Microsoft Word - HR Survey 2006.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - HR Survey 2006.doc"

Транскрипт

1 HR Survey 2006 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za godinu Osijek, svibanj 2007.

2 Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na popularni ISO Survey koji već godinama donosi svjetski pregled certifikata izdanih za ISO norme sustava upravljanja. Pregledom su obuhvaćeni certifikati izdani do prema normama ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2005 (BS ), OHSAS 18001:1999 te ISO 22000:2005 (HACCP-IFS-BRC). Prezentiran je ukupan broj pojedinih certifikata, broj izdanih certifikata u godini te njihova podjela prema županijama i industrijskim sektorima. Nazivi certificiranih tvrtki, broj i udio certifikata pojedinog certifikacijskog tijela i ostali slični podaci prikupljeni tijekom izrade ovog pregleda neće biti prezentirani da bi se uklonila mogućnost korištenja ovog pregleda u marketinške svrhe. Podaci su prikupljeni uz suradnju certifikacijskih tijela koja djeluju u Hrvatskoj, a predstavljaju i podatke koje DZN šalje u ISO za izradu ISO Survey Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja izdavati će se svake godine, a sadržaj pregleda prilagođavati će se promjenama u sustavima upravljanja i potrebama koji korisnici iskažu. Urednik Gordan Glavaš HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU Berislavićeva 6 HR Zagreb tel: 01/ , fax: 01/ HR Survey /14

3 ISO 9001 Norma ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements Ukupan broj certifikata na dan 31. prosinca ISO GODINA Broj novih certifikata ISO GODINA HR Survey /14

4 ISO 9001 Broj certifikata prema industrijskim sektorima Industrijski sektor 1 Broj certifikata 1 Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo 14 2 Rudarstvo i crpljenje 6 3 Prehrambena industrija, proizvodnja pića i duhanska industrija Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 17 5 Proizvodnja kože i kožnih proizvoda 4 6 Proizvodnja drva i proizvoda od drva 15 7 Proizvodnja pulpe, papira i papirnih proizvoda 10 8 Izdavačke tvrtke 8 9 Tiskare Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 11 Nuklearno gorivo 0 12 Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i vlakana Farmaceutska industrija 8 14 Proizvodnja gume i plastike Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda Proizvodnja betona, cementa, vapna i gipsa Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda Proizvodnja strojeva i opreme Proizvodnja električne i optičke opreme Brodogradnja Avionska industrija 0 22 Ostala transportna oprema Proizvodnja koja nije drugdje navedena Reciklažna industrija Opskrba električnom energijom 9 26 Opskrba plinom 2 27 Opskrba vodom 9 28 Građevinarstvo Veleprodaja i maloprodaja; popravak motornih vozila, motocikala i osobnih i kućanskih aparata Hotelijerstvo i ugostiteljstvo 8 31 Prijevoz, skladištenje i komunikacije Financijsko posredovanje, promet nekretninama, iznajmljivanje Informacijska tehnologija Inženjerske usluge Ostale usluge Javna uprava Obrazovanje Zdravstvena i socijalna zaštita Ostale javne usluge 36 HR Survey /14

5 ISO 9001 Udio deset nazastupljenijih industrijskih sektora Industrijski sektor 1 Broj certifikata Udio (%) 17 Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda ,51 28 Građevinarstvo 155 9,64 3 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, industrija pića, proizvodnja duhana 151 9,39 29 Veleprodaja i maloprodaja; popravak motornih vozila, motocikala i osobnih i kućanskih aparata 149 9,27 35 Ostale usluge 138 8,58 19 Električna i optička oprema 116 7,21 34 Inženjerske usluge 85 5,29 18 Proizvodnja strojeva i opreme 79 4,91 33 Informacijska tehnologija 72 4,48 31 Prijevoz, skladištenje i komunikacije 58 3,61 Ostali sektori , ,51% 28 9,64% 3 9,39% 29 9,27% Ostali sektori 27,11% 35 8,58% 31 3,61% 33 4,48% 18 4,91% 34 5,29% 19 7,21% HR Survey /14

6 ISO 9001 Broj certifikata prema županijama Županija Broj certifikata Udio certificiranih tvrtki 2 (%) 1 Zagrebačka 149 0,70 2 Krapinsko-zagorska 33 0,45 3 Sisačko-moslavačka 25 0,29 4 Karlovačka 43 0,54 5 Varaždinska 67 0,66 6 Koprivničko-križevačka 22 0,36 7 Bjelovarsko-bilogorska 23 0,35 8 Primorsko-goranska 153 0,52 9 Ličko-senjska 3 0,09 10 Virovitičko-podravska 9 0,23 11 Požeško-slavonska 13 0,34 12 Brodsko-posavska 42 0,52 13 Zadarska 30 0,25 14 Osječko-baranjska 63 0,45 15 Šibensko-kninska 30 0,38 16 Vukovarsko-srijemska 19 0,27 17 Splitsko-dalmatinska 119 0,30 18 Istarska 102 0,38 19 Dubrovačko-neretvanska 29 0,35 20 Međimurska 59 0,82 21 Grad Zagreb 575 0,60 HR Survey /14

7 ISO Norma ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements with guidance for use Ukupan broj certifikata na dan 31. prosinca ISO GODINA Broj novih certifikata ISO GODINA HR Survey /14

8 ISO Broj certifikata prema industrijskim sektorima Industrijski sektor 1 Broj certifikata 1 Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo 4 2 Rudarstvo i crpljenje 2 3 Prehrambena industrija, proizvodnja pića i duhanska industrija 10 4 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 0 5 Proizvodnja kože i kožnih proizvoda 1 6 Proizvodnja drva i proizvoda od drva 2 7 Proizvodnja pulpe, papira i papirnih proizvoda 3 8 Izdavačke tvrtke 0 9 Tiskare 1 10 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 11 Nuklearno gorivo 0 12 Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i vlakana Farmaceutska industrija 0 14 Proizvodnja gume i plastike 4 15 Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda 4 16 Proizvodnja betona, cementa, vapna i gipsa Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda Proizvodnja strojeva i opreme 6 19 Proizvodnja električne i optičke opreme Brodogradnja 1 21 Avionska industrija 0 22 Ostala transportna oprema 3 23 Proizvodnja koja nije drugdje navedena 3 24 Reciklažna industrija 6 25 Opskrba električnom energijom Opskrba plinom 2 27 Opskrba vodom 2 28 Građevinarstvo Veleprodaja i maloprodaja; popravak motornih vozila, motocikala i osobnih i kućanskih aparata 30 Hotelijerstvo i ugostiteljstvo 0 31 Prijevoz, skladištenje i komunikacije 7 32 Financijsko posredovanje, promet nekretninama, iznajmljivanje 0 33 Informacijska tehnologija 1 34 Inženjerske usluge 5 35 Ostale usluge 9 36 Javna uprava 1 37 Obrazovanje 0 38 Zdravstvena i socijalna zaštita 1 39 Ostale javne usluge 5 14 HR Survey /14

9 ISO Udio deset nazastupljenijih industrijskih sektora Industrijski sektor 1 Broj certifikata Udio (%) 19 Proizvodnja električne i optičke opreme 17 9,39 28 Građevinarstvo 16 8,84 17 Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda 15 8,29 29 Veleprodaja i maloprodaja; popravak motornih 14 vozila, motocikala, osobnih i kućanskih aparata 7,73 16 Proizvodnja betona, cementa, vapna, gipsa i dr. 12 6,63 3 Proizvodnja hrane, industrija pića i duhanskih proizvoda 10 5,52 12 Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i vlakana 10 5,52 25 Opskrba električnom energijom 10 5,52 35 Ostale usluge 9 4,97 31 Prijevoz, skladištenje i komunikacije 7 3,87 Ostali sektori ,39% 28 8,84% 17 8,29% 29 7,73% 16 6,63% Ostali sektori 33,70% 31 3,87% 35 4,97% 12 5,52% 3 5,52% 25 5,52% HR Survey /14

10 ISO Broj certifikata prema županijama Županija Broj certifikata Udio certificiranih tvrtki 2 (%) 1 Zagrebačka 15 0,070 2 Krapinsko-zagorska 5 0,068 3 Sisačko-moslavačka 3 0,035 4 Karlovačka 8 0,100 5 Varaždinska 19 0,186 6 Koprivničko-križevačka 2 0,033 7 Bjelovarsko-bilogorska 1 0,015 8 Primorsko-goranska 10 0,034 9 Ličko-senjska 1 0, Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska 2 0, Zadarska 3 0, Osječko-baranjska 6 0, Šibensko-kninska Vukovarsko-srijemska 3 0, Splitsko-dalmatinska 6 0, Istarska 15 0, Dubrovačko-neretvanska 2 0, Međimurska 6 0, Grad Zagreb 74 0,077 HR Survey /14

11 BS / ISO Norme BS :2000 Information Security Management Systems - Specification With Guidance for Use ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management Systems - Requirements Ukupan broj certifikata na dan 31. prosinca BS 7799/ ISO Broj certifikata prema županijama Županija Broj certifikata 21 Grad Zagreb 2 HR Survey /14

12 OHSAS Norma OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems Specification Napomena: u pregledu su prikazani certifikati dodjeljeni od certifikacijskih tijela sa i bez akreditacije Ukupan broj certifikata na dan 31. prosinca OHSAS Broj novih certifikata OHSAS HR Survey /14

13 OHSAS Broj certifikata prema industrijskim sektorima Industrijski sektor Broj certifikata 2 Rudarstvo i vađenje 3 7 Proizvodnja pulpe, papira i papirnih proizvoda 1 10 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 12 Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i vlakana 1 15 Nemetalni mineralni proizvodi 1 16 Proizvodnja betona, cementa, vapna i gipsa 8 17 Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda 3 18 Proizvodnja strojeva i opreme 1 19 Proizvodnja električne i optičke opreme 3 22 Proizvodnja ostale transportne opreme 1 28 Građevinarstvo 2 29 Veleprodaja i maloprodaja; popravak motornih vozila, motocikala i osobnih i kućanskih aparata 1 31 Prijevoz, skladištenje i komunikacije 1 35 Ostale usluge 1 Broj certifikata prema županijama Županija Broj certifikata 1 Zagrebačka 2 2 Krapinsko-zagorska 1 3 Sisačko-moslavačka 2 4 Karlovačka 2 5 Varaždinska 1 6 Koprivničko-križevačka 1 7 Bjelovarsko-bilogorska 1 8 Primorsko-goranska 3 14 Osječko-baranjska 1 17 Splitsko-dalmatinska 1 18 Istarska 2 21 Grad Zagreb 14 HR Survey /14

14 ISO / HACCP Norme ISO 22000:2005 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food CAC/RCP 1- Recommended International Code Of Practice General Principles Of Food Hygiene (Codex Alimentarius HACCP) Napomena: u pregledu su prikazani certifikati dodjeljeni od certifikacijskih tijela sa i bez akreditacije Ukupan broj certifikata na dan 31. prosinca ISO HACCP IFS / BRC ukupno Broj certifikata prema županijama Županija Broj certifikata 1 Zagrebačka 34 2 Krapinsko-zagorska 4 3 Sisačko-moslavačka 5 4 Karlovačka 6 5 Varaždinska 11 6 Koprivničko-križevačka 11 7 Bjelovarsko-bilogorska 3 8 Primorsko-goranska 10 9 Ličko-senjska 1 10 Virovitičko-podravska 4 11 Požeško-slavonska 5 12 Brodsko-posavska 4 13 Zadarska 9 14 Osječko-baranjska Šibensko-kninska 4 16 Vukovarsko-srijemska 3 17 Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrovačko-neretvanska Međimurska Grad Zagreb 40 HR Survey /14

15 Napomene 1 Podjela na industrijske sektore prema EA European co-operation for Accreditation prijevod na hrvatski jezik prema NKD. 2 Udio certificiranih tvrtki u pojedinoj županiji izračunat je prema ukupnom broju poslovnih subjekata (registrirane pravne osobe + subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima) koji je objavljen u priopćenju «Broj i struktura poslovnih subjekata u prosincu 2006.» koje je izdao Državni zavod za statistiku. HR Survey /14

Stanovanje i stanogradnja

Stanovanje i stanogradnja Provedba subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene u 2018. god. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Provedba subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene

Више

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOBA STARIJIH OD 65 G. U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO DOBI

Више

eGlasilo HPA svibanj 2019

eGlasilo HPA svibanj 2019 eglasilo IZVJEŠĆE O STOČARSKOJ PROIZVODNJI Svibanj SADRŽAJ JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA ISPORUČENE KOLIČINE MLIJEKA o Kravlje mlijeko o Ovčje mlijeko o Kozje mlijeko KONTROLA OCJENJIVANJA NA

Више

PRIOPĆENJE Page 1 of 5 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111 ISSN 1334-0565 GODINA: XLIV. ZAGREB, 30. SVIBNJA 2007. BROJ: 8.3.3. 1. RADIO OBVEZATNO

Више

Page 1 of 5 1. RADIO U 2005. radilo je 135 radiopostaja, 6 više u odnosu na 2004. Četiri radiopostaje pokrivaju programom cijelu državu: Hrvatski radio, Hrvatski katolički radio, Radio Croatia i Otvoreni

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKOJ Cijene nekretnina u Hrvatskoj pale su za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje najnovije Njuškalovo istraživanj

CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKOJ Cijene nekretnina u Hrvatskoj pale su za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje najnovije Njuškalovo istraživanj CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKOJ Cijene nekretnina u Hrvatskoj pale su za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje najnovije Njuškalovo istraživanje na najvećem uzorku nekretnina. Samo u travnju na

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pregled projekata iz područja socijalnog uključivanja 3. DANI EU FONDOVA godine Ministarstvo socijalne politike i mladih Služba za pristupne i strukturne fondove Europske unije SADRŽAJ Provedeni projekti

Више

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001 URBROJ: 343-0100/01-17-087 Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2»Potpora

Више

Page 1 of 5 U 2005. radilo je 107 kinematografa, što je za 24 manje nego u 2004. Od g broja kinematografa, 105 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana.

Више

Page 1 of 5 U 2004. radio je 131 kinematograf, što je za 11 manje nego u 2003. Od g broja kinematografa 129 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana. Samostalnih

Више

Microsoft Word - 1_naslovnica.doc

Microsoft Word - 1_naslovnica.doc ISSN 1334-806X NAKLADNIK HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Središnja služba A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb za nakladnika Srećko Vuković glavni urednik Goran Krstičević redakcija Marica Imprić-Jurić,

Више

PRIOPĆENJE Page 1 of 5 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111 ISSN 1334-0565 GODINA: XLIV. ZAGREB, 19. LIPNJA 2007. BROJ: 8.3.4. OBVEZATNO NAVEDITE

Више

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija Školski knjižničari za razliku u odgoju i obrazovanju SURADNJA U NEPOSREDNOJ ODGOJNO OBRAZOVNOJ DJELATNOSTI SNOOD Ciljevi 1. dati konkretan doprinos suradnji s učiteljima i nastavnicima 2. pokazati ostalim

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak 2019. - Sadržaj: Ožujak 2019... 2 Ukupni pokazatelji... 2 Rezultati prema vrstama smještajnih kapaciteta/objekata...

Више

Županije i fondovi EU.indd

Županije i fondovi EU.indd : - PREGLED I USPOREDBA UGOVORENIH SREDSTAVA - OSVRT NA PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM Uvodno Iznos ugovorenih sredstava fondova EU po županijama Ugovorena sredstva fondova EU po stanovniku po županijama

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG IZMJENE PLANA NUMERIRANJA OT_ doc

Microsoft Word - PRIJEDLOG IZMJENE PLANA NUMERIRANJA OT_ doc Plan numeriranja PRIJEDLOG IZMJENE PLANA NUMERIRANJA Na temelju članka 65. stavka 2. i 6. i članka 121. Zakona o telekomunikacijama ( Narodne novine, br. 122/03., 158/03., 177/03., 60/04. i 70/05) te članka

Више

hrvatski zavod za zapošljavanje Godina XV. broj 4 Zagreb 2013.

hrvatski zavod za zapošljavanje Godina XV. broj 4 Zagreb 2013. hrvatski zavod za zapošljavanje Godina XV. broj 4 Zagreb 2013. Nakladnik: hrvatski zavod za zapošljavanje Radnička cesta 1, Zagreb Telefon - centrala: (01) 612 60 00 Telefon - uredništvo: (01) 612 60 90

Више

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr 12. Industrija 12.1. Indeksi fizièkog obujma ukupne industrijske proizvodnje 1) 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,6 132,6 125,2... 94,2

Више

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Godina provedbe: 2018 Kratki opis programa

Више

Izvješće o agencijskom radu za godinu

Izvješće o agencijskom radu za godinu Analiza pristiglih podataka o radu agencija za privremeno zapošljavanje Izvješće o agencijskom radu za 2018. godinu Godina I. Zagreb, ožujak 2019. 1 U V O D Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17)

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED KRAPINA ISSN X Godišnje izvješće za razdoblje siječanj-prosinac [2017.] Godišnjak Krapina,

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED KRAPINA ISSN X Godišnje izvješće za razdoblje siječanj-prosinac [2017.] Godišnjak Krapina, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED KRAPINA ISSN 2623-498X Godišnje izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2017. [2017.] Godišnjak Krapina, veljača 2018. 1 Stranica NAKLADNIK: HRVATSKI ZAVOD

Више

HSS-PRAVILA 1.A I 1.B LIGA

HSS-PRAVILA 1.A I 1.B LIGA P R A V I L A ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU 1.A i 1.B HRVATSKE LIGE U GAðANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA 1 UVODNE ODREDBE 1.1 Naziv natjecanja je ''1.A i 1.B HRVATSKA LIGA'' u gañanju zračnim oružjem ISSF

Више

Obavijest o održavanju, prijevozu i smještaju učenika i mentora na državnom Natjecanju iz fizike Vrijeme održavanja: od travnja 2018.godine Mje

Obavijest o održavanju, prijevozu i smještaju učenika i mentora na državnom Natjecanju iz fizike Vrijeme održavanja: od travnja 2018.godine Mje Obavijest o održavanju, prijevozu i smještaju učenika i mentora na državnom Natjecanju iz fizike Vrijeme održavanja: od 17.-20.travnja 2018.godine Mjesto održavanja natjecanja: Gimnazija Pula, Pula Smještaj:

Више

81-Stefanec-strucno.indd

81-Stefanec-strucno.indd Željko Štefanac STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FUNKCIJI POVEĆANJA KVALITETE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 1. UVOD Stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika osnovnih i srednjih

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

Rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima vezanim uz zaštitu prirode

Rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima vezanim uz zaštitu prirode Informiranost i stavovi javnosti o zaštiti prirode Rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima vezanim uz zaštitu prirode 1 Drzavni zavod za zastitu prirode Informiranost i stavovi javnosti 0 zastiti

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Platne kartice i kartične transakcije Statistika platnog prometa Godina V lipanj 2019.

Platne kartice i kartične transakcije Statistika platnog prometa Godina V lipanj 2019. Platne kartice i kartične transakcije Statistika platnog prometa 218. Godina V lipanj 219. Sadržaj Pregled kartičnog tržišta RH... 4 Osnovna statistika RH... 4 1. Uvod...5 1.1. Struktura publikacije...

Више

I Z V J E Š Ć E O OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ Siječanj 2012.

I Z V J E Š Ć E O OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ Siječanj 2012. I Z V J E Š Ć E O OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ Siječanj 2012. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU KRONIČNIH MASOVNIH BOLESTI Zagreb, Rockefellerova 7. I Z V J E

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXV Datum: 16. 11. 2016. Broj: 54 - Registracije SADRŽAJ Izdaje: Hrvatski nogometni savez Ulica grada Vukovara 269 A, HR-10000 Zagreb Uređuje: Ured HNS-a Telefon: +385 1 2361 555 Fax: +385 1 2441

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

KORPORATIVNI PROFIL

KORPORATIVNI PROFIL KORPORATIVNI PROFIL 3 Predvodnik liberalizacije telekom tržišta u Republici Hrvatskoj 4 Nacionalno rasprostranjena telekomunikacijska mreža 4 Usluga za sve 5 Poželjan poslodavac 5 Snažna tržišna pozicija

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

Slide 1

Slide 1 10. DRŽAVNA MATURA REZULTATI LJETNOGA ROKA 2018./2019. 15. srpnja 2019. Gimnazijski programi obveza polaganja državne mature Obvezni dio Izborni dio SVJEDODŽBA POTVRDA Strukovni i umjetnički programi mogućnost

Више

1

1 REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo I N F O R M A C I J A o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije Vukovar, kolovoz 2012. godine 1 S A D R Ž A J Strana

Више

TURISTIČKO VIJEĆE Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Potpore do

TURISTIČKO VIJEĆE Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Potpore do TURISTIČKO VIJEĆE Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Potpore događanjima u 0. godini, na svojoj. sjednici održanoj

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2236 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2236 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2236 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna

Више

Poduzetnik - izvoznik

Poduzetnik - izvoznik Poslovna klima u RH - prilika ili izazov? Problemi poduzetnika u svakodnevnom poslovanju i prijedlozi za poboljšanje poslovne klime Zagreb, 16. ožujka 2016. Hrvatska - konkurentna zemlja za poslovanje?

Више

Microsoft Word - Plan GO RH

Microsoft Word - Plan GO RH VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2652 Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 111/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

Више

mr

mr Izvor: 18. savjetovanje Nedelja kvaliteta, Kvalitet, Poslovna politika, Vol. 19, Br. 1-2, Beograd, 2009, str. 44-49 i 123. mr. sc. MIROSLAV DRLJAČA Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb E-mail: mdrljaca@zagreb-airport.hr

Више

Dostavna lista: MINISTARSTVA 1. Ministarstvo poljoprivrede Kabinet ministra Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Domagoj Križaj, pomoćnik min

Dostavna lista: MINISTARSTVA 1. Ministarstvo poljoprivrede Kabinet ministra Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Domagoj Križaj, pomoćnik min Dostavna lista: MINISTARSTVA 1. Ministarstvo poljoprivrede Kabinet ministra Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Domagoj Križaj, pomoćnik ministra, Uprava vodnoga gospodarstva, Dražen Kurečić,

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Predlozak

Predlozak Izvješće s participativnih radionica Hrvatska kakvu želimo Interpretacija podataka Dokument je objavljen na mrežnoj stranici: http://www.hrvatska2030.hr/. Dopušteno je preuzimanje objavljenog dokumenta,

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Arhiv Suplement.indd

Arhiv Suplement.indd 23 Stručni rad POJAVNOST BOLESTI UZROKOVANIH AZBESTOM U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2002. DO 2007. Vlasta DEČKOVIĆ-VUKRES, Tanja ĆORIĆ, Branimir TOMIĆ, Marijan ERCEG, Sandra MIHEL, Ana IVIČEVIĆ

Више

Resocijalizacija: Mostovi u bolji život Provoditelj: UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLO Godina provedbe: 2015 Kratki opis programa Projektom se pro

Resocijalizacija: Mostovi u bolji život Provoditelj: UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLO Godina provedbe: 2015 Kratki opis programa Projektom se pro Resocijalizacija: Mostovi u bolji život Provoditelj: UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLO Godina provedbe: 2015 Kratki opis programa Projektom se provodi resocijalizacija bivših ovisnika koji su završili

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo I N F O R M A C I J A o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske župani

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo I N F O R M A C I J A o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske župani REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo I N F O R M A C I J A o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije Vukovar, kolovoz 2013. godine S A D R Ž A J Strana

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Godišnje izvješće realizacije plana građenja i održavanja državnih cesta za godinu

Godišnje izvješće realizacije plana građenja i održavanja državnih cesta za godinu GODIŠNJE IZVJEŠĆE REALIZACIJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA ZA 2014. GODINU Zagreb, ožujak 2015. g. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija plana poslovanja za 2014.... 3 3. Investicije u izgradnju

Више

SAŽETAK POZIVA Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, polj

SAŽETAK POZIVA Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, polj SAŽETAK POZIVA Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo Ograničeni privremeni poziv na

Више

GODIŠNJE IZVJEŠĆE Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ksaver Zagreb

GODIŠNJE IZVJEŠĆE Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ksaver Zagreb GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ksaver 208 10000 Zagreb www.hamagbicro.hr Sadržaj Popis tablica... 1 Popis grafova... 1 Popis priloga... 2 1. UVOD...

Више

Cijenjeni voditelji ekipa, dragi učenici/učenice, čestitamo vam što ste izborili pravo nastupa na Završnici Državnog prvenstva školskih sportskih druš

Cijenjeni voditelji ekipa, dragi učenici/učenice, čestitamo vam što ste izborili pravo nastupa na Završnici Državnog prvenstva školskih sportskih druš Cijenjeni voditelji ekipa, dragi učenici/učenice, čestitamo vam što ste izborili pravo nastupa na Završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske u školskoj godini 2018./2019.

Више

2018. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Veljača,

2018. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Veljača, 2018. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Veljača, 2019. 1 PREDGOVOR U 2018. godini Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Na temelju ĉlanka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 88/01) i ĉlanka 14. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), Osnivaĉka skupština HRVATSKE UNIJE TENISAĈA,

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Ines Vincetić STATISTIĈKA ANALIZA PROMETNIH PREKRŠAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2010.g. DO 2015.g. STA

VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Ines Vincetić STATISTIĈKA ANALIZA PROMETNIH PREKRŠAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2010.g. DO 2015.g. STA VELEUĈILIŠTE NIKOLA TESLA U GOSPIĆU Ines Vincetić STATISTIĈKA ANALIZA PROMETNIH PREKRŠAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2010.g. DO 2015.g. STATISTICS ANALYSIS OF TRAFFIC VIOLATIONS IN CROATIA FOR

Више

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf (Upozorenje : urednički pročišćeni tekst; Narodne novine broj 36 od 29032008 i broj 75 od 01072008, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu) PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

Izvješće o provedbi cijepljenja u godini. U godini se nastavio pad cijepnih obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina. Najveći je pad uo

Izvješće o provedbi cijepljenja u godini. U godini se nastavio pad cijepnih obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina. Najveći je pad uo Izvješće o provedbi cijepljenja u 2017. godini. U 2017. godini se nastavio pad cijepnih obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina. Najveći je pad uočen kod cijepljenja u drugoj godini života (MPR primarno

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske unije tenisača obuhvaća Statut Hrvatske unije tenisača od 27. rujna 2017. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske unije tenisača od 09. lipnja 2018. Godine.

Више

RanglistasvihJLS-LOTUS xls

RanglistasvihJLS-LOTUS xls 1 Rijeka Primorsko-goranska županija 144.043 748.730.900 grad 8,8 svi izvori dostupni www.rijeka.hr 2 Čakovec Međimurska županija 30.455 125.054.104 grad 7,7 svi izvori dostupni www.cakovec.hr 3 Karlovac

Више

RanglistasvihJLS-LOTUS (2).xls

RanglistasvihJLS-LOTUS (2).xls 5 Zagreb Zagreb 779.145 6.846.800.000 grad 7,4 svi izvori dostupni www.zagreb.hr 14 Split Splitsko-dalmatinska županija 188.694 852.711.000 grad 6,4 svi izvori dostupni www.split.hr 1 Rijeka Primorsko-goranska

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXV Datum: 02. 11. 2016. Broj: 52 SADRŽAJ HRVATSKI NOGOMETNI KUP: - Rezultati utakmica 1/8 završnice - Natjecateljski brojevi klubova sudionika 1/4 završnice - Opomenuti i isključeni igrači na

Више

*P/ * REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P Tel

*P/ * REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P Tel *P/6952305* REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034 Telefon: 61 06 111, Telefaks: 61 09 201 KLASA: 322-02/16-01/177

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

OPĆI PODACI O PROJEKTU Naziv projekta Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga PRIJAVNI OBRAZAC A.

OPĆI PODACI O PROJEKTU Naziv projekta Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga PRIJAVNI OBRAZAC A. OPĆI PODACI O PROJEKTU Naziv projekta Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga PRIJAVNI OBRAZAC A. DIO NZRCD - Tehnička pomoć OPULJP, faza I UP.05.1.1.01

Више

AMC64-5 korice.indd

AMC64-5 korice.indd Pregled UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE USLUGE U HITNOJ MEDICINI U HRVATSKOJ SANJA PREDAVEC, SELMA ŠOGORIĆ 1 i DRAŽEN JURKOVIĆ Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i 1 Škola narodnog

Више

Na temelju Odluke o zakupu poslovnog prostora ( Službene novine Primorsko goranske županije br. 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" br.14/14), Odlu

Na temelju Odluke o zakupu poslovnog prostora ( Službene novine Primorsko goranske županije br. 19/13 i Službene novine Grada Rijeke br.14/14), Odlu Na temelju Odluke o zakupu poslovnog prostora ( Službene novine Primorsko goranske županije br. 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" br.14/14), Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje

Више

OPĆI PODACI O PROJEKTU PRIJAVNI OBRAZAC A. DIO Naziv projekta MK-Tehnička pomoć OPULJP, faza 1 Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poz

OPĆI PODACI O PROJEKTU PRIJAVNI OBRAZAC A. DIO Naziv projekta MK-Tehnička pomoć OPULJP, faza 1 Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poz OPĆI PODACI O PROJEKTU PRIJAVNI OBRAZAC A. DIO Naziv projekta MK-Tehnička pomoć OPULJP, faza 1 Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.05.1.1.01 OPĆI

Више

Scanned by Scan2Net

Scanned by Scan2Net ZAVIČAJNE ZBIRKE U NARODNIM KNJIŽNICAMA ZBORNIK RADOVA Zagreb, 2011.!,, t\ l ZBORNIK RADOVA- ZAVI(AJNE ZBIRKE U NARODNIM KNJIŽNICAMA 7, savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj ------- ---

Више

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accredi

HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accredi HAA je potpisnica multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) HAA is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement PRILOG POTVRDI O

Више

1 LA PIAZZA MIX 115 AKCIJSKA CIJENA* 99, 99kn m2 Prodajni hitovi, akcijske cijene i novosti 2019! Betonu dajemo oblik od godine

1 LA PIAZZA MIX 115 AKCIJSKA CIJENA* 99, 99kn m2 Prodajni hitovi, akcijske cijene i novosti 2019! Betonu dajemo oblik od godine 1 LA PIAZZA MIX 115 AKCIJSKA CIJENA* 99, 99kn m2 Prodajni hitovi, akcijske cijene i novosti 2019! Betonu dajemo oblik od 1901. godine 2 Prodajni hitovi, akcijske cijene i novosti 2019! Linija Trend Opločnik

Више

dherceg_diplomski_rad

dherceg_diplomski_rad SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET Darko Herceg ANALIZA I KARTOGRAFSKI PRIKAZ PODATAKA POPISA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE IZ 2001. GODINE Diplomski rad Zagreb, 2012. 1 Analiza i kartografski

Више

„Razvoj poduzetništva“

„Razvoj poduzetništva“ 1 Financijski instrumenti HAMAG-BICRO Tomislav Pašalić, Ravnatelj sektora Sektor za financijske instrumente 2 Sadržaj Opće informacije o financijskim instrumentima ESIF jamstva ESIF zajmovi 3 Opde informacije

Више

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx OD REGISTAR LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2017. GODINA prikuplja podatke o liječenim osobama od godine. Godišnja Izvješća od 1981. godine D.Katalinić - Registar - 2017. godina Pompidou obrazac:

Више

Microsoft Word _vitale-afric-suljic-pavic.doc

Microsoft Word _vitale-afric-suljic-pavic.doc Pregledni članak ISSN 0351-0093 Review Coden: MEJAD6 40 (2010) 3-4 Uloga sanitarno-inspekcijskog nadzora vode u osiguranju javnozdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj The role of sanitary inspection

Више

GEN

GEN Vijeće Europske unije Bruxelles, 14. rujna 2016. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ZAKONODAVNI AKTI I DRUGI INSTRUMENTI Predmet: Sveobuhvatni

Више

Glasnik54.cdr

Glasnik54.cdr Godina: XXII Datum: 04. 12. 2013. Broj: 54 SADRŽAJ - FIFA cirkularno pismo br. 1396 Nogomet na pijesku - XII Turnir u Antibesu - Registracije Izdaje: Hrvatski nogometni savez Ulica grada Vukovara 269 A,

Више

zdravstveno-statistički ljetopis ZADARSKE ŽUPANIJE za godinu ZDRAVSTVENO- STATISTIČKI LJETOPIS ZADARSKE ŽUPANIJE za godinu Zadar, IS

zdravstveno-statistički ljetopis ZADARSKE ŽUPANIJE za godinu ZDRAVSTVENO- STATISTIČKI LJETOPIS ZADARSKE ŽUPANIJE za godinu Zadar, IS zdravstveno-statistički ljetopis ZADARSKE ŽUPANIJE za 2011. godinu ZDRAVSTVENO- STATISTIČKI LJETOPIS ZADARSKE ŽUPANIJE za 2011. godinu, 2012. ISSN 1848-7327 zdravstveno-statistički ljetopis zadarske županije

Више

OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO % 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO

OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO % 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO 8 158 12% 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO VEĆINSKO DRŽAVNO 77% DRŽAVNO BROJ ZAPOSLENIH BROJ Do

Више

LICENCIRANI TURISTIČKI VODIČI ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU ENGLESKI JEZIK HALOVANIĆ DUBRAVKO TEL: MOB: +385 (0) dubravkohalo

LICENCIRANI TURISTIČKI VODIČI ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU ENGLESKI JEZIK HALOVANIĆ DUBRAVKO TEL: MOB: +385 (0) dubravkohalo LICENCIRANI TURISTIČKI VODIČI ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU ENGLESKI JEZIK HALOVANIĆ DUBRAVKO TEL: 047 648 650 MOB: +385 (0)98 929 22 88 E-mail: dubravkohalovanic@net.hr NAPOMENE: vođenje moguće u povijesnom

Више

Tekst časopisa - predložak

Tekst časopisa - predložak CEN osnovao novi odbor za označivanje goriva CEN-ova Tehnička uprava (CEN Technical Board) je 4. ožujka 2015. godine dogovorila i pokrenula osnivanje novoga odbora, CEN/TC 441, s namjerom izrade europske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI GOSPODARSKO VIJEĆE 27. lipnja 2016. Gospodarska kretanja DNŽ 2014.

Више

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova

Mogućnosti sufinanciranja komunalne opreme i infrastrukture iz EU Fondova MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME I INFRASTRUKTURE IZ EU FONDOVA Davor Vić, dipl. ing. građ. Unikom d.o.o. U Osijeku, 28.ožujka 2019. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KOJE JE UNIKOM ISKORISTIO Projekti

Више

Microsoft Word - Tablica_1._Popis_odobrenih_programa,_2011.doc

Microsoft Word - Tablica_1._Popis_odobrenih_programa,_2011.doc 1 Tablica 1. Popis udruga koje djeluju u području socijalne skrbi, a koje su se prijavile na Poziv za trogodišnji program «Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva»,

Више

VELEUČILIŠTE U POŽEGI ANA LUČIĆ-JOZAK, 7444 STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA HRVATSKE INDUSTRIJE ZAVRŠNI RAD Požega, godine.

VELEUČILIŠTE U POŽEGI ANA LUČIĆ-JOZAK, 7444 STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA HRVATSKE INDUSTRIJE ZAVRŠNI RAD Požega, godine. VELEUČILIŠTE U POŽEGI ANA LUČIĆ-JOZAK, 7444 STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA HRVATSKE INDUSTRIJE ZAVRŠNI RAD Požega, 2018. godine. VELEUČILIŠTE U POŽEGI DRUŠTVENI ODJEL PREDDIPOLMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINA

Више