Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc"

Транскрипт

1 PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već od ) XXL - Nenamjenski kredit bez jemaca 5 godina 5,99% 8,49 49% Promjenjiva XXL -Nenamjenski kredit bez jemaca 10 godina 6,99% 9,58% Promjenjiva XXL -Nenamjenski kredit na 5 5 godina 6,99% 8,47% XXL -Nenamjenski kredit bez jemaca 10 godina 7.99% 9,58% Kes kredit 5 godina 4,39% 5,52% Promjenjiva Kes kredit 10 godina 5,49% 6,41% Promjenjiva Kes kredit na 5 5 godina 4,99% 6,16% Kes kredit 10 godina 6,19% 7,17% Integral nenamje enamjenski nski kredit za refininasiranje postojećih zaduženja 5 godina 4,39% 5,52% Promjenjiva Integral nenamjenski kredit za refininasiranje postojećih zaduženja 10 godina 5,49% 6,41% Promjenjiva Integral nenamjenski kredit za refininasiranje postojećih zaduženja na 5 5 godina 4,99% 6,16% Integral nenamjenski kredit za refinansiranje postojećih zaduženja 10 godina 6,19% 7,17% % XS Brzi keš kredit do 5 godina 5,00%**** 7,55% Promjenjiva Kratkoročni nenamjenski kredit Agent prodaje Do 1 godine 9,94 % 16,79% Pošte Srpske Do 3 godine 9,94 % 13,47% Kratkoročna pozajmica*** Do 1 godine 0,00% 12,35% Kredit na osnovu štednje Kredit na osnovu štednje Model 50 Model godin a 10 godin a KM EUR KM EUR za 6,00 pp veća od kamatne na namjenski depozit za 7,00 pp veća od kamatne na namjenski depozit za 6,50 pp veća od kamatne na namjenski depozit za 7,50 pp veća od kamatne na namjenski depozit 8,77% 9,44% 9,80% 10,47% Promjenjiva Promjenjiva Promjenjiva Promjenjiva Napomene: *Kamatna se formira individualno u ovisnosti od dužine i obima poslovne saradnje pojedinačnog klijenta sa Bankom. Visina nominalne standardne kamatne ovisi o poslovnom odnosu klijenta sa Bankom. **Troškovi kredita koji ulaze u obračun -a

2 Za kredite, efektivna je izračunata za maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun efektivne kamatne uključena je na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne ulaze i troškovi osiguranja i troškovi konstituisanja hipoteke. *** Proizvod je namjenjen za zatvaranje duga po odobrenom prekoračenju u drugoj banci i za tu namjenu je definisan grace period od dva mjeseca. Ukoliko klijent ne izvrši prenos sredstava u toku grace perioda, na ostatak duga se obračunava od 16,00 % ( 12,35%). ****Važi za online apliciranje 2. KAMATNE STOPE ZA NAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Kredit za posebne namjene* Rok otplate Nominalna ** ( već od ) 1 godine 5,48% 7,36% Preko 1 do 10 godina 5,98% 7,54% Promjenjiva Studentski kredit Preko 1 do 10 godina 8,69% 10,44% Promjenjiva Kredit za nabavku vozila Kredit za nabavku vozila sa kasko osiguranjem kod UNIQA Osiguranja Zamjenski kredit za nabavku vozila Kredit za farmere Kredit za usluge čuvanja matičnih ćelija Do 1 godine 7.69% 13,36% Preko 1 do 3 godine 7.69% 11,60% Promjenjiva Preko 3 do 7 godina 8.69% 11,41% Promjenjiva Do 1 godine 7,49% 13,13% Preko 1 do 3 godine 7,49% 11,37% Promjenjiva Preko 3 do 7 godina 8,49% 11,18% Promjenjiva Do 1 godine 7,49% 13,13% Preko 1 do 3 godine 7,49% 11,37 37% Promjenjiva Preko 3 do 7 godina 8,49% 11,18 18% Promjenjiva Do 1 godine 9,19% 14,41% Preko 1 do 3 godine 9,19% 13,06% Promjenjiva Preko 3 do 7 godina 9,49% 12,20% Promjenjiva Do 1 godine 5,48% 7,36% Preko 1 do 7 godina 6,03% 5,98% Promjenjiva Napomene: *Kamatna se formira individualno u ovisnosti od dužine i obima poslovne saradnje pojedinačnog klijenta sa Bankom. Visina nominalne kamatne ovisi o poslovnom odnosu klijenta sa Bankom, i poslovnog odnosa firme uposlenja klijenta sa Bankom. **Troškovi kredita koji ulaze u obračun -a Za kredite, efektivna je izračunata za maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun efektivne kamatne uključena je na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne ulaze i troškovi osiguranja i troškovi konstituisanja hipoteke.

3 3. KAMATNE STOPE ZA HIPOTEKARNE KREDITE / Stambeni kredit za kupovinu postojeće Stambene jedinice / Stambeni kredit za kupovinu Stambene jedinice ice u izgradnji / Flexi Stambeni kredit+flexi namjenski kredit za kupovinu stana / Kredit za izgradnju stambene jedinice / Hipotekarni kredit za refinansiranje Stambenih kredita /Hipotekarni kredit za refinansiranje Nenamjenskih kredita /Namjenski za kupovinu stana, Namjenski za adaptaciju/rekonstrukciju i dogradnju stana Za sve iznose Rok otplate Nominalna * ( već od ) Do 5 godina 3,69% 4,16% > 5 do 10 godina 3,79% 4,08% >10 do 151 godina 4,39% 4,64% Do 10 godina 2.99% 3,25 25% Promjenjiva > 10 do 151 godina 3,39% 3,66% Promjenjiva >15 do 25 godina 3.89% 4,12% Promjenjiva Napomene: * Troškovi kredita koji ulaze u obračun -a Za kredite, efektivna je izračunata za maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun efektivne kamatne uključena je na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja.. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne ulaze i troškovi osiguranja i troškovi konstituisanja hipoteke. Naziv proizvoda Rok otplate Nominalna Kamatna * Nenamjenski Hipotekarni kredit Do 10 godina 3,79% 4,12 12% Promjenjiva Nenamjenski Hipotekarni kredit >10 do 15 godina 4,39% 4,67% Promjenjiva Hipotekarni kredit za kupovinu poslovnog prostora Preko 1 godine 9,49% 13,46% Promjenjiva Napomene: Visina nominalne kamatne ovisi o poslovnom odnosu klijenta sa Bankom, i poslovnog odnosa firme uposlenja klijenta sa Bankom. * Troškovi kredita koji ulaze u obračun -a

4 Za kredite, efektivna je izračunata za maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun efektivne kamatne uključena je na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne ulaze i troškovi osiguranja i troškovi konstituisanja hipoteke. 4. KAMATNE STOPE ZA ROBNE KREDITE Naziv proizvoda Rok otplate Nominalna kamatna za FBiH I DB* Robni kredit Robni kredit sa subvencijom kamatne Čarobni kredit Do 1 godine 9,99% 17,86% Preko 1 godine 10,29% 15,20% Do 1 godine Preko 1 godine Napomena: ** Troškovi kredita koji ulaze u obračun -a Za kredite, efektivna je izračunata za maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun efektivne kamatne uključena je na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne ulaze i troškovi osiguranja i troškovi konstituisanja hipoteke. 5. KAMATNE STOPE ZA OSTALE KREDITE ili važeća kamata umanjena za iznos subvencije koju preuzima treća strana Do 1 godine 14,91% 13,99% Preko 1 godine 14,92% Naziv proizvoda Rok otplate Nominalna* Standardna Kamatna za FBiH I DB* Lombardni kredit do 10 godina 2.95% ( bez obračuna pasivne kamatne ) 3,20 20% za 2.95 pp veća od kamatne na Namjenski depozit (u slučaju obračuna pasivne kamatne ) 4,55% Kredit obezbijeđen životnim osiguranjem do 10 godina Kamatna u skladu sa kamatnom stopom proizvoda za koji se daje Životno Osiguranje kao instrument obezbjeđenja Napomene: *Kamatna na lombardne kredite je fiksna. ** Troškovi kredita koji ulaze u obračun -a Za kredite, efektivna je izračunata za maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun efektivne kamatne uključena je na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, te trošak osiguranja. Ukoliko se radi o kreditima obezbijeđenih hipotekom, u izračun efektivne kamatne ulaze i troškovi osiguranja i troškovi konstituisanja hipoteke.

5 6. GARANCIJE ANCIJE ZA FIZIČKA LICA Garancije za FL 0,00% 7. ZATEZNA KAMATA Dužniku koji ne izvrši plaćanje obaveze u roku od 30 dana od dana obračuna ili dana dospjeća obaveze po otplatnom planu, Banka će mjesečno obračunavati zateznu kamatu na iznos dospjele obaveze po glavnici potraživanja. U tom slučaju, obračun zatezne kamate teče od dana dospjelog potraživanja do dana plaćanja dospjelog potraživanja. O obračunatoj zateznoj kamati klijentu će se dostaviti odgovarajuća obavjest. Prilikom obračuna zatezne kamate iznosi zatezne kamate manji ili jednaki KM 10,00 se tolerišu, odnosno ne knjiže kao dug klijenta prema Banci. Minimalni iznos glavnice na koji se obračunava zatezna kamata je KM 10,00. a) 25% više od Redovne kamatne definisane Ugovorom o kreditu, a maksimalno do visine zakonom propisane zatezne kamatne na dan obračuna. Zatezna kamata b) u visini zakonske zatezne kamatne, kod beskamatnih kredita (subvencioniranje kamatne od strane Pravnog lica u visini 100%) c) Za izvršena plaćanja na teret Banke po protestiranim i izvršenim plaćanjima po garancijama 18% godišnje. Zatezna kamata na kartičnim računima U slučaju da Korisnik zakasni sa ispunjenjem obaveze Banka ima pravo pored glavnice naplatiti i zakonsku zateznu kamatu po stopi utvrđnoj pozitivnim propisima. Ukoliko je, u momentu obračuna kamate zbog kašnjenja ugovorena kamatna veća od zakonske zatezne kamate, Banka ima pravo, umjesto zakonske zatezne kamate naplatiti ugovorenu kamatnu stopu.

6 DEPOZITNI PROIZVODI 1. DEPOZITI PO VIĐENJU - A VISTA DEPOZITI I ŽIRO RAČUNI Valuta Nominalna kamatna Depoziti po viđenju KM svi iznosi 0,00 % 0,00 % Depoziti po viđenju EUR svi iznosi 0,00 % 0,00 % Depoziti po viđenju USD svi iznosi 0,00 % 0,00 % Depoziti po viđenju CHF svi iznosi 0,00 % 0,00 % Depoziti po viđenju AUD svi iznosi 0,00 % 0,00 % Depoziti po viđenju CAD svi iznosi 0,00 % 0,00 % Depoziti po viđenju GBP svi iznosi 0,00 % 0,00 % 2. OROČENI DEPOZITI 2.1. Oročeni depoziti uz mogućnost prijevremenog raskida Ugovora o oročenom depozitu KM VALUTA RB. 1 Oroceni depozit na 1 mjesec 2 Oroceni depozit na 2 mjeseca 3 Oroceni depozit na 3 mjeseca Vrsta Kamatna kamatne do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Preko KM ,01% 0,01% do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Preko KM ,01% 0,01% do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Od KM do KM ,01% 0,01% Preko KM ,01% 0,01%

7 4 Oroceni depozit na 6 mjeseci 5 Oročeni depozit na 13 mjeseci 6 Oročeni depozit na 24 mjeseca 7 Oročeni depozit na 36 mjeseci 8 Oročeni depozit na 48 i više mjeseci do KM ,05% 0,05% Od KM do KM ,05% 0,05% Od KM do KM ,05% 0,05% Od KM do KM ,05% 0,05% Preko KM ,05% 0,05% do KM % 0.10% Od KM do KM % 0.10% Od KM do KM % 0.10% Od KM do KM % 0.10% Preko KM % 0.10% do KM % 0.30% 0% Od KM do KM % 0.40% 0% Od KM do KM % 0.50% 0% Od KM do KM % 0.60% 0% Preko KM % 0.70% 0% do KM % 0.50% Od KM do KM % 0.60% Od KM do KM % 0.70% Od KM do KM % 0.80% Preko KM % 0.80% do KM % 0.90% Od KM do KM % 1.01% Od KM do KM % 1.11% Od KM do KM % 1.11% 1% Preko KM % 1.11% 1%

8 EUR VALUTA RB. 1 Oroceni depozit na 1 mjesec 2 Oroceni depozit na 2 mjeseca 3 Oroceni depozit na 3 mjeseca 4 Oroceni depozit na 6 mjeseci 5 Oročeni depozit na 13 mjeseci Vrsta Kamatna kamatne do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Preko EUR ,01% 0,01% do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Preko EUR ,01% 0,01% do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Od EUR do EUR ,01% 0,01% Preko EUR ,01% 0,01% do EUR ,05% 0,05% Od EUR do EUR ,05% 0,05% Od EUR do EUR ,05% 0,05% Od EUR do EUR ,05% 0,05% Preko EUR ,05% 0,05% do EUR % 0.05% Od EUR do EUR % 0.05% Od EUR do EUR % 0.05% Od EUR do EUR % 0.05% Preko EUR % 0.05% 6 Oročeni depozit na 24 mjeseca do EUR % 0.10% Od EUR do EUR % 0.20% Od EUR do EUR % 0.30% Od EUR do EUR % 0.40% Preko EUR % 0.50% 7 Oročeni depozit na 36 mjeseci do EUR % 0.20% Od EUR do EUR % 0.30%

9 8 Oročeni depozit na 48 i više mjeseci Od EUR do EUR % 0.40% Od EUR do EUR % 0.50% Preko EUR % 0.60% do EUR % 0.30% Od EUR do EUR % 0.40% Od EUR do EUR % 0.50% Od EUR do EUR % 0.60% Preko EUR % 0.70% OSTALA VALUTA RB. Oročeni depoziti na 6 mjeseci Oročeni depozit na 6 mjeseci u AUD Svi iznosi 0,10% 0,10% 1 Oročeni depozit na 6 mjeseci u CAD Svi iznosi 0,10% 0,10% Oročeni depozit na 6 mjeseci u GBP Svi iznosi 0,10% 0,10% Oročeni depoziti na 12 mjeseci 2 Oročeni depozit na 12 mjeseci u USD Svi iznosi 0,01% 0,01% Oročeni depozit na 12 mjeseci u AUD Svi iznosi 0,20% 0,20% Oročeni depozit na 12 mjeseci u CAD Svi iznosi 0,20% 0,20% 3 Oročeni depozit na 12 mjeseci u GBP Svi iznosi 0,20% 0,20% RB. Oročeni depoziti na 24 mjeseci 4 Oročeni depozit na 24 mjeseca u USD Svi iznosi 0,01% 0,01% Oročeni depoziti na 36 mjeseci 6 Oročeni depozit na 36 mjeseci u USD Svi iznosi 0,01% 0,01% Kamatne su fiksne.

10 2.2. Oročeni depozit bez mogućnosti prijevremenog raskida Ugovora o oročenom depozitu KM VALUTA Rok Oročenja Oročeni depozit na 3 mjeseca Oročeni depozit t na 6 mjeseci Oročeni depozit na 12 mjeseci do KM % 0,01% Od KM do KM % 0.01% Od KM do KM % 0.01% Od KM do KM % 0.01% Preko KM % 0.01% do KM % 0.05% Od KM do KM % 0.05% Od KM do KM % 0.05% Od KM do KM % 0.05% Preko KM % 0.05% do KM % 0.10% Od KM do KM % 0.10% Od KM do KM % 0.10% Od KM do KM % 0.10% Preko KM % 0.10% EUR VALUTA Rok Oročenja Oročeni depozit na 3 mjeseca Oročeni depozit na 6 mjeseci Oročeni depozit na 12 mjeseci do EUR % 0,01% 01% Od EUR do EUR % 0.01% Od EUR do EUR % 0.01% Od EUR do EUR % 0.01% Preko EUR % 0.01% do EUR % 0.05% Od EUR do EUR % 0.05% Od EUR do EUR % 0.05% Od EUR do EUR % 0.05% Preko EUR % 0.05% do EUR % 0.10% Od EUR do EUR % 0.10% Od EUR do EUR % 0.10% Od EUR do EUR % 0.10% Preko EUR % 0.10% Napomena: Kamatne na oročene depozite su fiksne. Efektivna je izracunata na maksimalan iznos depozita za dati rok oročenja i ukljucuje nominalnu kamatnu stopu.

11 3. SLOBODNA ŠTEDNJA KM VALUTA Rok Oročenja Slobodna štednja na 14 mjeseci Svi iznosi 0,10% 0,10% Slobodna štednja na 24 mjeseca Svi iznosi 0,50% 0,50% Slobodna štednja na 36 mjeseci Svi iznosi 0,70% 0,70% EUR VALUTA Rok Oročenja Slobodna štednja na 14 mjeseci Svi iznosi 0,05% 0,05% Slobodna štednja na 24 mjeseca Svi iznosi 0,20% 0,20% Slobodna štednja na 36 mjeseci Svi iznosi 0,30% 0,30% Napomena: Kamatne kod Slobodne štednje su fiksne. Efektivna je izracunata na maksimalan iznos depozita za dati rok oročenja i ukljucuje nominalnu kamatnu stopu. 4. OROČENA ŠTEDNJA ŠTEDNJA ZA Z BUDUĆNOST - RAFA ŽIRAFA KM VALUTA I EUR VALUTA Rok Oročenja Štednja za budućnost Rafa žirafa na 24 mjeseca svi iznosi 0,60 % 0,60% Štednja za budućnost Rafa žirafa na 36 mjeseci svi iznosi 0,80 % 0,80 80% Štednja za budućnost Rafa žirafa na 48 mjeseci svi iznosi 0,90 % 0,90% Štednja za budućnost Rafa žirafa na 60 mjeseci svi iznosi 1,30 % 1,31 31% Efektivna je izracunata na maksimalan iznos depozita za dati rok oročenja i ukljucuje nominalnu kamatnu stopu.

12 5. NAMJENSKI OROČENI DEPOZITI Kamatne na Namjenski oročeni depozit kao obezbjeđenje po kreditnom proizvodu, u zavisnosti od kreditnog proizvoda posebno su definisane kako slijedi: Vrsta kreditnog proizvoda Kamata na namjenski oročen depozit EC / MC Charge kartice EC / MC, VISA Revolving kreditne kartice Garancije Nenamjenski kredit na osnovu štednje Model 50 i Model 20 i LOMBARDNI KREDIT - Kreditni proizvodi obezbjeđeni 100%-tnim namjenskim depozitom Bez kamate Ugovara se u skladu sa trenutno važećom Odlukom o kamatnim ma na standardno oročene depozite fizičkih lica, uz obavezu usklađivanja roka oročenja i roka važenja kreditne kartice. bez kamate Ugovara se u skladu sa trenutno važećom Odlukom o kamatnim ma na standardno oročene depozite fizičkih lica ili bez obračuna pasivne kamatne ako je ugovoren takav model kreditiranja, uz obavezu usklađivanja roka oročenja i roka kredita. TEKUĆI RAČUNI I KARTIČNI PROIZVODI 1. DEPOZITI PO VIĐENJU NA TEKUĆIM RAČUNIMA - DEBITNE KARTICE Debitne kartice / Tekući račun kamatna 0,00% 0,00 00% 2. DOZVOLJENA PREKORAČENJA PO DEBITNOJ KARTICI / TEKUĆI RAČUN DEBITNA KARTICA -Maestro Internacionalna, Visa Electron kartica,, MASTERCARD debit kartica Nominalna kamatna Dozvoljeno prekoračenje 200%* 15,99% 20,16%*,16%** *Reprezentativni primjer, visina limita u iznosu KM 2.000,00 **Za potrebe izračunavanja i iskazivanja efektivne kamatne -, u izračunavanje se uključuje nominalna kamatna, mjesečna naknada za vođenje računa,godišnja članarina, kao i trošak nabavke blanketa mjenice. CHARGE KARTICA (MasterCard) Individualne kartice

13 Nominalna kamatna Charge kartica (MasterCard)* 0,00 % 1,78% *Reprezentativni primjer, visina limita u iznosu KM 2000,00 Za Charge kartice se kamata obračunava samo u slučaju da na posljednji dan isteka grace perioda, za prethodni obračunski period, nije izmiren cjelokupan utrošeni iznos, a u visini ugovorene nominalne kamatne. Za potrebe izračunavanja i iskazivanja efektivne kamatne, u izračunavanje se uključuje nominalna, jednokratna upisnina, godišnja članarina kao i trošak nabavke blanketa mjenice, iznos depozita (ukoliko je instrument obezbjeđenja potraživanja Banke u Ugovoru) i kamata na sredstva depozita ukoliko je ugovorena. REVOLVING KREDITNA KARTICA (VISA,MasterCard)/SHOPPING KREDITNA KARTICA(MasterCard ) Nominalna ( vec od*) Revolving kreditna kartica (VISA, MasterCard)* 13,49% 19,14% Shopping kreditna kartica (MastrerCard )* 13,49% 20,29% *Reprezentativni primjer, visina limita u iznosu KM 2000,00 Napomene: Kamatne mogu biti povoljnije od standardnih kamatnih, a u ovisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom i poslovnog odnosa firme uposlenja klijenta sa Bankom. Za potrebe izračunavanja i iskazivanja efektivne kamatne, u izračunavanje se uključuje nominalna kamatna, mjesečna naknada za vođenje računa, kao i trošak nabavke blanketa mjenice, znos depozita (ukoliko je instrument obezbjeđenja potraživanja Banke po Ugovoru) i kamata na sredstva depozita ukoliko je ugovorena. VISA MAGIC CREDIT CARD RASPONI TRANSAKCIJA KAMATNA STOPA za transkacije KAMATNA STOPA za transakcije t BROJ kupovine podizanja gotovine RATA Do % % 13.99% % 13.99% % 13.99% % 13.99% *Reprezentativni primjer, visina limita u iznosu KM 2.000,00 19,72% * Za potrebe izračunavanja i iskazivanja efektivne kamatne, u izračunavanje se uključuje nominalna kamatna, mjesečna naknada za vođenje računa, kao i trošak nabavke blanketa mjenice, znos depozita (ukoliko je instrument obezbjeđenja potraživanja Banke po Ugovoru) i kamata na sredstva depozita ukoliko je ugovorena. Kamatne se primjenjuju od godine

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004 KAMATNE STOPE ZA GRAĐANE HVB SPLITSKA BANKA d.d. 1 PASIVNE KAMATNE STOPE IZ POSLOVANJA S GRAĐANIMA 1.1 UZ KONFORMNI NAČIN OBRAČUNA 1.1.1 Štednja i računi Kunski depoziti po viđenju - knjižica 0,1 - račun

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 01.09.2019. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 1 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 2 1 POSLOVI RIZIKA... 2 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA... 2

Више

Microsoft Word - Odluka o kamatama i naknadama za fiziüke osobe_ docx

Microsoft Word - Odluka o kamatama i naknadama za fiziüke osobe_ docx ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 01.01.2019. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 1 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 3 1 POSLOVI RIZIKA... 3 1.1 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA...

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se

Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica Pravosnažna od godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica Pravosnažna od 31.10.2018. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Slide 1

Slide 1 RBA Turistički kredit Kredit s pet zvjezdica 1 RBA Turistički kredit Napunite sezonu brzo, jednostavno i lako! fleksibilna otplata kredita uz mogućnost počeka otplate isplata cijelog iznosa kredita na

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Republike Srpske naplaćuje za usluge koje obavlja

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 19.08.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Више

Microsoft Word f IL RS novo motocikli

Microsoft Word f IL RS novo motocikli Podaci o Davaocu leasinga: INFORMACIONI LIST ZA FIZIČKA LICA U RS Finansijski leasing novo motocikli Informiranje Primaoca leasinga / Sudužnika u pregovaračkoj fazi Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo Ul.

Више

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 26.02.208. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 3 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 5 POSLOVI RIZIKA... 5 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA... 5..

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada:

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada: PROČIŠĆENI TEKST O D L U K E O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH I DISTRIKTA BRČKO broj 02-1792-13/2018 od 29.03.2018 koji sadrži: Odluku o tarifi naknada

Више

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu br. Temeljem Pravilnika

Више

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi PRIMJER 3. Izračun EKS tijekom trajanja ugovornog odnosa za stambeno potrošački kredit iz primjera 2. nakon pet godina od isplate kredita. Preostali iznos glavnice iznosi 368.391,66 kn. Za preostalo otplatno

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

opće informacije_krediti građana

opće informacije_krediti građana OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM GOTOVINSKOM KREDITU ZA GRAĐANE 1. INFORMACIJE O KREDITNOJ INSTITUCIJI SAMOBORSKA BANKA D.D. 10430 SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 8 OIB: 13806526186 IBAN: HR3624030091011111116

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo ( Važeće od 16. ožujka 2016. godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje

Више

PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Tr

PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Tr PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od 500.000 kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Trošak procjene nekretnine je 2.700 kn. Trošak premije

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif

OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raiffeisen banke a.d. Beograd koji se primenjuju u depozitnom

Више

Mirela Džaka

Mirela Džaka OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PO KREDITIMA STANOVNIŠTVU 1. OPŠTE ODREDBE 1.1. Ovim Opštim uslovima poslovanja po kreditima stanovništvu (dalje u tekstu: Uslovi) Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 80 65 Elektronička

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

MAGNIFICA BANKARSTVO ZA OSTVARENJE VAŠIH FINANCIJSKIH CILJEVA I POTREBA. Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore.

MAGNIFICA BANKARSTVO ZA OSTVARENJE VAŠIH FINANCIJSKIH CILJEVA I POTREBA. Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore. MAGNIFICA BANKARSTVO ZA OSTVARENJE VAŠIH FINANCIJSKIH CILJEVA I POTREBA. Posebna ponuda za članove Hrvatske ljekarničke komore. ŠTO NUDI SVIJET MAGNIFICA BANKARSTVA? PRIVREDNA BANKA ZAGREB JE NOVI PARTNER

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

OPĆE INFORMACIJE O HIPOTEKARNOM KREDITU U KUNAMA 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Inte

OPĆE INFORMACIJE O HIPOTEKARNOM KREDITU U KUNAMA 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Inte 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Internetska stranica Elektronička adresa 2. Tijelo nadležno za nadzor kreditne institucije Naziv tijela

Више