GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us"

Транскрипт

1 GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu godine ostvario je rast od 1,2% u odnosu na četvrti kvartal Rast prometa ostvaren je u područjima Pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 5,3%, Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 2,5%, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,9%, dok je u području Informacije i komunikacije zabilježen pad u iznosu od 0,2%, Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti Posredovanja u zapošljavanju u iznosu od 15,1%, dok je najveći pad zabilježen u Arhitektonskim i inžinjerskim djelatnostima, tehničkom ispitivanju i analizi, u iznosu od 7,9%. Desezonirani indeks prometa ostalih usluga u prvom kvartalu godine ostvario je rast od 15,2% u odnosu na baznu (.) godinu. Rast indeksa prometa ostvaren je u područjima Pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 87,3%, Informacije i komunikacije 3,9%, Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 19,1%, te u području Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 33,3% u odnosu na baznu (.) godinu. 200 Indeksi prometa ostalih usluga, desezonirana serija BiH, = Kvartal I - Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti J - Informacije i komunikacije N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

2 Ukupan promet ostalih usluga, kalendarski prilagođen, u prvom kvartalu godine ostvario je rast od 2,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Rast prometa ostvaren je u područjima Pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 13,0%, Stručne, naučne i tehničke djelatnosti u iznosu od 5,7%, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti u iznosu od 9,0%. Pad prometa zabilježen je u području Informacije i komunikacije u iznosu od 1,6%. Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti u iznosu od 27,2%. Najveći pad je zabilježen u područjima Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja i izdavanja muzičkih zapisa te Informacijske uslužne djelatnosti, u oba područja zabilježen je pad u iznosu od 7,0%. Godišnje stope promjene ostalih usluga, kalendarski prilagođena serija BiH I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 kvartal I - Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane J - Informacije i komunikacije M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti U strukturi ostvarenog prometa ostalih usluga (izvorni, neprilagođeni podaci) najveće učešće ostvareno je u području Informacije i komunikacije (55,8%), potom slijede Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (26,9%), Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (9,4%), te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (7,9%). Tabela 1: Osnovni nominalni pokazatelji prometa ostalih usluga u BiH sezonski prilagođeni podaci kalendarski prilagođeni podaci IV 2016 IV 2016 III 2016 ø2016 ø I 2016 IV 2016 IV 2015 III 2016 III 2015 Ukupno usluge 1,2-0,8 1,2 15,2 2,3-2,0 0,03 I - Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane 5,3 1,2 8,8 87,3 13,0 5,7 13,9 J - Informacije i komunikacije -0,2-0,9-1,2 3,9-1,6-2,9-3,4 M 1 - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti N 2 - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2,5-3,1 2,3 19,1 5,7-4,7 1,0 0,9 5,8 5,6 33,3 9,0 9,4 5,2

3 Tabela 2: Kvartalne stope promjene prometa ostalih usluga izračunate iz nominalnih indeksa I II III IV I I, J, M, N Ukupno usluge -1,5-0,4 1,6-0,8 1,2 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 0,9 0,6 4,7 1,2 5,3 I55 Smještaj 1,5 1,5 4,8 1,6 6,1 I56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 0,3-0,3 4,7 0,7 4,3 J Informacije i komunikacije -1,2-1,3 0,0-0,9-0,2 J58 Izdavačke djelatnosti 0,5 3,4-0,3-2,9-0,7 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog J59 programa, djelatnosti snimanja i izdavanja muzičkih -3,8-4,6-3,7-3,4 0,02 zapisa J60 Emitiranje programa -3,5-0,5 2,6-2,9 7,3 J61 Telekomunikacije -0,9-1,5-0,5-1,2-0,5 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima -3,6-2,9 1,7 3,7-1,2 J63 Informacijske uslužne djelatnosti 7,8 6,1 1,8-12,7-1,3 M 1 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti -3,2-0,4 4,6-3,1 2,5 M69, M70.2 Pravne i računovodstvene djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem -8,5-1,6-1,9 2,4 5,0 M71 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza 4,4 3,1 14,4-13,7-7,9 M73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 9,3 3,9-8,8 8,5 4,1 M74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti 7,0-2,8 13,0-2,2 12,4 N 2 Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,7 4,4-1,3 5,8 0,9 N78 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju 24,7 9,2-24,7 27,0 15,1 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori N79-2,8 10,6 2,5 12,9-6,4 i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima N80 Zaštitne i istražne djelatnosti -0,1-0,4-0,1-1,9 1,69 N81.2 Djelatnosti čišćenja 4,2 2,1 3,8 7,8-7,0 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te N82-9,7 9,1 5,5 2,9 7,4 ostale poslovne pomoćne djelatnosti *desezonirani podaci

4 Tabela 3: Godišnje stope promjene prometa ostalih usluga izračunate iz nominalnih indeksa 2017 I II III IV I I, J, M, N Ukupno usluge -1,6-4,6 0,03-2,0 2,3 Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i I 9,8 6,4 13,9 5,7 13,0 usluživanja hrane I55 Smještaj 3,1 2,8 11,6 5,9 16, I56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 17,1 11,0 16,9 5,4 9,8 J Informacije i komunikacije 0,8-6,5-3,4-2,9-1,6 J58 Izdavačke djelatnosti -2,7 4,6 4,0 0,6-0,6 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog J59 programa, djelatnosti snimanja i izdavanja muzičkih -5,8-41,3-18,4-18,8-7,0 zapisa J60 Emitiranje programa 17,0 11,1 15,3-4,3 6,4 J61 Telekomunikacije -1,7-4,7-3,4-4,4-2,9 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima 9,4-22,6-12,6 3,4 3,5 J63 Informacijske uslužne djelatnosti 28,6 21,4 38,6 1,6-7,0 M 1 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti -9,9-6,5 1,0-4,7 5,7 M69, M70.2 Pravne i računovodstvene djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem -25,3-20,0-21,9-12,5 7,0 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko M71 27,6 25,9 55,2 6,3-6,2 ispitivanje i analiza M73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 22,0 26,0-10,0 12,3 7,2 M74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti 18,6 9,1 30,7 14,7 20,9 N 2 Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,9 4,9 5,2 9,4 9,0 N78 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju 21,5 9,4-9,7 30,3 20,4 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori N79-18,4 0,8 6,4 24,5 19,8 i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima N80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5,2 1,4 1,8-2,5-0,7 N81.2 Djelatnosti čišćenja -3,9 15,8 14,8 19,3 6,1 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te N82 6,3 15,9 22,7 7,0 27,2 ostale poslovne pomoćne djelatnosti *desezonirani podaci

5 Tabela 4: Kvartalna serija nominalnih indeksa prometa ostalih usluga, = I II III IV I I, J, M, N Ukupno usluge 113,5 113,0 114,8 113,9 115,2 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 166,8 167,8 175,8 178,0 187,3 I55 Smještaj 134,3 136,2 142,7 145,1 153,9 I56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 226,4 225,7 236,3 238,1 248,4 J Informacije i komunikacije 106,4 105,0 105,0 104,1 103,9 J58 Izdavačke djelatnosti 73,1 75,6 75,3 73,2 72,7 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog J59 programa, djelatnosti snimanja i izdavanja muzičkih 91,0 86,8 83,5 80,7 80,7 zapisa J60 Emitiranje programa 108,0 107,5 110,3 107,1 114,9 J61 Telekomunikacije 100,4 98,9 98,5 97,3 96,8 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima 182,2 176,9 180,0 186,6 184,3 J63 Informacijske uslužne djelatnosti 155,3 164,8 167,8 146,4 144,5 M 1 Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 115,1 114,7 119,9 116,2 119,1 M69, M70.2 Pravne i računovodstvene djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem 98,2 96,7 94,9 97,2 102,0 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko M71 168,5 173,7 198,8 171,5 158,0 ispitivanje i analiza M73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 111,8 116,1 105,9 114,9 119,7 M74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti 128,4 124,8 141,1 137,9 155,0 N 2 Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 121,2 126,6 124,9 132,1 133,3 N78 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju 234,3 255,8 192,7 244,8 281,7 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori N79 86,0 95,2 97,5 110,2 103,1 i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima N80 Zaštitne i istražne djelatnosti 143,2 142,6 142,5 139,8 142,2 N81.2 Djelatnosti čišćenja 134,4 137,2 142,4 153,5 142,7 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te N82 88,3 96,4 101,7 104,6 112,3 ostale poslovne pomoćne djelatnosti *desezonirani podaci

6 Tabela 5: Nominalni pokazatelji prometa ostalih usluga- izvorna (neprilagođena) serija Naziv djelatnosti IV 2016 stope promjene I 2016 ø2016 indeksi prometa =100 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I, J, M, N Ukupno usluge -18,8 1,7-11,0 99,3 113,7 116,5 124,4 101,0 I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane -0,7 15,0-7,1 138,4 175,3 211,3 160,2 159,2 I55 Smještaj 4,6 14,5-11,2 108,1 148,2 182,8 118,4 123,8 I56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića -5,5 15,6-2,5 194,3 225,5 263,9 237,6 224,5 J Informacije i komunikacije -14,0-2,5-9,2 97,7 102,3 108,9 110,8 95,2 J58 Izdavačke djelatnosti -16,1 5,3-12,6 61,3 63,8 93,4 77,0 64,6 J59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja i izdavanja muzičkih zapisa -21,4-10,4-6,9 86,2 73,7 73,6 98,3 77,3 J60 Emitiranje programa -18,0 6,4-10,3 91,1 117,9 105,1 118,3 97,0 J61 Telekomunikacije -8,2-3,8-8,7 93,4 98,4 104,1 97,9 89,9 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima -34,4 1,9-11,3 157,8 154,7 167,3 245,2 160,8 J63 Informacijske uslužne djelatnosti -1,8-17,1-4,0 188,3 157,1 146,1 158,9 156,1 1 Stručne, naučne i tehničke M djelatnosti Pravne i računovodstvene M69, djelatnosti, savjetovanje u vezi s M70.2 upravljanjem M71 M73 M74 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti 2 Administrativne i pomoćne N uslužne djelatnosti N78 N79 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge -30,9 4,1-15,4 94,3 119,4 108,2 141,9 98,1-30,0 7,0-11,1 79,3 100,4 80,9 121,2 84,9-43,6-9,8-33,5 130,2 177,5 191,1 208,1 117,5-28,0-1,1-11,8 102,2 114,6 101,4 140,4 101,0-8,4 16,8 4,0 121,9 136,5 134,0 155,5 142,4-20,1 11,5-11,9 100,0 134,3 132,2 139,6 111,5-10,7 42,0 5,9 173,9 303,9 178,1 276,8 247,0-38,1 19,8-34,7 53,4 107,9 127,0 103,4 64,0 N80 Zaštitne i istražne djelatnosti -14,6 0,2-7,6 129,3 139,6 140,5 151,7 129,6 N81.2 Djelatnosti čišćenja -25,6-2,8-17,8 121,2 150,3 143,3 158,3 117,7 N82 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti -10,3 33,5 8,0 81,8 102,9 98,2 121,9 109,3

7 Prilog: Izvod iz Klasifikacije djelatnosti. I I55 I56 J J58 J59 J60 J61 J63 M M69 Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Smještaj Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića Informacije i komunikacije Izdavačke djelatnosti Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja i izdavanja muzičkih zapisa Emitiranje programa Telekomunikacije Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima Informacijske uslužne djelatnosti Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Pravne i računovodstvene djelatnosti M70.1 Upravljačke djelatnosti M70.2 Savjetovanje u vezi sa upravljanjem M71 M72 M73 M74 M75 N N77 N78 N79 N80 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza Naučno istraživanje i razvoj Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti Veterinarske djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima Zaštitne i istražne djelatnosti N81.1 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama N81.2 Djelatnosti čišćenja N81.3 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina N82 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

8 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Cilj istraživanja Uslužne statistike zauzimaju važno mjesto u nacionalnoj ekonomiji i tokom posljednjih decenija sve više dobijaju na značaju. Razlog tome jeste činjenica da je veliki broj poslovnih subjekta registrovanih u uslužnim djelatnostima te njihov promet ima značajno učešće u ukupno ostvarenom prometu u zemlji. Statistika prometa ostalih usluga primarno ima za cilj da pruži blagovremene informacije o promjeni nivoa ostvarenog prometa ali i drugim relevantnim pokazateljima. Indeks prometa ostalih usluga jedan je od pokazatelja ekonomske aktivnosti zemlje koji pomaže organima državne uprave i preduzećima iz privatnog sektora u procesu donošenja odluka. Primjenjuje se i za procjenu rezultata sektora usluga, potrošnje stanovništva, kao i pri izračunu nacionalnih računa. Metodologija istraživanja prometa ostalih usluga je propisana Uredbom Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama (Aneks D) i njenim izmjenama i dopunama (u daljem tekstu EU-STS regulativa) kao i preporukama Eurostata iz ove statističke oblasti. Obuhvat Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti/pravne osobe koje su prema glavnoj djelatnosti registrovani da obavljaju uslužne djelatnosti (područja djelatnosti I- Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, J- Informacije i komunikacije, M- Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (isključujući granu 70.1 i oblasti 72 i 75), N- Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (isključujući oblast 77 i grane 81.1 i 81.3)). Za potrebe istraživanja korištena je Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine- koja je u potpunosti usklađena sa Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti NACE Rev.2. Cjelokupno područje Bosne i Hercegovine je obuhvaćeno istraživanjem. Istraživanjem nisu obuhvaćeni preduzetnici. Uzorak Za provođenje istraživanja prometa ostalih usluga u BiH koristi se kombinovani metod punog obuhvata i stratifikovanog slučajnog uzorka. Uzorak je podijeljen na stratume prema klasi finansijskog podatka (finansijski izvještaj za prethodnu godinu) i djelatnosti poslovnog subjekta (oblasti djelatnosti I, J, M, N- ). Kao pomoćna stratifikaciona varijabla koristi se broj zaposlenih. Izabrani uzorak ostalih usluga za godinu reprezentativan je na nivou Bosne i Hercegovine, kao i na nivoima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Prikupljanje i obrada podataka U provođenju istraživanja učestvuju zvanične statističke institucije u BiH. Osnovna varijabla posmatranja je kvartalni promet poslovnog subjekta bez PDV-a, koji je u skladu sa EU-STS regulativom iskazan posebno. Podaci prikupljeni od izvještajnih jedinica, putem obrasca K KPS USL 01, predstavljaju osnovu za procjenu podataka za ukupnu populaciju. Agregiranje prometa na više nivoe (oblast, područje ili specijalni agregati) djelatnosti se vrši prije kompilacije indeksa. Sеriје pоdаtаkа prоmеtа pо kvartalima оd. dо 2013 dоbiјеnе su kоmbinаciјоm pоdаtаkа iz аdministrаtivnih izvоrа i drugih stаtističkih istrаživаnjа. Pri preračunu historijske serije podataka korištena je metoda preklapanja ( overlapping ). U sklоpu kvartalnog istrаživаnjа prоmеtа оstаlih uslugа, kоје sе оd gоdinе sprоvоdi rеdоvnо, uporedo su prikuplјеni i pоdаci i zа rеfеrеntne kvartale gоdinе. Kompilacija indeksa Indeksi prometa ostalih usluga iskazuju se u nominalnim vrijednostima i računaju se u odnosu na baznu (.) godinu, koja se prema regulativi revidira svakih pet godina. Indeks prometa izražen je u tekućim cijenama (nije otklonjen uticaj promjene cijena). Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje indeksa Statističke institucije u BiH uvažavajući način diseminacije podataka u EU, indekse objavljuje u sljedećim oblicima: izvorni (neprilagođeni) indeksi, sezonski prilagođeni indeksi- desezonirani indeksi i kalendarski prilagođeni indeksi Obzirom da desezonirani i kalendarski prilagođeni indeksi imaju mnogo veći značaj i reprezentativniji su korisnicima statističkih podataka detaljno su prikazani u tabelarnom obliku.

9 Desezoniranje podrazumijeva da su podaci prilagođeni za uticaj sezone i kalendarske dane. Podaci koji se upoređuju sa podacima iz prethodnog perioda se, prema preporukama Eurostata, prezentiraju i tumače u desezoniranom obliku. Kalendarsko podešavanje podrazumijeva da su podaci prilagođeni za uticaj kalendarskih i radnih dana. Podaci koji se porede sa podacima istog perioda prethodne godine se prezentiraju i tumače u kalendarski prilagođenoj formi indeksa ili stopa rasta. U slučaju da navedeni kalendarski efekti značajno utiču na posmatranu vremensku seriju, potrebno je iste otkloniti. Kalendarsko i sezonsko prilagođavanje vrši se u Demetra aplikaciji (verzija 2.2) metodom TRAMO-SEATS na izvornim kvartalnim serijama podataka te u skladu sa smjernicama Eurostata. Zbog svojstva primijenjene metode prilagođavanja, dodavanjem novih opservacija mogu nastati određene promjene na ranijoj seriji već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa. Diseminacija podataka Rezultati istraživanja izražavaju se u obliku indeksa i stopa promjene te se od godine publikuju u redovnoj kvartalnoj dinamici u formi saopćenja za javnost na web stranici Agencije za statistiku BiH ( Prezentacija i interpretacija indeksa potpuno je usklađena s onima koje su propisane EU-STS regulativom što omogućava domaćim i međunarodnim korisnicima neposredno poređenje indeksa prometa ostalih usluga u BiH sa indeksima drugih zemalja. Revizija podataka Redovna saopćenja statistike prometa ostalih usluga objavljuju se u kvartalnoj dinamici i sadrže preliminarne podatke. Revizija podataka podrazumijeva da se podaci za prethodni kvartal (t-1) revidiraju u skladu sa novim informacijama, te je moguće da se podaci objavljeni nakon revizije razlikuju od ranije objavljenih, preliminarnih podataka. U saopćenjima je jasno naznačeno o kojim se podacima radi, tako da korisnici statističkih podataka mogu pravilno da ih tumače. O izmjenama podataka i razlozima korisnici će biti obavješteni na prikladan i transparentan način, u redovnim kvartalnim saopćenjima i drugim publikacijama za javnost kao i na web stranici Agencije za statistiku BiH. Definicije Promet je ukupan fakturisani iznos koji poslovni subjekt obračuna za prodate robe ili pružene usluge tokom referentnog perioda trećim licima i odgovara njihovoj tržišnoj vrijednosti. Uključuje i troškove povezane sa prodajom čak i ako su ti iznosi posebno iskazani na fakturama. Porez na dodanu vrijednost (PDV) isključen je iz prometa. Skraćenice EU- Evropska Unija Eurostat- Statistički ured Evropske Unije - Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine NACE Rev.2- Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u EU SPR- Statistički poslovni registar STS Short Term Business Statistics (Kratkoročne poslovne statistike) - nema pojave Izdaje i štampa Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Zelenih beretki 26 Telefon: +387 (33) Telefaks: +387 (33) Elektronska pošta: bhas@bhas.ba Internetska stranica: http: // Odgovara direktor: Velimir Jukić Saopćenje priredila: Lejla Krehić Podaci iz ovog saopćenja objavljuju se i na internetu

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN - 1840-1074 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 2013. Osnovne informacije

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

untitled

untitled Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u 2010. godini

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar 2014. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

I тромјесечје 1 st quarter 2016 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEASE 24. V Бр

I тромјесечје 1 st quarter 2016 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEASE 24. V Бр I тромјесечје 1 st quarter 016 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEASE 4. V 016. Број/No. 130/16 КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ

Више

ISSN II тромјесечје 2 nd quarter 2017 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEAS

ISSN II тромјесечје 2 nd quarter 2017 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEAS ISSN 490-950 II тромјесечје nd quarter 017 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEASE 4. VIII 017. Број/No. 41/17 КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ ДИСТРИБУТИВНЕ

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

ISSN II тромјесечје 2 nd quarter 2018 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEAS

ISSN II тромјесечје 2 nd quarter 2018 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEAS ISSN 490-950 II тромјесечје nd quarter 018 СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ DISTRIBUTIVE TRADE STATISTICS QUARTERLY RELEASE 4. VIII 018. Број/No. 39/18 КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ ДИСТРИБУТИВНЕ

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar 2013. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

IZVJEŠTAJ O RADU

IZVJEŠTAJ O RADU ИЗВJEШTAJ O РAДУ AГEНЦИJE ЗA СTATИСTИКУ БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ЗA 2016. ГOДИНУ Сaрajeвo, 2017 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ O РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 2 С A Д Р Ж A J УВOДНA РИJEЧ... 4 1. ДEMOГРAФСКE И СOЦИJAЛНE СTATИСTИКE...

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar 2012. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

ijene stanova u novogradnji

ijene stanova u novogradnji CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOGIJA CIJENE STANOVA U NOVOGRADNJI 48 METODOLOŠKO UPUTSTVO 48 Podgorica, maj 2016. godine Sadržaj Pravni osnov... 3 METODOLOŠKE OSNOVE... 3 Cilj istraživanja... 3 Izvještajne

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, 2012. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

IZVJEŠTAJ O RADU

IZVJEŠTAJ O RADU ИЗВJEШTAJ O РAДУ AГEНЦИJE ЗA СTATИСTИКУ БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ЗA 2015. ГOДИНУ Сaрajeвo, 2016. С A Д Р Ж A J УВOДНA РИJEЧ... 5 1. ДEMOГРAФСКE И СOЦИJAЛНE СTATИСTИКE... 4 1.01 Стaтистикa стaнoвништвa... 5

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy Crna Gora Vlada Crne Gore Uprava za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2 8000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 8 Fax: +382 (0) 20 230 84 E-mail: contact@monstat.org R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sarajevo, 2017. godina 2 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sadržaj 1. STATISTIČKI PROCES I NJEGOVI REZULTATI... 5 1.1. Namjena istraživanja...

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Istraživanje turističkog tržišta

Istraživanje turističkog tržišta ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA asistent:branislava Hristov Stančić branislava@ekof.bg.ac.rs Suština i sadržaj istraživanja tržišta Istraživanje tržišta istraživanje marketinga Istraživanje marketinga

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више

Demokratski narodni savez

Demokratski narodni savez СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo

Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo Uvod Kompanija Diacell doo kao nosilac dozvole za stavljanje lekova u promet i zastupnik kompanije Baxter redovno sarađuje, u okviru

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. 3 Садржај ДИО I: Опис података... 4 1. Контакт информације... 4 2. Институције укључене у прикупљање података

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» brој 95/12), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

PTT G -11.xls

PTT  G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

Slide 1

Slide 1 Str. 9 UVOD Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Dokazano je... Da li vama treba statistika? Top ten najboljih zanimanja (Blic, 6.3.2010.): 1. Aktuari 2. Softverski inženjeri

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010 P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010. godine Na osnovu člana 16.18 Izbornog zakona Bosne

Више