untitled

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "untitled"

Транскрипт

1 ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦ.БОЛ.ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕВИ ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим и умрлим пацијентима на неонатолошким одељењима при породилиштима, као и на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничко-болничким центрима. **У КЦС било је 249 пацијената који су из Ургентног центра пребачени у друге институте Клиничког центра на лечење и који су ушли у укупан број лечених у Ургентном центру.

2 КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (интернистичке гране медицине) ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА Табела 2 УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим и умрлим пацијентима и на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничкоболничким центрима. **У КЦС био је 1391 пацијент који су из Ургентног центра пребачени у друге институте Клиничког центра на лечење и који су ушли у укупан број лечених у Ургентном центру.

3 ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (хируршке гране медицине) Табела 3 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ* КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" У К У П Н О *У КЦС је лечено 1258 пацијената који су из Ургентног центра пребачени у друге институте Клиничког центра на лечење и који су ушли у укупан број лечених у Ургентном центру.

4 ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (гинекологија и акушерство)* Табела 4 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" У К У П Н О *Према Методолошком упутству, ванболничко породилиште Дома здравља Лазаревац није у обавези да доставља податке о квалитету.

5 ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (педијатријске гране медицине)* Табела 5 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "Проф. Др Ц. Брајовић" СПЕЦ.БОЛ.ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим и умрлим пацијентима на неонатолошким одељењима у породилиштима. ** Педијатријске гране медицине не укључују дечју хирургију, која је приказана у оквиру хируршких грана медицине.

6 ИЗВЕШТАЈ О У ОБДУКОВАНИХ И ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (ниво установе) Табела УКУПАН УМРЛИХ УКУПАН УМРЛИХ УПУЋЕНИХ НА ОБДУКЦИЈУ КЛИНИЧКИХ ДИЈАГНОЗА УЗРОКА СМРТИ КОЈЕ СУ ПОТВРЂЕНЕ ОБДУКЦИЈОМ ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА ОБДУКОВАНИХ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛИЦАЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим и умрлим пацијентима на неонатолошким одељењима при породилиштима, као и на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничко-болничким центрима. **У КЦС нису добијени резултати за 102 обдукована лица *** У ГАК "Народни фронт" укључено је и 14 обдукција новорођене деце

7 ИЗВЕШТАЈ О У ОБДУКОВАНИХ И ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (интернистичке гране медицине) Табела 7 УКУПАН УМРЛИХ УКУПАН УМРЛИХ УПУЋЕНИХ НА ОБДУКЦИЈУ КЛИНИЧКИХ ДИЈАГНОЗА УЗРОКА СМРТИ КОЈЕ СУ ПОТВРЂЕНЕ ОБДУКЦИЈОМ ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА ОБДУКОВАНИХ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕДИЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О * Нису укључени подаци о умрлим пацијентима на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничко-болничким центрима. **У КЦС нису добијени резултати за 1 обдуковано лице

8 ИЗВЕШТАЈ О У ОБДУКОВАНИХ И ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (хируршке гране медицине) Табела 8 УКУПАН УМРЛИХ УКУПАН УМРЛИХ УПУЋЕНИХ НА ОБДУКЦИЈУ КЛИНИЧКИХ ДИЈАГНОЗА УЗРОКА СМРТИ КОЈЕ СУ ПОТВРЂЕНЕ ОБДУКЦИЈОМ ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА ОБДУКОВАНИХ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" У К У П Н О

9 ИЗВЕШТАЈ О У ОБДУКОВАНИХ И ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (гинекологија и акушерство) Табела 9 УКУПАН УМРЛИХ УКУПАН УМРЛИХ УПУЋЕНИХ НА ОБДУКЦИЈУ КЛИНИЧКИХ ДИЈАГНОЗА УЗРОКА СМРТИ КОЈЕ СУ ПОТВРЂЕНЕ ОБДУКЦИЈОМ ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА ОБДУКОВАНИХ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" * КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" У К У П Н О *Према Методолошком упутству, ванболничко породилиште Дома здравља Лазаревац није у обавези да доставља податке о квалитету.

10 ИЗВЕШТАЈ О У ОБДУКОВАНИХ И ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (педијатријске гране медицине)* Табела 10 УКУПАН УМРЛИХ УКУПАН УМРЛИХ УПУЋЕНИХ НА ОБДУКЦИЈУ КЛИНИЧКИХ ДИЈАГНОЗА УЗРОКА СМРТИ КОЈЕ СУ ПОТВРЂЕНЕ ОБДУКЦИЈОМ ПОДУДАРНОСТИ КЛИНИЧКИХ И ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА ОБДУКОВАНИХ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛИЦАЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "проф. др Цветко Брајовић" ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим и умрлим пацијентима на неонатолошким одељењима у породилиштима, сем у ГАК "Народни фронт".

11 ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА, У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ И ПРОЦЕНТУ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (ниво установе)* Табела 11 Р. ПОСТЕЉА ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА МЕДИ- ЦИНСКИХ СЕСТАРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦАЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим пацијентима на неонатолошким одељењима при породилиштима, као и на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничко-болничким центрима. **У КЦС било је 249 пацијената који су из Ургентног центра пребачени у друге институте Клиничког центра на лечење и који су ушли у укупан број лечених у Ургентном центру.

12 ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА, У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ И ПРОЦЕНТУ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (интернистичке гране медицине)* Табела 12 Р. Бр ПОСТЕЉА ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим пацијентима на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничко-болничким центрима. **У КЦС био је пацијент који су из Ургентног центра пребачени у друге институте Клиничког центра на лечење и који су ушли у укупан број лечених у Ургентном центру.

13 ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА, У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ И ПРОЦЕНТУ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (хируршке гране медицине) ПОСТЕЉА ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА Табела 13 ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ- ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" У К У П Н О *У КЦС је лечено 1258 пацијената који су из Ургентног центра пребачени у друге институте Клиничког центра на лечење и који су ушли у укупан број лечених у Ургентном центру.

14 ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА, У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ И ПРОЦЕНТУ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (гинекологија и акушерство) Табела 14 Р. ПОСТЕЉА ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ ПАЦИЈЕНАТА ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ УСТАНОВЕ ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ- ДЕДИЊЕ" * КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" У К У П Н О *Према Методолошком упутству, ванболничко породилиште Дома здравља Лазаревац није у обавези да доставља податке о квалитету.

15 ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА, У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ И ПРОЦЕНТУ ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (педијатријске гране медицине)* Табела 15 ПОСТЕЉА ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПО ЗАУЗЕТОЈ ПОСТЕЉИ ПАЦИЈЕНАТА ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ УПУЋЕНИХ У ДРУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ УСТАНОВЕ ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ- ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "Проф. Др Ц. Брајовић" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦАЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ У К У П Н О * Нису укључени подаци о леченим и умрлим пацијентима на неонатолошким одељењима у породилиштима.

16 ИЗВЕШТАЈ О УМРЛИМ ПАЦИЈЕНТИМА И ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ПАЦИЈЕНАТА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА СА ДИЈАГНОЗОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА УМРЛИХ ОД ИНФАРКТА МИОКАРДА У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ ОД ИНФАРКТА МИОКАРДА СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА ЗА ИНФАРКТ МИОКАРДА УМРЛИХ ОД ИНФАРКТА МИОКАРДА У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ ДАНА ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ЗА ЛЕЧЕЊА ЗА ИНФАРКТ МИОКАРДА ИНФАРКТ МИОКАРДА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СВЕГА

17 ИЗВЕШТАЈ О УМРЛИМ ПАЦИЈЕНТИМА И ПРОСЕЧНОЈ ДУЖИНИ БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ПАЦИЈЕНАТА СА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИМ ИНСУЛТОМ Табела 17 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА СА ДИЈАГНОЗОМ ЦВИ УМРЛИХ ОД ЦВИ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ ОД ЦВИ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА ЗА ЦВИ УМРЛИХ ОД ЦВИ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ЗА ЦВИ ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ЗА ЦВИ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ- ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М. ЗОТОВИЋ" УКУПНО (БЕЗ ИНСТИТУТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И КЛИНИКЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М. ЗОТОВИЋ") СВЕГА

18 ИЗВЕШТАЈ О УМРЛИМ ОПЕРИСАНИМ И НЕОПЕРИСАНИМ ПАЦИЈЕНТИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (хируршке гране медицине)* Табела 18 ИСПИСАНИХ ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА ИСПИСАНИХ НЕОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА УМРЛИХ ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА УМРЛИХ НЕОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА НЕОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" У К У П Н О *Укључени су и подаци о леченим пацијентима у дневним хируршким болницама.

19 ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЕЧНОМ У ПРЕОПЕРАТИВНИХ ДАНА ЛЕЧЕЊА И ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА ПО ХИРУРГУ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (хируршке гране медицине)* Табела 19 ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА ОБАВЉЕНИХ У ХИРУРШКИМ САЛАМА ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТОЈ, СПИНАЛНОЈ, ЕПИДУРАЛНОЈ АНЕСТЕЗИЈИ ПРЕОПЕРАТИВНИХ ДАНА ЛЕЧЕЊА ЗА СВЕ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОБАВЉЕНЕ У ХИРУРШКИМ САЛАМА ЛЕКАРА УКЉУЧЕНИХ У ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ ПРОСЕЧАН ПРЕОПЕРАТИВНИХ ДАНА ПРОСЕЧАН ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТОЈ, СПИНАЛНОЈ, ЕПИДУРАЛНОЈ АНЕСТЕЗИЈИ ПО ХИРУРГУ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА У К У П Н О *Укључени су и подаци о леченим пацијентима у дневним хируршким болницама.

20 ИЗВЕШТАЈ О У ПОРОЂАЈА ОБАВЉЕНИХ ЦАРСКИМ РЕЗОМ, ПОВРЕДА ПОРОДИЉА ТОКОМ ПОРОЂАЈА, УМРЛИХ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА И ЖИВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ УМРЛЕ ТОКОМ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* Табела 20 ПОРОЂАЈА ПОРОЂАЈА ОБАВЉЕНИХ ЦАРСКИМ РЕЗОМ ПОРОЂАЈА ОБАВЉЕНИХ ЦАРСКИМ РЕЗОМ ПОВРЕДА ПОРОДИЉА НАСТАЛИХ ПРИ ПОРОЂАЈУ ПОВРЕДА НОВОРОЂЕНЧАДИ НАСТАЛИХ ПРИ ПОРОЂАЈУ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА УМРЛИХ ТОКОМ ХОСПИТАЛИЗА- ЦИЈЕ ЖИВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ УМРЛЕ ДО ОТПУСТА ИЗ БОЛНИЦЕ КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" * КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" У К У П Н О *Према Методолошком упутству, ванболничко породилиште Дома здравља Лазаревац није у обавези да доставља податке о квалитету.

21 ПОДАЦИ О КВАЛИТЕТУ РАДА НА КАРДИОХИРУРГИЈИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ Табела 21 НАЗИВ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ ИЗВРШЕНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА/ ПРОЦЕДУРА ПАЦИЈЕНАТА КОД КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА/ ПРОЦЕДУРА УМРЛИХ У ТОКУ И 48 САТИ ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ПРЕОПЕРАТИВНИХ ДАНА ЛЕЧЕЊА ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА ИНФЕКЦИЈОМ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ПОНОВНИХ ХОСПИТАЛИЗА- ЦИЈА Коронарни by pass graft (CABG ) Валвуларне срчане операције Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња AC stenta Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Коронарни by pass graft (CABG ) Валвуларне срчане операције Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња AC stenta Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" КЦС - ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ КБЦ "ЗЕМУН" КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ

22 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА КАРДИОХИРУРГИЈИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ Табела 22 НАЗИВ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ СМРТНОСТ У ТОКУ И 48 САТИ ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ПРОСЕЧАН ДАНА ПРЕОПЕРАТИВНОГ ЛЕЧЕЊА СТОПА ИНЦИДЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ПОНОВНИХ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА Коронарни by pass graft (CABG ) Валвуларне срчане операције Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња AC stenta Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Коронарни by pass graft (CABG ) Валвуларне срчане операције Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња AC stenta Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ Перкутана транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" КЦС - ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ КБЦ "ЗЕМУН" КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА

23 ПОДАЦИ О КВАЛИТЕТУ РАДА НА ДЕЧЈОЈ КАРДИОХИРУРГИЈИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ Табела 23 Ред. НАЗИВ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ ИЗВРШЕНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА/ ПРОЦЕДУРА ПАЦИЈЕНАТА КОД КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА/ ПРОЦЕДУРА УМРЛИХ У ТОКУ И 48 САТИ ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ ДАНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ПРЕОПЕРАТИВ- НИХ ДАНА ЛЕЧЕЊА ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА ИНФЕКЦИЈОМ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ПОНОВНИХ ХОСПИТАЛИЗА- ЦИЈА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ" Валвуларне срчане операције Педијатријска срчана хирургија Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА Валвуларне срчане операције Педијатријска срчана хирургија Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ

24 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ДЕЧЈОЈ КАРДИОХИРУРГИЈИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ Табела 24 НАЗИВ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ СМРТНОСТ У ТОКУ И 48 САТИ ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ/ ПРОЦЕДУРЕ ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА ПРОСЕЧАН ДАНА ПРЕОПЕРАТИВНОГ ЛЕЧЕЊА СТОПА ИНЦИДЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ПОНОВНИХ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ" Валвуларне срчане операције Педијатријска срчана хирургија Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА Валвуларне срчане операције Педијатријска срчана хирургија Уградња Pace maker-a УКУПНО ЗА УСТАНОВУ

25 ИЗВЕШТАЈ О У ЗБРИНУТИХ ПАЦИЈЕНАТА У РОКУ ОД ЈЕДНОГ САТА ОД MOМЕНТА ЈАВЉАЊА У ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ И О УСПЕШНО СПРОВЕДЕНИМ КАРДИОПУЛМОНАЛНИМ РЕАНИМАЦИЈАМА Табела 25 Редб р. ПРЕГЛЕДАНИХ ПАЦИЈЕНАТА ПАЦИЈЕНАТА ЗБРИНУТИХ У ТОКУ 1 САТА ПОКУШАНИХ КАРДИОПУЛМОНА- ЛНИХ РЕАНИМАЦИЈА УСПЕШНИХ КАРДИОПУЛМОНА- ЛНИХ РЕАНИМАЦИЈА ЗБРИНУТИХ ПАЦИЈЕНАТА У ТОКУ ЈЕДНОГ САТА УСПЕШНИХ КАРДИОПУЛМОНА- ЛНИХ РЕАНИМАЦИЈА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА СПЕЦ. БОЛНИЦА ЗА ЦВ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" У К У П Н О

26 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ Табела 2 б р. ПАДОВА И ПОВРЕДА ПАЦИЈЕНТА ЛЕЖЕЋИХ ПАЦИЈЕНАТА СА ДЕКУБИТАЛНИМ РАНАМА КОМПЛИКАЦИЈА УСЛЕД ДАВАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ ПОНОВЉЕНИХ ОПЕРАЦИЈА У ИСТОЈ РЕГИЈИ МЕХАНИЧКИХ ЈАТРОГЕНИХ ОШТЕЋЕЊА УСЛЕД ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА ТРОМБОЕМБО- ЛИЈСКИХ КОМПЛИКАЦИЈА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦАЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ У К У П Н О

27 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА ОБЛАСТ СВИХ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА НА ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ И ИНФЕКЦИЈА МОКРАЋНОГ СИСТЕМА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА КАТЕТЕРОМ НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ Табела 27 Ред ХОСПИТАЛИ- ЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА НА ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ СВИХ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА НА ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ СТОПА ИНЦИДЕНЦИЈЕ СВИХ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА НА ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ ХОСПИТАЛИ- ЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА УРИНАРНИМ КАТЕТЕРОМ НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА ПАЦИЈЕНАТА СА БОЛНИЧКОМ ИНФЕКЦИЈОМ МОКРАЋНОГ СИСТЕМА НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА СТОПА ИНЦИДЕНЦИЈЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА МОКРАЋНОГ СИСТЕМА НА СВИМ ОДЕЉЕЊИМА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦАЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О

28 Ред КЛАСА КОНТАМИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ИЗВЕШТАЈ О СТОПИ ИНЦИДЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА ОДРЕЂЕНЕ КЛАСЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ПАЦИЈЕНАТА СА ИНФЕКЦИЈОМ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ОДРЕЂЕНЕ КЛАСЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ СТОПА ИНЦИДЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА Табела КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ I II III IV Нераздвојене класе УКУПНО ЗА УСТАНОВУ КБЦ "ЗВЕЗДАРА" II III IV Нераздвојене класе УКУПНО ЗА УСТАНОВУ КБЦ "ЗЕМУН" I II III УКУПНО ЗА УСТАНОВУ ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" I II УКУПНО ЗА УСТАНОВУ ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" 5 Нераздвојене класе УКУПНО ЗА УСТАНОВУ

29 Ред КЛАСА КОНТАМИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ОПЕРИСАНИХ ПАЦИЈЕНАТА ОДРЕЂЕНЕ КЛАСЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ПАЦИЈЕНАТА СА ИНФЕКЦИЈОМ ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА ОДРЕЂЕНЕ КЛАСЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ Табела 28-наставак СТОПА ИНЦИДЕНЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА Нераздвојене класе УКУПНО ЗА УСТАНОВУ KБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" 7 I УКУПНО ЗА УСТАНОВУ КБЦ " БЕЖАНИЈСКА КОСА" I II III IV Нераздвојене класе УКУПНО ЗА УСТАНОВУ УКУПНО

30 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (ниво установе)* Табела 29 б р. УКУПАН ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СУ ИМАЛИ ЗАКАЗАН ПРЕГЛЕД УКУПНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ЗАКАЗАНИХ ПРВИХ ПОСЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН ПРВИХ ПОСЕТА УКУПАН САТИ У НЕДЕЉИ КАДА СЛУЖБА РАДИ ПОПОДНЕ ДАНА У МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ОМОГУЋЕНО ЗАКАЗИВАЊЕ СПЕЦ.-КОНС. ПРЕГЛЕДА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "ПРОФ ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХ. ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" НИЈЕ ДОСТАВИЛА ПОДАТКЕ *Заказивање специјалистичко-консултативних прегледа не врши се у: ГАК "Народни фронт", Специјалној болници за цереброваскуларна обољења "Свети Сава", Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Институту за онкологију и радиологију Србије, Институту за ментално здравље, Специјалној болници за болести зависности, Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику. ** У укупан број прегледа нису ушли прегледи ургентног центра, који су сви хитни.

31 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (интернистичке гране медицине)* Табела 30 ДАНА У УКУПНА ДУЖИНА ПРОСЕЧНА УКУПАН МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ПАЦИЈЕНАТА ЗАКАЗАНИХ ПРВИХ б УКУПАН ЧЕКАЊА НА ДУЖИНА ЧЕКАЊА САТИ У НЕДЕЉИ ОМОГУЋЕНО КОЈИ СУ ИМАЛИ ПОСЕТА У ОДНОСУ р. ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ЗАКАЗАН ПРВИ НА ЗАКАЗАН ПРВИ КАДА СЛУЖБА ЗАКАЗИВАЊЕ ЗАКАЗАН ПРЕГЛЕД НА УКУПАН ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД РАДИ ПОПОДНЕ СПЕЦ.-КОНС. ПРВИХ ПОСЕТА ПРЕГЛЕДА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О *Заказивање првих специјалистичко-консултативних прегледа из области интернистичких грана медицине не врши се у: ГАК "Народни фронт", Специјалној болници за цереброваскуларна обољења "Свети Сава", Институту за онкологију и радиологију Србије и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику.

32 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (хируршке гране медицине)* Табела 31 б р. УКУПАН ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СУ ИМАЛИ ЗАКАЗАН ПРЕГЛЕД УКУПНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ЗАКАЗАНИХ ПРВИХ ПОСЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН ПРВИХ ПОСЕТА УКУПАН САТИ У НЕДЕЉИ КАДА СЛУЖБА РАДИ ПОПОДНЕ ДАНА У МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ОМОГУЋЕНО ЗАКАЗИВАЊЕ СПЕЦ.-КОНС. ПРЕГЛЕДА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ** КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" У К У П Н О *Заказивање првих специјалистичко-консултативних прегледа из области интернистичких грана медицине не врши се у: Институту за онкологију и радиологију Србије и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије. ** Сви специјалистички прегледи обављени у Институту за плућне болести и ТБЦ КЦС су стављени у хируршке.

33 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (педијатријске гране медицине)* Табела 32 УКУПАН ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СУ ИМАЛИ ЗАКАЗАН ПРЕГЛЕД УКУПНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ЗАКАЗАНИХ ПРВИХ ПОСЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН ПРВИХ ПОСЕТА УКУПАН САТИ У НЕДЕЉИ КАДА СЛУЖБА РАДИ ПОПОДНЕ ДАНА У МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ОМОГУЋЕНО ЗАКАЗИВАЊЕ СПЕЦ.-КОНС. ПРЕГЛЕДА КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "ПРОФ ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ У К У П Н О *Заказивање првих специјалистичко-консултативних прегледа из области педијатријских грана медицине не врши се у: КБЦ "Др Д. Мишовић", КБЦ "Земун", Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију.

34 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (гинекологија и акушерство)* Табела 33 б р. УКУПАН ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СУ ИМАЛИ ЗАКАЗАН ПРЕГЛЕД УКУПНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ЗАКАЗАНИХ ПРВИХ ПОСЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН ПРВИХ ПОСЕТА УКУПАН САТИ У НЕДЕЉИ КАДА СЛУЖБА РАДИ ПОПОДНЕ ДАНА У МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ОМОГУЋЕНО ЗАКАЗИВАЊЕ СПЕЦ.-КОНС. ПРЕГЛЕДА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ- ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ У К У П Н О *Заказивање првих специјалистичко-консултативних прегледа из области гинекологије и акушерства не врши се у: КЦС, КБЦ "Звездара", Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије и ГАК "Народни фронт".

35 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ (психијатрија)* Табела 34 УКУПАН ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СУ ИМАЛИ ЗАКАЗАН ПРЕГЛЕД УКУПНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНА ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЗАКАЗАН ПРВИ ПРЕГЛЕД ЗАКАЗАНИХ ПРВИХ ПОСЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН ПРВИХ ПОСЕТА УКУПАН САТИ У НЕДЕЉИ КАДА СЛУЖБА РАДИ ПОПОДНЕ ДАНА У МЕСЕЦУ КАДА ЈЕ ОМОГУЋЕНО ЗАКАЗИВАЊЕ СПЕЦ.-КОНС. ПРЕГЛЕДА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "ПРОФ.ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У К У П Н О *Заказивање првих специјалистичко-консултативних прегледа из области психијатрије не врши се у: КЦС, КБЦ "Бежанијска коса", Специјалној болници за болести зависности и Институту за ментално здравље.

36 СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ Табела 35 УКУПАН ЗАПОСЛЕНИХ РАДИОНИЦА, ЕДУКАТИВНИХ СКУПОВА И СЕМИНАРА ОДРЖАНИХ У ЗУ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ОБНОВИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА % ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ОБНОВИ ЗНАЊА И ВЕШТИНА КЛИНИЧКИ ЦEНТАР СРБИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ" КБЦ "ЗВЕЗДАРА" КБЦ "ЗЕМУН" КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ" ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР В.ЧУПИЋ" КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ САВА" СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР Л. ЛАЗАРЕВИЋ" ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО- ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ "БАЊИЦА" ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ МЛАДЕНОВАЦ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ДР М.ЗОТОВИЋ" СПЕЦ.БОЛ.ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА * СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ У К У П Н О

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЛЕЧЕЊА И КОНТРОЛЕ KАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ Увод Кардиоваскуларнe болести (КВБ), болести система крвотока, срца и крвних судова, представљају

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

AIOS prava na stac. zdravstvenu zastitu, LEKTORISANO

AIOS prava na stac. zdravstvenu zastitu, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ САДРЖАЈА И ОБИМА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СТАЦИОНАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018.

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више