TEH_Godisnjak2017_web1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TEH_Godisnjak2017_web1"

Транскрипт

1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 217

2 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта Међувршје РХЕ Б. Башта Овчар Бања Кокин Брод Бистрица Потпећ Увац * 3 Костолац Б 5 Морава Косово Костолац Косово Б Косово А Ђердап 1 Ђердап 2 4 Врла 1 Врла 4 Врла 2 Врла 3 ПАП Лисина Пирот = 5 MW Електране и рудници: ТЕ ТЕ у изградњи ТЕ потенцијално место ТЕ-TO ХЕ Рудник угља Дистрибутивна подручја: 1_ Нови Сад 2_Београд 3_Краљево 4_Ниш 5_Крагујевац *_ЈП Електрокосмет, Приштина * Од јуна године ЕПС не управља својим капацитетима на Косову и Метохији

3 ЕПС 217 Подаци се односе на капацитете којима управља Јавно предузеће Електропривреда Србије КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ снага на прагу MW ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 34.4 GWh ПРОИЗВОДЊА УГЉА ПРОИЗВОДЊА ОТКРИВКЕ t m 3 чврсте масе ЕПС 217 ПРОДАЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ GWh у оквиру ЕПС групе ван ЕПС групе КУПОВИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ван ЕПС групе GWh GWh GWh БРОЈ КУПАЦА укупно гарантовано снабдевање резервно снабдевање комерцијално снабдевање

4 КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРАНА снага на прагу МW ТЕ Никола Тесла А ТЕ Никола Тесла Б ТЕ Колубара ТЕ Морава ТЕ Костолац А ТЕ Костолац Б ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТИ ТЕ-ТО Нови Сад ТЕ-ТО Зрењанин ТЕ-ТО Сремска Митровица ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ-ТОПЛАНЕ ХЕ Ђердап 1 ХЕ Ђердап 2 Власинске ХЕ ХЕ Пирот ХЕ Бајина Башта РХЕ Бајина Башта ХЕ Зворник ХЕ Електроморава ХЕ Потпећ ХЕ Бистрица и ХЕ Кокин Брод ХЕ Увац Мале ХЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЕПС-а 7.355

5 ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРАНА GWh ТЕ Никола Тесла А ТЕ Никола Тесла Б ТЕ Колубара ТЕ Морава ТЕ Костолац А ТЕ Костолац Б ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ ТЕ-ТО Нови Сад ТЕ-ТО Зрењанин ТЕ-ТО Сремска Митровица ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ-ТОПЛАНЕ ПРОИЗВОДЊА ХЕ Ђердап 1 ХЕ Ђердап 2 Власинске ХЕ ХЕ Пирот ХЕ Бајина Башта РХЕ Бајина Башта ХЕ Зворник ХЕ Електроморава ХЕ Потпећ ХЕ Бистрица и ХЕ Кокин Брод ХЕ Увац Мале ХЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ УКУПНО 34.4

6 СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОДАЈЕ Врста снабдевања Број мерних места Број купаца Енергија (GWh) ГАРАНТОВАНО НН 1. степен ШП НН 2. степен Домаћинства ЈО РЕЗЕРВНО ВН СН НН КОМЕРЦИЈАЛНО ВН СН НН ЈО УКУПНО СНАБДЕВАЊЕ НН - Ниски напон СН - Средњи напон ВН - Високи напон ШП - Широка потрошња ЈО - Јавно осветљење КАТЕГОРИЈA ДОМАЋИНСТВО ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА kwh

7 ТРГОВИНА Укупан обим трговине електричном енергијом на слободном велетржишту: 3.16 GWh КУПОВИНА 254 GWh На слободном велетржишту По уговорима о пословно-техничкој сарадњи са ЕРС и са ЕМС АД* о испоруци електричне енергије за компензационе програме УКУПНО *ЕРС - Електропривреда Републике Српске *ЕМС АД - Акционарско друштво Електромрежa Србије САРАДЊА СА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ По уговорима о пословно-техничкој сарадњи ТРГОВИНА Купљено 67 Продато GWh Трговина на берзама BSP и CROPEX, преко ПД ЕПС Трговање, почела је 11. јула 217. године. Укупан обим трговине на BSP износио је 13 GWh, а на CROPEX 3 GWh. Укупна продаја на HUPX, преко ПД ЕПС Трговање, износила је 68 GWh, а укупна куповина 7 GWh. Укупна продаја на SEEPEX износила је 11 GWh, а укупна куповина 15 GWh.

8 ПРОДАЈА ван ЕПС групе 73 GWh На слободном велетржишту По уговорима о пословно-техничкој сарадњи са Eлектропривредом Републике Српске УКУПНО ПРОДАЈА у оквиру ЕПС групе GWh ТРГОВИНА ЕПС Снабдевање ОДС ЕПС Дистрибуција Електране и рудници РХЕ и ПАП ЈП Електрокосмет УКУПНО

9 Дрмно Огранак Костолац Поље Г Поље Б Поље Д Тамнава-Запад Огранак Колубара,2 2,1 2,9 9,7 9,7 11,5 9,5 21,5 16,8 37,5 37,5 3,8 29,4 КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА И ОТКРИВКЕ УГАЉ ОТКРИВКА 65, милиона t, m 3 чврсте масе УГАЉ милиона t ПРОИЗВОДЊА УГЉА Огранак Колубара 28 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Огранак Костолац 12 милиона m 3 чврсте масе ПРОИЗВОДЊА ОТКРИВКЕ '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Огранак Колубара Огранак Костолац

10 УКУПНА ПРОИЗВОДЊА УГЉА И ОТКРИВКЕ 12 милиона t, m 3 чврсте масе УГАЉ '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 УГАЉ ОТКРИВКА СТРУКТУРА ИСПОРУКЕ ПРОИЗВЕДЕНОГ УГЉА (t) Огранак Колубара Огранак Костолац ЕПС за ТЕ за сушење / за индустрију за топлане / УКУПНО

11 СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ ДИСТРИБУЦИЈА Дистрибутивно подручје Нови Сад Београд Краљево Ниш Крагујевац УКУПНО Број трансформаторских станица Инсталисана снага трансформаторских станица (MVA) ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕНИХ ГУБИТАКА У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ 12,92 одсто ИЗГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА/АДАПТАЦИЈА ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 2 на 11/x kv 2 на 35/1 kv 318 на 2 (1)/,4 kv ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 35 kv 2 kv 1 kv,4 kv 25,37 km 181,48 km 35,19 km 72,29 km

12 СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ ВОДОВА (власништво ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА) ДИСТРИБУЦИЈА km кабловски надземни УКУПНО km ДИСТРИБУТИВНA ПОДРУЧЈA Нови Сад Београд Крагујевац Краљево Ниш

13 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ХВАЛА НА ПАЖЊИ

TEH_Godisnjak2016_web2

TEH_Godisnjak2016_web2 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 2016 ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ О НАМА Јавно предузеће Електропривреда Србије највећа је компанија у Србији, привредни и енергетски ослонац земље. Основне делатности ЈП ЕПС су производња, снабдевање и дистрибуција

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ др Аца Марковић Председник надзорног одбора ЈП ЕПС Eкономски и енергетски положај Електропривреде Србије Међународна конференција ЕЛЕКТРАНЕ 2014 Енергетски ресурси, енергетска ефикасност,

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ Бања Лука, децембар године

ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ Бања Лука, децембар године ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Бања Лука, децембар 2017. године УВОД Електроенергетски биланс Републике Српске за 2018. годину се базира на техничким

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

Kovacevic NIS 2012 FINAL[1]

Kovacevic NIS 2012 FINAL[1] dr Igor Kovačević Sektor energetike Snabdijevanje energijom i energetska sigurnost u Crnoj Gori TREĆI MEðUNARODNI CEDEF ENERGETSKI FORUM Snabdevanje energijom i energetska sigurnost u Jugoistočnoj Evropi

Више

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

ПЛАН САРАДЊЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА НА КОРПОРАТИВНОМ НИВОУ ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Јануар године

ПЛАН САРАДЊЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА НА КОРПОРАТИВНОМ НИВОУ ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Јануар године ПЛАН САРАДЊЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА НА КОРПОРАТИВНОМ НИВОУ ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Јануар 2019. године Садржај 1 УВОД И ЦИЉ...1 2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЕПС-У...2 3 ЗАХТЕВИ ЗА САРАДЊУ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ

Више

Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za godinu Zagreb, ožujak, 2018.

Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za godinu Zagreb, ožujak, 2018. Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2017. godinu Zagreb, ožujak, 2018. Sadržaj 1. Uvod... 3 1.1. Osnovne značajke distribucijskog elektroenergetskog sustava... 4 2. Izvješće

Више

ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ план за годину

ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ план за годину ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ план за 2017. годину САДРЖАЈ I - УВОД... 3 II - ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БИЛАНСА... 5 1. Електрична енергија... 5 1.1. Производња... 5 1.2. Пренос...10

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

Нa oснoву члана 501. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ( Службeни глaсник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране: 1. Јавно предузеће Електропривред

Нa oснoву члана 501. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ( Службeни глaсник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране: 1. Јавно предузеће Електропривред Нa oснoву члана 501. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ( Службeни глaсник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране: 1. Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд, Улица царице Милице број 2, матични

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ план за годину

ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ план за годину ВЛАД РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ план за 2012. годину САДРЖАЈ I - УВОД... 3 II - ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БИЛАНСА... 5 1. Електрична енергија... 5 1.1. Производња... 5 1.2. Пренос...

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 06/19, питањa и

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 06/19, питањa и На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. 06/19, питањa и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl.prav. PRAVNI ASPEKTI INVESTICIJA U KORIŠĆENJE BIOMASE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA U REPUBLICI SRBIJI Korišćenje obnovljivih izvora energije Izvori prava za podsticaje

Више

Indikativni plan razvoja proizvodnje

Indikativni plan razvoja proizvodnje Indikativni plan razvoja proizvodnje 2017-2026 PRIJEDLOG Mart 2016. SADRŽAJ 1. UVOD... 2 2. TEHNIČKI PARAMETRI PROIZVODNIH KAPACITETA... 4 3. OSTVARENJE BILANSA NA MREŽI PRENOSA U PROTEKLOM PERIODU...

Више

Мјешовити Холдинг Електропривреда РС

Мјешовити Холдинг Електропривреда РС Мјешовити Холдинг "Електропривреда РС" ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина Мајевичка 97, 76300 Бијељина Цјеновник услуга ЗЕДП "Електро-Бијељина" а. д. Бијељина (у примјени од 01. 01. 2010. год.) Са корективном

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Slide 1

Slide 1 BILANS DRVNE BIOMASE Opis metodologije i uputstva za korišćenje Excel aplikacije sa prikazom rezultata bilansiranja na primeru izabrane lokalne samouprave za 217.godinu Prof. dr Branko Glavonjić Univerzitet

Више

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д Број: 438/201 злоз Датум: 16.07.2013. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Razvoj distributivnih sistema Međunarodno iskustvo i postojeće stanje u Bosni i Hercegovini 14.03.2019., Goran Frančić (DNV GL) Razvoj distributivnih sistema za gas u Hrvatskoj Pregled razvoja distribucije

Више

Indikativni plan razvoja proizvodnje

Indikativni plan razvoja proizvodnje Indikativni plan razvoja proizvodnje 2020-2029 April 2019. SADRŽAJ 1. UVOD... 3 2. TEHNIČKI PARAMETRI PROIZVODNIH KAPACITETA... 5 3. OSTVARENJA NA MREŽI PRENOSA U 2018.... 7 3.1 Ostvarenje bilansa električne

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

ТП 10д Прилог 1

ТП 10д Прилог 1 ПРИЛОГ број 1 ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ број 10 д ПРОЦЕДУРА за постављање телекомуникационих водова по стубовима електродистрибутивних водова I издање јул 2005. ЈП ЕПС Дирекција за трговину и дистрибуцију електричне

Више

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев Број: 463/201 О-Д-02 Датум: 27.12.2010. J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ MХ ЕРС МП А.Д. ТРЕБИЊЕ, ЗП ЕЛЕКТРО ДОБОЈ а.д. ДОБОЈ за годину Добој, јун године

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ MХ ЕРС МП А.Д. ТРЕБИЊЕ, ЗП ЕЛЕКТРО ДОБОЈ а.д. ДОБОЈ за годину Добој, јун године ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ MХ ЕРС МП А.Д. ТРЕБИЊЕ, ЗП ЕЛЕКТРО ДОБОЈ а.д. ДОБОЈ за 2016. годину Добој, јун 2017. године МХ ЕРС МП а.д. Требиње, ЗП ЕЛЕКТРО ДОБОЈ а.д. Добој САДРЖАЈ Уводна ријеч о пословању Предузећа

Више

dozvola_natron_hayat_maglaj_bs

dozvola_natron_hayat_maglaj_bs REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Више

IT_katalog

IT_katalog KATALOG realizovanih poslova u rudarstvu Sadržaj 1 - O nama 3 2 - Rotorni bageri i vedričari 6 3 - Tračni odlagači i bandvageni 34 4 - Bageri dreglajni 42 5 - Tračni transporteri i raspodelne stanice 49

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

dozvola_proizvodnja_jphzhb_bs

dozvola_proizvodnja_jphzhb_bs REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NAZIV

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

Microsoft Word - CIJELI PLAN 2015

Microsoft Word - CIJELI PLAN 2015 Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за 2015. годину - ПРИЈЕДЛОГ Бијељина март, 2015. 0 С А Д Р Ж А Ј УВОДНА РАЗМАТРАЊА МЈЕРЕ ЗЕДП

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Zhvillimit Ekonomik Ministarstvo Ekonomskog Razvoja -

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Zhvillimit Ekonomik Ministarstvo Ekonomskog Razvoja - Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Zhvillimit Ekonomik Ministarstvo Ekonomskog Razvoja - Ministry of Economic Development BALANCA VJETORE E

Више

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD - LICENCA ZA

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

КОЛУБАРА билтен g број 2 g септембар g излази месечно

КОЛУБАРА билтен g број 2 g септембар g излази месечно КОЛУБАРА билтен g број 2 g септембар 2013. g излази месечно Прекоплански резултати РБ Колубара стабилна производња струје Најмоћнија карика у енергетском ланцу Електропривреде Србије Рударски басен Колубара,

Више

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, после тачке 6.15.3. на крају, додаје

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, 30.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

Више

Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за годину ПРЕДСЈЕДНИК СА Мр Милош

Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за годину ПРЕДСЈЕДНИК СА Мр Милош Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за 2019. годину ПРЕДСЈЕДНИК СА Мр Милош Митровић... Бијељина фебруар, 2019. Садржај УВОДНА

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM

UŠTEDA U POTROŠNJI  GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA  SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL. ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEMS Autor: Dragan Šoškić, dipl.maš.ing, JP Toplifikacija,Lazarevac,

Више

Slide 1

Slide 1 ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА Тематско поглавље 9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ Садржај презентације 1. Потребе Србије за даљинским системом

Више

КОНАЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ

КОНАЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ објекта а електричне енергије Напомена: У случају повлачења, односно одустанка од поднетог захтева, подносилац захтева је дужан да сноси све трошкове који су настали

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку Т

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку Т ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку ТЕ КО Костолац (2 извршиоца) вођење мање сложених послова у превентивном одржавању, санацији кварова, негама и ремонтима постројења израда техничко-технолошке документације

Више

Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНС

Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНС Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБЕНО

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KОРПОРАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2018. ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ВЕРТИКАЛНО ИНТЕГРИСАНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ Структура акционарског капитала Око 3 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА уложено је у развој НИС-а од 2009.

Више

Bankruptcy Monitor

Bankruptcy Monitor Bankruptcy Monitor 2012 Februar Highlights Kompanije sa značajnim iznosom blokade tokom februara 2012. godine: Naziv kompanije Grad Blokirani iznos (EUR) RMV, doo Čačak 11.529.392 Plima Holding, doo Kruševac

Више

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д.

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр. 1. 2. 3. 4. Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба за експлоатацију електране и бродске преводнице, Сектор за производњу, ХЕ Ђердап 1 координација и контрола рада особља у смени прикупљање и систематизовање података о стању

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

dozvola_proizvodnja_jphzhb_hr

dozvola_proizvodnja_jphzhb_hr REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NAZIV

Више

Microsoft Word - SIMPOZIJUM V. BANJA doc

Microsoft Word - SIMPOZIJUM V. BANJA doc UGALJ STRATEŠKI ENERGENT ELEKTROPRIVREDE SRBIJE COAL AS THE STRATEGIC ENERGY RESOURCE OF ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA Branko Jevtic 1, B. Eng.; Marko Babovic 2, M.Sc.; Jelena Milosevic 3, B. Eng.

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ МЕТОДОЛОГИЈЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Пречишћен текст обухвата: 1. Методологију о критеријумима и начину

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

13 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

13 PRIRODA STVARA, MI GRADIMO BUDUĆNOST GODIŠNJI IZVJEŠTAJ   Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo KONTAKTI JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Bosna i Hercegovina Tel: 387 33 75 10 00;Fax: 387 33 75 10 08 Generalni direktor Tel: 387 33 75 10 02, Fax: 387 33

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД Финансијски извештаји 31. децембар године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД Финансијски извештаји 31. децембар године ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД Финансијски извештаји САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји: Биланс успеха 1 2 Извештај о осталом резултату 3 Биланс стања 4 6 Извештај о променама на капиталу

Више

Microsoft Word - Sigurnost_opskrbe_2014_HOPS_objava.docx

Microsoft Word - Sigurnost_opskrbe_2014_HOPS_objava.docx Godis nje izvjes c e o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2014. godinu Verzija: 1. Datum: 16.07.2015 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. UPRAVA DRUŠTVA Predsjednik Uprave Miroslav Mesić Članovi

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПР

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПР ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове Технички центар Београд заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских предмета

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

C3 00 GRUPA C3: PERFORMANSE SISTEMA ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE IZVEŠTAJ STRUĈNOG IZVESTIOCA NADA CUROVIĆ EMS AD BEOGRAD SRBIJA Studijski komitet C3 Perfo

C3 00 GRUPA C3: PERFORMANSE SISTEMA ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE IZVEŠTAJ STRUĈNOG IZVESTIOCA NADA CUROVIĆ EMS AD BEOGRAD SRBIJA Studijski komitet C3 Perfo C3 00 GRUPA C3: PERFORMANSE SISTEMA ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE IZVEŠTAJ STRUĈNOG IZVESTIOCA NADA CUROVIĆ EMS AD BEOGRAD SRBIJA Studijski komitet C3 Performanse sistema zaštite životne sredine je za 34. savetovanje

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HEP SUNČANE ELEKTRANE Obnovljivi smjer razvoja HEP grupe do 2030. Strategija HEP2030 usklađena s podlogama za izradu nove Energetske strategije RH Izabran obnovljivi scenarij razvoja: 01 02 03 04 Revitalizacija

Више

МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Пале,нове

МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Пале,нове МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ Пале,новембар, 2016. године. Директор: Љубомир Мрда, дипл.ел.инж.

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-22696-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-152/2018

Више

_rjesenje_bihac_SR

_rjesenje_bihac_SR Број: 04-05-1138-04/12 Мостар, 31.01.2013. године На основу члана 29. и члана 41. Закона о електричној енергији ( Службене новине Федерације БиХ број 41/02, 24/05, 38/05, 83/11), члана 12. став (1) и члана

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:24.7.2019. u 10:16 OBAVJEŠTENJE

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Microsoft Word - GI_2016_HROTE_Sustav jamstva podrijetla-verzija za Web.docx

Microsoft Word - GI_2016_HROTE_Sustav jamstva podrijetla-verzija za Web.docx Godišnji izvještaj o sustavu jamstva podrijetla u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu Zagreb, veljača 2017. i SADRŽAJ POPIS TABLICA... iii POPIS SLIKA... iv 1. SUSTAV JAMSTVA PODRIJETLA... 5 1.1. Opis

Више

3

3 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УВОД На основу члана 46. став 1. и 5. и члана 48. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011 и 121/2012),

Више

Microsoft Word - TP10v Prilog Deveta varijanta.doc

Microsoft Word - TP10v Prilog Deveta varijanta.doc ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Дирекција за дистрибуцију електричне енергије ПРИЛОГ ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ број 10 в МЕХАНИЧКИ ПРОРАЧУН СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ДИСТРИБУТИВНИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА ИЗВЕДЕНИХ СЛАБОИЗОЛОВАНИМ

Више

Microsoft Word - Mapa Internacional doo.doc

Microsoft Word - Mapa Internacional doo.doc Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduze a Izrada portala MSP za opštinu Bijelo Polje UPITNIK ZA PREDUZEĆA Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski

Више

Srbija: Određivanje cena sistemskih usluga u elektroenergetskom sistemu

Srbija: Određivanje cena sistemskih usluga u elektroenergetskom sistemu Srbija: Određivanje cena sistemskih usluga u elektroenergetskom sistemu Categories : Srbija Energetika Date : May 29, 2015 Sistemske usluge u elektroenergetskom sistemu moraju se obezbediti da bi rad sistema

Више

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 10. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, studenoga C2-15 Tomisla

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ 10. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, studenoga C2-15 Tomisla HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE CIGRÉ. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 6.. studenoga 211. C2-15 Tomislav Plavšić HEP OPS d.o.o. tomislav.plavsic@hep.hr Mato Mišković

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више