,1%. U prvih devet mjeseci ove godine cijene usluga smještaja su ostvarile rast od 23,7% što je uticalo na rast kategorije hoteli i restorani za 6,2%. Povećanje cijena u ovoj kategoriji dalo je najveći doprinos ukupnoj inflaciji od 0,2 p.p. Na rast cijena od 2,5% u kategoriji alkoholna pića i duvan najviše je uticalo povećanje cijena duvana za 3,3%, dok je u kategoriji zdravlje ostvaren rast od 1,7% zbog rasta cijena farmaceutskih proizvoda od 2,8%. Rast cijena zabilježen je i u kategorijama: odjeća i obuća (0,9%), komunikacije (0,3%), hrana i bezalkoholna pića i rekreacija i kultura (po 0,2%). Tokom ovog perioda smanjene su cijene u kategorijama: namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,2%), prevoz (-0,8%), ostala dobra i usluge (-0,6%) i stanovanje, voda, struja,gas i druga goriva (-0,4%). U kategoriji obrazovanje nije bilo promjena cijena u septembru ove godine u odnosu na decembar Grafik 1.13 Potrošačke cijene Realni sektor Mjesečna bazna inflacija je bila niža od zvanične mjesečne inflacije tokom aprila, maja i juna, dok je tokom januara, februara, marta, jula, avgusta i septembra bila viša. Bazna mjesečna inflacija je zabilježila pozitivnu stopu u martu, julu, avgustu i septembru, dok je u ostalim mjesecima zabilježila negativnu mjesečnu stopu. Godišnja inflacija u septembru ove godine iznosila je -0,1%, dok je godišnja inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila 0,2%. Pad cijena na godišnjem nivou, u kategoriji prevoz od 5,2%, dao je najveći doprinos padu ukupne godišnje stope (-0,6 p.p.). U Euro zoni godišnja inflacija je iznosila 0,4%, pri čemu su najveći uticaj na inflaciju imali godišnji rast cijena usluga u restoranima i kafeima (1,5%), rast cijena duvana (2,3%) kao i godišnji rast cijena rente (1,1%), odnosno cijene goriva za transport sa godišnjim padom od 2,4%, cijene gasa sa padom od 5,6% i cijene lož ulja sa padom od 12,7%. Grafik 1.14 Kretanje ukupne inflacije i bazne inflacije (%) i kalkulacija CBCG Poređenjem godišnje inflacije ostvarene u Crnoj Gori i inflacije u izabranim zemljama, vidi se da je negativna godišnja stopa inflacije, pored Crne Gore, zabilježena još u Rumuniji (-0,1%), Poljskoj (-0,2%), Slovačkoj (-0,5%), Hrvatskoj (-0,7%), kao i u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj (po -1,1%). Pozitivna 21

12 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Grafik 1.15 Godišnja inflacija u izabranim zemljama, septembar godine godišnja stopa inflacije zabilježena je većini posmatranih zemalja, dok od susjednih zemalja pozitivnu stopu bilježe Makedonija (0,2%), Srbija (0,6%) i Albanija (1,8%). 12 Cijene nafte u prvih devet mjeseci ove godine su niže u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna cijena referentne korpe OPEC-a, u prvih devet mjeseci godine iznosila je 38,38 USD/barel, što je za 27,3% niže u odnosu na prosječnu cijenu iz istog perioda prethodne godine. Prosječna cijena brenta u prvih devet mjeseci bila je 41,76 USD/barel, što je za 24,6% niže u odnosu na prosječnu cijenu iz istog perioda prethodne godine. U trećem kvartalu je riješen prekid u snadbijevanju naftom iz Kanade, jer se oporavila od požara koji su je zadesili u proljeće ove godine. Međutim, cijene nafte su porasle krajem septembra, kada su članice OPEC-a najavile da će ogra- Izvor: Nacionalni zavodi za statistiku i Eurostat ničiti svoju proizvodnju u narednom periodu. Ukoliko ovaj sporazum bude implementiran, to će biti prvo ograničenje proizvodnje od godine. Iz ovog sporazuma će vjerovatno biti isključeni Iran, Libija i Nigerija zbog ranije pretrpljenih gubitaka u proizvodnji. Najveća cijena brenta u prvoj polovini godine zabilježena je u junu, kada je iznosila 48,28 USD/barel. Tabela 1.3 Doprinos pojedinih kategorija ukupnoj inflaciji 12 IX 16/XII 15 Ponderi stopa rasta doprinos indeks UKUPNO ,3 0,3 0,3 Hrana i bezalkoholna pića 351,7 100,2 0,2 0,1 Alkoholna pića i duvan 38,6 102,5 2,5 0,1 Odjeća i obuća 85,1 100,9 0,9 0,1 Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva 155,3 99,6-0,4-0,1 Pokućstvo i rutinsko održavanje stana 41,2 98,8-1,2 0,0 Zdravlje 40,9 101,7 1,7 0,1 Prevoz 107,0 99,2-0,8-0,1 Komunikacije 49,9 100,3 0,3 0,0 Rekreacija i kultura 33,2 100,2 0,2 0,0 Obrazovanje 19,3 100,0 0,0 0,0 Hoteli i restorani 31,3 106,2 6,2 0,2 Ostala dobra i usluge 46,5 99,4-0,6 0,0 i kalkulacije CBCG 12 Napominjemo da se, i pored indeksnih promjena, doprinos učešća pojedinih kategorija zbog ponderacione strukture evidentira tek na drugoj, odnosno trećoj decimali. 22

13 Cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u septembru u odnosu na kraj godine zabilježile pad od 0,3%. Pad cijena zabilježen je u sektoru snadbijevanje električnom energijom, gasom i parom od 1%, dok su cijene u sektoru vađenja ruda i kamena i sektoru prerađivačka industrija povećane za 0,8% odnosno 0,1%, respektivno. Na godišnjem nivou, cijene proizvođača industrijskih proizvoda su zabilježile pad od 0,4%. Grafik 1.16 Cijene nafte, mjesečna stopa rasta Realni sektor 1.4. Tržište rada Broj zaposlenih u prvih devet mjeseci ove godine, u prosjeku je iznosio i bio je viši za 0,9% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je broj zaposlenih u septembru u odnosu na decembar godine bio viši za 4,6%. Rast broja zaposlenih u prvih devet mjeseci u odnosu na isti period prethodne godine, zabilježen je u trinaest od ukupno devetnaest sektora. Posmatrano po sektorima, najveći rast broja zaposlenih zabilježen je u sektoru građevinarstvo (8%), što je dijelom rezultat angažovanja domaće radne snage i domaćih građevinskih preduzeća kao podizvođača na izgradnji prve dionice autoputa. Rast zaposlenih zabilježen je i u sektoru saobraćaj i skladištenje (4,3%), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,9%), umjetnost, zabava i rekreacija (3,2%) i informisanje i komunikacije (2,9%). Najveći pad broja zaposlenih zabilježen je u sektoru vađenje ruda i kamena (-17,3%), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (-9,7%), snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (-6,9%) i sektoru poslovanje sa nekretninama (-3,6%). i Monhly Oil Market Reports, OPEC Grafik 1.17 Broj zaposlenih Posmatrajući strukturu zaposlenih, tokom prvih devet mjeseci ove godine, uočava se da je najviše zaposlenih u sektoru usluga (70%), državne uprave i odbrane, obavezno socijalno osiguranje (12%) i sektoru industrije (11%). Zaposleni u sektoru građevinarstva čine 6% od ukupno zaposlenih, a sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva učestvuje sa svega 1% u ukupnom broju zaposlenih za devet mjeseci ove godine. Broj registrovanih nezaposlenih lica u prvih devet mjeseci ove godine bio je viši za 23,6% nego u istom periodu prethodne godine. U septembru, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, bilo je registrovano lica koja traže zaposlenje, ili 25,8% više nego u septembru prethodne godine. U odnosu na decembar godine broj evidentiranih nezaposlenih lica veći je za 6,2%. 23

14 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Grafik 1.18 Grafik 1.19 Struktura zaposlenih 13 prosjek za devet mjeseci u procentima Broj nezaposlenih Izvor: Zavod za zapošljavanje CG Grafik 1.20 Kretanje nezaposlenosti Stopa nezaposlenosti je, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u septembru iznosila 18,31% i veća je za 3,75 p.p. od stope iz septembra prethodne godine. Drugu stopu nezaposlenosti objavljuje Monstat na kvartalnom nivou, a na osnovu Ankete o radnoj 13 snazi 14 koja je usaglašena sa preporukama Eurostat-a. Kretanje ove dvije stope prikazano je na grafiku br Zarade i Zavod za zapošljavanje U prvih devet mjeseci prosječna (bruto) zarada u Crnoj Gori iznosila je 748 eura i bila je viša za 3,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila je 498 eura, što je za 4% više u odnosu na isti period prethodne godine. Najveće zarade bez poreza i doprinosa u prvih devet mjeseci u odnosu na isti period prethodne godine zabilježene su u oblasti finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (907 eura), snabdijevanje električnom energijom (872 eura), poslovanje s nekretninama (742 eura) i informisanje i komunikacije (685 eura), dok najmanju zaradu bilježe zaposleni u sektoru administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (311 eura). 13 U usluge su svrstani sektori G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q,R,S, čiji se puni nazivi mogu vidjeti u KD (klasifikaciji djelatnosti) objavljenoj na sajtu MONSTAT-a. Industriji pripadaju sektori B,C,D i E. 14 U trenutku pisanja ovog izvještaja nisu bili raspoloživi podaci za treći kvartal godine 24

15 Najveći rast zarada bez poreza i doprinosa zabilježen je u sektoru državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 10,2%, dok je najmanji rast zabilježen u sektoru ostale uslužne djelatnosti 0,2%. Pad zarada bez poreza i doprinosa evidentiran je u četiri sektora, pri čemu je najveći pad evidentiran u sektoru administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti od 10,1%, a najmanji u sektoru stručne, naučne i tehničke djelatnosti od 0,2%. Realni sektor Tabela 1.4 Prosječna zarada bez poreza i doprinosa, po sektorima zarade bez poreza i doprinosa indeks Ø I-IX 16. Ø I IX 15. Ø I IX 16 Ø I-IX 15. UKUPNO ,0 Poljoprivreda,sumarstvo i ribarstvo ,0 Vađenje ruda i kamena ,1 Prerađivačka industrija ,9 Snabdijevanje elektricnom energijom ,7 Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadom ,7 Građevinarstvo ,7 Trgovina na veliko i trgovina na malo ,0 Saobracaj i skladistenje ,0 Usluge smjestaja i ishrane ,8 Informisanje i komunikacije ,8 Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ,3 Poslovanje sa nekretninama ,7 Strucne,naucne i tehnicke djelatnosti ,8 Administrativne i pomocne usluzne djelatnosti ,9 Drzavna uprava i odbrana,obav.soc.osiguranje ,2 Obrazovanje ,3 Zdravstvena i socijalna zastita ,7 Umjetnost,zabava i rekreacija ,6 Ostale usluzne djelatnosti ,2 Boks 1.2 Prosječne plate po zemljama bivše Jugoslavije, septembar godine Podaci o prosječnim platama u septembru godine pokazuju razlike u visini primanja pojedinih zemalja bivše Jugoslavije. Zarade bez poreza i doprinosa u septembru ove godine u svim posmatranim zemljama, bilježe rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Najveći nominalni rast neto zarada na godišnjem nivou bilježi Srbija sa rastom od 6%, zatim Crna Gora 5%, Slovenija 1,8%, Hrvatska 1,4% Bosna i Hercegovina 1,1% i Makedonija, koja je zabilježila najmanji nominalni rast neto zarada od 0,8%. Slovenija je po neto iznosu prosječne plate i dalje na prvom mjestu, zatim ide Hrvatska, dok je Crna Gora po prosjeku neto plate iznad Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. 25

16 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2016 Tabela 1 Plate u zemljama bivše Jugoslavije, u eurima (rangiranje prema neto iznosu) Zemlja Neto plate Bruto plate Slovenija Hrvatska Crna Gora BiH Srbija Makedonija Izvor: zavodi za statistiku i centralne banke navedenih zemalja 26

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL GODINE Podgorica, godine

IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL GODINE Podgorica, godine IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL 2011. GODINE Podgorica, 2011. godine IZDAVAČ: WEB ADRESA: SAVJET CENTRALNE BANKE: PRIPREMA: GRAFIČKO UREĐIVANJE: Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Ekonomska slika Crne Gore, shodno pokazateljima zabilježenim u 2017. godini, značajno je bolja u odnosu na prethodnu godinu 1. Inteziviranje aktivnosti

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

Slide 1

Slide 1 Karakteristike razvoja međunarodnog turizma u svetu (III deo) Igor Kovačević, docent predmet: Ekonomika turizma Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Email: igor@ekof.bg.ac.rs 1 Karakteristike razvoja

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

MergedFile

MergedFile Rezime Globalnu ekonomiju karakteriše umjereno poboljšanje u globalnoj trgovini i investicijama, kao i povec ana politička neizvjesnost u mnogim djelovima svijeta. Uprkos geopolitičkoj nestabilnosti, svjetska

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Microsoft Word - Naslov.doc

Microsoft Word - Naslov.doc Anketa o potrošnji domaćinstava u 2006. godini Metodološka objašnjenja Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation II. Znanstveni forum: Kako potaknuti regionalni ekonomski rast i razvoj u RH? Osijek, 26.09.2016. I. Pozvano predavanje: Ekonomska (ne)razvijenost RH i regionalni izazovi I. Panel: Uloga makroekonomske

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 217 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom milica.adzic@mif.gov.me tel: +382 2 22

Више