Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu"

Транскрипт

1 ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2018.

2 САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ГОДИНУ ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ГОДИНИ ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА СТРАТЕШКИ ПЛАН ЉУДСКИ РЕСУРСИ ПЛАН КАДРОВА ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ВОЗНИ ПАРК ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ САД", ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ

3 На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити ( Сл. гласник РС, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон) и члана 22. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Управни одбор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад на 72. седници одржаној дана године доноси ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА ГОДИНУ Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији, добро организована и опремљена, у години планира да пружи на ефикасан, рационалан и квалитетан начин услуге грађанима на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци ( становника) у 33 објекта којима располаже кроз 9 здравствених служби и логистичку подршку Службе за правне и економске послове и Службе за техничке послове. Републички фонд за здравствено осигурање Филијала за Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду дао је оцену о усаглашености плана рада за годину Дома здравља Нови Сад Нови Сад са накнадама опредељеним здравственој установи по Предрачуну средстава за годину. План рада за годину Дома здравља Нови Сад Нови Сад израђен је према Упутству за израду планова рада здравствених установа примарне здравствене заштите финансираних средствима РФЗО-а у години, Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. У години, Дом здравља Нови Сад Нови Сад планира реализацију инвестиционих активности и пројеката у оквиру планираних и расположивих средстава Буџета Града Новог Сада, АП Војводине и других извора. Дом здравља Нови Сад Нови Сад такође планира и обуку из Прве помоћи полазника ауто-школа у граду, на основу издатог Решења Министарства здравља број / од године, обуку ученика Саобраћајне школе Пинки из Новог Сада и других правних лица. 3

4 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ГОДИНУ Дом здравља Нови Сад планира примарну здравствену заштиту за становништво града Новог Сада и општине Сремски Карловци ( становника) која се остварује пружањем превентивних, куративних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга (Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите Сл.гласник РС бр.17/2013). Остваривање здравствених захтева и потреба грађана реализује се кроз службе Дома здравља: 1. Служба здравствене заштите деце 2. Служба здравствене заштите жена 3. Служба опште медицине 4. Служба здравствене заштите радника 5. Служба кућног лечења и неге 6. Служба патронаже 7. Служба лабораторијске дијагностике 8. Служба за специјалистичко-консултативну делатност 9. Служба стоматолошке здравствене заштите План рада Дома здравља «Нови Сад» за годину је направљен према Упутству за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у години, Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. Дом здравља Нови Сад је највећи дом здравља у региону, успешан у пружању континуиране, квалитетне и свеобухватне примарне здравствене заштите. Одржавамо и унапређујемо пружање здравствених услуга високог нивоа квалитета у условима кад се из године у годину број становника Новог Сада повећава, а повећава се и број и старих и оних са мултиморбидитетом. У Служби здравствене заштите деце, за децу предшколског узраста, планирано је укупно превентивни преглед и куративних посета. У оквиру групе дијагностичко терапијских услуга планирано је укупно услуга, као и 725 здравствено васпитних услуга. У Развојном саветовалишту планиране су услуге психолога (3.510), логопеда (3.231) и услуга здравствено васпитног рада. За децу школског узраста планиранo је укупно превентивних прегледа, куративне посете лекара, дијагностичко терапијске услуге, и 551 здравствено васпитна услуга. У Саветовалишту за младе планирано је услуге индивидуалног и услуге групног здравствено васпитног рада. *** 4

5 Служба здравствене заштите жена планирала је укупно превентивну услугу, у области куративе планира се укупно услуга, планирани број дијагностичко терапијских услуга је , а здравствено васпитних У Служби опште медицине планирано је превентивна прегледа, у оквиру куративе планирано је укупно услуга, дијагностичко терапијских услуга, и здравствено васпитна услуга. У Служби здравствене заштите радника (област изабрани лекар) планирано је превентивних прегледа, у оквиру куративе планирано је укупно услуга, дијагностичко терапијске услуге, и здравствено васпитних услуга. У оквиру Центра за превентивне здравствене услуге одраслих планирано је 862 услуге индивидуалног и 486 услуга групног здравствено васпитног рада. У Служби кућног лечења планирано је прегледа лекара, дијагностичко терапијских услуг, и услуга здравствено васпитног рада. У Служби патронаже планирано је посета патронажне сестре новорођенчету и породиљи, посета патронажне сестре породици (трудницама, деци, старим особама, оболелим лицима и особама са инвалидитетом), и услуге здравствено васпитног рада. Служба лабораторијске дијагностике планирала је: опште хематолошке анализе у крви, хематолошких анализа коагулације у крви односно плазми, биохемијских анализа у крви, биохемијских анализа у серуму, биохемијских анализа у урину и биохемијских анализа у фецесу. У оквиру Службе за специјалистичко консултативну делатност, одељења су планирала следећи обим услуга: Одељење за интерне болести прегледа лекара, дијагностичко терапијске услуге и услуге здравствено васпитног рада; Одсек за пуломологију пнеумофтизиолошка прегледа и дијагностичко терапијске услуге; Одељење РТГ дијагностике РТГ услуга и УЗ услуга; Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију прегледа лекара и терапијских услуга; Одељење офталмологије прегледа лекара и дијагностичко терапијску услугу; Одељење за болести уха, грла и носа прегледа лекара и дијагностичко терапијских услуга; Одељење спортске медицине прегледа лекара; Одељење неуропсихијатрије прегледа лекара, дијагностичко терапијских услуга и 856 услуга социјалног радника; Одељење дерматовенерологије прегледа лекара и дијагностичко терапијских услуга. Служба стоматолошке здравствене заштите планирала је превентивних услуга, куративних услуга и РТГ услуга. 5

6 Табеларни приказ планираних услуга за годину по службама Дома здравља: Ред. бр. УСЛУГЕ Извршење План Служба здравствене заштите деце 1.1. Предшколски узраст -превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Школски узраст -превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Развојно саветовалиште -услуге психолога услуге дефектолога (логопеда) здравствено васпитне услуге Саветовалиште за младе -индивидуални здравствено васпитни рад групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите жена -превентивне услуге куративне услуге дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Служба опште медицине -превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Центар за превентивне здравствене услуге одраслих -индивидуални здравствено васпитни рад групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите радника -превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Служба кућног лечења и неге -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Служба патронаже -посете новорођенчету и породиљи посете породици

7 -здравствено васпитне услуге Служба лабораторијске дијагностике -опште хематолошке анализе у крви хематолошке анализе коагулације у крви/ плазми -биохемијске анализе у крви биохемијске анализе у серуму биохемијске анализе у урину биохемијске анализе у фецесу Служба за специјалистичкоконсултативну делатност 8.1. Одељење РТГ дијагностике -услуге рендгена услуге ултразвука Одељење за интерне болести -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге здравствено васпитне услуге Одсек за пулмологију -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење офталмологије -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију -прегледи лекара терапијске услуге Одељење спортске медицине -прегледи лекара Одељење за болести уха, грла и носа -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење неуропсихијатрије -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге рад социјалног радника Одељење дерматовенерологије -прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Служба стоматолошке здравствене заштите -превентивне услуге куративне услуге ртг услуге Служба здравствене заштите деце превентивни прегледи су планирани у већем обиму у односу на извршење јер методологија планирања налаже планирање одређеног обухвата популационих групација деце превентивним прегледима (потпуни обухват за малу децу и децу предшколског узраста, и најмање 95% обухвата за децу школског узраста), а не планирање на бази извршења ових прегледа у претходној 7

8 години; Методологија планирања - Упутство за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у години, Института за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут ). Служба лабораторијске дијагностике планиран је већи обим биохемијских анализа у крви, односно анализе - Хемоглобин А1ц (гликозилирани хемоглобин, ХбА1ц) у крви, како бисмо испоштовали критеријуме водича добре клиничке праксе за шећерну болест, и урадили одређени број ових анализа на годишњем нивоу пацијентима оболелим од шећерне болести. Одељење РТГ дијагностике - у години у Одељењу за РТГ дијагностику ће радити 11 радиолога, па смо из тих разлога кориговали план у односу на извршење. У РТГ дијагностици је 6 радиолога па је план у складу са реализацијом, а у УЗ дијагностици је 5 извршилаца, па би план требало да буде УЗ прегледа. Образложење: 5 радиолога х (годишњи норматив за УЗ)= , и 6 радиолога х 6000 (годишњи норматив за РТГ) = Одељење спортске медицине планирани је већи обим прегледа лекара јер фокус рада овог Одељења и јесте повећање броја превентивних прегледа деце од 6 до 14 година која се баве спортским активностима како у години, тако и у наредним годинама, с циљем постизања потпуног обухвата деце овог узраста. Графички приказ планираних услуга према областима здравствене заштитe: служба стоматолошке здравствене заштите специјалистичка служба служба лабораторијске дијагностике служба патронаже здравствена заштита одраслих служба здравствене заштите жена служба здравствене заштите деце Здравствена заштита одраслих Служба опште медицине, Служба здравствене заштите радника област изабрани лекар, Служба кућног лечења и неге и Центар за превентивне здравствене услуге одраслих 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА Сваке године све више повећавамо и унапређујемо наш превентивни рад, па нам је план да и у години наставимо са том позитивном тенденцијом чији су крајњи циљ позитивни исходи по здравље и квалитет живота наших суграђана. Наш превентивни рад са одраслом популацијом спроводићемо кроз организовање превентивних и скрининг прегледа ради раног откривања хроничних обољења (шећерне болести, 8

9 високог крвног притиска и других кардиоваскуларних обољења, карцинома дебелог црева, депресије) као и вакцинацију. Служба здравствене заштите жена ће и у да задржи лидерску улогу у националном спровођењу скрининга за рано откривање рака грлића материце, а за успешно спровођење скрининга рака дојке и ове године ће бити задужено Одељење РТГ дијагностике, Службе за специјалистичко консултативну делатност. Превентивни рад са децом подразумева превентивне и контролне прегледе за сваку годину живота детета од рођења до завршетка средње школе и овај превентивни рад изабраних педијатара ће бити приоритет Службе здравствене заштите деце и у овој години као и праћење раста и развоја деце са ризицима по здравље у Развојном саветовалишту; вакцинацију; ултразвучне прегледе ради раног откривања дисплазије кукова у доби одојчета као и васпитање за здравље кроз саветовалишни рад Саветовалишта за младе. Дом здравља подржава рад својих саветовалишта, јер имају велику заслугу у промоцији здравља. У Дому здравља Нови Сад су организована и свакодневно раде следећа саветовалишта: Развојно саветовалиште, Саветовалиште за младе, Саветовалиште за дијабетес, Превентивни центар, Школа за труднице, који сви имају дугогодишње искуство у раду са грађаним као и са посебно осетљивим категоријама становништва (одојчад, мала деца, адолесценти, оболели од хроничних болести, труднице). 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ Дом здравља Нови Сад је од стране Министарства здравља у години укључен у пилот пројекат у ком ће се тестирати увођење унапређеног система финансирања примарне здравствене заштите. Наша установа је укључена у овај пилот пројекат из разлога досадашњег успешног ангажовања у активностима везаним за унапређење квалитета и финансирања примарне здравствене заштите. Такође настављамо са праћењем показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити и израђујемо интегрисани план унапређења квалитета рада. Задовољство корисника здравствених услуга и запослених у здравству биће праћено и евалуирано на основу анкете која се спроводи у децембру сваке године по методологији Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. 9

10 4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ГОДИНИ У години се припремамо за шесту посету спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа. Дом здравља Нови Сад је акредитован са највишим могућим статусом на седам година за период од године. Пре тога смо били акредитовани на период од године тако да смо већ једну деценију акредитована здравствена установа која ради по стандардима које је усвојила Агенција за акредитацију здравствених установа Србије. Акредитација је континуирани процес, а врхунски резултат који је Дом здравља Нови Сад постигао у том процесу обавезује нас на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања здравствених услуга нашим суграђанима. Свакодневно ћемо и у години примењивати достигнућа стечена у процесу акредитације кроз испуњење задатих критеријума из области клиничких, неклиничких и стандарда подршке. 5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ Наставља се праћење и анализа објављених података Републичког фонда за здравствено осигурање у форми К и С табеле, које приказују рад лекара у здравственој заштити одраслих, деце, жена и у стоматолошкој здравственој заштити, у складу са дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције. И у години планирамо да задржимо изврсне резултате наших Служби у капитацији, јер смо у готово свим категоријама изнад републичког просека, а такође ће се упоредо пратити и унапређени показатељи кроз задате индикаторе од стране Министарства здравља. 6. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА Дом здравља редовно прати динамику регистрације осигураника код наших изабраних лекара и она је готово максимална, тако да готово сви грађани који оставраују право на осигурање РФЗО-а имају и изабраног лекара у нашој установи. У години ћемо наставити активно праћење, а по потреби и унапређивати регистрацију осигураника код изабраних лекара опште праксе, педијатрије, гинекологије и стоматологије. 10

11 7. СТРАТЕШКИ ПЛАН У години улазимо у трећу годину остваривања Стратешког плана за период од до године у којем смо се одредили да желимо да Дом здравља Нови Сад постане синоним за дом здравља који је организован, и који ради, и који има успехе на нивоу најбоље могуће европске праксе. Свој стратешки план ћемо и у години наставити да осварујемо кроз испуњење циљева везаних за превентивну делатност која је у мисији свих служби у установи. Лечење, као неизоставни део наше делатности ће се обављати уз подршку савремених медицинских технологија и стручног кадра које унапређујемо сваке године у складу са стручним препорукама и смерницама Министарства здравља. Крајњи исход свих предузетих мера су здравији, срећнији и продуктивнији грађани Новог Сада и испуњен животни задатак сваког медицинског радника очување здравља и помагање у болести. 11

12 8. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 8.1. ПЛАН КАДРОВА План запослених радника у Дому Здравља Нови Сад Нови Сад за годину Занимање Примарна здравствена заштита Стоматолошка здравствена заштита УКУПНО Лекари специјалисти Доктори медицине Доктори стоматологије Фармацеути 6 6 Медицинске сестре/техничари са вишом школом Медицинске сестре/техничари са средњом школом Здравствени сарадници са високом спремом Здравствени сарадници са вишом спремом 2 2 Административни радници Технички радници Помоћни радници УКУПНО: ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ За трећу годину Стратешког плана за период од до године, планиран је даљи рад на реализацији циља сталне едукације запослених и усвајања нових професионалних вештина. Управни одбор је на 69. седници одржаној дана године усвојио План стручног усавршавања запослених у Дому здравља Нови Сад Нови Сад за годину. Као и претходних година, у години се планира наставак стручног усавршавања здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених Дома здравља Нови Сад Нови Сад кроз интерне и екстерне едукације, семинаре, конгресе и симпозијуме. Укупно планирана средства за образовање и стручно усавршавање запослених и котизације за семинаре у години износе ,00 динара. 12

13 8.3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА Дом здравља Нови Сад Нови Сад спроводи редовне активности из области очувања безбедности и здравља на раду у свим објектима. У години се планира наставак провере безбедности и здравља на раду у складу са Програмом мера из области безбедности, здравља на раду и заштите од пожара Дома здравља Нови Сад донетим на основу Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду као и Правилима о заштити од пожара Дома здравља Нови Сад за годину. У објектима Дома здравља Нови Сад спроводиће се редовна годишња и периодична испитивања услова радне средине, квалитета осветљења, нивоа буке, аерозагађења и биолошких штетности, електромагнетног зрачења. Периодично ће се обављати преглед електричне и громобранске инсталације на објектима, прегледи и испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, сервис ватрогасних апарата и хидранске инсталације, сервис котларница, бутанских постаница и сигурносних вентила, баждарење вага. Такође ће се обављати сервисирање и одржавање система за дојаву пожара, противпровалног и противпожарног система, као и даље проширење система видео надзора. Планира се редован преглед и дозиметријска контрола РТГ апарата, као и периодична контрола личних дозиметара запослених у зони јонизујућих зрачења од стране Института Винча. У години планирају се годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења као и свих запослених на радним местима са повећаним ризиком. Све наведене прегледе вршиће Служба за здравствену заштиту радника Дома здравља Нови Сад, док ће специфичне прегледе као и до сада обављати специјализоване институције. Планира се и набавка радних униформи, заштитне одеће и обуће, заштитне опреме (рукавице, наочаре и маске). Као и сваке године, за годину се планирају обуке свих запослених из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно запослених у зони јонизујућег зрачења, као и редовна обука новозапослених приликом заснивања радног односа. У области заштите од пожара, вршиће се и периодичне обуке запослених радника. Планира се и одлазак на курсеве, семинаре и полагање стручног испита запослених на пословима безбедности и здравља на раду. 13

14 9. ВОЗНИ ПАРК Возни парк Дома здравља Нови Сад Нови Сад чини 79 возила и то: Врста возила: Број возила: ŠKODA FABIA 41 ŠKODA ROOMS 3 FIAT PANDA 9 FIAT PUNTO 4 FIAT 500L 1 KORAL IN 11 ZASTAVA SCALA 1 ZASTAVA RIVAL 1 MERCEDES BENZ KOMBI 1 FIAT DOBLO CARGO за санитетско снадбевање 1 RENO CARGO 1 ФОРД ФОКУС 1 ФОРД ФИЕСТА 4 За свако возило води се евиденција о месечно пређеним километрима и утрошеном гориву о чему се извештавају начелници служби и директор здравствене установе. Евиденција о потрошњи горива води се на основу података о пређеним километрима из путних налога и података са кредитних картица за гориво за свако возило појединачно. Гориво ће се и у години набављати од изабраног добављача по спроведеном отвореном поступку јавне набавке. Возила су опремљена ГПС системом за праћење кретања чиме је унапређена контрола наменског коришћења возила, а све у циљу оптимизације пружања услуга здравствене заштите грађанима Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. У години Дом здравља Нови Сад планира набавку пет возила за кућно лечење, чиме ће се обезбедити бољи квалитет пружања услуга које пружају тимови Службе кућног лечења и напредак у реализацији стратегије палијативног збрињавања и могућности продуженог болничког лечења у кућним условима. 14

15 ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ САД", ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГОДИНУ Ред. бр. ОПИС Количина Цена Вредност I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ,00 1 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ,00 1. Ултразвучни апарат за РТГ дијагностику , ,00 2. Мамограф , ,00 3. High Intensity Laser , ,00 4. Стоматолошко радно место , ,00 5. Helio апарат , ,00 6. УЗ апарат за скидање каменца , ,00 7. Аутоматизовани кераторефрактометар , ,00 8. Комплет за терапију течним азотом , ,00 9. Компјутеризовани оптотип , , ЕКГ апарат 12-канални , ,00 2 Возила ,00 1. Возила за кућно лечење , ,00 3 Пројекти ,00 Главни пројекат машинских и електро инсталација и главни пројекат заштите од пожара у котларници у Кисачу; пројекат за замену постојеће расвете штедљивом расветом у објекту у објекту у улици Змај Огњена Вука број 19 ( нови и стари део објекта); пројекат санације подрумских просторија у објекту у улици Змај Огњена Вука број 19 (стари део објекта) због појаве подземних вода , ,00 4 Рачунарска опрема ,00 1. Рачунар са лиценцираним оперативним системом , ,00 2. Штампач , ,00 3. Сервер , ,00 4. Активна мрежна опрема ("PoE managed ethernet switch 24-port") , ,00 5. Активна мрежна опрема ("Managed ethernet switch 24-port") , ,00 6. Активна мрежна опрема ("L3 Managed IP based gigabit ethernet switch 24-port") , ,00 7. Активна мрежна опрема ("Integrated services router") , ,00

16 II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ,00 Текуће одржавање и надзор над извођењем радова на објекту у Кисачу и објекту у Новом Саду, Змај Огњена Вука , , Текуће одржавање медицинске опреме , ,00 УКУПНО ( I + II ) ,00 I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 1) МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Одељење за РТГ дијагностику премошћује недостатак опште болнице у Новом Саду јер збрињава велики број пацијената са потребама за ултразвучним прегледима. У току године пацијентима је пружено укупно ултразвучних прегледа. Дом здравља "Нови Сад Нови Сад има 3 амбуланте у 3 објекта, 13 радиолога и 25 РТГ техничара и располаже са 4 ултразвучна апарата за РТГ дијагностику и то: 2 апарата у објекту Лиман IV из године и 2 апарата у објекту Ј.Ј.Змај из и године. Нови ултразвучни апарат за РТГ дијагностику се планира за објекат Ново Насеље. Предуслов за спровођење Националног програма за превенцију рака дојке је постојање мамографа. Дом здравља "Нови Сад Нови Сад располаже са 3 мамографа и то: 1 мамограф у објекту Ј.Ј.Змај из године (није у функцији), 2 мамографа у објекту Лиман IV, из и године. Мамограф из (донација Јапанске владе) је често у квару за чију је поправку је у протеклих 6 година уложено ,00 динара. Дом здравља Нови Сад брине о здрављу 20% укупног броја жена у Војводини што није могуће прегледима на једном функционалном апарату чиме је директно угрожен превентивни рад на раном откривању најчешћег злоћудног тумора код жене. Неопходан нам је нови мамограф за даљи успешан рад чији је исход на време откривени и излечиви рак дојке код жена. Уређај за ХИЛТЕРАПИЈУ који има јединствена и патентирана својства ХИЛТ импулса који поседују значајне предности у односу на остале терапијске уређаје. Патентирани извор ласерског зрака такве снаге омогућава продирање до најдубљих болних места, а фреквенција пулса не допушта да ткиво буде оштећено. У уређају су поставке за различите типове коже јер је познато да пигментација коже утиче на апсорбцију самог ласерског зрака. Уређај за хилтерапију омогућава да дође до попуштања бола већ од прве примене уз бржи опоравак и брзо успостављање његових функција са мањим бројем третмана у краћем временском периоду што је значајно за установе са великим бројем пацијената јер се смањују гужве, пацијенти се краће задржавају на терапији и ређе долазе на терапије. Набавком 1 стоматолошког радног места технички би се осавременила и допунимла постојећа опрема (која је старија од 20 година) у дечијој стоматолошкој заштити, што је предуслов за унапређење рада службе Стоматолошке здравствене заштите и подизање квалитета здравствених услуга усмерених према нашим најмлађим пацијентима - деци. Набавком Helio апарата (10 ком.) за дечију превентивну стоматологију обезбедиће се несметано пружање здравствених услуга - полимеризација материјала при дефинитивном затварању зубног кавитета и полимеризација подлоге. Набавком УЗ апарата за скидање каменца (10 ком.) за дечију превентивну стоматологију обезбедиће се несметано пружање здравствених услуга - уклањање каменца и обрада гингивалних џепова - уклањање субгингивалних конкремената. 16

17 Аутоматизовани кераторефрактометар (1 ком) се набавља ради обезбеђења континуираног пружања здравствене заштите (повећан број прегледаних пацијената) у Одељењу офталмологије Дому здравља Нови Сад Нови Сад, брже и прецизније одређивање диоптрије чиме се постиже очување и унапређење квалитета здравствене заштите. Комплет за терапију течним азотом (3 ком), односно криотерапија користи се свакодневно за различите индикације у дерматологији чиме би се допринело већем квалитету пружених услуга. Компјутеризовани оптотип (1 ком) је мултифункционални апарат који садржи све потребне тестове за контролу вида (код деце и код одраслих) као и специјализоване тестове за контролу вида професионалинх возача приликом вршења претходних и периодичних прегледа, чиме би се обезбедило континуирано пружање здравствене заштите (због повећаног броја прегледаних пацијената). Набавком ЕКГ апарата, 12-каналних (6 ком), омогућила би се већа доступност и квалитет пружених услуга, већи обухват прегледа пацијената оболелих од кардиоваскуларних болести чиме би се повећала правовременост откривања кардиолошких поремећаја. 2) ВОЗИЛА Набавком нових теренских возила обезбедиће се бољи квалитет пружања услуга које пружају тимови Службе кућног лечења и значајан напредак у реализацији стратегије палијативног збрињавања, могућности продуженог болничког лечења у кућним условима, и Служба патронаже која организује посете новорођеној деци и породиљама. Ове две службе располажу са 41 возилом од којих су: 4 возила из године и 24 возила из године и иста су у потпуности амортизована. Набавком возила обновиће се возни парк Дома здравља Нови Сад Нови Сад. 3) ПРОЈЕКТИ За објекат у Кисачу потребно је урадити пројекат машинских и електро инсталација и главни пројекат заштите од пожара због уграђеног котла на биомасу; ради повећања енергетске ефикасноти здравственог објекта планира се замена постојеће расвете штедљивом расветом у целом објекту у улици Змај Огњена Вука број 19 те је потребно урадити пројекат за планиране радове; како се у старом делу објекта у улици Змај Огњена Вука број 19 повремено појављују подземне воде планирано је да се изврши санација подрумских просторија те је потребно урадити пројекат за планиране радове. 4) РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Рачунарска мрежа наше установе обухвата здравствени информациони систем, радиолошки информациони систем, финансијско пословање, обрачун зарада, кадровски информациони систем, електронску пошту и пословну кореспонденцију, електронску писарницу, контакт центар, ИП систем фиксне телефоније, систем за електронску евиденцију радног времена, систем видео надзора, са 1150 радних станица. Набавком нове рачунарске опреме зановили бисмо дотрајале рачунаре и штампаче и омогућили бржи, поузданији и стабилнији рад свим корисницима здравственог информационог система како запосленима тако и корисницима услуга Дома здравља Нови Сад Нови Сад. Обезбедио би се правилан рад електронског картона, радиолошког и лабораторијског информационог система. Увођење технолошки савремених и сигурних информационих и комуникационих технологија у здравствене установе је битно и због одрживог развоја интегрисаног здравственог система и подршке сталном унапређењу здравља кроз пружање квалитетних и безбедних здравствених услуга. 17

18 II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ На објекту Дома здравља "Нови Сад" у Кисачу потребно је извршити реконструкцију фасаде, хигијенско кречење и друге радове на текућем одржавању објекта а све у циљу побољшања услова за рад запослених и боравак пацијената у овом објекту. Како је извршена делимична реконструкција степеништа и замена врата и портала у објекту у улици Змај Огњена Вука број 19, потребно је реконструисати и остала степеништа и заменити постојећа врата и портал. Такође, потребно је адаптирати просторије одсека за болести зависности због пријема пацијената метадонских зависника. Потребно је извршити замену дотрајалих и покварених сонди на ултразвучним апаратима (3 сонде) како би апарати, који су купљени из средстава из буџета Града Новог Сада могли несметано да функционишу. Подршком Града Новог Сада остварују се стратешки циљеви Дома здравља у оквиру филозофије сталног унапређења квалитета: обухватом превентивним прегледима, поред деце и популације у категорији одраслог и радно активног становништва, кроз опредељење пацијената за изабраног лекара у Дому здравља «Нови Сад», и сатисфакцијом запослених у односу на сараднике, уз обезбеђен информациони систем и квалитет пословања, што све треба да обезбеди примену капитације и реакредитацију установе. 18

19 11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ Укупни приходи и примања, односно расходи и издаци за годину у Дому здравља Нови Сад Нови Сад су планирани у износу од ,00 динара. Финансијски план за годину је урађен на основу: 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину број 7/5 од године. 2. Планираних средстава буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности и текуће одржавање за годину у износу од ,00 динара. 3. Прихода од Града по закључку бр /2018-II ,00 динара 4. Планирани приход од пројеката Града и АПВ ,00 динара 5. Планираних сопствених прихода и примања у износу од ,00 динара. 6. Расположивих средстава на рачунима на дан године у износу од ,00 динара. 7. Остали приходи (накнада штете од осигурања, донације, продаја расходованих апарата и сл.) у износу од ,00 динара. Из средстава амортизације планирана су улагања у основна средства у износу од ,00 динара, и то: Позиција Износ Опис трошка (са ПДВ-ом) Стручни надзор над извођењем радова , Намештај , Електронска опрема , Опрема за домаћинство , Лабораторијска опрема , Остала опрема , ,00 На основу Финансијског плана (План прихода и примања и рaсхода и издатaкa) за годину, састављен је План јавних набавки за годину и објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Дом здравља. План прихода и примања и расхода и издатака за годину усклађен је са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у здравственим установама и саставни део је Програма рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" за годину. 19

20 20 ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РAСХОДА И ИЗДАТAКA ЗА ГОДИНУ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА година извор фин Приход од матичног завода Приход од партиципације Приход оств.од вршења услуга на тржишту Остали приходи , Приход од Града по закључку бр /2018-II Приход од Града за набавку ОС и тек.одрж Приход од пројекатa , Средства на жиро-рачуну ,04 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНО извор фин Бруто плате радника ,02,03, Превоз са посла и на посао , Новогодишњи пакетићи за децу Социјална давања запосленима Боловање Расходи за образовање деце запосл Отпремнина приликом одл. у пенз Помоћ у случ. смрти запосл Помоћ мед. леч. запослених Награде запосленима и остали пос.рас Јубиларне награде Стални трошкови Трошкови платног промета и банкарских услуга , Услуге за електричну енергију Природни гас Пелет за огрев Централно грејање Услуге водовода и канализације Дератизација Димничарске услуге Одвоз отпада - ЧИСТОЋА Услуге чишћења објекта ,02, Телефон,телекс и телефакс Интернет и слично Услуге мобилног телефона , Остале услуге комуникација Поштанске услуге

21 Осигурање зграда Осигурање возила (каско) Осигурање опреме Осигурање запосл. у случ. несреће Осиг.од одгов.према трећим лицима Закуп осталог простора Закуп информатичке опреме Закуп опреме за очување животне средине Остали непоменути трошкови Трошкови путовања Трошкови дневница на сл. путу Трошкови прев. на сл. путу у земљи Трошкови смештаја на служ. путу Остали трошкови за посл.пут.у земљи Трошкови дневница на сл. Путу у иностранству Трошкови превоза за сл.пут у иност Трошкови смештаја на сл.путу у иност Остали трошкови за посл.пут у инос Трошкови селидбе и превоза Услуге по уговору Остале административне услуге Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање софтвера Одржавање рачунара (пуњења тонера) , Остале комјут.услуге Услуге образ. и усаврш. запосл , Котизација за стручна саветовања Услуге штампања публикација Остале услуге штампања , Услуге информисања јавности огласи Објављивање тендера и информатив Остале медијске услуге Правно заступ. пред дом. судовима Услуге вештачења Остале правне услуге Остале финансијске услуге Накнада чл.управних и надзорних одбора Остале стручне услуге Прање веша Репрезентација Поклони Остале опште услуге , Специјализоване услуге

22 Здравст. заш. по уговору Услуге јавног здравства-анализе Остале медицинске услуге Геодетске услуге Остале специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Зидарски радови Столарски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Централно грејање Електричне инсталације Текуће поправке и одрж.објеката Текуће поправке и одржавање осталих објеката Текуће поправке и одржавање возила Остале поправке и одрж.возила Поправке и одрж.намештаја Одржавање рачунарске опреме Одржавање опреме за комуникацију Електронска и фотографска опрема Одржавање опреме за домаћинство Уградна опрема климе - одржавање Текуће поправке и одрж. мед. опреме+ртг , Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме , Материјал Канцеларијски материјал , Расх. за рад.униформе - одећа и обућа , ХТЗ опрема Цвеће и зеленило Остали административни материјал Стручна литер. за редовне потребе запосл Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива , Остали мате. за превозна сред Матер. за очување живо. сред. (мед.отпад, кесе, канте) Материјали за мед. тестове и стоматолошки материјал ,02, Материјал за лабораторијске тестове , Ампулирани лекови , Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.факт Хемијска средства за чишћење Инвентар за одржавање хигијене

23 Потрошни материјал Резервни делови Алат и инвентар Остали материјал за посебне намене , Амортизација Казне за кашњење Порези, обавезне таксе Регистрација и осигурање возила Остали порези Обавезне таксе (републичке, градске) , Казне (републичке,градске,судске) Новчане казне по решењу судова Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА Пројектно планирање и праћење Стручни надзор над извођењем радова Возила Намештај Рачунарска опрема Електронска опрема Опрема за домаћинство Медицинска опрема Лабораторијска опрема Остала опрема ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА : 01 - РФЗО 02 - ГРАД 03 - АП ВОЈВОДИНА 04 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ Овај програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. Број: 567/1 Датум: Измена:

Program rada i razvoja za godinu

Program rada i razvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Program plana i tazvoja za godinu

Program plana i tazvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2016. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2016. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - 130_3.doc

Microsoft Word - 130_3.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE Broj: IV-02-402-77/2013-3 Dana: 04.10.2013. S U B O T I C A Na osnovu člana

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ Београд, фебруар 2012. године 1 На основу члана 26, став 1. тачка 2. и 5. Статута Института

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена План набавки за 09. годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 0.0.09 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама),757,9 Планирана

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/91...24/11.),члана 50,Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014,68/2015,103/15

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

NICIMESA/PRD _1

NICIMESA/PRD _1 0901 Програм 11 - Солна и деч заштита 4.375.118.006 4.189.997.717 4.189.997.717 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.547.446.860 2.376.065.394 2.394.065.394 010 Болест и инвалидност 15.975.000

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ а) Износ

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год Извршење плана за. годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за.годину Датум усвајања: 7.. Рб Укупно Процењена вредност без ПДВ-а

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујева

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност Крагујева План набавки за. годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујевац Датум усвајања: 01.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama javne nabavke Naručilac: Broj: 01-113-3/18 Mjesto i datum: 14.12.. godine U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - Finansijski plan doc

Microsoft Word - Finansijski plan doc УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 158/1 Ч А Ч А К, 24.01.2017. год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ Пун назив Факултета је: Универзитет у Крагујевцу,

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za Naručilac: Zavod za metrologiju Broj: 01-113/18 Mjesto i datum: 30.01.. godine U skladu sa članom

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ ЧАЧАК

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ ЧАЧАК УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : 21. 02. 2019. год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ ЧАЧАК И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ за 2018. годину

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 1 2 Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-304/19 25.02.2019. године ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, ОБЈАШЊЕЊА И ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба План набавки за 01. годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки 18.01.01 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке 0 Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2 План јавних набавки за 2017. годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. 10.1.2017. ГОДИНУ Измена број: 404-40/2017-IV 2.3.2017. Техничка исправка број: 404-40- 13.4.2017.

Више