Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Oktobar2013UredbaOPlanuMreze"

Транскрипт

1 На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПЛАНУ МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА (Сл. гласник РС бр. 37/12) Основни текст на снази од 30/04/2012, у примени од 30/04/2012 Члан 1. У Уредби о Плану мреже здравствених установа ("Службени гласник РС", бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10 и 6/12), члан 4. мења се и гласи: "Члан 4. Здравствену делатност на примарном нивоу обавља дом здравља, апотека и завод (завод за здравствену заштиту студената, завод за здравствену заштиту радника, завод за хитну медицинску помоћ, завод за геронтологију и палијативно збрињавање, завод за стоматологију, завод за плућне болести и туберкулозу и завод за кожно-венеричне болести)." Члан 14. мења се и гласи: "Члан 14. Члан 2. Завод за геронтологију и палијативно збрињавање обавља здравствену заштиту старих лица из области опште медицине, стоматологије, рехабилитације, палијативног збрињавања и неге у кућним условима. Завод за геронтологију и палијативно збрињавање може обављати и специјалистичкоконсултативну делатност из области интерне медицине, неурологије и психијатрије (неуропсихијатрије)." Члан 21. мења се и гласи: "Члан 21. Члан 3. За остваривање законом утврђених права на болничку здравствену заштиту у Републици Србији предвиђено је болничких постеља, односно до 5,15 постеља на становника, и то за:

2 Болничке постеље број стопа на становника 1) краткотрајну хоспитализацију акутно оболелих и повређених: а) на секундарном нивоу до 3,30 б) на терцијарном нивоу до 0,80 2) продужено лечење и дуготрајну хоспитализацију: а) психијатријских болесника до 0,43 б) оболелих од туберкулозе, неспецифичних обољења плућа и других хроничних обољења и стања 912 до 0,12 3) рехабилитацију у специјализованим болничким установама до 0,50 Под болничким постељама из става 1. овог члана не подразумевају се постеље у дневним болницама, неонатолошким одељењима породилишта и постеље за пратиоца." Члан 27. мења се и гласи: "Члан 27. Члан 4. Болничко лечење оболелих од психијатријских болести користи се до болничких постеља у специјалним болницама у: Новом Кнежевцу, Вршцу, Ковину и Горњој Топоници и у делу Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" у Београду.

3 У оквиру болничких постеља из става 1. овог члана, до постеља користиће се за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, а до 1750 постеља за хоспитализацију пацијената оболелих од хроничних психијатријских болести." У члану 30. став 2. тачка 13) мења се и гласи: Члан 5. "13) Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка бања, 250 постеља за рехабилитацију - неуролошка обољења, реуматска обољења, повреде и обољења локомоторног система, ендокринолошка обољења;". Члан 6. Табела територијалног распореда и постељних капацитета здравствених установа у Републици Србији, мења се и гласи: "ТАБЕЛА ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАСПОРЕДА И ПОСТЕЉНИХ КАПАЦИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Р. бр. Назив управног округа - здравствене установе Број постеља I. Севернобачки управни округ 1. Дом здравља Бачка Топола (са стационаром) Дом здравља Мали Иђош 3. Дом здравља Суботица 4. Општа болница Суботица Апотека Суботица

4 6. Завод за јавно здравље Суботица II. Средњобанатски управни округ 1. Дом здравља Житиште 2. Дом здравља Зрењанин 3. Дом здравља Нова Црња 4. Дом здравља Нови Бечеј 5. Дом здравља Сечањ 6. Апотека Зрењанин 7. Општа болница Зрењанин Специјална болница за плућне болести Зрењанин (за акутне болести 40 и за продужено лечење 120 постеља) Специјална болница за рехабилитацију Меленци Завод за јавно здравље Зрењанин

5 III. Севернобанатски управни округ 1. Дом здравља Ада 2. Дом здравља Кањижа 3. Дом здравља Кикинда 4. Дом здравља Нови Кнежевац (са стационаром) Дом здравља Сента 6. Дом здравља Чока 7. Апотека Кикинда 8. Апотека Сента 9. Општа болница Кикинда Општа болница Сента Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац 300

6 12. Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа Завод за јавно здравље Кикинда IV. Јужнобанатски управни округ 1. Дом здравља Алибунар 2. Дом здравља Бела Црква 3. Дом здравља Вршац 4. Дом здравља Ковачица 5. Дом здравља Ковин 6. Дом здравља Опово 7. Дом здравља Панчево 8. Дом здравља Пландиште 9. Апотека Вршац

7 10. Апотека Панчево 11. Општа болница Вршац Општа болница Панчево Специјална болница за плућне болести Бела Црква Специјална болница за психијатријске болести Вршац Специјална болница за психијатријске болести Ковин Завод за јавно здравље Панчево V. Западнобачки управни округ 1. Дом здравља Апатин 2. Дом здравља Кула 3. Дом здравља Оџаци (са стационаром) Дом здравља Сомбор

8 5. Апотека Сомбор 6. Општа болница Сомбор Специјална болница за рехабилитацију Апатин Завод за јавно здравље Сомбор VI. Јужнобачки управни округ 1. Дом здравља Бач 2. Дом здравља Бачка Паланка 3. Дом здравља Бачки Петровац 4. Дом здравља Беочин 5. Дом здравља Бечеј 6 Дом здравља Врбас 7. Дом здравља Жабаљ

9 8. Дом здравља Нови Сад (и за општину Сремски Карловци) 9. Дом здравља Србобран 10. Дом здравља Темерин 11. Дом здравља Тител 12. Апотека Врбас 13. Апотека Нови Сад 14. Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад 15. Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад 16. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад 17. Општа болница Врбас Специјална болница за реуматске болести Нови Сад Клинички центар Војводине, Нови Сад 1370

10 20. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад Завод за трансфузију крви Војводине, Нови Сад (за територију Аутономне покрајине Војводине) 26. Завод за антирабичну заштиту, Нови Сад 27. Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад (за територију Аутономне покрајине Војводине) 28. Војномедицински центар Нови Сад 60 VII. Сремски управни округ 1. Дом здравља Инђија 2. Дом здравља Ириг

11 3. Дом здравља Пећинци 4. Дом здравља Рума (са стационаром) Дом здравља Сремска Митровица 6. Дом здравља Стара Пазова 7. Дом здравља Шид 8. Апотека Сремска Митровица 9. Општа болница Сремска Митровица Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања Стари Сланкамен (за рехабилитацију) Специјална болница за рехабилитацију Врдник Завод за јавно здравље Сремска Митровица VIII. Мачвански управни округ 1. Дом здравља Богатић

12 2. Дом здравља Владимирци 3. Дом здравља Коцељева 4. Дом здравља Љубовија (са стационаром) Дом здравља Шабац 6. Дом здравља Лозница 7. Дом здравља Крупањ 8. Дом здравља Мали Зворник 9. Апотека Лозница (за град Лозница и општине Крупањ, Мали Зворник и Љубовија) 10. Апотека Шабац (за град Шабац и општине Богатић, Владимирци и Коцељева) 11. Општа болница Шабац Општа болница Лозница Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача 200

13 14. Завод за јавно здравље Шабац IX. Колубарски управни округ 1. Дом здравља Лајковац 2. Дом здравља Уб 3. Дом здравља Ваљево 4. Дом здравља Мионица 5. Дом здравља Осечина 6. Дом здравља Љиг 7. Апотека Ваљево (за град Ваљево и општине Лајковац, Мионица, Осечина, Љиг и Уб) 8. Општа болница Ваљево Завод за јавно здравље Ваљево X. Подунавски управни округ

14 1. Дом здравља Велика Плана 2. Дом здравља Смедеревска Паланка 3. Дом здравља Смедерево 4. Апотека Велика Плана 5. Апотека Смедерево 6. Апотека Смедеревска Паланка 7. Општа болница Смедерево Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка Завод за јавно здравље Смедерево XI. Браничевски управни округ 1. Дом здравља Велико Градиште 2. Дом здравља Жабари

15 3. Дом здравља Жагубица 4. Дом здравља Петровац 5. Дом здравља Пожаревац 6. Дом здравља Голубац 7. Дом здравља Кучево 8. Дом здравља Мало Црниће 9. Апотека Пожаревац (за град Пожаревац и општине Велико Градиште, Голубац, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Жагубица и Жабари) 10. Општа болница Петровац Општа болница Пожаревац Завод за јавно здравље Пожаревац XII. Шумадијски управни округ 1. Дом здравља Аранђеловац

16 2. Дом здравља Баточина 3. Дом здравља Кнић 4. Дом здравља Крагујевац 5. Дом здравља Лапово 6. Дом здравља Рача 7. Дом здравља Топола 8. Апотека Аранђеловац 9. Апотека Крагујевац (за град Крагујевац и општине Баточина, Лапово, Рача, Топола и Кнић) 10. Завод за здравствену заштиту студената Крагујевац 11. Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац 12. Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац 13. Завод за геронтологију и палијативно збрињавање Крагујевац

17 14. Завод за стоматологију Крагујевац 15. Општа болница Аранђеловац Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања" Аранђеловац (лечење деце оболеле од шећерне болести 40 и рехабилитација 50 постеља) Клинички центар Крагујевац Институт за јавно здравље Крагујевац XIII. Поморавски управни округ 1. Дом здравља Деспотовац (са стационаром) Дом здравља Јагодина 3. Дом здравља Рековац 4. Дом здравља Свилајнац (са стационаром) Дом здравља Ћуприја 6. Дом здравља Параћин

18 7. Апотека Јагодина 8. Апотека Параћин 9. Општа болница Јагодина Општа болница Ћуприја Општа болница Параћин Завод за јавно здравље Ћуприја XIV. Борски управни округ 1. Дом здравља Бор 2. Дом здравља Кладово 3. Дом здравља Мајданпек 4. Дом здравља Неготин 5. Апотека Бор (за општине Бор, Кладово, Неготин и Мајданпек)

19 6. Општа болница Бор Општа болница Кладово Општа болница Мајданпек Општа болница Неготин 190 XV. Зајечарски управни округ 1. Дом здравља Бољевац 2. Дом здравља Сокобања 3. Дом здравља Књажевац 4. Дом здравља Зајечар 5. Апотека Зајечар (за град Зајечар и општине Бољевац и Књажевац) 6. Општа болница Књажевац Општа болница Зајечар 430

20 8. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" (за лечење 125 и за рехабилитацију 165) Специјална болница за плућне болести "Озрен", Сокобања Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Зајечар (за лечење 10 и за рехабилитацију 90) Завод за јавно здравље Зајечар (за Зајечарски и Борски управни округ) XVI. Златиборски управни округ 1. Дом здравља Ужице 2. Дом здравља Прибој 3. Дом здравља Пријепоље 4. Дом здравља Чајетина 5. Дом здравља Ариље 6. Дом здравља Бајина Башта (са стационаром) Дом здравља Косјерић

21 8. Дом здравља Нова Варош 9. Дом здравља Пожега 10. Дом здравља Сјеница 11. Апотека Ужице (за град Ужице и општине Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина) 12. Општа болница Ужице (Ужице 740 постеља, одељење Нова Варош 30 постеља, одељење Пожега 60 постеља, одељење Сјеница 30 постеља) Општа болница Прибој Општа болница Пријепоље Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" Чајетина (за радиотерапију два и рехабилитацију 70) Специјална болница за рехабилитацију "Златар" Нова Варош Завод за јавно здравље Ужице XVII. Моравички управни округ

22 1. Дом здравља Горњи Милановац 2. Дом здравља Ивањица (са стационаром) Дом здравља Лучани (са стационаром) Дом здравља Чачак 5. Апотека Горњи Милановац 6. Апотека Чачак (за град Чачак и општине Ивањица и Лучани) 7. Општа болница Горњи Милановац Општа болница Чачак Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Завод за јавно здравље Чачак XVIII. Рашки управни округ 1. Дом здравља Врњачка Бања

23 2. Дом здравља Рашка (са стационаром) Дом здравља Краљево 4. Дом здравља Нови Пазар 5. Дом здравља Тутин 6. Апотека Краљево (за град Краљево и општине Врњачка Бања и Рашка) 7. Општа болница Краљево Општа болница Нови Пазар Општа болница Тутин Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања (за лечење 70 и за рехабилитацију 250 постеља) Специјална болница за рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања, Краљево Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар (за лечење 80 и за рехабилитацију 100 постеља) 180

24 14. Завод за јавно здравље Краљево (за град Краљево и општине Врњачка Бања и Рашка) 15. Завод за јавно здравље Нови Пазар (за град Нови Пазар и општину Тутин) XIX. Расински управни округ 1. Дом здравља Александровац (са стационаром) Дом здравља Брус (са стационаром) Дом здравља Варварин 4. Дом здравља Трстеник 5. Дом здравља Ћићевац 6. Дом здравља Крушевац 7. Апотека Крушевац (за град Крушевац и општине Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац) 8. Општа болница Крушевац Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Крушевац 260

25 10. Завод за јавно здравље Крушевац XX. Нишавски управни округ 1. Дом здравља Ниш 2. Дом здравља Гаџин Хан 3. Дом здравља Дољевац 4. Дом здравља Мерошина 5. Дом здравља Ражањ 6. Дом здравља Сврљиг 7. Дом здравља Алексинац 8. Апотека Ниш (за град Ниш и општине Алексинац, Гаџин Хан, Мерошина, Ражањ, Сврљиг) 9. Завод за здравствену заштиту студената Ниш 10. Завод за здравствену заштиту радника Ниш

26 11. Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 12. Завод за геронтологију и палијативно збрињавање Ниш 13. Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш 14. Општа болница Алексинац Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш (кардиологија 40, ортопедија 40 и реуматологија 40 и за рехабилитацију 350 постеља) Клинички центар Ниш Клиника за стоматологију Ниш Завод за трансфузију крви Ниш 20. Завод за судску медицину Ниш (за Нишавски, Пчињски, Јабланички, Пиротски, Зајечарски, Топлички, Борски и Расински управни округ) 21. Институт за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ) 22. Војна болница Ниш 100

27 XXI. Топлички управни округ 1. Дом здравља Блаце 2. Дом здравља Житорађа 3. Дом здравља Куршумлија (са стационаром) Дом здравља Прокупље 5. Апотека Прокупље (за општине Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље) 6. Општа болница Прокупље Специјална болница за рехабилитацију "Жубор" Куршумлија 30 XXII. Пиротски управни округ 1. Дом здравља Бабушница (са стационаром) Дом здравља Бела Паланка 3. Дом здравља Димитровград (са стационаром) 10

28 4. Дом здравља Пирот 5. Апотека Пирот (за општине Пирот, Бабушница и Димитровград) 6. Општа болница Пирот Завод за јавно здравље Пирот XXIII. Јабланички управни округ 1. Дом здравља Бојник 2. Дом здравља Власотинце (и за општину Црна Трава) 3. Дом здравља Лебане 4. Дом здравља Лесковац 5. Дом здравља Медвеђа 6. Апотека Лесковац (за град Лесковац и, општине Бојник, Власотинце, Црна Трава, Лебане и Медвеђа) 7. Општа болница Лесковац 795

29 8. Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска Бања, Медвеђа Завод за јавно здравље Лесковац XXIV. Пчињски управни округ 1. Дом здравља Босилеград (са стационаром) Дом здравља Бујановац 3. Дом здравља Владичин Хан 4. Дом здравља Прешево (са породилиштем) Дом здравља Сурдулица 6. Дом здравља Трговиште 7. Дом здравља Врање 8. Апотека Бујановац 9. Апотека Врање (за град Врање и, општине Босилеград, Прешево, Сурдулица, Трговиште и Владичин Хан)

30 10. Општа болница Сурдулица Општа болница Врање Специјална болница за плућне болести Сурдулица (за лечење: акутних болести 45 и хроничних болести 55 постеља) Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Специјална болница за рехабилитацију "Врањска Бања" Врање Завод за јавно здравље Врање XXV. Косовски управни округ 1. Дом здравља Приштина (са стационаром) Дом здравља Косово Поље 3. Дом здравља Грачаница, Приштина 4. Дом здравља Обилић 5. Дом здравља Доња Гуштерица, Липљан

31 6. Дом здравља Штрпце 7. Апотека Приштина 8. Завод за трансфузију крви 9. Клиничко-болнички центар Приштина Завод за јавно здравље Приштина XXVI. Пећки управни округ 1. Дом здравља Исток (са стационаром) Апотека Пећ 3. Здравствени центар Ђаковица Здравствени центар Пећ Специјална болница за плућне болести Пећ Специјална болница за рехабилитацију Исток 200

32 7. Завод за јавно здравље Пећ XXVII. Призренски управни округ 1. Дом здравља Ораховац 2. Дом здравља Драгаш (са стационаром) Апотека Призрен 4. Здравствени центар Призрен Завод за јавно здравље Призрен XXVIII. Косовскомитровачки управни округ 1. Дом здравља Звечан 2. Апотека Косовска Митровица 3. Здравствени центар Косовска Митровица Завод за јавно здравље Косовска Митровица

33 XXIX. Косовско-поморавски управни округ 1. Апотека Гњилане 2. Здравствени центар Гњилане Специјална болница за рехабилитацију Витина 40 XXX. град Београд 1. Дом здравља Барајево 2. Дом здравља Вождовац 3. Дом здравља Врачар 4. Дом здравља Гроцка 5. Дом здравља Звездара 6. Дом здравља Земун 7. Дом здравља Лазаревац (са породилиштем) 10

34 8. Дом здравља Младеновац 9. Дом здравља Нови Београд 10. Дом здравља Обреновац 11. Дом здравља Палилула 12. Дом здравља Раковица 13. Дом здравља Савски венац 14. Дом здравља Сопот 15. Дом здравља Стари град 16. Дом здравља Чукарица 17. Апотека Београд 18. Завод за здравствену заштиту студената (са стационаром) Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

35 20. Градски завод за хитну медицинску помоћ 21. Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање 22. Градски завод за плућне болести и туберкулозу 23. Градски завод за кожно-венеричне болести 24. Центар војномедицинских установа Београд (Војномедицински центар Бежанијска коса и Војномедицински центар Славија - амбуланта "Церак") 25. Специјална болница за интерне болести Лазаревац Специјална болница за интерне болести Младеновац Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава" Специјална болница за болести зависности Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса" 360

36 32. Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње" Клиничко-болнички центар "Звездара" Клиничко-болнички центар "Земун" Клинички центар Србије Институт за онкологију и радиологију Србије Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" Универзитетска дечја клиника Институт за неонатологију Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт" Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" 520

37 44. Институт за реуматологију Институт за ментално здравље Институт за рехабилитацију (рехабилитација кардиолошких болесника 80 и рехабилитација 300 постеља) Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" (за лечење: акутних болести и стања 250 и хроничних стања 250 постеља) Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић" (са стационаром) Институт за трансфузију крви Србије 51. Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" 52. Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић" (са стационаром) Завод за биоциде и медицинску екологију 54. Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић - Батут"

38 55. Градски завод за јавно здравље Београд 56. Војномедицинска академија 500 Члан 7. Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 05 број / У Београду, 18. априла године Влада Председник, др Мирко Цветковић, с.р.

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА,

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику 44 86-84433-32-7 Попис становништва, домапинстава и станова у 2002. ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, ПРЕМА СТАРОСТИ, школскои СПРЕМИ ИСТАНОВИ Подаци по

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

1

1 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години - главни налази - Београд,

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год.

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год. ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март 2016. год. РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ - СУДИЈЕ И КОНТРОЛОРИ Р.бр. Шифра РСС Презиме и име Датум рођења Место становања Статус Окружна / градска Заједница

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 30.10.2017. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 30.10.2017. 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правлнк о змен Правлнка о облку садржн прјаве за евдентрање обвезнка ПДВ, поступку евдентрања брсања з евденцје о облку садржн пореске прјаве ПДВ Члан 1. У Правлнку о облку садржн прјаве за евдентрање

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA ADA ADA 4246 4454 700 ADA MOL 2880 2842 199 ADA OBORNJAČA 173 145 2 ADA STERIJINO 109 82 2 ADA UTRINE 447 373 17 ALIBUNAR LOKVE 786 729 50 ALIBUNAR NIKOLINCI 442 377 26 ALIBUNAR NOVI KOZJAK 285 292 12

Више

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4 АДА АДА 4246 4454 700 АДА МОЛ 2880 2842 199 АДА ОБОРЊАЧА 173 145 2 АДА СТЕРИЈИНО 109 82 2 АДА УТРИНЕ 447 373 17 АЛИБУНАР ЛОКВЕ 786 729 50 АЛИБУНАР НИКОЛИНЦИ 442 377 26 АЛИБУНАР НОВИ КОЗЈАК 285 292 12 АПАТИН

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

Saopstenje_20

Saopstenje_20 KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAPADNA SRBIJA 32000 Čačak, Gospodar Jovanova br. 7 Telefon: 032 348 700, Fax: 032 345 448 Tekući račun: 155-13764-40 E-mail: office.rkszs@gmail.com

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИЈА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@open.telekom.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Б и л т е н И Н Ф О Р М А Ц И Ј А ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ПРИПАДАЈУЋЕ

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST ( Службени гласник Републике Србије бр. 38/11 и 39/11) Сагласно члану 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву ( Службени гласник Републике Србије, број 101/10 и члана 10. ст.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више