Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download ""

Транскрипт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

95

96

97

98 Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. CKB keš kredit Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS) Od 11,99% do 12,99%, zavisno od kategorije dužnika Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) 13,08% 1 Provizija za obradu kredita (naplaćuje se 0,90% za ročnosti kredita od 12 do 23 mjeseca jednokratno tokom isplate kredita) 1,70% za ročnosti kredita od 24 do 84 mjeseci Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog 3,00 EUR registra CBCG 1,00% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od EUR Provizija za prijevremenu otplatu kredita 0,50% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od EUR Godišnja zatezna kamata 1,5 x nominalna kamatna stopa, min. 9%, maks. 30% Rok otplate Od 12 do 84 mjeseci 2 CKB hipotekarni keš kredit Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS) 9,90% + 12M EURIBOR, nezavisno od kategorije dužnika Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) 11,05% 3 Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno tokom isplate kredita) 2,00% Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG 3,00 EUR Provizija za prijevremenu otplatu kredita 0,00% Godišnja zatezna kamata 1,5 x nominalna kamatna stopa Rok otplate Od 2 do 20 godina CKB stambeni kredit Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS) Od 6,49% - 8,49% + 12M EURIBOR, zavisno od kategorije dužnika Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) 7,44% 4 Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno tokom isplate kredita) 1,50% Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG 3,00 EUR Provizija za prijevremenu otplatu kredita 0,00% Godišnja zatezna kamata 1,5 x nominalna kamatna stopa Rok otplate Od 1 do 25 godina 1 Primjer: Za kredit u iznosu od EUR i rok otplate 48 mjeseci, provizijom za odobravanje 1,7% i uračunatim administrativnim troškovima, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 11,99% dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 13,08%. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 6.244,49 EUR, a mjesečna rata iznosi 130,09 EUR. 2 Za penzionere sa iznosom kredita do EUR i rokom otplate do 36 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 11,99%, bez provizije za obradu kredita. Rok otplate za penzionere je do 60 mjeseci. 3 Primjer: Za iznos kredita od EUR i rok otplate 120 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) je 9,90% + 12M Euribor (12M Euribor na iznosi 0,176), dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 11,05% sa uračunatim administrativnim troškovima, provizijom odobravanja 2,00%, kao i obaveznom polisom osiguranja nekretnine na primjeru od 200 EUR i troškom procjene nekretnine na primjeru od 50 EUR. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je ,74 EUR, dok je iznos mjesečne rate 195,26 EUR. 4 Primjer: Za iznos kredita od EUR i rok otplate 180 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,49% + 12M Euribor (12M Euribor na iznosi 0,33), dok efektivna kamatna stopa iznosi 7,20% sa uračunatim administrativnim troškovima, uz proviziju za odobravanje od 1,50%, obaveznom polisom osiguranja nekretnine na primjeru od 200 EUR i troškom procjene nekretnine na primjeru od 50 EUR. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je ,08 EUR, a iznos mjesečne rate 307,11 EUR.

99 CKB kredit za rekonstrukciju i adaptaciju Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS) Od 9,00%, nezavisno od kategorije dužnika Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) 9,83% 5 Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno tokom isplate kredita) 1,50% Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG 3,00 EUR 1,00% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i Provizija za prijevremenu otplatu kredita samo za iznose veće od EUR 0,50% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od EUR Godišnja zatezna kamata 1,5 x nominalna kamatna stopa Rok otplate Od 12 do 240 mjeseci CKB turistički keš kredit Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS) 11,99%, nezavisno od kategorije dužnika Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) 13,26% 6 Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno tokom isplate kredita) 2,00% Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG 3,00 EUR Provizija za prijevremenu otplatu kredita 0,00% Godišnja zatezna kamata 1,5 x nominalna kamatna stopa Godišnja kamata u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza 14,90% Rok otplate Od 24 do 60 mjeseci CKB turistički hipotekarni keš kredit Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS) 11,99%, nezavisno od kategorije dužnika Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) 13,38% 7 Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno tokom isplate kredita) 2,00% Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG 3,00 EUR Provizija za prijevremenu otplatu kredita 0,00% Godišnja zatezna kamata 1,5 x nominalna kamatna stopa Godišnja kamata u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza 14,90% Rok otplate Od 24 do 120 mjeseci CKB dozvoljeni minus (overdraft) 8 Godišnja kamatna stopa Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno tokom isplate kredita) Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG Godišnja zatezna kamata 20,99 22,99%, zavisno od kategorije zaposlenog 1%, minimum 5,00 EUR 3,00 EUR Nominalna kamatna stopa + 50% NKS 5 Primjer: Za iznos kredita od EUR i rok otplate 10 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) je 9,00%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,83% sa uračunatim administrativnim troškovima, provizijom odobravanja 1,50%, kao i obaveznom polisom osiguranja nekretnine na primjeru od 200 EUR. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je ,05 EUR, dok je iznos mjesečne rate 187,39 EUR. 6 Primjer: Za iznos kredita od EUR i rok otplate 48 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) je 11,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 13,26% sa uračunatim administrativnim troškovima i provizijom odobravanja 2,00%. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 6.244,49 EUR, dok je iznos mjesečne rate 130,09 EUR. 7 Primjer: Za iznos kredita od EUR i rok otplate 84 mjeseca, nominalna kamatna stopa (NKS) je 11,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 13,38% sa uračunatim administrativnim troškovima, provizijom odobravanja 2,00%, kao i obaveznom polisom osiguranja nekretnine na primjeru od 200 EUR i troškom procjene nekretnine na primjeru od 50 EUR. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je ,42 EUR, dok je iznos mjesečne rate 259,72 EUR. 8 Pod pretpostavkom da je klijent aplicirao za 500 EUR i da ih je u cijelosti potrošio, obračunata kamata na overdraft u tom slučaju bila bi 1,749% i klijent bi vratio iznos od 508,97 EUR.

100 Lista uslova za kreditne kartice fizičkih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. CKB MasterCard Gold Charge kartica 1 Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna 2 članarina za osnovnu karticu 7,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 100 EUR 1,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital Bank 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% CKB VISA Gold Charge kartica 3 Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 7,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 100 EUR 1,00 % Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital Bank 1,50 EUR+0,30% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima Universal Capital Bank 1,50% (min 4,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital Bank 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% CKB MasterCard Standard Charge kartica 4 Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 3,50 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 2,70 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,66 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB od 100 EUR do 200 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima preko 200 EUR 0,50% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) 1 Samo ukoliko klijent aplicira za debitnu charge karticu (0 kreditni limit) nakon 10. septembra Mjesec u dokumentu označava period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca. 3 Samo ukoliko klijent aplicira za debitnu charge karticu (0 kreditni limit) nakon 10. septembra Samo ukoliko klijent aplicira za debitnu charge karticu (0 kreditni limit) nakon 10. septembra 2011.

101 Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital Bank 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% CKB VISA Classic Charge kartica 5 Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 3,50 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 2,70 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,66 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB od 100 EUR do 200 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima preko 200 EUR 0,50% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital Bank 1,50 EUR+0,30% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima Universal Capital Bank 1,50% (min 4,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital Bank 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% CKB JPK privatna debitna kartica Mjesečna članarina za osnovnu karticu Mjesečna članarina za dodatnu karticu Ponovno izdavanje kartice nakon isteka Dnevni ATM limit Dnevni POS limit Ukupni dnevni limit Kreditni limit 0,99 EUR 0,99 EUR 2,10 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR 30,00% plate (prihod) Revolving kartice za građane CKB American Express GOLD kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 10,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6 7,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 5,00 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital Bank 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% 5 Samo ukoliko klijent aplicira za debitnu charge karticu (0 kreditni limit) nakon 10. septembra Za prvu dodatnu American Express Gold karticu vlasnik računa ne plaća mjesečnu članarinu. Za svaku narednu, vlasnik računa za koji je kartica/e vezana/e je u obavezi da plaća mjesečnu članarinu.

102 Godišnja zatezna kamata 22,00% Iznos minimalnog plaćanja 50,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR CKB American Express BLUE kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 4,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 3,10 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,40 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital Bank 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% Iznos minimalnog plaćanja 20,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR Podizanje gotovine na bankomatima CKB za vlasnike inostranih MasterCard kartica Dinamička konverzija ino valuta (važi za CHF, SEK, USD, GBP, AUD, NOK, DKK, CAD) Usluga obavljanja transakcija na bankomatima CKB za korisnike inostranih MasterCard kartica u njihovoj valuti 6,00%

103 Lista uslova za kreditne kartice fizičkih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. CKB MasterCard Gold Charge kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna 1 članarina za osnovnu karticu 7,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 100 EUR 1,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "MG1" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 2 Povraćaj kamate Da CKB VISA Gold Charge kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 7,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 100 EUR 1,00% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital banke 1,50 EUR+0,30% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima Universal Capital banke 1,50% (min 4,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "VG1" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 3 Povraćaj kamate Da CKB MasterCard Standard Charge kartica Izdavanje kartice Mjesečna članarina za osnovnu karticu Mjesečna članarina za dodatnu karticu Ponovno izdavanje kartice nakon isteka Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,00 EUR 3,50 EUR 2,70 EUR 2,10 EUR 0,66 EUR 1 Mjesec u dokumentu označava period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca. 2 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou. 3 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou.

104 Isplata gotovine na bankomatima CKB između od 100 do 200 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 200 EUR 0,50% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "MS1" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 4 Povraćaj kamate Da CKB VISA Classic Charge kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 3,50 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 2,70 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,66 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB od 100 do 200 EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 200 EUR 0,50% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital banke 1,50 EUR+0,30% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima Universal Capital banke 1,50% (min 4,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "VC1" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 5 Povraćaj kamate Da Revolving kartice za građane CKB American Express GOLD kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 10,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6 7,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 5,00 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR 4 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou 5 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou 6 Za prvu dodatnu American Express Gold karticu vlasnik računa ne plaća mjesečnu članarinu. Za svaku narednu, vlasnik računa za koji je kartica/e vezana/e je u obavezi da plaća mjesečnu članarinu.

105 Osnovna stopa redovne kamate "AMG" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 7 Iznos minimalnog plaćanja 50,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR Povraćaj kamate Da CKB American Express BLUE kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 4,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 3,10 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,40 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "AMB" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 8 Iznos minimalnog plaćanja 20,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR Povraćaj kamate Da CKB MasterCard Standard revolving kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 1,59 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 1,50 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "MS2" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 9 Iznos minimalnog plaćanja 25,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR Povraćaj kamate Da CKB VISA Classic revolving kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 1,59 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 1,50 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital banke 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) 7 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou 8 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou 9 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou

106 Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima Universal Capital banke 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.000,00 EUR Dnevni POS limit 1.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "VC2" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 10 Iznos minimalnog plaćanja 25,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR Povraćaj kamate Da CKB MasterCard Gold revolving kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 7,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "MG2" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9% do 22% na godišnjem nivou 11 Iznos minimalnog plaćanja 50,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR Povraćaj kamate Da CKB VISA Gold revolving kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 7,00 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 6,00 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital banke 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima Universal Capital banke 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 2.000,00 EUR Dnevni POS limit 4.000,00 EUR Ukupni dnevni limit 4.000,00 EUR Osnovna stopa redovne kamate "VG2" 1,7458% na mjesečnom nivou i primjenjuje se od Zatezna kamata od 9%, do 22% na godišnjem nivou Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou 11 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou

107 Iznos minimalnog plaćanja Provizija za prekoračenje kreditnog limita Povraćaj kamate 50,00 EUR 10,00 EUR Da Podizanje gotovine na bankomatima CKB za vlasnike inostranih MasterCard kartica Dinamička konverzija ino valuta (važi za CHF, SEK, USD, GBP, AUD, NOK, DKK, CAD) Usluga obavljanja transakcija na bankomatima CKB za korisnike inostranih MasterCard kartica u njihovoj valuti 6,00% 12 Stopa zatezne kamate je stopa redovne kamate uvećana za 50% pri čemu kaznena stopa ne može biti manja od 9%, a ni veća od 22% na godišnjem nivou

108

109

110

111

112

113 Lista uslova za štednju fizičkih lica 1 Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. Anticipativna štednja CKB start štednja Period / Valuta Do EUR ukupnih oročenih depozita 2 Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita Preko EUR ukupnih oročenih depozita 3 mjeseca 3 / EUR nom: 0,20%, ef: 0,20% nom: 0,10%, ef: 0,10% nom: 0,01%, ef: 0,01% nom: 0,01%, ef: 0,01% 6 mjeseci / EUR nom: 0,40%, ef: 0,40% nom: 0,40%. ef: 0,40% nom: 0,01%, ef: 0,01% nom: 0,01%, ef: 0,01% 9 mjeseci / EUR nom: 0,45%, ef: 0,45% nom: 0,40%. ef: 0,40% nom: 0,01%, ef: 0,01% nom: 0,01%, ef: 0,01% 12 mjeseci / EUR nom: 0,45%, ef: 0,45% nom: 0,45%, ef: 0,45%: nom: 0,35%, ef: 0,35% nom: 0,01%, ef: 0,01% 24 mjeseca / EUR nom: 0,50%, ef: 0,50% nom: 0,50%, ef: 0,50% nom: 0,40%, ef: 0,40% nom: 0,01%, ef: 0,01% Dječija štednja Valuta / Dospijeće A vista Minimalni period 13 mjeseci 24 mjeseca Do EUR ukupnih oročenih depozita 0,01% 0,50% 0,50% Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita 0,01% 0,50% 0,50% Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita 0,01% 0,05% 0,40% Preko EUR ukupnih oročenih depozita 0,01% Klasična oročena štednja Valuta / Dospijeće 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 9 mjeseci 12 mjeseci 18 mjeseci 24 mjeseca Do EUR ukupnih oročenih depozita 0,01% 0,10% 0,40% 0,45% 0,45% 0,50% 0,50% Između EUR i EUR ukupnih 0,01% 0,05% 0,35% 0,40% 0,40% 0,50% 0,50% oročenih depozita Između EUR i EUR ukupnih 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,30% 0,50% oročenih depozita Preko EUR ukupnih oročenih 0,01% depozita USD - 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% - - Klasična štednja po viđenju Valuta Kamatna stopa EUR 0,01% USD 0,01% 1 Za podizanje EUR i više potrebna je najava dan ranije. 2 Ukupni iznos oročenih depozita (koji ne uključuje obračunatu kamatu) kod CKB na dan deponovanja uvećan za iznos koji klijent želi da deponuje na taj dan. 3 Mjesec u dokumentu znači period između prvog i poslednjeg dana kalendarskog mjeseca.

114 Rentna štednja Period / Iznos Do EUR ukupnih oročenih depozita Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita Preko EUR ukupnih oročenih depozita 3 mjeseca 0,20% 0,15% 0,01% 0,01% 6 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 9 mjeseci 0,45% 0,50% 0,01% 0,01% 12 mjeseci 0,45% 0,50% 0,01% 0,01% 18 mjeseci 0,50% 0,50% 0,40% 0,01% 24 mjeseca 0,50% 0,50% 0,40% 0,01% Štednja na dan Minimalni period / Iznos Do EUR ukupnih oročenih depozita Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita Između EUR i EUR ukupnih oročenih depozita Preko EUR ukupnih oročenih depozita 4 mjeseca 0,20% 0,10% 0,01% 0,01% 7 mjeseci 0,40% 0,40% 0,01% 0,01% 10 mjeseci 0,50% 0,50% 0,01% 0,01% 13 mjeseci 0,50% 0,50% 0,01% 0,01% 19 mjeseci 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 24 mjeseca 0,50% 0,50% 0,40% 0,01%

115 Lista uslova za proizvod keš kolateral Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. Rok Iznos < iznos < iznos Iznos > mjesec 1 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 2 mjeseca 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 3 mjeseca 0,10% 0,05% 0,01% 0,01% 4 mjeseca 0,10% 0,05% 0,01% 0,01% 5 mjeseci 0,10% 0,05% 0,01% 0,01% 6 mjeseci 0,40% 0,35% 0,01% 0,01% 7 mjeseci 0,40% 0,35% 0,01% 0,01% 8 mjeseci 0,40% 0,35% 0,01% 0,01% 9 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 10 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 11 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 12 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 13 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 14 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 15 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 16 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 17 mjeseci 0,45% 0,40% 0,01% 0,01% 18 mjeseci 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 19 mjeseci 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 20 mjeseci 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 21 mjesec 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 22 mjeseca 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 23 mjeseca 0,50% 0,50% 0,30% 0,01% 24 mjeseca 2 0,50% 0,50% 0,50% 0,01% mjeseci 0,50% 0,50% 0,50% 0,01% 1 Mjesec u dokumentu znači period između prvog i poslednjeg dana kalendarskog mjeseca. 2 Primjer: Za kredit u iznosu od EUR i rok otplate 24 mjeseca, godišnja nominalana kamatna stopa (NKS) iznosi 3,50%, dok godišnja efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,57% sa uračunatim administrativnim troškovima i provizijom za odobravanje 1,00%, troškovima mjenice 2 EUR i trošak upita u Regulatorni biro 3 EUR. Ukupan iznos koji klijent treba da vrati je ,07 EUR, a mjesečna rata iznosi 431,79 EUR.

116 Lista uslova Condition List Poslovanje sa kompanijama

117

118

119 Lista uslova za kreditne kartice pravnih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. CKB MasterCard Business Charge kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna 1 članarina za osnovnu karticu 3,50 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 3,50 EUR Ponovno izdavanja kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,66 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB između EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 200 EUR 0,50% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.500,00 EUR Dnevni POS limit 1.500,00 EUR Ukupni dnevni limit limit 1.500,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% CKB VISA Business Charge kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 3,50 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 3,50 EUR Ponovno izdavanja kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB do 100 EUR 0,66 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB između EUR 0,99 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB preko 200 EUR 0,50% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital banke 1,50 EUR+0,30% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+1,00% Isplata gotovine na šalterima CKB 1,00% Isplata gotovine na šalterima Universal Capital banke 1,50% (min 4,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 2,50% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.500,00 EUR Dnevni POS limit 1.500,00 EUR Ukupni dnevni limit limit 1.500,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 16,00% Godišnja zatezna kamata 22,00% Co-brand kartice CKB JPK business kreditna kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu o ako je potrošeno do 300 EUR 1,99 EUR o ako je potrošeno između EUR 2,99 EUR o ako je potrošeno preko EUR 3,99 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR 1 Mjesec u dokumentu znači period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca

120 Dnevni ATM limit 0,00 EUR Dnevni POS limit 300,00 EUR Ukupni dnevni limit 300,00 EUR Godišnja zatezna kamata 10,00% CKB JPK business debitna kartica Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu o ako je potrošeno do 300 EUR 1,99 EUR o ako je potrošeno između EUR 2,99 EUR o ako je potrošeno preko 1000 EUR 3,99 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Dnevni ATM limit 0,00 EUR Dnevni POS limit 300,00 EUR Ukupni dnevni limit 300,00 EUR Godišnja zatezna kamata 22,00%

121 Lista uslova za debitne kartice pravnih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. Revolving kartice za pravna lica CKB MasterCard Business Revolving Card Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna 1 članarina za osnovnu karticu 1,59 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 1,50 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.500,00 EUR Dnevni POS limit 1.500,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.500,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 14,00% Godišnja naknada za zateznu kamatu 21,00% Iznos minimalnog plaćanja 10,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR CKB VISA Business Revolving Card Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna 2 članarina za osnovnu karticu 1,59 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 1,50 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 2,10 EUR Isplata gotovine na bankomatima CKB 3,00% Isplata gotovine na bankomatima Universal Capital banke 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na bankomatima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima CKB 3,00% Isplata gotovine na šalterima Universal Capital banke 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Isplata gotovine na šalterima drugih banaka 1,99 EUR+3,00% (min 5,00 EUR) Upit stanja 0,40 EUR Upit stanja na bankomatima Universal Capital banke 0,40 EUR Dnevni ATM limit 1.500,00 EUR Dnevni POS limit 1.500,00 EUR Ukupni dnevni limit 1.500,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 14,00% Godišnja naknada za zateznu kamatu 21,00% Iznos minimalnog plaćanja 10,00 EUR Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR 1 Mjesec u dokumentu znači period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca. 2 Mjesec u dokumentu znači period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca.

122 Co-brand kartice CKB Europetrol Business Izdavanje kartice 0,00 EUR Mjesečna članarina za osnovnu karticu 1,99 EUR Mjesečna članarina za dodatnu karticu 1,99 EUR Ponovno izdavanje kartice nakon isteka 0,00 EUR Iznos minimalnog plaćanja 25,00 EUR Dnevni ATM limit 0,00 EUR Dnevni POS limit 300,00 EUR Ukupni dnevni limit 300,00 EUR Godišnja kamata za odobreni kreditni limit 14,00% Godišnja naknada za zateznu kamatu 21,00% Provizija za prekoračenje kreditnog limita 10,00 EUR CKB Europetrol Business Debit (Prepaid) Izdavanje kartice Mjesečna članarina za osnovnu karticu Mjesečna članarina za dodatnu karticu Ponovno izdavanje kartice nakon isteka Dnevni ATM limit Dnevni POS limit Ukupni dnevni limit 0,00 EUR 1,99 EUR 1,99 EUR 2,10 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR 300,00 EUR

123 Lista uslova za ebanking i "Web emon" transakcije pravnih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. WEB emon naknada instalacije Izdavanje Web emon: trening, otvaranje kanala, postavljanje USB 40,00 EUR izdavanje ukoliko klijent već ima instalirano 20,00 EUR Inicijalno izdavanje (certifikat) 33,50 EUR Inicijalno izdavanje (obnova certifikata ) 12,50 EUR Mjesečna 1 naknada ebanking servis 9,00 EUR mjesečno "Web emon" 9,00 EUR mjesečno SMS servis 2 9,00 EUR mjesečno ebanking paket ,00 EUR mjesečno ebanking paket EUR mjesečno Ostale usluge Dnevni SMS izvještaj o stanju na računu (Telenor) 5 0,07 EUR / SMS Dnevni SMS izvještaj o stanju na računu (Telekom) 5 0,07 EUR / SMS Dnevni SMS izvještaj o stanju na računu (M:tel) 5 0,07 EUR / SMS SMS izvještaj za debitne i kreditne transakcije (Telenor) 5 0,07 EUR / SMS SMS izvještaj za debitne i kreditne transakcije (Telekom) 5 0,07 EUR / SMS SMS izvještaj za debitne i kreditne transakcije (M:tel) 5 0,07 EUR / SMS SMS izvještaji o debitnoj i kreditnoj transakciji na račun na inostrane mobilne operatere 5 0,07 EUR / SMS SMS sa TAN kodom (Telenor) 0,00 EUR SMS sa TAN kodom (Telekom) 0,00 EUR SMS sa TAN kodom (M:tel) 0,00 EUR SMS sa TAN kodom (za inostrane mobilne operatere) 6 0,00 EUR Interna transakciona plaćanja Plaćanja dostavljena do 13:30h, do EUR 0,16 EUR Plaćanja dostavljena između 13:30-15:30h, do EUR 0,28 EUR Plaćanja dostavljena poslije 15:30h, do EUR 0,36 EUR Plaćanja između EUR 0,004% plus 0,80 EUR Plaćanja između EUR 0,04% Plaćanja preko EUR 8,00 EUR Eksterna transakciona plaćanja Kliring transakcije (DNS) DNS plaćanja dostavljena do 13:30h, do 300 EUR 0,32 EUR DNS plaćanja dostavljena do 13:30h, između EUR 0,36 EUR DNS plaćanja dostavljena poslije 13:30h, do 300 EUR 0,40 EUR DNS plaćanja dostavljena poslije 13:30h, između EUR 0,44 EUR RTGS transakcije RTGS plaćanja dostavljena do 13:30h, do EUR 2,80 EUR RTGS plaćanja dostavljena do 13:30h, između EUR 0,064% plus 2,40 EUR RTGS plaćanja dostavljena do13:30h, između EUR 0,056% plus 4,00 EUR RTGS plaćanja dostavljena do13:30h, preko EUR 44,00 EUR RTGS plaćanja dostavljena do 15:30h, do EUR 0,24% plus 3,60 EUR RTGS plaćanja dostavljena do 15:30h, preko EUR 0,40% plus 3,60 EUR RTGS plaćanja dostavljena poslije 15:30h, do EUR 0,24% plus 4,00 EUR RTGS plaćanja dostavljena poslije 15:30h, preko EUR 0,40% plus 4,00 EUR Kastodi Više informacija na ili 1 Mjesec u dokumentu označava period od prvog do zadnjeg dana kalendarskog mjeseca. 2 SMS poruke su moguće za transakcione, kartične i devizne račune. 3 Uključuje 2 servisa po izboru (emon, ebanking servis, SMS servis). 4 Uključuje sva tri servisa (emon, ebanking servis, SMS servis). 5 SMS poruke su moguće za transakcione, kartične i devizne račune. 6 Banka će obezbijediti listu inostranih operatera koji su podržani.

124 Topup (dopuna stanja prepaid mobilnih brojeva telefona) Telekom M:tel min 2 EUR, max 50 EUR min 2 EUR, max 50 EUR

125 Lista uslova za POS terminale i ecommerce sistem za pravna lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. POS terminali Naknada za instalaciju 0,00 EUR Mjesečna 1 naknada 0,00 EUR Transakciona provizija za kartice izdate od CKB 3,00% min. 0,30 EUR Transakciona provizija za MasterCard i VISA kartice drugih banaka 3,00% min. 0,30 EUR Transakciona provizija za American Express kartice drugih banaka 4,00% min. 0,30 EUR Kreditni račun mobilnog telefona m:tel račun 4,00% Kreditni račun mobilnog telefona Telekom račun 3,00% ecommerce sistem Naknada za instalaciju 0,00 EUR Mjesečna naknada 0,00 EUR Transakciona provizija za MasterCard i VISA kartice 4,50% Transakciona provizija za American Express kartice 6,00% 1 Mjesec u dokumentu znači period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca.

126 Lista uslova za depozite pravnih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem CKB Call Centra 19894, website-a mailom na ili lično u najbližoj poslovnoj jedinici Crnogorske komercijalne banke. Depoziti pravnih lica Oročena štednja 1 EUR 1 mjesec 2 2 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci 12 i više mjeseci Klasična oročena štednja 0,15% 3 0,20% 0,40% 0,45% 0,50% Oročena štednja USD 1 mjesec 2 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci Kamatna stopa - - 0,10% 0,30% 1 Za klijente koji imaju preko EUR oročenog depozita na grupnom nivou, ponuda je pojedinačna za svaki iznos depozita. 2 Mjesec u dokumentu označava period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca. 3 Sve kamate su na godišnjem nivou.

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se

Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica Pravosnažna od 31.10.2018. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004 KAMATNE STOPE ZA GRAĐANE HVB SPLITSKA BANKA d.d. 1 PASIVNE KAMATNE STOPE IZ POSLOVANJA S GRAĐANIMA 1.1 UZ KONFORMNI NAČIN OBRAČUNA 1.1.1 Štednja i računi Kunski depoziti po viđenju - knjižica 0,1 - račun

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam Važeće tarife od 24.07.2019 FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticama Addiko (iznos u ) 1.1 Provizije po obavljenim transakcijama

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Slide 1

Slide 1 RBA Turistički kredit Kredit s pet zvjezdica 1 RBA Turistički kredit Napunite sezonu brzo, jednostavno i lako! fleksibilna otplata kredita uz mogućnost počeka otplate isplata cijelog iznosa kredita na

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више