Sindrom karpalnog tunela/Carpal tunnel syndrome

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sindrom karpalnog tunela/Carpal tunnel syndrome"

Транскрипт

1 doi: /medflum2019_ Pregledni članak/review Sindrom karpalnog tunela Carpal tunnel syndrome Mirjana Baričić *, Veljko Šantić, Dalen Legović, Zdravko Jotanović, Nikola Matejčić, Marina Miletić Barković Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran, Lovran Sažetak. Sindrom karpalnog tunela (SKT) dobro je poznata, najčešće dijagnosticirana kompresivna neuropatija i čini 90 % svih neuropatija te je prisutna u 3,8 % opće populacije. Uzrokovana je oštećenjem nervus medianus (NM) u području karpalnog tunela, ograničenog karpalnim kostima i transverzalnim karpalnim ligamentom. SKT se klasificira u idiopatski i sekundarni. Patogeneza SKT-a je kompleksna te uključuje kompresiju i trakciju NM-a u području karpalnog tunela, a još uvijek nije u potpunosti razjašnjena. U dijagnostici su u uporabi brojni klinički testovi, elektromioneurografija (EMNG), ultrazvučna dijagnostika i magnetska rezonancija. Liječenje SKT-a može biti konzervativno i kirurško. Konzervativno liječenje preporučuje se kod pacijenata koji imaju simptome blažeg i umjerenog stupnja, dok se kirurško liječenje (dekompresija NM-a) provodi kod pacijenata s oštećenjem težeg stupnja. Cilj preglednog rada prikazati je najnovije spoznaje vezane uz taj klinički sindrom i motivirati kliničare na što bržu dijagnostiku i liječenje. Prikazane spoznaje temeljene su na najnovijim rezultatima sustavnih pregleda i metaanaliza. Ključne riječi: dijagnoza; liječenje; medijani živac; patofiziologija; sindrom karpalnog tunela Abstract. Carpal tunnel syndrome (CTS) is a well-known, most commonly diagnosed compressive neuropathy and makes up 90% of all neuropathies and is present in the general population at the rate of 3.8%. It is caused by median nerve (MN) damage in the area of the carpal tunnel, restricted by the carpal bones and the transverse carpal ligament. CTS is classified as idiopathic and secondary. Pathogenesis of CTS is complex and includes compression and traction of MN in the carpal tunnel area, and is still not fully clarified. Many clinical tests, electromyoneurography, ultrasonic diagnostics and magnetic resonance imaging are used in diagnostics of CTS. The treatment of CTS can be conservative and surgical. Conservative treatment is recommended for patients with mild to moderate levels, while surgical treatment (MN decompression) is performed in patients with severe impairment. The aim of this review is to show the latest findings related to that clinical syndrome, and to motivate clinicians to speed up diagnosis and treatment. The findings are based on the latest results of system reviews and meta-analysis. Key words: carpal tunnel syndrome; diagnosis; median nerve; pathophysiology; treatment * Dopisni autor: Mirjana Baričić, dr. med. Katedra za ortopediju i fizikalnu medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran, Šetalište maršala Tita 1, Lovran 4

2 UVOD Sindrom karpalnog tunela (SKT) najčešća je kompresivna neuropatija koja zahvaća živac n. medianus (NM) u području karpalnog tunela (KT) i čini 90 % svih kompresivnih neuropatija u tijelu. Nešto češća kod žena (9,2 %) nego kod muškaraca (6 %), dok je u 3,8 % prisutna u općoj populaciji 1-7. SKT čini skup simptoma i znakova koji su uzrokovani kompresijom NM-a u KT. Kroz KT prolazi NM i devet fleksora prstiju. KT je prostor omeđen kostima karpusa i poprečnim karpalnim ligamentom (lat. ligamentum carpi transversum; retinaculum flexorum; RF). NM prolazi kroz KT neposredno ispod RF-a, a ispred tetive m. flexor digitorum superficialis za 2. i 3. prst. Zbog ovakvog površinskog smještaja, nedostatka zaštitne ovojnice i neelastičnosti RF-a, NM je sklon kompresiji u KT 4,5. Paget je prvi opisao SKT te ga prema Chammasu 6,7 klasificiramo u idiopatski i sekundarni. ANATOMSKA OSNOVA BOLESTI KT je koštano vezivni tjesnac smješten na palmarnoj strani korijena šake 8. S tri strane omeđen je karpalnim kostima pešća (lat. ossa carpi). Izraštaji krajnjih kostiju tvore izbočine na krajevima pešća. Radijalnu izbočinu (lat. eminentia carpi radialis) oblikuju tuberculum ossis scaphoidei i tuberculum ossis trapezii. Ulnarnu izbočinu (lat. eminentia carpi ulnaris) tvore os pisiforme i hamulus ossis hamati. U sredini između izbočina nalazi se žlijeb (lat. sulcus carpi) koji široka četvrtasta sveza RF-a pretvara u tunel. RF je vrlo čvrsta vezivna ploča razapeta između koštanih izbočina karpusa. Duga je 4 do 5 i široka 2 do 3 cm, a iznimno i do 5 cm. Debela je oko 5 mm. S površinske strane prekrivena je kožom koja relativno čvrsto prianja uz svezu. Duboka ploha RF-a u odnosu je s anatomskim strukturama koje prolaze kroz KT. Kroz KT uz NM prolazi i 9 fleksornih tetiva (4 tetive m. flexor dig. superfitialis, 4 tetive m. flexor dig. profundus i tetiva m. flexor pollicis longus). Najpovršnije, tj. izravno ispod RF-a, nalaze se NM i četiri tetive m. flexor dig. superfitialis. Tetive površinskih fleksora prstiju razdijeljene su u dva sloja. Površni sloj tvore tetive za 3. i 4. prst, a dublji sloj tetive za 2. i 5. prst. Ponekad i tetiva za 5. prst može biti u površnom sloju, a tada tetiva za 2. prst leži ispod tetive za 3. prst. Ispod njih smještene su četiri tetive dubokih fleksora prstiju. U istoj razini na radijalnom kraju tunela prolazi tetiva m. flexor pollicis longus 9. U KT se NM dijeli na dvije grane: radijalnu i ulnarnu. Radijalna terminalna grana daje tri ogranka, dva za osjetnu inervaciju palmarne strane 1. i 2. prsta (n. digitalis palmaris pollicis radialis i n. digitalis palmaris communis primus) i ramus muscularis za m. abductor pollicis brevis (APB), m. opponens pollicis i caput superfitiale m. flexoris pollicis brevis. Kompresija NM-a proksimalno od U prvom stadiju SKT-a pacijent se budi noću uz bolne trnce i osjećaj otekline šake koja nije vidljiva. Simptomi se javljaju prvenstveno noću. U drugom stadiju SKT-a pacijent osjeća bolne trnce u prstima šake i tijekom dana, poglavito nakon zadržavanja ruke u istom položaju. U trećem stadiju SKT-a pacijent osjeća simptome iz prvog i drugog stadija svakodnevno. Česta je hipotrofija ili atrofija tenara. polazišta ramus muscularis uzrokuje slabost mišića tenara (nemogućnost opozicije i abdukcije palca) te njihovu atrofiju ili hipotrofiju, što može uzrokovati nastanak tzv. majmunske šake. Ulnarna terminalna grana NM-a daje dva osjetna ogranka za inervaciju palmarne strane 2., 3., i radijalne polovice 4. prsta (n. digitalis palmaris communis secundus i n. digitalis palmaris communis tertius) 9. Palmarna kutana grana NM-a odvaja se iz njegova radijalnog ruba otprilike 5 do 6 cm proksimalno od distalne poprečne fleksijske kožne brazde. Pruža se prema distalno u dlan iznad RF-a i daje inervaciju za tenar i središnji dio dlana. Od kliničkog je značaja poznavanje anatomije navedenog senzornog ogranka; u slučaju kompresije NM-a u području KT-a nema ispada osjeta u području dlana, dok kod kompresije NM-a proksimalno od odvajanja palmarne kutane grane postoji ispad osjeta u području korijena dlana. NM osjetno inervira prvi, drugi i treći prst te radijalnu polovicu četvrtog prsta, dok motorički inervira sve fleksore i pronatore podlaktice, osim m. flexor carpi ulnaris i ulnarne polovice m. flexor dig. profundus, m. APB, m. opponens, caput superfitiale m. flexoris pollicis brevis te 1. i 2. lumbrikalni mišić 9,10. 5

3 Poznavanje anatomije KT-a, brojnih anatomskih varijacija u tijeku NM-a u KT-u, kao i varijacija njegovih ogranaka u području ručnog zgloba i šake od iznimne je važnosti u svrhu sprječavanja jatrogene ozljede živca tijekom kirurškog liječenja SKT-a. Prema Lanzovoj klasifikaciji postoje 4 osnovne grupe anatomskih varijacija NM-a, kao i njihove podgrupe: grupa 1 anatomska varijacija u tijeku tenarne motorne grane (1A subligamentarna, 1B -transligamentarna, 1C ulnarno bazirana i 1D supraligamentarna), grupa 2 akcesorni ogranci u distalnom dijelu KT-a, grupa 3 proksimalno grananje NM-a (3A bez mediane arterije, 3B s medianom arterijom i 3C s akcesornim lumbrikalnim mišićem) i grupa 4 akcesorni ogranci proksimalno od KT-a (4A akcesorna tenarna motorna grana ide izravno u tenarnu muskulaturu i 4B akcesorna tenarna motorna grana prethodno se pridružuje drugom motornom ogranku) 11. Tijek tenarnog motornog ogranka je visoko varijabilan. Iako je najčešća anatomska varijacija navedenog ogranka ekstraligamentarna, preostale anatomske varijacije nose visok rizik od jatrogene lezije navedenog ogranka tijekom kirurškog liječenja SKT-a 12. Kod velikog broja ljudi možemo naći anatomsku varijaciju u području podlaktice (Martin-Gruberova anastomoza).to je anatomska varijacija povezanosti živčanih vlakana NM-a i n. ulnarisa (NU). Živčana vlakna NM-a pridružuju se NU-u u području proksimalnog dijela podlaktice, dok je obrnuta povezanost daleko rjeđa. Klasifikacija Martin-Gruberove anastomoze je kompleksna te može biti anatomska, histološka i elektrofiziološka. Incidencija je različita i ovisi o vrsti istraživanja, primjerice u fiziološkim istraživanjima incidencija je 5 do 40 %, dok je u anatomskim istraživanjima 10 30,6 %. EMNG analizom možemo otkriti Martin- -Gruberovu anastomozu 13. Makroskopske promjene uočljive tijekom kirurškog liječenja SKT-a uključuju zadebljan RF, a nakon presijecanja RF-a uočava se fenomen pješčanog sata, odnosno suženje NM-a na mjestu pritiska RF-a i zadebljanje NM-a proksimalno i distalno od mjesta pritiska RF-a. EPIDEMIOLOGIJA SKT-A Faktori rizika za razvoj SKT-a su spol, dob, genetski i antropometrijski faktori. SKT može biti vezan uz profesionalne bolesti, ponavljajuće pokrete, položaj ruke i vibracije. Sekundarni SKT dijelimo na one koji su uzrokovani reduciranim volumenom KT-a (traume karpalnih kostiju, dislokacije ili subluksacije, prijelomi radiusa, osteosinteza radiusa, osteoartritis (OA) i reumatoidni artritis (RA), infekciozni artritis, rizartroza, akromegalia) ili abnormalnostima sadržaja KT-a (upalni tenosinovitis, upalni reumatizam, dijabetes, metabolički sindrom, dislipidemija, hipertenzija, trudnoća, kronične bubrežne bolesti, vaskularni poremećaji, poremećaji koagulacije) Granulomatozne upale (tuberkuloza ili lepra) mogu dovesti do SKT-a zbog kompresije NM-a granulomom 19. Bland 7 u svom radu povezuje prekomjernu tjelesnu težinu i dob pacijenata te pokazuje da pretilost i dob znatno utječu na pojavu SKT-a. Edem ruku različite etiologije (npr. nakon mastektomije, nakon uboda insekta ili nakon kardiokirurških zahvata) može izazvati SKT. Tumori koji uzrokuju SKT mogu biti u KT-u ili u njegovoj okolini, najčešće se nalaze lipomi, sinovijalne ciste, sinovijalni sarkomi ili neuralni tumori (švanom, neurofibrom ili lipofibrom) Prevalencija SKT-a dokazano je povećana kod osoba koje rade učestale pokrete sa šakama, posebno kod zanimanja kod kojih se šake zadržavaju u neprimjerenom položaju (fleksija ručnog zgloba) duže vremena. Primjerice u laboratorijskih tehničara nađena je prevalencija od 9,2 % i to češće u ženskog spola 22. U recentnoj studiji Junga i sur. 15 dokazano je da poljoprivredni djelatnici (posebno voćari) imaju visoku prevalenciju SKT-a. U prospektivnoj multicentričnoj studiji praćeni su djelatnici u proizvodnim zanimanjima i uslužnim djelatnostima te je analizirana snaga šake, broj ponavljanja kretnji u ručnom zglobu i vrijeme trajanja rada sa šakom. Zaključuju da je snaga šake važnija za nastanak SKT-a od broja ponavljanja kretnji u ručnom zglobu. Neke druge studije povezivale su učestalost SKT-a s dugotrajnim radom na računalu, dok se u kohortnoj studiji iz Amerike i Francuske, dokazalo da ne postoji povezanost s učestalim SKT-om kod računalnih djelatnika te treba usmjeriti istraživanja na djelatnike koje rade u težim radnim uvjetima (ponavljajući pokreti šakama, vibracija). Ipak, u nekim zemljama, uključujući Francusku, računalni djelatnici imaju mogućnost odštete u osiguravajućim kućama ako dođe do SKT-a 16,23,24. 6

4 U metaanalizi iz godine 24 zaključeno je da postoji visok rizik za postojanje SKT-a kod aktivnosti ručnog zgloba koji zahtijeva velik broj ponavljanja kretnji i jakog stiska šake, dok za rad s računalnom tipkovnicom i mišem nema dovoljno dokaza. Sugeriraju da se SKT može držati profesionalnom bolešću nakon određenih biomehaničkih izloženosti na radnom mjestu. Kod sekundarnog SKT-a, primjerice dijabetičara, prevalencija je visoka i iznosi 14 % te 30 % kod dijabetične polineuropatije. Prevalencija u posljednjem tromjesečju trudnoće iznosi 2 % 3,18,25,26. Opsežna metaanaliza provedena godine 27 pokazala je da RA i OA značajno povećavaju rizik za nastanak SKT-a. PATOGENEZA SKT-A Patogeneza SKT-a je kompleksna te uključuje kompresiju i trakciju NM-a u području KT-a, ali još nije u potpunosti razjašnjena 28. Najčešće dijagnosticirani SKT je idiopatski. U KT-u dolazi do porasta tlaka koji dovodi do ishemije NM-a i na kraju do segmentne demijelinizacije živca. U dostupnoj literaturi opisano je nekoliko patofizioloških mehanizama oštećenja NM-a tijekom SKT-a. Ti mehanizmi su u međudjelovanju i uključuju povećanje tlaka u KT-u, oštećenje mikrocirkulacije NM-a, kompresiju vezivnog tkiva NM-a i hipertrofiju sinovijalnog tkiva. Povećani tunelarni tlak uzrokuje ishemičnu kompresiju NM-a, što je potvrđeno brojnim studijama 29,30. Kompresija NM-a u SKT dovodi do lokaliziranih intraneuralnih cirkulacijskih promjena i povećanja propusnosti endoneuralnih mjehurića uzrokujući edem endoneuralnih prostora. Razvoj edema dovodi do posljedične hipoksije, zadebljanja stijenki krvnih žila uz povećanu endoneuralnu vaskularnu permeabilnost i edem 31,32. Kompresijom i epineuralnom adhezijom NM-a mobilnost živca je ograničena te dolazi do oštećenja živca zbog ponavljanja trakcije izazvane kretnjama ručnog zgloba. Složenost mehanizma kompresije i trakcije perifernog živca opisali su Lundborg i Dahlin 32, pokazujući kako može doći do začaranog kruga i oštećenja živca. Kronično povećanje tlaka u KT-u izaziva redistribuciju komprimiranog tkiva uz naknadno istezanje epineurija i vaskularnih struktura, stvarajući edem u epineuriju i nastanak edema živca 33. Sve to otežava kretanje živca unutar uskog anatomskog odjeljka. U mnogobrojnim studijama dokazano je ograničeno longitudinalno kretanje NM-a u pacijenata sa SKT-om 33,34. Hipertrofija sinovijalnog tkiva fleksornih tetiva, također, može povećati tlak u KT-u i uzrokovati SKT. Kompresijom u KT i ishemijom vasa nervorum pogoršava se neuropatija NM-a, uzrokujući povećanje oksidativnog stresa i stvaranje začaranog kruga što dovodi do aksonalne degeneracije NM-a 34. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA SKT-A Poznato je da velik broj pacijenata sa SKT-om ima kliničke znakove cervikobrahijalnog sindroma uzrokovane vratnom radikulopatijom. To je najčešća dilema kliničaru i velik izazov. Parestezije koje se javljaju u šaci i ruci mogu biti uzrokovane jednim i drugim kliničkim stanjem. Često je prisutno obostrano stanje i kliničar mora procijeniti koji sindrom ili bolest će najprije liječiti ili ako je moguće liječenje istovremeno. Osim pritiska na vratni dio moguća je kompresija i distalnije (brahijalni pleksus, sy. aperturae thoracis superior, proksimalna neuropatija NM-a u području podlaktice (pronator teres sindrom) ili pritisak na NU u području lakta (kubitalni sindrom) te pritisak NU-a u području ručnog zgloba (Guyanov kanal). Upton i McComas 35 su godine prvi opisali sindrom dvostrukog pritiska na živčano tkivo (engl. double crush syndrome, DCS). Objavili su teoriju prema kojoj proksimalna kompresivna oštećenja (npr. kompresivne radikulopatije) mogu dovesti do veće osjetljivosti distalnih dijelova živca, a koji se stvara iz istih spinalnih korijena (C5-Th1) i obrnuto, da lezija NM-a u KT može pogoršati vratnu radikulopatiju ili proksimalne dijelove NM-a 36. Pacijenti s kompresijom NU-a u području Guyonova kanala javljaju parestezije u području inervacije NU-a (peti prst šake i ulnarna polovica četvrtog prsta šake), perkusija u području istog kanala provocira simptome. Za potvrdu dijagnoze koristimo EMNG pretragu. Češći sindrom kompresije NU-a je kompresija istog živca u području lakta (kubitalni sindrom), gdje živac prolazi najpovršnije. Klinički simptomi su parestezije u području inervacije NU-a. Perkusijom u području prolaska stražnjeg ulnarnog živca (medijalni epikondil) lakta, provociramo parestezije u inervacijskom području NU-a. Za potvrdu dijagnoze 7

5 kubitalnog sindroma koristimo EMNG pretragu. Osim perifernih kompresija živaca, moramo diferencijalno dijagnostički razmotriti mogućnost prisustva polineuropatije različite etiologije, poremećaja središnjeg živčanog sustava (CNS) i sistemskih bolesti 36,37. KLINIČKI SIMPTOMI I PREGLED PACIJENATA SA SKT-OM Klasična klinička slika počinje sa subjektivnim tegobama pacijenata (parestezijama i bolovima palmarne strane dva i/ili više prstiju šake, prvi, drugi i/ili treći prst, moguće, ali rjeđe četvrti i peti prst šake). Bol i parestezije iz zahvaćenih prstiju mogu se širiti palmarnom stranom prema ručnom zglobu i laktu. Moguće da parestezije zahvaćaju samo jedan od prva tri prsta šake s palmarne strane, a da se ipak dijagnosticira SKT 4,38,39. Klinički simptomi SKT-a kategoriziraju se u tri stadija. U prvom stadiju (blažem) pacijent se budi noću uz bolne trnce i osjećaj otekline šake koja nije vidljiva. Simptomi se javljaju prvenstveno u području inervacije NM-a (prva tri prsta i radijalna polovica četvrtog prsta), bolovi se mogu širiti proksimalno prema laktu i, rjeđe, ramenu. Nakon trešnje ruke, znak trzaja (engl. flick) i promjene položaja šake simptomi nestaju 3,4,6,7,39. U drugom stadiju pacijent osjeća simptome i tijekom dana, poglavito pri ponavljanim kretnjama šake i duljem zadržavanju šake u istom položaju. Primjećuje nespretnost prilikom rada rukama i ispadanje predmeta iz ruku 38,39. Treći stadij, i najteži, stadij javlja se kada je vidljiva hipotrofija ili atrofija tenara uz simptome prvog i drugog stadija. Pacijentu su otežane precizne radnje šakom (npr. otkopčavanje dugmadi, zatvaranje staklenki, otežano držanje stvari u rukama). U ovom stadiju SKT-a motorna vlakna NM-a su oštećena, a to se očituje slabom abdukcijom i opozicijom palca Senzorna živčana vlakna su osjetljivija na kompresiju od motornih živčanih vlakana, stoga u ranom stadiju SKT-a prevladavaju bol i parestezija šake 4,38,39. Provocirajući čimbenici mogu biti spavanje, poglavito držanje ruku (šake) za vrijeme ležanja u nepovoljnom položaju (stisnuta šaka i flektirana u ručnom zglobu), ponavljanje fleksije ručnog zgloba ili podizanje ruku, kao što je npr. vožnja ili telefoniranje dulje vrijeme. Nakon sumnje na SKT potrebno je učiniti detaljan klinički pregled koji počinje ciljanom anamnezom o subjektivnim tegobama pacijenta, pitajući pacijenta kada se simptomi javljaju (danju ili noću), što radi da bi ublažio simptome, kojim se poslom bavi i kakav je položaj šake na radnom mjestu. Također ga pitamo za ranije bolesti ili stanja, upalne bolesti zglobova (RA, OA), dijabetes, hipotireoidizam, akromegaliju, amiloidozu, miksedem, Raynaud sindrom, Mb DeQuervain, debljinu, trudnoću, je li uzimao dulje vrijeme kortikosteroide ili estrogene 4,39. Nakon iscrpne anamneze slijedi potpuni pregled gornjih ekstremiteta (mišićno-koštani, neurološki) uključujući vratnu kralježnicu, rame, lakat i šaku. Važno je kliničkim pregledom isključiti traumu ručnog zgloba (prijelom ili nagnječenje) 39. Brojni klinički testovi, znakovi i manevri koriste se u dijagnostici SKT-a. Najčešće je u uporabi dobro poznat Tinelov test koji se izvodi perkusijom NM-a u ručnom zglobu u području KT-a te je pozitivan u slučaju pojave parestezija na šaci u inervacijskom području NM-a. Osim u dijagnostici SKT-a, taj test se koristi u evaluaciji regeneracije oštećenog perifernog živca 3,4,39. Također, jedan od testova je Phalenov test koji podrazumijeva maksimalnu fleksiju ručnog zgloba kroz 60 sekundi te se procjenjuje pozitivnim ako se pojave parestezije i bol u inervacijskom području NM-a 3,4,39,40. Obrnuti Phalenov test, poznat kao Wormserov test, podrazumijeva maksimalnu ekstenziju šake u ručnom zglobu, nakon čega se pojave parestezije u inervacijskom području NM-a tijekom 60 sekundi. Durkanov kompresijski test izvodi se pritiskom palca na gornji rub karpalnog ligamenta kroz 30 sekundi. Pozitivan je u slučaju pojave parestezija u inervacijskom području NM-a. Test podizanja ruke u zrak (engl. hand elevation test) izvodi se podizanjem ruku iznad glave paralelno sa sagitalnom osovinom tijela u trajanju od dvije minute. Pozitivan je ako se jave parestezije u šaci. Pneumatic-tourniquet test ili Gilliat test temelji se na primjeni manšete tlakomjera koja se napuše na vrijednost iznad sistoličkog tlaka, a potom se registrira vrijeme proteklo do pojave parestezija na šaci, koje je kraće u pacijenata sa SKT-om. 4,39,40. Jedan od novijih testova je Scratch collapse test (SCT), prvi put opisan 2008., autori su Cheng i 8

6 sur. 41 ; osim za dijagnostiku SKT-a u uporabi je za ostale kompresivne neuropatije ruke (NU u području lakta). Pri izvođenju testa ispitivač je ispred pacijenta, pacijentova ruka je u aduciranom položaju ramena, flektiranom u laktu i neutralnom položaju ručnog zgloba. Ispitivač daje otpor abdukciji i vanjskoj rotaciji ramena pacijenta u području podlaktice obje ruke. Zatim prstima lagano zagrebe područje kompresije NM-a ispitivane ruke i ponovno dade otpor u području podlaktice obje ruke. Test je pozitivan ako pacijent nakratko izgubi snagu (nemogućnost davanja otpora ruke) nakon što ispitivač zagrebe ispitivanu ruku. U istoj studiji nađena je velika osjetljivost istog testa od 64 % u usporedbi s Phalenovim testom 32 %, Tinelovim 44 %, dok je specifičnost istih testova bila 99 %. Studija Makanji i sur. 42 iz godine opovrgava tvrdnju o velikoj osjetljivosti SCT-a i navode da je osjetljivost testa 31 %, Phalena 67 %, Tinela 43 % i Durkanovog testa 77 %, dok je specifičnost SCT-a 61 %, Phalena 33 %, Tinelovog testa 56 % i Durkanovog 18 %. Zaključuju da nije superiorniji od ostalih ispitivanih testova, ali je teže izvediv zbog subjektivnosti izvedbe ispitivača. DIJAGNOSTIKA SINDROMA KARPALNOG TUNELA U dijagnostici SKT-a koriste se različite metode, EMNG, kompjutorizirana tomografija (CT), konvencionalna radiografija (Rtg), ultrazvučna dijagnostika (UZ) i magnetska rezonancija (MR). U našoj kliničkoj praksi najčešće se primjenjuje EMNG. Neurofiziološka dijagnostika ili EMNG Slika 1. Elektromioneurografski aparat (EMNG) Elektromioneurografija (EMNG) drži se zlatnim standardom u dijagnostici SKT-a. To je objektivna metoda koja daje informaciju o fiziološkom stanju NM-a u području karpalnog tunela. Elektroneurografska metoda uspoređuje distalnu terminalnu latenciju i amplitudu NM-a u području karpalnog tunela s drugim živcem koji ne prolazi kroz karpalni tunel, najčešće ulnarni živac. Cilj neurofiziološke obrade u pacijenata sa SKT-om je utvrditi lokalizaciju lezije živca, utvrditi afekciju motoričkih i/ili osjetnih vlakana, utvrditi stupanj i tip lezije (aksonalna, demijelinizacijska), a kod kontrolnih pregleda, tijek bolesti i prognozu te znakove reinervacije ili daljnjeg gubitka aksona. EMNG služi za potvrdu anamnestičke i kliničke dijagnoze SKT-a te omogućuje otkriće drugih poremećaja povezanih sa SKT-om, kao što su vratna radikulopatija, pleksopatije, polineuropatije i lezije perifernih živaca ruke (slika 1). Pretraga se sastoji od elektromiografske (EMG) i elektroneurografske analize (ENG). Upotreba EMG-a (koristi se iglena elektroda), može biti korisna u uznapredovalim slučajevima SKT-a s ispadima osjeta i hipotrofijom ili atrofijom tenara. EMG analizom također možemo utvrditi postojanje double crush sindroma 43. ENG analiza sastoji se od osjetne i motorne neurografije. Prihvaćeni ENG dijagnostički kriteriji za SKT jesu produžena motorna distalna i osjetna latencija NM-a te usporena motorna i osjetna brzina NM-a. Standardna metoda u dijagnostici je usporedba motorne distalne latencije i amplitude NM-a s drugim živcem, NU, koji ne prolazi kroz KT nego kroz Guyonov kanal. Taj kanal smješten je na ulnaroj strani korijena šake ispred KT-a. Usporedbom ENG analize NM-a i NU-a možemo dijagnosticirati Martin-Gruberovu anastomozu. Usprkos velikoj osjetljivosti i specifičnosti, EMNG pretrage mogu biti lažno pozitivni i lažno negativni nalazi 1,43. Razlog lažno pozitivnih ili lažno negativ- 9

7 Slika 2. Ortoza za ručni zglob nih nalaza je nedostatak standardiziranih dijagnostičkih kriterija i/ili različitosti aparature i načina elektrodijagnostičke klasifikacije SKT-a. Međutim, različiti specijalisti slažu se da kombinacija EMNG dijagnostike, anamneze i kliničkog nalaza dovodi do točne dijagnoze SKT-a 1,3,43. Kompjutorizirana tomografija (CT) i konvencionalni Rtg CT i Rtg koriste se rijetko, kod prijeloma u području K-aT, koštanih stenoza i kalcifikacija mekih tkiva ručnog zgloba. CT i Rtg ne koriste se rutinski u dijagnostici SKT-a 4,43. Ultrazvučna dijagnostika (UZ) UZ se primjenjuje za prikaz mekih tkiva u KT-u (NM, tetiva, RF), ali ne i koštanih struktura. To je jeftina i neinvazivna metoda, dostupnija od MR-a, kratkog trajanja. U cilju dijagnosticiranja koristi se UZ visoke rezolucije. KT se ultrazvučno analizira u dvije projekcije, transverzalnoj i longitudinalnoj. UZ omogućuje pregled RF-a, perineuralne i intraneuralne vaskularizacije NM-a u idiopatskom SKT-u te može identificirati i sekundarni SKT. Nedostatak UZ pretrage je nepostojanje objektivnih dijagnostičkih standarda 6,44,45. U našoj kliničkoj praksi rijetko je u uporabi. Magnetska rezonancija (MR) MR pruža dobro sliku mekotkivnih struktura te se ne koristi rutinski već kod rijetkih patoloških stanja: ganglioma, tumora, koštanih i vaskularnih deformacija, nakon neuspješnih kirurških zahvata u KT (dekompresija NM-a), nakon neuspješnog dugotrajnog konzervativnog liječenja SKT-a i rijetkih diferencijalno dijagnostičkih idiopatskih SKT-a. Pretraga MR-om pokazuje uzrok kompresije i elongacije NM-a u KT. Tipičan nalaz idiopatskog SKT-a je proksimalno povećanje poprečnog presjeka NM-a u KT, visoki signal intenziteta iznad NM-a i palmarnog luka transverzalnog karpalnog ligamenta. MR pretraga nema sigurnih dijagnostičkih kriterija za SKT, ipak daje najveću osjetljivost za idiopatski SKT, 96 %, međutim, specifičnost joj je niska, od 33 do 38 % 3,4,46. LIJEČENJE SINDROMA KARPALNOG TUNELA Liječenje SKT-a može biti konzervativno i kirurško. Konzervativno liječenje Konzervativno liječenje češće je i primjenjuje se kod blažih i umjerenih SKT-a. Konzervativno liječenje sadrži razne metode: primjena ergonomskih mjera (izbjegavanje repetitivnih kretnji u ručnom zglobu), ortoza za ručni zglob (prvenstveno noćna uporaba), fizikalna terapija (kineziterapija, magnetoterapija, laser niske snage, terapijski ultrazvuk, kratkovalna dijatermija). Konzervativna terapija ublažava simptome SKT-a dva do šest tjedana nakon primjene te postiže maksimalnu učinkovitost do tri mjeseca nakon terapije. Ako se ne postigne poboljšanje nakon 6 tjedana od terapije, treba razmotriti drugu mogućnost liječenja 47,48. Imobilizacija ručnog zgloba Ortoza za ručni zglob je najčešća konzervativna terapija koja se primjenjuje za blage i umjerene slučajeve SKT-a (slika 2). Primjenjuje se tijekom noći, najmanje 3 mjeseca. Razlog primjene je sprječavanje nepovoljnog položaja (fleksije ručnog zgloba) tijekom noći, što posljedično smanjuje pritisak na NM i poboljšava hemodinamske parametre u KT 48,49. Jednostavna je za primjenu, niske cijene i dobro se podnosi. U preglednom članku Cohrane iz dokazano je kako je ortoza za ručni zglob učinkovitija od placeba, ali nije nađeno dovoljno dokaza za učinkovitost različitih vrsta ortoza kao niti u usporedbi učinkovitosti s drugim konzervativnim metodama liječenja SKT-a 49. Uporaba ortoza je preporučljiva posebice kod reverzibilnih SKT-a i kod trudnica, a može se kombinirati s drugim konzervativnim modalitetima liječenja. 10

8 Istraživanje Hall i sur. 50 pokazalo je da uporaba ortoze za ručni zglob smanjuje simptome SKT-a u kraćem razdoblju liječenja, ali nije dokazana učinkovitost u duljem vremenu (više od 6 mj.). Vježbe i mobilizacijske tehnike šake Nekoliko autora navodi da vježbe ručnog zgloba i prstiju (vježbe istezanja) poboljšavaju simptome SKT-a sprječavanjem adhezija između ligamenata i NM-a u KT te da smanjuju tenosinovijalni edem, poboljšavaju lokalnu cirkulaciju i time smanjuju pritisak u KT 51. Objavljeni su i oprečni rezultati provedbe vježbi. Prema Ashwortu 52, vježbe istezanja živca i tetiva imaju slabiji učinak od imobilizacije zgloba ortozom. U Cohrane istraživanju godine Page i sur. 53 zaključuju da postoje ograničeni dokazi za korištenje vježbi ručnog zgloba i prstiju šake te sugeriraju da treba razmotriti terapiju vježbanjem temeljem kliničkog iskustva i sklonosti pacijenta. Fizikalna terapija SKT-a Terapijski ultrazvuk Terapijski UZ koristi se dugo u liječenju SKT-a, međutim, patofiziološki učinak terapijskog UZ-a još je uvijek kontroverzan (slika 3). Dio autora naglašava da terapijski UZ povećava lokalnu temperaturu tkiva, poboljšava cirkulaciju, metabolizam, neuralnu regeneraciju dok drugi navode njegov protuupalni učinak 48,54. U najnovijem preglednom članku Huisstede i sur. 55 uspoređivana je primjena kontinuiranog terapijskog UZ-a, pulsirajućeg terapijskog UZ-a i placeba. Nakon tri tjedna praćenja liječenja nije bilo značajne razlike praćenih parametara (bol, klinička slika) u sve tri skupine. U drugoj studiji također je, nakon primjene terapijskog UZ-a i placeba, zapaženo poboljšanje simptoma nakon sedam tjedana kod pacijenata liječenih UZ-om u odnosu na placebo. Zaključeno je da postoje oprečni dokazi za učinkovitost terapijskog UZ-a u odnosu na placebo u kratkoročnom razdoblju (0 3 mjeseca), dok je nađen umjeren dokaz u korist terapijskog UZ-a u srednjoročnom razdoblju (4 6 mjeseci) nakon primjene. Magnetoterapija Slika 3. Primjena terapijskog ultrazvuka Terapija magnetskim poljem također se rabi za liječenje SKT-a. U nedavno objavljenim studijama uspoređivana je primjena statičkog magnetskog polja, pulsirajućeg magnetskog polja i placeba. Nisu pronađene značajne razlike u odnosu na bol, funkcionalni status i kliničku sliku SKT-a. Zaključuje se kratkoročno, kroz 6 7 tjedana praćenja liječenja, postoje oprečni dokazi za liječenje primjenom dinamičkog, statičkog ili pulsirajućeg magnetskog polja u usporedbi s liječenjem placebom. U srednjoročnom razdoblju od 18 tjedana nije bilo dokaza za pozitivni učinak liječenja magnetskim poljem 55. Terapija laserom niske snage Laseri niske snage (slika 4) koriste se u liječenju SKT-a djelujući biostimulirajuće, odnosno laserska energija djeluje lokalno producirajući endorfine, serotonin i nekoliko medijatora koji smanjuju upalnu reakciju i smanjuju bol. Trajanje aplikacije Slika 4. Primjena lasera niske snage 11

9 lasera niske snage je kratko, 90 sekundi. Primjenjuje se na tri točke na područje karpalnog tunela 55,56. Pozitivni učinci lasera dokazani su kod regeneracije aksona u eksperimentalnim studijama, ali još uvijek nije potvrđeno djelovanje kod ljudi. Rezultati nekoliko studija su oprečni, pa treba potvrditi stvarni učinak lasera niske snage na SKT 56,57. U metaanalizi Li i sur. 57 dokazano je povećanje snage stiska šake, smanjenje bola po vizualno analognoj skali (VAS) i poboljšanje ENG parametara NM-a nakon 3 mjeseca praćenja kod blagih i umjerenih SKT-a, te je zaključeno da je potrebno više visokokvalitetnih studija i dulje praćenje da bi se potvrdili pozitivni učinci liječenja SKT-a laserom niske snage. Kratkovalna dijatermija (KD) U novijoj studiji Boyaci i sur. 58 proučavali su učinke pulsirajućeg KD-a u usporedbi s kontinuiranim KD-om i placebom. Svakoj skupini aplicirano je 20 minuta KD-a dnevno, 5 dana u tjednu, tijekom 3 tjedna. Nađena je značajna razlika u korist skupine koja je primala kontinuirani KD na funkcionalni status ručnog zgloba nakon tri tjedna primjene. Zaključuju da postoje umjereni dokazi da je kontinuirani KD učinkovitiji od pulsirajućeg KD-a i placeba u kratkoročnom razdoblju. Primjena analgetskih struja Tijekom randomiziranog kontroliranog istraživanja Koca i sur. 59 praćena je primjena interferentne struje (IFS) u odnosu na transkutanu električnu nervnu stimulaciju (TENS) i noćnu ortozu za ručni zglob. IFS i TENS primijenjeni su kroz tri tjedna, 15 terapija apliciranih po jednu terapiju dnevno. Noćna ortoza nošena je 15 noći tijekom tri tjedna. Uspoređujući ove tri skupine, dokazano je da je IFS značajno učinkovitiji od noćne ortoze, budući da je smanjio bol tijekom šest tjedana praćenja. Uspoređujući IFS i TENS, dokazano je da je IFS također učinkovitiji jer je umanjio bol i poboljšao funkcionalni status ručnog zgloba, tijekom šest tjedana praćenja. Postoje umjereni dokazi da je IFS učinkovitiji od TENS-a i noćne ortoze ručnog zgloba. Medikamentozno liječenje SKT-a Medikamentozno liječenje SKT-a uključuje primjenu diuretika, nesteroidnih antireumatika (NSAR), B6 i B12 vitamina te kortikosteroida (oralno ili lokalno). U više studija dokazano je da primjena kortikosteroida lokalno (intratunelarna injekcija) ima koristan učinak, ali nije pronađena značajna klinička korist u usporedbi s drugim konzervativnim tretmanima, uključujući i primjenu ortoze za ručni zglob 3,6,60. Osim korisnih učinaka, primjena aplikacije kortikosteroida u KT-u ima i moguće negativne učinke (infekcija, alergijska reakcija, osteonekroza, oštećenje živca i/ili tetive). Primjena B6 i B12 vitamina nije pokazala učinkovitost u liječenju SKT-a, dok je primjena oralnih steroida i lokalnih intratunelarnih aplikacija kortikosteroida pokazala kratkotrajan učinak, najdulje jedan mjesec. Oralni steroidi učinkovitiji su od NSAR-a, čak pri niskim dozama, ali rizik od nuspojava ograničava njihovu dugotrajnu uporabu. Iako se NSAR nisu pokazali učinkovitima za liječenje SKT-a, mogu biti korisni kod liječenja tendinitisa ili tenosinovitisa u području ručnog zgloba 3,20,48,60. U našoj kliničkoj praksi od konzervativnih postupaka liječenja SKT-a najprije primjenjujemo ortoze za ručni zglob. Preporučujemo nošenje ortoze za ručni zglob tijekom noći 2 do 3 mjeseca. Uz noćnu ortozu najčešće primjenjujemo jednu do dvije procedure fizikalne terapije istovremeno, TENS ili IFS te terapijski UZ ili laser niske snage. Navedene fizikalne procedure dajemo jednom dnevno 10 dana, maksimalno 2 tjedna. Uz fizikalne procedure primjenjujemo i kineziterapijske postupke (vježbe istezanja, vježbe relaksacije, vježbe snaženja) mišića šake i podlaktice. Ako je prisutna hipotrofija muskulature tenara, primjenjujemo i elektrostimulaciju. Vježbe se obavljaju jednom dnevno 10 dana, individualno uz stručni nadzor fizioterapeuta. Od medikamenata po potrebi dajemo NSAR kao monoterapiju, u adekvatnoj dozi cca 8 do 10 dana. Rjeđe se primjenjuje peroralna kortikosteroidna terapija zbog mogućih nuspojava. Lokalna kortikosteroidna terapija (intratunelarna injekcija) također se daje rijetko, zbog rizične aplikacije i mogućeg oštećenja živca. Još rjeđe se aplicira kortikosteroid intratunelarno uz pomoć dijagnostičkog UZ-a; to zahtijeva tehničke uvjete i edukaciju izvedbe, što je rijetko dostupno. Prema procjeni kliničara sve navedene konzervativne metode primjenjuju se u blažem i umjerenom stupnju SKT-a. Nažalost, ne postoje postupnici za liječenje i to je velik nedostatak liječenja ovog sindroma. 12

10 Operacijsko liječenje sindroma karpalnog tunela Kirurško liječenje SKT-a podrazumijeva dekompresiju NM-a u KT. Kirurškom dekompresijom presiječe se RF, čime se smanji pritisak na NM te poveća prostor unutar KT-a. Dekompresija NM-a provodi se kod umjerenih (srednje teških) i teških stupnjeva oštećenja SKT-a. Približno % pacijenata ima dobre do izvrsne dugoročne rezultate. Postoje tri kirurške tehnike liječenja SKT-a, a to su: tehnika otvorenog polja, koja je najstarija i standardna metoda, zatim tehnika manjeg otvora (manje invazivna) te endoskopska tehnika 3,4,61. Tehnika manjeg otvora i endoskopska tehnika relativno su nove tehnike. Endoskopsku metodu uveo je Okutsu godine. U nekoliko studija uspoređivana je tehnika otvorenog polja i endoskopska tehnika, ali nije nađena značajna razlika u rezultatima nakon 12 tjedana od operacije, a ni nakon 1 5 godina od operacije 63. U studiji gdje je uspoređivana tehnika manjeg otvora i standardna tehnika otvorenog polja, nije nađena značajna razlika 4 i 6 mjeseci od operacije, međutim, tehnika manjeg otvora pokazala je bolji rezultat u ranijim fazama nakon operacije. Endoskopska tehnika pokazala je manje ozljeda mišićnog i kožnog tkiva, ali ima povećan rizik od ozljeda živca i ostalih struktura u KT-u zbog slabije vidljivosti. Pokazala je bolji ishod u usporedbi s obje otvorene tehnike nakon 4 tjedna od operacije Prilikom operacije SKT-a primjenjuje se lokalna anestezija, intravenozna regionalna ili, rijetko, opća anestezija. U uporabi je WALANT metoda (wide-awake, local anesthesia, no tourniquet). WALANT anestezija dobro je prihvaćena u našoj kliničkoj praksi zbog više učinaka. Smanjuje poslijeoperacijske mučnine i povraćanje, povećava učinkovitost operacije i povećava zadovoljstvo pacijenta. Primjenjuje se po tipu dnevne kirurgije, koja znatno smanjuje troškove liječenja 67. Nekada se nakon operacije ručni zglob imobilizirao vatenim povojem ili kratkom sadrenom longetom u trajanju od dva tjedna. Novije studije pokazuju da imobilizacija ručnog zgloba nije potrebna nakon operacije SKT-a te se potiče pacijenta da odmah nakon prestanka djelovanja anestezije aktivno vježba prstima. Imobilizacija ručnog zgloba ne smanjuje bol, a može produžiti funkcionalni oporavak, stoga se ne preporučuje nakon operacije 67. Poslijeoperacijski oporavak SKT-a je individualnog tijeka, s dobrom regresijom većine tegoba odmah nakon operacije, ali potpuna regresija tegoba ponekad traje i više mjeseci. Stoga je kod takvih pacijenta indicirano provesti poslijeoperacijsku rehabilitaciju s fizikalnom terapijom. Uspješnost operacijskog liječenja je velika i mnogobrojne studije to potvrđuju. Američka akademija ortopedskih kirurga (AAOS) godine daje jaku preporuku za operacijske tehnike bez obzira na vrstu tehnike, a od konzervativnih metoda liječenja daje jaku preporuku ortozi za ručni zglob. Suglasni su da se SKT (blažeg i umjerenog stupanja) liječi konzervativno, a teži stupanj kirurški. Također daju jaku preporuku za lokalne kortikosteroidne injekcije, umjerenu preporuku daju peroralnim medikamentima (diuretik, gabapentin, astaxanthin, NSAR, peroralni steroid, ketoprofen fonoforeza), a terapijskom UZ-u i laseru niske snage daju ograničenu preporuku 68. U našoj kliničkoj praksi pacijentima koji imaju simptome SKT-a blažeg i umjerenog stupnja također se preporučuje liječenje konzervativnim metodama, prvenstveno ortozama za ručni zglob, lokalnim kortikosteroidnim injekcijama i fizikalnom terapijom. Ako dijagnosticiramo oštećenje NM-a teškog stupnja ili nemamo dobar odgovor na konzervativno liječenje, preporučujemo operacijsko liječenje. Do točne dijagnoze dolazimo iscrpnom anamnezom, kliničkim pregledom i dijagnostičkim metodama, posebice EMNG analizom, koja pokazuje stupanj oštećenja živca i otkriva druge sindrome ili oštećenja živčanog tkiva. ZAKLJUČAK SKT je najčešća i najpoznatija kompresivna neuropatija NM-a u području karpalnog tunela i čini 90 % svih kompresivnih neuropatija. Čimbenici rizika za razvoj SKT-a su spol, starija životna dob, prekomjerna tjelesna težina, genetski i antropometrijski čimbenici, profesionalne bolesti, ponavljajući pokreti šake, dulje zadržavanje šake u fleksijskom položaju, upalne sistemske i degenerativne bolesti. Dijagnoza SKT-a postavlja se temeljem iscrpne anamneze, kliničkog pregleda i dijagnostičkih metoda, posebice EMNG analizom ruku. Pacijentima koji imaju simptome blažeg i umjerenog SKT-a preporučuje se neoperacijsko li- 13

11 ječenje (ortoze za ručni zglob, fizikalna terapija i lokalne kortikosteroidne injekcije). Kod oštećenja teškog stupnja SKT-a preporučuje se operacijsko liječenje, budući da zakašnjelo liječenje dovodi do lošijeg ishoda liječenja i trajnog invaliditeta. Stoga je potrebno ukazati na taj klinički sindrom i motivirati kliničare na što bržu dijagnostiku i njegovo liječenje, na dobrobit pacijenta. Izjava o sukobu interesa: autori izjavljuju da ne postoji sukob interesa. LITERATURA 1. Basiri K, Katirji B., Practical approach to electrodiagnosis of the carpal tunnel syndrome: A review, Adv Biomed Res 2015;4: Aroori S, Spence RA. Carpal tunnel syndrome. Ulster Med J 2008;77: Ibrachim I, Khan W.S, Goddard N, Smitham P. Carpal Tunnel Syndrome: A Review of the Recent Literature. The Open Orthop Journ 2012;6: Ghasemi-rad M, Nosair E, Vegh A, Mohammadi A, Akkad A et al. A hand review of carpal tunnel syndrome: From anatomy to diagnosis and treatment. World J Radiol 2014;6: Nathan PA, Istvan JA, Meadows KD. A longitudinal study of predictors of research- defined carpal tunnel syndrome in industrial workers findings at 17 years. J Hand Surg 2005;30: Chammas M. Carpal tunnel syndrome. Chir Main 2014; 33: Bland JDP. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2007;335: Pećina M i sur. Ortopedija. 2 izd. Zagreb: Naklada Ljevak, 2000; Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka. 3. izd. Zagreb: JUMENA, 1982;130, Pećina M, Krmpotić-Nemanić J. Kanalikularni sindromi. 1. Izd. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1987; Lanz U. Anatomical Variations of the median nerve in the carpal tunnel. J Hand Surg 1977; Henry BM, Zwinczewska H, Roy J, Vikse J, Ramakrishnan PK, Walocha JA et al. The Prevalence of Anatomical Variations of the Median Nerve in the Carpal Tunnel: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2015: 25;10:e Unver Dogan N, Uysal II, Seker M. The communications between the ulnar and median nerves in upper limb. Neuroanatomy 2009;8: Tabatabaeifar S, Wulff Svendsen S, Johnsen B, Hansseon GA, Fuglsang-Frederiksen A, Frost P. Reversible median nerve impairtment after three weeks of repetitive work. Scand J Work Environ Health 2016;42: Jung HY, Kong MS, Lee SH, Lee CH, Oh MK, Lee ES et al. Prevalence and Related Characteristics of Carpal Tunnel Syndrome Among Orchardists in the Gyeongsangnam-do Region. Ann Rehabil Med 2016;40: Harris-Adamson C, Eisen EA, Kapellusch J, Garg A, Hegmann KT, Thiese MS et al. Biomehanical risk factors for carpal tunnel syndrome: a pooled study of 2474 workers. Occup Environ Med 2015;72: Palmer KT, Bovenzi M. Rheumatic effects of vibration at work. Best Pract Res Clin Rheumatol 2015;29: Kozak A, Schedlbauer G, Wirth T, Euler U, Westerman C, Nienhaus A. Association between work-related biomechanical risk factors and the occurrence of carpal tunnel syndrome: an overview of systematic reviews and a meta-analysis of current research. BMC Musculoskeletal Disorders 2015;16: Gunnoo N, Ebelin M, Arrault M, Vignes S. Impact of carpal tunnel syndrome surgery on women with breast cancer-related lymphedema. Breast Cancer Res Treat 2015;152: Pourmemari MH, Shiri R. Diabetes as a risk factor for carpal tunnel syndrome: a systematic review and metaanalysis. Diabet Med 2015;33: Yurdakul FG, Bodur H, Cakmak OO, Ates C, Sivas F, Eser F et al. On the Severity of Carpal Tunnel Syndrome: Diabetes or metabolic Syndrome. J Clinic Neurol 2015;11: Chammas M, Boretto J, Burmann LM, Ramos RM, dos Santos Neto FC, Silva JB. Sindrome do tunel do carpo- Parte 1 ( anatomia, fisiologia, etiologia e diagnostico). Rev Bras Ortop 2014;49: Mediouni Z, Bodin J, Dale AM, Herquelot E, Carton M, Leclerc A et al. Carpal tunnel syndrome and computer exposure at work in two large complementary cohorts. BMJ Open 2015;5e Shiri R, Falah-Hassani K. Computer use and carpal tunnel syndrome: a meta-analysis. J Neurol Sci 2015; 349: Meems M, Truijens SEM, Speak V, Visser LH, Pop VJM. Prevalence, course and determinants of carpal tunnel syndrome symptoms during pregnancy: a prospective study. BJOG 2015;122: Oktayoglu P, Nas K, Kilinic F, Tasdemir N, Bozkurt M, Yildiz I. Assessment of the Presence of Carpal Tunnel Syndrome in patients with Diabetes Mellitus, Hypothyroidism and Acromegaly. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2015;9: Shiri R. Arthritis as a risk factor for carpal tunnel syndrome: a meta-analysis. Scand J Rheumatol 2016;29: Aboonq MS, Pathophysiology of carpal tunnel syndrome.neurosciences 2015;20: Mackinnon SE. Pathophysiology of nerve compression. Hand Clin 2002;18: Viikari-Juntura E, Silverstein B. Role of physical load factors in carpal tunnel syndrome. Scand J Work Environ Health 1999;25: Sami A, Unger J, Lange W. Vascular endothelial growth factor expression in peripheral nerves and dorsal root ganglia in diabetic neuropathy in rats. Neurosci Lett 1999;262: Dahlin LB. Aspects on pathophysiology of nerve entrapments and nerve compression injuries. Neurosurg Clin N Am 1999;2: Filius A, Thoreson AR, Wang Y, Passe SM, Zhao C, An KN et al. The effect of tendon excursion velocyty on longitudinal median nerve displacement: differences between carpal tunnel syndrome patients and controls. J Orthop Res 2015;33:

12 34. Ellis R, Blyth R, Arnold N, Miner-Williams W. Is there a relationship between imparied mediannerve excursiton and carpal tunnel syndrome? A systematic review. Journal of Hand Therapy 2017;30: Upton AR, McComas AJ. The double crush in nerve entrapment syndrome. Lancet. 1973;2: Molinari WJ, Elfar JC. The Duble Crush Syndrome. J Hand Surg Am 2013;38: Kane PM, Daniels AH, Akelman E. Double Crush Syndrome. J Am Acad Orthop Surg 2015;23: Wipperman J, Goerl K. Carpal Tunnel Syndrome: Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2016;94: LeBlanc KE, Cestia W. Carpal Tunnel Syndrome. Am Fam Physician 2011;83: Alfonso C, Jann S, Massa R, Torreggiani A. Diagnosis treatment and follow-up of the carpal tunnel symdrome: a review. Neurol Sci 2010;31: Cheng CJ, Mackinnon-Patterson B, Beck JL, Mackinnon SE. Scratch collapse test for evaluation of carpal and cubital tunnel syndrome. J Hand Surg 2008;33: Makanji HS, Becker SJE, Mudgal CS, Jupiter JB, Ring D. Evaluation of the scratch collapse test for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol 2014; 39: Wit JC, Hentz JG, Stevens JC. Carpal tunnel syndrome with normal nerve conduction studies. Muscle Nerve 2004;29: Fowler JR, Munsch M, Tosti R, Hagberg WC, Imbriglia JE. Comparasion of Ultrasound and Eelectrodiagnosis Testing for Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome. J Bone Joint Surg AM 2014; Filho AGJ, Nascimento BF, Amorim MC, Naus RAS, Loures EA, Moratelli L. Comparative study between physical examination, electromyography and ultrasonography in diagnosis carpal tunnel syndrome. Rev Bras ortop 2014;49: Jarvik JG, Yuen E, Haynor DR, Bradley CM, Fulton-Kehoe D, Smith-Weller T et al. MR nerve imaging in a prospective cohort of patients with suspected carpal tunnel syndrome. Neurology 2002;58: Shi Q, MacDermid JC. Is surgical intervention more effective than non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome? A systematic review. J Orthop Surg Res 2011;6: Martins RS, Siqueira MG. Conservative therapeutic management of carpal tunnel syndrome. Arq Neuropsiquiatr 2017;75: Page MJ, Massy-Westropp N, O Connor D, Pitt V. Splinting for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD Hall B, Lee HC, Fitzgerald H, Byrne B, Barton A, Lee AH. Investigation the effectiveness of full-time wrist splinting and education in the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Am J Occup Ther 2013;67: Horng YS, Hsieh SF, Lin MC, Chang YW, Lee KC, Liang HW. Ultrasonographic median nerve changes under tendon gliding exercise in patients with carpal tunnel syndrome and healthy controls. J Hand Ther 2014;27: Ashworth NL. Carpal tunnel syndrome. Am Fam Physician 2016;94: Page MJ, O Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome. Cohrane Database Syst Rev 2012;13:6CD Armagan O, Bakilan F, Ozgen M, Mehmetoglu O, Oner S. Effects of placebo-controlled continuous and pulsed ultrasound treatments on carpal tunnel syndrome: a randomized trial. Clinics (Sao Paulo) 2014;69: Huisstede BM, Hoogvliet P, Franke TP, Randsdorp MS, Koes BW. Carpal Tunnel Syndrome: Effectiveness of Physical Therapy and Elelctrophysical Modalities. An Update Systematic Review of Randomize Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil 2018;99: Oliveria FB, Pereira VM, Trindade AP, Shimano AC, Gabriel RE, Borges AP. Action of therapeutic laser and ultrasound in peripheral nerve regeneration. Acta Orop Bras 2012;20: Li ZJ, Wang Y, Zhang HF, Ma XL, Tian P, Huang Y. Effectiveness of low-level laser on carpal tunnel syndrome. Medicine 2016;95: Boyaci A, Tutoglu A, Koca I, Kocaturk O, Celen E, Comparison of the short-term effectiveness of short wave diathermy treatment in the patients with carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Arch Rheumatol 2014;29: Koca I, Boyaci A, Tutoglu A, Ucar m, Kocaturk O. Assessment of the effectiveness of interferential current therapy and TENS in the management of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled study. Rheumatol Int 2014;34: Burton SL, Cherston LS, Chen Y, Windt DA. Clinical Course and Prognostic Factors in Conservatively Managed Carpal Tunnle Syndrome: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil 2016;97: Yucetas SC, Yildirim A. Comparative results of standard open and mini open, KnifeLight instrumental-assisted carpal tunnel release. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2013;74: Okutsu I, Ninomiya S, Takatori Y, Ugawa Y. Endoscopic management of carpal tunnel syndrome. Arthroscopy 1989;5: Ejiri S, Kikuchi S, Maruya M, Sekiguchi Y, Kawakami R, Konno S. Short-term results of endoscopic (Okutsu method) versus palmar incision open carpal tunnel release: a prospective randomized controlled trial. Fukushima J Med Sci 2012;58: Crnković T, Bilić R, Trkulja V, Cesarik M, Gotovac N, Kolundžić R. The effect of epineurotomy on the median nerve volume after the carpal tunnel release: a prospective randomised double-blind controlled trial. Int Orthop 2012;36: Ren YM, Wang XS, Wei ZJ, Fan BY, Lin W, Zhou X et al. Efficacy, safety, and cost of surgical versus nonsurgical treatment for carpal tunnel syndrome A systematic review and meta-analysis. Medicine 2016;95: Yunoki M, Kanda T, Suzuki K, Uneda A, Hirashita K, Yoshino K. Importance of Recognizing Carpa Tunnel Syndrome for Neurosurgeons: A Review. Neurol Med Chir (Tokyo) 2017;57: Calandruccio JH, Thompson NB. Carpal Tunnel Syndrome: Making Evidence-Based Treatment Decision. Orthop Clin North Am 2018;49: American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of carpal tunnel syndrome [Internet]. Evidencebased clinical practice guideline [cited 9 Oct 2018]. Available from: pubmed/

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

BOLESTI PERIFERNIH NERAVA

BOLESTI PERIFERNIH NERAVA Uvod Mišićno-nervni krug Poremećaji mišićnog nadražaja Poremećaji nervno-mišićne sinapse Uvod Periferni nervni sistem uključuje sve nerve izvan CNS-a koga čine mozak i leđna moždina. Moždani nervi, koji

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више

Slomljena ruka – uzroci, simptomi i liječenje

Slomljena ruka – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Slomljena ruka - uzroci, simptomi i liječenje Slomljeni zglob ili slomljena ruka očituju se pucanjem jednom

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb DARS d.d. Glavni zadatki: Rad i održavanje autocesta u Sloveniji Nadzor i upravljanje

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije 26-28.05.2017. godine Hotel Čigotа, Zlаtibor PROGRAM 26-28. maj 2017. Hotel Čigota, Zlatibor

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I ANALGEZIJU KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ZAGREB Klinika za anesteziologiju, reanimat

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I ANALGEZIJU KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ZAGREB Klinika za anesteziologiju, reanimat HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR HRVATSKO DRUŠTVO ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I ANALGEZIJU KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH ZAGREB Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje MEDICINSKOG FAKULTETA

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

VODIČ ZA OBUKU O PRIMJENI XIAPEX INJEKCIJE U DUPUYTRENOVOJ KONTRAKTURI Verzija 2, NP-1092

VODIČ ZA OBUKU O PRIMJENI XIAPEX INJEKCIJE U DUPUYTRENOVOJ KONTRAKTURI Verzija 2, NP-1092 VODIČ ZA OBUKU O PRIMJENI XIAPEX INJEKCIJE U DUPUYTRENOVOJ KONTRAKTURI Dupuytrenova kontraktura i anatomija šake Dupuytrenova kontraktura (ili bolest) je sporo progredirajući poremećaj vezivnog tkiva koji

Више

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE URODINAMSKA ISPITIVANJA Dr Ranko Herin Uvod Urodinamika dinamika urina, promenljiv tok urina Urodinamska ispitivanja analizom mokrenja do dijagnoze pritisak u bešici protok urina pritisak u uretri radioskopija

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

GSK radionica hipertenzije

GSK radionica hipertenzije Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju šećerne bolesti Ivica Cvetković Samobor, Gajeva 37 www.ordic.hr 9/24/2011 ŠEĆERNA BOLEST Termin šećerna bolest označava metabolički poremećaj multiple etiologije

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Marija Slivonja Prijelomi dijafize kostiju podlaktice DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Marija Slivonja Prijelomi dijafize kostiju podlaktice DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Marija Slivonja Prijelomi dijafize kostiju podlaktice DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Marija Slivonja Prijelomi dijafize

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdavstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Studij: Preddiplomski stručni studij Fizioterapija Katedra za kliničke medicinske znanosti I Kolegij: Klinička medicina III-Neurologija Voditelj:Izv. prof.dr.sc.mira

Више

Slide 1

Slide 1 Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) Mr. sc. Maja Rogić Laboratorij za Humanu i Eksperimentalnu Neurofiziologiju (LAHEN), Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (voditelj prof.dr.sc Vedran Deletis)

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Више

Pritisak u ušima – mogući uzroci i liječenje

Pritisak u ušima – mogući uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Pritisak u ušima - mogući uzroci i liječenje Pritisak u ušima ili "začepljene uši" može biti rezultat brojnih

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

GLAUCOMA (Glaukom)

GLAUCOMA (Glaukom) Uvod Glaukom otvorenog ugla Glaukom zatvorenog ugla Sekundarni glaukom Uvod Glaukom je poremećaj pri kojem se u očnoj jabučici poveća pritisak uslijed čega dolazi do oštećenja vidnog nerva i gubitka vida.

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

Б06

Б06 Б06. КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 4 часа предавања и 2 часa вежби. Предмет носи 9 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: По завршетку наставе из Клиничке биомеханике од студента

Више

Slide 1

Slide 1 Dodatak Sustavni cjeloviti pregled unesrećenog prema ITLS-u tzv. Brzi trauma-pregled Medicinska komisija HGSS-a predstavlja ga u okviru svog tečaja prve pomoći Brzi trauma-pregled po ITLS-u 1 Pristup:

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Cochlear Implants Medicinski postupci za sustave MED EL CI/ABI AW33305_6.0 (Croatian)

Cochlear Implants Medicinski postupci za sustave MED EL CI/ABI AW33305_6.0 (Croatian) Cochlear Implants Medicinski postupci za sustave MED EL CI/ABI AW33305_6.0 (Croatian) U ovom su priručniku navedene važne upute i sigurnosne informacije za korisnike sustava CI/ABI tvrtke MED EL koji se

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

NEUROLOŠKI PREGLED

NEUROLOŠKI PREGLED Uvod Anamneza Procjena duševnog stanja Fizikalni pregled Kranijalni nervi Motorički nervi Senzorni nervi Refleksi Usklađenost pokreta, položaj i hod Autonomni nervni sistem Cirkulacija mozga Uvod Neurološki

Више

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ?

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ? Siniša Matković, dr. med. Privatna ginekološka ordinacija, Osijek 4. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u 21. 23.4.2016., Šibenik Praktično, mogućnost

Више

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ТЕРМИНАЛНЕ (ШАРНИРСКЕ) ОСОВИНЕ (ЦЕНТАР

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

Program - Simpozij - Medicinske vjezbe u krizoboljii - A5 - format.indd

Program - Simpozij - Medicinske vjezbe u krizoboljii - A5 - format.indd Poštovani, križobolja je čest i izazovan medicinski entitet, koji se ubraja među najveće socijalno-medicinske, pa i ekonomske probleme zdravstvenog sustava. Medicinske vježbe su standardni dio prevencije

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Petar Švenda Prijelomi stopala Diplomski rad Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Petar Švenda Prijelomi stopala Diplomski rad Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Petar Švenda Prijelomi stopala Diplomski rad Zagreb, 2018. Ovaj diplomski rad izrađen je u Zavodu za kirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb i predan na ocjenu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

Folie 2

Folie 2 Sadržaj Marketing Tehnologiija Uvođenje na tržište Ključne karakteristike Usporedba performansi 60 godina zimskih guma Continental Oznake zimskih guma Etiketa EU za gume Testovi u časopisima: najbolji

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Veralgin sprej za usnu sluznicu – Uputa o lijeku

Veralgin sprej za usnu sluznicu – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Veralgin sprej za usnu sluznicu - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte uputu prije nego što počnete uzimati

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ редмет се вреднује са 6 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (1 час предавања

Више

Bias u kliničkim istraživanjima/Bias in clinical trials

Bias u kliničkim istraživanjima/Bias in clinical trials Kratki pregledni članak/mini-review doi: 10.21860/medflum2017_187366 Bias u kliničkim istraživanjima Bias in clinical trials Goran Poropat 1*, Andrea Kresović 2, Davor Štimac 1 Sažetak. Bias ili sustavna

Више

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture IZVORNI ZNANSTVENI RAD Smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura u uvjetima bez navodnjavanja na području sjeveroistočne Bosne Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne

Више

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Pentasa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem mesalazin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Avokado – čarobno voće

Avokado – čarobno voće Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Avokado - čarobno voće Avokado je tropsko voće koje raste u Srednjoj Americi i Meksiku. Naziv avokado potječe

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2008.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2008. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Toplinska i električna vodljivost metala

Toplinska i električna vodljivost metala Električna vodljivost metala Cilj vježbe Određivanje koeficijenta električne vodljivosti bakra i aluminija U-I metodom. Teorijski dio Eksperimentalno je utvrđeno da otpor ne-ohmskog vodiča raste s porastom

Више

Pismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što

Pismeni ispit iz MEHANIKE MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB, oslonjena na oprugu BC i okačena o uže BD, nosi kontinuirano opterećenje, kao što Pismeni ispit iz MEHNIKE MTERIJL I - grupa 1. Kruta poluga, oslonjena na oprugu i okačena o uže D, nosi kontinuirano opterećenje, kao što je prikazano na slici desno. Odrediti: a) silu i napon u užetu

Више

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Cinnabisin tablete - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke: Ovaj

Више

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 2005.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 2005. SVEUČILIŠTE U MOSTARU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE Mostar, svibanj 05. 1. Uvod Nužnost približavanja svjetskim standardima u fizioterapiji,

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

Microsoft Word - Osnovni cjenovnik 2019

Microsoft Word - Osnovni cjenovnik 2019 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU»MLJEČANICA«KOZARSKA DUBICA 79247 MEĐUVOĐE Tel. 052 444-100-direktor; 444-094, 444-102-centrala; 445-002-fax; e-mail: bolnica@spamljecanica.com

Више

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ HADŽIĆI KARCINOM DEBELOG CRIJEVA Fondacija FAMI KARAKTERISTIKE BOLESTI Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom tvom razvijenog

Више

Terme selce HEALTH CLINIC Cjenik

Terme selce HEALTH CLINIC Cjenik Terme selce HEALTH CLINIC Cjenik Pregledi Specijalistički pregled fizijatra i reumatologa 350-440 Specijalistički pregled kardiologa i EKG 350-400 Specijalistički pregled dermatologa 350 Kontrolni pregled

Више

Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika!

Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika! Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika! Krunice, osim što nadoknađuju izgubljene zube,

Више

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc Dopunski zadaci za vježbu iz MFII Za treći kolokvij 1. U paralelno strujanje fluida gustoće ρ = 999.8 kg/m viskoznosti μ = 1.1 1 Pa s brzinom v = 1.6 m/s postavljana je ravna ploča duljine =.7 m (u smjeru

Више

Мултипла склероза - болест младих људи

Мултипла склероза  - болест младих људи Мултипла склероза (МС) је хронично инфламаторно и дегенеративно обољење централног нервног система (ЦНС) које се карактерише зонама инфламације и демијелинизације које током болести захватају бројне регионе

Више

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Sunčanica - simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Sunčanica nastaje pretjeranim izlaganjem glave i potiljka

Више

Ginkgo tablete (40 mg) – Uputa o lijeku

Ginkgo tablete (40 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Ginkgo tablete (40 mg) - Uputa o lijeku Prije upotrebe lijeka pozorno pročitajte ovu uputu. Uputu nemojte

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

UVOD U UREDSKO POSLOVANJE

UVOD U UREDSKO POSLOVANJE NOVE TEHNOLOGIJE I RAČUNALA Doc. dr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres mira.hercigonja-szekeres@zvu.hr 2 Nastava raspored (zimski semestar) Predavanja: utorkom 18.00-20.15 Vježbe: ponedjeljkom, 17.00 20.00

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf Универзитет у Крагујевцу Медицински факултет Докторске академске студије Изборно подручје : ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Изборна област ПУЛМОЛОГИЈА Испитна питања : 1. Плућна вентилација

Више

(Microsoft Word - natje\350aj)

(Microsoft Word - natje\350aj) SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA Klasa: 602-03/16-01/208 Urbroj: 2138-22/1-16-1 Korčula, 7. lipnja 2016. Na temelju čl. 22., stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i točke

Више

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc

Microsoft Word - CroDiab Registar 2009.doc HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Zagreb, Rockefellerova 7. - SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC Dugi dol 4a, Zagreb IZVJEŠĆE ZA 2009. Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab National Diabetes

Више

PSIHIJATRIJA

PSIHIJATRIJA НЕУРОЛОГИЈА Предмет се налази у осмом блоку, и реализује се кроз 4 часа предавања, 2 часа вежби и 110 часова самосталног рада студента у току семестра. Предмет носи 8 ЕСПБ бодова. Образовни циљ предмета

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више