Microsoft Word - Test 2009 I.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Test 2009 I.doc"

Транскрипт

1 Ime i prezime (ŠTAMPANIM SLOVIMA!!!) jedinstveni matični broj građana (prepisati iz lične karte) broj prijave Test za prijemni ispit iz hemije 1. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl b) sublimacija joda c) sagorevanje sumpora d) topljenje cinka e) sedimentacija praha Mg 2. Tokom svake hemijske reakcije ukupan broj atoma: a) se menja b) se smanjuje c) se povećava d) ostaje nepromenjen e) ni jedna tvrdnja nije tačna Zaokružiti slovo ispred tačne tvrdnje. 3. U 3,4 g amonijaka nalazi se: a) 0,1 mol NH 3 b) 0,2 mola NH 3 c) 1, molekula NH 3 d) molekula NH 3 (M(NH 3 ) = 17 g/mol) Zaokružiti slova ispred tačnih tvrdnji. 1

2 4. Redni broj elementa elektronske konfiguracije 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 je: a) 5 b) 11 c) 15 d) Zaokružiti slovo ispred elementa čiji atom ima najveću ektronegativnost: a) litijum b) aluminijum c) fluor d) vodonik 6. Koncentarcija rastvora koji u 250 cm 3 sadrži 0,4 mola rastvorene supstance je: a) 0,1 mol/dm 3 b) 0,4 mol/dm 3 c) 0,8 mol/dm 3 d) 1,6 mol/dm 3 7. Rastvaranjem 0,1 mol elektrolita u 1 dm 3 vode najmanji broj čestica daje: a) natrijum-hlorid b) kalijum-sulfat c) aluminijum-nitrat 8. Pri razblaživanju rastvora njegova koncentracija: a) se smanjuje b) raste c) ne menja se 9. Brzina date hemijske reakcije najmanja je ako su reaktanti: a) u čvrstom agregatnom stanju b) u rastvoru c) u gasovitom agregatnom stanju 2

3 10. Zaokružiti slovo ispred jednačine hemijske reakcije neutralizacije: a) CaCl 2 + K 2 CO 3 CaCO KCl b) Ca(OH) 2 + K 2 CO 3 CaCO KOH c) Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 d) Ca(OH) 2 + H 2 CO 3 CaCO H 2 O e) BaCl 2 + K 2 SO 4 BaSO KCl 11. Zaokružiti slovo ispred formula kiselih oksida: a) CaO b) NO c) N 2 O 5 d) Al 2 O 3 e) Cr 2 O 3 f) SO 2 g) Na 2 O 12. Zaokružiti slovo ispred formule kompleksne soli: a) NH 4 Fe(SO 4 ) 2 b) Na[Al(OH) 4 ] c) CaSO Zaokružiti slovo ispred para jakih kiselina: a) H 2 SO 4 i HCN b) HNO 3 i H 2 CO 3 c) H 2 CO 3 i HClO 4 d) HNO 3 i HCl 14. Kada se postepeno povećava koncentracija jake baze u vodenom rastvoru tada se: a) povećavaju koncentracije H 3 O + i OH jona b) ne menjaju koncentracije H 3 O + i OH jona c) smanjuje koncentracija OH jona, a povećava koncentracija H 3 O + jona d) povećava koncentracija OH jona, a smanjuje koncentracija H 3 O + jona. e) smanjuju koncentracije H 3 O + i OH jona 3

4 15. Nezasićen rastvor neke supstance, na određenoj temperaturi: a) sadrži manje rastvorene supstance nego što iznosi njena rastvorljivost b) sadrži više rastvorene supstance nego što iznosi njena rastvorljivost c) sadrži tačno onoliko rastvorene supstance kolika je njena rastorljivost 16. Negašeni kreč se dobija: a) elektrolizom vodenog rastvora kalcijum-hlorida b) žarenjem krečnjaka c) rastvaranjem kalcum-karbonata u vodi u prisustvu ugljenik(iv)-oksida d) elektrolizom vodenog rastvora kalcijum-hidroksida 17. Suvi led je po hemijskom sastavu: a) CO 2 b) CO c) H 2 O d) H 2 S 18. Napisati formule neutralnih oksida azota: 19. Ozon je alotropska modifikacija: a) kiseonika b) azota c) ugljenika 20. Rastvor hlorovodonika u vodi naziva se: a) hlorna voda b) hlorovodonična kiselina c) hlorovodonik se ne rastvara se u vodi d) ni jedna tvrdnja nije tačna. 4

5 21. Homolitičkim cepanjem veze između dva ugljenikova atoma nastaju: a) strukturni izomeri b) slobodni radikali c) karbokatjoni d) karboanjoni e) slobodni atomi ugljenika 22. Reakcija supstitucije je: a) CH 3 CH 3 + Cl 2 HCl + CH 3 CH 2 Cl b) CH 4 C + 2 H 2 c) CH 3 CH 2 CH=CH 2 + HCl CH 3 CH 2 CHClCH Koliko primarnih C-atoma sadrži 2,3-dimetilbutan? 24. U molekulu 1,3-butadiena prisutne su: a) izolovane dvostruke veze b) konjugovane dvostruke veze c) kumulovane dvostruke veze 25. Koje od navedenih jedinjenja ne pripada aromatičnim ugljovodonicima: a) benzen b) cikloheksan c) antracen d) toluen 26. Koji se od navedenih alkohola ne može dobiti redukcijom aldehida ili ketona: a) (CH 3 ) 3 COH b) (CH 3 ) 2 CHOH c) CH 2 =CHCH 2 OH d) CH 3 CH 2 OH 5

6 27. Molekul poluacetala nastaje u reakciji : a) dva molekula aldehida b) dva molekula alkohola c) jednog molekula aldehida i jednog molekula alkohola 28. Pored formule datog jedinjenja napisati njegov naziv: a) Cl-CH 2 -COOH b) CH 3 COOCH Alkalnom hidrolizom masti dobijaju se: a) voda i alkeni b) etanol i kiselina c) glicerol i sapuni d) estri viših masnih kiselina 30. Izoelektrična tačka vodenog rastvora aminokiseline je: a) ph-vrednost na kojoj je amonikiselina u anjonskom obliku b) ph-vrednost na kojoj je amonikiselina u katjonskom obliku c) ph-vrednost na kojoj je amonikiselina u obliku dipolarnog jona d) ph=7 6

Zadaci

Zadaci Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu Prijemni ispit, 30. jun 2013. godine Test iz hemije Ime i prezime:. Redni broj prijave:. Napomena: Test raditi isključivo plavom ili crnom hemijskom olovkom. Vreme

Више

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април 2018. године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско друштво (три слова и три броја) УПИШИ Х ПОРЕД НАВЕДЕНЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун 2014. године ТЕСТ ЗНАЊА ЗА VIII РАЗРЕД Шифра ученика

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун 2014. године ТЕСТ ЗНАЊА ЗА VII РАЗРЕД Шифра ученика

Више

Regionalno_test_VIII_2013_hemija

Regionalno_test_VIII_2013_hemija РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ (7. април 2013. године) ТЕСТ ЗНАЊА ЗА VIII РАЗРЕД Шифра ученика: Пажљиво прочитај

Више

Савез хемичара и технолога Македоније Такмичења из хемије за ученике основних и средњих школа ШИФРА: (уноси комисија по завршетку тестирања овде и на

Савез хемичара и технолога Македоније Такмичења из хемије за ученике основних и средњих школа ШИФРА: (уноси комисија по завршетку тестирања овде и на Савез хемичара и технолога Македоније Такмичења из хемије за ученике основних и средњих школа ШИФРА: (уноси комисија по завршетку тестирања овде и на коверту) ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 6 април, 2019

Више

Министарство просветe и спортa Републике Србије

Министарство просветe и спортa Републике Србије Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије 21.05.2005. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Више

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF-u u Nišu školsk

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF-u u Nišu školsk Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF-u u Nišu školske 2019/20. godine Test se popunjava zaokruživanjem

Више

Uputstva za takmičare: Zadatak (broj) Ukupan broj bodova na testu: 100 Bodovi

Uputstva za takmičare: Zadatak (broj) Ukupan broj bodova na testu: 100 Bodovi Uputstva za takmičare: Zadatak (broj) Ukupan broj bodova na testu: 100 Bodovi 1. 6. 4. 5 4. 8 5. 8 6. 7. 8 8. 4 9. 5 10. 8 11. 1. 1. 14. 15. 5 16. 4 17. 5 18. 5 19. 6 0. 4 1.. Za izradu testa planirano

Више

Министарство просветe и науке Републике Србије

Министарство просветe и науке Републике Србије Министарство просветe и науке Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије Ниш, 21.05.2011. Тест за II разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Више

Министарство просветe и науке Републике Србије

Министарство просветe и науке Републике Србије Министарство просветe и науке Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије Ниш, 21.05.2011. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Више

Microsoft Word - informator 2015-priprema.doc

Microsoft Word - informator 2015-priprema.doc ИНФОРМАТОР 29 UNIVERZITET U BEOGRADU jun 2005. godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: 51501 Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi

Више

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊE ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Пословно удружење средњих стручних шк

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊE ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Пословно удружење средњих стручних шк МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊE ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Пословно удружење средњих стручних школа Републике Србије за подручје рада Хемија, неметали

Више

Microsoft Word - Vježba 5.

Microsoft Word - Vježba 5. 5. MASTI I ULJA Pokus 1. ODREĐIVANJE JODNOG BROJA MASLINOVOG I SUNCOKRETOVOG ULJA Jodni broj izražava u postotcima onu količinu joda koju može vezati adicijom neka mast (ulje) ili masna kiselina. Nezasićene

Више

Kvalitet voda 2012

Kvalitet voda 2012 Назив реке - ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА ЂЕТИЊА Шифра станице - 7805 7805 7805 7805 7805 7805 7805 7805 7805 7805 7805 7805 Ознака места узорковања - A1

Више

Хемијски састав ћелије *Подсетник Хемијски елемент је супстанца која се, хемијском реакцијом, не може претворити удругу супстанцу. Најмањи део хемијск

Хемијски састав ћелије *Подсетник Хемијски елемент је супстанца која се, хемијском реакцијом, не може претворити удругу супстанцу. Најмањи део хемијск Хемијски састав ћелије *Подсетник Хемијски елемент је супстанца која се, хемијском реакцијом, не може претворити удругу супстанцу. Најмањи део хемијског елемента који задржава његове особине је атом. Хемијско

Више

Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode Zoran Simi ć, master inženjer tehnologije Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd

Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode Zoran Simi ć, master inženjer tehnologije Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode Zoran Simi ć, master inženjer tehnologije Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1 Uredba o granicnim vrednostima emisije

Више

Microsoft PowerPoint - 08_Halogeni elementi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_Halogeni elementi [Compatibility Mode] 17. grupa Periodnog sistema elemenata. Zajednički simbol X. Ne nalaze se u prirodi u elementarnom stanju (zbog velike reaktivnosti), već u obliku: F minerala fluorita (CaF 2 ) Cl minerala halita (NaCl)

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ŠTA JE TO ORGANSKA HEMIJA I ZAŠTO JE PROUČAVAMO? ORGANSKO-PRIRODNO- HEMIJSKO-HEMIKALIJA? Organska hemija ili Svijet karbona Organske supstance (npr. maslinovo ulje, šećer, škrob, svila, guma, papir, penicilin

Више

ZADACI_KEMIJA_2008_1_A

ZADACI_KEMIJA_2008_1_A RAZREDBENI ISPIT 2008. (GRUPA A) ŠIFRA: Rješenje svakog zadatka treba označiti u Tablici s rješenjima znakom «X». U svakom zadatku samo je jedan predloženi odgovor točan. Svaki točno riješeni zadatak donosi

Више

BELANČEVINE MLEKA

BELANČEVINE MLEKA ENZIMI Dr Radoslava Savić Radovanović, docent Enzimi u mleku Endogeni enzimi (enzimi koji potiču iz mlečne žlezde) Poreklom iz ćelija mlečne žlezde, Poreklom iz somatskih ćelija Enzimi poreklom iz mikroorganizama.

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŽUPANIJSKO NATJECANJE I

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŽUPANIJSKO NATJECANJE I Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE učenika osnovnih i srednjih škola 009. PISANA

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ ХЕМИЈСКО ДЕЈСТВО ОКОЛИНЕ У ПРОЦЕСИМА ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ -

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ ХЕМИЈСКО ДЕЈСТВО ОКОЛИНЕ У ПРОЦЕСИМА ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ - ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ ХЕМИЈСКО ДЕЈСТВО ОКОЛИНЕ У ПРОЦЕСИМА ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ - РАДНО - ПРИРЕДИО: ДОЦ. ДР АЛЕКСАНДАР МИЛЕТИЋ SADRŽAJ

Више

KATALOG PITANJA IZ HEMIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE

KATALOG PITANJA IZ HEMIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE 2018. KATALOG PITANJA IZ HEMIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA TUZLA 1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA - TUZLA

Више

ALKALITET VODE (p i m-vrijednost) Ukupnu tvrdoću sačinjavaju sve kalcijeve i magnezijeve soli sadržane u vodi u obliku karbonata, hidrogenkarbonata, k

ALKALITET VODE (p i m-vrijednost) Ukupnu tvrdoću sačinjavaju sve kalcijeve i magnezijeve soli sadržane u vodi u obliku karbonata, hidrogenkarbonata, k ALKALITET VODE (p i m-vrijednost) Ukupnu tvrdoću sačinjavaju sve kalcijeve i magnezijeve soli sadržane u vodi u obliku karbonata, hidrogenkarbonata, klorida, sulfata, nitrata, silikata, fosfata i dr. Iz

Више

ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ 1. Сумпор и кисеоник граде два оксида у којима су масени односи 1 : 1 и 2 : 3. Колика је минимална маса кисеоника потребна за потпуно

ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ 1. Сумпор и кисеоник граде два оксида у којима су масени односи 1 : 1 и 2 : 3. Колика је минимална маса кисеоника потребна за потпуно ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ 1. Сумпор и кисеоник граде два оксида у којима су масени односи 1 : 1 и 2 : 3. Колика је минимална маса кисеоника потребна за потпуно сагоравање 32 g сумпора? Написати формулу насталог

Више

Microsoft Word - Molekuli-zadaci.doc

Microsoft Word - Molekuli-zadaci.doc Задаци Други колоквијум - Молекулски спектри Пример 1 Израчунајте апсорбанцију раствора, ако је познато да је транспаренција 89% на 00 nm. А 0,071 λ 00 nm таласна дужина на којој је мерена апсорбанција

Више

Slide 1

Slide 1 Kompleksi Prelazni metali Međusobno imaju slične osobine Dosta se razlikuju od alkalih i zemnoalkalnih metala Imaju visoku tačku topljenja,veliku gustinu, uglavnom veliku tvrdoću, dobri su provodnici

Више

Microsoft PowerPoint - 2_Elhem_kor_principi i termodinamika.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_Elhem_kor_principi i termodinamika.pptx KOROZIJA I ZAŠTITA METALA dr Aleksandar Lj. Bojić Principi elektrohemijske korozije 1 Definicija elektrohemijske korozije (HRN EN ISO 8044) Elektrohemijska korozija je korozija koja se odvija putem barem

Више

Fizičko-hemijske karakteristike zagađujućih supstanci

Fizičko-hemijske karakteristike zagađujućih supstanci FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI Prvo predavanje 1 ŠTA PROUČAVA HEMODINAMIKA ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI Proces transporta supstanci u životnoj sredini Proces prelaska supstanci između faza

Више

Microsoft PowerPoint - 4_Hemijska_korozija.ppt - Compatibility Mode

Microsoft PowerPoint - 4_Hemijska_korozija.ppt  -  Compatibility Mode KOROZIJA I ZAŠTITA METALA dr Aleksandar Lj. Bojić Hemijska korozija metala 1 Hemijska korozija: proces reagovanja metalne površine sa okolinom, kod koga je prelaz metala u jonsko stanje i redukcija oksidacione

Више

KEM KEMIJA Ispitna knjižica 2 OGLEDNI ISPIT KEM IK-2 OGLEDNI ISPIT 12 1

KEM KEMIJA Ispitna knjižica 2 OGLEDNI ISPIT KEM IK-2 OGLEDNI ISPIT 12 1 KEM KEMIJA Ispitna knjižica 2 OGLEDNI ISPIT 2 Prazna stranica 99 2 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Више

MergedFile

MergedFile 27. јун 2019. Тест из ХЕМИЈЕ Група: A Тест из ХЕМИЈЕ има 15 питања на 4 стране. Сва питања вреде по 2 поена. Нема негативних поена. NA = 6 10 23 mol -1 ; Vm = 22,4 dm 3 mol -1 ; Ar: H-1; Na-23; O-16; S-32;

Више

Slide 1

Slide 1 Utjecaj ciljane gnojidbe na povećanje randmana i kvalitativna svojstva maslinovog ulja. 4. FESTIVAL MASLINA Zagreb, 23.-24. veljače 2019. Autorica: mr.sc. Sanja Biškup MINERALNA GNOJIVA nastaju od prirodnih

Више

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEM

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEM Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEMIJE učeni(ka)ca osnovnih i srednjih škola 2013. PISANA

Више

Chapter 23

Chapter 23 Poglavlje 23: Estarski enolati i Claisen-ova kondenzacija Podsećanje: aldolna kondenzacija Claisen-ova kondenzacija Kiseo proton Mehanizam: Adicija-eliminacija 1. korak: formiranje estarskog enolata Alkoksid

Више

Weishaupt monarch (WM) serija

Weishaupt monarch (WM) serija Gorionici - uštede energije primenom O2 i frekventne regulacije Emisije štetnih materija u produktima sagorevanja Budva, 23.09.2016. Gorionici Uštede energije O 2 regulacija ušteda minimum 2% goriva vraćanje

Више

Microsoft Word - PRIJEMNI ISPIT DOC

Microsoft Word - PRIJEMNI  ISPIT DOC Универзитет у Бања Луци Бања Лука, 2009.г. ОЈ Природно-математички факултет Студијски програм Екологија и заштита животне средине Име и презиме кандидата: ПРИЈЕМНИ ИСПИТ БИОЛОГИЈА Заокружите слово испред

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

Прилог 7. Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада (својства отпада која га кара

Прилог 7. Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада (својства отпада која га кара Прилог 7. Граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада (својства отпада која га карактеришу као опасан отпад) H1 Експлозиван : Отпад класификован

Више

Microsoft PowerPoint - 3_Elektrohemijska_korozija_kinetika.ppt - Compatibility Mode

Microsoft PowerPoint - 3_Elektrohemijska_korozija_kinetika.ppt  -  Compatibility Mode KOROZIJA I ZAŠTITA METALA dr Aleksandar Lj. Bojić Elektrohemijska korozija Kinetika korozionog procesa 1 Korozioni sistem izvan stanja ravnoteže polarizacija Korozija metala: istovremeno odvijanje dve

Више

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEMIJE učeni(ka)ca osnovnih i srednjih škola 2011. PISANA

Више

Microsoft Word - PRIJEMNI EKOLOGIJA 2013_2.doc

Microsoft Word - PRIJEMNI EKOLOGIJA 2013_2.doc Универзитет у Бањој Луци Бања Лука 2013.г. ОЈ Природно-математички факултет Студијски програм Екологија и заштита животне средине Име и презиме кандидата: ПРИЈЕМНИ ИСПИТ БИОЛОГИЈА Заокружите слово испред

Више

Alkeni nastavak

Alkeni nastavak Alkeni nastavak 2. Dehidratacija alkohola U industriji: prevođenjem alkoholnih para preko Al 2 O 3 (Lewis-ova kiselina). Laboratorijsko dobijanje Akohol može biti: 3, 2 ili 1. THF tetrahidrofuran -rastvarač

Више

Microsoft PowerPoint - TOR GENERATOR - prezentacija [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - TOR GENERATOR - prezentacija [Compatibility Mode] TEHNOLOGIJA HIDROSTABILIZACIJE TEČNIH GORIVA NA BAZI UGLJOVODONIKA Manje mazuta Više čistog vazduha Manje mazuta Više profita NAJVEĆI ZAGAĐIVAČI VAZDUHA Saobraćaj Termoelektrane Industrija (posebno hemijska)

Више

Правилник o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија Члан 1. У Правилнику о ограничењима и

Правилник o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија Члан 1. У Правилнику о ограничењима и Правилник o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија Члан 1. У Правилнику о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 05.11.2010. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-01-384 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 2018/2019. година КОМБИНОВАНИ ТЕСТ из природних и друштвених

Више

Microsoft PowerPoint - Šesti tjedan.pptx

Microsoft PowerPoint - Šesti tjedan.pptx REKCIJSKO INŽENJERSTVO I KTLIZ KINETIK i MEHNIZM HOMOGENO KTLITIČKIH REKCIJ Vanja Kosar, izv. prof. Kod homogene katalize, reaktanti, produkti i katalizator nalaze se u istom agregatnom stanju Brzina homogeno

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prečišćavanje otpadnih gasova Pregled SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH GASOVA SISTEMI ZA UKLANJANJE ČESTICA SISTEMI ZA UKLANJANJE GASOVITIH POLUTANATA 10 Emisija u svetu (Mt/god) CO VOCs SOx NOx ČESTICE

Више

OKFH2-10

OKFH2-10 KOLOIDI DISPERZNI SISTEMI Disperzni sistemi sistemi u kojima je jedna ili više supstancija (disperzna faza) u većoj ili manjoj meri usitnjena i ravnomerno raspoređena u okružujućoj sredini (disperzno sredstvo).

Више

Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji

Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji doc dr Nenad Vuković, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu JONIZACIJA ELEKTRONSKIM UDAROM Joni u

Више

Microsoft PowerPoint - TPOI_07&08_Halogeniranje & Alkilacija_(produkti) [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - TPOI_07&08_Halogeniranje & Alkilacija_(produkti) [Compatibility Mode] Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Diplomski studij: Kemijsko inženjerstvo Kolegij: Tehnološki procesi organske industrije Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić PROCES HALOGENIRANJA Proces kojim se

Више

DEFINICIJA MLEKA HEMIJSKI SASTAV MLEKA: VODA, MLEČNA MAST, LAKTOZA

DEFINICIJA MLEKA HEMIJSKI SASTAV MLEKA: VODA, MLEČNA MAST, LAKTOZA Prof. dr Snežana Bulajić KATEDRA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA Mleko je proizvod mlečne žlezde dobijen pravilnom (neprekidna i potpuna muža) i redovnom mužom* zdravih, ispravno

Више

OKFH2-05

OKFH2-05 DVOKOMPONENTNI SISTEMI SA IZDVAJANJEM ČVRSTE FAZE RAVNOTEŢA FAZA Prisutna samo tečna faza (pritisak je konstantan): F c p 1 2 1 1; F 2 U ravnoteži tečna i (jedna) čvrsta faza: F c p 1 2 2 1; F 1 ln x L

Више

Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa

Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa Radoslav D. Midid, doc. PhD Životna bezbednost prilikom eksploatacije i održavanja objekata za proizvodnju nafte i gasa Presentation 6. Toksično dejstvo hemikalija koje se koriste tokom eksploatacije nafte

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ KEMIJE U ŠKOLSKOJ / GODINI Predme

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ KEMIJE U ŠKOLSKOJ / GODINI Predme Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ KEMIJE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za kemiju: Antonija Almaš - Ivković,

Више

Geometrija molekula

Geometrija molekula Geometrija molekula Oblik molekula predstavlja trodimenzionalni raspored atoma u okviru molekula. Geometrija molekula je veoma važan faktor koji određuje fizička i hemijska svojstva nekog jedinjenja, kao

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2017/2018. година ТЕС

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2017/2018. година ТЕС Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 017/018. година ТЕСТ ФИЗИКА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 7. marta godine, na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", b

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 7. marta godine, na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, b Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 7. marta 2016. godine, na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11 - Ustavni sud), čl.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OSNOVE ORGANSKE HEMIJE Šta je to organska hemija i zašto je proučavamo Organska hemija ili Svijet ugljika/karbona Organske supstance (npr. maslinovo ulje, šeder, škrob, svila, guma, papir, penicilin )

Више

1621. Na osnovu člana 64 stav 4 Zakona o bezbjednosti hrane ( Službeni list CG, broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. decembra godine,

1621. Na osnovu člana 64 stav 4 Zakona o bezbjednosti hrane ( Službeni list CG, broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. decembra godine, 1621. Na osnovu člana 64 stav 4 Zakona o bezbjednosti hrane ( Službeni list CG, broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. decembra 2016. godine, donijela je UREDBU O VITAMINIMA, MINERALIMA I DRUGIM

Више

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint Aromatski ugljikovodici benzen II dio Karakterističan tip reakcije benzena i njegovih derivata. Benzen podliježe reakciji supstitucije u prisustvu elektrofilne čestice ("+" naelektrisana čestica kod koje

Више

Microsoft Word - dopuna konkursne dok hemikalije -4.doc

Microsoft Word - dopuna konkursne dok hemikalije -4.doc ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zzzzu@eunet.rs Датум: 04.09.2015. Предмет: Измена конкурсне документације бр. 4387 oд 11.08.2015.

Више

Microsoft Word - knjiga 3

Microsoft Word - knjiga 3 Strana 1 od 435 OPŠTINA: OBRENOVAC/Stubline Broj i oznaka objekta: ST220 Datum uzorkovanja: 03.10.2010 Vlasnik objekta: Vasić Steva Koordinate: N: 44.57440 E: 20.13583 Skica lokaliteta: Adresa: k.br. Stubline

Више

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1746 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1746 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar INISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1746 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar zaštite okoliša i prirode donosi PROGRA JERENJA RAZINE

Више

Microsoft PowerPoint - 11_Ugljenik_Silicijum_Kalaj_Olovo [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11_Ugljenik_Silicijum_Kalaj_Olovo [Compatibility Mode] 14. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 14. GRUPA PERIODNOG SISTEMA Ugljenik na 16. mestu po rasprostranjenosti: u obliku karbonata, fosilnih goriva (uglja, nafte, prirodnog gasa), CO2 i veoma retko u elementarnom

Више

Diapositive 1

Diapositive 1 KARBOHIDROGENI (UGLJIKOVODICI) ALIFATSKI AROMATSKI CIKLIČKI ACIKLIČKI ALKANI ALKENI ALKINI Alkani Sadrže samo C i H Opća formula C n H 2n+2 Svi C atomi su sp 3 hibridizirani U molekulama se nalaze samo

Више

Polihlorovani bifenili   PCB je dobro poznata skraćenica za polihlorovane bifenile, grupu industriskih ograno-hlornih jedinjenja velikih zagađivača 80

Polihlorovani bifenili   PCB je dobro poznata skraćenica za polihlorovane bifenile, grupu industriskih ograno-hlornih jedinjenja velikih zagađivača 80 11. Hemodinamika polihlorovanih bifenila, dioksina i furana Polihlorovani bifenili PCB je skraćenica za polihlorovane bifenile, grupu industrijskih ogranohlornih jedinjenja koje su se javile 80-tih i 90-

Више

Microsoft Word - prijemni_08.doc

Microsoft Word - prijemni_08.doc Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, 2008.g, ODSJEK ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Ime i prezime kandidata KVALIFIKACIONI ISPIT BIOLOGIJA Zaokružite slovo ispred

Више

OKFH2-12

OKFH2-12 ELEKTRIČNE OSOBINE Električne osobine atoma i molekula uslovljavaju: ojavu dvojnog relamanja svetlosti ojavu olarizacije rasejane svetlosti dielektrične osobine međumolekulske interakcije ravila izbora

Више

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE Kolegij: Medicinska kemija Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Zora Pi

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE Kolegij: Medicinska kemija Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Zora Pi MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE Kolegij: Medicinska kemija Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Zora Pilić Godina: I Semestar: II ECTS Razina kolegija: Osnovna

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Microsoft PowerPoint - Prvi tjedan [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prvi tjedan [Compatibility Mode] REAKTORI I BIOREAKTORI PODJELA I OSNOVNI TIPOVI KEMIJSKIH REAKTORA Vanja Kosar, izv. prof. KEMIJSKI REAKTOR I KEMIJSKO RAKCIJSKO INŽENJERSTVO PODJELA REAKTORA I OPĆE BILANCE TVARI i TOPLINE 2 Kemijski

Више

Slide 1

Slide 1 Dvadeset četvrto predavanje 1 CILJEVI PREDAVANJA Pojačan efekat staklene bašte H 2 O i CO 2 kao apsorberi radijacije sa Zemlje radijaciono forsiranje Posledice globalnog zagrevanja Izvori i potrošnja gasova

Више

OD MONOKRISTALNIH ELEKTRODA DO MODELÂ POVRŠINSKIH REAKCIJA

OD MONOKRISTALNIH ELEKTRODA DO MODELÂ POVRŠINSKIH REAKCIJA UVOD U PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE TIN KLAČIĆ, mag. chem. Zavod za fizikalnu kemiju, 2. kat (soba 219) Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu e-mail: tklacic@chem.pmf.hr

Више

MEHANIZAM DJELOVANJA ALKOHOL DEHIDROGENAZE

MEHANIZAM DJELOVANJA ALKOHOL DEHIDROGENAZE MEHANIZAM DJELOVANJA ALKOHOL DEHIDROGENAZE Viktorija Medvarić Skupina oksidoreduktaza (E.C. 1.1.1.1) Koenzim NAD(P)H Interkonverzija alkohola u aldehid/keton U arhejama, bakterijama i eukariotima Tip I,

Више

INOVATIVNI POSTUPAK SINTEZE VISOKO EFIKASNOG ADSORPCIONOG MATERIJALA ZA UKLANJANJE KADMIJUM(II) JONA NA BAZI VINIL MODIFIKOVANOG LIGNINA Ana POPOVIĆ,

INOVATIVNI POSTUPAK SINTEZE VISOKO EFIKASNOG ADSORPCIONOG MATERIJALA ZA UKLANJANJE KADMIJUM(II) JONA NA BAZI VINIL MODIFIKOVANOG LIGNINA Ana POPOVIĆ, INOVATIVNI POSTUPAK SINTEZE VISOKO EFIKASNOG ADSORPCIONOG MATERIJALA ZA UKLANJANJE KADMIJUM(II) JONA NA BAZI VINIL MODIFIKOVANOG LIGNINA Ana POPOVIĆ, Jelena RUSMIROVIĆ, Željko RADOVANOVIĆ, Milena MILOŠEVIĆ,

Више

Pravilnik referntni uslovi avgust

Pravilnik referntni uslovi avgust 30/10), На основу члана 7. став 5. Закона о водама ( Службени гласник РС, број Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ РЕФЕРЕНТНИХ УСЛОВА ЗА ТИПОВЕ ПОВРШИНСКИХ

Више

NEURONAL

NEURONAL NEW IRON PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. NEW IRON SASTOJCI PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. KELATI (prema grč. pandža) Kelati su kompleksni spojevi u kojima

Више

13 Jul Plantaže a.d. Podgorica Broj: 2341/19/1 Redni broj iz Plana nabavki: 7 Mjesto i datum: Podgorica, g. ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

13 Jul Plantaže a.d. Podgorica Broj: 2341/19/1 Redni broj iz Plana nabavki: 7 Mjesto i datum: Podgorica, g. ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 13 Jul Plantaže a.d. Podgorica Broj: 2341/19/1 Redni broj iz Plana nabavki: 7 Mjesto i datum: Podgorica, 18.04.2019.g. ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE SREDSTAVA ZA KOREKCIJU VINA strana

Више

ANALITIČKA KEMIJA SEMINAR

ANALITIČKA KEMIJA SEMINAR SMINAR IZ KOLGIJA ANALITIČKA KMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. Izračunajte potenijale sistema H AsO H AsO pri ph 1 i ph 6 u trenutku kada su konentraije oksidiranog i reduiranog oblika izjednačene!

Више

KARBOKSILNE KISELINE

KARBOKSILNE KISELINE Najvažnije nezasićene dikarbonske kiseline su maleinska i fumarna kiselina kao klasični primjeri geometrijske izomerije tzv. cis- i transizomerija: H C HC C H H C H C cis-maleinska kiselina trans-fumarna

Више

1 Vježba 11. ENERGETSKE PROMJENE PRI OTAPANJU SOLI. OVISNOST TOPLJIVOSTI O TEMPERATURI. Uvod: Prilikom otapanja soli u nekom otapalu (najčešće je to v

1 Vježba 11. ENERGETSKE PROMJENE PRI OTAPANJU SOLI. OVISNOST TOPLJIVOSTI O TEMPERATURI. Uvod: Prilikom otapanja soli u nekom otapalu (najčešće je to v 1 Vježba 11. ENERGETSKE PROMJENE PRI OTAPANJU SOLI. OVISNOST TOPLJIVOSTI O TEMPERATURI. Uvod: Prilikom otapanja soli u nekom otapalu (najčešće je to voda) istodobno se odvijaju dva procesa. Prvi proces

Више

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: 24.3.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне

Више

Pretvorba metana u metanol korištenjem metalnih oksida

Pretvorba metana u metanol korištenjem metalnih oksida PRETVORBA METANA U METANOL KORIŠTENJEM METALNIH OKSIDA Ružica Tomašević Kolegij: Anorganski reakcijski mehanizmi Asistent: mag. chem. Vinko Nemec Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović 11.

Више

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode]

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode] ПРИМЕНА IPPC ДИРЕКТИВЕ У СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ qзакон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гласник РС, број 135/2004) Уређује услове и поступак издавања

Више

Универзитет у Београду Хемијски факултет Наставно-научном већу Хемијског факултета Предмет: Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације

Универзитет у Београду Хемијски факултет Наставно-научном већу Хемијског факултета Предмет: Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације Универзитет у Београду Хемијски факултет Наставно-научном већу Хемијског факултета Предмет: Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације Нине С. Божиновић, асистента запосленог на Хемијском

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2015/

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2015/ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2015/2016. година УПУТСТВО ЗА РАД Тест који треба да решиш

Више

Aero zagađivači I Petnaesto predavanje

Aero zagađivači I Petnaesto predavanje Aero zagađivači I Petnaesto predavanje Ključni termini predavanja Čestice u vazduhu. Oksidi sumpora u vazduhu. Oksidi ugljenika u vazduhu. Oksidi azota u vazduhu. Čestice u vazduhu (Particular matter PM)

Више

Microsoft PowerPoint - 14obk-s11a-uvod u metabolizam

Microsoft PowerPoint - 14obk-s11a-uvod u metabolizam Seminar 11a Uvod u metabolizam Boris Mildner Rješenja zadaće 10. 1. D 11. D 2. B 12. B 3. B 13. C 4. A 14. A 5. A 15. B 6. B 16. B 7. D 17. D 8. A 18. B 9. C 19. D 10. B 20. D 1 1. Koji enzim u želucu

Више

PARCIJALNO MOLARNE VELIČINE

PARCIJALNO MOLARNE VELIČINE PARCIJALNE MOLARNE VELIČINE ZATVOREN TERMODINAMIČKI SISTEM-konstantan sastav sistema Posmatra se neka termodinamička ekstenzivna veličina X X (V, U, H, G, A, S) X je u funkciji bilo kog para intenzivnih

Више

Slide 1

Slide 1 UGRADNJA DeNOx POSTROJENJA U TE PLOMIN 2 Autor: Ivica Vukelić HEP Proizvodnja d.o.o. / Sektor za TE Ivica.Vukelic@hep.hr 1 NOx SPOJEVI ŠTO JE TO? - niz spojeva dušika i kisika opće formule NOx NASTANAK

Више

Microsoft Word - Nemanja Aksic.doc

Microsoft Word - Nemanja Aksic.doc АНАЛИЗА ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ФАБРИКЕ СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ У БОРУ ANALYSIS OF WASTEWATER FROM THE SULFURIC ACID PLANT IN THE BOR АУТОР: Немања Аксић, ученик I разреда, гимназијa «Бора Станковић» Бор МЕНТОР: Слободанка

Више

Proteini

Proteini PROTEINI 1 PROTEINI Proteini su najkompleksnija i najraznolikija klasa molekula nađenih u živim organizmima. 1838 - Danski biohemičar G.J. Mulder dao naziv proteini - od primarne važnosti. 2 Svi proteini

Више

Title Layout

Title Layout Optimizacija hidrotermalne metode za sintezu trostrukih perovskita tipa Sr 3 Mn 2 (W/Te)O 9 The Optimization of Hydrothermal Method for the Synthesis of Triple Perovskites with a Sr 3 Mn 2 (W/Te)O 9 Structure

Више

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ Stranica: 1/6 VODOVOD I KAALIZACIJA d.o.o. Ogulin, I.G. Kovačića 14 47300 OGULI Rezultati kemijske analize mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina Poštovani, provedena je kemijska

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више