Memo

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Memo"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА ОД -. ГОДИНE Број: / Датум: гoдине

2 АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ ОД -. ГОДИНЕ На територији Јужнобанатског округа, постоји 8 самосталних домова здравља (Дом здравља Алибунар, Дом здравља Бела Црква, Дом здравља Вршац, Дом здравља Ковачица, Дом здравља Ковин, Дом здравља Опово, Дом здравља Панчево и Дом здравља 1. Октобар Пландиште) и 2 самосталне апотеке (Апотека Вршац и Апотека Панчево). По последњим подацима којима располаже Завод за јавно здравље Панчево, на територији Јужнобанатског округа постоји укупно регистрованих: 183 приватних здравствених установа, а од тога 53 лекарске ординације, 79 стоматолошких ординација, 40 апотека и11 лабораторија. КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Обезбеђеност Обезбеђеност становништва докторима медицине, докторима стоматологије, дипломираним фармацеутима, медицинским биохемичарима и патронажним сестрама у установама примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа у. години је: 730 деце предшколског узраста на једног доктора медицине, дете школског узраста на једног доктора медицине, жена на једног доктора медицине, одраслих становника на једног доктора медицине, радно активних становника на једног доктора медицине, становника на једног доктора стоматологије, становника на једног доктора у рендген дијагностици, становника на једног доктора у пнеумофтизиолошкој заштити, становника на једног доктора у области интерне медицине, становника на једног дипломираног фармацеута, урађена анализа на једног биохемичара у лабораторији и становника на једну патронажну сестру. Обезбеђеност становништва Јужнобанатског округа докторима медицине, докторима стоматологије, дипломираним фармацеутима, медицинским биохемичарима и патронажним сестрама у периоду од. до. године је боља у области: здравствене заштите предшколске деце, здравствене заштите школске деце, здравствене заштите жена, фармацеутске здравствене заштите, пнеумофтизиолошке здравствене заштите и радиолошке дијагностике, а лошија у области: здравствене заштите одраслих становника, здравствене заштите радно-активног становништва, стоматолошке здравствене заштите, поливалентне пастронаже, интернистичке здравствене заштите и здравствене заштите у области лабораторијске дијагностике. 2

3 Број деце предшколског узраста на једног доктора медицине у области здравствене заштите деце предшколског узраста у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност деце предшколског узраста докторима медицине током. године је најповољнија у Дому здравља Пландиште (449 деце на једног доктора), а најнеповољнија у Дому здравља Вршац (1.107 деце на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор медицине и 1 здравствени радник са вишом односно средњом стручном спремом на 850 деце, што значи да обезбеђеност предшколске деце специјалистима педијатрије у примарној здравственој заштити, није задовољавајућа у домовима здравља у Вршцу и Белој Цркви. Број деце предшколског узраста на једног доктора медицине у области здравствене заштите деце предшколског узраста у периоду од. до. године, на територији Јунобанатског округа

4 Обезбеђеност деце предшколског узраста докторима медицине у округу је у односу на прошлу годину лошија, а боља у односу на период од пре седам година. У периоду од -. најповољнија је током. године (693 деце на једног доктора), а најнеповољнија током. године (972 деце на 1 доктора медицине). Обезбеђеност предшколске деце специјалистима педијатрије у примарној здравственој заштити на територији округа у односу на норматив није била задовољавајућа само током. године. Број деце школског узраста на једног доктора медицине у области здравствене заштите деце школског узраста у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност деце школског узраста докторима медицине је најповољнија у Дому здравља Бела Црква (790 деце на једног доктора), а најнеповољнија у Дому здравља Алибунар (2.581 дете на једног доктора). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор медицине и 1 здравствени радник са вишом односно средњом стручном спремом на 1500 деце, што значи да обезбеђеност деце школског узраста специјалистима педијатрије у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Домовима здравља Алибунар, Вршац, Ковачица и Ковин, док је у Домовима здрављаопово, Панчево и Пландиште нешто испод оптимума. Број деце школског узраста на једног доктора медицине у области здравствене заштите деце школског узраста у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност деце школског узраста докторима медицине у округу је повољнија у односу и на прошлу и на период од пре седам година. У периоду од -. године обезбеђеност је била најповољнија током. године (1.521 дете на једног доктора), а најнеповољнија током. године (1.836 деце на 1 доктора медицине). Обезбеђеност школске деце специјалистима 4

5 педијатрије у примарној здравственој заштити на територији округа није била задовољавајућа ни у једној години из посматраног периода. Број жена на једног доктора медицине у области здравствене заштите жена у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност жена докторима медицине током. године је најповољнија у Дому здравља Опово (2.115 жена на једног доктора), а најнеповољнија у Дому здравља Бела Црква (7.251 жена на једног доктора медицине специјалисту гинекологије и акушерства). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор медицине и 1 здравствени радник са вишом, односно средњом стручном спремом на 6500 жена, што значи да обезбеђеност жена специјалистима гинекологије и акушерства у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Дому здравља Панчево, Дому здравља Ковин и у Дому здравља Бела Црква. Број жена на једног доктора медицине у области здравствене заштите жена у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа

6 Обезбеђеност жена докторима медицине у округу је боља у односу и на прошлу и на период од пре седам година. У периоду од -. најповољнија је била током. године (5.610 жена на једног доктора), а најнеповољнија током. године (6.696 жена на 1 доктора медицине). Обезбеђеност жена специјалистима гинекологије и акушерства током последњих осам година на територији Јужнобанатског округа није била задовољавајућа једино током. године. Број одраслог становништва на једног доктора медицине у области опште медицине у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност одраслог становништва докторима медицине је најповољнија у Дому здравља Пландише (892 одрасла становника на једног доктора медицине), а најнеповољнија у Дому здравља Ковин (2.358 одраслих становника на једног доктора). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор медицине и 1 здравствени радник са вишом односно средњом стручном спремом на 1600 одраслих становника, што значи да обезбеђеност одраслог становништва докторима медицине у примарној здравственој заштити у претходној години није задовољавајућа у Домовима здравља Панчево, Ковин, Вршац и Бела Црква. 6

7 Број одраслог становништва на једног доктора медицине у области опште медицине у периоду од. до. године,на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност одраслог становништва докторима медицине у округу је лошија у односу како на прошлу, тако и на период од пре седам година. У периоду од -. године је обезбеђоност била најповољнија током. године (1.199 одраслих становника на једног доктора медицине), а најнеповољнија током. године (1.765 одраслих становника на једног доктора). Обезбеђеност одраслог становништва докторима медицине у примарној здравственој заштити је била задовољавајућа на територији округа у претходном периоду не рачунајући. годину. Број становника на једног доктора стоматологије у области стоматолошке здравствене заштиту у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

8 Обезбеђеност становништва докторима стоматологије у претходној години је најповољнија у Дому здравља Алибунар (3.845 становника на једног доктора стоматологије), а најнеповољнија у Дому здравља Вршац (5.618 становника на једног доктора стоматологије). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор стоматологије на 1500 деце и 1 доктор стоматологије на одраслих становника. Обезбеђеност становништва докторима стоматологије је задовољавајућа.. Број становника на једног доктора стоматологије у области стоматолошке здравствене заштиту у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност становништва докторима стоматологије у округу је лошија и у односу на прошлу и у односу на период од пре седам година. Током последњих осам година је била најповољнија током. године (3.268 становника на једног доктора стоматологије), а најнеповољнија у. години (4.682 становника на једног доктора стоматологије). Обезбеђеност становништва докторима стоматологије у посматраном периоду је била задовољавајућа. Број становника на једну патронажну сестру у области поливалентне патронаже у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

9 Обезбеђеност становништва патронажним сестрама је најповољнија у Дому здравља Алибунар (3.845 становника на једну патронажну сестру), а најнеповољнија у Дому здравља Панчево (7.593 становника на једну патронажну сестру), с тим да треба имати у виду да Дом здравља Панчево у извештајним обрасцима не приказује патронажне сестре које раде у здравственим станицама по насељеним местима већ само оне које раде у граду, тако да израчуната обезбеђеност патронажним сестрама у овом дому здравља није реална. Норматив за ову област здравствене заштите је 1 патронажна сестра на 5000 становника, што значи да обезбеђеност становништва патронажним сестрама у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Домовима здравља Пландиште, Панчево, Опово и Вршац, док је изнад стандарда у Домовима здравља Ковин, Ковачица, Бела Црква и Алибунар. Број становника на једну патронажну сестру у области поливалентне патронаже у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност становништва у Јужнобанатском округу патронажним сестрама је у односу на прошлу годину боља, а у односу на период од пре седам година лошија. У периоду од -. године била је најповољнија током. године (5.057 становника на једну патронажну сестру), а најнеповољнија у. години (6.527 становника на једну патронажну сестру). Обезбеђеност становништва патронажним сестрама у примарној здравственој заштити на територији округа није била задовољавајућа у.,.,.,.,. и. години. 9

10 Број становника на једног дипломираног фармацеута у примарној здравственој заштити у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 3574 Апотека Панчево Апотека Вршац Обезбеђеност становништва дипломираним фармацеутима током. године је најповољнија у Апотеци Панчево (2.700 становника на једног дипломираног фармацеута), а најнеповољнија у Дому здравља Ковин (6.496 становника на једног дипломираног фармацеута). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 дипломирани фармацеут и 1 фармацеутски техничар на становника, што значи да је обезбеђеност становништва дипломираним фармацеутима у примарној здравственој заштити задовољавајућа, ако се посматра само на број становника. Број становника на једног дипломираног фармацеута у примарној здравственој заштити у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа

11 Обезбеђеност становништва дипломираним фармацеутима у округу је боља у односу на прошлу и у односу на период од пре седам година. У периоду од -. године је била најповољнија током. године (3.338 становника на једног дипломираног фармацеута), а најнеповољнија у. години (4.847 становника на једног дипломираног фармацеута). Обезбеђеност становништва дипломираним фармацеутима у примарној здравственој заштити током последњих осам година је задовољавајућа, ако се посматра само на број становника. Број запослених на једног доктора медицине у области медицине рада у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Д.З. Бела Црква 2246 Д.З. Алибунар Обезбеђеност радно активног становништва докторима медицине у. години је најповољнија у Дому здравља Ковин (1.708 радника на једног доктора медицине), а најнеповољнија у Дому здравља Панчево (3.987 радника на једног доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор медицине и 2 медицинска техичара на 3000 запослених радника, што значи да обезбеђеност радно активног становништва докторима медицине у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Дому здравља Панчево. Напомињемо да би специфичну здравствену заштиту радника требало да спроводе специјалисти медицине рада. У Службама медицине рада у Дому здравља Панчево, Дому здравља Вршац, Дому здравља Ковин и Дому здравља Алибунар раде специјалисти медицине рада. 11

12 Број запослених на једног доктора медицине у области медицине рада у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност радно активног становништва докторима медицине у округу је боља у односу на прошлу, али је лошија у односу на период од пре седам година. У периоду од -. године је најповољнија током. године (1.771 радник на једног доктора медицине), а најнеповољнија. године (3.685 радника на једног доктора медицине). Обезбеђеност радно активног становништва докторима медицине на територији округа током последњих осам година није задовољавајућа у.,. и. години. Број одраслог становништва на једног доктора медицине у области интерне медицине у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

13 Обезбеђеност одраслог становништва специјалистима интерне медицине је најповољнија у Дому здравља Пландиште ( становник на једног доктора медицине, специјалисту интерне медицине), а најнеповољнија у Дому здравља Ковачица ( становника на једног доктора медицине, специјалисту интерне медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је 1 доктор медицине и 2 медицинска техичара на одраслих становника, што значи да обезбеђеност одраслог становништва специјалистима интерне медицине у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Дому здравља Ковачица. Дом здравља Вршац и Дом здравља Панчево немају ову специјалистичку службу у свом саставу, а Дом здравља Опово нема специјалисту интерне медицине. Број одраслог становништва на једног доктора медицине у области интерне медицине у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност одраслог становништва специјалистима интерне медицине на територији округа је боља у односу на прошлу, али знатно лошија у односу на период од пре седам година. Била је најповољнија током. године (8.468 становника на једног доктора медицине, специјалисту интерне медицине), а најнеповољнија у. години ( становника на једног доктора медицине, специјалисту интерне медицине). Обезбеђеност одраслог становништва специјалистима интерне медицине у округу током посматраних осам година је била задовољавајућа. 13

14 Просечан број урађених анализа на једног биохемичара у лабораторији у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност становништва биохемичарима у лабораторији током. године је најповољнија у Дому здравља Бела Црква ( анализа на једног биохемичара), а најнеповољнија у Дому здравља Панчево ( анализа на једног биохемичара). Дом здравља Вршац нема лабораторију, већ се целокупна лабораторијска дијагностика обавља у лабораторији Опште болнице Вршац. Норматив за ову област здравствене заштите је 1 биохемичар и 6 лабораторијских техичара до анализа годишње, што значи да обезбеђеност становништва биохемичарима у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Домовима здравља Ковин и Панчево. Просечан број урађених анализа на једног биохемичара у лабораторији у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа

15 Обезбеђеност становништва у округу биохемичарима у лабораторији је лошија у односу на прошлу, као и у односу на период од пре седам година. У периоду од - године је била најповољнија у. години ( анализа на једног биохемичара), а најнеповољнија у. години ( анализа на једног биохемичара). Обезбеђеност становништва биохемичарима у примарној здравственој заштити није била задовољавајућа у току последњих осам година. Број становника на једног радиолога у области радиолошке дијагностике у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност становништва специјалистима радиологије у претходној години је најповољнија у Дому здравља Ковин ( становника на једног специјалисту радиологије), а најнеповољнија у Дому здравља Панчево ( становника на једног радиолога). Дом здравља Опово и Пландиште немају специјалисту радиологије, а Дом здравља Вршац нема ни службу, већ се радиолошка дијагностика обавља у Општој болници Вршац. Норматив за ову област здравствене заштите је 1 специјалиста радиологије и 2 радиолошка техичара на становника, што значи да је обезбеђеност специјалистима радиологије у наведених пет домова здравља, задовољавајућа. Број становника на једног радиолога у области радиолошке дијагностике у периоду од. до. години, на територији Јужнобанатског округа

16 Обезбеђеност становништва специјалистима радиологије у округу је у односу и на прошлу и на период од пре седам година боља. Најповољнија је у. години ( становника на једног специјалисту радиологије), а најнеповољнија у. години ( становника на једног радиолога). Обезбеђеност специјалистима радиологије на нивоу округа током последњих осам година је задовољавајућа, изузев током. године. Број становника на једног доктора медицине у области пнеумофтизиолошке заштите у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Обезбеђеност становништва специјалистима пнеумофтизиологије је повољнија у Дому здравља Алибунар ( становника на једног специјалисту пнеумофтизиологије) него у Дому здравља Ковачица ( становника на једног пнеумофтизиолога). Дом здравља Бела Црква, Вршац, Опово, Панчево и Пландиште немају у делатности област пнеумофтизиологије. Норматив за ову област здравствене заштите је 1 специјалиста пнеумофтизиологије и 2 медицинске сестре-техичара на становника, што значи да је обезбеђеност становништва специјалистима пнеумофтизиологије у примарној здравственој заштити Јужнобанатског округа, задовољавајућа. Број становника на једног доктора медицине у области пнеумофтизиолошке заштите у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа

17 Обезбеђеност становништва специјалистима пнеумофтизиологије у округу је боља у односу на прошлу годину, као и у односу на период од пре седам година. Знатно је повољнија у периоду од -. године, а најнеповољнија у. години ( становника на једног пнеумофтизиолога). Обезбеђеност становништва специјалистима пнеумофтизиологије у примарној здравственој заштити Јужнобанатског округа је била задовољавајућа током предходних осам година, изузев у. и. године. Оптерећеност Оптерећеност доктора медицине, доктора стоматологије, медицинских биохемичара и патронажних сестара посетама у установама примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа у. години је: посета по једном доктору медицине у области здравствене заштите предшколске деце, посета по једном доктору медицине у области здравствене заштите школске деце, посета по једном доктору медицине у области здравствене заштите жена, посета по једном доктору медицине у области здравствене заштите одраслог становништва, посета по једном доктору медицине у области здравствене заштите радно активног становништва, посете по једном доктору стоматологије у области стоматолошке здравствене заштите, 664 посете по једној патронажној сестри, посета по једном доктору медицине у области радиолошке дијагностике, посете по једном доктору медицине у области пнеумофтизиолошке заштите, посета по једном доктору медицине у области интерне медицине и анализа по једном биохемичару. У периоду од -. године повећана је оптерећеност доктора медицине на територији Јужнобанатског округа у области: здравствене заштите радно-активног становништва, стоматолошке здравствене заштите и интернистичке здравствене заштите, а смањена у области: здравствене заштите предшколске деце, здравствене заштите школске деце, здравствена заштита одраслог становништва, здравствене заштите жена, пнеумофтизиолошке здравствене заштите, поливалентне патронаже, лабораторијске и радиолошке дијагностике. Просечан број посета на једног доктора медицине у области здравствене заштите предшколске деце у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите деце предшколског узраста је највећа у Дому здравља Бела Црква ( посете на једног доктора), а најмања у Дому 17

18 здравља Пландиште (3.721 посета на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је 6300 посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност доктора у свим домовима здравља у оквиру предвиђених стандарда. Ова оптерећеност није реална јер су у извештајима приказане и посете предшколске деце које су обављене код доктора медицине у Служби опште медицине. Просечан број посета на једног доктора медицине у области здравствене заштите предшколске деце у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите деце предшколског узраста је повећана у односу на прошлу,.,.,. и на. годину, а смањена у односу на. и. годину. Била је највећа током. године (9.149 посета на једног доктора), а најмања током. године (5.145 посета на 1 доктора медицине). Оптерећеност доктора у здравственој заштити деце предшколског узраста на територији округа била је изнад предвиђених стандарда.,.,.,. и. године (рачунате су и услуге доктора медицине из Служби опште медицине по насељеним местима). Просечан број посета на једног доктора медицине у области здравствене заштите школске деце и омладине у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

19 Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите деце школског узраста је у. години била највећа у Дому здравља Алибунар ( посете на једног доктора), а најмања у Дому здравља Бела Црква ( посете на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је 6300 посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност доктора изнад предвиђених стандарда у Домовима здравља Алибунар, Ковин, Опово и Панчево. Ова оптерећеност није реална јер су у извештајима приказане и посете деце које су обављене код доктора медицине у Служби опште медицине. Просечан број посета на једног доктора медицине у области здравствене заштите школске деце и омладине у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите деце школског узраста је смањена како у односу на прошлу, тако и у односу на период од пре седам година. У. години оптерећеност је била највећа и износила је посета по једном доктору медицине. Оптерећеност је била најмања у. години, посета на 1 доктора медицине. Оптерећеност доктора у здравственој заштити школске деце током последњих осам година била је изнад предвиђених стандарда (рачунате су и услуге доктора медицине из Служби опште медицине по насељеним местима). Просечан број посета на једног доктора медицине у области опште медицине у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

20 Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите одраслог становништва је највећа у Дому здравља Ковин (9.665 посета на једног доктора), а најмања у Дому здравља Пландиште (4.326 посета на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је 7350 посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност доктора изнад предвиђених стандарда у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово и Панчево. Просечан број посета на једног доктора медицине у области опште медицине у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите одраслог становништва је смањена у односу на прошлу, као и у односу на период од пре седам година. Највећа је током. године (7.062 посете на једног доктора), а најмања током. године (6.353 посете на 1 доктора медицине). Оптерећеност доктора у здравственој заштити одраслих у периоду од -. године у округу је испод предвиђених норми, јер су услуге које су ови лекари пружили предшколској и школској деци, приказане у извештајним обрасцима тих служби. Просечан број посета на једног доктора медицине у области медицине рада у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Д.З. Бела Црква Д.З. Алибунар Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите радно активног становништва је највећа у Дому здравља Ковин (7.560 посета на једног доктора), а најмања у 20

21 Дому здравља Вршац (4.135 посета на 1 доктора медицине). Ради се о куративним посетама доктору медицине као изабраном лекару. Норматив за ову област здравствене заштите је посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност доктора изнад предвиђених стандарда у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Ковин и Панчево. Просечан број посета на једног доктора медицине у области медицине рада у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите радно активног становништва повећана је у односу на прошлу као и у односу на период од пре седам година. Била је највећа током. године (6.033 посете на једног доктора), а најмања у току. године (2.224 посете на 1 доктора медицине). Оптерећеност доктора медицине је била испод предвиђених стандарда у. и. години, а изнад у периоду од -. године. Просечан број посета на једног доктора медицине у области здравствене заштите жена у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

22 Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите жена је у. години највећа у Дому здравља Панчево (4.465 посета по једном специјалисти гинекологије и акушерства), а најмања у Дому здравља Опово (375 посета на 1 специјалисту гинекологије и акушерства). Норматив за ову област здравствене заштите је 6300 посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност доктора у свим домовима здравља испод предвиђених норматива. Просечан број посета на једног доктора медицине у области здравствене заштите жена у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области здравствене заштите жена је повећана у односу на прошлу и смањена у односу на период од пре седам година. У периоду од -. године била је највећа током. године (6.292 посете по једном специјалисти гинекологије и акушерства), а најмања у. години (3.850 посета на 1 специјалисту гинекологије и акушерства). Оптерећеност доктора се уклапала у оквире предвиђених стандардима. Просечан број посета једног доктора медицине у области стоматолошке здравствене заштите у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

23 Оптерећеност доктора стоматологије првим и поновним посетама у области стоматолошке здравствене заштите је највећа у Дому здравља Панчево (4.130 посета на једног доктора стоматологије), а најмања у Дому здравља Пландиште (1.114 посета на 1 доктора стоматологије). Норматив за ову област здравствене заштите је до посета на 1 доктора стоматологије, што значи да је оптерећеност доктора стоматологије само у Дому здравља Ковин и Дому здравља Панчево изнад предвиђених стандарда. Просечан број посета једног доктора медицине у области стоматолошке здравствене заштите у периоду од. до.године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора стоматологије првим и поновним посетама у области стоматолошке здравствене заштите је смањена у односу на прошлу годину, а врло је уједначена са вредностима од пре седам година. Највећа је. године (2.787 посета на једног доктора стоматологије), а најмања у. години (2.430 посета на 1 доктора стоматологије). Оптерећеност доктора стоматологије током последњих седам година на нивоу округа била је у оквиру предвиђених стандарда. Просечан број посета на једног доктора медицине у области интерне медицине у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

24 Оптерећеност доктора медицине у области интернистичке здравствене заштите је највећа у Дому здравља Пландиште (5.703 посете на једног доктора), а најмања у Дому здравља Бела Црква (2.008 посета на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност специјалиста интерне медицине у примарној здравственој заштити на подручју округа испод предвиђених стандарда осим у Дому здравља Пландиште где је просечан број посета на једног доктора медицине већи. Просечан број посета на једног доктора медицине у области интерне медицине у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области интернистичке здравствене заштите је повећана у односу и на прошлу и у односу на период од пре седам година. У периоду од -. године била је највећа током. године (3.858 посета на једног доктора), а најмања у. години (2.327 посета на 1 доктора медицине). Оптерећеност специјалиста интерне медицине на нивоу округа током последњих осам година била је испод предвиђених стандарда. Просечан број посета по патронажној сестри у области патронаже у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

25 Оптерећеност медицинских сестара у поливалентној патронажи је највећа у Дому здравља Вршац (924 посете на 1 патронажну сестру), а најмања у Дому здравља Опово (285 посета на 1 патронажну сестру). Норматив за ову област здравствене заштите је посета на 1 патронажну сестру што значи да је оптерећеност патронажних сестара испод предвиђених стандарда. Како Дом здравља Панчево не приказује у извештајима патронажне сестре које раде у здравственим станицама по насељеним местима, њихова приказана оптерећеност није реална. Просечан број посета по патронажној сестри у области патронаже у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност медицинских сестара у поливалентној патронажи је смањена у односу на прошлу, као и у односу на период од пре седам година. Била је највећа у току. године (1.434 посете на 1 патронажну сестру), а најмања у току. године (664 посете на 1 патронажну сестру). Оптерећеност патронажних сестара на нивоу округа је испод предвиђених стандарда током свих осам последњих година. Просечан број посета по радиологу у области радиолошке здравствене заштите у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

26 Оптерећеност доктора медицине у области радиолошке дијагностике је највећа у Дому здравља Панчево ( посета на једног доктора), а најмања у Дому здравља Ковин (4.504 посете на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је класичних услуга рендген дијагностике и 2940 УЗ услуга на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност доктора испод предвиђених стандарда у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Ковин и Ковачица, док је у Дому здравља Панчево оптерећеност радиолога изнад предвиђених вредности. Просечан број посета по радиологу у области радиолошке здравствене заштите у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области радиолошке дијагностике је смањена у односу на прошлу као и у односу на период од пре седам година. Током последњих осам година била је највећа у. години (8.457 посета на једног доктора), а најмања у. години (4.680 посета на 1 доктора медицине). Просечан број посета на једног доктора медицине у области пнеумофтизиолошке заштите у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа

27 Оптерећеност доктора медицине у области пнеумофтизиолошке здравствене заштите је већа у Дому здравља Ковачица (1.822 посетe на једног доктора) него у Дому здравља Алибунар (1.378 посета на 1 доктора медицине). Норматив за ову област здравствене заштите је посета на 1 доктора медицине, што значи да је оптерећеност специјалиста пнеумофтизиологије у примарној здравственој заштити испод предвиђених стандарда. Просечан број посета на једног доктора медицине у области пнеумофтизиолошке заштите у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност доктора медицине у области пнеумофтизиолошке здравствене заштите је повећана у односу на прошлу, а смањена у односу на период од пре седам година. Била је највиша током. године (4.190 посета на једног доктора), а најнижа у току. године (1.598 посета на 1 доктора медицине). Оптерећеност специјалиста пнеумофтизиологије у примарној здравственој заштити током осам последњих година је била испод предвиђених стандарда. После. године, пнеумофтизиолошка здравствена заштита се више не спроводи у Дому здравља Панчево већ само у Општој болници Панчево. 27

28 Просечан број урађених анализа на једног биохемичара у лабораторији у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Оптерећеност биохемичара у лабораторији током. године је највећа у Дому здравља Панчево ( анализе на једног биохемичара), а најмања у Дому здравља Бела Црква ( анализа на једног биохемичара). Дом здравља Вршац нема лабораторију, већ се целокупна лабораторијска дијагностика обавља у лабораторији Опште болнице Вршац. Норматив за ову област здравствене заштите је 1 биохемичар и 6 лабораторијских техичара до анализа годишње, што значи да оптерећеност биохемичара у лабораторији у примарној здравственој заштити није задовољавајућа у Домовима здравља Панчево и Ковин. Оптерећеност биохемичарима у лабораторији у округу је виша у односу на прошлу, а нижа у односу на период од пре седам година. У периоду од - године је била најповољнија у 28

29 . години ( анализа на једног биохемичара), а најнеповољнија у. години ( анализа на једног биохемичара). Оптерећеност биохемичара у лабораторији није била задовољавајућа у току последњих осам година. Коришћење Просечан број првих и поновних посета по једном становнику у установама примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа у. години је: 7,6 по једном детету предшколског узраста, 4,1 по једном детету школског узраста, 0,42 посете по једној жени старијој од 15 година, 4,4 посете по једном одраслом становнику, 1,86 посета по једном радно активном становнику, 0,74 посете по становнику код доктора стоматологије, 0,12 посета по становнику у области поливалентне патронаже, 0,27 посета по становнику у радиолошкој и УЗ дијагностици, 0,09 посета по становнику у области пнеумофтизиологије и 6,37 лабораторијских анализа по становнику. У периоду од -. године повећан је број првих и поновних посета по једном становнику у стоматолошкој здравственој заштити и радиолошкој и ултразвучној дијагностици.. У наведеном периоду овај показатељ одржава се на приближно истом нивоу у здравственој заштити предшколске и школске деце, осим током. године када је дошло до његовог повећања. У здравственој заштита одраслих, здравственој заштити радно-актвног становништва, здравственој заштити жена, области поливалентне патронаже, пнеумофтизиолошкој здравственој заштити и лабораторијској дијагностици је смањен број првих и поновних посета, односно број анализа по једном становнику. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једно дете предшколског узраста у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 8,3 7,0 8,0 8,6 8,0 5,0 5,9 10, Број првих и поновних посета у области здравствене заштите предшколске деце је највећи у дому здравља Алибунар (10 прегледа по детету), а најмањи у Дому здравља Вршац (5 прегледа по детету). 29

30 Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једно дете предшколског узраста у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 7,6 7,4 6,9 9,6 6,8 7,1 8,1 7, Број првих и поновних посета на нивоу округа у области здравствене заштите предшколске деце године je већи у односу на. годину, као у односу на период од пре седам година. Најнижа вредност забележена је. године (6,8 првих и поновних посета доктору медицине на једно дете предшколског узраста), а највиша. године када је оставарено 9,6 наведених посета по детету предшколског узраста. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једно дете школског узраста у.години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 3,3 4,5 5,0 4,5 3,5 2,9 3,7 5,

31 Број првих и поновних посета у области здравствене заштите школске деце је највећи у Дому здравља Алибунар (5,3 посете по детету), а најмањи у Дому здравља Вршац (2,9 посета по детету). Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једно дете школског узраста у периоду од. до.године, на територији Јужнобанатског округа 4,1 3,9 4,2 4,6 3,8 3,8 4,5 3, Број првих и поновних посета на нивоу округа у области здравствене заштите школске деце је повећан у односу на прошлу годину као и у односу на. годину. Од -. године, кретао се од 3,8 посета. и. године до 4,6 посета. године. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једну особу женског пола од 15 година и више у. години,по општинама, на територији Јужнобанатски округ 0,13 0,66 0,18 0,30 0,32 0,08 0,44 0,

32 Број првих и поновних посета у области здравствене заштите жена је највећи у Дому здравља Панчево (0,66 посета по жени старијој од 15 година), а најмањи у Дому здравља Вршац (0,08 посета по жени старијој од 15 година). Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једну особу женског пола од 15 година и више у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатски округ 0,42 0,31 0,39 0,73 0,32 0,34 0,37 0, Број првих и поновних посета на нивоу округа у области здравствене заштите жена је у односу на прошлу годину повећан, а смањен у односу на период од пре седам година. Од -. године кретао се од 0,31 посете у. години до 0,73 посете по једној жени у генеративном добу у. години. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине у области опште медицине на једног одраслог становника у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 4,8 4,9 6,9 4,1 5,3 3,5 4,0 5,

33 Број првих и поновних посета у области здравствене заштите одраслог становништва је највећи у Дому здравља Опово (6,9 посета по једном одраслом становнику), а најмањи у Дому здравља Вршац (3,5 посета по одраслом становнику). Просечан број првих и поновних посета доктору медицине у области опште медицине на једног одраслог становника у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 5, Број првих и поновних посета на нивоу округа у области здравствене заштите одраслог становништва у односу на прошлу годину је непромењен, а смањен је у односу на период од пре седам година. Од -. године кретао се од 4,1 посете у. години до 5,2 посете по једном одраслом становнику у. години. Просечан број посета стоматологу на једног становника у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа Д.З. Пландиште 0,21 0,92 0,27 0,81 0,62 Д.З. Бела Црква 0,35 0,47 0,

34 Број првих и поновних посета по једном становнику у области стоматолошке здравствене заштите је највећи у Дому здравља Панчево (0,92 посете по становнику), а најмањи у Дому здравља Пландиште (0,21 посета по становнику). Просечан број посета стоматологу на једног становника у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 0,74 0,87 0,71 0,71 0,91 0,67 0,73 0, Број првих и поновних посета на нивоу округа у области стоматолошке здравствене заштите је мањи у односу на прошлу годину, а повећан у односу на период од пре седам година. Од -. године кретао се од 0,67 посета у. години до 0,91 посете по једном становнику у. години. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једног запосленог у области медицине рада у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 1,4 4,4 1,5 3,0 2,

35 Број првих и поновних посета по једном радно активном становнику у области здравствене заштите радника је највећи у Дому здравља Ковин (4,4 посете по раднику), а најмањи у Дому здравља Панчево (1,4 посета по раднику). Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једног запосленог у области медицине рада у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 1,43 1,63 1,86 2,17 1,99 1,92 2,06 4, Број првих и поновних посета на нивоу округа у области здравствене заштите радника је у односу на прошлу годину повећан, а смањен у односу на период од пре седам година. Од -. године кретао се од 1,43 посете у. години до 4,64 посете по једном запосленом у. години. Просечан број урађених анализа на једног становника у лабораторији у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 4,70 7,00 5,28 7,58 3,81 5,40 5,

36 Број анализа по једном становнику у области лабораторијске дијагностике је највећи у Дому здравља Ковин (7,58 анализа по становнику), а најмањи у Дому здравља Ковачица (3,81 анализа по становнику). Просечан број урађених анализа на једног становника у лабораторији у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округa 6,37 5,84 5,15 5,19 5,02 5,62 5,17 6, Просечан број анализа по једном становнику округа у области лабораторијске дијагностике је повећан у односу на прошлу годину, а смањен у односу на период од пре седам година. Највећи је у. години (6,72 анализе по становнику), а најмањи у. години и износио је 5,02 анализе по становнику. Просечан број посета радиологу на једног становника у области радиолошке дијагностике у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 0,270 0,277 0,280 0,276 0,246 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 Број посета по једном становнику у области радиолошке и УЗ дијагностике је највећи у Дому здравља Ковачица (0,280 посета по становнику), а најмањи у Дому здравља Алибунар (0,246 посета по становнику). Дом здравља Вршац нема радиолошку дијагностику, већ се она за 36

37 потребе примарне здравствене заштите обавља у Служби радиолошке дијагностике Опште болнице Вршац, а Дом здравља Опово и Дом здравља Пландиште имају само радиолошког техничара, и повремено ангажују радиологе из других установа. Просечан број посета радиологу на једног становника у области радиолошке дијагностике у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 0,27 0,29 0,28 0,21 0,44 0,44 0,15 0,24 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 Просечан број посета у области радиолошке и ултразвучне дијагностике по једном становнику округа је у односу на прошлу годину смањен, а у односу на период од пре седам година повећан. Био је највећи у. и. години (0,44 посете по становнику), а најмањи током. године када је износио 0,15 посета по становнику. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једног становника у области пнеумофтизиолошке заштите у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 0,075 0,072 0,070 0,071 0,072 0,073 0,074 0,075 37

38 Број првих и поновних посета по једном становнику у области пнеумофтизиолошке здравствене заштите је 0,075 посета по становнику у Ковачици и 0,072 посете у Алибунару. Просечан број првих и поновних посета доктору медицине на једног становника у области пнеумофтизиолошке заштите у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 0,09 0,07 0,13 0,07 0,12 0,07 0,15 0,12 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 Просечан број посета у области пнеумофтизиологије по једном становнику округа је у односу на прошлу годину повећан, а у односу на период од пре седам година смањен. Био је највећи у. години (0,15 посета по становнику), а најмањи током.,. и. године када је износио 0,07 посета по становнику. Просечан број посета патронажне сестре на једног становника у области патронаже у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 0,06 0,08 0,11 0,15 0,15 0,16 0,17 0,15 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Број посета по једном становнику у области поливалентне патронаже је у. години највећи у Дому здравља Бела Црква (0,17 посета по становнику), а најмањи у Дому здравља Опово (0,06 посета по становнику). 38

39 Просечан број посета патронажне сестре на једног становника у области патронаже у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 0,120 0,190 0,190 0,198 0,206 0,210 0,073 0,209 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 Просечан број посета патронаже по једном становнику округа је нижи у односу на претходну годину као и у односу на период од пре седам година. Био је највећи у. години (0,210 посета по становнику), а најмањи током. године када је износио 0,073 посете по становнику. Удео превентивних посета у укупним посетама у установама примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа, у. години је: 28,3% у области здравствене заштите предшколске деце, 11,5% у области здравствене заштите школске деце, 48,6% у области здравствене заштите жена, 19,5% у стоматолошкој здравственој заштити и 3,6% у области здравствене заштите одраслог становништва. У периоду од -. године у Јужнобанатском округу удео превентивних посета у односу на укупне посете је повећан у здравственој заштити предшколске и школске деце, здравствене заштите жена, здравствене заштите одраслог становништва и у стоматолошкој здравственој заштити. Удео превентивних посета у односу на укупне, у области здравствене заштите деце предшколског узраста у. години, по општинама, на територији Јужнобанатског округа 27,1 34,7 38,0 23,4 24,3 24,1 19,5 14,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 39

40 Удео превентивних посета у односу на укупне у области здравствене заштите деце предшколског узраста је највећи у Дому здравља Опово (38,0%), а најмањи у Дому здравља Алибунар (14,4%). Удео превентивних посета у односу на укупне, у области здравствене заштите деце предшколског узраста у периоду од. до. године, на територији Јужнобанатског округа 28,3 28,9 26,6 26,8 24,4 20,0 17,0 10,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Удео превентивних посета у односу на укупне у области здравствене заштите деце предшколског узраста на нивоу округа бележи благо смањење у односу на прошлу, а значајно повећање у односу на период од пре седам година. Највећи удео 28,9% био је у. години, а најмањи је износио 10,6% у. години. Удео превентивних посета у удносу на укупне, у области здравствене заштите школске деце и омладине у. године, по општинама, натериторији Јужнобанатског округа 9,1 10,2 9,7 13,1 10,4 18,3 13,1 7,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 40

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

DOM ZDRAVLJA ĐURĐEVAC

DOM ZDRAVLJA ĐURĐEVAC IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU U Koprivnici, 10. veljače 2011. godine. Ur.broj: 2137-16-2280/11. 2 1. ORGANIZACIJA Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 4 1.1. USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 8 1.2. REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOD REGISTARSKOG SUDA... 13 1.3. POSTUPAK

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

GRAĐANSKA POVELJA

GRAĐANSKA POVELJA Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj SADRŽAJ I Uvod...3

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више