IT

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IT"

Транскрипт

1 TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019

2 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima Sektor Prodaje PREGLED IZMJENE DOKUMENTA Verzija Opis izmjene Autor Odobrenje Datum 1.0. Korekcija tarifa Sektor Prodaje Uprava Banke Dopuna tarife Odjel za razvoj podršku mreži Uprava Banke Mart 2019 REFERENTNA DOKUMENTACIJA Broj dokumenta Naziv dokumenta Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

3 SADRŽAJ : 1. PAKETI PROZVODA I USLUGA START PAKET OTVARANJE, VOĐENJE I SERVISIRANJE RAČUNA DOMAĆIH FIZIČKA LICA ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U DOMAĆOJ VALUTI DOMAĆA FIZIČKA LICA ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U STRANOJ VALUTI - DOMAĆA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI (KM VALUTA) - DOMAĆA FIZIČKA LICA ŽIRO RAČUNI - DOMAĆA FIZIČKA LICA OROČENI DEPOZITI - DOMAĆA FIZIČKA LICA TRAJNI NALOG - DOMAĆA FIZIČKA LICA UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA DOMAĆA FIZIČKA LICA (UPP GOTOVINSKI I BEZGOTOVINSKI NALOZI) MEĐUNARODNI PLATNI PROMET - DOMAĆA FIZIČKA LICA BEZGOTOVINSKA KONVERZIJA - DOMAĆA FIZIČKA LICA OTVARANJE, VOĐENJE I SERVISIRANJE RAČUNA STRANA FIZIČKA LICA ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U DOMAĆOJ VALUTI STRANA FIZIČKA LICA ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U STRANOJ VALUTI STRANA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI (KM VALUTA) STRANA FIZIČKA LICA OROČENI DEPOZITI STRANA FIZIČKA LICA TRAJNI NALOG STRANA FIZIČKA LICA UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA STRANA FIZIČKA LICA (UPP GOTOVINSKI I BEZGOTOVINSKI NALOZI) MEĐUNARODNI PLATNI PROMET STRANA FIZIČKA LICA BEZGOTOVINSKA KONVERZIJA - STRANA FIZIČKA LICA DEVIZNO VALUTNI POSLOVI, I OSTALI POSLOVI OTKUP I PRODAJA EFEKTIVE OSTALI POSLOVI USLUGA MOBILNOG I SMS BANKARSTVA KREDITNO POSLOVANJE PRIJEM I OBRADA KREDITNIH ZAHTJEVA VOĐENJE I ODRŽAVANJE KREDITNOG RAČUNA OSTALE NAKNADE - KREDITI SEFOVI KARTIČNI PROIZVODI MASTERCARD DEBITNE PLATNE KARTICE NAKNADE PO DEBITNOM RAČUNU MASTERCARD STANDARD REVOLVING KREDITNA KARTICA MOJA PLUS KARTICA OSTALE NAKNADE PO KARTIČNIM PROIZVODIMA U skladu sa članom 58. Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo, Uprava Banke na prijedlog Sektora prodaje, na XXVI sjednici koja je održana dana godine donosi: T A R I F U 2 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

4 NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade 1. PAKETI PROZVODA I USLUGA 1.1. START PAKET Osnovni proizvodi i usluge-naknada za korištenje 4,99 KM mjesečno Paketa Tekući račun (otvaranje i vođenje računa) (uključeno u cijenu paketa) MasterCard debitna kartica - naknada za izdavanje i za izdavanje, godišnja članarina godišnja članarina 5,00 KM Prekoračenje po tekućem računu naknade za obradu zahtjeva 5,00 KM jednokratno Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost Mjesečna premija od 1,10 KM je uključena u cijenu paketa Trajni nalog- otvaranje trajnog naloga za plaćanja unutar Banke Kviko usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge (uključeno u cijenu paketa) % popusta na Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranje % popusta na usluge PZU Eurofarm Centar Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji SMS usluga-otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge mobilno bankarstvo ( mbanking)- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge Ukupno svi proizvodi/usluge ( osnovni+dodatni) 1,70 KM 2,30 KM 8,99 KM (maksimalna naknada za korištenje paketa) 1.2. PREMIUM PAKET Osnovni proizvodi i usluge-naknada za korištenje Paketa Tekući račun (otvaranje i vođenje računa) MasterCard debitna kartica 9,99 KM mjesečno (uključeno u cijenu paketa) za izdavanje i godišnje članarine (uključeno u cijenu paketa) 3 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

5 1.2.3 SMS usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje ( uključeno u cijenu usluge paketa) Mobilno bankarstvo ( mbanking) -otvaranje i mjesečna ( uključeno u naknada za korištenje usluge cijenu paketa) Prekoračenje po tekućem računu za obradu zahtjeva Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili Mjesečna premija od 1,10 KM je nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost uključena u cijenu paketa za godišnju Master Card standard revolving kreditna kartica članarin (uključena u cijenu paketa), upisnina 20,00 KM jednokratno Osiguranje korisnika kreditne kartice ( smrt usljed bolesti Mjesečna premija od 1,49 KM je ili nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski uključena u cijenu paketa gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana) Trajni nalog - otvaranje usluge za plaćanja unutar Banke Kviko usluga -otvaranje i mjesečna naknada za korištenje ( uključeno u usluge cijenu paketa) % popusta na Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja % popusta na usluge PZU Eurofarm Centar Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji Stimulativna kamatna stopa na oročenja od 0,05% p.a. 1,00 KM mjesečna naknada A vista račun KM/EUR ( po viđenju) otvaranje i vođenje 1,00 KM mjesečna naknada računa Dostava izvoda po tekućem računu putem a Ukupno svi proizvodi/usluge ( osnovni+dodatni) 11,99 KM (maksimalna naknada za korištenje paketa) 1.3. VIP PAKET Osnovni proizvodi i usluge- naknada za korištenje Paketa 14,99 KM mjesečno Tekući račun (otvaranje i vođenje računa) (uključeno u cijenu paketa) MasterCard debitna kartica za izdavanje i godišnju članarinu (uključeno u cijenu paketa) SMS usluga- mjesečna naknada za korištenje usluge ( uključeno u cijenu paketa) Mobilno bankarstvo ( mbanking) -otvaranje i mjesečna ( uključeno u naknada za korištenje usluge cijenu paketa) Prekoračenje po tekućem računu za obradu zahtjeva Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili Mjesečna premija od 1,10 KM je nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost uključena u cijenu paketa 4 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

6 1.3.7 Master Card standard revolving kreditna kartica Osiguranje korisnika kreditne kartice ( smrt usljed bolesti ili nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana, PZO) Trajni nalog -otvaranje usluge za godišnju članarinu i upisninu (uključene u cijenu paketa) Mjesečna premija od 3,49 KM je uključena u cijenu paketa za plaćanja unutar Banke Kviko usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje ( uključeno u usluge cijenu paketa) % popusta na Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja % popusta na usluge PZU Eurofarm Centar Dostava izvoda po tekućem računu putem a Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji Stimulativna kamatna stopa na oročenja od 0,15% p.a. 1,00 KM mjesečna naknada A vista račun KM/EUR ( po viđenju) otvaranje i vođenje računa Popust kod naknade za obradu kredita za 50% 1,00 KM mjesečno Ukupno svi proizvodi/usluge ( osnovni+dodatni) 1.4. PAKET ZA PENZIONERE Osnovni proizvodi i usluge- naknada za korištenje paketa Tekući račun (otvaranje i vođenje računa) MasterCard debitna kartica Prekoračenje po tekućem računu Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode Trajni nalog- otvaranje trajnog naloga Kviko usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji SMS usluga- mjesečna naknada za korištenje usluge ,99 KM (maksimalna naknada za korištenje paketa) 2,99 KM mjesečno (uključeno u cijenu paketa) za izdavanje i godišnju članarinu (uključeno u cijenu paketa) 5,00 KM jednokratno ( uključeno u cijenu paketa) za plaćanja unutar Banke ( uključeno u cijenu paketa) 1,70 KM 5 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

7 Tarifni stav Ukupno svi proizvodi/usluge ( osnovni+dodatni) Vrsta usluge 4,69 KM (maksimalna naknada za korištenje paketa) Visina naknade 2. Otvaranje, vođenje i servisiranje računa DOMAĆIH FIZIČKA LICA 2.1. ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U DOMAĆOJ VALUTI DOMAĆA FIZIČKA LICA Otvaranje računa po viđenju (štednih knjižica) u domaćoj valuti - KM Zamjena štedne knjižice na zahtjev klijenta (oštećena,pocijepana,pohabana) 5,00 KM Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) na zahtjev vlasnika Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) od strane Banke ( usljed neaktivnosti itd..) Vođenje računa-po računu 1,50KM 1,50KM (u zavisnosti od Vođenje neaktivnog računa zatečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa) 1,50KM (u zavisnosti od Slanje obavijesti o neaktivnosti računa zatečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa) Postupanje po neaktivnim računa 2,00KM Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici, na zahtjev klijenta Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade 2,00 KM Uplata u korist računa u domicilnoj valuti - KM Isplata na teret računa u domicilnoj valuti KM Isplata na teret računa u stranoj valuti Prenos sredstava sa računa u korist drugih računa domaćih i stranih fizičkih lica u domicilnoj valuti KM, unutar Banke Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) Prenos sredstava sa vlastitog računa u korist vlastitih računa u stranoj valuti unutar Banke, uz konverziju u stranu valutu za isplatu, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav 3.1. za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

8 Prenos sredstava sa računa vlasnika ili uplata na ime plaćanja takse u korist računa ambasada/konzulata u 2,00 KM okviru Banke Neosnovana reklamacije 20,00 KM Izvršenje rješenja o nasljeđivanju 20,00 KM po rješenju Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade 2.2. ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U STRANOJ VALUTI - DOMAĆA FIZIČKA LICA Otvaranje računa po viđenju (štednih knjižica) u stranoj valuti Zamjena štedne knjižice na zahtjev klijenta (oštećena,pocijepana,pohabana) 5,00 KM Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) na zahtjev vlasnika Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) od strane Banke ( usljed neaktivnosti itd..) Vođenje računa-po računu 1,50KM (protuvrijednost 1,50KM (protuvrijednost), (u Vođenje neaktivnog računa zavisnosti od zetečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa) 1,50KM (protuvrijednost), (u Slanje obavijesti o neaktivnosti računa zavisnosti od zetečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa Postupanje po neaktivnim računa 2,00 KM Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici, na zahtjev klijenta Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade 2,00 KM Uplata efektivnim stranim novcem u korist računa u valuti računa Isplata na teret računa u valuti računa Isplata na teret računa u drugoj valuti Prenos sredstava sa računa u korist drugih vlastitih računa unutar Banke u valuti računa Prenos sredstava sa računa u korist drugih vlastitih računa unutar Banke u različitoj valuti Prenos sredstava sa štedno depozitnih računa u stanoj valuti, u korist drugih računa u domicilnoj KM valuti za isplatu, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav 3.1. za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav 1.9 za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

9 unutar Banke, domaćih i stranih fizičkih lica, uz konverziju u KM Isplata sa računa štednje u zamjenskoj valutu (dozvoljeno samo ukoliko poslovnica nema trenutno za isplatu valutu u kojoj je izvršen polog) Izdavanje potvrda o prilivima na devizni račun u svrhu ostvarenja olakšica 20,00 KM 2.3. TEKUĆI RAČUNI (KM valuta) - DOMAĆA FIZIČKA LICA Otvaranje računa Zatvaranje tekućeg računa na zahtjev klijenta Tarifni stav Zatvaranje tekućeg računa od strane Banke (usljed neaktivnosti itd..) Vrsta usluge Visina naknade Slanje obavijesti o neaktivnosti računa (za račune sa stanjem) Naknada u visini stvarnog troška ali ne veća od naknade za vođenje tekućeg računa Vođenje tekućeg računa - mjesečno 2,50 KM Vođenje tekućeg računa mjesečno-penzioneri 2,00KM Vođenje neaktivnog tekućeg računa mjesečno (za 2,50 KM (u zavisnosti od račune sa stanjem) izuzev za penzionere zatečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje Vođenje neaktivnog tekućeg računa mjesečno (za račune sa stanjem) za penzionere Postupanje po neaktivnim računa aktivnog tekućeg računa) 2,00 KM (u zavisnosti od zatečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog tekućeg računa) 2,00 KM Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici po 2,00 KM izvodu, na zahtjev klijenta Izrada i slanje mjesečnog izvoda om - po izvodu Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade Uplata u korist tekućeg računa u KM valuti Isplata na teret tekućeg računa u KM valuti Prenos sredstava sa računa u korist drugih računa domaćih i stranih fizičkih lica unutar Banke u domicilnoj valuti KM Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) Prenos sredstava sa tekućeg računa u korist drugih vlastitih računa u stranoj valuti unutar Banke za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

10 Odobrenje dozvoljenog prekoračenja u visini većoj od 100% iznosa plate, osim u slučajevima kada se nudi prekoračenje uposlenicima firmi koje imaju zaključen 20,00 KM Ugovor o isplati plata sa Bankom Odobrenje dozvoljenog prekoračenja u visini 100% iznosa plate 10,00 KM Povećanje dozvoljenog prekoračenja na zahtjev klijenta 10,00 KM Izvršenje rješenja o nasljeđivanju 20,00 KM po rješenju Neosnovana reklamacija 20,00 KM 2.4. ŽIRO RAČUNI - DOMAĆA FIZIČKA LICA Otvaranje računa Zatvaranje žiro računa na zahtjev klijenta Zatvaranje žiro računa od strane Banke (usljed neaktivnosti itd...) Vođenje žiro računa - mjesečno 2,50 KM 2,50 KM u zavisnosti od Vođenje neaktivnog žiro računa zetečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa 2,50 KM u zavisnosti od Slanje obavijesti o neaktivnosti računa zetečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa Postupanje po neaktivnim računa 2,00 KM Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici po 2,00 KM izvodu, na zahtjev klijenta Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade 2,00 KM Tarifni Visina naknade Vrsta usluge stav Uplata u korist žiro računa (samo žiralno) Isplata na teret žiro računa u KM Isplata na teret žiro računa u stranoj valuti, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav Prenos sredstava sa računa u korist drugih računa domaćih i stranih fizičkih lica unutar Banke u domicilnoj valuti KM Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) Prenos sredstava sa računa u korist računa oročene štednje unutar Banke u domicilnoj valuti KM 0,50% minimalno 2,00 KM maksimalno 100,00 KM 9 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

11 Prenos sredstava sa žiro računa u domicilnoj KM valuti u korist vlastitog računa oročene štednje unutar Banke u stranoj valuti za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav OROČENI DEPOZITI - DOMAĆA FIZIČKA LICA Otvaranje računa Održavanje depozita Transfer kamate na povezani štedni račun Izrada izvoda kamatnog lista 2.5.5* Isplata sredstava sa računa Frekventne štednje : ukoliko se radi o prvom podizanju sredstava sa računa fekventne štednje od momenta zaključenja Ugovora. Prva transakcija isplate sredstava nakon isteka perioda od tri mjeseca od momenta vršenja posljednje isplate sredstava sa računa frekventne štednje bez naknade * Isplata sredstava sa računa Frekventne štednje : za svako podizanje sredstava u periodu između dvije transakcije koja je obavljena bez naknade 2.5.7* Prijevremeni raskid Ugovora o Frekventnoj štednji na zahtjev klijenta 1% od iznosa sredstava koja se podižu 10,00KM (protuvrijednost u EUR valuti), fiksno 2.6. TRAJNI NALOG - DOMAĆA FIZIČKA LICA Otvaranje trajnog naloga (sve vrste trajnog naloga) Plaćanje trajnim nalogom na teret tekućih računa klijenata u korist drugih računa izvan Banke Raskid ugovora o trajnom nalogu, na zahtjev klijenta 5,00 KM Putem Giro Clearinga: KM 1,50 za transakcije iznosa od 0 do ,00KM Putem RTGS-a: KM 6,00 - za transakcije u svim iznosima 5,00 KM 2.7. UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA DOMAĆA FIZIČKA LICA (UPP gotovinski i bezgotovinski nalozi) 2.7 a UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA DOMAĆA FIZIČKA LICA (UPP gotovinski nalozi) 2.7.a.1 Uplata/prenos na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke 2,00 KM 10 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

12 2.7.a.2 Uplata/prenos sredstava na transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica na drugu banku 2.7.a.3 putem kliringa/od 0 do ,00 KM 2,50 KM 2.7.a.4 Iznosi transakcija KM ,01 i preko / RTGS 7,00 KM 2.7.a.5 Uplata osnivačkog uloga 1,00 KM 2.7 b UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA DOMAĆA FIZIČKA LICA (UPP bezgotovinski nalozi) 2.7.b.1 Uplata/prenos na transakcijski račun pravnog lica unutar 1,80 KM Banke 2.7.b.2 Uplata/prenos sredstava na transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica na drugu banku 2.7.b.3 Putem kliringa od 0 do ,00 KM 2,20 KM 2.7.b.4 Iznos transakcija KM ,01 i preko / RTGS 7,00 KM 2.7.b.5 Uplata osnivačkog uloga 1,00 KM 2.8. MEĐUNARODNI PLATNI PROMET - DOMAĆA FIZIČKA LICA DEVIZNA PLAĆANJA - banke u zemlji Tarifni stav * ** Ino doznaka u zemlji (devizna plaćanja), T+2 (datum transakcije + 2 dana, za naloge predate u toku radnog dana) opcija SHA Ino doznaka u zemlji (devizna plaćanja) opcija OUR (stvarni troškovi ino banke) Ino doznaka u zemlji (devizna plaćanja), T+0 (datum transakcije isti radni dan, za naloge predate do 10:00 sati tekućeg radnog dana) Do iznosa od 50,00 EUR (ili protuvrijednosti u drugoj valuti) Preko iznosa od 50,00 EUR (ili protuvrijednosti u drugoj valuti) Ino doznake u zemlji (devizna plaćanja), T+1 ( datum transakcije + 1 radni dan, za naloge predate do 12 sati tekućeg radnog dana) DEVIZNA PLAĆANJA - banke u inostranstvu Vrsta usluge Ino doznaka u inostranstvu (devizna plaćanja), T+ 2 (datum transakcije + 2 dana, za naloge predate u toku tekućeg radnog dana) opcija SHA Ino doznaka u inostranstvu (devizna plaćanja) opcija OUR (stvarni troškovi ino banke) 0,45%, minimalno 15,00 KM (7,67 EUR) 0,45%, minimalno 15,00 KM (7,67 EUR) + 30,00 KM (15,34 EUR) fiksno za rezervaciju troškova ino banke 0,55% (+0,10% na opcije iz Tarifnog stava 1.8.1) 5,00 KM 0,30% minimalno 10,00 KM 0,50% (+0,05% na opcije iz Tarifnog stava 1.8.1) Visina naknade 0,55 %, minimalno 20,00 KM (10,23 EUR) 0,55 %, minimalno 20,00 KM (10,23 EUR) + 30,00 KM (15,34 EUR) fiksno za rezervaciju troškova ino banke 11 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

13 Ino doznaka u inostranstvu (devizna plaćanja),t (datum transakcije isti radni dan, za naloge predate do 10:00 sati tekućeg radnog dana ) Ino doznaka u inostranstvu (devizna plaćanja), T (datum transakcije + 1 radni dan, za naloge predate do 12:00 sati tekućeg radnog dana) Ino doznaka u inostranstvo (devizna plaćanja), na račun Narodnih novina Republike Hrvatske, a po osnovu plaćanja naknade za objavljivanje Putovnice nevažećom opcija OUR (stvarni troškovi ino banke) PRILIVI IZ INOSTRANSTVA Prilivi iz inostranstva u korist računa fizičkih lica Do iznosa od 50,00 EUR (ili protuvrijednosti u drugoj valuti) Preko iznosa od 50,00 EUR (ili protuvrijednosti u drugoj valuti) Prilivi iz inostranstva u korist oročenih štednih računa fizičkih lica 0,65% (+0,10% na opcije iz Tarifnog stava ) 0,60% (+0,05% na opcije iz Tarifnog stava ) 0,45% minimalno 15,00 KM (7,67 EUR)+ 20,00 KM (10,23 EUR) fiksno za rezervaciju troškova ino banke 5,00 KM 0,40% minimalno 10,00 KM 0,20% minimalno 10,00 KM * T+2 plaćanje standardno plaćanje ** Klijent plaća stvarni trošak ino banke koji može biti veći ili manji od 30,00 KM. Ako je trošak ino banke manji od 30,00 KM, klijentu se vraća razlika od uplaćenog iznosa. Do trenutka naplate troška ino banke, klijent mora imati na svom računu iznos od minimalno 30,00 KM 2.9. BEZGOTOVINSKA KONVERZIJA - DOMAĆA FIZIČKA LICA Konverzija u KM i EUR valuti, a u svrhu ugovaranja oročenog depozita ili ugovaranja namjenski oročenog depozita (samo za uplatu početnog iznosa oročenja) Konverzija u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) 0,2% EUR / KM i obrnuto 0,50% minimalno 2,00 KM OUT/ OUT (OUT oznaka za sve ostale valute USD, CHF, 0,80% minimalno 2,00 KM AUD,...) OUT / EUR i obrnuto 0,80% minimalno 2,00 KM OUT / KM i obrnuto 0,80% minimalno 2,00 KM Iznosi manji od protuvrijednosti 5,00 EUR 0,50 KM 3. Otvaranje, vođenje i servisiranje računa STRANA FIZIČKA LICA 3.1. ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U DOMAĆOJ VALUTI STRANA FIZIČKA LICA Otvaranje računa po viđenju (štednih knjižica) u domaćoj valuti - KM Zamjena štedne knjižice na zahtjev klijenta 5,00 KM 12 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

14 (oštećena,pocijepana,pohabana) Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) na zahtjev vlasnika Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) od strane Banke (usljed neaktivnosti itd..) Vođenje računa-po računu 1,50KM 1,50 KM (u zavisnosti od Vođenje neaktivnog računa zetečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa) Slanje obavijesti o neaktivnosti računa 1,50 KM ( u zavisnosti od zatečenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje) Postupanje po neaktivnim računa 2,00 KM Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici, na zahtjev klijenta Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade 2,00KM Uplata u korist računa u domicilnoj valuti - KM Isplata na teret računa u domicilnoj valuti KM Isplata na teret računa u stranoj valuti Prenos sredstava sa računa u korist drugih računa domaćih i stranih fizičkih lica unutar Banke u domicilnoj valuti KM Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) Prenos sredstava sa računa u domaćoj valuti - KM, u korist drugih vlastitih računa u stranoj valuti, unutar Banke, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav 3.1. za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav ŠTEDNI DEPOZITNI RAČUNI U STRANOJ VALUTI STRANA FIZIČKA LICA Otvaranje računa po viđenju (štednih knjižica) u stranoj valuti Zamjena štedne knjižice na zahtjev klijenta 5,00 KM (oštećena,pocijepana,pohabana) Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) na zahtjev vlasnika Zatvaranje računa po viđenju (štedne knjižice) od strane Banke (usljed neaktivnosti itd..) Vođenje računa-po računu 1,50 KM (protuvrijednost) 1,50 KM potuvrijednost u Vođenje neaktivnog računa zavisnosti od zetčenog stanja računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa Slanje obavijesti o neaktivnosti računa 1,50 KM potuvrijednost u zavisnosti od zetčenog stanja 13 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

15 računa, a ne veća od naknade za vođenje aktivnog računa Postupanje po neaktivnim računa 2,00 KM Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici, na zahtjev klijenta Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade 2,00 KM Uplata efektivnim stranim novcem u korist računa Isplata na teret računa u valuti računa Prenos sredstava sa računa u stranoj valuti, u korist drugih vlastitih računa u istoj stranoj valuti računa, unutar Banke Izdavanje potvrda o prilivima na devizni račun u svrhu ostvarenja olakšica 20,00 KM Isplata sa računa u zamjenskoj valutu (dozvoljeno samo ukoliko poslovnica nema trenutno za isplatu valutu u kojoj je izvršen polog) 3.3. TEKUĆI RAČUNI (KM valuta) STRANA FIZIČKA LICA Otvaranje računa Zatvaranje tekućeg računa na zahtjev klijenta Zatvaranje tekućeg računa od strane Banke (usljed neaktivnosti itd..) Obavijest o neaktivnosti (za račune sa stanjem) Vođenje tekućeg računa mjesečno 2,50 KM Vođenje neaktivnog tekućeg računa mjesečno (za račune sa stanjem) Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Poslovnici po izvodu Izrada i slanje mjesečnog izvoda om - po izvodu Deblokada računa vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade Uplata u korist tekućeg računa u KM valuti Isplata na teret tekućeg računa u KM valuti Prenos sredstava sa računa u korist drugih računa domaćih i stranih fizičkih lica u domicilnoj valuti KM, unutar Banke Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) Prenos sredstava sa računa u korist drugih vlastitih računa u stranoj valuti, unutar Banke U visini stvarnog troška ali ne veći od naknade za vođenje tekućeg računa 2,50 KM (u zavisnosti od zatečenog stanja računa a ne veća od naknade za vođenje aktivnog tekućeg računa) 2,00 KM za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju, Tarifni stav Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

16 Odobrenje dozvoljenog prekoračenja u visini većoj od 100% iznosa plate, osim u slučajevima kada se nudi prekoračenje uposlenicima firmi koje imaju zaključen Ugovor o isplati plata sa Bankom 20,00 KM Odobrenje dozvoljenog prekoračenja u visini 100% iznosa plate 10,00 KM Povećanje dozvoljenog prekoračenja na zahtjev klijenta 10,00 KM Izvršenje rješenja o nasljeđivanju 20,00 KM po rješenju Neosnovana reklamacija 20,00 KM 3.4. OROČENI DEPOZITI STRANA FIZIČKA LICA Otvaranje računa Održavanje depozita Transfer kamate na povezani štedni račun Izrada izvoda kamatnog lista 3.4.5* Isplata sredstava sa računa Frekventne štednje : ukoliko se radi o prvom podizanju sedstava sa računa fekventne štednje od momenta zaključenja Ugovora. Prva transkcija isplate sredstava nakon isteka perioda od tri mjeseca od momenta vršenja posljednje isplate sredstava sa računa frekventne štednje bez naknade 3.4.6* Isplata sredstava sa računa Frekventne štednje : za svako podizanje sredstava u periodu između dvije transakcije bez naknade 3.4.7* Prijevremeni raskid Ugovora o Frekventnoj štednji na zahtjev klijenta 1% od iznosa sredstava koja se podižu 50,00 KM (protuvrijednost u EUR valuti) fiksno 3.5. TRAJNI NALOG STRANA FIZIČKA LICA Otvaranje trajnog naloga (sve vrste trajnog naloga) Plaćanje trajnim nalogom na teret tekućih računa klijenata u korist drugih računa izvan Banke Raskid ugovora o trajnom nalogu, na zahtjev klijenta 5,00 KM Putem Giro Clearing-a: KM 1,-50 za transakcije iznosa od 0 do ,00 KM Putem RTGS-a: KM 6,00 - za transakcije u svim iznosima 5,00 KM Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade 15 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

17 3.6. UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA STRANA FIZIČKA LICA (UPP gotovinski i bezgotovinski nalozi) 3.6 a UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA STRANA FIZIČKA LICA (UPP gotovinski nalozi) 3.6.a.1 Uplata/prenos na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke 2,00 KM 3.6.a.2 Uplata/prenos sredstava na transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica na drugu banku 3.6.a.3 putem kliringa/od 0 do ,00 KM 2,50 KM 3.6.a.4 Iznosi transakcija KM ,01 i preko / RTGS 7,00 KM 3.6.a.5 Uplata osnivačkog uloga 1,00 KM 3.6 b UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET ZA STRANA FIZIČKA LICA (UPP bezgotovinski nalozi) 3.6.b.1 Uplata/prenos na transakcijski račun pravnog lica unutar 1,80 KM Banke 3.6.b.2 Uplata/prenos sredstava na transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica na drugu banku 3.6.b.3 Putem kliringa od 0 do ,00 KM 2,20 KM 3.6.b.4 Iznos transakcija KM ,01 i preko / RTGS 7,00 KM 3.6.b.5 Uplata osnivačkog uloga 1,00 KM 3.7. MEĐUNARODNI PLATNI PROMET STRANA FIZIČKA LICA DEVIZNA PLAĆANJA - Banke u zemlji Ino doznaka u zemlji (devizna plaćanja), T ( datum transakcije + 2 dana, za naloge predate u toku radnog dana) opcija SHA Ino doznaka u zemlji (devizna plaćanja), opcija OUR (stvarni troškovi ino banke) Ino doznake u zemlji (devizna plaćanje), T ( datum transakcije isti radni dan za naloge predate do 10 sati tekućeg radnog dana ) Ino doznake u zemlji (devizna plaćanja), T (datum transakcije + 1 radni dan, za naloge predate do 12:00 sati tekućeg radnog dana) DEVIZNA PLAĆANJA - Banke u inostranstvu Ino doznaka u zemlji (devizna plaćanja), T (datum transakcije + 2 dana, za naloge predate u toku radnog dana ) opcija SHA Ino doznaka u zemlji ( devizna plaćanja) opcija OUR ( stvarni troškovi ino banke ) 0,20%, minimalno 15,00 KM (7,67 EUR) 0,20%, minimalno 15,00 KM (7,67 EUR)+ 30,00 KM (15,34 EUR) rezervacija za troškove ino banke 0,30% (+ 0,10% na opcije iz Tarifnog stava 2.7.1) 0,25% (+0,05% na opcije iz Tarifnog stava 2.7.1) 0,20%, minimalno 20,00 KM (10,23 EUR) 0,20%, minimalno 20,00 KM (10,23 EUR) + 30,00 KM (15,34 16 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

18 Tarifn i stav Ino doznake u zemlji (devizna plaćanje), T+0 (datum transakcije isti radni dan za naloge predate do 10 sati tekućeg radnog dana) Ino doznake u zemlji (devizna plaćanja), T+1 (datum transakcije + 1 radni dan, za naloge predate do 12:00 sati tekućeg radnog dana) PRILIVI IZ INOSTRANSTVA Prilivi iz inostranstva u korist računa fizičkih lica Vrsta usluge Do iznosa od 50,00 EUR (ili protuvrijednosti u drugoj valuti) Preko iznosa od 50,00 EUR (ili protuvrijednosti u drugoj valuti) Prilivi iz inostranstva u korist oročenih štednih računa fizičkih lica * T+2 plaćanje standardno plaćanje EUR) rezervacija za troškove ino banke 0,30% (+0,10% na opcije iz Tarifnog stava 2.7.2) 0,25% (+0,05% na opcije iz Tarifnog stava 2.7.2) Visina naknade 5,00 KM 0,30% minimalno 10,00 KM 0,20% minimalno 10,00 KM ** Klijent plaća stvarni trošak ino banke koji može biti veći ili manji od 30,00 KM. Ako je trošak ino banke manji od 30,00 KM, klijentu se vraća razlika od uplaćenog iznosa. Do trenutka naplate troška ino banke, klijent mora imati na svom računu iznos od minimalno 30,00 KM 3.8. BEZGOTOVINSKA KONVERZIJA - STRANA FIZIČKA LICA Konverzija u svrhu ugovaranja oročenog depozita ili ugovaranja namjenski oročenog depozita (samo za uplatu početnog iznosa oročenja) Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriće duga po kartici i sl.) 0,20% EUR / KM i obrnuto 0,50% minimalno 2,00 KM OUT/ OUT (OUT oznaka za sve ostale valute USD, CHF, 0,80% minimalno 2,00 KM AUD,...) OUT / EUR i obrnuto 0,80% minimalno 2,00 KM OUT / KM i obrnuto 0,80% minimalno 2,00 KM 4. DEVIZNO VALUTNI POSLOVI, I OSTALI POSLOVI 4.1. OTKUP I PRODAJA EFEKTIVE OTKUP EFEKTIVE EUR / KM 0,70% minimalno 2,00 KM 17 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

19 OUT / KM 1,00%, minimalno 2,00 KM PRODAJA EFEKTIVE KM / EUR 0,70%, minimalno 2,00 KM KM / OUT 1,20%, minimalno 2,00 KM GOTOVINSKA KONVERZIJA OUT/ EUR 0,70% minimalno 3,00 KM OUT/ OUT 1,20 minimalno 3,00 KM Iznosi manji od protuvrijednosti 5,00 EUR bez naknade 4.3. OSTALI POSLOVI ZAMJENA OŠTEĆENIH NOVČANICA Zamjena oštećenih novčanica ( samo EUR i USD uslov da je sačuvano više od 50% novčanice ) 10,00 % od iznosa Zamjena stranih novčanica povučenih iz opticaja (samo CHF) 10,00 % od iznosa Prijem naloga za kupovinu i/ili prodaju vrijedonosnih papira u ime i za račun profesionalnog posrednika van 50% neto brokerske naknade mjesta sjedišta profesionalnog posrednika OSTALO Prodaja obrazaca za pologe pazara i ostalih obrazaca: 5,00 KM BL1, BL2, BL3, BL4;-BLOK Razne potvrde banke (o stanju na računu u određenu svrhu, potvrda o stanju duga i sl.) 10,00 KM Provjera arhivirane dokumentacije iz prethodnih godina na zahtjev klijenata 50,00 KM po zahtjevu Dostava prethodne kursne liste 1,00 KM Isplata kredita Mikro kreditne organizacije (MKO) 1,50 KM 5. USLUGA MOBILNOG I SMS BANKARSTVA 5.1 Otvaranje usluge 5.2 Otkazivanje korištenja usluge 10,00 KM 5.3 Korištenje usluge 3,00 KM 5.4 Naknada za ponovno izdavanje aktivacijskog koda na 2,00 KM jednokratno zahtjev klijenta 5.5 Transakcije platnog prometa Prenos sredstava sa KM računa u korist računa pravnog lica, unutar Banke Putem Giro Clearinga: Prenos sredstava sa KM računa u korist računa pravnog ili - 0,85 KM fizičkog lica kod druge Banke u zemlji Putem RTGS-a 4,00 KM 5.6 Devizno valutni poslovi bezgotovinska koverzija EUR / KM i obrnuto 0,20% minimalno 2,00 KM OUT/ OUT (OUT oznaka za sve ostale valute USD, CHF, 0,60% minimalno 2,00 KM AUD,...) OUT / EUR i obrnuto 0,80%, minimalno 2,00 KM 18 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

20 ,60%, minimalno 2,00 KM OUT / KM i obrnuto 5.7 SMS USLUGA Mjesečna naknada 2,20 KM Naknada za zatvaranje SMS usluge 10,00 KM 5.8 KVIKO USLUGA Naknada za otvaranje KVIKO usluge Trošak izdavanja novog aktivacijskog koda 10,00KM Mjesečna naknada za korištenje usluge Naknada po transakciji Tarifn Visina naknade Vrsta usluge i stav 6. KREDITNO POSLOVANJE 6.1. PRIJEM I OBRADA KREDITNIH ZAHTJEVA Dugoročni nenamjenski krediti VIP klijenti Redovni klijenti Ostali klijenti Kratkoročni nenamjenski krediti VIP klijenti Redovni klijenti Ostali klijenti Kratkoročni nenamjenski krediti kratkoročna pozajmica Svi klijenti Hipotekarni nenamjenski kredit VIP klijenti Redovni klijenti Ostali klijenti Nenamjenski kredit na osnovu 100% depozita Svi klijenti Krediti za kupovinu vozila Vip klijenti Redovni klijenti 1,25% od iznosa kredita, 1,50% od iznosa kredita, 2% od iznosa kredita, 4,99% od iznosa kredita, 5,25% od iznosa kredita, 5,50% od iznosa kredita, 2,50% od iznosa kredita, minimalno 100,00 KM, maksimalno 4.000,00 KM 1,25% od iznosa kredita, 1,50% od iznosa kredita, 2% od iznosa kredita, minimalno 50,00 KM 1,50% od iznosa kredita, 1,25% od iznosa kredita, 1,50% od iznosa kredita, 19 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

21 Ostali klijenti Nenamjenski gotovinski krediti za korisnike penzije/mirovine VIP klijenti Redovni klijenti Ostali klijenti Stambeni krediti Tarifn i stav VIP klijenti Redovni klijenti Ostali klijenti Vrsta usluge Potrošački robni krediti Svi klijenti fizička lica (krajnji kupci) Trgovci Kao kompenzaciju oslobađanja krajnjeg korisnika od naknade i kamate, Trgovac sa kojim Banka ima sklopljen ugovor, Banci plaća proviziju za obradu kreditnih zahtjeva i pružanje usluge Zamjenski krediti Vip klijenti Redovni klijenti Ostali klijenti Nenamjenski kredit za klijente zaposlene na određeno vrijeme Svi klijenti Akcijski krediti i krediti za ciljane grupe klijenata 2% od iznosa kredita, minimalno 50,00 KM 1,00% od iznosa kredita, minimalno 25,00 KM 1,25% od iznosa kredita, minimalno 25,00 KM 1,50% od iznosa kredita, minimalno 40,00 KM Visina naknade 1,00% od iznosa kredita, 1,25% od iznosa kredita, 1,50% od iznosa kredita, Prema Ugovoru o poslovnoj saradnji U zavisnosti od ugovorenih uslova sa trgovcem: Varijanta 1 ili Varijanta 2 Do 1 godine: 2,50 % Preko 1 godine: 1,50 % U skladu sa ugovorenim uslovima zaključenim sa trgovcem 1,00% od iznosa kredita, 1,25% od iznosa kredita, 1,50% od iznosa kredita, 3,00% od iznosa kredita, Prema Ugovoru o poslovnoj saradnji posebna odluka 20 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

22 6.2. VOĐENJE I ODRŽAVANJE KREDITNOG RAČUNA Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa (za sve vrste kredita) - naplaćuje se od klijenta svaki mjesec tokom otplate kredita u sklopu anuiteta 2,00 KM mjesečno Tarifni Vrsta usluge stav 6.3. OSTALE NAKNADE - KREDITI Prijevremena konačna otplata kredita (za sve vrste kredita) kod kredita sa ugovorenom fiksnom kamatnom stopom Prijevremena konačna otplata kredita (za kredite čiji je predmet kupovina nepokretnosti) kod kredita sa ugovorenom fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom i ako je iznos prijevremene otplate kredita u razdoblju od godine dana veći od ,00 KM Visina naknade 1% na iznos prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je razdoblje između prijevremene otplate i roka ispunjena obaveza iz ugovora o kreditu jednako ili duže od 1 godine 0.50% na iznos prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je razdoblje između prijevremene otplate i roka ispunjena obaveza iz ugovora o kreditu kraće od 1 godine Napomena: Naknada ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen. 1% na iznos prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je razdoblje između prijevremene otplate i roka ispunjena obaveza iz ugovora o kreditu duže od 1 godine 0.50% na iznos prijevremeno otplaćenog kredita ukoliko je razdoblje između 21 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

23 Prijevremena otplata kredita u sljedećim slučajevima: ako prijevremenu otplatu inicira Banka i ostatak glavnice naplaćuje iz instrumenata obezbjeđenja ako se prijevremena otplata kredita vrši iz sredstava novoodobrenog kredita u Banci kada prijevremenu otplatu kredita vrše članovi porodice, firma uposlenja, jemci ili treća lica, a iz razloga smrti Korisnika kredita Ukoliko je otplata učinjena na temelju zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena osiguranje otplate kredita Ako se otplata vrši tokom razdoblja za koje je ugovorena varijabilna nominalna kamatna stopa osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti U slučaju dozvoljenog preoračenja po računu Izdavanje brisovnog očitovanja za klijente koji prijevremeno zatvaraju kredit Izdavanje brisovnog očitovanja za klijente koji redovno zatvaraju kredit Sve vrste opomena prijevremene otplate i roka ispunjena obaveza iz ugovora o kreditu kraće od 1 godine Napomena: Naknada ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen. 50,00 KM Protesti, tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima stvarni troškovi, minimalno 100,00 KM Izrada knjigovodstvene kartice na zahtjev klijenta 5,00 KM Naknada za izmjenu prvobitno ugovorenih uslova po kreditu i / ili oslobađanje kolaterala 100,00KM po izmjeni Promjena založnog prava na nekretnini 60,00 KM Odustajanje od Ugovorenog kredita (sve vrste kredita osim hipotekarnih kredita i kredita čiji je predmet kupovina/finansiranje nepokretnosti) Odustajanje od Ugovorenog kredita (hipotekarni krediti i 0,50%, krediti čiji je predmet kupovina/finansiranje nepokretnosti) Reprogram kredita (nedospjeli i dospjeli dug) na zahtjev klijenta 100,00 KM 22 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

24 Naknada za izdavanje izvoda iz Centralnog registra kredita kod CBBH (CRK) na zahtjev klijenta Naknada za izdavanje izvoda iz Centralnog registra kredita kod CBBH (CRK) po realizaciji kredita Razne potvrde (o stanju duga dospjelim i nedospjelim obavezama prema Banci, otplaćenim obavezama i slične potvrde), izjave i sl. Izdavanje potvrde o visini plaćene kamate na stambeni kredit Saglasnost Banke za upis hipoteke n-tog reda u korist trećeg lica 5,00 KM 3,00 KM 20,00 KM 10,00 KM 50,00 KM Neosnovana reklamacija 20,00 KM 7. SEFOVI 7.1 ZAKUP NA PERIOD DO 3 MJESECA Mali sefovi A 20,00KM Mali sefovi B 25,00KM Srednji sefovi 30,00KM Veliki sefovi 40,00KM 7.2 ZAKUP NA PERIOD OD 4 DO 6 MJESECI Mali sefovi A 30,00KM Mali sefovi B 40,00KM Srednji sefovi 50,00KM Veliki sefovi 70,00KM 7.3 ZAKUP NA PERIOD OD 7 DO 12 MJESECI Mali sefovi A 60,00KM Mali sefovi B 75,00KM Srednji sefovi 90,00KM Veliki sefovi 120,00KM 7.4 Naknada za prinudno otvaranje sefa U visini stvarnih troškova 7.5 Naknada za gubitak jednog ključa 50,00 KM 8. KARTIČNI PROIZVODI 8.1 MASTERCARD DEBITNE PLATNE KARTICE Naknade po debitnom računu Upisnina jednokratno bez naknade Naknade po kartici/članarina Godišnja članarina MasterCard Debit - osnovni korisnik 10,00 KM Godišnja članarina MasterCard Debit - dodatni korisnik 5,00 KM Gašenje platne kartice bez naknade Reizdavanje kartica Reizdavanje kartice osnovni korisnik 5,00KM Reizdavanje kartice dodatni korisnik 5,00 KM Zamjena kartice kod oštećenja, gubitka ili krađe 15,00 KM Naknade po transakciji Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade Podizanje gotovine na bankomatima Banke bez naknade 23 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

25 Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji Podizanje gotovine putem POS terminala na šalterima drugih banaka u zemlji Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u inostranstvu Podizanje gotovine putem POS terminala na šalterima drugih banaka u inostranstvu Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu Upit o stanju računa na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 2,50% minimalno 10,00 KM 2,50% minimalno 10,00 KM 2,50% minimalno 10,00 KM 2,50% minimalno 10,00 KM 1,00 % 0,50KM 8.2. MASTERCARD STANDARD REVOLVING KREDITNA KARTICA Naknade po kreditnom računu Upisnina jednokratno 20,00 KM Izvod dostava mail-om bez naknade Naknade po kartici Godišnja članarina osnovni korisnik 20,00 KM Godišnja članarina - dodatni korisnik 15,00 KM Vođenje računa 1,00 KM Reizdavanje kartica Reizdavanje kartice - osnovni korisnik 30,00 KM Reizdavanje kartice - dodatni korisnik 20,00 KM Zamjena kartice kod oštećenja, gubitka ili krađe 20,00 KM Naknade po transakciji Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade Podizanje gotovine na bankomatima Banke 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine putem POS terminala na šalterima drugih banaka u zemlji 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u inostranstvu 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine putem POS terminala na šalterima drugih banaka u inostranstvu 2,50% minimalno 10,00 KM Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu 1,00 % Upit o stanju računa na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 0,50KM 8.3. MOJA PLUS KARTICA Mjesečna naknada za vođenje računa 10,00 KM Izvod dostava mail-om bez naknade Izvod dostava poštom bez naknade Godišnja članarina osnovni korisnik bez naknade Naknade po transakciji Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade 24 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

26 Podizanje gotovine na bankomatima Banke 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine putem POS terminala na šalterima drugih banaka u zemlji 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u inostranstvu 2,50% minimalno 10,00 KM Podizanje gotovine putem POS terminala na šalterima drugih banaka u inostranstvu 2,50% minimalno 10,00 KM Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu 1,00 % Upit o stanju računa na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 0,50KM 8.4. OSTALE NAKNADE PO KARTIČNIM PROIZVODIMA Ekspresna izrada kartica 30,00 KM Reprint PIN-a na zahtjev korisnika 10,00 KM Obrada neopravdane reklamacije 20,00 KM Blokada kartice bez naknade Naknada za izmjenu/aneksiranje prvobitno ugovorene visine limita po kreditnim karticama - na zahtjev klijenta 15,00 KM Naknada za izmjenu kolaterala po ugovorenim kreditnim karticama - na zahtjev klijenta 15,00 KM Izdavanje potvrda 10,00 KM Naknada za podizanje gotovine na bankomatu Banke za transakcije obavljene karticama izdatim od strane inostranih banaka 8,00 KM 25 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

27 Pregled nivoa kompetencija se odnosi na tarifni stav 6.1. prijem i obrada kreditnih zahtjeva fizičkim licima i licima u posebnom odnosu sa Bankom/povezanim licima- koja se odnosi na novougovorene i zanovljene kredite Nivo Kompetencija Visina smanjenja naknade za obradu kredita u p.p. I Više od 0,50 p.p Kreditni odbor Banke Za iznose preko ,00 KM II III Direktor Sektora Prodaje Direktor Regionalnog Centra *Voditelj poslovnice ima kompetencije uz saglasnost Direktora Regionalnog Centra do/i 0,50 p.p. Za iznose do ,00 KM Do/i 0,30 p.p. Za iznose do ,00 KM ZAVRŠNE ODREDBE: 1. Banka ugovara, obračunava i naplaćuje naknade za usluge koje obavlja u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima, u visini tarife naknada i drugih odredbi utvrđenih ovim dokumentom. 2. Naknade za obavljanje usluga, Banka naplaćuje od korisnika usluga, ako sporazumom između korisnika usluga ili trećih lica i Banke nije drugačije određeno. 3. Sve naknade koje se obračunavaju jednokratno, naplaćuju se prilikom izvršenja usluge. 4. Uprava Banke može, u cilju osiguranja konkurentnosti i posebnih interesa Banke, u zavisnosti od tržišnih uslova, ponude i potražnje, vodeći računa o riziku posla i troškovima poslovanja Banke, svojom Odlukom smanjiti, odnosno povećati visinu naknade za pojedini posao, kojom se namjeravani ciljevi mogu ostvariti. 5. Od korisnika bankarskih usluga naplaćuju se i ostali troškovi Banke, koji nastanu u vezi sa izvršavanjem odgovarajućih usluga klijentima, a na osnovu faktura dobijenih od banaka ili drugih subjekata. 6. Banka obračunava naknadu u momentu pružanja usluge, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i na godišnjem nivou. 7. Korisnici usluga naknadu izmiruju odmah, odnosno u roku od 15 dana od dana formiranja obračuna, u protivnom Banka na neizmireni dio naknade zaračunava kamatu po važećoj Odluci o zakonskim zateznim kamatama. 8. Za sve poslove koji se ne obave u cijelosti, a naknada je naplaćena, ista se ne vraća. 26 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

28 9. Naknade za doznake u inostranstvo i usluge unutrašnjeg platnog prometa, Banka naplaćuje unaprijed. 10. Od korisnika usluga po deviznim poslovima, naknade i ostali troškovi naplaćuju se u devizama ili KM po srednjem kursu kursne liste Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan plaćanja. 11. Za naknade utvrđene u nominalnim iznosima u devizama, koje se plaćaju u KM, osnov za obračun KM je protuvrijednost deviznog iznosa po srednjem kursu kursne liste Centralne banke BiH na dan plaćanja. 12. Za usluge koje nisu predviđene ovom Tarifom, a pojave se u redovnom poslovanju Banke, visinu naknade utvrdit će Uprava Banke. Sve isprave i ugovori o obavljenom poslu po kojima se naplaćuje naknada, treba da sadrže odredbu o tarifi za plaćanje usluga. U sve naknade za usluge koje podliježu oporezivanju prema Zakonu o PDV, porez na dodatnu vrijednost je uključen u visinu naknade. 13. Reklamacije se rješavaju na osnovu pisanog zahtjeva klijenta, uz obavezan dokaz o uplati naknade. Ukoliko se dokaže da je reklamacija osnovana, uplaćena naknada se vraća klijentu. 14. Izmjene i dopune ove Tarife, kao i njeno tumačenje, donosi Uprava Banke. 15. Banka će licima u posebnom odnosu sa Bankom/povezanim licima ugovarati naknadu u skladu sa ovom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima, a sve u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. 16. Sastavni dio ove Odluke čini Cjenovnik domaćih i internacionalnih usluga WESTERN UNION Money Transfer. 17. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja sa primjenom u poslovanju 15 dana od dana usvajanja. 18. Primjenom u poslovanju ove Odluke, van snage se stavlja Odluka o Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima broj: a/18 od godine 19. Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se van snage i drugi provedbeni interni akti koji definišu tarife i naknade za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima, a u suprotnosti su sa ovim aktom. Broj: /19 Sarajevo, godine 27 Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada:

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada: PROČIŠĆENI TEKST O D L U K E O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH I DISTRIKTA BRČKO broj 02-1792-13/2018 od 29.03.2018 koji sadrži: Odluku o tarifi naknada

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Republike Srpske naplaćuje za usluge koje obavlja

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo ( Važeće od 16. ožujka 2016. godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje

Више