Kratki pregledni članak/mini-review Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Kratki pregledni članak/mini-review Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativ"

Транскрипт

1 Kratki pregledni članak/mini-review Dijagnoza, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije: Smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti Krohem Diagnosis, treatment and follow-up of iron overload in myelodysplastic syndrome: Guidelines of the Croatian cooperative group for hematological diseases Krohem Toni Valković 1*, Boris Labar 2 1 Zavod za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju, KBC Rijeka, Rijeka 2 Zavod za hematologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb, Zagreb Sažetak. U bolesnika sa sindromom mijelodisplazije, preopterećenje željezom ozbiljna je komplikacija bolesti, na čiju pojavu ponajviše utječu višestruke transfuzije deplazmatiziranih eritrocita. Preopterećenje željezom pridonosi daljnjem oštećenju organa, te vjerojatno nepovoljno utječe na preživljenje bolesnika. Postoje radovi koji pokazuju da terapijska uporaba kelatora željeza može smanjiti morbiditet i mortalitet ovih bolesnika. U ovom radu objavljene su smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti (Krohem) za dijagnozu, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u bolesnika sa sindromom mijelodisplazije. Ključne riječi: kelatori željeza, Krohem, liječenje, preopterećenje željezom, sindrom mijelodisplazije, smjernice Abstract. In patients with myelodysplastic syndrome, iron overload is a serious complication caused mostly by repeated red blood cell transfusions. Iron overload contributes to organ dysfunction and probably has a negative impact on patient s survival. Several publications suggest that iron chelation therapy can decrease morbidity and mortality of these patients. In this paper we review the guidelines of the Croatian Cooperative Group for Hematological Diseases (Krohem) for diagnosis, treatment and follow-up of the iron overload in myelodysplastic syndrome. Key words: guidelines, iron chelators, iron overload, Krohem, myelodysplatic syndrome, treatment Adresa za dopisivanje: * Prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med. Zavod za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju, KBC Rijeka Krešimirova 42, Rijeka Napomena: Članak je većim dijelom primarno publiciran u Biltenu Krohema, u izdanju za listopad 2010., vol. 2, br. 2, te ga sekundarno prenosimo uz odobrenje glavnog urednika.

2 UVOD Bolesnici sa sindromom mijelodisplazije (SM) zbog anemije i simptoma anemijske hipoksije koji ih ugrožavaju, nerijetko moraju biti liječeni učestalim transfuzijama deplazmaiziranih eritrocita. To dovodi do preopterećenja organizma željezom, koje dodatno oštećuje tkiva i organe. Ovaj problem javlja se i u drugim adultnim hematološkim bolestima, kao što su to aplastična anemija, izolirana aplazija crvene loze, primarna ili sekundarna mijelofibroza i druge. Budući da danas postoje učinkoviti kelatori željeza, tj. lijekovi koji na sebe vežu željezo iz vitalnih organa te ih na neškodljiv način izlučuju iz organizma, Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti (Krohem) donijela je tijekom godine prijedlog Smjernica za dijagnozu, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u sindromu mijelodisplazije (objavljen u Biltenu Krohema, listopad 2010., vol. 2, br. 2), koje, tek neznatno izmijenjenog sadržaja, ovom prilikom objavljujemo kao prihvaćene smjernice. POLAZNE NAPOMENE Sindrom mijelodisplazije (SM) heterogena je klonalna hematološka bolest obilježena poremećajem proliferacije i diferencijacije stanica mijeloidne loze, njihovim morfološkim (displastičkim) promjenama te inefektivnom hematopoezom, što rezultira smanjenim brojem krvnih stanica na periferiji, poglavito anemijom, zbog čega se oboljeli često liječe transfuzijama krvi 1,2. Bolest se često transformira u akutnu leukemiju, čemu pridonosi pridodavanje novih genetičkih promjena onim već postojećim u zloćudno pretvorenim prekursorskim stanicama. Incidencija SM-a je oko 3 4 oboljela na stanovnika godišnje, učestalost bolesti raste s dobi te se najčešće javlja oko 70. godine. Trenutno je važeća klasifikacija ove bolesti po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 3, a najčešće rabljeni prognostički sustav je IPSS (engl. International Prognostic Scoring System), koji u obzir uzima broj prisutnih citopenija, postotak blasta te citogenetičke promjene u koštanoj srži 4. Po IPSS-u bolesnici pripadaju jednoj od sljedećih prognostičkih skupina: skupina niskog rizika (prosječno preživljenje je 5,7 godina), skupina intermedijarnog-1 rizika (prosječno preživljenje je 3,5 godina), skupina intermedijarnog-2 rizika (prosječno preživljenje je 1,2 godine) te skupina visokog rizika (prosječno preživljenje je 0,4 godine). Još noviji prognostički sustav je WPSS (engl. World Health Organization Classification-based Prognostic Scoring System), koji u obzir uzima i učestalost transfuzija kojima se bolesnik liječi 5. Samo jedna transfuzijska jedinica deplazmatiziranih eritrocita sadrži oko 200 mg željeza, a ukupna količina željeza u organizmu odrasla čovjeka iznosi oko 4 g! Ljudsko tijelo ne posjeduje učinkovite Liječenje transfuzijom eritrocita značajno utječe na preživljenje bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom zbog preopterećenja organizma željezom. Najdjelotvorniji laboratorijski pokazatelj u procjeni razine željeza je serumski feritin. Liječenje kelatorima željeza treba započeti ako je serumski feritin veći od mcg/l. mehanizme za uklanjanje suviška željeza, pa će višekratne transfuzije krvi u bolesnika sa SM-om dovesti do njegova preopterećenja. Suvišak željeza oštećuje ljudski organizam na više načina: oštećenjem stanica radi nagomilavanja željeza koje je vezano u proteinske spojeve feritin i hemosiderin te, što je, čini se, važnije, štetnim djelovanjem nevezanog (slobodnog) plazmatskog željeza koje nije vezano za transferin i koje dovodi do stvaranja vrlo toksičnih slobodnih radikala 6,7. Vezano željezo najprije se nagomilava u sustavu tkivnih makrofaga, poglavito jetre, slezene i koštane srži, a nakon što se ovaj sustav zasiti, počinje odlaganje u parenhimske stanice jetre, srca, žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem, što rezultira njihovim oštećenjem i kliničkim manifestacijama 8. Istraživanja Jensena i suradnika ukazuju da se, na sreću, željezo prije nagomilava u jetri, a tek onda u srcu (obično kada serumski feritin premašuje vrijednost od ug/l), pa je jetra vjerojatno svojevrsna linija obrane od srčane sideroze 9. Dosadašnji podaci u literaturi pružaju nam dokaze o štetnosti preopterećenja željezom. Nagomilavanja željeza u srčanom mišiću dovodi do njegova oštećenja, što je vodeći uzrok smrti bolesnika s talasemijom major 10,11, a bolesnici s anemijom srpastih stanica i preopterećenjem željezom imaju značajno višu smrtnost negoli oni 361

3 bez preopterećenja 12. Više je retrospektivnih studija u bolesnika sa SM-om ukazalo na to da preopterećenje željezom dovodi do oštećenja ciljnih organa, tj. pridonosi njihovu oštećenju 8, Poznata studija Malcovatija i suradnika utvrdila je da bolesnici sa SM-om koji su ovisni o transfuzijama krvi imaju značajno kraće preživljenje i veću učestalost transformacije u akutnu leukemiju od onih koji nisu ovisni o transfuzijskom liječenju 17. Isto tako, ustanovljeno je da bolesnici koji su značajno preopterećeni željezom (kao mjera za značajnije preopterećenje željezom, autori su predložili serumski feritin ug/l) žive kraće od onih koji nisu preopterećeni ovim metalom 17. Nadalje, fatalni slučajevi zatajenja jetre ili srca zabilježeni su upravo u bolesnika čija je vrijednost serumskog feritina premašivala ug/l 9. U većine bolesnika s kroničnim anemijama ta će razina serumskog feritina biti postignuta nakon primjene više od 20 jedinica deplazmatiziranih eritrocita. Jensen i suradnici ustanovili su povišene vrijednosti alanin-aminotransferaze u svih bolesnika čiji je serumski feritin premašivao ug/ L 13. No, čini se da je od ukupnog broja primljenih jedinica deplazmatizirane krvi u nekog bolesnika, još važnija učestalost (frekvencija) transfuzijskog liječenja (izražena kao broj jedinica deplazmatiziranih eritrocita na mjesec). Tako je spomenuta studija Malcovatija i suradnika pokazala da je u skupini bolesnika s refraktornom anemijom (RA), refraktornom anemijom s prstenastim sideroblastima (engl. refractory anemia with ring sideroblasts; RARS) te izoliranom delecijom 5q kromosoma (-5q sindrom) upravo učestalost transfuzijskog liječenja, a ne ukupna količina dobivenih jedinica deplazmatiziranih eritrocita, značajno povezana s preživljenjem bolesnika 17. Isto tako, Cazzola i suradnici utvrdili su da bolesnici koji mjesečno primaju 2 ili više jedinica deplazmatiziranih eritrocita imaju značajno kraće preživljenja od onih koji se liječe manjom učestalošću transfuzija 15. Preopterećenje željezom naročito je važno u niskorizičnim inačicama SM-a (RA, RARS, -5q sindrom), te bolesnicima s niskim rizikom prema IPSS-u, budući da je njihovo očekivano vrijeme života dovoljno dugo da se ispolje neželjene posljedice nagomilavanja željeza. Rezultati nekoliko studija pokazali su da uporaba kelatora željeza u bolesnika sa SM-om dovodi do smanjenja vrijednosti serumskog feritina, kao i količine željeza u jetri i srcu te poboljšavanja vrijednosti aminotransferaza u serumu 16, Isto tako, studija Leitcha i suradnika pokazala je da je preživljenje bolesnika sa SM-om, čiji je IPSS nizak ili intermedijarni-1, a koji su tretirani kelatorima željeza, značajno dulje od onih koji nisu tretirani ovim lijekovima 21. Slične rezultate pokazala je i studija Rosea i suradnika 22. Preopterećenje željezom može imati utjecaj na rezultate transplantacijskog liječenja. U bolesnika sa SM-om koji su prije alogeničke transplantacije krvotvornih matičnih stanica imali feritin viši od 2515 ug/l, rizik od smrtnog ishoda, tj. mortalitet vezan uz transplantaciju značajno je viši od onih s nižim vrijednostima feritina 23. Zbog toga bi bolesnici sa SM-om koji su kandidati za transplantacijsko liječenje, mogli imati posebnu korist od liječenja kelatorima. Valja, međutim, naglasiti da je velika većina istraživanja koja se bave ovom problematikom retrogradna s nevelikim brojem bolesnika, pa razina/snaga dokaza, tj. preporuka koje iz njih slijede nisu velike. Za jake preporuke s visokom razinom dokaza (kao što je to u bolesnika s talasemijom major koji su preopterećeni željezom) potrebne su daljnje randomizirane prospektivne kliničke studije s većim brojem ispitanika, od kojih su neke u tijeku. Prilikom izrade ovog prijedloga korištene se i razmatrane već postojeće smjernice vezane uz preopterećenje željezom u SM-u: talijanske smjernice 24, britanske smjernice 25, smjernice iz Nagasakija 26, NCCN smjernice 27,28, japanske smjernice 29, smjernice MDS Foundation 30, kanadske smjernice 31, austrijske smjernice 32. Na temelju ovih smjernica, a uvažavajuće naše specifične okolnosti, donesen je aktualni prijedlog hrvatskih smjernica. KAKO PRATITI PREOPTEREĆENJE ŽELJEZOM? Preopterećenje željezom valja pratiti određivanjem serumskog feritina, uz istovremeno određivanje C-reaktivnog proteina i aminotransferaza u serumu, kako bi se isključile sustavne upale i oštećenje jetre kao mogući uzroci povišene vrijednosti feritina u serumu. Vrijednost serumskog feritina uputno je nadopuniti zasićenjem transferina. Ostale metode za utvrđivanje i praćenje pre- 362

4 opterećenja željezom (slikovne, npr. magnetska rezonancija; direktno određivanje količine željeza u biopsiji jetre; procjena količine željeza u biopsiji kosti) korisne su, ali ne nužne u rutinskom praćenju, te ih valja koristiti u posebnim indikacijama (npr. kada bolesnik sa SM-om ima i neku dugotrajnu upalnu bolest ili kroničnu bolest jetre). Najvažnije je vođenje dnevnika transfuzijskog liječenja u kojem se bilježi vrijeme i količina dobivenih transfuzija krvi. KADA ZAPOČETI S PRAĆENJEM MOGUĆEG PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM? Pri postavljanju dijagnoze SM-a potrebno je odrediti vrijednost feritina u serumu (i zasićenje transferina), te nakon toga periodički ponavljati pretrage (svakih 6 12 mjeseci). Bolesnici s inicijalno visokim serumskim feritinom zahtijevaju dodatnu obradu (dokazivanje eventualnih sustavnih upala, bolesti jetre, ranijih transfuzija krvi, primarne hemokromatoze). U bolesnika koji se liječe transfuzijama krvi preporučuje se svaka 3 do 4 mjeseca odrediti vrijednost feritina u serumu (i zasićenje transferina), uz povremeno kliničko i laboratorijsko praćenje i uočavanje eventualnih znakova oštećenja ciljnih organa (određivanje vrijednosti aminotransferaza i glukoze u serumu, ultrasonografija srca). Ako se bolesnik zbog preopterećenja željezom liječi kelatorom željeza, vrijednost feritina u serumu (i zasićenje transferina) treba određivati barem svaka 3 mjeseca. KADA TREBA ZAPOČETI LIJEČENJE KELATOROM ŽELJEZA S OBZIROM NA TRANSFUZIJSKI STATUS I VRIJEDNOST FERITINA U SERUMU? Liječenje kelatorima željeza trebalo bi započeti kada je serumski feritin veći od ug/l u bolesnika koji se opetovano liječe transfuzijama krvi, neovisno o ukupnom broju do tada primljenih jedinica deplazmatiziranih eritrocita i frekvenciji njihove primjene. Prije započinjanja liječenja povišenu vrijednost feritina u serumu valjalo bi provjeriti i potvrditi u 2 navrata tijekom 2 mjeseca. Također, liječenje bi trebalo započeti ako bolesnici dobivaju 2 ili više jedinica deplazmatiziranih eritrocita na mjesec tijekom 1 godine, neovisno o koncentraciji feritina u serumu. KOJI BOLESNICI MOGU IMATI KORIST OD KELACIJSKE TERAPIJE, TJ. KOJE BI BOLESNIKE TREBALO LIJEČITI? Od liječenja kelatorima željeza moguću korist mogli bi imati: bolesnici s očekivanim trajanjem života duljim od 2 godine i bez teških pridruženih bolesti bolesnici s niskorizičnim inačicama SM-a (refraktorna anemija, refraktorna anemija s prstenastim sideroblastima, sindrom izolirane delecije 5q), oni koji imaju IPSS nizak ili inter- Pravilna primjena kelatora željeza dovodi do značajnog produljenja preživljenja u bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom, koji su ovisni o liječenju transfuzijama eritrocita. medijarni-1, eventualno i oni s višim rizikom, ali duljim očekivanim trajanjem života kandidati za alogeničku transplantaciju krvotvornih matičnih stanica bolesnici kojima treba očuvati od ranije oštećenu funkciju organa koji su obično zahvaćeni nagomilavanjem željeza. KADA PREKINUTI LIJEČENJE KELATOROM ŽELJEZA? Liječenje kelatorom željeza trebalo bi prekinuti: ako serumski feritin padne ispod ug/l i više nije potrebno liječenje transfuzijama krvi ako serumski feritin padne ispod 500 ug/l, neovisno o tome hoće li se bolesnik u budućnosti transfuzijski liječiti ako to više nije u interesu bolesnika iz bilo kojeg razloga. PREVENCIJA PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM Prevencija preopterećenja željezom zapravo se svodi na smanjenje potrebe za transfuziijskim liječnjem. Prije svega, prepisivanje deplazmatizirane krvi treba biti što restriktivnije, rezervirano za bolesnike koji imaju simptome i znakove anemijske hipoksije, uvažavajući pri tom opće stanje bolesnika, njegove prateće bolesti i aktivnost u životu, a ne samo određenu vrijednost hemoglobina 363

5 u krvi. Nadalje, rano liječenje SM-a danas dostupnim lijekovima (čimbenici rasta crvenih i bijelih krvnih stanica, imunomodulatorni lijekovi, citostatici, imunosupresivni i hipometilirajući lijekovi) pridonosi poboljšavanju anemije i smanjenju potrebe za transfuzijskim liječenjem. KELATORI ŽELJEZA U svijetu se koriste 3 kelatora željeza: deferoksamin, deferipron te deferasiroks. Deferoksamin se koristi od 70-ih godina prošlog stoljeća. Budući da se radi o velikoj molekuli s kratkim vremenom poluživota, potrebna je dugotrajna primjena (8 do 12 sati na dan tijekom 5 do 7 dana u tjednu), u dozi od mg/kg/dan. Aplicira se u vidu kontinuirane subkutane infuzije i posebnih subkutanih aplikatora, što često nije previše podesno za bolesnike sa SM-om koji često imaju pridruženu trombocitopeniju. Deferoksamin je učinkovit lijek s prihvatljivim sigurnosnim profilom. Neželjeni učinci primjene su oštećenje oka te uha, reakcije preosjetljivosti i povećana sklonost infekcijama Yersiniom 33. Deferipron je kelator željeza koji se primjenjuje peroralno više puta na dan, u dozi od 75 do 100 mg/kg/dan. S obzirom na to da je najozbiljnija neželjena pojava pri primjeni ovog lijeka neutropenija, tj. agranulocitoza, upitna je njegova primjena u SM-u. Ostale neželjene pojave liječenja obuhvaćaju probavne smetnje, oštećenje jetre, artralgije i nedostatak cinka 33. Deferasiroks je najnoviji kelator željeza koji je odnedavno u primjeni, a dostupan je i u našoj zemlji. Primjenjuje se u vidu tableta za oralnu suspenziju, u dozi od 20 do 30 mg/kg/dan. Budući da se radi o maloj molekuli s dugim poluvremenom života (8 do 16 sati), primjenjuje se jednom na dan uz postizanje cjelodnevne zaštite od štetnog učinka slobodnog željeza. Dokazana je neinferiornost deferasiroksa u odnosu na deferoksamin, te prihvatljiv sigurnosni profil 34,35. Deferasiroks se koristi u monoterapiji, a kombinacije s drugim kelatorima željeza za sada nisu ispitane. Opisane neželjene pojave deferasiroksa su: probavne smetnje, kožni osipi, porast serumskog kreatinina (obično blag, neprogresivan i prolazan) te aminotransferaza, žučni kamenci, kao i oštećenje vida i sluha Postoji više radova koji ukazuju da primjena ovih lijekova može u nekih bolesnika poboljšati funkciju koštane srži i povećati broj krvnih stanica u krvi, vjerojatno zahvaljujući smanjenju oksidativnog stresa te, moguće, uz pomoć nekih drugih mehanizama 37,38. ZAKLJUČAK Ovim smjernicama Krohem se svrstava u skupinu drugih svjetskih kooperativnih skupina za hematološke bolesti, koja je donijela vlastite smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje preopterećenja željezom u SM-u, koje su prilagođene našim uvjetima. Ipak, s obzirom na medicinu temeljenu na dokazima, za sada ne postoje jake preporuke te visoka razina dokaza zbog kojih bi kliničar trebao u pravilu slijediti ove preporuke, pa je primjena ponuđenih smjernica uvelike ostavljena individualnoj procjeni hematologa koji pred sobom ima bolesnika oboljelog od SM-a. Vjerujemo da će velike randomizirane prospektivne kliničke studije (od kojih su neke u tijeku) dati jasnije rezultate na temelju kojih ćemo u budućnosti prilagođavati naše smjernice, povećavajući razinu/snagu dokaza i preporuka. LITERATURA 1. Mufti GJ. Pathobiology, classification and diagnosis of myelodysplastic syndrome. Best Pract Res Clin Haematol 2004;17: Bennett JM, Komrokji RS. The myelodysplastic syndromes: diagnosis, molecular biology and risk assessment. Hematology 2005;10: Vardima JW, Harris NL, Brunning RD. The World Health Organization (WHO) classification oft he myeloid neoplasms. Blood 2002;100: Greenberg P, Cox C, LeBeu MM, Fenaux P, Morel P, Sanz G et al. International scoring system for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. Blood 1997;89: Malcovati L, Germing U, Kuendgen A, Della Porta MG, Pascutto C, Inverizzi R et al. Time-dependent prognostic scoring system for predicting survival and leukaemic evolution in myelodysplastc syndromes. J Clin Oncol 2007;25: Kushner JP, Porter JP, Olivieri NF. Secondary iron overload. Hematology (Am Soc Hematol Educ Program) 2001; Andrews NC. Disorders of iron metabolism. N Engl J Med 1999;341: Schafer AL, Cheron RG, Dluhy R, Cooper B, Gleason RE, Soeldner JS et al. Clinical consequences of acquired transfusional iron overload in adults. N Engl J Med 1981;304: Jensen PD, Jensen FT, Christensen T, Eiskjaer H, Baandrup U, Nielson JL et al. Evaluation of myocardial iron by magnetic resonance imaging during iron chelation therapy with deferoxamine. Blood 2003;101:

6 10. Gabutti V, Piga A. Results of long-term iron-chelting therapy. Acta Haematol 1996;95: Olivieri NF, Brittenham GM. Iron-chelating therapy and treatment of thalassemia. Blood 1997;89: Ballas SK. Iron overload is a determinant of morbidity and mortality in adult patients with sickle cell disease. Semin Hematol 2001;38: Jensen PD, Jensen FT, Christensen T, Nielsen JL, Ellegaard J. Relationship between hepatocellular injury and transfusional iron overload prior to and durig iron chelation with desferroxamine: a study in adult patients with acquired anemias. Blood 2003;101: Jeager M, Aul C, Sohngen D, Germing U, Schneider W. Secondary hemochromatosis in polytransfused patients with myelodysplastic syndroems. Beitr Infusionther 1992;30: Cazzola J, Barosi G, Gobbi PG, Invernizzi R, Riccardi A, Sscari E. Natural history of idiopatic refractory sideroblastic anemia. Blood 1988;72: Delea TE, Hagiwara M, Phatak PD. Retrospective, nested, case-control study of the association between transfusion frequency and potential complication of iron overload in patients with myelodysplastic syndrome and other acquired hematopoietic disorders. Blood 2006;108.Abstract Malcovati L, Della Porta MG, Pascutto C, Invernizzi R, Boni M, Travaglino E et al. Prognostic factors and life expectancy in myelodysplastic syndromes classified accordin to WHO criteria: a basis for clicial decision making. J Clin Oncol 2005;23: Takatoku M, Uchiyama T, Okomoto S, Kanakura Y, Sawada K, Tomonaga M et al. Retrospective nationwide survey of Japanese patients with transfusion-dependent MDS and aplastic anemia highlits the negative impact on iron overload on morbidity/mortality. Eur J Haematol 2007;78: Anderson Lj, Westwood MA, Holden S, Davis B, Prescott E, Wonke B at al. Myocardial iron clearens during reversal of siderotic cardiomyopathy with intravenous desferrioxamine: a prospective study using T2 cardiovascular magnetic resonance. Br J Haematol 2004;127: Gattermann N, Finelli C, Porta MD, Fenaux P, Ganser A, Guerci-Bresler A et al. Deferasirox in iron-overload patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndroms:results from the large 1-year EPICstudy. Leuk Res 2010;34: Leitch HA, Goodman TA, Wong KK, Vickars LM, Galbraith PF, Leger CS. Improved survival in patients with myelodysplastic syndrome (MDS) receiving iron chelation therapy. Blood 2007;108 (Abstract 249). 22. Rose C, Brechnignac S, Vassilief D, Beyne-Rauzy O, Stamatoullas A, Larbaa D et al. Positive impact of iron chelation therapy (CT) in regulary transfused MDS patients. A prospective analysis by the GFM. Blood 2007;110 (Abstract 249). 23. Armand P, Kim HT, Cutler CS, Ho VT, Koreth J, Alyea EP et al. Prognostic impact of elevated pretransplantation serum feritin in patients undergoing myeloablative stem cell transplantation. Blood 2007;109: Alessandrino EP, Amadori S, Barosi G, Cazzola M, Grossi A, Liberato LN et al. Italian Society of Hematology. Evidence-and consensus-based practice guidelines for therapy of primary myelodysplastic syndromes. A statement from the Italian Society of Hematology. Hematologica 2002;87: Bowen D, Culligan D, Jowitt S, Kelsey S, Mufti G, Oscier D et al. UK MDS Guidelines Group. Guidelines for the diagnosis and therapy of adult myelodysplastic syndromes. Br J Haematol 2003;120: Gattermann N, Porter JB, Lopes LF, Seymour J. Consensus statement on iron overload in myelodysplastic syndromes. Hematol Oncol Clin North Am 2005;19: National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Myelodysplastic Syndromes. V National Comprehensive Cancer Network National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Myelodysplastic Syndromes. V National Comprehensive Cancer Network Suzuki T, Tomonaga M, Miyazaki Y, Nakao S, Ohyashiki K, Matsumara I et al. Japanese epidemiological survey with consensus statement on Japanese guidelines for treatment of iron overload in bone marrow failure syndromes. Int J Hematol 2008;88: Gattermann N. Guidelines on iron chelation therapy in patients with myelodysplastic syndromes and transfusional iron overload. Leukemia Research 2007;31S3: Wells RA, Leber B, Buckstein R, Lipton JH, Hasegawa W, Grewal K et al. Iron overload in myelodysplastic syndromes: A Canadian consensus guideline. Leukemia Reserch 2008;32: Valnet P, Krieger O, Stauder R, Wimazal F, Nösslinger T, Sperr WR et al. Iron overload in myelodysplastic sindromes (MDS)- diagnosis, management and response criteria: a proposal of the Austrian MDS platform. Eur J Clin Invest 2008;38: Gallanelo R. New advances in iron chelation. Hematology education (EHA Educ Program) 2008; Cappellini MD, Bejaoui M, Agaoglo L, Porter J, Coates T, Jang M et al. Prospective evaluation of patient-reported outcomes during treatment with deferasirox or deferoxamine for iron overload in patinets with beta-thalassemia. Clin Ther 2007;29: Piga A, Galanello R, Forni GL, Capellini MD, Origa R, Zappu A et al. Randomized phase II trial of deferasirox (Exjade, ICL670), a once-daily, orally-administrated iron chelator, in comparison to deferoxamine in thalassemia patients with transfusional iron overload. Haematologica 2006;91: Cappellini MD, Porter J, El-Beshlawy A, Li CK, Seymour JF, Elalfy M et al. Tailoring iron chelation by iron intake and serum feritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias. Haematologica 2010;95: Jensen PD, Jensen IM, Ellegaard J. Desferrioxamine treatment reduces blood transfusion requirements in patients with myelodysplastic syndrome. Br J Haematol 1992;80: Messa E, Cilloni D, Messa F, Arruga F, Roetto A, Saglio G. Deferasirox treatment improved the hemoglobin level and decreased transfusion requirements in four patients with myelodysplastic syndrome and primary myelofibrosis. Acta Haematol 2008;120:

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

NEURONAL

NEURONAL NEW IRON PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. NEW IRON SASTOJCI PROIZVODI : MEDICINALIS D.O.O. ODGOVORAN ZA RH : D.O.O. KELATI (prema grč. pandža) Kelati su kompleksni spojevi u kojima

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 500 mg tablete z

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 500 mg tablete z Uputa o lijeku: Informacije za korisnika ZILART 125 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 250 mg tablete za oralnu suspenziju ZILART 500 mg tablete za oralnu suspenziju deferasiroks Pažljivo pročitajte

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Cinnabisin tablete - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke: Ovaj

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mr

Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mr Igor Aurer Renata Babok-Flegarić Sandra Bašić Kinda Viktor Blaslov Ana Boban Martina Bogeljić Patekar Božena Coha Dubravka Čaržavec Sanja Davidović-Mrsić Lana Desnica Irena Drmić Hofman Klara Dubravčić

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

Carmol – Uputa o lijeku

Carmol – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Carmol - Uputa o lijeku CARMOL kapi Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke. Ovaj

Више

DIO I B

DIO I B Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV LIJEKA Plivit C 50 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna Plivit C 50 mg tableta sadrži 50 mg askorbatne kiseline. Za cjeloviti popis pomoćnih tvari

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. U slučaju dodatnih

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MESTO GVOŽĐA U LEČENJU ANEMIJE BUBREŽNOG POPREKLA Prof Dr Steva Plješa Anemija Definicija Smanjen broj eritrocita, Snižene vrednosti hemoglobina (Hb) Snižene vrednosti hematokrita (Hct) ispod normalnih

Више

UPUTA O LIJEKU Grippostad C kapsule (paracetamolum, acidum ascorbicum, coffeinum, chlorphenaminum) Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeću uputu, bu

UPUTA O LIJEKU Grippostad C kapsule (paracetamolum, acidum ascorbicum, coffeinum, chlorphenaminum) Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeću uputu, bu UPUTA O LIJEKU Grippostad C kapsule (paracetamolum, acidum ascorbicum, coffeinum, chlorphenaminum) Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeću uputu, budući da sadrži važne informacije o primjeni ovog lijeka.

Више

Microsoft PowerPoint - KJZ_P_zdribolest_dec2012

Microsoft PowerPoint - KJZ_P_zdribolest_dec2012 Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti (Svjetska zdravstvena organizacija, 1948.) Doc. dr. sc. Ozren Polašek Katedra za javno

Више

No Slide Title

No Slide Title Akreditacija laboratorijskih pretraga - sadašnjost ili budućnost? Dr. sc. Sonja Perkov, spec.medicinske biokemije Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Kliničke bolnice Merkur

Више

Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno

Више

HONDLOVA 2/9, ZAGREB OSOBNE SMJERNICE ZA REGULACIJU GLIKEMIJE ZA BOLESNIKE NA INTENZIVIRANOM LIJE»ENJU INZULINOM ime prezime 9

HONDLOVA 2/9, ZAGREB OSOBNE SMJERNICE ZA REGULACIJU GLIKEMIJE ZA BOLESNIKE NA INTENZIVIRANOM LIJE»ENJU INZULINOM ime prezime 9 HONDLOVA 2/9, ZAGREB OSOBNE SMJERNICE ZA REGULACIJU GLIKEMIJE ZA BOLESNIKE NA INTENZIVIRANOM LIJE»ENJU INZULINOM ime prezime 9 Uvod Samokontrola je jedan od osnovnih Ëimbenika u praêenju i lijeëenju šeêerne

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

GLAUCOMA (Glaukom)

GLAUCOMA (Glaukom) Uvod Glaukom otvorenog ugla Glaukom zatvorenog ugla Sekundarni glaukom Uvod Glaukom je poremećaj pri kojem se u očnoj jabučici poveća pritisak uslijed čega dolazi do oštećenja vidnog nerva i gubitka vida.

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb DARS d.d. Glavni zadatki: Rad i održavanje autocesta u Sloveniji Nadzor i upravljanje

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO

NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO prof. dr Snežana Bulajić Katedra za higijenu i tehnologijunamirnica animalnog porekla NEŽELJENE REAKCIJE NA MLEKO 1. PREOSETLJIVOST (ALERGIJE) imunološki posredovane 2. AUTOIMUNE

Више

Ecoporc SHIGA

Ecoporc SHIGA DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA 1 1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA Ecoporc SHIGA suspenzija za injekcije za svinje 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna doza od 1 ml sadrži: Djelatna

Више

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx

Microsoft Word - Korisnički priručnik za liječnika.docx Korisnički priručnik za liječnika DijabetesTV Više uspješnih liječenja. Manje nepotrebnih pregleda. Manje gužvi. Datum: 26. Ožujka 2018. Korisnički priručnik za liječnika 1.0. Funkcionalnost DijabetesTV-a

Више

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); 156-162 UDC: 616-008.9-036-02 (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаљевић, др мед. Србијанка Петровић Дом здравља Крушевац

Више

Microsoft Word DOC

Microsoft Word DOC PSIHOLOGIJA, 1996, 1 str. 83-98 UDC 159.9.07:616.155.392-08-05 PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA BOLESNIKA SA AKUTNOM LEUKEMIJOM U TOKU NJIHOVOG LEČENJA Mirjana Sretenović, Dušica Berger, Ružica Maksimović*,

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ 2.1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области Докторска дисертација кандидата др Ружице Лукић под насловом Хепатитис С и параметри инфламацијског

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika FIBRALGIN C 330 mg mg šumeće tablete paracetamol, askorbatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika FIBRALGIN C 330 mg mg šumeće tablete paracetamol, askorbatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika FIBRALGIN C 330 mg + 200 mg šumeće tablete paracetamol, askorbatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

Више

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET FARMACEUTSKO-BOKEMJSK FAKULTET SVEUČLŠTA U ZAGREBU Naziv kolegija: OPĆA KLNČKA BOKEMJA ZVEDBEN PLAN akademska godina 2008./2009. ljetni semestar Naziv studija: Medicinska biokemija Godina studija: 3. godina

Више

Moditen (1mg) – Uputa o lijeku

Moditen (1mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Moditen (1mg) - Uputa o lijeku MODITEN (flufenazin) Skoči na: 1. Sastav 2. Djelovanje 3. Doziranje 4. Oprema

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Microsoft Word - Klinicka biokemija s hematologijom-

Microsoft Word - Klinicka biokemija s hematologijom- Naziv kolegija: KLINIČKA BIOKEMIJA S HEMATOLOGIJOM Naziv studija: Farmacija Godina studija: 3. godina Semestar studija: 6. semestar FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZVEDBENI PLAN

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

Tracleer (62,5mg) – Uputa o lijeku

Tracleer (62,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Tracleer (62,5mg) - Uputa o lijeku Tracleer 62,5 mg filmom obložene tablete bosentan Pažljivo pročitajte

Више

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture IZVORNI ZNANSTVENI RAD Smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura u uvjetima bez navodnjavanja na području sjeveroistočne Bosne Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete Uputa o lijeku Zoledronatna kiselina Sandoz 4 mg/100 ml otopina za infuziju zoledronatna kiselina Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte

Више

Dermazin krema (10mg) – Uputa o lijeku

Dermazin krema (10mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Dermazin krema (10mg) - Uputa o lijeku Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu. Spremite uputu. Možda

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

71-Segedi.indd

71-Segedi.indd 22. ljetna škola kineziologa republike hrvatske Ivan Segedi Davor Rožac Hrvoje Sertić Damir Labaš Prethodno znanstveno priopćenje MOTIVACIJA ZA BAVLJENJEM BUKYO RYU JU-JITSOM I STAV PREMA TOJ VJEŠTINI

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro

Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Uro Tecentriq (atezolizumab) Važne sigurnosne informacije za minimizaciju rizika od imunološki uzrokovanih nuspojava Za zdravstvene radnike Indikacije Urotelni karcinom Tecentriq je u monoterapiji indiciran

Више

DIO I B

DIO I B SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Pentasa 1 g suspenzija za rektum 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 doza (100 ml suspenzije) sadrži 1 g mesalazina Za cjeloviti popis pomoćnih tvari

Више

Zeffix, INN-lamivudine

Zeffix, INN-lamivudine PRILOG I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Zeffix 100 mg filmom obložene tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lamivudina. Za cjeloviti

Више

Liječ Vjesn 2019;141: Smjernice Guidelines Smjernice Hrvatskog društva za hematologiju HLZ-a i KROHEM-a za z

Liječ Vjesn 2019;141: Smjernice Guidelines Smjernice Hrvatskog društva za hematologiju HLZ-a i KROHEM-a za z Liječ Vjesn 2019;141:1 13 https://doi.org/10.26800/lv-141-1-2-1 Smjernice Guidelines Smjernice Hrvatskog društva za hematologiju HLZ-a i KROHEM-a za zbrinjavanje anemije uzrokovane manjkom željeza Croatian

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

Slide 1

Slide 1 Карактеристике добре континуиране медицинска едукација: искуство из Србије Љубица Ђукановић Континуирана медицинска едукација подразумева све начине и видове учења и усавршавања лекара после формално завршених

Више

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija /

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija / ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija www.kardiomedika.com e-mail: poliklinikakardiomedika@gmail.com 018 / 425 72 13 064 / 860 91 41 063 / 805 54 56 Vodič za dijagnostikovanje i regulaciju krvnog pritiska

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varenja, one se razgrađuju na svoje sastavne dijelove (aminokiseline)

Више

Pedijatrija

Pedijatrija Naziv studija SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Naziv kolegija PEDIJATRIJA Status kolegija obvezatni Godina druga Semestar četvrti ECTS bodovi 2 Nastavnik Doc.dr.sc. Nataša Skitarelić e-mail

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika CEFALEKSIN BELUPO 250 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju cefaleksin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ?

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ? Siniša Matković, dr. med. Privatna ginekološka ordinacija, Osijek 4. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u 21. 23.4.2016., Šibenik Praktično, mogućnost

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt ЕБОЛА АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

Borite se s atopijskim dermatitisom? A-DERMA Exomega Control linija odsad još povoljnija!

Borite se s atopijskim dermatitisom? A-DERMA Exomega Control linija  odsad još povoljnija! Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Borite se s atopijskim dermatitisom? A-DERMA Exomega Control linija odsad još povoljnija! A-DERMA je pripremila

Више

DIO I B

DIO I B DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Topotecan Actavis 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica sadržava 1 mg topotekana

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU UPUTA O LIJEKU: Informacije za korisnika FURSEMID 20 mg/2 ml otopina za injekciju furosemid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више