Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mr

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mr"

Транскрипт

1

2 Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mrsić Lana Desnica Irena Drmić Hofman Klara Dubravčić Antica Duletić-Načinović Ivana Franić Šimić Petar Gaćina Magdalena Grce Renata Gutt-Nuk Impresum Bilten Krohema Glasilo Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem Volumen 11., Broj 1., Svibanj ISSN (tiskana inačica) ISSN (mrežna inačica, on-line) Nakladnik: Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti KroHem Za nakladnika: Igor Aurer Glavni urednik: Dražen Pulanić Tajnica Uredništva: Lana Desnica Uredništvo: Srđana Čulić, Ivan Host, Inga Mandac Rogulj, Vlatka Periša, Mario Piršić Tajnica KroHem-a: Dijana Perčin Autori tekstova: Velka Gverić-Krečak Hrvoje Holik Branimir Jakšić Ozren Jakšić Ika Kardum-Skelin Paula Kilić Ivan Krečak Inga Mandac Rogulj Martina Marjanović Mirta Mikulić Karla Mišura Jakobac Zdravko Mitrović Alen Ostojić Slobodanka Ostojić Kolonić Steven Živko Pavletić Vlatko Pejša Zinaida Perić Vlatka Periša Dražen Pulanić Ena Ranković Ivo Radman Mirela Raos Pavle Rončević Antonela Samardžić Ranka Serventi-Seiwerth Jasminka Sinčić-Petričević Zoran Šiftar Anita Škrtić Željka Tkalčić Švabek Matea Vinković Marijo Vodanović Radovan Vrhovac Renata Zadro Uputa suradnicima: Materijali se šalju na adresu uredništva Bilten Krohema, Buzinski prilaz 10, Zagreb, u elektronskom i tiskanom obliku, te obvezno i na adresu E-pošte urednika Objavljeni tekstovi predstavljaju stav autora i Uredništvo se ne mora slagati s iznešenim mišljenjima. Svi dosadašnji brojevi Biltena Krohema u potpunosti su dostupni su na web stranicama KroHem-a: Opis slike na naslovnici: Dokazivanje duplikacije u genu za FLT3 i izračun omjera mutiranog i divljeg tipa FLT3 fragmentarnom analizom, ustupljeno i priređene ljubaznošću prof. dr. sc. Renate Zadro, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb.

3 Sadržaj Igor Aurer: Uvodnik... 2 Igor Aurer: Novosti u Konsenzusu o dijagnostici i liječenju limfoma... 3 Vlatko Pejša, Branimir Jakšić, Slobodanka Ostojić Kolonić, Sandra Bašić Kinda, Božena Coha, Velka Gverić-Krečak, Ozren Jakšić, Jasminka Sinčić-Petričević, Petar Gaćina, Ika Kardum-Skelin, Martina Bogeljić Patekar, Antica Duletić-Načinović, Igor Aurer: Smjernice za liječenje kronične limfocitne leukemije veljača Mirta Mikulić, Ranka Serventi-Seiwerth: Protokol CLAG za liječenje odraslih bolesnika s refraktornom i relapsnom akutnom mijeloičnom leukemijom R/R AML prijedlog KroHem-ove Radne skupine za akutne leukemije... 8 Inga Mandac Rogulj, Karla Mišura Jakobac: Omjer neutrofila i limfocita te broj trombocita kao prognostički čimbenik u mijelodisplastičnom sindromu Alen Ostojić, Pavle Rončević, Ivo Radman: Primjena eritropoetina u liječenju bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom kratki osvrt i iskustvo KBC-a Zagreb Dubravka Čaržavec: Tromboza splanhničnih vena u mijeloproliferativnim neoplazmama Željka Tkalčić Švabek, Ivana Franić Šimić: Varijantne translokacije Philadelphia kromosoma Sanja Davidović-Mrsić, Anita Škrtić: Zaključci Radne skupine za citogenetiku, KroHem, 6. travnja godine Klara Dubravčić, Zoran Šiftar: Zaključci Radne skupine za imunofenotipizaciju, KroHem, 6. travnja godine Irena Drmić Hofman, Renata Zadro: Zaključci Radne skupine za molekularnu dijagnostiku, KroHem, 6. travnja godine Marijo Vodanović, Inga Mandac Rogulj, Ivan Krečak, Hrvoje Holik, Renata Babok-Flegarić, Renata Gutt-Nuk, Martina Marjanović, Dražen Pulanić: Opservacijska studija KroHem-a o prvim pregledima anemija u hematološkim ambulantama Dražen Pulanić, Mirela Raos, Matea Vinković, Paula Kilić, Vlatka Periša, Zdravko Mitrović, Inga Mandac Rogulj, Hrvoje Holik, Velka Gverić-Krečak, Ivan Krečak, Viktor Blaslov, Ena Ranković, Antonela Samardžić, Ana Boban, Marijo Vodanović: Prospektivna opservacijska studija KroHem-a o autoimunosnim hemolitičkim anemijama Dražen Pulanić, Lana Desnica, Antonela Samardžić, Zinaida Perić, Magdalena Grce, Radovan Vrhovac, Steven Živko Pavletić: Najugledniji eksperti za GvHD i ostale komplikacije nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Zagrebu Vlatka Periša: Kalendar predstojećih hematoloških skupova

4 I. Aurer Uvodnik Uvodnik Drage kolegice i kolege, članice i članovi KroHem-a, uskoro ćemo se ponovno naći, ovaj put na našoj obali u Starigradu Paklenici podno Velebita! Uvjeren sam da će, usprkos lijepoj okolici, posjećenost prezentacija na sastanku biti odlična, da ćemo svi nešto novo naučiti i pokrenuti nove inicijative. Prošli sastanak u Tuhelju je ponovno bio vrlo uspješan. Glas o KroHem-ovim sastancima se daleko čuje što rezultira sve većim interesom za sudjelovanje kolega iz drugih zemalja koji nisu naši članovi, stoga je Upravni odbor donio odluke koje to omogućuju. Naravno, na radnim sastancima radnih skupina četvrtkom popodne i skupštini KroHem-a će i dalje sudjelovati samo članovi. Što se novih inicijativa i aktivnosti tiče, Radna skupina za benigne hematološke bolesti je pokrenula dva istraživanja o anemijama, o čemu će nas izvijestiti na plenarnom dijelu proljetnog sastanka. Početkom travnja je u Zagrebu održan radni sastanak o sofisticiranoj laboratorijskoj dijagnostici zloćudnih hematoloških bolesti. O tome možete više pročitati kasnije u ovom broju Biltena i čuti na plenarnom dijelu sastanka posvećenom aktivnostima Radne skupine za laboratorijsku dijagnostiku, no možda je još značajnije što ćemo na temelju tih zaključaka pokušati utjecati na tijela odgovorna za organizaciju hrvatskog zdravstva da se ova dijagnostika osuvremeni i učini dostupnom svim našim bolesnicima kojima je potrebna. Naposljetku, drago mi je da vas mogu obavijestiti da je sažetak Radne skupine za limfome o ishodima liječenja limfoma plaštenih stanica prihvaćen kao poster na ovogodišnjem kongresu EHA-e. Obzirom da je sadržaj do kongresa pod embargom, rezultate ćete moći pročitati u idućem broju Biltena. Zato ćete u ovom broju Biltena moći pročitati nove preporuke za liječenje kronične limfocitne leukemije i prijedloge promjena Konsenzusa o liječenju limfoma. Dobre vijesti stižu i iz Radne skupine za multipli mijelom. Izgleda da će se konačno, nakon dugog pregovaranja s HZZO-m i velikog truda naših članova, na Osnovnoj listi lijekova i listi Posebno skupih lijekova pojaviti dugo očekivani novi pripravci za liječenje multiplog mijeloma. Time će se i u ovoj bolesti naše mogućnosti liječenja skoro potpuno izjednačiti s onima u najrazvijenijim zemljama svijeta! Na kraju, molim Vas da u svojim kalendarima zapišete da će se jesenski sastanak KroHem-a održati od 7. do u Vinkovcima. U očekivanju skorog viđenja u Starigradu, puno Vas pozdravlja Vaš predsjednik KroHem-a Prof. dr. sc. Igor Aurer 2

5 I. Aurer Novosti u Konsenzusu o dijagnostici i liječenju limfoma Novosti u Konsenzusu o dijagnostici i liječenju limfoma Igor Aurer Zavod za hematologiju Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Novi podaci, ali i nove cijene lijekova dovele su do potrebe manjih promjena u preporukama o sustavnom liječenju u našem Konsenzusu o dijagnostici i liječenju limfoma. U Hrvatskoj je istekao patent lenalidomidu pa je cijena lijeka počela padati. Za očekivati je da će se taj trend nastaviti što će omogućiti njegovo šire korištenje. Prošle godine objavljeni rezultati pokazuju da se kombinacijom lenalidomida i rituksimaba u prvoj liniji liječenja indolentnih limfoma i limfoma plaštenih stanica te u relapsu indolentnih limfoma postižu rezultati slični onima koji se postižu kombinacijom rituksimaba i kemoterapije. Postoji razlika u vrsti, ali ne u težini ili učestalosti nuspojava. Na temelju toga, treba ovaj vid liječenja dodati u terapijske opcije za liječenje relapsno/refraktornih indolentnih nodalnih B-NHL i limfoma plaštenih stanica. Terapija se sastoji od uvodne terapije i održavanja, a postoje različite sheme doziranja. Najjednostavnija je ona po kojoj se rituksimab primjenjuje na uobičajen način, a lenalidomid se u uvodnoj terapiji daje u dozi od 20 mg dnevno tijekom 3 tjedna svaka 4 tjedna kroz 6 ciklusa te 10 mg dnevno u održavanju. Terapija održavanja u indolentnih limfoma traje 2 godine, a u limfomu plaštenih stanica se barem rituksimab treba nastaviti do pojave toksičnosti ili progresije bolesti. Dozu lenalidomida treba smanjiti u slučaju nuspojava ili bubrežnog zatajenja na isti način kako se to čini u liječenju multiplog mijeloma. Sljedeća promjena se tiče liječenja B-velikostaničnih limfoma. Kontrolirana randomizirana studija u bolesnika s novootkrivenim DLBCL-om st. II bez čimbenika rizika (aaipi=0) je pokazala da je dovoljno dati 4 ciklusa R-CHOP-a i još 4 doze rituksimaba. Retrospektivna analiza Goya studije je pokazala da 8 ciklusa R-CHOP-a ni u kojoj podskupini bolesnika ne postižu bolje rezultate od 6 ciklusa R-CHOP-a i 2 R-a. U skladu s tim treba promijeniti preporuke o liječenju B-velikostaničnih limfoma kako slijedi: B-VELIKOSTANIČNI LIMFOM (B-LCL) 1. linija, stadij II-IV aaipi=0, bez masivne bolesti: 4x R-CHOP + 4x R aaipi=1 ili 0 s masivnom bolešću: 6x R-CHOP + 2x R < 60 g. i aaipi>1: 6x R-CHOEP14 + 2x R ili 6x DA-R-EPOCH Alternativa: 6x R-CHOP21 + 2x R >60 g i aaipi >1: 6x DA-R-EPOCH Alternativa: 6x R-CHOP21 + 2x R Ova promjena će rezultirati smanjenim rizikom od srčanih bolesti u izliječenih bolesnika. Što se B-staničnih limfoma visokog stupnja malignosti s translokacijama MYC i BCL2 ili BCL6 gena (poznatijih kao double hit limfomi) tiče, retrospektivne studije su pokazale da se u bolesnika s lokaliziranom bolešću kraćom imunokemoterapijom nakon čega slijedi zračenje ne postižu dobri rezultati. Takav oblik liječenja nije ni bio preporučen u našem Konsenzusu pa tu promjene nisu potrebno. No, obzirom na gore navedene rezultate analize Goya studije, vjerojatno treba preporučen broj ciklusa DA-R-EPOCH-a i R-CHOEP-a smanjiti na 6, naravno uz dodatak 2 ciklusa rituksimaba. Naposljetku, novi rezultati iz NCI-a pokazuju da se u bolesnika starijih od 75 godina broj ciklusa DA- R-EPOCH-a može smanjiti na 4 ili čak 3 s tim da se u prva dva daju po dvije doze rituksimaba. Povoljnim odgovorom se smatra najmanje PR nakon 2 ciklusa DA-EPOCH-a i 4 doze rituksimaba. Prema tome ćemo u preporuke za prvu liniju liječenja B- velikostaničnih limfoma dodati opciju: >75 g i aaipi >1: 2x DA-2R-EPOCH + 1-2x DA- R-EPOCH + 2-3x R. 3

6 V. Pejša i suradnici Smjernice za liječenje kronične limfocitne leukemije veljača Smjernice za liječenje kronične limfocitne leukemije veljača Vlatko Pejša 1, Branimir Jakšić 2, Slobodanka Ostojić Kolonić 2, Sandra Bašić Kinda 3, Božena Coha 4, Velka Gverić-Krečak 5, Ozren Jakšić 1, Jasminka Sinčić-Petričević 6, Petar Gaćina 7, Ika Kardum-Skelin 2, Martina Bogeljić Patekar 2, Antica Duletić-Načinović 8, Igor Aurer 3 1 Klinička bolnica Dubrava, 2 Klinička bolnica Merkur, 3 Klinički bolnički centar Zagreb, 4 Opća bolnica Slavonski Brod, 5 Opća bolnica Šibenik, 6 Klinički bolnički centar Osijek, 7 KBC Sestre milosrdnice 8 Klinički bolnički centar Rijeka prihvaćene su smjernice KroHem-a za liječenje kronične limfocitne leukemije (KLL), a su izvršene dopune (1). Smjernice su se pokazale vrlo primjerenim, te nije bilo praktičnih potreba za izmjene sve do polovine godine. Bila je preporučena primjena obinutuzumaba i klorambucila za bolesnike lošijeg općeg stanja u prvoj liniji liječenja. Inhibitori B-staničnog receptora (BCR) ibrutinib i idelalisib s rituksimabom - preporučeni su za bolesnike s delecijom 17p, bez obzira na liniju liječenja, te za rani relaps. Već tada smo imali i preporuku za liječenje venetoklaksom (monoterapija) bolesnika s delecijom 17p koji nisu odgovorili ili nisu bili podobni za liječenje inhibitorima BCR-a. Novosti koje su sugerirale potrebu dopuna i izmjena dosadašnjih smjernica ili potvrdu pozicije novih lijekova: EHA 2018: nakon perioda praćenja (cca 5 godina) osim PFS-a pokazuje se i signifikatno produljenje sveukupnog preživljenja (OS) u grupi bolesnika liječenih obinutuzumabom i klorambucilom u usporedbi s rituksimabom i klorambucilom (2). GREEN neusporedna studija u grani obinutuzumab bendamustin pokazuje nakon praćenja od 33 mjeseca 2-godišnji PFS od oko 82%, a koji se ne razlikuje u fit i unfit bolesnika (3). 23. veljače dolazi informacija iz EMA-e (a po inicijativi iz tvrtke Gilead) da se lijek Zydelig (idelalisib) u kombinaciji s rituksimabom i bendamustinom povlači iz uporabe u liječenju KLL. Ostaje preporuka za kombinaciju idelalisiba s monoklonskim anti-cd20 protutijelom u refraktornoj i relapsnoj bolesti. Idelalisib s rituksimabom ostaje i opcija za liječenje u prvoj liniji bolesnika s TP53 aberacijom (del 17p i/ili mutacija TP53) ako bolesnici ne mogu biti liječeni na drugi način (4). ASH 2018: uz već prethodno afirmirajuće rezultate ibrutiniba u duljem praćenju u Resonate-2, još tri studije (Illuminate (5), Alliance(6) i ECOG 1912 (7)) potvrđuju superiornost ibrutiniba u prvoj liniji liječenja prema standardnoj kemoimunoterapiji. Jedino skupina mlađih bolesnika s mutiranim IGHV i bez delecije 11q ima rezultate kemoimunoterapije (BR, FCR) usporedive s ibrutinibom (6,7). Murano studija pokazuje izuzetnu učinkovitost venetoklaksa u kombinaciji s rituksimabom u liječenju relapsno/ refraktorne kronične limfocitne leukemije (8). Na stastanku KroHem-a u Tuhelju ( ) naznačena je potreba za izmjene/dopune smjernica i iznesen je prijedlog koji je prihvaćen te dorađen i usvojen na sastanku Radne skupine za kroničnu limfocitnu leukemiju u Splitu 22. veljače Nove smjernice (KroHem v1.2019) su rezultat prethodnih smjernica, relevantnih kliničkih studija faze 3 i sukladne su s najvažnijim međunarodnim smjernicama za liječenje KLL (NCCN, ESMO). 4

7 V. Pejša i suradnici Smjernice za liječenje kronične limfocitne leukemije veljača Tablica 1. PRVA LINIJA LIJEČENJA B-KLL (KroHem v ) Klinički pokusi se preporučuju za sve podskupine, mi čvrsto vjerujemo da oni unapređuju razinu skrbi. a) Prikazani postoci su procijenjeni na temelju podataka iz zapadnih zemalja i Hrvatske. b) Postoci bolesnika s različitim općim stanjem i molekularno genetičkim grupama odnose se na liječene bolesnike. Dobro opće stanje je definirano s dobi manjom od 65 godina uz CIRS skor manji od 6. Mlađi bolesnici uz CIRS skor od 6 i više, te bolesnici s 65 godina ili više (bez obzira na CIRS skor) svrstavaju se kao loše opće stanje. c) Standardna liječenja su poredana prema poželjnom redoslijedu, liječenja s potpunim konsenzusom su označena (1). d) Modalitet liječenja ukoliko bolesnici nisu podobni za standardnu opciju. e) Za bolesnike s nemutiranim IGHV i/ili del11q. f) U bolesnika s mutiranim IGHV i bez del11q do 65 godina starosti, bez bitnijih komorbiditeta. g) Za bolesnike manje dobrog stanja (koji ne mogu tolerirati punu dozu fludarabina). Anti CD20 monoklonska protutijela podrazumijevaju: rituksimab, obinutuzumab i ofatumumab. h) uz obvezu anti-infektivne profilakse i nadzora CMV-a, samo u bolesnika nepodobnih za liječenje ibrutinibom. i) kod bolesnika nepodobnih za liječnje inhibitorima BCR-a. j) opcija u remisiji. FCR (fludarabin, ciklofosfamid i rituksimab); B = bendamustin; Chl = klorambucil; R = rituksimab; Obi = obinutuzumab; Alo-SCT = alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica 5

8 V. Pejša i suradnici Smjernice za liječenje kronične limfocitne leukemije veljača Tablica 2. LIJEČENJE RELAPSA/REFRAKTORNE B-KLL (KroHem v ) Preporuke za salvage liječenje su mnogo složenije nego u prvoj liniji liječenja. Treba uzeti u obzir dodatne kriterije ovisno o tipu liječenja u prvoj liniji, te o opaženom trajanju odgovora. Klinički pokusi se preporučuju za sve podskupine, mi čvrsto vjerujemo da oni unapređuju razinu skrbi. a) Prikazani postoci ranih i kasnih relapsa su procijenjeni temeljem podataka zapadnih zemalja (Hallek 2010, Eichorst 2015, Shustik 2017, slovenski registar za rak). U analizi su i ranije procjene iz KB Dubrava. Rani relaps je definiran kao relaps unutar 3 godine nakon završenog liječenja FCR-om, a unutar 2 godine za ostale modalitete liječenja. Postoci bolesnika u lošem općem stanju i bolesnika s del(17p) teže povećanju. Dobro opće stanje je definirano s dobi manjom od 65 godina uz CIRS skor manji od 6. Mlađi bolesnici uz CIRS skor od 6 i više, te bolesnici s 65 godina ili više (bez obzira na CIRS skor) svrstavaju se kao loše opće stanje. b) Standardna liječenja su poredana prema poželjnom redoslijedu (osim situacije s ibrutinibom i venetoklaksom + R koji su jednako vrijedni, vidi točku c), ali terapijska odluka treba za svakog pojedinog bolesnika biti donesena na temelju integracije kliničkih podataka i bolesnikovih preferencija. Sva liječenja su 2A ili manje prema NCCN konsenzusu, liječenja s najvišim stupnjem (potpuni konsenzus) su označena (1). c) Jednako vrijedne terapije (izbor ordinarijusa). d) Ako nije u prvoj liniji. e) Anti CD20 monoklonska protutijela podrazumijevaju: rituksimab, obinutuzumab i ofatumumab. f) Ofatumumab značajno produljuje PFS kod bolesnika koji su dobro odgovorili u drugom ili trećem odgovoru na kemoimunoterapiju, odobren od FDA. FCR (fludarabin, ciklofosfamid i rituksimab); B = bendamustin; Chl = klorambucil; R = rituksimab; Alo-SCT = alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica. 6

9 V. Pejša i suradnici Smjernice za liječenje kronične limfocitne leukemije veljača Literatura: 1. Jakšić B, Pejša V, Ostojić-Kolonić S, Kardum-Skelin I, Bašić- Kinda S, Coha B, Gverić-Krečak V, Vrhovac R, Jakšić O, Aurer I, Sinčić-Petričević J, Načinović-Duletić A, Nemet D. Guidelines for Diagnosis and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. Krohem B-Cll Acta Clin Croat. 2018;57(1): Valentin Goede, Kirsten Fischer, Martin JS Dyer, Lothar Müller, Lukas Smolej, Maria Chiara Di Bernardo, Andrea Knapp, Tina Nielsen, Michael Hallek. Overall survival benefit of obinutuzumab over rituximab when combined with chlorambucil in patients with chronic lymphocytic leukemia and comorbidities: final survival analysis of the CLL11 study. EHA Abstract: S Stilgenbauer S, Leblond V, Foà R, Böttcher S, Ilhan O, Knauf W, Mikuskova E, Renner C, Tausch E, Woszczyk D, Gresko E, Lundberg L, Moore T, Morris T, Robson S, Bosch F. Obinutuzumab plus bendamustine in previously untreated patients with CLL: a subgroup analysis of the GREEN study. Leukemia. 2018;32(8): zydelig-epar-summary-public_en.pdf 5. Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, Simkovic M, Samoilova O, Novak J, Ben-Yehuda D, Strugov V, Gill D, Gribben JG, Hsu E, Lih CJ, Zhou C, Clow F, James DF, Styles L, Flinn IW. Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (illuminate): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20(1): Woyach JA, Ruppert AS, Heerema NA, Zhao W, Booth AM, Ding W, Bartlett NL, Brander DM, Barr PM, Rogers KA, Parikh SA, Coutre S, Hurria A, Brown JR, Lozanski G, Blachly JS, Ozer HG, Major-Elechi B, Fruth B, Nattam S, Larson RA, Erba H, Litzow M, Owen C, Kuzma C, Abramson JS, Little RF, Smith SE, Stone RM, Mandrekar SJ, Byrd JC. Ibrutinib Regimens versus Chemoimmunotherapy in Older Patients with Untreated CLL. N Engl J Med. 2018;379(26): Shanafelt et al at the 2018 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting & Exposition (Abstract LBA4). 8. Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P, D Rozario J, Assouline S, Owen C, Gerecitano J, Robak T, De la Serna J, Jaeger U, Cartron G, Montillo M, Humerickhouse R, Punnoose EA, Li Y, Boyer M, Humphrey K, Mobasher M, Kater AP. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12):

10 Protokol CLAG za liječenje odraslih bolesnika s refraktornom i relapsnom M. Mikulić i R. Serventi-Seiwerth akutnom mijeloičnom leukemijom Protokol CLAG za liječenje odraslih bolesnika s refraktornom i relapsnom akutnom mijeloičnom leukemijom R/R AML prijedlog KroHem-ove Radne skupine za akutne leukemije Mirta Mikulić, Ranka Serventi-Seiwerth Zavod za hematologiju Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb Prognoza bolesnika s refraktornom ili relapsnom AML (R/R AML) je loša i ne postoji standardni modalitet liječenja. Radi se o nemalom broju bolesnika u 20% bolesnika uz dva ciklusa uvodne kemoterapije ne postiže se remisija, odnosno imaju primarno refraktornu bolest, dok kod bolesnika kod kojih uspijemo postići remisiju stopa relapsa iznosi oko 50% (1,2). To je ukupno više od polovice odraslih bolesnika s dijagnozom AML-a liječenih intenzivnom kemoterapijom. U skupini bolesnika s relapsom, izrazito je teško ponovno postizanje remisije. U bolesnika s ranim relapsom kod kojih je remisija trajala kraće od šest mjeseci, druga kompleta remisija postiže se u 20% bolesnika, naspram 50% drugih kompletnih remsija u bolesnika u kasnijem relapsu. Salvage protokoli S obzirom na to da ne postoje standardni salvage protokoli, grupa španjolskih autora analizirala je rezultate 157 studija R/R AML, od kojih je bilo svega 24 randomiziranih kliničkih ispitivanja (3). U analizi su uspoređeni ishodi liječenja različitim terapijskim pristupima: i) monoterapija srednjim ili visokim dozama citarabina, ii) antraciklini+citarabin, iii) antraciklin+citarabin+ 3. agens, iv) analozi purina+citarabin, v) i vi) druge intenzivne, odnosno neintenzivne kombinacije. Rezultati su pokazali da se određenim intenzivnim shemama (citarabin+mitoksantron+etopozid/gemtuzumab i citarabin+analog purina) postiže remisija u 44-59,4% bolesnika, no ista nije dugotrajna kao ni ukupno preživljenje (4,9-9,8 mj. i 6,2-8,7 mj.). Ovi su rezultati u skladu s uobičajenim korištenjem salvage terapijskih shema koje uključuju analoge purina, u kombinaciji s citarabinom i priming granulocitnim faktorom rasta (G-CSF) FLAG i CLAG (fludarabin odnosno kladribin, visoke doze citarabina i G-CSF). Razlog za dodavanje analoga purina citarabinu je taj što pospješuju akumulaciju citarabina u stanici, a dodavanjem G-CSF-a povećava se citotoksičnost 8 citarabina. Rijetke su studije koje uspoređuju protokole s fludarabinom i kladribinom: y Park i sur. su g. retrospektivno usporedili rezultate liječenja 120 bolesnika s R/R AMLom i našli da je stopa kompletne remisije (KR) usporediva za obje skupine bolesnika 61,4% za protokole s fludarabinom i 62,7% za protokole s kladribinom, kao i preživljenje i preživljenje bez znakova bolesti, a ovisno o karakteristikama bolesti neke su skupine bolesnika imale bolje rezultate s fludarabinom (sekundarna AML), a druge s kladribinom (de-novo AML, citogenetika nelošeg rizika, postizanje KR prvim indukcijskim ciklusom) (4). y Bao i sur. su u prospektivnom kliničkom istraživanju usporedili učinkovitost protokola FLAG i CLAG u 103 bolesnika s R/R AML-om. Stopa KR uz CLAG bila je 61,7%, a uz FLAG 48,7% (p=n.s.), i nije nađena razlika u preživljenju. Protokol CLAG pokazao se boljim u bolesnika s relapsom bolesti, bolešću lošeg rizika te bolesnika koji su postigli remisiju jednim indukcijskim ciklusom, ali i bolesnika kojima je to bila druga ili viša linija salvage liječenja (5). Međunarodne preporuke za liječenje R/R AML Većina centara u RH u liječenju bolesnika s R/R AML-om koristi protokol FLAG-Ida. Smjernice European Leukemia Net (ELN) iz g. za bolesnike koji nisu odgovorili na prvi indukcijski ciklus, te za R/R bolesnike predviđaju primjenu intermedijarnih doza citarabina+antraciklin, protokol FLAG-Ida ili protokol MEC (mitoksantron+etopozid+intermedijarne doze citarabina) (1). Smjernice National Cancer Comprehensive Network (NCCN) iz g. kao salvage protokole navode: CLAG+mitoksantron/idarubicin, visoke doze citarabina+antraciklin, FLAG+idarubicin, MEC, klofarabin+citarabin+g-csf (6).

11 Protokol CLAG za liječenje odraslih bolesnika s refraktornom i relapsnom M. Mikulić i R. Serventi-Seiwerth akutnom mijeloičnom leukemijom Kladribin u liječenju AML-a Kladribin je sintetiziran godine i njegova prvotna primjena bila je u limfoproliferativnim bolestima, dok je prva primjena u dječjoj AML objavljena g. Njegova je osobitost da je učinkovit ne samo u stanicama koje se dijele, nego i u stanicama u stanju mirovanja, a mehanizmi djelovanja uključuju smanjenu sintezu DNA, hipometilaciju DNA, pojačanje apoptoze, u jednom dijelu preko mitohondrijske toksičnosti. U kombinaciji s citarabinom kladribin dovodi do biokemijske modulacije učinka citarabina povećavajući njegovu citotoksičnost i smanjujući sposobnost sinteze DNA u blastima AML-a. S druge strane, fludarabin kao i kladribin smanjuje sintezu DNA i povećava koncentraciju citarabina u stanicama, no nije učinkovit u stanicama u stanju mirovanja (7,8). Inicijalne studije o primjeni kladribina u AMLu u odraslih objavljene su još g. Od tada je objavljeno više studija o primjeni kladribina u de novo i R/R AML, a najviše od strane poljske grupe PALG. U g. objavljeni su rezultati prospektivnog randomiziranog kliničkog ispitivanja koje je uključivalo 400 bolesnika s novodijagnosticiranom AML-om, a uspoređivala se učinkovitost protokola DAC (daunorubicin, citarabin, kladribin) sa standardnim protokolom DA (daunorubicin, citarabin). Bolesnici koji su primili DAC u većoj su mjeri postizali KR nakon jednog indukcijskog ciklusa (64 vs 47%), dok je ukupna stopa remisije bila podjednaka (72 vs 69%), kao i preživljenje bez znakova bolesti (43 vs 34% na 3 godine). Međutim ovi su rezultati ukazali na pojačanu antileukemijsku aktivnost u skupini liječenoj kladribinom, a u skupini bolesnika starijih od 40 godina i duže preživljenje bez znakova bolesti, uz usporedivu toksičnost (9). U g. objavljeni su rezultati prospektivnog randomiziranog kliničkog ispitivanja skupine PALG u kojem se uspoređivala učinkovitost uvodnog liječenja u bolesnika s de novo AML protokolima DA (daunorubicin+citarabin), DAC (DA+kladribin) i DAF (DA+fludarabin) čime je pokazano da dodatak kladribina u indukciji povećava odgovor na liječenje i preživljenje. U bolesnika koji su primili DAC stopa KR bila je značajno viša u usporedbi s bolesnicima liječenim protokolima DA i DAF (67,5 vs 56 i 59%), kao i trogodišnje preživljenje (45 vs 33 i 35%), bez razlike u preživljenju bez znakova bolesti. U grupi bolesnika starijih od 50 godina, s leukocitozom ili lošim citogenetskim karakteristikama, preživljenje uz protokol DAC bilo je značajno bolje nego uz DA, dok se protokol DAF u usporedbi s DA pokazao bolji u bolesnika s lošim citogenetskim karakteristikama (10). Također, poljska je grupa g. objavila rezultate prospektivnog kliničkog istraživanja koje je uključivalo 118 bolesnika s refraktornom AML-om ili ranim relapsom, a koji su bili liječeni protokolom CLAG-M (kladribin+visoke doze citarabina+ mitoksantron+ G-CSF) i kojim se postigao vrlo dobar učinak za ovu skupinu bolesnika: stopa KR nakon jednog ili dva indukcijska ciklusa bila je 58%, a 4-godišnje preživljenje 30% za bolesnike koji su postigli remisiju (11). Fridle i sur. objavili su g. rezultate retrospektivne studije 34 bolesnika s R/R AML-om liječenih prema protokolu CLA-Ida (kladribin+visoke doze citarabina+idarubicin). Stopa KR bila 53%, a 47% svih bolesnika liječeni su i alogeničnom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica (TKMS). Dvogodišnje preživljenje bolesnika koji su postigli KR bilo je 55% (12). Toksičnost kladribina uključuje mijelosupresiju i produženu limfopeniju što povećava sklonost razvoju oportunističkih infekcija, a ranije opisivana neurotoksičnost pri primjenama viših doza, u novijim protokolima nije bila učestala. KroHem-ova studija protokola CLAG-M za liječenje bolesnika s R/R AML u dobi od godina Slika 1. Nacrt KroHem-ovog protokola CLAG-M; R/R AML relaps ili refraktorna AML, KR kompletna remisija, HAM, PR parcijalna remisija, RB refraktorna bolest, TKMS transplantacija krvotvornih matičnih stanica, MRD podudarni srodni darivatelj, MUD podudarni nesrodni darivatelj, haplo haploidentični darivatelj; *Idarubicin 10 mg/m 2 ukoliko su u prethodnim ciklusima liječeni mitoksantronom 9

12 Protokol CLAG za liječenje odraslih bolesnika s refraktornom i relapsnom M. Mikulić i R. Serventi-Seiwerth akutnom mijeloičnom leukemijom Shema S ciljem poboljšanja ishoda liječenja, a s obzirom na dobre rezultate poljske grupe PALG i u skladu s međunarodnim smjernicama, predlažemo liječenje odraslih bolesnika s R/R AML (18-65 g.) koji su podobni za intenzivnu terapiju prema protokolu CLAG-M po sljedećoj shemi: Kladribin 5 mg/m 2 i.v. d 1 5 Citarabin 2 g/m 2 i.v. d 1 5 Mitoksantron 10 mg/m 2 i.v. d 1 3 (Idarubicin 10 mg/m 2 ako su u prethodnim ciklusima liječeni mitoksantronom) G-CSF 300 μg sc d 0 5 (d1 ako L>20) Nakon procjene odgovora prema kriterijima ELN 28. dana, u slučaju postizanja KR, liječenje bi se nastavilo konsolidacijom protokolom HAM ili 2. ciklusom CLAG-M (Ida), a sljedeća konsolidacija bila bi intermedijarnim dozama citarabina (2x1500 mg/ m dan). Bolesnici kod kojih bi jednim ciklusom CLAG-M (Ida) bila postignuta parcijalna remisija (PR) primili bi još jedan ciklus CLAG-M (Ida) ili bi bili liječeni alogeničnom TKMS-om uz sekvencijsko kondicioniranje. Bolesnici zadovoljavajućeg općeg stanja koji bi se postigli KR nastavili bi liječenje alogeničnom TKMS-om. Bolesnici s refraktornom bolesti nastavili bi se liječiti tioguaninom, azacitidinom ili suportivnom terapijom (Slika 1). Ciljevi Primarni cilj: Procjena provedivosti liječenja protokolom CLAG-M i stopa KR. Sekundarni ciljevi: Procjena toksičnosti, preživljenja, preživljenja bez znakova bolesti i postotak bolesnika liječenih alogeničnom TKMS-om. Tercijarni ciljevi: usporedba s povijesnom skupinom bolesnika s R/R AML-om koji su liječeni protokolom FLAG-Ida (toksičnost, stopa KR i duljina odgovora, preživljenje, stopa TKMS-a). Na proljetnom sastanku KroHem-a u Starigradu Paklenica bit će dogovoreni detalji i definitivna prva verzija protokola objavljena u sljedećem broju Biltena. Literatura: 1. Döhner H, Estey E, Grimwade D, Amadori S, Appelbaum FR, Büchner T, Dombret H, Ebert BL, Fenaux P, Larson RA, Levine RL, Lo-Coco F, Naoe T, Niederwieser D, Ossenkoppele GJ, Sanz M, Sierra J, Tallman MS, Tien HF, Wei AH, Löwenberg B, Bloomfield CD. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. Blood. 2017;129(4): Walter RB, Othus M, Burnett AK, Lowenberg B, Kantarjian HM, Ossenkoppele GJ, Hills RK, Ravandi F, Pabst T, Evans A, Pierce SR, Vekemans MC, Appelbaum FR, Estey EH. Resistance prediction in aml: analysis of 4601 patients from MRC/NCRI, HOVON/SAKK, SWOC and MD Anderson Cancer Center. Leukemia. 2015;29(2): Megías-Vericat JE, Martínez-Cuadrón D, Sanz MÁ, Montesinos P. Salvage regimens using conventional chemotherapy agents for relapsed/refractory adult AML patients: a systematic literature review. Ann Hematol. 2018;97(7): Park H, Youk J, Kim I, Yoon SS, Park S, Lee JO, Bang SM, Koh Y. Comparison of cladribine- and fludarabine-based induction chemotherapy in relapsed or refractory acute myeloid leukaemia. Ann Hematol. 2016;95(11): Bao Y, Zhao J, Li ZZ. Comparison of clinical remission and survival between CLAG and FLAG induction chemotherapy in patients with refractory or relapsed acute myeloid leukemia: a prospective cohort study. Clin Transl Oncol. 2018;20(7): Sigal DS, Miller HJ, Schram ED, Saven A. Beyond hairy cell: the activity of cladribine in other hematologic malignancies. Blood. 2010;116(16): Freyer CW, Gupta N, Wetzler M, Wang ES. Revisiting the role of cladribine in acute myeloid leukemia: an improvement on past accomplishments or more old news? Am J Hematol. 2015;90(1): Holowiecki J, Grosicki S, Robak T, Kyrcz-Krzemien S, Giebel S, Hellmann A, Skotnicki A, Jedrzejczak WW, Konopka L, Kuliczkowski K, Zdziarska B, Dmoszynska A, Marianska B, Pluta A, Zawilska K, Komarnicki M, Kloczko J, Sulek K, Haus O, Stella-Holowiecka B, Baran W, Jakubas B, Paluszewska M, Wierzbowska A, Kielbinski M, Jagoda K; Polish Adult Leukemia Group (PALG). Leukemia. Addition of cladribine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study. Leukemia. 2004;18(5): Holowiecki J, Grosicki S, Giebel S, Robak T, Kyrcz-Krzemien S, Kuliczkowski K, Skotnicki AB, Hellmann A, Sulek K, Dmoszynska A, Kloczko J, Jedrzejczak WW, Zdziarska B, Warzocha K, Zawilska K, Komarnicki M, Kielbinski M, Piatkowska-Jakubas B, Wierzbowska A, Wach M, Haus O. Cladribine, but not fludarabine, added to daunorubicin and cytarabine during induction prolongs survival of patients with acute myeloid leukemia: a multicenter, randomized phase III study. J Clin Oncol. 2012;30(20): Wierzbowska A, Robak T, Pluta A, Wawrzyniak E, Cebula B, Hołowiecki J, Kyrcz-Krzemień S, Grosicki S, Giebel S, Skotnicki AB, Piatkowska-Jakubas B, Kuliczkowski K, Kiełbiński M, Zawilska K, Kłoczko J, Wrzesień-Kuś A; Polish Adult Leukemia Group. Cladribine combined with high doses of arabinoside cytosine, mitoxantrone, and G-CSF (CLAG-M) is a highly effective salvage regimen in patients with refractory and relapsed acute myeloid leukemia of the poor risk: a final report of the Polish Adult Leukemia Group. Eur J Haematol. 2008;80(2): Fridle C, Medinger M, Wilk MC, Seipel K, Passweg J, Manz MG, Pabst T. Cladribine, cytarabine and idarubicin (CLA-Ida) salvage chemotherapy in relapsed acute myeloid leukemia (AML). Leuk Lymphoma. 2017;58(5):

13 Omjer neutrofila i limfocita te broj trombocita kao prognostički čimbenik I. Mandac Rogulj i K. Mišura Jakobac u mijelodisplastičnom sindromu Omjer neutrofila i limfocita te broj trombocita kao prognostički čimbenik u mijelodisplastičnom sindromu Inga Mandac Rogulj, Karla Mišura Jakobac Zavod za hematologiju Klinika za unutarnje bolesti Klinička bolnica Merkur, Zagreb Mijelodisplastični sindrom (MDS) zloćudni je tumor krvotvorne matične stanice mijeloidne loze karakteriziran poremećajem proliferacije, diferencijacije i sazrijevanja što dovodi do dishematopoeze. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike te citoloških, patohistoloških i citogenetskih metoda, a prognoza bolesti ovisi o više različitih čimbenika (dob, transfuzijska ovisnost, kariotip). Najčešće korišteni prognostički bodovni sustavi u kliničkoj praksi unazad 20-ak godina su IPSS (International Prognostic Scoring System, R-IPSS (Revised International Prognostic Scoring System) i WPSS (WHO adapted Prognostic Scoring System). Displazija je ključna za dijagnozu MDS-a, ali brojne displastične promjene poput megaloblastoidnog sazrijevanja, hipogranularnost/hipergranularnost neutrofilnih granulocita, promjene u razvoju megakariocita, nisu specifične za MDS. Bolesnici s nutritivnim deficitom, virusnim infekcijama, nakon uzimanja određenih lijekova (npr azatioprin), mogu imati displastične promjene u koštanoj srži, a koje ne zadovoljavaju kriterije za MDS. Iako smo do svjedoci brojnih novijih dijagnostičkih metoda u MDS-u, morfološka analiza koštane srži još predstavlja zlatni standard. Prognostički parametri u MDS-u uključuju prisutnost mijeloblasta, citopenije, kariotip, molekularne mutacije, stupanj fibroze koštane srži, ovisnost o transfuzijama te preopterećenje željezom, razinu b2-mikroglobulina, LDH, albumina. U nalazu krvne slike MDS bolesnika je najčešće izražena normocitna anemija, ali je izraženost leukopenije ili trombocitopenije varijabilna. Poznato je i da je trombocitopenija s brojem trombocita ispod 50, loš prognostički čimbenik. Unazad nekoliko godina pokušali su se naći noviji prognostički indeksi koji bi se računali na osnovu jednostavnih hematoloških parametara krvne slike. Upalni i imunološki odgovori u tumorskom mikrookolišu važni su u patofiziologiji tumorske progresije i do sad su proučavani u brojnim solidnim tumorima, ali i hematološkim malignim poremećajima. U tumorskom mikrookolišu proteini iz neutrofilnih granula povećavaju prijanjanje monocita na vaskularni endotel, potiču makrofage na izlučivanje citokina kojima se stimulira tumorski rast, dok limfociti predstavljaju imunološku obranu protiv tumorskih stanica i svojom citotoksičnošću posreduju u staničnoj smrti. Omjer apsolutnog broja neutrofilnih granulocita i limfocita (NG/L) ranije je analiziran u solidnim tumorima i nekim hematološkim poremećajima te je u nekim studijama dokazao prognostičku važnost. Viši omjer NG/L povezan je s lošijom prognozom, bržom progresijom bolesti i kraćim preživljenjem kod bolesnika s različitim karcinomima, ali i kod hematoloških bolesnika s difuznim B-velikostaničnim limfomom, Hodgkinovim limfomom, multiplim mijelomom i akutnom mijeloičnom leukemijom. Kako je već navedeno, trombocitopenija je poznati hematološki parametar lošijeg preživljenja kod bolesnika s MDS-om. Trombocitopenija je prisutna kod 40 do 80% bolesnika s MDS-om, a disfunkcija trombocita je povezana s lošijim preživljenjem i povećava rizik od krvarenja. Proveli smo retrospektivno istraživanje s ciljem utvrđivanja prognostičkog značaja NG/L i broja trombocita kod naše skupine bolesnika s MDS-om u korelaciji s poznatim prognostičkim indeksima (IPSS i R-IPSS). Analizirali smo kliničke i laboratorijske podatke kod postavljanja dijagnoze MDS-a kod 58 bolesnika (24 žene, 34 muškarca) medijana dobi 73 godine. Bolesnici s IPSS <1.5 imali su značajno veći broj trombocita u odnosu na skupinu bolesnika s IPSS >1.5 (138 vs 58, p<0,001). Bolesnici s IPSS-R < 4.5 imali su značajno veći broj trombocita u odnosu na skupinu bolesnika s IPSS-R >4.5 (122 vs 68, p<0,01). Za omjer NG/L nije nađeno statistički značajne korelacije. Analizom ostalih parametara uočena je statistički značajna korelacija IPSS-a s razinom LDH i CRP. Iako na ovoj maloj skupini naših bolesnika nismo dokazali statistički značajnu razliku za omjer NG/L smatramo da bi se navedeno trebalo analizirati na većem broju bolesnika. 11

14 Omjer neutrofila i limfocita te broj trombocita kao prognostički čimbenik I. Mandac Rogulj i K. Mišura Jakobac u mijelodisplastičnom sindromu Osim omjera NG/L i drugi jednostavni parametri iz rutinski određivane krvne slike bi možda mogli, u određenim kombinacijama, imati važnu ulogu u budućnosti MDS-a, bilo kao pokazatelji prognoze ili kao test probira za MDS kod citopeničnih bolesnika. Nedavno objavljen prijedlog neinvazivnog dijagnostičkog modela u MDS-u, uzeo je u obzir varijable spol, dob, razinu hemoglobina, MCV, broj trombocita, broj leukocita, te ih uključio u višestruku linearnu regresiju. Kod oko 50% MDS bolesnika su autori potvrdili dijagnozu MDS-a, izbjegavajući analize koštane srži. Napomena autora, ali i EUMDS grupe, na nedavnom sastanku European Leukemia Network u Manheimu (veljača 2019.), je da se navedena formula može koristiti u MDS-u nižeg rizika, ali kako je svakako potrebno nadopuniti model s dodatnim neinvazivnim parametrima iz krvi bolesnika. Stoga je u planu naći parametre (protočna citometrija? microrna?) koji bi u kombinaciji s navedenim jednostavnim laboratorijskim nalazima, mogli pridonijeti višoj specifičnosti/osjetljivosti samog neinvazivnog dijagnostičkog testa. Literatura: 1. Sara Socorro Faria, Paulo César Fernandes Jr, Marcelo José Barbosa Silva, Vladmir C Lima, Wagner Fontes, Ruffo Freitas-Junior, Agda Karina Eterovic and Patrice Forget; The neutrophil-to-lymphocyte ratio: a narrative review. ecancermedicalscience 2. Mallappa S, Sinha A and Gupta S et al. Preoperative neutrophil to lymphocyte ratio > 5 is a prognostic factor for recurrent colorectal cancer Colorectal Dis. 2013;15(3) An X, Ding PR and Li YH et al. Elevated neutrophil to lymphocyte ratio predicts survival in advanced pancreatic cancer Biomarkers. 2010;15(6) Ohno Y, Nakashima J and Ohori M et al. Clinical variables for predicting metastatic renal cell carcinoma patients who might not benefit from cytoreductive nephrectomy: neutrophil-tolymphocyte ratio and performance status Int J Clin Oncol. 2014; 19(1) The impact of the neutrophil:lymphocyte ratio in response and survival of patients with de novo diffuse large B-cell lymphoma. Brady E. Beltrána,b, Sally Paredesa, Esther Cotrinac, Eduardo M. Sotomayord, Jorge J. Castilloe. Leukemia Research. 2018; 67: Alessandra Romano, Nunziatina Laura Parrinello, Claudio Cerchion, Maria Letizia Consoli, Marina Parisi, Valeria Calafiore, Enrica Martino, Concetta Conticello, Francesco Di Raimondo and Giuseppe Alberto Palumbo; The NLR and LMR ratio in newly diagnosed MM patients treated upfront with novel agents. Blood Cancer Journal. 2017; 7: Dosani, T. et al. Significance of the absolute lymphocyte/ monocyte ratio as prognostic immune biomarker in newly diagnosed multiple myeloma. Blood Cancer J 7, e ; e Malcovati L, Germing U, Kuendgen A, et al. Time-dependent prognostic scoring system for predicting survival and leukemic evolution in myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol. 2007;25: Malcovati L, Della Porta MG, Strupp C, et al. Impact of the degree of anemia on the outcome of patients with myelodysplastic syndrome and its integration into the WHO classification based Prognostic Scoring System (WPSS). Haematologica. 2011;96(10): Komrokji RS, Corrales-Yepez M, Kharfan-Dabaja MA, et al. Hypoalbuminemia is an independent prognostic factor for overall survival in myelodysplastic syndromes. Am J Hematol. 2012;87(11): Robin Boutault Eet. Al. A novel complete blood count-based score to screen for myelodysplastic syndrome in cytopenic patients. BJH Jin Wang, Xu Zhou, Yu Liu, Zheng Li, Xiang Li. Prognostic significance of neutrophil-to lymphocyte ratio in diffuse large B-cell lymphoma: A meta-analysis. PLoS ONE 12(4). 13. Mittelman M. Good news for patients with myelodysplastic syndromes and thrombocytopenia. Lancet Haematol. 2018; Mushtaq MU, Chaudhary SG, Murthy Guru GS et al. Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in relapsed/refractory AML. Blood. 2018;132: Oster SH, Carmi G, Kolomansky A, Joffe E, Kaye I, Kirgner I et al. Is bone marrow examination always necessary to establish the diagnosis of myelodysplastic syndromes? A proposed non-invasive diagnostic model. Leuk Lymph. 2018; 59:

15 Primjena eritropoetina u liječenju bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom A. Ostojić i suradnici kratki osvrt i iskustvo KBC-a Zagreb Primjena eritropoetina u liječenju bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom kratki osvrt i iskustvo KBC-a Zagreb Alen Ostojić, Pavle Rončević, Ivo Radman Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb 1. UVOD Mijelodisplastični sindrom (MDS) je skup bolesti obilježen citopenijom i displastičnim promjenama u jednoj ili više mijeloidnih loza i povećanim udjelom mijeloblasta u koštanoj srži i/ili perifernoj krvi do 20%. U podlozi ovog sindroma zatajenja funkcije koštane srži je klonalni poremećaj matične stranice s mogućim brojnim citogenetskim promjenama od kojih neki (npr. del5q koja je i zasebni entitet MDSa) mogu biti definirajući čimbenici za postavljanja dijagnoze bolesti (1). MDS je predominantno bolest starije životne dobi (medijan 70 godina) s češćom pojavnosti u muškara- ca. Godišnja incidencija se procjenjuje na 3-5 novooboljelih na stanovnika, s porastom na preko 20 novooboljelih na stanovnika u populaciji starijoj od 70 godina (2,3). Prema Klasifikaciji tumora krvotvornog i limfoidnog sustava Svjetske zdravstvene organizacije iz godine, razlikujemo 10 različitih entiteta MDS-a ovisno o broju loza zahvaćenih displazijom, udjelu prstenastih sideroblasta i mijeloblasta, te postojanju specifičnih citogenetskih promjena. Jedanaesti entitet MDS-a nakon prethodne terapije izdvaja se u posebnu skupinu mijeloidnih novotvorina povezanih s terapijom (1). Ovisno o karakteristikama bolesti (kariogram, postotak blasta, broj i stupanj citopenija), prema Revidiranom prognostičkom sustavu bodovanja (R- IPSS) bolesnici s MDS-om mogu se stratificirati u 5 prognostičkih skupina, koje uz dob (dobi prilagođen R-IPSS) predviđaju rizik transformacije u akutnu mijeloičnu leukemiju i preživljenje oboljelih (4). Dodatni prognostički čimbenici su stupanj fibroze koštane srži, komorbiditeti, te postojanje određenih somatskih mutacija (5,6). Ovisno o riziku bolesti, simptomima, dobi i izvedbenom statusu bolesnika, terapijski pristup može biti opservacija, simptomatska terapija, korekcija citopenije, primjena hipometilirajućih lijekova ili uvodne terapije kao za akutne mijeloične leukemije, pa sve do za sada jedinog potencijalnog kurativnog modaliteta liječenja alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica (7) MDS niskog do srednjeg rizika s anemijom Posebna skupina bolesnika s MDS-om su oni s anemijom i bolesti niskog do srednjeg rizika koji mogu biti kandidati za liječenje lijekovima koji stimuliraju eritrocitopoezu (8). U uporabi su kratkodjelujući eritropoetin i dugodjelujući darbepoetin s usporedivim terapijskim učinkom u poboljšanju anemije (9,10). Indikacije za primjenu stimulansa eritropoeze (u daljnjem tekstu EPO) su: y MDS vrlo niskog do srednjeg rizika prema R-IPSS-u y Manje od 10% blasta u koštanoj srži y Simptomatska anemija, no uz individualiziranu procjenu y 0 ili 1 bod prema Sustavu prediktivnog bodovanja za povoljan odgovor (Tablica 1) (11). Tablica 1. Sustav prediktivnog bodovanja za odgovor na liječenje EPO-om. Potreba za transfuzijom eritrocita (TKE) Serumski EPO < 2 doze TKE/mjesečno 0 2 doze TKE/mjesečno 1 < 500 IU/L IU/L 1 Predviđeni odgovor: 1 bod 74%; 2 boda - 23%; 3 boda - 7% Sinergistički učinak na eritrocitopoezu može imati dodatno primjena granulocitnog faktora rasta filgrastima (G-SCF) s EPO (11). Primjena dugodjelujućeg granulocitnog faktora rasta do sad nije ispitana u liječenju bolesnika s MDS-om. Prva se procjena učinka terapije treba se učiniti nakon 8 tjedana liječenja (12). Ovisno o odgovoru nastavlja se ista ili reducirana doza EPO-a, odnosno doza EPO-a se intenzivira i/ili se dodaje G-CSF-a. Osnovna procjena odgovora temelji se na vrijednosti koncentracije hemoglobina i ovisnosti o transfuzijama eritrocita (Tablica 2). Tijekom liječenja nužna je redovita kontrola koncentracije feritina. U slučaju vrijednosti nižih od donje referentne vrijednosti (posebice ako postoji funkcionalni nedostatak željeza koji se očituje sniženim MCHC-om bez mikrocitoze) potrebno je nadoknaditi željezo peroralnim ili parenteralnim pripravkom. Istu procjenu je potrebno učiniti u slučaju znakova gubitka odgovora zajedno s procjenom deficita vitamina B12 i folne kiseline. Ako navedeni deficiti ne postoje i odgovor 13

16 Primjena eritropoetina u liječenju bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom A. Ostojić i suradnici kratki osvrt i iskustvo KBC-a Zagreb na eskalaciju doze EPO-a i/ili dodatka G-CSF-a izostaje, potrebno je učiniti evaluaciju koštane srži i isključiti progresiju bolesti koja je prisutna u do 28% bolesnika s gubitkom odgovora na terapiju EPO-om. Tablica 2. Kriteriji za procjenu odgovora. Parcijalni eritroidni odgovor 14 Ovisni o transfuziji Neovisni o transfuziji Kompletni eritroidni odgovor Stabilna anemija bez potrebe za transfuzijom Povišenje Hb 15 g/l Stabilna vrijednost Hb 115 g/l 2. ISKUSTVO KBC ZAGREB U LIJEČENJU BOLESNIKA S MDS-om ERITROPOETINOM PRELIMINARNA ANALIZA 2.1 Metode Retrospektivno su prikupljeni i analizirani podaci bolesnika s MDS-om liječenim EPO-om. U analizi su korištene standardne metode deskriptivne statistike uz prikaz kontinuiranih varijabli medijanom i rasponom, te usporedbom proporcija među skupinama. Pri usporedbi proporcija među skupinama korišten je hi-kvadrat test, za analizu preživljenja Kaplan-Meier krivulje, te log-rank test za usporedbe preživljenja među skupinama. Vrijednost p<0,05 je smatrana statistički značajnom. U statističkoj analizi korištena je R statistička platforma otvorenog koda verzija (The R Foundation for Statistical Computing Platform, 2018.) Karakteristike pacijenata i terapija Od rujna godine u KBC Zagreb EPO-om je liječeno 26 bolesnika s MDS-om od kojih su njih 16 bili muškarci. Medijan dobi pri dijagnozi iznosio je 70,5 (44-86), odnosno 74 (50-86) godine u vrijeme početka liječenja EPO-om. Terapija je započeta u medijanu od 203 (7-2688) dana od postavljanja dijagnoze. Većina bolesnika prema R-IPSS-u su bili bolesnici niskog rizika (n=22) s medijanom vrijednosti 1 (1-3). Liječeni su kratkodjelujućim eritropoetinom (n=14) i dugodjelujućim darbepoetinom-alfa (n=12), a kod njih 12 uz EPO je primjenjivan i G-CSF. Doza eritropoetina varirala je u rasponu od ij tjedno, a darbopoetina 150 μg tjedno do 480 μg svaka 2 do 3 tjedna ovisno o vrijednostima koncentracije hemoglobina. Doza G-CSF-a iznosila je od 300 μg tjedno do 900 μg tjedno raspoređeno u 3 doze. Dvanaest bolesnika je bilo ovisno o transfuzijama na početku liječenja s medijanom koncentracije hemoglobina 84 (40-118) g/l uz medijan koncentracije eritropoetina u serumu od 60,5 (2-390) IU/L. 2.3 Rezultati Ukupni odgovor na primjenu eritropoetina postignut je kod 54% bolesnika (n=14), odnosno kod njih 39% potpuni, a parcijalni kod 15% bolesnika. Odgovor je postignut u medijanu od 64 (21-206) dana. Medijan trajanja terapije kod svih bolesnika iznosio je 157 ( ) dana, a do trenutka ove analize kod 9 bolesnika s postignutim odgovorom terapija je još u tijeku. Kod bolesnika s postignutim odgovorom medijan trajanja terapije bio je 335 ( ) dana, a kod njih 12 bez postignutog odgovora 135 (42-731) dana. Kod dva pacijenta bez kriterija za barem parcijalni odgovor prorijeđena je potreba za primjenom transfuzija. Nakon tri mjeseca terapije, medijan koncentracije hemoglobina kod bolesnika koji su odgovorili na terapiju bio je 112 (87-131) g/l, što predstavlja medijan povećanja za 18 (-2-49) g/l. Od 14 bolesnika neovisnih o transfuzijama pri početku terapije njih 11 je postiglo odgovor na terapiju (parcijalni 2, potpuni 9), dok je kod njih 12 ovisnih o transfuzijama postignut jedan potpuni i dva parcijalna odgovora, p=0,01, Slika 1. Slika 1. Ukupni odgovor na terapiju EPO-om u odnosu na ovisnost o transfuzijama. Osam od 12 bolesnika na terapiji darbepoetinom postiglo je odgovor, dok je na primjenu eritropoetina odgovor postiglo njih 6 od 14. Razlika nije bila statistički značajna, p=0,41. Kod jedne bolesnice s visokim rizikom bolesti bez postignutog odgovora razlog prekida terapije bio je transformacija u akutnu mijeloičnu leukemiju unutar mjesec dana od početka terapije. Kod preostalih 11 bolesnika nepostizanje eritroidnog odgovora je bio razlog prekida terapije. Četiri bolesnika (11 s parcijalnim odgovorom i 3 s kompletnim odgovorom) od ukupno 14 s postignutim odgovorom, su izgubili isti u medijanu od 316 ( ) dana. Preostalih 9 bolesnika terapiju prima 334 ( ) dana. Niti jedan od tri bolesnika s visokim rizikom (R-IPSS = 5,

17 Primjena eritropoetina u liječenju bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom A. Ostojić i suradnici kratki osvrt i iskustvo KBC-a Zagreb 5,5 i 5,5) nije postigao eritroidni odgovor. Nakon medijana praćenja od 37,5 (4-92) mjeseca, medijan ukupnog preživljenja iznosio je 54 mjeseca, s 1-, 2- i 5-godišnjim preživljenjem redom 92%, 92% i 41%., Slika 2. Skupina bolesnika koji su odgovorili na terapiju EPO-om imala je statistički značajno bolje preživljenje bez dosegnutog medijana preživljenja u odnosu na skupinu bez odgovora na terapiju EPO-om s medijanom preživljenja od 43 mjeseca (p=0.037), Slika 3. Slika 2. Ukupno preživljenje. Slika 3. Ukupno preživljenje u odnosu na odgovor na EPO 2.4 Zaključak Rezultati naše skupine bolesnika s MDS-om liječenim EPO-om pokazuju veću vjerojatnost za povoljan odgovor ako se terapija započne prije nastupa ovisnosti o transfuzijama. Bolesnici koji su odgovorili na terapiju imali su bolje ukupno preživljenje u odnosu na one bez povoljnog odgovora, uz ogradu da su u skupini bolesnika bez odgovora bila i tri bolesnika s visokim rizikom prema R-IPSS-u. Odgovor na različite pripravke eritropoetina je usporediv. Rezultati analize su usporedivi s onima objavljenima u literaturi. (13,14) Literatura: 1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood Sekeres MA. The Epidemiology of Myelodysplastic Syndromes. Hematol Oncol Clin North Am Internet Apr;24(2): Neukirchen J, Schoonen WM, Strupp C, Gattermann N, Aul C, Haas R, et al. Incidence and prevalence of myelodysplastic syndromes: Data from the Düsseldorf MDS-registry. Leuk Res Internet Dec;35(12): Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, Garcia-Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012; 5. Steensma DP. How I use molecular genetic tests to evaluate patients who have or may have myelodysplastic syndromes. Blood. 2018; 6. Porta MGD, Malcovati L, Boveri E, Travaglino E, Pietra D, Pascutto C, et al. Clinical relevance of bone marrow fibrosis and CD34-positive cell clusters in primary mvelodvsplastic syndromes. J Clin Oncol. 2009; 7. Fenaux P, Haase D, Sanz GF, Santini V, Buske C. Myelodysplastic syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2014; 8. Park S, Grabar S, Kelaidi C, Beyne-Rauzy O, Picard F, Bardet V, et al. Predictive factors of response and survival in myelodysplastic syndrome treated with erythropoietin and G-CSF: the GFM experience. Blood Internet Jan 15;111(2): Gabrilove J, Paquette R, Lyons RM, Mushtaq C, Sekeres MA, Tomita D, et al. Phase 2, single-arm trial to evaluate the effectiveness of darbepoetin alfa for correcting anaemia in patients with myelodysplastic syndromes. Br J Haematol Internet Aug;142(3): Greenberg PL, Sun Z, Miller KB, Bennett JM, Tallman MS, Dewald G, et al. Treatment of myelodysplastic syndrome patients with erythropoietin with or without granulocyte colony-stimulating factor: Results of a prospective randomized phase 3 trial by the Eastern Cooperative Oncology Group (E1996). Blood. 2009; 11. Hellstrom-Lindberg E, Gulbrandsen N, Lindberg G, Ahlgren T, Dahl IMS, Dybedal I, et al. A validated decision model for treating the anaemia of myelodysplastic syndromes with erythropoietin + granulocyte colony-stimulating factor: significant effects on quality of life. Br J Haematol Internet Mar;120(6): Šimec NG, Kaić G, Škrtić A, Šiftar Z, Lasan-trčić R, Valković T, et al. Smjernice za dijagnozu i liječenje bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom. Lijec Vjesn. 2017; 13. Moyo V, Lefebvre P, Duh MS, Yektashenas B, Mundle S. Erythropoiesis-stimulating agents in the treatment of anemia in myelodysplastic syndromes: A meta-analysis. Annals of Hematology Platzbecker U, Symeonidis A, Oliva EN, Goede JS, Delforge M, Mayer J, et al. A phase 3 randomized placebo-controlled trial of darbepoetin alfa in patients with anemia and lowerrisk myelodysplastic syndromes. Leukemia Internet Sep 14;31(9):

18 D. Čaržavec Tromboza splanhničnih vena u mijeloproliferativnim neoplazmama Tromboza splanhničnih vena u mijeloproliferativnim neoplazmama Dubravka Čaržavec Zavod za hematologiju Klinika za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, Zagreb Tromboza splanhičnih vena (SVT) uključuje trombozu vene porte (PVT), mezenterijalnih vena (MVT), lijenalne vene te Budd-Chiarijev sindrom (BCS). BCS označava trombozu hepatalnih vena i/ ili intrahepatalnog ili suprahepatalnog dijela donje šuplje vene. BCS je najrjeđa manifestacija SVT-a s incidencijom ijom od 0,5 do 1 slučaj na milijun oso- ba godišnje. Incidencija PVT-a i MVT-a je između 0,7/ i 2,7/ osoba godišnje (1). SVT može biti primarna ili sekundarna ovisno o prisutnosti ili odsustvu pridruženih bolesti. Hematološke i autoimunosne bolesti te hormonska kontracepcija su najčešći rizični čimbenici za BCS (sistemski faktori mnogo češći nego lokalni). Ciroza jetre, abdominalne neoplazme, intraabdominalna upalna stanja i kirurški zahvati su najčešći rizični čimbenici za PVT/MVT (2). Zadnjih nekoliko godina mijeloproliferativne neoplazme e (MPN) su prepoznate kao glavni sistem- stem- ni uzrok SVT-a. Rezultati velikih studija pokazuju prevalenciju MPN-a od oko 10% u svih SVT bo- lesnika i do 50% u skupini bolesnika s BCS-om (3). SVT se javlja podjednako u svim podtipovima MPN-a i većinom kod mlađih bolesnika. Oko 65% bolesnika sa SVT-om su žene, srednje dobi oko 50 godina (4). Procjenjuje se da su multipli rizični čimbenici prisutni u 10 46% bolesnika s BCS-om i 10 64% bolesnika s PVT-om (hiperkoagulabilna stanja, autoimunosne bolesti, ulcerozni kolitis). SVT može biti prva klinička manifestacija MPNa, osobito kada je prisutna JAK2V617F mutacija. Prevalencija JAK2V617F mutacije u bolesnika sa SVT-om je oko 32,7% (5). Jasna povezanost između MPN-a i SVT-a je dovela do preporuke za pretraživanje na MPN kada je dijagnosticirana SVT. JAK2V617F testiranje bolesnika sa SVT-om bez očitih MPN osobina otkriva MPN u oko 15% slučajeva (6). Ti bolesnici su uključeni u kategoriju neklasificiranih MPN-a (MPN-U) prema sadašnjoj klasifikaciji WHO-a (7). 16 Liječenje SVT-a u MPN-u je klinički izazov s obzirom na mlađu dob bolesnika i težinu komplikacija u slučaju neadekvatnog liječenja. Terapija ima tri glavna cilja: (a) prevencija recidiva tromboze; (b) liječenje MPN-a; (c) potpora disfunkcije organa, većinom jetre. LIJEČENJE TROMBOZE Konvencionalna antikoagulantna terapija U akutnoj fazi liječenje se ne razlikuje od onoga kod bolesnika bez MPN-a. Treba početi čim prije s punom dozom LMWH uz uvođenje varfarina i održavanje INR-a u rasponu 2,0-3,0. Praćenje INRa može biti otežano u bolesnika s BCS-om i oštećenjem jetre zbog promijenjenog bazalnog INR-a uslijed smanjene sinteze čimbenika zgrušavanja. Optimalno trajanje terapije je nepoznato. Sugerira se doživotno antikoagulantno liječenje jer MPN predstavlja permanentni rizik za trombozu (8). Uz dugotrajnu terapiju varfarinom postoji značajan rizik od recidiva tromboze te je razumno razmotriti alternativne oblike antikoagulantne terapije kao što su LMWH i DOAK. Niskomolekularni heparin Preporučuje se za liječenje VTE kod bolesnika s malignim bolestima (8). Isti pristup mogao bi se primijeniti i za MPN. S obzirom na dugo preživljenje bolesnika s MPN-om dugotrajna s.c. primjena je ipak neprikladna. LMWH je lijek izbora za MPN bolesnice sa SVT-om u trudnoći i puerperiju. Direktni oralni antikoagulansi (DOAK) DOAC-i imaju praktične prednosti pred varfarinom kao što su fiksne doze bez potrebe za laboratorijskom kontrolom i minimalne interakcije s hranom i lijekovima. DOAC-i su učinkoviti kao i varfarin u prevenciji recidiva VTE-a i možebitno imaju manji rizik velikih krvarenja, posebno cerebralnih. Sve više se koriste u liječenju VTE-a u malignim bolestima a i kod tromboza atipičnih lokalizacija kao SVT. Izbor optimalnog DOAK-a u bolesnika s BCS-om i zatajenjem jetre poseban je problem. Dabigatran

19 D. Čaržavec Tromboza splanhničnih vena u mijeloproliferativnim neoplazmama ne zahtijeva modifikaciju doze ali povisuje rizik GI krvarenja i treba ga izbjegavati kod varikoziteta jednjaka, apiksaban se ne daje kod Child-Pugh C, rivaroksaban/edoksaban se ne daju za Child B i C. LIJEČENJE PREMA TIPU MPN-a Preživljenje primarno ovisi o prirodi MPN-a a ne o samoj SVT. Preživljenje je očekivano značajno manje u bolesnika s PMF-om, u usporedbi s PV-om i ET-om. Rizični čimbenici za preživljenje su starija dob i loša citogenetika. Policitemija vera Bolesnici s PV-om i SVT-om imaju visok rizik recidiva tromboze uključujući i one s maskiranom PV. Indicirana je citoreduktivna terapija uz flebotomije, a ciljni hematokrit je ispod 45%, trombociti<400x10 9 /L i leukociti<10 x 10 9 /L. Prva linija citoreduktivne terapije su hidroksiureja (HU) i rifnα u svakoj dobi iako treba oprezno razmotriti primjenu HU u mlađoj dobi. HU ima dodatne antitrombotske mehanizme osim panmijelosupresije uključujući kvalitativne promjene leukocita, smanjenu ekspresiju molekula endotelijalne adhezije i povećanog stvaranja dušičnog oksida (9). Studije nisu pokazale korist od citoredukcije u prevenciji recidiva SVT-a (4), za razliku od tromboze drugih lokalizacija, uključujući ishemični CVI (10). Druga linija liječenja bolesnika intolerantnih ili rezistentnih na HU su rinfα i ruksolitinib. Odluka koji lijek dati ovisi o dobi bolesnika i dostupnosti lijekova. IFN se preferira kod mlađih bolesnika kod kojih se planira dugotrajna terapija. Kod vrlo starih bolesnika dolaze u obzir intermitentne doze busulfana (9). Esencijalna trombocitemija Prva linija liječenja bolesnika koji trebaju citoredukciju je hidroksiureja, uključujući one sa SVTom. Druga linija liječenja za bolesnike rezistentne ili intolerantne na HU su anagrelid ili rifnα (9). Ruksolitinib, za razliku od PV-a, nije indiciran u drugoj liniji, moguća iznimka su teški simptomi, osobito pruritus (11). Primarna mijelofibroza SVT se događa u svim skupinama rizika. Tromboza se ne vrednuje u klasifikacijama MF-a. Za asimptomatske bolesnike niskog i intermedijarnog-1 rizika preporučuje se samo opservacija. Ako je potrebno citoreduktivno liječenje za redukciju leukocitoze i trombocitoze prvi izbor je hidroksiureja (9). Ruksolitinib je lijek prvog izbora za bolesnike s intermedijarnim-2 i visokim rizikom koji nisu kandidati za alogeničnu transplantaciju (9). Ruksolitinib se pokazao siguran u bolesnika s MPN-om i SVT-om te je učinkovit u smanjenju veličine slezene i simptoma vezanih za bolest. Utjecaj SVT-a na alogeničnu transplantaciju nije ispitivan, no portalna hipertenzija i teška splenomegalija mogu povećati rizik neprimanja presatka i hepatotoksičnosti (12). SVT ne predstavlja apsolutnu kontraindikaciju za alogeničnu transplantaciju u bolesnika s MPN-om. MPN, neklasificirana Nema dokaza da je potrebna citoreduktivna terapija za bolesnike sa SVT-om i JAK2V617F mutacijom, a koji imaju normalnu KKS i ne zadovoljavaju dijagnostičke kriterije za MPN (13). Oko polovice bolesnika ne razvije jasnu MPN tijekom praćenja a klinički tijek većine bolesnika je indolentan. POTPORA JETRENE FUNKCIJE Invazivne procedure U slučaju kliničkog pogoršanja unatoč antikoagulantne, citoreduktivne i potporne terapije (restrikcija soli, diuretici, paracenteza), kod bolesnika s BCS-om treba razmotriti invazivne procedure. One uključuju angioplastiku s ili bez stentiranja, transjugugularni portosistemni shunt (TIPS) ili kirurški portosistemni shunt (14). Transplantacija jetre Dolazi u obzir kod brzoprogresivnog BCS-a nakon neuspjeha konvencionalnog liječenja ili portosistemnog shunt-a, što se događa kod 10-20% bolesnika (15). ZAKLJUČAK Dugotrajna antikoagulantna terapija preporučuje se kod bolesnika sa SVT-om i MPN-om isto kao i kod bolesnika sa SVT-om bez MPN-a. Učinkovitost VKA u prevenciji recidiva SVT-a nije jasno dokazana i tu ima prostora za planiranje kliničkih studija s ciljem ispitivanja alternativnih antitrombotskih strategija, kao što su DOAC-i. Nema jasnih dokaza o koristi citoreduktivne terapije u prevenciji recidiva SVT. Preporuke za antikoagulantno i citoreduktivno liječenje potječu od koristi zapažene u bolesnika sa SVT-om bez MPN-a i MPN bolesnika s trombozom drugih lokacija (16). 17

20 D. Čaržavec Tromboza splanhničnih vena u mijeloproliferativnim neoplazmama Literatura: 1. Rajani R et al.budd-chiari syndrome in Sweden: epidemiology, clinical characteristics and survival - an 18-year experience. Liver Int. 2009;29(2): Ageno W et al. IRSVT Study Group. Antithrombotic treatment of splanchic vein thrombosis: results of an international registry. Semin. Thromb. Hemost. 2014;40: Thatipelli MR et al. Survival and recurrence in patients with splanchnic vein thromboses. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8(2): De Stefano et al. Splanchnic vein thrombosis and myeloproliferative neoplasms: risk factors for recurrences in cohort of 181 patients. Blood Cancer J. 2016;6: Dentali F et al. JAK2V617F mutation for the early diagnosis of Ph- myeloproliferative neoplasms in patients with venous thromboembolism: a meta-analysis. Blood 2009;113(22): Smalberg JH et al. Myeloproliferative neoplasms in Budd- Chiari syndrome and portal vein thrombosis: a meta-analysis. Blood 2012;120(25): Barbui T et al. The 2016 WHO classification and diagnostic criteria for myeloproliferative neoplasms: document summary and in-depth discussion. Blood Cancer J. 2018;8: Kearon C et al. Antithrombotic therapy for VTE disease:antithrombotic therapy and prevention of thrombosis,9th ed:american College of Chest Physician evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141: Barbui et al. Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative neoplasms. Revised management recommendations from European LeukemiaNet. Leukemia. 2018; De Stefano et al. Benefit-risk profile of cytoreductive drugs along with antioplatelet and antithrombotic therapy after transient ischemic attack or ischemic stroke in myeloproliferative neoplasms. Blood Cancer J.2018; Finazzi G. Ruxolitinib in ET: not all MPN are equal. Blood.2017; Farhadfar et al. Allogeneic hematopoietic stem-cell transpantation for myelofibrosis: a practical review. J. Oncol. Pract.2016; De Stefano et al. Splanchnic vein thrombosis in myeloproliferative neoplasms: molecular-driven diagnosis and long term treatment. Thromb. Haemost. 2016; Janssen HL et al. Budd-Chiari syndrome: a review by an expert panel. J. Hepatol.2003;38: Ageno W et al. IRSVT Study Group. Antithrombotic treatment of splanchnic vein thrombosis: results of an international registry. Semin. Thromb.Hemost. 2014;40: Finazzi G et al. Splanchnic vein thrombosis in myeloproliferative neoplasms: treatment algorithm Blood Cancer J. 2018;8:64 18

21 Ž. Tkalčić Švabek i I. Franić Šimić Varijantne translokacije Philadelphia kromosoma Željka Tkalčić Švabek, Ivana Franić Šimić Odjel za citogenetiku Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb Varijantne translokacije Philadelphia kromosoma Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) dijagnostičko obilježje kronične mijeloične leukemije (KML) je prisustvo BCR- ABL mutacije (1). Na molekularnoj razini, Philadelphia (Ph) kromosom nastaje kao rezultat recipročne translokacije između ABL gena koji se nalazi na kromosomu 9 (lokus q34) i BCR gena na kromosomu 22 (lokus q11.2). Time nastaje BCR-ABL kimerični gen kao specifičan marker bolesti i prisutan je u 90% pacijenata u kroničnoj fazi KML (2,3). Izuzev klasične Ph translokacije moguća je i varijantna translokacija koja uključuje jedan ili više dodatnih kromosoma uz kromosome 9 i 22. Varijantna translokacija nalazi se u 5-10% pacijenata s novodijagnosticiranom KML-om. Mehanizam nije u potpunosti jasan, ali neki autori predlažu 2 mehanizma: Mehanizam u jednom koraku kada istovremeno dolazi do lomova i translokacije na 3 ili više različitih kromosoma, te mehanizam u dva koraka kada prvo dolazi do klasične translokacije 9;22 a potom slijedi sekundarna translokacija koja uključuje jedan ili više kromosoma (Slika 1) (5,6). Mehanizam u dva koraka sugerira da je formiranje varijantne translokacije slično klonalnoj evoluciji, a ona obično prethodi akceleriranoj ili blastičnoj fazi KML. Stoga postoje pretpostavke da je varijantna translokacija KML koja nastaje mehanizmom u dva koraka povezana s lošijom prognozom (6). Slika 1. Mehanizam varijantne translokacije 9;22. klasična citogenetska metoda te fluorescentna in situ hibridizacija (FISH) kao molekularna citogenetska metoda. Za obje metode kao uzorak koristi se koštana srž (KS) pacijenata izvađena u epruvetu s litij-heparin antikoagulansom. Nakon 24-satnog kultiviranja i obrade uzorka KS prema standardiziranom postupku (7), na predmetnom staklu dobije se suspenzija stanica koja se koristi za klasičnu i FISH citogenetsku metodu. Klasična citogenetska analiza koristi standardnu Giemsa tehniku pruganja (engl. G-banding with Trypsin / Giemsa, GTG). Analizira se 20 metafaza svakog pacijenta, a kariogram objašnjava prema Internacionalnom sistemu za humanu citogenetsku nomenklaturu (eng. International System for Human Cytogenetic Nomenclature, ISCN) (8). FISH metoda izvodi se na stanicama KS prema uputama proizvođača. Nakon postupka denaturacije i hibridizacije specifične probe te ispiranja i sušenja stanica na predmetnom staklu, slijedi analiza na svjetlosno - fluorescentnom mikroskopu. Analizira se 200 interfaznih stanica svakog pacijenta na 3 različita filtera DAPI (prikazuje jezgre), crveni te zeleni filtar. Stanica negativna na Ph translokaciju prikazat će 2 crvena (kromosomi 9) i 2 zelena signala (kromosomi 22). Stanica pozitivna na klasičnu Ph translokaciju sadržavat će 2 fuzije (derivirani kromosomi 9 i 22 - Ph kromosom ) te jedan crveni (kromosom 9) i jedan zeleni signal (kromosom 22). U slučaju varijantne Ph translokacije, prisutna će biti samo jedna fuzija (derivirani kromosom 22) te 2 crvena i 2 zelena signala (Slika 2). Slika 2. A: negativna interfazna jezgra na translokaciju 9;22 B: klasična translokacija 9;22 C: varijantna translokacija 9;22. Metode u citogenetici koje se koriste u dijagnozi i praćenju pacijenata s KML-om su kariogram kao 19

22 Ž. Tkalčić Švabek i I. Franić Šimić Varijantne translokacije Philadelphia kromosoma Prema preporukama, uzorak KS za citogenetsku analizu dolazi pri dijagnozi KML, 3 mjeseca nakon dijagnoze i potom svakih 6 mjeseci do postizanja kompletnog citogenetskog odgovora (9). Nakon toga, uzorak KS trebao bi dolaziti svakih 12 mjeseci. Na Odjelu za citogenetiku KBC-a Zagreb od siječnja do siječnja godine primljeno je 182 uzoraka s novodijagnosticiranom KML-om, od čega je 15 s varijantnom translokacijom. Kromosomi uključeni u translokaciju su 1, 9, 14 i 17. Jedan pacijent ima 2 kromosoma uključena u varijantnu translokaciju i to su kromosomi 1 i 12 (Slika 3). Slika 3. Kariogram A: 46, XY, t(9;14;22) (q34;q32;q11.2) Kariogram B:46, XY, t(9;17;22)(q34;q21;q11.2) Postotak pacijenata s varijantnom translokacijom iznosi 8% što se slaže s literaturom u svijetu (5,10,11). Dokazali smo da ne postoji statistički bitna razlika u postizanju kompletnog citogenetičkog odgovora (KCgO) kod pacijenata s varijantnom i klasičnom translokacijom. Ipak, treba uzeti u obzir da svaki od pacijenata s varijantnom translokacijom ima drugačije mjesto loma uključeno u translokaciju, pa je upitno može li se sa sigurnošću tvrditi da je KCgO jednak kod pacijenata s varijantnom i klasičnom translokacijom 9;22. Literatura: 1. Barbui T, Thiele J, Gisslinger H et al. The 2016 WHO classification and diagnostic criteria for myeloproliferative neoplasms: document summary and in-depth discussion. Blood Cancer J Feb; 8(2): Chomel, JC, Brizard, F, Veinstein, A, et al. Persistence of BCR-ABL genomic rearrangement in chronic myeloid leukemia patients in complete and sustained cytogenetic remission after interferon-alpha therapy or allogeneic bone marrow transplantation. Blood, 2000;95; An, X, Tiwari, AK, Sun, Y et al. BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors in the treatment of Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia: a 4. Eyüpoğlu D, Bozkurt S, Haznedaroğlu İ et al. The Impact of Variant Philadelphia Chromosome Translocations on the Clinical Course of Chronic Myeloid Leukemia. Turk J Haematol Mar 5;33(1): Marzocchi G, Castagnetti F, Luatti S et al. Variant Philadelphia translocations: molecular-cytogenetic characterization and prognostic influence on frontline imatinib therapy, a GIMEMA Working Party on CML analysis. Blood Jun 23;117(25): Gorusua M, Peter P, Lia Zet al.. On the genesis and prognosis of variant translocations in chronic myeloid leukemia Cancer Genetics and Cytogenetics 173 (2007) Rooney DE. Human cytogenetics: malignancy and acquired abnormalities. 3rd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; Shaffer LG, McGowan-Jordan J, Schmid M. ISCN 2013: An International System for Human Cytogenetic Nomenclature (2013) Basel, Switzerland: Karger Medical and Scientific Publishers; Baccarani M, Deininger MW, Rosti G et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: Blood. 2013;122: Koshiyama DB, Capra ME, Paskulin GA, et al. Cytogenetic response to imatinib treatment in Southern Brazilian patients with chronic myelogenous leukemia and variant Philadelphia chromosome. Ann Hematol. 2013;92: Stango F, Vigneri P, Del Fabro V et al. Influence of complex variant chromosomal translocations in chronic myeloid leukemia patients treated with tyrosine kinase inhibitors. Acta Pncol. 2010;49:

23 S. Davidović-Mrsić i A. Škrtić Zaključci Radne skupine za citogenetiku, KroHem, 6. travnja godine Zaključci Radne skupine za citogenetiku, KroHem, 6. travnja godine Sanja Davidović-Mrsić 1, Anita Škrtić 2 1 Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb, 2 Zavod za patologiju, KB Merkur Na radnom sastanku o sofisticiranim dijagnostičkim metodama u hematologiji održanom 5. i godine u Edukacijskom centru KBC-a Zagreb u Zagrebu doneseni su sljedeći glavni zaključci Radne skupine za citogenetiku i FISH (unutar Radne skupine za laboratorijsko-dijagnostičku hematologiju): Na sastanku su spomenuti problemi zapošljavanja kadrova za ovu vrstu dijagnostike kao i nedostatna sredstva za kupnju adekvatne opreme. Također su predloženi sastanci na kojima bi se dogovorili laboratorijski dijagnostički postupnici, standardi te unutarnje i vanjske kontrole za laboratorije. 1. Cjelokupnu citogenetičku dijagnostiku koja uključuje staničnu kulturu, GTG-pruganje, izradu kariotipa i sve metode FISH-e trenutno rade KBC Zagreb i KBC Split. Time se ovi centri obvezuju za sve svoje bolesnike učiniti kariogram i FISH dijagnostiku. 2. Ustanove koje trenutno rade samo interfaznu fluorescentnu in situ hibridizaciju (I-FISH), i to samo za definiranu patologiju, jesu: KBC Osijek za kroničnu limfocitnu leukemiju (KLL), multipli mijelom (MM) i limfome KBC Rijeka za kroničnu limfocitnu leukemiju (KLL), multipli mijelom (MM) i limfome KB Merkur za kroničnu limfocitnu leukemiju (KLL), multipli mijelom (MM), limfome i mijelodisplaziju (MDS) KB Dubrava za kroničnu limfocitnu leukemiju (KLL), multipli mijelom (MM), limfome Kolege iz KB Dubrava najavili su osnivanje citogenetičkog laboratorija pa će u tom trenutku preuzeti cjelokupnu citogenetičku dijagnostiku za svoje bolesnike. Centri koji nemaju mogućnost citogenetičke i FISH dijagnostike dogovaraju pretrage s centrima kojima su i do sada slali uzorke na analizu. 21

24 K. Dubravčić i Z. Šiftar Zaključci Radne skupine za imunofenotipizaciju, KroHem, 6. travnja godine Zaključci Radne skupine za imunofenotipizaciju, KroHem, 6. travnja godine Klara Dubravčić 1, Zoran Šiftar 2 1 Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb, 2 Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, KB Merkur Na radnom sastanku o sofisticiranim dijagnostičkim metodama u hematologiji održanom 5. i godine u Edukacijskom centru KBC-a Zagreb u Zagrebu doneseni su sljedeći glavni zaključci Radne skupine za imunofenotipizaciju (unutar Radne skupine za laboratorijsko-dijagnostičku hematologiju): 1. U centrima: KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur, KBC Osijek, KBC Split, KBC Rijeka, (za KBC Sestre milosrdnice nema podataka): provodi se imunofenotipizacija dijagnostičkog uzorka najmanje na osnovne (preporučene) biljege: za limfoproliferativni sindrom, multipli mijelom, akutne leukemije (iznimka su KB Dubrava, KBC Rijeka), što je uvjetovano tehničkim i/ili kadrovskim uvjetima. Trenutačno je u većini centara u tijeku zanavljanje opreme (nabava protočnih citometara kapaciteta 8 >10 biljega). U ovom trenutku jedino KB Merkur i KBC Zagreb imaju opremu s mogućnosti detekcije istodobno 10 boja te s primjenom u dijagnostičke svrhe. 2. Detekcija MRD-a (osjetljivost ): a) AKUTNE LEUKEMIJE Za ALL (B-, T-) jedino KBC Zagreb trenutačno ispunjava sve preduvjete (prostorni uvjeti, osoblje, znanje, kapacitet, vanjska procjena kvalitete). Preporuka je da se svi uzorci šalju na analizu jedino u KBC Zagreb (posebice dječje dobi). Stav kliničara KB Merkura jest da će zadržati analizu za svoje bolesnike u vlastitoj ustanovi. Prijedlog je da se u osnovni dijagnostički profil pretraga uvrsti i određivanje staničnog biljega CRFL2 korisnog za dijagnozu BCR-ABL-u slične B-akutne limfoblastne leukemije. Za MRD u AML: trenutačno ne postoji nijedan centar: potrebno je HITNO razviti postupak/ postupke. Preporuke je da se uzorci šalju na analizu jedino u KBC Zagreb (posebice dječje dobi). Objektivna je olakšica da ni u svijetu zbog heterogenosti bolesti ne postoje jednoznačni, opće prihvaćeni validirani protokoli, već literaturno raznoliki ovisno o tome kako je koji centar uklopio najnovije spoznaje i tehnologije, Do uspostave MRD profila pretraga potrebno je na osnovama dobre laboratorijske prakse te primjenom najnovijih spoznaja i tehnologije na najbolji mogući način validirati i primjenjivati dostupne pr etrage u praćenju tih bolesnika. KB Merkur će zadržati analizu za svoje bolesnike, a voljan je analizirati i uzorke iz drugih centara (do 30 % ukupno procijenjenog broja novootkrivenih slučajeva) samo pod određenim uvjetima (na osnovi prethodnog dogovora ravnateljstava ustanova, odnosno uprava zavoda). S obzirom na očekivano povećanje pool-a bolesnika i njihovo praćenje, u KBC-u Zagreb za tu je svrhu potreban dodatan analitički sustav. b) MRD KLL, MULTIPLI MIJELOM ni jedan centar trenutno ne može osigurati poželjnu razinu osjetljivosti od KB Merkur primjenjuje ne-mrd protokole kojima može ostvariti pouzdan rezultat na razini osjetljivosti od 10-4 u KLL-u, odnosno 10-3 u multiplom mijelomu. 3. Mijelodisplastični sindrom (MDS) trenutno je jedino u KB Merkuru imunofenotipizacija dio dijagnostičke obrade pacijenata s citopenijom u svrhu dokazivanja MDS-a. Ostali centri nisu izrazili želju za ovom vrstom dijagnostike. 22

25 I. Drmić Hofman i R. Zadro Zaključci Radne skupine za molekularnu dijagnostiku, KroHem, 6. travnja godine Zaključci Radne skupine za molekularnu dijagnostiku, KroHem, 6. travnja godine Irena Drmić Hofman 1,2, Renata Zadro 3,4 1 KBC Split, 2 Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 3 KBC Zagreb, 4 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Uvod Molekularna dijagnostika hematoloških bolesti u Hrvatskoj se obavlja u sljedećim centrima: KBC Zagreb, KBC Split, KB Dubrava, KB Merkur, KBC Osijek i KBC Rijeka. U cilju poboljšanja standarda molekularne dijagnostike hematoloških malignih bolesti i informiranja kliničara, u ovom ćemo radu dati na uvid zaključke Radne skupine za molekularnu dijagnostiku o dijagnostici, liječenju i praćenju tumora krvnog i limfnog tkiva, navedenih prema tipu bolesti. Također ćemo dati prikaz relevantnih metoda te zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja određena analiza. 1. Akutna mijeloična leukemija (AML) Dijagnostika i liječenje akutne mijeloične leukemije (AML) temelji se na stratifikaciji rizika, najčešće dobi i citogenetičkom nalazu. Najčešće translokacije u AML jesu t(8;21)(q22;q22) i inv(16) (p13q22) koje na molekularnoj razini dovode do nastanka fuzijskih gena RUNX1/RUNX1T1 (prije AML1/ETO) i CBFβ/MYH11. Akutna promijelocitna leukemija povezana je s translokacijom t(15;17), s fuzijskim genom PML/RARα. U pacijenata s normalnim kariotipom nekoliko je molekularnih abnormalnosti koje imaju prognostičko značenje u AML: FLT3-ITD/TKD, NPM1 i CEBPA te doprinose odluci o liječenju. Dostupne analize za testiranje te nove planirane pretrage bolesnika s AML-om u pojedinim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj prikazane su u Tablici Akutna limfoblastična leukemija (ALL) Osim molekularnih translokacija MLL i BCR/ ABL1, veliko značenje u dijagnostici i liječenju ALL imaju fuzije gena i genske varijante (tzv. Phlike mutacije). U Tablici 2 prikazane su trenutačno dostupne molekularne analize za testiranje bolesnika s ALLom u Hrvatskoj. Tablica 1. Molekularne analize dostupne za testiranje bolesnika s AML-om u Hrvatskoj. Ustanova KBC Zagreb KBC Split Tip molekularne analize RUNX1/RUNX1T1, PML/RARα, inv(16), FLT3*, NPM1-sekvenciranje RUNX1/RUNX1T1, PML/RARα, inv(16), FLT3 i NPM1-sekveniranje (u planu) KB Dubrava RUNX1/RUNX1T1, PML/RARα, inv16, FLT3 * KB Merkur KBC Osijek KBC Rijeka RUNX1/RUNX1T1, PML/RARα, inv16, FLT3 (planira se uvesti analiza FLT3) PML/RARα * fragmentarna analiza sada dostupna samo u KBC Zagreb i KB Dubrava (uskoro će biti dostupna i u KBC Split), ostali centri analizu rezultata provjeravaju elektroforezom na gelu. Prijedlog radne skupine: u postupnik testiranja uvesti analize mutacije u genima CEBPA, RUNX1, CBF, c-kit, IDH1, IDH2 i TP53. Tablica 2. Molekularne analize dostupne za testiranje bolesnika s ALL-om u Hrvatskoj. Ustanova KBC Zagreb KBC Split KB Dubrava KB Merkur KBC Osijek KBC Rijeka Tip molekularne analize BCR/ABL1, MLL-AF4, TEL-AML1, E2APBX1, klonalnost IgHκ i TCRγ, CRLF2, WT1 BCR/ABL1, MLL-AF4, TEL-AML1, u planu i klonalnost IgHκ i TCRγ BCR/ABL1 BCR/ABL1, klonalnost IgHκ, TCRγ i TCRβ BCR/ABL1 BCR/ABL1 Prijedlog radne skupine: potrebno je uvođenje analize genskih varijanti (tzv. Ph-like mutacije). 3. Kronična mijeloična leukemija (KML) Temeljna dijagnostika KML-a uključuje kvalitativnu analizu prijepisa BCR/ABL1, dok je kvantitativna analiza nužna za praćenje minimalne ostatne bolesti. Sekvenciranje kinazne domene ABL1 provodi se kako bi se utvrdilo postojanje točkastih mutacija povezanih s rezistencijom, neadekvatnim odgovorom ili izostankom odgovora na terapiju inhibitorima tirozin-kinaze. 23

26 I. Drmić Hofman i R. Zadro Zaključci Radne skupine za molekularnu dijagnostiku, KroHem, 6. travnja godine Tablica 3. Molekularne analize dostupne za testiranje bolesnika s KML-om u Hrvatskoj. Ustanova KBC Zagreb KBC Split KB Dubrava KB Merkur KBC Osijek KBC Rijeka Tip molekularne analize BCR/ABL1 (kvalitativno i kvantitativno), sekvenciranje za mutacije u ABL1 BCR/ABL1 (kvalitativno i kvantitativno) BCR/ABL1 (kvalitativno i kvantitativno) BCR/ABL1 (kvalitativno; u planu i kvantitativno) BCR/ABL1 (kvalitativno; u planu i kvantitativno) BCR/ABL1 (kvalitativno i kvantitativno), sekvenciranje za mutacije u ABL1 Prijedlog radne skupine: sekvenciranje za mutacije u kinaznoj domeni ABL1 za sada se provodi u KBC Zagreb i KBC Rijeka, uskoro i u KB Dubrava (mogućnost testiranja također postoji i u KBC Split ako se popravi instrument za sekvenciranje). 4. Mijeloproliferativne bolesti/neoplazme (MPN) U bolesnika sa sumnjom na policitemiju veru, esencijalnu trombocitemiju i primarnu mijelofibrozu početno testiranje obuhvaća analizu mutacije JAK2V617F. Od dijagnostičkog su interesa i mutacije u eksonu 12 gena JAK2, CALR i MPL. Tablica 4. Molekularne analize dostupne za testiranje bolesnika s Ph - mijeloproliferativnih bolesti (MPN) u Hrvatskoj. Ustanova KBC Zagreb KBC Split KB Dubrava KB Merkur KBC Osijek KBC Rijeka KBC Sestre milosrdnice Tip molekularne analize JAK2V617F (kvalitativno i kvantitativno), JAK2 ekson 12, CALR, MPL JAK2V617F (kvalitativno), planira se uvesti CALR JAK2V617F (kvalitativno i kvantitativno), JAK2 ekson 12, CALR, MPL JAK2V617F (kvalitativno) JAK2V617F (kvalitativno) JAK2V617F (kvalitativno) JAK2V617F (kvalitativno) Prijedlog radne skupine: analize mutacija u eksonu 12 gena JAK2, kao i mutacije MPL-a trebale bi se obavljati samo u KB Dubrava i u KBC Zagreb. 5. Kronična limfoblastična leukemija (KLL) Oko 80% bolesnika s KLL-om pokazuje kromosomske nepravilnosti koje se dokazuju citogenetičkim analizama. Što se tiče molekularnih analiza, sekvenciranje gena TP53 te određivanje mutacijskog statusa u varijabilnoj regiji teškog lanca (IgHV) imaju veliko dijagnostičko značenje u KLL-u. Tablica 5. Molekularne analize dostupne za testiranje bolesnika s kroničnom limfoblastičnom leukemijom (KLL) u Hrvatskoj. Ustanova KBC Zagreb KBC Split - KB Dubrava KB Merkur - KBC Osijek - KBC Rijeka - Tip molekularne analize mutacije TP53, mutacijski status IgHV mutacije TP53, mutacijski status IgHV, BRAFV600E Prijedlog radne skupine: analize mutacije TP53, određivanje mutacijskog statusa IgHV provodit će se samo u KBC Zagreb i KB Dubrava, a mutacija BRAFV600E za dijagnostiku leukemije vlasastih stanica samo u KB Dubrava. 6. Ne-Hodgkinov limfom (NHL) Ne-Hodgkinov limfom (NHL) predstavlja heterogenu skupinu malignih bolesti različite biološke podloge i prognoze te uključuje mnoštvo podtipova, svaki s različitim obilježjima. Molekularna analiza T- i B-stanične klonalnosti predstavlja temeljnu analizu u razlikovanju benigne i maligne limfoproliferacije. Tablica 6. Molekularne analize dostupne za testiranje bolesnika s ne-hodgkinovim limfomom (NHL) u Hrvatskoj. Ustanova KBC Zagreb KBC Split KB Dubrava - KB Merkur KBC Osijek - KBC Rijeka - Tip molekularne analize klonalnost IgH, Igκ i TCRγ planira se uvođenje testiranja na klonalnost IgH, Igκ i TCRγ klonalnost IgH, Igκ; TCRγ i TCRβ 7. Multipli mijelom Temeljna dijagnostika multiplih mijeloma zasniva se na citogenetičkim analizama metafaznih kromosoma te FISH analizama plazma-stanica. Od molekularnih analiza, trenutačno se u Hrvatskoj provodi samo analiza MYD 88 u KB Dubrava pa je prijedlog Radne skupine da ova ustanova preuzme analize za cijelu Hrvatsku. 24

27 I. Drmić Hofman i R. Zadro Zaključci Radne skupine za molekularnu dijagnostiku, KroHem, 6. travnja godine 8. Mijelodisplastični sindrom (MDS) Na posljednjem sastanku skupine za liječenje MDS-a nije bilo prijedloga za molekularnu dijagnostiku MDS-a. 9. Sekvenciranje novije generacije (NGS) Sekvenciranje novije generacije (NGS) predstavlja novi metodološki izazov u dijagnostici i individualiziranom liječenju hematoloških bolesti, posebice za AML, MDS i MPN. Iako su u rutinskoj praksi već dostupni profili za analizu gena, prije uvođenja u široku primjenu potrebno je riješiti problem interpretacije nalaza, poput razlučivanja mutacija povezanih s leukemijama (driver mutacije) od polimorfizama ili passenger mutacija, kao i somatskih od mutacija zametnih (engl. germline) stanica. Neki od kliničkih centara u Hrvatskoj već posjeduju uređaje za NGS (KBC Split, KBC Zagreb i KBC Rijeka, odnosno Medicinski fakultet u Rijeci), a KB Dubrava je u postupku nabave. Stoga je prijedlog Radne skupine da se prate najnovija dostignuća na ovom planu i uvedu analize panela gena za mijeloidne neoplazme koji sadržavaju barem minimalni broj gena. Literatura: 1. Döhner H, Estey E, Grimwade D i dr. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. Blood 2017;129(4): doi: /blood National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN clinical practice guidelines acute myeloid leukemia: National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN clinical practice guidelines chronic myeloid leukemia, version article-p1108.xml 4. ESMO Clinical Practice Guidelines (CPG): haematological malignancies. Haematological-Malignancies 5. Kazmierski D, Palomba ML, Barsigian C. Utility of MYD88 in the differential diagnosis and choice of second-line therapy in a case of nonsecretory lymphoplasmacytic lymphoma versus free light chain Waldenstrom s macroglobulinemia. Case Rep Hematol 2017;2017: Bacher U, Shumilov E, Flach J i dr. Challenges in the introduction of next-generation sequencing (NGS) for diagnostics of myeloid malignancies into clinical routine use. Blood Cancer J 2018;8(11):

28 M. Vodanović i suradnici Opservacijska studija KroHem-a o prvim pregledima anemija u hematološkim ambulantama Opservacijska studija KroHem-a o prvim pregledima anemija u hematološkim ambulantama Marijo Vodanović 1,2, Inga Mandac Rogulj 3, Ivan Krečak 4, Hrvoje Holik 5, Renata Babok-Flegarić 6, Renata Gutt-Nuk 7, Martina Marjanović 8, Dražen Pulanić 1,9 1 Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb 2 Zdravstveno veleučilište Zagreb 3 Zavod za hematologijju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica Merkur 4 Služba internističkih djelatnosti, Opća bolnica Šibenik 5 Odjel za hematologiju i onkologiju, Opća bolnica Josip Benčević, Slavonski Brod 6 Odjel za hematologijju, onkologiju i kliničku imunologiju, Opća bolnica Varaždin 7 Služba internističkih djelatnosti, Opća bolnica Virovitica 8 Služba internističkih djelatnosti, Opća bolnica Bjelovar 9 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Anemija predstavlja veliki javnozdravstveni i socioekonomski problem. Anemije dijelimo prema kinetičkom pristupu obzirom nastaju li zbog smanjenog stvaranja eritrocita, ubrzanog propadanja ili njihovog gubitka. Druga podjela odnosi se na morfološki pristup s obzirom na volumen eritrocita ili MCV (engl. mean corpuscular volume ). Anemija zbog manjka željeza zadire u područja različitih kliničkih struka. Sideropenična anemija jest najčešća anemija, i bolesnici s takvom anemijom javljaju se i u druge specijalističke ambulante, a funkcionalni manjak željeza se liječi u sklopu liječenja osnovne kronične bolesti (1,2,3). Anemije različitih uzroka jedan su od najučestalijih razloga dolazaka u hematološku ambulantu ali i u hitnu službu. Veliki dio bolesnika sa sideropeničnom anemijom liječi se u ambulanti liječnika obiteljske medicine i drugim specijalističkim ambulantama/odjelima, stoga smatramo da su anemije drugih uzroka češće kod bolesnika koji se javljaju na prvi pregled u hematološku ambulantu. Ideja o predloženoj studiji KroHem-a o prvim pregledima anemija u hematološkim ambulantama pojavila se u sklopu Radne skupine za benigne hematološke bolesti KroHem-a na čelu s doc. dr. sc. Draženom Pulanićem. Kao glavni ispitivač/voditelj istraživanja predložen je dr. Marijo Vodanović (internist-hematolog) iz KBC Zagreb. Primarni cilj istraživanja jest utvrditi zastupljenost svih vrsta anemija kao uputnih dijagnoza na prve preglede u odnosu na sve uputne dijagnoze za prve preglede u hematološkim ambulantama (poliklinika i dnevna bolnica), te zastupljenost pojedinih vrsta anemija u zadanom vremenu ispitivanja. Sekundarni ciljevi su utvrditi tko od specijalista 26 upućuje bolesnike s anemijom u hematološku ambulantu te odgovara li konačna dijagnoza uputnoj dijagnozi. Također ako su bolesnici liječeni zbog anemije, sekundarni cilj je utvrditi standardnu terapiju za pojedinu vrstu anemija (npr. pripravci željeza, vitamin B12, folna kiselina, eritropetin, konrtikosteroidi, transfuzije koncentrata eritrocita, liječenje osnovne bolesti). Na prethodnom jesenskom sastanku KroHem-a u Tuhelju prikazan je prijedlog nove KroHem-ove opservacijske neintervencijske studije o prvim pregledima anemija u hematološkim ambulantama te su pozvane sve zainteresirane kolegice i kolege da sudjeluju u predloženom istraživanju. Inicijalno je zamišljeno uključiti barem 4 hematološka centra s 200-ak uključenih bolesnika u razdoblju od s daljnjim praćenjem od još 6 mjeseci, dakle do Metode: Na sudjelovanje u predloženom istraživanju odazvale su se kolege iz ukupno 7 hematoloških centara koje su spremne uključiti bolesnike, popunjavati odgovarajući upitnik te podatke unositi u predviđenu tablicu. Osim KBC Zagreb uključen je KB Merkur (ispitivanje vodi dr. Inga Mandac Rogulj), OB Šibenik (ispitivanje vodi dr. Ivan Krečak), OB Slavonski Brod Josip Benčević (ispitivanje vodi dr. Hrvoje Holik), OB Virovitica (dr. Renata Gutt-Nuk), OB Varaždin (dr. Renata Babok-Flegarić), OB Bjelovar (dr. Martina Marjanović). Nakon odobrenja etičkog povjerenstva pojedine ustanove i potpisivanja informiranog pristanka, analizirat će se demografski, klinički i laboratorijski podaci pojedinog bolesnika upućenog na prvi pregled u hematološku ambulantu s uputnom dijagnozom anemije.

29 M. Vodanović i suradnici Opservacijska studija KroHem-a o prvim pregledima anemija u hematološkim ambulantama Obrada anemije kod prvog pregleda u hematološkoj ambulanti odvija se u nadležnosti svakog pojedinog hematologa i prema standardu centra koji sudjeluje u istraživanju kao i prema mogućem uzroku anemije. Gastroenterološka, ginekološka ili druga obrada ovisi o indikaciji nadležnog ordinarijusa/hematologa. Bolesnici/ispitanici se javljaju na kontrolu s pristiglim nalazima i nakon toga slijedi potvrda dijagnoze pojedinog tipa anemije. Temeljem navedenog slijede preporuke za daljnje praćenje, kontrole i liječenje. Nakon završetka uključivanja bolesnika, slijedi praćenje bolesnika/ispitanika kroz 6 mjeseci. Kod liječenja anemije (prema odluci pojedinog ordinarijusa, nije determinirano ovom opservacijskom studijom) važno je navesti o kojem se terapijskom postupku odnosno lijeku radi, zatim put primjene lijeka te eventualne nuspojave liječenja. U istraživanju će se poštivati načela povjerljivosti podataka i anonimnost bolesnika. Objavljeni podaci neće omogućiti identifikaciju nijedne osobe čiji su se podaci koristili u istraživanju. Literatura: 1. Radman I, Vodanović M, Mandac-Rogulj I, et al. Smjernice Hrvatskog društva za hematologiju HLZ-a i KROHEM-a za zbrinjavanje anemije uzrokovane manjkom željeza. Liječ Vjesn 2019;141: Camaschella C. Iron deficiency:new insights into diagnosis and treatment. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2015;2015: Hershko C, Camschella C. How I treat unexplained refractory iron deficiency anemia. Blood 2014;123(3):

30 D. Pulanić i suradnici Prospektivna opservacijska studija KroHem-a o autoimunosnim hemolitičkim anemijama Prospektivna opservacijska studija KroHem-a o autoimunosnim hemolitičkim anemijama Dražen Pulanić 1,2, Mirela Raos 1, Matea Vinković 1, Paula Kilić 2, Vlatka Periša 3, Zdravko Mitrović 4, Inga Mandac Rogulj 5, Hrvoje Holik 6, Velka Gverić-Krečak 7, Ivan Krečak 7, Viktor Blaslov 8, Ena Ranković 1, Antonela Samardžić 2, Ana Boban 1,2, Marijo Vodanović 1 1 KBC Zagreb, Zagreb 2 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 3 KBC Osijek, Osijek 4 KB Dubrava, Zagreb 5 KB Merkur, Zagreb 6 Opća bolnica Josip Benčević, Slavonski Brod 7 Opća bolnica Šibenik, Šibenik 8 KBC Split, Split Na prethodnom sastanku KroHem-a u Tuheljskim toplicama u prosincu predstavila se nova Radna skupina za benigne hematološke bolesti KroHem-a. Između ostaloga, prikazan je prijedlog nove prospektivne opservacijske studije KroHem-a o autoimunosnim hemolitičkim anemijama (AIHA). AIHA je rijedak autoimunosni poremećaj kod kojeg se u bolesnikovoj krvi nalaze protutijela usmjerena na vlastite eritrocite, čime se skraćuje njihov životni vijek i razvija hemolitička anemija. AIHA može biti uzrokovana toplim ili hladnim protutijelima. Dijagnoza se postavlja imunohematološkim ispitivanjem eritrocita, a s obzirom na to da se AIHA može javiti u sklopu drugih bolesti (maligne bolesti, autoimunosni poremećaji, infekcije) ili kao posljedica uzimanja nekog lijeka, bitno je prepoznati uzrok, jer o tome ovisi liječenje ovog poremećaja. Podaci o epidemiologiji i drugim karakteristikama AIHA za Republiku Hrvatsku nisu poznati. Cilj ove prospektivne neintervencijske opservacijske KroHem-ove studije je utvrditi epidemiološke karakteristike AIHA; koliko AIHA je primarno ili sekundarno; uzrokovano toplim ili hladnim protutijelina; koji su klinički standardi liječenja 1. i kasnijih linija terapije, te kakav je ishod liječenja. Analizirat će se podaci odraslih bolesnika kojima je AIHA dijagnosticirana tijekom godine i koji će biti praćeni do kraja godine demografski podaci, klinički i laboratorijski pokazatelji; analizirat će se korelacija laboratorijskih nalaza, liječenje te ishod bolesti. Identično istraživanje se provodi u više hematoloških centara u Republici Hrvatskoj u sklopu Radne skupine za benigne hematološke bolesti Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem. Druga studija o retrospektivnoj petogodišnjoj analizi AIHA koju smo proveli u KBC Zagreb rezultirala je s dva prihvaćena kongresna priopćenja na predstojećim velikim međunarodnim kongresima European Hematology Association (EHA) u Amsterdamu i International Society of Blood Transfusion (ISBT) u Baselu. Može se stoga zaključiti da je navedena tema o autoimunosnim hemolitičkim anemijama međunarodno prepoznata kao vrlo interesantna, pa tim više sa zanimanjem očekujemo rezultate nove prospektivne KroHem-ove studije. 28

31 D. Pulanić i suradnici Najugledniji eksperti za GvHD i ostale komplikacije nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Zagrebu Najugledniji eksperti za GvHD i ostale komplikacije nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Zagrebu Dražen Pulanić 1,2, Lana Desnica 1, Antonela Samardžić 2, Zinaida Perić 1,2, Magdalena Grce 3, Radovan Vrhovac 1,2, Steven Živko Pavletić 4 1 KBC Zagreb, Zagreb 2 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 3 Institut Ruđer Bošković, Zagreb 4 Nacionalni institut za rak, Nacionalni instituti za zdravlje, Bethesda, SAD Od 7. do 10. studenoga u Zagrebu je održano više stručnih i znanstvenih skupova posvećenih kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja (engl. chronic Graft-versus-Host Disease, cgvhd) i ostalim komplikacijama nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica (TKMS), s više od 240 sudionika iz čak 25 zemalja svijeta. Prvi sastanak radnih skupina međunarodnog COST projekta Integrirana europska mreža o kroničnom GvHD-u (cgvhd Eurograft) Europska kooperacija u znanosti i tehnologiji COST (COST, engl. European Cooperation in Science and Technology) organizira projekte kojima omogućuje suradnju stručnjaka različitih profila iz područja znanosti i tehnologije. Jedna od aktivnosti je i projekt Integrirane europske mreže o kroničnom GvHD (engl. Integrated European Network on Chronic Graft Versus Host Disease (cgvhd), COST Action CA 17138, cgvhd Eurograft) započet u rujnu koji vodi prof. Anne Dickinson sa Sveučilišta Newcastle (Velika Britanija), a u kojem su vrlo aktivni hrvatski istraživači i kliničari iz Zagreba. U projekt se do sada uključilo 17 europskih država, uključujući od samog početka i Hrvatsku. Predstavnici Hrvatske kao članovi Upravnog odbora su dr. sc. Magdalena Grce i doc. dr. Dražen Pulanić, ujedno i voditelji/suvoditelji nekoliko radnih skupina tog projekta. Upravo je u Zagrebu 7. i 8. studenoga u Institutu Ruđer Bošković održan prvi sastanak radnih skupina COST projekta uz sudjelovanje 40-ak stručnjaka iz 15-ak zemalja na kojemu je dogovoren plan za daljnja djelovanja (Slika 1, Slika 2). Čitatelje zainteresirane za detalje projektnih aktivnosti i radne skupine tog međunarodnog COST projekta o cgvhd-u upućujemo na web stranicu projekta Slika 1. i Slika 2. Prvi sastanak radnih skupina međunarodnog COST projekta Integrirana europska mreža o kroničnom GvHD-u (cgvhd Eurograft) na Institutu Ruđer Bošković. 4. Međunarodni simpozij o kroničnom GvHD-u i Edukacijski tečaj Radne skupine za komplikacije transplantacije EBMT-a Nakon završetka COST cgvhd sastanka održan je u Zagrebu poslovni sastanak Radne skupine za komplikacije transplantacije (TCWP engl. Transplant Complications Working Party) Europskog društva za transplantaciju iz krvi i koštane srži (EBMT engl. European Society of Blood and Marrow Transplantation). Iduća dva dana, 9. i

32 D. Pulanić i suradnici Najugledniji eksperti za GvHD i ostale komplikacije nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Zagrebu studenoga u prepunoj Preporodnoj dvorani HAZU-a (Slika 3 i 4) održani su 4. Međunarodni simpozij o kroničnom GvHD-u i Edukacijski tečaj EBMT TCWP-a s više od 200 sudionika iz 25 država svijeta, s 22 međunarodna predavača, uz sudjelovanje aktualnog predsjednika EBMT-a (prof. Kröger) i dva bivša predsjednika EBMT-a (prof. Mohty i prof. Madrigal). Slika 3. i Slika 4. Prepuna Preporodna dvorana HAZU tijekom 4. Međunarodnog simpozija o kroničnom GvHD-u i Edukacijskog tečaja EBMT TCWP-a. Simpozij je otvorio uvodnim riječima doc. dr. Pulanić (Slika 5), nakon čega je program započeo predavanjem prof. dr. Pavletića (Slika 6) iz američkog NCI/NIH, koji je govorio o najaktualnijim novostima o cgvhd-u. Program je nastavljen serijom izvrsnih predavanja o kliničkom dijagnosticiranju, terapijskim dosezima i evaluaciji odgovora na terapiju (predavači prof. Greinix (Austrija), prof. Wolff (Njemačka), prof. Vrhovac (Hrvatska), prof. Duarte (Španjolska), prof. Halter (Švicarska), prof. Olivieri (Italija), prof. Lawitschka (Austrija)). U kasnijem dijelu simpozija prof. Kröger (Njemačka) Slika 5. Doc. dr. Dražen Pulanić, otvara simpozij. govorio je o novostima u prevenciji cgvhd-a, prof. Mohty (Francuska) o mikrobiomu u GvHD-u, prof. Schoemans (Belgija) o modernim tehnologijama u evaluaciji cgvhd-a. Treba svakako spomenuti i domaće predavače, članove Multidisciplinarnog tima za liječenje cgvhd-a KBC-a Zagreb: prof. dr. Ervina Bilić predavala je o neurološkim komplikacijama cgvhd-a, doc. dr. Petriček o očnom cgvhdu, prof. dr. Mravak-Stipetić o oralnom cgvhd, dr. sc. Pučić Baković o glikanima u autoimunosnim bolestima i cgvhd-u, doc. dr. Pulanić o 5 godina rada Multidisciplinarnog tima za liječenje cgvhd-a 30 Slika 6. Prof. dr. Steven Živko Pavletić, predaje na simpoziju. KBC-a Zagreb, a prim. dr. Serventi-Seiwerth, dr. sc. Desnica i doc. dr. Perić izložile su zanimljive prikaze slučaja bolesnika s cgvhd-om iz kliničke prakse. Idućeg dana održao se edukacijski tečaj Radne skupine za komplikacije transplantacije EBMT-a koji je obradio sve ostale novosti iz područja posttransplantacijske skrbi uz također iznimne međunarodne predavače poput prof. Penacka (Njemačka), prof. Ruutua (Finska), prof. Saloojae (Velika Britanija), dr. Moiseeva (Rusija), prof. Basaka (Poljska), i drugih (Slika 7 i 8).

33 D. Pulanić i suradnici Najugledniji eksperti za GvHD i ostale komplikacije nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Zagrebu Slika 7. Prof. dr. Nicolaus Kröger, predsjednik EBMT-a, predaje na simpoziju. Slika 8. Organizatori 4. Međunarodnog cgvhd simpozija i Edukacijskog tečaja EBMT TCWP-a (slijeva): doc. dr. Zinaida Perić, doc. dr. Dražen Pulanić, prof. dr. Radovan Vrhovac, prof. dr. Steven Živko Pavletić i prof. dr. Grzegorz Basak. Podsjetimo da je u KBC-u Zagreb godine formiran Multidisciplinarni tim za liječenje kroničnog GvHD-a i dugotrajnih komplikacija nakon TKMS kojeg je vodio prof. dr. Damir Nemet u suradnji s prof. dr. Stevenom Živkom Pavletićem iz američnog NCI/NIH, uz podršku međunarodnog projekta fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (engl. Unity Through Knowledge Fund, UKF) ( godine). Nakon odlaska prof. dr. Nemeta u mirovinu, od godine Multidisciplinarni tim vodi doc. dr. Dražen Pulanić, a u radu tima KBC-a Zagreb danas sudjeluje više od 35 kliničkih i laboratorijskih stručnjaka i znanstvenika različitih specijalnosti, s kontinuiranim uključivanjem novih kolega, s novim znanstvenim projektima kao što je projekt Hrvatske zaklade za znanost Novi biomarkeri kronične bolesti presatka protiv primatelja od godine (Slika 9) i vrlo aktivnim sudjelovanjem u međunarodnom COST cgvhd Eurograft projektu (od godine). Međunarodna znanstvena i edukativna aktivnost rezultirala je organizacijom tri vrlo uspješna međunarodna simpozija o kroničnom GvHD-u u Zagrebu (2013., i godine), a ovaj posljednji 4. Međunarodni simpozij o cgvhd-u u Zagrebu bio je prvi organiziran zajedno s EBMT-om i najposjećeniji do sada. Sve navedeno rezultat je uspješnog djelovanja Multidisciplinarnog tima za liječenje cgvhd-a KBC-a Zagreb, međunarodno prepoznatog kao pozitivni primjer razvoja struke i vrsne multidisciplinarne skrbi bolesnika s kroničnim GvHD-om. Slika 9. Logo Hrvatske zaklade za znanost. 31

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen je na Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Procjena rizika: POD24 i IPI Martina Morić Perić, dr.med Gazyvaro 1 mg koncentrat za otopinu za infuziju Obinutuzumab Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Acta Med Croatica, 71 (2017) Izvorni rad VISOKODOZNA TERAPIJA PRAĆENA AUTOLOGNOM TRANSPLANTACIJOM MOŽE DOVESTI DO IZLIJEČENJA U 50 % BOLESNIKA S

Acta Med Croatica, 71 (2017) Izvorni rad VISOKODOZNA TERAPIJA PRAĆENA AUTOLOGNOM TRANSPLANTACIJOM MOŽE DOVESTI DO IZLIJEČENJA U 50 % BOLESNIKA S Acta Med Croatica, 71 (2017) 39-49 Izvorni rad VISOKODOZNA TERAPIJA PRAĆENA AUTOLOGNOM TRANSPLANTACIJOM MOŽE DOVESTI DO IZLIJEČENJA U 50 % BOLESNIKA S RELAPSNIM ILI REFRAKTORNIM HODGKINOVIM LIMFOMOM -

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Microsoft Word DOC

Microsoft Word DOC PSIHOLOGIJA, 1996, 1 str. 83-98 UDC 159.9.07:616.155.392-08-05 PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA BOLESNIKA SA AKUTNOM LEUKEMIJOM U TOKU NJIHOVOG LEČENJA Mirjana Sretenović, Dušica Berger, Ružica Maksimović*,

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Kratki pregledni članak/mini-review Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativ

Kratki pregledni članak/mini-review Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativ Kratki pregledni članak/mini-review Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti Krohem Diagnosis, treatment

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

NEURONAL

NEURONAL NEW IRON PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. NEW IRON SASTOJCI PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. KELATI (prema grč. pandža) Kelati su kompleksni spojevi u kojima

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel

Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel Pregledni rad Review LaboRATORIJSka DIJAGNOSTIKA MONokLONSKIH GAMAPATIJA Laboratory Diagnosis Of Monoclonal Gammopathy Jelena Vlašić Tanasković Odjel za laboratorijsku djelatnost, Opća bolnica Pula, Pula

Више

SEN - nastava iz predmeta

SEN - nastava iz predmeta SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Klinička propedeutika Akademska godina 2017/2018 I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE Nastava se održava samo srijedom,

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Spolno i reprodukcijsko zdravlje Voditelj: mr.sc. Miljenko Manestar dr. med Katedra: Katedra za primaljstvo Studij: Stručni studij Primaljstvo Godina studija: druga Akademska godina: 2018./2019.

Више

Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39.Pravilnika o oglašavanju leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.Glasnik RS br.79/2010 )Takeda GmbH, Predsta

Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39.Pravilnika o oglašavanju leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.Glasnik RS br.79/2010 )Takeda GmbH, Predsta Postupajući po obavezi utvrđenoj članom 39.Pravilnika o oglašavanju leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.Glasnik RS br.79/2010 )Takeda GmbH, Predstavništvo za Srbiju, Bulevar Zorana Đinđića 64a O B J

Више

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx Korisnički priručnik za liječnika DijabetesTV Više uspješnih liječenja. Manje nepotrebnih pregleda. Manje gužvi. Datum: 26. Ožujka 2018. Korisnički priručnik za liječnika 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MESTO GVOŽĐA U LEČENJU ANEMIJE BUBREŽNOG POPREKLA Prof Dr Steva Plješa Anemija Definicija Smanjen broj eritrocita, Snižene vrednosti hemoglobina (Hb) Snižene vrednosti hematokrita (Hct) ispod normalnih

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Potaknuti velikim interesom iz prethodne godine i u želji za održavanjem kontinuiteta, u našoj ustanovi je 26. i 27. travnja ove godine održan 2. simp

Potaknuti velikim interesom iz prethodne godine i u želji za održavanjem kontinuiteta, u našoj ustanovi je 26. i 27. travnja ove godine održan 2. simp Potaknuti velikim interesom iz prethodne godine i u želji za održavanjem kontinuiteta, u našoj ustanovi je 26. i 27. travnja ove godine održan 2. simpozij medicinskih sestara i tehničara KB Dubrava pod

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Microsoft Word - Klinicka biokemija s hematologijom-

Microsoft Word - Klinicka biokemija s hematologijom- Naziv kolegija: KLINIČKA BIOKEMIJA S HEMATOLOGIJOM Naziv studija: Farmacija Godina studija: 3. godina Semestar studija: 6. semestar FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZVEDBENI PLAN

Више

Master slide prezentacija

Master slide prezentacija Javnozdravstveni problem premalignih i malignih lezija vrata maternice u Republici Hrvatskoj Ante Ćorušić Zagreb,23. svibnja 2018. Cervical Cancer Second Most Frequent Cancer in Young European Women 1

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a Kratki pregledni članak/mini-review doi: 10.21860/medflum2017_182975 Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological approach Dag Zahirović *, Arnela Redžović, Marija Petković,

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena infor

IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena infor IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka 2015. Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena informacija o Europskoj uniji, uspostavljen je slijedom

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

DJEČJI VRTIĆ TROGIR TROGIR Trogir, Klasa: UP/I /19-01/1 Urbroj Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavk

DJEČJI VRTIĆ TROGIR TROGIR Trogir, Klasa: UP/I /19-01/1 Urbroj Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavk DJEČJI VRTIĆ TROGIR TROGIR Trogir, 24. 04. 2019. Klasa: UP/I-034-01-01/19-01/1 Urbroj. 2184-17-19-1 Na temelju članka 1a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije ( Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Acta Med Croatica, 67 (2014) Kliničko zapažanje KLINIČKE KARAKTERISTIKE U BOLESNIKA S DIFUZNIM B VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM I DVOSTRUKOM TRANSLO

Acta Med Croatica, 67 (2014) Kliničko zapažanje KLINIČKE KARAKTERISTIKE U BOLESNIKA S DIFUZNIM B VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM I DVOSTRUKOM TRANSLO Kliničko zapažanje KLINIČKE KARAKTERISTIKE U BOLESNIKA S DIFUZNIM B VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM I DVOSTRUKOM TRANSLOKACIJOM BCL2/c-MYC ŽELJKA ŠKUNCA, MARA DOMINIS 1, ANA PLANINC-PERAICA 2 i BRANIMIR JAKŠIĆ

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet Katedra za pedijatriju IZVEDBENI RASPORED ZA STUDENTE MEDICINE ZA 2018. / 2019. AKADEMSKU GODINU TURNUS A 10. 12. 2018. (ponedjeljak) 8.50 10.25 Seminar Propedeutika

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft Word - os_preko_susa_2011

Microsoft Word - os_preko_susa_2011 SUŠA 2011.g. UČENICE: Ema Sorić, Doris Blaslov, Mare Vidaković ŠKOLA: OŠ Valentin Klarin Preko MENTOR : Jasminka Dubravica jdubravi@gmail.com 023/492-498 OŠ VALENTIN KLARIN PREKO Istraživačko pitanje/hipoteza:

Више

No Slide Title

No Slide Title LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI ZLOĆUDNE BOLESTI Tumor je nekontrolirano bujanje stanica i tkiva nastalo zbog gubitka odgovora na kontrolne mehanizme Dobroćudni (benigni), zloćudni (maligni) Drugi

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

35-Kolic.indd

35-Kolic.indd Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik

Више

U Varaždinu konferencija Fight & Win Kako se oduprijeti raku? Dubravka Šuica, voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu,

U Varaždinu konferencija Fight & Win Kako se oduprijeti raku? Dubravka Šuica, voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu, U Varaždinu konferencija Fight & Win Kako se oduprijeti raku? 16.11.2018. Dubravka Šuica, voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu, u Varaždinu je u petak, 16. studenog, organizirala

Више

Uvod

Uvod UNIVERZITET U NIŠU MEDICINSKI FAKULTET Ljiljana (Lj) Tadić KLINIĈKI I IMUNOLOŠKI FAKTORI PROGNOZE KOD BOLESNIKA SA B DIFUZNIM KRUPNOĆELIJSKIM NEHOĈKINSKIM LIMFOMOM DOKTORSKA DISERTACIJA NIŠ, 2016. UNIVERSITY

Више

Carmol – Uputa o lijeku

Carmol – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Carmol - Uputa o lijeku CARMOL kapi Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS PROJEKT UMIJEĆE KORIŠTENJA INFORMACIJA PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI «RAZVOJ ŠKOLSTVA U OPĆINI KLINČA SELA» Autorica programa: Maja Slamar Datum: 25. 8. 2018. Napomena: program je razvijen u sklopu

Више

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Cinnabisin tablete - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke: Ovaj

Више

NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio

NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN 1993-4-1:2008/NA ICS: 91.010.30; 91.080.30 Prvo izdanje, veljača 2013. Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio 4-1: Silosi Nacionalni dodatak Eurocode 3: Design

Више

CILJ PREDMETA

CILJ PREDMETA CILJ PREDMETA. Cilj nastave iz predmeta Patologija jest da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ga sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima. Zadatak

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx II Regionalni kongres internističke onkologije (REKONIO) Beograd, 16-18. maj 2019. godine Hotel Hilton, Kralja MIlana 35 Organizator: Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) Ko-predsedavajući Kongresa:

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZVEDBENI PLAN NASTAVE akademska godina 2007./2008. Naziv kolegija: Biokemija prehrane s dijetoterapijom Naziv studija: Studij farmacije Godina studija:

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

SEN - nastava iz predmeta

SEN - nastava iz predmeta SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Studij: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Izvedbeni nastavni plan predmeta Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa Akademska

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

VODITELJ TEČAJA doc.dr.sc. Blaženka Miškić ZNANSTVENI ODBOR doc.dr.sc. Blaženka Miškić, prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, prof.dr.sc. Velimir Božikov

VODITELJ TEČAJA doc.dr.sc. Blaženka Miškić ZNANSTVENI ODBOR doc.dr.sc. Blaženka Miškić, prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, prof.dr.sc. Velimir Božikov VODITELJ TEČAJA doc.dr.sc. Blaženka Miškić ZNANSTVENI ODBOR doc.dr.sc. Blaženka Miškić, prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, prof.dr.sc. Velimir Božikov, doc.dr.sc. Silvija Canecki Varžić, doc.dr.sc. Miro

Више

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd

KBC - MALDI TOF BROSURA A5 - Logotipi prednja.indd INFORMIRANJE O PROJEKTU Pro Europska unija +385 (0) 31 511 655 ravnateljstvo@kbco.hr Zajedno do fondova EU www.clinical-maldi-tof.eucal-maldi-tof.eu rala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

Tablica 1

Tablica 1 Hrvatska udruga za rane (HUR) pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Ministarstva zdravstva RH organizira 12. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Potkoljenični vrijedovi umjetnost i znanost

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Imam_stav-info

Imam_stav-info Mentor Foundation International EU-Dap Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Imam stav prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih Kontekst

Више

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode] Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g. Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa

Више

Microsoft Word Updated FAQ-EN_HR.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_HR.docx TVOJ PRVI POSAO PREKO EURES-a Često postavljana pitanja Općenito Gdje mogu pronaći informacije o programu Tvoj prvi posao preko EURES-a (YFEJ)? Informacije možete preuzeti s portala EURES-a na: http://eures.europa.eu

Више

Kadcyla, INN-trastuzumab emtansine

Kadcyla, INN-trastuzumab emtansine PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI

Више

SEN - nastava iz predmeta

SEN - nastava iz predmeta SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Studij: Medicina Izvedbeni nastavni plan predmeta i opstetricija Akademska godina 2018/2019 prof. dr. sc. Slavko Orešković I. KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA II.

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10 FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Microsoft Word - zadaci_21.doc

Microsoft Word - zadaci_21.doc 1. Devalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast P d) smanjenje realnog deviznog tečaja 2. Revalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje P c) porast P* d) ništa od navedenog 3. AD krivulja

Више

Prijava plana trajne edukacije za medicinske sestre

Prijava plana trajne edukacije za medicinske sestre PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE NAZIV USTANOVE: DZ. Zagreb Zapad ADRESA: Prilaz b. Filipovića 11. TELEFON: 3780 444 FAX: 3774 791 E-MAIL: glavna.sestra@dzz-zapad.hr DATUM 11.01.2012.

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више