zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima"

Транскрипт

1 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, фебруар године

2 Наручилац задатка: Министарство здравља Републике Обрађивач: Градски завод за јавно здравље, Београд Директор Завода: Проф. др Душанка Матијевић, специјалиста социјалне медицине Помоћница директора: Прим. мр сц. мед. др Светлана Младеновић-Јанковић Носилац задатка: Др Весна Живановић Учесници у задатку: Мр сц.мед. др Милена Пауновић Прим др Предраг Делибашић Др Либија Димитријевић Танасковић Др Катарина Војводић Прим др Ненад Анђелић Прим др Зоран Дурлевић Мр сц. мед. др Анђелија Нешковић Др Милена Јаковљевић Др Марија Марковић Др Верица Почуча Др Младен Бабић Др Весна Маротић Данијела Куљанин, вмс Гордана Бошковић, здравствени статистичар Инга Мијаиловић, вмс Гордана Лазић, вмс Владимир Глишовић, вмт Милица Бабовић, вмс Весна Поштин, оператер Наталија Звездић, оператер 2

3 САДРЖАЈ Карактеристике испитаника 4 Услуге болничког пријема и отпуста 7 Рад медицинских сестара 13 Рад лекара 18 Дијагностичке и терапијске услуге 27 Услуге болничке исхране 33 Услови болничког смештаја 41 Организација посета 47 Права и дужности пацијената током лечења 50 Задовољство болничким лечењем у целини 51 Степен повезаности карактеристика испитаника и задовољства 52 Коментари пацијената 54 Закључак 55 3

4 Карактеристике испитаника На хируршким одељењима (општа хирургија, грудна, кардиоваскуларна, максилофацијална, пластична и реконструктивна хирургија, ортопедија, неурохирургија, урологија, офталмологија, ОРЛ, оперативна онкологија) у 9 болница анкетиранo је 1516 пацијентa. Највише испитаника било је у КЦС, 31,2 и ВМА, 23 (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција испитаника према болницама испитаника КЦС ,2 КБЦ Мишовић 92 6,1 КБЦ Звездара ,2 КБЦ Земун 91 6,0 КБЦ Бежанијска коса 77 5,1 Институт за КВБ Дедиње 71 4,7 62 4,1 Институт за ОХБ Бањица 147 9,7 ВМА ,0 УКУПНО ,0 У односу на пол пацијената, мушкарци су били заступљени са 51,7, а жене са 48,3. Највеће учешће мушкараца је у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, 63,8, КБЦ Др Драгиша Мишовић Дедиње, 57,8 и ВМА, 56,1, а највеће учешће жена је у Институту за онкологију и радиологију, 91,8 и КБЦ Бежанијска Коса 54,5 (Табела 2). Установљена је статистички високо значајна разлика у полу испитаника између различитих болница (χ 2 =57,044, DF=8, p=0,000). Табела 2. Дистрибуција испитаника према полу по болницама Мушки пол Женски пол укупно КЦС , , КБЦ Мишовић 52 57, , КБЦ Звездара 75 52, , КБЦ Земун 38 46, , КБЦ Бежанијска коса 35 45, , Институт за КВБ Дедиње 44 63, , , , Институт за ОХБ Бањица 71 49, , ВМА , , УКУПНО , , Просечна старост испитаника је 54,7 година, а највећа је у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, 60,7 година. Најмања просечна старост је у Клиничком центру Србија, 52,7 година. Установљена је статистички високо значајна разлика у просечној старости испитаника између различитих болница (F=3,627, DF=8, p=0,000). 4

5 Табела 3. Просечна старост испитаника по болницама КЦС ,66 15,75 КБЦ Мишовић 91 55,16 16,58 КБЦ Звездара ,55 16,19 КБЦ Земун 83 59,51 14,63 КБЦ Бежанијска коса 74 57,46 16,04 Институт за КВБ Дедиње 68 60,68 12, ,85 12,67 Институт за ОХБ Бањица ,79 19,09 ВМА ,58 16,58 УКУПНО ,72 16,20 Посматрано према школској спреми, нешто више од половине испитаника/пацијената, око 53, jе имало средњу стручну спрему, око 36 вишу и високу, 12,6 је завршило основну школу, а 2,2 није имало завршено основно школско образовање (графикон 1). Графикон 1. Школска спрема испитаника на хируршким одељењима незавршена основна школа основ на средња в иша и висока Установљена је статистички значајна разлика у односу на школску спрему испитаника између различитих болница (χ 2 =39,403, DF=24, p=0,025). Табела 4. Дистрибуција испитаника по болницама према школској спреми Незавшена Школска спрема Основна Виша и висока основна Средња школа испитаника школа школа школа ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УКУПНО КЦС 10 2, , , , КБЦ Мишовић 2 2,2 5 5, , , КБЦ Звездара 6 4, , , , КБЦ Земун 4 4, , , , КБЦ Бежанијска коса 5 6,6 7 9, , , Институт за КВБ Дедиње 1 1,4 8 11, , , Инс. за онкол. и рад. 1 1,6 7 11, , , Институт за ОХБ Бањица 2 1, , , , ВМА 2 0,6 34 9, , , УКУПНО 33 2, , , ,

6 Највеће учешће пацијената са незавршеном основном школом је било у КБЦ Бежанијска коса (6,6), док у је на ВМА било најмање пацијената са незавршеном основном школом (0,6). Највише пацијената са завршеном основном школом је било у КБЦ Земун (18,6), а најмање у КБЦ Др Драгиша Мишовић (5,4). Највише пацијената са вишом и високом школом је било у Институту за онкологију и радиологију (41,9) и КБЦ Др Драгиша Мишовић (40,2), а најмање у КБЦ Земун (24,4) и КБЦ Бежанијска коса (26,3). Највећи број испитаника је свој материјални положај оценио као осредњи, 46. Релативно велики број испитаника је оценио свој материјални положај као добар (39) и веома добар (6). Укупно 8,7 анкетираних је оценило да је њихов материјални положај лош или веома лош (графикон 2). Графикон 2. Материјални статус испитаника веома лош лош осредњи добар веома добар Није установљена статистички значајна разлика у дистрибуцији испитаника према материјалном положају по болницама (H=13,635, DF=8, p=0,092). Табела 5. Дистрибуција испитаника према материјалном положају по болницама Материјални положај испитаника ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Веома лош Лош Осредњи Добар Веома добар УКУПНО КЦС 10 2,1 41 8, , ,8 35 7, КБЦ Мишовић 0 1 1, , , , КБЦ Звездара 3 2,0 15 9, , ,7 6 3, КБЦ Земун 2 2,2 3 3, , ,3 3 3, КБЦ Бежанијска коса 3 3,9 4 5, , ,1 4 5, Институт за КВБ Дедиње 1 1,5 4 6, , ,8 5 7, Инс. за онкол. и рад , , ,8 2 3, Институт за ОХБ Бањица 2 1,4 8 5, , ,7 11 7, ВМА 11 3,2 19 5, , ,1 13 3, УКУПНО 32 2,1 99 6, , ,2 89 6, Највише испитаника који су свој материјални положај оценили као веома лош било је у КБЦ Бежанијска коса (3,9), док пацијената са веома лошим материјалним положајем није било у КБЦ Др Драгиша Мишовић и Институту за онкологију и 6

7 радиологију. Највише испитаника са лошим материјалним положајем било је у КБЦ Звездара (9,8). Највише испитаника са осредњим материјалним положајем је било у КБЦ Земун (51,7), а са добрим материјалним положајем у Институту за онкологију и радиологију (54,8). Пацијенти који су свој материјални положај оценили као веома добар су највише били заступљени у КБЦ Др Драгиша Мишовић (11,1), а најмање у Институту за онкологију и радиологију (3,2). Услуге болничког пријема и отпуста Оцењујући услуге током пријема и отпуста из болнице, пацијенти су најзадовољнији љубазношћу особља које пружа ове услуге, (oцена 4,56) и процедуром отпуста, а најмање су задовољни временом чекања на шалтеру, слично као и прошле године (графикон 3). Графикон 3. Задовољство услугама током болничког пријема и отпуста просечна оцена процедура отпуста време до смештаја у собу објашњење процедуре пријема чекање на шалтеру љубазност особља процедура пријема Услугама болничког пријема је задовољно 88,7 испитаника, 7,8 су се изјаснили да нису ни задовољни ни незадовољни, док је 3,5 незадовољних (графикон 4). Неодлучних и незадовољних процедуром болничког пријема је мање него прошле године (11,3 у поређењу са 14,2 у прошлој години). Графикон 4. Задовољство испитаника процедуром болничког пријема ни ни не не веома не

8 Процедуром болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Бежанијска коса (просечна оцена 4,52), као и прошле године, док су најмање задовољни, условно речено обзиром на високу просечну оцену, пацијенти у КБЦ Звездара (4,18). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника процедуром болничког пријема између различитих болница (F=2,741, DF=8, p=0,005). Табела 6. Задовољство испитаника процедуром пријема - просечна оцена КЦС ,22 0,837 КБЦ Мишовић ,44 0,733 КБЦ Звездара ,18 0,907 КБЦ Земун ,28 0,730 КБЦ Бежанијска коса ,52 0,709 Институт за КВБ Дедиње ,49 0, ,40 0,530 Институт за ОХБ Бањица ,23 0,769 ВМА ,32 0,806 УКУПНО ,29 0,801 Љубазношћу особља током болничког пријема задовољно је преко 94 испитаника, 4,8 се изјаснило да нису ни задовољни, ни незадовољни, док је само 1 испитаника не (графикон 5). Графикон 5. Задовољство испитаника љубазношћу особља током болничког пријема ни ни не не веома не Љубазношћу особља приликом болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Бежанијска коса (просечна оцена 4,67), док су најмање задовољни, условно речено обзиром на високу просечну оцену, пацијенти у КЦС (4,51). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника љубазношћу особља приликом болничког пријема између различитих болница (F=1,005, DF=8, p=0,430). 8

9 Табела 7. Љубазност болничког особља на пријему - просечна оцена КЦС ,51 0,660 КБЦ Мишовић ,66 0,598 КБЦ Звездара ,58 0,608 КБЦ Земун ,55 0,710 КБЦ Бежанијска коса ,67 0,664 Институт за КВБ Дедиње ,62 0, ,61 0,690 Институт за ОХБ Бањица ,55 0,627 ВМА ,54 0,638 УКУПНО ,56 0,655 Временом чекања на шалтеру током болничког пријема је задовољно око 78, испитаника, више него прошле године, 13 су навели да нису ни задовољни ни незадовољни, док је око 9 незадовољних (графикон 6). Графикон 6. Задовољство испитаника временом чекања на шалтеру током болничког пријема ни ни не не веома не Чекањем на шалтеру приликом болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Бежанијска коса и Институту за КВБ Дедиње (просечна оцена 4,29), док су најмање задовољни пацијенти у КБЦ Звездара (3,87). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника чекањем на шалтеру приликом болничког пријема између различитих болница (F=2,761, DF=8, p=0,005). 9

10 Табела 8. Чекање на шалтеру приликом болничког пријема - просечна оцена КЦС ,94 1,070 КБЦ Мишовић ,05 1,026 КБЦ Звездара ,87 1,100 КБЦ Земун ,09 0,777 КБЦ Бежанијска коса ,29 0,912 Институт за КВБ Дедиње ,29 0, ,25 0,709 Институт за ОХБ Бањица ,88 1,025 ВМА ,04 0,981 УКУПНО ,01 1,009 Објашњењима процедуре болничког пријема је задовољно око 89,6 испитаника, више него прошле године, 6,6 није ни задовољно ни незадовољно, док је око 4 пацијената незадовољно овим објашњењима (графикон 7). Графикон 7. Задовољство испитаника објашњењима процедуре болничког пријема ни ни не не веома не Објашњењима везаним за процедуру болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у Институту за онкологију и радиологију (просечна оцена 4,52), док су најмање задовољни пацијенти у КЦС и КБЦ Земун (4,23). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника објашњењима везаним за процедуру болничког пријема између различитих болница (F=2,959, DF=8, p=0,003). 10

11 Табела 9. Објашњења процедуре болничког пријема- просечна оцена КЦС ,23 0,863 КБЦ Мишовић ,51 0,721 КБЦ Звездара ,24 0,901 КБЦ Земун ,23 0,821 КБЦ Бежанијска коса ,49 0,766 Институт за КВБ Дедиње ,50 0, ,52 0,698 Институт за ОХБ Бањица ,39 0,744 ВМА ,34 0,795 УКУПНО ,33 0,821 Временом које протекне од болничког пријема до смештаја у болесничку собу задовољно је 87 испитаника (графикон 8). Ни задовољно ни незадовољно је 8,2 испитаника, а незадовољно 4,8 испитаника. Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 8. Задовољство испитаника временом од болничког пријема до смештаја у собу ни ни не не веома не Временом које је протекло од болничког пријема до смештаја у болесничку собу су најзадовољнији пацијенти у Институту за КВБ Дедиње (просечна оцена 4,53), док су најмање задовољни пацијенти у Институту за онкологију и радиологију (4,11) и Институту за ОХБ Бањица (4,18). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника временом које протекне од болничког пријема до смештаја у собу, између различитих болница (F=2,671, DF=8, p=0,005). 11

12 Табела 10. Време од болничког пријема до смештаја у собу- просечна оцена КЦС ,21 0,932 КБЦ Мишовић ,46 0,767 КБЦ Звездара ,33 0,696 КБЦ Земун ,39 0,742 КБЦ Бежанијска коса ,47 0,851 Институт за КВБ Дедиње ,53 0, ,11 0,994 Институт за ОХБ Бањица ,18 0,994 ВМА ,29 0,826 УКУПНО ,29 0,867 Процедуром болничког отпуста је задовољно око 94 испитаника, 4,4 је ни задовољних ни незадовољних, док је 1,8 незадовољних (графикон 9). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 9. Задовољство испитаника процедуром болничког отпуста ни ни не не веома не Процедуром болничког отпуста су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Др Драгиша Мишовић (просечна оцена 4,63), док су најмање задовољни пацијенти, условно речено обзиром на високе просечне оцене, у Институту за онкологију и радиологију (4,33) и КЦС (4,41). Установљена је статистички значајна разлика у задовољству испитаника процедуром болничког отпуста између различитих болница (F=2,326, DF=8, p=0,018). 12

13 Табела 11. Задовољство процедуром болничког отпуста- просечна оцена КЦС ,41 0,712 КБЦ Мишовић ,63 0,571 КБЦ Звездара ,51 0,637 КБЦ Земун ,46 0,786 КБЦ Бежанијска коса ,62 0,684 Институт за КВБ Дедиње ,59 0, ,33 0,831 Институт за ОХБ Бањица ,56 0,630 ВМА ,48 0,682 УКУПНО ,48 0,691 Услуге сестринске неге Пацијенти су високо оценили сестринску негу на хируршким одељењима (просечна оцена 4,6), слично као и прошле године. Од посматраних аспеката сестринске неге најбоље је оцењена љубазност према пацијенту и према члановима породице пацијента, док су пацијенти нешто лошије оценили сестринско објашњавање процедура, тестова и третмана (графикон 10). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 10. Задовољство сестринском негом (просечна оцена) опште задовољство љубазност према члановима породице објашњавање процедура чекање на сестру љубазност Љубазношћу медицинских сестара на хируршким одељењима је задовољно преко 95 испитаника, док је само 1,6 незадовољних (графикон 11), слично као и прошле године. 13

14 Графикон 11. Задовољство испитаника љубазношћу медицинских сестара ни ни не не веома не Посматрано по појединачним болницама, љубазношћу медицинских сестара су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Звездара (4,64) и ВМА (4,61), док су, условно речено с обзиром на високе оцене, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (4,43) и Институту за онкологију и радиологију (4,48). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника љубазношћу медицинских сестара на хируршким одељењима између различитих болница (F=1,222, DF=8, p=0,282). Табела 12. Љубазност медицинских сестара- просечна оцена КЦС ,53 0,67 КБЦ Мишовић ,54 0,64 КБЦ Звездара ,64 0,55 КБЦ Земун ,43 0,66 КБЦ Бежанијска коса ,59 0,79 Институт за КВБ Дедиње ,55 0, ,48 1,00 Институт за ОХБ Бањица ,54 0,66 ВМА ,61 0,60 УКУПНО ,56 0,66 14

15 Временом чекања на медицинску сестру код хитне потребе је задовољно око 94 испитаника, док је само 1,3 незадовољних (графикон 12). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 12. Задовољство испитаника временом чекања на медицинску сестру код хитне потребе ни ни не не веома не Временом чекања на медицинску сестру код хитне потребе су најзадовољнији пацијенти на ВМА (просечна оцена 4,65) и КБЦ Др Драгиша Мишовић (4,62), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (4,31). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника временом чекања на медицинску сестру у ситуацији хитне потребе између различитих болница (F=3,929, DF=8, p=0,000). Табела 13. Чекање на медицинску сестру код хитне потребе- просечна оцена КЦС ,44 0,71 КБЦ Мишовић ,62 0,58 КБЦ Звездара ,55 0,59 КБЦ Земун ,31 0,62 КБЦ Бежанијска коса ,61 0,69 Институт за КВБ Дедиње ,48 0, ,46 0,83 Институт за ОХБ Бањица ,45 0,73 ВМА ,65 0,61 УКУПНО ,52 0,68 Објашњењима која добијају од медицинских сестара о процедурама, тестовима и третманима којима су подвргнути је задовољно око 91 испитаника, око 6,5 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, док је само 1,4 незадовољних (графикон 13). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. 15

16 Графикон 13. Задовољство испитаника објашњењима процедура која добијају од медицинских сестара ни ни не не веома не Сестринским објашњењима процедура, тестова и третмана су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Бежанијска Коса (просечна оцена 4,63), док су најмање задовољни пацијенти у КЦС и КБЦ Земун (4,33). Установљена је статистички значајна разлика у задовољству испитаника сестринским објашњењима процедура између различитих болница (F=2,487, DF=8, p=0,011). Табела 14. Задовољство сестринским објашњавањем процедура- просечна оцена КЦС ,33 0,85 КБЦ Мишовић ,50 0,73 КБЦ Звездара ,48 0,58 КБЦ Земун ,33 0,80 КБЦ Бежанијска коса ,63 0,62 Институт за КВБ Дедиње ,59 0, ,46 0,87 Институт за ОХБ Бањица ,51 0,63 ВМА ,46 0,73 УКУПНО ,44 0,75 Љубазност медицинских сестара према члановима породице и посетиоцима пацијента је задовољавајућа за 95.3 испитаника, а незадовољавајућа само за 1,0 пацијената, што је скоро истоветно резултатима љубазности медицинске сестре према пацијентима, и прошлогодишњим резултатима (графикон 14). 16

17 Графикон 14. Задовољство испитаника љубазношћу медицинске сестре према члановима породице и посетиоцима пацијента ни ни не не веома не Љубазношћу медицинских сестара према члановима породице пацијента и посетиоцима су најзадовољнији пацијенти у Институту за КВБ Дедиње (просечна оцена 4,65), док су најмање задовољни, условно речено, пацијенти у КБЦ Земун (4,46). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника љубазношћу медицинских сестара према члановима породице пацијента између различитих болница (F=1,241, DF=8, p=0,271). Табела 15. Сестринска љубазност према члановима породице пацијента- просечна оцена КЦС ,51 0,66 КБЦ Мишовић ,61 0,58 КБЦ Звездара ,58 0,54 КБЦ Земун ,46 0,69 КБЦ Бежанијска коса ,64 0,69 Институт за КВБ Дедиње ,65 0, ,56 0,90 Институт за ОХБ Бањица ,60 0,61 ВМА ,61 0,61 УКУПНО ,57 0,64 17

18 Сестринском негом у целини је задовољно око 96 испитаника, а незадовољно само 1,1 пацијената (графикон 15). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 15. Задовољство испитаника сестринском негом у целини ни ни не не веома не Сестринском негом у целини су најзадовољнији пацијенти у ВМА (просечна оцена 4,67) и КБЦ Звездара (4,65), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (4,44). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника сестринском негом у целини на хируршким одељењима између различитих болница (F=1,7167, DF=8, p=0,090). Табела 16. Задовољство сестринском негом у целини- просечна оцена КЦС ,56 0,65 КБЦ Мишовић ,63 0,63 КБЦ Звездара ,65 0,52 КБЦ Земун ,44 0,81 КБЦ Бежанијска коса ,64 0,71 Институт за КВБ Дедиње ,61 0, ,56 0,75 Институт за ОХБ Бањица ,59 0,62 ВМА ,67 0,56 УКУПНО ,60 0,63 Услуге лекара током боравка у болници Задовољство радом лекара у целини на хируршким одељењима је оцењено истом оценом као и задовољство сестринском негом (просечна оцена 4,63). Просечна оцена општег задовољста услугама лекара је идентична прошлогодишњој. Од лекарских особина, пацијенти су најзадовољнији успешношћу лекара у лечењу, способношћу дијагностике и љубазношћу (4,61), а најмање задовољни лекарским објашњавањем тестова, процедура, третмана и резултата (4,44) и спремношћу лекара да одговарају на питања (4,5) (графикон 16). 18

19 Графикон 16. Задовољство лекарима на хируршким одељењима (просечна оцена) упутства при отпусту темељитост у испитивању љубазност спремност да одговарају Спремност лекара да дају одговоре на питања пацијената је задовољавајућа за близу 92 испитаника, око 6 су навели да нису ни задовољни ни незадовољни, а незадовољно је 2,0 пацијената (графикон 17). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 17. Задовољство испитаника спремношћу лекара да дају одговоре на питања пацијената ни ни не не веома не Посматрано по појединачним болницама, спремношћу лекара да одговарају на питања пацијената су најзадовољнији пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, као и прошле године, (просечна оцена 4,77), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,39) и КБЦ Звездара (4,48). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника спремношћу лекара да одговарају на питања на хируршким одељењима између различитих болница (F=3,304, DF=8, p=0,001). 19

20 Табела 17. Спремност лекара да одговарају на питања- просечна оцена КЦС ,39 0,83 КБЦ Мишовић ,64 0,57 КБЦ Звездара ,48 0,77 КБЦ Земун ,60 0,49 КБЦ Бежанијска коса ,52 0,81 Институт за КВБ Дедиње ,77 0, ,63 0,74 Институт за ОХБ Бањица ,51 0,73 ВМА ,51 0,64 УКУПНО ,50 0,73 Лекарска објашњења процедура, тестова и третмана којима се пацијент подвргава су задовољавајућа за око 90 испитаника, око 7 су навели да нису ни задовољни ни незадовољни, а незадовољно је 2,9 пацијената (графикон 18). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 18. Задовољство испитаника лекарским објашњењима процедура и третмана ни ни не не веома не Лекарским објашњењима тестова, процедура, третмана и резултата су најзадовољнији пацијенти у Институту за онкологију и радиологију (просечна оцена 4,71) и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (4,70) док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у Клиничком центру (4,30). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника лекарским објашњењима тестова и процедура на хируршким одељењима између различитих болница (F=4,296, DF=8, p=0,000). 20

21 Табела 18. Лекарска објашњења тестова и процедура- просечна оцена КЦС ,30 0,89 КБЦ Мишовић ,52 0,79 КБЦ Звездара ,45 0,75 КБЦ Земун ,60 0,59 КБЦ Бежанијска коса ,52 0,74 Институт за КВБ Дедиње ,70 0, ,71 0,50 Институт за ОХБ Бањица ,42 0,72 ВМА ,46 0,74 УКУПНО ,44 0,78 Љубазност лекара према пацијентима је задовољавајућа за око 95 пацијената, док је само 1,2 незадовољних, а добијени резултати су слични прошлогодишњим (графикон 19). Графикон 19. Задовољство испитаника љубазношћу лекара ни ни не не веома не Љубазношћу лекара су најзадовољнији пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,82) и Институту за онкологију и радиологију (4,73), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,51) и Институту за ОХБ Бањица (4,58). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника љубазношћу лекара између различитих болница (F=2,733, DF=8, p=0,005). 21

22 Табела 19. Љубазност лекара- просечна оцена КЦС ,51 0,73 КБЦ Мишовић ,68 0,60 КБЦ Звездара ,64 0,63 КБЦ Земун ,66 0,61 КБЦ Бежанијска коса ,65 0,66 Институт за КВБ Дедиње ,82 0, ,73 0,67 Институт за ОХБ Бањица ,58 0,67 ВМА ,63 0,58 УКУПНО ,61 0,65 Способност дијагностике лекара је задовољавајућа за близу 95 пацијената, ни задовољних ни незадовољних је 4,5, док је само 0,6 незадовољних (графикон 20). Добијени резултати су приближних вредности као из прошле године. Графикон 20. Задовољство испитаника способношћу дијагностике лекара ни ни не не веома не Лекарска способност дијагностиковања здравствених проблема пацијената је најбоље оцењена у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,87) и Институту за онкологију и радиологију (4,74), док су, условно речено обзиром на високе просечне оцене, најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,54) и КБЦ Звездара (4,58). Постоји статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника лекарском способношћу дијагностиковања здравствених проблема пацијента на хируршким одељењима између различитих болница (F=2,621 DF=8, p=0,008). 22

23 Табела 20. Лекарска способност дијагностиковања- просечна оцена КЦС ,54 0,71 КБЦ Мишовић ,65 0,59 КБЦ Звездара ,58 0,62 КБЦ Земун ,63 0,53 КБЦ Бежанијска коса ,66 0,60 Институт за КВБ Дедиње ,87 0, ,74 0,58 Институт за ОХБ Бањица ,60 0,55 ВМА ,64 0,54 УКУПНО ,61 0,61 Темељитост лекара у испитивању је задовољавајућа за 94,4 пацијената, 5 нису ни задовољни ни незадовољни, док је само 0,6 незадовољних, што представљају мало боље резултате од прошлогодишњих (графикон 21). Графикон 21. Задовољство испитаника темељитошћу лекара у испитивању ни ни не не веома не Темељитост лекара у испитивању је најбоље оцењена у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,82) и Институту за онкологију и радиологију (4,74), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,5). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника темељитошћу лекара у испитивању на хируршким одељењима између различитих болница (F=2,807, DF=8, p=0,004). 23

24 Табела 21. Темељитост лекара у испитивању- просечна оцена КЦС ,50 0,70 КБЦ Мишовић ,63 0,61 КБЦ Звездара ,64 0,55 КБЦ Земун ,61 0,56 КБЦ Бежанијска коса ,66 0,64 Институт за КВБ Дедиње ,82 0, ,74 0,58 Институт за ОХБ Бањица ,56 0,63 ВМА ,60 0,58 УКУПНО ,59 0,62 Успешност лекара у лечењу је задовољавајућа за 95 пацијената, док је само 0,9 незадовољних (графикон 22). Добијени резултати су приближно исти као и прошле године. Графикон 22. Задовољство испитаника успешношћу лекара у лечењу ни ни не не веома не Успешност лечења лекара је најбоље оцењена у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,86), Институту за онкологију и радиологију (4,75) и КБЦ Др Драгиша Мишовић (4,72), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,53) и Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица (4,58). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника успешношћу лекара у лечењу на хируршким одељењима између различитих болница (F=3,382, DF=8, p=0,001). 24

25 Табела 22. Успешност лечења лекара- просечна оцена КЦС ,53 0,72 КБЦ Мишовић ,72 0,45 КБЦ Звездара ,65 0,55 КБЦ Земун ,49 0,78 КБЦ Бежанијска коса ,66 0,62 Институт за КВБ Дедиње ,86 0, ,75 0,66 Институт за ОХБ Бањица ,58 0,58 ВМА ,61 0,57 УКУПНО ,61 0,63 Упутства лекара приликом отпуста са болничког лечења су задовољавајућа за око 94 пацијената, док је само 1 незадовољних (графикон 23). Добијени резултати су слични прошлогодишњим. Графикон 23. Задовољство испитаника добијеним упутствима од лекара приликом отпуста ни ни не не веома не Упутства која лекар даје приликом отпуста пацијента са болничког лечења су најбоље оцењена у Институту за КВБ Дедиње (просечна оцена 4,83) и Институту за онкологију и радиологију (4,72), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,44) и Институту за ортопедско-хирушке болести Бањица (4,49). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника лекарским упутствима приликом отпуста са болничког лечења на хируршким одељењима између различитих болница (F=3,933, DF=8, p=0,000). 25

26 Табела 23. Лекарска упутства при отпусту- просечна оцена КЦС ,44 0,75 КБЦ Мишовић ,64 0,59 КБЦ Звездара ,62 0,59 КБЦ Земун ,57 0,59 КБЦ Бежанијска коса ,61 0,66 Институт за КВБ Дедиње ,83 0, ,72 0,59 Институт за ОХБ Бањица ,49 0,66 ВМА ,58 0,63 УКУПНО ,56 0,66 Лекарским услугама у целини током болничког лечења је задовољно око 96 испитаника, а незадовољно је само 0,8 пацијената (графикон 24), што је слично резултатима за медицинске сестре и слично резултатима из прошле године. Графикон 24. Задовољство испитаника услугама лекара у целини ни ни не не веома не Услугама лекара у целини су најзадовољнији пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,84) и Институту за онкологију и радиологију (4,77), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,54) и Институту за ортопедско-хирушке болести Бањица (4,59). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника услугама лекара у целини на хируршким одељењима између различитих болница (F=3,227, DF=8, p=0,001). 26

27 Табела 24. Опште задовољство услугама лекара- просечна оцена КЦС ,54 0,69 КБЦ Мишовић ,72 0,45 КБЦ Звездара ,71 0,49 КБЦ Земун ,64 0,63 КБЦ Бежанијска коса ,66 0,62 Институт за КВБ Дедиње ,84 0, ,77 0,67 Институт за ОХБ Бањица ,59 0,63 ВМА ,65 0,57 УКУПНО ,63 0,61 Задовољство дијагностичким услугама Пацијенти на хируршким одељењима су дијагностичке услуге оценили оценом 4,51. Најмањом оценом, условно речено с обзиром на висок степен задовољства, су оцењене услуге физикалне терапије (4,39), а највећом оценом лабораторијске услуге (4,51). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године (графикон 25). Графикон 25. Задовољство дијагностичким услугама на хируршким одељењима (просечна оцена) опште задовољство дијагностиком физикална медицина радиологија кардиологија лабораторија На питање о задовољству лабораторијским услугама је одговорило 1020 испитаника (67,3). Лабораторијским услугама је задовољно 96 пацијената, а само 0.9 су незадовољни (графикон 26). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. 27

28 Графикон 26. Задовољство испитаника лабораторијским услугама ни ни не не веома не Лабораторијском дијагностиком су најзадовољнији пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,68), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (4,42) и КБЦ Звездара (4,45). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима лабораторијском дијагностиком између различитих болница (F=1,073, DF=8, p=0,379). Табела 25. Задовољство лабораторијском дијагностиком- просечна оцена КЦС ,47 0,64 КБЦ Мишовић ,58 0,50 КБЦ Звездара ,45 0,58 КБЦ Земун ,42 0,68 КБЦ Бежанијска коса ,53 0,75 Институт за КВБ Дедиње ,68 0, ,53 0,82 Институт за ОХБ Бањица ,55 0,55 ВМА ,54 0,65 УКУПНО ,51 0,63 На питање о задовољству услугама кардиолошке дијагностике (ЕКГ, тест оптерећења) је одговорило 819 испитаника (54). Задовољно је 94.7 пацијената, а само 1 су незадовољни (графикон 27). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. 28

29 Графикон 27. Задовољство испитаника услугама кардиолошке дијагностике ни ни не не веома не Кардиолошком дијагностиком најзадовољнији су пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,72), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС и КБЦ Др Драгиша Мишовић (просечна оцена 4,45). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима кардиолошком дијагностиком између различитих болница (F=0,901, DF=8, p=0,515). Табела 26. Задовољство кардиолошком дијагностиком- просечна оцена КЦС ,45 0,66 КБЦ Мишовић ,45 0,82 КБЦ Звездара ,47 0,66 КБЦ Земун ,51 0,51 КБЦ Бежанијска коса ,49 0,80 Институт за КВБ Дедиње ,72 0, ,55 0,61 Институт за ОХБ Бањица ,48 0,61 ВМА ,49 0,64 УКУПНО ,49 0,65 На питање о задовољству услугама радиолошке дијагностике је одговорило 850 испитаника (56,1). Задовољно је 92,5 пацијената, а само 1,9 су незадовољни (графикон 28). Добијени резултати су мало неповољнији од резултата из прошле године. 29

30 Графикон 28. Задовољство испитаника услугама радиолошке дијагностике ни ни не не веома не Најзадовољнији су пацијенти у Институту за КВБ Дедиње (просечна оцена 4,63), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у Институту за онкологију и радиологију (4,33). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима радиолошком дијагностиком између различитих болница (F=1,137, DF=8, p=0,335). Табела 27. Задовољство радиолошком дијагностиком- просечна оцена КЦС ,41 0,74 КБЦ Мишовић ,60 0,64 КБЦ Звездара ,40 0,62 КБЦ Земун ,57 0,50 КБЦ Бежанијска коса ,48 0,81 Институт за КВБ Дедиње ,63 0, ,33 0,96 Институт за ОХБ Бањица ,51 0,58 ВМА ,44 0,81 УКУПНО ,46 0,72 На питање о задовољству услугама физикалне терапије је одговорило мање од половине анкетираних пацијената, 639 или 42,2. Задовољно је око 92 пацијената, а само 3,3 су незадовољни (графикон 29). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. 30

31 Графикон 29. Задовољство испитаника услугама физикалне терапије ни ни не не веома не Најзадовољнији су пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (просечна оцена 4,59), док су, условно речено најмање задовољни пацијенти у КЦС (4,24) и КБЦ Звездара (4,30). Установљена је статистички значајна разлика у задовољству испитаника услугама физикалне терапије између различитих болница (F=2,079, DF=8, p=0,036). Табела 28. Задовољство физикалном терапијом- просечна оцена КЦС ,24 0,97 КБЦ Мишовић ,57 0,50 КБЦ Звездара ,30 0,74 КБЦ Земун ,52 0,51 КБЦ Бежанијска коса ,40 0,86 Институт за КВБ Дедиње ,59 0, ,55 0,51 Институт за ОХБ Бањица ,47 0,70 ВМА ,49 0,67 УКУПНО ,39 0,81 На питање о задовољству дијагностичким услугама у целини је одговорило 1024 анкетираних пацијената (67,5). Задовољно је 94 пацијената, а само 1 је незадовољно (графикон 30). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. 31

32 Графикон 30. Задовољство испитаника дијагностичким услугама у целини ни ни не не веома не Дијагностичким услугама у целини су најзадовољнији пацијенти у Институту за онкологију и радиологију (просечна оцена 4,64), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (4,44). Није установљена статистички значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима услугама дијагностике између различитих болница (F=0,744, DF=8, p=0,653). Табела 29. Опште задовољство услугама дијагностике- просечна оцена КЦС ,47 0,68 КБЦ Мишовић ,60 0,63 КБЦ Звездара ,53 0,59 КБЦ Земун ,44 0,63 КБЦ Бежанијска коса ,58 0,75 Институт за КВБ Дедиње ,47 0, ,64 0,67 Институт за ОХБ Бањица ,55 0,58 ВМА ,53 0,66 УКУПНО ,51 0,66 32

33 Услуге болничке исхране Када су у питању услуге болничке исхране, пацијенти су најзадовољнији временом и начином сервирања хране, а најмање задовољни укусом и разноврсношћу хране, као и прошле године (графикон 31). Графикон 31. Задовољство услугама исхране на хируршким одељењима (просечна оцена) опште задовољство одговарајућа дијета разноврсност хране количина хране температура хране укус хране начин сервирања хране време сервирања хране Временом сервирања хране у болници је задовољно 88 пацијената, око 9 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а око 3 пацијената су незадовољни (графикон 32). Добијени резултати су приближно једнаки резултатима из прошле године. Графикон 32. Задовољство испитаника временом сервирања хране ни ни не не веома не Посматрано по појединачним болницама, временом сервирања хране су најзадовољнији пацијенти у Институту за ОХБ Бањица (просечна оцена 4,43), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КЦС и КБЦ Земун 33

34 (просечна оцена 4,07). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима временом сервирања хране између различитих болница (F=5,915, DF=8, p=0,000). Табела 30. Време сервирања хране- просечна оцена КЦС ,07 0,81 КБЦ Мишовић ,41 0,59 КБЦ Звездара ,14 0,83 КБЦ Земун ,07 0,81 КБЦ Бежанијска коса ,37 0,68 Институт за КВБ Дедиње ,34 0, ,23 0,80 Институт за ОХБ Бањица ,43 0,67 ВМА ,33 0,71 УКУПНО ,23 0,76 Начином сервирања хране у болници је задовољно око 84 пацијената, око 11 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а 5 пацијената су незадовољни (графикон 33). Графикон 33. Задовољство испитаника начином сервирања хране ни ни не не веома не Начином сервирања хране су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Др Драгиша Мишовић (просечна оцена 4,40) и Институту за ОХБ Бањица (4,39), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (3,91), КЦС (3,94) и Институту за онкологију и радиологију (3,95). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника начином сервирања хране између различитих болница (F=8,946, DF=8, p=0,000). 34

35 Табела 31. Начин сервирања хране- просечна оцена КЦС ,94 0,90 КБЦ Мишовић ,40 0,70 КБЦ Звездара ,07 0,90 КБЦ Земун ,91 0,93 КБЦ Бежанијска коса ,25 0,91 Институт за КВБ Дедиње ,25 0, ,95 1,10 Институт за ОХБ Бањица ,39 0,65 ВМА ,32 0,69 УКУПНО ,15 0,85 Укусом хране у болници је задовољно 74 пацијената, 17,8 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а око 8 пацијената су незадовољни (графикон 34). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. Графикон 34. Задовољство испитаника укусом болничке хране ни ни не не веома не Укусом болничке хране су најзадовољнији пацијенти у КБЦ Др Драгиша Мишовић (просечна оцена 4,20) и Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица (просечна оцена 4,19), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (3,45) и КЦС (3,72). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима укусом болничке хране између различитих болница (F=9,892, DF=8, p=0,000). 35

36 Табела 32. Укус болничке хране- просечна оцена КЦС ,72 1,01 КБЦ Мишовић ,20 0,80 КБЦ Звездара ,76 1,09 КБЦ Земун ,45 1,11 КБЦ Бежанијска коса ,08 0,96 Институт за КВБ Дедиње ,17 0, ,98 0,87 Институт за ОХБ Бањица ,19 0,85 ВМА ,11 0,82 УКУПНО ,93 0,97 Температуром хране у болници је задовољно око 79 пацијената, око 14 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а око 7 пацијената су незадовољни (графикон 35). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. Графикон 35. Задовољство испитаника температуром болничке хране ни ни не не веома не Температуром болничке хране су најзадовољнији пацијенти у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица, као и прошле године (просечна оцена 4,42), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у Клиничком центру (3,81) и КБЦ Звездара (3,90). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима температуром болничке хране између различитих болница (F=8,962, DF=8, p=0,000). 36

37 Табела 33. Температура болничке хране- просечна оцена КЦС ,81 1,00 КБЦ Мишовић ,30 0,73 КБЦ Звездара ,90 0,93 КБЦ Земун ,93 0,80 КБЦ Бежанијска коса ,28 0,90 Институт за КВБ Дедиње ,21 0, ,04 1,03 Институт за ОХБ Бањица ,42 0,58 ВМА ,06 0,84 УКУПНО ,03 0,91 Количином хране у болници је задовољно 82,3 пацијената, око 13 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а око 5 пацијената су незадовољни, (графикон 36). Добијени резултати су приближни резултатима из прошле године. Графикон 36. Задовољство испитаника количином болничке хране ни ни не не веома не Количином болничке хране су најзадовољнији пацијенти у Војно-медицинској академоји (просечна оцена 4,32) и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (4,27), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у Институту за онкологију и радиологију (3,91). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима количином болничке хране између различитих болница (F=6,355, DF=8, p=0,000). 37

38 Табела 34. Количина болничке хране- просечна оцена КЦС ,98 0,89 КБЦ Мишовић ,21 0,86 КБЦ Звездара ,94 0,92 КБЦ Земун ,95 0,84 КБЦ Бежанијска коса ,24 0,84 Институт за КВБ Дедиње ,27 0, ,91 1,01 Институт за ОХБ Бањица ,23 0,78 ВМА ,32 0,71 УКУПНО ,12 0,85 Разноврсношћу хране у болници је задовољно 75,5 пацијената, 16,3 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а 8,2 пацијената су незадовољни (графикон 37). Добијени резултти су слични резултатима из прошле године. Графикон 37. Задовољство испитаника разноврсношћу болничке хране ни ни не не веома не Разноврсношћу болничке хране су најзадовољнији пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и ВМА (просечна оцена 4,22), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (3,50) и КЦС (3,79). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима разноврсношћу болничке хране између различитих болница (F=8,760, DF=8, p=0,000). 38

39 Табела 35. Разноврсност болничке хране- просечна оцена КЦС ,79 0,96 КБЦ Мишовић ,12 0,99 КБЦ Звездара ,82 1,04 КБЦ Земун ,50 1,13 КБЦ Бежанијска коса ,05 0,98 Институт за КВБ Дедиње ,22 0, ,88 1,05 Институт за ОХБ Бањица ,08 0,95 ВМА ,22 0,78 УКУПНО ,97 0,96 Одговарајућом дијетом у болници је задовољно 82,4 пацијената, 12,7 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а око 5 пацијената су незадовољни (графикон 38). Добијени резултати су приближни резултатима из прошле године. Графикон 38. Задовољство испитаника одговарајућом дијетом ни ни не не веома не Одговарајућом дијетом током болничког боравка су најзадовољнији пацијенти у ВМА (просечна оцена 4,31) и КБЦ Др Драгиша Мишовић (4,30), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (3,82) и КБЦ Звездара (3,96). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника одговарајућом дијетом између различитих болница (F=5,191, DF=8, p=0,000). 39

40 Табела 36. Одговарајућа дијета током болничког боравка- просечна оцена КЦС ,00 0,86 КБЦ Мишовић ,30 0,86 КБЦ Звездара ,96 0,91 КБЦ Земун ,82 1,04 КБЦ Бежанијска коса ,24 0,83 Институт за КВБ Дедиње ,18 0, ,10 0,91 Институт за ОХБ Бањица ,23 0,81 ВМА ,31 0,76 УКУПНО ,13 0,87 Услугама исхране у целини је задовољно око 83 пацијената, 12,9 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а 4,6 пацијената су незадовољни (графикон 39). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. Графикон 39. Задовољство испитаника услугама исхране у целини ни ни не не веома не Услугама исхране у целини током боравка у болници су најзадовољнији пацијенти у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица (просечна оцена 4,31) и ВМА (4,30), док су, условно речено, најмање задовољни пацијенти у КБЦ Земун (3,82) и КЦС (3,93). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника на хируршким одељењима услугама исхране у целини између различитих болница (F=7,890, DF=8, p=0,000). 40

41 Табела 37. Задовољство услугама исхране у целини- просечна оцена КЦС ,93 0,92 КБЦ Мишовић ,28 0,75 КБЦ Звездара ,01 0,92 КБЦ Земун ,82 0,89 КБЦ Бежанијска коса ,23 0,87 Институт за КВБ Дедиње ,26 0, ,07 0,92 Институт за ОХБ Бањица ,31 0,71 ВМА ,30 0,72 УКУПНО ,12 0,85 Услови болничког смештаја Оцењујући услове смештаја на хируршким одељењима, пацијенти су најлошије оценили удобност болесничког кревета и чистоћу тоалета, док су најбоље оцењени температура и чистоћа болесничке собе, као и прошле године (графикон 40). Графикон 40. Задовољство условима смештаја на хируршким одељењима (просечна оцена) опште задовољство смештајем чистоћа тоалета опрема собе температура у соби чистоћа собе удобност кревета Удобност болничког кревета је задовољавајућа за око 73 пацијената, 16,9 се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни, а 10,3 пацијената су незадовољни (графикон 41). Добијени резултати су слични резултатима из прошле године. 41

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word - LEPENSKI VIR Septembar 2012,program.doc

Microsoft Word - LEPENSKI VIR Septembar 2012,program.doc SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA SRBIJE NNA-Nacionalna asocijacija Zdravstveni savet Srbije je akreditovao program (Akreditacioni broj: 153-02-1379/2011

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ XX СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНОЛОГА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ Покровитељ: Министарство здравља Србиј

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ XX СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНОЛОГА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ Покровитељ: Министарство здравља Србиј САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ XX СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНОЛОГА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ Покровитељ: Министарство здравља Србије Лесковац- Хотел Грош 29.03-31.03.2019. ПОЧАСНИ ОДБОР

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

KLINIČKI CENTAR

KLINIČKI CENTAR ODJELJENJE GASTROENTEROLOGIJE Odjeljenje Gastroenterologija radi specijalističke i sub specijalističke preglede iz gastroenterologije. Gastroenterološka ambulanta radi ponedeljkom od 07,00 do 15,00 časova,

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ПЛАН РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ 2018/19. ОДЕЉЕЊЕ II 3 наставни предмет Септембар Октобар Новембар Децембар Јануа

ПЛАН РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ 2018/19. ОДЕЉЕЊЕ II 3 наставни предмет Септембар Октобар Новембар Децембар Јануа ОДЕЉЕЊЕ II 3 Српски језик 10. 26. 12. 26. 27. 26. 16. Енглески језик 15. 6. 6. Математика 7. 11. 31. 28. 12. 21. 23. 4. 22. Апостоловић одељењски старешина: Јованка ОДЕЉЕЊЕ IV 3 Српски језик 10. 24. 2.

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Tradicionalna ORL sekcija KBC Zvezdara Srebrno jezero, Veliko Gradište septembar PRELIMINARNI PROGRAM ORGANIZATOR Kliničko bolnički centa

Tradicionalna ORL sekcija KBC Zvezdara Srebrno jezero, Veliko Gradište septembar PRELIMINARNI PROGRAM ORGANIZATOR Kliničko bolnički centa Tradicionalna ORL sekcija KBC Zvezdara Srebrno jezero, Veliko Gradište 27-28. septembar 2019. PRELIMINARNI PROGRAM ORGANIZATOR Kliničko bolnički centar Zvezdara Klinika za otorinolaringologiju PREDSEDNIK

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET ČIGOTA EXCLUSIVE - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPECIJALISTIČKI - EKG - LABORATORIJA - KONSULTACIJE SA

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више