Program plana i tazvoja za godinu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Program plana i tazvoja za godinu"

Транскрипт

1 ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2016.

2 САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ГОДИНУ ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ГОДИНИ ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА СТРАТЕШКИ ПЛАН ЉУДСКИ РЕСУРСИ ПЛАН КАДРОВА ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ВОЗНИ ПАРК ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ

3 На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Србије бр. 107/05, 72/09 - др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013- др.закон, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) и члана 22. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Управни одбор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад на 47. седници одржаној дана године доноси ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА ГОДИНУ Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији, добро организована и опремљена, у години планира да пружи на ефикасан, рационалан и квалитетан начин услуге грађанима на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци ( становника) у 34 објекта којима располаже кроз службе по којима је организована и то: 1. Службе здравствене заштите деце 2. Службе здравствене заштите жена 3. Службе опште медицине 4. Службе здравствене заштите радника 5. Службе кућног лечења и неге 6. Службе патронаже 7. Службе лабораторијске дијагностике 8. Службе за специјалистичко-консултативну делатност 9. Службе стоматолошке здравствене заштите Институт за јавно здравље Војводине (Одељење за планирање и организацију примарне здравствене заштите Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите) дао је позитивну оцену на План рада Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину, сачињен према Упутству за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗОа у години, Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. План рада Дома здравља Нови Сад је такође добио и позитивну оцену Одељења за контролу уговорених обавеза, Филијале РФЗО-а за Јужнобачки округ Нови Сад, о усаглашености Плана рада за годину са накнадама опредељеним здравственој установи. У години, Дом здравља Нови Сад Нови Сад планира реализацију инвестиционих активности (Програм инвестиционих активости и текућег одржавања Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину, Службени лист Града Новог Сада, бр.7 од године) и пројеката у оквиру планираних и расположивих средстава Буџета Града Новог Сада и АП Војводине. Дом здравља Нови Сад Нови Сад такође планира и обуку из Прве помоћи полазника ауто-школа у граду, на основу издатог Решења Министарства здравља број / од године, као и обуку ученика Саобраћајне школе Пинки из Новог Сада. 3

4 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ГОДИНУ Дом здравља Нови Сад Нови Сад жели постићи циљ да се планиране услуге и активности, кроз дефинисану организацију и начин спровођења, пружају на ефикасан, рационалан и квалитетан начин у сврху задовољења потреба корисника - становништва града Новог Сада и општине Сремски Карловци ( становника). Крајњи циљ свих предузетих активности у здравственом систему, па тако и у планирању здравствених услуга (превентивних, куративних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга према Правилнику о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите Сл.гласник РС бр.17/2013) је унапређење здравља становништва, спречавање појава болести, благовремено лечење оболелих и рехабилитација. Превентивне активности планиране су у складу са садржином и обимом превентивних мера у области примарне здравствене заштите. Куративне услуге су планиране са препорученим одступањима у односу на фактурисану реализацију за период године. Табеларни приказ планираних услуга здравствене заштите по службама и одељењима Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину Ред. бр. УСЛУГЕ План за годину 1. Служба здравствене заштите деце Предшколски узраст превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Школски узраст *превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Развојно саветовалиште услуге психолога *услуге дефектолога здравствено васпитање Саветовалиште за младе индивидуални здравствено васпитни рад групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите жена превентивне услуге куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Служба опште медицине

5 5 -превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Центар за превентивне здравствене услуге одраслих индивидуални здравствено васпитни рад групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите радника превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Служба кућног лечења и неге **прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Служба патронаже посете новорођенчету и породиљи посете породици Служба лабораторијске дијагностике опште хематолошке анализе у крви хематолошке анализе коагулације у крви/ плазми биохемијске анализе у крви биохемијске анализе у серуму биохемијске анализе у урину биохемијске анализе у фецесу Служба за специјалистичко-консултативну делатност ***Одељење РТГ дијагностике услуге рендгена услуге ултразвука Одељење за интерне болести прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одсек за пулмологију прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење офталмологије прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију прегледи лекара терапијске услуге Одељење спортске медицине прегледи лекара Одељење за болести уха, грла и носа прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење неуропсихијатрије прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге 8.821

6 -рад социјалног радника Одељење дерматовенерологије прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Служба стоматолошке здравствене заштите превентивне услуге остале услуге УКУПНО: Напомене: *Служба здравствене заштите деце/ школски узраст превентивни прегледи и услуге дефектолога у Развојном саветовалишту - превентивни прегледи/услуге су планирани у већем обиму јер методологија планирања налаже планирање обухвата одређених популационих групација превентивним прегледима/услугама (а не планирање на бази извршења претходно поменутих прегледа/услуга; Методологија планирања - Упутство за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у години, Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ). **Служба кућног лечења - планирани број прегледа лекара је смањен због преоптерећења лекара који раде у Служби. План је коригован у складу са мерама извршења и потребама становништва. У Служби је запослено 18 лекара, и према табели мера извршења њихов годишњи норматив за посете је 18 х = Због изражених потреба становништва за овом врстом услуга, План није смањен на нормиран број услуга (22.140), већ је нађен компромис између норме и извршења, али и узимајући у обзир изражене потребе грађана за овим услугама као и квалитет пружања услуга. ***Одељење РТГ дијагностике План је направљен на основу мера извршења за ехо и ртг дијагностику. Одељење ће у располагати са 8 извршилаца. 4 радиолога за РТГ дијагностику, 4 х = и 4 радиолога за УЗ дијагностику, 4 х = Графички приказ броја планираних услуга ( ) према областима здравствене заштитe: Бр. услуга Област здравствене заштите Здравствена заштита одраслих Служба опште медицине, Служба здравствене заштите радника област изабрани лекар, Служба кућног лечења и неге и Центар за превентивне здравствене услуге одраслих 6

7 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА У другој половини интензивиране су превентивне активности у свим нашим Службама, а план је наставак и у години јер је успешност превентивног рада мера успеха једног дома здравља, а крајњи циљ је заштита и очување здравља наших суграђана. Интензивирање превентивног рада са одраслом популацијом односи се на појачано организовање превентивних и скрининг прегледа ради раног откривања хроничних обољења (шећерне болести, високог крвног притиска и других кардиоваскуларних обољења, карцинома дебелог црева, депресије) као и вакцинацију. Појачани превентивни рад са децом подразумева: повећани обухват деце са превентивним и контролним прегледама за сваку годину живота детета од рођења до завршетка средње школе; праћење раста и развоја деце са ризицима по здравље у Развојном саветовалишту; вакцинацију; ултразвучне прегледе ради раног откривања дисплазије кукова у доби одојчета као и васпитање за здравље кроз саветовалишни рад Саветовалишта за младе. У планира се задржавање лидерске улоге у националном спровођењу скрининга за рано откривање рака грлића материце и рака дојке. 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ У години наставља се са праћењем показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити и израђује интегрисани план унапређења квалитета рада. Задовољство корисника здравствених услуга и запослених у здравству биће праћено и евалуирано на основу анкете која се спроводи у децембру сваке године по методологији Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. Такође ће се, први пут до сада, оцењивати квалитет рада у нашој установи по угледу на извештаје које од године ради експертска организација са седиштем у Шведској и која оцењује здравствене националне системе кроз шест субдисциплина на основу Европског здравственог потрошачког индекса ( Еуро Хеалтх Цонсумер Индеx - ЕХЦИ): 1. Права и информисаност пацијената; 2. Приступачност; 3. Исходи; 4. Распон и досег пружања услуга, 5. Превенција и 6. Лекови и фармацеутика. 4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ГОДИНИ Акредитација је континуирани процес и врхунски резултат који је Дом здравља постигао у том процесу, а то је сертификат на седам година који обухвата период од јануара до јануара године, који нас обавезује на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга. Свакодневно ће се и у години примењивати достигнућа стечена у процесу акредитације. У овој години планира се ревизија свих уведених процедура, као и увођење нових процедура за области рада где за то постоји потреба. У децембру године очекује се четврта посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа. 7

8 5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ И у години планира се задржавање одличних резултата у капитацији Служби Дома здравља Нови Сад, јер смо у готово свим категоријама изнад републичког просека. Праћење и анализа објављених података Републичког фонда за здравствено осигурање у форми К и С табеле, које приказују рад лекара у здравственој заштити одраслих, деце, жена и у стоматолошкој здравственој заштити, редовно ће се пратити и у години у складу са дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције. 6. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА Дом здравља редовно прати динамику регистрације осигураника код наших изабраних лекара и она је готово максимална, иако економска и социјална криза негативно утиче на регистрацију осигураника (нестабилан број осигураника РФЗО-а). У године ће се наставити активно праћење, а по потреби и унапређење регистрације осигураника код изабраних лекара. 7. СТРАТЕШКИ ПЛАН У години на снази ће бити нови Стратешки план за период од до године у којем желимо да Дом здравља Нови Сад постане синоним за дом здравља који је организован, и који ради, и који има успехе на нивоу најбоље могуће европске праксе. У наредном периоду наши циљеви су јасни превентивна делатност ће бити главна мисија свих служби у установи, а лечење ће се обављати уз подршку савремених медицинских технологија и стручног кадра који континуирано унапређује своје знање на едукацијама у и изван установе. Крајњи исход свих предузетих мера су здравији, срећнији и продуктивнији грађани Новог Сада и испуњен животни задатак сваког медицинског радника очување здравља и помагање у болести. 8

9 8. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 8.1. ПЛАН КАДРОВА План запослених радника у Дому Здравља Нови Сад Нови Сад за годину СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Примарна здравствена заштита Стоматологија фонд: тржиште: УКУПНО Лекари специјалисти Доктори медицине Доктори стоматологије Фармацеути 6 6 Медицинске сестре техничари са вишом спремом Медицинске сестре техничари са средњом спремом Здравствени сарадници са високом спремом Здравствени сарадници са вишом спремом 2 2 Административни радници Технички радници Помоћни радници УКУПНО: ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ За прву годину Стратешког плана за период од до године, планиран је даљи рад на реализацији циља сталне едукације запослених и усвајања нових професионалних вештина. Управни одбор је на 41. седници одржаној дана године усвојио План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину. Као и претходних година, у години се планира наставак стручног усавршавања здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених Дома здравља Нови Сад Нови Сад кроз интерне и екстерне едукације, семинаре, конгресе и симпозијуме. Укупно планирана средства за образовање и стручно усавршавање запослених и котизације за семинаре у години износе ,00 динара. 9

10 8.3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Дом здравља Нови Сад Нови Сад спроводи редовне активности из области очувања безбедности и здравља на раду у свим објектима. У години се планира наставак провере безбедности и здравља на раду у складу са Програмом мера из области безбедности, здравља на раду и заштите од пожара Дома здравља Нови Сад донетим на основу Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду као и Правилима о заштити од пожара Дома здравља Нови Сад за годину. У објектима Дома здравља Нови Сад спроводиће се редовна годишња и периодична испитивања услова радне средине, квалитета осветљења, нивоа буке, аерозагађења и биолошких штетности, електромагнетног зрачења. Периодично ће се обављати преглед електричне и громобранске инсталације на објектима, прегледи и испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, сервис ватрогасних апарата и хидранске инсталације, сервис котларница, бутанских постаница и сигурносних вентила, баждарење вага. Такође ће се обављати сервисирање и одржавање система за дојаву пожара, противпровалног и противпожарног система, као и даље проширење система видео надзора. Планира се редован преглед и дозиметријска контрола РТГ апарата, као и периодична контрола личних дозиметара запослених у зони јонизујућих зрачења од стране Института Винча. У години планирају се годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења као и свих запослених на радним местима са повећаним ризиком. Све наведене прегледе вршиће Служба за здравствену заштиту радника Дома здравља Нови Сад, док ће специфичне прегледе као и до сада обављати специјализоване институције. Планира се и набавка радних униформи, заштитне одеће и обуће, заштитне опреме (рукавице, наочаре и маске). Као и сваке године, за годину се планирају обуке свих запослених из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно запослених у зони јонизујућег зрачења, као и редовна обука новозапослених приликом заснивања радног односа. У области заштите од пожара, вршиће се и периодичне обуке запослених радника. Планира се и одлазак на курсеве, семинаре и полагање стручног испита запослених на пословима безбедности и здравља на раду. 10

11 9. ВОЗНИ ПАРК Возни парк Дома здравља Нови Сад Нови Сад чини 70 возила и то: Број возила: Врста возила: Година набавке: 44 ŠKODA FABIA 2008/ FIAT PANDA 1 /2013. и 8 / KORAL IN MERCEDES BENZ KOMBI FIAT DOBLO CARGO за санитетско снадбевање FIAT PUNTO CLASSIC ZASTAVA SCALA ZASTAVA RIVAL RENO CARGO 2006 За свако возило води се евиденција о месечно пређеним километрима и утрошеном гориву о чему се извештавају начелници служби и директор здравствене установе. Евиденција о потрошњи горива води се на основу података о пређеним километрима из путних налога и података са кредитних картица за гориво за свако возило појединачно. Гориво ће се и у години набављати од изабраног добављача по спроведеном отвореном поступку јавне набавке. Сва возила су опремљена ГПС системом за праћење кретања возила чиме је унапређена контрола наменског коришћења возила, а све у циљу оптимизације пружања услуга здравствене заштите грађанима Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. У години Дом здравља Нови Сад планира набавку три возила за кућно лечење, чиме ће се обезбедити бољи квалитет пружања услуга које пружају тимови Службе кућног лечења и значајан напредак у реализацији стратегије палијативног збрињавања, могућности продуженог болничког лечења у кућним условима, односно висок ниво услуге за становнике Града Новог Сада и приградских насеља. Набавком возила обновиће се возни парк Дома здравља Нови Сад. 11

12 10. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА ГОДИНУ (Службени лист Града Новог Сада, бр.7 од године) Ред. бр. ОПИС Количина Цена Вредност I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ,00 А МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ,00 АНАЛОГНИ ИНТРАОРАЛНИ РТГ 1 АПАРАТ , ,00 2 АУТОКЛАВ , ,00 3 ЦЕНТРИФУГЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ , ,00 ОФТАЛМОЛОШКИ БЕЗКОНТАКТНИ 4 ТОНОМЕТАР , ,00 5 КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ СПИРОМЕТАР , ,00 6 УЗ ГИНЕКОЛОШКИ , ,00 Б РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ,00 Рачунари са лиценцираним оперативним , ,00 системом 2 Штампачи , ,00 3 L3 SWITCH (активна мрежна опрема) , ,00 В НАМЕШТАЈ ,00 1 Намештај за здравствене објекте , ,00 Г ВОЗИЛА ,00 1 Возила за кућно лечење , ,00 Д ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ГОДИНЕ ,00 Пренете обавезе из године , ,00 II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ,00 Хидоизолација крова на објектима на Н. Насељу и Булевару Михајла Пупина, санација објекта за одлагање медицинског отпада на Булевару Михајла Пупина, замена подних и зидних плочица , ,00 санитарних чворова, замена дотрајалих прозора, хигијенско кречење и други радови на текућем одржавању објеката "Бегеч", "Ковиљ" и "Буковац" СВЕГА ( I + II ) ,00 12

13 За плански период године, Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад утврдио је приоритете инвестиционих активности и текућег одржавања објеката: А. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Тражена медицинска опрема базира се на Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, односно листи опреме за обављање здравствене делатности ( Сл. гласник РС бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/2012-др.Правилник, 119/2012-др. Правилник и 22/2013), у циљу испуњења услова за обављање делатности у здравственим објектима Дома здравља Нови Сад. Набавком нових апарата - аналогног интраоралног ртг апарата и аутоклава (за стоматологију), центрифуге за лабораторијску дијагностику, офталмолошког безконтактног тонометра и компјутеризованог спирометра за пулмологију, унапредио би се рад здравствених служби, смањио би се период заказивања прегледа и био би испоштован Правилник којим се прецизира листа опреме неопходне за обављање здравствене делатности односно квалитетно пружање услуга грађанима. Ултразвучном гинеколошком апарату је истекао амортизациони век, често се квари и услед тога је повећана дужина чекања на дијагостичке прегледе па би се набавком новог апарата смањила дужина чекања и трошкови одржавања. Корисницима услуга на тај начин се код изабраних лекара и специјалиста пружа већи број услуга без упућивања на виши ниво. Набавка наведене опреме обезбеђује да се савременим дијагностичким и терапијским процедурама, пружи висококвалитетна здравствена услуга корисницима здравствене заштите Града Новог Сада на што ефикаснији и рационалнији начин. У недостатку наведене опреме пацијенти морају бити упућени на даљу дијагностику у установе терцијарног нивоа. Б. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Набавком нових рачунара са лиценцираним оперативним системом и штампача омогући ће бржи, поузданији и стабилнији рад свим корисницима здравственог информационог система (електронски картон). Набавком штампача с циљем замене дотрајалих и инсталације нових штампача, олакшало би се пословање, смањио број интервенција услед кварова, обезбедило континуирано извештавање ИЗЈВ, РФЗО, оснивача и правовремено информисање корисника услуга. Набавка активне мрежне опреме би омогућила бржи, поузданији и стабилнији рад постојећег информационог система у Дому здравља Нови Сад. Централни мрежни уређај за комуникацију (Л3 свич) између свих објеката у Дому здравља Нови Сад је неопходан како би се повећао квалитет, поузданост и редудантност у раду информационо-комуникационог система установе. На овај начин би се обезбедила несметана комуникација и несметан проток информација између запослених у нашој установи, затим са релевантним установама и институцијама, као и свим корисницима услуга Дома здравља Нови Сад. В. НАМЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ОБЈЕКТЕ Занављањем намештаја у здравственим објектима, који се због великог броја оштећења и застарелости тешко одржава и представља потенцијални ризик за повреде, омогућавају се бољи услови рада за запослене и бољи услови за боравак пацијената у здравственом објекту. 13

14 Г. ВОЗИЛА Набавком нових возила обезбедиће се бољи квалитет пружања услуга које пружају тимови Службе кућног лечења и значајан напредак у реализацији стратегије палијативног збрињавања, могућности продуженог болничког лечења у кућним условима, односно висок ниво услуге за становнике Града Новог Сада и приградских насеља. Набавком возила обновиће се возни парк Дома здравља Нови Сад. Д. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ГОДИНЕ Ради реализације набавке радова на здравственом објекту у улици Васе Стајића број 5. започетих по Уговору о вршењу радова на адаптацији објекта Дома здравља Нови Сад - улица Васе Стајића број 5, број 2563/1 од године, закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈН 23/15 АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД - УЛИЦА ВАСЕ СТАЈИЋА БР. 5, а које није било могуће окончати у години, пренете су обавезе из године у годину. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА Радовима на хидроизолацији крова на здравственом објекту на Новом Насељу би се санирала уочена оштећења чиме би се овај објекат са једне стране сачувао од даљег пропадања, а са друге стране би били омогућени бољи услови рада запослених и бољи услови за боравак пацијената у овом здравственом објекту. Санација објекта за одлагање и третман инфективног медицинског отпада на Булевару Михајла Пупина би омогућила санирање уочених недостатака чиме би се сачувао објекат од даљег пропадања и дугорочно побољшали хигијенске услове приликом третмана инфективног медицинског отпада. Такође, овим би се унапредили конфор, услови за рад и боравак запослених у овом специфичном објекту здравствене установе. Замена дотрајалих прозора новим ПВЦ прозорима омогућила би значајну и дугорочну уштеду топлотне и електричне енергије, новчаних средстава у односу на средства која се тренутно издвајају за утрошену енергију као и дугорочно побољшање конфора и услова за боравак запослених у објекту здравствене установе. Такође, неопходно је заменити дотрајале подне и зидне плочице у санитарним чворовима чиме би се побољшали хигијенски услови у објекту. Молерско-фарбарски радови обезбедиће побољшање хигијенских услова у здравственим објектима "Бегеч", "Ковиљ", "Буковац" и Ветерник. Подршком Града Новог Сада остварују се стратешки циљеви Дома здравља у оквиру филозофије сталног унапређења квалитета: обухватом превентивним прегледима, поред деце и популације у категорији одраслог и радно активног становништва, кроз опредељење пацијената за изабраног лекара у Дому здравља «Нови Сад», и сатисфакцијом запослених у односу на сараднике, уз обезбеђен информациони систем и квалитет пословања, што све треба да обезбеди примену капитације и реакредитацију установе. 14

15 11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ Укупни приходи и примања, односно расходи и издаци за годину у Дому здравља Нови Сад Нови Сад су планирани у износу од ,00 динара. Финансијски план за годину је урађен на основу: 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину број 7/284 од године. 2. Планираних средстава Буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности и текуће одржавање за годину у износу од ,00 динара. 3. Планираних сопствених прихода и примања у износу од ,00 динара. 4. Расположивих средстава на рачунима на дан године у износу од ,00 динара. 5. Приход од АПВ за капиталне инвестиције (ЕЕ зграда) и медицинску опрему у износу од ,00 динара. 6. Остали приходи (накнада штете од осигурања, донације и сл.) у износу од ,00 динара. Из сопствених средстава и средстава амортизације планирана су улагања у основна средства у износу од ,00 динара, и то: Позиција Износ Опис трошка (са ПДВ-ом) Капитално одржавање објеката , Пројектно планирање и праћење , Идејни пројекат енерг.санације , Стручни надзор над извођењем радова , Уградна опрема - клима уређаји , Рачунарска опрема , Електронска опрема , Опрема за домаћинство , Ватрогасни апарати , Остала опрема , ,00 На основу Финансијског плана (План прихода и примања и рaсхода и издатaкa) за годину, састављен је План јавних набавки за годину и објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Дом здравља. План прихода и примања и расхода и издатака за годину усклађен је са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у здравственим установама и саставни део је Програма рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" за годину. 15

16 16 ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РAСХОДА И ИЗДАТAКA ЗА ГОДИНУ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА година извор фин. Приход од матичног завода Приход од партиципације Приход оств.од вршења услуга на тржишту Остали приходи ,04 Приход од Града за набавку ОС и тек.одрж Приход од пројекатa(града,апв, Уницефа и др.) Приход од АПВ за капиталне инвестиције (ЕЕ зграда) и медицинску опрему Средства на жиро-рачуну ,04 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНО извор фин Бруто зараде радника , Превоз са посла и на посао , Новогодишњи пакетићи за децу Социјална давања запосленима Расходи за образовање деце запосл Отпремнина приликом одл. у пенз , Помоћ у случ. смрти запосл Помоћ мед. леч. запослених Награде запосленима и остали пос.рас Јубиларне награде , Стални трошкови Трошкови платног промета и банкарских услуга , Услуге за електричну енергију Природни гас Централно грејање Услуге водовода и канализације , Дератизација Димничарске услуге Одвоз отпада - ЧИСТОЋА Услуге чишћења објекта , Остале комуналне услуге Телефон,телекс и телефакс , Интернет и слично Услуге мобилног телефона , Поштанске услуге Осигурање зграда Осигурање возила (каско) Осигурање опреме Осигурање запосл. у случ. несреће Осиг.од одгов.према трећим лицима и стручна грешка

17 Закуп осталог простора Закуп опреме Остали трошкови Трошкови путовања Трошкови дневница на сл. путу Трошкови прев. на сл. путу у земљи Трошкови смештаја на служ. путу Остали трошкови за посл.пут.у земљи Трошкови дневница на сл. Путу у иностранству Трошкови превоза за сл.пут у иност Трошкови смештаја на сл.путу у иност Остали трошкови за посл.пут у инос Трошкови селидбе и превоза Услуге по уговору Остале административне услуге Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање софтвера , Одржавање рачунара (пуњења тонера) , Остале комјут.услуге Услуге образ. и усаврш. запосл , Котизација за стручна саветовања Услуге штампања публикација Услуге информисања јавности огласи Објављивање тендера и информатив , Остале медијске услуге Правно заступ. пред дом. судовима Услуге вештачења Остале правне услуге Остале финансијске услуге Накнада чл.управних и надзорних одбора Остале стручне услуге Прање веша , Репрезентација Поклони Остале опште услуге Специјализоване услуге Здравст. заш. по уговору плану БЛД Услуге јавног здравства-анализе Остале медицинске услуге Геодетске услуге Остале специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Зидарски радови Столарски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији

18 Централно грејање Електричне инсталације Текуће поправке и одрж.објеката Текуће поправке и одржавање осталих објеката Текуће поправке и одржавање возила , Остале поправке и одрж.возила Поправке и одрж.намештаја Одржавање рачунарске опреме Одржавање опреме за комуникацију Електронска и фотографска опрема Одржавање опреме за домаћинство Уградна опрема климе одржавање , Текуће поправке и одрж. мед. опреме+ртг , Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме , Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме , Материјал Канцеларијски материјал , Расх. за рад.униформе - одећа и обућа , ХТЗ опрема Цвеће и зеленило Остали административни материјал Стручна литер. за редовне потребе запосл , Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива Остали мате. за превозна сред Материјал за очување живо. сред. (мед. oтпад, кесе, канте) Материјали за мед. тестове и стом.мат , Материјал за лабораторијске тестове , Ампулирани лекови Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.факт Хемијска средства за чишћење , Инвентар за одржавање хигијене Потрошни материјал Резервни делови Алат и инвентар , Остали материјал за посебне намене Амортизација Казне за кашњење Порези, обавезне таксе Регистрација возила Остали порези Обавезне таксе (републичке, градске) , Казне (републичке,градске, судске) Новчане казне по решењу судова УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА

19 Капитално одржавање објеката ,03, Пројектно планирање и праћење Идејни пројекат енерг.санације Стручни надзор над извођењем радова Возила Намештај Уградна опрема - клима уређаји Рачунарска опрема , Електронска опрема Опрема за домаћинство Медицинска опрема , Лабораторијска опрема Ватрогасни апарати Остала опрема ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА : 01 - РФЗО 02- ГРАД 03- АП ВОЈВОДИНА 04- СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ Овај програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. Број: 602/1 Датум: ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Асс. мр. др спец. мед. Борко Милановић 19

Program rada i razvoja za godinu

Program rada i razvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2018. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 8 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

Microsoft Word - 130_3.doc

Microsoft Word - 130_3.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE Broj: IV-02-402-77/2013-3 Dana: 04.10.2013. S U B O T I C A Na osnovu člana

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ а) Износ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ Београд, фебруар 2012. године 1 На основу члана 26, став 1. тачка 2. и 5. Статута Института

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/91...24/11.),члана 50,Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014,68/2015,103/15

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год Извршење плана за. годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за.годину Датум усвајања: 7.. Рб Укупно Процењена вредност без ПДВ-а

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

NICIMESA/PRD _1

NICIMESA/PRD _1 0901 Програм 11 - Солна и деч заштита 4.375.118.006 4.189.997.717 4.189.997.717 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.547.446.860 2.376.065.394 2.394.065.394 010 Болест и инвалидност 15.975.000

Више

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена План набавки за 09. годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 0.0.09 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама),757,9 Планирана

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama javne nabavke Naručilac: Broj: 01-113-3/18 Mjesto i datum: 14.12.. godine U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za Naručilac: Zavod za metrologiju Broj: 01-113/18 Mjesto i datum: 30.01.. godine U skladu sa članom

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујева

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност Крагујева План набавки за. годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујевац Датум усвајања: 01.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE ZA 2018. Plan za 2018. godinu temelji se na Financijskom

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

IZVE[TAJ O POSLOVANJU

IZVE[TAJ O POSLOVANJU 18000 Ниш, Чарнојевића 10А; Тел. (018) 529-701, 248-390; Факс (018) 249-962; Т.Р. 840-1747666-77; ПИБ 100663853; М.Б. 07226063; E-mail: dekanat@znrfak.ni.ac.rs; www.znrfak.ni.ac.rs Годишњи финансијски

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. Plan za 2017. godinu

Више

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, 27.01.2017.godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE u

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Sluzbeni List

Sluzbeni List TИСКОВИНА ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 24000 СУБОТИЦА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СУБОТИЦЕ БРОЈ: 28 ГОДИНА: LV ДАНА:12.децембар 2018. ЦЕНА: 87,00 ДИН. Број: -022-226/2018 Дана: 05.12.2018. године 15/16), члана

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE ZA 2017. Plan za 2017. godinu temelji se na Financijskom

Више

Microsoft Word - Finansijski plan doc

Microsoft Word - Finansijski plan doc УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 158/1 Ч А Ч А К, 24.01.2017. год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ Пун назив Факултета је: Универзитет у Крагујевцу,

Више

PLAN NABAVE_2014 Dunja

PLAN NABAVE_2014 Dunja PLAN NABAVE ZA 2014.g. RB 1. 2. 3. 4. 5. Predmet nabave Razni seminari, savjetovanja i simpoziji Tečajevi Uredski materijal Toneri Tiskani materijal Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost Osigurana

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ ЧАЧАК

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ ЧАЧАК УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : 21. 02. 2019. год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ ЧАЧАК И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ за 2018. годину

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба План набавки за 01. годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки 18.01.01 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке 0 Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)

Више