Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti"

Транскрипт

1 Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo je da liječenje Parkinsonove bolesti zahtjeva multidisciplinarni pristup i individualiziranu terapiju za svakog pojedinog bolesnika. Parkinsonova bolest (PB) je progresivna, neurodegenerativna bolest čija je osnovna značajka gubitak dopaminergičkih neurona supstancije nigre. Etiologija bolesti je još uvijek nepoznata, ali je dobro poznata činjenica da je idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo je da liječenje Parkinsonove bolesti zahtjeva multidisciplinarni pristup i individualiziranu terapiju za svakog pojedinog bolesnika. Cilj ovoga članka jest pokušati odgovoriti na pitanja: kada, kako i kojim lijekovima započeti liječenje PB, koje lijekove upotrijebiti u ranoj, a koje u kasnoj fazi bolesti, te kako liječiti komplikacije PB (motoričke i nemotoričke). Klinička slika Kardinalnim znacima Parkinsonove bolesti (PB) tradicionalno se smatraju: bradikinezija, tremor, rigor i posturalna nestabilnost koja se uglavnom javlja u kasnoj fazi bolesti. Osim glavnih, tzv. motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti postoje i brojni nemotorički simptomi, koji se mogu javiti i godinama prije motoričke faze bolesti. U te simptome ubrajamo: smetnje njuha (hiposmija/anosmija), depresiju, opstipaciju i poremećaj REM faze spavanja. Ostali nemotorički 1 / 6

2 simptomi koji se često javljaju su: apatija, anksioznost, anhedonija, halucinacije, smetnje mokrenja, smetnje znojenja, seksualna disfunkcija, ortostatska hipotenzija, pojačana salivacija, smetnje gutanja, mučnina, opstipacija, bol i mogu biti posljedica same bolesti ili nuspojava farmakološkog liječenja. Dijagnoza Parkinsonove bolesti Dijagnozu Parkinsonove bolesti (PB) postavlja neurolog na osnovu kliničke slike. Za postavljanje kliničke dijagnoze preporučuju se Queen Square Brain Bank Criteria koji podrazumijevaju : 1. uključujuće simptome koji obavezno moraju biti prisutni, a to su: bradikinezija uz barem dva od iduća tri simptoma (rigor, tremor u mirovanju i posturalna nestabilnost) te 2. isključujuće simptome i 3. suportivne simptome. Osim kliničkih kriterija, u potvrđivanju dijagnoze mogu biti od koristi: genetičko testiranje, olfaktorni test, neurofiziološki i neuropsihološki testovi, neuroimaging: MR mozga, transkranijalna sonografija moždanog parenhima, SPECT i PET koji prvenstveno pomažu u razlikovanju idiopatske Parkinsonove bolesti od sekundarnog parkinsonizma, Parkinson plus sindroma, esencijalnog tremora i nekih oblika demencije. Liječenje Parkinsonove bolesti Liječenje Parkinsonove bolesti (PB) može biti farmakološko, nefarmakološko i kirurško, mora biti prilagođeno svakom bolesniku ponaosob, a ovisi o nizu faktora: dobi bolesnika, dominantnim simptomima i znacima bolesti, stadiju bolesti i razvoju komplikacija, komorbiditetima, dnevnim aktivnostima bolesnika i stupnju onesposobljenosti u svakodnevnom 2 / 6

3 funkcioniranju. Farmakološko liječenje Farmakološko liječenje podrazumijeva neuroprotektivnu i simptomatsku terapiju. U osnovi, svi lijekovi djeluju simptomatski i čini se da ne mogu usporiti niti mijenjati prirodni tijek bolesti. Smatra se da određeni neuroprotektivni učinak imaju razagilin (MAO-B inhibitor), amantadin (antagonist NMDA receptora), ropinirol i pramipeksol (agonisti dopaminskih receptora) što opravdava njihovu primjenu u ranoj fazi bolesti. Simptomatsko liječenje Parkinsonove bolesti podrazumijeva primjenu sljedećih lijekova: 1. levodopa 2. dopaminski agonisti 3. inhibitori monoaminooksidaze B (MAO-B) 4. antikolinergici 5. amantadin 6. COMT (katehol-o-metil-transferaza) inhibitori Levodopa 3 / 6

4 Levodopa je najučinkovitiji lijek i dalje predstavlja zlatni standard u liječenju PB. Smatra se da liječenje levodopom, kao prvim lijekom treba započeti u bolesnika starijih od 65 godina, posebno u bolesnika kod kojih dominira bradikinezija i rigor. Danas se na tržištu nalazi u kombinaciji sa karbidopom ili benzerazidom koji onemogućuju njenu brzu razgradnju i smanjuju nuspojave. Liječenje levodopom treba započeti niskim dozama koje se postupno povećavaju. Obično se počinje dozom od mg levodope podijeljeno u tri dnevne doze. Kao nuspojave dugotrajnog liječenja levodopom javljaju se motoričke fluktuacije tipa engl. «wearing off» (skraćenje djelovanja pojedine doze lijeka), engl. «on-off«(izmjena perioda bez simptoma sa periodima izraženih simptoma), diskinezije (nevoljne kretnje), halucinacije i psihotične reakcije. Dopaminski agonisti Dopaminski agonisti (DA) uz levodopu najučinkovitiji su antiparkinsonici. Učinkoviti su kao monoterapija i preporučuju se kao prvi lijek izbora u bolesnika mlađih od 65 godina. Posebno su učinkoviti u liječenju bradikinezije, rigora i poremećaja hoda, a manje učinkoviti u liječenju tremora. Osim kao monoterapija mogu se primjenjivati u kombinaciji sa levodopom, amantadinom ili antikolinergicima. U novije vrijeme upotrebljavaju se uglavnom neergotski DA pramipeksol i ropinirol (postoje i u oblicima sa produljenim djelovanjem), značajni su za prevenciju motoričkih fluktuacija i diskinezija u kasnijim fazama bolesti, a treba ih postupno titrirati (podijeljeno u tri dnevne doze ili jednaput dnevno u oblicima sa produljenim djelovanjem) zbog mogućih nuspojava kao što su nagla pospanost, psihoza i halucinacije. MAO-B inhibitori Selegilin i razagilin, učinkoviti su kao monoterapija u ranoj fazi bolesti sa blagim simptomima, posebice kod tremora ili kao adjuvantna terapija u kasnijim fazama uz levodopu. Mogu pojačati diskinezije, uzrokovati nesanicu i psihičke nuspojave. Kontraindicirano ih je davati sa tricikličnim antidepresivima i inhibitorima ponovne pohrane serotonina (SSRI). Antikolinergici Biperidin se primjenjuje kao monoterapija ili u kombinaciji s agonistima dopamina u tremor dominantnom obliku PB, u manjoj mjeru utječu na rigor i bradikineziju. Zbog nuspojava u vidu poremećaja kognitivnih funkcija, halucinacija pa i psihoze, treba ih izbjegavati u osoba starijih od 70 godina i dementnih. Amantadin 4 / 6

5 Amantadin je učinkovit u terapiji ranog, blagog oblika PB, može smanjiti tremor i diskinezije uzrokovane levodopom. Primjenjuje se u dozi od 100 mg 2-3 x na dan. COMT inhibitori Entakapon se primijenjuje u kombinaciji s levodopom. Smanjuje slabljenje djelovanja pred sljedeću dozu (engl. wearing off) i povećava vrijeme koje bolesnici provedu u on fazi. Drugi lijekovi U liječenju psihotičnih reakcija i halucinacija primjenjuje se kvetiapin ili klozapin. Za liječenje demencije u idiopatskoj PB upotrebljava se rivastigmin, a preporučena dnevna doze je od 3-12 mg podijeljeno u dvije doze. U uznapredovaloj fazi bolesti sa izraženim komplikacijama u vidu motoričkih fluktuacija primjenjuju se apomorfinska pumpa i duo-dopa pumpa. Nefarmakološko liječenje Nefarmakološko liječenje obuhvaća edukaciju bolesnika i fizikalnu terapiju. Nije jasno usporava li kineziterapija tijek bolesti, ali je sigurno da ima povoljan utjecaj na fizičko i psihičko stanje bolesnika. Treba poticati boravak u prirodi, druženje, hodanje, plivanje jer se na taj način mogu prevenirati komplikacije u vidu pojačane zakočenosti ili bolova u zglobovima i mišićima. Osim kineziterapije preporučuju se i vježbe govora kod onih bolesnika kojima je to potrebno. Poznato je da oboljeli od PB često imaju oslabljen apetit, smanjenu tjelesnu težinu te opstipaciju, no nema posebnih preporuka za ishranu oboljelih od PB. Preporučuje se dovoljan unos tekućine i biljnih vlakana. Preporuka je izbjegavati uzimanje proteinskog obroka istodobno sa levodopom zbog mogućeg smanjenja efekta doze levodope. Kirurško liječenje Od kirurških postupaka primjenjuje se palidotomija ili talamotomija. Za razliku od prethodnih dviju metoda, stimulacija bazalnih ganglija imlantacijom elektroda (engl. DBS - deep brain stimulation) predstavlja reverzibilnu metodu. Indicirana je u bolesnika koji reagiraju na levodopu, ali je više ne toleriraju zbog motoričkih fluktuacija ili diskinezija ili u kojih je liječenje prihvatljivim dozama levodope postalo neučinkovito. DBS ne sprječava daljnji razvoj bolesti, ali se potreba za medikamentoznom terapijom znatno smanjuje. Ne smije se primjenjivati u bolesnika sa 5 / 6

6 psihijatrijskim smetnjama. Zaključak PB karakterizirana je nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. U liječenju PB primjenjuje se farmakološko (neuroprotektivno i simptomatsko), nefarmakološko i kirurško liječenje. U liječenju se preporučuje individualan pristup bolesniku, a izbor terapije ovisi o dobi bolesnika, simptomima i znacima bolesti, komorbiditetima i stupnju funkcionalne onesposobljenosti. U početku bolesti liječenje započinje monoterapijom, a u kasnijim fazama bolesti bolesnik uzima različite kombinacije lijekove. Preporuka je da se liječenje u starijih od 65 godina započinje levodopom, a u mlađih od 65 godina dopaminskim agonistima. Kao simptomatska monoterapija učinkoviti su se pokazali: levodopa, dopaminski agonisti i MAO-B inhibitori. U liječenju diskinezija amantadin, za prevenciju motoričkih fluktuacija dopaminski agonisti, a u liječenju motoričkih fluktuacija dopaminski agonisti, amantadin i MAO-B inhibitori, DBS, apomorfinska i duodopa pumpa. Za liječenje halucinacija i psihotičnih reakcija preporuča se kvetiapin i klozapin, a za liječenje demencije u PB, rivastigmin. Cilj liječenja je smanjiti simptome bolesti, omogućiti normalno funkcioniranje bolesnika i bolju kvalitetu života. dr.med. specijalist neurolog Mirjana Čubra Literatura: Plivamed.net VEZANI SADRŽAJI {loadposition related} 6 / 6

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Ahmad Radi Swindeh Nemotorički simptomi Parkinsonove bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Ahmad Radi Swindeh Nemotorički simptomi Parkinsonove bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Ahmad Radi Swindeh Nemotorički simptomi Parkinsonove bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Ahmad Radi Swindeh Nemotorički

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

Moditen (1mg) – Uputa o lijeku

Moditen (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Moditen (1mg) - Uputa o lijeku MODITEN (flufenazin) Skoči na: 1. Sastav 2. Djelovanje 3. Doziranje 4. Oprema

Више

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Katja Strabić Multidisciplinarno liječenje Parkinsonove bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Katja Strabić Multidisciplinarno liječenje Parkinsonove bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Katja Strabić Multidisciplinarno liječenje Parkinsonove bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen je u Katedri i Klinici za neurologiju Kliničkog

Више

Мултипла склероза - болест младих људи

Мултипла склероза  - болест младих људи Мултипла склероза (МС) је хронично инфламаторно и дегенеративно обољење централног нервног система (ЦНС) које се карактерише зонама инфламације и демијелинизације које током болести захватају бројне регионе

Више

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. U slučaju dodatnih

Више

Upotreba kanabinoida u multiploj sklerozi PREPORUKE Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Marija Bošnjak Pašić Klinika za neurologi

Upotreba kanabinoida u multiploj sklerozi PREPORUKE Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Marija Bošnjak Pašić Klinika za neurologi Upotreba kanabinoida u multiploj sklerozi PREPORUKE Ivan Adamec, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Marija Bošnjak Pašić Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Referentni centar za demijelinizacijske

Више

Lorsilan (1mg) – Uputa o lijeku

Lorsilan (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Lorsilan (1mg) - Uputa o lijeku LORSILAN 1 mg tablete, LORSILAN 2,5 mg tablete lorazepam Prije upotrebe lijeka

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Martina Horvat Liječenje poremećaja govora u Parkinsonovoj bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Martina Horvat Liječenje poremećaja govora u Parkinsonovoj bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Martina Horvat Liječenje poremećaja govora u Parkinsonovoj bolesti DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Martina Horvat Liječenje

Више

Zolpidem tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Zolpidem tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Zolpidem tablete (5/10mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Carmol – Uputa o lijeku

Carmol – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Carmol - Uputa o lijeku CARMOL kapi Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj

Више

Aktiprol tablete (50/200/400 mg) – Uputa o lijeku

Aktiprol tablete (50/200/400 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Aktiprol tablete (50/200/400 mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Prijedlog upute o lijeku Novo mesto Slovenija Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku. Čuvajte ovu uputu o lijeku jer vam može ponovo zatrebati. Ako imate dodatna pitanja, obratite se

Више

XANAX (alprazolam) tablete – Uputa o lijeku

XANAX (alprazolam) tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr XANAX (alprazolam) tablete - Uputa o lijeku Tablete s postupnim otpuštanjem. Sastav Xanax TM tablete 0,25

Више

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku

Betadine mast (100mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Betadine mast (100mg) - Uputa o lijeku Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete s uporabom

Више

DRIPTANE® 5 mg, scored tablets

DRIPTANE® 5 mg, scored tablets Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Driptane 5 mg tablete oksibutinin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu uputu. Možda

Више

ANTIPSIHOTICI

ANTIPSIHOTICI ANTIPSIHOTICI I LITIJ SHIZOFRENIJA Shizofrenija poremećaj mišljenja, afekta, deluzije, halucinacije Pogađa 1% populacije Pogađa mlađe ljude, (adolescencija ili mlađa dob) uzrokuje nesposobnost Česte remisije

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Olanzapin Genera 5 mg filmom obložene tablete Olanzapin Genera 10 mg filmom obložene tablete olanzapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Ginkgo tablete (40 mg) – Uputa o lijeku

Ginkgo tablete (40 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Ginkgo tablete (40 mg) - Uputa o lijeku Prije upotrebe lijeka pozorno pročitajte ovu uputu. Uputu nemojte

Више

TEMELJNE ZNA^ILNOSTI ZDRAVILA

TEMELJNE ZNA^ILNOSTI ZDRAVILA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Bromergon 2,5 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 tableta sadrži 2,5 mg bromokriptina u obliku bromokriptinmesilata. Pomoćne tvari s poznatim

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

UPUTA O LIJEKU SINGULAIR mini 4 mg tablete za žvakanje montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vaše dijete počne uzimati lijek. Sa

UPUTA O LIJEKU SINGULAIR mini 4 mg tablete za žvakanje montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vaše dijete počne uzimati lijek. Sa UPUTA O LIJEKU SINGULAIR mini 4 mg tablete za žvakanje montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vaše dijete počne uzimati lijek. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Klinika za neurologiju KBC Zagreb Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika URUTAL 8 mg tablete URUTAL 16 mg tablete URUTAL 24 mg tablete betahistindiklorid Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

UPUTA

UPUTA Uputa o lijeku: Podaci za korisnika MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete moksonidin Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije

Више

Avokado – čarobno voće

Avokado – čarobno voće Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Avokado - čarobno voće Avokado je tropsko voće koje raste u Srednjoj Americi i Meksiku. Naziv avokado potječe

Више

Maxalt oralni liofilizati – Uputa o lijeku

Maxalt oralni liofilizati – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Maxalt oralni liofilizati - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Simvastatin uputa

Simvastatin uputa Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Pioglitazon Pliva 15 mg tablete Pioglitazon Pliva 30 mg tablete pioglitazon Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Pregabalin Belupo 75 mg tvrde kapsule Pregabalin Belupo 150 mg tvrde kapsule Pregabalin Belupo 300 mg tvrde kapsule pregabalin Pažljivo pročitajte cijelu uputu

Више

Xyzal tablete (5 mg) – Uputa o lijeku

Xyzal tablete (5 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Xyzal tablete (5 mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Uputstvo za lek

Uputstvo za lek UPUTSTVO ZA LEK COAXIL, obložena tableta, 12,5 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 1 x 30 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje Proizvođač: Les Laboratoires Servier Industrie Adresa: 905, route de

Више

Slide 1

Slide 1 Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) Mr. sc. Maja Rogić Laboratorij za Humanu i Eksperimentalnu Neurofiziologiju (LAHEN), Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (voditelj prof.dr.sc Vedran Deletis)

Више

Veralgin sprej za usnu sluznicu – Uputa o lijeku

Veralgin sprej za usnu sluznicu – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Veralgin sprej za usnu sluznicu - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte uputu prije nego što počnete uzimati

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Bilobil 40 mg kapsule, tvrde Suhi ekstrakt ginkovog lista Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

UPUTSTVO ZA LEK NEMDATINE, film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta, blister, 2 x 14 film tableta ukupno 30 film tableta, blister, 3 x 10

UPUTSTVO ZA LEK NEMDATINE, film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta, blister, 2 x 14 film tableta ukupno 30 film tableta, blister, 3 x 10 UPUTSTVO ZA LEK NEMDATINE,, 10 mg Pakovanje: ukupno 28, blister, 2 x 14 ukupno 30, blister, 3 x 10 ukupno 56, blister, 4 x 14 NEMDATINE,, 20mg Pakovanje: ukupno 28, blister, 2 x 14 ukupno 30, blister,

Више

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Pentasa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem mesalazin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Croatia Page 1 of 8 UPUTA O LIJEKU DOXA 2 mg tablete DOXA 4 mg tablete doksazosin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu uputu.

Више

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Gliklazid Krka 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem gliklazid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije neg

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Gliklazid Krka 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem gliklazid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije neg Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Gliklazid Krka 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem gliklazid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LORDIAR 2 mg kapsule loperamid Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dos

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LORDIAR 2 mg kapsule loperamid Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dos UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LORDIAR 2 mg kapsule loperamid Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati

Више

Reglan tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Reglan tablete (10mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Reglan tablete (10mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek

Више

Microsoft Word Driptane SMPC

Microsoft Word Driptane SMPC SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Driptane 5 mg, tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta sadržava 5 mg oksibutininklorida Pomoćne tvari: vidi 6.1. 3. FARMACEUTSKI

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika LORSILAN 1 mg tablete LORSILAN 2,5 mg tablete lorazepam Croatia Page 1 of 9 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

Више

Rispolux (1mg) – Uputa o lijeku

Rispolux (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rispolux (1mg) - Uputa o lijeku Rispolux 1 mg filmom obložene tablete Rispolux 2 mg filmom obložene tablete

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

BOLESTI PERIFERNIH NERAVA

BOLESTI PERIFERNIH NERAVA Uvod Mišićno-nervni krug Poremećaji mišićnog nadražaja Poremećaji nervno-mišićne sinapse Uvod Periferni nervni sistem uključuje sve nerve izvan CNS-a koga čine mozak i leđna moždina. Moždani nervi, koji

Више

Zalasta, INN-olanzapine

Zalasta, INN-olanzapine DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Zalasta 2,5 mg tablete Zalasta 5 mg tablete Zalasta 7,5 mg tablete Zalasta 10 mg tablete Zalasta 15 mg tablete Zalasta 20 mg tablete 2. KVALITATIVNI

Више

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ?

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ? Siniša Matković, dr. med. Privatna ginekološka ordinacija, Osijek 4. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u 21. 23.4.2016., Šibenik Praktično, mogućnost

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> UPUTSTVO ZA PACIJENTA TOLURA 20 mg tableta TOLURA 40 mg tableta TOLURA 80 mg tableta telmisartan Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može

Више

UPUTA

UPUTA Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete moksonidin Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu

Више

PLfD000711_4.pdf

PLfD000711_4.pdf Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MONLAST 5 mg tablete za žvakanje montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što Vi ili dijete počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži važne podatke za

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika GLIKA 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem gliklazid Croatia Page 1 of 8 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Croatia Page 1 of 6 Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika LUPOCET TEEN 300 mg kapsule paracetamol Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Zykalor tablete (10/15 mg) – Uputa o lijeku

Zykalor tablete (10/15 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Zykalor tablete (10/15 mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati

Више

Letrozol Actavis tablete (2,5mg) – Uputa o lijeku

Letrozol Actavis tablete (2,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Letrozol Actavis tablete (2,5mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV LIJEKA Olanzapin PharmaS 5 mg raspadljive tablete za usta Olanzapin PharmaS 10 mg raspadljive tablete za usta

Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV LIJEKA Olanzapin PharmaS 5 mg raspadljive tablete za usta Olanzapin PharmaS 10 mg raspadljive tablete za usta Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV LIJEKA Olanzapin PharmaS 5 mg raspadljive tablete za usta Olanzapin PharmaS 10 mg raspadljive tablete za usta 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna raspadljiva

Више

Exelon, INN-rivastigmine

Exelon, INN-rivastigmine DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Exelon 1,5 mg tvrde kapsule 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka kapsula sadrži 1,5 mg rivastigmina u obliku rivastigminhidrogentartarata.

Више

Olexar (5mg) – Uputa o lijeku

Olexar (5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Olexar (5mg) - Uputa o lijeku Olexar 5 mg raspadljive tablete za usta Olexar 10 mg raspadljive tablete za

Више

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Sunčanica - simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Sunčanica nastaje pretjeranim izlaganjem glave i potiljka

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Olanzapine Glenmark Europe, INN-olanzapine

Olanzapine Glenmark Europe, INN-olanzapine DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Olanzapin Glenmark Europe 5 mg raspadljive tablete za usta 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

GSK GlaxoSmithKline

GSK GlaxoSmithKline UPUTA O LIJEKU Lanicor 0.25 mg tablete Digoksin Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su

Више

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне наставе (2

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika GINKGO 40 mg filmom obložene tablete ginkov suhi ekstrakt (rafiniran i kvantificiran) Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Melarth 10 mg filmom obložene tablete montelukast Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Urotelni karcinom Tecentriq je u monoterapiji indiciran

Више

Arimidex tablete (1mg) – Uputa o lijeku

Arimidex tablete (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Arimidex tablete (1mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek

Више

Zyprexa Velotab, INN-olanzapine

Zyprexa Velotab, INN-olanzapine PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA ZYPREXA VELOTAB 5 mg raspadljive tablete za usta ZYPREXA VELOTAB 10 mg raspadljive tablete za usta ZYPREXA VELOTAB 15 mg raspadljive tablete za

Више

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložene tablete LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložene tablete lacidipin Pažljiv

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložene tablete LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložene tablete lacidipin Pažljiv UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložene tablete LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložene tablete lacidipin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo proči

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo proči Uputa o lijeku: Informacija za korisnika Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE Ovaj priručnik je pripremljen da pomogne zdravstvenim radnicima u proceni i edukaciji pacijenata koji uzimaju oralne

Више

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika RANIX 150 mg filmom obložene tablete RANIX 300 mg filmom obložene tablete ranitidin Pažljivo pročitajte cijel

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika RANIX 150 mg filmom obložene tablete RANIX 300 mg filmom obložene tablete ranitidin Pažljivo pročitajte cijel Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika RANIX 150 mg filmom obložene tablete RANIX 300 mg filmom obložene tablete ranitidin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži

Више

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte

Више

UPUTA O LIJEKU Amlodipin Genericon 5 mg tablete Amlodipin Genericon 10 mg tablete amlodipin Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s

UPUTA O LIJEKU Amlodipin Genericon 5 mg tablete Amlodipin Genericon 10 mg tablete amlodipin Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s UPUTA O LIJEKU Amlodipin Genericon 5 mg tablete Amlodipin Genericon 10 mg tablete amlodipin Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s uporabom ovog lijeka. - Uputu sačuvajte. Možda ćete

Више

Uputa o lijeku – Olumiant 2 mg filmom obložene tablete

Uputa o lijeku – Olumiant 2 mg filmom obložene tablete Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Olumiant 2 mg filmom obložene tablete Olumiant 2 mg filmom obložene tablete Olumiant 4 mg

Више

Caprez tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Caprez tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Caprez tablete (5/10mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Prirodno liječenje depresije – konzumirajte ove namirnice

Prirodno liječenje depresije – konzumirajte ove namirnice Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Prirodno liječenje depresije - konzumirajte ove namirnice Zbog današnjeg ubrzanog načina života, prekomjernih

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Tanyz kapsule (0,4mg) – Uputa o lijeku

Tanyz kapsule (0,4mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Tanyz kapsule (0,4mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Teveten (600mg) – Uputa o lijeku

Teveten (600mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Teveten (600mg) - Uputa o lijeku TEVETEN 600 mg filmom obložene tablete eprosartan Pažljivo pročitajte cijelu

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Prazine 25 mg obložene tablete Prazine 100 mg obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV J

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Prazine 25 mg obložene tablete Prazine 100 mg obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV J SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Prazine 25 mg obložene tablete Prazine 100 mg obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna obložena tableta sadrži 25 mg promazinklorida.

Више

Nasivin Sensitive (0,5mg) – Uputa o lijeku

Nasivin Sensitive (0,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nasivin Sensitive (0,5mg) - Uputa o lijeku Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej za nos oxymetazolinum Pažljivo

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA SONA 1 mg/1 g krema adapalen Croatia Page 1 of 6 Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu

Више

UPUTA

UPUTA Uputa o lijeku: Informacije za korisnika BELOSEPT 1 mg/ml otopina za grgljanje/ispiranje usta heksetidin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

Anera Ciganović Liječenje shizofrenije dugodjelujućim antipsihoticima DIPLOMSKI RAD Predan Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Z

Anera Ciganović Liječenje shizofrenije dugodjelujućim antipsihoticima DIPLOMSKI RAD Predan Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Z Anera Ciganović Liječenje shizofrenije dugodjelujućim antipsihoticima DIPLOMSKI RAD Predan Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Zagreb, 2017. Ovaj diplomski rad prijavljen je na kolegiju

Више