TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1"

Транскрипт

1 TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

2 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2. Vođenje računa (KM i devizni račun) 10,00 KM mjesečno / bez naknade 1.3. Dodatni izvodi na zahtjev klijenta 5 KM po izvodu 1.4. Korištenje faha Po Ugovoru 1.5. Slanje izvoda om 1,5 KM mjesečno / bez naknade 1.6. Slanje izvoda fax-om 10 KM mjesečno 1.7. Slanje izvoda poštom 10 KM mjesečno 1.8. Naknada za vođenje neaktivnih računa 10,00 KM mjesečno 1.9. Zatvaranje računa (aktivnog) na zahtjev klijenta 20 KM / bez naknade Slanje izvoda SWIFT-om drugoj banci na zahtjev klijenta 50 KM mjesečno 1.11 Zatvaranje neaktivnog računa 10,00 KM mjesečno 2. GOTOVINSKO POSLOVANJE ŠALTER 2.1 Polog gotovine Polog gotovine na račun 0,10% (min. 1 KM - max. 6 KM) Polog gotovine na račun - paušalna cijena min. 15 KM - max. 200 KM Polog gotovine na račun unutar Paketa 0,5 KM po transakciji 2.2. Podizanje gotovine 0,20% (min. 2,50 KM - max. 150 KM) 2.3. Obrada naloga za dnevnice za službeni put i putne troškove 0,40% (min. 15 KM) DATM-DEPOZITNI BANKOMAT 2.4. Naknada za izdavanje DATM kartice Bez naknade 2.5 Polog gotovine Polog gotovine na račun Bez naknade 3. PLATNI PROMET U KM VALUTI 3.1. Priliv na račun iz lokalnog kliringa od druge domaće banke Bez naknade 3.2. Plaćanje sa računa drugim klijentima u Banci 1,80 KM 3.3. Plaćanje sa računa klijentu druge Banke Putem žiro kliringa (do 100,00 KM) 2,00 KM Putem žiro kliringa (od 100,01 KM do 1.000,00 KM) 2,5 KM Putem žiro kliringa (preko 1.000,01 KM) 3,20 KM Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa) 7,00 KM 3.4. Prenos plata sa računa klijenta na tekuće račune u Banci Bez naknade 3.5. Trajni nalog Otvaranje 3 KM Prema računima unutar banke Kao pod Prema računima drugih banaka Kao pod Paušalna (jednokratna) mjesečna provizija 0,00% 20,00% niže cijene od navedenih u tačkama PLATNI PROMET U STRANIM VALUTAMA 4.1. Loro doznake Priliv do ,00 KM 0,25% (min. 20 KM) Priliv preko ,01 KM 0,20% (min. 20 KM - max KM) Priliv za komitenta druge banke Protuvrijednost 10 EUR Upiti radi pribavljanja dodatnih informacija u vezi sa nejasnim prilivima Protuvrijednost 15 EUR Vraćanje priliva koji se ne mogu izvršiti Protuvrijednost 15 EUR 2

3 Davanje informacija o prilivima izvršenim u zadnjih mjesec dana Protuvrijednost 15 EUR Izmjene i opozivi priliva prije izvršenja Protuvrijednost 10 EUR Prilivi iz Grupe Prilivi do KM Fiksno 20 KM Prilivi od ,01 KM do ,00 KM 0,20% (min. 20 KM) Prilivi preko ,01 KM 0,15% (min. 20 KM - max KM) 4.2. Nostro doznake Nalozi do ,00 KM 0,30% (min. 20 KM) Nalozi preko ,01 KM 0,20% (min. 20 KM - max KM) Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+1 Dodatnih 0,02% Plaćanje sa računa prema inostranstvu sa T+0 Dodatnih 0,04% Izmjene/povlačenje naloga za plaćanje 20 KM Plaćanje unutar Grupacije Nalozi do KM Fiksno 20 KM Nalozi od ,01 KM do KM 0,225% (min. 20 KM) Nalozi preko ,01 KM 0,15% (min. 20 KM - max KM) 4.3. Uslovne doznake (priliv/plaćanje) 1,00% min. 50 KM 5. ELEKTRONSKO BANKARSTVO E banking-halcom 5.1. Instaliranje paketa elektronske banke za pravna lica sa jednom zaštitnom karticom Bez naknade Svaka nova zaštitna kartica za dodatno ovlašteno lice 104,5 KM Svaki novi čitač zaštitnih kartica 100 KM 5.2. Održavanje elektronske banke mjesečno sa jednom zaštitnom karticom i jednim transakcijskim računom 8 KM Održavanje svake dodatne zaštitne kartice ili transakcijskog računa mjesečno (po 1 dodatnoj kartici ili 1 dodatnom tran. 1 KM računu) 5.3. Reizdavanje kartice 104,5 KM 5.4. Priliv sredstava preko druge banke Bez naknade 5.5. Prijenos sredstava sa KM računa na račun u Banci 0,5 KM 5.6. Prenos sredstava sa KM računa na drugu banku Putem žiro kliringa (do 100,00 KM) 1 KM Putem žiro kliringa (od 100,01 KM do 1.000,00 KM) 1,4 KM Putem žiro kliringa (od 1.000,01 KM do 9.999,99 KM) 2 KM Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa) 5 KM 5.7. Plaćanje prema inostranstvu 0,20% (min. 20KM max 5000 KM) 5.8 Plaćanje unutar Grupacije Nalozi do KM Fiksno 20 KM Nalozi od ,01 KM do KM 0,225% (min. 20 KM) Nalozi preko ,01 KM 0,15% (min. 20 KM - max KM) 5.9. Hal E-Bank Corporate paket koji uključuje: Licenca Hal E-Bank Corporate 351 KM Instalacija na serveru 105,3 KM Instalacija na klijentu za jednog klijenta 46,8 KM Obuka klijenta 64,35 KM Čitač pametnih kartica 1 kom (ukoliko klijent već ne * posjeduje Halcom čitač ili želi dodatni čitač) Cijena iz tačke Pametna kartica 1 kom (ukoliko je klijent već ne posjeduje * Halcom karticu ili želi dodatnu karticu) Cijena iz tačke USB ključ 1kom (ukoliko klijent već ne posjeduje USB ključ * Halcom-a ili želi dodatni USB ključ) 157 KM 3

4 NET banking- ELBA Identifikacijsko (ID) sredstvo: mini token i/ili mtoken aplikacija Prijava osnovnog korisnika i prvi token (bez obzira na odabrano ID sredstvo) Bez naknade Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika sa dodatnim tokenom/ Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika po mtoken 60 KM aplikaciji * 4 Pridruživanje dodatnih računa/firmi bez izdavanja odatnih tokena i novih/dodatnih ovlaštenika (bez obzira na Bez naknade odabrano ID sredstvo) Mjesečna članarina (bez obzira na odabrano ID sredstvo) 5 KM Zamjena passworda (usljed zaključavanja ili izmjene vlasnika tokena, a uz zadržavanje tokena ranijeg vlasnika) 10 KM Ponovna sinhronizacija (usljed blokade ili određenog oštećenja, ali uz obavezno dostavljanje neispravnog tokena) 10 KM Plaćanje na račun drugog klijenta unutar banke 0,5 KM Prenos sredstava sa KM računa na drugu banku do 100,00 KM 0,9 KM od 100,01 KM do 1.000,00 KM 1,2 KM od 1.000,01 KM do 9.999,99 KM 1,2 KM Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi neovisno od iznosa) 5 KM Plaćanje prema inostranstvu 0,20% (min. 20KM max 5000) 5.14 Plaćanje unutar Grupacije Nalozi do KM Fiksno 20 KM Nalozi od ,01 KM do KM 0,225% (min. 20 KM) Nalozi preko ,01 KM 0,15% (min. 20 KM - max KM) Konverzija iz KM u druge valute i obrnuto Bez naknade E-Izvod Mjesečna članarina za korištenje e-izvod usluge Bez naknade mbanking Prijava osnovnog korisnika Bez naknade Prijava dodatnog korisnika/ovlaštenika Bez naknade Pridruživanje dodatnih računa/firmi Bez naknade Mjesečna članarina (po svakoj firmi) 3 KM Mjesečna članarina (po svakoj firmi) ukoliko korisnik ima 1 KM netbanking Mjesečna članarina (po svakoj firmi) za korisnike paketa Bez naknade Zamjena passworda 2 KM Plaćanje na račun drugog klijenta unutar banke 0,5 KM Prenos sredstava sa KM računa na drugu banku do 100,00 KM 0,7 KM od 100,01 KM do 1.000,00 KM 1 KM od 1.000,01 KM do 9.999,99 KM 1 KM Putem RTGS-a (10.000,00 KM i preko, kao i hitni nalozi 5 KM neovisno od iznosa) Konverzija iz KM u druge valute i obrnuto Bez naknade 6. SMS USLUGA 6.1. SMS INFO Upit o stanju na transakcijskom računu 1,5 KM mjesečno 7. BEZGOTOVINSKA KONVERZIJA 7.1. U svrhu oročenja ili namjenskog depozita Bez naknade 7.2. Priliva na račun iz inostranstva Bez naknade 7.3. U svrhu izvršenja plaćanja prema inostranstvu Bez naknade 8. KUPOPRODAJA DEVIZA 4

5 8.1. Prodaja EUR Bez naknade 8.2. Prodaja ostalih valuta 0,50% -1,00% (min. 10 KM) 8.3. Kupovina EUR Bez naknade 8.4. Kupovina ostalih valuta 0,50% -1,00% (min. 10 KM) 8.5. Kupovina i prodaja deviznih sredstava u ime i za račun korisnika usluga direktno na tržištu deviza 0,00% - 0,50% 9. OVLAŠTENI MJENJAČ 9.1. Kursna lista Kursna lista banke 9.2. Naknade Ovlaštenog Mjenjača Otkup/Prodaja EUR 0,75% Otkup/Prodaja USD 2,00% (min. 2 KM / vikendom i državnim praznikom 3 KM) Otkup/Prodaja ostale valute 2,00% (min. 2 KM / vikendom i državnim praznikom 3 KM) 9.3. Procenat raspodjele naknada Banka - Mjenjač 30% - 70% 10. OSTALI POSLOVI U EFEKTIVI Otkup oštećenih novčanica KM Bez naknade Otkup oštećenih novčanica OSTALE VALUTE 3,00% (min. 2 KM) 11. BUSINESS DEBITNA KARTICA (MASTERCARD I VISA) Članarina Bez naknade Izdavanje kartice za osnovnog korisnika prve kartice Bez naknade Reizdavanje kartice za osnovnog korisnika 50 KM Izdavanje / reizdavanje kartice za dodatnog korisnika 50 KM Zamjena kartice 50 KM Podizanje gotovine u filijalama/agencijama Sparkasse Bank dd BiH 1.50% (min. 5 KM) Podizanje gotovine na bankomatima, POS terminalima drugih banaka u BiH 2.50% (min. 5 KM) Podizanje gotovine u inostranstvu 2.50% (min. 10 KM) Konverzija za sve transakcije u inostranstvu 1,00% Kupovina u BiH Bez provizije Kupovina u inostranstvu Bez provizije Ostale naknade za kartice Deblokiranje kartice usljed neispravnog rukovanja klijenta 10 KM po intervenciji Izdavanje potvrda na zahtjev klijenta 10 KM Naknada po kartici zadržanoj na POS-u / ATM-u druge banke Stvarni troškovi Neopravdana reklamacija (POS/ATM Sparkasse Bank dd BiH) 20 KM Neopravdana reklamacija (POS/ATM drugih banaka) 30 KM Naknada za promjenu informacija o klijentu (plus troškovi kartice ukoliko je potrebno novu izdati) 2 KM Naknada za reprint PIN-a kartice (podrazumijeva izradu nove kartice i PIN-a, ali po cijeni reprint PIN-a) 10 KM Ostale naknade za specijalni kartični račun Dodatni izvodi na zahtjev klijenta 5 KM po izvodu Korištenje faha Po Ugovoru Slanje izvoda om 1,5 KM mjesečno Zatvaranje računa 20 KM 12. VISA BUSINESS REVOLVING KARTICA Članarina 25 KM Izdavanje kartice za osnovnog korisnika prve kartice 25 KM Reizdavanje kartice za osnovnog korisnika 25 KM 12.4 Izdavanje / reizdavanje kartice za dodatnog korisnika 25 KM Podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima 2.50% (min. 5 KM) Konverzija za sve transakcije u inostranstvu 1,00% 5

6 12.7 Kupovina u BiH na POS terminalu Bez provizije Bez provizije Kupovina u inostranstvu na POS terminalu Ostale naknade za kartice 12.9 Naknada za sigurno plaćanje putem interneta - 3D secure 0,5 KM Deblokiranje kartice usljed neispravnog rukovanja klijenta 10 KM po intervenciji Izdavanje potvrda na zahtjev klijenta 10 KM Naknada po kartici zadržanoj na POS-u / ATM-u druge banke Stvarni troškovi Neopravdana reklamacija (POS/ATM Sparkasse Bank dd BiH) 20 KM Neopravdana reklamacija (POS/ATM drugih banaka) 30 KM Naknada za promjenu informacija o klijentu (plus troškovi kartice ukoliko je potrebno novu izdati) 2 KM Naknada za reprint PIN-a kartice (podrazumijeva izradu nove kartice i PIN-a, ali po cijeni reprint PIN-a) 10 KM Dodatni izvodi na zahtjev klijenta 5 KM po izvodu Slanje izvoda om 1,5 KM mjesečno Naknada za SMS o stanju računa 0,5 KM mjesečno Zatvaranje računa 20 KM 13. IZNAJMLJIVANJE SEFOVA VRSTA SEFA PERIOD IZNAJMLJIVANJA 6 mjeseci 12 mjeseci MALI I 40,00 KM 70,00 KM MALI II 45,00 KM 80,00 KM SREDNJI I 50,00 KM 90,00 KM SREDNJI II 70,00 KM 115,00 KM VELIKI I 80,00 KM 145,00 KM 14. NAKNADE ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA KREDIT Jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva Od 0,70% do 2,00% (min. 50 KM) Naknada za zanavljanje dozvoljenog prekoračenja Standardno Prekoračenje Od 0,70% do 2,00% (min. 50 KM) Prekoračenje 6+6 Bez naknade Naknada za prolongaciju revolving kredita Standardni Revolving Od 0,70% do 2,00% (min. 50 KM) Revolving 6+6 Bez naknade 15. OSTALE NAKNADE ZA KREDITNE PROIZVODE - U procentualnom iznosu naknade za obradu zahtjeva za kredit na ukupnu glavnicu kredita; Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita - 0,00% ukoliko klijent uzima novi kredit u SPK - Ukoliko je iznos naknade za prijevremenu otplatu kredita veći od iznosa nedospjele kamate, naknada za prijevremeno zatvaranje kredita će se obračunati u iznosu od 50,00% od nedospjele kamate Reprogramiranje i restruktuiranje kredita 5 0,50% - 1,50% (min. 100 KM) Kratkoročni/Dugoročni komisioni kredit Od 0,50% do 1,00% jednokratno od iznosa kredita ili prema uslovima kreditora 6

7 15.4. Izdavanje brisovne dozvole i saglasnost za upis hipoteke sljedećeg ranga 20 KM Naknada za zaključivanje Ugovora o cesiji/asignaciji 0,20% od vrijednosti Ugovora max.100 KM Opomena dužniku za kašnjenje u plaćanju ugovornih obaveza 3,5 KM za svaku opomenu Ostale naknade za Kredite za građevinske poslove Naknada za odobreni, a neiskorišteni iznos kredita 0,15% - 0,30% kvartalno Nepoštivanje rokova završetka objekta Do 1 mjesec Od 1 do 3 mjeseca Od 3 do 6 mjeseci Preko 6 mjeseci banka može raskinuti Ugovor o kreditu i proglasiti kredit dospjelim Nepoštivanje roka provedbe etažnog elaborata u zemljišnim knjigama Do 1 mjesec Od 1 do 3 mjeseca Nema naknade 0,25% - 0,50% na iznos iskorištenog kredita 0,50% - 0,75% na iznos iskorištenog kredita Nema naknade 1,00% od iznosa iskorištenog kredita Od 3 do 6 mjeseci 2,00% od iznosa iskorištenog kredita Preko 6 mjeseci banka može raskinuti Ugovor o kreditu i proglasiti kredit dospjelim Naknada na neiskorišteni iznos revolving kredita, dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu; Za revolving kredit 0,50% - 1,00% godišnja; Obračun na neiskorišteni iznos kredita, mjesečno; Za dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu 0,50% - 1,00% godišnja; Obračun na neiskorišteni iznos dozvoljenog prekoračenja, mjesečno; 15.9 Naknada za slanje kamatnih listova putem pošte 1,5 KM po kamatnom listu 16. OKVIR ZA KREDITE I GARANCIJE (neobavezujući za banku) Obrada zahtjeva za Okvir 0,00% do 0,20% min. 200 KM Obrada zahtjeva za kredit/garanciju/akreditiv, troškovi Kao za kredite, garancije i akreditive koji transakcije za kredite i tromjesečene naknade za garancije i nisu iz Okvira akreditive 17. OKVIR ZA FINANSIJSKU PODRŠKU Obrada zahtjeva za Okvir 0,50% do 1,50% Obrada zahtjeva za pojedinačne plasmane Bez naknade OKVIR ZA KRATKOROČNE POZAJMICE Obrada zahtjeva za Okvir 0,50% do 1,50% Obrada zahtjeva za pozajmice/kredite Bez naknade OKVIR ZA ČINIDBENE GARANCIJE (obavezujući za banku) Obrada zahtjeva za Okvir 0,50% do 1,00% Naknada za izdavanje garancija iz Okvira Bez naknade Naknada za korištenje garancija iz Okvira Redovna cijena kao i za proizvode izvan Okvira 20. OKVIR ZA DOKUMENTARNO POSLOVANJE (obavezujući za banku) Obrada zahtjeva za Okvir 0,50% do 1,00% Naknada za izdavanje garancija i akreditiva iz Okvira Bez naknade 7 Naknada za korištenje garancija i akreditiva iz Okvira Redovna cijena kao i za proizvode izvan Okvira 7

8 21. GARANCIJE Nostro garancije Obrada zahtjeva jednokratno 0,50% - 1,00%, min.100 KM Obrada zahtjeva za garancije u iznosu do 500,00 KM Fiksno 50 KM Izdavanje garancija u zemlji i prema inostranstvu za platežne garancije 0,80% - 0,90% tromjesečno unaprijed, (min. 100 KM) 0,60% - 0,80% tromjesečno unaprijed, za činidbene garancije (min. 50 KM) Izmjene, dopune, prolongacije 8 Fiksno 50 KM Izdavanje pisma namjere (neobavezujuće za banku) Fiksno 20 KM Konfirmacije Prema instrukciji ino banke Garancije obezbijeđene 100% namjenskim depozitom 0,20% - 0,40% tromjesečno unaprijed, (min. 50 KM) Loro garancije Proslijeđivanje i praćenje 0,20% (min. 50 KM - max. 500 KM) Izmjene i dopune Fiksno 30 KM Konfirmacija 1,00% (min. 100 KM) Prenos zahtjeva za plaćanje po loro garanciji 0,10% (min. 50 KM - max. 500 KM) Naknada za obradu priliva po protestvovanoj garanciji Kao za redovan priliv 22. AKREDITIVI Nostro akreditivi Obrada zahtjeva 0,30% (min. 100 KM - max. 500 KM) Otvaranje akreditiva 0,50% - 0,70% tromjesečno (min. 100 KM) Akreditivi pokriveni 100% depozitom 0,20% - 0,40% tromjesečno (min. 50 KM) Izmjena, dopuna L/C Fiksno / jednokratno 50 KM Postupanje sa dokumentima sa odstupanjima Fiksno / jednokratno 50 KM Konfirmacija Prema instrukciji ino banke Naknada za plaćanje po akreditivu 0,15% (min. 20 KM) Loro akreditivi Aviziranje akreditiva 0,20% (min. 50 KM - max. 500 KM) Aviziranje izmjena i dopuna Fiksno 30 KM Preuzimanje i slanje dokumenata (uključivo i PTT troškove) 0,15% (min. 50 KM - max. 500 KM) Konfirmacija 1,00% (min. 100 KM) Naknada za obradu priliva po akreditivu Kao za redovan priliv 23. INKASO POSLOVI Loro Inkaso Inkaso provizija 0,20% (min. 50 KM - max. 500 KM) Naknada za izvršenje plaćanja prema inostranstvu Kao za redovno plaćanje Nostro Inkaso Inkaso provizija 0,20% (min. 50 KM - max. 500 KM) Naknada za priliv iz inostranstva Kao za redovan priliv Slanje čekova na naplatu u inostranstvo 0,30% (min. 20 KM) 24. OSTALI POSLOVI Izdavanje raznih vrsta potvrda (bonitet klijenta, blokada računa i slično) 20 KM Izdavanje potvrde o namjeni sredstava (Letter of Assignment); Izdavanje pisma namjere (Letter of Intent) 100 KM Postupanje po sudskim, poreskim rješenjima, mjenicama, predmetima prinudne naplate 8

9 1% od iznosa, Postupanje je po sudskim rješenjima izvršenjem u cijelosti min. 30, KM - max. 200 KM Postupanje po poreskim rješenjima izvršenjem u cijelosti Iznos do KM 200,00 10 KM Iznos preko KM 200,01 1,00% od iznosa (min. 20 KM - max. 150 KM) Postupanje je po mjenicama izvršenjem u cijelosti Iznos do KM 200,00 10 KM Iznos preko KM 200,01 1,00% od iznosa (min. 20 KM - max. 150 KM) Postupanje po predmetima prinudne naplate djelimičnim izvršenjem (rješenja suda i drugih nadležnih organa, mjenice) Iznos do KM 200,00 10 KM Iznos preko KM 200,01 1,00% od iznosa (min. 20 KM - max. 150 KM) Povlačenje mjenice od strane podnosioca (osim za mjenice koje je prezentirala Sparkasse bank dd BiH u 20 KM cilju naplate svojih potraživanja) Pribavljanje informacija iz inostranstva i davanje informacija u inostranstvo po zahtjevu klijenta 50 KM Dostava kursnih lista Bez naknade Fotokopiranje i prepis dokumenata Stvarni troškovi Pribavljanje informacije i korespondencija sa ino-bankama vezanih za uplatu doznaka ili isplatu u inostranstvo, u slučaju Stvarni troškovi spora i fotokopiranje dokumenata Konsalting banke Od strane menadžmenta Banke 1 sat 50 KM Od strane ostalih stručnih lica 1 sat 30 KM 25. PAKETI USLUGA PAKET TIM 14,9 KM mjesečno PAKET TIM PLUS 19,9 KM mjesečno TRN 1 15 KM mjesečno TRN 2 20 KM mjesečno 26. FAKTORING Faktoring jednokratna naknada 0,10% - 2,00% od nominalnog iznosa potraživanja iod. 9

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Republike Srpske naplaćuje za usluge koje obavlja

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada:

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada: PROČIŠĆENI TEKST O D L U K E O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH I DISTRIKTA BRČKO broj 02-1792-13/2018 od 29.03.2018 koji sadrži: Odluku o tarifi naknada

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA Br. Tarif. Stava VRSTA USLUGE Visina naknade 1. DIO TARIFE NAKNADA ZA USLUGE POSLO

TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA Br. Tarif. Stava VRSTA USLUGE Visina naknade 1. DIO TARIFE NAKNADA ZA USLUGE POSLO TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA Br. Tarif. Stava VRSTA USLUGE Visina naknade 1. DIO TARIFE NAKNADA ZA USLUGE POSLOVNIM SUBJEKTIMA A. KREDITI, KARTIČNO POSLOVANJE I PAKETI

Више

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA 1.1.1. Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate, isplate, upis naloga bez naknade 1.1.2. Oglašavanje

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam Važeće tarife od 24.07.2019 FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticama Addiko (iznos u ) 1.1 Provizije po obavljenim transakcijama

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo ( Važeće od 16. ožujka 2016. godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више