No Slide Title

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "No Slide Title"

Транскрипт

1 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI

2 ZLOĆUDNE BOLESTI Tumor je nekontrolirano bujanje stanica i tkiva nastalo zbog gubitka odgovora na kontrolne mehanizme Dobroćudni (benigni), zloćudni (maligni) Drugi po redu uzrok smrti kod ljudi

3 Uzroci tumorske preobrazbe Karcingeni iz okoliša, Zračenje, Virusi, Prehrana Aktivacija protoonkogena Inaktivacija antionkogena

4 Patofiziologija Gubitak odgovora na kontrolne mehanizme Osobine tumorske stanice gubitak diferencijacije invazivnost metastaziranje

5 LIJEČENJE TUMORA Lokalna terapija - radioterapija, kirurška terapija Sustavna terapija kemoterapija primarna indukcijska kemoterapija neoadjuvantna terapija adjuvantna kemoterapije Potporna terapija - antiinfektivna, metabolička, transfuziološka, psihološka...

6 Polikemoterapije koristiti lijekove dokazano djelotvorne i u monoterapiji kombinirati citostatike različitog mehanizma djelovanja (sinergistički učinak, usporavanje razvoja rezistencije) pojedine lijekove primjenjivati u najvišoj djelotvornoj dozi kombinirati citostatike različitih profila toksičnosti raspoređivanje nuspojava po organskim sustavima terapijske cikluse primjenjivati u najmanjim mogućim razmacima (potrebnim za oporavak normalnih tkiva)

7 Citostatici slijede farmakokinetsku reakciju prvog reda.

8 OTPORNOST TUMORSKIH STANICA NA LIJEKOVE Primarna i stečena Pojačan popravak tumorske DNA Promjena afiniteta enzima prema lijeku ili povećana proizvodnja istog enzima Brza inaktivacija antitumorskog lijeka Smanjena pretvoraba inaktivnog u aktivni oblik lijeka Smanjena kumulacija lijeka u stanici

9 NUSPOJAVE ANTITUMORSKIH LIJEKOVA Mali terapijski indeks.

10 NUSPOJAVE ANTITUMORSKIH LIJEKOVA Opće nuspojave: Akutne - mučnina, povraćanje, febrilno stanje, alergijske reakcije, hiperuricemija Odgođene - mijelosupresija, ezofagitisi,ileus, stomatitisi, ulceracije Kasne -teratogenost, mutagenost, karcinogenost Specifične nuspojave: vezane samo za pojedini lijek

11 Povijest kemoterapije dušikov plikavac (mekloretamin), NHL antifolati, ALL analog purina, merkaptopurin izlječenje koriokarcinoma metotreksatom odobren ciklofosfamid polikemoterapija (POMP), dugotrajne remisije kod dječje ALL polikemoterapija (MOPP), izlječenje bolesnika s limfomom adjuvantna kemoterapija nakon operacije osteosarkoma odobren cisplatin odobren paklitaksel odobren imatinib odobren bevacizumab

12 LIJEKOVI KOJI SE PRIMJENJUJU U KEMOTERAPIJI Citotoksični lijekovi Alkilirajući lijekovi Antimetaboliti Antibiotici Biljni produkti Hormoni i antagonisti hormona Imunostimulatori Različiti agensi

13 LIJEKOVI I STANIČNI CIKLUS Lijekovi vezani za fazu staničnog ciklusa liječenje nesolidnih tumora (leukemije, limfomi..) Lijekovi koji nisu vezani za fazu staničnog ciklusa liječenje solidnih tumora (tumori pluća, probavnih organa...)

14 Mehanizmi i mjesta djelovanja

15 ALKILIRAJUĆI LIJEKOVI Sumporni iperit - bojni otrovdušični iperit-citostatik Imaju dvije alkilne grupe - alkilacija na oba lanca DNA sprečavaju transkripciju i replikaciju Neovisni o staničnom ciklusujače djeluju u G1,G2 i S fazi Rezistencija-pojačan popravak DNA, smanjena stanična propusnost, povećana sinteza glutationa

16 ALKILIRAJUĆI LIJEKOVI Ciklofosfamid -aktivni oblik-fosforni plikavac liječenje limfoma, tumora pluća, dojke, jajnika, odbacivanju transplantata Nuspojave - hemoragijski cistitis, sterilitet, leukemogeno i teratogeno djelovanje Mesna, hiperhidracija - manja učestalost nuspojava

17 LIJEKOVI SLIČNI ALKILIRAJUĆIM AGENSIMA KOMPLEKSI PLATINE - cisplatin, karboplatin, oksaliplatin Aktivni oblik stvara bifunkcionalne kovalantne veze s nukleinskim kiselinama Nefrotoksičnost, ototoksičnost, mijelosupresija, mučnina Liječenje - tumora testisa, pluća, ovarija, mokraćnog mjehura DERIVATI NITROZOUREJE - streptozocin

18 ANTIMETABOLITI Analozi folne kiseline, purina i pirimidina Blokiraju proces sinteze DNA - abnormalni nadomjestak za purine i pirimidine Djeluju u S fazi staničnog ciklusa Liječenje - limfoblastične, mijeloične i limfatičke leukemuje, Non-Hodgkinovog limfoma,tumora dojke, testisa, bronha

19 ANTIMETABOLITI ANALOZI FOLNE KISELINE metotrekasat Veže se za dihidrofolat reduktazu Liječenje - tumori, reumatoidni artritis, psorijaza, transplantacije, Wegenerova granulomatoza Nuspojave: mijelosupresivni učinak, hepatotoksičnost - kod oštećenja bubrega - Antidot - leukovorin Rezistencija: smanjen unos, povećanje razine enzima, promjene na mjestu vezanja

20 ANTIMETABOLITI ANALOZI PIRIMIDINA 5-fluorouracil Tumori crijeva, solidni tumori Nuspojave: mijelosupresija, proljev, neurotoksičnost ANALOZI PURINA merkaptopurin, tiogvanin, Leukemija vlasastih stanica. Solidni tumori nikakav terapijski učinak. Uzrokuju hiperuricemiju oprez sa alopurinolom

21 PRIRODNI PRODUKTI VINKA ALKALOIDI - vinblastin, vinkristin Vezuju se za tubulin - blokiraju polimerizaciju mikrotubula diobenog vretena Arest mitoze - razgradnja diobenog vretena - smrt stanice Liječenje limfoma i leukemija

22 PRIRODNI PRODUKTI TAXANI Paklitaksel pospješuje polimerizaciju mikrotubula i sprečava njihovo razdvajanje - nastaju abnormalni mikrotubuli Hipersenzitivne reakcije (premedikacija), neurotoksičnost, supresija koštane srži Liječenje tumora ovarija, pluća, dojke

23 PRIRODNI PRODUKTI ANTIBIOTICI Antraciklini - doksorubicin, daunorubicin Blokiraju sintezu DNA - djeluju na topoizomerazu II, interkalacija između nukleinskih kiselina, staničnu stijenku i preko slobodnih radikala Nuspojave - rana i kasna kardiotoksičnost

24 Ostali Imatinib, nolitinib Bcr- Abl tirozin kinaza KML, GIST Rituksimab CD20 B limfocita - inducira apoptozu Limfom B stanica, Non-hodgkin Hipotenzija, groznica, zimica, citokinska oluja Cetuksimab EGFR Erlotinib DGFR tirozin kinazu Trastuzumab - Her2 - tumor dojke Bevacizumab VEGF ca colona, dojka, pluća Sorafenib VEGF tirozin kinaze tm bubrega, HCC Sunitinib inhibicija više vrsta tirozin kinaza tm bubrega, GIST

25 Ostali HIDROKSIUREJA - inhibira ribonukleotid reduktazu i smanjuje razinu deoksinukleozid trifosfata Specifičan za S fazu. Liječenje - kronične mijeloične leukemije, policitemije rubra vere, melanoma DER. RETINOIČNE KISELINE - etretinat, izotretinon Induciraju diferencijaciju leukemičnih promijelocita Kronična mijeloična leukemija, tumori glave i vrata

26 HORMONI I NJIHOVI ANTAGONISTI Liječenje limfoma, tumora dojke i prostate. Tumorske stanice moraju posjedovati receptore za hormone KORTIKOSTEROIDI - prednison, prednisolon, dexametason Inhibiraju mitozu limfocita u uzrokuju njihov raspad Liječenje - limfoma, leukemija, mijeloma. Simptomatska terapija.

27 HORMONI I NJIHOVI ANTAGONISTI ESTROGENI- fosfestrol - liječenje tumora prostate i dojke. PROGESTAGENI tm. endometrija i bubrega ANDROGENI - liječenje tumora dojke. ANTIESTROGENI - tamoxifen Neophodna prisutnost estrogenskih receptora. Inhibiraju sintezu DNA, smanjuju IGF i povećavaju razinu TGF Liječenje tumora dojke, endometrija, jajnika.

28 HORMONI I NJIHOVI ANTAGONISTI

29 Biološka terapija Iresa, tarceva Interferoni, retinoidi Obilježena monoklonalna protutijela Ras proteini Ciklini Inhibitori telomeraza Inhibitori metaloproteinaza i angiogeneze COX inhibitori

30 IMUNOSTIMULATORI IMUNOSTIMULATORI - interferoni, TNF, interleukini, monoklonska protutjela HEMATOPOEZNI ČIMBENICI RASTA - faktori stimulacije granulocita i makrofaga

31

Imunofarmakologija

Imunofarmakologija IMUNOFARMAKOLOGIJA Imunofarmakologija Imunološki sustav reagira na patogene i prepoznaje vlastite antigene Normalni imunosni odgovor: Sustav urođene imunonosti: Prva linija obrane Uključuje fizičke (npr,

Више

HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I NJIHOVI ANTAGONISTI

HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I NJIHOVI ANTAGONISTI HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I NJIHOVI ANTAGONISTI HIPOFIZA - KORE NADBUBREŽNE ACTH kontrola sinteze i lučenja glukokortikoida ŽLIJEZDE Tetrakozaktid sintetski analog Stimulira lučenje i sintezi glukokortikoida

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Kristina Pahek Novosti u liječenju hematoloških neoplazmi DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen je na Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet Biološki odsjek Ţeljka Jurčić Intraperitonealna hipertermalna kemoterapija s cisplatinom i kv

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet Biološki odsjek Ţeljka Jurčić Intraperitonealna hipertermalna kemoterapija s cisplatinom i kv Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet Biološki odsjek Ţeljka Jurčić Intraperitonealna hipertermalna kemoterapija s cisplatinom i kvercetinom u obradi Ehrlichovog ascitesnog tumora DIPLOMSKI

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 Сектор за јавне набавке 08/2 број 404--32/8-90

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine

Read all of this leaflet carefully before you start  taking this medicine Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju fluorouracil Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži

Више

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx

Microsoft Word - Drugi regionalni kongres internisticke onkologije docx II Regionalni kongres internističke onkologije (REKONIO) Beograd, 16-18. maj 2019. godine Hotel Hilton, Kralja MIlana 35 Organizator: Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) Ko-predsedavajući Kongresa:

Више

SAŽETAK SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK SVOJSTAVA LIJEKA Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV LIJEKA DAUNOBLASTINA 2 mg/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadrži 20 mg daunorubicinklorida. Nakon

Више

Untitled-1

Untitled-1 Hodgkin-ov limfom (HL) Namenjeno pacijentima i članovima porodica obolelih od HL-a Ova brošura predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada i napora udruženja pacijenata, hematologa i sestara kliničkih centara

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

Pedijatrija

Pedijatrija Naziv studija SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Naziv kolegija PEDIJATRIJA Status kolegija obvezatni Godina druga Semestar četvrti ECTS bodovi 2 Nastavnik Doc.dr.sc. Nataša Skitarelić e-mail

Више

SmPC-Sindroxocin 10 mg & 50 mg

SmPC-Sindroxocin 10 mg & 50 mg SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Sindaxel 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 ml koncentrata za otopinu za infuziju sadrži 6 mg paklitaksela.

Више

New product information wording - July 2019_HR

New product information wording - July 2019_HR 5 August 2019 1 EMA/PRAC/408003/2019 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a 8. - 11.

Више

1

1 Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Roferon-A 3 milijuna internacionalnih jedinica (IU) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki interferon alfa-2a Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Више

UPUTA O LIJEKU Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju D

UPUTA O LIJEKU Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju D UPUTA O LIJEKU Docetaksel Pliva 20 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Pliva 80 mg koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju Docetaksel Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati

Више

FG indd

FG indd PREGLEDNI RADVI Statini u prevenciji i liječenju zločudnih bolesti HRVJE RIMAC i BRANKA ZRC Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za farmaceutsku kemiju, A. Kovačića 1, 10000

Више

Tecentriq, INN-atezolizumab

Tecentriq, INN-atezolizumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju

Више

Microsoft Word - Diplomski rad.doc

Microsoft Word - Diplomski rad.doc Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet Biološki odsjek Ivana Sardelić Učinci hipertermije, citostatika cisplatine i propolisa na imunosne odrednice u miša nositelja Erlichovog ascitesnog

Више

CILJ PREDMETA

CILJ PREDMETA CILJ PREDMETA. Cilj nastave iz predmeta Patologija jest da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ga sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima. Zadatak

Више

На основу члана 69

На основу члана 69 Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 08 број. 404--26/7-59 29.9.207. године На

Више

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Astrea 100 mg filmom obložene tablete Astrea 400 mg filmom obložene tablete imati

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Astrea 100 mg filmom obložene tablete Astrea 400 mg filmom obložene tablete imati Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Astrea 100 mg filmom obložene tablete Astrea 400 mg filmom obložene tablete imatinib Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih

Више

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju 80 mg/4 ml ko

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju 80 mg/4 ml ko UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA BOLESNIKA Tolnexa 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju 160 mg/8 ml koncentrat

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Rak dojke Što je rak dojke? Dopustite nam odgovoriti na neka Vaša pitanja. ESMO serija vodiča za bolesnike temeljeno na Smjernicama za kliničku praksu

Rak dojke Što je rak dojke? Dopustite nam odgovoriti na neka Vaša pitanja. ESMO serija vodiča za bolesnike temeljeno na Smjernicama za kliničku praksu Rak dojke Što je rak dojke? Dopustite nam odgovoriti na neka Vaša pitanja. ESMO serija vodiča za bolesnike temeljeno na Smjernicama za kliničku praksu esmo.org Rak dojke Rak dojke ESMO-ov vodič za bolesnice

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA ENDOXAN 200 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju ENDOXAN 500 mg prašak za otopinu za

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA ENDOXAN 200 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju ENDOXAN 500 mg prašak za otopinu za SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA ENDOXAN 200 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju ENDOXAN 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju ENDOXAN 1000 mg prašak za otopinu

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Ciklofosfamid Sandoz 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg prašak

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Ciklofosfamid Sandoz 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg prašak SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Ciklofosfamid Sandoz 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Ciklofosfamid Sandoz 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Ciklofosfamid Sandoz

Више

Arimidex tablete (1mg) – Uputa o lijeku

Arimidex tablete (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Arimidex tablete (1mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek

Више

Microsoft Word - REKONIO finalni program srpski .docx

Microsoft Word - REKONIO finalni program srpski .docx 05II REGIONALNI KONGRES INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE (REKONIO) Organizator: Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) Ko-predsedavajući Kongresa: S.Radulovic, IORS i D.Radosavljević, IORS Beograd, 16-18.

Више

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Cinnabisin tablete - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke: Ovaj

Више

NEURONAL

NEURONAL NEW IRON PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. NEW IRON SASTOJCI PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. KELATI (prema grč. pandža) Kelati su kompleksni spojevi u kojima

Више

Slide 1

Slide 1 Osnovni principi terapije onkoloških pacijenata U terapiji malignih oboljenja kod pasa i mačaka postavljamo dva osnovna pitanja: Da li je moguće izlečiti pacijenta? Da li terapijom želimo da postignemo

Више

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a

Kratki pregledni članak/mini-review doi: /medflum2017_ Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological a Kratki pregledni članak/mini-review doi: 10.21860/medflum2017_182975 Onkološki pristup liječenju raka bubrega Treatment of kidney cancer oncological approach Dag Zahirović *, Arnela Redžović, Marija Petković,

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Prijedlog upute o lijeku Novo mesto Slovenija Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku. Čuvajte ovu uputu o lijeku jer vam može ponovo zatrebati. Ako imate dodatna pitanja, obratite se

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

Generic leaflet of R.G.C.C. Services -

Generic leaflet of R.G.C.C. Services - R.G.C.C. GROUP OPIS R.G.C.C TESTOVA Istražite mogućnosti koje Vam personalizirani pristup liječenju može ponuditi kroz individualno testiranje. Vi ste jedinstvena osoba, zašto Vaša bolest ne bi bila jedinstvena?

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Милена М. Јуришевић Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O'-диетил-(S,S)- етилендиамин-n,n'-ди-2-ами

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Милена М. Јуришевић Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O'-диетил-(S,S)- етилендиамин-n,n'-ди-2-ами УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Милена М. Јуришевић Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O'-диетил-(S,S)- етилендиамин-n,n'-ди-2-амино-(3-циклохексил)пропаноат дихидрохлорида) на раст

Више

Remsima, infliximab

Remsima, infliximab PRILOG I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Remsima 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadrži 100 mg infliksimaba*. Nakon

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević Osebujnost djelovanja imunološkog sustava onkoloških bolesnika DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Iva Jurčević

Више

Humira, INN_adalimumab

Humira, INN_adalimumab DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Humira 40 mg/0,8 ml otopina za injekciju za pedijatrijsku uporabu 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka bočica s jednokratnom dozom od

Више

BOLESTI DOJKE - Carcinoma mammae (Karcinom dojke)

BOLESTI DOJKE - Carcinoma mammae (Karcinom dojke) Rak dojke dijeli se prema vrsti tkiva od kojeg je nastao i prema proširenosti. Rak može započeti u mliječnim žlijezdama, mliječnim kanalićima, masnom tkivu ili vezivnom tkivu. Različite vrste raka dojke

Више

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Више

Microsoft PowerPoint - Polni hormoni 14 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Polni hormoni 14 [Read-Only] [Compatibility Mode] POLNI HORMONI Prof dr Danijela Kirovski Katedra za fiziologiju i biohemiju Fakultet veterinarske medicine POLNI HORMONI Ženski Luče ih jajnici (ženske polne žlezde) koji imaju endokrinu ali i egzokrinu

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

Vectibix, INN-panitumumab

Vectibix, INN-panitumumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Vectibix 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedan ml koncentrata sadrži 20 mg panitumumaba. Jedna

Више

UPUTA O LIJEKU Equoral 25 mg kapsule Equoral 50 mg kapsule Equoral 100 mg kapsule ciklosporin Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažlj

UPUTA O LIJEKU Equoral 25 mg kapsule Equoral 50 mg kapsule Equoral 100 mg kapsule ciklosporin Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažlj UPUTA O LIJEKU Equoral 25 mg kapsule Equoral 50 mg kapsule Equoral 100 mg kapsule ciklosporin Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je

Више

Tyverb, INN-lapatinib

Tyverb, INN-lapatinib PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Tyverb 250 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna filmom obložena tableta sadrži 250 mg lapatiniba, u obliku

Више

DIO I B

DIO I B SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Pentasa 1 g suspenzija za rektum 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 doza (100 ml suspenzije) sadrži 1 g mesalazina Za cjeloviti popis pomoćnih tvari

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK APOPTOZA I NE-APOPTOTIČKE VRSTE STANIČNE SMRTI PRILIKOM TUMORIGENEZE APOPTO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK APOPTOZA I NE-APOPTOTIČKE VRSTE STANIČNE SMRTI PRILIKOM TUMORIGENEZE APOPTO SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK APOPTOZA I NE-APOPTOTIČKE VRSTE STANIČNE SMRTI PRILIKOM TUMORIGENEZE APOPTOSIS AND NON-APOPTOTIC TYPES OF CELL DEATH DURING TUMORIGENESIS

Више

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Betadine mast (100mg) - Uputa o lijeku Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete s uporabom

Више

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Pentasa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem mesalazin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Microsoft Word - isp_pitanja_farmakologija

Microsoft Word - isp_pitanja_farmakologija 1. Шта je фармакологијa? 2. Шта је доза лека? 3. Шта утиче на дозу лека? 4. Шта подразумева идеално дозирање лека? 5. Која је неефективна доза? 6. Које су карактеристике терапијске дозе? 7. Шта је терапијска

Више

DIO I B

DIO I B Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV LIJEKA Plivit C 50 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna Plivit C 50 mg tableta sadrži 50 mg askorbatne kiseline. Za cjeloviti popis pomoćnih tvari

Више

Isoprinosine sirup (50mg) – Uputa o lijeku

Isoprinosine sirup (50mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Isoprinosine sirup (50mg) - Uputa o lijeku Prije uporabe pažljivo pročitajte cijelu ovu uputu o lijeku: Zadržite

Више

FARMAKOKINETIKA

FARMAKOKINETIKA FARMAKOKINETIKA FARMAKOKINETIKA Peroralna primjena Per os najčešći, najjednostavniji, najjeftiniji, najbezbolniji Dezintegracija i disolucija Sublingvala, rektalna primjena Fenomen prvog prolaska Parenteralna

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 08/2 број: 404--26/7-88 6.07.208. године

Више

DIO I B

DIO I B DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Topotecan Actavis 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadržava 1 mg topotekana

Више

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр

Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-mail: ПИБ бр мат. бр Јована Мариновића бр. 2, 040 Београд, Србија, тел: 38 2053-830; факс: 38 2645-042 е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 0288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 08/2 број: 404--26/7-95 5.0.208. године

Више

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varenja, one se razgrađuju na svoje sastavne dijelove (aminokiseline)

Више

Xgeva, INN-denosumab

Xgeva, INN-denosumab PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju

Више

Teolin tablete (125/300mg) – Uputa o lijeku

Teolin tablete (125/300mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Teolin tablete (125/300mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Lana Slijepčević Tumori okruglih stanica kože DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Lana Slijepčević Tumori okruglih stanica kože DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Lana Slijepčević Tumori okruglih stanica kože DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017 Ovaj rad je izrađen na Zavodu za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Kadcyla, INN-trastuzumab emtansine

Kadcyla, INN-trastuzumab emtansine PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Kadcyla 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. Kadcyla 160 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI

Више

Slide 1

Slide 1 XIII Nefrološka škola Tešanj 05.10. 2018 BUBREŽNA SARKOIDOZA I NJENE MANIFESTACIJE Snežana Unčanin Klinički centar Univerziteta Sarajevu Klinika za nefrologiju Etiologija Sarkoidoza je idiopatska multisistemska

Више

biologija 8 razred -nasljedivanje i kako nastajemo

biologija 8 razred -nasljedivanje i kako nastajemo BIOLOGIJA Srodnost-razlicite vrste koje imaju mnogo zajednickih svojstva Za vrste koje nisu srodne, ali po nekim svojstvima nalikuju jedna na drugu kazemo da su slicne. Raznolikost se uocava vec unutar

Више

Apazol tablete (40mg) – Uputa o lijeku

Apazol tablete (40mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Apazol tablete (40mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati lijek!

Више

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu ПАР- ТИЈА Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 08 број. 404-1-110/13-125

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Paracetamol PharmaS 500 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta sadrži

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Paracetamol PharmaS 500 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta sadrži SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Paracetamol PharmaS 500 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta sadrži 500 mg paracetamola. Za popis pomoćnih tvari vidjeti

Више

MENOPAUZA

MENOPAUZA Menopauza je razdoblje u životu žene, kada započinje slabljenje cikličkog rada jajnika te menstrualni ciklusi prestaju. Menopauza ustvari nastupa na kraju posljednje menstruacije žene. Međutim, o tome

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA 1. IME LEKA Farmorubicin RD, 10 mg/5 ml, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju INN: epirubicin 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadrži 10 mg epirubicin-hidrohlorida.

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA CARSIL 90 mg kapsule, tvrde 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka kapsula sadrži 163,6 225,0 mg

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA CARSIL 90 mg kapsule, tvrde 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka kapsula sadrži 163,6 225,0 mg SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA CARSIL 90 mg kapsule, tvrde 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka kapsula sadrži 163,6 225,0 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i normiran)

Више

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME BRONHALNA ASTMA Boluje oko 5-10% populacije Akutna i kronična Rekurentne, reverzibilne epizode kašlja, nedostatka zraka, stezanja u grudima i zviždanja (FEV1, metakolin) Izlaganje

Више

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Ivona Krizman Genotoksični učinci hipertermije, citostatika cisplatine i prop

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Ivona Krizman Genotoksični učinci hipertermije, citostatika cisplatine i prop Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki odsjek Ivona Krizman Genotoksični učinci hipertermije, citostatika cisplatine i propolisa na zdrave i tumorske stanice miša Diplomski rad

Више

Sveučilište u Zagrebu PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Ljubica Vazdar UTJECAJ POLIMORFIZMA GENA HER-2/neu NA KARDIOTOKSIČNOST UZROKO

Sveučilište u Zagrebu PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Ljubica Vazdar UTJECAJ POLIMORFIZMA GENA HER-2/neu NA KARDIOTOKSIČNOST UZROKO Sveučilište u Zagrebu PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOŠKI ODSJEK Ljubica Vazdar UTJECAJ POLIMORFIZMA GENA HER-2/neu NA KARDIOTOKSIČNOST UZROKOVANU MONOKLONSKIM PROTUTIJELOM TRASTUZUMABOM DOKTORSKI

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Јелена Шмигић Утицај хроничне примене цисплатине и диетил-естра лиганда (L3) (Ѕ,Ѕ) етилендиамин-n,

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Јелена Шмигић Утицај хроничне примене цисплатине и диетил-естра лиганда (L3) (Ѕ,Ѕ) етилендиамин-n, УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Јелена Шмигић Утицај хроничне примене цисплатине и диетил-естра лиганда (L3) (Ѕ,Ѕ) етилендиамин-n,n-ди-2-(3-циклохексил) дипропионат дихидрохлорида и

Више

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf Универзитет у Крагујевцу Медицински факултет Докторске академске студије Изборно подручје : ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Изборна област ПУЛМОЛОГИЈА Испитна питања : 1. Плућна вентилација

Више

Temodal (5mg) – Uputa o lijeku

Temodal (5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Temodal (5mg) - Uputa o lijeku Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Temodal 5 mg tvrde kapsule Temodal

Више

UPUTA O LIJEKU Mikofenolat STADA 250 mg tvrde kapsule mofetilmikofenolat Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek. Sačuvajte

UPUTA O LIJEKU Mikofenolat STADA 250 mg tvrde kapsule mofetilmikofenolat Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek. Sačuvajte UPUTA O LIJEKU Mikofenolat STADA 250 mg tvrde kapsule mofetilmikofenolat Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Више

Zeffix, INN-lamivudine

Zeffix, INN-lamivudine PRILOG I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Zeffix 100 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lamivudina. Za cjeloviti

Више

ATenativ 500 i.j. ATenativ 1000 i.j. ATenativ 1500 i.j. (ljudski antitrombin III) SASTAV 1 mlotopine sadržava 50 i.j. antitrombina III. Pomocne tvari:

ATenativ 500 i.j. ATenativ 1000 i.j. ATenativ 1500 i.j. (ljudski antitrombin III) SASTAV 1 mlotopine sadržava 50 i.j. antitrombina III. Pomocne tvari: ATenativ 500 i.j. ATenativ 1000 i.j. ATenativ 1500 i.j. (ljudski antitrombin III) SASTAV 1 mlotopine sadržava 50 i.j. antitrombina III. Pomocne tvari: natrij klorid, ljudski albumin, acetiltriptofan, natrij

Више

UPUTA O LIJEKU: Informacija za bolesnika Myfortic 360 mg želučanootporne tablete mikofenolna kiselina (u obliku natrijevog mikofenolata) Pažljivo proč

UPUTA O LIJEKU: Informacija za bolesnika Myfortic 360 mg želučanootporne tablete mikofenolna kiselina (u obliku natrijevog mikofenolata) Pažljivo proč UPUTA O LIJEKU: Informacija za bolesnika Myfortic 360 mg želučanootporne tablete mikofenolna kiselina (u obliku natrijevog mikofenolata) Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Virusi

Virusi Najniži stupanj organizacije živih sistema Metabolički inertni van žive ćelije Acelularni organizmi - obligatni intracelularni paraziti (koriste raspoložive enzime i strukture žive ćelije) Veličina: 20-300

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Biokemija Akademska godina: 2018/2019 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživa

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Biokemija Akademska godina: 2018/2019 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživa Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Biokemija Akademska godina: 08/09 Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova Kod kolegija: BIL 0 ECTS bodovi: Jezik na

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leupr

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leupr SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Lerin 3,6 mg implantat 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 implantat sadržava 3,6 mg leuprorelina (u obliku acetata) Za cjeloviti popis pomoćnih

Више

Tanyz kapsule (0,4mg) – Uputa o lijeku

Tanyz kapsule (0,4mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Tanyz kapsule (0,4mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Letrozol Actavis tablete (2,5mg) – Uputa o lijeku

Letrozol Actavis tablete (2,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Letrozol Actavis tablete (2,5mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati

Више

Nasivin Sensitive (0,5mg) – Uputa o lijeku

Nasivin Sensitive (0,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nasivin Sensitive (0,5mg) - Uputa o lijeku Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej za nos oxymetazolinum Pažljivo

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

Kratki pregledni članak/mini-review Cirkulirajuće tumorske stanice pogled u budućnost Circulating tumor cells A window into the near future Arnela Red

Kratki pregledni članak/mini-review Cirkulirajuće tumorske stanice pogled u budućnost Circulating tumor cells A window into the near future Arnela Red Kratki pregledni članak/mini-review Cirkulirajuće tumorske stanice pogled u budućnost Circulating tumor cells A window into the near future Arnela Redžović *, Sanja Pavlović, Renata Dobrila-Dintinjana

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 1. Одлука Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу, број IV-03-268/59,

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више