Makroekonomija

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Makroekonomija"

Транскрипт

1 Ekonomski rast Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja Tehnološki napredak Prof.dr Maja Baćović 28/03/2019.

2 Pojmovi Rast mjera kvantitativne promjene pojave ili procesa Razvoj mjera kvalitativne promjene pojave ili procesa Strukturni faktori faktori koji utiču na promjenu kvalitativne strukture pojave ili procesa 2

3 Osnovni indikator: BDP po stanovniku Paritet kupovne moći (kupovna moć dohotka) Kako mjerimo ekonomski rast? 3

4 Kako mjerimo ekonomski rast? Godišnja stopa rasta BDP per capita GDP per capita ($), stalne cijene iz /1950 Francuska ,489 21, Njemačka ,642 21, Japan ,940 22, UK ,321 21, SAD ,903 30, Prosjek ,259 23,

5 Izvori ekonomskog rasta Rast veličine radne snage Rast kvaliteta radne snage Rast u veličini fiksnog kapitala Rast u kvalitetu kapitala Unapređenje u načinu kombinovanja rada i kapitala 5

6 Relativni doprinos ekonomskom rastu u SAD ( ) Izvori rasta % učešće u ukupnom rastu od 2.9% godišnje % učešće u rastu per capita od 1.5% godišnje Radna snaga Obrazovanje po radniku Kapital Napredak u znanju Unapređenje u alokaciji resursa 8 16 Ekonomija obima 9 18 Zemlja 0-3 Promjene u privrednom i društvenom ambijentu

7 1. Broj zaposlenih 2. Prosječno radno vrijeme Rad Produktivnost kao izvor rasta 1. Tehnički progres i informacije 2. Investicije 3. Znanje i obrazovanje 4. Optimalna alokacija resursa 5. Ostali faktori Produktivnost rada Realni obim proizvodnje 7

8 RANK COUNTRY GDP PER HOUR WORKED EMPLOYED POPULATION GDP (USD) AVERAGE WORK WEEK (HRS) 1 Luxembourg $ ,600 $57b 29 2 Ireland $ ,989,400 $302b Norway $ ,753,000 $318b Belgium $ ,601,200 $498b United States $ ,000,000 $18,037b 33.6 Produktivnost 2015 godina - BDP po radnom satu 6 Denmark $ ,829,000 $270b France $ ,523,000 $2,648b Germany $ ,057,000 $3,857b Netherlands $ ,792,000 $818b Switzerland $ ,962,600 $506b Austria $ ,290,700 $415b Sweden $ ,809,700 $458b Finland $ ,497,400 $225b Australia $ ,860,000 $1,101b United Kingdom $ ,293,000 $2,701b Italy $ ,476,100 $2,191b Spain $ 51 18,490,800 $1,594b Canada $ ,285,700 $1,589b Iceland $ ,700 $16b 36.1 Crna Gora (2015): 7,46 euro (procjena autora) 8

9 Modeli rasta Teorija neoklasičnog rasta Teorija endogenog rasta 9

10 Teorija neoklasicnog rasta Rast outputa rezultat je: Rasta faktorskih inputa (rad i kapital) Rast outputa srazmjeran je rastu faktorskih inputa 10

11 Agregatna proizvodna funkcija Odnos između agregatne proizvodnje i proizvodnih inputa Y = f K, N Prinosi na obim i prinosi na faktore pretpostavka o konstantnim prinosima xy = f xk, xn 11

12 Proizvodnja po radniku i kapital po radniku Odnos između proizvodnje po radniku i kapitala po radniku Y N = f K N, N N = f K N, 1 Izraz nam pokazuje da količina proizvodnje po radniku zavisi od količine kapitala po radniku Povećanje kapitala po radniku vodi rastu proizvodnje po radniku, ali uz opadajuće prinose na kapital 12

13 Izvori rasta Akumulacija kapitala Tehnološki napredak 13

14 Efekti kapitala na proizvodnju Količina kapitala određuje količinu proizvodnje Količina proizvodnje određuje količinu štednje a time i količinu kapitala koji se vremenom akumulira 14

15 Proizvodnja po radniku Efekti kapitala na proizvodnju Y N = f K N, 1 Predstavlja rastuću funkciju kapitala po radniku. Pod pretpostavkom da postoje opadajući prinosi na kapital, efekat datog povećanja kapitala po radniku na proizvodnju po radniku se smanjuje kako se povećava odnos kapitala po radniku U cilju pojednostavljenja, pojednostavićemo izraz f K N = f K N, 1 15

16 Efekti kapitala na proizvodnju Uvodimo sledeće pretpostavke: Broj stanovnika, stopa učešća aktivnog stanovništva i stopa nezaposlenosti su konstantne. To znači da je nezaposlenost N konstantna Uz ove pretpostavke, proizvodnja po radniku, proizvodnja po stanovniku i sama proizvodnja kreću se proporcionalno Odnosno, više kapitala po radniku vodi većoj proizvodnji po radniku 16

17 Efekti kapitala na proizvodnju Da bismo izveli relaciju između proizvodnje i kapitala, izvešćemo dvije nove relacije Relacija između proizvodnje i investicija Relacija između investicija i akumulacije kapitala 17

18 Relacija između proizvodnje i investicija Pretpostavke: Zatvorena privreda I = S + T G Javna štednja je jednaka nuli, odnosno T=G, pa je I=S Privatna štednja jednaka je S=sY, s- stopa štednje Kombinovanjem ovih izraza dobijamo da je: I t = sy t 18

19 Ako je stopa amortizacije - δ Kretanje kapitala se dobija po relaciji: Investicije i akumulacija kapitala K t+1 = 1 δ K t + I t Kombinacijom svih jednačina i podjelom obje strane sa N dobijamo: K t+1 N = 1 δ K t N + s Y t N K t+1 N K t N = s Y t N δ K t N Promjena stoka kapitala po radniku jednaka je štednji po radniku umanjenoj za depresijaciju 19

20 Investicije i akumulacija kapitala Promjena kapitala zavisi od razlike izmežu ova dva člana: Investicije po radniku. Nivo kapitala po radniku određuje proizvodnju po radniku. Proizvodnja po radniku određuje stopu štednje po radniku a time i investicije po radniku Ako su investicije po radniku veće od depresijacije po radniku, promjena kapitala po radniku je pozitivna 20

21 Stopa štednje i proizvodnja U dugom roku, stopa štednje određuje nivo proizvodnje po radniku Povećanje stope štednje dovešće do većeg rasta proizvodnje po radniku tokom izvjesnog vremenskog perioda 21

22 Proširenje proizvodne funkcije Humani kapital Akumulacija humanog kapitala: Obrazovanje Cjeloživotno učenje Learning by doing Y N = f K N, H N 22

23 Teorije endogenog rasta Svojinska prava Slobodna trgovina Ekonomske slobode (tržište vs. Državna regulacija) 23

24 Izvori rasta- konkurentnost- WEF Aktuelna istraživanja faktora rasta koje kontinuirano sprovodi Svjetski ekonomski forum (WEF), izvore rasta grupišu u tri kategorije: Determinante značajne za ekonomije čiji je rast uslovljen korišćenjem faktora proizvodnje (institucije, infrastruktura, makroekonomska stabilnost i zdravstvo i osnovno obrazovanje); Determinante koje utiču na rast preko rasta efektivnosti (visoko obrazovanje i obuka, efikasnost tržišta roba, efikasnost tržišta rada, finansijsko tržište, tehnološki razvoj i veličina tržišta); Determinante koje putem inovacija podstiču rast (Inovacije (istraživanja i razvoj) i sofisticiranost poslovanja). 24

25 Crna Gora 25

26 Tehnološki napredak Dimenzije: Uz date količine rada i kapitala omogućava veću proizvodnju Bolji proizvodi Novi proizvodi Veći asortiman proizvoda 26

27 Tehnološki napredak 27

28 2 Stopa rasta BDP-a pc Stopa tehnološkog napretka promjena promjena Tehnološki napredak Francuska Njemačka Japan V.Britanija SAD Prosjek

29 Proizvodna funkcija Tehnološki napredak Y = f K, N, A Y = f K, AN Prinosi na obim i prinosi na faktore pretpostavka o konstantnim prinosima xy = f xk, xan 29

30 Tehnološki napredak produktivnost rada Produktivnost rada zaposlenost Da li BDP raste brže od produktivnosti? Ako se produktivnost poveća za 2%, potrebno je da BDP poraste za najmanje 2% da se zaposlenost ne smanji Tehnološki napredak i zaposlenost Y f ( K, Y AN N Y / A AN ) Rast produktivnosti preko 3% - rast zarada Tehnološki napredak promjena tražnje za zanimanjima 30

31 Tehnološki napredak i zaposlenost 31

32 Determinante tehnoloskog progresa Ulaganje u istraživanje i razvoj Upotrebljivost rezultata istraživanja 32

33 2.5 Research and Development Expenditures, % of GDP 2 Ulaganje u istrazivanje i razvoj Euro area Middle-income countries 33

34 Ulaganje u istrazivanje i razvoj 34

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Показатељи технолошког напретка Технолошки развој Резултира стварањем нових или побољшањем постојећих производа, процеса и услуга. Технолошки развој - део економског и друштвеног развоја. Научни и технолошки

Више

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Univerzitet u Travniku Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Makroekonomske performanse privrede reprezentiraju četiri osnovna pokazatelja: stopa privrednog rasta, stopa inflacije,

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

Microsoft PowerPoint - Pokazatelji TP i stopa TP_ za studente [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pokazatelji TP i stopa TP_ za studente [Compatibility Mode] Показатељи технолошког напретка Технолошки развој Резултира стварањем новихили побољшањем постојећихпроизвода, процеса и услуга. Технолошки развој - део економског и друштвеног развоја. Научни и технолошки

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GRANIČNE TEME MIKROEKONOMIJE Dr JOVAN ĐURAŠKOVIĆ Moralni hazard 2 Moralni hazard predstavlja sklonost ka nepoštenom ponašanju osobe nad kojom ne postoji savršen nadzor Bolji nadzor, veće nadnice i odložena

Више

Last update : 05/04/ Prototype prototype 1991 orange LAV *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP

Last update : 05/04/ Prototype prototype 1991 orange LAV *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP Last update : 05/04/2011 650 Prototype 650 650 prototype 1991 orange LAV6500 1016 *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP20000 1592 *2850* UK 650 Diamante 1998 Red ZLV650SP20000 1664

Више

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj Ekonomske osnove države i prava - VI Doc. dr Amina Nikolajev Efekti privređivanja Pokazatelji ekonomskog razvoja Determinante ekonomskog razvoja Značaj Potreba sinhronizacije procesa društvene reprodukcije

Више

GODISNJAK 2018 PRELOM.pdf

GODISNJAK 2018 PRELOM.pdf Izvori podataka Sources of data Za odjeljak o stanovništvu: Tabele su preuzete sa UN web site-a, link: ttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm For Population section: Tables are

Више

Slide 1

Slide 1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU Izvori stresa na radu kod smjenskih radnika Tamara Stević Željka Sokolović Pavić Mirjana Ptičar Ines Ostović STRES NA RADNOM MJESTU Stres na radu

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2016/17 godina PREDMET: MAKROEKONOMIJA Nastavnik: doc. dr Mladen Ivić e-mail: ivic.mladen@gmail.com Osnovna literatura: Ivić, M., Mitić,

Више

EMU factsheet FS2_HR.indd

EMU factsheet FS2_HR.indd DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE Doprinos Komisije Programu čelnika #FutureofEurope #EURoadSibiu GOSPODARSKA I SOCIJALNA KONVERGENCIJA U EU-U: KLJUČNE ČINJENICE Slika 1.: Euro je valuta Europske

Више

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај 219. године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Републике Србије, захвалим на оценама и препорукама које

Више

Slide 1

Slide 1 Међународни инфо дан 2018 Радионица: Како се пријавити за Еразмус+ размену? Данас са вама Бојана Ивановић Исидора Јанић Ања Метић Марко Зубер Појам мобилности Остваривање дела студијског програма на другој

Више

Razvoj ekonomske misli

Razvoj ekonomske misli RAZVOJ EKONOMSKE MISLI EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA dr JOVAN ĐURAŠKOVIĆ K E J N Z I J A N I Z A M (XX vijek) Rođen je 883. godine u Kembridžu Intelektualna radoznalost i svestrano obrazovanje Student Alfreda

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode]

10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode] OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE Predavanja: 10. cjelina 10.1. OSNOVNI POJMOVI Proizvodnja je djelatnost kojom se uz pomoć ljudskog rada i tehničkih sredstava predmeti rada pretvaraju u proizvode i usluge. S

Више

Budžet.pptx

Budžet.pptx za i obuke a i za FONDACIJA TEMPUS BUDŽET ZA KA1 mobilnosti Radionica za pripremu, 11.12.2017 za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju ipendije

Више

MAKROEKONOMSKI RACUNI I MODELI

MAKROEKONOMSKI RACUNI I MODELI MAKROEKONOMIJA 1 V J E Ž B E MILENA LIPOVINA-BOZOVIC AGREGATI PROIZVODNJE Bazični agregat proizvodnje u SNA BDP (eng. GDP) Može se dobiti na tri različita metoda: proizvodni, prihodni i rashodni Proizvodni

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation II. Znanstveni forum: Kako potaknuti regionalni ekonomski rast i razvoj u RH? Osijek, 26.09.2016. I. Pozvano predavanje: Ekonomska (ne)razvijenost RH i regionalni izazovi I. Panel: Uloga makroekonomske

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - zadaci_21.doc

Microsoft Word - zadaci_21.doc 1. Devalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast P d) smanjenje realnog deviznog tečaja 2. Revalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje P c) porast P* d) ništa od navedenog 3. AD krivulja

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

1

1 MIKROEKONOMIJA POJMOVI ZA I. KOLOKVIJ Teorija / pojmovi po abecedi ID: 10301 Bok! Drago nam je što si odabrao SKRIPTARNICU za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju. Što je SKRIPTARNICA? Skriptarnica

Више

Makroekonomski modeli

Makroekonomski modeli Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Нишу, бр. 04 612 од 29. 02. 2016. године одређени смо за чланове Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње мр Драгославе Средојевић

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

No Slide Title

No Slide Title Budžetski deficiti u Belgiji, Nizozemskoj i Italiji (1979. 2007.) 16 14 12 Belgium Italy Netherlands 10 8 6 4 2 0-2 -4 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 Izvor: De Grauwe: Economics of Monetary

Више

Slide 1

Slide 1 1 MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVNIH SISTEMA 3/26/2019 Gordana Savić, Milan Martić 2 Osnovni CCR DEA model (CRS model) ( Max) h po. m vx i1 s i s u y k r rk r1 ik 1 m u y v x 0 1, 2 r rj i ij r1 i1, j =,...,

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

SKRIPTE EKOF 2019/20 Osnovi ekonomije Skripta za prvi kolokvijum Teorija i vežbe sa detaljnim objašnjenjima (poglavlje 1-11) MATERIJAL ZA OSNOVE EKONO

SKRIPTE EKOF 2019/20 Osnovi ekonomije Skripta za prvi kolokvijum Teorija i vežbe sa detaljnim objašnjenjima (poglavlje 1-11) MATERIJAL ZA OSNOVE EKONO KRITE EKOF 219/2 Osnovi ekonomije kripta za prvi kolokvijum Teorija i vežbe sa detaljnim objašnjenjima (poglavlje 1-11) MATERIJAL ZA ONOVE EKONOMIJE 219/2 I kolokvijum II kolokvijum III kolokvijum Rešeni

Више

OSNOVI EKONOMETRIJE - Ekonomska analiza i politika - Međunarodna ekonomija (opcija Međunarodne finansije)

OSNOVI EKONOMETRIJE  - Ekonomska analiza i politika  - Međunarodna ekonomija   (opcija Međunarodne finansije) OSNOVI EKONOMETRIJE - Ekonomska analiza i politika - Međunarodna ekonomija (opcija Međunarodne finansije) avs.ekof.bg.ac.rs Predavači: Prof. Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs Prof. Aleksandra Nojković,

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

Teorije o deviznom kursu

Teorije o deviznom kursu Teorije o deviznom kursu dr Damir Šehović Monetarna ekonomija Podgorica, maj 2019. 1 Sadržaj predavanja Pojam deviznog kursa Teorija pariteta kupovnih snaga Platno-bilansna teorija Teorija o paritetu kamatnih

Више

UDK: 338: (497.11) KONKURENTNOST PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE Smiljana Balšić Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Srbija smi

UDK: 338: (497.11) KONKURENTNOST PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE Smiljana Balšić Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Srbija smi UDK: 338:339.137.2(497.11) KONKURENTNOST PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE Smiljana Balšić Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Srbija smiljana.balsic@gmail.com Rezime: U radu smo imali za

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

MIKROEKONOMIJA

MIKROEKONOMIJA MIKROEKONOMIJA Pojmovi 1 Bok, Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju! Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

Више

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

STRATEGIJSKI MENADŽMENT STRATEGIJSKI MENADŽMENT DEO II: PROCES MENADŽMENTA GLAVA 4: ORGANIZOVANJE ORGANIZACIJA Organizacija je institucionalna posledica menadžmenta (ne samo aktivnosti organizovanja) Infrastruktura za sprovođenje

Више

Dubravko Mihaljek - Izvori rasta u Hrvatskoj

Dubravko Mihaljek - Izvori rasta u Hrvatskoj Izvori rasta u Hrvatskoj Dubravko Mihaljek Bank for International Settlements Zagreb, 29. rujna 2014. Iznesena stajališta isključivo su osobna i ne odražavaju nužno stajališta BIS-a. The views expressed

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

ISSN јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. I. Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS У

Више

Staticki kriterijumi new-1.pptx

Staticki kriterijumi new-1.pptx ЗАДАТАК 1. Применом критеријума рока враћања одредити рок враћања пројеката А, B и C, узимајући у обзир уштеде остварене по годинама експлоатације након инвестирања. Приликом доношења инвестиционе одлуке

Више

Microsoft PowerPoint - 1. Ekonomski pojmovi.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1. Ekonomski pojmovi.ppt [Compatibility Mode] Pendl & Dr. Piswanger poslovni odabir d.o.o. HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT Ekonomski pojmovi Zagreb, lipanj 2019. Sadržaj dvodnevnog modula 1 UVOD 2 EKONOMSKI POJMOVI 3 RIZICI NA TRŽIŠTIMA, KRIZE I REGULACIJA

Више

cgo-cce-zaposljavanje

cgo-cce-zaposljavanje POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNA POLITIKA U EU Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura. Dva temelja

Више

Technology management performance indicators in global country rankings

Technology management performance indicators in global country rankings Индикатори технолошког прогреса Менаџмент технологије и развоја 2018/19 Measure it, manage it, improve it! Мерење перформанси Прикупљање података Анализа података Извештавање перформансе појединца групе

Више

Microsoft Word - STATISTICKI GODISNJAK CG 2010-ZA Å TAMPU

Microsoft Word - STATISTICKI GODISNJAK CG 2010-ZA Å TAMPU POGLAVLJE 17 CHAPTER Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o broju turista (posjetilaca) i no enja prikupljeni su redovnim mjese nim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu evidencije, recepcijske

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (03. jul 2017. 07. jul 2017.) Podgorica, 12. jul 2017. godine

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

BIZNIS PLAN

BIZNIS PLAN d.o.o. Novi Sad PROJEKAT: Lokacija projekta: Karakter projekta: Novi Sad Nova delatnost Novi Sad Apr 2009 1 SADRŽAJ PODACI O INVESTITORU Registracioni i opšti podaci Finansijski pokazatelji poslovanja

Више

ISSN јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. I. Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS У

Више

Slide 1

Slide 1 Matrica ciljeva Metode podrške menadžmentu tehnologije 1. Predviđanje: DELFI PATTERN 2. Izbor tehnologije: METOD POREĐENJA TROŠKOVA METOD BODOVANJA METOD RANGIRANJA AHP TEM NEW TECH EXPERT CHOICE 3. Ocena

Више

Međunarodna Ekonomija

Međunarodna Ekonomija Međunarodna Ekonomija Vežbe Msc. IBD Vesna Kočić Vugdelija Mail: vesna.kocic-vugdelija@teachers.org Definisanje pojma transnacionalnih kompanija Kompanija Kompanija Korporacija Preduzeće kao oblik organizacione

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

ISSN август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX 2018. Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2014. 08. avgusta 2014.) Podgorica, 13.

Више

MAKROEKONOMIJA Pitanja 2

MAKROEKONOMIJA Pitanja 2 MAKROEKONOMIJA Pitanja 2 Bok, Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti pomoći u učenju! Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (24. septembar 2018. 28. septembar 2018.) Podgorica, 03. oktobar

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

Microsoft Word - GODISNJAK ZA STAMPU,FINAL

Microsoft Word - GODISNJAK ZA STAMPU,FINAL POGLAVLJE 17 CHAPTER Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o broju turista (posjetilaca) i no enja prikupljeni su redovnim mjese nim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu evidencije, recepcijske

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР, КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД 1. Економика пре

ИСПИТНА ПИТАЊА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР, КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД 1. Економика пре ИСПИТНА ПИТАЊА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР КОНОБАР, КУВАР, ПОСЛАСТИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД 1. Економика предузећа - појам, предмет и задатак изучавања 2. Организација

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

Slide 1

Slide 1 ERASMUS MUNDUS INFO DANI JoinEU-SEE Basileus Sigma ERAWEB EUROWEB ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS je program osmišljen od strane Evropske Komisije, s ciljem približavanja i poboljšanja odnosa u okviru akademske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ТЕХНОЛОШКО ПРЕДВИЂАЊЕ Развој научног предвиђања Најзначајнија промена метода и техника се везује за појаву НАУЧНОГ предвиђања. Историјско-библиографски метод (са вештине на науку) Три фазе: 1. Религијска

Више

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 4 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 5 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 5 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 5 2.2. Информације

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

Slide 1

Slide 1 Upravljanje troškovima Osnovi organizacije - vežbe Troškovi Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada. Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od aspekta posmatranja.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

ISSN септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛ

ISSN септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛ ISSN 2490-2950 септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X 2017. Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND

Више

Ekonomske funkcije države

Ekonomske funkcije države Ekonomske funkcije države III Doc. dr Amina Nikolajev Ekonomske funkcije države Uloga države u ekonomiji: Povećanje efikasnosti (borba protiv monopola, visokih cijena, niske proizvodnje) Promicanje pravednosti

Више

ISSN новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛА

ISSN новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛА ISSN 2490-2950 новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII 2017. Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND

Више

Tea Martinčić

Tea Martinčić JESMO LI SPREMNI ZA DEMOGRAFSKO STARENJE? Trendovi, preferencije i bankarstvo Opatija, 5.5.2011. Tea Martinčić, članica Uprave HAAB Hypo Group Alpe Adria Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 10.05.2011 1 Nekoliko

Више

Milica Gavrilovic-izvestaj doktorata

Milica Gavrilovic-izvestaj  doktorata У ФАКУЛТЕТУ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЕОГРАД ЗАВРШНИ РАД НА СТУДИЈАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА докторска дисертација На основу одлуке Сената Универзитета од, пошто смо проучили урађену докторску дисертацију под називом:

Више

Razvoj ekonomske misli

Razvoj ekonomske misli RAZVOJ EKONOMSKE MISLI EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA dr JOVAN ĐURAŠKOVIĆ VELIKA EKONOMSKA KRIZA promjena paradigme Ekonomska kretanja nakon I svjetskog rata I svjetski rat uslovio repozicioniranje svjetske

Више

11.cdr

11.cdr Пословна зона Tермоелектрана Станари ПОСЛОВНА ЗОНА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА Пословна зона Термоелектрана представља мјесто будућег привредног развоја општине Станари и дом нових инвестиција. Налази се у фази обезбјеђења

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Transmissions in Vehicles

Transmissions in Vehicles 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR IPROD: IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA Inovacioni menadžment - Uvod - Niš, jul 2015. Uvod 1. Značaj inovacije 2. Inovaciona

Више

EU4B_CfP_Export_PPP_

EU4B_CfP_Export_PPP_ EU4Business Javni poziv za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora Podrška iz programa IPA 2016 u sektoru konkurentnosti i inovacija - Akcija Strategije lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU MARKETING prof.dr MILOŠ D. MILOVANČEVIĆ Pojam marketing okruženja Marketing okruženje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje organizacije.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. april 2018. 13. april 2018.) Podgorica, 18. april 2018.

Више

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE I ТЕСТ ПIТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 6: ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више