Memo

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Memo"

Транскрипт

1 REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/ , CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI JUŢNOBANATSKOG OKRUGA, ZA PERIOD od 212 do 214. GODINE Broj: 5-169/ Datum: godine

2 Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i efektivnosti u radu, kao i veća satisfakcija pacijenata. Praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama odnosi se na sledeće elemente praćenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova: 1. Pokazatelji kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; 2. Specijalističko-konsultativne službe; 3. Pokazatelji kvaliteta u sekundarnoj i tercijarnoj zdrasvtvenoj zaštiti; 4. Urgentna medicina (prijem i zbrinjavanje hitnih stanja); 5. Pokazatelji kvaliteta vođenja lista čekanja; 6. Bezbednost pacijenata (evidencija neočekivanih incidenata); 7. Zdravstvena delatnost koja se obavlja na više nivoa; 8. Pokazatelji zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe; 9. Pokazatelji zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi; 1. Komisija za unapređenje kvaliteta rada; 11. Sticanje i obnova znanja i veština zaposlenih. Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut je utvrdio Metodološko uputstvo za postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o obaveznim pokazateljima kvaliteta rada zdravstvene zaštite. Zdravstvena ustanova je u obavezi da prikupljene i obrađene podatke sa izračunatim pokazateljima godišnje dostavlja Zavodu za javno zdravlje Pančevo, a Zavod iste prosleđuje Institutu za javno zdravlje Srbije. Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite: Dom zdravlja Alibunar, Dom zdravlja Bela Crkva, Dom zdravlja Vršac, Dom zdravlja Kovačica, Dom zdravlja Kovin, Dom zdravlja Opovo, Dom zdravlja Pančevo, Dom zdravlja 1. Oktobar Plandište, Apoteka Vršac i Apoteka Pančevo sa teritorije Južnobanatskog okruga, su Zavodu za javno zdravlje Pančevo dostavili podatke sa izračunatim pokazateljima kvaliteta rada za period I-XII 214. godine. Na osnovu dobijenih podataka urađena je uporedna analiza pokazatelja kvaliteta rada domova zdravlja i apoteka na teritoriji Južnobanatskog okruga. 2

3 ANALIZA REZULTATA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Najveći obuhvat dece u 7. godini života stomatološkim pregledom po opštinama Južnobanatskog okruga zabeležen je u opštini Kovin (97,84%), a najmanji u opštini Vršac (56,49%). Деца у 7. години живота обухваћена стоматолошким прегледом по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od godine obuhvat dece u 7. godini života stomatološkim pregledom rastao je u opštinama Vršac, Kovin i Opovo, dok je je u ostalim opštinama bio nešto niži.najveće varijacije su bile u Beloj Crkvi gde je nakon skoro dvostruko većeg obuhvata 213.godine, u odnosu na prethodnu godinu, u 214. godini došlo do pada vrednosti za oko 2%. 3

4 Najviše dece u 7. godini života sa svim zdravim zubima u 214. godini je registrovano u Domu zdravlja Opovo (33,65% dece uzrasta od 7 godina), a najmanje u Domu zdravlja Plandište (1,34% dece uzrasta od 7 godina). Деца у 7. години живота са свим здравим зубима по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Procenat dece u 7 godini života sa svim zdravim zubima povećao se 214. godine u odnosu na 212. godinu u Domovima zdravlja Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište, dok se u ostalim domovima zdravlja zapaža smanjenje; najveći porast je zabeležen u Opovu za oko 9,5 %. U odnosu na 29. godinu smanjenje procenta dece u 7. godini sa svim zdravim zubima se beleži u Pančevu, Vršcu i Alibunaru, a porast u Beloj Crkvi, Opovu, Kovinu, Kovačici i Plandištu. 4

5 Većina dece u 7. godini života su obuhvaćena lokalnom aplikacijom fluorida. U Opštini Opovo, Kovin, Kovačica i Vršac % dece u 7. godini života je obuhvaćeno lokalnom aplikacijom fluorida. Najniži procenat je u Opštini Pančevo 81,1% i Bela Crkva 91,37%. Деца у 7. години живота обухваћена лок. апликацијом флуорида по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Tokom perioda od godine praktično u svim opštinama je došlo do značajnog porasta obuhvata dece lokalnom aplikacijom fluorida, ili je njihov procenat u okviru optimuma. U navedenom periodu,u opštinama Kovačica, Kovin i Opovo obuhvat je bio %, dok je najveći porast bio u Alibunaru gde je procenat u 212. godini bio 44,23%, da bi 214. godini iznosio 99,7%, jedino je u Beloj Crkvi nakon dve godine kompletnog obuhvata doslo do pada obuhvata na 91,37%. U odnosu na 29. godinu u svim opštinama se beleži porast obuhvata dece lokalnom aplikacijom fluorida, osim u Alibunaru gde je obuhvat samo za nepuni procenat manji 214. godine (obuhvat je 29. godini iznosio %, a u 214. godini 99,7%). 5

6 Najveći obuhvat dece stomatološkim pregledom u 12. godini života u 214. godini bio je opštini Pančevo (%), a najmanji je registrovan u Vršcu (67,11%). Прегледана деца у 12. години живота по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Tokom perioda od godine obuhvat dece u 12. godini života kojima je obavljen stomatološki pregled rastao u Pančevu gde je od 213. godine kompletan (%), dok je u Kovinu i Vršcu u 214. godine viši nego u 212. godini, ali niži u odnosu na obuhvat 213. godine. U ostalim opštinama ako poredimo 212. i 214. godinu, došlo je do pada vrednosti. obuhvata dece u 12. godini života kojima je obavljen stomatološki pregled. 6

7 Najviše dece u 12. godini života sa zdravim stalnim zubima registrovano je u Domu zdravlja Opovo (39,5 % dece u 12 godini), a najmanje u Domu zdravlja Plandište (samo 6,85 % dece u 12. godini) Деца у 12. години живота са здравим сталним зубима по општинама у 214. години (%) Пландиште 6.85 Опово Ковачица Бела Црква Procenat dece u 12. godini života sa svim zdravim zubima povećao se 214. godine u odnosu na 212. godinu u svim Domovima zdravlja osim u Alibunaru i Beloj Crkvi, dok je tokom perioda od godine najveće povećanje zabeleženo u Vršcu i Kovinu, za 15%, odnosno 12,5%. U 7

8 odnosu na 29. godinu, u svim opštinama se uočava porast procenta dece u 12. godini sa svim zdravim zubima. Najveći KEP u 12. godini registrovan je u Domu zdravlja Plandište (5,96%), a najmanji u Domu zdravlja Pančevo (1,5%). U 214. godini u odnosu na 212. godinu porast KEP u 12. godini registrovan je u Domu zdravlja Plandište (sa 4,91 na 5,96), u Kovačici je praktično isti, a u svim ostalim opštinama došlo je do pada vrednosti KEP. U odnosu na 29. godinu postoji pad ove vrednosti u Vršcu, Opovu i 8

9 Pančevu, porast nepromenjen. u Alibunaru, Beloj Crkvi, Kovačici i Plandištu, dok je u Kovinu skoro Najviše dece u sedmom razredu koja su obuhvaćena sistematskim stomatološkim pregledom, registrovano je u Domu zdravlja Alibunar (99,2% dece uzrasta od 12 godina), a najmanje u Domu zdravlja Pančevo (67,56 % dece u sedmom razredu). Деца у 7. разреду основне школе обухваћена систематским стоматолошким прегледом по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

10 U periodu od godine zapažen je porast procenta dece u 7 razredu koja su obuhvaćena sistematskim stomatološkim pregledom u svim Domovima zdravlja, osim u Domu zdravlja Pančevo gde se kretao od 95,85% do 67,56%. Najviše dece u 7. razredu osnovne škole kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija, registrovano je u Domu zdravlja Pančevo (89,33%), a najmanje u Domu zdravlja Bela Crkva (37,5 % dece u 7. razredu osnovne škole). Grafikon vrednosti za prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija Деца у 7. разреду основне школе код којих је утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

11 Ako poredimo 212. i 214. godinu porast procenta dece u 7. razredu osnovne škole kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija, registrovan je u Domu zdravlja Pančevo, Opovo, Kovačica i Alibunar, dok je najveće sniženje procenta zabeleženo u Domu zdravlja Kovin od oko 33%. Najveći procenat dece u 7. razredu osnovne škole kod kojih je utvrđeno prisustvo ortodontskih anomalija u 214. godini, registrovano je u Domu zdravlja Kovin ( 51,2 %), dok je najniži u Domu zdravlja Pančevo (6,52 %). 11

12 Деца у 7. разреду основне школе код којих је утврђено присуство ортодонтских аномалија по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U odnosu na 212. godinu, 214. godine zabeležen je porast broja dece navedene školske dobi kod kojih je utvrđeno prisustvo ortodontskih anomalija u Domovima zdravlja Alibunar, Bela Crkva, Vršac i Kovin, dok je u ostalima došlo do smanjenja. 12

13 Najveći obuhvat dece u 3. razredu srednje škole sistematskim stomatološkim pregledom u 214. godini zabeležen je u opštini Kovačica (92,1%), dok je najniži u Pančevu (34,35%). Деца у 3. разреду средње школе обухваћена систематским стоматолошким прегледом по општинама у 214. години (%) Ковачица Бела Црква Ako poredimo obuhvat dece u 3. razredu srednje škole sistematskim stomatološkim pregledom u 214. godini u odnosu na 212. godinu, može se zapaziti da je do porasta došlo u svim opštinama osim u Pančevu i Kovačici. 13

14 Najviše dece u 3. razredu srednje škole kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija, registrovano je u Domu zdravlja Vršac (97,66% dece u 3. razredu srednje škole), a najmanje u Domu zdravlja Pančevo (21,31% dece u 3. razredu srednje škole). Деца у 3. разреду средње школе код којих је утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија по општинама у 214. години (%) Ковачица Бела Црква U odnosu na 212. godinu, 214. godine došlo je do porasta broja dece u 3. razredu srednje škole kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija u svi domovima zdravlja, osim u Domu zdravlja Bela Crkva i Pančevo. 14

15 Najveći broj dece u 3. razredu srednje škole kod kojih je registrovano prisustvo ortodontskih anomalija 214. godine je u Domu zdravlja Alibunar (61,45% dece u 3. razredu srednje škole), a najmanje u Domu zdravlja Kovačica (7,89% dece u 3. razredu srednje škole). Деца у 3. разреду средње школе код којих је утврђено присуство ортодонтских аномалија по општинама у 214. години (%) Ковачица 7.89 Бела Црква Ako poredimo broj dece u 3. razredu srednje škole kod kojih je registrovano prisustvo ortodontskih anomalija 214. godine, u odnosu na 212. godinu, možemo zaključiti da je do porasta broja došlo u Domovima zdravlja Bela Crkva i Vršac, a u Alibunaru se registruju od 214. godine. 15

16 Najviše trudnica koje su obuhvaćene preventivnim stomatološkim pregledom tokom trudnoće registrovano je u Domu zdravlja Pančevo (91,71%), a najmanje u Domu zdravlja Alibunar (19,8% trudnica). Труднице обухваћене превентивним прегледом по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Procenat trudnica koje su obuhvaćene preventivnim stomatološkim pregledom tokom trudnoće povećao se u 214. godini u odnosu na 212. godinu u Domovima zdravlja Pančevo, Kovačica, Vršac i Bela Crkva, dok je u ostalim domovima zdravlja došlo do smanjenja. 16

17 Najviše korisnika u 214. godini starijih od 18 godina kod kojih je konzervativno tretirana parodontopatija, registrovano je u Domu zdravlja Kovin (38,61% korisnika starijih od 18 godina), a najmanje u Domu zdravlja Plandište (2,64% korisnika starijih od 18 godina). Пацијенти старији од 18 година код којих је конзервативно третирана парадонтопатија по општинама у 214. години (%) Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Procenat korisnika starijih od 18 godina kod kojih je konzervativno tretirana parodontopatija u periodu od godine porastao je u Domu zdravlja Alibunar, Kovačica, Kovin, Pančevo i Vršac, dok u Domu zdravlja Bela Crkva, Plandište i Opovo nije došlo do značajnijih izmena. 17

18 Najveći prosečan broj ponovljenih intervencija u oblasti stomatologije ima Dom zdravlja Kovačica (8,56), a najmanji ima Dom zdravlja Pančevo (,28). Просечан број поновљених интервенција по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица 8.56 Бела Црква Prosečan broj ponovljenih intervencija u periodu od godine porastao je u Domu zdravlja Kovačica, dok u Plandištu nema značajnijih promena. U Opovu je u navedenom periodu najveći prosečan broj ponovljenih intervencija iako se smanjio sa 1,31% u 212. godini na 8,6% u 214. godini. 18

19 POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH LEKARA U SLUŢBI OPŠTE MEDICINE Najveći procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara u Službi opšte medicine zabeležen je u Domu zdravlja Alibunar (97,48%), a najmanji u Domu zdravlja Pančevo (48,55 %). Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

20 Poređenjem 214. sa 212. godinom, sagledava se da je procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog lekara u Službi opšte medicine porastao u Domu zdravlja Bela Crkva, dok je najveće smanjenje registrovano u Domu zdravlja Pančevo (4%). Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara u službi opšte medicine je bio najviši u Domu zdravlja Bela Crkva (2,55) a najniži u Domu zdravlja Vršac (,33). 2

21 Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово 1.89 Ковачица Бела Црква U 214. godini, odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara u Službi opšte medicine smanjio se u svim domovima zdravlja u odnosu na 212. godinu, osim u Domu zdravlja Opovo gde nije bilo većih izmena i Domu zdravlja Bela Crkva gde se povećao sa 1,9 u 212. godini na 2,55 u 214. godini. 21

22 Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta u službi opšte medicine je bio najviši u Domu zdravlja Pančevo (28,76) i Bela Crkva (28,75),a najniži u Domu zdravlja Kovin (1,22). Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код лекара у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od godine odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta u Službi opšte medicine u domovima zdravlja porastao je u svim ustanovama osim u Domu zdravlja Plandište i Kovačica. 22

23 Najveći procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod izabranih lekara u službi opšte medicine je zabeležen u Domu zdravlja Kovin (8,26%) a najniži u Domu zdravlja Plandište (1,68%). Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште 1.68 Опово Ковачица Бела Црква Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se porast procenta preventivnih pregleda u Domu zdravlja Pančevo, Kovin, i Bela Crkva. Najniži procenat preventivnih pregleda je u Domu zdravlja Plandište i snizio se sa 2,78 % na 1,68%. Prosečno za domove zdravlja Južnobanatskog okruga procenat preventivnih pregleda iznosi oko 4% za posmatrane godine. U odnosu na 29. godinu, porast procenta preventivnih pregleda postoji samo u Beloj Crkvi, Vršcu i Kovinu, a u svim ostalim domovima zdravlja prisutan je pad vrednosti ovog procenta.ž 23

24 Najveći obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa u službi opšte medicine je zabeležen u Domu zdravlja Vršac (29,25%), a najmanji u Domu zdravlja Opovo (8,34 %). Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Poređenjem 214 i 212. godine obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa u službi opšte medicine, porastao je u Domu zdravlja Alibunar, Pančevo, Kovin, Vršac i Bela Crkva. Prosečan obuhvat starijih od 65 godina vakcinacijom za domove zdravlja u Južnobanatskom okrugu iznosio je 14,6 % u 214. godini, dok je 212. godine bio 15,4%. U odnosu na 29. godinu, u većini domovima zdravlja se uočava porast obuhvata starijih 24

25 od 65 godina vakcinom protiv sezonskog gripa, jedino se u Plandištu i Opovu beleži pad ovog pokazatelja. Najveći procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I1-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu vrednost krvnog pritiska bila niža od 14/9 je registrovan je u Domu zdravlja Pančevo (93,54%), a najniži u Domu zdravlja Opovo (25,59%). Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I1-I15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 14/9 у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U period od 212 do 214. godine došlo je do porasta procenta obolelih od povišenog krvnog pritiska (I1-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu vrednost krvnog pritiska bila niža od 14/9 u Domovima zdravlja Plandište, Pančevo, Kovačica, Vršac i Bela Crkva. Najveći porast je u Kovačici (sa 45,37% na 67,43%), a najveće smanjenje je u Kovinu (sa 86,65% na 51,87%). 25

26 Najveći procenat obolelih od šećerne bolesti (E1-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna u službi opšte medicine registrovan je u Domu zdravlja Vršac (5,33%), a najniži u Domu zdravlja Bela Crkva (12,6%). Проценат оболелих од шећерне болести (Е1- Е14) који су упућени на преглед очног дна у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se da je procenat obolelih od šećerne bolesti koji su upućeni na pregled očnog dna porastao u Domu zdravlja Plandište i Bela Crkva. U domovima zdravlja Južnobanatskog okruga, prosečan procenat dijabetičara koji se upućuju na pregled očnog dna u 212. godini iznosio je 31,6%, a snižen je u 214. godini na 27,5%. 26

27 Najveći procenat obolelih od šećerne bolesti (E1-E14) kod kojih je bar jednom odrađena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) u službi opšte medicine registrovan je u Domu zdravlja Kovin (91,89%), a najniži u Domu zdravlja Bela Crkva (25,44%). Проценат оболелих од шећерне болести (Е1- Е14) код којих је бар једном одрађена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц) у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Tokom perioda od godine zapaža se da je procenat obolelih od šećerne bolesti kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) porastao u Domu zdravlja Plandište, Kovin, Kovačica i Bela Crkva. U domovima zdravlja Južnobanatskog okruga, prosečan 27

28 procenat dijabetičara kojima je urađen HbA1c u 212. godini iznosio je 66,8%, a snižen je u 214. godini na 58,66%. Najveći procenat korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje, u Službi opšte medicine registrovan je u Domu zdravlja Plandište (55,98%), a najniži u Domu zdravlja Alibunar (4,62%). Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе-итм, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od 212 do 214. godine procenat korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje, u službi opšte medicine, porastao je u Domovima zdravlja Opovo, Kovačica i Bela Crkva. Najveći porast je zapažen u Kovačici sa 5,52% na 32,72%. 28

29 Najveći procenat korisnika starijih od 5 godina kojima je u službi opšte medicine urađen test na krvarenje u stolici (hemokult test) registrovan je u Domu zdravlja Vršac (12,35%), a najniži u Domu zdravlja Plandište (,24%). Проценат регистрованих корисника старијих од 5 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

30 U periodu od 212 do 214. godine procenat korisnika starijih od 5 godina kojima je u Službi opšte medicine urađen test na krvarenje u stolici (hemokult test) povisio se u Domu zdravlja Pančevo, Kovin i Bela Crkva. Najveći porast procenta urađenih hemokult testova je u Pančevu sa 3,25% na 1,65% a najveći pad je zabeležen u Kovačici sa 15,54% na 2,4%. Najveći procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J3 i J4) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom u Službi opšte medicine registrovan je u Domu zdravlja Opovo (54,45%), a najniži u Domu zdravlja Bela Crkva i iznosi 4,1%. 3

31 Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј2,Ј3) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином у служби опште медицине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od 212 do 214. godine procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J3 i J4) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom u Službi opšte medicine se povisio u Domu zdravlja Plandište, Opovo, Vršac i Alibunar. Prosečan procenat u Južnobanatskom okrugu za epizode sa tonzilofaringitisom (J3 i J4) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom povisio se sa 23,24% u 212. godini na 24,1% u 214. godini. 31

32 POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH LEKARA U SLUŢBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE Najveći procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine zabeležen je u Domu zdravlja Bela Crkva (91,84%), a najmanji u Domu zdravlja Kovin (72,61%). 32

33 Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште 79.5 Опово Ковачица Бела Црква Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u periodu od 212 do 214. godine povećao se u Domu zdravlja Bela Crkva, Pančevo i Plandište. Procenat dece koji su posetili izabranog lekara na nivou Južnobanatskog okruga smanjio se sa 86,85% u 212. godini na 83,55% u 214. godini. Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine je bio najviši u Domu zdravlja Opovo (,65) a najniži u Domu zdravlja Vršac (,23). 33

34 Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште Опово.65 Ковачица Бела Црква Poređenjem 212 i 214. godine, zapaža se da je odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine smanjen u svim domovima zdravlja. Posmatrano na nivou okruga uočava se smanjenje odnosa prvih i ponovnih pregleda sa,6 na,41. 34

35 Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine je najviši u Domu zdravlja Kovačica (24,15), a najniži u Domu zdravlja Kovin i iznosi 5,15. Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код лекара у служби служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se da je odnos broja uputa izdatih za specijalističkokonsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine porastao u Domovima zdravlja Plandište, Pančevo i Bela Crkva. 35

36 Najveći procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine je zabeležen u Domu zdravlja Vršac (22,2%) a najniži u Domu zdravlja Kovačica (13,85%). Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара у служби служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se da je procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine porastao u Domu zdravlja Alibunar, Plandište i Bela Crkva. 36

37 Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva (J-J6) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine je najviši u Domu zdravlja Kovin (7,89%), a najniži u Domu zdravlja Vršac (25,68%). Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј-Ј6) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик у служби за здравствену заштитут деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva (J-J6) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u 214. godini porastao je u odnosu na 212. godinu u Domovima zdravlja Kovin, Opovo i Pančevo. 37

38 U Domu zdravlja Kovačica je registrovan najveći procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojima je ordinirana ampulirana terapija u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (19,98%), dok je najniži procenat ovakvih epizoda zabeležen u Domu zdravlja Pančevo i iznosi 1,2%. Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којима је ординирана ампулирана терапија у служби за здравствену заштиту деце и школске деце по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

39 Procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojima je ordinirana ampulirana terapija u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u 214. godini porastao je u svim domovima zdravlja osim u Domu zdravlja Opovo i Pančevo, u odnosu na 212. godinu. Kod većine predgojazne/gojazne dece je u zdravstveni karton ubeležen status i uhranjenost i dat savet o pravilnoj ishrani u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, jedino je u Domu zdravlja Alibunar procenat dece nešto niži i iznosi 8%. Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани у служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

40 Poređenjem procenta predgojazne/gojazne dece u čiji zdravstveni karton je ubeležen status i uhranjenost i dat savet o pravilnoj ishrani u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u periodu od 212 do 214. godine možemo sagledati da je u Domovima zdravlja Bela Crkva, Vršac, Opovo i Plandište nepromenjen i iznosi %, u Domu zdravlja Alibunar je smanjen za 17,5%, dok je u Domovima zdravlja Kovin, Kovačica i Pančevo došlo do minimalnog pada vrednosti. Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom od % u 214. godini imali su Dom zdravlja Plandište, Kovačica, Kovin i Alibunar, a najmanji obuhvat je bio u Beloj Crkvi (73,76%). 4

41 Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom u 214. godini u Plandištu, Kovačici i Kovinu nije se menjao u odnosu na 212. godinu i iznosio je %. U Domu zdravlja Alibunar (sa 31,91% na %) i Pančevo (sa 46,8% na 84,44%) došlo je do porasta obuhvata, dok je u ostalim domovima zdravlja zabeležen pad obuhvata dece imunizacijom. 41

42 POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH LEKARA U SLUŢBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŢENA Procenat registrovanih korisnica koje su iz bilo kog razloga posetile svog izabranog ginekologa u službi za zdravstvenu zaštitu žena je najviši u Domu zdravlja Alibunar (96,58%), a najniži u Domu zdravlja Plandište (37,39%). Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног гинеколога у служби за здравствену заштиту жена по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква Poređenjem 212. godine i 214. godine zapaža se da se procenat registrovanih korisnica koje su iz bilo kog razloga posetile svog izabranog ginekologa u službi za zdravstvenu zaštitu žena jedino u Domu zdravlja Opovo neznatno povećao, dok se u svim ostalim domovima zdravlja smanjio. 42

43 Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu žena je bio najviši u Domu zdravlja Opovo (3,68) a najniži u Domu zdravlja Vršac (,15). Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога у служби за здравствену заштиту жена по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица.97 Бела Црква Poređenjem odnosa prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara u Službi za zdravstvenu zaštitu žena u periodu od 212 do 214. godine zabeležen je samo neznatan porast u Domu zdravlja Alibunar. 43

44 Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara u službi za zdravstvenu žena je najviši u Domu zdravlja Pančevo (41,62 ), a najniži u Domu zdravlja Kovin (2,26). Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога у служби служби за здравствену заштиту жена по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

45 Poređenjem odnosa broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara u službi za zdravstvenu žena u periodu od 212 do 214. godine, zabeležen je porast u svim domovima zdravlja, osim u Kovačici gde je pad vrednosti od oko 22% i Beloj Crkvi gde je zabeleženo neznatno smanjenje navedenog odnosa. Najveći procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara u službi za zdravstvenu zaštitu žena je zabeležen u Domu zdravlja Pančevo (58,3%), a najniži u Domu zdravlja Plandište (14,47%). 45

46 Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога у служби за здравствену заштитуту жена по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od 212 do 214. godine procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara u službi za zdravstvenu zaštitu žena povećao se u Domovima zdravlja Pančevo, Kovin i neznatno u Vršcu i Opovu, a u odnosu na 29. godinu, u svim domovima zdravlja postoji pad procenta preventivnih pregleda u službi za zdravstvenu zaštitu žena. Procenat korisnica od godina starosti koje su obuhvaćene ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice u Službi za zdravstvenu zaštitu žena je bio najviši u Domu zdravlja Kovin (29,44%), a najniži u Domu zdravlja Plandište (1,17%). 46

47 Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривања рака грлића материце у служби за здравствену заштиту жена по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od 212 do 214. godine procenat korisnica od godina starosti koje su obuhvaćene ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice u službi za zdravstvenu zaštitu žena smanjio se u svim domovima zdravlja osim u Domu zdravlja Alibunar, gde je ostao isti (25,37%). 47

48 Procenat korisnica od 45 do 69 godina starosti koje su upućene na mamografiju od strane bilo kog izabranog ginekologa u poslednjih 12 meseci u Službi za zdravstvenu zaštitu žena je bio najviši u Domu zdravlja Kovačica (44,25%), a najniži u Domu zdravlja Vršac (2,21%). Proveriti tabele nisu naznacene istim naslovom kao grafikon! Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци у служби за здравствену заштиту жена по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква

49 U periodu od 212 do 214. godine, procenat korisnica od 45 do 69 godina starosti koje su upućene na mamografiju od strane bilo kog izabranog ginekologa u poslednjih 12 meseci u službi za zdravstvenu zaštitu žena smanjio se u svim domovima zdravlja, osim u Domu zdravlja Alibunar gde je ostao isti (26,32%). Najveće smanjenje je zabeleženo u Domu zdravlja Vršac, sa 61,93% na 2,21%. POKAZATELJI KVALITETA RADA PATRONAŢNE SLUŢBE DOMA ZDRAVLJA Prosečan broj patronažnih poseta novorođenom detetu je najviši u Domu zdravlja Kovin (5,15 poseta), a najniži u Domu zdravlja Bela Crkva (3,12 posete po novorođenom detetu). 49

50 Просечан број патронажних посета по новорођеном детету у патронажној служби по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od 212 do 214. godine prosečan broj patronažnih poseta novorođenom detetu povećao se u Domovima zdravlja Alibunar, Kovačica i Plandište, dok je u ostalim domovima zdravlja smanjen. Prosečan broj patronažnih poseta odojčetu je najviši u Domu zdravlja Alibunar (2,1 posete), a najniži u Domu zdravlja Bela Crkva (,53 poseta po odojčetu). 5

51 Просечан број патронажних посета по одојчету у патронажној служби по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U 214. godine, u odnosu na 212.godinu, neznatno je povećan prosečan broj patronažnih poseta odojčetu u Alibunaru, Vršcu i Kovačici, dok je u ostalim opštinama došlo do blažeg smanjenja prosečnog broja poseta. 51

52 Najveći prosečan broj patronažnih poseta po osobi starijoj od 65 godina je zabeležen u Domu zdravlja Vršac (,23 posete), a najniži u Domu zdravlja Pančevo (,13 poseta po osobi starijoj od 65 godina). Просечан број патронажних посета по особи старијој од 65 година у патронажној служби по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква U periodu od 212 do 214. godine zabeležen je blaži porast prosečnog broja patronažnih poseta po osobi starijoj od 65 godina u Domu zdravlja Pančevo, Kovin, Kovačica, Bela Crkva i Alibunar. 52

53 Većina novorođene dece je bila obuhvaćena prvom patronažnom posetom u 214. godini, tako da je obuhvat % u Domovima zdravlja Opovo, Kovin, Kovačica, Vršac i Alibunar, dok je u ostalim domovima zdravlja nešto niži, ali ipak zadovoljavajućeg obima. Обухват новорођенчади првом патронажном посетом у патронажној служби по општинама у 214. години Пландиште Опово Ковачица Бела Црква 99.9 Procenat novorođene dece koja su obuhvaćena prvom patronažnom posetom, ako poredimo 214 godinu sa 212. godinom je smanjen u Domovima zdravlja Pančevo i Plandište, povećan u Domovima zdravlja Alibunar, Bela Crkva i Kovačica a nepromenjen (%) u Vršcu, Kovinu i Opovu. 53

54 POKAZATELJI KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNO-AKTIVNOG STANOVNIŠTVA U 214. godini jedino su u Domu zdravlja Vršac svi zaposleni obuhvaćeni osposobljavanjem za pružanje prve pomoći na radnom mestu u službi medicine rada, dok u Domovima zdravlja Kovin i Pančevo nije bilo osposobljavanja. Проценат запослених који су обухваћени оспособљавањем за пружање прве помоћи на радном месту у служби медицине рада по општинама у 214. години

55 U periodu od godine možemo konstatovati da su jedino u Vršcu svi radnici bili obuhvaćeni obukom, dok u Pančevu i Kovinu nakon kompletnog obuhvata 213. godine, tokom 214. godine nije bilo osposobljavanja. Проценат запослених који су обухваћени оспособљавањем за пружање прве помоћи на радном месту у служби медицине рада по општинама у периоду од 212. до 214. године Najveći prosečan broj preventivnih pregleda zaposlenih, koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, po jednom specijalisti medicine rada, beleži se u Domu zdravlja Pančevo (637 preventivnih pregleda po specijalisti), dok je ovaj broj najmanji u Domu zdravlja Kovin ( 317 preventivnih pregleda po jednom specijalisti medicine rada). 55

56 Просечан број превентивних прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада по општинама у 214. години U poređenju 212. godine i 214. godine zapaža se porast prosečnog broja preventivnih pregleda zaposlenih u Kovinu i Vršcu, koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, po jednom specijalisti medicine rada, dok je u Pančevu zabeležen neznatan pad preventivnih pregleda zaposlenih, medjutim treba imati u vidu da je u Pančevu realno značajno veći prosečan broj preventivnih pregleda. U odnosu na 29. godinu u svim domovima zdravlja postoji porast ovog pokazatelja. Просечан број превентивних прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада по општинама у периоду од 212. до 214. године

57 Svi zaposleni, u Vršcu su obuhvaćeni edukacijom o rizicima po zdravlje na radnim mestima, dok se u Domu zdravlja Pančevo i Kovin takva edukacija nije sprovodila u 214. godini. Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту по општинама у 214. години 5 15 Tokom perioda od godine zapaženo je da se edukacija o rizicima po zdravlje na radnim mestima obe godine kod svih zaposlenih vršila samo u Vršcu, dok je u Pančevu 212. godine samo 2% radnika prisustvovalo edukaciji o rizicima po zdravlje na radnom mestu. U odnosu na 29. godinu u Domu zdravlja Vršac se beleži porast ovog pokazatelja sa 94,46 % na % u 214. godini, u Kovinu je ovaj procenat iznosio nula i u 29. i u 214. godini, a u Pančevu se registruje pad sa 1,78% u 29. na % u 214. godini. 57

58 Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту по општинама у периоду од 212. до 214. године Najveći procenat povreda na radu, registrovan je u Domu zdravlja Vršac (11,18%), a značajno manji u Domu zdravlja Pančevo (,81%). Проценат повреда на раду по општинама у 214. години Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se da je došlo do blagog porasta procenta povreda na radu u Pančevu (sa,72% na,81%), dok je Vršcu procenat povreda smanjen (sa 16,9% na 11,18%), što 58

59 ukazuje da je i dalje višestruko veći nego Pančevu. U odnosu na 29.godinu, u 214. godini došlo je do pada procenta povreda na radu u Vršcu, a do porasta u Pančevu. Проценат повреда на раду по општинама у периоду од 212. до 214. године Profesionalnih bolesti u Južnobanatskom okrugu verifikovanih od strane Fonda PIO, u 214. godini nije bilo, kao ni u 212. i 29. godini. POKAZATELJI KVALITETA RADA U SLUŢBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI Najveći procenat uspešnih kardio-pulmonalnih reanimacija kod srčanih zastoja koji su se desili bez prisustva ekipe Službe hitne medicinske pomoći, ostvaren je u Domu zdravlja Pančevo (44,74%), a najmanji u Domu zdravlja Kovin (5%), dok u Domu zdravlja Kovačica nije bilo uspešnih kardiopulmonalnih reanimacija. 59

60 % успешних кардио пулмоналних реанимација који су се десили без присуства екипе ХМП у служби хитне помоћи по општинама у 214. години ; ; Ковачица; ; 5 U poređenju 212 i 214. godine procenat uspešnih kardio-pulmonalnih reanimacija kod srčanih zastoja koji su se desili bez prisustva ekipe Službe hitne medicinske povećao se Domovima zdravlja Vršac ( sa 4,% na 42,86% reanimacija) i Pančevu (sa 27,91% na 44,74% reanimacija.) % успешних кардио пулмоналних реанимација који су се десили без присуства екипе ХМП у служби хитне помоћи по општинама у периоду од 212. до 214. године Vršac Kovačica Kovin Pančevo Najveći procenat uspešnih kardio-pulmonalnih reanimacija kod srčanih zastoja koji su se desili u prisustvu ekipe Službe hitne medicinske pomoći, ostvaren je u Domu zdravlja Vršac (%), dok u 6

61 Domu zdravlja Kovačica nije bilo uspešnih kardio-pulmonalnih reanimacija kod srčanih zastoja koji su se desili u prisustvu ekipe hitne medicinske pomoći. % успешних кардио пулмоналних реанимација који су се десили у присуству екипе ХМП у служби хитне помоћи по општинама у 214. години 12 ; 8 ; ; Ковачица; Porođenjen 212 i 214. godine zapaža se da je došlo do porasta procenta uspešnih kardiopulmonalnih reanimacija kod srčanih zastoja koji su se desili u prisustvu ekipe hitne medicinske pomoći u Vršcu (sa 75% na %) i Pančevu (sa 33,3% na 71,43%). U Kovačici nije bilo uspešnih kardio-pulmonalnih reanimacija ni 212 ni 214. godine. % успешних кардио пулмоналних реанимација који су се десили у присуству екипе ХМП у служби хитне помоћи по општинама у периоду од 212. до 214. године Ковачица 61

62 Najveći procenat samostalno rešenih slučajeva na terenu u Službi hitne medicinske pomoći, ima Dom zdravlja Pančevo ( 78,2%), a najmanji Dom zdravlja Vršac (61,86%). % самостално решених случајева на терену у служби хитне помоћи по општинама у 214. години ; Ковачица; ; ; Poređenjem procenta samostalno rešenih slučajeva na terenu u Službi hitne medicinske pomoći u periodu od 212 do 214. godine zapaža se blago povećanje procenta u Domu zdravlja Vršac, u Domu zdravlja Pančevo nije došlo do značajnije promene, a u Domu zdravlja Kovačica (sa 85,61% na 71,62%) i Kovin (sa 81,37% na 76,82%) beleži se smanjenje procenta samostalno rešenih slučajeva na terenu. U odnosu na 29. godinu porast ovog pokazatelja postoji u Kovinu i Pančevu. % самостално решених сличајева у амбуланти у служби хитне помоћи по општинама у периоду од 212. до 214. године Ковачица 62

63 Najveći procenat samostalno rešenih slučajeva u ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći ima Dom zdravlja Kovačica (87,83%), a najmanji Dom zdravlja Pančevo (77,98%). % самостално решених сличајева у амбуланти у служби хитне помоћи по општинама у 214. години 9 88 Ковачица; ; ; ; Poređenjem procenta samostalno rešenih slučajeva u ambulanti Službe hitne medicinske pomoći u periodu od 212 do 214. godine, u Kovinu nema značajnijih razlika, u SHMP Kovačica i Pančevo došlo je do pada procenta, a u Vršcu zabeležen je porast procenta (sa 68,7% na 82,88 %) rešenih slučajeva. 63

64 % самостално решених сличајева у амбуланти у служби хитне помоћи по општинама у периоду од 212. до 214. године Ковачица Najveći procenat indikovanog medicinskog tretmana kod pacijenata sa teškom traumom u okviru službi hitne medicinske pomoći, ostvaren je u Domu zdravlja Vršac i Kovin (%), dok je ovaj procenat bio najniži u Domu zdravlja Kovačica (59,89%). % индикованог мед.третмана код пацијената са течком траумом у служби хитне помоћи по општинама у 214. години 12 ; ; 8 6 Ковачица; ; U poređenju procenta indikovanog medicinskog tretmana kod pacijenata sa teškom traumom u okviru službe hitne medicinske pomoći u periodu od 212 do 214. godine zapaža se da nije došlo 64

65 do promene u Domu zdravlja Vršac i Kovin (%), a da je u Kovačici i Pančevu došlo do postepenog povećanja procenta. % индикованог мед.третмана код пацијената са течком траумом у служби хитне помоћи по општинама у периоду од 212. до 214. године Ковачица Najveći procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren venski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerin u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina u okviru Službi hitne medicinske pomoći, ostvaren je u Domu zdravlja Kovin (%), dok je ovaj procenat bio najniži u Domu zdravlja Kovačica (48,48%). % са АКС којима је отворен венски пут, дат морфијум или аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, препарат нитроглицерин - у било ком облику и ацетисалицина киселина по општинама у 214. години 12 ; ; ; Ковачица; Procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren venski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerin u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina u okviru 65

66 Službi hitne medicinske pomoći u Kovinu nije se menjao u 214. godini u odnosu na 212. godinu, u Domu zdravlja Vršac nešto se povećao, dok se u Domu zdravlja Pančevo i Kovačica ovaj procenat smanjio. % са АКС којима је отворен венски пут, дат морфијум или аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, препарат нитроглицерин - у било ком облику и ацетисалицина киселина по општинама у периоду од 212. до 214. године Vršac Kovačica Kovin Pančevo Najveći procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren venski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerin u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina, itd. i koji su transportovani u najbližu ustanovu ostvaren je u Domu zdravlja Kovin (%), dok u Domu zdravlja Vršac ovakvih intervencija nije bilo. % са АКС којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглиц. у било ком облику и ац.сал.кис.,клопидогреал,клексаннискомолекуларни хепарин и који су транспортовани у најближу установу због прим.кор.интерве по општинама у 214. години 15 5 ; Ковачица; 3.61 ; ; Procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren venski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerin u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina, klopidogrel, 66

67 kleksan-niskomolekularni heparin i koji su transportovani u najbližu ustanovu u 214. godini u odnosu na 212. godinu nije se menjao u Domu zdravlja Kovin (%), u Pančevu beleži se pad procenta (sa 82,66% na 72,36%), u Kovačici ovakvih intervencija je bilo 3,61% u 214. godini, dok ih nije bilo u 212. godini, a u Vršcu nije ih bilo ni u jednoj godini. % са АКС којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, преп.нитрогл. у било ком облику и ац.сал.кис.,клоп.,клексан-нискомол. хепарин и који су транспортовани у најближу установу због прим.кор.интерве по општинама у периоду од 212. до 214. године Ковачица Najveći procenat pacijenata sa AIM sa ST elevacijom, kojima je otvoren venski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerin u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina, klopidogrel, kleksan-niskomolekularni heparin i započeta ili data prehospitalna tromboliza, ostvaren je u Domu zdravlja Kovačica (2,91%), dok ovakvih intervencija u Domu zdravlja Vršac i Kovin nije bilo. % са АИМ са СТ елевацијом којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглиц. у било ком облику и ац.сал.кис.,клопидогреал,клексаннискомолекуларни хепарин и започета или дата прехоспитална тромболиза по општинама у 214. години ; Ковачица; 2.91 ; ;

68 Poređenjem procenta pacijenata sa AIM sa ST elevacijom, kojima je otvoren venski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerin u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina, klopidogrel, kleksan-niskomolekularni heparin i započeta ili data prehospitalna tromboliza u periodu od 212 do 214. godine, zapaža se da je u Domu zdravlja Pančevo smanjen za 2%, u Kovačici nije bilo 212. godine ovakvih pacijenata, dok ih je 214. godine bilo 2,91%, a u ostalim Domovima zdravlja ove intervencije nisu rađene % са АИМ са СТ елевацијом којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитрогл. у било ком облику и ац.сал.кис.,клопидогреал,клексан-нискомол хепарин и започета или дата прехосп.тромболиза по општинама у периоду од 212. до 214. године Ковачица Najkraće aktivaciono vreme, u okviru službi hitne medicinske pomoći, registrovano je u Domu zdravlja Vršac i Kovin (1 minut), dok je u Domu zdravlja Pančevo ono najduže i iznosi 1,89 minuta. 68

69 Активационо време у служби хитне помоћи по општинама у 214. години 2 ; ; 1 Ковачица; 1.6 ; Aktivaciono vreme, u okviru službi hitne medicinske pomoći u 214. godini u odnosu na 212. godinu je isto u Vršcu i Kovinu (1), u Kovačici se smanjilo sa 1,18 na 1,6, dok se u SHMP Pančevo povećalo sa 1,37 na 1,89. Aktivaciono vreme u službi hitne pomoći po opštinama u periodu od 212. do 214. godine Ковачица Najkraće reakciono vreme u okviru Službi hitne medicinske pomoći, registrovano je u Domu zdravlja Kovačica (3,12 minuta), dok je u Domu zdravlja Kovin ono najduže i iznosi 1,39 minuta. 69

70 Реакционо време у служби хитне помоћи по општинама у 214. години 12 1 ; 9.35 ; Ковачица; 3.12 ; Reakciono vreme u službi hitne medicinske pomoći u periodu od 212 do 214. godine povećalo se u Domu zdravlja Kovin i Vršac za oko 1 minut, dok je u Kovačici i Pančevu smanjeno. Reakciono vreme u službi hitne pomoći po opštinama u periodu od 212. do 214. godine Ковачица Najkraće vreme prehospitalne intervencije u okviru Službi hitne medicinske pomoći, registrovano je u Domu zdravlja Vršac (9.99 minuta), dok je u Domu zdravlja Kovin ono najduže i iznosi (56,92 minuta). 7

71 Време прехоспиталне интервенције по општинама у 214. години 6 ; Ковачица; ; 9.99 ; 1.22 Poređenjem vremena prehospitalne intervencije u periodu od 212 do 214. godine povećanje vremena prehospitalne intervencije u okviru Službi hitne medicinske pomoći, registrovano je u Domovima zdravlja Vršac i Kovačica, smanjeno je u Domu zdravlja Pančevo, kao i u Domu zdravlja Kovin, gde su medjutim zabeležene i najveće apsolutne vrednosti vremena prehospitalne intervencije. Vreme prehospitalne intervencije po opštinama u periodu od 212. do 214. godine Ковачица POKAZATELJI KVALITETA RADA APOTEKA 71

72 Najveći broj izdatih recepata, po farmaceutu u 214. godini, zabeležen je u Apoteci Opovo ( recepata po farmaceutu), a najmanji u Domu zdravlja Pančevo ( recepata po farmaceutu). Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se da je došlo do porasta broja izdatih recepata po farmaceutu u apotekama u Alibunaru, Kovačici, Pančevu i Opovu gde je zabeležen najveći rast. U odnosu na 29. godinu došlo je do porasta izdatih recepata po farmaceutu u apotekama u Kovačici, Opovu i Pančevu. 72

73 Najveći broj recepata privatne prakse i recepata za lekove koji nisu na listi po jednom farmaceutu u 214. godini, zabeležen je u Apoteci Pančevo ( recepata po farmaceutu), dok u Domu zdravlja Bela Crkva i Kovačica nije bilo recepata privatne prakse i recepata za lekove koji nisu na listi. Poređenjem 212 i 214. godine zapaža se da je došlo do porasta broja recepata privatne prakse i recepata za lekove koji nisu na listi po jednom farmaceutu u apotekama u Pančevu, Vršcu, Plandištu i Opovu, a u apoteci Doma zdravlja u Beloj Crkvi nije bilo izdatih recepata privatne prakse i recepata koji nisu na listi ni u jednoj godini. 73

74 Najveći broj izdatih naloga za medicinska sredstva, po jednom farmaceutu u 214. godini, zabeležen je u Domu zdravlja Kovačica (659 naloga po farmaceutu), a najmanji u Domu zdravlja Kovin (84 naloga za medicinska sredstva po farmaceutu). U 214. godini broj izdatih naloga za medicinska sredstva, po jednom farmaceutu povećao se u odnosu na 212. godinu u svim apotekama, osim u apoteci u Domu zudravlja Kovin. Najveći porast je zabeležen u apoteci Kovačica (sa 122 na 659). Takođe, u odnosu na 29. godinu uočljiv je u svim apotekama, osim u Kovinu, porast izdatih naloga za medicinska sredstva po jednom farmaceutu. 74

75 Najveći broj izdatih magistralnih i galenskih lekova po farmaceutu je zabeležen u Apoteci Pančevo (389 magistralnih i galenskih lekova po farmaceutu), a najmanje u Domu zdravlja Kovačica (2) dok Dom zdravlja Opovo nema mogućnosti za pripremu magistralnih i galenskih lekova. U 214. godini broj izdatih magistralnih i galenskih lekova po farmaceutu povećao se u odnosu na 212. godinu u Vršcu i Plandištu, posle naglog porasta 213. godine, začajno se smanjio u Alibunaru, dok je Kovinu prvi put registrovan 214. godine. U odnosu na 29. godinu, broj izdatih magistralnih i galenskih lekova po farmaceutu je smanjen u apotekama u Beloj Crkvi, Vršcu, 75

76 Pančevu i Kovačici, dok ostale apoteke u 29. godini nisu dostavljale podatke o izdatim magistralnim i galenskim lekovima, ili ih nisu izdavali. Najveći procenat rashoda lekova i medicinskih sredstava usled isteka roka upotrebe 214. godine zabeležen je u Domu zdravlja Pančevo (,56%), a najniži u Domu zdravlja Plandište (,4%). U 214. godini procenat rashoda lekova i medicinskih sredstava usled isteka roka upotrebe u odnosu na 212. godinu porastao je u Domu zdravlja Pančevo, blago se povećao u Domu zdravlja u Beloj Crkvi a u ostalim domovima zdravlja je ostao isti ili se snizio. 76

77 U 214. godini osporenih recepata pri naplati od RFZO usled greške apoteke nije bilo ni u jednom Domu zdravlja, odnosno apoteci, kao ni u 213. godini. 77

78 Ako posmatramo period od godine jedino u Domu zdravlja Bela Crkva (,2%) i u Domu zdravlja Plandište (,7%) u 212. godini je bilo osporenih recepata pri naplati od RFZO usled greške apoteke. Recepata sa intervencijom farmaceuta u 214. godini bilo je u Domu zdravlja Kovin (,29%), Plandište (,19%), Vršac (,13%) i Pančevo (,1%), dok u ostalim domovima zdravlja nije bilo recepata sa intervencijom farmaceuta. 78

79 U 214. godini u odnosu na 212. godinu beleži se porast procenta recepata sa intervencijom farmaceuta u Domu zdravlja Kovin i Apoteci Vršac, a u Domu zdravlja Plandište je došlo do smanjenja ovog procenta. Najviše recepata sa administrativnom greškom u odnosu na ukupan broj recepata je bilo u Apoteci Kovin (,53%), dok u Domu zdravlja Kovačica nije bilo recepata sa administrativnom greškom. 79

80 U 214. godini u odnosu na 212. godinu beleži se porast procenta recepata sa administrativnom greškom u odnosu na ukupan broj recepata u Domu zdravlja Kovin, Opovo, Plandište i Vršac ( gde je došlo i do značajnog povećanja procenta 213. godine na,85%), dok u ostalim ustanovama ili je došlo do smanjenja ili ih nije bilo. POKAZATELJI KVALITETA RADA KOJI SE PRATE U SPECIJALISTIĈKO- KONSULTATIVNIM SLUŢBAMA Prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled, u specijalističko-konsultativnim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bila je najveća u Domu zdravlja Bela Crkva (3,26 dana), a najmanja u Domu zdravlja Alibunar (,25 dan). 8

81 Просечна дужина чекања на заказан први преглед у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у 214. години Бела Црква Ковачица Пландиште U 214. godini, prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled, u specijalističko-konsultativnim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u odnosu na 212. godinu smanjila se najviše u Domu zdravlja Kovačica (sa 3 dana na 1,81 dana), potom u Domu zdravlja Plandište sa 1,2 na,3 dana. U Domu zdravlja Alibunar nije se značajnije menjalo vreme čekanja, dok je u Domu zdravlja Bela Crkva i Kovin produženo vreme čekanja. U odnosu na 29. godinu, prosečna dužina čekanja se smanjila u Kovinu, Plandištu i Kovačicu,dok je povećana u Alibunaru i Beloj Crkvi. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у периоду од 212. до 214. године Бела Црква Ковачица Пландиште Procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta, u specijalističko-konsultativnim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u 214. godini, bio je najveći u Domu zdravlja Kovačica ( %), dok je najniži procenat zabeležen u Domu zdravlja Beloj Crkvi (46,48%). 81

82 Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у 214. години Бела Црква Ковачица Пландиште U 214. godini u odnosu na 212. godinu procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta, u specijalističko-konsultativnim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti povisio se u Domu zdravlja Alibunar (sa 28,5% na 76,34%), Kovačica (sa 65,43 % na %), i Kovin (sa 44,4% na 69,58%), dok se u ostalim domovima zdravlja smanjio. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у периоду од 212. до 214. године Бела Црква Ковачица Пландиште Procenat pacijenata koji su primljeni kod lekara u roku od 3 minuta od vremena zakazanog termina u specijalističko-konsultativnim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u 214. godini bio je najveći u Domu zdravlja Kovačica (%), dok je najniži procenat zabeležen u Domu zdravlja Bela Crkva (53,5%). 82

83 Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у специјалистичкоконсултативним службама на примарном нивоу по општинама у 214. години Бела Црква Ковачица Пландиште U periodu od godine došlo je do porasta procenta pacijenata koji su primljeni kod lekara u roku od 3 minuta od vremena zakazanog termina u specijalističko-konsultativnim službama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Alibunar, Kovačica i Plandište. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у периоду од 212. до 214. године Бела КовачицаПландиште Црква Ukupan broj sati u nedelji kada su specijalističko-konsultativne službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radile popodne je bio najveći u Domu zdravlja Kovin (4 sati), dok su specijalističke službe u Domovima zdravlja Alibunar, Bela Crkva i Plandište radile po 8 sati. 83

84 Укупан број сати у недељи када служба ради по поподне у служби интерне медицине у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у 214. години Бела Црква Ковачица Пландиште Tokom perioda od godine, ukupan broj sati u nedelji kada su specijalističkokonsultativne službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radile popodne, nije se značajnije promenio u Domu zdravlja Kovin, Bela Crkva i Plandište, u Alibunaru specijalističko-konsultativne službe nisu radile popodne do 214. godine, dok je u Kovačici broj sati smanjen sa 24 sata na 16 sati. Укупан број сати у недељи када служба ради по поподне у служби интерне медицине у специјалистичкоконсултативним службама на примарном нивоу по општинама у периоду од 212. до 214. године Бела Црква Ковачица Пландиште 84

85 Ukupan broj dana u mesecu, kada je omogućeno zakazivanje specijalističko-konsultativnih pregleda u 214.godini je iznosio 22 dana u Domu zdravlja Alibunar, Bela Crkva i Plandište, 21 dan u Domu zdravlja Kovačica i 2 dana u Domu zdravlja Kovin. U 214. godini, ukupan broj dana u mesecu, kada je omogućeno zakazivanje specijalističkokonsultativnih pregleda u odnosu na 212. godinu, nije se menjao, sem u Domu zdravlja Kovin gde se beleži pad sa 22 dana na 2 dana. Број дана у месецу када је омогућено заказивање спец.- конс. прегледа у служби интерне медицине у специјалистичко-консултативним службама на примарном нивоу по општинама у периоду од 212. до 214. године Бела Црква 2 Ковачица Пландиште Procenat osoba koje su bar jednom o trošku ustanove učestvovale na edukacijama iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad u 214. godini najviši je bio u Domu zdravlja Bela Crkva, Vršac, Kovačica, Kovin i Plandište (%) i nije se menjao u odnosu na 212. godinu, osim Plandišta gde je konstantno rastao.u Domu zdravlja Alibunar procenat osoba je okvirno kao 212. godine, a nakon pada vrednosti 213. godine (39,13%), dok je najmanji u Opovu gde je postepeno rastao tokom perioda godine. 85

86 Проценат особа које су бар једном о трошку установе учествовале на едукацијама из области која је релевантна за њихов стручни рад у периоду од 212. до 214. године Бела Црква Ковачица Опово Пландиште Broj akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci zaposleni u zdravstvenim ustanovama Južnobanatskog okruga, najveći je bio u Domu zdravlja Kovin i smanjio se u 214. godini sa 22 koliko je bilo u 212. godini na 11 akreditovanih programa.dom zdravlja Pančevo je tokom perioda godine organizovao isti broj akreditovanih programa (5), u Domovima zdravlja Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Opovo i Plandište nije bilo takvih programa, dok su tokom 212. godine u Vršcu bila organizovana 2 programa. ZAKLJUĈAK 86

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година -

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о резултатима завршног испита ученика

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 254 255 U IŽ u 217. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више