Microsoft Word - GODISNJAK ZA STAMPU,FINAL

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - GODISNJAK ZA STAMPU,FINAL"

Транскрипт

1 POGLAVLJE 17 CHAPTER Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o broju turista (posjetilaca) i no enja prikupljeni su redovnim mjese nim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu evidencije, recepcijske službe ugostiteljskih i drugih organizacija koje pružaju smještaj turistima. Obuhvatnost Mjese nim izvještajima o broju posjetilaca i no enja obuhva ene su sve ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge smještaja turistima. I pored toga, izvjestan broj turista i no enja ostvarenih u privatnim sobama, vikend ku ama, na kamp terenima, ostaje neobuhva en usled neprijavljivanja gostiju. Definicije Turistom se smatra svaka osoba koja u mjestu izvan svoga stalnog prebivališta preno i bar jednu no u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj. S obzirom da se posjetilac registruje u svakom mjestu ili objektu gdje boravi, u slu aju promjene ili objekta dolazi do njegovog ponovnog iskazivanja, a time i do dupliranja podataka. Doma i turista je osoba sa stalnim boravkom u CG, koja privremeno boravi u nekom drugom mjestu izvan svog stalnog boravka i preno i bar jednu no u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj. Strani turista je osoba sa stalnim boravkom izvan CG koja privemeno boravi u nekom mjestu CG i preno i bar jednu no u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj. I pored uslova koje treba da ispunjava odre eno mjesto da bi bilo proglašeno turisti kim (atraktivni, komunikativni, receptivni), u CG ne postoje opšti propisi koja moraju da ispunjavaju da bi se proglasila turisti kim i da bi se izvršila njihova kategorizacija. Statistika sva razvrstava u sljede e vrste: Glavni grad, banjska, primorska, planinska, ostala turisti ka i ostala. Sources and methods of data collection Data about number of tourists (visitors) and overnight stays have been collected through regular monthly reports, submitted by the reception services on the basis of registers of hotels or other organizations providing accommodation to tourists. Coverage Monthly reports about number of guests and overnight stays cover all catering and other organizations providing accommodation service to tourists. Besides, a certain number of tourists and overnight stays in private rooms, weekend houses and camping sites was not covered since the guests were not registered. Definitions Tourist is a person who spends at least one night in an accommodation facility in a place other than his/her place of permanent residence. The visitors are registered in each place or address of their visit, thus, the double reporting happens when changing the place or address of the visit, which leads to the duplication of data. Domestic tourist is a person with permanent residence in MNE, but who is temporarily staying in another place in MNE spending at least one night in an accommodation facility. Foreign tourist is a person with permanent residence outside MNE but temporarily staying in a place in MNE spending at least one night in an accommodation facility. Besides the conditions and requirements that a place has to meet in order to be recognized as a tourist resort (attractive, with communication possibilities, receptive), MNE does not have general regulations according to which places would be categorized and entitled as tourist. All places are statistically classified into following groups: Capital, spa, coastal, mountain, other tourist and other places. Statisti ki godišnjak Crne Gore

2

3 17 1. DOLASCI GOSTIJU TOURIST ARRIVALS UKUPNO TOTAL Doma i gosti Domestic tourists from: Strani gosti iz: Foreign tourists from: Albanije Albania Austrije Austria Belgije Belgium Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Bugarske Bulgaria eške Republike Czech Republic Danske Denmark Finske Finland Francuske France Gr ke Greece Holandije Netherlands Hrvatske Croatia Italije Italy Luksemburga Luxembourg Ma arske Hungary Makedonije Republic of Macedonia Norveške Norway Njema ke Germany Poljske Poland Rumunije Romania Rusije Russian Federation Slova ke Slovakia Slovenije Slovenia Srbije Serbia Švajcarske Switzerland Švedske Sweden Velika Britanija Great Britain Ostalih evropskih zemalja Other Europen countries Australije Australia Kanade Canada SAD USA Japana Japan Ostalih vanevropskih zemalja Other non-europen countries Statisti ki godišnjak Crne Gore

4 17-2. DOLASCI GOSTIJU PO VRSTAMA TOURIST ARRIVALS BY TYPE TURISTI KIH MJESTA OF TOURIST RESORTS Ukupno Total Glavni grad Capital Podgorica Primorska Coastal Planinska Mountain Ostala turist. Other tourist Ostala Other places UKUPNO TOTAL DOMA I GOSTI DOMESTIC TOURISTS STRANI GOSTI FOREIGN TOURISTS Statisti ki godišnjak Crne Gore

5 17 3. DOLASCI GOSTIJU PO VRSTAMA TOURIST ARRIVALS, BY TYPE OF UGOSTITELJSKIH JEDINICA ACCOMMODATION FACILITIES DOMA I GOSTI / DOMESTIC TOURISTS UKUPNO TOTAL Hoteli Hotels Apartman hoteli Hotel-apartments Pansioni Boarding-houses Moteli Motels Turisti kanaselja Tourist settlements Turisti ki apartmani Tourist apartments Preno išta Overnight accommodations Gostionice Inns Banjskalje ilišta Health spas Klimatska lje ilišta Climatic health Planinarski domovi i ku e Mountain huts and lodges Radni ka odmarališta Workers' hostels Dje ija i omladinska odmarališta Children and youth hostels Kampovi Camping sites Brodske kabine Ship cabins Kola za spavanje Sleeping cars Doma instva (privatnesobe) Private households (renting rooms) Ostalo Other STRANI GOSTI / FOREIGN TOURISTS UKUPNO TOTAL Hoteli Hotels Apartman hoteli Hotel-apartments Pansioni Boarding-houses Moteli Motels Turisti ka naselja Tourist settlements Turisti ki apartmani Tourist apartments Preno išta Overnight accommodations Gostionice Inns Banjska lje ilišta Health spas Klimatska lje ilišta Climatic health Planinarski domovi i ku e Mountain huts and lodges Radni ka odmarališta Workers' hostels Dje ija i omladinska odmarališta Children and youth hostels Kampovi Camping sites Brodske kabine Ship cabins Kola zaspavanje Sleeping cars Doma instva (private sobe) Private households (renting rooms) Ostalo Other 1) Tabela je promijenjena zbog nove kategorizacije, 1) The table has been changed due to a new koja se primjenjuje od januara 2004 g. categorization introduced as of January Statisti ki godišnjak Crne Gore

6 17 4. NO ENJA GOSTIJU TOURIST OVERNIGHT STAYS UKUPNO TOTAL Doma i gosti: Domestic tourists: Strani gosti iz: Foreign tourists from: Albanije Albania Austrije Austria Belgije Belgium Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Bugarske Bulgaria eškerepublike Czech Republic Danske Denmark Finske Finland Francuske France Gr ke Greece Holandije Netherlands Hrvatske Croatia Italije Italy Luksemburga Luxembourg Ma arske Hungary Makedonije Macedonia Norveške Norway Njema ke Germany Poljske Poland Rumunije Romania Rusije Russia Slova ke Slovakia Slovenije Slovenia Srbije Serbia Švajcarske Switzerland Švedske Sweden Velika Britanija Great Britain Ostalih evropskih zemalja Other Europen countries Australije Australia Kanade Canada SAD USA Japana Japan Ostalih vanevropskih zemalja Other non-europen countries Statisti ki godišnjak Crne Gore

7 17 5. NO ENJA GOSTIJU PO VRSTAMA TOURIST OVERNIGHT STAYS BY TURISTI KIH MJESTA TYPE OF TOURIST RESORTS Ukupno Total Glavni grad Capital Podgorica Primorska Coastal Planinska Mountain Ostala turist. Other tourist Ostala Other places UKUPNO TOTAL DOMA I GOSTI DOMESTIC TOURISTS STRANI GOSTI FOREIGN TOURISTS Statisti ki godišnjak Crne Gore

8 17 6. NO ENJA GOSTIJU PO VRSTAMA TOURIST OVERNIGHT STAYS BY TYPE UGOSTITELJSKIH JEDINICA OF ACCOMMODATION FACILITIES DOMA I GOSTI DOMESTIC TOURISTS UKUPNO TOTAL Hoteli Hotels Apartman hoteli Hotel-apartments Pansioni Boarding-houses Moteli Motels Turisti ka naselja Tourist settlements Turisti ki apartmani Tourist apartments Preno išta Overnight accommodations Gostionice Inns Banjska lje ilišta Health spas Klimatska lje ilišta Climatic health Planinarski domovi i ku e Mountain huts and lodges Radni ka odmarališta Workers' hostels Dje ija i omladinska odmarališta Children and youth hostels Kampovi Camping sites Brodske kabine Ship cabins Kola za spavanje Sleeping cars Doma instva (privatne sobe) Private households (renting rooms) Ostalo Other STRANI GOSTI FOREIGN TOURISTS UKUPNO TOTAL Hoteli Hotels Apartman hoteli Hotel-apartments Pansioni Boarding-houses Moteli Motels Turisti ka naselja Tourist settlements Turisti ki apartmani Tourist apartments Preno išta Overnight accommodations Gostionice Inns Banjska lje ilišta Health spas Klimatska lje ilišta Climatic health Planinarski domovi i ku e Mountain huts and lodges Radni ka odmarališta Workers' hostels Dje ija i omladinska odmarališta Children and youth hostels Kampovi Camping sites Brodske kabine Ship cabins Kola zaspavanje Sleeping cars Doma instva (privatne sobe) Private households (renting rooms) Ostalo Other 1) Tabela je promjenjena zbog nove kategorizacije, 1) The table has been changed due to a new koja se primjenjuje od januara 2004 g. categorization introduced as of January Statisti ki godišnjak Crne Gore

Microsoft Word - STATISTICKI GODISNJAK CG 2010-ZA Å TAMPU

Microsoft Word - STATISTICKI GODISNJAK CG 2010-ZA Å TAMPU POGLAVLJE 17 CHAPTER Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o broju turista (posjetilaca) i no enja prikupljeni su redovnim mjese nim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu evidencije, recepcijske

Више

Microsoft Word - saopstenje mart.doc

Microsoft Word - saopstenje mart.doc CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU SAOPŠTENjE Broj47 Podgorica, 29.04. 2011.godine Prilikom koriš4enja ovih podataka navesti izvor TURIZAM U MARTU 2011. TOURISM, MARCH 2011. U Crnoj Gori u martu 2011, ostvareno

Више

No type Туризам Tourism 375

No type Туризам Tourism 375 No type 375 Методолошка објашњења Methodological explanations... 377 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма General review of tourism development...379.2. Доласци туриста по врсти мјеста Tourist

Више

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska 2014 373 Методолошка објашњења Methodological explanations... 375 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма

Више

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 355 Методолошка објашњења Methodological explanations... 357 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма General review of tourism development...359.2.

Више

No type Туризам Tourism 401

No type Туризам Tourism 401 No type 401 Методолошка објашњења Methodological explanations... 403 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма General review of tourism development...405.2. Доласци туриста по врсти мјеста Tourist

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

ISSN јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. I. Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS У

Више

ISSN јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. I. Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS У

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

ISSN август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX 2018. Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

Више

ISSN септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛ

ISSN септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛ ISSN 2490-2950 септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X 2017. Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND

Више

ISSN новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛА

ISSN новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛА ISSN 2490-2950 новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII 2017. Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND

Више

Угоститељство Hotels and restaurants 20 Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Подаци о угоститељству прикупљени су редовним тромје

Угоститељство Hotels and restaurants 20 Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Подаци о угоститељству прикупљени су редовним тромје Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Подаци о угоститељству прикупљени су редовним тромјесечним и годишњим извјештајима од предузећа која обављају угоститељску дјелатност. Обухватност

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ТУРИЗАМ TOURISM Број: No: 12 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 20

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ТУРИЗАМ TOURISM Број: No: 12 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 20 ISSN 2490-2748 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ТУРИЗАМ TOURISM Број: No: 12 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2016 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ БАЗА ПОДАТАКА

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

GODISNJAK 2018 PRELOM.pdf

GODISNJAK 2018 PRELOM.pdf Izvori podataka Sources of data Za odjeljak o stanovništvu: Tabele su preuzete sa UN web site-a, link: ttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm For Population section: Tables are

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

Microsoft Word - Informacije o turistiēkom prometu 2016

Microsoft Word - Informacije o turistiÄ“kom prometu 2016 STATISTIČKO IZVJEŠĆE Smještajni kapaciteti na području Šibensko kninske županije HOTELI I APARTMANSKA NASELJA 10.196 PRIVATNI SMJEŠTAJ 56.420 KAMPOVI 12001 ODMARALIŠTA (14) 598 mjesta SVEUKUPNO SMJEŠTAJNIH

Више

Slide 1

Slide 1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU Izvori stresa na radu kod smjenskih radnika Tamara Stević Željka Sokolović Pavić Mirjana Ptičar Ines Ostović STRES NA RADNOM MJESTU Stres na radu

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 03.indd

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 03.indd hrvatski turizam u brojkama croatian tourism in numbers VOL 7. broj VOL 7 issue 3/2013.. ISSN 1847-3369 1 hrvatski turizam u brojkama broj 3 /2013. Hrvatski turizam u brojkama je stalna tromjesečna publikacija

Више

Last update : 05/04/ Prototype prototype 1991 orange LAV *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP

Last update : 05/04/ Prototype prototype 1991 orange LAV *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP Last update : 05/04/2011 650 Prototype 650 650 prototype 1991 orange LAV6500 1016 *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP20000 1592 *2850* UK 650 Diamante 1998 Red ZLV650SP20000 1664

Више

Slide 1

Slide 1 Међународни инфо дан 2018 Радионица: Како се пријавити за Еразмус+ размену? Данас са вама Бојана Ивановић Исидора Јанић Ања Метић Марко Зубер Појам мобилности Остваривање дела студијског програма на другој

Више

Dragi trkac i/ice, I ove godine imamo preporuku za vaš smještaj na Jahorini, ali ovog puta je to c ista eksluziva po STVARNO POSEBNIM cijenama u izuze

Dragi trkac i/ice, I ove godine imamo preporuku za vaš smještaj na Jahorini, ali ovog puta je to c ista eksluziva po STVARNO POSEBNIM cijenama u izuze Dragi trkac i/ice, I ove godine imamo preporuku za vaš smještaj na Jahorini, ali ovog puta je to c ista eksluziva po STVARNO POSEBNIM cijenama u izuzetnom hotelu Lavina s zvjezdice! Hotel ima izvrsnu hranu,

Више

Budžet.pptx

Budžet.pptx za i obuke a i za FONDACIJA TEMPUS BUDŽET ZA KA1 mobilnosti Radionica za pripremu, 11.12.2017 za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju ipendije

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Hrvatski turizam u brojkama 2010 Broj 03.indd

Hrvatski turizam u brojkama 2010 Broj 03.indd hrvatski turizam u brojkama croatian tourism in numbers VOL 4. broj VOL 4. issue 3/2010. ISSN 1847-3369 1 hrvatski turizam u brojkama/ broj/ 3 /2010 croatian tourism in numbers issue Sadržaj/ Content A.

Више

PRIOPĆENJE Page 1 of 5 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111 ISSN 1334-0565 GODINA: XLIV. ZAGREB, 19. LIPNJA 2007. BROJ: 8.3.4. OBVEZATNO NAVEDITE

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 20

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 20 OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ 218. godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 218. godine DOLAZAKA 136.287 NOĆENJA 696.514 U odnosu

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

NN indd

NN indd PETAK, 13. STUDENOGA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 124 STRANICA 27 PRILOG 1. STRANICA 28 BROJ 124 NARODNE NOVINE PETAK, 13. STUDENOGA 2015. PRILOG 2. PETAK, 13. STUDENOGA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 124 STRANICA

Више

Statistički izvještaj

Statistički izvještaj STATISTIČKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKOG UREDA O REZULTATIMA TURISTIČKE SEZONE 2016 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV SV.FILIP I JAKOV, PROSINAC 2016 1 SADRŽAJ 1. BORAVIŠNA PRISTOJBA 1.1 Izvještaj

Више

PANSION I RESTORAN ATOS HOTELI I MOTELI PRNJAVOR Adresa: Vlade Vinčića - Naselje Lazina voda Telefon: Mobitel:

PANSION I RESTORAN ATOS HOTELI I MOTELI PRNJAVOR Adresa: Vlade Vinčića - Naselje Lazina voda Telefon: Mobitel: PANSION I RESTORAN ATOS HOTELI I MOTELI PRNJAVOR Adresa: Vlade Vinčića - Naselje Lazina voda Telefon: +387 51 655 164 Mobitel: +387 65 292 791 E-mail: info@restoran-atos.info Web: www.restoran-atos.info

Више

Page 1 of 5 U 2004. radio je 131 kinematograf, što je za 11 manje nego u 2003. Od g broja kinematografa 129 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana. Samostalnih

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Ekonomski rast Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja Tehnološki napredak Prof.dr Maja Baćović 28/03/2019. Pojmovi Rast mjera kvantitativne promjene pojave ili procesa Razvoj mjera kvalitativne promjene

Више

Microsoft Word - Grand Prix Croatia Bilten

Microsoft Word - Grand Prix Croatia Bilten Dragi sportski prijatelji, dobrodošli na 21. Grand Prix Croatia, jedan od najkvalitetnijih karate turnira u srednjoj Europi. Na dosadašnjim turnirima prikazan je vrhunski karate uz sudjelovanje velikog

Више

HKS Ljetni Kosarkaski Kamp Letak Web HR v2.cdr

HKS Ljetni Kosarkaski Kamp Letak Web HR v2.cdr LJETNI KOŠARKAŠKI KAMP HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA BIOGRAD 2017 SUMMER BASKETBALL CAMP OF CROATIAN BASKETBALL FEDERATION BIOGRAD 2017 GENERALNI SPONZOR / GENERAL SPONSOR GDJE? WHERE? U jednom od najljepših

Више

ЦЕНОВНИК ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА Сокобања ХОТЕЛ "МОРАВИЦА" Апартман 1/2 Соба 1/1 Соба 1/2 Соба 1/2 француски лежај Соба 1/ , , ,0

ЦЕНОВНИК ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА Сокобања ХОТЕЛ МОРАВИЦА Апартман 1/2 Соба 1/1 Соба 1/2 Соба 1/2 француски лежај Соба 1/ , , ,0 ЦЕНОВНИК ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА Сокобања 2019. ХОТЕЛ "МОРАВИЦА" Апартман 1/2 Соба 1/1 Соба 1/2 Соба 1/2 француски лежај Соба 1/3 5.300,00 2.700,00 2.500,00 2.700,00 2.200,00 Боравишна такса и осигурање 85,00

Више

F84 Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije (zaokružiti) Application for academic recognition of foreign higher qualification (ci

F84 Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije (zaokružiti) Application for academic recognition of foreign higher qualification (ci Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije (zaokružiti) Application for academic recognition of foreign higher qualification (circle) A. U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA - STRUČNO PRIZNAVANJE /

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ocjena dosadašnjeg dijela turističke godine 2019. (razdoblje siječanj-lipanj) Turistički promet I-VI 2019. Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Hrvatska je zabilježila pozitivan rezultat turističkog

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 479

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 479 No type 479 Методолошка објашњења Methodological explanations... 481 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...483.2. Расходи здравственог осигурања Health insurance expenditures...483.3.

Више

Redni

Redni Dodatak Sertifikatu o akreditaciji sa akreditacionim brojem K A 15.04 Annex to Accreditation Certificate - Accreditation Number K A 15.04 Standard: MEST EN ISO/IEC 17020:2013 Datum dodjele / obnavljanja

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 455 Методолошка објашњења Methodological explanations... 457 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...459.2. Расходи здравственог осигурања

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 507

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 507 No type 507 Методолошка објашњења Methodological explanations... 509 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...511.2. Расходи здравственог осигурања Health insurance expenditures...511.3.

Више

_Macic_PolitikaCenaEnergije_NoviUsloviIzazovi

_Macic_PolitikaCenaEnergije_NoviUsloviIzazovi Љубо Маћић Политикаценаенергије новиусловииизазови ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ Седница Одбора Удружења за енергетику и енергетско рударство 16. октобар 2011. 1 Нови Закон - тржиште електричне енергије Врсте

Више

CeneROMINGAUSrbiji_2009_ispravljen.xls

CeneROMINGAUSrbiji_2009_ispravljen.xls Uporedni pregled cena h i h za korisnike u romingu Napomena: Tarifiranje : 1+1, 60+60; : 1+1, 60+60; : 60+1, dato u tabeli po ka Srbiji nacionalni h h Albanija AMC 32.90 AMC 33.00 84.90 236.36 38.41 Eagle

Више

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 04.indd

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 04.indd hrvatski turizam u brojkama croatian tourism in numbers VOL 7. broj VOL 7 issue 4/2013.. ISSN 1847-3369 1 hrvatski turizam u brojkama broj 4 /2013. Hrvatski turizam u brojkama je stalna tromjesečna publikacija

Више

NoviDroOSdzbor2011.pdf

NoviDroOSdzbor2011.pdf DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA UNUTAR SPORAZUMA CEFTA-2006, SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS WITHIN THE CEFTA- 2006, CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. sc. Ferhat

Више

PLAN IZLAŽENJA Naklada: 8 x Dvotjedno, svaki drugi ponedjeljak od Format: 21x21 cm Papir: 130g sjajni Tisak: 4x4, str.

PLAN IZLAŽENJA Naklada: 8 x Dvotjedno, svaki drugi ponedjeljak od Format: 21x21 cm Papir: 130g sjajni Tisak: 4x4, str. PLAN IZLAŽENJA Naklada: 8 x 10.000 Dvotjedno, svaki drugi ponedjeljak od 03. 06. - 09. 09. Papir: 130g sjajni Tisak: 4x4, 12-36 str. Distribucija: besplatno, hostese na ulazu u NP, na molu u Fažani PLANNED

Више

Microsoft PowerPoint - Donacija-Zca [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Donacija-Zca [Compatibility Mode] Donacija naučnih časopisa i knjiga Zenica, 16.05.2013 Humanost u akciji (HIA) je međunarodna neprofitna obrazovna organizacija koja obrazuje, inspirira i i povezuje studente i mlade profesionalce u globalnu

Више

Microsoft Word - 21Prom1,16.doc

Microsoft Word - 21Prom1,16.doc 21-1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS Željeznički prijevoz Railway 1) 1) roba, tis. t 2) 2) Cestovni prijevoz Road roba, tis. t 3) 3) Cjevovodni Pipeline irano nafte i plina,

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

Page 1 of 5 U 2005. radilo je 107 kinematografa, što je za 24 manje nego u 2004. Od g broja kinematografa, 105 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana.

Више

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak 2019. - Sadržaj: Ožujak 2019... 2 Ukupni pokazatelji... 2 Rezultati prema vrstama smještajnih kapaciteta/objekata...

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Како ревизије сврсисходности пословања утичу на рад корисника јавних средстава у Србији? Налази ревизија сврсисходности пословања као средства за унапређење вредности добијене за уложен новац Београд,

Више

MAYAK TOURS d.o.o Beograd, Topličin venac 3 Licenca OTP 7 / 2013 od TEL./FAX / PIB: ; M

MAYAK TOURS d.o.o Beograd, Topličin venac 3 Licenca OTP 7 / 2013 od TEL./FAX / PIB: ; M MAYAK TOURS d.o.o. 1 1000 Beograd, Topličin venac 3 Licenca OTP 7 / 2013 od 20.02.2013. TEL./FAX +381 11 30 36 400/+381 11 32 84 105 PIB: 107349243; Matični : 20785497; e-mail: office@mayaktours.com www.mayaktours.com

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

TELEMACH PONUDA SA CJENOVNIKOM NA HFC I FIBER TEHNOLOGIJI Naknade Priključenje na KDS (kablovski distributivni sistem) Cjenovnik Bez ugovorne obaveze

TELEMACH PONUDA SA CJENOVNIKOM NA HFC I FIBER TEHNOLOGIJI Naknade Priključenje na KDS (kablovski distributivni sistem) Cjenovnik Bez ugovorne obaveze TELEMACH PONUDA SA CJENOVNIKOM NA HFC I FIBER TEHNOLOGIJI Naknade Priključenje na KDS (kablovski distributivni sistem) Cjenovnik 82.64 100 41.32 50 0 0 Mjesečno održavanje KDS-a 8.93 10.80 Osnovna ponuda

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2018 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2019. Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:19.12.2017. u 14:31 OBAVJEŠTENJE

Више

IIII! I" Brodsko-posavska zupanija Upravni odjel za razvoj i europske integracije Petra Kresimira IV br.1 HR Siavonski Brod Tel: F

IIII! I Brodsko-posavska zupanija Upravni odjel za razvoj i europske integracije Petra Kresimira IV br.1 HR Siavonski Brod Tel: F IIII! I" Brodsko-posavska zupanija Upravni odjel za razvoj i europske integracije Petra Kresimira IV br.1 HR-35000 Siavonski Brod Tel: +385 35405250 Fax: +385 35 405 266 E-mail: jpp@bpz.hr KLASA: 406-01115-01/37

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA  UREDBA  KOMISIJE  (EU)  2017/ оd srpnja o utvrđivanju  gornjih  granica  proračuna  za primjenjivih  na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

Ponuda za magenta 1 biznis postpaid pakete (pravno lice) Podgorica, godine 1. Novi postpaid paketi za poslovne korisnike omogućavaju koriš

Ponuda za magenta 1 biznis postpaid pakete (pravno lice) Podgorica, godine 1. Novi postpaid paketi za poslovne korisnike omogućavaju koriš Ponuda za magenta 1 biznis postpaid pakete (pravno lice) Podgorica, 06.08.2019. godine 1. Novi postpaid paketi za poslovne korisnike omogućavaju korišćenje postpaid usluga mobilnih komunikacija sa uslovima

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti za stručno i obuke informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška

Више

CONFIDA_Mesecni_Newsletter_SRB_JUL

CONFIDA_Mesecni_Newsletter_SRB_JUL BELGRADE ZAGREB LJUBLJANA VIENNA TIRANA SARAJEVO BANJA LUKA SKOPJE PODGORICA Your reference for Tax News in SERBIA July 2019. and international businesses with answers to key questions regarding tax regulations

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2017 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2018. Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи пад броја живорођених

Више

Text Size traži... NASLOVNICA PLANET BILJAR - NEWS KALENDAR O NAMA Vijesti Obavijesti i Najave Pool Snooker Pool Arhiva Snooker arhiva Biljar - Kalend

Text Size traži... NASLOVNICA PLANET BILJAR - NEWS KALENDAR O NAMA Vijesti Obavijesti i Najave Pool Snooker Pool Arhiva Snooker arhiva Biljar - Kalend Text Size traži... NASLOVNICA PLANET BILJAR - NEWS KALENDAR O NAMA Vijesti Obavijesti i Najave Pool Snooker Pool Arhiva Snooker arhiva Biljar - Kalendar 2011 PONEDJELJAK, 24 SIJEČANJ 2011 Slijedi kalendar

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti u oblasti informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured Stara Novalja, ožujak OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIR

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured Stara Novalja, ožujak OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIR TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured Stara Novalja, ožujak 2016. OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE - napomena: ove obavijesti odnose se na iznajmljivače

Више

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 kn 249,00 kn USLUGE UKLJUČENE U PAKET Televizija -

Више

Microsoft Word - SuncevBreg 2019-Trim cenovnik br

Microsoft Word - SuncevBreg 2019-Trim cenovnik br www.trimtravel.rs office@trimtravel.rs Licenca broj: OTP 151 (09.02.2010.) Matični broj: 17054899 Poreski identifikacioni broj: SR100823216 Šifra delatnosti: 7911 SUNČEV BREG - LETO 2019. Sunčev Breg se

Више

NN indd

NN indd BROJ 81 STRANICA 9 PRILOG 1. Obrazac PISK-1 Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Application for recognition of professional qualifications Žensko Female Muško Male of profession 3.

Више

Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ( Službene novine F BiH, broj: 40/10 i 79/17), članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djela

Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ( Službene novine F BiH, broj: 40/10 i 79/17), članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djela Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ( Službene novine F BiH, broj: 40/10 i 79/17), članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( Narodne novine HNŽ/K, broj: 12/17), članka

Више

časopis br MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Dr Ivica Nikolić Fakultet za uslužni biznis Novi Sad BANJSKO-KLIMATSKI CENTRI KAO RESURS IMPLE

časopis br MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Dr Ivica Nikolić Fakultet za uslužni biznis Novi Sad BANJSKO-KLIMATSKI CENTRI KAO RESURS IMPLE časopis br. 10-11 MONTENEGRIN SPORT ACADEMY, Sport Mont Dr Ivica Nikolić Fakultet za uslužni biznis Novi Sad BANJSKO-KLIMATSKI CENTRI KAO RESURS IMPLEMENTACIJE PROGRAMA SPORTSKE REKREACIJE 1. UVOD U savremenim

Више

Slide 1

Slide 1 Karakteristike razvoja međunarodnog turizma u svetu (III deo) Igor Kovačević, docent predmet: Ekonomika turizma Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Email: igor@ekof.bg.ac.rs 1 Karakteristike razvoja

Више