Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)"

Транскрипт

1

2 SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT KARTICE 04 5 KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE 04 TARIFNIK ZA KREDITE ZA PREDUZETNIKE 1 KREDITI ZA PREDUZETNIKE U 07 KREDITI ZA PREDUZETNIKE U EUR 09

3 TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE Učešće depozit Obaveza Naknada za EUR prenosa obradu zahteva fiksna kombinovana varijabilna varijabilna zarade kamatna stopa kamatna stopa kamatna stopa GOTOVINSKI KREDITI 11.45% u prvih nakon toga 8%+3M 7.05% + 3M 15.45% u prvih nakon toga 1%+3M 11.05% + 3M 11.95% u prvih nakon toga 8.5%+3M 7.55% + 3M 15.95% u prvih nakon toga 1.5%+3M 11.55% + 3M : bez učešća depozita 1.45% u prvih nakon toga 9%+3M 8.05% + 3M 9.45% +3M 16.45% u prvih nakon toga 13%+3M 1.05% + 3M 13.45% +3M EUR: min 30% depozita 10.45% fiksno 6.05% + 3M 14.45% fiksno 10.05% + 3M Gotovinski kredit Gotovinski kredit sa Bonus opcijom Gotovinski kredit sa hipotekom Gotovinski kredit i gotovinski kredit sa Bonus opcijom (maksimalni rok do 36 meseci uz minimalan iznos kredita od ) Gotovinski kredit (ugovaranje na daljinu) 8% fiksno : %, min EUR: %, min % KREDITI ZA REFINANSIRANJE Kredit za refinansiranje : bez učešća depozita Kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom 10.45% u prvih nakon toga 7%+3M 6.05% + 3M 14.45% u prvih nakon toga 11%+3M 10.05% + 3M 10.95% u prvih nakon toga 7.5%+3M 6.55% + 3M 14.95% u prvih nakon toga 11.5%+3M 10.55% + 3M : %, min DOZVOLJENO PREKORAČENJE I KREDITI POKRIVENI DEPOZITOM Dozvoljeno prekoračenje (overdraft) Kredit pokriven 100% depozitom 100% depozit 30% fiksno 5.5% 1% od iznosa dozvoljenog prekoračenja, min 00, max 1.000, jednokratno U skladu sa konkretno definisanim proizvodom 1

4 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU Hipoteka Potrebno učešće ili depozit Obaveza prenosa zarade * varijabilna kamatna stopa EUR varijabilna kamatna stopa EUR fiksna kamatna stopa 18 meseci Naknada za obradu zahteva STAMBENI KREDITI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK Kupovina rekonstrukcija nepokretnosti (Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju) Kupovina nepokretnosti (Stambeni krediti)nerezidenti*** Hipoteka I reda min 0% učešća LTV 0.8 Hipoteka I reda a) Min učešća 30% - LTV 0.8 b) Bez učešća ** LTV 0.7 Hipoteka I reda min 30% učešćaltv 0.7 5% + 3M 3.5% + 3M.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.5% +3M 4.75% + 3M 3.5% + 3M.70% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.5% + 3M 5% + 3M 3.5% + 3M.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.5% +3M 1% min EUR 100 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK Kupovina rekonstrukcija nepokretnosti (Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju) Kredit pokriven 100% depozitom Hipoteka I reda min 0% učešća LTV 0.8 Hipoteka I reda a) Min učešća 30% - LTV 0.8 b) Bez učešća ** LTV % depozit opciono 3% + 3M.45% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.00% + 3M.95% + 3M.40% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga.95% + 3M 5.5% 0.5% min 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS u skladu sa konkretno definisanim proizvodom *Kamatne stope na stambene kredite prikazane u tabeli podrazumevaju obavezno riziko osiguranje. Ukoliko se klijent opredeli za kredit bez riziko osiguranja, kamatna stopa se uvećava za 0.5% za kredite indeksirane u EUR odnosno za 1% za kredite u. Riziko osiguranje nije obavezno kod nerezidenata. **Opcija "bez učešća" važi samo ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost ili u situacijama kada klijent daje dodatnu hipoteku uz hipoteku koja je predmet kupovine. ***Navedene kamatne stope za nerezidente važe za opciju u, dok se opcija za kredit u EUR odnosi na devizni kredit. Nerezidenti ne mogu da budu kreditirani indeksiranim kreditima.

5 3 AUTO KREDITI Obaveza prenosa zarade Učešće depozit Auto kredit za kupovinu vozila sa kasko osiguranjem* : min 10% učešća Kredit pokriven 100% depozitom 100% depozit fiksna kamatna stopa varijabilna kamatna stopa 9.95% 6.05% + 3M 13.95% 10.05% + 3M 5.5% Naknada za obradu zahteva : %, min u skladu sa konkretno definisanim proizvodom * Za kupovinu novog vozila bez kasko osiguranja, kamatna stopa se uvećava za 0.5% dok maksimalni iznos kredita može biti do EUR. 4 KREDIT KARTICE Tip kartice Učešće depozit Obaveza prenosa zarade Kreditne kartice MasterCard Standard Paket TR mesečno 1.90% Kreditne kartice MasterCard Standard "Stand alone" mesečno.10% Kreditne kartice MasterCard GOLD Paket TR mesečno 1.80% Kreditne kartice MasterCard GOLD "Stand alone" mesečno 1.80% Super Kartica kreditne kartice MasterCard World Paket TR mesečno.40% Super Kartica kreditne kartice MasterCard World "Stand alone" mesečno.40% mesečno.40% Sa nama na putu kreditne kartice 3

6 5 KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE Učešće depozit fiksna kamatna stopa 36 meseci EUR Naknada za obradu zahteva 6.95% + 3M do EUR fiksno varijabilna kamatna stopa KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA I REFINANSIRANJE Kredit za 5.75% + 3M 9.45% od EUR 8.95% u prvih nakon toga 5.50% + 3M Kredit za refinansiranje 6.45% + 3M 5.5% + 3M od EUR 1 % KREDIT LINIJE I INVESTICIONI KREDITI Kreditna linija Investicioni kredit poljoprivredne mehanizacije poljoprivredne mehanizacije iz programa Vlade Republike Belorusije U skladu sa konkretno definisanim proizodom min 0% učešća uz obaveznu uplatu učešća preko računa u Sberbank na račun prodavca do EUR fiksno 8.95% u prvih nakon toga 5.50% + 3M 6.45% + 3M 5.5% + 3M min. 30% učešća preko računa u Sberbank u slučaju zaloge od EUR od EUR 1 % min 0% učešća preko računa u Sberbank u slučaju hipoteke min. 30% učešća preko računa u Sberbank u slučaju zaloge min 0% učešća preko računa u Sberbank u slučaju hipoteke 5.5% 0.50% min DOZVOLJENO PREKORAČENJE I KREDITI POKRIVENI 100% DEPOZITOM Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Kredit pokriven 100% depozitom 100% depozit 30% 0.50%, min % U skladu sa konkretno definisanim proizodom 4

7 NAPOME - KREDITI ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE KAMAT STOPE VISINA KAMAT STOPE 1. Opcija sa prenosom zarade u SBRS: Kamatne stope, za nenamenske auto kredite fizičkih lica, prikazane u tabeli važe ukolliko klijent uz kredit odabere: a) paket tekućeg računa b) polisu CPI osiguranja - individulanu illi grupnu (za nenamenske kredite) odnosno polisu Kasko osiguranja (za auto kredite) Ukoliko se klijent opredeli za opciju kredita bez CPI osiguranja ili bez kasko osiguranja (tamo gde nije obavezno), kamatna stopa se uvećava za 1%.. Opcija bez prenosa zarade u SBRS: Kamatne stope, za nenamenske auto kredite fizičkih lica, prikazane u tabeli važe ukolliko klijent uz kredit odabere: a) polisu CPI osiguranja - individulanu illi grupnu (za nenamenske kredite) odnosno polisu Kasko osiguranja (za auto kredite) Ukoliko se klijent opredeli za opciju kredita bez CPI osiguranja ili bez kasko osiguranja (tamo gde nije obavezno), kamatna stopa se uvećava za 1%. 3. Opcija sa prenosom zarade u SBRS putem trajnog naloga: Za klijente koji svoja primanja prenose na tekući račun u Sberbank putem trajnog naloga, primenjivaće se kamatne stope: - za prenos zarade ukoliko klijent prenosi min 50% svojih ukupnih primanja trajnim nalogom - za neprebacivanje zarade ukolliko klijent prenosi manje od 50% ukupnih primanja trajnim nalogom Inicijalna kamatna stopa u skladu je sa konkretno definisanim proizvodom. VARIJABILNOST KAMAT STOPE 1. Fiksna: Kod kredita kamata je fiksna prvih 36 meseci. Kod subvencionisanih kredita za poljoprivredu i kredita iz Programa Vlade Republike Belorusije kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate. Kod stambenih kredita indeksiranih u EUR valuti, kamatna stopa je fiksna prvih 18 meseci.. Varijabilna: Kod kredita, nakon kamatna stopa predstavlja zbir definisane marže i 3M -a. Vrednost 3M -a se usklađuje na svaka tri meseca do konačne otplate kredita. Kod kredita indeksiranih u EUR, kamatna stopa predstavlja zbir definisane marže i 3M -a. Vrednost 3M EURIBOR-a se usklađuje na svaka tri meseca do konačne otplate kredita. Kod kredita, kamatna stopa predstavlja zbir definisane marže i 3M -a. Vrednost 3M a-a se usklađuje na svaka tri meseca do konačne otplate kredita. Specifičnost kod kredita za poljoprivrednike: Period usklađivanja kamatne stope može biti na svakih šestdvanaest meseci zavisno od načina otplate kredita. KREDITI POKRIVENI 100% DEPOZITOM Valuta kredita i valuta depozita moraju biti iste, izuzev u slučaju ako je kredit u a depozit u EUR. Kamata u slučaju kredita sa rokom do i na 36 meseci je fiksna. U slučaju kredita sa rokom dužim od 36 meseci kamatna stopa je varijabilna. Ostali troškovi i naknade tarifiraju se u skladu sa konkretno definisanim proizvodom. HIPOTEKA NA UKNJIŽENOM OBJEKTU U slučaju kredita kod kojih je obezbeđenje hipoteka na neuknjiženom objektu, kamatna stopa je % viša u odnosu na inicijalnu kamatnu stopu predviđenu tarifnikom. će biti umanjena za % od trenutka kada klijent dostavi dokaz da je objekat uknjižen. NAKNADE ODRŽAVANJE KREDIT PARTIJE 1. Fizička lica: Održavanje kreditne partije 1.70 EUR mesečno za indeksirane i devizne kredite i 10 mesečno za kredite u. Održavanje kreditne partije za kredite sa uključenim osiguranjem plaća se mesečno i definisano je Ugovorom o kreditu: a) Održavanje kreditne partije za kredite sa uključenim osiguranjem je 10 fiksno (mesečno) % od ugovorenog iznosa kredita (mesečno). b) Održavanje kreditne partije za kredite sa uključenim osiguranjem za penzionere je 10 fiksno (mesečno) + 0.5% od ugovorenog iznosa kredita (mesečno) - za klijente koji poslednju ratu kredita otplaćuju u 68 godini starosti. c) Održavanje kreditne partije za kredite sa uključenim osiguranjem za penzionere je 10 fiksno (mesečno) % od ugovorenog iznosa kredita (mesečno) - za klijente koji poslednju ratu kredita otplaćuju nakon 68 godine a najkasnije do 75 godine starosti. Naknada za održavanje kreditne partije naplaćivaće se svakog meseca na izabrani dan dospeća. Održavanje kreditne partije se ne naplaćuje za kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje.. Poljoprivrednici: Održavanje kreditne partije 1.70 EUR mesečno za indeksirane i 10 mesečno za kredite u. Naknada za održavanje kreditne partije naplaćivaće se svakog meseca na izabrani dan dospeća. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NKOSK Administrativni trošak u iznosu od EUR 30 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS neophodno je uplatiti na dan slanja zahteva u NKOSK. NKOSK uslovno osigurava stanove uz uslov da je završenost min 80%. AKSIRANJE UGOVORA Svaka promena uslova odobrenog kredita, na zahtev klijenta, a koja povlači aneksiranje ili promenu ugovora se tarifira sa 100 EUR u protivvrednosti jednokratno, osim kada je pitanju izmena u vezi sa zamenom hipoteke kada se tarifira sa 300 EUR u protivvrednosti jednokratno. ISKORIŠĆENA SREDSTVA KOD KREDITA ZA REKONSTRUKCIJU I APTACIJU Naknada na neiskorišćena sredstva za kredite za rekonstrukciju i adaptaciju je %. KONVERZIJA STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U CHF Konverzija stambenih kredita indeksiranih u CHF u kredite u EUR je bez naknade za prevremenu otplatu postojećeg kredita u CHF, kao i bez troškova obrade za puštanje novog kredita u EUR. 5

8 PREVREMENA OTPLATA I ODUSTANAK OD KREDITA PREVREMENA OTPLATA KREDITA Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa. Ukupan iznos prevremene otplate u poslednjih 1 meseci mora biti veći od Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od 1 godine, iznos naknade ne može biti veći od 1% od iznosa prevremeno vraćenog kredita, a ukoliko je ovaj period kraći onda naknada ne može biti veća od 0.5%. Naknada za prevremenu otplatu kredita ne može se zahtevati: ako se otplata vrši na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namena obezbeđivanje otplate, u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa i ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti. Ukoliko se refinansira postojeći Sberbank kredit novim Sberbank kreditom za refinansiranje - ne naplaćuje se provizija za zatvaranje kredita koji se refinansira. Za CHF kredite u slučaju delimične ili potpune prevremene otplate iz sopstvenih sredstava klijenta ili iz kredita Sberbanke u iznos većem od CHF, naknada za prevremenu otplatu se ne naplaćuje. ODUSTANAK OD KREDITA 1. Odustanak kod kredita koji nisu osigurani hipotekom: Korisnik ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja, pod uslovom da pre isteka tog roka, o nameri da odustane od Ugovora, obavesti Banku pismenim zahtevom za odustanak od kredita. Kao datum odustanka Korisnika od Ugovora, smatra se datum prijema Zahteva u Banku. U slučaju odustanka od ugovora, Korisnik je dužan da Banci odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja, vrati glavnicu i kamatu obračunatu za vreme korišćenja kredita, kao i stvarne troškove koje je Banka imala povodom zaključenja Ugovora.. Odustanak kod kredita osiguranih hipotekom: Korisnik ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja, pod uslovom da nije počeo da koristi kredit i da je pre isteka navedenog roka obavestio Banku o nameri da odustaje od Ugovora pismenim zahtevom za odustanak od kredita. Kao datum odustanka Korisnika od Ugovora, smatra se datum prijema Zahteva u Banku. Korisnik je dužan da Banci odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja vrati glavnicu i kamatu obračunatu za vreme korišćenja kredita, kao i stvarne troškove koje je Banka imala povodom zaključenja Ugovora. OSTALE NAPOME BONUS KREDITI - krediti sa Cash back opcijom Cash back opcija predstavlja benefit koji se ogleda u isplati, tj. povratu sredstava na tekući račun klijenta u visini do maksimalno 7% od inicijalno odobrenog iznosa kredita nakon 1 uredno otplaćenih anuiteta i to nakon provere ispunjenosti uslova. Procenat povrata sredstava zavisi od ročnosti kredita, odnosno klijent svake godine ostvaruje pravo na 1% povrata sredstava u slučaju da je ispunio potrebne uslove za kvalifikaciju. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 0%. Trošak poreza snosi klijent. GOTOVINSKI KREDIT (UGOVARANJE NA LJINU) Proizvod dostupan klijentima koji primaju zaradu preko tekućeg računa otvorenog u Banci. DEVIZNI KREDITI Mogućnost isplate deviznih kredita postoji samo kod proizvoda stambeni kredit bez NKOSKa za nerezidente. Devizni krediti nerezidentima se tretiraju kao kreditni posao sa inostranstvom i pre puštanja kredita neophodno je da se registruje kreditni posao sa inostranstvom kod Narodne banke Srbije i dobije broj prijave. Za registraciju kreditnog posla sa inostranstvom plaća se taksa koju snosi banka. UGOVOR KAZ 1. Stambeni krediti: Kod stambenih kredita prijem zarade u Sberbank je obavezan.. Nenamenski i auto krediti: U slučaju prestanka prijema zarade u Sberbank ili prenosom zarade putem trajnog naloga (manje od 50% svoje ukupne zarade), kamatna stopa se povećava za 4%, odnosno izjednačava se sa kamatnom stopom koja važi za kredite bez prenosa zarade. 6

9 TARIFNIK ZA KREDITE ZA PREDUZETNIKE 1 KREDITI ZA PREDUZETNIKE U Hipoteka Potrebno učešće ili depozit fiksna kamatna stopa 36 meseci DO Poslovni prihod OD DO PREKO varijabilna kamatna stopa PREKO OD DO DO Naknada za obradu zahteva KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA do EUR fiksno Kratkoročni kredit za 11.50% 8.00% 7.45% 7.80% + 3M 4.30% + 3M 3.75% + 3M Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba 11.65% 8.15% 7.60% 7.95% + 3M 4.45% + 3M 3.90% + 3M od EUR 11.65% 8.15% 7.60% 7.95% + 3M 4.45% + 3M 3.90% + 3M preko EUR 1% Dugoročni kredit za KREDIT LINIJE Revolving kreditna linija - Kredit za Revolving kreditna linija Kredit za refinansiranje Kreditna linija za eskont menica sa pravom regresa 11.95% 8.50% 11.95% u prvih 8.50% u prvih 7.95% u prvih 8.5% + 3M nakon toga nakon toga nakon toga 8.65% + 3M 5.0% + 3M 4.65% + 3M 1.% mesečno do EUR fiksno 7.95% 4.80% + 3M 4.5% + 3M od EUR preko EUR 1% 1% po eskontu menice, min 60EUR INVESTICIONI KREDITI i rekonstrukciju poslovnog prostora opreme i vozila Min. 0% učešća Hipoteka I reda u srazmeri: za kredite sa 0% 11.45% u prvih 8.00% u prvih 7.45% u prvih depozita min 1:1 za kredite sa 0% nakon toga nakon toga nakon toga 7.75% + 3M učešća min 1.5:1 4.70% + 3M 8.15% + 3M 4.15% + 3M Min 0% učešća do EUR fiksno 4.30% + 3M 3.75% + 3M od EUR do EUR 1.5% preko EUR 1% Kredit za finansiranje izvršenih investicionih ulaganja opreme i vozila iz programa Vlade Republike Belorusije Min 0% učešća 5.5% 0.5% min DOZVOLJENO PREKORAČENJE I BUSISS KARTICA Dozvoljeno prekoračenje Mastercard business Charge kartica 5% 3% % 0.5% 0%; godišnja članarina po izdatoj kartici 7

10 KREDITI ZA PREDUZETNIKE U EUR Hipoteka Potrebno učešće ili depozit Naknada za obradu zahteva EUR DO Poslovni prihod OD DO PREKO KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA Kratkoročni kredit za 6.75% 4.75% 4.5% Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba 7.5% 5.5% 4.75% Dugoročni kredit za 8.30% + 3M 5.55% + 3M 5.05% + 3M do EUR 50 EUR fiksno od EUR preko EUR 1% KREDIT LINIJE Revolving kreditna linija - Kredit za Revolving kreditna linija - Kredit za refinansiranje do EUR 50 EUR fiksno 8.45% + 3M 6.45% + 3M 5.95% + 3M od EUR preko EUR 1% INVESTICIONI KREDITI i rekonstrukciju poslovnog prostora Min. 0% učešća Hipoteka I reda u srazmeri: za kredite sa 0% depozita min 1:1 za kredite sa 0% učešća min 1.5:1 opreme i vozila Min 0% učešća Kredit za finansiranje izvršenih investicionih ulaganja do EUR 50 EUR fiksno 7.05% + 3M 5.05% + 3M 4.75% + 3M od EUR preko EUR 1% KREDITI POKRIVENI DEPOZITOM Kredit pokriven 100% depozitom 100% depozit 5.5% u skladu sa konkretno definisanim proizvodom 8

11 NAPOME - KREDITI ZA PREDUZETNIKE KAMAT STOPE VISINA KAMAT STOPE Kratkoročni kredit za, dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba, dugoročni kredit za i revolving kreditna linija: Ukoliko klijent nije uslovljen, a ponudi hipoteku I reda kao obezbeđenje za iznos kredita do 5% svojih godišnjih poslovnih prihoda, i ta hipoteka 100% SK1 pokriva kredit, kamatna stopa je niža za 1% u odnosu na standardnu kamatnu stopu. VARIJABILNOST KAMAT STOPE 1. Fiksna: Kod kredita kamatna stopa je fiksna prvih 36 meseci. Kod subvencionisanih kredita za poljoprivredu i kredita iz Programa Vlade Republike Belorusije kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate.. Varijabilna: Kod kredita, nakon prvih kamatna stopa predstavlja zbir definisane marže i 3M -a. Vrednost 3M -a se usklađuje na svaka tri meseca do konačne otplate kredita. Kod kredita indeksiranih u EUR i EUR kredita, kamatna stopa predstavlja zbir definisane marže i 3M -a. Vrednost 3M -a se usklađuje na svaka tri meseca do konačne otplate kredita. KREDITI POKRIVENI 100% DEPOZITOM Valuta kredita i valuta depozita moraju biti iste, izuzev u slučaju ako je kredit u a depozit u EUR. je fiksna za kredite sa rokom do 36 meseci. Za kredite sa rokom preko 36 meseci kamatna stopa je varijabilna. Ostali troškovi i naknade tarifiraju se u skladu sa konkretno definisanim proizvodom. NAKNADE PREVREMENA OTPLATA KREDITA Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa. Ukupan iznos prevremene otplate u poslednjih 1 meseci mora biti veći od Ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od 1 godine, iznos naknade ne može biti veći od 1% od iznosa prevremeno vraćenog kredita, a ukoliko je ovaj period kraći onda naknada ne može biti veća od 0.5%. Naknada za prevremenu otplatu kredita ne može se zahtevati: ako se otplata vrši na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namena obezbeđivanje otplate, u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa i ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti. Trošak prevremene otplate kod tranše za iz kreditne linije, ako se vraća više od EUR.000 iz klijentovih sopstvenih sredstava ne postoji. Za CHF kredite u slučaju delimične ili potpune prevremene otplate iz sopstvenih sredstava klijenta ili iz kredita Sberbanke u iznos većem od CHF naknada za prevremenu otplatu se ne naplaćuje. ODRŽAVANJE KREDIT PARTIJE Održavanje kreditne partije 1.70 EUR mesečno za indeksirane i devizne kredite i 10 mesečno za kredite u. Naknada za održavanje kreditne partije naplaćivaće se svakog meseca na izabrani dan dospeća. AKSIRANJE UGOVORA Svaka promena uslova odobrenog kredita, na zahtev klijenta, a koja povlači aneksiranje ili promenu ugovora se tarifira sa 100 EUR u protivvrednosti jednokratno, osim kada je pitanju izmena u vezi sa zamenom hipoteke kada se tarifira sa 300 EUR u protivvrednosti jednokratno. ISKORIŠĆENA SREDSTVA KOD KREDITA ZA REKONSTRUKCIJU I APTACIJU Naknada na neiskorišćena sredstva za kredite za rekonstrukciju i adaptaciju je %. ODUSTANAK OD KREDITA I DEVIZNI KREDITI ODUSTANAK OD KREDITA 1. Odustanak kod kredita koji nisu osigurani hipotekom: Korisnik ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja, pod uslovom da pre isteka tog roka, o nameri da odustane od Ugovora, obavesti Banku pismenim zahtevom za odustanak od kredita. Kao datum odustanka Korisnika od Ugovora, smatra se datum prijema Zahteva u Banku. U slučaju odustanka od ugovora, Korisnik je dužan da Banci odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja, vrati glavnicu i kamatu obračunatu za vreme korišćenja kredita, kao i stvarne troškove koje je Banka imala povodom zaključenja Ugovora.. Odustanak kod kredita osiguranih hipotekom: Korisnik ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja, pod uslovom da nije počeo da koristi kredit i da je pre isteka navedenog roka obavestio Banku o nameri da odustaje od Ugovora pismenim zahtevom za odustanak od kredita. Kao datum odustanka Korisnika od Ugovora, smatra se datum prijema Zahteva u Banku. Korisnik je dužan da Banci odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja vrati glavnicu i kamatu obračunatu za vreme korišćenja kredita, kao i stvarne troškove koje je Banka imala povodom zaključenja Ugovora. DEVIZNI KREDITI Mogućnost isplate deviznih kredita postoji kod sledećih proizvoda: kratkoročni kredit za, dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovinh potreba, dugoročni kredit za, revolving kreditna linija i kredit za kupovinu vozila i opreme, sa namenom plaćanja robe i usluga iz inostranstva, a u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. 9

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 19.08.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

Microsoft Word f IL RS novo motocikli

Microsoft Word f IL RS novo motocikli Podaci o Davaocu leasinga: INFORMACIONI LIST ZA FIZIČKA LICA U RS Finansijski leasing novo motocikli Informiranje Primaoca leasinga / Sudužnika u pregovaračkoj fazi Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo Ul.

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Memorandum Banke

Memorandum Banke RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD IZVRŠNI ODBOR Broj: 3-151-7/2011 Dana: 18.11.2011. Na osnovu člana 40. Statuta, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

JUBMES BANKA

JUBMES BANKA Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD

Више

Slide 1

Slide 1 RBA Turistički kredit Kredit s pet zvjezdica 1 RBA Turistički kredit Napunite sezonu brzo, jednostavno i lako! fleksibilna otplata kredita uz mogućnost počeka otplate isplata cijelog iznosa kredita na

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

opće informacije_krediti građana

opće informacije_krediti građana OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM GOTOVINSKOM KREDITU ZA GRAĐANE 1. INFORMACIJE O KREDITNOJ INSTITUCIJI SAMOBORSKA BANKA D.D. 10430 SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 8 OIB: 13806526186 IBAN: HR3624030091011111116

Више

javni poziv objava

javni poziv objava JAVNI POZIV PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE U TURIZMU ZA 2013. GODINU 1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.000.000,00 Kn 2. KORISNICI KREDITA Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke

Више

На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-IV/40-3 од године, Р А С П И С У Ј Е СЕ К О Н К У Р С за одобравањ

На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-IV/40-3 од године, Р А С П И С У Ј Е СЕ К О Н К У Р С за одобравањ На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-IV/40-3 од 14.05.2015. године, Р А С П И С У Ј Е СЕ К О Н К У Р С за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Finansijska tržišta Finansijska tržišta Proizvodi Direkcije Proizvodi u ponudi: Terminska kupoprodaja deviza forvard transakcije Valutni svop Kamatni svop Opcija kamatne stope Brokersko posredovanje i

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више