Program rada i razvoja za godinu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Program rada i razvoja za godinu"

Транскрипт

1 ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА ГОДИНУ Нови Сад, март 2015.

2 САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ГОДИНУ ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ГОДИНИ ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА СТРАТЕШКИ ПЛАН ЉУДСКИ РЕСУРСИ ПЛАН КАДРОВА ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ВОЗНИ ПАРК ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ

3 На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Србије бр. 107/05,72/09 - др.закона, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 22. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Управни одбор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад на седници од године доноси ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА ГОДИНУ Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији, добро организована и опремљена, у години планира да пружи на ефикасан, рационалан и квалитетан начин услуге грађанима на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци ( становника) у 31 објекту којима располаже кроз службе по којима је организована и то: 1. Службе здравствене заштите деце 2. Службе здравствене заштите жена 3. Службе опште медицине 4. Службе здравствене заштите радника 5. Службе кућног лечења и неге 6. Службе патронаже 7. Службе лабораторијске дијагностике 8. Службе за специјалистичко-консултативну делатност 9. Службе стоматолошке здравствене заштите Институт за јавно здравље Војводине (Одељење за примарну здравствену заштиту Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите) је дао позитивну оцену на План рада Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину, сачињен према упутству за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у години, Института за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут. План рада Дома здравља Нови Сад је такође добио и позитивну оцену Одељења за уговарање здравствене заштите, Филијале РФЗО-а за Јужнобачки округ Нови Сад, о усаглашености Плана рада за годину са укупном накнадом утврђеној здравственој установи. У години, Дом здравља Нови Сад Нови Сад планира реализацију инвестиционих активности (Програм инвестиционих активости и текућег одржавања Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину) и пројеката у оквиру планираних и расположивих средстава Буџета Града Новог Сада. Дом здравља Нови Сад Нови Сад такође планира и обуку из Прве помоћи полазника ауто-школа у граду, на основу издатог Решења Министарства здравља број / од године, као и обуку ученика Саобраћајне школе Пинки из Новог Сада. 3

4 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА ГОДИНУ Дом здравља Нови Сад Нови Сад жели постићи циљ да се планиране услуге и активности, кроз дефинисану организацију и начин спровођења, пружају на ефикасан, рационалан и квалитетан начин у сврху задовољења потреба корисника - становништва града Новог Сада и општине Сремски Карловци ( становника). Крајњи циљ свих предузетих активности у здравственом систему, па тако и у планирању здравствених услуга (превентивних, куративних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга према Правилнику о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите Сл.гласник РС бр.17/2013) је унапређење здравља становништва, спречавање појава болести, благовремено лечење оболелих и рехабилитација. У планирању је испоштована законска и стручно-медицинска основа за израду планова рада здравствених установа који се финансирају средствима РФЗО-а у години. Превентивне активности планиране су у складу са садржином и обимом превентивних мера у области примарне здравствене заштите. Куративне услуге су планиране са препорученим одступањима у односу на фактурисану реализацију за период године. Табеларни приказ планираних услуга здравствене заштите по службама и одељењима Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину Ред. бр. УСЛУГЕ План за годину 1. Служба здравствене заштите деце Предшколски узраст *превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Школски узраст *превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Развојно саветовалиште услуге психолога *услуге дефектолога здравствено васпитање Саветовалиште за младе индивидуални здравствено васпитни рад групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите жена *превентивне услуге куративне услуге дијагностичко терапијске услуге

5 3. Служба опште медицине превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Центар за превентивне здравствене услуге одраслих индивидуални здравствено васпитни рад групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите радника превентивни прегледи куративне услуге дијагностичко терапијске услуге Служба кућног лечења и неге *прегледи лекара *дијагностичко терапијске услуге Служба патронаже посете новорођенчету и породиљи посете породици Служба лабораторијске дијагностике опште хематолошке анализе у крви хематолошке анализе коагулације у крви/ плазми биохемијске анализе у крви биохемијске анализе у серуму биохемијске анализе у урину биохемијске анализе у фецесу Служба за специјалистичко-консултативну делатност *Одељење РТГ дијагностике услуге рендгена услуге ултразвука Одељење за интерне болести прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одсек за пулмологију прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге *Одељење офталмологије прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију прегледи лекара терапијске услуге Одељење спортске медицине прегледи лекара Одељење за болести уха, грла и носа прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге

6 8.7 Одељење неуропсихијатрије прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге рад социјалног радника Одељење дерматовенерологије прегледи лекара дијагностичко терапијске услуге Служба стоматолошке здравствене заштите превентивне услуге остале услуге УКУПНО: Напомене: Методологија планирања ИЗЈЗС Др Милан Јовановић Батут за годину налаже да се План рада прави на бази реализованих електронских фактура за претходно поменути временски период. *Служба здравствене заштите деце/ предшколски и школски узраст превентивни прегледи, услуге дефектолога у Развојном саветовалишту и Служба здравствене заштите жена - превентивни прегледи/услуге су планирани у већем обиму у односу на извршење јер методологија планирања налаже планирање обухвата одређених популационих групација превентивним прегледима (а не планирање на бази извршења претходно поменутих прегледа/ услуга; Методологија планирања - Упутство за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у години, Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ). *Служба кућног лечења и неге - планирани број прегледа лекара и дијагностичко терапијских услуга је смањен у односу на извршење у години, из разлога преоптерећења лекара који раде у Служби. План је коригован у складу са мерама извршења и потребама становништва. У Служби је запослено 16 лекара, и према табели извршења њихов годишњи норматив за посете је 16х1230= Због изражених потреба становништва за овом врстом услуга, План није смањен на нормиран број услуга (19.680), већ је нађен компромис између норме и извршења. Служба за специјалистичко-консултативну делатност: *Одељење РТГ дијагностике - План је сачињен на основу табеле мера извршења за РТГ и УЗ дијагностику. У Одељењу ради 7 радиолога и још су 3 радиолога додатно ангажована због обима посла. 5 радилога ради на РТГ дијагностици па је нормирани број пацијената (5х6.000=30.000) али је План већи за због великог броја планираних мамографија (према методологији планирања ИЗЈЗ Србије потребно је обухватити 75% нових жена старости од 50 до 69 година у једној години циклуса). Планирани број УЗ прегледа је мањи у односу на извршење у години јер је План прављен према табели мера извршења - На УЗ дијагностици ради преосталих 5 радиолога па је нормирани број пацијената (5х2.940=14.700), али је план нешто већи УЗ прегледа. *Одељење офталмологије - План за годину је мањи од извршења у години из разлога што се у односу на тај период број запослених смањио за 4 извршиоца. Уместо нормираних (према броју становника) 12 офталмолога, у Одељењу је тренутно запослeно 6 офталмолога са пуним радним временом и један офталмолог који ради два дана недељно. Према табели мера извршења годишњи норматив за број посета би био (за 6 запослених са пуним радним временом и за једног са два дана недељно) х 6 + (6.300:5х2)= У складу са тим смо формирали и План за годину, такође адекватно смањујући и број дијагностичко терапијских услуга. 6

7 Графички приказ броја планираних услуга ( ) према областима здравствене заштитe: Бр. услуга Област здравствене заштите Здравствена заштита одраслих Служба опште медицине, Служба здравствене заштите радника област изабрани лекар, Служба кућног лечења и неге и Центар за превентивне здравствене услуге одраслих 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА Протеклих година Дом здравља Нови Сад успешно је спроводио скрининге, што планира да настави и у години јер пружање здравствених услуга спровођења скрининга - раног откривања рака дебелог црева, грлића материце и дојке, чија је основна сврха смањивање морталитета и побољшање квалитета живота пацијента, наш је приоритетни циљ, заједно са укупним превентивним радом у очувању и заштити здравља и живота грађана. 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ У години настављамо са праћењем показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити. Такође се израђује и интегрисани план унапређења квалитета рада. Задовољство корисника здравствених услуга и запослених у здравству биће праћено и евалуирано на основу анкете која се спроводи у децембру сваке године по методологији Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. 7

8 4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У ГОДИНИ Дом здравља Нови Сад добио је сертификат на седам година који обухвата период од јануара до јануара године. Добијање сертификата на седам година обавезује установу на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга. Сва достигнућа у процесу акредитације неопходно је пратити, одржавати и унапређивати. У децембру године очекује нас трећа посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа. 5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ Праћење и анализа објављених података Републичког фонда за здравствено осигурање у форми К и С табеле, које приказују рад лекара у здравственој заштити одраслих, деце, жена и у стоматолошкој здравственој заштити, редовно ће се пратити и у години у складу са дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције. 6. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА Економска и социјална криза негативно утичу на регистрацију осигураника (смањује се и нестабилан је број осигураника РФЗО-а). Увођење новог начина финансирања домова здравља диктира неопходност активног праћења и унапређења регистрације осигураника код изабраних лекара. 7. СТРАТЕШКИ ПЛАН За пету годину Стратешког плана за период од до године, утврђене су активности у складу са 6 општих циљева који обухватају: унапређење превентивних здравствених услуга и квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, промоцију здравих стилова живота, сталну едукацију запослених и усвајање нових професионалних вештина, унапређење службе кућног лечења са палијативним збрињавањем као и пуну имплементацију информационих технологија. Током године, приступиће се изради Стратешког плана за период од до године. 8

9 8. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 8.1. ПЛАН КАДРОВА План запослених радника у Дому Здравља Нови Сад Нови Сад за годину (у складу са изменом Кадровског плана број / од године) СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Примарна здравствена заштита Стоматологија тржиште: УКУПНО Лекари специјалисти Доктори медицине Фармацеути 7-7 Медицинске сестре техничари са вишом спремом Медицинске сестре техничари са средњом спремом Здравствени сарадници са високом спремом Здравствени сарадници са вишом спремом 6-6 Административни радници Технички радници Помоћни радници УКУПНО: ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ За пету годину Стратешког плана за период од до године, планиран је даљи рад на реализацији циља сталне едукације запослених и усвајања нових професионалних вештина. Управни одбор је на 24. седници одржаној дана године усвојио План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину. Као и претходних година, у години се планира наставак стручног усавршавања здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених Дома здравља Нови Сад Нови Сад кроз интерне и екстерне едукације, семинаре, конгресе и симпозијуме. У години је планирана специјализација за једног специјалисту физикалне медицине и рехабилитације, једног специјалисту педијатрије и једног специјалисту интерне медицине. Укупно планирана средства за образовање и стручно усавршавање запослених и котизације за семинаре у години износе ,00 динара. 9

10 8.3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Дом здравља Нови Сад Нови Сад спроводни редовне активности из области очувања безбедности и здравља на раду у свим објектима. У години се планира наставак провере безбедности и здравља на раду по Службама које нису обухваћене током провере године и то у: 1. Служби опште медицине 2. Служби здравствене заштите радника 3. Служби кућног лечења и неге 4. Служби патронаже У складу са Програмом мера донетим на основу Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду као и Правилима о заштити од пожара Дома здравља Нови Сад за годину, у објектима Дома здравља Нови Сад спроводиће се редовна годишња и периодична испитивања услова радне средине, прегледи и испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, периодични преглед електричне и громобранске инсталације по објектима, сервис ватрогасних апарата и хидранске инсталације, сервис котларница, бутанских постаница и сигурносних вентила. Такође ће се обављати сервисирање и одржавање система за дојаву пожара, противпровалног и противпожарног система и система видео надзора. У години планирају се годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења као и свих запослених на радним местима са повећаним ризиком. Планира се и набавка радних униформи, заштитне одеће и обуће, заштитне опреме (рукавице, наочаре и маске). Као и сваке године, за годину се планирају обуке свих запослених из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, као и редовна обука новозапослених приликом заснивања радног односа. У области заштите од пожара, вршиће се и периодичне обуке запослених радника. Планира се и одлазак на курсеве, семинаре и полагање стручног испита запослених на пословима безбедности и здравља на раду. 10

11 9. ВОЗНИ ПАРК Возни парк Дома здравља Нови Сад Нови Сад чини 70 возила и то: Број возила: Врста возила: Година набавке: 44 ŠKODA FABIA 2008/ FIAT PANDA 1 /2013. и 8 / KORAL IN MERCEDES BENZ KOMBI FIAT DOBLO CARGO за санитетско снадбевање FIAT PUNTO CLASSIC ZASTAVA SCALA ZASTAVA RIVAL RENO CARGO 2006 За свако возило води се евиденција о месечно пређеним километрима и утрошеном гориву о чему се извештавају начелници служби и директор здравствене установе. Евиденција о потрошњи горива води се на основу података о пређеним километрима из путних налога и података са кредитних картица за гориво за свако возило појединачно. Гориво ће се у години набављати од изабраног добављача по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, након истека уговора по централизованој јавној набавци горива коју је за Дом здравља Нови Сад спровео Републички фонд за здравствено осигурање. Сва возила су опремљена ГПС системом за праћење кретања возила чиме је унапређена контрола наменског коришћења возила, а све у циљу оптимизације пружања услуга здравствене заштите грађанима Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. 11

12 10. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА ГОДИНУ (Службени лист Града Новог Сада, бр.7 од године и Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину брoj: 51-17/2015-II од године) Ред. бр. ОПИС Количина Цена Вредност I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ,00 А МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ,00 Дигитални РТГ апарат за радиографију са 1 преносивим флет панел детектором , ,00 Систем за архивирање, складиштење и 2 дистрибуцију медицинских слика (PACS) , ,00 3 Дијагностичке радне станице , ,00 4 ЕКГ троканални , ,00 Б РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ,00 1 Рачунар , ,00 2 Сервер , ,00 3 Сервер , ,00 4 Активна мрежна опрема рутер , ,00 КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ В ОБЈЕКАТА ,00 Адаптација објекта - Објекат Васе 1 Стајића , ,00 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА II И ОПРЕМЕ ,00 1 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ,00 СВЕГА ( I + II ) ,00 За плански период године, Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад утврдио је приоритете инвестиционих активности и текућег одржавања: А. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Тражена медицинска опрема базира се на Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, односно листи опреме за обављање здравствене делатности ( Сл. гласник РС бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/2012-др. Правилник, 119/2012-др. Правилник и 22/2013), у циљу испуњења услова за обављање делатности у здравственим објектима Дома здравља Нови Сад. 12

13 Набавком дигиталног РТГ апарата за радиографију са преносивим флет панел детектором смањиће се трошкови материјала и одржавања опреме (ЦД уместо касета и РТГ филмова) што ће у кратком року резултирати значајним уштедама у времену и новцу, као и остварењем позитивних дугорочних ефеката. Набавком нових система (PACS) као и дијагностичких радних станица, унапредио би се рад радиолошке дијагностике, смањио би се период заказивања прегледа, смањили би се трошкови набавке РТГ филмова, и обезбедило би се квалитетно пружање услуга РТГ дијагностике грађанима. Набавком нових ЕКГ апарата, унапредиће се рад здравствених служби, смањити период заказивања прегледа и испоштовати Правилник којим се прецизира листа опреме неопходне за обављање здравствене делатности односно квалитетно пружање услуга грађанима. Набавка наведене опреме обезбеђује да се савременим дијагностичким и терапијским процедурама пружи висококвалитетна здравствена услуга корисницима здравствене заштите Града Новог Сада на што ефикаснији и рационалнији начин, како би се пацијенти мање упућивали на даљу дијагностику у установе терцијарног нивоа. Б. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Набавком нових сервера и рачунара омогућава се бржи, поузданији и стабилнији рад свим корисницима здравственог информационог система (електронски картон). Такође треба имати на уму и законску обавезу чувања медицинских података које ће набавком новог сервера свакако постати поузданије и сигурније, као и обезбеђивање услова за рад радиолошког информационог система који ће омогућити савремен радиолошки дијагностички процес без филма и папира. С обзиром на законску обавезу чувања медицинских података, набавком овог сервера омогућава се поуздано дугорочно похрањивање радиолошких снимака. Набавка активне мрежне опреме омогућава сигурнији рад постојећег информационог система у Дому здравља НовиСад. В. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА Адаптација објекта у улици Васе Стајића број 5 планирана је на основу Решења Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију сектора за санитарни надзор и јавно здравље број / и Закључка број /2014. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Молерско фарбарски радови обезбедиће побољшање хигијенских услова у здравственим објектима Дома здравља Нови Сад који до сада нису обухваћени наведеним текућим одржавањем. На тај начин се побољшавају услови рада запослених и пружања услуга корисницима здравствене заштите. 13

14 11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ Укупни приходи и примања, односно расходи и издаци за годину у Дому здравља Нови Сад Нови Сад су планирани у износу од ,00 динара. Финансијски план за годину је урађен на основу: 1. Уговора о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину број 7/19 од године. 2. Планираних средстава Буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности и текуће одржавање за годину у износу од ,00 динара (Службени лист Града Новог Сада бр. 7 од године) 3. Планираних сопствених прихода и примања у износу од ,00 динара. 4. Расположивих средстава на рачунима на дан године у износу од ,00 динара. Из сопствених средстава и средстава амортизације планирана су улагања у основна средства у износу од ,00 динара, и то: Позиција Износ Опис трошка (са ПДВ-ом) Капитално одржавање гасних инсталација , Пројектно планирање , Стручни надзор над извођењем радова , Намештај , Уградна опрема - клима уређаји , Рачунарска опрема , Електронска опрема , Опрема за домаћинство , Медицинска опрема , Опрема за јавну безбедност , Остала опрема , ,00 На основу Финансијског плана (План прихода и примања и рaсхода и издатaкa) за годину, састављен је План јавних набавки за годину и достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. План прихода и примања и расхода и издатака за годину усклађен је са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у здравственим установама и саставни део је Програма рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" за годину. 14

15 ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РAСХОДА И ИЗДАТAКA ЗА ГОДИНУ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА година Приход од матичног завода Приход од партиципације Приход оств.од вршења услуга на тржишту Остали приходи Приход од Града за набавку ОС и тек.одрж Приход од пројекатa - Средства на жиро-рачуну I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНО Бруто зараде радника Превоз са посла и на посао Новогодишњи пакетићи за децу Социјална давања запосленима Расходи за образовање деце запосл Отпремнина приликом одл. у пенз Помоћ у случ. смрти запосл Помоћ мед. леч. запослених Награде запосленима и остали пос.рас Јубиларне награде Стални трошкови Трошкови платног промета и банкарских услуга Услуге за електричну енергију Природни гас Централно грејање Услуге водовода и канализације Дератизација Димничарске услуге Одвоз отпада - ЧИСТОЋА Услуге чишћења објекта Телефон,телекс и телефакс Интернет и слично Услуге мобилног телефона Поштанске услуге Осигурање зграда Осигурање возила (каско) Осигурање опреме Осигурање запосл. у случ. несреће Осиг.од одгов.према трећим лицима Закуп осталог простора Закуп опреме Остали трошкови Трошкови путовања Трошкови дневница на сл. путу Трошкови прев. на сл. путу у земљи Трошкови смештаја на служ. путу Остали трошкови за посл.пут.у земљи Трошкови дневница на сл. Путу у иностранству Трошкови превоза за сл.пут у иност

16 Трошкови смештаја на сл.путу у иност Остали трошкови за посл.пут у инос Трошкови селидбе и превоза Услуге по уговору Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање софтвера Одржавање рачунара (пуњења тонера) Остале комјут.услуге Услуге образ. и усаврш. запосл Котизација за стручна саветовања Услуге штампања публикација Услуге информисања јавности огласи Објављивање тендера и информатив Остале медијске услуге Правно заступ. пред дом. судовима Услуге вештачења Остале правне услуге Накнада чл.управних и надзорних одбора Остале стручне услуге Прање веша Репрезентација Поклони Остале опште услуге Специјализоване услуге Здравст. заш. по уговору плану БЛД Услуге јавног здравства-анализе Остале медицинске услуге Услуге очувања животне средине Геодетске услуге Остале специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Централно грејање Електричне инсталације Текуће поправке и одрж.објеката Текуће поправке и одржавање осталих објеката Механичке поправке Остале поправке и одрж.опреме Поправке и одрж.намештаја Одржавање рачунарске опреме Одржавање опреме за комуникацију Електронска и фотографска опрема Одржавање опреме за домаћинство Уградна опрема климе одржавање Текуће поправке и одрж. мед. опреме+ртг Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме

17 426 Материјал Канцеларијски материјал Расх. за рад.униформе - одећа и обућа ХТЗ опрема Цвеће и зеленило Остали административни материјал Стручна литер. за редовне потребе запосл Бензин и дизел гориво Остали мате. за превозна сред. (гас) Материјал за очување живо. сред Материјали за мед. тестове Материјал за лабораторијске тестове Ампулирани лекови Стоматолошки материјал Хемијска средства за чишћење Инвентар за одржавање хигијене Потрошни материјал Резервни делови Алат и инвентар Остали материјал за посебне намене Казне за кашњење Порези, обавезне таксе Регистрација возила Остали порези Таксе (републичке, градске, судске) Новчане казне по решењу судова УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА Капитално одржавање објеката Капитално одржавање гасних инсталација Пројектно планирање Стручни надзор над извођењем радова Намештај Уградна опрема - клима уређаји Рачунарска опрема Електронска опрема Опрема за домаћинство Медицинска опрема Опрема за јавну безбедност Остала опрема 480 ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ Овај програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Др Борко Милановић 17

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Program plana i tazvoja za godinu

Program plana i tazvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2016. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2016. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2018. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 8 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

Microsoft Word - 130_3.doc

Microsoft Word - 130_3.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE Broj: IV-02-402-77/2013-3 Dana: 04.10.2013. S U B O T I C A Na osnovu člana

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ Београд, фебруар 2012. године 1 На основу члана 26, став 1. тачка 2. и 5. Статута Института

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Више

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/91...24/11.),члана 50,Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014,68/2015,103/15

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена План набавки за 09. годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 0.0.09 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама),757,9 Планирана

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ а) Износ

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујева

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност Крагујева План набавки за. годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујевац Датум усвајања: 01.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama javne nabavke Naručilac: Broj: 01-113-3/18 Mjesto i datum: 14.12.. godine U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год Извршење плана за. годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за.годину Датум усвајања: 7.. Рб Укупно Процењена вредност без ПДВ-а

Више

NICIMESA/PRD _1

NICIMESA/PRD _1 0901 Програм 11 - Солна и деч заштита 4.375.118.006 4.189.997.717 4.189.997.717 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.547.446.860 2.376.065.394 2.394.065.394 010 Болест и инвалидност 15.975.000

Више

Microsoft Word - Finansijski plan doc

Microsoft Word - Finansijski plan doc УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 158/1 Ч А Ч А К, 24.01.2017. год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ Пун назив Факултета је: Универзитет у Крагујевцу,

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za Naručilac: Zavod za metrologiju Broj: 01-113/18 Mjesto i datum: 30.01.. godine U skladu sa članom

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Skupština Crne Gore, Broj 00-56/17-39/1

Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Skupština Crne Gore, Broj 00-56/17-39/1 Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Naručilac Skupština Crne, Broj 00-56/17-39/1 Mjesto i datum Podgorica 18/10/2017 U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi PLAN NABAVE ZA 2018. Plan za 2018. godinu temelji se na Financijskom

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 1 2 Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-304/19 25.02.2019. године ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, ОБЈАШЊЕЊА И ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ ЧАЧАК

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ ЧАЧАК УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 400 /1 Датум : 21. 02. 2019. год. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ ЧАЧАК И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ за 2018. годину

Више

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, 27.01.2017.godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE u

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE

Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE Na temelju članka 20. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda RH) donosi I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. Plan za 2017. godinu

Више

PLAN NABAVE_2014 Dunja

PLAN NABAVE_2014 Dunja PLAN NABAVE ZA 2014.g. RB 1. 2. 3. 4. 5. Predmet nabave Razni seminari, savjetovanja i simpoziji Tečajevi Uredski materijal Toneri Tiskani materijal Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost Osigurana

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

IZVE[TAJ O POSLOVANJU

IZVE[TAJ O POSLOVANJU 18000 Ниш, Чарнојевића 10А; Тел. (018) 529-701, 248-390; Факс (018) 249-962; Т.Р. 840-1747666-77; ПИБ 100663853; М.Б. 07226063; E-mail: dekanat@znrfak.ni.ac.rs; www.znrfak.ni.ac.rs Годишњи финансијски

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - Годишњи план

Microsoft Word - Годишњи план Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ковин Интерна ревизија Број: 47-19/2018-II Дана:16.11.2018.године Г О Д И Ш Њ И П Л А Н РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2019. ГОДИНУ Ковин,

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више