Microsoft Word - saopstenje mart.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - saopstenje mart.doc"

Транскрипт

1 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU SAOPŠTENjE Broj47 Podgorica, godine Prilikom koriš4enja ovih podataka navesti izvor TURIZAM U MARTU TOURISM, MARCH U Crnoj Gori u martu 2011, ostvareno je dolazaka turista što je za 7,6 % više u odnosu na mart 2010, dok je broj ostvarenih no4enja od , manji za 1,3 %.Od toga su 31, 8% no4enja ostvarili doma4i, a 68,2 % strani turisti. U prva tri mjeseca godine, ostvareno je dolazaka turista, što predstavlja pove4anje od 2,6 % u odnosu na isti period prošle godine. Turisti su u ovom periodu ostvarili no4enja, što je za 5,6 % manje u odnosu na isti period prošle godine. Broj no4enja doma4ih turista ve4i je za 6,7 %, dok je broj no4enja stranih turista manji za 10,5%. U strukturi no4enja stranih turista, u martu najviše no4enja ostvarili su turisti iz Srbije ( 23, 5%), Bosne i Hercegovine (8,6%), Rusije (7,4%), Albanije (3,4%), vanevropskih zemalja (3,2%). U strukturi no4enja po vrstama turisti:kih najviše no4enja ostvareno je u primorskim mjestima ( 71,8%), glavnom gradu (11,2%), ostalim turisti:kim mjestima (8,9%) zatim slijede planinska i. In March 2011, tourists realised arrivals, which is 7,6% more than in March Tourists made overnight stays, which is 1,3 % less than in March Overnights stays of domestic tourists represented 31,8 %, while the foreign tourists represented 68,2% of all overnight stays in March In the first three months of this year tourists realised arrivals, which is 2,6% more compared to the same period last year and overnight stays, which is 5,6% less compared to the same period last year. Number of overnight stays of domestic tourists increased by 6,7%, while the number of overnight stays of foreign tourists decreased by 10,5%. Concerning the structure of foreign tourists overnights stays,in March 2011, the most of them were realised by tourists from Serbia ( 23,5%), Bosnia and Herzegovina ( 8,6%), Russia (7,4%), Albania (3,4%), non-european countries (3,2%). Concerning the structure of overnight stays by type of, the most of them were realised in seaside (71,8%), in capital city ( 11,2%), other touristic (8,9%) than in mountain and other.

2 Tabela 1: Dolasci i noenja turista, Mart 2011 Tourist arrivals and overnight stays, March 2011 Number Broj Indices Indeksi III 11 I-III 11 III 11 III 10 I-III 11 I-III 10 Tourist arrivals Dolasci turista Total/ukupno 18,516 49, ,6 102,6 100 Domestic tourists 5,292 15, ,3 111,8 31 Doma4i turisti foreign tourists 13,224 34, ,3 98,9 69 Strani turisti Overnight stays No4enja Total/ukupno 70, ,093 98,7 94,4 100 Domestic tourists 22,362 59, ,5 106,7 33 Doma4i turisti Foreign tourists Strani turisti 47, ,940 92,7 89,5 67 Structure (%) I-III 11 Tabela 2: Dolasci turista prema vrstama turisti'kih, januar-mart 2011 Arrivals of tourists by type of, January-March, 2011

3 TURIZAM / TOURISM Dolasci i noenja turista po zemljama i prema vrsti Tourist arrivals and tourist overnight stays by country and type of resort 2010 Kumulativ I - III I II III Dolasci turista Tourist arrivals Ukupno Total Doma4i Domestic Strani Foreigners Noenja turista ukupno Tourist overnight stays total Noenja domaih turista Overnight stays of domestic tourists Noenja stranih turista Overnight stays of foreigners Albanija Albania Austrija Austria Belgija Belgium Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Bugarska Bulgaria Aeška Republika Czech Republic Danska Danmark Finska Finland Francuska France Gr:ka Greece Holandija Netherlands Hrvatska Croatia Italija Italy MaCarska Hungary Makedonija Macedonia Norveška Norway Njema:ka Germany Poljska Poland Rumunija Romania Rusija Russia Slova:ka Slovakia Slovenija Slovenia Srbija 1) Serbia 1) Švajcarska Switzerland Švedska Sweden Ukrajina Ukrain Velika Britanija Great Britain Ostale evropske zemlje European countries Izrael Israel Kanada Canada SAD USA Ostale vanevropske zemlje non-european countries Noenja po vrstama Overnight stays by type of tourist ukupno total Glavni administrativni centar Main administrative center Primorska Coastal Planinska Mountain Ostala turisti:ka tourist Ostala places Primorska Coastal Bar Bar Budva Budva Kotor Kotor Tivat Tivat Ulcinj Ulcinj Herceg Novi Herceg Novi

4 TURIZAM / TOURISM DOLASCI I NO8ENJA GOSTIJU PO VRSTAMA TURISTI<KIH MJESTA TOURIST ARRIVALS AND TOURIST OVERNIGHT STAYS BY TYPE OF PLACE glavni grad Capital primorska Coastal Dolasci / Arrivals planinska Mountain turisti:ka tourist places glavni grad Capital primorska Coastal No4enja / Nights planinska Mountain turisti:ka tourist Ø I III Ø I III III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III I III 2011/ I III , DOLASCI I NO8ENJA TURISTA / TOURIST ARRIVALS AND TOURIST OVERNIGHT STAYS places Dolasci/Arrivals No4enja / Nights ukupno / Total doma4i / Domestic strani / Foreign ukupno / Total doma4i / Domestic strani / Foreign Ø I III Ø I III III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III I III 2011/ I III

5 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o turisti:kom prometu ( broj dolazaka i no4enja turista ) prikupljaju se redovnim Mjese:nim izvještajem o dolascima i no4enjima turista u smještajnim objektima. ( obrazac TU-11).Izvještaji se sastavljaju na osnovu evidencija u knjigama gostiju koje vode recepcijske službe ugostiteljskih i drugih organizacija koje pružaju smještaj turistima. Obuhvat Mjese:nim izvještajima o broju posjetilaca i no4enja obuhva4ene su sve ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge smještaja turistima. I pored toga, izvjestan broj turista i no4enja ostvarenih u privatnim ku4ama i sobama ostaje neobuhva4en usljed neprijavljivanja gostiju od strane vlasnika objekata. Definicije Turista je svaka osoba osoba koja u mjestu van svoga prebivališta provede najmanje jednu no4 u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice,poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uklju:uju migranti, pograni:ni radnici,diplomate, :lanovi vojnih snaga na redovnim zadacima, izbjeglice itd. Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi. Turista je registrovan u svakom mjestu ili objektu u kojem boravi i zbog toga, u slu:aju promjene ili objekta dolazi do njegovog ponovnog iskazivanja, a time i do dvostrukosti u podacima.statistika evidentira broj dolazaka, a ne turista. Sources and methods of data collection Data on tourist turnover have been collected by regular Monthly Report on tourists arrivals and tourist nights in accommodation establishments (form TU-11). Reports are usually made on the basis of reception records in guest books. Coverage Monthly report on tourists arrivals and nights covers all catering and other organizations that provide accommodation services to tourists.besides that,a certain number of tourists and overnight stays in private accommodation is still left out as an unregistered turnover, due to the fact that some owners of private accommodation don t report their guests. Definitions Tourist is a person who spends at least one night in an accommodation facility or some other objects for accommodation of tourists, in a place other than his/her place of permanent residence for the reasons of rest or recreation, health, studies, sports, religion, family, business, public missions or meetings. Tourists do not include migrants, border workers, diplomats, members of military force in the regular duty, refugees, etc. Residence is a place where the person came with the intention of permanent stay. Tourists is registered in every place or facility where he/she stays, and due to that, in case he/she changes the place or facility the double reporting may appears,which leads to the double data.therefore, the statistics records the arrivals of tourists. Domai turista je osoba sa prebivalištem u CG, koja privremeno boravi u nekom drugom mjestu izvan svog prebivališta preno4i bar jednu no4 u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj turista. Strani turista je osoba sa prebivalištem izvan CG koja privremeno boravi u nekom mjestu u CG i preno4i bar jednu no4 u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj turista. Domestic tourist is a person with permanent residence in MNE who temporarily resides in any place in MNE and spends at least one one night in an accommodation facility. Foreign tourist is a person with permanent residence outside MNE, who temporarily resides in any place in MNE and spends at least one one night in an accommodation. Izdaje i štampa Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT) Podgorica, IV Proleterske br.2, telefon (+382) , telefaks (+382) Za dalje informacije: Ivana Boškovi telefon: Elektronska monstat.org Podaci iz ovog saopštenja objavljuju se i na internetu.

6

7 7

Microsoft Word - STATISTICKI GODISNJAK CG 2010-ZA Å TAMPU

Microsoft Word - STATISTICKI GODISNJAK CG 2010-ZA Å TAMPU POGLAVLJE 17 CHAPTER Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o broju turista (posjetilaca) i no enja prikupljeni su redovnim mjese nim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu evidencije, recepcijske

Више

Microsoft Word - GODISNJAK ZA STAMPU,FINAL

Microsoft Word - GODISNJAK ZA STAMPU,FINAL POGLAVLJE 17 CHAPTER Izvori i metodi prikupljanja podataka Podaci o broju turista (posjetilaca) i no enja prikupljeni su redovnim mjese nim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu evidencije, recepcijske

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

ISSN јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 јануар/january 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. I. Број/No. 45/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS У

Више

No type Туризам Tourism 375

No type Туризам Tourism 375 No type 375 Методолошка објашњења Methodological explanations... 377 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма General review of tourism development...379.2. Доласци туриста по врсти мјеста Tourist

Више

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska 2014 373 Методолошка објашњења Methodological explanations... 375 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska

No type Туризам Tourism Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 355 Методолошка објашњења Methodological explanations... 357 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма General review of tourism development...359.2.

Више

ISSN јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. II Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 јануар/january 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. I. Број/No. 49/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS У

Више

No type Туризам Tourism 401

No type Туризам Tourism 401 No type 401 Методолошка објашњења Methodological explanations... 403 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Општи преглед развоја туризма General review of tourism development...405.2. Доласци туриста по врсти мјеста Tourist

Више

ISSN август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА

ISSN август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА ISSN 2490-2950 август/august 2018 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. IX 2018. Број/No. 279/18 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

ISSN септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛ

ISSN септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛ ISSN 2490-2950 септембар /September 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. X 2017. Број/No. 306/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND

Више

ISSN новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛА

ISSN новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛА ISSN 2490-2950 новембар/november 2017 СТАТИСТИКА ТУРИЗМА МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ TOURISM STATISTICS MONTHLY RELEASE 27. XII 2017. Број/No. 370/17 БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА NUMBER OF TOURIST ARRIVALS AND

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ТУРИЗАМ TOURISM Број: No: 12 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 20

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ТУРИЗАМ TOURISM Број: No: 12 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 20 ISSN 2490-2748 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA ТУРИЗАМ TOURISM Број: No: 12 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН STATISTICAL BULLETIN Бања Лука Banja Luka 2016 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПУБЛИКАЦИОНИХ БАЗА ПОДАТАКА

Више

GODISNJAK 2018 PRELOM.pdf

GODISNJAK 2018 PRELOM.pdf Izvori podataka Sources of data Za odjeljak o stanovništvu: Tabele su preuzete sa UN web site-a, link: ttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm For Population section: Tables are

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

Угоститељство Hotels and restaurants 20 Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Подаци о угоститељству прикупљени су редовним тромје

Угоститељство Hotels and restaurants 20 Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Подаци о угоститељству прикупљени су редовним тромје Методолошка објашњења Извори и методе прикупљања података Подаци о угоститељству прикупљени су редовним тромјесечним и годишњим извјештајима од предузећа која обављају угоститељску дјелатност. Обухватност

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

Slide 1

Slide 1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU Izvori stresa na radu kod smjenskih radnika Tamara Stević Željka Sokolović Pavić Mirjana Ptičar Ines Ostović STRES NA RADNOM MJESTU Stres na radu

Више

Dragi trkac i/ice, I ove godine imamo preporuku za vaš smještaj na Jahorini, ali ovog puta je to c ista eksluziva po STVARNO POSEBNIM cijenama u izuze

Dragi trkac i/ice, I ove godine imamo preporuku za vaš smještaj na Jahorini, ali ovog puta je to c ista eksluziva po STVARNO POSEBNIM cijenama u izuze Dragi trkac i/ice, I ove godine imamo preporuku za vaš smještaj na Jahorini, ali ovog puta je to c ista eksluziva po STVARNO POSEBNIM cijenama u izuzetnom hotelu Lavina s zvjezdice! Hotel ima izvrsnu hranu,

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 1. IV 2019. Број/No.

Више

Microsoft PowerPoint - Donacija-Zca [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Donacija-Zca [Compatibility Mode] Donacija naučnih časopisa i knjiga Zenica, 16.05.2013 Humanost u akciji (HIA) je međunarodna neprofitna obrazovna organizacija koja obrazuje, inspirira i i povezuje studente i mlade profesionalce u globalnu

Више

Slide 1

Slide 1 Међународни инфо дан 2018 Радионица: Како се пријавити за Еразмус+ размену? Данас са вама Бојана Ивановић Исидора Јанић Ања Метић Марко Зубер Појам мобилности Остваривање дела студијског програма на другој

Више

Microsoft Word - Informacije o turistiēkom prometu 2016

Microsoft Word - Informacije o turistiÄ“kom prometu 2016 STATISTIČKO IZVJEŠĆE Smještajni kapaciteti na području Šibensko kninske županije HOTELI I APARTMANSKA NASELJA 10.196 PRIVATNI SMJEŠTAJ 56.420 KAMPOVI 12001 ODMARALIŠTA (14) 598 mjesta SVEUKUPNO SMJEŠTAJNIH

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2018 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2019. Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

PRIOPĆENJE Page 1 of 5 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111 ISSN 1334-0565 GODINA: XLIV. ZAGREB, 19. LIPNJA 2007. BROJ: 8.3.4. OBVEZATNO NAVEDITE

Више

Budžet.pptx

Budžet.pptx za i obuke a i za FONDACIJA TEMPUS BUDŽET ZA KA1 mobilnosti Radionica za pripremu, 11.12.2017 za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju ipendije

Више

Last update : 05/04/ Prototype prototype 1991 orange LAV *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP

Last update : 05/04/ Prototype prototype 1991 orange LAV *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP Last update : 05/04/2011 650 Prototype 650 650 prototype 1991 orange LAV6500 1016 *1002* USA 650 Diamante 650 Diamante 1997 Yellow ZLV650SP20000 1592 *2850* UK 650 Diamante 1998 Red ZLV650SP20000 1664

Више

Page 1 of 5 U 2004. radio je 131 kinematograf, što je za 11 manje nego u 2003. Od g broja kinematografa 129 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana. Samostalnih

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Како ревизије сврсисходности пословања утичу на рад корисника јавних средстава у Србији? Налази ревизија сврсисходности пословања као средства за унапређење вредности добијене за уложен новац Београд,

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

Microsoft Word - 01-Kalendar_2018_izmjena docx

Microsoft Word - 01-Kalendar_2018_izmjena docx Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: (+385

Више

Hrvatski turizam u brojkama 2010 Broj 03.indd

Hrvatski turizam u brojkama 2010 Broj 03.indd hrvatski turizam u brojkama croatian tourism in numbers VOL 4. broj VOL 4. issue 3/2010. ISSN 1847-3369 1 hrvatski turizam u brojkama/ broj/ 3 /2010 croatian tourism in numbers issue Sadržaj/ Content A.

Више

NN indd

NN indd BROJ 81 STRANICA 9 PRILOG 1. Obrazac PISK-1 Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Application for recognition of professional qualifications Žensko Female Muško Male of profession 3.

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 1. IV Број/No. 88/19 ОБРАЗОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ EDU

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 1. IV Број/No. 88/19 ОБРАЗОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ EDU ISSN 2490-2950 2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 1. IV 2019. Број/No. 88/19 ОБРАЗОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ EDUCATION IN TRAFFIC У 2018. години, 217 ауто-школa обављало

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 479

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 479 No type 479 Методолошка објашњења Methodological explanations... 481 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...483.2. Расходи здравственог осигурања Health insurance expenditures...483.3.

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Microsoft Word - 21Prom1,16.doc

Microsoft Word - 21Prom1,16.doc 21-1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS Željeznički prijevoz Railway 1) 1) roba, tis. t 2) 2) Cestovni prijevoz Road roba, tis. t 3) 3) Cjevovodni Pipeline irano nafte i plina,

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 507

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance 507 No type 507 Методолошка објашњења Methodological explanations... 509 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...511.2. Расходи здравственог осигурања Health insurance expenditures...511.3.

Више

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 20

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 20 OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ 218. godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 218. godine DOLAZAKA 136.287 NOĆENJA 696.514 U odnosu

Више

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 03.indd

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 03.indd hrvatski turizam u brojkama croatian tourism in numbers VOL 7. broj VOL 7 issue 3/2013.. ISSN 1847-3369 1 hrvatski turizam u brojkama broj 3 /2013. Hrvatski turizam u brojkama je stalna tromjesečna publikacija

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED

MJESEČNI   STATISTIČKI   PREGLED ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE STATISTICAL OFFICE OF MONTENEGRO GODINA LXV / YEAR (65) ISSN 0354-365X MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED MONTHLY STATISTICAL REVIEW 11 PODGORICA,. IZDAJE I ŠTAMPA:Zavod za statistiku

Више

NoviDroOSdzbor2011.pdf

NoviDroOSdzbor2011.pdf DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA UNUTAR SPORAZUMA CEFTA-2006, SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS WITHIN THE CEFTA- 2006, CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. sc. Ferhat

Више

NN indd

NN indd PETAK, 13. STUDENOGA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 124 STRANICA 27 PRILOG 1. STRANICA 28 BROJ 124 NARODNE NOVINE PETAK, 13. STUDENOGA 2015. PRILOG 2. PETAK, 13. STUDENOGA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 124 STRANICA

Више

Ponuda za magenta 1 biznis postpaid pakete (pravno lice) Podgorica, godine 1. Novi postpaid paketi za poslovne korisnike omogućavaju koriš

Ponuda za magenta 1 biznis postpaid pakete (pravno lice) Podgorica, godine 1. Novi postpaid paketi za poslovne korisnike omogućavaju koriš Ponuda za magenta 1 biznis postpaid pakete (pravno lice) Podgorica, 06.08.2019. godine 1. Novi postpaid paketi za poslovne korisnike omogućavaju korišćenje postpaid usluga mobilnih komunikacija sa uslovima

Више

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical

No type Здравствено, пензијско и инвалидско осигурање Health, pension and disability insurance Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 455 Методолошка објашњења Methodological explanations... 457 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Здравствено осигурање Health insurance...459.2. Расходи здравственог осигурања

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2016. u 13:59 ISPRAVKA

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

Page 1 of 5 U 2005. radilo je 107 kinematografa, što je za 24 manje nego u 2004. Od g broja kinematografa, 105 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana.

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.6.2016. u 15:49 ISPRAVKA

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2017 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2018. Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи пад броја живорођених

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

PTT G -11.xls

PTT  G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica,

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica, prekogranične saradnje 2007-2013 Podgorica, 25.12. 2007 Vlada Republike Crne Gore Sekretarijat za evropske integracije, Ratka Sekulović, pomoćnik sekretara 1 i 1. Instrument za predpristupnu pomoć 2. prekogranične

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2016 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2017. Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

CONFIDA_Mesecni_Newsletter_SRB_JUL

CONFIDA_Mesecni_Newsletter_SRB_JUL BELGRADE ZAGREB LJUBLJANA VIENNA TIRANA SARAJEVO BANJA LUKA SKOPJE PODGORICA Your reference for Tax News in SERBIA July 2019. and international businesses with answers to key questions regarding tax regulations

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx)

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx) Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Sunčani Hvar d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: INSTITUT IGH, d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces RE

In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces RE In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION 132nd NIS j.s.c. Board

Више

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA INFORMACIJA O STATISTIČKIM POKAZATELJIMA TURISTIČKOG PROMETA - ožujak 2019. - Sadržaj: Ožujak 2019... 2 Ukupni pokazatelji... 2 Rezultati prema vrstama smještajnih kapaciteta/objekata...

Више

In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces RE

In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces RE In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION 63rd NIS j.s.c. Board

Више

In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces RE

In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces RE In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION LXXIX NIS j.s.c. Board

Више

No type Хартије од вриједности Securities Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska

No type Хартије од вриједности Securities Статистички годишњак Републике Српске 2014 Statistical Yearbook of Republika Srpska No type Статистички годишњак Републике Српске 2014 161 Методолошка објашњења Methodological explanations... 163 ТАБЕЛЕ TABLES.1. Структура промета по годинама Structure of turnover by year... 165.2. Структура

Више

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 04.indd

Hrvatski turizam u brojkama 2013 Broj 04.indd hrvatski turizam u brojkama croatian tourism in numbers VOL 7. broj VOL 7 issue 4/2013.. ISSN 1847-3369 1 hrvatski turizam u brojkama broj 4 /2013. Hrvatski turizam u brojkama je stalna tromjesečna publikacija

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ocjena dosadašnjeg dijela turističke godine 2019. (razdoblje siječanj-lipanj) Turistički promet I-VI 2019. Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Hrvatska je zabilježila pozitivan rezultat turističkog

Више