Spisak Predmeta Preliminarni

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Spisak Predmeta Preliminarni"

Транскрипт

1 Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон :30 БМ2300 Електротехника са електроником уто :00 БМ1500 Енглески језик сре :00 БМ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком чет :00 БМ1100 Математика 1 пет :00 БМ2100 Математика 2 пон :00 БМ1400 Машински материјали уто :00 БМ2200 Отпорност материјала сре :00 БМ1300 Рачунарски алати чет :00 БМ1200 Механика 1 пет :00 БМ3300 Механика флуида пон :30 БМ3500 Термодинамика уто :30 БМ4400 Инжењерски алати 1 сре :00 БМ4500 Погонски и мобилни системи чет :30 БМ4300 Производне технологије пет :30 БМ3100 Математика 3 пон :30 БМ4200 Енергија и животна средина уто :30 БМ4100 Механика 3 сре :30 БМ3200 Механика 2 чет :30 БМ3400 Машински елементи пет :30 БМ5100 Основи конструисања пон :30 БМ5200 Мерење и управљање чет :00 Производно машинство БМ6211 Машине и алати у ОМД уто :30 БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 сре :30 БМ6111 Основи одржавања чет :30 БМ5311 Основи трибологија пет :30 БМ6312 Алати и прибори пон :30 БМ6411 Производне технологије II уто :30 БМ6311 Мерење, контрола и квалитет чет :30 БМ5411 Машине алатке пет :30 Машинске конструкције и механизација БМ6221 Основи транспортних машина уто :00 БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 сре :30 БМ5321 Машински елементи II чет :30 БМ5421 Металне конструкције пон :30 БМ6421 Поузданост машинских система уто :30 БМ6311 Мерење, контрола и квалитет чет :30 БМ6321 Механички преносници чет :30 БМ6121 Механизми машина пет : јул 2017 Страна 1/31

2 Моторна возила и мотори Машинско инжењерство - основне академске студије БМ6231 Експлоатација МВМ 1 пон :30 БМ5331 Моторна возила 1 уто :30 БМ6432 Испитивање МВМ сре :00 БМ6131 Конструкција и прорачун МВ чет :30 БМ6331 Мотори СУС 2 пет :30 БМ6332 Моторна возила 2 пет :30 БМ6431 Опрема МВМ сре :30 БМ6282 Одржавање МВМ чет :30 БМ5431 Мотори СУС 1 пет :00 Енергетика и процесна техника БМ5341 Пренос топлоте и масе уто :30 БМ6141 Пренос снаге флуидом чет :00 БМ6241 Основе процесних апарата и постројења пон :30 БМ6341 Компјутерски подржано инжењерство уто :00 БМ6342 Инжењерски софтвери уто :30 БМ6441 Грејање, климатизација и соларна енергија чет :30 БМ6442 Основи транспорта цевима чет :30 БМ5441 Хидрауличне и пнеуматске машине пет :00 Примењена механика и аутоматско управљање БМ5451 Основи биоинжењеринга уто :30 БМ6452 Електроника чет :30 БМ6151 Коначни елементи 1 пет :30 БМ5351 Аутоматско управљање пон :30 БМ6341 Компјутерски подржано инжењерство уто :00 БМ6251 Сензори и актуатори уто :30 БМ6351 Динамика машина чет :30 БМ6352 Влакнима ојачани материјали пет :30 Индустријски инжењеринг БМ6161 Инжењеринг одржавања уто :30 БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 сре :30 БМ5461 Организација рада чет :30 БМ6261 Производни системи пет :30 БМ6461 Управљање развојем пон :30 БМ6361 ТQМ уто :30 БМ6311 Мерење, контрола и квалитет чет :30 БМ5361 Предузетништво пет :30 Информатика у инжењерству БМ6472 Рач. подрж. мерење и управљање уто :30 БМ5371 Архитектура рачунарских система сре :30 БМ6372 Алгоритми и структуре података чет :30 БМ6151 Коначни елементи 1 пет :30 БМ6471 Базе података пон :30 БМ6371 Моделирање и симулација уто :30 БМ6271 Софтверски инжењеринг чет :30 БМ5471 Програмски језици пет : јул 2017 Страна 2/31

3 Машинско инжењерство - основне академске студије Друмски саобраћај БМ5331 Моторна возила 1 уто :30 БМ6432 Испитивање МВМ сре :00 БМ5481 Безбедност саобраћаја чет :30 БМ6281 Механика саобраћајне незгоде пет :00 БМ6382 Електрични и серво уређаји пон :30 БМ6383 Информатика у саобраћају пон :30 БМ6431 Опрема МВМ сре :30 БМ6181 Одржавање МВМ I чет :30 БМ6381 Погонски материјали транспортних средстава пет : јул 2017 Страна 3/31

4 Машинско инжењерство - стари наставни план 151 Математика 1 пет : Математика 2 пон : Механика 1 пет : Термодинамика уто : Математика 3 пон : Механика 3 сре : Механика 2 чет :30 Производно машинство 958 Пројектовање технолошких процеса чет :00 Машинске конструкције и механизација 230 Основи поузданости машинских конструкција уто :30 Моторна возила и мотори 323 Експлоатација МВМ сре :30 Енергетика и процесна техника 432 Пренос топлоте и масе уто : Пренос снаге флуидом чет : Основе процесних апарата и постројења пон : Хидрауличне и пнеумат. маш. сре : Грејање, климатизација и соларна енергија чет :30 Индустријски инжењеринг 622 Инжењеринг производње пон : Инжењеринг одржавања уто : Производни системи пет : Управљање развојем пон :30 Информатика у инжењерству 730 Базе података пон : Моделирање и симулација уто :30 Друмски саобраћај 323 Експлоатација МВМ сре : јул 2017 Страна 4/31

5 Машинско инжењерство - мастер академске студије ММ2200 Експеримент у машинству пон :30 ММ2100 Истраживачки рад у машинству сре :00 ММ1100 Инжењерски алати 2 пон :00 ММ1200 Енглески језик 2 уто :30 Производно машинство ММ1311 Трибомеханички системи уто :30 ММ2311 Менаџмент квалитетом чет :30 ММ1411 Одржавање техничких система пет :30 ММ2511 CAD/CAM/CAE 2 сре :30 ММ2411 Наука о заваривању чет :30 ММ1511 Савремени поступци пластичног обликовања пет :30 ММ3412 Термичка обрада метала уто :30 ММ3111 Техничка дијагностика сре :30 ММ3312 Обрадивост у процесима пластичног обликовања пет :30 ММ3112 Пројектовање технолошких процеса пон :30 ММ3411 Неконвенционални поступци обраде уто :30 ММ3311 CIM системи сре :30 ММ3313 Технологија прераде пластичних маса чет :30 ММ3213 Виртуелни инжењеринг пет :00 ММ3211 Савремени обрадни системи пет :30 ММ3212 Технологије модификације и регенерације површина пет :30 Машинске конструкције и механизација ММ1321 Механички преносници 2 уто :30 ММ2521 Транспортни уређаји и машине чет :30 ММ1421 Методе поузданости машинских система пет :30 ММ1422 Поузданост у развоју машинских система пет :30 ММ2421 Трибологија машинских система сре :00 ММ1521 Индустријски дизајн чет :30 ММ2321 Испитивање машинских конструкција пет :30 ММ3322 Заварене и ливене конструкције пон :30 ММ3222 Конструисање помоћу рачунара сре :30 ММ3223 Методе развоја производа сре :30 ММ3321 Лаке конструкције чет :30 ММ3121 Теорија еластичности пет :30 ММ3423 Методе прорачуна у развоју производа пон :00 ММ3221 Методе конструисања пон :30 ММ3422 Компјутерска анализа конструкција уто :30 ММ3421 Прорачун машинских конструкција уто :30 ММ3122 Механика лома сре :30 ММ3224 Примена рачунара у развоју производа чет :00 ММ3123 Увод у механику лома пет : јул 2017 Страна 5/31

6 Моторна возила и мотори Машинско инжењерство - мастер академске студије ММ1431 Моделирање процеса у мотору СУС уто :30 ММ2531 Виртуелно конструисање возила чет :30 ММ2331 Погонски материјали МВМ пет :30 ММ1331 Динамика возила сре :00 ММ2431 Експлоатација МВМ II чет :30 ММ1531 Ергономија МВ пет :30 ММ3431 Конструкција и прорачун мотора СУС уто :30 ММ3222 Конструисање помоћу рачунара сре :30 ММ3381 Алтернативни погонски системи чет :00 ММ3481 Саобраћај и окружење пон :30 ММ3131 Пројектовање МВ уто :30 ММ3331 Испитивање МВМ II сре :00 ММ3231 Мехатроника МВМ чет :30 Енергетика и процесна техника ММ2541 Енерго-еколошки менаџмент чет :00 ММ1441 Компјутерске симулације и оптимизација процеса чет :30 ММ1341 Транспорт флуида пет :30 ММ2341 Обновљиви извори енергије 1 сре :30 ММ2441 Процесни апарати и постројења чет :30 ММ1541 Пројектовање ХИП машина пет :30 ММ3243 Соларна техника пон :30 ММ3342 Хидропреносници снаге уто :30 ММ3143 Механичке операције сре :30 ММ3141 Обновљиви извори енергије 2 чет :00 ММ3441 Управљање енерго и еко пројектима чет :30 ММ3442 Хидраулични и пнеуматски транспорт чет :30 ММ3341 Управљање отпадом пет :30 ММ3241 Технологије и постројења за пречишћавање воде и ваздуха уто :30 ММ3343 Термоенергетски уређаји и постројења сре :30 ММ3443 Уређаји и постројења за грејање и климатизацију чет :30 ММ3242 Хидро и термоелектране чет : јул 2017 Страна 6/31

7 Машинско инжењерство - мастер академске студије Примењена механика и аутоматско управљање ММ1451 Дигитално управљање уто :30 ММ2351 Интелигентно управљање чет :30 ММ2451 Механика континуума пет :30 ММ2551 Нелинеарна анализа сре :30 ММ1551 Динамика конструкција чет :30 ММ1351 Моделирање динамичких система пет :30 ММ3351 Пројектовање система аутоматског управљања уто :30 ММ3151 Рачунска динамика флуида чет :30 ММ3252 Брза израда прототипова пет :30 ММ3261 Менаџмент комуникацијама пет :30 ММ3153 Роботика и мехатроника пет :30 ММ3251 Компјутерска графика пон :30 ММ3152 Инжењеринг и анализа система уто :30 ММ3462 Прорачунска механика контакта сре :30 ММ3451 Индустријски рачунарски системи чет :30 ММ3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 ММ3463 Прорачунска механика лома и оштећења чет :30 ММ3452 Теорија и техника мерења чет :30 ММ3353 Менаџмент услугама пет :30 ММ3352 Механика композитних материјала пет :30 Индустријски инжењеринг ММ1361 Организација производње и операциона истраживања уто :30 ММ1461 Пројектовање информационих система и база података чет :00 ММ2461 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком пет :30 ММ2361 Предузетнички процес сре :00 ММ1561 Интегрисани системи менаџмента чет :30 ММ2562 Управљање индустријским процесима пет :30 ММ3261 Менаџмент комуникацијама пет :30 ММ3112 Пројектовање технолошких процеса пон :30 ММ3161 Инжењерска економија уто :30 ММ3411 Неконвенционални поступци обраде уто :30 ММ3311 CIM системи сре :30 ММ3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 ММ3361 Методе унапређења квалитета пет :00 ММ3211 Савремени обрадни системи пет : јул 2017 Страна 7/31

8 Информатика у инжењерству Машинско инжењерство - мастер академске студије ММ1361 Организација производње и операциона истраживања уто :30 ММ1461 Пројектовање информационих система и база података чет :00 ММ2471 Вештачка интелигенција пет :30 ММ2371 Биоинжењеринг и биоинформатика сре :30 ММ1571 Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) чет :30 ММ2571 Напредна анализа и компјутерска симулација система пет :30 ММ3351 Пројектовање система аутоматског управљања уто :30 ММ3151 Рачунска динамика флуида чет :30 ММ3252 Брза израда прототипова пет :30 ММ3261 Менаџмент комуникацијама пет :30 ММ3153 Роботика и мехатроника пет :30 ММ3251 Компјутерска графика пон :30 ММ3152 Инжењеринг и анализа система уто :30 ММ3451 Индустријски рачунарски системи чет :30 ММ3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 ММ3452 Теорија и техника мерења чет :30 ММ3353 Менаџмент услугама пет :30 ММ3352 Механика композитних материјала пет :30 Друмски саобраћај ММ2581 Законска регулатива у друмском саобраћају уто :30 ММ2381 Структура и конструкција МВ чет :30 ММ2481 Методе вештачења саобраћајних незгода пет :30 ММ1331 Динамика возила сре :00 ММ1481 Возила повећане проходности чет :30 ММ1531 Ергономија МВ пет :30 ММ3431 Конструкција и прорачун мотора СУС уто :30 ММ3222 Конструисање помоћу рачунара сре :30 ММ3381 Алтернативни погонски системи чет :00 ММ3481 Саобраћај и окружење пон :30 ММ3131 Пројектовање МВ уто :30 ММ3331 Испитивање МВМ II сре :00 ММ3231 Мехатроника МВМ чет :30 ММ3182 Одржавање МВМ II чет : јул 2017 Страна 8/31

9 Наст. план Механика 1 Статика (парцијални део) уто : Механика 1 Кинематика (парцијални део) чет :30 14 Електротехника са електроником уто :00 6 Енглески језик сре : Механика 2 Теорија осцилација (парцијални део) чет :30 11 Математика 2 пон :30 10 Отпорност материјала уто : Механика 2 Динамика (парцијални део) сре :30 16 Механика флуида пон :30 17 Основи конструисања пон : Моторна возила (парцијални део) уто : Обрада метала деформисањем (парцијални део) сре :00 22 Основи аутоматског управљања сре :30 23 Производни менаџмент чет : Мотори СУС (парцијални део) пет : Технологија заваривања (парцијални део) уто :00 19 Производне технологије 2 сре :00 21 Хидрауличне и пнеуматске машине пет :00 Производно машинство 4. година 103 Машине и алати у обради деформисањем уто : Теротехнологија чет : Рачунарско пројектовање технологије сре :00 5. година 111 Неконвенционални поступци обраде пон : Управљање квалитетом уто : Производни системи (ПМ) уто :30 Машинске конструкције и механизација 4. година 203 Трибологија машинских система сре : Испитивање машинских конструкција чет : Механизми пет :30 5. година 207 Методе конструисања пон :30 Моторна возила и мотори 4. година 305 Конструкција и прорачун моторних возила чет : Мотори СУС 2 пет : јул 2017 Страна 9/31

10 Енергетика и процесна техника 4. година Наст. план Хидрауличне и пнеуматске машине 2 пон : Пренос топлоте и масе уто : Транспорт флуида и мешавина сре : Управљачке хидро-пнеумо компоненте чет : Мерење и управљање процесима пет :00 5. година 407 Аутоматски погони и трансмисије сре : Грејање, климатизација и соларна енергија чет : Неконвенционалне енерготехнологије чет : Процесни апарати и постројења чет :30 Примењена механика и аутоматско управљање 4. година 502 Хидрауличне и пнеуматске компоненте САУ пон :00 5. година 518 Процесни рачунари пет : Нелинеарна анализа конструкција уто : Моделирање динамичких система чет :30 Индустријски инжењеринг 4. година 602 Инжењеринг производње пон : Инжењеринг одржавања уто : А-CIM системи пет :30 5. година 609 А-CIM системи пет :30 Информатика у инжењерству 4. година 703 Моделирање и симулација уто : Алгоритми и структура података чет : Програмски језици - INF пет :30 5. година 707 Софтверски инжењеринг уто : Мултимедија и информациони системи пет :00 Друмски саобраћај 4. година 802 Одржавање друмских возила пон : Конструкција возила и погонских агрегата чет :30 5. година 801 Погонски материјали друмских возила сре : јул 2017 Страна 10/31

11 Аутомобилско инжењерство - основне академске студије БАИ2500 Моторна возила и њихов развој пон :30 БАИ2300 Електротехника са електроником уто :00 БАИ1501 Енглески језик сре :00 БАИ1502 Италијански језик сре :30 БАИ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком чет :00 БАИ1100 Математика 1 пет :00 БАИ2100 Математика 2 пон :00 БАИ1400 Машински материјали уто :00 БАИ2200 Отпорност материјала сре :00 БАИ1300 Рачунарски алати чет :00 БАИ1200 Механика 1 пет :00 БАИ3300 Механика флуида пон :30 БАИ3500 Термодинамика уто :30 БАИ4401 Инжењерски алати сре :00 БАИ4402 Конструисање помоћу рачунара сре :30 БАИ4501 Основи метрологије и контроле квалитета чет :00 БАИ4502 Статистичка контрола квалитета чет :00 БАИ4300 Производне технологије пет :30 БАИ3100 Математика 3 пон :30 БАИ4202 Одрживи развој МВ уто :00 БАИ4201 Енергија и животна средина уто :30 БАИ4100 Механика 3 сре :30 БАИ3200 Механика 2 чет :30 БАИ3400 Машински елементи пет :30 БАИ5100 Основи конструисања пон :30 БАИ5300 Моторна возила 1 уто :30 БАИ6100 Основе динамике МВ сре :30 БАИ6200 Одржавање МВМ чет :30 БАИ5400 Технологије спајања и монтаже пет :30 БАИ5202 Аутоматско управљање пон :30 БАИ6401 Основи предузетничког менаџмента и економије уто :30 БАИ6402 Управљање индустријским процесима сре :00 БАИ5201 Мерење и управљање чет :00 БАИ6300 Мотори СУС 1 пет : јул 2017 Страна 11/31

12 Урбано инжењерство - основне академске студије БУИ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон :00 БУИ2300 Електротехника са електроником уто :00 БУИ1501 Енглески језик сре :00 БУИ1502 Италијански језик сре :30 БУИ1400 Нацртна геометрија и техничко цртање чет :00 БУИ1100 Математика 1 пет :00 БУИ2100 Математика 2 пон :00 БУИ2400 Материјали (у урбаном инжењерству) уто :00 БУИ2200 Основи урбанистичког пројектовања и планирања сре :00 БУИ1300 Рачунарски алати чет :00 БУИ1200 Инжењерска механика пет :00 БУИ4300 Механика флуида пон :30 БУИ3400 Термодинамика уто :30 БУИ4200 Основе архитектонског пројектовања 1 сре :00 БУИ3300 Принципи одрживог развоја урбаних и руралних подручја чет :00 БУИ4100 Регионално планирање и развој пет :00 БУИ3500 Пројектовање рачунаром пон :30 БУИ4400 Енергија и животна средина уто :30 БУИ3200 Отпорност материјала сре :00 БУИ4500 Урбани транспорт чет :00 БУИ3100 Статистика у инжењерству пет :00 БУИ5200 Механика тла пон :30 БУИ6100 Е-управа уто :00 БУИ5300 Географски информациони системи сре :30 БУИ6400 Технологије и постројења за пречишћавање воде и ваздуха чет :00 БУИ5400 Водоснабдевање и канализација пет :30 БУИ5500 Електроенергетски и електродистрибутивни системи пон :00 БУИ6300 Управљање отпадом уто :00 БУИ5102 Отпорност конструкција сре :00 БУИ5101 Термотехника сре :00 БУИ6500 Даљинско грејање и снабдевање гасом чет :00 БУИ6200 Саобраћај и саобраћајнице пет :00 4. година БУИ7100 Структурна механика пон :00 БУИ8102 Металне и дрвене конструкције уто :30 БУИ8101 Мониторинг параметара животне средине уто :30 БУИ7201 Енерго-еколошки менаџмент сре :00 БУИ7202 Одржавање и поузданост техничких система сре :00 БУИ8202 Бетон и бетонске конструкције чет :30 БУИ8201 Управљање енерго-еколошким пројектима чет :30 БУИ7302 Комплексни програми у урбанизму пет :00 БУИ7301 Обновљиви извори енергије пет :00 БУИ7401 Грејање и климатизација пон :00 БУИ7402 Основе архитектонског пројектовања 2 пон :00 БУИ8301 Енергетска ефикасност објеката уто :30 БУИ8302 Структурна механика 2 уто :30 БУИ8402 Безбедност и здравље на раду чет :30 БУИ8401 Технологија рециклаже чет : јул 2017 Страна 12/31

13 Аутомобилско инжењерство - мастер академске студије МАИ2100 Експеримент у машинству пон :30 МАИ2200 Пројектовање моторних возила уто :30 МАИ2500 Методе НИР сре :30 МАИ1300 Динамичке симулације и прорачун возила чет :00 МАИ1200 Мотори СУС 2 пет :30 МАИ2300 Савремени обрадни системи и поступци пон :30 МАИ1100 Енглески језик 2 уто :30 МАИ1500 Управљање квалитетом производа сре :00 МАИ1400 Електрични и електронски системи на МВ чет :30 МАИ2400 Системи преноса снаге МВ пет :30 МАИ3101 Моделирање процеса у моторима СУС пон :30 МАИ3304 CIM системи уто :30 МАИ3301 Алтернативни погонски системи чет :00 МАИ3402 Конструкција возила пет :30 МАИ3303 Управљање пројектима и инжењерска економија уто :30 МАИ3201 Опрема МВМ сре :30 МАИ3202 Мехатронички и серво системи МВ чет :30 МАИ3102 Ергономија МВ пет :30 МАИ3401 Конструкција и прорачун мотора СУС пет : јул 2017 Страна 13/31

14 Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије 14. јул 2017 Страна 14/31

15 Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије БВИ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон :00 БВИ2300 Електротехника са електроником уто :00 БВИ1500 Енглески језик сре :00 БВИ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком чет :30 БВИ1100 Математика 1 пет :00 БВИ2100 Математика 2 пон :00 БВИ1400 Машински материјали уто :00 БВИ2200 Отпорност материјала сре :00 БВИ1300 Рачунарски алати чет :00 БВИ1200 Механика 1 пет :00 БВИ3300 Механика флуида пон :30 БВИ3500 Термодинамика уто :30 БВИ4400 Инжењерски алати сре :30 БВИ4300 Производне технологије чет :30 БВИ4500 Погонски и мобилни системи пет :30 БВИ3100 Математика 3 пон :30 БВИ4200 Енергија и животна средина уто :30 БВИ4100 Механика 3 сре :30 БВИ3200 Механика 2 чет :30 БВИ3400 Машински елементи пет :30 БВИ5100 Основи конструисања пон :30 БВИ6200 Мерење, контрола и квалитет уто :00 БВИ6101 Рач. подрж. мерење и управљање уто :30 БВИ6300 CAD/CAM/CAE чет :00 БВИ5502 Компјутерска анализа конструкција пон :00 БВИ5508 Хидрауличне и пнеуматске машине пон :00 БВИ5504 Брза израда прототипова пон :30 БВИ6107 Електрични и серво уређаји пон :30 БВИ5503 Конструисање помоћу рачунара пон :30 БВИ5501 Методе конструисања пон :30 БВИ5505 Одржавање техничких система пон :30 БВИ5507 Пренос топлоте и масе пон :30 БВИ5506 Програмски језици пон :30 БВИ6102 Компјутерски подржано инжењерство уто :00 БВИ6103 Пренос снаге флуидом уто :00 БВИ6105 Основе процесних апарата и постројења уто :30 БВИ6104 Производни системи уто :30 БВИ5300 Унутрашња балистика сре :00 БВИ6400 Спољна балистика сре :30 БВИ5200 Мерење и управљање чет :00 БВИ7105 Пројектовање технолошких процеса пет :00 БВИ7101 Технологија модификације и регенерације површина пет :00 БВИ7107 Пројектовање информационих система и база података пет :30 БВИ7108 Технологија прераде пластичних маса пет :30 4. година БВИ8401 Технологија одржавања наоружања сре :30 БВИ5400 Основи логистике чет :00 БВИ8200 Борбена употреба наоружања сре : јул 2017 Страна 15/31

16 Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије БВИ8402 Технологија производње убојних средстава чет :00 БВИ8100 Корозија и заштита материјала пет :30 Наоружање БВИ8310 Оптички и оптоелектронски уређаји пет :00 4. година БВИ7401 Технологија производње наоружања пет :30 БВИ7310 Конструкција пројектила и упаљача пон :00 БВИ6510 Конструкција аутоматског наоружања уто :00 БВИ7210 Конструкција артиљеријских оруђа сре :00 БВИ7402 Технологија одржавања убојних средстава чет :00 Пројектили и упаљачи БВИ6520 Експлозивни процеси пон :00 4. година БВИ7401 Технологија производње наоружања пет :30 БВИ7310 Конструкција пројектила и упаљача пон :00 БВИ7220 Експлозивне материје уто :00 БВИ8320 Управљање ризицима у располагању УбС уто :30 БВИ7402 Технологија одржавања убојних средстава чет : јул 2017 Страна 16/31

17 Војноиндустријско инжењерство - дипломске академске студије МВИ41 CIM компјутером интегрисана производња сре :30 МВИ20 Интеграција наоружања на мобилне платформе чет :30 МВИ44 Компјутерске симулације и оптимизација процеса пет :30 МВИ53 Трибомеханички системи пон :30 МВИ30 Основи ракетног наоружања уто :30 МВИ10 Унутрашње балистичко пројектовање сре :00 МВИ58 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком чет : јул 2017 Страна 17/31

18 Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије 2015 БВИ Основи предузетничког менаџмента и економије пон :00 БВИ Електротехника са електроником уто :00 БВИ Енглески језик сре :00 БВИ Техничко цртање са компјутерском графиком чет :30 БВИ Математика 1 пет :00 БВИ Математика 2 пон :00 БВИ Машински материјали уто :00 БВИ Отпорност материјала сре :00 БВИ Рачунарски алати чет :00 БВИ Механика 1 пет :00 БВИ Механика флуида пон :30 БВИ Термодинамика уто :30 БВИ Инжењерски алати 1 сре :30 БВИ Производне технологије чет :30 БВИ Погонски и мобилни системи пет :30 БВИ Математика 3 пон :30 БВИ Енергија и животна средина уто :30 БВИ Механика 3 сре :30 БВИ Механика 2 чет :30 БВИ Машински елементи пет : јул 2017 Страна 18/31

19 Војноиндустријско инжењерство - мастер академске студије 2015 МВИ Експеримент у машинству пон :30 МВИ CIM компјутером интегрисана производња уто :00 МВИ Компјутерске симулације и оптимизација процесa уто :00 МВИ Мехатроника уто :00 МВИ Поузданост у развоју машинких система уто :00 МВИ Пројектовање система аутоматског управљања уто :00 МВИ Теорија и техника мерења уто :00 МВИ Техничка дијагностика уто :00 МВИ Интеграција наоружања на мобилне платформе сре :30 МВИ Алтернативни погонски системи чет :00 МВИ Роботика и мехатроника пет :30 МВИ Методе прорачуна у развоју производа пон :00 МВИ Напредна анализа и компјутерска симулација система пон :00 МВИ Виртуелни инжењеринг уто :00 МВИ Индустријски рачунарски системи уто :00 МВИ Инжењеринг безбедности и управљање ризиком уто :00 МВИ Менаџмент мрежама снабдевања уто :00 МВИ Погонски материјали уто :00 МВИ ХИП компоненте и системи аутоматског управљања уто :00 МВИ Унутрашње балистичко пројектовање сре : јул 2017 Страна 19/31

20 Инжењерски менаџмент 2015 МИМ Менаџмент комуникацијама пон :30 МИМ Организација производње и операциона истраживања уто :30 МИМ Инжењерска економија сре :30 МИМ Енерго еколошки менаџмент чет :00 МИМ Енглески језик (Пословни енглески) уто :30 МИМ Предузетнички процес сре :00 МИМ Интегрисани системи менаџмента чет :30 МИМ Пројектовање информационих система и базе података пет : јул 2017 Страна 20/31

21 Индустријско инжењерство - ПИС 2015 МИИ Менаџмент комуникацијама пон :30 МИИ Компјутерске симулације и оптимизација процеса чет :30 МИИ Енглески језик (Пословни енглески) уто :30 МИИ Предузетнички процес сре :00 МИИ Интегрисани системи менаџмента чет :30 МИИ Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 МИИ Индустријски рачунарски системи пет :30 МИИ Пројектовање информационих система и базе података пет : јул 2017 Страна 21/31

22 Рачунарска техника и софтверско инжењерство БРТСИ2600 Основи предузетничког менаџмента и економије пон :30 БРТСИ2300 Практикум из основа рачунарске технике уто :00 БРТСИ1501 Енглески језик сре :00 БРТСИ1502 Италијански језик сре :30 БРТСИ2500 Алгоритми и структуре података чет :00 БРТСИ1100 Математика 1 пет :00 БРТСИ2100 Математика 2 пон :00 БРТСИ1400 Инжењерска механика уто :00 БРТСИ2200 Практикум из основа електротехнике сре :00 БРТСИ1300 Рачунарски алати чет :00 БРТСИ1200 Основи електротехнике пет :30 БРТСИ2400 Основи рачунарске технике 1 пон :00 БРТСИ4100 Објектно оријентисано програмирање пон :00 БРТСИ4200 Сигнали и системи уто :30 БРТСИ3200 Основи рачунарске технике 2 сре :00 БРТСИ4300 Електроника чет :30 БРТСИ3300 Архитектура рачунарских система пет :30 БРТСИ3100 Математика 3 пон :30 БРТСИ4400 Нумеричка анализа и дискретна математика уто :30 БРТСИ3400 Програмски језици сре :00 БРТСИ4500 Оперативни системи чет :00 БРТСИ3500 Статистика у инжењерству пет : јул 2017 Страна 22/31

23 Машинско инжењерство - основне академске студије 2008 БМ 2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон :00 БМ 2300 Електротехника са електроником уто :00 БМ 1500 Енглески језик сре :00 БМ 2400 Техничко цртање са компјутерском графиком чет :00 БМ 1100 Математика 1 пет :00 БМ 2100 Математика 2 пон :00 БМ 1400 Машински материјали уто :00 БМ 2200 Отпорност материјала сре :00 БМ 1300 Рачунарски алати чет :00 БМ 1200 Механика 1 пет :00 БМ 3300 Механика флуида пон :30 БМ 3500 Термодинамика уто :30 БМ 4400 Инжењерски алати 1 сре :00 БМ 4500 Погонски и мобилни системи чет :30 БМ 4300 Производне технологије пет :30 БМ 3100 Математика 3 пон :30 БМ 4200 Енергија и животна средина уто :30 БМ 4100 Механика 3 сре :30 БМ 3200 Механика 2 чет :30 БМ 3400 Машински елементи пет :30 БМ 5100 Основи конструисања пон :30 БМ 5200 Мерење и управљање чет :00 Производно машинство БМ 6211 Машине и алати у ОМД уто :30 БМ 6412 CAD/CAM/CAE 1 сре :30 БМ 6111 Основи одржавања чет :30 БМ 5311 Основи трибологија пет :30 БМ 6312 Алати и прибори пон :30 БМ 6411 Производне технологије II уто :30 БМ 6311 Мерење, контрола и квалитет чет :30 БМ 5411 Машине алатке пет :30 Машинске конструкције и механизација БМ 6221 Основи транспортних машина уто :00 БМ 6412 CAD/CAM/CAE 1 сре :30 БМ 5321 Машински елементи II чет :30 БМ 5421 Металне конструкције пон :30 БМ 6421 Поузданост машинских система уто :30 БМ 6311 Мерење, контрола и квалитет чет :30 БМ 6321 Механички преносници чет :30 БМ 6121 Механизми машина пет : јул 2017 Страна 23/31

24 Моторна возила и мотори Машинско инжењерство - основне академске студије 2008 БМ 6231 Експлоатација МВМ 1 пон :30 БМ 5331 Моторна возила 1 уто :30 БМ 6432 Испитивање МВМ сре :00 БМ 6131 Конструкција и прорачун МВ чет :30 БМ 6331 Мотори СУС 2 пет :30 БМ 6332 Моторна возила 2 пет :30 БМ 6431 Опрема МВМ сре :30 БМ 5431 Мотори СУС 1 пет :00 Енергетика и процесна техника БМ 5341 Пренос топлоте и масе уто :30 БМ 6141 Пренос снаге флуидом чет :00 БМ 6241 Основе процесних апарата и постројења пон :30 БМ 6341 Компјутерски подржано инжењерство уто :00 БМ 6342 Инжењерски софтвери уто :30 БМ 6441 Грејање, климатизација и соларна енергија чет :30 БМ 5441 Хидрауличне и пнеуматске машине пет :00 Примењена механика и аутоматско управљање БМ 5451 Основи биоинжењеринга уто :30 БМ 6452 Електроника чет :30 БМ 6151 Коначни елементи 1 пет :30 БМ 5351 Аутоматско управљање пон :30 БМ 6341 Компјутерски подржано инжењерство уто :00 БМ 6251 Сензори и актуатори уто :30 БМ 6351 Динамика машина чет :30 БМ 6352 Влакнима ојачани материјали пет :30 Индустријски инжењеринг БМ 6161 Инжењеринг одржавања уто :30 БМ 6412 CAD/CAM/CAE 1 сре :30 БМ 5461 Организација рада чет :30 БМ 6261 Производни системи пет :30 БМ 6461 Управљање развојем пон :30 БМ 6361 ТQМ уто :30 БМ 6311 Мерење, контрола и квалитет чет :30 БМ 5361 Предузетништво пет :30 Информатика у инжењерству БМ 6472 Рач. подрж. мерење и управљање уто :30 БМ 5371 Архитектура рачунарских система сре :30 БМ 6372 Алгоритми и структуре података чет :30 БМ 6151 Коначни елементи 1 пет :30 БМ 6471 Базе података пон :30 БМ 6371 Моделирање и симулација уто :30 БМ 6271 Софтверски инжењеринг чет :30 БМ 5471 Програмски језици пет : јул 2017 Страна 24/31

25 Машинско инжењерство - основне академске студије 2008 Друмски саобраћај БМ 5331 Моторна возила 1 уто :30 БМ 6432 Испитивање МВМ сре :00 БМ 5481 Безбедност саобраћаја чет :30 БМ 6281 Механика саобраћајне незгоде пет :00 БМ 6382 Електрични и серво уређаји пон :30 БМ 6383 Информатика у саобраћају пон :30 БМ 6431 Опрема МВМ сре :30 БМ 6181 Одржавање МВМ I чет :30 БМ 6381 Погонски материјали транспортних средстава пет : јул 2017 Страна 25/31

26 Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008 ММ 2200 Експеримент у машинству пон :30 ММ 2100 Истраживачки рад у машинству сре :00 ММ 1100 Инжењерски алати 2 пон :00 ММ 1200 Енглески језик 2 уто :30 Производно машинство ММ 1311 Трибомеханички системи уто :30 ММ 2311 Менаџмент квалитетом чет :30 ММ 1411 Одржавање техничких система пет :30 ММ 2511 CAD/CAM/CAE 2 сре :30 ММ 2411 Наука о заваривању чет :30 ММ 1511 Савремени поступци пластичног обликовања пет :30 ММ 3412 Термичка обрада метала уто :30 ММ 3111 Техничка дијагностика сре :30 ММ 3312 Обрадивост у процесима пластичног обликовања пет :30 ММ 3112 Пројектовање технолошких процеса пон :30 ММ 3411 Неконвенционални поступци обраде уто :30 ММ 3311 CIM системи сре :30 ММ 3313 Технологија прераде пластичних маса чет :30 ММ 3213 Виртуелни инжењеринг пет :00 ММ 3211 Савремени обрадни системи пет :30 ММ 3212 Технологије модификације и регенерације површина пет :30 Машинске конструкције и механизација ММ 1321 Механички преносници 2 уто :30 ММ 2521 Транспортни уређаји и машине чет :30 ММ 1421 Методе поузданости машинских система пет :00 ММ 1422 Поузданост у развоју машинских система пет :30 ММ 2421 Трибологија машинских система сре :00 ММ 1521 Индустријски дизајн чет :30 ММ 2321 Испитивање машинских конструкција пет :30 ММ 3322 Заварене и ливене конструкције пон :30 ММ 3222 Конструисање помоћу рачунара сре :30 ММ 3223 Методе развоја производа сре :30 ММ 3321 Лаке конструкције чет :30 ММ 3121 Теорија еластичности пет :30 ММ 3423 Методе прорачуна у развоју производа пон :00 ММ 3221 Методе конструисања пон :30 ММ 3422 Компјутерска анализа конструкција уто :30 ММ 3421 Прорачун машинских конструкција уто :30 ММ 3122 Механика лома сре :30 ММ 3224 Примена рачунара у развоју производа чет :00 ММ 3123 Увод у механику лома пет : јул 2017 Страна 26/31

27 Моторна возила и мотори Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008 ММ 1431 Моделирање процеса у мотору СУС уто :30 ММ 2531 Виртуелно конструисање возила чет :30 ММ 2331 Погонски материјали МВМ пет :30 ММ 1331 Динамика возила сре :00 ММ 2431 Експлоатација МВМ II чет :30 ММ 1531 Ергономија МВ пет :30 ММ 3431 Конструкција и прорачун мотора СУС уто :30 ММ 3222 Конструисање помоћу рачунара сре :30 ММ 3381 Алтернативни погонски системи чет :30 ММ 3481 Саобраћај и окружење пон :30 ММ 3131 Пројектовање МВ уто :30 ММ 3331 Испитивање МВМ II сре :00 ММ 3231 Мехатроника МВМ чет :30 ММ 3182 Одржавање МВМ II чет :30 Енергетика и процесна техника ММ 2541 Енерго-еколошки менаџмент чет :00 ММ 1441 Компјутерске симулације и оптимизација процеса чет :30 ММ 1341 Транспорт флуида пет :30 ММ 2341 Обновљиви извори енергије 1 сре :30 ММ 2441 Процесни апарати и постројења чет :30 ММ 1541 Пројектовање ХИП машина пет :30 ММ 3243 Соларна техника пон :30 ММ 3342 Хидропреносници снаге уто :30 ММ 3143 Механичке операције сре :30 ММ 3141 Обновљиви извори енергије 2 чет :00 ММ 3441 Управљање енерго и еко пројектима чет :30 ММ 3341 Управљање отпадом пет :30 ММ 3241 Технологије и постројења за пречишћавање воде и ваздуха уто :30 ММ 3343 Термоенергетски уређаји и постројења сре :30 ММ 3443 Уређаји и постројења за грејање и климатизацију чет :30 ММ 3242 Хидро и термоелектране чет : јул 2017 Страна 27/31

28 Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008 Примењена механика и аутоматско управљање ММ 1451 Дигитално управљање уто :30 ММ 2351 Интелигентно управљање чет :30 ММ 2451 Механика континуума пет :30 ММ 2551 Нелинеарна анализа сре :30 ММ 1551 Динамика конструкција чет :30 ММ 1351 Моделирање динамичких система пет :30 ММ 3351 Пројектовање система аутоматског управљања уто :30 ММ 3151 Рачунска динамика флуида чет :30 ММ 3252 Брза израда прототипова пет :30 ММ 3261 Менаџмент комуникацијама пет :30 ММ 3153 Роботика и мехатроника пет :30 ММ 3251 Компјутерска графика пон :30 ММ 3152 Инжењеринг и анализа система уто :30 ММ 3462 Прорачунска механика контакта сре :30 ММ 3451 Индустријски рачунарски системи чет :30 ММ 3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 ММ 3463 Прорачунска механика лома и оштећења чет :30 ММ 3452 Теорија и техника мерења чет :30 ММ 3353 Менаџмент услугама пет :30 ММ 3352 Механика композитних материјала пет :30 Индустријски инжењеринг ММ 1361 Организација производње и операциона истраживања уто :30 ММ 1461 Пројектовање информационих система и база података чет :00 ММ 2461 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком пет :30 ММ 2361 Предузетнички процес сре :00 ММ 1561 Интегрисани системи менаџмента чет :30 ММ 2561 Мехатроника пет :30 ММ 3261 Менаџмент комуникацијама пет :30 ММ 3112 Пројектовање технолошких процеса пон :30 ММ 3161 Инжењерска економија уто :30 ММ 3411 Неконвенционални поступци обраде уто :30 ММ 3311 CIM системи сре :30 ММ 3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 ММ 3361 Методе унапређења квалитета пет :00 ММ 3211 Савремени обрадни системи пет : јул 2017 Страна 28/31

29 Информатика у инжењерству Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008 ММ 1361 Организација производње и операциона истраживања уто :30 ММ 1461 Пројектовање информационих система и база података чет :00 ММ 2471 Вештачка интелигенција пет :30 ММ 2371 Биоинжењеринг и биоинформатика сре :30 ММ 1571 Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) чет :30 ММ 2571 Напредна анализа и компјутерска симулација система пет :30 ММ 3351 Пројектовање система аутоматског управљања уто :30 ММ 3151 Рачунска динамика флуида чет :30 ММ 3252 Брза израда прототипова пет :30 ММ 3261 Менаџмент комуникацијама пет :30 ММ 3153 Роботика и мехатроника пет :30 ММ 3251 Компјутерска графика пон :30 ММ 3152 Инжењеринг и анализа система уто :30 ММ 3451 Индустријски рачунарски системи чет :30 ММ 3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 ММ 3452 Теорија и техника мерења чет :30 ММ 3353 Менаџмент услугама пет :30 ММ 3352 Механика композитних материјала пет :30 Друмски саобраћај ММ 2581 Законска регулатива у друмском саобраћају уто :30 ММ 2381 Структура и конструкција МВ чет :30 ММ 2481 Методе вештачења саобраћајних незгода пет :30 ММ 1331 Динамика возила сре :00 ММ 1481 Возила повећане проходности чет :30 ММ 1531 Ергономија МВ пет :30 ММ 3431 Конструкција и прорачун мотора СУС уто :30 ММ 3222 Конструисање помоћу рачунара сре :30 ММ 3381 Алтернативни погонски системи чет :30 ММ 3481 Саобраћај и окружење пон :30 ММ 3131 Пројектовање МВ уто :30 ММ 3331 Испитивање МВМ II сре :00 ММ 3231 Мехатроника МВМ чет :30 ММ 3182 Одржавање МВМ II чет : јул 2017 Страна 29/31

30 Инжењерски менаџмент МК3261 Менаџмент комуникацијама пон :30 МК1361 Организација производње и операциона истраживања уто :30 МК3161 Инжењерска економија сре :30 МК2541 Енерго - еколошки менаџмент чет :00 МК1200 Енглески језик уто :30 МК2361 Предузетнички процес сре :00 МК1561 Интегрисани системи менаџмента чет :30 МК1461 Пројектовање информационих система и базе података пет : јул 2017 Страна 30/31

31 Индустријско инжењерство - ПИС МК3261 Менаџмент комуникацијама пон :30 МК1441 Компјутерске симулације и оптимизација процеса чет :30 МК1200 Енглески језик уто :30 МК2361 Предузетнички процес сре :00 МК1561 Интегрисани системи менаџмента чет :30 МК3461 Менаџмент мрежама снабдевања чет :30 МК3451 Индустријски рачунарски системи пет :30 МК1461 Пројектовање информационих система и базе података пет : јул 2017 Страна 31/31

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Основне Академске 210. 1.1 Математика 1 ОАС Уто. 4.6. 87 8 1 210. 1.2 Механика 1 ОАС Чет. 6.6. 199 14:00 1 1 1 1 1 210. 1.3 Конструктивна

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Распоред испита за студенте уписане шк. 005/006. године и касније Основне Академске 0.. Математика ОАС Уто. 5.6. 83 8 0.. Механика ОАС Нед. 30.6. 95 4:00 0..3 Отпорност материјала ОАС Пет. 8.6. 74 8 0..3

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ СЕПТЕМБАР 2018/2019 ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019 Објектно оријентисано програмирање 41 2Б-ТЕЛ Методе преноса у телекомуникационим системима 1 2Б-ТЕЛ Моделовање и симулација

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 01.07.2019 А1 А2 2Б 2Б Математика 2 Математика 2 64 46 Дискретна математика Дискретна математика 50 40 2Б Математика 2 40 Дискретна математика 13 Б-РИИ Дискретна математика 6 2М-УПС Рачунарски

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 10.06.19 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 64 А3 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 46 Ч1 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 70 Ч2 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 Компјутерски машински системи, модул Компјутерско пројектовање и моделирање 5. ТМЕ400102 Техничка механика I I НС

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

Списак студената са пријављеним испитима

Списак студената са пријављеним испитима 199 / 1987 В Илић Горан 22 Основи аутоматског управљања 65 / 1988 В Ристић Данијела 22 Основи аутоматског управљања 6 / 1991 В Ивановић Весна 202 Механизми 903 Динамика (парцијални део) 904 Теорија осцилација

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар 3.1 Математика 3 O 3+3+0 6 3.2 Теорија електричних кола O 3+2+0 6 3.3 Основи електронике O 3+2+1 6 3.4 Програмирање

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 24.06.2019 64 46 -РИИ -РИИ -РИИ 50 35 -РИИ 17 РИИ 2 -РИИ Сервисно-оријентисане архитектуре 6 Б-ТЕЛ Оптимални линеарни системи 1 -ЕКМ Нови материјали и технологије 1 -ЕЛК РФ електроника 6 Б-ЕМТ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc Semestar II Modul Konstruiranje i mehatronika 8-9 METODIČKO KONSTRUIRANJE KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA 13-14 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA MET. KONSTRUIRANJE KOMPONENTE MEHATRONIČKIH SUSTAVA L6 KOMPONENTE

Више

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc 1 Информатор Електротехничког факултета ЕНЕРГЕТИКА С Т А Т У Т 004 и 0004 Информатор Електротехничког факултета НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СМЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ (ЕЕС). семестар.1 Математика

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког

Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког појединачног предмета програмским исходима учења студијских

Више

UNIVERZITET U TUZLI Fakultet :Mašinski fakultet Datum: godine UŽE NAUČNE OBLASTI - Prečišćeni tekst Opšte mašinstvo I ciklus: P A L Statik

UNIVERZITET U TUZLI Fakultet :Mašinski fakultet Datum: godine UŽE NAUČNE OBLASTI - Prečišćeni tekst Opšte mašinstvo I ciklus: P A L Statik Opšte mašinstvo I ciklus: Statika 3 2 0 Nastavnici (zaposlenici): Kinematika 3 2 0 Dr. sc. Salko Ćosić vanr. prof. Dinamika i oscilacije 3 2 0 Dr. sc. Seniha Karić, docent Računari i programiranje 2 0

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 7 60-30 14ЗП102 7

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode] Профил: ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕНАЏМЕНТ Да би сте могли да квалитетно видите све симулације које се налазе у овој презентацији потребно је да имате Tech Smith ов video codec. На директоријуму

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА AZ ÍRÁSBELI MUNKÁK BEOSZTÁSA

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА AZ ÍRÁSBELI MUNKÁK BEOSZTÁSA 2019/2020 [ ] Садржај - Tartalomjegyzék I-1 Техничар за компјутерско управљање (CNC-техничар)- Számítógépes vezérlés technikusa (CNC technikus)... 2 I-2 Техничар Мехатронике Mechatronikai technikus...

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Обавештење

Обавештење о одбрани дипломског рада Миланка Недељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција стамбеног објекта

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ И ДИПЛОМСКИХ-МАСТЕР СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ И ДИПЛОМСКИХ-МАСТЕР  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ Датум последње промене: 3.3.2017. САДРЖАЈ Област: МАШИНСТВО... 3 1. Студијски програм: ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

oPIS_ZANIMANJA_Tehničari.DOC

oPIS_ZANIMANJA_Tehničari.DOC STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (015324) Strojarski računalni tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Oni planiraju materijal, alate, kapacitet

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2008 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 Општа хемија 2 7 60-30

Више

Обавештење

Обавештење Оливер Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу терена за рукомет

Више

Обавештење

Обавештење Стефан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике браниће завршни рад под називом теме: "Методе за унапређење степена ефикасности фотонапонских система

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више