Microsoft Word - T3.2 A.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - T3.2 A.doc"

Транскрипт

1 Prof.dr.sc. Ivan Samardžić ŽIVOTOPIS Ivan Samardžić je rođen 6. rujna godine u Gornjoj Ljupljanici, u Republici Bosni i Hercegovini, od oca Mijata i majke Ive r. Vukoje. Od godine živi u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu pohađao je od godine u Slavonskom Brodu, a srednju školu od godine, također u Slavonskom Brodu. Studij strojarstva (VII/1 stupanj) upisao je godine. Nakon uspješnog završetka 1. godine studija odlazi na služenje vojnog roka. Po povratku iz vojske nastavlja studij na 2. godini, pa je tako 23. siječnja godine diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (smjer proizvodno strojarstvo, usmjerenje kontrola kvalitete). Po završetku studija zaposlio se u Tvornici vozila i opreme Đuro Đaković, u Slavonskom Brodu, gdje je do pred kraj godine radio kao tehnolog na programu izrade komponenata građevinskih strojeva, te na izradi tehnologije izrade i kontrole zavarivanja posuda pod tlakom i komponenata lokomotiva i teretnih vagona godine završio je tromjesečnu specijalističku izobrazbu za inženjera specijalistu za zavarivanje pri Hrvatskom društvu za tehniku zavarivanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Postdiplomski studij (VII/2 stupanj) pohađao je od do godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagreb. Krajem godine prelazi u stalni radni odnos na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, kao asistent na Katedri za tehnologije. Magistrirao je godine u znanstvenom području strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Tema magistarskog rada bila je: "Analiza nastanka pukotina na posudama pod tlakom izrađenim iz sitnozrnatih čelika povišene čvrstoće". Od godine sudjeluje kao predavač u obrazovanju inženjera specijalista za zavarivanje (EWE, IWE) pri Hrvatskom društvu za tehniku zavarivanja (HDTZ) u Zagrebu, a godine i sam završava razliku specijalističke izobrazbe za Europskog inženjera zavarivanja (European Welding Engineer) prema zahtjevima Europske zavarivačke federacije (European Welding Feeration). Doktorirao je godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci u znanstvenom području strojarstvo. Tema doktorske radnje bila je Doprinos pouzdanosti zavarenih spojeva. Od do godine obnašao je dužnosti predsjednika Katedre za tehnologije pri Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, a od do obnašao je dužnosti prodekana za nastavu Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Od do obnašao

2 je dužnost dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Od obnaša dužnost prorektora za znanost, tehnologije i razvoj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku je potvrdio njegov izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju godine. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Oženjen je i otac troje djece: Mijata (17), Ive (16) i Josipa (11). Od rane mladosti amaterski se bavi judom.

3 2. PREGLED ZNANSTVENO-NASTAVNOG I STRUČNOG RADA Po završetku studija proizvodnog strojarstva u siječnju godine, Ivan Samardžić se zaposlio u Tvornici vozila i opreme Đuro Đaković. Neposredno nakon završetka sveučilišnog dodiplomskog studija strojarstva nastavlja stručno i znanstveno usavršavanje kroz: izobrazbu za inženjera specijalistu za zavarivanje, školu stranih jezika (engleski i njemački jezik), te poslijediplomski studij na usmjerenju Zavarene konstrukcije pri FSB u Zagrebu. Usko surađuje sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu na istraživačkim aktivnostima kojima je rukovodio prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević, što je između ostaloga rezultiralo da je godine izabran za vanjskog suradnika u nastavi za područje Strojarske tehnologije i obradni sistemi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Već je prvi rad koji je objavio zajedno sa svojim mentorom godine u časopisu Zavarivanje, pokazao smjer znanstvenog i stručnog djelovanja Ivana Samardžića tehnologija zavarivanja i zavarivanju srodni postupci. Nakon što prelazi u stalni radni odnos godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na radno mjesto asistenta pri Katedri za tehnologiju i uspješnog završetka poslijediplomskog studij na FSB u Zagrebu godine, intenzivno radi na više znanstveno - istraživačkih projekata, objavljuje radove na međunarodnim i domaćim znanstveno - stručnim skupovima, te u strukovnim časopisima. Poseban interes njegovog izučavanja je područje zavarivanja, kvalitete i pouzdanosti zavarenih proizvoda izgrađenih od čelika povišene čvrstoće, praćenje i analiza glavnih parametara zavarivanja, projektiranje tehnologije zavarivanja i tehnologična izrada zavarenih proizvoda, te unapređenje zavarivačke djelatnosti kroz različite vidove interdisciplinarnog djelovanja. Kao autor ili koautor, do sada je objavio 172 znanstvena i stručna rada od čega 106 znanstvenih i 66 stručnih radova. Radovi su objavljeni u časopisima i zbornicima radova sa konferencija održanih u zemlji i inozemstvu, od čega je 45 objavljeno i prezentirano na znanstvenim skupovima koji su održani u inozemstvu, a 29 radova objavljeno je u časopisima indeksiranim u bazi WoS. Koautor je na 2 sveučilišna udžbenika i 2 digitalna udžbenika. Održao je 6 plenarnih i 4 pozvana predavanja na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

4 Vodio je 75 završnih i diplomskih radova, bio je mentor po jednog završnog specijalističkog rada, magistarskog znanstvenog rada i doktorskog rada. Sudjelovao je preko 30 znanstvenostručnih skupova održanih u zemlji ili u inozemstvu. Kao istraživač sudjelovao je do sada u 10 znanstvenih i/ili međunarodnih projekata. Kao glavni istraživač do sada je vodio više znanstveno istraživačkih projekata: jedan (1) znanstveno istraživački projekt kao mladi istraživač, tri (3) domaća znanstveno istraživačka projekta, dva (2) projekta vezano uz primjenu informatičkih tehnologija, te tri (3) međunarodna bilateralna projekta. U znanstveno nastavno zvanje docent izabran 1997., u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor 2000., godine Senat Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku potvrdio je njegov prvi izbor u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor, a izbor u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, u okviru sveučilišne dodiplomske nastave izvodio je predavanja i vježbe iz kolegija Tehnologija II - dio zavarivanje i Zavarivanje I, dok je sudjelovao u izvođenju dijela nastave iz kolegija: Osiguranje kvalitete, Tehnologičnost proizvoda, Projektiranje tehnologija i Postupci spajanja. Bio je koordinator i voditelj stručne prakse na stručnom dodiplomskom studiju strojarstva. Sudjeluje i u izvođenju nastave po novim studijskim programima na sveučilišnom preddiplomskom studiju i stručnom studiju na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Sudjelovao je u vođenju većeg broja diplomskih radova na sveučilišnom dodiplomskom i stručnom dodiplomskom studiju strojarstva, te je bio mentor kod izrade jednog magistarskog i jednog doktorskog rada na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, sudjeluje u izvođenju poslijediplomske nastave. Član je interdisciplinarnog tima stručnjaka koji su razvili prvi domaći On-line monitoring sustav za praćenje, registraciju i obradu glavnih parametara zavarivanja. Taj sustav je uspješno primijenjen u brojnim eksperimentalnim istraživanjima za potrebe znanstveno istraživačkog rada, ali i za optimiranje parametara različitih postupaka zavarivanja u proizvodnim poduzećima (TIME postupaka, MAG-STT postupak, MAG zavarivanje punim i praškom punjenim žicama, elektrolučno zavarivanje svornjaka pritiskom, elektrootporno zavarivanje, elektrofuzijsko zavarivanja PE-HD cijevi, zavarivanje PE-HD cijevi grijaćom pločom i dr.).

5 Nakon 4,5 godina provedenih u proizvodnji kao mladi inženjer, nastavlja i dalje biti prisutan u mnogim poduzećima i sudjeluje u rješavanju različitih stručnih izazova u praksi. Vodio je i uspješno sudjelovao u realizaciji više ugovorenih zadataka za potrebe gospodarstva, pa se tako navode neka poduzeća s kojima je do sada uspješno surađivao: Zavarene posude d.o.o. ĐĐ, Kompenzatori d.o.o., ĐĐ, Austrian Energy ĐĐ TEP d.o.o., Montaža ĐĐ d.o.o., Tondach d.o.o. Đakovo, Vodovod d.o.o. Osijek, TPS Požega. Aktivan je član Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja i Društva za tehniku zavarivanja u Slavonskom Brodu, Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva i Hrvatskog metalurškog društva. Za svoj rad i promidžbu struke primio je priznanja ispred Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, Društva za tehniku zavarivanja Slavonski Brod, tvornice Đuro Đaković, Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva i Hrvatskog metalurškog društva. U stručne je svrhe ispred tvornice "Đuro Đaković" i Strojarskog fakulteta u Slav. Brod boravio više puta u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj, USA i Italiji. Kao prodekan za nastavu od Obnašao je sljedeće zadatke: Predsjednik Povjerenstva za nastavu Predsjednik Povjerenstva za promidžbu Strojarskog fakulteta Predsjednik Povjerenstva za unapređenje i osiguranje kvalitete na SFSB Predsjednik Povjerenstva za provedbu razredbenoog ispita Predsjednik Povjerenstva za priznavanje ispita Voditelj modula (smjera) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Koordinator voditelja grupa studenata (mentorskog rada sa studentima) Član Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom i dr. Kao prorektor za znanost, projekte, tehnologije i međunarodnu suradnju bio je član ili je vodio više povjerenstava ispred Sveučilišta u Osijeku (Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate, Povjerenstvo za osnivanje Tehnopolis,...), te više radnih skupina u MZOS (radna skupina za izradu kriterija za vrednovanje znanstveno istraživačkog rada, Povjerenstvo za izradu novog zakona o znanosti,...) U Slavonskom Brodu, 14. VI Dr.sc. Ivan Samardžić, red. profesor

6 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Trg I.B. Mažuranić Slavonski Brod Slavonski Brod, 14. VI I Z J A V A Izjavljujem da prihvaćam kandidaturu u postupku izbora za dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, znanstveno nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u mandatnom razdoblju od do godine. Prof.dr.sc. Ivan Samardžić

7 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Dr.sc. Ivan Samardžić, redoviti profesor u TZ PROGRAMA RADA DEKANA za mandatno razdoblje god. Slavonski Brod, lipanj 2013.

8 I UVOD Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je jedna od tri znanstveno nastavne sastavnice iz područja tehničkih znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta koje u ovoj godini obilježava 38. godišnjicu od osnivanja, te 306. godišnjicu visokoškolskog obrazovanja u istočnom dijelu Hrvatske. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je ujedno i jedan od četiri fakulteta u Republici Hrvatskoj koji obrazuju studente strojarstva na odgovarajućim sveučilišnim studijskim programima. Početak izvođenja studijskog programa proizvodnog strojarstva u Slavonskom Brodu vezan je uz potrebe tvornice Đuro Đaković Slavonski Brod (godina osnivanja tvornice Đuro Đaković 1921.) i djelovanje Centra za izvanredni studij Visoke tehničke škole iz Zagreba (početak djelovanja Centra 1962.). Nakon integracije Visoke tehničke škole sa Strojarskobrodograđevnim fakultetom u Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), Centar nastavlja s radom kao Centar za izvanredni studij strojarstva u Slavonskom Brodu FSB, pa tako sudjeluje u osnivanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu osnovan je ulaskom Centra za izvanredni studij strojarstva u sastav RO Institut za strojarstvo, a od 1. siječnja Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu djeluje kao samostalna organizacija u sastavu Sveučilišta u Osijeku. Tijekom proteklog razdoblja potrebe za stručnjacima iz područja strojarstva su se povećavale i širile i na druge gospodarske subjekte što je rezultiralo daljnjim razvojem Strojarskog fakulteta. To se očitovala u prvom redu na povećanje vlastitih kadrovskih potencijala, razvojem suvremenih studijskih programa s kvalitetnom ponudom izbornih kolegija, unaprjeđenjem kvalitete obrazovanja i prohodnosti kroz studij, većim brojem nacionalnih i međunarodnih projekata, povezivanjem s domaćim i inozemnim znanstvenoistraživačkim i obrazovnim institucijama, izdavačkom djelatnosti i dr. Danas je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu vodeća institucija za obrazovanje stručnjaka iz područja strojarstva u regiji koja obuhvaća pet hrvatskih županija: Brodskoposavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarskosrijemsku. Na Strojarskom fakultetu je do danas uspješno završilo studij više od tisuću stručnjaka, a neki od njih napravili su vrlo uspješnu karijeru u inozemstvu (Australija, USA, Kanada, Engleska, Francuska,...). Planiranje zadataka i aktivnosti za buduće razdoblje u razvoju Strojarskog fakulteta, logički je uvjetovano osvrtom na proteklo razdoblje rada i djelovanja Strojarskog fakulteta. Na ovaj način bio bi prepoznatljiv kontinuitet razvoja u svim bitnim segmentima kao što je:

9 - kontinuirano unaprjeđenje prohodnosti kroz studij i kvalitete izvođenja nastavnih aktivnosti, - upisi studenata na svim razinama (sveučilišni preddiplomski studij, razlikovna godina za sveučilišni diplomski studij, sveučilišni diplomski i poslijediplomski studiji), - obrazovne aktivnosti u programima cjeloživotnog obrazovanja, - razvoj kadrova, pomlađivanje, znanstveno-nastavno i stručno napredovanje djelatnika Fakulteta, - znanstveno-istraživačka djelatnost i međunarodna suradnja, - razvijanje partnerskog dijaloga sa svim dionicima u procesu obrazovanja (studenti, Sveučilištem u Osijeku, MZOS, lokalna zajednica, gospodarski subjekti, ) - ostalo. Današnje stanje Fakulteta glede sveukupnog razvoja, pokazuje i dokazuje da Fakultet ispunjava sve bitne pretpostavke za nastavak trenda razvoja i daljnje afirmacije kao visokoškolske ustanove koja ima izvrsnu perspektivu u razvoju i mogućnost uspješnog obnašanja društveno odgovorne zadaće, a to je prije svega obrazovanje mladih strojarskih stručnjaka, od inženjera do doktora znanosti. Naše gospodarstvo iskazuje i dalje povećanu potrebu za stručnjacima iz područja strojarstva, pa je tim više važno da ispunimo očekivanja naše zajednice u pogledu izobrazbe za proizvodna zanimanja koja će unaprijediti kvalitetu življenja u našem okruženju i u Republici Hrvatskoj. Naši znanstveno-nastavni i stručni kadrovi, koji su u zadnje vrijeme znatno osnaženi i pomlađeni garancija su da ćemo uspjeti u realizaciji naših promišljanja. Ukupan broj studenata Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na svim studijima koji se izvode u akademskoj 2012./2013. godini je 836. U nastavnom procesu sudjeluje 50 nastavnika i suradnika, a ukupan broj djelatnika na Strojarskom fakultetu je 78. Fakultet djeluje na tri lokacije (Trg I.B. Mažuranić 2, ulica Gundulićeva 20 A, ulica Dr. M. Budaka 1 i 3) i trenutno raspolaže s ukupno 4495 m 2 radnih površina.

10 II SWOT ANALIZA STROJARSKOG FAKULTETA U SLAVONSKOM BRODU PREDNOSTI: tradicija metaloprerađivačke industrije poduzeća u našem okruženju (tvornica Đuro Đaković osnovana 1921., te brojne druge proizvodne tvrtke u regiji) znanstveno-nastavni potencijali s dugogodišnjim iskustvom i rezultatima u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu i suradnji s gospodarstvom vrlo kvalitetan znanstveni pomladak povoljan omjer broja nastavnika i broja studenata relativno dobra pokrivenost vlastitim udžbenicima i predavanjima na web stranicama SFSB potreba gospodarstva za stručnjacima koji se obrazuju na Strojarskom fakultetu ostvarena uspješna suradnja i povezanost s gospodarstvom nema stručnjaka iz područja strojarstva na zavodima za zapošljavanje SLABOSTI: nezadovoljavajuće predznanje studenata upisanih u I. godinu nedovoljna veličina laboratorijskog prostora niska opremljenost laboratorija suvremenim strojevima dislociranost od središta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku relativno spor trend rasta industrijske proizvodnje veliko rasipanje u smislu udjela participiranja nastavnika kod prijavljivanja međunarodnih projekata, te objavljivanja radova u prestižnim časopisima referiranim u značajnijim bazama podataka (CC, SCI, SCI-E, WoS, ) PRILIKE: poboljšanje komunikacije sa studentima i veće angažiranje u radu sa studentima trend potražnje za inženjerima strojarstva u gospodarstvu našeg okruženja mogućnost dobivanja različitih stipendija za naše studente (iz gospodarstva, državne stipendije, ) ulazak RH u EU, te brojne mogućnosti koje se otvaraju blizina proizvodnih tvrtki koje često služe kao nastavna baza za provedbu dijelova naših studijskih programa povezivanje sa srednjim školama u cilju poticanja interesa učenika za tehničko obrazovanje studijski programi prilagođeni potrebama gospodarstva našeg okruženja organiziranje cjeloživotnog obrazovanja u cilju stvaranja kontinuirane veze s inženjerima u gospodarstvu (poslijediplomski studiji, seminari u organizaciji HKAIG & SFSB, informatička osposobljavanja, ) visoko vrednovanje znanstveno-istraživačkih projekata djelatnika SFSB program razvoja novih tehnoloških laboratorija (Centar za transfer znanja i tehnologija) kvalitetan pomladak koji se može jače angažirati na provedbi strategije razvoja SFSB (kvalitetan rad sa studentima, prijavljivanje znanstveno-istraživačkih projekata i provedba kvalitetnih istraživanja, objavljivanje radova u časopisima, ) PRIJETNJE: zadržavanje trenda nižeg rasta industrijske proizvodnje i nastavak gospodarske krize (kako na razini Republike Hrvatske tako i na globalnoj razini) sporiji izlazak iz ekonomske krize u RH od očekivanog zaostajanje u razvoju laboratorija SFSB nepredvidive prijetnje

11 III RAZVOJ STROJARSKOG FAKULTETA U NAREDNOM RAZDOBLJU: Svi naredni zadaci u pogledu daljnjeg razvoja Strojarskog fakulteta fokusirani su na aktivnosti u svezi s nastavljanjem trenda unaprjeđenja i razvoja Fakulteta, te poboljšanja kvalitete i rezultata rada na svim razinama. Dosadašnji razvoj Strojarskog fakulteta slijedio je Strategiju razvoja koja je usvojena za razdoblje Daljnji razvoj Strojarskog fakulteta temeljit će se na dosadašnjoj Strategiji i politici kontinuiteta što će se ugraditi i u Strategiju koja će se raditi za naredno petogodišnje razdoblje. Razvoj strojarskog fakulteta u razdoblju do obuhvatit će sljedeće cjeline: 1. Nastavnu djelatnost 2. Znanstveno-istraživačku djelatnost 3. Suradnju s gospodarstvom 4. Aktivnosti na unapređenju komunikacije student nastavnik 5. Suradnju s drugim visokoškolskim ustanovama, MZOS, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i drugim dionicima, 6. Suradnju sa širom društvenom zajednicom 7. Nabavku opreme i razvoj laboratorija fakulteta 8. Ostale aktivnosti 1. NASTAVNA DJELATNOST Nastavna djelatnost i kvalitetan rad sa studentima temeljna je zadaća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Sve ostale djelatnosti i aktivnosti u najvećoj mjeri su u funkciji unaprjeđenja nastavne djelatnosti, kvalitete rada sa studentima i prohodnosti kroz studij. Iako su u proteklom razdoblju napravljeni veliki pomaci upravo na unaprjeđenju nastavne djelatnosti (što je potvrdila i uspješno provedena reakreditacija Strojarskog fakulteta u godini), toj djelatnosti treba i dalje posvećivati punu pažnju kako bi se ispunila očekivanja naših studenata i njihovih budućih poslodavaca Postojeća razina: Uprava Strojarskog fakulteta izabrana za razdoblje od do provela je izmjene postojećeg studijskog programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija u smislu trajanja studija s 3,5+1,5 godina na 3+2 godine u cilju poboljšanja prohodnost kroz studij, bržeg pristupa prvostupnika tržištu rada, te kompatibilnosti sa srodnima studijima u Rijeci i Splitu. Pored toga, model 3,5+1,5 je u samom početku provedbe pokazao niz nepraktičnosti kako za studente, tako i za nastavnike. S obzirom na kompleksnost prijelaza s modela

12 3,5+1,5 na model 3+2 sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija, trebalo je puno rada kako u pripremnoj fazi, tako i tijekom realizacije tog zadatka. Željeni cilj je i postignut, pa tako studenti od akademske 2010./2011. upisuju trogodišnji sveučilišni preddiplomski studij. Sveučilišni diplomski studij u trajanju od 1,5 godine će se izvoditi do akad. god /2013. nakon čega će se od akad. god /2014. prijeći na 2-godišnji sveučilišni diplomski studij, za što je isto tako dobivena dopusnica. Nadalje, postavljen je cilj ustrojavanja novog smjera diplomskog studija pod nazivom Energetska postrojenja s obzirom na potrebe gospodarstva u našem okruženju. Isti je oblikovan i dobio je pozitivne recenzije, pa je na temelju suglasnosti za njegovo izvođenje od strane Senata Sveučilišta u Osijeku od 14. ožujka dobivena i dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta 13. srpnja Isto tako je u godini ustrojen i novi Zavod za energetiku koji će biti okosnica za izvođenje nastave na tom diplomskom studiju Plan aktivnosti u narednom razdoblju: Vezano uz nastavnu djelatnost u narednom razdoblju naglasak će se dati na: Organiziranje nastave na dvogodišnjem diplomskom studiju Strojarstvo i pokretanje novog smjera diplomskog studija Energetska postrojenja. Jačanje i kontinuirano unaprjeđivanje mentorskog sustava vođenja studenata. Povećanje udjela praktične nastave uvođenjem više laboratorijskih i konstrukcijskih vježbi na pojedinim predmetima na svim razinama studijskih programa. Temeljem sustavne analize reorganizirati izvanrednu nastavu u cilju smanjenja opterećenja nastavnika. Provoditi ujednačenje opterećenja nastavnika. Gdje god je to moguće nastavne aktivnosti treba zasnivati na učenju temeljenom na rješavanju praktičnih problema tijekom semestra, s ciljem poticanja inovativnosti, kreativnosti i timskog rada. Bolju povezanost s proizvodnim tvrtkama koje su naše nastavne baze za određene dijelove praktične nastave (pogonske vježbe, eksperimentalni rad u sklopu seminarskih radova, završnih i diplomskih radova i dr.), te uključivanje stručnjaka iz prakse u dijelove nastave u cilju unaprjeđenja kvalitete nastave i rasterećenja nastavnog opterećenja dijela nastavnika (npr. na izvanrednom studiju). Sustavno pratiti redovitost održavanja nastave, kvalitetu njezine izvedbe, te prohodnost kroz studij na svim razinama. Kontinuirano djelovati s ciljem unaprjeđenja radnih uvjeta za održavanje nastave (održavanje, uređenje i opremanje učionica, laboratorija i ostalih prostora Fakulteta).

13 Poticati izdavačku djelatnost na svim razinama u cilju olakšavanja pristupa nastavnim materijalima potrebnim za savladavanje znanja (sveučilišni udžbenici, nastavni materijali na web stranici SFSB,...) Povećanje knjižničkog fonda i broja računala za potrebe studenata - korisnika knjižnice. Poticati održavanje nastave ili dijela nastave iz pojedinih kolegija na engleskom jeziku s ciljem olakšavanja buduće mobilnosti studenata i nastavnika (kako odlazne, tako i dolazne) Obzirom na potpisane Sporazume s Veleučilištem u Varaždinu i Visokom tehničkom školom u Bjelovaru, kao i određen broj stručnih prvostupnika strojarstva s Veleučilišta u Slavonskom Brodu, potrebno je poticati njihov nastavak obrazovanja na našem sveučilišnom diplomskom studiju. Provoditi interne ankete sa studentima (redovitim i izvanrednom) u cilju detektiranja njihovih problema i potreba vezanih uz nastavu i studiranje na Fakultetu. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je u prosincu potpisalo Pilot programski ugovor vezan za ostvarivanje ciljeva u visokom obrazovanju. Jedan od definiranih ciljeva je i jačanje i unaprjeđivanje studija i studiranja u STEM području, gdje pripadaju i studiji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Sustavna promocija studija i studiranja u STEM području podrazumijeva brojne aktivnosti u cilju predstavljanja i promocije studijskih programa u STEM (predstavljanje razini srednjih škola i na razini Sveučilišta, organizaciju Dana otvorenih vrata Fakulteta, poticanje izravnog upisa najboljih učenika pojedinih srednjih škola uz jasno definirane kriterije i dr.). Jedan od ciljeva Pilot programskih ugovora je i unaprjeđenje uvjeta pristupa i usluga tijekom studiranja za studente slabijeg socijalnoekonomskog statusa, kao i poboljšana prostorna pristupačnost studentima s invaliditetom. Jedan od ciljeva Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i stručnog usavršavanja je do godine dostići 40% populacije u dobi godine koja bi stekla visoko obrazovanje. EUROSTAT podaci o udjelu osoba s tercijarnim obrazovanjem u ukupnom stanovništvu za Hrvatsku iznose 24,3%, što je znatno ispod ciljane vrijednosti Europske unije. Stoga je razvidna potreba da se otvaranjem studijskih programa prilagođenih mogućnostima i potrebama odraslih osoba doprinese podizanju obrazovne razine hrvatskog stanovništva. Strateška odrednica Sveučilišta u Osijeku je i povećanje broja visokoobrazovanih stručnjaka za što je potrebno uključiti što širi krug potencijalnih studenata, a kandidati stariji od 25 godina predstavljaju veliku bazu potencijalnih studenata koje je nužno uključiti u sustav visokog obrazovanja. Stoga će se i na Strojarskom fakultetu poticati upis studenata starijih od 25 godina kroz posebne kvote za upis.

14 2. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Znanstveno - istraživačka djelatnost Strojarskog fakulteta preduvjet je i kvalitetne, pogotovo sveučilišne, nastave te je stalno unaprjeđivanje znanstveno - istraživačke djelatnosti jedan od primarnih zadataka Uprave Fakulteta. Znanstvena istraživanja su temelj razvoja svakog gospodarstva, ali i cjelokupne društvene zajednice, kako u regiji tako i šire. Uspješnost znanstvenog rada znanstvenika sveučilišta mjeri se temeljem broja i kvalitete objavljenih znanstvenih radova, te učešća u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Dosadašnja znanstveno - istraživačka djelatnost Strojarskog fakulteta odvijala se kroz respektabilni broj projekata i programa, kako međunarodnih, tako i domaćih. Temeljem toga su postignuti rezultati koji pokazuju značajan napredak u znanstveno istraživačkim aktivnostima (apsolutni i relativni pokazatelji znanstvene produktivnosti), a pored toga je prisutan pozitivni trend porasta znanstveno istraživačkih aktivnosti što je svakako i rezultat proteklih uspješnih aktivnosti povezivanja Strojarskog fakulteta s domaćim i inozemnim visokoškolskim institucijama Postojeća razina: Znanstveno istraživačke aktivnosti i postignuća znanstvenika Strojarskog fakulteta su vrlo visoka. Prepoznatljivost razvijenosti ogleda se u: Brojnosti znanstveno istraživačkih projekata naših djelatnika, Velikom broju znanstvenih i stručnih radova objavljenih u priznatim svjetskim časopisima referiranim u prestižnim bazama časopisa (CC, SCI, SCI-E, WoS, ), te broju znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih i međunarodnih znanstveno-,stručnih skupova, Napredovanju nastavnika Strojarskog fakulteta u znanstveno istraživačkim zvanjima u zakonom predviđenim rokovima, Organiziranju različitih znanstveno stručnih skupova, doprinosu unaprjeđenju kvalitete i faktora odjeka znanstveno stručnog časopisa "Tehnički vjesnik", te drugih domaćih i inozemnih uglednih časopisa iz područja strojarstva i srodnih područja Plan aktivnosti u narednom razdoblju: Vezano uz znanstveno-istraživačku djelatnost u narednom razdoblju naglasak će se dati na: Poticanje objavljivanja radova djelatnika Strojarskog fakulteta u časopisima indeksiranim u WoS, te ostale aktivnosti koje će doprinijeti boljem pozicioniranju Strojarskog fakulteta

15 prema kriterijima koji se predviđaju za višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti visokoobrazovnih institucija u RH (povećanje broja citata radova djelatnika Strojarskog fakulteta, broja kompetitivnih nacionalnih i međunarodnih projekata kao i ugovorenih financijskih sredstava po tim projektima, broj aktivnosti na popularizaciji struke i dr.). Sustavno praćenje broja radova istraživača sa Strojarskog fakulteta koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u WoS, kao i broj citata radova autora iz naše kuće. Kako bi se potaknulo objava radova u prestižnim časopisima s visokim faktorom odjeka primjenjivat će se Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Strojarskog fakulteta ( koji predviđa i nagradu u kategoriji znanstveno-istraživačke produktivnosti. Prijavljivanje na međunarodne fondove za opremanje razvojnog istraživačkog centra pri Strojarskom fakultetu (Centra za transfer znanja i tehnologija u Gundulićevoj 20A u okviru lll. faze obnove Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) Poticanje nastavnika na prijavljivanje međunarodnih projekata ili na uključivanje u međunarodne projekte kao pridruženih članova (sedmi okvirni program EU; TEMPUS i dr.) Poticanje znanstvenih novaka i asistenata na prijavu projekata prema Nacionalnoj zakladi za znanost, Fondu za jedinstvo uz pomoć znanja, i dr. Organizacija i suorganizacija znanstveno-stručnih skupova gdje bi naši mlađi djelatnici prezentirali svoje znanstveno-stručne radove i stjecali uvjete za napredovanje (međunarodni PhD simpozij, CIM, skup plinara u Osijeku, skup zavarivača u Slavonskom Brodu, ) Potpora časopisu Tehnički vjesnik u cilju nastavljanja trenda povećanja znanstvenog vrednovanja časopisa i ulaska u CC bazu znanstvenih časopisa. Časopis Tehnički vjesnik je indeksiran od broja (1) 2008 u bazi SCI Expanded i ima trend značajnog porasta faktor odjeka (Impact Factor) Kvalitetnija i transparentnija suradnja sa znanstvenim časopisima iz područja Tehničkih znanosti relevantnim za napredovanje u znanstveno nastavna zvanja Jače povezivanje znanstveno istraživačkih aktivnosti i gospodarstva Poticanje održavanja znanstvenih i stručnih predavanja domaćih i inozemnih uvaženih stručnjaka (prezentacije najnovijih dostignuća iz disertacija, predstavljanje znanstveno istraživačkih i stručnih dostignuća ostvarenih u projektima, popularna stručna predavanja, ) Podrška Znanstvenom forumu, osnovanom pri Strojarskom fakultetu kao mjestu prezentacije rezultata najnovijih istraživanja mladih znanstvenika.

16 Suradnju s inozemnim srodnim fakultetima i institucijama, u cilju obogaćivanja znanstveno-istraživačke djelatnosti na Strojarskom fakultetu i stvaranja mogućnosti za promicanje mobilnosti studenata i profesora, što je između ostalog i intencija Bolonjskog procesa. Podizanje kvalitete istraživačkoga rada kroz interdisciplinarnu suradnju s drugim fakultetima, sveučilištima i institutima u zemlji i inozemstvu te jače uključenje postdoktoranata i stranih znanstvenika u rad na zajedničkim istraživačkim projektima. Formiranje istraživačkih timova koji bi kroz suradnju s drugim istraživačkim timovima (iz RH i izvan) bili kompetentni prijavljivati velike istraživačke projekte (viša vrijednost ugovorenih iznosa, dugoročni projekti) Organiziranje prezentacija/radionica za djelatnike, osposobljavanje za prijavu projekata (nacionalnih i EU), te pružanje stručne pomoći kod prijave, administriranja i provedbe projekata. Sustavno praćenje napredovanja mladih znanstvenika na poslijediplomskom studiju, jačanje istraživačke komponente. Osiguravanje uvjeta i poticanje doktorskog i postdoktorskog usavršavanja u inozemstvu. Poticanje inovativnosti (kroz suradnju s gospodarstvom poticati inovativno gospodarstvo ) i zaštitu intelektualnog vlasništva. Poticanje osnivanja tart-up i pin-off tvrtki naših zaposlenika (doktoranada), korištenjem postojećih i novih mogućnosti financiranja. Kako bi se poboljšala komunikacija u području istraživanja, izbora teme doktorske disertacije i uspješnost studiranja (smanjenje rop-outa i skraćivanje vremena studiranja), potrebno je sustavno jačati veze između mentora-istraživača i asistenata/znanstvenih novaka, kandidata na poslijediplomskom doktorskom studiju. U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije na Sveučilištu u Osijeku se od akademske godine 2008/2009. sustavno provodi program međunarodne individualne mobilnosti studenata i akademskog osoblja, prvotno u okviru Programa bilateralne mobilnosti u akademskoj godini 2008/2009., te u okviru Programa za cjeloživotno učenje - Erasmus od akademske godine 2009/2010. nadalje. Punopravno članstvo Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje omogućava intenziviranje međunarodne suradnje i poticanje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja na području Europe, prvenstveno u okvirima potprograma Erasmus, ali i ostalih potprograma: Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci te Tansverzalnog programa i

17 Jean Monnet programa. Jačanje odlazne i dolazne mobilnosti bit će i nadalje važan segment međunarodnog razvoja i prepoznatljivosti Strojarskog fakulteta, pa će se i nadalje u tu svrhu jačati veze sa stranim partnerima i proširivat će se mreža partnerskih institucija s kojima surađujemo, a što čini temelj buduće zajedničke suradnje na različitim poljima djelovanja (razmjena studenata i nastavnika, zajednički studiji, zajednički znanstveni i stručni projekti ).

18 3. SURADNJA S GOSPODARSTVOM Iako je naša dominantna zadaća obrazovanje studenata, suradnju s gospodarstvom kao i znanstveno istraživačku djelatnost treba najjače poticati u onim segmentima koji imaju najviše utjecaja na kvalitetu i uspješnu provedbu studijskih programa. Na taj se način može doći do dodatnih i prijeko potrebnih sredstava za provedbu planiranih aktivnosti djelatnika i institucije i može se značajnije unaprijediti pozicija Fakulteta i Sveučilišta u segmentu višegodišnjeg ugovaranja financiranja znanstveno istraživačke djelatnosti (budući se tu vrednuju i projekti s gospodarstvom) Postojeća razina suradnje s gospodarstvom S obzirom na raspoloživo vrijeme, opremu i mogućnosti djelatnika Fakulteta, dosadašnja suradnja s gospodarstvom je relativno zadovoljavajuća. No, to sigurno ne znači da ne možemo i ne želimo podići razinu suradnje s gospodarstvom, pa je potrebno strateški poduzeti aktivnosti u smislu povećanja te suradnje kroz mjerljive indikatore kao što su broj projekata, visina ugovorenih sredstava i dr. Pored vrlo vrijednih i za Fakultet značajnih donacija iz gospodarstva, dosadašnja suradnja s gospodarstvom odnosila se na: cjeloživotno obrazovanje stručnjaka iz prakse (stručni seminari kao seminar u suorganizaciji s HKAIG,...), ispitivanja mehaničkih svojstava, metalografska ispitivanja strukture materijala i zavarenih spojeva, konzultantske usluge, različiti proračuni, ekspertize i stručna mišljenja, pomoć pri uvođenju novih tehnologija i optimiranju parametara proizvodnih procesa, izrada softvera i dr. Svakako je važno ne naglašavati samo izravnu financijsku korist od stručnih seminara i cjeloživotnog obrazovanja, koja je relativno skromna, već i čitav niz drugih pozitivnih efekata koji proizlaze iz tih aktivnosti (promidžba fakulteta i struke u javnosti, veći interes stručnjaka iz prakse za znanstvene i stručne aktivnosti Fakulteta, kvalitetnija povezanost Fakulteta s gospodarstvom, razmjena stručnih znanja i iskustva, i dr.). Potrebno je poticati naše iskusne profesore i mlađe kolege na prijavu projekata koji su izvrsna spona između gospodarstva, Fakulteta i MZOS preko NZZ, Fonda za jedinstvo uz pomoć znanja, EU projekata i dr.

19 3.2. Prijedlog aktivnosti u narednom razdoblju Uz dosadašnje aktivnosti suradnje s gospodarstvom potrebno je pojačati one segmente suradnje s gospodarstvom koji će poboljšati financijsko poslovanje Fakulteta, budući da su materijalna sredstva koja Fakultet dobiva od MZOS RH značajno smanjena u proteklom razdoblju. Svakako treba nastaviti poticati proizvodne tvrtke iz našeg okruženja i renomirane svjetske proizvođače strojarske opreme, da još više donatorski pomažu razvoj Fakulteta (adekvatno uređenje i opremanje predavaonica i laboratorija, doniranje laboratorijske opreme, pružanje mogućnosti instaliranja i korištenja skupe opreme u određenom vremenskom trajanju, ). Upravo proizvodne tvrtke imaju potrebu za našim studentima nakon uspješno završenog studija, pa je to izvrsna prilika da suradnju s gospodarstvom koristimo i za potrebe razvoja laboratorija. Ta bi se oprema dalje mogla koristiti u nastavi, ali i za različite modele suradnje s gospodarstvom. 4. AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU KOMUNIKACIJE STUDENT NASTAVNIK Obrazovanje studenata je najvažnija zadaća Strojarskog fakulteta. Iako je komunikacija između studenata i nastavnika u proteklom razdoblju bila iznimno kvalitetna i dobra, uvijek treba tražiti nove načine kako istu kontinuirano poboljšavati i unaprjeđivati s novim sadržajima i aktivnostima. Aktivnosti u ovom segmentu u narednom razdoblju obuhvatit će: svekoliku pomoć studentima u savladavanju znanja i studijskih programa (temeljem inicijative nastavnika i/ili studenata, temeljem provođenja anketa i dr.), poticanje proizvodnih poduzeća na stipendiranje i nagrađivanje naših studenata, poticanje programa razmjene studenata u okviru obavljanja studentske prakse, osobito putem međunarodne udruge studenata tehničkih fakulteta IAESTE, koja se uspješno provodi na našem Fakultetu već dugi niz godina, poticanje odlazne i dolazne mobilnosti studenata kroz različite programe mobilnosti koji će biti na raspolaganju nakon ulaska RH u EU. izvannastavne aktivnosti studenata - studenti Strojarskog fakulteta ostvaruju zapažene sportske rezultate što promiče i jača ugled našeg Fakulteta, pa će se i nadalje poticati i unaprjeđivati uvjeti za bavljenje sportom i za sudjelovanje na sportskim natjecanjima (mali nogomet, odbojka i drugi sportski, rekreacijski, kulturni i zabavni programi studenska) organizaciju studentskih stručnih ekskurzija i potporu kod izdavanja studentskog časopisa, potpora studentskim aktivnostima (studentski časopis, mali nogomet i, stručne ekskurzije, mobilnost u sklopu programa Erasmus,...), te ostale aktivnosti za koje se ukaže potreba i interes.

20 5. SURADNJA S DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA I MZOS Za razvoj Fakulteta od posebnog je značaja kvalitetna suradnja s visokoškolskim ustanovama iz zemlje i inozemstva. U proteklom razdoblju ostvareni su značajni rezultati u povećanju broja srodnih fakulteta s kojima smo uspostavili uspješnu suradnju (Slovenija, Mađarska, Slovačka, Njemačka, Srbija, Crna Gora ). Ta će suradnja stvoriti pretpostavke mobilnosti studenata i nastavnika unutar cjelovitog europskog prostora visokog obrazovanja, što je jedan od ciljeva Bolonjskog procesa. Uz suradnju sa svim fakultetima sastavnicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, od posebnog je značaja suradnja s Veleučilištem u Slavonskom Brodu. Veleučilištu treba pružiti punu pomoć u realizaciji stručnog studijskog programa proizvodnog strojarstva, uz maksimalno moguće angažiranje naših djelatnika u realizaciji toga programa. Kroz tu suradnju dat će se značajan doprinos razvoju visokog školstva u našoj sredini. Suradnju treba razvijati i sa srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Split). Kroz tu suradnju i razmjenu iskustava u kreiranju i provedbi novih studijskih programa stvorit će se mogućnosti za mobilnost studenata i nastavnika unutar hrvatskog prostora visokog obrazovanja. To je zadatak na kojem treba nastaviti intenzivno raditi. Aktivnije surađivati s Rektoratom i Senatom Sveučilišta i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, te se više zalagati za poboljšanje pozicije kod raspodjele materijalnih troškova i investicijskih sredstava. Poticati i promovirati zastupljenost naših predstavnika u rukovodnim tijelima znanosti i visokog obrazovanja (Nacionalno vijeće za znanost, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti, Matični odbor, Sveučilišni senat, različiti sveučilišni odbori, povjerenstva i dr.) koji će zastupati interese našeg Fakulteta.

21 6. SURADNJA SA ŠIROM DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM Strojarski fakultet posebno zadnjih godina pridaje osobitu važnost suradnji sa društvenom zajednicom, gdje se osjeća uzajamna potpora i razumijevanje. Dobru suradnju treba nastaviti razvijati kako s predstavnicima i tijelima Županije i Grada, tako i sa ostalim čimbenicima šire društvene zajednice. Od posebne važnosti ističem suradnju s ravnateljima srednjih škola iz kojih nam dolaze kvalitetni učenici i postaju naši studenti. Jednako važna je i uska suradnja sa Sindikatom gdje možemo iskazati samo riječi pohvale, jer je suradnja zaista izuzetna. U proteklim godinama rađena je analiza koja pokazuje sredine i škole iz kojih nam dolaze studenti. Neki od njih su vrlo uspješni studenti, pa se može pouzdano zaključivati o njihovom predznanju i razini kvalitete pojedinih škola. Uz postojeće aktivnosti promidžbe fakulteta, potrebno je pojačati prisutnost naših djelatnika u tim školama kroz različite aktivnosti (popularna predavanja iz određenih tematskih cjelina u dogovoru sa školama, posjeti našim laboratorijima i pogonima u industriji, prezentacije uspješnih radova studenata koji su došli iz tih škola, ). Uz već poduzete aktivnosti promidžbe (posjeti srednjim školama, smotre fakulteta u Osijeku i Kutini, održavanje «Dana otvorenih vrata» Fakulteta, informiranje javnosti o mogućnostima upisa putem sredstava javnog priopćavanja, ), posebno je značajno afirmativno djelovanje naših nastavnika u javnosti, kako bi se promicala naša struka i jačao interes za studij strojarstva. 7. NABAVKA OPREME I RAZVOJ LABORATORIJA FAKULTETA Iako je u proteklom razdoblju napravljen značajniji iskorak na području opremanja i uređivanja laboratorija Strojarskog fakulteta, u narednom razdoblju je potrebno poduzeti aktivnosti koje će dodatno osuvremeniti naše laboratorije u smislu opremanja kvalitetnom istraživačkom opremom koja će služiti za odvijanje nastavnih i istraživačkih aktivnosti, ali i aktivnosti suradnje s gospodarstvom. Laboratoriji Fakulteta i oprema koja se nalazu u njima nije na razini potrebnoj za planirani razvoj Fakulteta. Oprema se pretežito nabavljala sa znanstveno istraživačkih i tehnologijskih projekata, dok su troškovi održavanja i umjeravanja iste relativno visoki. Oprema se većim dijelom koristi u nastavi i istraživačkim aktivnostima. U narednom razdoblju trebamo intenzivnije poraditi na opremanju naših laboratorija (donacije tvrtki, kandidiranje za opremu iz EU fondova, vlastita sredstva, ), ali i rješavanju problema adekvatnog prostora za tu opremu. Kroz primjenu te opreme pruža se mogućnost unaprjeđenja kvalitete procesa obrazovanja studenata, te se otvara i dodatna mogućnost suradnje s gospodarstvom na jednoj višoj tehnološki razini koja će moći priskrbiti Fakultetu dodatne financije neophodne za daljnji razvoj.

22 Budući se značajan dio praktične nastave odvija u pogonima i na opremi proizvodnih tvrtki iz našega okruženja, potrebno je nastaviti suradnju s tim tvrtkama i proširiti ju i na druge tvrtke iz našeg okruženja. U cilju efikasnijeg korištenja opreme za istraživanje, potrebno je napraviti bazu podataka o raspoloživoj vlastitoj opremi za istraživanje, kao i opremi partnerskih institucija. Kroz partnerske ugovore i suradnju s drugim institucijama moguće je unaprijediti znanstveno-istraživačku djelatnost i suradnju s gospodarstvom. 8. OSTALE AKTIVNOSTI Podrška izvannastavnim aktivnostima studenata i djelatnika Fakulteta (različiti oblici rekreacije i dr.). U okviru mogućnosti potpora radu udruga i zaklada koje potiču rad mladih stručnjaka (npr. Zaklada Profesor Zvonimir Lukačević). Aktivnosti na imenovanju ulica u Slavonskom Brodu po uglednim i zaslužnim profesorima Strojarskog fakulteta sukladno stavovima ustrojbenih jedinica i Fakultetskog vijeća. Potpora Studentskom poduzetničkom inkubatoru (u zajedništvu s HAMAG). Aktivnosti u pravcu osnivanje znanstvene jedinice HAZU. Periodični liječnički pregled svakog djelatnika Fakulteta. Promoviranje akcije dobrovoljnog davanja krvi, te ostale aktivnosti koje su budu pokazale kao aktivnosti od interesa za Strojarski fakultet i društvenu zajednicu.

23 III ZAKLJUČAK Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, kao složeni sustav sa zacrtanim jasnim programom razvoja, zahtjeva izuzetno visok stupanj ozbiljnosti i odgovornosti u radu svih zaposlenika a osobito Uprave Strojarskog fakulteta. Uspjeh u radu, odnosno realizacija postavljenih ciljeva i zadataka ovisi o doprinosu svakog djelatnika Strojarskog fakulteta, kako u procesu obrazovanja, tako i u svim ostalim ne manje bitnim područjima koja se direktno ili indirektno reflektiraju na kvalitetu obrazovanja naših studenata. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu ima kvalitetne i sposobne djelatnike koji mogu odgovoriti svim izazovima koji će se pojaviti pred nama u narednom razdoblju, poglavito nakon ulaska Republike Hrvatske u EU kada će se otvoriti neke nove mogućnosti za razvoj Fakulteta. Tijekom proteklih godina Fakultet je napravio značajan iskorak u razvoju na svim područjima, a imajući u vidu prethodno rečeno, zasigurno će se taj trend nastaviti i u narednom razdoblju. Kao dekan fakulteta poticat ću timski rad uz uvažavanje mišljenja svakog studenta, djelatnika i/ili ustrojbene jedinice Fakulteta, te uz maksimalno poštivanje akademskih sloboda. Kao prvi među jednakima, uz svoje najbliže suradnike kao i ostale djelatnike Strojarskog fakulteta ostvarit će se ciljevi postavljeni u Programu razvoja za mandatno razdoblje Slavonski Brod, 14. VI Prof.dr.sc. Ivan Samardžić

24 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 Fakultetsko vijeće KLASA: /13-01/07 URBROJ: 2178/ Z A P I S N I K Izborne sjednice Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) u akademskoj 2012./2013. godini, održane 8. srpnja u Vijećnici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, s početkom u 8.00 sati. Nazočni članovi Fakultetskog vijeća: 1. prof.dr.sc. Dražan Kozak, dekan Fakulteta 2. prof.dr.sc. Ivica Kladarić, prodekan za nastavu 3. prof.dr.sc. Marija Živić, prodekanica za znanost 4. prof.dr.sc. Tomislav Šarić, prodekan za razvoj i suradnju s gospodarstvom 5. prof.dr.sc. Franjo Matejiček, redoviti profesor (trajno zvanje) 6. prof.dr.sc. Milan Kljajin, redoviti profesor (trajno zvanje) 7. prof.dr.sc. Dragomir Krumes, redoviti profesor (trajno zvanje) 8. prof.dr.sc. Branko Grizelj, redoviti profesor (trajno zvanje) 9. prof.dr.sc. Pero Raos, redoviti profesor (trajno zvanje) 10. prof.dr.sc. Ivan Samardžić, redoviti profesor (trajno zvanje) 11. prof.dr.sc. Ivan Budić, redoviti profesor (trajno zvanje) 12. prof.dr.sc. Vlatko Marušić, redoviti profesor 13. prof.dr.sc. Stjepan Aračić, redoviti profesor 14. prof.dr.sc. Goran Šimunović, redoviti profesor 15. prof.dr.sc. Antun Stoić, redoviti profesor 16. prof.dr.sc. Roberto Lujić, redoviti profesor 17. prof.dr.sc. Željko Ivandić, izvanredni profesor 18. prof.dr.sc. Todor Ergić, izvanredni profesor 19. prof.dr.sc. Marinko Stojkov, izvanredni profesor 20. prof.dr.sc. Katica Šimunović, izvanredna profesorica 21. doc.dr.sc. Leon Maglić, docent 22. doc.dr.sc. Štefanija Klarić, docentica 23. doc.dr.sc. Daniel Novoselović, docent 24. doc.dr.sc. Pejo Konjatić, docent 25. doc.dr.sc. Zlatko Pavić, docent 26. dr.sc. Zvonko Miljković, viši predavač 27. Željka Rosandić, prof., viši predavač 28. dr.sc. Vjekoslav Galzina, viši asistent 29. Miroslav Duspara, asistent 30. Dino Halavuk, student zamjenik Ivana Lošonca, studenta 31. Mišo Savčić, student Nenazočni članovi Fakultetskog vijeća: 1. doc.dr.sc. Tomislav Galeta, docent 2. doc.dr.sc. Mirko Karakašić, docent 3. Tomislav Jurković, student 4. Boris Panić, student Tajnica Fakulteta: Mirjana Senić Moškun, dipl.iur. Zapisnik vodi: Nada Karadža Soldo, upr. prav.

25 Sjednici predsjedava prof.dr.sc. Marija Živić, prodekanica za znanost. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Fakultetskog vijeća za održavanje sjednice Fakultetskog vijeća, prof.dr.sc. Marija Živić, prodekanica za znanost otvorila je Izbornu sjednicu Fakultetskog vijeća, pozdravila sve nazočne, te predložila sljedeći D n e v n i r e d : 1. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 2. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 3. Izbor dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za mandatno razdoblje Predloženi dnevni red je u cijelosti jednoglasno prihvaćen. 1. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana U okviru ove točke dnevnog reda prof.dr.sc. Marija Živić, prodekanica za znanost je predložila da članove Fakultetskog vijeća izvijesti prof.dr.sc. Franjo Matejiček, redoviti profesor (trajno zvanje), predsjednik Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Prof.dr.sc. Franjo Matejiček, predsjednik Povjerenstva izvijestio je nazočne članove Fakultetskog vijeća o Izvješću Povjerenstva. Fakultetsko vijeće je u skladu sa Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na Izbornoj sjednici u akademskoj 2012./2013. godini, održanoj 16. svibnja godine, pod točkom 5. dnevnog reda imenovalo Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu: prof.dr.sc. Franjo Matejiček, redoviti profesor (trajno zvanje), predsjednik; prof.dr.sc. Dragomir Krumes, redoviti profesor (trajno zvanje), član i prof.dr.sc. Branko Grizelj, redoviti profesor (trajno zvanje), član. Povjerenstvo je održalo dana 5. lipnja godine sjednicu i u skladu sa Statutom Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu podnosi Fakultetskom vijeću sljedeće Izvješće U skladu s člankom 27. Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu postupak kandidiranja za izbor dekana provodi se na način da kandidate za izbor dekana predlažu Zavodi Fakulteta. Povjerenstvo je u otvorenom roku od 16. svibnja godine do 17. lipnja godine prikupilo prijedloge kandidata za izbor dekana Fakulteta svih Zavoda Fakulteta. Prof.dr.sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora (trajno zvanje) i prorektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na dužnosti dekana u tekućem mandatu u postupku kandidiranja za izbor dekana Fakulteta predložili su sljedeći Zavodi Fakulteta, kako slijedi: 1. Zavod za strojarske konstrukcije, 3. lipnja 2013.: nemaju kandidata za dekana te obzirom na informacije o potencijalnim kandidatima jednoglasno podržavaju kandidaturu prof.dr.sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora (trajno zvanje) za dekana ; 2. Zavod za proizvodno strojarstvo, 27. svibnja 2013.: predlaže prof.dr.sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora (trajno zvanje) za dekana. 3. Zavod za industrijsko inženjerstvo, 3. lipnja 2013.: nemaju kandidata za dekana te obzirom na informacije o potencijalnim kandidatima podržavaju kandidaturu prof.dr.sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora (trajno zvanje) za dekana ; 4. Zavod za inženjerstvo materijala, 5. lipnja 2013.: nemaju kandidata za dekana te obzirom na informacije o potencijalnim kandidatima većinom glasova podržavaju

26 kandidaturu prof.dr.sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora (trajno zvanje) za dekana ; 5. Zavod za energetiku, 4. lipnja 2013.: nemaju kandidata za dekana te obzirom na informacije o potencijalnim kandidatima podržavaju kandidaturu prof.dr.sc. Ivana Samardžića, redovitog profesora (trajno zvanje) za dekana. Na temelju pregleda dostavljenih prijedloga kandidata za izbor dekana Fakulteta, Povjerenstvo je utvrdilo da je za kandidata za izbor dekana Fakulteta predložen prof.dr.sc. Ivan Samardžić. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Povjerenstvo je utvrdilo da je predloženi kandidat za izbor dekana Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Samardžić u skladu s člankom 27. stavkom 3. Statuta Strojarskog fakulteta priložio sljedeću dokumentaciju: životopis kandidata opis znanstvenog i stručnog rada program rada za mandatno razdoblje od do godine izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da predloženi kandidat prof.dr.sc. Ivan Samardžić u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) i ima Ugovor o radu na radnom mjestu redovitog profesora (trajno zvanje) u mirovanju na Fakultetu u skladu sa člankom 26. stavkom 1. Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, te ispunjava uvjete za kandidaturu u postupku izbora dekana Fakulteta. Povjerenstvo je zatim utvrdilo da je predloženi kandidat za izbor dekana Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Samardžić dostavio kompletnu dokumentaciju u skladu s člankom 27. stavkom 3. Statuta Strojarskog fakulteta i konstatiralo da je kandidatura prof.dr.sc. Ivana Samardžića za izbor dekana Fakulteta pravovaljana. Pripadajuću dokumentaciju kandidata za izbor dekana Fakulteta prof.dr.sc. Ivana Samardžića, Povjerenstvo je objavilo na adresi: Prof.dr.sc. Franjo Matejiček, redoviti profesor (trajno zvanje), predsjednik Povjerenstva ukratko je članovima Fakultetskog vijeća pročitao program rada prof.dr.sc. Ivana Samardžića za mandatno razdoblje od do godine. Nakon iznesenog, prof.dr.sc. Marija Živić, predsjedateljica Izborne sjednice, je otvorila raspravu. Članovi Fakultetskog vijeća nisu imali pitanja, stoga je prof.dr.sc. Marija Živić predložila članovima Fakultetskog vijeća prelazak na drugu točku dnevnog reda. 2. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu U okviru ove točke dnevnog reda Fakultetsko vijeće je na prijedlog prof.dr.sc. Marije Živić, prodekanice za znanost jednoglasno donijelo sljedeću ODLUKU o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora dekana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Izborno Povjerenstvo) u sastavu: 1. prof.dr.sc. Franjo Matejiček, redoviti profesor (trajno zvanje), predsjednik 2. prof.dr.sc. Dragomir Krumes, redoviti profesor (trajno zvanje), član 3. prof.dr.sc. Branko Grizelj, redoviti profesor (trajno zvanje), član

27

28

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Pregled potpisanih ugovora Poziv na dostavu projektnih prijedloga Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za stu

Pregled potpisanih ugovora Poziv na dostavu projektnih prijedloga Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za stu Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućen je odabranim prijaviteljima 08. rujna 2015. godine. Tablica sadržava projekte iz Grupe 1 (izgradnja) i Grupe 2 (rekonstrukcija) aktivnosti Poziva. Naziv projekta

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije Strategija razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. Virovitica, 18. lipanj 2019. Dr. sc. Sanja Maleković, IRMO Dr. sc. Sanja Tišma, IRMO Strateško planiranje

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE 1. UVOD Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) najstariji je i vodeći

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Microsoft Word - T3 A.doc

Microsoft Word - T3 A.doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU R e k t o r a t 31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3 Telefoni: (031) 224 102, 224 110, 224 120, 224 130 Telefaks: (031) 207 015 URL: http://www.unios.hr Žiro

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2012. g. DO 2017. g. 1. UVOD Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je i vodeći Fakultet u polju građevinarstva

Више

Microsoft Word - Plan rada KHH 2014.docx

Microsoft Word - Plan rada KHH 2014.docx KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA Kroatischer Humboldtianer Klub Marulićev trg 19 10000 ZAGREB H r v a t s k a e-mail: khh@khh.humboldt-club.hr www.humboldt-club.hr STRATEŠKI PLAN RADA 2014.-2018. Klub hrvatskih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite Lidija Brcković, mag.ing.cheming. Ozljede na radu godina 2012 2013 2014 2015 2016 Broj ozljeda na radu 15 718 13 988 13 785 16 013 16 235 - Broj zaposlenih cca

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017 SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017. Povjerenstvo u sastavu : Mara Kuid - PRIORITETNO PODRUČJE 1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Karolina Krvarid Kaštelac PRIORITETNO PODRUČJE 2 POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU Milan

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit  amet lorem ipsum dolor Erasmus+ Seminar za potencijalne prijavitelje: Erasmus+ Natječaj 2015. UVOD Danijela Jagušt Šumljak Snježana Štefok Šibenik, 4. veljače 2015. Sadržaj: O Agenciji Hrvatska u programima EU Erasmus+ za početnike

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Lučića 5 P R A V I L N I K O DODJELI MEDALJA, NAGRADA I PRIZNANJA Zagreb, srpanj 2006. S A D R Ž A J Stranica Opće odredbe... 3 Medalje...

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 13

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 13 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 I. OPĆE ODREDBE Predmet normiranja

Више

Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva

Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Drinska 12 a 31000 Osijek Školski razvojni plan šk. g. Definiranje prioritetnih razvojnih 1.Unapređivanje kvalitete nastave 2. Opstojnost škole ostvarivanja UNAPREĐIVANJE

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ PROGRAM: mogućnosti razmjene za studente Sveučilišta u Zadru Zadar, 8. ožujka 2018. godine ERASMUS+ PROGRAM: program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nazvan po

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Klasa: 602-04/17-01/06 Urbroj: 2170-24-17-05-01 Rijeka, 06. srpnja 2017. Na temelju članka 26. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, sazivam 111. sjednicu

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. Forum obiteljskog smještaja Zagreb, 02.-03. veljače, 2018. Dr. sc. Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb Projektna ideja - polazište Visoka zastupljenost privatnog smještaja u Hrvatskoj 87

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; www.gimnazija-varazdin.hr; centrala: 042/302-122; tajništvo: 042/302-121;

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE ZA 2018./2019. školsku godinu - Akcijski plan Razvojni plan temeljen je na Akcijskom istraživanju koje ćemo provoditi ovu školsku

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE ZA 2018./2019. školsku godinu - Akcijski plan Razvojni plan temeljen je na Akcijskom istraživanju koje ćemo provoditi ovu školsku RAZVOJNI PLAN ŠKOLE ZA 2018./2019. školsku godinu - Akcijski plan Razvojni plan temeljen je na Akcijskom istraživanju koje ćemo provoditi ovu školsku godinu. Cilj akcijskog istraživanja : Proces izgradnje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

(Microsoft Word - 7\) Prijedlog programa javnih potreba u \232portu za 2019.doc)

(Microsoft Word - 7\) Prijedlog programa javnih potreba u \232portu za 2019.doc) Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Subprogramme

Subprogramme Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje za 2013. Dio IIa: Potprogrami i aktivnosti KAZALO PROGRAMA I AKTIVNOSTI SEKTORSKI PROGRAMI 4 Koja je svrha programa?... 4 COMENIUS... 5 Koja je svrha programa...

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA 2016. GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Suradnja s lokalnom

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више