Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc"

Транскрипт

1 RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

2 254

3 255 U IŽ u 217. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene službe (NN 11/12, 31/13 i 113/15). U Mreži nedostaju 3 tima: Cerovlje - nedostaje 1 tim i Pula - nedostaju 2 tima. U djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je 6 ordinacija i 3 trgovačka društva bez ugovora s HZZO-om, ukupno 9: po 2 u Poreču, Puli i Funtani, po 1 u Brtonigli, Umagu i Tar-Vabrigi. U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece ugovoreno je 12 timova od potrebnih 15, nedostaje po 1 tim u Puli, Rovinju, Umagu, a u Puli djeluju i 2 ordinacije bez ugovora s HZZO-om. Liječnici obiteljske medicine i pedijatri u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirali su da skrbe o stanovnika, od kojih je zdravstvenu zaštitu koristilo (78,9%) osoba (RH 78,%). Zdravstvenu zaštitu su različite dobne skupine koristile u različitom udjelu: 95,6% osoba u skrbi u dobi -6 godina, 79,4% u dobi 7-19 godina, 74,5% u dobi 2-64 godina i 86,5% u dobi 65 i više. Tijekom 217. godine registrirano je kod ugovornih i neugovornih liječnika posjeta i pregleda u ordinaciji, posjeta i pregleda u kući. Upućivanja na specijalistički pregled iz ugovornih ordinacija bilo je U ugovornim ordinacijama evidentirano je 98,9% ukupnih posjeta i 97,1% ukupnih pregleda u ordinacijama odnosno obavljene su 99,2 % posjeta i 99,3% pregleda u kući. U 217.godini bilo je po jednoj osobi u skrbi 9, posjeta u ugovornim ordinacijama, najviše kod starijih od 65 godina (15,5 posjeta), najmanje u dobi 7-19 godina (4,7). Bilo je 2,9 pregleda u ordinaciji, najviše u dobi od -6 godina (4,7) te 1,3 upućivanja na specijalistički pregled, najviše u starijoj dobi (2,1 ). Posjeta u kući na 1 osoba u skrbi bilo je 9,, a pregleda 8,6; kod osoba iznad 65 godina bilo je 31,6 posjeta u kući na 1 osoba u skrbi, a pregleda u kući 3,4. U posljednje tri godine broj posjeta na 1 osobu u skrbi stagnira u svim dobnim skupinama, stagnira i broj pregleda osim kod osoba u dobi iznad 65 godina (kontinuirani blagi pad od 211.godine). U 217. godini jedno upućivanje specijalisti iz ugovorne ordinacije dolazi na 2,4 pregleda u ordinaciji i kući (kod dojenčadi i male djece na 4, pregleda, u školskoj dobi na 3, pregleda, u odrasloj dobi na 2,5 a u starijoj dobi na 1,9 pregleda). U preventivnoj zaštiti dojenčadi i predškolske djece u 217. godini bilo je djece u skrbi u dobi do 6 godina, od čega je kod ugovornih pedijatara bilo 85,%, a kod ugovornih liječnika obiteljske medicine (15,%) djece, što je iznad prosjeka RH (9,1%). U skrbi kod obiteljskih liječnika najviše je djece Bujštine (52,2%) i Labinštine (34,7%), a najmanje na Puljštini (2,6%). Tijekom godine obavljeno je ukupno posjeta u savjetovalištu, sistematskih pregleda te 4.88 kontrolnih i ciljanih pregleda (1,1 preventivnih pregleda po jednom djetetu, u RH 1,2 ). Po jednom dojenčetu obavljeno je 5,6 posjeta savjetovalištu, 4,2 sistematskih pregleda, 5,6 preventivnih pregleda (RH 4,3). Po jednom djetetu predškolske dobi (1-6 g.) bilo je,6 posjeta,,4 sistematskih pregleda i,6 preventivnih pregleda (RH,7). Skrb o bolesnoj djeci školske dobi i o studentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti provode liječnici opće/obiteljske medicine, a preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu liječnici školske medicine kao dio djelatnosti ZZJZIŽ. U 217. godini u ZZJZIŽ radilo je 7 timova školske medicine (od 8 mogućih prema Mreži). Prema podacima školske medicine 216./217. u osnovnim školama u IŽ bilo je djece, a u srednjim školama djece. Prema podacima DZS-a redovitih studenata je bilo U odnosu na prethodnu školsku godinu nema veće razlike u broju učenika, a studenata je za 5,3% više. U školskoj godini 216./217. timovi školske medicine ZZJZIŽ u osnovnim školama obavili su ukupno sistematskih pregleda (pregled za upis u prvi razred, pregled u V i VIII razredu), 9.4 skrining pregleda (poremećaji vida i vida na boje, deformacije

4 256 lokomotornog sustava, poremećaji sluha), te 217 kontrolnih pregleda nakon sistematskih pregleda. U srednjim školama provedeno je 869 sistematskih (I razred), a na fakultetima 489 sistematskih pregleda. U istoj su školskoj godini u osnovnim i srednjim školama te fakultetima bila provedena namjenska pregleda (pregledi za prilagođeni program tjelesne kulture, pregledi za sportske aktivnosti, smještaj u dom, za upis u srednju školu, prije i nakon cijepljenja, ostalo). Obavljeno je ukupno cijepljenja. Obuhvat djece sistematskim pregledima u školskoj godini 216./217. bio je u osnovnim školama 98,3%, u srednjim školama 52,5% i među studentima 7,1%. U školskoj godini 216./217. bio je 3.81 (215./16.g ) posjeta savjetovalištu za djecu i mladež u kojima djeca, roditelji, nastavnici i suradnici te zdravstveni radnici mogu zatražiti pomoć pri rješavanju najčešćih problema vezanih uz odrastanje i zdravlje djece (problemi učenja, rizična ponašanja, mentalno zdravlje, reproduktivno zdravlje kronične bolesti), od toga 577 (15,2%) od strane učenika ili studenata (od toga učenici osnovnih škola najčešće (78,5% učenika). Učenici osnovnih škola najčešće su posjećivali savjetovalište zbog savjetovanja o odabiru budućeg zanimanja (48,8%), odnosno zbog očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i zdravijeg načina života (15,5%) i zbog kroničnih bolesti (1,4%). Kod srednjoškolaca najčešći posjeti savjetovalištu bili su zbog kroničnih bolesti (36,%), očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i zdravijeg načina života (27,9%) te reproduktivnog zdravlja (12,6%). Zdravstvenim odgojem obuhvaćeno je u 216./217. godini 4.92 učenika osnovnih i 486 učenika srednjih škola. Većina osoba u dobi od 7-19 godina bila je u skrbi ordinacija obiteljske medicine (22.914, 86,%), a u skrbi pedijatrijskih ordinacija bilo je djece (14,%), sveukupno Najveći udio djece i mladih u dobi od 7-19 godina u skrbi je pedijatra na Rovinjštini (23,1%), Labinštini (18,6%) i Bujštini (16,%). Djeca ove dobi mogu biti u skrbi pedijatara, ali prednost za skrb pedijatara imaju predškolska djeca. Neka od područja tako imaju mali udio djece do 6 godina u skrbi pedijatra, a istovremeno u skrbi pedijatra su djeca školskog uzrasta (Bujština 52,2% male djece kod obiteljskih, a 16,% školske djece kod pedijatra, Labinština 34,7% male djece kod obiteljskih, a 18,6% školske djece kod pedijatra). Kod djece i mladih evidentirano je ukupno pregleda i posjeta u ordinaciji. Kod obiteljskih liječnika posjeta u ordinaciji je bilo (87,9%), a pregleda u ordinaciji (9,1%). Posjeta u pedijatrijskoj ordinaciji bilo je (12,1%), a pregleda (9,9%). U skrbi liječnika obiteljske medicine bilo je odraslih osoba u dobi od 2-64 godina (74,5% odraslih koristilo zdravstvenu zaštitu). Registrirano je preventivnih aktivnosti bez savjetovanja (18,8 preventivnih aktivnosti na 1 osoba u skrbi). Među provedenim preventivnim aktivnostima najčešće su mjerenje tlaka (53,9%) te tjelesne težine (41,%). Tijekom godine registrirano je 9.47 preventivnih pregleda odraslih (8.582 preventivnih pregleda i 888 sistematskih pregleda u 45. godini), za 22,9% više nego 216.g. (7.77). U skrbi liječnika obiteljske medicine bilo je starijih osoba (u dobi od 65 i više godina), a zdravstvenu zaštitu je koristilo 86,5% (najmanje na Puljštini 83,1%, a najviše na Buzeštini 93,9%). Tijekom godine registrirano je preventivnih aktivnosti bez savjetovanja (35,9 preventivnih aktivnosti na 1 osoba u skrbi), za 32,8% manje u odnosu na 216.g. (23.26). Obavljeno je ukupno preventivnih pregleda starijih osoba, ili za 2,4% a više nego u 216. godini (2.61). U djelatnosti zdravstvene zaštite žena (ambulante s ugovorom s HZZO-om) u 217. godini u IŽ radilo je 14 ginekoloških timova od potrebnih 16 prema Mreži (nedostaje 1 tim u Buzetu i 1 u Rovinju), a u IŽ radile su i 4 ordinacije bez ugovora s HZZO-om.

5 257 Ugovorne ordinacije su od osiguranih žena u dobi iznad 12 godina, u skrbi imale žena, dok je (4,5%) žena te dobi bilo bez ginekologa. Prema izvješćima iz ugovornih ordinacija u 217. godini zdravstvenu zaštitu žena je koristilo (33,1%) žena, nešto manje nego lani (37,8%), iznad prosjeka korištenja u RH (31,7%). U ugovornim ordinacijama je registrirano posjeta (3,1 posjeta po ženi koja je koristila zdravstvenu zaštitu) i pregleda (1,7 pregleda po ženi koja je koristila zdravstvenu zaštitu). U ugovornim ordinacijama evidentirano je 95,6% ukupnih posjeta (1.145 posjeta - ugovorne i neugovorne ordinacije). Obavljeno je preventivnih pregleda u ugovornim i u ordinacijama bez ugovora s HZZO-om, ukupno , što je porast za 7,4% u odnosu na 216.g. (ukupno bilo 4.571). Stopa preventivnih pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena (ugovorne i neugovorne ordinacije) bila je 99,8/1. žena fertilne dobi prema procjeni stanovništva DZS-a 216. (RH 531,), što predstavlja porast u odnosu na prethodnu godinu (911,9/1.). Najveći udio preventivnih pregleda kod ugovornih ginekologa odnosi se na sistematske preglede (53,9%), njih je ove godine bilo (odnosno za 1,9% više nego lani (2.88). Evidentiran je veliki broj ciljanih pregleda ( ili 44,1%). Kod ugovornih ginekologa registrirano je pregleda dojki (za 19,4% manje nego lani) te je kod 6,2% utvrđeno patološko stanje, sveukupno je u svim ordinacijama registrirano pregleda dojki. U ugovornim ordinacijama uzeto je Papa testova (za 1,9% više nego lani) a kod 8,7% utvrđeno je patološko stanje, u svim ordinacijama ukupno je uzeto Stopa uzetih PAPA u svim ordinacijama bila je 617,7/1. žena fertilne dobi prema procjeni stanovništva DZS-a 216. (RH 397,3), više nego lani (571,5). U zdravstvenoj zaštiti žena posebna pozornost se posvećuje zaštiti trudnica. U 217. godini je u ugovornim ordinacijama registrirano posjeta trudnica, od toga prvih posjeta - broj trudnica smanjen je za 9,3%, a bilo je 8,2 posjeta na jednu trudnicu (RH 7,2). Registrirano je 57 patoloških stanja (,3 na 1 trudnicu), 39,1% u trudnoći trajanja 7 i više mjeseci. Zbog planiranja obitelji tijekom 217. godine u ugovornim ordinacijama registrirano je ukupno posjeta (za 2,7% više), a žena došlo je po prvi put. Prepisano je ukupno kontracepcijskih sredstava, od čega je najviše prepisano oralnih kontraceptiva (78,5%). Oralnih kontraceptiva prepisano je u ugovornim i 158 u neugovornim ordinacijama, ukupno 6.54 u, što predstavlja stopu od 137,7/1. žena fertilne dobi (RH 81,6). U ugovornim ordinacijama 217.g. u skrbi bilo je žena fertilne dobi (15-49 godina), a radi planiranja obitelji bilo je 12,4 posjeta na 1 žena ove dobi. Na 1 žena u skrbi bilo je 44,5 preventivnih pregleda, 26, uzetih PAPA testova, 8,5 pregleda dojki i 57,8 pregleda u ordinaciji. Zdravstvenu zaštitu i liječenje usta i zubi pruža 94 ugovorenih timova dentalne medicine od potrebnih 111. U Mreži nedostaje 17 timova: 6 na Puljštini (2 u Medulinu, po 1 u Vodnjanu, Fažani, Ližnjanu i Marčani), 4 na Labinštini (po 1 u Labinu, Raši, Pićnu i Sv. Nedelji), 3 na Pazinštini (po 1 u Pazinu, Cerovlju i Karojbi), 1 na Rovinjštini (1 u Žminju), 2 na Poreštini (po 1 u Poreču i Tar-Vabrigi) te 1 na Bujštini (1 u Umagu). U 217.g. djelovalo je i 89 privatnih ustanova / ordinacija / trgovačkih društava u djelatnosti dentalne medicine bez ugovora s HZZO-om, od toga 65 ordinacija, 8 ustanova i 16 trgovačkih društava. Ugovoreni timovi dentalne medicine su prikazali osoba u skrbi, od kojih je ili 31,6% koristilo zdravstvenu zaštitu (RH 32,8%). Tijekom 217. godine u ugovornim ordinacijama zabilježeno je posjeta, sistematskih pregleda (18, na 1 osoba u skrbi), plombirano je (46,/1), izvađeno zuba (1,3/1), izvedeno protetskih radova (4,2/1) i obavljeno liječenja mekih tkiva (41,6/1). U dobi - 6 godina bilo je 48,8 sistematskih pregleda na 1 djece u skrbi, u dobi 7-19 godina 4,2/1,

6 258 kod odraslih 16,2/1, a kod starijih osoba 9,6/1. Udio osiguranih osoba u dobi -6 godina koji su u skrbi dentalne medicine je 29,3% (najveći na Labinštini 55,%, a najmanji na Rovinjštini 15,7%), a broj sistematskih pregleda u ovoj dobi na 1 osigurane djece je 14,3 (najveći na Labinštini 32,4, najmanji na Poreštini 4,4 i Rovinjštini 8,9) što je indirektni pokazatelj skrbi u zajednici za oralno zdravlje djece ove dobi. Udio osiguranih osoba koje imaju izabranog doktora dentalne medicine u dobi iznad 7 godina je preko 1,%. Sistematskih pregleda na 1 osoba u skrbi u dobi 7-19 godina bilo je 4,2 (najviše na Buzeštini 63,4, Rovinjštini 49,2, Pazinštini 46,9, a najmanje na Poreštini 15,2), što također ukazuje na nejednak pristup u lokalnim zajednicama oralnom zdravlju školske djece. U neugovornim ordinacijama dentalne medicine registrirano je posjeta (24,% ukupnih posjeta u ugovornim i neugovornim ordinacijama, u RH 11,7%). Također je registrirano 11,8% od ukupnog broja sistematskih u ugovornim i neugovornim ordinacijama, 27,1% od ukupno plombiranih zuba u IŽ, 26,8% od ukupno izvađenih, 57,3% od ukupnog broja protetskih radova i 8,3% od ukupno obavljenih liječenja mekih tkiva. Patronažnu zdravstvenu zaštitu u IŽ 217. godine obavljale su 43 medicinske sestare (Mreža u potpunosti popunjena). Tijekom godine u patronažnoj djelatnosti bilo je registrirano posjeta, najviše kroničnim bolesnicima (58,5% posjeta), zatim novorođenčadi (14,9%) te rodiljama i babinjačama (13,9%). U djelatnosti zdravstvene njege u kući ugovoreno je 53 od potrebnih 57 u Mreži, nedostaju 4 medicinske sestre i to po 1 u Poreču, Vrsaru, Kanfanaru i Rovinju. Zdravstvenu njegu u kući koristilo je osoba. Tijekom 217. godine zabilježeno je novih korisnika zdravstvene njege u kući (66,% ukupnog broja korisnika). Najveći broj korisnika s obzirom na funkcionalnu sposobnost su nerazvrstani (43,2%), djelomično pokretne osobe (33,4%), a slijede nepokretne osobe (17,4%). Tijekom 217. godine u djelatnosti zdravstvene njege u kući provedeno je postupaka, od toga najviše u dobnoj skupini godine (33,8%) i iznad 85 godina (26,7%). Najveći broj postupaka odnosio se na kompletnu zdravstvenu njegu nepokretnog ili teško pokretnog bolesnika (18,8%), a slijedi sprečavanje komplikacija dugotrajnog liječenja (15,5%) i zbrinjavanje kronične rane (15,3%). Najveći broj korisnika s obzirom na vodeće dijagnoze su, nakon nerazvrstanih (27,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (23,3%), novotvorine (14,3%), bolesti živčanog sustava (14,%), zatim bolesti kože i potkožnog tkiva (1,8%) te ozljede i otrovanja (1,1%). U dobi do 64 godine, nakon nerazvrstanih (22,7%), slijede bolesti živčanog sustava (28,4%) i novotvorine (18,6%). U dobi godine, nakon nerazvrstanih (28,3%), slijede novotvorine (2,5%), bolesti živčanog sustava (16,4%) i bolesti cirkulacijskog sustava (16,2%). U dobi iznad 75 godina, nakon bolesti cirkulacijskog sustava (28,9%), slijede nerazvrstani (28,4%), odnosno bolesti kože i potkožnog tkiva (11,5%) i novotvorine (11,4%). Sukladno Mreži hitne medicine (NN 49/16, 67/17) u Istarskoj županiji je ugovoreno 4 timova T1 (1 u Puli i po 5 u Rovinju, Poreču, Umagu, Pazinu, Buzetu i Labinu); 5 timova T2 u Umagu i 5 timova u prijavno-dojavnoj jedinici u Puli. Istarska županija, zajedno s jedinicama lokalne samouprave financira tzv. nadstandard hitne medicine. Prema izvješću iz djelatnosti hitne medicinske pomoći u IŽ 217. godine radilo je 45 timova sa 13 radnika od čega 4 liječnika, 5 radnika više i srednje stručne spreme te 4 vozača. Registrirali su ukupno intervencija, od toga intervencija u ordinaciji (68,7% intervencija), 9.9 intervencija u kući pacijenta (18,6%) i intervencija na terenu (12,7%). Prema podacima HZJZ-a 57,4% intervencija u IŽ je prioriteta V nehitni pacijenti (RH 53,%). U sanitetskom prijevozu IDZ radilo je 62 radnika od čega 21 srednje stručne spreme i 41 vozača, a obavljeno je sanitetskih prijevoza. Najviše (75,5%) sanitetskih prijevoza bilo je kod osoba iznad 65 godina. Broj sanitetskih prijevoza na 1 stanovnika (procjena DZS za 216.) bio je 18,2 (lani 18,1). Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o

7 259 provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17) za Istarsku županiju utvrđeno je 2 timova sanitetskog prijevoza kao osnova za ugovaranje. U djelatnosti medicine rada 217. godine radilo je 1 timova od potrebnih 11 prema Mreži ugovornih subjekata medicine rada (NN 55/11) - nedostaju 2 tima u Puli, a 1 tim je više ugovoren u Umagu. Oni su registrirali osoba u skrbi. Obavljeno je preventivnih pregleda u koje spadaju prethodni, periodični, sistematski, ciljani, kontrolni i ostali preventivni pregledi (98,% proglašeno sposobnima), 1.18 posebnih pregleda u koje se ubrajaju pregledi vozača, pomoraca, upis u obrtnička zanimanja i ostalo, te 469 konzilijarnih pregleda, sveukupno pregleda. Među preventivnim pregledima najveći udio čine periodični (56,7%), zatim prethodni pregledi (35,%). Mreža je i u 217.g. bila u potpunosti popunjena u djelatnosti laboratorijske dijagnostike, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, javnog zdravstva te mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Krajem 217.g. Mreža je popunjena koordinatorima za palijativnu skrb (ugovoren drugi tim).

8 26 Slika 8.1. Ugovorne ordinacije primarne zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji u 217. godini

9 Ordinacije u djelatnosti opće/obiteljske medicine prema popunjenosti Mreže i ordinacije bez ugovora s HZZO-om u Istarskoj županiji ( ) Lokalitet Broj ugovorenih timova Potreban broj timova Razlika (2.-3.) Broj ordinacija / trgovačkih društava za djelatnost obiteljske medicine bez ugovora s HZZO-om ORDINACIJE USTANOVE TRG. D. UKUPNO Bujština Brtonigla Buje Grožnjan Novigrad Oprtalj Umag Buzeština Buzet Lanišće Labinština Kršan Labin Pićan Raša Sv.Nedelja Pazinština Cerovlje Gračišće Karojba Lupoglav Motovun Pazin Sv.Petar u šumi Tinjan Poreština Funtana Kaštelir-Labinci Poreč Sv. Lovreč Tar-Vabriga Višnjan Vižinada Vrsar Puljština Barban Fažana Ližnjan Marčana Medulin Pula Svetvinčenat Vodnjan Rovinjština Bale Kanfanar Rovinj Žminj UKUPNO Izvor: HZZO Područni ured Pazin

10 Popunjenost osnovne mreže timova u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u Istarskoj županiji 217.g. ( ) LOKALITET BROJ UGOVOR. TIMOVA UKUPNO POTREBAN BROJ TIMOVA RAZLIKA (2.-3.) Broj ordinacija bez ugovora s HZZO-om Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj Umag UKUPNO Izvor: HZZO Područni ured Pazin 8.3. Broj osoba u skrbi te broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u obiteljskoj medicini i pedijatriji u Istarskoj županiji u 217. godini Osobe u skrbi Koristilo zdrav. zaštitu UKUPNO ,9-6 godina , godina , godina ,5 65 i više godina , Posjeti i pregledi u obiteljskoj medicini i pedijatriji u Istarskoj županiji u 217. godini % POSJETI PREGLEDI Upućivanje na u ordinaciji u kući u ordinaciji u kući specijalistički pregled UGOVORNI godina godina godina i više godina NEUGOVORNI godina godina godina i više godina SVEUKUPNO godina godina godina i više godina Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO i bez ugovora s HZZO

11 Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji u 217.godini (ugovorne ordinacije) posjeta u ordinaciji Broj na 1 osobu u skrbi: pregleda u ordinaciji upućivanja na spec. pregled Broj na 1 osoba u skrbi: posjeta u pregleda u kući kući UKUPNO 9, 2,9 1,3 9, 8,6-6 godina 9,5 4,7 1,2,1, godina 4,7 3,6,8,4, godina 7,5 2,5 1, 3,4 3,1 65 i više godina 15,5 3,7 2,1 31,6 3,4 Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO godina 7-19 godina 2-64 godina 65 i više godina Slika 8.2. Broj posjeta u ordinaciji na 1 osobu u skrbi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Istarskoj županiji od 28. do 217.godine godina 7-19 godina 2-64 godina 65 i više godina Slika 8.3. Broj pregleda u ordinaciji na 1 osobu u skrbi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Istarskoj županiji od 28. do 217.godine

12 posjeti u ordinaciji pregledi u ordinac iji Slika 8.4. Broj posjeta i pregleda u ordinaciji kod "neugovornih" liječnika u općoj medicini i zdravstvenoj zaštiti dojenčadi i predškolske djece u Istarskoj županiji od 28. do 217.godine ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE 8.6. Broj osoba u skrbi u dobi -6 godina kod pedijatara i liječnika obiteljske medicine UKUPNO Pedijatri Obiteljska medicina Broj Broj % Broj % UKUPNO , , Bujština , ,2 Buzeština , ,2 Labinština , ,7 Pazinština ,7 11 1,3 Poreština , ,8 Puljština , ,6 Rovinjština , ,4

13 Posjeti i pregledi u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti predškolske djece u 217. godini u Istarskoj županiji OSOBE U SKRBI POSJETI U SAVJETOVALIŠTU SISTEMATSKI PREGLEDI KONTROLNI I CILJANI PREGLEDI UKUPNO mj. - ukupno mj mj mj g. ukupno g g Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N-1-1, preventivna zaštita dojenčadi i predškolske djece - ambulante s ugovorom HZZO 8.8. Pokazatelji korištenja preventivne zdravstvene zaštite predškolske djece u Istarskoj županiji u 217.godini Broj posjeta u savjetovalištu na: Broj sistematskih pregleda na: Broj kontrolnih i ciljanih pregleda na: 1 dojenče ( - 11 mj.) 5,6 4,2 1,3 1 predškolsko dijete (1-6 god.),6,4,2 Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO posjeti u savjetovalištu (-11 mj.) posjeti u savjetovalištu (1-6 god.) sistematski pregledi (-11 mj.) sistematski pregledi (1-6 god.) posjeti u ordinaciji pregledi u ordinaciji upućivanja na spec. pregled Slika 8.5. Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece na 1 osobu u skrbi u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

14 Posjeti i pregledi u pedijatrijskim ordinacijama i ordinacijama obiteljske medicine kod dojenčadi i predškolske djece (dob -6 godina) u Istarskoj županiji u 217.g. UKUPNO PEDIJATRI OBITELJSKA MED. POSJETI PREGLEDI POSJETI PREGLEDI POSJETI PREGLEDI u u u u u u u u u u kući ordinaciji kući ordinaciji kući ordinaciji kući ordinaciji kući ordinaciji u ordinaciji UKUPNO Bujština Buzeština Labinština Pazinština Poreština Puljština Rovinjština Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO u kući ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE I MLADEŽI 8.1. Popunjenost osnovne mreže timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u Istarskoj županiji 217.g. BROJ UGOVORENIH TIMOVA UKUPNO POTREBAN BROJ TIMOVA RAZLIKA (2.-3.) ISTARSKA Izvor: HZZO Područni ured Pazin Broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi po razredima te upisani redovni studenti na visokim učilištima u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. Razred Osnovna škola Srednja škola Visoka učilišta UKUPNO I II III IV V VI VII VIII Izvor: Izvješća školske medicine; Državni zavod za statistiku RH. SI-16 Studenti u ak.g. 216/217. ( )

15 Sistematski i kontrolni pregledi školske djece u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. Sistematski pregledi Kontrolni pregledi nakon sistematskih pregleda Drugi kontrolni pregledi Osnovna škola-ukupno Upis u I. razred V. razred VIII. razred Srednja škola-ukupno I. razred srednje škole Fakulteti-ukupno I. godina fakulteta Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja u školskoj godini 216./217. UKUPNO Osnovna Srednja škola škola Timska sinteza za upis u I. raz Dodatni ciljani pregled za upis u I. raz Ekspertiza za upis u I. raz Pregled i procjena (izvan sistematskih pregleda) Timska sinteza za primjereni oblik školovanja Dodatni ciljani pregled za primjereni oblik školovanja Ekspertiza za primjereni oblik školovanja UKUPNO Ukupan broj obavljenih skrininga u školama u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. Osnovna škola Skrining za učenike s rizikom I. raz. III. raz. VI. raz. VII. raz. Ukupno Osnovne š. Srednje š. Broj Obilasci škola i nadzor nad prehranom u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. UKUPNO Osnovna Srednja Fakulteti škola škola Obilazak škola Higijenska kontrola škole ili doma Nadzor nad prehranom UKUPNO

16 Namjenski pregledi i cijepljenje u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. UKUPNO Osnovna Srednja Fakulteti škola škola Prilagođeni program tjelesne kulture Pregledi sportaša Smještaj u dom Upis u srednju školu Prije i nakon cijepljenja Ostalo Namjenski pregledi- ukupno Cijepljenje Mjere zaštite od zaraznih bolesti Broj savjetovanja u savjetovalištu u školskoj godini 216./217. UKUPNO Osnovna škola Srednja škola Fakulteti UKUPNO Učenici/studenti Nastavnici i suradnici Roditelji/staratelji Obitelj Konzultacija sa zdrav. radnikom osnovne škole srednje škole Slika 8.6. Broj posjeta učenika savjetovalištu u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

17 Razlozi posjeta savjetovalištu učenika i studenata u školskoj godini 216./217. UKUPNO Osnovna škola Srednja škola Fakulteti UKUPNO Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i zdravijeg načina života Problemi učenja Mentalno zdravlje Poremećaji ponašanja Reproduktivno zdravlje Kronične bolesti Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju Savjetovanje o odabiru budućeg zanimanja Zdravstveni odgoj u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. UKUPNO Osnovna škola Srednja škola Fakulteti UKUPNO Učenici/studenti Roditelji/staratelji osnovne škole srednje škole fakulteti Slika 8.7. Broj učenika i studenata obuhvaćenih zdravstvenim odgojem u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

18 Broj sati zdravstvenog odgoja i obuhvaćenih učenika prema temama u školskoj godini 216./217. Broj sati Broj učenika UKUPNO Osnovna škola Pravilno pranje zuba Skrivene kalorije Promjene vezane uz pubertet i higijena Ostale teme Srednja škola Zaštita reproduktivnog zdravlja Utjecaj spolnoprenosivih bolesti Ostale teme 5 72 Fakulteti Ostale teme Obuhvat sistematskim pregledima školske djece i studenata u Istarskoj županiji u školskoj godini 216./217. Broj osoba za pregled Broj pregledanih % Osnovne škole Ukupno ,3 Muški Ženski Srednje škole Ukupno ,5 Muški ,2 Ženski ,3 Fakulteti Ukupno ,1 Muški ,9 Ženski ,8 Napomena: Prikazani su sistematski pregledi u osnovnim školama (upis u I raz., V i VIII raz.), srednjim školama (I raz.) i I g. fakulteta Obuhvat (%) sistematskim pregledom u osnovnoj školi Obuhvat (%) sistematskim pregledom u srednjoj školi Obuhvat (%) sistematskim pregledom na fakultetima 27./8. 29./ / / /16. Slika 8.8. Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite školske djece i studenata od školske godine 27./28. do 216./217.g.

19 Broj školske djece i mladeži (7-19 godina) u skrbi u ordinacijama obiteljske medicine i pedijatrijskim ordinacijama u Istarskoj županiji u 217.g. UKUPNO Obiteljska medicina Pedijatri Broj Broj % Broj % UKUPNO , , Bujština , 47 16, Buzeština , 47 6, Labinština , ,6 Pazinština , ,6 Poreština , ,7 Puljština , ,8 Rovinjština ,9 6 23, Posjeti i pregledi u pedijatrijskim ordinacijama i ordinacijama obiteljske medicine kod školske djece i mladeži (7-19 godina) u Istarskoj županiji u 217. godini UKUPNO PEDIJATRI OBITELJSKA MED. POSJETI PREGLEDI POSJETI PREGLEDI POSJETI PREGLEDI u ordinaciji u kući u ordinaciji u kući u ordinaciji u kući u ordinaciji u kući u ordinaciji u kući u ordinaciji u kući UKUPNO Bujština Buzeština Labinština Pazinština Poreština Puljština Rovinjština Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH Broj osoba u skrbi u dobi 2-64 godina te broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u Istarskoj županiji u 217. godini Osobe u skrbi Koristilo zdrav. zaštitu Posjeti Pregledi Upućivanje na specijalist. pregled Broj % u u u kući ordinaciji ordinaciji u kući UKUPNO , Bujština , Buzeština , Labinština , Pazinština , Poreština , Puljština , Rovinjština , Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO

20 pregledi u ordinaciji upućivanja na specijalistički pregled Slika 8.9. Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite odraslih na 1 osobu u skrbi u Istarskoj županiji od 28. do 217.g Pokazatelji preventivnog rada kod odraslih osoba (dob od 2 do 64 godina) u Istarskoj županiji u 217. godini Broj na 1 osoba u skrbi Mjerenje tlaka ,1 Tjelesna težina ,7 Pregled dojki i kontrola* 539,4 Digitorektalni pregled 77,6 UKUPNO ,8 Napomena: izračunato na ukupan broj osoba obzirom da osobe u skrbi nisu rodno evidentirane Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO Mjerenje tlaka Tjelesna težina Pregled dojki i kontrola Digitorektalni pregled Slika 8.1. Pokazatelji preventivne zaštite odraslih na 1 osoba u skrbi u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

21 273 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STARIH OSOBA Broj osoba u skrbi, broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u obiteljskoj medicini te posjeti i pregledi kod starih osoba (dob od 65 i više godina) u Istarskoj županiji u 217. godini Osobe u skrbi Koristilo zdrav. zaštitu Posjeti Pregledi Upućivanje na specijalist. pregled Broj % u u u kući ordinaciji ordinaciji u kući UKUPNO , Bujština , Buzeština , Labinština , Pazinština , Poreština , Puljština , Rovinjština , Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO pregledi u ordinaciji upućivanja na specijalistički pregled Slika Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite starih na 1 osobu u skrbi u Istarskoj županiji od 28. do 217.g Pokazatelji preventivnog rada kod starih osoba (dob od 65 i više godina) u Istarskoj županiji u 217. godini BROJ NA 1 OSOBA U SKRBI Mjerenje tlaka ,9 Tjelesna težina ,6 Pregled dojki i kontrola* 157,3 Digitorektalni pregled 557 1,1 UKUPNO ,9 Napomena: izračunato na ukupan broj osoba obzirom da osobe u skrbi nisu rodno evidentirane Izvješće tima primarne zdravstvene zaštite N ambulante s ugovorom HZZO

22 Mjerenje tlaka Tjelesna težina Pregled dojki i kontrola Digitorektalni pregled Slika Pokazatelji preventivne zaštite starih na 1 osoba u skrbi u Istarskoj županiji od 28. do 217.g Preventivni pregledi odraslih osoba u PZZ u Istarskoj županiji od 28. do 217.g. PREVENTIVNI PREGLEDI SISTEMATSKI PREGLEDI UKUPNO PREGLEDA 2-64g. 65 +g. ukupno u 45.g. u 65. g. ukupno 2-64g. 65 +g. ukupno g. 65+g Slika Preventivni, sistematski pregledi odraslih osoba u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

23 275 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA Popunjenost mreže timova u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u Istarskoj županiji 217.g. ( ) LOKALITET BROJ UGOVOR. TIMOVA UKUPNO POTREBAN BROJ TIMOVA RAZLIKA (2.-3.) Broj ordinacija bez ugovora s HZZO-om Buzet Labin Pazin Poreč Pula Rovinj Umag UKUPNO Broj žena u skrbi ginekologa te broj osiguranih žena u Istarskoj županiji u 217. godini Broj žena >15 g. Popis 211. Broj osiguranih žena >12 g. Broj žena u skrbi ginekologa Razlika (Broj osiguranih žena skrb) BUZET LABIN PAZIN POREČ PULA ROVINJ UMAG UKUPNO Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Područni ured Pazin, Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N ambulante s ugovorom HZZO Posjeti u ordinacijama u zdravstvenoj zaštiti žena u Istarskoj županiji u 217. godini ISTARSKA BUZET LABIN PAZIN POREČ PULA ROVINJ UMAG ŽUPANIJA BROJ ŽENA U SKRBI KORISTILO ZDR. ZAŠTITU % koristilo zdrav. zaštitu 33,1 35,7 35,3 35,8 35,2 31,6 34,4 3,4 BROJ POSJETA U ORDINACIJAMA Broj posjeta po ženi koja je koristila zdrav. zaštitu 3,1 3,8 3,2 3,2 3,3 2,9 2,8 3,4 BROJ PREGLEDA U ORDINACIJAMA Broj pregleda po ženi koja je koristila zdrav. zaštitu 1,7 1,6 1,7 2,9,4 1,9 1,9 2,3 Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N ambulante s ugovorom HZZO

24 Posjeti u savjetovalištu za trudnice u Istarskoj županiji 217. godini ISTARSKA BUZET LABIN PAZIN POREČ PULA ROVINJ UMAG ŽUPANIJA PRVI POSJETI do 3 mj mj i više mj PONOVNI POSJETI UKUPNI POSJETI PATOLOŠKA STANJA Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N ambulante s ugovorom HZZO Preventivni pregledi u zdravstvenoj zaštiti žena u Istarskoj županiji u 217. godini ISTARSKA BUZET LABIN PAZIN POREČ PULA ROVINJ UMAG ŽUPANIJA PREVENTIVNI PREGLEDI UKUPNO SISTEMATSKI PREGLEDI KONTROLNI PREGLEDI CILJANI PREGLEDI Broj preventivnih pregleda po ženi koja je koristila z. z. 1,3,7 1,1 2,3 1,4 1,4 1,4,9 Broj sistematskih pregleda po ženi koja je koristila z. z.,7,7,9,9,8,7,7,6 Broj sistematskih pregleda na broj pregleda u ordinaciji,4,4,5,3 2,2,4,4,3 PREGLED DOJKI patološka stanja % patoloških stanja 6,2 -,3 2,8 6,3,3 83,3 3,2 Broj pregleda dojki po ženi koja je koristila z.z.,3 -,7,8,4,1,2,5 PAPA-TEST patološka stanja Broj PAPA-testova po ženi koja je koristila z.z.,8,8,9,8,9,7,9,8 % patoloških stanja 8,7 3,7 1,2 3,1 22,9 5,3 5,2 6, Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N ambulante s ugovorom HZZO Rad u savjetovalištu za planiranje obitelji u zdravstvenoj zaštiti žena u Istarskoj županiji u 217. godini ISTARSKA ŽUPANIJA BUZET LABIN PAZIN POREČ PULA ROVINJ UMAG Ukupni posjeti Žene 1. put u savjetovalištu Kontracepcijska sredstva - ukupno oralna intrauterina dijafragma druga lokalna drugi oblici Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N ambulante s ugovorom HZZO

25 posjeti žena u ordin. pregledi žena u ordin. posjeti trudnica sistematski pregledi pregledi dojki Papa-test Slika Rad ugovornih ginekoloških ordinacija u Istarskoj županiji od 28. do 217.g Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite žena (ugovorne ordinacije) u 217.g. ŽENE FERT. DOBI U SKRBI (15-49 G.) BROJ POSJETA NA 1 TRUDNICU POSJETI RADI PLANIRANJA OBITELJI NA 1 ŽENA (15-49 G.) Preventivni pregledi BROJ NA 1 ŽENA U SKRBI Papa test Pregledi dojki Pregledi u ordinaciji UKUPNO ,2 12,4 44,5 26, 8,5 57,8 Buzet 948 9,1 1,7 25,6 27,9-58,6 Labin ,3 11,4 39,5 32, 23,8 59,3 Pazin ,4 43,4 81,9 28,1 28,8 14,1 Poreč ,1 2,8 47,6 3,9,1 12,4 Pula 19. 8,2 13,3 43,3 22,3 3,9 58,5 Rovinj ,9 1,8 48,2 29,6,1 64,2 Umag ,6 4,5 26,3 23,7 14, 71,1 Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N ambulante s ugovorom HZZO Preventivni pregledi na 1 žena Papa test na 1 žena Pregled dojki na 1 žena Pregledi u ordinaciji na 1 žena Broj posjeta na 1 trudnicu Posjeti radi planiranja obitelji na 1 žena fertilne dobi Slika Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite žena (ugovorni liječnici) u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

26 Rad ugovornih ginekologa u Istarskoj županiji u 217. godini UKUPNO -15 g g g g g. 5+ g. BROJ ŽENA POPIS 211. DZS BROJ ŽENA U SKRBI Razlika (popis - skrb) KORISTILO ZDRAV. ZAŠTITU BROJ POSJETA BROJ PREGLEDA Prvi posjeti prema trajanju trudnoće do 3 mjeseca od 4 do 6 mjeseca sa 7 i više mjeseci Ponovni posjeti UKUPNI POSJETI TRUDNICA Patološka stanja u trudnoći - do 3 mjeseca do 6 mjeseca i više mjeseci UKUPNO PATOL. STANJA PRVI PUT-PLANIRANJE OBITELJ UKUPNO POSJETA UKUPNO KONTRACEP. SREDS Oralna Intrauterina Dijafragma Druga lokalna Drugi oblici kontracepcije PREVENTIVNI PREGLEDI Sistematski Kontrolni Ciljani Pregled dojki od toga pat. stanja PAPA test od toga patoloških nalaza Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite žena (ugovorne ordinacije) po dobi u 217. godini DOB BROJ BROJ ŽENA U POSJETA SKRBI NA 1 TRUDNICU POSJETI RADI PLANIRANJA OBITELJI NA 1 ŽENA (15-49 G.) Preventivni pregledi BROJ NA 1 ŽENA U SKRBI PAPA test Pregled dojki Pregledi u ordinaciji UKUPNO ,2 12,4 44,5 26, 8,5 57,8-15 g , 17,1 13,8-65, g ,8 31,7 62,8 36,6 11,1 94, g ,6 17,5 77,6 39,1 13,8 119, g ,6 11,4 73, 36,7 13,4 11, g ,7 5,3 5,3 33,8 1,9 69,7 5+ g , 28,2 18,2 5,5 27,1

27 Rad privatnih neugovornih ginekologa u Istarskoj županiji u 217. godini UKUPNO -15 g g g g g. 5+ g. Broj posjeta Broj pregleda Prvi posjeti trudnica do 3 mjeseca od 4 do 6 mjeseca sa 7 i više mjeseci Ponovni posjeti trudnica Ukupni posjeti trudnica Patološka stanja u trudnoći - ukupno do 3 mjeseca do 6 mjeseca i više mjeseci Ukupno posjeta žena savjetovalištu za planiranje obitelji Žene prvi put u savjetovalištu Ukupno prepisana kontracepcijska sredstva Oralna Intrauterina Dijafragma Druga lokalna Drugi oblici kontracepcije Ukupno preventivni pregledi Sistematski Kontrolni Ciljani Pregled dojki od toga pat. stanja PAPA test od toga pat.nalaza Izvješće tima za zdravstvenu zaštitu žena N posjeti žena u ordin. pregledi žena u ordin. posjeti trudnica sistematski pregledi pregledi dojki PAPA-test Slika Rad privatnih neugovornih ginekoloških ordinacija u Istarskoj županiji od 28. do 217.g.

28 28 ZAŠTITA I LIJEČENJE USTA I ZUBI Popunjenost mreže timova u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite i liječenje usta i zubi u Istarskoj županiji ( ) Lokalitet Broj ugovorenih timova Potreban broj timova Razlika (2.-3.) Broj privatnih ustanova/ ordinacija/ trgovačkih društava bez ugovora s HZZO-om ORDINACIJE USTANOVE TRG. D. UKUPNO Bujština Brtonigla Buje Grožnjan Novigrad Oprtalj Umag Buzeština Buzet Lanišće Labinština Kršan Labin Pićan Raša Sv.Nedelja Pazinština Cerovlje Gračišće Karojba Lupoglav Motovun Pazin Sv.Petar u šumi Tinjan Poreština Funtana Kaštelir-Labinci Poreč Sv. Lovreč Tar-Vabriga Višnjan Vižinada Vrsar Puljština Barban Fažana Ližnjan Marčana Medulin Pula Svetvinčenat Vodnjan Rovinjština Bale Kanfanar Rovinj Žminj UKUPNO Izvor: HZZO Područni ured Pazin

29 Osobe u skrbi, posjeti, sistematski pregledi i rad u djelatnosti zdravstvene zaštite i liječenja usta i zubi u Istarskoj županiji u 217. godini (ugovorne ordinacije) LIJEČENJE OSOBE KORISTILO SISTEMAT. PLOMBIRANI IZVAĐENI PROTETSKI U SKRBI POSJETI MEKIH PREGLEDI ZUBI ZUBI RADOVI ZDRAV.Z. TKIVA UKUPNO godina godina godina godina Izvješće tima za zaštitu i liječenje usta i zubi N ambulante s ugovorom HZZO Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite usta i zubi u Istarskoj županiji u 217. godini (ugovorne ordinacije) Dob % koristilo zdrav.zašt. Plombe na 1 izvađenih zubi Posjeti Sistematski pregledi BROJ NA 1 OSOBA U SKRBI Plombe Izvađeni zubi Protetski radovi Liječenje mekih tkiva UKUPNO 31,6 448,8 95, 18, 46, 1,3 4,2 41,6-6 g. 55, ,4 12,9 48,8 57,8 3,8,2 3, g. 54,1 51,6 161,6 4,2 78,1 15,6 6,1 18, g. 3,4 542,6 9,3 16,2 47,6 8,8 2,5 53,2 65 i više g. 22,1 21,8 72,9 9,6 25,3 12, 8,2 25,1 Izvješće tima za zaštitu i liječenje usta i zubi N ambulante s ugovorom HZZO Posjeti Sistematski pregledi Plombe Izvađeni zubi Protetski radovi Slika Pokazatelji korištenja zdravstvene zaštite usta i zubi na 1 osoba u skrbi u Istarskoj županiji od 28. do 217.g. (ugovorne ordinacije) Sistematski pregledi u zdravstvenoj zaštiti usta i zubi na 1 osoba u skrbi u Istarskoj županiji u 217.godini (ugovorne ordinacije) -6 god god god. 65 i više god. UKUPNO UKUPNO 48,8 4,2 16,2 9,6 18, Bujština 55,6 44,7 17,1 1,4 19,1 Buzeština 56,5 63,4 3,5 15,7 3,9 Labinština 58,8 43,3 18,1 13, 2,6 Pazinština 61,3 46,9 26,6 14,9 27,7 Poreština 18,2 15,2 9, 4,6 8,8 Puljština 48, 42,2 15,1 8,1 17,2 Rovinjština 56,6 49,2 16,3 14,2 19,9

30 Pokazatelji skrbi o oralnom zdravlju djece u dobi -6 godina u Istarskoj županiji u 217.godini (ugovorne ordinacije) Broj osiguranih osoba Broj osoba u skrbi % osiguranih osoba u skrbi Sistematski pregledi Sistematski pregledi na 1 osiguranih osoba UKUPNO , ,3 Bujština , ,1 Buzeština , ,9 Labinština , ,4 Pazinština , ,1 Poreština ,3 87 4,4 Puljština , ,9 Rovinjština , , Posjeti, sistematski pregledi i rad u djelatnosti zdravstvene zaštite i liječenja usta i zubi predškolske djece (dobi -6 godina) u Istarskoj županiji u 217. godini BROJ OSOBA U SKRBI POSJETI SISTEM. PREGLEDI PLOMBIR. ZUBI IZVAĐENI ZUBI PROTET. RADOVI LIJEČENJE MEKIH TKIVA Istarska županija Bujština Buzeština Labinština Pazinština Poreština Puljština Rovinjština Izvješće tima za zaštitu i liječenje usta i zubi N ambulante s ugovorom HZZO Posjeti, sistematski pregledi i rad u djelatnosti zdravstvene zaštite i liječenja usta i zubi školske djece i mladeži (dob 7-19 godina) u Istarskoj županiji u 217. godini BROJ OSOBA U SKRBI POSJETI SISTEM. PREGLEDI PLOMBIR. ZUBI IZVAĐENI ZUBI PROTET. RADOVI LIJEČENJE MEKIH TKIVA Istarska županija Bujština Buzeština Labinština Pazinština Poreština Puljština Rovinjština Izvješće tima za zaštitu i liječenje usta i zubi N ambulante s ugovorom HZZO

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA 2018. godinu Sadržaj: 1. Uvod 2. Ukupan promet nekretnina u Istarskoj županiji prema vrsti nekretnine 3. Ukupan

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

ISSN X MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN 9 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula Godina: XXIII/2018

ISSN X MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN 9 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula Godina: XXIII/2018 ISSN 2584-783X MJESEČNI STATISTIČKI BILTEN 9 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula Godina: XXIII/2018 IMPRESUM NAKLADNIK: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Pula, Benediktinske

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

(Microsoft Word - Obrazovne ustanove i nadle\236nost timova \232kolske medicine docx)

(Microsoft Word - Obrazovne ustanove i nadle\236nost timova \232kolske medicine docx) Služba za školsku medicinu ŽUPANIJI Stranica: 1/7 DANIELA BEAKOVIĆ, dr.med. Voditeljica Službe za školsku medicinu ANDREJA RADOLOVIĆ, prvostupnica sestrinstva Poreč, M. Gioseffi 1 052/433 660; fax. 052/428

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Pazin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Pazin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Pazin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU ISTARSKE

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Registar ugovora

Registar ugovora Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, 52000 Pazin, Dršćevka 3 OIB: 90017522601 Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) naručitelj vodi REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Slide 0

Slide 0 Uspostavljanje modela destinacijskih menadžment organizacija (DMO) u Istri Pula, 13. prosinca 2013. 0 Globalna praksa / Upravljački standard (4 razine) Nacionalni turistički ured je promotor države, njenih

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3 OIB: Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/1

Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, Pazin, Dršćevka 3 OIB: Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/1 Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, 52000 Pazin, Dršćevka 3 OIB: 90017522601 Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) naručitelj vodi REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ

Више

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016.g.xls

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016.g.xls Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, 52000 Pazin, Dršćevka 3 OIB: 90017522601 Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) naručitelj vodi REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Slide 1

Slide 1 PROJEKT ZAŠTITA ZUBI 1 G R A D sastaju s morem... Mjesto gdje se brežuljci L A B I N 2 Sretno! 3 ... a nalazi se... GEOGRAFSKI PODACI Sjeverni Jadran, istočna obala istarskog poluotoka, 4 km od mora, smješten

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ProstDokNaSnazi

ProstDokNaSnazi Prostorni dokumenti na snazi Grad BUJE PPUG BUJE Sl.n.G.Buje br. 2/05; izmjene i dopune (poljop. zem. i ciljane) 10/11; ispravak 01/12 Prostorni plan uređenja grada PUP DIJELA (RADNA ZONA) STAMBENOG NASELJA

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2011. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano travanj 2017. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

21-OdPRODULJzak

21-OdPRODULJzak REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Pazin, Šet. Pazinske gimnazije 1 KLASA: URBROJ: Pazin, 2015. KABINET ŽUPANA Župan Mr. sc.

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NSŽI NS PAZIN Šet.Pazinske Gim. 7/1-52000 PAZIN OIB: 84095646633 MB: 1464230 ŽR.: OTP banka 2407000-1158018791 Tel/Fax 052/622 254 Predsjednik: 098/411 980 e-mail: nogometno.srediste.pazin@pu.t-com.hr

Више

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za godinu Ur.broj: /17 Koprivnica, 22. ožujka godine

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za godinu Ur.broj: /17 Koprivnica, 22. ožujka godine IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za 2016. godinu Ur.broj: 2137-16-0276/17 Koprivnica, 22. ožujka 2017. godine Sadržaj: 1. UVODNI DIO... 3 2. ORGANIZACIJA... 5 2.1. Opća/obiteljska

Више

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Godina provedbe: 2018 Kratki opis programa

Више

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc Kolegij: ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI- REDOVNI Voditelj: ANICA STANKOVIĆ, prf.reh. Katedra: ZDRAVSTVENA NJEGA Studij: PREDDIPLPMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Godina : 018/019 Akademska godina: 3 IZVEDBENI

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2015. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano siječanj 2019. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NSŽI NS PAZIN Šet.Pazinske Gim. 7/1-52000 PAZIN OIB: 84095646633 MB:1464230 IKB Umag IBAN HR2223800061170002710 Tel/Fax 052/622 254 Predsjednik: 098/411 980 e-mail: nogometno.srediste.pazin@pu.t-com.hr

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

Slajd 1

Slajd 1 UPISI U SREDNJE ŠKOLE Za školsku godinu 2019./2020. Osnovna škola Lučac PEDAGOGINJA: Ana Šabić UPISI U SREDNJE ŠKOLE Učenici se prijavljuju i upisuju putem mrežne Stranice Nacionalnog informacijskog sustava

Више

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Vol 3, Broj 12, 7. listopad 2007. Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Mijaković, računalna podrška Nastavni zavod za javno

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2013./2014.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola

Више

Upis učenika u 1. razred u šk. god / javni natječaj

Upis učenika u 1. razred u šk. god / javni natječaj GIMNAZIJA BJELOVAR BJELOVAR, Matice hrvatske 17 KLASA: 602-03/16-01/20 URBROJ: 2103-47-01-16-01 Bjelovar, 14. lipnja, 2016. godine Na temelju odredbi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata

Више

E-poslovanje

E-poslovanje Info dani za udruge u Istri Humanitarna mreža grada Pule Elena Puh Belci Zamjenica gradonačelnika Grada Pule Povelja Humanitarne mreže grada Pule potpisana je 12. lipnja 2014. godine CILJ poboljšanje kvalitete

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 1317/2015 Pula, BILTEN br. 18 Natjecateljska godina 2015./2016. Klubovima Povjerenicima natjecanja

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 1317/2015 Pula, BILTEN br. 18 Natjecateljska godina 2015./2016. Klubovima Povjerenicima natjecanja NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 1317/2015 Pula, 25.11.2015. BILTEN br. 18 Natjecateljska godina 2015./2016. Klubovima Povjerenicima natjecanja Povjereniku suđenja Disciplinskim sucima Nogometnim

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Županijsko izvješće: Istarska županija Godina provedbe: 2017 Broj održanih sastanaka: 2 Broj usvojenih programa: / Provedeni programi 1.Služba za prev

Županijsko izvješće: Istarska županija Godina provedbe: 2017 Broj održanih sastanaka: 2 Broj usvojenih programa: / Provedeni programi 1.Služba za prev Županijsko izvješće: Istarska županija Godina provedbe: 2017 Broj održanih sastanaka: 2 Broj usvojenih programa: / Provedeni programi 1.Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i

Више

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx OD REGISTAR LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2017. GODINA prikuplja podatke o liječenim osobama od godine. Godišnja Izvješća od 1981. godine D.Katalinić - Registar - 2017. godina Pompidou obrazac:

Више

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne n

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne n HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine«br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA SREDNJA ŠKOLA LUDBREG KLASA: /16-24/01 URBROJ: U Ludbregu, god. Tel.:042/

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA SREDNJA ŠKOLA LUDBREG KLASA: /16-24/01 URBROJ: U Ludbregu, god. Tel.:042/ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA SREDNJA ŠKOLA LUDBREG KLASA: 602-03/16-24/01 URBROJ: 2186-86-01-16-08 U Ludbregu, 06. 06. 2016. god. Tel.:042/421-790, Fax.:042/421-793 Email:ravnatelj@ss-ludbreg.skole.hr

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15; http://www.ss-zdravstvena-st.skole.hr/; tajništvo: 021/466-018; ravnatelj: 021/466-018;

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Monitoring i implementacija Master plana razvoja turizma Istre za razdoblje 2004.-2012. godine (pregled po clusterima) 1 1. Analiza realizacije projekata iz MP-a za 2004.-2006. po clusterima i u 2008.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak 2019. - Sadržaj: Ožujak 2019... 2 Ukupni pokazatelji... 2 Rezultati prema vrstama smještajnih kapaciteta/objekata...

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 496/2019 Pula, BILTEN br. 4. Natjecateljska godina 2019./2020. S A D R Ž A J - Prijedlog sastava l

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 496/2019 Pula, BILTEN br. 4. Natjecateljska godina 2019./2020. S A D R Ž A J - Prijedlog sastava l NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 496/2019 Pula, 31.07.2019. BILTEN br. 4. Natjecateljska godina 2019./2020. S A D R Ž A J - Prijedlog sastava liga mladeži NSŽI za natejcateljsku godinu 2019./2020.

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Godišnji izvještaj o provedbi PGO RH – godine na području IŽ s objedinjenim izvješćima JLS za 2017

Godišnji izvještaj o provedbi PGO RH – godine na području IŽ s objedinjenim izvješćima JLS za 2017 R E P U B L I K A H R V A T S K A ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2022. godine na području Istarske županije

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

GIMNAZIJA PULA KLASA: /17-01/34 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov

GIMNAZIJA PULA KLASA: /17-01/34 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov GIMNAZIJA PULA KLASA: 602-03/17-01/34 URBROJ: 2168-19-17-15 Pula, 13. lipnja 2017. Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09.,

Више

ELEKTRONIČKA ISPRAVA Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razv

ELEKTRONIČKA ISPRAVA Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razv ELEKTRONIČKA ISPRAVA Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

(Microsoft Word - 7\) Prijedlog programa javnih potreba u \232portu za 2019.doc)

(Microsoft Word - 7\) Prijedlog programa javnih potreba u \232portu za 2019.doc) Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni

Више

(Microsoft Word - 15\) PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU M\ \(2\).doc)

(Microsoft Word - 15\) PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU M\ \(2\).doc) Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ocjena dosadašnjeg dijela turističke godine 2019. (razdoblje siječanj-lipanj) Turistički promet I-VI 2019. Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Hrvatska je zabilježila pozitivan rezultat turističkog

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE Pripremila: Jelenka Medoš-pedagog

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE Pripremila: Jelenka Medoš-pedagog KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE Pripremila: Jelenka Medoš-pedagog Predprijava: Važna obavijest: Predprijava učenika osmih razreda obrazovnih programa putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2; web stranica škole:

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2; web stranica škole: NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2; web stranica škole: http://www.sscakovec.skole.hr/; 040/314108; službena e mail

Више

Microsoft Word - Psihosocijalna_potpora_za_web

Microsoft Word - Psihosocijalna_potpora_za_web REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVLJA POPIS PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela

Више

IZVJEŠĆE OPA 2012

IZVJEŠĆE OPA 2012 PLAN ZA ZDRAVLJE ISTARSKE ŽUPANIJE IZVJEŠĆE OPERATIVNOG PLANA AKTIVNOSTI ZA 2012. GODINU Ožujak, 2013. SADRŽAJ 1. PROVEDBA OPERATIVNOG PLANA AKTIVNOSTI za 2012. godinu PLANA ZA ZDRAVLJE OPĆENITO.. 1 1.1.

Више

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Gdje se mogu provjeriti uvjeti i detalji o postupku za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.? Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Koprivnica, TRG SLOBODE 7; ; tajništvo: 048/ ; ra

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Koprivnica, TRG SLOBODE 7; ; tajništvo: 048/ ; ra NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Koprivnica, TRG SLOBODE 7; ; tajništvo: 048/621-088; ravnatelj: 048/623-760; ravnatelj: srednja.skola.koprivnica4@kc.t-com.hr;

Више

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole NISPUSŠ - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR 4

Више

GIMNAZIJA PULA KLASA: /16-01/14 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov

GIMNAZIJA PULA KLASA: /16-01/14 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov GIMNAZIJA PULA KLASA: 602-03/16-01/14 URBROJ: 2168-19-16-16 Pula, 13. lipnja 2016. Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09.,

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94 Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/1 i 68/18), Pravilnika o elementima

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Srednje škole i učenički domovi Požeško-slavonske županije na temelju članka 22

Srednje škole i učenički domovi Požeško-slavonske županije na temelju članka 22 Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14- RUSRH, 152/2014, 07/17), Pravilnika

Више

Služba: Radno zaštitna: Odjeća ili Obuća:

Služba: Radno zaštitna: Odjeća  ili   Obuća: Sluzžba za sžkolsku medicinu Stranica: 1/7 DANIELA BEAKOVIĆ, dr.med. Voditeljica Sluzžbe za sžkolsku medicinu OSŠ Porecž PSŠ ZŠ bandaj OSŠ Finida (Porecž) Veleucžilisžte u Rijeci Poljoprivredni odjel Porecž

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више