PREGLED TARIFA NAKNADA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PREGLED TARIFA NAKNADA"

Транскрипт

1 Datum objavljivanja: Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA OD GODINE I - POSLOVI DOMAĆEG PLATNOG PROMETA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE Otvaranje dinarskog platnog računa Vođenje platnog računa za korisnike kojima se izvod dostavlja om i/ili e-bankom i/ili koriste SMS servis Banke RSD 390,00 - mesečno Vođenje platnog računa za korisnike kojima se izvod dostavlja na šalteru i/ili putem faha i/ili koriste SMS servis Banke RSD 490,00 - mesečno Preuzimanje izvoda (na šalteru, elektronski, fah) Gašenje računa za klijente (pravna lica) RSD 500,00 - po računu Gašenje računa za klijente (preduzetnici) 1.2. Vođenje paketa platnih računa mikro privredni subjekti i preduzetnici Standard set RSD 595,00 - mesečno MasterCard business kartica (jedna kartica) Visa business kartica (jedna kartica) Vođenje elektronskog bankarstva HAL ebank / Office Banking (po računu) Vođenje elektronskog bankarstva KOmBANK BIZ (po računu) 1.3. Ekspert set RSD 995,00 mesečno MasterCard business kartica (jedna kartica) Visa business kartica (jedna kartica) Vođenje elektronskog bankarstva HAL ebank / Office Banking (po računu) Vođenje elektronskog bankarstva KOmBANK BIZ (po računu) Vođenje elektronskog i mobilnog bankarstva KomBANK BIZ (po računu) Vođenje Kombank Premijum Seta tekućeg računa (jedan račun) 1.4. Naknada za izdavanje e-faktura (po fakturi) faktura RSD 21,00 mesečno faktura RSD 19,00 mesečno faktura RSD 18,00 mesečno faktura RSD 17,00 mesečno faktura RSD 15,00 mesečno faktura RSD 12,00 mesečno faktura RSD 11,00 mesečno 1.5. Naknada za primljene e-fakture (po fakturi) RSD 14,00 mesečno 1.6. Elektronsko bankarstvo Naknada za aktivaciju elektronskog bankarstva HAL ebank/office Banking RSD 8.500,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima prosečno stanje depozita veće od dinara Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima ukupan potražni promet veći od dinara Za postojeće korisnike elektronskog bankarstva HAL ebank / Office Banking Naknada za aktivaciju elektronskog bankarstva KOmBANK BIZ 1.7. Izdavanje dodatnih pametnih kartica RSD 7.200,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima prosečno stanje depozita veće od dinara Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima ukupan potražni promet veći od dinara 1.8. Reizdavanje osnovne pametne kartice RSD 7.200,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima prosečno stanje depozita veće od dinara Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima ukupan potražni promet veći od dinara 1.9. Izdavanje dodatnih čitača pametnih kartica RSD 1.800,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima prosečno stanje depozita veće od dinara Za klijenta koji u prethodna tri meseca do dana podnošenja zahteva ima ukupan potražni promet veći od dinara Datum: god Strana 1 od 8

2 1.10. Instalacija elektronskog bankarstva HAL ebank kod klijenta Instalacija i podešavanje DB2 servera za elektronsko bankarstvo Hal ebank Corporate (po započetom satu) RSD 6.000,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Instalacija i podešavanja elektronskog bankarstva Hal ebank (po klijentu) RSD 3.000,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Prebacivanje podataka iz stare baze u novu bazu elektronskog bankarstva Hal ebank RSD 3.600,00 (sa uključenim PDV ) - jednokratno Vođenje elektronskog bankarstva Vođenje elektronskog bankarstva HAL ebank / Office Banking (po računu) RSD 200,00 mesečno Vođenje elektronskog bankarstva KOmBANK BIZ (po računu) RSD 200,00 mesečno Vođenje KOM4Pay platnog sistema RSD 2.500,00 mesečno Vođenje KOM4Pay platnog sistema za klijente koji sa Bankom imaju zaključen ugovor o prihvatanju kartica na internet prodajnim mestima Deaktivacija elektronskog bankarstva Mobilno bankarstvo Naknada za aktivaciju elektronskog i mobilnog bankarstva KOmBANK BIZ/Hal mbank Naknada za aktivaciju SMS servisa SMS servis - na upit klijenta Za korisnike operatera Telenor RSD 9,60 (sa uključenim PDV) Za korisnike operatera MTS RSD 9,60 (sa uključenim PDV) Za korisnike operatera VIP RSD 10,68 (sa uključenim PDV) SMS servis - obaveštenja Deaktivacija SMS servisa Vođenje mobilnog bankarstva Vođenje elektronskog i mobilnog bankarstva KOmBANK BIZ (po računu) RSD 300,00 mesečno Vođenje mobilnog bankarstva HAL mbank RSD 500,00 mesečno 2. Bezgotovinske platne transakcije (izuzev transakcija platnim karticama) 2.1. Bezgotovinski prenos novčanih sred u dinarima u Republici Srbiji Na šalteru pružaoca platnih usluga Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) Na drugi platni račun RSD 45, Obrada priliva po čekovima gradjana 0,048% Na drugi platni račun istog korisnika Na račun Banke Instant platni nalog RSD 55, Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) min RSD 35,00 max RSD 600, Kliring nalozi 0,09% min. RSD 70, RTGS nalozi do 13h 0,12% RTGS nalozi od 13h 0,12% min. RSD 100,00 max RSD 3.800,00 min RSD 110,00 max RSD 5.700, Instant platni nalog 0,09% min. RSD 100, Izvršavanje naloga za uplatu investicionih jedinica fonda društva za upravljanje investicionim fondovima Kombank invest - nalozi do RSD Izvršavanje naloga za uplatu investicionih jedinica fonda društva za upravljanje investicionim fondovima Kombank invest - nalozi preko RSD RSD 15,00 po nalogu RSD 150,00 po nalogu 2.3. Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) Na platni račun drugog lica RSD 35, Na drugi platni račun istog korisnika Datum: Strana 2 od 8

3 Na platni račun fizičkog lica Na račun Banke Instant platni nalog RSD 35, Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) Kliring nalozi 0,055% min. RSD 55, RTGS nalozi do 13h 0,066% RTGS nalozi od 13h 0,066% min. RSD 70,00 max RSD 2.400,00 min RSD 100,00 max RSD 3.600, Instant platni nalog 0,055% min. RSD 55,00 3. Isplata gotovog novca s platnog računa podnošenjem naloga za isplatu 3.1. Isplata gotovog novca s dinarskog platnog računa pravnog lica 0,5% od nominalne vrednosti; min RSD 50, Isplata gotovog novca s dinarskog platnog računa preduzetnika* * Za podizanje gotovog novca u dinarima iznosa većeg od dinara banka može izvršiti isplatu preduzetniku najkasnije u roku od naredna dva radna dana od podnošenja zahteva 4. Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu 4.1. Uplata gotovog novca u iznosu do RSD 5.000,00 RSD 40,00 po nalogu 4.2. Uplata gotovog novca iznosa preko RSD 5.000,00 do RSD ,00 RSD 60,00 po nalogu 4.3. Uplata gotovog novca iznosa preko RSD RSD 100,00 po nalogu 4.4. Uplata pozajmice osnivača na platni račun u Banci RSD 20,00 po nalogu Ostalo Uplata gotovog novca na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (uključujući i instant platni nalog) 5.1. Reklamacije 1,00% min RSD 500, Registracija menica RSD 150,00 po menici 5.3. Registracija menica klijenta Banke gde je Banka poverilac 5.4. Brisanje registrovanih menica/ovlašćenja po zahtevu RSD 150,00 po menici/ovlašćenju 5.5. Brisanje registrovanih menica/ovlašćenja gde je Banka poverilac 5.6. Izdavanje potvrde klijentu o primljenom nalogu za plaćanje 5.7. Izdavanje potvrde o izvršenom nalogu za plaćanje RSD 100,00 po nalogu 5.8. Izdavanje potvrde o prometu/prosečnom stanju sred na računu klijenta RSD 500,00 po potvrdi 5.9. Izdavanje potvrde o stanju sred na računu klijenta RSD 500,00 po potvrdi Izdavanje duplikata izvoda RSD 150,00 po izvodu Izdavanje izvoda overenog digitalnim potpisom RSD 300,00 po izvodu Izdavanje potvrde o uplaćenim taksama i naknadama za registraciju vozila Izvršenje instrumenata obezbeđenja plaćanja RSD 250,00 po nalogu Instrumenti obezbeđenja plaćanja poslati u prinudnu naplatu RSD 400,00 po nalogu Povlačenje osnova iz prinudne naplate Izdavanje potvrde osnivačkog uloga učesniku u platnom prometu RSD 600,00+PDV Kombinovana naknada za obradu KOM4Pay transakcije prema segmentu trgovca (*) (*) Segment se definiše za svakog klijenta, u zavisnosti od očekivanog prosečnog iznosa transakcije 6. Opšte usluge povezane s platnim računom 6.1. Vođenje platnog računa Prema Ugovoru do 50,00 RSD po transakciji ili do 3% II - POSLOVI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE Otvaranje i vođenje deviznog platnog računa Bez naknade 6.2. Elektronsko i mobilno bankarstvo Za klijente koji su korisnici elektronskog bankarstva u domaćem platnom prometu Bez naknade 6.3 Gašenje računa za klijente (pravna lica) RSD 500,00 - po računu Gašenje računa za klijente (preduzetnici) Bez naknade Datum: Strana 3 od 8

4 7. Bezgotovinski prenos novčanih sred u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima * * važi i za ostale valute 7.1. Na šalteru pružaoca platnih usluga i elektronsko bankarstvo Na platni račun u Republici Srbiji Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) Prenos sa računa na račun u okviru istog klijenta, na platni račun u Banci Bez naknade Prenos po osnovu rasporeda priliva iz inostranstva na platni račun u Banci Bez naknade Plaćanje u zemlji sa deviznim pokrićem - na platni račun u Banci 0,20% Plaćanje u zemlji na platni račun u Banci - sa dinarskim pokrićem VIP klijenti bez obzira na iznos i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR (VIP klijenti: kupoprodaja se realizuje po povoljnijim kursevima u skladu sa tržišnim kretanjima; Standardni (STD) klijenti, kupoprodaja se realizuje po standardnim tržišnim kursevima) Plaćanje u zemlji na platni račun u Banci-sa dinarskim pokrićem STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR min RSD 1.000,00 max RSD ,00 Bez naknade, prodaja deviza po VIP prodajnom kursu Banke 0,2% primenjeno na tržišni prodajni kurs Banke min RSD 1.200,00 max RSD , Prodaja deviza za otplatu deviznog kredita i kamate, za pokriće po akreditivu, za trgovinu HOV i za pokriće troška ino-banke VIP klijenti i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR Po VIP prodajnom kursu Banke STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR Po tržišnom prodajnom kursu Banke Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) Prenos po osnovu rasporeda priliva iz inostranstva na račun kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji 0,20% min RSD 1.500,00 max RSD ,00 + za opciju OUR trošak domaće banke ** Transfer na zahtev klijenta na sopstveni račun kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji Plaćanje u zemlji na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga-sa deviznim pokrićem Plaćanje u zemlji na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga-sa dinarskim pokrićem VIP klijenti i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR Plaćanje u zemlji na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga-sa dinarskim pokrićem STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR ,30% min.rsd max.rsd za opciju OUR trošak domaće banke ** 0,30%min.RSD 1.200,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak domaće banke ** Bez naknade,prodaja deviza po VIP prodajnom kursu Banke + za opciju OUR trošak domaće banke ** min.rsd 1.200,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak domaće banke ** Prodaja deviza za prenos na sopstveni platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji VIP klijenti bez obzira na iznos i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR Hitan platni nalog Na platni račun u inostranstvu Plaćanje na platni račun u inostranstvu-sa deviznim pokrićem Bez naknade, po VIP prodajnom kursu Banke + za opciju OUR trošak domaće banke ** min.rsd 1.200,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak domaće banke ** Dodatna naknada RSD 1.500,00 za naloge primljene u skladu sa Terminskim planom 0,3% min.rsd 1.200,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino banke* Plaćanje na platni račun u inostranstvu-sa dinarskim pokrićem VIP klijenti bez obzira na iznos i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR Plaćanje na platni račun u inostranstvu-sa dinarskim pokrićem STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR Bez naknade,prodaja deviza po VIP prodajnom kursu Banke + za opciju OUR trošak ino banke* 0,2% primenjeno na tržišni prodajni kurs Banke min RSD 1.200,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino banke* Datum: Strana 4 od 8

5 Plaćanje na platni račun u Komercijalnoj banci AD Podgorica i Komercijalnoj banci AD Banja Luka-sa deviznim pokrićem Plaćanje na platni račun u Komercijalnoj banci AD Podgorica i Komercijalnoj banci AD Banja Luka-sa dinarskim pokrićem VIP klijenti bez obzira na iznos i STD klijenti - kupovina iznosa jednakog ili višeg od EUR Plaćanje na platni račun u Komercijalnoj banci AD Podgorica i Komercijalnoj banci AD Banja Luka-sa dinarskim pokrićem STD klijenti - kupovina iznosa nižeg od EUR Hitan platni nalog 8. Bezgotovinski prenos novčanih sred u dinarima u Republici Srbiji 8.1. Plaćanje rezidenta u dinarima na platni račun nerezidenta kod drugog pružaoca platnih usluga 0,1% min.rsd 500,00 max RSD ,00 + za opciju OUR trošak ino banke (0,05% min.rsd 500,00 max.rsd 2.500,00) Bez naknade, prodaja deviza po VIP prodajnom kursu Banke + za opciju OUR trošak ino banke (0,05% min.rsd 500,00 max.rsd 2.500,00) 0,1% primenjeno na tržišni prodajni kurs Banke min RSD 500,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino banke (0,05% min.rsd 500,00 max.rsd 2.500,00) dodatna naknada RSD 1.500,00 za naloge primljene u skladu sa Terminskim planom 0,20%; min.rsd 1.200,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak domaće banke ** 8.2. Plaćanje rezidenta u dinarima na platni račun nerezidenta u Banci 0,20%; min.rsd 1.200,00 max.rsd , Prenos u dinarima po osnovu otkupa deviznih sred u korist sopstvenog računa u Banci Bez naknade 8.4. Prenos u dinarima po osnovu otkupa deviznih sred u korist sopstvenog računa kod drugog pružaoca platnih usluga 9. 1 Prijem novčanih sred iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima * * važi i za ostale valute Realizovan preko ino-korespondentskih banaka Bez naknade Naplata ino čekova Do EUR 50 RSD 250, Od EUR 50,01 do EUR 250 RSD 400, Od EUR 250,01 do EUR 500 RSD 1.000,00 0,10% min.rsd 150,00 max.rsd 9.000, Preko EUR 500,01 1,00%; min.rsd 1.000,00 max.rsd , Naplata sa Kosova i Metohije Prijem novčanih sred sa KiM - za sve korisnike priliva 0,09%; min.rsd 800,00 max.rsd , Prijem novčanih sred sa KiM dodatna naknada za isplatu pre uplate dinara od NBS 0,30%; min.rsd 1.000,00 max.rsd , Isplata gotovog novca s platnog računa podnošenjem naloga za isplatu Isplata gotovog stranog novca - službena putovanja i drugi osnovi-sa deviznim pokrićem Za pravna lica 0,20% min.rsd 600,00 max.rsd , Za preduzetnike (za podizanje gotovog stranog novca u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS većoj od dinara - banka može izvršiti isplatu preduzetniku najkasnije u roku od naredna dva radna dana od podnošenja zahteva Isplata gotovog stranog novca - službena putovanja i drugi osnovi-sa dinarskim pokrićem Bez naknade Prodaja gotovog stranog novca 0,30% min.rsd 600,00 max.rsd , Isplata gotovog stranog novca Bez naknade Prenos akontacije ili konačnog obračuna na devizni račun fizičkog lica u Banci sa deviznim pokrićem Prenos akontacije ili konačnog obračuna na devizni račun fizičkog lica kod drugog pružaoca platnih usluga sa deviznim pokrićem Prenos akontacije ili konačnog obračuna na devizni račun fizičkog lica u Banci ili kod drugog pružaoca platnih usluga sa dinarskim pokrićem Povraćaj neutrošene akontacije za službeni put Bez naknade 11. Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu Uplata gotovog stranog novca Bez naknade 0,20% min.rsd 1.000,00 max.rsd ,00 0,30% min.rsd 1.200,00 max.rsd ,00 0,20% min.rsd 1.200,00 max.rsd ,00 Napomena: naknade i troškovi navedeni u odeljku II mogu biti povoljniji u zavisnosti od ukupnog obima poslovanja klijenta koji se obavlja preko platnih računa u Banci 12. Opšte usluge povezane s platnim računom Vođenje platnog računa III - POSLOVI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM ZA NEREZIDENTE PRAVNA LICA Datum: Strana 5 od 8

6 Otvaranje platnog računa za strana pravna lica Otvaranje platnog računa za ambasade Bez naknade Vođenje platnog računa Bez naknade Elektronsko bankarstvo Aktivacija elektronskog bankarstva EUR 300 ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (po klijentu) Naknada za aktivaciju elektronskog bankarstva HAL ebank RSD 8.500,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Za postojeće korisnike elektronskog bankarstva HAL ebank Bez naknade Vođenje elektronskog bankarstva Bez naknade Izdavanje dodatnih pametnih kartica RSD 7.200,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Reizdavanje osnovne pametne kartice RSD 7.200,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Izdavanje dodatnih čitača pametnih kartica RSD 1.800,00 (sa uključenim PDV) - jednokratno Gašenje računa - prekid poslovne saradnje RSD 1.000,00 po računu, ili u okviru raspoloživog salda do RSD Bezgotovinski prenos novčanih sred Na šalteru pružaoca platnih usluga i elektronsko bankarstvo Plaćanja u devizama Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) Prenos sa računa na račun u okviru istog klijenta, unutar Banke Bez naknade Plaćanje u korist klijenta Banke, fizičkog lica - isplata plate, sa deviznim pokrićem Bez naknade Plaćanje u korist klijenta Banke - sa deviznim pokrićem 0,20%; min.rsd 1.000,00 max.rsd , Plaćanje u korist klijenta Banke sa dinarskim pokrićem Na platni račun u inostranstvu i kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji Prenos na sopstveni račun u inostranstvu i kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji-sa deviznim pokrićem Plaćanje na platni račun u inostranstvu ili kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji-sa deviznim pokrićem Prenos na sopstveni račun u inostranstvu ili kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji-sa dinarskim pokrićem Plaćanje na platni račun u inostranstvu ili kod drugog pružaoca platnih usluga u zemlji-sa dinarskim pokrićem Plaćanja u dinarima Bez izrade SWIFT poruke do RSD ,1%; min.rsd 50,00 min.rsd 1.000,00 max.rsd ,00 0,30%; min.rsd 1.000,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino-banke* ili trošak domaće banke** 0,30%; min.rsd 1.000,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino banke* ili domaće banke** min.rsd 1.000,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino banke* ili domaće banke ** min.rsd 1.000,00 max.rsd ,00 + za opciju OUR trošak ino banke* ili domaće banke ** preko RSD ,1%; min.rsd 250,00 max.rsd 9.000, Uz izradu SWIFT poruke do RSD preko RSD U korist klijenta Banke, fizičkog lica - isplata plate Bez naknade 14. Prijem novčanih sred iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima * * važi i za ostale valute Naplata u devizama i u RSD Bez naknade 15. Isplata gotovog novca s platnog računa podnošenjem naloga za isplatu Isplata gotovog novca u RSD 0,50% Isplata gotovog stranog novca 0,1%; min.rsd 50,00 max. +za opciju OUR trošak domaće banke** 0,1%; min.rsd 600,00 max.rsd 9.000,00+za opciju OUR trošak domaće banke** Sa deviznim pokrićem 0,20%; min.rsd 600,00 max.rsd , Sa dinarskim pokrićem 0,30%; min.rsd 600,00 max.rsd , Uplata gotovog novca na platni račun podnošenjem naloga za uplatu Uplata gotovog novca u RSD i stranog gotovog novca Bez naknade Datum: Strana 6 od 8

7 IV OSTALE NAKNADE U VEZI SA POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM 17. Ostalo * Trošak ino-banke za opciju OUR (primalac sred prima pun iznos, bez umanjenja za provizije drugih ino banaka) Nalozi u EUR do EUR 5.000,00 RSD 1.200, od EUR 5.000, ,00 RSD 1.500, od EUR , ,00 RSD 2.300, od EUR ,01 i više RSD 3.400, Nalozi u valuti USD i CHF bez obzira na iznos RSD 2.100, Nalozi u ostalim valutama Do protivvrednosti EUR ,00 RSD 1.800, Preko protivrednosti EUR ,01 RSD 3.400, ** Trošak domaće banke za opciju OUR (primalac sred prima pun iznos, bez umanjenja za provizije druge domaće banke) Nalozi do EUR ,00 ili protivrednost drugih valuta RSD 1.200, Nalozi od EUR ,01 i više, ili protivrednost drugih valuta RSD 3.000, Izdavanje potvrda o prometu i stanju na računu klijenta, RSD 600,00 po dokumentu Izrada kopija izvoda, prepisa i ostalih potvrda na zahtev klijenta RSD 1.000,00 po dokumentu Izdavanje potvrda stranim revizorima po računima nerezidenata pravnih lica EUR 50,00 ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Konverzija na deviznim računima domaćih i stranih pravnih lica Bez naknade, po tržišnim kursevima Slanje izvoda klijentima SWIFT porukom MT do 300 strana mesečno RSD 2.000,00 mesečno po računu preko 300 strana mesečno RSD 5.000,00 mesečno po računu Naknada za otvaranje i vođenje računa sa posebnom namenom (Escrow) Naknadna izmena elemenata naloga platnog prometa sa inostranstvom na zahtev klijenta RSD 2.500, Usluga prijema SWIFT poruke MT 101 za pravna lica 0,5% od vrednosti posla; min.rsd 6.000,00 ili u protivvrednosti u devizama Naknada za aktiviranje usluge RSD 6.000,00 jednokratno Prijem MT101 RSD 3.000,00 mesečno Repair troškovi druge strane banke Stvarni troškovi Troškovi izmene poslate SWIFT poruke, na zahtev klijenta RSD 2.000,00 + stvarni trošak inostrane banke V - POSLOVI SA OVLAŠĆENIM MENJAČIMA Otvaranje i vođenje posebnog deviznog računa za obavljanje menjačkih poslova Bez naknade 18. Gašenje posebnog deviznog tekućeg računa za obavljanje menjačkih poslova Bez naknade 19. Otkup efektivnog stranog novca *** Bez naknade Otkup opticajnog efektivnog stranog novca Otkup IN valuta i valute BAM 2% Otkup oštećenih i pohabanih novčanica 4%+PDV+troškovi ino-banke 20. Prodaja efektivnog stranog novca *** Prodaja opticajnog efektivnog stranog novca 0,50% ***Otkup i prodaja efektivnog stranog novca odnosi se na valute iz kursne liste Banke, isključivo u papirnim apoenima. Datum: Strana 7 od 8

8 VI TARIFA PLATNOG PROMETA U DEVIZAMA IZMEĐU DOMAĆIH BANAKA 25. Opšte usluge povezane s platnim računom Slanje izvoda SWIFT-om Bez naknade Otvaranje i vođenje računa Bez naknade Prekoračenje po računu Nije dozvoljeno Upiti po stavkama do 7 dana RSD preko 7 dana RSD Plaćanja/transferi Bankarski transferi tipa MT 20X Odlazeći RSD Dolazeći Bez naknade Doznake tipa MT U korist klijenata kod Komercijalne banke kada su troškovi na teret korisnika sred Bez naknade kada su troškovi na teret nalogodavca (71A: OUR) kada su troskovi na teret nalogodavca a MT103 od NBS (71A: OUR) RSD Prenos priliva iz inostranstva u korist klijenata drugih banaka u zemlji 0,20%; min.rsd 900 max.rsd (izuzev ako bilateralnim ugovorom nije određena drugačija tarifa, ili je domaća banka postavila interni maksimum) kada su troškovi na teret korisnika sred SHA/BEN 0,1%; min.rsd 600 ili recipročno kada su troškovi na teret nalogodavca - OUR Bez naknade Storno priliva od drugih banaka u zemlji Pre odobrenja računa komitenta RSD Posle odobrenja računa komitenta RSD Izmena instrukcija za plaćanje/transfer RSD Upiti koji zahtevaju istraživanje RSD stvarni troškovi Datum: Strana 8 od 8

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више