PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE"

Транскрипт

1 PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U GODINI Novi Sad, februar godine

2 I KRETANJE ROBNE RAZMENE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM u godini Tokom godine vojvođanski privrednici su ostvarili ukupnu robnu razmenu sa inostranstvom u iznosu od 9.661,8 mil. dolara što je za 14,5% manje od razmene ostvarene u godini. Izvoz je otvaren u iznosu od 4.522,3 mil. dolara i manji je za 12,9% dok je uvoz realizovan u vrednosti od 5.139,5 mil. dolara i manji je za 15,9% u odnosu na prethodnu godinu. Iz razmene je ostvaren spoljnotrgovinski deficit u iznosu od 617,1 mil. dolara i manji je za 32,6% od zabeleženog deficita u godini. Istovremeno je, zabeleženo povećanje pokrivenosti uvoza izvozom sa 85,0% na 88,0 %. Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom je rezultat većeg smanjenja uvoza u odnosu na smanjenje uvoza. TABELA 1: Kretanje robne razmene AP Vojvodine sa inostranstvom % Indeks učešća u RS IZVOZ ,1 87,1 UVOZ ,1 84,1 UKUPNO ,8 85,5 SALDO ,1 67,4 % pokrivenosti 85,0 88,0 uvoza izvozom Izvor podataka: Informaciioni centar PKV i Saopštenje br. 24 ST 15 Republički zavod za statistiku Ukoliko poredimo podatke o ostvarenoj robnoj razmeni AP Vojvodine sa inostranstvom sa istim podacima Republike Srbije uočava se da i dalje AP Vojvodina čini oko 30% robne razmene sa inostranstvom R. Srbije. Naime, u godini ukupna robna razmena učestvuje sa 29,8 %, izvoz predstavlja 32,1 % a uvoz 28,1 %. 2

3 II STRUKTURA ROBNE RAZMENE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM - po namenama proizvoda U ostvarenom izvozu AP Vojvodine u godini, posmatrano po namenama proizvoda, dominantnu vrednost ima izvoz intermedijalnih proizvoda koji predstavlja 29,7% izvoza i manji je za 17,8% od ostvarenog u godini. Izvoz netrajnih proizvoda za široku potrošnju predstavlja 27,0% i manji je za 14,8% od ostvarenog u godini. Izvoz neklasifikovanih proizvoda po nameni EU učestvuje sa 14,2% uz smanjenje vrednosti od 9,9%. Izvoz proizvoda za energiju predstavlja 6,1% ukupnog izvoza i manji je za 39,8%. Izvoz kapitalnih proizvoda je zabeležio povećanje od 2,3% u odnosu na ostvaren u godini i u strukturi izvoza predstavlja 18,8% a izvoz trajnih proizvoda za široku potrpšnju je zabeležio povećanje od 8,5% uz učešće od samo 4,2%. Na uvoznoj strani, procentualno je najviše uvezeno intermedijalnih proizvoda i taj uvoz čini 30,3% ukupnog uvoza ali je zabeleženo smanjenje od 10,1%. Uvoz proizvoda za energiju čini 29,9% uvoza ali je zabeleženo najveće smanjenje vrednosti, od 31,2%. Uvoz kapitalnih proizvoda čini 15,5% uvoza (smanjenje od 8,1%) dok je uvoz netrajnih proizvoda za široku potrošnju smanjen za 16,2% i predstavlja 9,7% ukupnog uvoza. Uvoz trajnih proizvoda za široku potrošnju je najmanje smanjen (za 2,9%) i predstavla 1,4% ukupnog uvoza. Uvoz neklasifikovanih proizvoda po nameni EU je jedino zabeležio povećanje i to od 7,7% sa učešćem od 13,2% u ukupnom uvozu AP Vojvodine. Najveće učešće u strukturi izvoza po namenama proizvoda, i dalje je kod izvoza intermedijalnih proizvoda. Vrednosno, najveći pad izvoza, je zabeležen kod proizvoda za energiju (od 39,8%) a najmanji pad kod izvoza neklasifikovanih proizvoda po nameni EU (od 9,1%). Rast vrednosti izvoza je zabeleženo kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (od 8,5%), uz učešće 4,2% i kod kapitalnih proizvoda (od 2,3%) uz učešće od 18,8%. U strukturi uvoza po namenama proizvoda učešće skoro svih proizvoda, razvrstanih po namenama, je blago povećano uz pad vrednosti. Najveće povečanje učešća u strukturi uvoza je zabeleženo kod neklasifikovanih proizvoda na nameni EU (sa 10,3% na 13,2%). Smanjenje učešća je zabeleženo jedino kod uvoza energije (sa 36,4 % na 29,9%). Najveći pad vrednosti uvoza je zabeležen kod uvoza energenata (od 31,2%) a najmanji pad kod uvoza trajnih proizvoda za široku potrošnju (od 2,9%) ali je učešće tek 1,4%. Rast vrednosti uvoza je zabeležen jedino kod proizvoda neklasifikovanih po nameni EU, od 7,7%. TABELA 2: Kretanje robne razmene AP Vojvodine- po namenama proizvoda u mil. dolara I Z V O Z 2014./ I-XII % učešća / I-XII % učešća Index Energija 436,1 8,8 262,4 6,1 60,2 Intermedijalni proizvodi 1.550,7 31, ,2 29,7 82,2 Kapitalni proizvodi 788,1 15,8 806,3 18,8 102,3 Trajni proiz.za široku potrošnju 164 3,3 178,0 4,2 108,5 Netrajni proiz.za široku potrošnju 1.360,8 27, ,1 27,0 85,2 Neklasifikovano po nameni EU 675,8 13,6 609,1 14,2 90,1 UKUPNO: 4.975,5 100, ,1 100,0 86,2 U V O Z 2014./ I-XII % učešća / I-XII % učešća Index Energija 2221,0 36, ,7 29,9 68,8 Intermedijalni proizvodi 1.728,2 28, ,4 30,3 89,9 Kapitalni proizvodi 862,3 14,1 792,7 15,5 91,9 Trajni proiz.za široku potrošnju 72,2 1,2 70,1 1,4 97,1 Netrajni proiz.za široku potrošnju 592,3 9,7 496,4 9,7 83,8 Neklasifikovano po nameni EU 628,8 10,3 677,3 13,2 107,7 UKUPNO: 6.104,8 100, ,6 100,0 83,8 Izvor podataka: Saopštenje br. 24 ST 12, Republički zavod za statistiku 3

4 4

5 III STRUKTURA ROBNE RAZMENE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM - po proizvodima Godinama unazad u strukturi robne razmene AP Vojvodine sa inostranstvom uočava se znatno veći broj proizvoda koji se uvoze u odnosu na broj izvoznih proizvoda što je prisutno i u godini. Naime, u izvozu je zastupljeno proizvoda, dok je na uvoznoj strani zastupljeno proizvoda. U odnosu na prethodnu godinu zabeležen je manji ukupan broj proizvoda na izvoznoj strani dok je na uvoznoj strani zabeležen povećan broj. Smanjen je broj proizvoda koji imaju vrednost iznad 10 mil. dolara: u izvozu sa 96 na 84 proizvoda a kod uvoza sa 63 na 60 proizvoda, što ukazuje na veliku usitnjenost našeg izvoza i uvoza. U tabeli koja sledi dat je pregled dvadeset najznačajnijih izvoznih i uvoznih proizvoda. TABELA 3: Struktura robne razmene APV sa inostranstvom-po proizvodima IZVOZ % Vrednost učešća UVOZ Vrednost % učešća Kukuruz, ostalo ,3 Nafta,sirova, ostalo ,7 Ostali lekovi,za maloprodaju ,6 Gas prirodni u gas. Stanju ,5 Setovi provodnika za paljenje ,4 Automobili, dizel, polovni ,1 Šećer beli ,3 Setovi provodnika za paljenje ,0 Ost.del. i prib. za motor. vozila ,9 Ulja za podmazivanj ,0 Pšenica i napolica, ostalo ,8 Gasna ulja teška ,8 Delovi za klipne motore ,8 Soja u zrnu, lomljena, drobljena ,7 Polietilen, veće spec. gustine ,7 Đubriva koja sadrže N, P i K ,7 Ulje od suncokreta, jestivo ,7 Ost. Proizv. od plastičnih masa ,7 Gvožđe,nelegirani čelik ,6 Del.za maš. iz tr. br i ,6 Cirkulac. pumpe za grejne sist ,5 Delovi izolacioni od plast. Mase ,6 Gasna ulja teška ,4 Urea ,6 Butumen od nafte ,4 Delovi pumpi, ostali ,6 Motorni benzin ,3 Banane,ostale, sveže ,5 Delovi obuće, od kože ,1 Ulja teška, za podmazivanje ,5 Oprema za dijalizu ,1 Šleperi za poluprikolice, novi ,5 Creva veštačka od očvrs.belan ,1 Kafa, sa kofeinom, nepržena ,5 Del.za sedišta od ost.materijala ,0 Amonijum nitrat ostalo ,5 Propen (propilen) ,0 Otpaci,ostaci od gvožđa,čelika ,5 Pokrivači podova i tapete ,0 Imitacije dragog/poludr.kamenja ,4 *Izvor podataka: Informacioni centar PKV 5

6 IV REGIONALNA STRUKTURA ROBNE RAZMENE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM 1. Po najznačajnijim grupacijama zemalja U godini vojvođanski privrednici su ostvarili najznačajniji izvoz u zemlje Evropske Unije (65,1%), izvoz u zemlje CEFTA regiona predstavlja 21,7%, dok izvoz u Ostale zemlje predstavlja 13,2% ukupnog izvoza. Najveći deo uvoza ostvaren je iz zemalja EU i predstavlja 52,1%, uvoz iz Ostalih zemalja čini 44,5%, zbog uvoza iz Ruske Federacije koji sam čini 26,4% ukupnog vojvođanskog uvoza. Uvoz iz zemalja CEFTA regiona čini svega 3,4% ukupnog uvoza. U poređenju sa prethodnom godinom evidentno je povećanje učešća i izvoza i uvoza u razmeni sa zemljama EU. U razmeni sa zemljama CEFTA regiona evidentno je smanjenje učešća i izvoza i uvoza, kao i u razmeni sa Ostalim zemljama (smanjenje učešća i izvoza i uvoza). Suficit je zabeležen u razmeni sa zemljama EU i sa zemljama CEFTA regiona i bitno utiče na visinu ukupnog deficita AP Vojvodine dok je vrednost deficita zabeležen u razmeni sa Ostalim zemljama više nego duplo veći od vrednosti ukupnog vojvođanskog deficita (zbog uvoza nafte i gasa). TABELA 4: Kretanje robne razmene sa inostranstvom AP Vojvodine- po najznačajnijim grupacijama zemalja Ostale zemlje EU % CEFTA % % učešća učešće region učešća IZVOZ , , ,2 UVOZ , , ,5 UKUPNO , , ,8 SALDO , ,0 % pokrivenosti uvoza izvozom 110,0 559,1 26,0 6

7 2. Po najznačajnijim zemaljama U godini vojvođanski privrednici su ostvarili robnu razmenu sa preko 150 zemalja sveta pri čemu je izvoz realizovan u 127 zemalja dok je uvezeno robe iz 152 zemlje sveta. Robna razmena u vrednosti preko 150 mil.$ AP Vojvodina je ostvarila sa 25 zemalja. Najveći obim razmene od preko milijarde dolara ostvaren je u razmeni sa Ruskom Federacijom (1,6 mlrd.$) i sa Nemačkom (1,0 mlrd.$). Robna razmena od preko 500 miliona dolara ostvarena je sa tri zemlje i to sa: Italijom (888,7 mil.$); Rumunijom ( 620,7 mil.$) i sa BiH (578,2 mil.$). Preko 200 miliona dolara ostvareno je u razmeni sa: Mađarskom (460,0 mil.$), Hrvatskom (370,5 mil.$), Austrijom (310,7 mil.$), Francuskom (287,9 mil.$), Kinom (285,4 mil.$), Slovenijom (268,6 mil.$) i sa Bugarskom (201,8mil.$) dok je sa: R. Makedonijom, Crnom Gorom, Turskom, Češkom Republikom i Poljskom ostvarena razmena u vrednosti preko 150 mil. dolara. Od prvih petnaest zemalja, po veličini robne razmene, AP Vojvodina je ostvarila spoljnotrgovinski suficit u razmeni sa Nemačkom, Rumunijom, BiH, Hrvatskom, Slovenijom, Bugarskom, R. Makedonijom i Crnom Gorom. TABELA 5: Robna razmena APV sa inostranstvom - po najznačajnijim zemaljama IZVOZ UVOZ UKUPNO % učešća Ruska federacija ,0 Nemačka ,6 Italija ,2 Rumunija ,4 Bosna i Hercegovina ,0 Mađarska ,8 Hrvatska ,8 Austrija ,2 Francuska ,0 Kina ,0 Slovenija ,8 Bugarska ,1 Republika Makedonija ,9 Crna Gora ,8 Turska ,7 *Izvor podataka: Informacioni centar PKV 7

8 Najznačajniji izvoz je realizovan u: Nemačku (523,4 mil.$), Rumuniju ( 482,8 mil.$), BiH (480,6 mil.$), Italiju (412,8 mil.$), Rusku Federaciju (287,3 mil.$), Mađarsku (218,9 mil.$), Hrvatsku (188,1 mil.$), Bugarsku (161,3 mil.$), Crnu Goru (160,6 mil.$) i u R. Makedoniju (150,1 mil. $) dok je u ostale zemlje izvoz ostvaren u iznosu manjem od 150 mil.$. Na uvoznoj strani Ruska Federacija je na standardnom prvom mestu sa ostvarenim uvozom od preko 1,3 mlrd $ i čini 26,4% ukupnog uvoza (zbog uvoza nafte i gasa). Iz još sedam zemalja vrednost ostvarenog uvoza je preko 150 mil.$ i to iz: Nemačke (500,7 mil.$), Italije (475,9 mil.$), Kine (278,2 mil.$), Mađarske (241,2 mil.$), Hrvatske (182,5 mil.$), Austrije (176,3 mil.$) i Francuske (157,5 mil.$). U godini zabeleženo je neznatno smanjenje broja zemalja u koje se ostvaruje izvoz u vrednosti preko 150 mil.$ ( u godini 11 zemalja a u godini 10 zemalja), iz kojih se uvozi (2014. godine bilo 9 zemalja a sada 8 ) kao i broja zemalja sa kojima se ostvaruje ukupna robna razmena u iznosu preko 150 mil. $ ( u godini 18 zemalja a u 2015.godini 16 zemalja). TABELA 6: Izvoz i uvoz AP Vojvodine po najznačajnijim zemljama IZVOZ Vrednost % učešća UVOZ Vrednost % učešća Nemačka ,6 Ruska federacija ,4 Rumunija ,7 Nemačka ,7 Bosna i Hercegovina ,6 Italija ,3 Italija ,1 Kina ,4 Ruska federacija ,4 Mađarska ,7 Mađarska ,8 Hrvatska ,6 Hrvatska ,2 Austrija ,4 Bugarska ,6 Francuska ,1 Crna Gora ,6 Rumunija ,7 Republika Makedonija ,3 Slovenija ,5 *Izvor podataka: Informacioni centar PKV 8

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG 710-10 Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu I-XII 2015. godine Novi Sad,

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2011.године Спољнотрговинска размена са суседним земљама од

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2012. године 1.2. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2013. године 1.3. Спољнотрговинска

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31. СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр. 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2010.године 2 1.2. Спољнотрговинска размена са суседним

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Aktuelna privredna kretanja u Vojvo

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Aktuelna privredna kretanja u Vojvo PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini za period I-XII 2016. godine Novi Sad, februar,

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG 710-10 Aktuelna privredna kretanja u regionu AP Vojvodine u periodu I-XII 2013. godine

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

U 2009

U 2009 PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Udruženje poljoprivrede,prehrambene industrije i vodoprivrede QG-731-01 INFORMACIJA O SPOLJNOTRGOVINSKOJ RAZMENI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U AP VOJVODINI ZA PERIOD

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ Sadržaj Carinski instruktor 19 maj 2012. CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI "Sl. glasnik

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Univerzitet u Travniku Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Makroekonomske performanse privrede reprezentiraju četiri osnovna pokazatelja: stopa privrednog rasta, stopa inflacije,

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KОРПОРАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2018. ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ВЕРТИКАЛНО ИНТЕГРИСАНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ Структура акционарског капитала Око 3 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА уложено је у развој НИС-а од 2009.

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) је индикатор који представља однос укупне годишње количине обновљивих и захваћених

Више

2007_Letopis_31.pdf

2007_Letopis_31.pdf Letopis naučnih radova Godina 31 (2007), broj 1, strana 122 130 UDK: 339.56.055:635.1/.8 (497.11) Originalni naučni rad Original scientific paper BILANS SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE POVRĆA REPUBLIKE SRBIJE

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања 2 Земље које учествују у програму деле се на програмске и партнерске. Програмске земље

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj Ekonomske osnove države i prava - VI Doc. dr Amina Nikolajev Efekti privređivanja Pokazatelji ekonomskog razvoja Determinante ekonomskog razvoja Značaj Potreba sinhronizacije procesa društvene reprodukcije

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode] Стање безбедности саобраћаја у Србији за период 21 211, са краћим освртом на 1 месеци 212. године мр Стојадин ЈОВАНОВИЋ Директор АБС др Јовица ВАСИЉЕВИЋ Помоћник директора АБС мр Драгослав Кукић Главни

Више

Microsoft Word - Informacija.doc

Microsoft Word - Informacija.doc PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Udruženje poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Grupacija registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava QG 731-01 STANJE U PROIZVODNJI I TRŽIŠTU JESENJIH

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ Београд, јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ Београд, јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ Београд, јануар 2019. Посматрајући 2018. годину, укупна спољнотрговинска размена је износила 518 млн ЕУР,

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOS

Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOS Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE KOJA SE KREĆE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КАНАДЕ Београд, јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КАНАДЕ Београд, јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КАНАДЕ Београд, јануар 2019. ПРИВРЕДНА САРАДЊА СРБИЈЕ И КАНАДЕ Република Србија и Канада имају добре економске односе, а најразвијенији су у секторима као што

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - 05 I_Grgic i sur_Hrvatska vanjskotrgovinska razmjena

Microsoft Word - 05 I_Grgic i sur_Hrvatska vanjskotrgovinska razmjena HRVATSKA VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA CROATIAN FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS I. Grgić, Magdalena Zrakić, Gordana Županac SAŽETAK U radu se analizira

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ ТРАНЗИТ Укупан број Јединствених царинских исправа од

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ ТРАНЗИТ Укупан број Јединствених царинских исправа од С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. ТРАНЗИТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2016.године Укупан број електронски поднетих

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Zlatibor 2016

Zlatibor 2016 50. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije Kvalitet semena NS hibrida suncokreta dr Jelena Ovuka Istorijat Period od 1961. godine do 1978. godine Gajile se ruske sorte (ВНИИМК 8931, Передовик,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica,

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica, prekogranične saradnje 2007-2013 Podgorica, 25.12. 2007 Vlada Republike Crne Gore Sekretarijat za evropske integracije, Ratka Sekulović, pomoćnik sekretara 1 i 1. Instrument za predpristupnu pomoć 2. prekogranične

Више

Slide 1

Slide 1 Karakteristike razvoja međunarodnog turizma u svetu (III deo) Igor Kovačević, docent predmet: Ekonomika turizma Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Email: igor@ekof.bg.ac.rs 1 Karakteristike razvoja

Више

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE - Predlog -

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE - Predlog - Crna Gora Ministarstvo ekonomije ENERGETSKA EFIKASNOST U TRANSPORTU Autor: Aleksa Ćulafić Dani energetske efikasnosti - Tivat, 5. mart 2019. godine Institucionalni okvir; Sadržaj: Razvoj održivog korišćenja

Више

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je 11 2. Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je najveći od početka godine. I pored toga što je rast BDP-a u Q3 osetno ubrzao u odnosu na prethodne

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

SLOBODNE ZONE

SLOBODNE ZONE Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije Uprava za slobodne zone SLOBODNE ZONE SRBIJE mesto za vaše investicije Povoljan geografski položaj Srbija se nalazi na Balkanskom poluostrvu i predstavlja

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

18_cigre_Harmonizacija_Zlatibor_07Jun2017 [Read-Only] [Compatibility Mode]

18_cigre_Harmonizacija_Zlatibor_07Jun2017 [Read-Only] [Compatibility Mode] Студијски комитет Ц-5: Тржиште електричне енергије и регулација Ц5-18 УЛОГА РЕГУЛАТОРА У ХАРМОНИЗАЦИЈИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕНОСНОГ КАПАЦИТЕТА У РЕГИОНУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ Robert

Више

NoviDroOSdzbor2011.pdf

NoviDroOSdzbor2011.pdf DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA UNUTAR SPORAZUMA CEFTA-2006, SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS WITHIN THE CEFTA- 2006, CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. sc. Ferhat

Више