(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx)"

Транскрипт

1 I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano siječanj 2019.

2 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREB, Rockefellerova 7 IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U GODINI Autori: Dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med. Tanja Mišić, dipl. oec. Grafička priprema: Mario Hemen, ing. Revidirano siječanj

3 Sadržaj 1. Uvod, metodologija i izvori podataka Opis pojedinih kategorija u Sustavu zdravstvenih računa (prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa System of Health Accounts, Version 2011) 6 3. Rezultati Usporedbe s drugim zemljama

4 1. Uvod, metodologija i izvori podataka S obzirom na trend naglog porasta izdvajanja za zdravstvo u razvijenim zemljama tijekom posljednjih desetljeća, pojavila se potreba praćenja pokazatelja potrošnje u zdravstvu koji bi pružili uvid u strukturu te potrošnje i omogućili usporedbu između različitih zemalja. Kao odgovor na tu potrebu, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) razvila je Sustav zdravstvenih računa («System of Health Accounts») - metodologiju prikazivanja financijskih zdravstvenih pokazatelja koja obuhvaća niz vrlo detaljnih i preciznih klasifikacija dionika i funkcija u zdravstvu čijim se kombiniranjem u tablicama i unosom pripadajućih izdataka dobiva pregled strukture zdravstvene potrošnje. Osnovne tri dimenzije zdravstva prema toj metodologiji su: - funkcije zdravstvene zaštite (Health care functions - HC) - pružatelji zdravstvene zaštite (Health care providers - HP) - sheme financiranja zdravstvene zaštite (Health care financing schemes - HF) Njihovim kombiniranjem nastaju tri osnovne tablice na koje je moguće dograđivati dodatne tablice prema izvorima financiranja, dobnim skupinama stanovništva, skupinama bolesti i dr. Podaci iskazani putem metodologije Sustava zdravstvenih računa korisni su za evaluaciju i planiranje u zdravstvu, posebno uzevši u obzir da su međunarodno usporedivi, a kompatibilni su i sa statističkim pokazateljima iz drugih područja, primjerice ekonomije. Prvi priručnik Sustav zdravstvenih računa objavljen je godine (System of Health Accounts, Version 1.0), a nova revidirana verzija objavljena je godine (System of Health Accounts, Version 2011). I WHO i Eurostat (Statistički ured EU) prihvatili su metodologiju Sustava zdravstvenih računa za financijske zdravstvene pokazatelje te sudjelovali u pripremi revidiranog izdanja. Velik broj zemalja započeo je praćenje pokazatelja prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa, no s obzirom da je uvođenje ovog sustava zahtjevno i često dugotrajno, nalaze se u različitim fazama implementacije. Sustav zdravstvenih računa je modularan, dakle moguće je započeti s prikupljanjem podataka za tri osnovne tablice pa naknadno uvoditi ostale tablice prilagođavajući dinamiku i redoslijed njihovog uvođenja mogućnostima i potrebama svake pojedine zemlje. Na isti način započeto je prikupljanje podataka za Hrvatsku - istraživanje je po prvi put provedeno godine, u sklopu kojeg su prikupljeni financijski podaci za godinu. Podaci za godinu prikupljeni su tijekom godine u oba navedena ciklusa korištena je metodologija Sustava zdravstvenih računa 1.0 (System of Health Accounts, Version 1.0). Prikupljanje podataka za godinu provedeno je tijekom godine i to po prvi puta prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa 2011 (System of Health Accounts, Version 2011), a prema toj metodologiji također su tijekom prikupljeni podaci za godinu. Kao izdaci za godinu, uračunati su izdaci za aktivnosti koje su izvršene tijekom te godine, bez obzira na vrijeme kada je ta aktivnost zaista i plaćena. Prikupljeni su podaci za tri osnovne tablice: 1. HC (Funkcije u zdravstvenoj zaštiti) x HF (Sheme financiranja zdravstvene zaštite) 2. HC (Funkcije u zdravstvenoj zaštiti) x HP (Pružatelji zdravstvene zaštite) 3. HP (Pružatelji zdravstvene zaštite) x HF (Sheme financiranja zdravstvene zaštite) 4

5 Podaci su prikupljeni od sljedećih institucija: - Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (zasebno za osnovno i dopunsko osiguranje) - Ministarstva zdravstva - Ministarstva pravosuđa - Ministarstva obrane - Ministarstva financija (iz Izvješća o ostvarenju proračuna: zbirni podaci za izdatke općina i gradova, isključujući Grad Zagreb) - Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) (iz Izvješća o potrošnji lijekova u RH u 2015.) - 20 županija i Grada Zagreba - 5 privatnih zdravstvenih osiguranja (1 osiguranje nije dostavilo podatke) - Državnog zavoda za statistiku (s obzirom da Anketa o potrošnji kućanstava nije provedena godine, za godinu pripremljene su procjene temeljem podataka iz Ankete o potrošnji kućanstava za godinu) - 14 zaklada i udruga koje su imale izdatke za zdravstvene usluge - Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (podaci iz izvješća o broju sistematskih pregleda u medicini rada) Podaci za godinu uključuju procjenu izdataka županija i Grada Zagreba za zdravstveni dio skrbi u ustanovama za njegu i smještaj (HC.3.1 i HP.2) temeljem podataka o ukupnim izdacima za ustanove za njegu i smještaj (nisu uključeni izdaci Ministarstva socijalne politike i mladih za navedene ustanove). Važna napomena: U skladu s uputom iz Europskog statističkog ureda (Eurostata), u izdatke su uključena i sredstva Grada Zagreba kojima su plaćeni dugovi dijela ustanova kojima je Grad Zagreb vlasnik. Također u skladu s uputama iz Eurostata podaci za godinu obuhvaćaju i izdatke za zdravstvene usluge pružene u godini koji nisu plaćeni, već uključeni u dugovanja. 5

6 2. Opis pojedinih kategorija u Sustavu zdravstvenih računa (prema metodologiji Sustava zdravstvenih računa System of Health Accounts, Version 2011) Kategorije Funkcije u zdravstvenoj zaštiti (HC): HC.1 Liječenje - obuhvaća zdravstvene usluge s ciljem smanjenja simptoma bolesti/ozljede, sprečavanja komplikacija te izlječenja, uključujući dijagnostičke i terapijske postupke, operacije i porodništvo (isključuje rehabilitaciju i palijativnu skrb). HC.1.1 Stacionarno liječenje - liječenje pacijenata zaprimljenih u bolnicu s ostankom preko noći HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici - liječenje pacijenata zaprimljenih u bolnicu i otpuštenih istoga dana (bez ostanka preko noći) HC.1.3 Izvanbolničko liječenje - liječenje pacijenata koji formalno nisu zaprimljeni u ustanovu i ne ostaju preko noći (bez obzira na vrstu zdr. ustanove) HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge medicinske usluge koje se uobičajeno primjenjuju prilikom posjeta doktoru medicine, a bez složenije medicinske opreme - pregled, propisivanje lijekova, savjetovanje pacijenta, davanje terapija putem injekcija, kontrolni pregled, ispunjavanje pacijentove dokumentacije HC Izvanbolničke dentalne usluge - sve dentalne usluge koje doktor dentalne medicine ambulantno pruža pacijentima, uključujući protetiku i ugradnju implantata HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge - sve specijalizirane medicinske usluge koje izvanbolničkim pacijentima pružaju doktori medicine, osim usluga pod HC uključuje ambulantne kirurške zahvate i specijalističke preglede i terapiju HC Ostalo izvanbolničko liječenje - sve ostale zdravstvene usluge koje ambulantno pružaju med. sestre/tehničari i drugi zdr. djelatnici i suradnici - uključuje radnu terapiju, govornu terapiju, preglede i terapiju vezano uz ortoze i proteze, previjanja. HC.1.4 Liječenje u kući - liječenje pacijenata u vlastitom domu - uključuje kućne posjete, kućnu (peritonejsku) dijalizu, porodništvo u kući. HC.2 Rehabilitacija - obuhvaća zdravstvene usluge s ciljem poboljšanja funkcije pacijenta koji ima funkcijska ograničenja uslijed bolesti ili ozljeda. HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija - rehabilitacija pacijenata zaprimljenih u bolnicu s ostankom preko noći HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici - rehabilitacija pacijenata zaprimljenih u bolnicu i otpuštenih istoga dana (bez ostanka preko noći) HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija - rehabilitacija pacijenata koji formalno nisu zaprimljeni u ustanovu i ne ostaju preko noći (bez obzira na vrstu zdr. ustanove) HC.2.4 Rehabilitacija u kući - rehabilitacija pacijenata u vlastitom domu 6

7 HC.3 Dugotrajna njega - obuhvaća dugotrajnu zdravstvenu njegu pacijenata s kroničnim bolestima i smanjenim funkcijskim sposobnostima, uključujući palijativnu skrb. HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega - usluge zdr. njege u bolničkim odjelima za palijativnu skrb i dugotrajnu njegu te u jedinicama za pojačanu njegu domova za stare i nemoćne i psihički bolesne, s ostankom pacijenta preko noći HC.3.2 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici - usluga zdr. njege u ustanovama s boravkom samo tijekom dana, bez ostanka pacijenta preko noći HC.3.3 Dugotrajna njega u ustanovama, ali bez boravka bilo tijekom dana ili noći HC.3.4 Njega u kući usluga zdr. njege u vlastitom domu pacijenata HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu - obuhvaća klinički laboratorij, dijagnostičko snimanje, hitnu pomoć i transport bolesnika; odnosi se samo na pacijente koji nisu hospitalizirani (izdaci za odgovarajuće usluge za hospitalizirane pacijente iskazuju se u kategorijama HC.1.1, HC.1.2, HC.2.1 i HC.2.2). HC.4.1 Klinički laboratorij - pretrage urina, krvi i stolice, biokemijski i imunološki testovi, mikrobiološke pretrage, citologija i druge laboratorijske pretrage HC.4.2 Dijagnostičko snimanje - sve radiološke pretrage, CT, MR, pretrage sa snimanjem gama kamerom, dijagnostički UZV, termografija i druge pretrage sa snimanjem pacijenata HC.4.3 Transport pacijenata i hitna pomoć - uključuje transport pacijenata u i iz zdr. ustanova posebno opremljenim vozilom, kao i transport konvencionalnim vozilom ukoliko je takav trošak odobren i pokriven od strane zdr. osiguranja; uključuje i trošak mobilnih jedinica hitne pomoći HC.5 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente - obuhvaća maloprodaju lijekova na recept i bez recepta, potrošnih medicinskih proizvoda, naočala i ostalih optičkih pomagala, slušnih pomagala, ortopedskih pomagala i ostalih protetskih naprava te ostalih medicinskih uređaja i naprava. HC.5.1 Lijekovi i ostali potrošni medicinski proizvodi HC Lijekovi na recept HC Lijekovi bez recepta HC Potrošni medicinski proizvodi - uključuje zavoje, elastične čarape, proizvode za inkontinenciju, proizvode za stomu, katetere i ostale potrošne med. proizvode HC.5.2 Medicinska pomagala i uređaji HC Naočale i ostala optička pomagala - uključuje kontaktne leće, tekućine za održavanje i usluge podešavanja od strane optičara (isključuje implantate) HC Slušna pomagala isključuje implantate HC Ortopedska pomagala i ostale protetske naprave - uključuje ortopedsku obuću, umjetne udove, ortoze (isključuje implantate) HC Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući medicinsko-tehničke naprave uključuje kolica, tlakomjere, uređaje za daljinsko praćenje medicinskih parametara i alarmiranje u pacijentovom domu (isključuje dizala za stubište i kadu te ostale prilagodbe u pacijentovom domu) 7

8 HC.6 Preventiva - obuhvaća preventivne zdravstvene usluge HC.6.1 Informiranje, edukacija i savjetovanje - uključuje medijske kampanje, savjetovanje, pripremu i dijeljenje promotivnih materijala, sve aktivnosti usmjerene na omogućavanje aktivnije uloge individua, obitelji, skupina, organizacija i zajednica u postizanju, zaštiti i održavanju vlastitog zdravlja HC.6.2 Programi cijepljenja - uključuje troškove programa cijepljenja bilo kampanjski ili u okviru kontinuiranog programa, kao i troškove osoblja koje provodi cijepljenje te troškove nabavke cjepiva HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti - uključuje organizirane programe ranog otkrivanja bolesti u rizičnim skupinama HC.6.4 Programi provjere zdravlja - uključuje aktivno praćenje zdravlja koje nije fokusirano na određenu bolest, uključuje i sistematske preglede svih dobnih skupina HC.6.5 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti uključuje planiranje, praćenje i evaluaciju intervencija s fokusom na preventivu i kontrolu bolesti, nadzor nad pojavom zaraznih i nezaraznih bolesti i ozljeda i izloženosti okolišnim čimbenicima štetnim po zdravlje, mrtvozorništvo i obdukcije preminulih izvan bolnica HC.6.6 Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe - uključuje epidemiološku pripremu na hitne situacije, potrebne tehničke standarde, pripreme kapaciteta za brzo povećanje resursa, pripreme za promjene u obradi i upućivanju pacijenata HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje - obuhvaća planiranje i provođenje zdravstvene politike, planova, programa i proračuna, pripremu i provođenje legislative i standarda vezanih uz zdravstvo, prikupljanje, obradu i diseminaciju informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o zdravlju i zdravstvu, administraciju HZZO-a i privatnih zdravstvenih osiguranja. HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava - obuhvaća planiranje i provođenje zdravstvene politike, planova, programa i proračuna, pripremu i provođenje legislative i standarda vezanih uz zdravstvo, prikupljanje, obradu i diseminaciju informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o zdravlju i zdravstvu HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja uključuje administraciju zdravstvenih osiguranja Kategorije Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite (HK 1.1) - obuhvaća investicije u izgradnju, opremanje i održavanje svih pružatelja zdravstvene zaštite u Hrvatskoj (HP.1-7), osim maloprodaje i drugih dobavljača lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala za izvanbolničke pacijente (HP.5) HK Investicije u zgrade HK Investicije u opremu HK Investicije u software, baze podataka i drugo intelektualno vlasništvo 8

9 Kategorije Pružatelji zdravstvene zaštite (HP): HP.1 Bolnice - obuhvaća sve kliničke bolničke centre, kliničke bolnice, klinike, opće i specijalne bolnice, lječilišta te zatvorsku bolnicu HP.1.1 Opće bolnice - bolnice koje pružaju zdr. usluge za širok raspon različitih bolesti i zdr. stanja - uključuje kliničke bolničke centre, kliničke bolnice, opće bolnice, zatvorsku bolnicu HP.1.2 Psihijatrijske bolnice i bolnice za liječenje ovisnosti - uključuje klinike za psihijatriju (koje su samostalne ustanove) te psihijatrijske bolnice HP.1.3 Specijalne bolnice - bolnice koje pružaju zdr. usluge za specifičnu bolest ili stanje - uključuje specijalne bolnice (osim psihijatrijskih), klinike (koje su samostalne ustanove), bolnice za kronične bolesti i rehabilitaciju, lječilišta HP.2 Ustanove za dugotrajnu njegu i smještaj - obuhvaća domove za palijativnu skrb, domove za stare i nemoćne te domove za psihički bolesne odrasle osobe HP.2.1 Ustanove za dugotrajnu zdravstvenu njegu uključuje domove za palijativnu skrb HP.2.2 Ustanove za osobe s mentalnim poremećajima i liječenje od ovisnosti HP.2.9 Ostale ustanove za smještaj uključuje domove za stare i nemoćne HP.3 Pružatelji izvanbolničke zdravstvene zaštite - obuhvaća sve samostalne ordinacije doktora medicine, doktora dentalne medicine i drugih zdr. djelatnika, domove zdravlja, samostalne poliklinike, samostalne laboratorije, ustanove i samostalne prakse za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju te za njegu u kući, zavode za hitnu medicinu, ustanove za sanitetski prijevoz, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. HP.3.1 Ordinacije doktora medicine uključuje samostalne ordinacije i grupne prakse, koncesionare, u vlastitom prostoru ili u prostoru neke zdr. ustanove, doktore obiteljske medicine i specijaliste, kao i pedijatre koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti HP.3.2 Ordinacije doktora dentalne medicine uključuje samostalne ordinacije i grupne prakse, koncesionare, u vlastitom prostoru ili u prostoru neke zdr. ustanove, doktore obiteljske medicine i specijaliste HP.3.3 Ostale ordinacije - uključuje samostalne ordinacije i grupne prakse, samostalne prakse i ustanove za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju te radnu terapiju, isključujući prakse i ustanove za njegu u kući HP.3.4 Centri za izvanbolničku zdr. zaštitu - ustanove koje pružaju različite zdr. usluge pacijentima, ali bez smještaja (tj. liječenje pacijenata sa smještajem im nije primarna djelatnost) - uključuje domove zdravlja te poliklinike (koje su samostalne ustanove) HP.3.5 Pružatelji njege u kući - prakse i ustanove za njegu u kući HP.4 Pružatelji pomoćnih usluga HP.4.1 Ustanove za prijevoz pacijenata i hitnu pomoć - ustanove čija je primarna djelatnost prijevoz pacijenata u specijaliziranom vozilu uz zdr. osoblje - uključuje zavode za hitnu medicinu 9

10 HP.4.2 Laboratoriji - samostalne ustanove koje obavljaju laboratorijske pretrage i dijagnostička snimanja HP.4.9 Ostali pružatelji pomoćnih usluga HP.5 Maloprodaja i drugi dobavljači lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala obuhvaća ljekarne, poduzeća i obrte za maloprodaju optičkih, slušnih i/ili ortopedskih pomagala te medicinskih uređaja i naprava. HP.5.1 Ljekarne - uključuje ljekarne koje su samostalne ustanove HP.5.2 Maloprodaja i dobavljači medicinskih pomagala uključuje ustanove čija je primarna djelatnost maloprodaja optičkih pomagala stanovništvu uz izradu, podešavanje i popravak optičkih pomagala, ustanove čija je primarna djelatnost maloprodaja slušnih pomagala stanovništvu uz izradu, podešavanje i popravak slušnih pomagala, ustanove koje prodaju invalidska kolica, ortopedske nadomjestke i obuću, prostetske naprave i dr. HP Ostala prodaja i dobavljači lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala HP.6 Pružatelji preventivne zaštite - obuhvaća zavode za javno zdravstvo te nevladine udruge koje provode javnozdravstvene programe HP.7 Ustanove za zdravstvenu administraciju i osiguranje - obuhvaća Ministarstvo zdravlja te agencije i zavode pod njegovom nadležnosti (osim onih izrijekom navedenih u drugim kategorijama), Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, županijske i lokalne samouprave, HZZO, privatna zdravstvena osiguranja HP.7.1 Ustanove državne zdravstvene administracije - uključuje Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, županijske urede za zdravstvo i ured za zdravstvo Grada Zagreba, lokalnu samoupravu (općine i gradovi), državne agencije iz područja zdravstva HP.7.2 Ustanove državnog socijalnog osiguranja - uključuje HZZO HP.7.3 Ustanove za privatna zdravstvena osiguranja HP.7.9 Ostale ustanove za zdravstvenu administraciju HP.8 Ostale ustanove HP.8.1 Privatna kućanstva kao pružatelji njege u kući HP.8.2 Ustanove koje pružaju zdravstvene usluge kao sekundarnu djelatnost - uključuje Oružane snage RH (vojne ambulante koje nisu dio zdr. ustanove), zatvore (zdr. usluge koje se pružaju u zatvorima), dječje vrtiće (djelatnost zdr. voditelja - djelomično uključena), ostale ustanove i poduzeća kojima su zdr. usluge sekundarna djelatnost HP.8.9 Ostale ustanove HP.9 Ustanove u inozemstvu 10

11 Kategorije Sheme financiranja zdravstvene zaštite (HF): HF.1 Država i sheme obveznog zdravstvenog osiguranja - obuhvaća jedinice državne uprave i samouprave na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, kao i HZZO za obvezno zdravstveno osiguranje. HF.1.1 Država (bez obveznog zdravstvenog osiguranja) - obuhvaća jedinice državne uprave i samouprave na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini. HF.1.2 Obvezno zdravstveno osiguranje - obuhvaća HZZO za obvezno zdravstveno osiguranje. HF.2 Sheme dobrovoljnog financiranja zdravstvene zaštite obuhvaća HZZO dopunsko osiguranje, sva privatna zdravstvena osiguranja te ostale sheme dobrovoljnog financiranja zdravstvene zaštite HF.2.1 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje obuhvaća HZZO dopunsko osiguranje te ostala privatna zdravstvena osiguranja HF.2.2 Sheme financiranja zdravstvene zaštite od strane neprofitnih ustanova obuhvaća zaklade i udruge s izdacima za zdravstvene usluge HF.2.3 Sheme financiranja zdravstvene zaštite od strane poduzeća (isključujući zdravstvena osiguranja) - obuhvaća podatke o izdacima za sistematske preglede koje plaćaju poduzeća HF.3 Privatna potrošnja kućanstava putem izravnog plaćanja ( out-of-pocket izdaci za zdravstvene usluge) obuhvaća podatke o izravnim izdacima kućanstava za zdravstvene usluge dobivene procjenom za na temelju podataka iz Ankete o potrošnji kućanstava za godinu Državnog zavoda za statistiku, osim za HC (Lijekovi na recept) i HC (Lijekovi bez recepta) koji su uzeti i izračunati iz podataka Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljenih u Izvješću o potrošnji lijekova u RH u HF.4 Sheme financiranja iz inozemstva - podaci za godinu nisu prikupljani. 11

12 3. Rezultati Tablica 1. / I Izdaci u godini: HC (Funkcije u zdravstvenoj zaštiti) x HF (Sheme financiranja zdravstvene zaštite) u milijunima kuna Expenditures in 2015: HC (Health Care Functions) x HF (Health Care Financing Schemes) in millions of HRK Funkcije u zdravstvenoj zaštiti Finacijeri zdravstvene zaštite U milijunima kn HF.1 Država i sheme obveznog financiranja zdravstvene zaštite HF.1.1. HF.1.2 HF.1.3 HF HF HF HF Država (bez zdravstvenog osiguranja) Država - centralna razina Ministarstvo zdravstva od toga od toga Ostala ministarstva Država - županijska i lokalna razina Država - županijska razina Država - lokalna razina Obvezno zdravstveno osiguranje Obvezno socijalno osiguranje (HZZO obvezno osiguranje) Obvezno privatno zdravstveno osiguranje Obvezni zdravstveni štedni računi (Medical Saving Accounts) HC.1;HC.2 Liječenje i rehabilitacija ,7 138,1 56,0 22,8 33,2 82,0 71,5 10, , ,6 0,00 0,00 HC.1 Liječenje ,5 133,9 55,4 22,8 32,6 78,5 68,0 10, , ,5 0,00 0,00 HC.2 Rehabilitacija 573,2 4,1 0,6 0,0 0,6 3,6 3,6 0,0 569,1 569,1 0,00 0,00 HC.1.1;HC.2.1 Stacionarno liječenje i rehabilitacija 5.167,9 87,0 34,1 22,8 11,3 53,0 48,2 4, , ,9 0,00 0,00 HC.1.1 Stacionarno liječenje 4.912,8 85,1 33,5 22,8 10,7 51,6 46,9 4, , ,7 0,00 0,00 HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija 255,2 2,0 0,6 0,0 0,6 1,4 1,4 0,0 253,2 253,2 0,00 0,00 HC.1.2;HC.2.2 Liječenje i rehabilitacija u dnevnoj bolnici 1.041,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, , ,4 0,00 0,00 HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici 1.033,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, , ,4 0,00 0,00 HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,00 0,00 HC.1.3;HC.2.3 Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija 4.793,3 50,6 21,9 0,0 21,9 28,6 22,8 5, , ,7 0,00 0,00 HC.1.3 Izvanbolničko liječenje 4.526,7 48,8 21,9 0,0 21,9 26,8 21,0 5, , ,9 0,00 0,00 HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge 1.366,0 39,0 15,4 0,0 15,4 23,6 18,5 5, , ,0 0,00 0,00 HC Izvanbolnička dentalne usluge 1.126,5 1,5 1,3 0,0 1,3 0,1 0,1 0, , ,0 0,00 0,00 HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge 2.025,3 7,9 5,1 0,0 5,1 2,8 2,0 0, , ,3 0,00 0,00 HC Ostalo izvanbolničko liječenje 9,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 8,6 8,6 0,00 0,00 HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija 266,6 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 264,8 264,8 0,00 0,00 HC.1.4;HC.2.4 Liječenje i rehabilitacija u kući 71,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 70,6 70,6 0,00 0,00 HC.1.4 Liječenje u kući 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 27,5 0,00 0,00 HC.2.4 Rehabilitacija u kući 43,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 43,1 43,1 0,00 0,00 HC.3 Dugotrajna njega 694,5 132,7 69,0 0,0 69,0 63,6 63,5 0,2 561,8 561,8 0,00 0,00 HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega 478,5 129,8 69,0 0,0 69,0 60,8 60,8 0,0 348,7 348,7 0,00 0,00 HC.3.2 HC.3.3 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici Izvanbolnička dugotrajna njega HC.3.4 Dugotrajna njega u kući 216,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 2,7 0,2 213,1 213,1 0,00 0,00 HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu 1.990,9 26,2 0,5 0,0 0,5 25,7 25,7 0, , ,7 0,00 0,00 HC.5 HC.4.1 Klinički laboratorij 861,5 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 861,1 861,1 0,00 0,00 HC.4.2 Dijagnostičko snimanje 368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 368,5 368,5 0,00 0,00 HC.4.3 Transport pacijenata 760,9 25,8 0,3 0,0 0,3 25,5 25,5 0,0 735,1 735,1 0,00 0,00 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente 3.954,8 6,1 4,0 0,0 4,0 2,1 0,3 1, , ,6 0,00 0,00 HC.5.1 Lijekovi i ostala potrošna roba 3.718,6 2,3 2,1 0,0 2,1 0,2 0,2 0, , ,3 0,00 0,00 HC Lijekovi na recept 3.238,1 1,2 1,1 0,0 1,1 0,2 0,2 0, , ,9 0,00 0,00 HC Lijekovi bez recepta 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 HC Ostala potrošna roba 480,3 0,9 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 479,4 479,4 0,00 0,00 HC.5.2 Medicinski uređaji i naprave 236,2 3,8 1,9 0,0 1,9 1,9 0,1 1,8 232,3 232,3 0,00 0,00 HC Naočale i ostala optička pomagala 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 0,00 0,00 HC Slušna pomagala 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 45,9 0,00 0,00 HC Ortopedska pomagala i ostale prostetske naprave 90,2 1,5 1,5 0,0 1,5 0,1 0,1 0,0 88,6 88,6 0,00 0,00 Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući HC medicinsko-tehničke napave 82,6 2,3 0,5 0,0 0,5 1,8 0,0 1,8 80,3 80,3 0,00 0,00 HC.6 Preventiva 641,4 138,9 57,2 54,7 2,4 81,7 71,4 10,3 502,6 502,6 0,00 0,00 HC.6.1 Informiranje, edukacija i komunikacija 202,1 54,2 27,0 27,0 0,0 27,2 27,2 0,0 147,9 147,9 0,00 0,00 HC.6.2 Programi cijepljenja 108,8 1,1 1,1 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 107,7 107,7 0,00 0,00 HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti 68,1 23,8 21,9 21,9 0,0 2,0 2,0 0,0 44,3 44,3 0,00 0,00 HC.6.4 Programi provjere zdravlja 183,1 10,8 1,8 0,2 1,6 9,1 9,1 0,0 172,2 172,2 0,00 0,00 HC.6.5 HC.6.6 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe 78,6 48,5 5,1 4,6 0,4 43,4 33,1 10,3 30,1 30,1 0,00 0,00 0,8 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,00 0,00 HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje 534,5 187,5 166,3 166,3 0,0 21,2 21,2 0,0 347,0 347,0 0,00 0,00 HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava 194,1 187,5 166,3 166,3 0,0 21,2 21,2 0,0 6,6 6,6 0,00 0,00 HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja 340,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340,5 340,5 0,00 0,00 HC.0 Nespecificirano 159,0 32,6 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 32,6 126,5 126,5 0,00 0,00 HK.1.1 Tekuća zdravstvena potrošnja HC.0-HC ,8 662,0 353,0 243,8 109,2 308,9 253,6 55, , ,8 0,00 0,00 Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite 659,5 634,2 258,6 247,7 11,0 375,6 375,6 0,0 25,3 25,3 0,00 0,00 HK Investicije u zgrade 223,7 219,2 31,1 25,4 5,7 188,1 188,1 0,0 4,5 4,5 0,00 0,00 HK Investicije u opremu 405,9 399,6 226,8 221,6 5,2 172,8 172,8 0,0 6,3 6,3 0,00 0,00 HK Investicije u software i baze podataka 29,9 15,4 0,8 0,7 0,0 14,6 14,6 0,0 14,5 14,5 0,00 0,00 Ukupna potrošnja HC.0-HC.7; HK , ,2 611,7 491,5 120,2 684,5 629,1 55, , ,2 0,00 0,00 12

13 Tablica 1. / II Finacijeri zdravstvene zaštite HF.2 HF.3 HF.4 HF.0 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.3 Funkcije u zdravstvenoj zaštiti U milijunima kn Sheme dobrovoljnog financiranja zdravstvene zaštite Dobrovoljno zdravstveno osiguranje od toga HZZO dopunsko osiguranje Ostala privatna zdravstvena osiguranja Sheme financiranja zdravstvene zaštite od strane neprofitnih Sheme financiranja zdravstvene zaštite od strane poduzeća Privatna Inozemstvo Nespecificirano potrošnja kućanstava putem izravnog plaćanja Svi financijeri ukupno HF.0- HF.4 HC.1;HC.2 Liječenje i rehabilitacija 945,8 945,7 828,8 116,9 0,2 0,0 1084, ,7 HC.1 Liječenje 758,7 758,7 659,8 98,9 0,0 0,0 1056, ,9 HC.2 Rehabilitacija 187,1 187,0 169,0 18,0 0,2 0,0 27,5 787,9 HC.1.1;HC.2.1 Stacionarno liječenje i rehabilitacija 444,7 444,7 410,4 34,2 0,0 0,0 96, ,8 HC.1.1 Stacionarno liječenje 379,5 379,5 352,4 27,1 0,0 0,0 68, ,0 HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija 65,2 65,2 58,1 7,1 0,0 0,0 27,4 347,7 HC.1.2;HC.2.2 Liječenje i rehabilitacija u dnevnoj bolnici 48,7 48,7 48,3 0,4 0,0 0,0 13, ,8 HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici 48,4 48,4 48,0 0,4 0,0 0,0 13, ,3 HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 8,4 HC.1.3;HC.2.3 Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija 440,0 439,8 357,5 82,3 0,2 0,0 974, ,7 HC.1.3 Izvanbolničko liječenje 330,8 330,8 259,4 71,4 0,0 0,0 974, ,0 HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge 34,4 34,4 0,0 34,4 0,0 0,0 52, ,7 HC Izvanbolnička dentalne usluge 77,6 77,6 73,8 3,7 0,0 0,0 619, ,2 HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge 217,6 217,6 185,4 32,2 0,0 0,0 221, ,1 HC Ostalo izvanbolničko liječenje 1,2 1,2 0,2 1,0 0,0 0,0 81,8 92,0 HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija 109,2 109,0 98,1 10,9 0,2 0,0 0,0 375,7 HC.1.4;HC.2.4 Liječenje i rehabilitacija u kući 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 HC.1.4 Liječenje u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 HC.2.4 Rehabilitacija u kući 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 HC.3 Dugotrajna njega 10,5 10,1 10,1 0,0 0,4 0,0 40,8 745,8 HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0 33,7 522,3 HC.3.2 HC.3.3 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici Izvanbolnička dugotrajna njega HC.3.4 Dugotrajna njega u kući 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 7,0 223,5 HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu 203,9 203,8 186,3 17,5 0,1 0,0 58, ,7 HC.5 HC.4.1 Klinički laboratorij 103,7 103,6 95,2 8,5 0,1 0,0 29,4 994,6 HC.4.2 Dijagnostičko snimanje 100,0 100,0 91,1 8,8 0,0 0,0 29,4 497,9 HC.4.3 Transport pacijenata 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 761,1 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente 146,0 145,8 116,0 29,8 0,3 0,0 1133, ,9 HC.5.1 Lijekovi i ostala potrošna roba 109,4 109,2 81,2 28,0 0,2 0,0 778, ,0 HC Lijekovi na recept 28,1 28,0 0,0 28,0 0,2 0,0 110, ,6 HC Lijekovi bez recepta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,3 633,5 HC Ostala potrošna roba 81,3 81,2 81,2 0,0 0,1 0,0 34,3 595,9 HC.5.2 Medicinski uređaji i naprave 36,6 36,6 34,8 1,8 0,0 0,0 355,1 627,9 HC Naočale i ostala optička pomagala 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 289,4 313,0 HC Slušna pomagala 9,9 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 28,2 84,0 HC Ortopedska pomagala i ostale prostetske naprave 13,0 13,0 11,2 1,8 0,0 0,0 21,5 124,6 HC Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući medicinsko-tehničke napave 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 16,0 106,2 HC.6 Preventiva 47,7 44,0 0,0 44,0 0,1 3,6 0,0 689,1 HC.6.1 Informiranje, edukacija i komunikacija 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 202,2 HC.6.2 Programi cijepljenja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,8 HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 HC.6.4 Programi provjere zdravlja 47,5 44,0 0,0 44,0 0,0 3,6 0,0 230,6 HC.6.5 HC.6.6 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje 126,4 124,8 55,8 69,0 1,6 0,0 0,0 661,0 HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,1 HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja 126,4 124,8 55,8 69,0 1,6 0,0 0,0 466,9 HC.0 Nespecificirano 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 159,1 HK.1.1 Tekuća zdravstvena potrošnja HC.0-HC , , ,9 277,4 2,7 3,6 2317, ,3 Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite 4,5 4,1 4,1 0,0 0,4 0,0 0,0 664,0 HK Investicije u zgrade 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 224,5 HK Investicije u opremu 1,4 1,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,0 407,3 HK Investicije u software i baze podataka 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 Ukupna potrošnja HC.0-HC.7; HK , , ,1 277,4 3,0 3,6 2317, ,3 13

14 Tablica 2. / I Izdaci u godini: HC (Funkcije u zdravstvenoj zaštiti) x HP (Pružatelji zdravstvene zaštite) u milijunima kuna Expenditures in 2015: HC (Health Care Functions) x HP (Health Care Providers) in millions of HRK Funkcije u zdravstvenoj zaštiti Pružatelji zdravstvene zaštite HP.1 HP.2 HP.1.1 HP.1.2 HP.1.3 HP.2.1 HP.2.2 HP.2.9 U milijunima kn Bolnice Opće bolnice Psihijatrijske bolnice i bolnice za liječenje ovisnosti Specijalne bolnice (osim psihijatrijskih i bolnica za liječenje ovisnosti) od kojih u vlasništvu: državni privatni sektor sektor Ustanove za njegu i smještaj Ustanove za njegu Ustanove za osobe s mentalnim poremećajima i liječenje od ovisnosti Ostale ustanove za smještaj HC.1;HC.2 Liječenje i rehabilitacija 9.165, ,6 145,7 630,7 516,9 113,8 0,6 0,0 0,4 0,2 HC.1 Liječenje 8.527, ,0 145,6 232,5 131,7 100,8 0,6 0,0 0,4 0,2 HC.2 Rehabilitacija 638,9 240,6 0,0 398,2 385,2 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.1;HC.2.1 Stacionarno liječenje i rehabilitacija 5.697, ,1 98,4 462,9 358,2 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.1 Stacionarno liječenje 5.349, ,4 98,4 165,9 69,6 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija 347,7 50,8 0,0 297,0 288,6 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.2;HC.2.2 Liječenje i rehabilitacija u dnevnoj bolnici 1.103, ,8 24,9 23,8 22,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici 1.095, ,4 24,9 23,8 22,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.3;HC.2.3 Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija 2.365, ,6 22,3 144,0 136,4 7,6 0,6 0,0 0,4 0,2 HC.1.3 Izvanbolničko liječenje 2.082, ,2 22,3 42,8 39,7 3,1 0,6 0,0 0,4 0,2 HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge 15,0 13,7 0,0 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Izvanbolnička dentalne usluge 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge 2.009, ,0 22,1 40,5 37,4 3,0 0,6 0,0 0,4 0,2 HC Ostalo izvanbolničko liječenje 8,1 6,9 0,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija 282,7 181,4 0,0 101,2 96,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.4;HC.2.4 Liječenje i rehabilitacija u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.4 Liječenje u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.4 Rehabilitacija u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.3 Dugotrajna njega 363,0 68,3 239,4 55,3 53,1 2,2 159,7 0,0 52,3 107,5 HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega 363,0 68,3 239,4 55,3 53,1 2,2 159,3 0,0 52,3 107,0 HC.3.2 HC.3.3 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici Izvanbolnička dugotrajna njega HC.3.4 Dugotrajna njega u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu 891,3 861,1 5,6 24,6 21,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.5 HC.4.1 Klinički laboratorij 545,2 532,4 4,4 8,5 8,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.4.2 Dijagnostičko snimanje 345,6 328,3 1,2 16,2 13,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.4.3 Transport pacijenata 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.5.1 Lijekovi i ostala potrošna roba 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Lijekovi na recept 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Lijekovi bez recepta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostala potrošna roba 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.5.2 Medicinski uređaji i naprave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Naočale i ostala optička pomagala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Slušna pomagala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ortopedska pomagala i ostale prostetske naprave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući medicinsko-tehničke napave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6 Preventiva 18,7 16,9 0,6 1,3 1,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 HC.6.1 Informiranje, edukacija i komunikacija 0,6 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 HC.6.2 Programi cijepljenja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti 14,8 14,1 0,1 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6.4 Programi provjere zdravlja 2,7 2,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6.5 HC.6.6 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.0 Nespecificirano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekuća zdravstvena potrošnja HC.1-HC , ,9 391,2 712,0 592,8 119,2 160,5 0,0 52,8 107,7 HK.1.1 Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite 467,2 406,4 15,2 45,6 45,6 0,0 24,7 0,0 1,6 23,1 HK Investicije u zgrade 145,8 105,3 13,0 27,5 27,5 0,0 12,8 0,0 1,3 11,6 HK Investicije u opremu 310,0 291,0 1,6 17,4 17,4 0,0 11,8 0,0 0,4 11,5 HK Investicije u software i baze podataka 11,4 10,1 0,5 0,8 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Ukupna potrošnja HC.1-HC.9; HK , ,4 406,3 757,6 638,4 119,2 185,2 0,0 54,4 130,8 14

15 Tablica 2. / II Pružatelji zdravstvene zaštite HP.3 HP.4 HP.3.1 HP.3.2 HP.3.3 HP.3.4 HP.3.5 HP.4.1 HP.4.2 HP.4.9 Funkcije u zdravstvenoj zaštiti U milijunima kn Pružatelji izvanbolničke zdravstvene zaštite Ordinacije doktora medicine Ordinacije doktora dentalne medicine Ostale ordinacije Centri za izvanbolničku zdravstvenu zaštitu od kojih u vlasništvu: državni privatni sektor sektor Pružatelji njege u kući Pružatelji pomoćnih usluga Prijevoz Laboratoriji pacijenata i hitna pomoć Ostali pružatelji pomoćnih usluga HC.1;HC.2 Liječenje i rehabilitacija 3.920, , ,6 86, ,9 958,4 154,5 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1 Liječenje 3.771, , ,6 81, ,8 900,1 131,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2 Rehabilitacija 148,9 11,7 0,0 4,7 81,1 58,3 22,8 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.1;HC.2.1 Stacionarno liječenje i rehabilitacija 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.1 Stacionarno liječenje 9,8 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.2;HC.2.2 Liječenje i rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.3;HC.2.3 Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija 3.827, , ,6 82, ,1 940,7 154,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.3 Izvanbolničko liječenje 3.734, , ,6 81, ,0 882,4 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge 1.423,5 978,2 0,0 0,0 445,4 426,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Izvanbolnička dentalne usluge 1.773,6 45, ,6 0,0 354,3 335,8 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge 453,5 241,0 0,0 0,0 212,5 119,4 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostalo izvanbolničko liječenje 83,9 0,2 0,0 81,9 1,8 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija 92,9 11,7 0,0 0,2 81,1 58,3 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.4;HC.2.4 Liječenje i rehabilitacija u kući 83,5 19,5 0,0 4,5 8,0 8,0 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.4 Liječenje u kući 27,5 19,5 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.4 Rehabilitacija u kući 56,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.3 Dugotrajna njega 149,6 3,1 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 140,8 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.3.2 HC.3.3 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici Izvanbolnička dugotrajna njega HC.3.4 Dugotrajna njega u kući 149,6 3,1 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 140,8 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu 344,4 2,3 0,0 0,0 342,1 236,6 105,5 0,0 922,9 643,1 279,8 0,0 HC.5 HC.4.1 Klinički laboratorij 74,9 1,0 0,0 0,0 73,9 70,0 3,9 0,0 279,8 0,0 279,8 0,0 HC.4.2 Dijagnostičko snimanje 152,1 1,3 0,0 0,0 150,8 49,2 101,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 HC.4.3 Transport pacijenata 117,4 0,0 0,0 0,0 117,4 117,4 0,0 0,0 643,1 643,1 0,0 0,0 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente 77,9 0,0 0,0 0,0 77,9 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.5.1 Lijekovi i ostala potrošna roba 77,8 0,0 0,0 0,0 77,8 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Lijekovi na recept 72,1 0,0 0,0 0,0 72,1 72,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Lijekovi bez recepta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostala potrošna roba 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.5.2 Medicinski uređaji i naprave 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Naočale i ostala optička pomagala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Slušna pomagala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ortopedska pomagala i ostale prostetske naprave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući medicinsko-tehničke napave 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6 Preventiva 340,7 102,6 0,0 1,0 237,1 184,3 52,8 0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 HC.6.1 Informiranje, edukacija i komunikacija 105,0 27,1 0,0 0,0 77,9 77,8 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 HC.6.2 Programi cijepljenja 5,1 3,4 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti 9,2 2,0 0,0 0,0 7,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.6.4 Programi provjere zdravlja 208,8 59,7 0,0 0,0 149,0 96,4 52,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 HC.6.5 HC.6.6 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe 12,7 10,4 0,0 1,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.0 Nespecificirano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekuća zdravstvena potrošnja HC.1-HC , , ,6 87, , ,9 312,9 192,2 923,3 643,4 280,0 0,0 HK.1.1 Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite 106,9 0,8 0,8 0,0 105,2 105,2 0,0 0,2 24,7 24,7 0,0 0,0 HK Investicije u zgrade 53,4 0,0 0,6 0,0 52,8 52,8 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 HK Investicije u opremu 50,8 0,8 0,2 0,0 49,7 49,7 0,0 0,1 21,7 21,7 0,0 0,0 HK Investicije u software i baze podataka 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 Ukupna potrošnja HC.1-HC.9; HK , , ,3 87, , ,0 312,9 192,4 948,0 668,0 280,0 0,0 15

16 Tablica 2. / III Funkcije u zdravstvenoj zaštiti Pružatelji zdravstvene zaštite HP. 5 HP.6 HP.5.1 HP.5.2 HP.5.9 U milijunima kn Maloprodaja i drugi dobavljači lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala Ljekarne državni sektor od kojih u vlasništvu: privatni sektor Maloprodaja i dobavljači medicinskih pomagala Ostala prodaja i dobavljači lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala Pružatelji preventivne zaštite od kojih u vlasništvu: državni privatni sektor sektor HC.1;HC.2 Liječenje i rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1 Liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2 Rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.1;HC.2.1 Stacionarno liječenje i rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.1 Stacionarno liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.2;HC.2.2 Liječenje i rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.3;HC.2.3 Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.3 Izvanbolničko liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Izvanbolnička dentalne usluge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostalo izvanbolničko liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.4;HC.2.4 Liječenje i rehabilitacija u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.1.4 Liječenje u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.2.4 Rehabilitacija u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.3 Dugotrajna njega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.3.2 HC.3.3 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici Izvanbolnička dugotrajna njega HC.3.4 Dugotrajna njega u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5 87,0 7,5 HC.5 HC.4.1 Klinički laboratorij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5 87,0 7,5 HC.4.2 Dijagnostičko snimanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.4.3 Transport pacijenata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente 5.154, ,2 769, ,9 834,1 1,3 1,1 0,0 1,1 HC.5.1 Lijekovi i ostala potrošna roba 4.528, ,4 769, ,1 226,8 0,8 0,0 0,0 0,0 HC Lijekovi na recept 3.304, ,4 136, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Lijekovi bez recepta 633,5 633,5 633,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ostala potrošna roba 590,1 362,5 0,0 362,5 226,8 0,8 0,0 0,0 0,0 HC.5.2 Medicinski uređaji i naprave 626,6 18,8 0,0 18,8 607,3 0,5 1,1 0,0 1,1 HC Naočale i ostala optička pomagala 312,1 0,0 0,0 0,0 312,1 0,0 0,9 0,0 0,9 HC Slušna pomagala 84,0 0,5 0,0 0,5 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0 HC Ortopedska pomagala i ostale prostetske naprave 124,3 1,7 0,0 1,7 122,6 0,0 0,2 0,0 0,2 HC Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući medicinsko-tehničke napave 106,1 16,6 0,0 16,6 89,1 0,5 0,0 0,0 0,0 HC.6 Preventiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 291,0 29,0 HC.6.1 Informiranje, edukacija i komunikacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6 69,0 18,6 HC.6.2 Programi cijepljenja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,7 103,7 0,0 HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 44,1 0,0 HC.6.4 Programi provjere zdravlja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,4 0,5 HC.6.5 HC.6.6 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 55,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0 HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0 HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC.0 Nespecificirano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekuća zdravstvena potrošnja HC.1-HC , ,2 769, ,0 834,1 1,3 427,1 389,3 37,8 HK.1.1 Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 HK Investicije u zgrade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 HK Investicije u opremu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 HK Investicije u software i baze podataka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 Ukupna potrošnja HC.1-HC.9; HK , ,2 769, ,0 834,1 1,3 438,1 400,3 37,8 16

17 Tablica 2. / IV Pružatelji zdravstvene zaštite HP.7 HP.8 HP.9 HP.0 HP.7.1 HP.7.2. HP.7.3 HP.7.9 HP.8.1 HP.8.2 HP.8.9 Funkcije u zdravstvenoj zaštiti U milijunima kn Ustanove za zdravstvenu administraciju i osiguranje Ustanove državne zdravstvene administracije Ustanove državnog socijalnog osiguranja Ustanove za privatna zdravstvena osiguranja Ostale ustanove za zaravstvenu administraciju Ostale ustanove Privatna kućanstva kao pružatelji njege u kući Ostale ustanove koje pružaju zdravstvene usluge kao sekundarnu djelatnost Ostale ustanove( n.e.c) Ustanove u Nespecifi inozemstvu cirano Tekuća zdravstvena potrošnja HP.1-HP.9 HC.1;HC.2 Liječenje i rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 2,4 0, ,7 HC.1 Liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 13,9 0,0 2,4 0, ,9 HC.2 Rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,9 HC.1.1;HC.2.1 Stacionarno liječenje i rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0, ,8 HC.1.1 Stacionarno liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0, ,0 HC.2.1 Stacionarna rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 347,7 HC.1.2;HC.2.2 Liječenje i rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, ,8 HC.1.2 Liječenje u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, ,3 HC.2.2 Rehabilitacija u dnevnoj bolnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 HC.1.3;HC.2.3 Izvanbolničko liječenje i rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,7 0, ,7 HC.1.3 Izvanbolničko liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 13,9 0,0 0,7 0, ,0 HC Osnovne medicinske i dijagnostičke usluge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 13,8 0,0 0,3 0, ,7 HC Izvanbolnička dentalne usluge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,2 HC Ostale izvanbolničke specijalističke usluge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0, ,1 HC Ostalo izvanbolničko liječenje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 HC.2.3 Izvanbolnička rehabilitacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,7 HC.1.4;HC.2.4 Liječenje i rehabilitacija u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 HC.1.4 Liječenje u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 HC.2.4 Rehabilitacija u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 HC.3 Dugotrajna njega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 745,8 HC.3.1 Stacionarna dugotrajna njega 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 522,3 HC.3.2 HC.3.3 Dugotrajna njega u dnevnoj bolnici Izvanbolnička dugotrajna njega HC.3.4 Dugotrajna njega u kući 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 223,5 HC.4 Pomoćne usluge u zdravstvu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0, ,7 HC.5 HC.4.1 Klinički laboratorij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 994,6 HC.4.2 Dijagnostičko snimanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 497,9 HC.4.3 Transport pacijenata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 761,1 Lijekovi, medicinski proizvodi i pomagala za izvanbolničke pacijente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0, ,9 HC.5.1 Lijekovi i ostala potrošna roba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, ,0 HC Lijekovi na recept 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, ,6 HC Lijekovi bez recepta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,5 HC Ostala potrošna roba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 595,9 HC.5.2 Medicinski uređaji i naprave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 627,9 HC Naočale i ostala optička pomagala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313,0 HC Slušna pomagala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 HC Ortopedska pomagala i ostale prostetske naprave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 124,6 HC Ostali medicinski uređaji i naprave, uključujući medicinsko-tehničke napave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,2 HC.6 Preventiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 689,1 HC.6.1 Informiranje, edukacija i komunikacija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 202,2 HC.6.2 Programi cijepljenja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,8 HC.6.3 Programi ranog otkrivanja bolesti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 HC.6.4 Programi provjere zdravlja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 230,6 HC.6.5 HC.6.6 Epidemiološki nadzor te programi kontrole rizika i bolesti Priprema za hitne intervencije i intervencije u slučaju katastrofe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 HC.7 Zdravstvena administracija i osiguranje 649,7 182,8 396,2 69,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 661,0 HC.7.1 Upravljanje i administracija zdravstvenog sustava 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,1 HC.7.2 Administracija zdravstvenog financiranja 466,9 0,0 396,2 69,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9 HC.0 Nespecificirano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6 32,6 159,1 Tekuća zdravstvena potrošnja HC.1-HC.9 649,7 182,8 396,2 69,0 1,6 96,5 73,4 23,1 0,0 129,6 32, ,3 HK.1.1 Investicije u ustanove pružatelje zdravstvene zaštite 29,5 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 HK Investicije u zgrade 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,5 HK Investicije u opremu 7,4 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 407,3 HK Investicije u software i baze podataka 16,8 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 Ukupna potrošnja HC.1-HC.9; HK ,1 182,8 425,7 69,0 1,6 96,5 73,4 23,1 0,0 129,6 32, ,3 17

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2011. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano travanj 2017. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Godina provedbe: 2018 Kratki opis programa

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Vol 3, Broj 12, 7. listopad 2007. Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Mijaković, računalna podrška Nastavni zavod za javno

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

Prva izmjena Financijskog plana za godinu

Prva izmjena Financijskog plana za godinu SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Bilješka br. 1 Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario ukupne prihode poslovanja

Више

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj. 2016. godine Ur.broj: 05-17/5-2016 Krapinske Toplice, veljača 2017. Sadržaj Sažetak... 1

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za godinu Ur.broj: /17 Koprivnica, 22. ožujka godine

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za godinu Ur.broj: /17 Koprivnica, 22. ožujka godine IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za 2016. godinu Ur.broj: 2137-16-0276/17 Koprivnica, 22. ožujka 2017. godine Sadržaj: 1. UVODNI DIO... 3 2. ORGANIZACIJA... 5 2.1. Opća/obiteljska

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Microsoft Word - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.doc

Microsoft Word - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.doc ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I. OPĆE ODREDBE 2 II. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2 III. OSIGURANE OSOBE 2 1. Osiguranici 2 2. Djeca do 18. godine života i članovi obitelji osiguranika 5 3.

Више

Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj.

Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj. Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj. Područje djelovanja - nadzor primjene propisa o zaštiti na radu Inspektori rada u području zaštite na radu nadzirali su

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPI

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPI REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Krapina, svibanj 2018. S A D R Ž A J stranica

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Zakon o zdravsvenoj zastiti u Brcko distriktu BiH - H.doc

Zakon o zdravsvenoj zastiti u Brcko distriktu BiH - H.doc BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA GODINU vijeće REDNI BROJ Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedi

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA GODINU vijeće REDNI BROJ Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedi II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 208. GODINU vijeće 2.05.208. Predmet predmeta (CPV) (u kunama) (uključujući i jednostavnu Ugovor/okvirni sporazum/ 2 262 Radovi na rekonstrukciji ulaza klinika 45454000-4 460.00

Више

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn ODGOVORI NA PITANJA 2. SET vezana uz otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.04.2.1.09 civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja Pitanja pristigla na esf.info@mrms.hr

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . ICT sustavi za energetski održivi razvoj grada Energetski informacijski sustav Grada Zagreba Optimizacija energetske potrošnje kroz uslugu točne procjene solarnog potencijala. Energetski informacijski

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, 27.01.2017.godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE u

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u sk

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u sk Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skladu sa članom 45. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom p

TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom p TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom poslovnom sustavu, ključni pokazatelji poslovanja (eng.

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 254 255 U IŽ u 217. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Tvrtka prijatelj zdravlja Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats

Tvrtka prijatelj zdravlja   Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats Tvrtka prijatelj zdravlja www.strukturnifondovi.hr Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Serg

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Serg Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj Slučaj Koprivničko-Križevačke županije Ivan Bačeković, Marko Čavar, Florent Gesmond Miguel Antonio Chang Ojeda, Sergio David Rodriguez Bermudez 04.07.2016. Sadržaj Uvod

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx OD REGISTAR LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2017. GODINA prikuplja podatke o liječenim osobama od godine. Godišnja Izvješća od 1981. godine D.Katalinić - Registar - 2017. godina Pompidou obrazac:

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више