Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis"

Транскрипт

1 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/ /19 од године и број: 04/ /19 од године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавне високошколске установе, Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/ /19 од године, број: 02/ /19 од године и број: 02/ /19 од године, р а с п и с у ј е с е 1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Први циклус студија К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години у другом уписном року Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Усмјерење Смјер Звање које се стиче завршетком студијског програма Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАШИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ Тел: 051/ , Тел: 051/ , Мајке Југовића 4 Тел: 051/ , Патре бр. 5 Тел: 051/ , А Тел: 051/ , Саве Мркаља бр. 14 Тел: 051/ Музичка умјетност Ликовне умјетности Драмске умјетности Музичка теорија и педагогија дипломирани теоретичар умјетности -240 ECTS, музички педагог и теоретичар Етномузикологија дипломирани теоретичар умјетности -240 ECTS, етномузиколог Соло пјевање дипломирани музички умјетник -240 ECTS, соло пјевач Композиција дипломирани композитор-240 ECTS Дириговање дипломирани музички умјетник -240 ECTS, диригент Клавир и гитара Клавир дипломирани музички умјетник -240 ECTS, пијаниста Гудачки инструменти Виолина дипломирани музички умјетник -240 ECTS, виолиниста Контрабас дипломирани музички умјетник -240 ECTS, контрабасиста Флаута дипломирани музички умјетник -240 ECTS, флаутиста Дувачки инструменти Кларинет дипломирани музички умјетник -240 ECTS, кларинетиста Обоа дипломирани музички умјетник -240 ECTS, обоиста Сликарство дипломирани ликовни умјетник -240 ECTS, сликар, професор ликовне културе Графички дизајн дипломирани графички дизајнер 240 ECTS Интермедијална умјетност дипломирани ликовни умјетник -240 ECTS,интермедијални умјетник Позоришна режија дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник 240 ECTS, позоришни редитељ Глума дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник 240 ECTS, глумац Драматургија дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник 240 ECTS, драматург ФТВ режија дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник 240 ECTS, филмски и телевизијски редитељ Камера дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник 240 ECTS, сниматељ филмске и телевизијске слике Монтажа дипломирани драмски и аудиовизуелни умјетник 240 ECTS, монтажер Архитектура дипломирани инжењер архитектуре 240 ECTS Грађевинарство дипломирани инжењер грађевинарства 240 ECTS Геодезија дипломирани инжењер геодезије 240 ECTS дипломирани економиста-240 ECTS - Међународна економија дипломирани економиста-240 ECTS - Менаџмент и предузетништво Економија и пословно управљање дипломирани економиста-240 ECTS - Рачуноводство и ревизија дипломирани економиста-240 ECTS -Финансијско управљање, банкарство и осигурање дипломирани економиста- 240 ECTS - Квантитативне анализе Пословна информатика дипломирани економиста- 240 ECTS- Пословна информатика Рачунарство и информатика дипломирани инжењер електротехнике ECTS - Рачунарство и информатика Електроника и телекомуникације дипломирани инжењер електротехнике ECTS - Електроника и телекомуникације Електроенергетика и аутоматика дипломирани инжењер електротехнике ECTS - Електроенергетика и аутоматика Енергетско и саобраћајно машинство дипломирани инжењер машинства -240 ECTS Енергетско и саобраћајно машинство Производно машинство дипломирани инжењер машинства -240 ECTS Производно машинство Мехатроника дипломирани инжењер машинства -240 ECTS Мехатроника Индустријско инжењерство дипломирани инжењер машинства -240 ECTS Индустријско инжењерство Заштита на раду дипломирани инжењер машинства -240 ECTS Заштита на раду Медицина доктор медицине 360 ЕCTS Дентална медицина доктор денталне медицине 360 ЕCTS Фармација мастер фармације 300 ECTS Сестринство дипломирана медицинска сестра 240 ECTS Санитарно инжењерство дипломирани санитарни инжењер 240 ECTS Бабиштво дипломирана бабица 240 ECTS Ратарство и повртарство дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу-180 ECTS -Ратарство и повртарство Биљна производња Заштита биљака дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу ECTS - Заштита биљака Хортикултура дипломирани инжењер пољопривреде за ECTS - Хортикултура Воћарство и виноградарство дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу ECTS - Воћарство и виноградарство Анимална производња дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу ECTS - Зоотехника Аграрна економија и рурални развој дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и рурални развој ECTS

2 ПРАВНИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ РУДАРСКИ ТЕХНОЛОШКИ БЕЗБЈЕДНОСНИХ ПОЛИТИЧКИХ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ФИЛОЗОФСКИ ФИЛОЛОШКИ ШУМАРСКИ 77 Тел: 051/ ; Младена Стојановића 2 Тел: 051/ , Приједор, Саве Ковачевића бб Тел: 052/ Тел: 051/ , Булевар војводе Живојина Мишића 10А Тел: 051/ Тел: 051/ Тел: 051/ Тел: 051/ А Тел: 051/ , Право дипломирани правник 240 ECTS Физика Општи дипломирани физичар 240 ECTS Наставни дипломирани професор физике 240 ECTS Географија Општи дипломирани географ 240 ECTS Наставни дипломирани професор географије 240 ECTS Просторно планирање Општи дипломирани просторни планер 240 ECTS Екологија и заштита животне средине Општи дипломирани еколог 240 ECTS Биологија Општи дипломирани биолог 240 ECTS Наставни дипломирани професор биологије 240 ECTS Техничко васпитање и информатика Наставни дипломирани професор техничког образовања и информатике 240 ECTS Хемија Наставни дипломирани професор хемије 240 ECTS Општи смјер дипломирани хемичар 240 ECTS Математика и информатика Наставни - 4 године дипломирани професор математике и информатике 240 ECTS Општи - 4 године дипломирани математичар и информатичар 240 ECTS Рударство дипломирани инжењер рударства 240 ECTS Геолошко инжењерство дипломирани инжењер геологије 240 ECTS Хемијско инжењерство и технологије дипломирани инжењер хемијске технологије-240 ECTS Производни дипломирани инжењер прехрамбене технологије-240 ECTS-Производни Прехрамбене технологије и Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница дипломирани инжењер прехрамбене технологије-240 ECTS-Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница индустријске биотехнологије Нутритивни квалитет хране и исхране дипломирани инжењер прехрамбене технологије -240 ECTS-Нутритивни квалитет хране и исхране Текстилно инжењерство Одјевна технологија и дизајн дипломирани инжењер текстилног инжењерства-240 ECTS-Одјевна технологија и дизајн Обућарска технологија и дизајн дипломирани инжењер текстилног инжењерства-240 ECTS-Обућарска технологија и дизајн Графичко инжењерство дипломирани инжењер графичке технологије-240 ECTS Безбједност и криминалистика дипломирани правник безбједности и криминалистике ECTS Социологија дипломирани социолог ECTS дипломирани професор социологије ECTS Социјални рад дипломирани социјални радник ECTS Новинарство и комуникологија дипломирани новинар ECTS Политикологија дипломирани политиколог ECTS дипломирани тренер изабраног спорта -180 ЕЦТС (напомена: изабере се спорт приликом уписа на ово усмјерење); Спорт дипломирани кондициони тренери-180 ЕЦТС; дипломирани тренер спортске рекреације-180 ЕЦТС; дипломирани менаџер спорта-180 ЕЦТС Општи наставнички дипломирани професор физичког васпитања-240 ЕЦТС Филозофија дипломирани професор филозофије-240 ЕЦТС Педагогија дипломирани педагог-240 ЕЦТС Историја дипломирани професор историје-240 ЕЦТС Учитељски студиј дипломирани професор разредне наставе-240 ЕЦТС Предшколско васпитање дипломирани васпитач предшколске дјеце-180 ЕЦТС Српски језик и књижевност дипломирани професор српског језика и књижевности 240 ECTS Енглески језик и књижевност дипломирани професор eнглеског језика и књижевности 240 ECTS Њемачки језик и књижевност дипломирани професор њемачког језика и књижевности 240 ECTS Италијански језик и књижевност дипломирани професор италијанског језика и књижевности 240 ECTS Француски језик и књижевност и латински језик дипломирани професор француског језика и књижевности и латинског језика 240 ECTS Руски и српски језик и књижевност дипломирани професор руског и српског језика и књижевности 240 ECTS Шумарство дипломирани инжењер шумарства 240 ECTS Прерада дрвета дипломирани инжењер прераде дрвета 240 ECTS УКУПНО:

3 2. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Други циклус студија Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Усмјерење Смјер Звање које се стиче завршетком студијског програма АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ И МАШИНСКИ ЕКОНОМСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАШИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРАВНИ Тел:051/ , Тел:051/ , Тел:051/ , Мајке Југовића 4 Тел: 051/ , Патре бр. 5 Тел:051/ , А Тел:051/ , Саве Мркаља бр. 14 Тел: 051/ Тел: 051/ ; Музичка умјетност Музичка теорија мастер музичке теорије 300 ECTS Музичка педагогија мастер музичке педагогије -300 ECTS Етномузикологија мастер етномузикологије 300 ECTS Соло пјевање мастер соло пјевања ECTS Камерна музика мастер камерне музике ECTS Клавир и гитара Клавир мастер клавира ECTS Виолина мастер виолине ECTS Гудачки Контрабас мастер контрабаса ECTS инструменти Виола мастер виоле ECTS Дувачки инструменти Флаута мастер флауте ECTS Кларинет мастер кларинета ECTS Труба мастер трубе ECTS Сликарство мастер сликарства ECTS Ликовне умјетности Графика мастер графике ECTS мастер телевизијске и филмске режије ECTS; мастер телевизијске и филмске монтаже ФТВ смјер ECTS; мастер телевизијске и филмске слике ECTS (зависно од усмјерења) Драмске умјетности Глума мастер позоришне режије ECTS Позоришна режија мастер глуме ECTS Архитектура и урбанизам мастер архитектуре и урбанизма 300 ECTS Конструктивно усмјерење мастер инжењер грађевинарства 300 ECTS Грађевинарство Хидротехничко усмјерење мастер инжењер грађевинарства ECTS Геодезија мастер геодезије 300 ECTS Енергетска ефикасност у зградарству (Комбиновани студијски програм) 3 мастер архитектуре и грађевинарства енергетска ефикасност у зградарству 300 ECTS мастер машинства енергетска ефикасност у зградарству 300 ECTS (обзиром да се ради о комбинованом студијском програму звање се стиче у односу на звање са првог циклуса студија које је кандидат стекао) Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно Рачуноводство и ревизија мастер економије 300 ECTS- Рачуноводство и ревизија Финансије, банкарство и осигурање Финансијско управљање, банкарство и осигурање мастер економије-300 ECTS - Финансијско управљање, банкарство и осигурање Међународна економија мастер економије-300 ECTS - Међународна економија Пословна економија Менаџмент и предузетништво мастер економије 300 ECTS - Менаџмент и предузетништво Актуарство мастер економије- 300 ECTS - Актуарство Менаџмент у туризму мастер економије 300 ECTS - Менаџмент у туризму и хотелијерству International Master in Business and Administration мaster of Business Administration- 300 ECTS мастер економије, са додатком дипломе и назнаком Управљање културним насљеђем и Управљање културним наслијеђем и културним туризмом културним туризмом ECTS Рачунарство и информатика мастер електротехнике ECTS - Рачунарство и информатика Електроника и телекомуникације мастер електротехнике ECTS - Електроника и телекомуникације Електроенергетски и индустријски системи мастер електротехнике ECTS Електроенергетски и индустријски системи Дигитално емитовање и широкопојасне технологије мастер дигиталног емитовања и широкопојасне технологије ECTS мастер енергетског и саобраћајног машинства ECTS Термотехника Енергетско и саобраћајно машинство мастер енергетског и саобраћајног машинства -300 ECTS Термоенергетика мастер енергетског и саобраћајног машинства 300 ECTS Саобраћајно Производно машинство мастер производног машинства 300 ECTS Мехатроника мастер мехатронике 300 ECTS Индустријско инжењерство мастер индустријског инжењерства и менаџмента 300 ECTS Заштита на раду мастер заштите на раду 300 ECTS Здравствена њега Радиолошка технологија мастер здравствене његе 60 ECTS мастер радиолошке технологије 60 ECTS Ратарство мастер ратарства ECTS Воћарство мастер воћарства ECTS Виноградарство и винарство мастер виноградарства и винарства ECTS Повртарство мастер повтарства ECTS Биљне науке Украсне биљке и хортикултурно мастер хортикултурног уређења простора ECTS уређење простора Заштита биљака мастер заштите биљака ECTS Управљање земљиштем и водом мастер управљања земљиштем и водом ECTS Анимална производња Сточарство мастер сточарства ECTS Аграрна економија и рурални развој Агробизнис мастер агробизниса ECTS Мастер студије Право мастер права 300 ECTS (уз назнаку модула у додатку дипломе)

4 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ РУДАРСКИ ТЕХНОЛОШКИ БЕЗБЈЕДНОСНИХ ПОЛИТИЧКИХ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ФИЛОЗОФСКИ ФИЛОЛОШКИ ШУМАРСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ Младена Стојановића 2 Тел: 051/ , Приједор, Саве Ковачевића бб Тел:052/ Тел: 051/ , Булевар војводе Живојина Мишића 10А Тел: 051/ Тел:051/ Тел:051/ Тел: 051/ А Тел:051/ , Физика Методика наставе физике мастер наставе физике 300 ECTS Географија Општи смјер мастер географије 300 ECTS Географски информациони систем ГИС мастер географије 300 ECTS Географски информациони системи Просторно планирање Општи смјер мастер просторног планирања 300 ЕCTS Екологија и заштита животне средине Екологија животиња мастер екологије и заштите животне средине ECTS Екологија животиња Биологија Систематика биљака мастер биологије 300 ECTS Систематика биљака Хемија Општи смјер мастер хемије 300 ECTS Математика Математичка анализа и примјене мастер математике 300 ECTS - Математичка анализа и примјене Алгебра и геометрија мастер математике 300 ECTS - Алгебра и геометрија Рударско и геолошко инжењерство мастер рударства 300 ECTS Хемијско инжењерство мастер хемијског инжењерства-300 ECTS Прехрамбено инжењерство мастер прехрамбеног инжењерства-300 ECTS мастер текстилног инжењерства-300 ECTS-Обућарска технологија Текстилно инжењерство мастер текстилног инжењерства-300 ECTS-Одјевна технологија Графичко инжењерство мастер инжењер графичке технологије -300 ECTS Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа мастер заштите и спасавања 300 ECTS Социологија мастер социологије-300 ECTS Социјални рад мастер социјалног рада-300 ECTS-Медијација у социјалном раду мастер новинарства-300 ECTS Новинарство и комуникологија мастер комуникологије-300 ECTS мастер политикологије-300 ECTS Политикологија мастер политикологије-300 ECTS-Међународни односи мастер политикологије ECTS Јавне службе и администрација Општи наставнички мастер физичког васпитања 300 ECTS Филозофија мастер филозофије 300ECTS Педагогија мастер педагогије- 300 ECTS Психологија мастер психологије- 300 ECTS Историја мастер историје- 300 ECTS Учитељски студиј мастер разредне наставе-300 ECTS Српски језик и књижевност мастер српског језика и књижевности 300 ECTS Енглески језик и књижевност мастер енглеског језика и књижевности 300 ECTS Њемачки језик и књижевност мастер њемачког језика и књижевности 300 ECTS Италијански језик и књижевност мастер италијанског језика и књижевности 300 ECTS Француски језик и књижевност мастер француског језика и књижевности 300 ECTS Руски језик и књижевност мастер руског језика и књижевности 300 ECTS Методика наставе страних језика и књижевности мастер методике наставе страних језика и књижевности 300 ECTS Шумарство 120 ЕЦТС мастер шумарства 300 ECTS Шумарство 60 ЕЦТС мастер шумарства 300 ECTS Очување и одржива употреба генетичких ресурса (Комбиновани студијски програм) мастер генетичких ресурса 300 ECTS мастер генетичких ресурса 300 ECTS УКУПНО:

5 3. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Трећи циклус студија Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Усмјерење Звање које се стиче завршетком студијског програма ЕКОНОМСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАШИНСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ТЕХНОЛОШКИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКO ГЕОДЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРАВНИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ПОЛИТИЧКИХ ФИЛОЗОФСКИ ФИЛОЛОШКИ ШУМАРСКИ Мајке Југовића 4 Тел: 051/ , Патре бр. 5 Тел:051/ , А Тел: 051/ , Саве Мркаља бр. 14 Тел: 051/ Тел: 051/ ; Младена Стојановића 2 Тел: 051/ , Тел:051/ А Тел:051/ , Економија доктор економских наука- 480 ECTS- Пословне финансије, банкарство и осигурање; доктор економских наука- 480 ECTS- Менаџмент и предузетништво доктор економских наука- 480 ECTS- Економска анализа и политика доктор економских наука- 480 ECTS- Међународна економија Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно Информационо-комуникационе технологије доктор техничких наука у области електротехнике ECTS Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство Комбиновани студијски програм Биомедицинске науке Пољопривредне науке доктора техничких наука из области машинства, хемијског инжењерства, архитектуре и урбанизма, грађевинарства или електротехнике, зависно од специјалности кандидата и области у коју се кандидат усмјерава 480 ECTS доктор медицинских наука- 480 ECTS доктор стоматолошких наука- 480 ECTS доктор фармацеутских наука- 480 ECTS доктор биомедицинских наука- 480 ECTS доктор пољопривредних наука 480 ECTS Биљне науке Хортикултура доктор пољопривредних наука 480 ECTS Биљне науке Ратарство доктор пољопривредних наука 480 ECTS Биљне науке Заштита здравља биљака доктор пољопривредних наука 480 ECTS Анималне науке и мљекарство доктор пољопривредних наука 480 ECTS Аграрна економија и рурални развој Докторске студије Право доктор правних наука ECTS (уз назнаку модула у додатку дипломе) Математика доктор математичких наука ECTS Докторски студиј друштвених наука за истраживачке области Социологија; Политикологија; Социјални рад и социјална политика; Студије медија доктор социолошких наука 480 ECTS доктор политичких наука ECTS Политикологија доктор политичких наука ECTS Међународни односи доктор наука социјалног рада и социјалне политике ECTS доктор наука из области студија медија 480 ECTS Новинарство доктор наука из области студија медија 480 ECTS Комуникологија Педагогија доктор педагошких наука- 480 ЕЦТС Методика разредне наставе доктор наука методике разредне наставе 480 ЕЦТС Филологија Наука о језику доктор филолошких наука- 480 ECTS Наука о књижевности доктор филолошких наука- 480 ECTS Шумарство доктор шумарских наука 480 ECTS УКУПНО: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4.1. Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу: - општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и - резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности. Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице универзитета/високе школе у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета/високе школе Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова На Факултету безбједносних наука услови за полагање пријемног испита дефинисани су Правилником о упису кандидата (погледати веб-страницу Факултета). Просјечна оцјена пријављених кандидата треба да буде већа од 2, На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци услови за полагање пријемног испита дефинисани су Правилником о упису кандидати на основни студиј Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци (погледати веб-страницу Факултета) Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа ( Службени гласник Републике Српске број 84/14 и 38/17), наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм. 5

6 4.11. У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/ /19 од године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2019/2020. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима. 5. КОНКУРСНИ РОКОВИ Други уписни рок Први циклус студија Други уписни рок организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима: (1) пријављивање кандидата почиње године, а завршава године; (2) полагање пријемног испита је године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе; (3) објављивање резултата конкурса је до године до 14,00 часова; (4) упис примљених кандидата почиње године, а завршава године. На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од до године. Објављивање резултата конкурса је године до 16,00 часова, а коначне ранг-листе до године. Упис примљених кандидата почиње , а завршава се године; На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се године са почетком у 7,00 часова. Конкурсни рокови Други и трећи циклус студија Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од године до године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве. Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до године на интернет страницама факултета/академије умјетности. 6. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 6.1. Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управних одбора високошколске установе Накнада за студијске програме организационих јединица Универзитета у Бањој Луци износи 70,00 КМ. Уплата ће се вршити према Одлуци Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама универзитета. Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош) Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то: (1) извод из матичне књиге рођених; (2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; (3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту; (4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности; (5) љекарско увјерење приликом пријаве на Универзитет у Бањој Луци, подносе кандидати: - за Факултет безбједносних наука и Факултет физичког васпитања и спорта издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул., Бања Лука, број телефона: 051/ ; (6) за Факултет безбједносних наука Универзитет у Бањој Луци, поред љекарског увјерења, потребно је доставити и увјерење да се не води кривични поступак Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то: (1) извод из матичне књиге рођених; (2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; (3) оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију; (4) увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију; (5) наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету); (6) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то: (1) извод из матичне књиге рођених; (2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; (3) овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената); (4) додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена; (5) наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму); (6) библиографију Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг листе Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул., Бања Лука, број телефона: 051/ (изузев кандидата који се пријављују за Рударски факултет, који љекарско увјерење могу извадити у мјесту пребивалишта) које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб-страници и огласној табли организационе јединице/универзитета/високе школе Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академије умјетности, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници организационе јединице/универзитета/високе школе Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб-страници организационе јединице универзитета/високе школе. 6

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15,

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017.

Више

Konkurs-2018

Konkurs-2018 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/1, 14/11, 84/12, 18/13, 44/15, 9/16 и 31/18), Одлуке Владе Републике Српске, број: 4/1-12-2-168/18 од 3.5.218.

Више

broj 120.indd

broj 120.indd ПРИЛОГ 1. ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРА- НИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 1. Област образовања: ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Jun 07, 2017 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni

Више

Microsoft Word - Bilten 308

Microsoft Word - Bilten 308 B I L T E N Univerziteta Crne Gore ISSN 1800-5101 Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 Broj : 308 Godina : 2013. Podgorica, 19. avgust 2013. Broj primjeraka : 100 http://www.ucg.ac.me Na osnovu člana

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija 7.6.2018. Jun 09, 2018 Na osnovu clanova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Pravila studiranja

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep

Microsoft Word - Upis kandidata ??S sep УПИС КАНДИДАТА Упис кандидата обавиће се у соби 05, у терминима утврђеним терминским планом. Кандидати који стекну право уписа подносе: - Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више