Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _"

Транскрипт

1 T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica koja obavljaju poljoprivrednu delatnost (u tekstu: poljoprivrednici). Vrsta usluge Visina naknade (provizije) I) TEKUĆI RAČUNI FIZIČKIH LICA 1 Otvaranje svih vrsta tekućih računa 2. Vođenje platnih računa Vođenje tekućih računa - Osnovni račun Vođenje tekućih računa - Kvartet račun Vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama Vođenje neaktivnih tekućih računa i dinarskih računa po viđenju** 120,00 RSD, mesečno, fiksno 240,00 RSD, mesečno, promenljivo* 240,00 RSD, mesečno odnosno u visini raspoloživih sredstava na računu *Naknada za vođenje tekućeg računa je promenljiva i njena visina se usklađuje jednom godišnje u skladu sa promenom godišnje stope rasta potrošačkih cena (inflacije) za prethodnu godinu, objavljenom od strane nadležnih institucija Republike Srbije. Na ovaj način izmenjen iznos naknade će se primenjivati od dana usklađivanja odnosno od svake godine za narednih 12 meseci. **Neaktivan račun je račun po kojem nije zabeležena nijedna promena inicirana od strane vlasnika ili trećeg lica u poslednjih 13 meseci. 3. Izmena tipa računa Izmena tipa računa unutar Banke Promena računa na drugog pružaoca platnih usluga Slanje opomena po nedozvoljenom minusnom saldu 4. Vlasniku tekućeg računa 100,00 RSD po opomeni Žirantima 100,00 RSD po opomeni 5. Gašenje tekućeg računa Izvod po tekućem računu prvo izdavanje redovnog izvoda 6. drugo i sledeća izdavanja redovnog izvoda 50,00 RSD po izvodu izdavanje vandrednog izvoda 50,00 RSD po izvodu Izrada razvijenog pregleda transakcija na zahtev vlasnika tekućeg 7. 40,00 RSD po stranici računa 8. Elektronsko bankarstvo i mobilno Bankarstvo periodične naknade Naknada za uspostavljanje usluge Naknada za korišćenje elektronskih servisa - platni račun sa osnovnim uslugama Naknada za korišćenje elektronskih servisa - Osnovni račun Naknada za korišćenje elektronskih servisa - Kvartet račun Uvid u stanje i promet po računu 50,00 RSD, mesečno, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca 100,00 RSD, mesečno, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca 50,00 RSD, mesečno, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca 100,00 RSD, mesečno, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca

2 9. Trajni nalog 9.1. Prenos sredstava sa tekućeg računa na deviznu štednju po viđenju (devizna štednja) 9.2. Naknade za izvršenje transakcije Prva 3 (tri) ugovorena naloga u mesecu Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) Na platni račun pravnog lica kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) 10. Čekovi Izdavanje čekova (u slučaju izdavanja makar jednog čeka u datom mesecu) - Osnovni račun Izdavanje čekova (u slučaju izdavanja makar jednog čeka u datom mesecu) Kvartet račun Reklamaciije po osnovu prometa i realizacije čekova po tekućim računima Izrada fotokopija realizovanih čekova po tekućim računima na zahtev vlasnika Oglašavanje nevažećim izgubljenih kartica i čekovnih blanketa 11. SMS upit Naknada za upite putem SMS poruka: upit za stanje tekućih računa upit za stanje čekova upit za priliv na tekući račun upit za poslednju uplatu upit za visinu dozvoljene pozajmice promena pristupne lozinke Naknada za slanje SMS obaveštenja o sledećim transakcijama: korišćenje platnih kartica priliv po osnovu zarade / penzije ostali prilivi na račun II) POSLOVI DINARSKOG PLATNOG PROMETA Primenjuje se srednji kurs Banke uvećan za 0,30%. Bez provizije. Minimalni iznos 20,00 EUR 0,00 RSD po nalogu 0,50% min. 40,00 RSD max ,00 RSD 0,35% min. 25,00 RSD max ,00 RSD 50,00 RSD, mesečno 2,00% od iznosa reklamacije Min. 100,00 RSD 15,00 RSD po fotokopiji čeka Stvarni troškovi 4,00 RSD po upitu 4,00 RSD po upitu 4,00 RSD po upitu 4,00 RSD po upitu 4,00 RSD po upitu 7,00 RSD po SMS-u 1. Isplata u gotovom novcu 2. Uplate u gotovom novcu Uplate u gotovini na račune pravnih lica u okviru Banke 0,70% od nominalne vrednosti Min. 50,00 RSD Max ,00 RSD Uplate u gotovini u korist računa kod druge Banke Uplata na račun solidarnosti za postradale u prirodnim katastrofama i na račun humanitarnih organizacija i za pomoć izgnanim licima i izbeglicama Uplate u korist računa Banke (kredit, kamata i dr.) Uplata na tekući račun 0,90% od nominalne vrednosti Min. 80,00 RSD Max ,00 RSD

3 3. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji 3.1. Na šalteru pružaoca platnih usluga Na platni račun kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) 3.2. Hitan/instant platni nalog Uplate u gotovini u korist platnog računa kod drugog pružaoca platnih usluga Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) 0,50% od nominalne vrednosti Min. 40,00 RSD Max ,00 RSD 0,70% od nominalne vrednosti Min. 65,00 RSD Max ,00 RSD 1,10% od nominalne vrednosti Min. 110,00 RSD 0,90% od nominalne vrednosti Min. 80,00 RSD 3.3 Korišćenjem usluge elektronskog i/ili mobilnog bankarstva 3.4. Prve 3 (tri) transakcije u mesecu Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) Na platni račun pravnog lica kod istog pružaoca platnih usluga (interni prenos) Hitan/instant platni nalog Na platni račun kod drugog pružaoca platnih usluga (eksterni prenos) 0,00 RSD po nalogu 0,50% min. 40,00 RSD max ,00 RSD 0,35% min. 25,00 RSD max ,00 RSD 0,70% min. 60,00 RSD Transakcije po osnovu prodaje i zakupa stanova, kupovine stanova, poslovnog prostora, drugih nepokretnosti, povraćaj depozita za učešće na licitaciji, prodaja akcija i drugi prilivi van redovnih mesečnih priliva, osim humanitarnih Prenos sredstava sa dinarskih računa fizičkih lica rezidenata i nerezidenata, za plaćanje u dinarima nerezidentu i rezidentu pravnom ili fizičkom licu Dinarske transakcije preko računa unutar Banke Dinarske transakcije na račune drugih Banaka 0,10% (od sto) od izvršene transakcije u dinarskoj protivvrednosti. Minimum 300,00 RSD Maksimum 6.000,00 RSD 0,20% (od sto) od izvršene transakcije u dinarskoj protivvrednosti. Minimum 500,00 RSD Maksimum ,00 RSD III) POSLOVI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima sa deviznog tekućeg računa u evrima (važi i za druge inostrane valute i dinare) 0,50% od izvršene transakcije u dinarskoj 1. Plaćanje i prenos u inostranstvo (rezidenata i nerezidenata)* protivvrednosti Minimum 500,00 RSD Maksimum ,00 RSD Plaćanje/Transfer sredstava na račune korisnika kod Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul, Turkey Plaćanje/Transfer na račune korisnika kod Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul, Turkey OPCIJA SHA ili BEN

4 Sredstva za plaćanje obezbeđena kupovinom deviza po tržišnom kursu Banke Sredstva za plaćanje obezbeđena sa deviznog računa klijenta Do iznosa od 500,00 EUR Za iznose veće od 500,01 EUR EUR 5,00 po srednjem kursu NBS na dan izvršenja usluge EUR 15,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja Plaćanje/Transfer na račune korisnika kod Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul, Turkey OPCIJA OUR Do iznosa od 500,00 EUR EUR 5,00 po srednjem kursu NBS na dan izvršenja usluge Od iznosa od 500,01 EUR do iznosa od 5.000,00 EUR Od iznosa od 5.000,01 EUR do iznosa od ,00 EUR Od iznosa od ,01 EUR do iznosa od ,00 EUR Preko iznosa od ,01 EUR EUR 15,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja EUR 25,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja EUR 40,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja EUR 45,00 po srednjem kursu NBS na dan plaćanja Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima (važi i za druge inostrane valute i dinare) 2. Loro nerobna doznaka 2.1. Loro nerobna doznaka u korist fizičkog lica (rezidenta/nerezidenta) 0,20%, min. EUR 5,00, max. EUR 250,00 Loro nerobna doznaka do iznosa od EUR 50,00 Devizne penzije iz inostranstva Penzija iz Slovenije: 0,23% od iznosa prenetih penzija u dinarskoj protivvrednosti po SKNBS na dan prenosa penzije; Penzija iz Republike Srpske: 0,23% od iznosa prenetih penzija u dinarskoj protivvrednosti po SKNBS na dan prenosa penzije Penzija iz Hrvatske: 0,23% od iznosa prenetih penzija u dinarskoj protivvrednosti po SKNBS na dan prenosa penzije Penzija iz Bosne i Hercegovine: 0,23% od iznosa prenetih penzija u dinarskoj protivvrednosti po SKNBS na dan prenosa penzije 0,23% - naplaćuje se naknada banke agenta koja prenosi deviznu penziju 2.2. Loro nerobna doznaka u korist fizičkog lica (rezident/nerezident) Opcija OUR isključuje stav 2.1. Zadužuje se inobanka koja je doznačila sredstva iz inostranstva Do iznosa od EUR ,00 20,00 EUR Od iznosa EUR ,01 do ,00-40,00 EUR Preko iznosa od EUR ,01 60 EUR Prenos priliva na drugu banku zadužuje se domaća banka na koju se iznos prenosi Prenos priliva na drugu banku - opcija OUR zadužuje se inobanka Prenos priliva sa druge banke - opcija OUR zadužuje se domaća banka 2.6. Naplata ino-čekova SLANJE ČEKOVA NA INKASO 0,10% od vrednosti doznake Min. 200,00 RSD Na stav 2.3. dodaje se: Do iznosa od EUR ,00 20,00 EUR Od iznosa EUR ,01 do ,00-40,00 EUR Preko iznosa od EUR ,01 60 EUR Do iznosa od EUR , ,00 RSD Od iznosa EUR ,01 do , ,00 RSD Preko iznosa od EUR , ,00 RSD 1,00%, min. EUR 30,00 max. EUR 500,00 + troškovi slanja dokumenata

5 2.7. Povraćaj doznaka u inostranstvo iznos naknade iz ovog stava se naplaćuje tako što se, banci uplatiocu sredstava iz inostranstva, vraća iznos sredstava umanjujen za iznos naknade EUR 40,00 3. Transfer priliva 3.1. Transfer priliva u korist fizičkih lica 3.2. Transfer priliva u korist fizičkih lica - opcija OUR zadužuje se domaća banka 4. Naplate / Plaćanja Kosovo i Metohija i Donacije Do iznosa od EUR , ,00 RSD Od iznosa EUR ,01 do , ,00 RSD Preko iznosa od EUR , ,00 RSD 4.1. Prilivi sa Kosova za fizička lica: do EUR 100,00 od EUR 100,01 0,10%, min. 300,00 RSD 4.2. Donacije 4.3. Plaćanja na Kosovo - moguće je izvršiti isključivo kupovinom deviza od Banke 5. Ostale naknade platnog prometa sa inostranstvom Prodajni (tržišni) kurs Banke 5.1. Izmene naloga za plaćanje i naplatu na zahtev klijenta 300,00 RSD po nalogu 5.2. Izmene SWIFT poruka na zahtev klijenta 1.500,00 RSD + troškovi inobanke 5.3. Otkazivanje izvršene doznake 500,00 RSD + troškovi inobanke 5.4. Povraćaj izvršene doznake 500,00 RSD + troškovi inobanke 6. Kreditni poslovi sa inostranstvom Popunjavanje obrazaca i registrovanje kreditnog posla sa inostranstvom kod NBS po nalogu i za račun klijenta Popunjavanje obrazaca i registrovanje otplata po kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu kod NBS u ime i za račun kliejnta Popunjavanje obrazaca i registrovanje izmena po kreditnom poslu sa inostranstvom kod NBS po nalogu i za račun klijenta Pregled i overa podnetih obrazaca od strane klijenta za registraciju kreditnog posla sa inostranstvom za registraciju otplate rate kredita za registraciju izmena po kreditnom poslu sa inostranstvom kod NBS po nalogu i za račun klijenta Preuzimanje administriranja kreditnog posla kod NBS od druge poslovne Banke 5.000,00 RSD + PDV 2.000,00 RSD + PDV 2.000,00 RSD + PDV 2.000,00 RSD + PDV 3.000,00 RSD + PDV *Ukoliko klijent želi da snosi troškove inobanaka pri realizaciji plaćanja u inostranstvo ili transfera deviza u zemlji, on to mora navesti na samom nalogu za plaćanje odnosno u prilogu zajedno sa instrukcijama koje dostavlja u Banku, za realizaciju transakcije. U tom slučaju, Banka će plaćanje odnosno transfer realizovati sa opcijom OUR, što znači da će svi inotroškovi nastali pri realizaciji transakcije pasti na teret klijenta i biće naplaćeni sa njegovog deviznog/dinarskog računa u Banci. Ukoliko klijent ne želi da snosi troškove inobanaka prilikom realizacije plaćanja u inostranstvo ili transfera deviza u zemlji, onda na svojim nalozima koje dostavlja u Banku, odnosno instrukcijama, treba da navede da se transakcije realizuju sa opcijom SHA ili BEN. IV) POSLOVI SA DINA KARTICAMA FIZIČKIH LICA 1. Periodična članaraina za korišćenje DinaCard debitne i kreditne kartice (ukoliko korisnik ima aktivnu makar jednu karticu) 2. Servis izrade kartice Izdavanje i reizdavanje DinaCard debitne kartice Besplatno

6 Naknadno reizdavanje DinaCard debitne kartice Besplatno Izdavanje i reizdavanje DinaCard kreditne kartice Besplatno Zbog gubitka/krađe DinaCard debitne kartice Besplatno Zbog gubitka/krađe DinaCard kreditne kartice Zbog promene prezimena, fizičkog oštećenja DinaCard debitne kartice Zbog promene prezimena, fizičkog oštećenja DinaCard kreditne kartice 3. Naknade po osnovu korišćenja kartice Deblokada zbog pogrešnog PIN-a Promena PIN-a Neosnovane reklamacije Blokada kartice zbog gubitka/krađe Izmena limita po DinaCard kreditnoj kartici Vođenje računa DinaCard kreditne kartice Blokada DinaCard kreditne kartice usled kašnjenja u izmirenju obaveza 4. Isplata gotovog novca korišćenjem DinaCard platne kartice Za vlasnike DinaCard platne kartice HALKBANKE Besplatno Besplatno Besplatno 100,00 RSD 150,00 RSD 5,00% od reklamacionog zahteva, min. 100,00 RSD 300,00 RSD 400,00 RSD 100,00 RSD 1.000,00 RSD Za vlasnike DinaCard platne kartice drugih banaka 1,00%, min. 20,00 RSD Za vlasnike DinaCard kreditne kartice 3,00% V) POSLOVI PO VISA KARTICAMA FIZIČKIH LICA Periodična članarina za korišćenje Visa Classic platne kartice (ukoliko korisnik ima aktivnu makar jednu karticu) - Osnovni račun Periodična članarina za korišćenje Visa Classic platne kartice (ukoliko korisnik ima aktivnu makar jednu karticu) - Kvartet račun 75,00 RSD, mesečno, za račune sa zabeleženom promenom tokom meseca 100,00 RSD, mesečno, za račune bez zabeleženih promena tokom meseca 2. Izdavanje i reizdavanje osnovne i dodatne Visa Classic kartice 3. Periodična članarina za održavanje osnovne Visa Classic kartice: - Sa uplatom zarade na tekući račun - Bez uplate zarade na tekući račun 500,00 RSD, godišnje 4. Periodična članarina za izdavanje dodatne Visa Classic kartice 5. Zamena kartice po zahtevu korisnika (izgubljena, ukradena, promena 300,00 RSD prezimena, izgubljen PIN) 6. Zamena oštećene kartice (krivica Banke ili prihvatnog mesta) 7. Zamena oštećene kartice (krivica korisnika) 600,00 RSD 8. Servis hitne izrade kartice 1.200,00 RSD 9. Blokada kartice usled gubitka/krađe 1.800,00 RSD 10. Deblokiranje kartice zbog pogrešnog unosa PIN-a 100,00 RSD 11. Promena PIN-a 150,00 RSD 12. Gašenje kartice na zahtev korisnika 13. Neosnovane reklamaciije 1.000,00 RSD Isplata gotovog novca korišćenjem Visa Classic platne kartice (bankomat): Na bankomatima HALKBANK - Na bankomatima OTP Banke 0,25% + 45,00 RSD - Na bankomatima drugih domaćih banaka 1,00%, min. 60,00 RSD - Na bankomatima u inostranstvu 1,00%, min. 2,00 EUR

7 Isplata gotovog novca korišćenjem Visa Classic platne kartice (POS): - Na šalteru HALKBANK - Na šalteru OTP Banke - Na šalteru drugih domaćih banaka - Na šalteru u inostranstvu Plaćanje Visa Classic karticom na prodajnom mestu trgovca: - U zemlji - U inostranstvu Dodatne usluge za korisnike Visa Classic kartice tokom boravka u inostranstvu (usluga GCAS Global Customer Assistance Service) 24 časa dnevno, 365 dana u godini: - Prijava izguljene / ukradene kartice - Informacije o najbližoj VISA banci ili bankomatu - Hitna izmena izgubljene / ukradene kartice bilo gde u svetu - Hitna isplata gotovine bilo gde u svetu 0,33% + 90,00 RSD 2,00%, min. 150,00 RSD 2,00%, min. 3,00 EUR 1,00% 35,00 USD po prijavi 7,50 USD po pozivu 250,00 USD po kartici 175,00 USD po isplati VI) KREDITI FIZIČKIM LICIMA*, GARANCIJE FIZIČKIH LICA I DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA 1. Krediti fizičkim licima* 1.2. Obrada i realizacija kreditnog zahteva Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Gotovinski krediti na bazi 100% depozita Bezgotovinski krediti Krediti za kupovinu automobila Krediti za uštedu energije Stambeni krediti iz sredstava Banke osigurani kod NKOSK Stambeni krediti iz sredstava Banke bez osiguranja kod NKOSK Aranžmansko kreditiranje 1.3. Provizije NKOSK Fiksna provizija Procentualna provizija - u zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti i LTV racia 0,80% - 3,50% jednokratno 0,50% - 2,00% jednokratno 0,50% - 2,00% jednokratno 1,00% - 1,50% jednokratno 1,00% - 1,50% jednokratno 0,30% - 1,50% jednokratno 0,30% - 1,50% jednokratno U skladu sa zaključenim Ugovorima o poslovnoj saradnji 30,00 EUR, jednokratno 1.4. Aneksiranje kredita na zahtev klijenta 0,50%, min ,00 RSD 1.5. Slanje opomena po kreditima dužniku žirantu U skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita 60,00 RSD 60,00 RSD *Uslovi kreditiranja poljoprivrednika definisani su Tarifom naknada za usluge po poslovima sa preduzetnicima i poljoprivrednicima. 2. Garancije fizičkih lica 2.1. Obrada i izdavanje Garancije za učešće u licitacijama 0,30% - 0,60% jednokratno (min ,00 RSD) Ostale činidbene i plative garancije Kratkoročne garancije 0,30% - 0,70% jednokratno (min ,00 RSD) Dugoročne garancije Garancije sa depozitom 2.2. Naknada za rizik 0,30% - 0,80% jednokratno (min ,00 RSD) 0,20% - 0,50% jednokratno za deo koji je pokriven depozitom, za deo koji nije pokriven depozitom, primenjuje se cena koja važi za garanciju bez depozita (min ,00 RSD)

8 Činidbene i plative garancije Kratkoročne garancije Dugoročne garancije 0,20% - 0,60% tromesečno (min ,00 RSD) 0,10% - 0,30% mesečno (min. 500,00 RSD) 0,20% - 0,70% tromesečno (min ,00 RSD) Garancije sa depozitom 3. Dozvoljeno prekoračenje računa Uspostavljanje, odnosno korišćenje usluge 0,00% - 2,00% jednokratno VII) DINARSKA ŠTEDNJA, ŽIRO RAČUNI FIZIČKIH LICA, DEVIZNI RAČUNI I DEVIZNI ŠTEDNI ULOZI* 1. Dinarska štednja 1.1. Otvaranje štednih uloga po viđenju Otvaranje oročenih štednih uloga i oročenih namenskih depozita 0,20% - 0,40% tromesečno, za deo koji je pokriven depozitom, za deo koji nije pokriven depozitom, primenjuje se cena koja važi za garanciju bez depozita (min ,00 RSD) 0,10% - 0,20% mesečno, za deo koji je pokriven depozitom, za deo koji nije pokriven depozitom, primenjuje se cena koja važi za garanciju bez depozita (min. 500,00 RSD) 1.2. Zamena štedne knjižice 1.3. Gašenje štedne knjižice 1.4. Isplata u gotovom sa štedne knjižice 1.5. Isplata u gotovom sa namenskih računa poljoprivrednika 1.6. Izrada razvijenog pregleda transakcija na zahtev vlasnika štednog uloga 40,00 RSD po stranici 1.7. Vođenje dinarskog računa po viđenju za klijente koji primaju platu/penziju preko štedne knjižice 70,00 RSD mesečno 1.8. Vođenje namenskih računa poljoprivrednika 100,00 RSD mesečno 2. Žiro računi fizičkih lica 2.1. Isplata u gotovom 2.2. Izrada razvijenog pregleda transakcija po zahtevu stranke 40,00 RSD po stranici 3. Devizni računi i devizni štedni ulozi* 3.1. Otvaranje štednih uloga po viđenju Otvaranje oročenih štednih uloga i oročenih namenskih depozita 3.2. Gašenje devizne štedne knjižice i deviznog računa 3.3. Gašenje devizne štedne knjižice i deviznog računa pre isteka roka oročavanja deviza 3.4. Isplata u efektivi sa računa koji se vode u Banci 3.5. Isplata u gotovom u dinarima sa devizne štednje sa računa koji se vode u Banci 3.6. Izdavanje potvde o iznošenju efektivnog stranog novca iz zemlje 500,00 RSD Konverzija za isplatu efektive konvertibilnih valuta po zahtevu Banke (u slučaju da Banka ne raspolaže valutom u kojoj klijent poseduje ulog) Promena vlasništva po staroj deviznoj štednji: - U korist pravnog lica - U korist fizičkog lica Primenjuje se srednji / srednji kurs Banke 300,00 RSD po korisniku 100,00 RSD po korisniku Transakcije po osnovu prodaje i zakupa stanova, kupovine stanova, poslovnog prostora, drugih nepokretnosti, povraćaj depozita za učešće na licitaciji, prodaja akcija i drugi prilivi van redovnih mesečnih priliva, osim humanitarnih

9 Prenos sredstava sa deviznih računa fizičkih lica (rezidenata i nerezidenata) po osnovu prodaje, kupovine i zakupa stanova, poslovnog prostora i drugih nepokretnosti, premije osiguranja, kao i transferi na devizne račune kod drugih domaćih banaka 0,10% (od sto) od izvršene transakcije u dinarskoj Devizne transakcije preko računa unutar Banke (osim po osnovu protivvrednosti. premije osiguranja živora rezidenata) Minimum 300,00 RSD Maksimum 6.000,00 RSD 0,20% (od sto) od izvršene transakcije u dinarskoj protivvrednosti + troškovi inobanke + 250,00 RSD za Devizne transakcije na račune drugih Banaka SWIFT poruku. Minimum 500,00 RSD Maksimum ,00 RSD Podizanje efektive po osnovu priliva od drugih banaka na ime kupoprodaje nepokretnosti *Poljoprivrednik odnosno nosilac poljoprivrednog gazdinstva otvara devizni račun i devizni štedni ulog, isključivo kao fizičko lice. VIII) SEFOVI 1. Zakup sefova Sef 6 x 30 x ,00 RSD Sef 12 x 30 x ,00 RSD Sef 24 x 30 x 40 Sef 6 x 60 x ,00 RSD Sef 12 x 60 x 40 Sef 24 x 60 x ,00 RSD Sef 4 x 25 x ,00 RSD Sef 10 x 25 x ,00 RSD Sef 16 x 25 x ,00 RSD Sef 28 x 25 x 33 Sef 18 x 30 x ,00 RSD Sef 60 x 20 x 100 Sef 60 x 30 x 60 Sef 120 x 30 x 60 Sef 120 x 20 x 100 Sef 4,85 x 26,5 x 41,3* 500,00 RSD Sef 9,85 x 26,5 x 41,3* 650,00 RSD Sef 14,85 x 26,5 x 41,3* 800,00 RSD Visine zakupnine su date na mesečnom nivou. Rok zakupa može biti od 1 do 12 meseci. * Veličina dostupna samo u Filijali Bulevar, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra , Beograd. Rok zakupa može biti 3, 6, 9 ili 12 meseci. 2. Za strana fizička lica iznos zakupa iz tačke 1. uvećava se za 250,00% 3. Zamena brave po osnovu gubitka ključa za sef 3.000,00 RSD IX) EFEKTIVNE VALUTE 1. Redovno poslovanje: a) Otkup efektive EUR, USD, CHF, GBP, TRY Primenjuje se kupovni tržišni kurs Banke za efektivu - bez provizije b) Prodaja efektive EUR, USD, TRY Primenjuje se prodajni tržišni kurs Banke za efektivu - bez provizije GBP, CHF Primenjuje se prodajni tržišni kurs Banke za efektivu - provizija: 0,50% (od sto) od obračunate dinarske protivvrednosti

10 2. Zamena oštećenih novčanica efektivnog stranog novca 3,00% (od sto) nominalne vrednosti, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po prodajnom kursu iz kursne liste za efektivu koji važi na dan izvršenja transakcije 3. Kupoprodaja deviza - korišćenje usluga elektronskih servisa - Otkup deviza Primenjuje se tržišni kupovni kurs Banke za devize. Bez provizije - Prodaja deviza X) POLAGANJE I POVRAĆAJ EFEKTIVNIH VALUTA 1. Polaganje u korist deviznog računa i deviznog štednog uloga građana 2. Povraćaj efektivnih valuta po službenom putovanju XI) OSTALE NAKNADE 1. Izrada potvrda, prepisa, fotokopija knjigovodstvenih dokumenata 50,00 RSD po stranici Primenjuje se tržišćni prodajni kurs Banke za efektivu. Bez provizije Izrada potvrda o stanju po namenskim novčanim računima za trgovinu hartijama od vrednosti Izdavanje potvrda o ostatku duga (po kreditu, kreditnoj kartici i dr.) u slučaju refinansiranja obaveza od strane druge banke 3. Izdavanje potvrde o stanju na računu 4. Izvršenje naloga po presudama (tekući i žiro računi fizičkih lica) 5. Blokada i deblokada računa (žiro i tekući računi po sudskim zabranama) 5,00% od iznosa Minimum 100,00 RSD 50,00 RSD po računu 6. Plativi obrasci 7. Obračun kamate na zahtev stranke (sudski veštaci i drugo) 50,00 RSD po promeni 8. Pribavljanje informacija iz inostranstva Stvarni troškovi 9. Zamena gotovog novca koji nije podoban za opticaj kao i vanopticajnog novca u periodu njegove zamene prema odluci NBS 10. Komisioni poslovi U skladu sa Ugovorom sa komisionarom 11. Visina naknade za usluge Kreditnog biroa Naknada se uplaćuje na račun Banke u momentu podnošenja zahteva za izradu izveštaja U skladu sa Tarifom Udruženja banaka I drugih finansijskih organizacija Srbije 12. Sprovođenje Ugovora o poklonu 300,00 RSD po Ugovoru 13. Ustupanje i otprema gotovine finansijskim organizacijama 0,05% na iznos ustupljene gotovine NAPOMENA: U slučajevima regulisanja određenih tarifnih stavova zakonskim propisima, odlukama ili sporazumima primenjivaće se tako utvrđena tarifa.

11 Za sve one slučajeve u domenu vršenja usluga, konsaltinga i dr. koji nisu obuhvaćeni ovom Tarifom, naknada će se posebno ugovarati, vodeći računa o rentabilnosti poslovanja Banke. Tarifa se primenjuje od Broj 3719 Beograd,

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више