Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc"

Транскрипт

1 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes Registry CroDiab Autori: Mr. sc.tamara Poljičanin, dr. med. Prof. dr. sc. Željko Metelko, dr. med. Mario Šekerija, dr. med. Zagreb, 2010.

2 IZVJEŠĆE ZA GODINU SAŽETAK osnovan je godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Prijava je od godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću. U CroDiab registru sveukupno je registrirano bolesnika, a u godini pristigle su prijave za osobe sa šećernom bolešću. Od prijavljenih bolesnika njih 6.11% klasificirano je kao tip 1, 92.91% kao tip 2, a 0.98% kao drugi tip % bolesnika liječeno je oralnim hipoglikemicima, 15.46% oralnim hipoglikemicima u kombinaciji s inzulinom, 28.70% samo inzulinom dok je 2.95% bolesnika liječeno samo osnovnim dijetetskim mjerama. Regulacija glikemije bila je dobra (HbA1c<6.5%) u 37.06%, granično zadovoljavajuća (6.5%<HbA1c<7.5%) u 30.98% a loša (HbA1c>7.5%) u 31.96% bolesnika uz prosječne vrijednosti (aritmetička sredina ± standardna devijacija) HbA1c 7.10 ± 1.47, glikemije natašte 9.13 ± 3.11 te postprandijalne glikemije ± SUMMARY Croatian National Diabetes Registry was established in 2000 with the aim of improving health care of persons with diabetes mellitus, assessing the prevalence and incidence of diabetes mellitus and its acute and chronic complications, monitoring morbidity, mortality and other clinical care quality indicators on a national level. Since 2004, registration has been mandatory for all general practitioners and hospital physicians treating persons with diabetes mellitus. The overall number of patients registered in the CroDiab registry is 103,730, while in 2009 registrations were collected for 41,362 patients.there were 6.11% of patients with type 1 diabetes, 92.91% with type 2 and 0.98% of those with other specific types of diabetes mellitus. Fifty-three percent of patients were treated with oral antidiabetic agents, 15% with oral antidiabetics and insulin, 29% with insulin alone, while 3% of patients were treated only with diet and physical activity. Glycemic regulation was good (HbA1c<6.5%) in 37.06% of cases, intermediate (6.5 %< HbA1c<7.5%) in 30.98% and poor (HbA1c>7.5%) in 31.96% of patients with average value (mean±standard deviation) of HbA1c being 7.10±1.47, fasting glucose 9.13±3.11, and postprandial glucose 11.48±

3 CroDiab National Diabetes Registry CroDiab Podaci Information: Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, Dugi dol 4a, Zagreb Vuk Vrhovac University Clinic, Dugi dol 4a, Zagreb osnovan je godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini. Nacionalni registar od velikog je značaja za planiranje preventivnih akcija i redukciju troškova u zdravstvenoj zaštiti, a ne manje važna njegova uloga je i unapređenje i osiguranje kvalitetnije skrbi bolesnicima. Prijava je od godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću i koji su dužni prijaviti sve BIS podatke (Basic information sheet; definiran od Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne dijabetološke federacije kao optimalan skup informacija potrebnih za praćenje i unapređenje kvalitete dijabetološke skrbi) za sve osobe sa šećernom bolešću u svojoj skrbi, svake godine jedanput. Predefinirani načini prikupljanja podataka su za dijabetološke centre - CroDiab NET aplikacijski program ili CroDiab WEB on-line sustav, a za liječnike primarne zdravstvene zaštite - CroDiab WEB on-line sustav. Korisnici kojima je nedostupno korištenje informacijske tehnologije popunjavaju papirnate BIS obrasce te ih dostavljaju poštom. Dijagnostički entiteti obuhvaćeni praćenjem definirani su prema MKB-10 klasifikaciji (E10- E14 -diabetes mellitus tip 1, tip 2, drugi, malnutricijski, nespecificirani, G polineuropatije kod bolesti svrstanih drugamo, H36 - dijabetička retinopatija) i ICF klasifikaciji (b540 - general metabolic functions, b279 - additional sensory functions other specified and unspecified, b298 - sensory functions and pain, other specified, b seeing functions, other specified). U dinamičnom CroDiab registru sveukupno je registrirano bolesnika, a u godini pristigle su prijave za osobe sa šećernom bolešću. Prijave su pristigle za bolesnika iz 351 centra primarne, bolesnika iz 16 centara sekundarne i bolesnika iz 4 centra tercijarne zdravstvene zaštite. Od prijavljenih bolesnika njih 6,11% klasificirano je kao tip 1, 92,91% kao tip 2, a 0,98% kao drugi tip. 52,89% bolesnika liječeno je oralnim hipoglikemicima, 15,46% oralnim hipoglikemicima u kombinaciji s inzulinom, 28,70% samo inzulinom dok je 2,95% bolesnika liječeno samo osnovnim dijetetskim mjerama. Regulacija glikemije bila je dobra (HbA1c<6.5%) u 37,06%, granično zadovoljavajuća (6.5%<HbA1c<7.5%) u 30,98% a loša (HbA1c>7.5%) u 31,96% bolesnika uz prosječne vrijednosti (aritmetička sredina ± standardna devijacija) HbA1c 7,10 ± 1,47, glikemije natašte 9,13 ± 3,11 te postprandijalne glikemije 11,48 ± 4,07. Prosječne vrijednosti (aritmetička sredina ± standardna devijacija) ostalih najznačajnijih rizičnih faktora za razvoj kroničnih komplikacija bolesti bile su: ITM 29,70 ± 5,05 kg/m 2, sistolički krvni tlak 140,78 ± 18,75 mmhg, dijastolički krvni tlak 83,53 ± 9,57 mmhg, ukupni kolesterol 5,33 ± 2,46 mmol/l, HDL - kolesterol 1,40 ± 0,39 mmol/l, LDL - kolesterol 2,95 ± 1,18 mmol/l, trigliceridi 2,18 ± 2,51 mmol/l, a 14,21% bolesnika bili su pušači. 3

4 Slika 1. Broj godišnje prijavljenih bolesnika u CroDiab registru Figure 1. Number of patients annually registered in the CroDiab Registry gestacijski/ gestational neodređen/ not classified drugi/ other specific types tip 2/ type 2 tip 1/ type Slika 2. Broj bolesnika u registru na kraju godine Figure 2. Number of patients in the CroDiab Registry at the end of the year Slika 3. Regulacija glikemije prema HbA1c udio bolesnika Figure 3. Regulation of glycaemia according to HbA1c percentage of patients 53,85 60,99 51,61 45,33 51,28 47,82 48,45 42,16 34,8 31,96 22,84 23,32 22,32 16,69 24,18 24,22 25,52 29,15 25,23 23,49 28,45 23,73 29,97 21,58 30,68 27,16 30,52 34,68 30,98 37,06 dobra/ good < 6,49% nezadovoljavajuća/ unsatisfactory 6,5% - 7,49% loša/ poor >7,5% 4

5 Tablica 1. Indikatori šećerne bolesti - Table 1. Diabetes indicators EPIDEMIOLOGIJA ŠEĆERNE BOLESTI EPIDEMIOLOGY OF DIABETES Incidencija tip 1 šećerne bolesti, dob 0-14 godina Annual incidence of Type 1 Diabetes by age/100,000 population 0-14 yrs Ispitivanje HES_data (female/male per year) Prevalencija šećerne bolesti Prevalence of diabetes mellitus/1,000 population Ispitivanje HES_ data 1997 Prevalencija oštećene tolerancije glukoze (poremećene glukoze na tašte) Prevalence of persons with impaired glucose tolerance RIZIČNI FAKTORI ZA RAZVOJ KOMPLIKACIJA (U OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU) RISK FACTORS FOR COMPLICATIONS (IN PEOPLE WITH DIABETES) HbA1c: Udio bolesnika sa vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci HbA1c: Percent tested in last 12 months HbA1c: Udio bolesnika sa HbA1c >7.5% u posljednjih 12 mjeseci - HbA1c: Percent >7,5% in last 12 months Lipidi: Udio bolesnika sa profilom lipida u posljednjih 12 mjeseci - Lipids: Percent with lipid profile in last 12 months Lipidi: Udio bolesnika sa vrijednostima ukupnog kolesterola >5 mmol/l Lipids: Percent of those tested with total cholesterol >5 mmol/l Lipidi: Udio bolesnika sa vrijednostima LDL >2.6 mmol/l Lipids: Percent with LDL >2,6 mmol/l Lipidi: Udio bolesnika sa vrijednostima HDL <1.15 mmol/l Lipids: Percent with HDL <1,15 mmol/l Lipidi: Udio bolesnika sa vrijednostima triglicerida >2.3 mmol/l Lipids: Percent with triglycerides >2,3 mmol/l Mikroalbuminurija: Udio bolesnika testiranih u posljednjih 12 mjeseci Microalbuminuria: Percent tested in last 12 months Mikroalbuminurija: Udio bolesnika sa mikroalbuminurijom u posljednjih 12 mjeseci Microalbuminuria_ Percent with microalbuminuria in last 12 months Krvni tlak: Udio bolesnika sa vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci Blood pressure: Percent tested in last 12 months Krvni tlak: Udio bolesnika sa RR>140/90 u posljednjih 12 mjeseci Blood pressure: Percent with BP >140/90 in last 12 months Udio bolesnika koji puše Percent of persons with diabetes who are smoking 8.87/ djevojčica/ godinu 8.47/ dječaka/ godinu 65,49/1000 (dob 18-65) ( 89/1000 dob 20-80) Ispitivanje HES_ data /1000 (dob 18-65) 42,47% 31,96% 35,60% 65,22% 71,39% 31,70% 34,24% 6,38% 28,08% 75,79% 32,06% 11,70% Udio bolesnika sa ITM 25 kg/m 2 ( 30 kg/m 2 ) Percent with BMI 25 kg/m 2 ( 30 kg/m 2 ) 83,08% (40,72%) 5

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); 156-162 UDC: 616-008.9-036-02 (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаљевић, др мед. Србијанка Петровић Дом здравља Крушевац

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2018 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2019. Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

Registar za dijabetes, RADNO2

Registar za dijabetes, RADNO2 ZA U Институт за јавно здравље Србије,,Др Милан Јовановић Батут Institute of Public Health of Serbia Dr Milan Jovanovic Batut DIJABETES REGISTAR SRBIJI ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ОД ДИЈАБЕТЕСА У СРБИЈИ INCIDENCE

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2017 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2018. Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи пад броја живорођених

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2016 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2017. Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET Morana Barišić Kušen ULOGA KLINIĈKOG FARMACEUTA U LIJEĈENJU I POSTIZANJU STANDARDA LIJEĈENJA O

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET Morana Barišić Kušen ULOGA KLINIĈKOG FARMACEUTA U LIJEĈENJU I POSTIZANJU STANDARDA LIJEĈENJA O SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET Morana Barišić Kušen ULOGA KLINIĈKOG FARMACEUTA U LIJEĈENJU I POSTIZANJU STANDARDA LIJEĈENJA OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLESTI Specijalistiĉki rad Zagreb,

Више

Croatian HTA Report inzulin glargin i detemir final.doc

Croatian HTA Report inzulin glargin i detemir final.doc Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Inzulin glargin i inzulin detemir u kombinaciji s oralnim antidijabeticima za

Више

STRUČNI RAD - PROFESSIONAL ARTICLE DATUM PRIJEMA: DATUM PRIHVATANJA: UDK BROJEVI: :616.1 COBISS.SR-ID PODA

STRUČNI RAD - PROFESSIONAL ARTICLE DATUM PRIJEMA: DATUM PRIHVATANJA: UDK BROJEVI: :616.1 COBISS.SR-ID PODA STRUČNI RAD - PROFESSIONAL ARTICLE DATUM PRIJEMA:10.10.2014. DATUM PRIHVATANJA:15.11.2014. UDK BROJEVI: 616-008.9-06:616.1 COBISS.SR-ID 211810572 PODACI O AUTORU: Jelena Pavlović, Lj. Milović, N. Hadživuković,

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

Arterijska hipertenzija Arterial hypertension Pregledni članak Review article Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvats

Arterijska hipertenzija Arterial hypertension Pregledni članak Review article Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvats Arterial hypertension Pregledni članak Review article Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvatskoj Vlasta Hrabak-Žerjavić 1, Verica Kralj¹, Živka Dika², Bojan Jelaković²

Више

Hrvatski časopis za javno zdravstvo Vol 12, Broj 46, 7. travnja FINDRISC upitnik za procjenu rizika od razvoja šećerne bolesti tipa 2 MAJA VALEN

Hrvatski časopis za javno zdravstvo Vol 12, Broj 46, 7. travnja FINDRISC upitnik za procjenu rizika od razvoja šećerne bolesti tipa 2 MAJA VALEN FINDRISC upitnik za procjenu rizika od razvoja šećerne bolesti tipa 2 MAJA VALENTIĆ 1, TAMARA POLJIČANIN 1 1 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Sažetak

Више

Računovodstvo softwarea na primjeru odabranog poslovnog subjekta

Računovodstvo softwarea na primjeru odabranog poslovnog subjekta Završni rad br. 884/SS/2017 Kvaliteta života djece oboljele od šećerne bolesti tip 1 i njihove obitelji Iva Pernek, 0252/336 Varaždin, srpanj 2017. godine Odjel za biomedicinske znanosti Završni rad br.

Више

Microsoft Word - 21Prom1,16.doc

Microsoft Word - 21Prom1,16.doc 21-1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS Željeznički prijevoz Railway 1) 1) roba, tis. t 2) 2) Cestovni prijevoz Road roba, tis. t 3) 3) Cjevovodni Pipeline irano nafte i plina,

Више

J. appl. health sci. 2019; 5(1): Važnost vježbanja kod oboljelih od dijabetesa 1 Petra Šulevski 1 Ivna Kocijan 2 Zdravstveno veleučilište, Zag

J. appl. health sci. 2019; 5(1): Važnost vježbanja kod oboljelih od dijabetesa 1 Petra Šulevski 1 Ivna Kocijan 2 Zdravstveno veleučilište, Zag J. appl. health sci. 209; 5(): 3-9 Važnost vježbanja kod oboljelih od dijabetesa Petra Šulevski Ivna Kocijan 2 Zdravstveno veleučilište, Zagreb Sažetak Sve je veći broj oboljelih osoba od dijabetesa, kako

Више

Microsoft PowerPoint - KJZ_P_zdribolest_dec2012

Microsoft PowerPoint - KJZ_P_zdribolest_dec2012 Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti (Svjetska zdravstvena organizacija, 1948.) Doc. dr. sc. Ozren Polašek Katedra za javno

Више

5. radionice, paneli, rasprave, predavanja 07. lipanj Županijska bolnica Čakovec, Čakovec Dvorana Scheier, Čakovec dani bolnicke pre

5. radionice, paneli, rasprave, predavanja 07. lipanj Županijska bolnica Čakovec, Čakovec Dvorana Scheier, Čakovec  dani bolnicke pre 5. radionice, paneli, rasprave, predavanja 07. lipanj 2019. Županijska bolnica Čakovec, Čakovec Dvorana Scheier, Čakovec www.hdnd.hr dani bolnicke prehrane knjiga sažetaka 5. dani bolnicke prehrane Stručno-znanstveni

Више

HONDLOVA 2/9, ZAGREB OSOBNE SMJERNICE ZA REGULACIJU GLIKEMIJE ZA BOLESNIKE NA INTENZIVIRANOM LIJE»ENJU INZULINOM ime prezime 9

HONDLOVA 2/9, ZAGREB OSOBNE SMJERNICE ZA REGULACIJU GLIKEMIJE ZA BOLESNIKE NA INTENZIVIRANOM LIJE»ENJU INZULINOM ime prezime 9 HONDLOVA 2/9, ZAGREB OSOBNE SMJERNICE ZA REGULACIJU GLIKEMIJE ZA BOLESNIKE NA INTENZIVIRANOM LIJE»ENJU INZULINOM ime prezime 9 Uvod Samokontrola je jedan od osnovnih Ëimbenika u praêenju i lijeëenju šeêerne

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Nevena Šimunić Uloga medicinske sestre u edukaciji roditelja djece

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Nevena Šimunić Uloga medicinske sestre u edukaciji roditelja djece SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Nevena Šimunić Uloga medicinske sestre u edukaciji roditelja djece s novootkrivenim diabetes mellitusom tip 1 DIPLOMSKI

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:15.10.2018. u 13:46 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2016. u 13:59 ISPRAVKA

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2016. u 15:49 ISPRAVKA

Више

I. Panjkota Krbavčić i sur: Zastupljenost mlijeka i mliječnih... Mljekarstvo 50 (3) , Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u bolni

I. Panjkota Krbavčić i sur: Zastupljenost mlijeka i mliječnih... Mljekarstvo 50 (3) , Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u bolni I. Panjkota Krbavčić i sur: Zastupljenost mlijeka i mliječnih... Mljekarstvo 50 (3) 209-215, 2000. Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u bolničkoj prehrani truanica oboljelih od šećerne bolesti

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:18.5.2016. u 11:42 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx Korisnički priručnik za liječnika DijabetesTV Više uspješnih liječenja. Manje nepotrebnih pregleda. Manje gužvi. Datum: 26. Ožujka 2018. Korisnički priručnik za liječnika 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:1.12.2018. u 14:43 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 479

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 479 No type 479 Методолошка објашњења Methodological explanations... 481 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...483.2. Расходи здравственог осигурања Health insurance expenditures...483.3.

Више

Zdravstveno stanje stanovništva za godinu

Zdravstveno stanje stanovništva za godinu ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА ЗА 2010. ГОДИНУ Analysis of health of population of Republic of Srpska 2010 Prilikom korištenja podataka iz ove publikacije obavezno navesti izvor, Institut za javno zdravstvo

Више

Acta medica Medianae (2002) POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA Miroslav STOJILJKOVIĆ i Dragosl

Acta medica Medianae (2002) POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA Miroslav STOJILJKOVIĆ i Dragosl Acta medica Medianae (2002) 3 69-73 POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE I MORTALITET OBOLELIH OD SINDROMA DIJABETESNOG STOPALA Miroslav STOJILJKOVIĆ i Dragoslav MILENKOVIĆ Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

Више

untitled

untitled 2011;6(7-8):87. Kratko priopêenje KroniËna bubreæna insuficijencija kardiovaskularni Ëimbenik rizika Short communication Chronic renal failure cardiovascular risk factor Daniela LonËar*, Mithat TabakoviÊ,

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

LYXUMIA, INN-lixisenatide

LYXUMIA, INN-lixisenatide PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Lyxumia 10 mikrograma otopina za injekciju Lyxumia 20 mikrograma otopina za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Lyxumia 10 mikrograma

Више

Medicus_2018_01 (5)

Medicus_2018_01 (5) Debljina i komorbiditeti / Obesity and Comorbidities 33 Dijabetes i debljina začarani krug Diabetes and Obesity a Vicious Circle SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ Klinika za internu medicinu, Medicinski fakultet

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:20.3.2019. u 12:33 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Melita Vukšić Polić ZNAČAJ METABOLIČKOG SINDROMA I INZULINSKE REZISTENCIJE U BOLESNIKA OBOLJELIH OD KRONIČNE PLAK PSORIJAZE Doktorska

Више

NN indd

NN indd BROJ 81 STRANICA 9 PRILOG 1. Obrazac PISK-1 Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Application for recognition of professional qualifications Žensko Female Muško Male of profession 3.

Више

Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći

Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći Rutinski laboratorijski testovi u trudnoći Lorena Ongaro, mag. med. biochem. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Klinički bonički centar Rijeka Trudnoća Javlja se niz fizioloških, adaptacijskih

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:6.8.2019. u 13:07 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:8.8.2017. u 8:20 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 455 Методолошка објашњења Methodological explanations... 457 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...459.2. Расходи здравственог осигурања

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина Факултета

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 507

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 507 No type 507 Методолошка објашњења Methodological explanations... 509 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...511.2. Расходи здравственог осигурања Health insurance expenditures...511.3.

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2011. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano travanj 2017. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike And

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike And SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike Andrea Džaić MIKROALBUMINURIJA - PROCJENA OŠTEĆENJA BUBREŽNE

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:26.4.2018. u 13:57 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Microsoft Word - Pozivno_pismo_KVB_2014.doc

Microsoft Word - Pozivno_pismo_KVB_2014.doc Evropski centar za mir i razvoj Terazije 41 11000 Beograd, Serbia ECPD Headquarters European Center for Peace and Development Centre Européen pour la Paix et le Développement Centro Europeo para la Paz

Више

Registar za AKS, LEKTORISANO (2)

Registar za AKS, LEKTORISANO (2) Институт за јавно здравље Србије,, Др Милан Јовановић Батут Institute of Public Health of Serbia Dr Milan Jovanovi ć Batut ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ОД АКУТНОГ КОРОНАРНОГ СИНДРОМА У СРБИЈИ INCIDENCE AND

Више

NN indd

NN indd PETAK, 13. STUDENOGA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 124 STRANICA 27 PRILOG 1. STRANICA 28 BROJ 124 NARODNE NOVINE PETAK, 13. STUDENOGA 2015. PRILOG 2. PETAK, 13. STUDENOGA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 124 STRANICA

Више

Srp Arh Celok Lek Sep-Oct;140(9-10): DOI: /SARH M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3: Промена вр

Srp Arh Celok Lek Sep-Oct;140(9-10): DOI: /SARH M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3: Промена вр Srp Arh Celok Lek. 2012 Sep-Oct;140(9-10):583-588 DOI: 10.2298/SARH1210583M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.379-008.64 583 Промена вредности параметара гликорегулације у гестацијском дијабетес

Више

Tjelesna neaktivnost i zdravlje

Tjelesna neaktivnost i zdravlje Tjelesna (ne) aktivnost i zdravlje Svake minute u svijetu 5 ljudi umre zbog tjelesne neaktivnosti. Na godišnjoj razini riječ je o 2 milijuna smrti koje su njezina izravna posljedica. Tjelesna neaktivnost

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Med Čas (krag) / Med J (krag) 2014; 48(4): Iskustva Iz prakse doi: /mckg COBIss. sr - ID udk :

Med Čas (krag) / Med J (krag) 2014; 48(4): Iskustva Iz prakse doi: /mckg COBIss. sr - ID udk : Iskustva Iz prakse LABORATORIJSKI PROTOKOLI U DIJAGNOSTICI GESTACIJSKOG DIJABETESA Milosava Đelkapić, Božidar Nešević Dom zdravlja, Užice LABORATORY PROTOCOLS IN THE DIAGNOSIS OF GESTATIONAL DIABETES Milosava

Више

Microsoft Word - Prelomljen 30 broj.doc

Microsoft Word - Prelomljen 30 broj.doc Informacijska i komunikacijska tehnologija u razvoju Registra preventivnih aktivnosti J.Kern, I.Pristaš, V.Ilakovac Uvod Neosporna je činjenica da se medicinska struka, bez obzira o kojoj se specijalizaciji

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:27.3.2019. u 11:34 ИСПРАВКА

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:31.7.2017. u 13:16 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:6.12.2018. u 10:21 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:4.1.2019. u 8:02 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Polugodišnje izvješće Interim Report 2013 Sberbank d.d.

Polugodišnje izvješće Interim Report 2013 Sberbank d.d. Polugodišnje izvješće Interim Report 2013 Sberbank d.d. Polugodišnje izvješće 2013 Sberbank d.d. Financijska izvješća Bilanca (Svi iznosi izraženi su u tisućama kuna, osim gdje je drugačije navedeno) 30.

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2015. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano siječanj 2019. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:31.8.2017. u 12:31 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:21.2.2018. u 9:32 ИСПРАВКА ЗА

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:21.5.2019. u 13:49 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:26.7.2018. u 14:31 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:21.6.2018. u 9:44 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

FINAL SA [2011].indd

FINAL SA [2011].indd 772 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):772-779 DOI: 10.2298/SARH1112772L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.61-008.6:616-056.25 валенција смањене функције бубрега код гојазних особа Вишња

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA ZAVRŠNI RAD BR. 13/SES/2015 SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI NA INZULINSKOJ

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA ZAVRŠNI RAD BR. 13/SES/2015 SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI NA INZULINSKOJ VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA ZAVRŠNI RAD BR. 13/SES/2015 SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI NA INZULINSKOJ TERAPIJI Željka Ostović Bjelovar, listopad 2016. VISOKA

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:28.3.2017. u 13:31 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola XXXVI. seminar Split, AKUTNA I HITNA STANJA U DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI ANA DUGONJIĆ, MARIJA ODRLJIN, BOŽ

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola XXXVI. seminar Split, AKUTNA I HITNA STANJA U DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI ANA DUGONJIĆ, MARIJA ODRLJIN, BOŽ Hrvatska proljetna pedijatrijska škola XXXVI. seminar Split, 2019. AKUTNA I HITNA STANJA U DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI ANA DUGONJIĆ, MARIJA ODRLJIN, BOŽENA ŠAMIJA* Dijabetička ketoacidoza i teška hipoglikemija

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET Marina Sumić ORALNE MANIFESTACIJE U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU Diplomski rad Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET Marina Sumić ORALNE MANIFESTACIJE U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU Diplomski rad Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET Marina Sumić ORALNE MANIFESTACIJE U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU Diplomski rad Zagreb, 2018. Rad je ostvaren u: Katedri za internu medicinu, Stomatološki fakultet,

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:27.3.2019. u 14:56 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

Prevencija moždanog udara

Prevencija moždanog udara Primarna prevencija moždanog udara Uvod Moždani udar je vodeći uzrok mortaliteta i invalidnosti širom svijeta. Od moždanog udara godišnje umire oko 5.5 milijuna osoba, što čini 10% ukupnog mortaliteta

Више

Hrvatski časopis za javno zdravstvo Vol 12, Broj 46, 7. travnja Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj KATJA ERJAVEC 1, TAMARA POLJIČA

Hrvatski časopis za javno zdravstvo Vol 12, Broj 46, 7. travnja Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj KATJA ERJAVEC 1, TAMARA POLJIČA Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj KATJA ERJAVEC 1, TAMARA POLJIČANIN 2, URELIJA RODIN 2,3, RATKO MATIJEVIĆ 1,4 1 Klinička bolnica Merkur 2 Hrvatski zavod za javno zdravstvo 3 Škola narodnog

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

OK 14. Renar za tisak bez slike1.indd

OK 14. Renar za tisak bez slike1.indd METABOLIČKA INZULINSKA REZISTENCIJA METABOLIC INSULIN RESISTANCE Medikamentna terapija metaboličkog sindroma Drug Therapy of the Metabolic Syndrome Ivana Pavlić-Renar Sveučilišna klinika za dijabetes,

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:22.10.2018. u 8:29 ИСПРАВКА

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:  Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 251-590 Факс: (033) 251-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:30.12.2016. u 13:02 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Више

HKS Ljetni Kosarkaski Kamp Letak Web HR v2.cdr

HKS Ljetni Kosarkaski Kamp Letak Web HR v2.cdr LJETNI KOŠARKAŠKI KAMP HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA BIOGRAD 2017 SUMMER BASKETBALL CAMP OF CROATIAN BASKETBALL FEDERATION BIOGRAD 2017 GENERALNI SPONZOR / GENERAL SPONSOR GDJE? WHERE? U jednom od najljepših

Више

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx OD REGISTAR LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2017. GODINA prikuplja podatke o liječenim osobama od godine. Godišnja Izvješća od 1981. godine D.Katalinić - Registar - 2017. godina Pompidou obrazac:

Више

Acta 40-3.indd

Acta 40-3.indd ACTA STOMATOLOGICA CROATICA www.ascro.net Acta Stomatol Croat. 2006;40(3):248-55. IZVORNI ZNANSTVENI RAD ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Ivona Bago 1, Andrija Bošnjak 2 Odnos razine glikoliziranoga hemoglobina

Више

MODUL 12

MODUL 12 ANKETAO MJERENJU @IVOTNOG STANDARDA U BiH MODUL 11 Nepoljoprivredne aktivnosti KOMENTARI 1 NIVO FBiH 11.3.1 Procentualni raspored stanovni{tva koje posjeduje nepoljoprivredna preduze}a i polu vlasnika

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:31.12.2015. u 12:54 OBAVJEŠTENJE

Више

FR registrovana_2015.pdf

FR registrovana_2015.pdf ISSN 1840-3478 SAOPĆ ENJE PRIOPĆENJE FIRST RELEASE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL OFFICE

Више