Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc"

Транскрипт

1 Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske Podgorica Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar godine 1 Izvor podatka Izvor podatka za obradu spoljnotgovinskih podatka su carinske deklaracije koje Uprava carina Crne Gore mjesečno dostavlja MONSTAT-u do 5-og u mjesecu. Objavljivanje podatka za predhodni mjesec od 2009 god. je 25-i u mjesecu. Godišnji podaci objavljuju se dva puta, prvi put kao preliminarni (25 Januara), drugi put se objavljuju kao konačni (31 Marta) Metodoleogije koje se koriste u obradi podatka spoljne trgovine: INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE STATISTICS: Concept and definitions, UN Statistics on the trading of goods User guide Uskladjuje se sa regulativama iz COMMUNIY LEGISLATION applicable to the STATITICS RELATING TO THE TRADE OF GOODS, vezane za EXTRASTAT. Council Regulation (EC) No 1172/95 Commission Regulation (EC) No 1917/2000 Amended by Commission Regulation (EC) 179/2005 Od 2009 god MONSTAT primjenjuje Član 9. iz Commission Regulation (EC)No 1917/2000. Podaci od januara 2009 god. obrađuju se po ovom principu, konačni podaci za 2008 god. koje možete videti u prilogu obrađeni su po istom principu kao i podaci za 2009 god. U planiru je da se uradi revizija konačnih podatka 2007 god. kako bi dvije poslednje godine konačnih podataka bile uporjedive. Trgovinski sistemi U statistici međunarodne robne trgovine postoje dva sistema trgovine pomoću kojih statistika prikuplja podatke: opšti i specijalni sistem trgovine. U okviru specijalnog sistema trgovine postoje dvije definicije: stroga definicija i ublažena definicija. Opšti sistem trgovine koristi se u slučajevima kada se statistička teritorija zemlje poklapa s njenom ekonomskom teritorijom. Prema tome, opšti sistem trgovine predstavlja koncept koji kod uvoza obuhvata svu robu koja ulazi na ekonomsku teritoriju zemlje koja prikuplja podatke, sa izuzetkom robe koja je u tranzitu, a kad izvoza obuhvata svu robu koja napušta ekonomsku teritoriju zemlje koja prikuplja podatke, sa izuzetkom robe koja je u tranzitu. Prema definiciji opšteg sistema trgovine postoje tri tipa uvoza: Uvoz strane robe (to je roba različita od robe koja se dobija posle spoljne prerade) Uvoz strane robe koje se dobija kao rezultat spoljne prerade Uvoz domaće robe u stanju u kome je predhodno izvezena Po opštem sistemu trgovine, robe se izvozi u: Slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone Prostorije za carinsko skladištenje Sistem specijalne trgovine predstavlja koncept koji se koristi u slučajevima kada se statistička teritorija zemlje poklapa samo sa određenim dijelom njene ekonomske teritorije. Stroga definicija specijalnog sistem trgovine koristi se kada statistička teritorija obuhvata samo slobodno cirkulirajuće područje u okviru koga roba može biti raspoloživa bez carinskih ograničenja, to znači da je ona prošla carinski postupak i da se koristi za domaću upotrebu u cilju reprodukcije, široke potrošnje i investicije. Izvoz obuhvata svu robu koja napušta slobodno cirkullirajuće područje zemlje koja prikuplja podatke. Podjela na opšti i specijalni sistem se vrši prema carinskim postupcima. Carinski postupak je šifra carinskog postuka koji se sastoji od dvocifrene šifre traženog postupka i druge dvocifrene šifre predhodnog postupka iz Kodeksa šifara. Kod izvoza: Opšti trgovinski sistem obuhvata postupke koje specijalni sistem ne obuhvata 1071,1076,1078,3154 koje sadrži specijalni sistem trgovine, ali zato obuhvata postupke 3156 i Kod uvoza: Opšti trgovinski sistem ne obuhvata postupke 4071,4076,4078, 4091, 5171,5471 koje sadrži specijalni sistem trgovine, ali zato obuhvata postupke 7100,7121,7154,7600, 7696,7800,7810,7853,7854 koje ne sadrži specijalni sistem trgovine. Monstat će ubuduće objavljivati spoljnotrgovinske podatke na osnovu oba sistema trgovine. U Anex-u ovog saopštenja nalazi se lista carisnkih postupaka koje čine opšti i specijalni trgovinski sistem. 1 Konačni podaci MONSTAT-a

2 Prema konačnim podacima Monstat-a i opštem sistemu trgovine, Crna Gora je u periodu januar decembar godine ostvarila ukupnu robnu razmjenu sa inostranstvom u iznosu od 2.471,33 miliona eura, od čega je izvoz iznosio miliona eura, dok je uvoz iznosio 1, miliona eura. Pokrivenost robnog uvoza izvozom iznosila je 24.40%. U mil. Period Januar Decembar 2008 (opšti sistem trgovine) Januar Decembar 2008 (specijalni sistem trg.) Izvoz Uvoz 1, , Trgovinski bilans -1, , Pokrivetnost uvoza izvozom (%) 24.40% 17.14% Prema konačnim podacima Monstat-a i specijalnom sistemu trgovine, Crna Gora je u u periodu januar decembar godine ostvarila ukupnu robnu razmjenu sa inostranstvom u iznosu od 2, miliona eura, od čega je izvoz iznosio miliona eura, dok je uvoz iznosio 2, miliona eura. Pokrivenost robnog uvoza izvozom iznosila je 17.14%. Mjesečni pregled spoljnotrgovinskog prometa Crne Gore za period januar-decembar 2008 god. po opštem i specijalnom trgovinskom sistemu Kontigent Mjesec Januar -Decembar 2008 (opšti trgovinski sistem ) Vrijednost u mil. Januar-Decembar 2008 (specijalni trg. sistem ) Vrijednost u mil. Izvoz Januar Izvoz Februar Izvoz Mart Izvoz April Izvoz Maj Izvoz Jun Izvoz Jul Izvoz Avgust Izvoz Septembar Izvoz Oktobar Izvoz Novembar Izvoz Decembar Uvoz Januar Uvoz Februar Uvoz Mart Uvoz April Uvoz Maj Uvoz Jun Uvoz Jul Uvoz Avgust Uvoz Septembar Uvoz Oktobar Uvoz Novembar Uvoz Decembar , , Prema mjesečnom pregledu spoljnotrgovinskog prometa Crne Gore najveći promet ostaven je u ljetnjim mjesecima.

3 ROBNA RAZMJENA PO ZEMLJAMA I GRUPACIJAMA ZEMALJA PO OPŠTEM I SPECIJALNOM SISTEMU TRGOVINE Spoljnotrgovinski promet Crne Gore po geografskim zonama pokazuje da je najveći promet ostvaren sa zemljama Evrope, naročito sa zemljama EU-27. U narednim tabelama biće prikazan spoljnotrgovinski promet po opštem i specijalnom sistemu trgovine, za članice Evropske Unije kao i promet zemalja sa potpisnicama CEFTA sporazuma. Prema konačnim podacima Monstat-a i opštem sistemu trgovine, Crna Gora je u perodu januar decembar god. ostvarila promet sa zemljama EU-27 u iznosu od mil., od toga je izvoz iznosio mil. dok je uvoz iznosio mil.. Sa potpisnicama CEFTA sporazuma, ostvaruje promet u iznosu od 1, mil., od toga je izvoz mil., dok je uvoz iznosio 1, mil.. Najveći izvoz roba ostvaren je u Italiju 26.77% (129.76mil. ) od ukupnog izvoza u pomenutom periodu, zatim u Grčku 11.02% (53.39 mil. ) i u Sloveniju 7.81% (37.84 mil. ). Posmatrajući izvoz roba sa zemalja potpisnicama CEFTA sporazuma, najveći izvoz je ostvaren sa Srbijom 23.32% ( mil. ) ali važno je napomenuti da se od januara god. MONSTAT evidentira promet sa Srbijom bez Kosova, zatim Kosovo 7.63% (37mil. ) Najveći uvoz roba ostvaren je iz Italije 7.47% ( mil. ) od ukupnog uvoza u pomenutom periodu, zatim iz Slovenije 6.75% ( mil. ), Njemačke 4.93% (97.85 mil. ). Posmatrajući uvoz roba sa potpisnicama CEFTA sporazuma, najveći uvoz je ostvaren iz Srbije 38.80%(770.76mil. ), Hrvatske 7.01% ( mil. ) i BiH 7.30% (145 mil.) Robna razmjena po zemljama po opštem sistemu trgovine UKUPNO 484, ,986, UKUPNO EU 270, , Austrija 9, , Belgija , Bugarska , Češka 4, , Danska , Estonija Finska 1, , Francuska , Grčka 53, , Holandija 3, , Irska Italija 129, , Kipar 1, , Letonija Litvanija Luksemburg Mađarska 10, , Malta Njemačka 10, , Poljska , Portugalija Rumunija 1, , Slovačka , Slovenija 37, , Španija , Švedska , Vel.Britanija 4, , UKUPNO CEFTA 191, ,104,

4 Albanija 9, , BiH 26, , Makedonija 1, , Moldavija Hrvatska 5, , Srbija 113, , Kosovo 37, , OSTALE ZEMLJE 22, , UKUPNO 484, ,986, Prema konačnim podacima Monstat-a i specijalnom sistemu trgovine, Crna Gora je u periodu januar decembar godine ostvarila promet sa zemljama EU-27 u iznosu od 1, mil., od toga je izvoz iznosio mil. dok je uvoz iznosio 1, mil.. Sa potpisnicama CEFTA sporazuma, ostvaruje promet u iznosu od 1, mil., od toga je izvoz mil., dok je uvoz iznosio 1, mil.. Robna razmjena po zemljama po specijalnom sistemu trgovine ZEMLJA IZVOZ % učešća UVOZ % učešća UKUPNO 433, ,527, UKUPNO EU 265, ,039, Austrija 1, , Belgija , Bugarska , Češka 4, , Danska , Estonija Finska 1, , Francuska , Grčka 53, , Holandija 3, , Irska Italija 130, , Kipar , Letonija Litvanija Luksemburg Mađarska 9, , Malta Njemačka 16, , Poljska , Portugalija Rumunija , Slovačka , Slovenija 37, , Španija , Švedska , Vel.Britanija 3, , UKUPNO CEFTA 158, ,227, Albanija 5, , BiH 22, , Makedonija , Moldavija Hrvatska 6, , Srbija 107, , Kosovo 15, , OSTALE ZEMLJE 9, ,

5 Najveći izvoz roba ostvaren je u Italiju 30.14% ( mil. ) od ukupnog izvoza u pomenutom periodu, zatim u Grčku 12.29% (53.22 mil. ) i u Sloveniju 8.62% (37.35 mil. ). Posmatrajući izvoz roba sa potpisnicama CEFTA sporazuma, najveći izvoz je ostvaren sa Srbijom 24.89% ( mil. ) ali važno je napomenuti da se od januara god. MONSTAT evidentira promet sa Srbijom bez Kosova, zatim BiH 5.10% (22.08 mil. ). Najveći uvoz roba ostvaren je iz Italije 7.64% ( mil. ) od ukupnog uvoza u pomenutom periodu, zatim iz Grčke 7.34% ( mil. ), Slovenije 6.38% ( mil. ) Posmatrajući uvoz roba sa zemalja potpisnicama CEFTA sporazuma, najveći uvoz je ostvaren iz Srbije 33.21%( mil. ), Hrvatske 6.71% ( mil. ) i BiH 6.52% ( mil. ). STRUKTURA IZVOZA I UVOZA PO GRUPAMA PROIZVODA PO OPŠTEM I SPECIJALNOM SISTEMU TRGOVINE Na strukturu robnog izvoza na osnovu opšteg sistema trgovine, bitno je uticao izvoz Aluminijuma i njegovih proizvoda, zatim Gvožđe i čelik, Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; piće i alkohol, kao i proizvodi od gvožđa i čelika. OPIS Vrijednost I-XII 2008 Učešće Ukupan izvoz 484, Aluminijum i proizvodi od aluminijuma 182, Gvožđe i čelik 85, Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije;bitumenozne materije; mineralni voskovi 41, Pića, alkoholi i sirće 24, Proizvodi od gvožđa i čelika 19, Farmaceutski proizvodi 19, Drvo i proizvodi od drveta;drveni ugalj 15, Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica 13, Nuklerni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi 13, Električne mašinei oprema i njihovi djelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka;televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuk, djelovi i pribor za te proizvode 6, Vodeći izvozni proizvod je Aluminijum i njegovi proizvodi, koji u ukupnom izvozu učestvuje sa mil (37.60%). Slijedi gvoždje i čelik mil. (17.58), Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije mil. (8.53%) Na strukturu robnog uvoza na osnovu opšteg sistema trgovine, uticao je uvoz Reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi, Vozila, Mineralnih goriva, mineralnih ulja i proizvoda njihove destilacije OPIS Vrijednost I-XII 2008 Ukupan uvoz 1,986, Reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi 201, Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi i pribor Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije;bitumenozne materije; mineralni voskovi 185, ,

6 Električne mašinei oprema i njihovi djelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka;televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuk, djelovi i pribor za te proizvode 139, Gvožđe i čelik 96, Proizvodi od gvožđa i čelika 95, Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svijetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni; osvijetljeni znaci, osvijetljene pločica imenima i slično, montažne zgrade 84, Vodeći uvozni proizvod na osnovu opšteg sistema trgovine su Reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi mil. (10.15%), Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi i pribor mil. (9.36%), Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije;bitumenozne materije; mineralni voskovi mil. (8.29%) Na strukturu robnog izvoza na osnovu specijalnog sistema trgovine, bitno je uticao izvoz Aluminijuma i njegovih proizvoda, zatim Gvožđe i čelik, Piće i alkohol, kao i Proizvodi od gvožđa i čelika. OPIS Vrijednost I-XII 2008 Učešće Ukupan izvoz 433, Aluminijum i proizvodi od aluminijuma 180, Gvožđe i čelik 85, Pića, alkoholi i sirće 25, Proizvodi od gvožđa i čelika 18, Drvo i proizvodi od drveta;drveni ugalj 15, Nuklerni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi 14, Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije;bitumenozne materije; mineralni voskovi 12, Farmaceutski proizvodi 8, Električne mašinei oprema i njihovi djelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka;televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuk, djelovi i pribor za te proizvode 5, Bakar i proizvodi od bakra 5, Vodeći izvozni proizvod je Aluminijum i njegovi proizvodi, koji u ukupnom izvozu učestvuje sa mil (41.71%). Slijedi gvoždje i čelik mil. (19.67%), Pića, alkoholi i sirće mil. (5.99%), Proizvodi od gvožđa i čelika mil. (4.20%) Na strukturu robnog uvoza na osnovu specijalnog sistema trgovine, uticao je uvoz Mineralnih goriva, mineralnih ulja i proizvoda njihove destilacije, Vozila i Reaktori. OPIS Vrijednost XII 2008 Učešće Ukupan uvoz 2,527, Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije;bitumenozne materije; mineralni voskovi 363, Reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi 261, Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi i pribor 245,

7 Električne mašinei oprema i njihovi djelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka;televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuk, djelovi i pribor za 177, te proizvode Gvožđe i čelik 103, Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svijetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni; osvijetljeni znaci, osvijetljene pločica imenima i slično, montažne zgrade 90, Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa 69, Vodeći uvozni proizvod na osnovu specijalnog sistema trgovine su Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije;bitumenozne materije; mineralni voskovi mil. (14.38%), Reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredjaji i njihovi djelovi mil. (10.35%) Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi i pribor mil. (9.70%). ANEX 1 Opšti trgovinski sistem: Izvoz: (Konačni izvoz-nema predhodnog postupka), (Izvoz robe-postupak carinskog skladištenja), (Izvoz robe-postupak carinskog skladištenja ili unosa u SZ/SS i SS, namjenjenog za izvoz u nepromijenjenom stanju), (Izvoz iz SZ/SS unos robe u slobodnu zonu), (Pasivno oplemenjivanje nema predhodnog postupka) (Pasivno oplemenjivanje-uvoz robe u postupku aktivnog opleminjivanja (sistem odlaganja plaćanja carina) (Pasivno oplemenjivanje Uvoz robe u postupku aktivnog oplenjivanja (sistem odlaganja plaćanja carina) u prostorijama carinskog skladišta) ( Pasivno oplemenjivanje član 155 Car.zakona nema predhodnog postupka) (Ponovni izvoz robe Stavljanje u slobodni promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja carine) (Ponovni izvoz robe - Stavljanje u slobodni promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja carine) u prostorijama carinskog skladišta (Ponovni izvoz robe - Stavljanje u slobodni promet u okviru postupka uvoza robe za proizv.za izvoz (sistem povraćaja carine) u SZ/SS (Ponovni izvoz robe koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) (Ponovni izvoz robe koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja u prostorijama carinskog skladišta) (Ponovni izvoz robe koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja(sistem odlaganja carine) u SZ/SS (Ponovni izvoz iz skladišta) Uvoz (Stavljanje robe u slobodni promet - nema predhodnog postupka) (Stavljanje robe u slobodni promet Privremeni uvoz robe sa potpunim oslobođenjem od plaćanja carinskog duga) 4054 (Stavljanje robe u slobodni promet Privremeni uvoz robe sa djelimičnim oslobođenjem od plaćanja carinskog duga) 5100 (Uvoz robe u postupku aktiv.oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) nema predhodnog postupka) (Uvoz robe u postupku aktiv.oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) u prostorijama carinskog skladišta nema predhodnog postupka)

8 61 10 (Povraćaj ponovni uvoz i stavljanje u slobodni promet Izvoz robe) (Povraćaj ponovni uvoz i stavljanje u slobodni promet - Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromjenjenom stanju) (Povraćaj ponovni uvoz i stavljanje u slobodni promet Izvoz robe) (Povraćaj ponovni uvoz domaće robe (član 185 car.zakona) Izvoz robe) ( Postupak carinskog skladištenja Nema predhodnog postupka) (Postupak carinskog skladištenja roba koja je bila u postupku pasivnog opemenjivanja) (Postupak carinskog skladištenja - Privremeni uvoz robe sa djelimičnim oslobođenjem od plaćanja carinskog duga) (Postupak carinskog skladištenja robe namjenjena za izvoz Nema predhodnog postupka) (Postupak carinskog skladištenja u slobodnu carinsku prodavnicu) (Unos robe u SZ/SS i SS osim u slučajevima sa šifrom 76 Nema predhodnog postupka) (Unos robe u SZ/SS i SS namjenjena za izvoz Konačni izvoz) (Unos robe u SZ/SS i SS koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja Privremeni uvoz robe) (Unos robe u SZ/SS i SS koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja u carinskom skladištu) (Prerada robe pod carinskim nadzorom Nema predhodnog postupka) (Ostalo) Specijalni trgovinski sistem: Izvoz: (Konačni izvoz-nema predhodnog postupka), (Pasivno oplemenjivanje nema predhodnog postupka) (Pasivno oplemenjivanje-uvoz robe u postupku aktivnog opleminjivanja (sistem odlaganja plaćanja carina) (Pasivno oplemenjivanje Uvoz robe u postupku aktivnog oplenjivanja (sistem odlaganja plaćanja carina) u prostorijama carinskog skladišta) ( Pasivno oplemenjivanje član 155 Car.zakona nema predhodnog postupka) (Ponovni izvoz robe Stavljanje u slobodni promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja carine) (Ponovni izvoz robe - Stavljanje u slobodni promet u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja (sistem povraćaja carine) u prostorijama carinskog skladišta (Ponovni izvoz robe - Stavljanje u slobodni promet u okviru postupka uvoza robe za proizv.za izvoz (sistem povraćaja carine) u SZ/SS (Ponovni izvoz robe koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) (Ponovni izvoz robe koja je bila u privremenom uvozu sa djelimičnim oslobađanjem od plaćanja cariene) (Ponovni izvoz robe koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja u prostorijama carinskog skladišta) (Ponovni izvoz robe iz slobodne carinske prodavnice) Uvoz (Stavljanje robe u slobodni promet - nema predhodnog postupka) (Stavljanje robe u slobodni promet Privremeni uvoz robe sa potpunim oslobođenjem od plaćanja carinskog duga) 4054 (Stavljanje robe u slobodni promet Privremeni uvoz robe sa djelimičnim oslobođenjem od plaćanja carinskog duga) Stavljanje robe u slobodni promet Postupak carinskog skladištenja robe Stavljanje robe u slobodni promet - Postupak carinskog skladištenja ili unosa robe u SZ/SS i SS, namjenjenog za izvoz u nepromijenjenom stanju Stavljanje robe u slobodni promet - Unosa robe u SZ/SS i SS, osim u slučajevima sa šifrom Stavljanje robe u slobodni promet Prerada robe pod carinskim nadzorom 5100 (Uvoz robe u postupku aktiv.oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) nema predhodnog postupka) (Uvoz robe u postupku aktiv.oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) - Postupak carinskog skladištenja robe 5471 Privremeni uvoz robe sa djelimičnim oslobađanjem od plaćanja carinskog duga Nema predhodnog postupka

9 55 00 (Uvoz robe u postupku aktiv.oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) u prostorijama carinskog skladišta nema predhodnog postupka) (Uvoz robe u postupku aktiv.oplemenjivanja (sistem odlaganja carine) u SZ/SS i SS, - Postupak carinskog skladištenja robe) (Povraćaj ponovni uvoz i stavljanje u slobodni promet Izvoz robe) (Povraćaj ponovni uvoz i stavljanje u slobodni promet - Privremeni izvoz robe koja će se vratiti u nepromjenjenom stanju) (Povraćaj ponovni uvoz i stavljanje u slobodni promet Izvoz robe) (Povraćaj ponovni uvoz domaće robe (član 185 car.zakona) Izvoz robe) (Prerada robe pod carinskim nadzorom Nema predhodnog postupka) (Prerada robe pod carinskim nadzorom - Postupak carinskog skladištenja robe) (Ostalo)

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2011.године Спољнотрговинска размена са суседним земљама од

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31. СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр. 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2010.године 2 1.2. Спољнотрговинска размена са суседним

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2012. године 1.2. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2013. године 1.3. Спољнотрговинска

Више

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ Sadržaj Carinski instruktor 19 maj 2012. CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI "Sl. glasnik

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti u oblasti informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode] Стање безбедности саобраћаја у Србији за период 21 211, са краћим освртом на 1 месеци 212. године мр Стојадин ЈОВАНОВИЋ Директор АБС др Јовица ВАСИЉЕВИЋ Помоћник директора АБС мр Драгослав Кукић Главни

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Министарство трговине и туризма Републике Српске СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (БиХ) СА ДРЖАВАМА ЦЕФТА, ЕУ И ОСТАЛИМА (Јануар Септембар1) Одјељење за информациони систем и анализу података Октобар

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

Кодекс Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација (EFPIA) о објављивању података Објављивање података за годину Shire Pharmaceutica

Кодекс Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација (EFPIA) о објављивању података Објављивање података за годину Shire Pharmaceutica Кодекс Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација (EFPIA) о објављивању података Објављивање података за 2017. годину Shire Pharmaceuticals (укључујући Baxalta US Inc.) 1 Одељак 1: Приступ

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti za stručno i obuke informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

НОВИ ЦАРИНСКИ ЗАКОН

НОВИ ЦАРИНСКИ ЗАКОН НОВИ ЦАРИНСКИ ЗАКОН И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ Привредни саветник јун 2019. године Разлози за доношење новог Царинског закона ( Сл.гласник РС, 95/2018) - oтворено Поглавље 29 Царинска унија - усаглашавање са

Више

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx)

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx) Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Sunčani Hvar d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: INSTITUT IGH, d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOS

Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOS Propisi: KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE KOJA SE KREĆE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) I UV

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) I UV PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se oblik

Више

Microsoft Word Matična država .docx

Microsoft Word Matična država .docx Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Končar D&ST d.d. 2.* Registrirano sjedište: Josipa

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvatski dani biomase, Našice 08.09.2017. Izvedeni projekti sustava na biomasu Mladen Renato Martinac, dipl.ing.stroj. Centrometal d.o.o. Hrvatski proizvođač opreme za centralno grijanje Duga tradicija

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

EU Criminal Law and Justice

EU Criminal Law and Justice Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije Program tehničke pomoći Luksemburga Srbiji Pravosudna akademije Republike Srbije Krivično pravo i pravosuđe EU Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu,

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA CARINA CARINSKI ZAKON REPUBLIKE SRBIJE CILJ -ZAŠTITA FINANSIJSKIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE -ZAŠTITA OD NELEGALNE TRGOVINE -SIGURNOST I BEZBEDNOST -RAVNOTEŽA

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2. Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.-3. jul 2013. Podgorica Page 1 Istorija Evropski ugovor 19. maja 1990. Poljska je zvanicno podnijela zahtjev

Више

Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bila

Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bila Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bilansu. Sredstva za aranžman se obezbjeđuju iz opštih

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 101 Podgorica, 14. jun godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Indeksi je

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 101 Podgorica, 14. jun godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Indeksi je CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 101 Podgorica, 14. jun 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba. godina Jedinične

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Zagreb, 15

Zagreb, 15 Klasa: 602-04/16-26 Ur. broj: 251-501-10-16-01 Zagreb, 14. rujna 2016. Visoka škola za informacijske tehnologije u okviru Erasmus+ programa Europske unije objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 kn 249,00 kn USLUGE UKLJUČENE U PAKET Televizija -

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања 2 Земље које учествују у програму деле се на програмске и партнерске. Програмске земље

Више