PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2."

Транскрипт

1 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 3. Industrijska proizvodnja na području Tuzlanskog kantona 4. Spoljnotrgovinska razmjena Tuzlanskog kantona 5. Zaposlenost i nezaposlenost u Tuzanskom kantonu 6. Kretanje neto i bruto plaća u Tuzlanskom kantonu 1. Agencija za statistiku BiH 2. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 3. Vanjskotrgovinska komora BiH 4. Federalni zavod za statistiku 5. Federalni zavod za zapošljavanje IIZVORII PODATAKA

2 1. PRIVREDNA KRETANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 1 Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u julu 2012.godine je veća za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na juli godine manja za 5,4%. Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za period I-VIII godine je KM, što je u odnosu na isti period 2011.godine smanjenje od 1,75%. Izvoz KM što je smanjenje od 4.23% Uvoz KM što je smanjenje za 0.31% u odnosu na isti period 2011.godine. Vanjskotrgovinski deficit za ovaj period iznosi KM, što je u odnosu na isti period prošle godine rast deficita za 4,91%. Pokrivenost uvoza izvozom u Bosni i Hercegovini je 54,61%, što je lošije za 3,97% u odnosu na isti period prošle godine kada je pokrivenost bila 56,9%. Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Bosne i Hercegovine su Hrvatska, Njemačka i Srbija. Država Izvoz (000 KM) Uvoz (000 KM) Obim (000 KM) Hrvatska Njemačka Srbija Italija Slovenija Austrija Švicarska Mađarska Turska Poljska Holandija Ruska Federacija ostale zemlje UKUPNO Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

3 Broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini na kraju mjeseca jula je osoba, od čega je žena. U odnosu na juni, broj zaposlenih se smanjio za 0,2%. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za juli godine iznosila je 827 KM. Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji ( ) i trgovini ( ). Na dan godine, registrovano je nezaposlena osoba što je više za 0,66% u odnosu na prethodni mjesec. Struktura nezaposlenih: NKV 29,37% PKV 2,05% KV 34,64% VKV 0,69% SSS 25,15% NSS 0,34% VSS 6,61% VŠS 1,45%

4 2. PRIVREDNA KRETANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Industrijska proizvodnja na nivou Federacije BiH u periodu januar- juli 2012.godine bilježi pad od 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Prema glavnim industrijskim grupacijama, pad je zabilježen u proizvodnji energije (-13%), kapitalnih proizvoda (- 12,3%), netrajni proizvodi za široku potrošnju (-3,6%) i kod intermedijarnih proizvoda osim energije (- 1,8%), a rast je ostvaren u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju i to u iznosu od 14,9%. Obim vanjskotrgovinske razmjene za prvih osam mjeseci 2012.godine je KM. Registrovan je pad izvoza od 3,92% i pad uvoza od 1,57%. Izvoz: KM Uvoz: KM Vanjskotrgovinski deficit je KM i veći je u odnosu na isti period prošle godine za 1,67%. Pokrivenost uvoza izvozom u Federaciji BiH je 56,6% što je za 2,39% lošije nego prethodne godine. Indeks potrošačkih cijena za prvih sedam mjeseci je za 2,39% veći u odnosu na isti period 2011.godine. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, dana godine je bilo ukupno zaposleno osobe, od čega (61,47%) u privredi i (38,53%) u neprivredi. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine manji je za 0.62%, a u odnosu na prethodni mjesec za 0,25%. Na kraju augusta 2012.godine na nivou Federacije BiH registrovano je nezaposlenih osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 3.472, odnosno 0,92%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih je 51,75%. Od ukupnog broja nezaposlenih, (66,21%) je stručnih osoba, dok je (33,46%) nestručnih osoba ili njih 45.18% zaposlenje traži prvi put. KANTON ZAPOSLENI (VII 2012) NEZAPOSLENI (VII 2012) NEZAPOSLENI (VIII 2012) Unsko-sanski Posavski Tuzlanski Zeničko-dobojski Bosansko-podrinjski Srednjobosanski Hercegovačko neretvanski Zapadno-hercegovački Kanton Sarajevo Kanton Zaposleni u Ministarstvu odbrane UKUPNO

5 3. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA Privreda Tuzlanskog kantona je u prvih sedam mjeseci 2012.godine u odnosu na isti period ostvarila rast industrijske proizvodnje od 2,4%. Prema glavnim industrijskim granama, pad je zabilježen u proizvodnji energije ( - 22,2%), intermedijarni proizvodi osim energije (-2,3%), kapitalni proizvodi ( -19,1%) i netrajni proizvodi za široku potrošnju (-10%) dok je rast proizvodnje zabilježen jedino kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (90,6%). I-VII 2012/I-VII 2011 PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA KD-a (Indeks) Vađenje uglja i lignita 95,8 Vađenje ostalih ruda i kamena 101,8 Prehrambeni proizvodi i pića 98,9 Proizvodnja tekstila 104,0 Odjevni predmeti, dorada i bojenje krzna 82,3 Prerada drveta osim namještaja 82,1 Proizvodnja koksa i derivata nafte 50,4 Hemikalije i hemijski proizvodi 105,0 Proizvodi od gume i plastičnih masa 113,6 Proizvodnja baznih metala 144,1 Metalni proizvodi osim mašina 86,9 Električne mašine i aparati 87,0 Namještaj i ostala prer.industrija 197,9 Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom, plinom, parom i toplom vodom 79,9

6 U šesnaest privrednih grana je došlo do pada proizvodnje u odnosu na isti period prošle godine, dok je rast ostvaren u osam privrednih grana i to kod vadjenja ostalih ruda i kamena, proizvodnji tekstila, proizvodnji celuloze i papira, proizvodnje hemikalija, proizvoda od gume, baznih metala, proizvodnja ostalih prevoznih sredstava i namještaja i ostale prerađivačke industrije. 4. SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA TUZLANSKOG KANTONA U prvih osam mjeseci godine iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od KM što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 15,32%. U isto vrijeme je došlo i do pada uvoza od 14,65% te je uvezeno roba u vrijednosti od KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 79,77%, a u istom periodu prošle godine je bila 80,43%. Vanjskotrgovinski deficit je KM. Rast izvoza je ostvaren kod izvoza hrane i pića, industrijskih materijala, kapitalnih proizvoda i proizvoda za široku potrošnju, dok je do pada došlo kod izvoza goriva i maziva i transportnih sredstava i njihovih dijelova.

7 Rast uvoza u odnosu na isti period prošle godine u Tuzlanski kanton je zabilježen kod uvoza proizvoda za široku potrošnju i industrijskih materijala dok je kod uvoza hrane i pića, goriva i maziva, kapitalnih sredstava i transportnih sredstava i dijelova došlo do pada uvoza. Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.

8 5. ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST U TUZLANSKOM KANTONU Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u julu 2012.godine u Tuzlanskom kantonu je bilo zaposleno ukupno osoba. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih je smanjen za 0,5%, dok je u odnosu na prosjek 2011.godine manji za 2,7%. Prerađivačka industrija i trgovina zapošljavaju najviše osoba. Nezaposlenost (VII 2012) UKUPNO Banovići Čelić Doboj-Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u augustu 2012.godine je registrovano nezaposlene osobe ili 1,44% više u odnosu na juli Prema stručnoj spremi, najviše je KV i NKV radnika, a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom. VSS Broj VŠS Broj SSS Broj KV/ VKV Broj Ekonomist 690 Nast.raz.nast 341 Gimnazija 3610 Prodavač 6142 Pravnik 588 Ekonomista 91 Mašin.teh 2937 Automehan 2420 Pedagog 343 Nast.tehn.kult 62 Ekon.tehn Bravar 2281 Prof.bosanskog 289 Pravnik 49 Ekon.služ Vozač ter.voz Prof.fiz.i zdr.kult. 235 Ekon.služ. 42 Hem.tehn 1191 Kuhar 1391 ZAPOSLENOST NEZAPOSLENOST I II III IV V VI VII VIII

9

10 ZAPOSLENI NEZAPOSLENI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII KRETANJE NETO I BRUTO PLAĆA U TUZLANSKOM KANTONU Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu iznosi 727,87 2 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2011.godine, došlo je do pada neto plaća za 0,8% i bruto plaća za 0,7%. 2 Posljednji dostupni podaci su za juni 2012.godine

11 Općina Neto plata Bruto plata Banovići 806, ,03 Čelić 672, ,80 Doboj-Istok 526,58 788,54 Gračanica 526,37 771,24 Gradačac 579,18 860,47 Kalesija 629,73 944,37 Kladanj 642,15 958,07 Lukavac 760, ,31 Sapna 766, ,27 Srebrenik 624,46 940,04 Teočak 701, ,45 Tuzla 828, ,26 Živinice 706, ,57 Tuzlanski kanton 727, ,02 Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe el.energijom, plinom i vodom, dok su najniže prosječne neto plate u trgovini. Tuzlanski kanton Djelatnost Neto plaća Bruto plaća A Poljoprivrda, lov i šumarstvo 656,45 975,30 B Ribarstvo - - C Vađenje ruda i kamena 866, ,85 D Prerađivačka industrija 524,16 770,69 E Proizvodnja i snabdijevanje el.en., plinom i vodom 1.254, ,89 F Građevinarstvo 463,34 684,71 G Trgovina na veliko i malo 507,20 757,95 H Ugostitetljstvo 516,57 773,92 I Prevoz, skladištenje i komunikacije 705, ,73 J Finansijsko posredovanje 1.083, ,71 K Poslovanje nekretninama 633,71 956,26 L Državna uprava i odbrana 1.041, ,63 M Obrazovanje 791, ,55 N Zdravstvena i socijalni rad 958, ,09 O Ostale javne komun., društv. I vlastite usluž.djelat. 701, ,06 P Djelatnosti domaćinstava - - Neraspoređeno - - STRUČNA SLUŽBA KOMORE

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1.

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1. USK UNSKO-SANSKI KANTON U MJESECU MAJ 218. GODINE Od ukupnog broja iz stavke 4: -ratni vojni invalidi 8. Svega 3979 1765 355 7977 64 116 11248 1324 1623 Žene 254 1232 227 558 63 16 4786 361 8797 Svega

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr 12. Industrija 12.1. Indeksi fizièkog obujma ukupne industrijske proizvodnje 1) 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,6 132,6 125,2... 94,2

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:13.6.2018. u 13:10 OBAVJEŠTENJE

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Analiza slučajeva 2006

Analiza slučajeva 2006 GODIŠNJA ANKETA KORISNIKA RAK DOZVOLA ZA PRUŽANJE INTERNET USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU Sadržaj: 1. UVOD... 3 2. STANJE NA ISP TRŽIŠTU U 2018. GODINI... 5 2.1. i struktura Internet... 5

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Employment service of Tuzla Canton

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sigurnost u poslovanju Zakonito poslovno okruženje Transparentnost i pouzdanost POSLUJMO FER! POSLUJMO PO ZAKONU! https://www.fia.ba Teme 01 Agregatne vrijednosti finansijskih tokova u Federaciji BiH privrednih

Више

Maj, godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016.

Maj, godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. Maj, 2017. godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. SADRŽAJ: UVOD 3 METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI 3 KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA 6 SPISAK OPĆINA PO ABECEDNOM

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

juni.indd

juni.indd Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" S a r a j e v o Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Employment service of Tuzla Canton

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Employment service of Tuzla Canton

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON VLADA INICIJALNI PRIJEDLOG SASTAVA PARTNERSKE GRUPE ZA RAZVOJ TUZLANSKOG KANTONA V

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON VLADA INICIJALNI PRIJEDLOG SASTAVA PARTNERSKE GRUPE ZA RAZVOJ TUZLANSKOG KANTONA V INICIJALNI PRIJEDLOG SASTAVA PARTNERSKE GRUPE ZA RAZVOJ TUZLANSKOG KANTONA Vlada nskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07 GODINA XVI Brčko, 30.04..Brčko, 31.10.2016. BROJ : 4 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA B i H Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 1 PREDGOVOR Agencija za statistiku BiH

Више

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31. СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр. 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2010.године 2 1.2. Спољнотрговинска размена са суседним

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON VLADA Broj: 02/ /16 Tuzla, godine Na osnovu clana 5. i 29. Za

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON VLADA Broj: 02/ /16 Tuzla, godine Na osnovu clana 5. i 29. Za BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON VLADA Broj: 02/1-14-15292/16 Tuzla, 14.06.2016. godine Na osnovu clana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Sluzbene novine Tuzlanskog

Више

Bilten FZZZ

Bilten FZZZ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E

Више

Bilten FZZZ

Bilten FZZZ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E

Више

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za godinu mart/oz ujak 2019 I

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za godinu mart/oz ujak 2019 I Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2018. godinu mart/oz ujak 2019 I S A D R Ž A J: S A D R Ž A J:... II POPIS SLIKA... III POPIS TABELA... IV 1. Uvod... 1 1.1. Projekt "Izgradnja

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2011.године Спољнотрговинска размена са суседним земљама од

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

Bilten FZZZ

Bilten FZZZ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAĈAC H.K.Gradašĉevića 54, Gradaĉac, telefon , fax. 03

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAĈAC H.K.Gradašĉevića 54, Gradaĉac, telefon , fax. 03 I Z V J E Š T A J O STANJU ZAPOSLENOSTI ODNOSNO NEZAPOSLENOSTI I STVARNIM POTREBAMA KADROVA U PRIVREDI OPĆINE GRADAĈAC I N F O R M A C I J A O STANJU ZAPOSLENOSTI ODNOSNO NEZAPOSLENOSTI I STVARNIM POTREBAMA

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA T U Z L A Plan potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za

Више

ZAVIČAJ prof.dr.sc. Zijad PAŠIĆ Uloga i značaj lokalnih razvojnih agencija, sa posebnim osvrtom na mogućnost njihovog organizovanja u Tuzlanskom kanto

ZAVIČAJ prof.dr.sc. Zijad PAŠIĆ Uloga i značaj lokalnih razvojnih agencija, sa posebnim osvrtom na mogućnost njihovog organizovanja u Tuzlanskom kanto prof.dr.sc. Zijad PAŠIĆ Uloga i značaj lokalnih razvojnih agencija, sa posebnim osvrtom na mogućnost njihovog organizovanja u Tuzlanskom kantonu prof.dr.sc. Zijad PAŠIĆ: Uloga i značaj lokalnih razvojnih

Више

Microsoft Word - HR Survey 2006.doc

Microsoft Word - HR Survey 2006.doc HR Survey 2006 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2006. godinu Osijek, svibanj 2007. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na popularni

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

P R I J E D L O G

P R I J E D L O G Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

ADSFBiH

ADSFBiH BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Agencija za državnu službu BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Civil Service Agency БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2012. године 1.2. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2013. године 1.3. Спољнотрговинска

Више

Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno privtni društveni Sarajevo

Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno privtni društveni Sarajevo Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno 1074550 privtni 799698 društveni 274852 Sarajevo-Centar ukupno 22859 privtni 6803 društveni 16056 Sarajevo-Hadžići

Више

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014)

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014) REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U RUJNU. Zagreb, listopad. 1 1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM RUJNA. Krajem rujna. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom

Више

Finansira Evropska unija Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi EU4Business Implementacija IPA 2016 Podrška u sektoru konk

Finansira Evropska unija Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi EU4Business Implementacija IPA 2016 Podrška u sektoru konk Finansira Evropska unija Sektorska studija o inovativnim kapacitetima i potencijalima firmi EU4Business Implementacija IPA 2016 Podrška u sektoru konkurentnosti i inovativnosti Akcija Strategije lokalnog

Више

Dokument okvirnog budžeta Općine Sapna za period

Dokument okvirnog budžeta Općine Sapna za period Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Sapna Općinski načelnik Broj: 01-14-747/19 Sapna, 28. 06.2019. godine DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE SAPNA ZA PERIOD 2020. -

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB 2014 REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB 2014 REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM. Zagreb, prosinac. 1 3.723 2.973 3.23 3.428 6.469 8.661 9.638 7.65 7.523 6.56 6.489 5.956 6.84 5.478 6.49 5.88 6.865 6.29

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Dokument okvirnog budžeta općine Tuzla

Dokument okvirnog budžeta općine Tuzla DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 2014. 2016.GODINA Tuzla, oktobar 2013. godine 2 Na osnovu člana 14. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Sl.novine Federacije BiH, br.19/06,

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10 FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr

Више

Invest in Maglaj Invest in Opportunities

Invest in Maglaj Invest in Opportunities Invest in Maglaj Invest in Opportunities Poštovani, Kao načelnik Općine Maglaj poželio bih Vam dobrodošlicu u naš mali vodič, koji je napravljen da Vas informiše, da bi Vam dao sažetak svih pogodnosti

Више

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za godinu ( Službe

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za godinu ( Službe Na osnovu člana 17. Zakona o javnim ma ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 3/19), direktor Kantonalne

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

Migracije stanovnistva 2014 (1).pdf

Migracije stanovnistva 2014 (1).pdf Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ISSN 1512-5106 Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H MIGRACIJE STANOVNIŠTVA

Више

GODINA 20 TUZLA, SUBOTA, 18. MAJ GODINE IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU BROJ Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ke b) i c) Ustava Tuzlanskog kanton

GODINA 20 TUZLA, SUBOTA, 18. MAJ GODINE IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU BROJ Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ke b) i c) Ustava Tuzlanskog kanton GODINA 20 TUZLA, SUBOTA, 18. MAJ 2013. GODINE IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU BROJ - 6 295 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ke b) i c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona",

Више

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA (Final).ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA (Final).ppt [Compatibility Mode] Opština Gradiška Opštinska uprava opštine Gradiška Položaj opštine Gradiška granica sa EU direktan izlaz na rijeku Savu "savski koridor" po površini sedma opština u Republici Srpskoj ( 762 km² ) Površina

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

(Microsoft Word - SMJERNICE NA\310ELNIK)

(Microsoft Word - SMJERNICE NA\310ELNIK) BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Općina Maglaj BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina ZENICA-DOBOJ CANTON The Municipality of Maglaj SMJERNICE

Више

Microsoft Word - Javni oglas doc

Microsoft Word - Javni oglas doc Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pozicije 23040001 «Podrška povratku

Више

Program sufinansiranja zaposljavanja 2019,

Program sufinansiranja zaposljavanja 2019, BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE SARAJEVO PROGRAM SUFINANSIRANJA

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi Pursuant to Article 2.9, paragraph (1), point 2 of the Election Law of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH, no. 2/01, /02, 9/02, 20/02, 2/02, 4/04, 20/04, 2/0, 2/0, 6/0, /0, 11/06, 24/06, 2/0,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI GOSPODARSKO VIJEĆE 27. lipnja 2016. Gospodarska kretanja DNŽ 2014.

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Institute for Statistics of FBiH ISSN OSNOVNO OBRAZOVANJE P

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Institute for Statistics of FBiH ISSN OSNOVNO OBRAZOVANJE P Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Institute for Statistics of FBiH ISSN 1512-5106 OSNOVNO OBRAZOVANJE PRIMARY EDUCATION 2018 STATISTIČKI BILTEN STATISTICAL

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине ISSN 1986-8553 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине Сaрajeвo, 2017. ISSN 1986-8553 Издaje : Oдгoвaрa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe

Више