Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - HUP trend_rujan 2014"

Транскрипт

1 9-214 Ekonomska aktivnost Industrijska proizvodnja je u lipnju ponovno zabilježila pad dok je promet u trgovini na malo ostvario skroman rast Kalendarski prilagođeni indeks industrijske proizvodnje u lipnju 214. pao je za 1,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što predstavlja znatnije usporavanje u odnosu na mjesec ranije kada je, prema podacima DZS-a, industrijska proizvodnja na godišnjoj razini porasla za 1,2%. Najveći pad industrijske proizvodnje zabilježen je u sektoru energije (-11,2%), a najveći rast u kategoriji trajnih proizvoda (3,5%). Prema NKD-u, prerađivačka industrija zabilježila je rast od,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok su sektor energetike i djelatnost rudarstva i vađenja zabilježile značajniji pad. Kalendarski prilagođeni podaci o prometu u trgovini na malo pokazuju da je realni promet u lipnju porastao za,1% u odnosu na isti mjesec 213., dok je na mjesečnoj razini porastao za 1,3%. Međutim to nije dovoljno za promjenu trenda Indeks industrijske proizvodnje 2= sij-5 srp-5 sij-6 srp-6 sij-7 srp-7 sij-8 srp-8 sij-9 srp-9 sij- srp- sij-11 srp-11 sij-12 srp-12 sij-13 srp-13 sij sij-8 svi-8 Realni promet u trgovni na malo 2= ruj-8 sij-9 svi-9 ruj-9 sij- svi- ruj- sij-11 svi-11 ruj-11 sij-12 svi-12 ruj-12 sij-13 svi-13 ruj-13 Indeks indsustrijske proizvodnje (2=) Realni promet u trgovni na malo (2=) Bruto domaći proizvod Pad BDP-a za,8% u drugom tromjesečju 214. veći je od očekivanog. Preliminarni podaci pokazuju da je pad BDP-a prvenstveno uzrokovan padom investicija Prema prvim procjenama DZS-a BDP je u drugom tromjesečju 214. realno smanjen za,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je veći pad od očekivanja analitičara. Prema rashodnoj metodi najveći doprinos povećanju obujma bruto domaćeg proizvoda u drugom tromjesečju 214. ostvaren je većim izvozom roba, dok je najveći doprinos smanjenju obujma prouzročen padom bruto investicija u fiksni kapital. Prema proizvodnoj metodi, najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda ostvaren je u djelatnosti prerađivačke industrije, dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren u djelatnosti građevinarstva. Potrebno je istaknuti da je procjena BDP-a za drugo tromjesečje 214. prvi put utemeljena na metodologiji ESA 2., pa procijenjena stopa rasta nije usporediva s dosad objavljenim podacima. Ažurirana (usporediva) serija BDP-a očekuje se sredinom rujna. Bruto domaći proizvod (desezonirani podaci) Bruto domaći proizvod (godišnja promjena) Q1 21Q1 22Q1 23Q1 24Q1 25Q1 26Q1 27Q1 28Q1 29Q1 2Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q Q1 22Q1 23Q1 24Q1 25Q1 26Q1 27Q1 28Q1 29Q1 2Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q1 BDP (desezonirani podaci) BDP y-o-y

2 Životni standard i raspoloženje potrošača Bez obzira na nepovoljna kretanja proizvodnje, optimizam građana povećan je u lipnju prvenstveno zahvaljujući pozitivnijim procjenama financijske situacije kućanstava Podaci DZS-a pokazuju da je realna neto plaća u lipnju 214. u odnosu na isti mjesec prethodne godine bila viša za 1,7%. Realni porast plaća na godišnoj razini zabilježen je u desetak djelatnosti prerađivačke industrije, u čemu prednjače proizvodnja kože te popravak i instaliranje strojeva i opreme. Kretanje Indeksa pouzdanja i očekivanja potrošača u lipnju 214. upućuju na rast optimizma među građanima. Rast optimizma zabilježen je u odgovorima na šest od ukupno sedam pitanja, pri čemu je najveći porast optimizma zabilježen u odgovorima na pitanje o ukupnoj financijskoj situaciji kućanstava u prethodnih 12 mjeseci. Negativni odgovori zabilježeni su samo na pitanju o očekivanom kretanju broja nezaposlenih u sljedećih 12 mjeseci. 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Godišnja promjena realne neto plaće vlj-7 lip-7 lis-7 vlj-8 lip-8 lis-8 vlj-9 lip-9 lis-9 vlj- lip- lis- vlj-11 lip-11 lis-11 vlj-12 lip-12 lis-12 vlj-13 lip-13 lis-13 vlj-14 lip Indeks pouzdanja i očekivanja potrošača sij.6 svi.6 ruj.6 sij.7 svi.7 ruj.7 sij.8 svi.8 ruj.8 sij.9 svi.9 ruj.9 sij. svi. ruj. Relne neto plaće (yoy) Indeks pouzdanja potrošača Indeks očekivanja potrošača Tržište rada Povoljna turistička kretanja doprinijela su većem zapošljavanju u djelatnostima smještaja i pripreme hrane Prema privremenim dnevnim podacima HZZ-a u Hrvatskoj je 1. rujna 214. bilo nezaposleno osoba. U odnosu na kraj srpnja ukupan broj nezaposlenih se smanjio za više od 6 osoba, čemu ponajviše doprinosi turistička potražnja. Razlog za blagi optimizam daje podatak da je tijekom srpnja 214. iz evidencije nezaposlenih izašlo osoba, što je za 6,6% više nego u istom mjesecu prethodne godine. Međutim, na temelju zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo osoba, što je 4,6% manje. Promatrano po djelatnostima, najveći se broj novozaposlenih zaposlio u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (4 292 ili 22,2%), trgovini na veliko i na malo (3 365 ili 17,4%), i prerađivačkoj industriji (3 141 ili 16,2 %) Zaposleni s evidencije I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII sij-8 Kretanje broja nezaposlenih (desezonirano ARIMA X12) svi-8 ruj-8 sij-9 svi-9 ruj-9 sij- svi- ruj- sij-11 svi-11 ruj-11 sij-12 svi-12 ruj-12 sij-13 svi-13 ruj Kretanje broja nezaposlenih (desezonirano ARIMA X12)

3 Financijsko tržište i inflacija U proteklim mjesecima došlo je do popuštanja deflacijskih pritisaka, smanjenja kamatnih stopa i CDS spreada U srpnju 214. došlo je do ponovnog međugodišnjeg pada Indeksa potrošačkih cijena, koji je u odnosu na isti mjesec prethodne godine bio niži za,1%. Taj podatak upućuje na popuštanje deflacijskih pritisaka budući da je pad u lipnju bio za,3 postotna boda veći nego u srpnju. Bez cijena energije i hrane, cijene su u odnosu na srpanj 213. porasle,7%, te su u odnosu na lipanj porasle za,1 postoni bod. Prosječne kamatne stope na kratkoročne i dugoročne kunske kredite (s valutnom klauzulom) u srpnju 214. nastavile su se smanjivati Najveći pad je zabilježen kod kamata na kratkoročne i dugoročne kredite trgovačkim društvima. CDS spread za Hrvatsku se u odnosu na početak svibnja 214. smanjio, ali je i dalje najviši u regiji CESEE. Pad CDS spreada (premije rizika) u cijeloj regiji može se tumačiti porastom apetita za rizikom na međunarodnim tržištima. 5% 3% 1% -1% sij. Indeks potrošačkih cijena - promjene u odnosu na isti mjesec prošle godine CPI ukupno tra. srp. CPI bez energije i hrane lis. tra.12 tra.13 srp.13 Vanjska trgovina i svijet tra sij. tra. C CDS Spread Kamatne stope banaka na kunske kredite s valutnom klauzulom srp. lis. Kratkoročni krediti Država Hrvatska Češka Mađarska Poljska Rumunjska Izvor: CEE Macro/Fixed Income Daily, Erste Bank tra.12 tra.13 srp.13 Dugoročni krediti tra.14 srp.14 Rast industrijske proizvodnje u EU pozitivno je djelovao na rast hrvatskog izvoza u svibnju 214. godine. Naredni mjeseci bi za hrvatski izvozni sektor mogli biti izazovniji Ukupan robni izvoz je u svibnju 214. zabilježio rast od 4,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ako se serija izvoza korigira za izvoz brodova i nafte, rast je iznosio 5,3%. Najznačajniji (kumulativni) rast izvoza ostvarila je djelatnost opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, proizvodnje računala i računalne opreme te namještaja. Na ovakva kretanja djelovala je i industrijska proizvodnja u Europskoj uniji koja je u svibnju 214. zabilježila porast u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 1,2%, a u lipnju,7%. Među zemljama glavnim trgovačkim partnerima Hrvatske, u Njemačkoj je u lipnju 214. zabilježen pad industrijske proizvodnje od,4%, dok je u Italiji industrijska proizvodnja zabilježila godišnji porast od,4%. S obzirom na mješovita kretanja u industrijskoj proizvodnji ovih zemalja može se očekivati kako će rezultati hrvatskog izvoznog sektora u lipnju i srpnju biti malo slabiji. 1-1 sij. tra. Robni izvoz - promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine srp. lis. Izvoz tra.12 tra.13 srp.13 Izvozbezbrodovainafte tra sij.9 lip.9 Industrijska proizvodnja u EU28 i glavnim trgovinskim partnerima (u odnosu na isti mjesec prethodne godine) stu.9 tra. ruj. vlj.11 pro.11 ožu.13 EU28 Njemačka Italija kol.13 lip.14

4 POSLOVNA OČEKIVANJA U HRVATSKOJ Indeks pouzdanja u industriji U kolovozu 214. došlo je do rasta Indeksa pouzdanja u industriji pod utjecajem rasta optimizma u odgovorima na pitanja o proizvodnji i stanju narudžbi Prva četiri pitanja u poduzetničkoj anketi u sektoru industrije odnose se na procjenu prethodne i trenutačne poslovne situacije. Indeks P1 pokazuje da je veći dio poduzetnika ocijenio da se njihova proizvodnja u posljednja tri mjeseca razvijala nešto snažnije od uobičajenog. Međutim indeks stanja ukupnih narudžbi P2 pokazuje da je veći dio poduzetnika ocijenio njihovu razinu nižom od uobičajene, što upućuje na nedovoljnu potražnju za proizvodima. Također, prema kretanju indeksa P3, može se zaključiti kako su poduzetnici u kolovozu 214. ocijenili da je stanje izvoznih knjiga narudžbi slabije od uobičajenog. Međutim, oba indeksa pokazuju pozitivne promjene (rast optimizma) u posljednjim mjesecima. Odgovori na pitanje o stanju zaliha gotovih proizvoda (P4) upućuju da je najveći broj poduzetnika stanje zaliha ocijenio nešto nižim od uobičajenog. Preostala tri indeksa prikazuju rezultate odgovora na pitanja o očekvanjima poduzetnika. Kretanje indeksa P5 upućuje da je veći broj poduzetnika odgovorio kako će se u sljedeća tri mjeseca proizvodnja u njihovim poduzećima povećati nego smanjiti. Indeks P6 upućuje da nešto veći broj poduzetnika očekuje kako će se njihove prodajne cijene u nadolazećem razdoblju povećavati, a očekivanja poduzetnika o kretanju zaposlenosti (P7) su i dalje negativna iako već nekoliko mjeseci taj indeks pokazuje pozitivne pomake svi.8 ruj.8 sij.9 svi.9 ruj.9 sij. svi. ruj. P1 P2 P3 P4 svi.8 ruj.8 sij.9 svi.9 ruj.9 sij. svi. ruj. Legenda: Broj pitanja P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Objašnjenje Ako isključite uobičajene sezonske promjene, kako se razvijala Vaša proizvodnja tijekom protekla 3 mjeseca? je trenutno stanje Vaših narudžbi? je trenutno stanje izvoznih narudžbi? je trenutno stanje Vaših zaliha gotovih proizvoda? način prema Vašem mišljenju razvijati proizvodnja tijekom sljedećih 3 mjeseca? Hoće li se ona način prema Vašem mišljenju mijenjati Vaše prodajne cijene tijekom sljedećih 3 mjeseca? Hoće li se one Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji način će se prema Vašem mišljenju mijenjati ukupan broj zaposlenih u vašem poduzeću tijekom sljedećih mjeseci? Hoće li se on Kvalitativni odgovori +/=/- povećati se/ostati isto/smanjiti se; više nego dovoljno/dovoljno/manje nego dovoljno P5 P6 P7 Na temelju odgovora na ranije objašnjenja pitanja o stanju ukupnih knjiga narudžbi, stanju zaliha te očekivanjima o proizvodnji u sljedeća tri mjeseca, konstruira se Indeks pouzdanja u industriji. Budući da su poduzetnici optimističniji u očekivanjima vezanim uz rast proizvodnje u sljedeća tri mjeseca, da su stanje zaliha ocijenili uobičajenim te da su optimističniji u odgovorima na pitanja o stanju narudžbi, u kolovozu 214. došlo je do rasta pouzdanja poduzetnika u sektoru industrije. Indikator BCI Eurozone pokazuje da je rast optimizma poduzetnika u Eurozoni stabilniji i dugotrajniji nego u Hrvatskoj Indeks pouzdanja u industriji lip.8 lis.8 vlj.9 lip.9 lis.9 vlj. lip. lis. vlj.11 lip.11 vlj.12 lip.12 vlj.13 lip.13 vlj.14 lip IPI (HR) BCI -4 svi.8 lis.8 ožu.9 kol.9 sij. lip. stu. vlj.12 pro.12 ožu.14 kol

5 Kvartalni pokazatelji Najveća prepreka proizvodnji i dalje je nedostatak potražnje, a financijska ograničenja su se u drugom kvartalu 214. ponovno povećala. Iskorištenost kapaciteta poduzeća blago je pala u odnosu na početak 214. Osim na mjesečnoj razini, ankete u sektoru industrije provode se i na kvartalnoj razini. Jedan od najzanimljivijih kvartalnih indikatora je onaj koji pokazuje procjenu faktora koji ograničavaju proizvodnju pojedinog poduzeća. Najvišu vrijednost od početka mjerenja imaju indikatori 2 i 6, koji su vezani uz faktore nedovoljne potražnje i ostale faktore. U tom kontekstu razlog za blagi optimizam daje pad faktora koji upućuje na ograničenu potražnju u drugom kvartalu 214. godine. U istom je razdoblju došlo i do pada indeksa koji upućuje na ograničenja vezana uz nedostatak materijala te nedostatak radne snage. Ponovni rast je zabilježen u odgovrima na pitanje o financijskim ograničenjima, iako taj podatak treba tumačiti s dozom opreza budući da pokazuje velika kolebanja u proteklim mjesecima Q3 29-Q1 29-Q3 2-Q1 2-Q3 211-Q1 211-Q3 212-Q1 212-Q3 213-Q1 213-Q3 214-Q1 Legenda Pitanje Koji su trenutno glavni ograničavajući faktori Vaše proizvodnje? Odgovor 1. Nema ih 2. Nedovoljna potražnja 3.Nedostatak radne snage 4. Nedostatak materijala i/ili opreme 5. Financijska ograničenja 6.Neki drugi faktori U kvartalinim se odgovorima mogu dobiti i vrijedne informacije o kapacitetima proizvodnje i osiguranoj proizvodnji u budućem razdobllju, kao i o razvoju stanja nadudžbi u prethodnim mjesecima. Iz prvog se grafikona može vidjeti da su u drugom kvartalu 214. poduzetnici ocijenili kako su njihovi kapaciteti dovoljni s obzirom na stanje narudžbi i očekivanu potražnju. Odgovor o osiguranoj proizvodnji na temelju trenutačnih narudžbi upućuje da se broj mjeseci osigurane proizvodnje u prosjeku blago povećao na 5,1. Djelomičan pad je zabilježen kod indeksa koji pokazuje kretanje narudžbi u posljednja tri mjeseca te kod indikatora očekivanja o kretanju izvoznih narudžbi. Prema odgovorima o iskorištenosti kapaciteta može se zaključiti kako je ona u drugom kvartalu 214. blago smanjena te je dosegnula razinu od 71,8% Q4 29-Q1 29-Q2 29-Q3 29-Q4 2-Q1 2-Q2 2-Q3 2-Q4 211-Q1 211-Q2 211-Q3 211-Q4 212-Q1 212-Q2 212-Q3 212-Q4 213-Q1 213-Q2 213-Q3 213-Q4 214-Q1 214-Q2 P9 P P11 P12 Legenda: Broj pitanja P9 P P11 P12 P13 Objašnjenje Ako uzmete u obzir trenutno stanje Vaših narudžbi i očekivane promjene u potražnji tijekom narednih mjeseci, kako ocjenjujete trenutni kapacitet Vaše proizvodnje? Kapacitet proizvodnje je. Koliko mjeseci proizvodnje Vam je osigurano trenutnim stanjem Vaših narudžbi? Na koji način su se razvijale Vaše narudžbe tijekom proteklih 3 mjeseca? Jesu li se Kako će se prema Vašem mišljenju razvijati Vaše izvozne narudžbe tijekom narednih 3 mjeseca? Hoće li se one S kojim kapacitetima trenutno radi Vaše poduzeće? Molim Vas da izrazite kapacitet kojim radite kao postotak od ukupnog mogućeg kapaciteta. Kvalitativni odgovori +/=/- povećati se/ostati isto/smanjiti se; više nego dovoljno/dovoljno/manje nego dovoljno N Na pitanje P i P 13 se odgovara brojkom 6 28-Q3 29-Q1 29-Q3 2-Q1 2-Q3 211-Q1 211-Q3 212-Q1 212-Q3 213-Q1 213-Q3 214-Q1

6 Indeks pouzdanja u trgovini na malo Indeks pouzdanja u trgovini na malo u kolovozu 214. ponovno je pao uslijed pada optimizma u odgovorima na pitanja o očkivanom rastu narudžbi, prodaje i ciiena Anketa o pouzdanju i očekivanjima u sektoru trgovine na malo vrlo je slična anketi o industriji. Prva dva pitanja u anketi o poslovnim očekivanjima u sektoru trgovine na malo odnose se na procjenu prethodne i trenutačne poslovne situacije. Indeks P1 pokazuje da je veći dio poduzetnika ocijenio da je njihova prodaja u posljednja tri mjeseca bila slabija od uobičajene. Međutim indeks stanja ukupnih narudžbi P2 pokazuje da su poduzetnici procijenili njihovu razinu višom nego što je uobičajeno s obzirom na razdoblje u godini. Preostala četiri indeksa prikazuju rezultate odgovora na pitanja o očekvanjima poduzetnika. Kretanje indeksa P3 upućuje da poduzetnici očekuju kako će narudžbe u narednom razdoblju biti smanjene. Indeks P4 upućuje da malo veći broj poduzetnika očekuje kako će se njihova prodaja u nadolazećem razdoblju povećati. Indeks očekivanja poduzetnika o kretanju zaposlenosti (P5) ponovo je kliznuo u negativan teritorij, što govori da veći broj poduzetnika očekuje pad zaposlenosti u narednom razdoblju. Na pitanje (P6) o kretanju prodajnih cijena u sljedeća tri mjeseca nešto je veći broj poduzetnika odgovorio da očekuje njihovo smanjenje, pa bi se blagi deflacijski pritisak mogao nastaviti svi.8 ruj.8 sij.9 svi.9 ruj.9 sij. svi. ruj. svi.8 lis.8 ožu.9 kol.9 sij. lip. stu. P1 vlj.12 P2 pro.12 ožu.14 kol.14 Legenda: Broj pitanja P1 P2 P3 P4 P5 P6 Objašnjenje Ako isključite uobičajene sezonske promjene, kako se razvijala Vaša prodaja tijekom protekla 3 mjeseca? je trenutno stanje Vaših narudžbi? način prema Vašem mišljenju kretati narudžbe tijekom sljedeća 3 mjeseca? Hoće li se ona način prema Vašem mišljenju kretati prodaja tijekom sljedeća 3 mjeseca? Hoće li se ona Ako isključite uobičajene sezonske promjene, na koji način će se prema Vašem mišljenju mijenjati ukupan broj zaposlenih u vašem poduzeću tijekom sljedećih mjeseci? Hoće li se on način prema Vašem mišljenju mijenjati Vaše prodajne cijene tijekom sljedećih 3 mjeseca? Hoće li se one Kvalitativni odgovori +/=/- povećati se/ostati isto/smanjiti se; više nego dovoljno/dovoljno/manje nego dovoljno P3 P4 P5 P6 Na temelju odgovora na ranije objašnjenja pitanja o stanju ukupnih knjiga narudžbi, stanju zaliha te očekivanjima o prodaji u sljedeća tri mjeseca, konstruira se Indeks Indeks pouzdanja u trgovini na malo pouzdanja u trgovini na malo. Budući da su poduzetnici stanje u knjigama narudžbi ocijenili višim od uobičajenog te da očekuju blaži rast narudžbi i prodaje u sljedeća tri svi.8 ruj.8 sij.9 svi.9 ruj.9 sij. svi. ruj. mjeseca, ukupan indeks pouzdanja poduzetnika u trgovini na malo je pao na razinu iz svibnja uz vrijednost od -7. Stoga ne treba očekivati zamjetniji oporavak potrošnje. Za razliku od hrvatskih, poduzetnici u EU su bili optimističniji, pa se ukupan indeks nastavio kretati u pozitivnom teritoriju. svi.8 ruj.8 sij.9 svi.9 ruj.9 sij. svi. ruj. HR EU Mišljenja koja se iznose u ovoj publikaciji ne predstavljaju preporuku za ulaganje ili investicijski savjet. HUP ne jamči točnost primarnih statističkih izvora na temelju kojih su sastavljeni prikazi i napisani komentari. Izvori: Priopćenja; Bilten; Statistika; World Economic Outlook, CEE Macro/Fixed Income Daily, Europska Komisija

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10 FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

EMU factsheet FS2_HR.indd

EMU factsheet FS2_HR.indd DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE Doprinos Komisije Programu čelnika #FutureofEurope #EURoadSibiu GOSPODARSKA I SOCIJALNA KONVERGENCIJA U EU-U: KLJUČNE ČINJENICE Slika 1.: Euro je valuta Europske

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Bilten br Tromjesečno izvješće

Bilten br Tromjesečno izvješće Bilten 152 godina xi v. listopad 2009. tromjesečno izvješće Hrvatska narodna banka BILTEN IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb Telefon

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Bilten 254

Bilten 254 254 Godina XXV Listopad 2019. BILTEN 254 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb Telefon centrale: 01/4564-555 Telefon: 01/4565-006 Telefaks:

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10,

FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10, FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr

Више

Bilten br. 163

Bilten br. 163 163 TROMJESEČNO IZVJEŠĆE Godina XVI Listopad 2010. BILTEN 163 IZDAVAČ HRVATSKA NARODNA BANKA Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3 10002 Zagreb Telefon centrale: 01 45 64 555 Telefon:

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervenc

PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervenc PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervencije (str. 2) Indeksi u minusu (str. 2) Statistika (str.

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation II. Znanstveni forum: Kako potaknuti regionalni ekonomski rast i razvoj u RH? Osijek, 26.09.2016. I. Pozvano predavanje: Ekonomska (ne)razvijenost RH i regionalni izazovi I. Panel: Uloga makroekonomske

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

INA Group Strategic challenges facing INA and the 2010 FTE optimization program

INA Group  Strategic challenges facing INA and the 2010 FTE optimization program INA Grupa Rezultati i poslovanje u prvom tromjesečju 2012. Zagreb, travanj 2012. 1 Unatoč izazovnom vanjskom okruženju, INA Grupa ostvarila je snažne, stabilne rezultate u prvom tromjesečju 2012. u usporedbi

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

Microsoft Word - zadaci_21.doc

Microsoft Word - zadaci_21.doc 1. Devalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast P d) smanjenje realnog deviznog tečaja 2. Revalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje P c) porast P* d) ništa od navedenog 3. AD krivulja

Више

Bilten br. 178

Bilten br. 178 178 Godina XVIII Veljača 2012. BILTEN 178 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb Telefon centrale: 01/4564-555 Telefon: 01/4565-006 Telefaks:

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Makroekonomski izgledi i izazovi

Makroekonomski izgledi i izazovi Makroekonomski izgledi i izazovi Boris Vujčić svibanj 219. Sve naglašeniji negativni rizici u međunarodnom okružju BDP (realne stope promjene, %) 216. 217. 218. 219. Aktualna projekcija Izvori: MMF ( WEO

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Makroekonomska kretanja i prognoze ( )

Makroekonomska kretanja i prognoze ( ) Makroekonomska kretanja i prognoze godina IV broj srpanj 9. IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana, Zagreb Telefon centrale: /- Telefon: /- Telefaks: /-7

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. avgust 2016. 02. septembar 2016.) Podgorica,

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI GOSPODARSKO VIJEĆE 27. lipnja 2016. Gospodarska kretanja DNŽ 2014.

Више

VLADA: Uljanik grupi izdano 7,5 mlrd kuna jamstava, aktivno 4,29 mlrd

VLADA: Uljanik grupi izdano 7,5 mlrd kuna jamstava, aktivno 4,29 mlrd #MINISTARSTVO FINANCIJA ĆE PROVESTI OVRHU NAD BRODOVIMA, SVE UGOVORE PROVJERAVA DORH# Ministar financija Zdravko Marić u srijedu je na sjednici Vlade kazao da je od 2010. do rujna 2018. ukupno Uljanik

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (31. mart 2008-04. april 2008.) Podgorica, 09. april

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

12/2018 Pregled stanja ekonomije Bruto domaći proizvod (BDP) je u zadnjem kvartalu porastao 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana pri

12/2018 Pregled stanja ekonomije Bruto domaći proizvod (BDP) je u zadnjem kvartalu porastao 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana pri 12/2018 Pregled stanja ekonomije Bruto domaći proizvod (BDP) je u zadnjem kvartalu 2018. porastao 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije. To je već 18. tromjesečje zaredom kako BDP raste,

Више

Polugodišnja informacija

Polugodišnja informacija Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 216. Zagreb, studeni 216. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA 216. IZDAVAČ

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Informacija o gospodarskim kretanjima, rujan 2019.

Informacija o gospodarskim kretanjima, rujan 2019. Informacija o gospodarskim kretanjima rujan 9. HNB INFORMACIJA O GOSPODARSKIM KRETANJIMA RUJAN 9. Sažetak Gospodarska se aktivnost u Hrvatskoj u drugom tromjesečju 9. nastavila povećavati, iako po zamjetno

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv Kvartalni monitor Br. 40 januar mart 2015 11 2. Privredna aktivnost U prvom kvartalu 2015. godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktivnosti. Međugodišnji pad BDP-a iznosio je 1,8%, a pad

Више

Bilten br. 195

Bilten br. 195 195 Godina XIX Rujan 213. BILTEN 195 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 12 Zagreb Telefon centrale: 1/4564-555 Telefon: 1/4565-6 Telefaks: 1/4564-687

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Aktualne cijene 9,95 x14, god. br. 7/ godina izlaženja Izlazi mjesečno MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RH RH otkupne cijene živih svi

Aktualne cijene 9,95 x14, god. br. 7/ godina izlaženja Izlazi mjesečno MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RH RH otkupne cijene živih svi Aktualne cijene 9,95 x14,52 10.09.2017. god. br. 7/2017 19. godina izlaženja Izlazi mjesečno MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RH RH otkupne cijene živih svinja (80-120 kg) - stagniraju RH otkupne cijene svinjskih

Више

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014)

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014) REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U RUJNU. Zagreb, listopad. 1 1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM RUJNA. Krajem rujna. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

Investicijske prilike u Hrvatskoj

Investicijske prilike u Hrvatskoj Investicijske prilike u Hrvatskoj Boris Vujčić, guverner Zagreb, 18. ožujak 219. Hrvatska Češka Litva Estonija Bugarska Rumunjska Slovačka Latvija Madžarska Slovenija Poljska Češka Slovenija Slovačka Litva

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Polugodišnja informacija za drugo polugodište 2018.

Polugodišnja informacija za drugo polugodište 2018. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 18. Zagreb, svibanj 19. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA 18. IZDAVAČ HRVATSKA

Више

„Razvoj poduzetništva“

„Razvoj poduzetništva“ 1 Financijski instrumenti HAMAG-BICRO Tomislav Pašalić, Ravnatelj sektora Sektor za financijske instrumente 2 Sadržaj Opće informacije o financijskim instrumentima ESIF jamstva ESIF zajmovi 3 Opde informacije

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr 12. Industrija 12.1. Indeksi fizièkog obujma ukupne industrijske proizvodnje 1) 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,6 132,6 125,2... 94,2

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je 11 2. Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je najveći od početka godine. I pored toga što je rast BDP-a u Q3 osetno ubrzao u odnosu na prethodne

Више

Informacija o gospodarskim kretanjima, rujan 2018.

Informacija o gospodarskim kretanjima, rujan 2018. Informacija o gospodarskim kretanjima rujan. HNB INFORMACIJA O GOSPODARSKIM KRETANJIMA RUJAN. Sažetak U drugom se tromjesečju. gospodarski rast ubrzao i na tromjesečnoj i na godišnjoj razini odražavajući

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz Kvartalni monitor br. 52 januar mart 2018 11 2. Privredna aktivnost Početak 2018. obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iznosio je 4,6%, pa je ovo kvartal sa najvećim međugodišnjim

Више

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Koprivnica, 30. travnja 2019. REZULTATI POSLOVANJA PODRAVKE D.D. ZA RAZDOBLJE 1.-3. 2019. GODINE Sadržaj: Opći podaci Međuizvještaj poslovodstva o ostvarenim rezultatima poslovanja Podravke d.d. za razdoblje

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

Informacija o gospodarskim kretanjima (travanj 2019.)

Informacija o gospodarskim kretanjima (travanj 2019.) Informacija o gospodarskim kretanjima travanj 9. HNB INFORMACIJA O GOSPODARSKIM KRETANJIMA TRAVANJ 9. Sažetak Mjesečni pokazatelji gospodarske aktivnosti upućuju na rast realnog BDP-a početkom 9., nakon

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

Microsoft PowerPoint - Dubravko Stimac

Microsoft PowerPoint - Dubravko Stimac IX Godišnja konferencija Makedonske berze INVESTICIJSKI I MIROVINSKI FONDOVI U HRVATSKOJ Dubravko Štimac Ohrid, travanj 2008. SADRŽAJ RAZVOJ INVESTICIJSKIH FONDOVA RAZVOJ MIROVINSKIH FONDOVA Razvoj investicijskih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB 2014 REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB 2014 REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM. Zagreb, prosinac. 1 3.723 2.973 3.23 3.428 6.469 8.661 9.638 7.65 7.523 6.56 6.489 5.956 6.84 5.478 6.49 5.88 6.865 6.29

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више