ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine"

Транскрипт

1 SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

2 Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra godine u svim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Sremskom okrugu. Istraživanjem su obuhvaćeni Dz Sremska Mitrovica, Dz Ruma, Dz Irig, Dz Pećinci, Dz Šid, Dz Inđija i Dz Stara Pazova. Na nivou Sremskog okruga, ukupan broj pacijenata koji je koristio ovu službu na dan anketiranja je bio 346, 208 pacijenata je vratilo popunjenu anketu, pa je stopa odgovora bila 74,5%. Većina anketiranih korisnika su pripadnice ženskog pola u svim domovima zdravlja, sa prosečnom starošću od 2 do 37 godina. Najveći broj korisnika je završio srednju školu, zatim višu/visoku, a najviše korisnika sa nezavršenom školom je posetilo ovu službu u Dz Sremska Mitrovica. Većina korisnika ocenjuje svoje materijalno stanje kao dobro, zatim kao osrednje, dok je broj onih koji ocenjuju svoje materijalno stanje kao loše najveći u Dz Pećinci, Ruma i Inđija. Izabranog stomatologa većinom su odabrali roditelji u ime svoje dece u svim domovima zdravlja, a najveći broj neopredeljenih korisnika je u Dz Stara Pazova. Dz Irig, Sremska Mitrovica, Pećinci i Inđija nemaju neopredeljenih korisnika među anketiranima. Treba napomenuti da izvestan broj korisnika nije upoznat sa načinom promene izabranog stomatologa i to od 14% u Dz Sremska Mitrovica do 30% u Dz Ruma. Velika većina korisnika u svim domovima zdravlja nije do sad menjala izabranog stomatologa, a najviše njih koji jesu zabeleženo je u Dz Stara Pazova i Šid. 2 / 16

3 Najčešći razlozi za promenu stomatologa navedeni su na Grafikonu 1. Koji je bio razlog promene? 77,78% 18,18% 5 36,36% 45,45% 6,35% 1,59% 3,17% 3,17% 74,60% 2,50% 2,50% 7,50% 17,50% 7 6,67% 6,67% 8 15,15% 84,85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Nisam menjao stomatologa Zbog drugih razloga Imao sam nesporazum sa stomatologom Stomatolog je napustio ordinaciju/kartoteku Ja sam se preselio bez odgovora 3 / 16

4 U većini domova zdravlja pregledi kod stomatologa se ne zakazuju, izuzev u Dz Irig, gde se i najduže čeka na pregled- više od 3 dana; kada se zakazuje u ostalim domovima zdravlja, korisnici budu pregledani istog dana. (Grafikon 2.) Grafikon 2. Kada zakazujete pregled kod stomatologa, koliko dana obično čekate? 20,63% 6,06% 12,12% 22,73% 18,18% 12,50% 1 27,50% ,14% 77,78% 78,79% Obično čekam više od 3 dana Obično budem zakazan za isti dan bez odgovora Obično čekam 1-3 dana Nikad ne zakazujem 4 / 16

5 Anketirani korisnici su se izjašnjavali o tome da li im stomatolog daje savete na sledeće teme: Značaj redovnih pregleda Upotreba fluora Pravilno pranje zuba Ortodontske nepravilnosti Nastanak karijesa Pribor za oralnu higijenu Pravilna ishrana Velika većina anketiranih u svim domovima zdravlja smatra da redovno u toku posete zubaru dobijaju savete koji se tiču ovih tema. Anketirani su na sledeći način ocenili rad izabranog stomotologa (Grafikon 3-6.) Grafikon 3. Stomatolog je upoznat sa problemima i bolestima koje ima moje dete 1,59% 12,70% 9,52% 7,50% 17,50% 66,67% 72,73% 76,19% ,97% Ne slažem se Delimično se slažem Da, slažem se bez odgovora 5 / 16

6 Grafikon 4. Stomatolog odvaja dovoljno vremena da razgovara samnom i mojim detetom 77,78% 40,91% 5 90,91% 20,63% 68,25% 2,50% 17,50% Delimično se slažem Da, slažem se bez odgovora Grafikon 5. Stomatolog mi daje jasna objašnjenja o intervencijama koje planira kod deteta 88,89% 36,36% 63,64% 90,91% 12,70% 76,19% 7,50% 17,50% Delimično se slažem Da, slažem se bez odgovora 6 / 16

7 Grafikon 6. Kada dete ima problem sa zdravljem usta i zuba prvo idem kod njegovog stomatologa 77,78% 31,82% 68,18% 10 1,59% 3,17% 84,13% 2 7 6,67% 9 10 Ne slažem se Delimično se slažem Da, slažem se bez odgovora Anketirani su ocenjivali rad službe za stomatološku zaštitu na sledeći način: Većina anketiranih su zadovoljni radnim vremenom u svim domovima zdravlja, a svaki šesti korisnik u Dz Sremska Mitrovica i Dz Stara Pazova se ne slažu sa ovom izjavom. 7 / 16

8 O radu službe vikendom, anketirani su se izjasnili na sledeći način: Najviše korisnika koji smatraju da mogu da dovedu dete na pregled i vikendom zabeležen je u Dz Inđija, Sremska Mitrovica i Pećinci, a najviše onih koji smatraju suprotno je u Dz Stara Pazova i Dz Ruma. (Grafikon 7.) Grafikon 7. Mogu da dovedem dete na stomatološki pregled i vikendom 44,44% 13,64% 22,73% 36,36% 18,18% 72,73% 7,94% 4,76% 20,63% 55,56% 12,50% 12,50% 22,50% 27,50% ,67% 90,91% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 / 16

9 Anketirani su se u različitom stepenu izjašnjavali o dostupnosti službe za decu sa posebnim potrebema. Sa ovom izjavom se najviše njih slaže u Dz Inđija-svi anketirani, potom u Dz Stara Pazova i Sremska Mitrovica, a najviše onih koji smatraju da služba nije dostupna deci sa posebnim potrebama zabeleženo je u Dz Pećinci. (Grafikon 8.) Grafikon 8. Dostupna je deci sa posebnim potrebama ,91% 18,18% 7,94% 3,17% 12,70% 15,87% 17,50% 1 37,50% 3 6,67% ,32% 66,67% 72,73% 10 9 / 16

10 Grafikon 9. Osoblje na šalteru je ljubazno 4,76% 1,59% 9,52% 14,29% 1 22,50% ,36% 5 66,67% 69,84% 62,50% 7 90,91% 96,97% Grafikon 10. Dugo čekamo u čekaonici pre posete 13,64% 7,94% 15,87% 14,29% 12,70% ,06% 44,44% 3 45,45% 36,36% 49,21% 37,50% 27,50% 46,67% 39,39% 5 72,73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10 / 16

11 Grafikon 11. Kada je detetu hitno potrebna stomatološka usluga, možemo je dobiti istog dana 4,76% 4,76% 9,52% 7,50% 1 6,67% 22,50% 6 72,73% 77,78% 80,95% Grafikon 12. Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe 22,73% 31,82% 40,91% 1,59% 12,50% 2 26,67% 6,67% 55,56% 65,08% 67,50% / 16

12 Grafikon 13. Grafikon 14. Pedijatar mi je objasnio važnost zdravlja usta i zuba mog deteta 18,18% 7,94% 9,52% 25,40% 6,35% 7,50% 7,50% 17,50% 6,67% ,91% 50,79% 5 66,67% 67,50% 90,91% 93,94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pedijatar mi savetuje upotrebu fluor preparata (paste, tablete...) 3 31,82% 18,18% 9,52% 17,46% 9,52% 1 22,50% 1 16,67% 2 45,45% 45,45% 41,27% 4 62,50% 93,94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12 / 16

13 Grafikon 15. Dečji stomatolog i stomatološka sestra dobro sarađuju 1,59% 6,35% 4,76% 2,50% ,78% 72,73% 10 87,30% 77,50% 86,67% 93,94% Grafikon 16. Ponekad mi je dovoljno da razgovaram sa stomatološkom sestrom, pa nije potrebno da idem i kod stomatologa 3 22,73% 40,91% 18,18% 45,45% 36,36% 7,94% 15,87% 23,81% 42,86% 9,52% 2,50% 17,50% ,67% 26,67% ,15% 81,82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 13 / 16

14 Grafikon 17. Pregled kod izabranog stomatologa 1,59% 3,17% 1 12,50% 72,50% 88,89% 90,91% 10 95,24% 96,67% 96,97% Ne znam Participacija Besplatno bez odgovora Anketirani su odgovarali na pitanja u vezi plaćanja pojedinih stomatoloških usluga: Pregled kod izabranog stomatologa Plombe Lečenje zuba Vađenje zuba Ortodontski aparat-proteza Pregled specijaliste sa stomatološkog fakulteta Većina usluga je besplatna u svim domovima zdravlja. Velika većina anketiranih nije odložila pregled svoje dece kod stomatologa zato što nisu mogli da plate pregled ili ntervencije. (Grafikon 19.) 14 / 16

15 Grafikon 19. Da li se u proteklih godinu dana desilo da niste odveli dete na stomatološki pregled ili ste ga odložili, jer niste mogli da platite pregled ili intervencije? 10 95,45% 10 3,17% 19,05% 77,78% 7,50% 82,50% 6,67% 2 7 6,06% 90,91% Ne sedam se Ne Da bez odgovora 15 / 16

16 Uzimajući sve u obzir, opšte zadovoljstvo službom za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece ocenjeno je na sledeći način: (Grafikon 20.) Grafikon 20. Koliko ste zadovoljni Službom stomatološke zaštite vašeg deteta? 55,56% 18,18% 5 81,82% 4,76% 1,59% 12,70% 30,16% 50,79% 1 27,50% 52,50% ,67% 6,06% 3 57,58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Veoma zadovoljan Zadovoljan Ni zadovoljan ni nezadovoljan Nezadovoljan Veoma nezadovoljan bez odgovora 16 / 16